Sint Annaparochie, 14 november 2016    

Zwembad onder nieuw dak

Tjarda de Vries op de nieuwe klimwand in sportcentrum de Bildtse Slag. FOTO HOGENOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Een nieuw dak boven het zwembad, een nieuwe gymzaal, sportcentrum de Bildtse Slag in SintAnnaparochie kan weer vooruit. Zaterdag was het open dag.

Directeur Jelte Dijkstra van de Bildtse Slag zal zich de dag van 20 juni nog lang herinneren. s Morgens werd een nieuwe gymzaal opgeleverd, s middags moest het zwembad direct op slot vanwege instortingsgevaar van het dak na langdurige en hevige regenval.

Vorige week kon er weer overdekt gezwommen worden, het dak is compleet vernieuwd. Kosten inclusief bedrijfsschade: een kleine 4 ton.

Gelukkig voor de stichting die het sportcentrum exploiteert, dekt de verzekering de schade. Onderzoek wees uit dat de lijm tussen de gelamineerde balken in de dakconstructie was aangetast, waardoor de draagkracht was afgenomen.

Het zwembad is 4,5 maand dicht geweest, maar het leszwemmen kon wel doorgaan. De lessen werden verplaatst naar Franeker en Stiens, met eigen personeel. "As jo yn sa'n gefal neat dogge, dan naaie de lesklanten t", vreesde Dijkstra. Verder deed het personeel de laatste maanden wat hand- en spandiensten, "mar ik ha ek wol sein: gean mar nei hs, ik ha efkes neat", aldus Dijkstra.

Het gymnastieklokaal was dit schooljaar al direct in gebruik genomen door de leerlingen van Ulbe van Houten en Piter Jelles, die vlakbij hun campus hebben, maar voor de officile opening werd gewacht tot zaterdag. Wethouder Nel Haarsma zorgde daarvoor.

Bron: Leeuwarder Courant