Menaldum, 30 september 2007

De foto betreft een andere situatie !

Met drank op tegen boom

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag om 00.40 uur aan de Sanwei onder Menaldum een 41-jarige automobilist uit Minnertsga aangetroffen met teveel alcohol in zijn bloed. De man was met zijn auto tegen een boom gereden.

Bij controle aan het bureau gaf het apparaat 675 ug/l aan. Naast de invordering van het rijbewijs werd tegen de bestuurder proces-verbaal opgemaakt en heeft hij een rijverbod gekregen

Bron: www.politie.nl


Harlingen, 29 septimber 2007

Politie houdt twee verdachten aan voor mishandeling

De politie heeft vrijdagavond een 49-jarige inwoner van Minnertsga en een 48-jarige buschauffeur uit Leeuwarden aangehouden op verdenking van mishandeling. De man uit Minnertsga was onder invloed van alcohol en wilde op de Waddenpromenade in een pendelbus stappen. Hij gedroeg zich recalcitrant en er ontstond ruzie met de buschauffeur, waarbij over en weer werd geslagen.

Inmiddels was de politie gewaarschuwd, waarna de man uit Minnertsga werd aangehouden. Hij werd overgebracht naar het politiebureau in Leeuwarden. Daar aangekomen raakte de verdachte onwel. Hij werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in de stad. Later die avond werd ook de buschauffeur aangehouden. Hij werd voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: www.politie.nl


Leeuwarden, 29 september 2007

Langs de lijn moet ook nog wat geleerd worden

Denk je dat je kind gewoon even moet ballen, staan er opeens tachtig trainers langs de lijn. Gisteravond kregen beginnende pupillentrainers op vijftig locaties in Nederland les van de KNVB tijdens aftrapbijeenkomsten. Ook bij Blauw Wit'34 in Leeuwarden. "Als ik dát had geweten", zegt de vader van één van de veel bekeken spelertjes veelbetekenend. Regiocoach Wietse van der Veen, die samen met KNVB-docent Coos van Kooten de avond leidt, heeft honderd inschrijvingen bij elkaar gekregen, waarvan er altijd een paar niet komen

Na het natte praktijkuur introduceert Van Kooten een door hem bedachte training: de circuittraining, dit jaar voor het eerst toegepast bij zijn club Sint Annaparochie. Hierdoor kunnen drie teams tegelijk trainen. Op een soort 'circuit' werken de spelers bij verschillende coaches oefeningen af. Een circuitcoach houdt het overzicht en geeft op zijn beurt de trainers aanwijzingen. En dat is precies de boodschap van de KNVB: langs de lijn moet ook geleerd worden.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Nij Altoenae, 29 septimber 2007

Jubileumconcert Chr. Brassband "Blaast de Bazuin"

Jeugdkorps 'De Blaasbend(e)'

Dit jaar is het 55 jaar geleden dat Chr. Brassband "Blaast de Bazuin" werd opgericht. Dat gebeurde op 3 november 1952 in de bakkerij van de fam. Balt te Nij Altoenae. Een eigen korps aan de Bildtdijken was een feit en daarmee ging een lang gekoesterde wens van velen in vervulling. En nu is er alweer 55 jaar "mezyk an Ouwe- en Nije Dyk".

Dit heugelijke feit willen we vieren met een jubileumconcert op zaterdag 13 oktober 2007. De leden van "Blaast de Bazuin" hebben, samen met hun dirigent Paulus de Jong, een bijzonder programma samengesteld. Een programma met veel mooie muziek uitgevoerd door de band zelf, natuurlijk een optreden van ons jeugdkorps "De Blaasbend(e)" met dirigent Piet Visser én .. bijzondere gasten! Met trots presenteren wij onze gastmusici hoornist Jacob Slagter en slagwerker Titus van der Woude.

Bron: www.blaastdebazuin.nl

Lees het hele bericht


Sint Jacobiparochie, 29 september 2007

Arie Bruin met walnootent

Bildtse klei kraamkamer van zeldzame noten

Boomkwekers uit zeven Europese landen hopen binnenkort op een gunstig bericht van Arie Bruin uit Sint Jacobiparochie. Hoeveel boompjes zal de enter van exclusieve notenrassen dit seizoen kunnen leveren? Bruin weet het pas na het jaarlijkse 'ogen tellen' van zijn moederbomen.

"Ik ent, dus ik ben", hangt er in een schuur bij boomkwekerij De Acht Plagen. Het symboliseert Arie Bruins passie voor de bomenkweek, een activiteit die hij combineert met een docentschap aan het AOC Friesland. Enten en kweken mag dan wel seizoenswerk zijn, de cyclus gaat het hele jaar door. De laatste entstukken hebben in april het erf nog niet verlaten of de nieuwe bestellingen komen alweer binnen. Als in september de meeste orders zijn geplaatst, bepaalt Bruin in hoeverre hij aan de vraag kan voldoen.

Bron: Leeuwarder Courant
Foto LC/Catrinus van der Veen

Lees verder   >>

Witmarsum, 29 september 2007

Actie voor energiebesparing

De gemeenten Het Bildt, Bolsward, Littenseradiel, Franekeradeel, Harlingen, Nijefurd en Wûnseradiel beginnen samen met de woningcorporaties in Noord- en Zuidwest-Friesland een project om hun inwoners te informeren over energiebesparende maatregelen. In alle deelnemende gemeenten worden het komende half jaar activiteiten rondom het onderwerp georganiseerd.

Er komen informatiemarkten over onder andere isolatiemogelijkheden, zonnepanelen en waterpompen. Daarnaast staan er themabijeenkomsten op programma voor mensen die gaan verbouwen of nieuw bouwen. Het project wordt financieel gesteund door de provincie Friesland, de Friese Milieufederatie en de Europese Unie.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Annaparochie, 29 september 2007

'Alleen aandacht hangjeugd Bildt'

Het Bildt richt zich te veel op het ad hoc oplossen van problemen met hangjongeren. Er wordt te weinig aandacht besteed aan de behoeftes en hulpvragen van de veel grotere groep jongeren met wie over het algemeen geen problemen zijn. Dit stelt de fractie van Werkgroep Het Bildt in een eigen notitie over Jongerenbeleid in de gemeente.

De partij pleit voor integraal overleg over jeugd tussen onderwijs, sociaal-cultureel werk, kerken, Plaatselijk Belang, politie en gemeente. "Nu is dat overleg slapend. Er wordt alleen opgetreden om problemen met hangjongeren op te lossen. Zo komt een hele groep jeugd niet aan bod", aldus Frans van der Mossel.

De illegale caravans, waarvan er zeven in de gemeente staan, moeten niet worden verboden. Wel moeten er afspraken met jongeren worden gemaakt en controle zijn door instanties op het reilen en zeilen op de hangplekken. Werkgroep Het Bildt wil verder (sport)verenigingen die speciaal jeugdbeleid hebben een bijdrage verstrekken, bijvoorbeeld door jongeren korting te geven op het lidmaatschap. Jongeren moeten bovendien betrokken worden bij het te voeren beleid. Dit najaar komt het college van Het Bildt zelf met nieuw jongerenbeleid. Werkgroep Het Bildt wil haar rapport hierbij betrekken.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Annaparochie, 29 september 2007

Meer controle op geluidhinder Bildt

Geluidsoverlast in Het Bildt wordt harder aangepakt. Volgens verschillende raadsfracties in de gemeente worden de regels nu te weinig gehandhaafd. In nieuw milieubeleid moet de aanpak van geluidsoverlast een hogere prioriteit krijgen.

De uitspraak was koren op de molen van Baukje Luinstra uit de Westhoek. Zij kampt al vijf jaar met geluidhinder die veroorzaakt wordt door de ventilatoren van de aardappelloodsen van haar buurman. "Wij slapen al jaren met de ramen dicht." Volgens Luinstra doet de gemeente niets. Zij heeft inmiddels de provincie gevraagd de gemeente op de handhaving te controleren.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Annaparochie, 29 september 2007

Bildtse jeugd mag meedenken over beleid

Bildtse jongeren gaan een film maken over wat hen bezighoudt in de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders wil op deze manier jongeren laten deelnemen aan de totstandkoming van het jeugdbeleid.

Het is de bedoeling dat er komend schooljaar mee wordt gestart. Het college wil het project realiseren in samenwerking met de maatschappelijke organisatie Partoer en het voortgezet onderwijs in Sint Annaparochie.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Annaparochie, 27 september 2007

Dorpsschouw Minnertsga en Vrouwenparochie

Onder natte omstandigheden zijn er afgelopen woensdag dorpsschouwen gehouden in Minnertsga en Vrouwenparochie. Vertegenwoordigers van dorpsbelang, gemeente en Wonen Noordwest Friesland zijn door de dorpen gelopen om "kleine ergernis wekkende zaken" te bekijken. Zaken die de inwoners storen en waar met weinig middelen meteen iets aan kan worden gedaan.

Voorbeelden hiervan zijn, illegale stortplaatsen van groenafval, loszittende tegels in het troittoir rommel op erven etc. Op de aangetroffen zaken zal door gemeente en Wonen op korte termijn actie worden ondernomen. Het initiatief werd door de partijen als zeer nuttig ervaren.

Bron: Wonen NoordWestFriesland


Sint Annaparochie, 27 september 2007

Ton voor plannen uit Bildtse dorpen

De zeven dorpen in de gemeente Het Bildt krijgen jaarlijks € 100.000 om de plannen uit te voeren die ze zelf in hun dorpsvisie hebben vastgelegd. De gemeenteraad beslist vanavond waarschijnlijk voor dit doel een speciaal fonds in het leven te roepen.

De dorpen moeten hun voorstellen wel telkens voorleggen aan de gemeenteraad. Die bekijkt vervolgens of die plannen passen in het gemeentelijk beleid.

Bron: Leeuwarder Courant


Den Haag, 26 september 2007

Gevecht om bouwplan Sint Anne gaat door

Gemeente Het Bildt, zorggroep Noorderbreedte en woningstichting Wonen Noordwest Friesland hopen dat de bouw van een verpleegcomplex in Sint Annaparochie binnen zes weken wordt hervat. Dit bleek gisteren bij de Raad van State in Den Haag. Vorige week vernietigde de raad het bestemmingsplan waarbinnen het project volgens de gemeente keurig past. Gister stond in hoger beroep de bouwvergunning ter discussie.

Zo'n twintig ondernemers in Sint Anne vinden dat de gemeente Het Bildt die vergunning nooit had mogen verlenen. Het complex staat te dicht bij winkels, toekomstige bewoners zullen te veel geluidsoverlast ondervinden van die bedrijven en het gebouw vormt een aanslag op het al bestaande tekort aan parkeerplaatsen. De ondernemers vinden bovendien dat van een bouwvergunning geen sprake meer kan zijn nu het bestemmingsplan, op grond waarvan die vergunning is afgegeven, is vernietigd.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

St. Anne, 26 september 2007

Wegversperring voor rioolonderhoud

Veel stoomwolken op de Stadhoudersweg. Grote vrachtauto's die de weg versperren. En waarvoor ? Rioolonderhoud. De binnenkant van het riool wordt voorzien van een polyesterlaag, waardoor kleinere en grotere scheurtjes worden gedicht. Het materiaal wordt als een soort reuzachtige ballon tegen de binnenkant aangedrukt, waarna een chemische reactie voor het verhardingsproces zorgt, bij 20 graden duurt dat enkele dagen, maar bij 80 graden maar een goed half uur. Vandaar die enorme wolken.

Daarna zorgt een soort robotje ervoor dat alle openingen (putten en aansluitingen) weer dienst doen.

Bron: www.bildtweb.nl


Froubuurt, 25 september 2007

Marsja Dijkman kampioen dressuur L1

foto: Leeuwarder Courant

Marsja Dijkman is afgelopen weekend Nederlands kampioen dressuur in klasse L1 geworden. De wedstrijden werden in Kootwijk verreden. Marsja hoopte op een plaatsje bij de eerste 10, maar werd min of meer tot haar eigen verrassing kampioen. De zege kwam nog meer als een verrassing omdat Marsja 2 dagen voor de wedstrijd ernstig op het asfalt met het paard Jetze onderuit was gegaan waarbij Marsja haar been en hand had bezeerd en Jetze een paar ferme schaaf- en vleeswonden had opgelopen. Marsja won met Jetze ook nog de schoonheidsprijs voor de beste combinatie. Jetze is in bezit van Fiona Spaanstra, van Fiona ruitersport te Froubuurt, en Marsja rijdt regelmatig bij de Molenruiters.

De beide dames waren helemaal overrompeld en hadden dit nooit verwacht. Ze waren al blij dat ze mee mochten doen aan dit unieke concours en ze werden volop in de schijnwerpers gezet door de TV en pers en de aanwezige jury. Ze gingen naar huis met een auto vol met prijzen w.o. de beker, een d eken, paardensjaal, een zeer grote bos bloemen, een krans en een nieuw paardenzadel speciaal aangemeten voor de Fries Jetze.

Bron: www.bildtweb.nl


Leeuwarden, 25 september 2007

Meisje voorkomt roof dankzij mes

Door kordaat optreden heeft een zeventienjarig meisje uit Sint Annaparochie een beroving weten te voorkomen. Gistermiddag werd zij op de Weaze in Leeuwarden met een mes bedreigd door twee onbekende mannen. De verdachten hielden het slachtoffer vast en eisten geld.

Het meisje zei tegen het tweetal dat ze het geld uit haar tas zou pakken, maar ze haalde er een kappersmes uit. Toen ze hiermee probeerde los te komen, verwondde ze een van de daders aan de bovenkant van zijn rechterhand. De mannen gingen er vervolgens zonder buit vandoor

Bron: Leeuwarder Courant

Lees het politiebericht


Warnemünde, 24 september 2007

Petronella de Jong uit kernploeg

Petronella de Jong stapt uit de kernploeg. De 37-jarige Yngling-zeilster uit Sint Jacobiparochie denkt niet dat ze voor de tweede keer in aanmerking komt voor de Olympische Spelen. "Het doel is niet realistisch en daarnaast was ook het plezier er niet meer voor honderd procent." Bondscoach Maurice Paardenkooper uit Franeker betreurt de beslissing van De Jong, die op de Spelen van Athene vierde werd. "Ik respecteer haar standpunt, maar we hebben wel jaren aan dingen gebouwd."

De Jong vaart deze week nog het EK in Warnemünde. Als voordekker maakte ze twee jaar deel uit van de kernploeg van negen zeilsters, die gezamenlijk optrokken naar de Spelen van China. Volgend jaar zal Paardenkooper de drie olympia-gangers bekendmaken. De Jong had een ongelukkig seizoen, dat beïnvloed werd door een auto-ongeluk.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Jacobiparochie, 24 september 2007

foto: Leeuwarder Courant

Nieuwe schimmel bedreigt maïsoogst

Een nieuwe schimmel bedreigt de maïsoogst van veehouders. In Friesland is de ziekte ook alom aanwezig, maar de schade valt tot dusver mee. Niet elke maïssoort is gevoelig voor de ziekte. Door het vochtige nog warme weer is de schimmeldruk hoog.

De ziekte Helminthosporium is al eerder waargenomen, zegt maïsspecialist Berend ter Luin van Pars Zaadhandel in Sint Jacobiparochie. Gelukkig is de gevoeligheid erg aan ras verbonden. "Ik ha hjir ek maïs mei flekjes en in brún rândsje der omhinne, dat is in teken dat dizze plant al ymmún is."

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Jacobiparochie, 23 september 2007

Kaatsers en kaatsters KV het Noorden in het nieuwe tenue

De kaatsers en kaatsters die voor ,"de KV Het Noorden" uitkomen in KNKB en federatie wedstrijden, kunnen sinds vorige week beschikken over nieuwe tenue's. En natuurlijk wilden een aantal leden deze mooie tenue's graag even showen.

De mooie shirts en broekjes zijn beschikbaar gesteld door Nan en Wil van "de Brouwerij" en Sierd en Aaltje van de snackbar "de Oude Postduif". De leden van de KV er staan maar weer mooi en fris op. Nu maar hopen dat ze ook in het wit en zwart vele prijzen zullen winnen net zoveel als in de oude blauw-witte tenue's.

Bron: www.sintjabik.nl


Sint Annaparochie, 22 september 2007

Vrouw op fiets gewond bij aanrijding met auto

De politie heeft vrijdagmiddag een aanrijding onderzocht op de Stadhoudersweg, waarbij een 36-jarige vrouw uit Sint Jacobiparochie gewond raakte.

De vrouw reed met haar fiets over de Stadhoudersweg en remde af. Achter haar reed een 35-jarige vrouw uit Sint Annaparochie met een personenauto. Die keek juist in haar spiegel toen de fietsster remde. Ze zag haar te laat en een aanrijding was het gevolg. De vrouw uit Sint Jacob kwam ten val en is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

Bron: www.politie.nl


Leeuwarden, 21 september 2007

Aanhouding na diefstal auto

De politie heeft donderdagmiddag op het NS-station een 20-jarige inwoner van Sint Annaparochie en een 19-jarige Leeuwarder aangehouden. De twee worden er van verdacht in de nacht van woensdag op donderdag een auto te hebben gestolen vanaf een bedrijfsterrein aan de Adonisweg te Leeuwarden.

De 37-jarige eigenaar uit Leeuwarden deed donderdagmorgen aangifte van diefstal van de auto bij de politie. Deze was de nacht daarvoor met alle papieren ontvreemd na een inbraak in een kantoorgebouwtje.

Bron: www.politie.nl

Lees het hele bericht


Sint Annaparochie, 20 september 2007

Bouw zorgflat Sint Anne ligt zeker halfjaar stil

De bouw van een nieuwe zorgflat in Sint Annaparochie zal nog minstens zes maanden vertraging oplopen. De provincie en de gemeente Het Bildt zullen een nieuw bestemmingsplan moeten maken nu de Raad van State het oude plan gisteren vernietigde. "Dit kost ons tonnen", aldus directeur Douwe de Vries van zorggroep Noorderbreedte.

De Vries gaat er vooralsnog van uit dat de 36 appartementen voor demente bejaarden aan de Cingel afgebouwd kunnen worden. "We hadden hier niet op gerekend", zegt hij. "Dit is een bittere teleurstelling." Burgemeester Aucke van der Werff rekent er op dat de coalitiepartijen PvdA en CDA het gestrande project vlot zullen trekken

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

Sint Annaparochie, 20 september 2007

Drama op het AZC

Dinsdagavond rond 7 uur heeft een alleenstaande Soedanese man zichzelf in brand gestoken. De man is aan zijn verwondingen overleden.

Slachtofferhulp was later in de avond aanwezig om hulp aan andere asielzoekers te verlenen. Op het tijdstip van het drama waren nog veel kinderen buiten aan het spelen.

Bron: www.bildtweb.nl


St.-Annaparochie, 20 septimber 2007

Waar blijft uw Bildtse afval ?

Volg het vuilnis op de open dag van Ecopark De Wierde. Heeft u ook altijd al willen weten waar uw afval blijft? Dan kunt u dat nu ontdekken op 22 september tussen Joure en Heerenveen.

Omrin verzorgt de afvalverwerking voor 31 Friese gemeenten. Omrin nodigt u uit om op 22 september Ecopark De Wierde te bezoeken. Niet alleen de activiteiten die daar dagelijks plaats vinden zijn te bezichtigen, maar ook veel andere activiteiten van Omrin zijn te zien.

Bron: Gemeente het Bildt

Lees het hele bericht


Sint Annaparochie, 19 september 2007

Bildtse muziekschool wordt kunstcentrum

In de gemeente Het Bildt zijn binnenkort ook lessen in drama, tekenen en beeldende vorming te volgen. Muziekschool Het Bildt wil hiervoor de gelegenheid bieden. De school wordt voor dit doel omgedoopt in een centrum voor de kunsten.

Directe aanleiding voor de uitbreiding is het nieuwe onderkomen van de muziekschool. "Die biedt zoveel ruimte, dat het ons inspireert daar veel meer mee te doen dan alleen het geven van muziekonderwijs", aldus directeur Jan van der Goot van de muziekschool.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

Den Haach, 19 septimber 2007

Boustop foar ferpleechhûs

foto Roelof Varkevisser

De problemen mei in nij ferpleechhûs achter de Albert Heijn yn Sint Anne binne fierder tanommen. De bou is trije moanne lyn stillein, nei in útspraak fan de Raad van State. No hat dy definityf sein dat de gemeente grutte flaters makke hat by it tastean fan de bou en is it bestimmingsplan ôfkard. De gemeente hat net genôch rekken hâlden mei it leven as der laad en lost wurdt. Ek ferdwine der tefolle parkearplakken.

In groep fan 30 ûndernimmers is al twa jier dwaande mei rjochtsaken tsjin it gebou. It gebou is al foar de helte klear. It is mar de fraach oft it no komme kin dêr't it pland is. Yn it uterste gefal soe it nije gebou miskien wer sloopt wurde moatte. De gemeente bestudearet op dit stuit de útspraak.

Omrop Fryslân De wurdfierder fan de ûndernimmers
Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje

Bron: Omrop Fryslân


Sint Jabik, 18 september 2007

Wandelen voor overleven

Bijna iedereen kent wel iemand in de directe omgeving die met deze vreselijke ziekte is geconfronteerd, een echtgenoot, een vriendin, een collega, een buurvrouw. En wie weet wat je zelf boven het hoofd hangt. Ruim drie weken voor de dag van de wandeling hebben zich al 700 mensen ingeschreven op de website www.wandelenvooroverleven.nl. Marianne van Hall, vrijwilliger van Wandelen voor Overleven, in het dagelijks leven directeur van SKL Kinderopvang en ervaringsdeskundige als het om borstkanker gaat, zet zich met hart en ziel in voor de actie. Van Hall: "Eind 1998 werd ik zelf geconfronteerd met borstkanker en in 2004 een van mijn dochters. Je leven wordt nooit meer hetzelfde, maar ook niet noodzakelijk slechter. En daarom vragen we met Wandelen voor Overleven juist op een heel positieve manier aandacht voor de ziekte. De wandeling op 6 oktober is daarom ook een heel feestelijke tocht. Met veel cultuur, zang en dans langs de route. Als iemand zo ziek wordt of is geweest, is het moeilijk om de juiste woorden te vinden. Het is toch fantastisch dat je op deze manier iemand een hart onder de riem kunt steken." De tocht is 25 kilometer lang en loopt langs het Jabikspaad. Van de Jacobskerk in St. Jacobiparochie naar de Jacobijnerkerk in Leeuwarden, ook bekend als de eerste etappe van de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella.

Bron: www.bildtweb.nl

Lees het hele bericht


Dearsum, 18 september 2007

Bromfietser gewond bij Dearsum

foto: Hendrik van Kampen

De politie heeft maandagavond op de Harstawei een aanrijding afgehandeld, waarbij een 18-jarige bromfietser uit Sint Jacobiparochie gewond raakte.

Een automobilist, leeftijd en woonplaats onbekend, verleende geen voorrang aan de bromfietser en een aanrijding was het gevolg. Het slachtoffer kwam ten val en werd ter controle per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Sneek.

Bron: www.nieuwsbank.nl


Vrouwenparochie, 17 september 2007

Auto's vernield in Vrouwenparochie

Een groep vandalen heeft vannacht een spoor van vernielingen achtergelaten in Vrouwenparochie. Bij autobedrijf Veencars occasions aan de Vrouwbuurtstermolen werden twee auto's in een sloot geduwd. Een andere wagen is van een talud geduwd.

Eigenaar Eric Veen: "Het is echt verschrikkelijk. Ze hebben ook op auto's staan springen. En er zijn verkeersborden omver getrokken." Volgens Veen zijn bij autobedrijf Winands auto's bekrast en is bij garage Minnema een deuk in een wagen geschopt. De politie heeft een buurtonderzoek uitgevoerd. De gedupeerde Veen looft €500 uit voor de gouden tip.

Bron: Leeuwarder Courant


St.-Jacobiparochie, 14 september 2007

Plantenbakken en parkeervakken in St.-Jacobiparochie

De gemeente heeft achttien groene blokken rond de kerk geplaatst. De groene blokken bestaan uit plantenbakken van twee bij twee meter, gemaakt van cortenstaal. Dit staal krijgt een roestbruine kleur maar roest dan niet verder. In de plantenbakken staan buxusplanten die het groene blok zullen gaan vormen. De planten in de bakken worden volautomatisch van water voorzien.

Wonen Noordwest Friesland, Plaatselijk Belang St.-Jacobiparochie en de gemeente het Bildt hebben gezamenlijk een plan gemaakt voor de inrichting van het plein rond de Groate Kerk in St.-Jacobiparochie. Uitgangspunt van dit plan is dat het groene vierkant rondom de kerk wordt vergroot. Daarbij moest toch het plein als plein herkenbaar blijven. Ook had het plein volgens de partners meer structuur nodig, zodat parkeervakken duidelijk herkenbaar zijn.

Bron: www.hetbildt.nl


Leeuwarden, 14 september 2007

Te veel 'foute' woningen in Fryslân

De Friese gemeenten moeten bouwplannen gaan maken in regionaal verband, en niet meer ieder voor zich. En in plaats van dure projecten te starten, moeten er juist goedkopere woningen gebouwd gaan worden. Deze maand gaat gedeputeerde Andriesen met de Friese gemeenten in gesprek. De Friese gemeenten moeten meer kijken naar de vraag van de inwoners bij het plannen van bouwprojecten. Want dat gebeurt nog veel te weinig, vindt Andriesen.

Als voorbeeld haalt ze de wijk Nije Kamers in Sint Annaparochie aan. Daar zijn 74 duurdere woningen gepland, maar tot nu toe slechts zeventien verkocht. "Er is sprake van een mismatch in de markt. De projectontwikkelaars en gemeenten waren de laatste jaren te veel gericht op de top van de woningmarkt, maar de vraag is veranderd."

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Nij Altoenae, 14 september 2007

8 Boetses in Nij Altoenae

Acht snelheids-overtreders zijn gistermiddag op de Oudebildtdijk in Nij Altoena door de politie op de bon geslingerd.

De bewoners klaagden al geruime tijd over de hoge snelheden waarmee automobilisten passeren. De snelste overtreder reed maar liefst 40 kilometer te snel op de dijk waar een maximum van 60 km per uur geldt.

Bron: Leeuwarder Courant


St. Annaparochie, 13 september 2007

'Ons Huis' is haast weer klaar

Automobilisten die regelmatig over de S10 weer naar huis rijden hebben het vast al opgemerkt, 'Ons Huis' moet wel haast klaar zijn, anders kan Paul nooit een evenement regelen met Cuby and the Blizzards en Bob a Job. En zo is het ook. Hoewel alles die 6e nog niet piko bello zal zijn, nadert de verbouwing zijn eind.

De bieb verhuist medio oktober, de muziekschool gaat na de herfstvakantie (15-20 okt.) weer los, kortom er zit behoorlijk schot in de zaak. De officiele ingebruikname zal ergens medio december worden gevierd.

Bron: www.bildtweb.nl


St. Annaparochie, 13 september 2007

Bilkerts hikken tegen koop dure nieuwbouw

Nieuwbouwhuizen uit het duurdere prijssegment blijken in Het Bildt moeilijk verkoopbaar te zijn. Van de 74 woningen die de Almelose projectontwikkelaar MEGA-NPB in de wijk Nije Kamers in Sint Annaparochie heeft gepland, zijn er in drie jaar tijd slechts zeventien verkocht.

Volgens het gemeentelijk woningplan moeten er tussen 2001 en 2010 op Het Bildt 583 nieuwe huizen verrijzen. Daarvan is nog maar de helft gerealiseerd, terwijl de bouwperiode al voor driekwart voorbij is. Wethouder Nel Haarsma wijt die achterstand aan een dip in de woningmarkt.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

St. Annaparochie, 12 september 2007

Anna mag blijven

Anna Kotcharyan en haar gezin uit St.-Annaparochie mogen in Nederland blijven, zo werd onlangs bekend. Dat vonden haar klasgenootjes Yvette, Naomi en Rinske zo leuk dat ze een feest organiseerden voor hun vriendinnetje.

Alle meiden van groep 7 van de Slotschool waren present om dit feest mee te vieren, en ook meester Glas kwam langs, iedereen was zeer blij voor Anna en haar familie, en wilde dat laten merken ook.

Bron: De Bildtse Post
foto: Gerda Rienstra


Leeuwarden, 12 september 2007

Paardensportprijs voor Amy Tolman-Jensma

Molenruiters

De Provincie Fryslân heeft de winnaar bekend gemaakt van de jaarlijkse provinciale paardensportprijs De Guds. Dit jaar gaat de prijs naar mevrouw A.W. Tolman-Jensma uit Leeuwarden. Woensdagochtend nam zij de persoonlijke felicitaties en een bos bloemen in ontvangst van gedeputeerde Tineke Schokker, zelf ook fervent paardenliefhebster.

De Guds wordt jaarlijks sinds 2003 uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor de Friese paardensport. Mevrouw Tolman-Jensma heeft een betekenisvolle rol gespeeld in de paardensport in Fryslân. Zo was ze onder andere oprichtster en langdurig lid van de Molenruiters te Vrouwbuurstermolen, tien jaar bestuurslid van de Poptaruiters te Dronrijp en tien jaar voorzitter van de kring Noord West van de Bond van Landelijke Ruiters. Daarnaast was ze twintig jaar lang medeorganisator van het Concours Hippique in Sint Annaparochie. Ook nu is mevrouw Tolman-Jensma nog steeds actief bij onder andere het Indoor Friesland.

Op vrijdag 12 oktober vindt de uitreiking van de prijs, een bronzen paard als wisseltrofee en een bronzen afgietsel, plaats. Dat gebeurt om 16.00 uur in het provinciehuis door Tineke Schokker.

Bron: www.blikopnieuws.nl


St. Annaparochie, 11 september 2007

Groen licht voor Noordelijke Elfstedenvaarroute

De stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute heeft besloten de aanbesteding van 10 publieke bruggen en een deel van de aanlegsteigers het groene licht te geven. Na instemming van de besturen van de betrokken gemeenten en de provincie kunnen de werkzaamheden eind dit jaar starten. Hiermee wordt de eerste stap gezet voor het bevaarbaar maken van het noordelijk deel van de Elfstedenroute van Berlikum via Wier, Oude Leije, Bartlehiem en Aldtsjerk naar Leeuwarden.

De stuurgroep verwacht ook dit jaar nog een besluit te nemen over de aanbesteding van de sluizen bij Wier en Oude Leije. De aanbesteding van de verdieping- en verbredingwerkzaamheden volgt in 2008. Om de toegekende Leadersubsidie van € 800.000 voor het project te behouden, is het nodig dat de bruggen en een deel van de aanlegvoorzieningen in juli 2008 gereed zijn. Door het apart aanbesteden van deze onderdelen lukt dit. Tegelijkertijd is er meer tijd om de aanpassingen aan de sluizen in orde te maken en voor de verdieping- en verbredingwerkzaamheden.

Bron: gemeente het Bildt

Lees het hele bericht


Vrouwenparochie, 11 september 2007

Werkzaamheden W. Dijkstrastraat gestart

Vandaag zijn de herstel werkzaamheden aan de Waling Dijkstrastraat begonnen, dit wordt allemaal gedaan door Ballast Nedam. Door deze werkzaamheden is het mogelijk dat er enige wachttijd gaat ontstaan door toedoen van het stoplicht wat zich nu in de straat bevind.

Het advies is daarom ook aan om via een andere weg richting Leeuwarden en Stiens te gaan, dat voorkomt de ergernis van het wachten.

Bron: www.froubuurt.nl


St. Annaparochie, 11 september 2007

Definitief geen glastuinbouw op het Bildt !?

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben het college van B&W de vraag voorgelegd of de gemeente kan instemmen met het door de provincie starten van een procedure voor een streekplanherziening waarin een locatie ten zuiden van St.-Annaparochie wordt aangewezen voor mogelijk toekomstige ontwikkeling van glastuinbouw. Gedeputeerde Staten tekenen daarbij aan dat zij zich realiseren dat er bij het Bildtse college en de gemeenteraad geen draagvlak is voor ontwikkeling van glastuinbouw in de gemeente.

In een overleg met het college van B&W op 29 juni jl. is een en ander nog eens toegelicht door gedeputeerde Andriesen. Zij heeft benadrukt dat de aanleiding tot het verzoek van GS aan het college van B&W vooral is, dat als er in de toekomst mogelijk toch draagvlak ontstaat, er niet opnieuw een procedure voor streekplanherziening nodig is. Met het voorstel doet GS, naar hun oordeel, recht aan het huidige standpunt van het Bildtse college en de gemeenteraad, maar ook wordt de mogelijkheid open gelaten dat dit standpunt in de toekomst zou kunnen wijzigen.

Bron: www.bildtweb.nl

Lees het hele bericht


Vrouwenparochie, 10 september 2007

Kuursauna te Vrouwenparochie nieuw leven ingeblazen

De Fryske Sauna in Vrouwenparochie is overgenomen door Norma de Jong. Na twee maanden verbouwing is de kuursauna weer geopend en gaat zij verder onder de naam Sauna Hotstones. De Sauna in Vrouwenparochie staat voornamelijk bekend om haar zoute kuurwater. Het mineraalrijke water komt van diep onder de grond en wordt verwarmd tot 34 graden Celsius. Veel mensen met reumatische klachten hebben hier baat bij. Sauna Hotstones is een van de vijf kuurbaden die Nederland telt.

Norma de Jong heeft in de eerste plaats het interieur aangepakt. De Jong vertelt hierover: "de kwaliteit van de sauna's waren prima in orde, helaas was de inrichting behoorlijk achterhaald. We zijn twee maanden bezig geweest om alles weer tip top te maken." Het restaurant heeft een landelijk, maar chique uitstraling gekregen, het saunaplein is met de nieuwe blauwe (siergrind)vloer en veel schilderwerk vooral lekker fris en de massagesalons zijn met hun moderne (met een knipoog naar het klassieke) inrichting rustgevend te noemen. Al met al een behoorlijke verandering".

Bron: Nieuwsbank

Lees het hele bericht


Marssum, 10 september 2007

Rutmer van der Meer wint kaatsklassement

Rutmer van der Meer, foto KNKB

Rutmer van der Meer is winnaar geworden van het klassement van de beste kaatser van het jaar. Met 45 punten werd hij zondag bij de vrijeformatiepartij in Marssum voor de directe concurrentie Taeke Triemstra en Jacob Wassenaar (alledrie Bilkerts!, KD) onbereikbaar.

Van der Meer, de 27-jarige opslager uit Sint Jacobiparochie, stapte dit seizoen uit de schaduw van zijn maat Chris Wassenaar. Samen met Jacob Wassenaar slaagden ze er in Marssum niet in de partij te winnen. Ze verloren de finale van Jochum Bouma, Jan Willem van Beem en Douwe Groenendijk: 5-3 en 6-0. Groenendijk werd tot koning van de partij uitgeroepen.

Bron: Leeuwarder Courant


Stiens, 7 september 2007

Stiens

Gedeputeerde Anita Andriesen moet woningbouw temporiseren

Gedeputeerde Anita Andriesen moet de nieuwbouw van woonhuizen temporiseren. Dat vindt makelaar Anton Germeraad uit Stiens. Germeraad vindt dat het op de kop verkeerd komt met het woningbouwbeleid in Friesland. 'Er wordt veel te veel gebouwd en ook nog eens voor de verkeerde groep.'

De aangeboden woonhuizen op de website Funda zeggen de Stienser makelaar genoeg: 'In de regio Leeuwarden staan 2600 woningen te koop. Dat waren er vorig jaar om deze tijd ongeveer 2000. Leeuwarden bouwt 6500 woningen in de Zuidlanden, Drachten bouwt 4000 woningen, Heerenveen 400 en dan heb je nog de dorpen Sint Annaparochie en ga zo maar door. En dat terwijl Friesland er vorig jaar 2 inwoners bij kreeg.'

Bron: Liwwadder Nieuws


Goutum, 7 september 2007

Open middag energiegewassen en landschapsmaïs

hakselaar van fa. Miedema

Op vrijdag 7 september is op praktijkcentrum Nij Bosma Zathe het demoveld met energiegewassen te bezichtigen. Op het demoveld staat landschapsmaïs en uitstoelingsmaïs.

Tijdens de demomiddag is het veld te bezichtigen en is er uitleg over de teelt van energiegewassen en landschapsmaïs en de mogelijkheden ervan als co-vergistingsproduct bij mestvergisten.

Tevens zal de door loonbedrijf Miedema uit Vrouwenparochie ontwikkelde strokenfrees voor maïszaai rechtstreeks in grasland getoond worden.

Bron: www.ziezo.biz


Vrouwenparochie, 6 september 2007

Tegen paard kan geen therapeut op

Vrijwilligers begeleiden gehandicapte ruiters in Vrouwenparochie. Foto LC/Catrinus van der Veen

Vorig jaar zaten ze in zak en as, gisteravond was er louter vreugde. De Stichting Paardrijden Gehandicapten zit weer stevig in het zadel. Niet meer in Leeuwarden, maar bij manege de Molenruiters in Vrouwenparochie.

Er kwam vorig jaar abrupt een einde aan dertig jaar paardrijden voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. De Leeuwarder manege kapte ermee. Maar vrijwilligers lieten zich niet uit het veld slaan en gingen op zoek naar een andere locatie.

Die vonden ze in Vrouwenparochie, waar de manege-eigenaren Roelof en Hilda van der Galiën de gehandicapte ruiters met open armen ontvingen. Inmiddels is er weer een groep vrijwilligers gevormd en is er een tillift geïnstalleerd om wekelijks twee keer zes ruiters te laten paardrijden op woensdagavond.

Bron: Leeuwarder Courant
Foto LC/Catrinus van der Veen


Leeuwarden, 6 september 2007

Half Friesland onder water bij doorbraak

Bij een dijkdoorbraak tijdens een extreme storm komen dorpen en steden vlak aan de kust 3 meter onder water te staan. Na twaalf uur staan de straten van Leeuwarden blank onder een laag van 40 centimeter.

Aanleiding voor het in kaart brengen van de risico's is het veranderende klimaatbeeld. "De ramp van twee jaar geleden in New Orleans heeft ons aan het denken gezet. Dat kan ook hier in Nederland gebeuren", zegt Harco Zwaan van de provincie.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees het hele bericht


Froubuurt, 6 september 2007

Friese Molendag 2007

Op zaterdag 8 september organiseren de Friese molenaars voor de inmiddels negende maal hun Friese Molendag, samenvallend met de Open Monumentendag. Ruim 70 molens zullen die dag hun deuren voor u open hebben staan.

De Froubuurster molen is in restauratie maar molenaar Jan Braaksma wist exclusief te melden dat ook de Vrouwbuurstermolen zaterdag even zal draaien tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Dus komt allen kijken!

Bron: www.froubuurt.nl


Sint Jabik, 6 september 2007

Bloembakken op het plein rond "de Groate kerk"

De afgelopen weken zijn ze druk bezig geweest met het plaatsen van de bloembakken op het plein voor "de Groate Kerk".

Niet zomaar bloembakken maar grote vierkante ijzeren bakken voorzien van een volautomatische water voorziening zodat de boompjes niet door uitdroging dood zullen gaan. Nu maar hopen dat de jeugd de boel niet kapot maakt, dat zo echt zonde zijn want ik moet zeggen dat het een mooi plaatje geworden is.

Bron: www.sintjabik.nl


Vrouwenparochie, 5 september 2007

Vrouwenparochie gezelligste Bildtse buurt in 2006

Vrouwenparochie had in 2006 de gezelligste buren van de gemeente. Daar deden de meeste mensen mee en gaven de meeste buren aan open te staan voor meer gezelligheid in de buurt. Op de vraag 'in welke omschrijving van burentypes herkent u zichzelf het meest?' gaven de meeste buren aan 'kletsburen' te zijn (32 procent). Kletsburen maken regelmatig een praatje met elkaar op straat.

Contact met de buren en buurtactiviteiten zijn voor buren in Nederland van groot belang. En daarom neemt Douwe Egberts dit jaar het initiatief en stimuleert buren om 'samen' een buurtfeest te organiseren op Burendag. Vanaf vandaag kunnen buren op www.deburendag.nl met elkaar in contact komen en worden zij gestimuleerd een buurtfeest te organiseren. En om alvast in de juiste stemming te komen, heeft Douwe Egberts voor iedere buurt een eigen buurtlied gemaakt. Op Burendag zelf vliegen er helikopters over het land die vanuit de lucht zullen 'spotten' waar de meest gezellige buurtfeesten gevierd worden. Doe ook mee en wie weet viert het Bildt dit jaar het gezelligste feest op Burendag.

Bron: www.hetbildt.nl


Zoetermeer, 5 september 2007

Jan Hoogland voorman PotatoPol

Pootgoedteler Jan Hoogland is gekozen tot nieuwe voorzitter van PotatoPol. Hoogland is al lid van PotatoPol sinds LTO besloot tot de oprichting in 1997. Hoogland is geen onbekende in de aardappelsector. Hij is lid van de werkgroep Pootaardappelen van LTO Nederland en nauw betrokken bij projecten rond a ardappelziekten. Het bestuur ziet in Hoogland een goede opvolger van Martien Dekkers, die sinds oktober 1998 voorzitter was van PotatoPol.

Dekkers moest aftreden wegens het bereiken van zijn 65-ste levensjaar. Onder zijn voorzitterschap keerde PotatoPol aan ruim 400 leden een schadebedrag van totaal 14 miljoen Euro uit. In zijn afscheidswoord concludeerde de oud-voorzitter dat PotatoPol een nuttig instrument binnen de sector is gebleken in de strijd tegen ziektes als bruin- en ringrot.

Bron: Nieuwe Oogst


Finkum, 4 september 2007

Veroorzaker botsing Finkum onder invloed

foto: website Leeuwarder Courant

Een 23-jarige inwoner van Sint Annaparochie is vandaag voorgeleid aan de officier van justitie, vanwege zijn betrokkenheid bij een aanrijding op de Bredyk bij Finkum. De bestuurder veroorzaakte vrijdagavond een ernstig ongeval, waarbij twee mensen zwaar gewond raakten.

Zelf raakte hij licht gewond. Uit een bloedproef in ziekenhuis Sionsberg in Dokkum bleek dat de verdachte onder invloed van alcohol verkeerde. Hij is in het ziekenhuis aangehouden en voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: Leeuwarder Courant


Pingjum, 3 september 2007

Trio Van der Meer in de fleur

foto: KNKB

Het partuur van Rutmer van der Meer, Jacob en Chris Wassenaar liet zich gisteren in de vrije formatiepartij van Pingjum de kaas niet van het brood eten en pakte overtuigend de winst. Het leverde het trio een 'tsjil tsiis' op. Dat was meegenomen, maar na een kortstondig dipje van twee weken zit trio Van der Meer weer in de fleur. Chris Wassenaar werd unaniem uitgeroepen tot koning en kwam in bezit van 'de zilveren tulp', zijn 76ste koningstitel. Dat zijn er nog zeven minder dan Hotze Schuil en de reus uit Minnertsga hoopt volgend seizoen in zijn laatste jaar dat illustere aantal op z’n minst te evenaren.

"It is krekt as mei in plak yn de top tsien fan it klassemint aller tiden. As it no wol of net slagget, dêr falt of stiet myn karriêre as keatser net mei. Mar it soe wol moai wêze om dat te heljen", bekende Wassenaar. Maar de Minnertsgaster achterinse vernam gisteren weer dat het lichaam zo nu en dan wel protesteert. "Ik ha it yn 'e bealch, mar as it sa rint as hjoed, dan kinne je oan det ein ta wat meistride om de prizen. En as je der dochs binne, dan wolle je it ek sa goed mooglik dwaan."

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Finkum, 1 september 2007

Stannebuurster betrokken bij zwaar ongeval Finkum

afbeelding betreft andere situatie!

De politie heeft vrijdagavond op de Bredyk bij Stiens het personeel van de ambulance, het mobiel medisch team en de brandweer geassisteerd bij een ernstig ongeval, waarbij drie mensen gewond raakten. Omstreeks kwart voor tien botste een 23-jarige bestuurder van een personenauto uit Sint Annaparochie tijdens het inhalen met hoge snelheid op een tegenligger die uit de richting van Leeuwarden kwam. De tegenligger was een ersonenauto, bestuurd door een 24-jarige vrouw uit Marrum.

Na de aanrijding kwam zij in de berm tot stilstand. Ze zat bekneld in het voertuig en moest door de brandweer uit haar benarde positie bevrijd worden. Zij is met onder andere hersenletsel en een bekkenfractuur overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden. Ook de veroorzaker, de bestuurder uit Sint Annaparochie, en zijn 20-jarige passagier uit passagier uit Ferwert raakten gewond. Zij zijn eveneens overgebracht naar het ziekenhuis. Van de bestuurder is een bloedproef afgenomen. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Bron: www.politie.nl


Leeuwarden, 30 augustus 2007

Lichem militêr yn Ljouwert

foto: Omrop Fryslân

It stoflik omskot fan sersjant Martijn Rosier út Sint Anne is tongersdeitejûn oankaam op de fleanbasis yn Ljouwert. Rosier kaam snein yn Afganistan om it libben by in oanslach mei in bermbom.

Hy waard op syn lêste reis begelaat troch in tal kammeraten, werûnder syn broer, dy't ek beropsmilitêr is. Yn Ljouwert waard it lichem mei in koarte seremoanje oerdroegen oan de famylje. Rosier wurdt tiisdei yn besletten rûnte kremeard yn Goutum.

Op de website fan Omrop Fryslân binne bylden te sjen fan de oankomst fan it lichem fan Rosier yn Nederlân.

Bron: Omrop Fryslân


Het Bildt, 30 augustus 2007

Hansje van Houten - Reketvogels - keramiek

Cultureel op pad in het Bildt

Het najaar is het seizoen bij uitstek voor culturele uitstapjes. Slikwerk op en om Het Bildt behoort daar ook toe. Komend weekend is het weer mogelijk de route te volgen langs ateliers en exposities met beeldende kunst. Daar tonen de 25 deelnemers de veelzijdigheid van wat hier allemaal gemaakt wordt. Soms is het werk een letterlijke verbeelding van deze kleistreek, het wad en het akkerland, de geometrische verdeling en de ruimtelijkheid. Maar vaak ook is de inspiratie vertaald naar eigen interpretaties en vrije vormgevingen. Vanzelfsprekend vertellen de kunstenaars graag over het scheppingsproces en de achterliggende motivaties.

In De Witte Klok in Oude Bildtzijl is door alle deelnemers met elkaar een groepsexpositie ingericht. Hier kan het publiek eventueel vooraf een kijkje nemen om zo een keuze te maken welke route er gevolgd gaat worden. Het is daar ook mogelijk mee te dingen naar het gratis kunstwerk van Henk Beeuwkes dat wordt verloot onder de goede oplossingen van de vraag: 'hoeveel koeien staan er op dit schilderij?' Tegelijk met de ateliers is er een aantal kleine musea geopend, zoals de Yeb Hettinga Skoalle in Firdgum en de grote technische verzameling van Jilles Groeneveld in Minnertsga. Het bijzondere Bildtse landschap, nu volop in oogsttijd, maakt het plaatje compleet.

Bron: Leeuwarder Courant
Uitkrant


Leeuwarden, 30 augustus 2007

Aandacht Rosier tijdens Indiëherdenking

Enkele honderden mensen hebben gisteravond in het Leeuwarder Rengerspark eer betoond aan de 168 Friese soldaten die tussen 1945 en 1962 omkwamen in Nederlands-Indië en Nieuw Guinea.

De aanwezigen stonden eveneens stil bij de dood van sergeant Martijn Rosier uit Sint Annaparochie, zondag in Uruzgan. Bulthuis: "Zijn naam noemen we ook met ere. Hij is gestorven door net zo'n gemeen wapen als wij kennen van vroeger, uit de tropen."

Bron: Leeuwarder Courant

Lees het hele bericht


Froubuurt, 29 augustus 2007

Klok terug op zijn plaats

De kerklok keerde vanmiddag weer terug naar zijn bestemming, geholpen door L. Kielstra Kraanverhuur en Bouwbedrijf Van der Meer werd de klok even na 15.00 uur weer op de goede plaats gehangen.

De windwijzer werd samen met de hulp van Dirk Leijstra ook vakkundig weer terug op de goede plek geplaatst. Voortaan klinkt de klok weer elk uur als muziek in de oren voor de Froubuursters.

Bron: www.bildtweb.nl

Op de site van Froubuurt staan ook foto's van dit gebeuren >>

Minnertsga, 29 augustus 2007

Meinardskerk ademt historie en cultuur

De Meinardskerk in Minnertsga heeft in de afgelopen jaren de zoveelste metamorfose ondergaan. Behalve het interieur van de kerk, onderging ook het Robustelly-orgel een restauratie. Fraaie kroonluchters geven de grote kerk een charmante uitstraling. De grootste restauratie was nodig na de brand in 1947; een regelrechte ramp voor Minnertsga.

De kerk is eeuwenlang verbonden geweest met de Hermana's van het middeleeuws kasteel Grut Hermana en later het slot Lyts Hermana, aan wie er in 2000 een openluchtspel werd gewijd (Nylsk fan Hermana). Van die familie zijn in de kerk nog prachtige zerken bewaard gebleven, bijvoorbeeld die van Hobbo van Hermana (gestorven in 1521), gemaakt door beeldhouwer Gerben, naar alle waarschijnlijkheid de vader van de later bekende beeldhouwer Benedictus Gerbrandts. Van Hessel van Hermana was er een prachtige grafzerk van Vincent Lucas, waarop Hessel met zijn echtgenote was afgebeeld. Deze is na de brand van 1947 spoorloos verdwenen.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Leeuwarden, 29 augustus 2007

Gesneuvelde Rosier morgen in Friesland

Ally Terpstra uit Sint Annaparochie tekent het condoleanceregister voor de omgekomen sergeant eerste klasse Martijn Rosier.

De zondag in Uruzgan gesneuvelde sergeant Martijn Rosier uit Sint Annaparochie komt morgenavond laat aan op vliegbasis Leeuwarden. Het stoffelijk overschot wordt begeleid door een broer en een vriend van het slachtoffer.

Het vliegtuig gaat niet rechtstreeks vanuit Afghanistan naar Leeuwarden. In Eindhoven wordt de kist vanuit een KDC-10 tankvliegtuig in een Hercules transportvliegtuig geplaatst. Dinsdag wordt Rosier in Goutum met militaire eer gecremeerd.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Annaparochie, 28 augustus 2007

Vlag halfstok voor omgekomen straatgenoot

Straatgenoten van de in Uruzgan omgekomen militair Martijn Rosier hingen gisteren de vlaggen halfstok in de Evert C. Slimstraat in Sint Annaparochie. In het dorp is met ontsteltenis gereageerd op het nieuws van zijn dood. Op straat delen ze hun verdriet, de buren van sergeant Martijn Rosier uit Sint Annaparochie. Het dorp is geschokt door het nieuws van zijn dood in Uruzugan.

In de Slimstraat stonden gistermiddag groepjes geëmotioneerde buurtbewoners bij elkaar. Een aantal kocht nog snel een vlag in de winkel om die aan de muur te bevestigen. Ook bij de woning van het getroffen gezin hing de vlag halfstok.

Bron: Leeuwarder Courant
Foto LC/Catrinus van der Veen

Lees verder   >>

Het Bildt, 28 augustus 2007

Slikwerk; kunst op de klei in oogsttijd

Burdineweg, Fred Thoolen

In het weekend van 1 & 2 september kan men weer de route volgen langs kunst en cultuur op en om het Bildt. Ateliers en exposities met beeldende kunst tonen de veelzijdigheid van wat hier allemaal gemaakt wordt. Soms is het werk een letterlijke verbeelding van deze kleistreek, het wad en het akkerland, de geometrische verdeling en de ruimtelijkheid. Maar vaak ook is de inspiratie vertaald naar eigen interpretaties en vrije vormgevingen. Vijfentwintig kunstenaars laten hun werk zien en vertellen de bezoeker graag over het scheppingsproces en de achterliggende motivaties.

In De Witte Klok te Oude Bildtzijl is door alle deelnemers een groepsexpositie ingericht. Hier kan men eventueel vooraf een kijkje nemen om zo een keuze te maken hoe de route te gaan volgen. Vergeet dan niet meteen even mee te dingen naar het gratis kunstwerk van Henk Beeuwkes dat wordt verloot onder de goede oplossingen van de vraag: 'hoeveel koeien staan er op dit schilderij?'

Bron: www.bildtweb.nl

Meer informatie op www.slikwerk.nl


RIJSWIJK (ANP-AFX), 28 augustus 2007

Ochtendkranten over dood Rosier

FOTO ANP

Verslagenheid in Sint Annaparochie na de dood van de Nederlandse militair Martijn Rosier. Verslaggevers van het AD en De Telegraaf reisden af naar het Friese dorp. "Het is alsof er een zwarte wolk boven het dorp hangt", tekende het AD op uit de mond van een buurvrouw van het gezin-Rosier. "Een oorlog die zo ver weg lijkt, komt zo ineens heel dichtbij."

In de Volkskrant ligt de nadruk bij de berichtgeving over de tiende Nederlandse dode in Uruzgan vooral op het voornemen van de regering om met de missie door te gaan. Ook is er een verhaal over de genisten, waar Rosier er één van was. Zij rijden voorin en moeten het konvooi beschermen tegen de dreiging van bermbommen. De kop in nrc.next, 'Uruzgan op z'n mooist', lijkt wat ongelukkig gekozen, maar blijkt te slaan op het lesmateriaal over de militaire missie dat op scholen wordt verspreid. Scholieren leren uit het lespakket niet dat de missie omstreden is.

Bron: De Financiële Telegraaf

Lees het hele bericht


Den Haag, 28 augustus 2007

Dode in Uruzgan beïnvloedt missie niet

Minister Van Middelkoop van Defensie heeft de zondag door een bermbom omgekomen sergeant Martijn Rosier voor zijn inzet en moed geprezen. Hij hekelde de laffe middelen waarmee de Taliban-rebellen er op uit zijn om zo veel mogelijk slachtoffers te maken.

De 30-jarige sergeant eerste klas uit Sint Annaparochie liet het leven, toen hij twaalf kilometer ten noorden van de Nederlandse basis in Deh Rawood in de Afghaanse provincie Uruzgan op een bermbom stuitte. Vermoedelijk is hij bij het zoeken naar deze explosieven per ongeluk op zo'n bom gestapt.

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant

Lees het hele bericht


Sint Annaparochie, 27 augustus 2007

Sint Anna verliest een kameraad

In Het Bildt wordt een condoleanceregister getekend ter nagedachtenis van Rosier. FOTO ANP

Zijn ogen zijn rood en staan vermoeid van de doorwaakte nacht. "Nadenken lukt nauwelijks," zegt Rendert Rosier, vader van de omgekomen militair Martijn Rosier (30) uit het Friese dorpje Sint Annaparochie.

Geëmotioneerd doet hij zijn verhaal. Dat begon met dat vreselijke telefoontje midden in de nacht van zondag op maandag.

"We lagen al in bed. En toen ging de telefoon. Er stond een maatschappelijk werker van defensie op de stoep. En dan gaat de molen draaien."

Bron: Algemeen Dagblad

Lees het hele bericht


Het Bildt, 27 augustus 2007

Gemeente opent condoleanceregister voor sergeant

De gemeente het Bildt heeft maandagmiddag een condoleanceregister geopend op zijn website en in het gemeentehuis voor de zondag in Afghanistan omgekomen militair Martijn Rosier. De 30-jarige sergeant eerste klasse kwam uit Sint Annaparochie, dat onder het Bildt valt. De locoburgemeester Hans Kaper tekende het register als eerste.

"Het gemeentebestuur heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van Martijn Rendert Rosier. De gemeente stelt een condoleanceregister in voor een ieder die op zijn of haar wijze medeleven wil betuigen aan de echtgenote, kinderen, ouders en familie van de omgekomen Martijn Rosier", zo laat het gemeentebestuur weten.

Bron: Trouw


Sint Annaparochie, 27 augustus 2007

Zeedijkdienst onder wit kruis

Met een hoogwerker wordt een groot wit kruis boven de dijk bij Sint Jacobiparochie in de lucht gestoken. Daaronder werd gistermiddag de 'Zeedijkdienst met Picknick' gehouden.

Het was de vijfde in rij die de interkerkelijke werkgroep Manna uit Het Bildt jaarlijks organiseert. Het Steenwijker Mannenkoor liet in de viering, waarin Robert Colijn van Youth for Christ voorging, liederen tegen de dijk opklinken.

Bron: Leeuwarder Courant
foto: LC/Wietze Landman


St.-Annaparochie, 27 augustus 2007

Condoleanceregister Martijn Rendert Rosier

Het gemeentebestuur van het Bildt heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van Martijn Rendert Rosier, wonende te St. Annaparochie. Martijn Rosier was als militair gestationeerd in de Afghaanse provincie Uruzgan en werd het slachtoffer van een aanslag. Hij laat een vrouw en 3 kinderen na. De gemeente stelt bij dezen een condoleanceregister in voor een ieder die op zijn of haar wijze medeleven wil betuigen aan de echtgenote, kinderen, ouders en familie van de omgekomen Martijn Rosier.

Het condoleanceregister wordt t.z.t. aan de familie worden overhandigd.

Bron: gemeente het Bildt

Klik hier voor de website van de gemeente


Sint Annaparochie, 27 augustus 2007

Militair uit Sint Anne komt om in Uruzgan

De 30-jarige sergeant eerste klas Martijn Rendert Rosier uit Sint Annaparochie is afgelopen nacht om het leven gekomen in de Afghaanse provincie Uruzgan. De militair stapte op een landmijn en was op slag dood.

Het incident gebeurde twaalf kilometer ten noorden van Deh Rawod, waar een Nederlandse basis is. De familie van de omgekomen militair is vannacht ingelicht. Rosier woonde samen met zijn vriendin en drie dochtertjes in Sint Anne. Een vierde kind is op komst.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees het hele bericht


Amsterdam, 27 augustus 2007

Nederlandse dode Uruzgan

Generaal Berlijn tijdens de persconferentie maandag.

De 30-jarige sergeant Martijn Rosier die bij een aanslag gedood is in Uruzgan, zou binnenkort voor de vierde keer vader worden. Rosier woonde samen met zijn vriendin en drie dochtertjes in Sint Annaparochie. Een vierde kind is op komst, zo meldt de Leeuwarder Courant. De 23-jarige korporaal B. van Mourik raakte gewond bij de aanslag afgelopen nacht.

De aanslag was rond half twaalf Afghaanse tijd gisteravond, bij de Cutu-brug, 12 kilometer ten noorden van de Nederlandse basis in Deh Rawod. De slachtoffers, die deel uitmaken van de 111 Pantser-geniecompagnie in Wezep , waren op het moment van de aanslag op zoek naar bermbommen om die onschadelijk te maken. De twee waren bij een brug buiten hun voertuig toen een zelfgemaakt explosief afging. Het ging om een 'improvised explosive device', een zelfgemaakte bermbom. Volgens generaal Dick Berlijn (zie foto) vallen er vaker burgerslachtoffers door dit soort zelf in elkaar geknutselde explosieven van de Taliban. 'Het is het favoriete wapen van de Taliban'.

Bron: De Telegraaf

Lees het hele bericht


Sint Anne, 27 augustus 2007

Fries omkommen yn Uruzgan

Troch in oanslach yn Uruzgan is sneintejûn sergeant M.R. Rosier(30) fan Sint Anne om it libben kommen. Kommandant Berlijn fan it Nederlânske leger hat dit moandei bekend makke. Rosier waard sneintejûn let it slachtoffer fan in seneamde bermbom.

De oanslach barde by de Cutu-brêge op 12 kilometer fan 'e Nederlânske basis yn Deh Rawod. Rosier wie dêr op syk nei bermbommen, mei it doel om dy út te skeakeljen. Definsje giet der fanút dat de bom dellein is troch de Taliban. Rosier wie op paad mei in 23-jierrige korporaal. Dy rekke ferwûne oan 'e holle en is yntusken operearre.

De famylje fan Rosier is yntusken ynljochte. Berlijn sei moandei dat bermbommen op dit stuit it meast brûkte Taliban-wapen yn Uruzgan binne. Troch dy bommen falle ek in soad boargerslachtoffers yn it gebiet.

Bron: Omrop Fryslân


Sint Annaparochie, 25 augustus 2007

'Meer banen oplossing leegstand'

Alleen meer werkgelegenheid kan verdergaande leegstand in het noordwesten van Friesland verhinderen. De afgelopen twee jaar is de belangstelling voor huurwoningen in het gebied afgenomen.

Woningstichting Noordwest Friesland zint op 'ongebruikelijke' maatregelen de dreigende leegstand tegen te gaan.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Annaparochie, 25 augustus 2007

Inbraak horecagelegenheid

De politie onderzoekt een inbraak in een horecazaak die aan de Warmoesstraat gevestigd is en waar vrijdagnacht geld gestolen is. Men drong het pand binnen door een ruit weg te halen, daarna zijn diverse ruimtes doorzocht.

Een 47-jarige inwoner van Sint Annaparochie deed aangifte.

Bron: www.politie.nl


Sint Anne, 24 augustus 2007

Leechstân hierhuzen NW-Fryslân

Yn Noardwest Fryslân is sa'n bytsje belangstelling foar hierhuzen dat de wenningstifting amper noch reaksjes krijt. Dat is yn skerpe tsjinstelling mei de rest fan it lân. Lanlik reagearje gemiddeld 65 minsken as der in advertinsje fan in leechsteande hierwente yn de krante stiet.

Yn NW-Fryslân wie it altyd al minder, mar no reagearje der gemiddeld noch mar trije. It duorret faak moannen foar't der in nije hierder fûn is.

Bron: Omrop Fryslân


Leeuwarden, 24 augustus 2007

Vrouw bewusteloos getrapt: eis jaar cel

Voor poging tot doodslag heeft officier van justitie Ed Boelen donderdag op de zitting van de Leeuwarder rechtbank tegen een inwoner van Sint Annaparochie (38) een gevangenisstraf eëist van 24 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk.

Op 22 maart dit jaar greep de verdachte in een aanval van woede een plaatsgenote bij de keel en trapte hij haar hard tegen lichaam en hoofd. Hij hield op, toen hij zag dat ze bewusteloos was. De man voelde zich door het slachtoffer afgewezen en gekrenkt.

De officier vorderde voorts reclasseringstoezicht. De reclassering moet in zijn visie bewerkstelligen dat de man zich in de Forensische Psychiatrische Kliniek in Assen laat opnemen en zich later door de Ambulante Forensische Psychiatrie laat behandelen. Bovendien vroeg Boelen betaling van een schadevergoeding van 1805 euro. Uitspraak: 6 september.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees het hele bericht


Weidum, 23 augustus 2007

Trio Joostema slaat slag op Frouljus PC

het prijswinnend trio

Op basis van het aantal vrije formatiezeges stak het partuur van Maaike Joostema (Minnertsga), Imke van der Leest (Dronrijp) en Fenna Zeinstra (Bolsward) dit seizoen bij de dames boven de rest uit. Gisteren op de 31ste Frouljus pc was het al niet anders. Met Zeinstra in de rol van koningin maakte ze met haar gevolg de favorietenrol meer dan waar en sloeg het trio overtuigend hun slag.

Er viel gisteren in de kaatsarena van De Nije Kriich in Weidum niets af te dingen op de zege van trio Joostema. Zes keer zegevierde het vrij geformeerde partuur dit seizoen, en daar kon de concurrentie een puntje aan zuigen. In een eenzijdige finale werden Marie Heida, Debora Oosterman en Maaike Wind ook nog even aan de zegekar gebonden. Het was een beetje een anti-climax, nadat Joostema c.s. in de tweede omloop en de halve finale hoogstpersoonlijk de medefavorieten (respectievelijk de parturen van Géjanna Dijkstra en Klaske de Jong) hadden geëlimineerd

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Sint Jabik, 23 augustus 2007

Nij natuergebietsje oan Alddyk

Oan 'e Alddyk by Sint Jabik komt in nije iepenbier natuergebietsje. It giet om in kampke lân by bedriuw Meijer Plaatbewurking. Fanwege útwreiding moast der fan 'e brânwacht in blusfiver komme. It bedriuw makket dêr in parkje omhinne fan twa bunder grut.

Personielsleden, mar ek omwenners meie dêr komme. It bedriuw is net benaud foar nuver folk op it terrein, seit meiwurker Geert Bloemhof.

Omrop Fryslân Harkje nei it lûdsfragmint

Bron: Omrop Fryslân


Nij Altoenae, 22 augustus 2007

Toch eigen postcode voor nieuw Fries dorp

Het nieuwe Friese dorp Nij Altoenae krijgt toch een eigen postcode. Dat meldden de gemeente Het Bildt en postbedrijf TNT woensdag.

Nij Altoenae was tot vorig jaar een buurtschap, maar na een referendum onder de inwoners heeft het deels een dorpsstatus gekregen. De inwoners wilden toen ook graag een eigen postcode, maar TNT had geen geschikte postcode beschikbaar.

Het nabijgelegen dorp Oude Leije in de gemeente Leeuwarderadeel bleek echter twee postcodes te hebben. Een van de postcodes werd slechts gebruikt door 33 adressen. Oude Leije vond het geen probleem om die postcode af te staan aan Nij Altoenae.

Bron: De Telegraaf


Oudebildtzijl, 22 augustus 2007

Expo Ulla Klomp in De Witte Klok

In de Witte Klok (Julianakerkje) te Oudebildtzijl is tot en met 30 september een tentoonstelling van de kunstenares Ulla Klomp te zien met de titel 'De vele gezichten van de aardappel'.

Verschillende fantasierijke kunstwerken zijn te zien: doeken met acrylschildering, digitale fotoprints met o.a. vreemde aardappels en grote aardappellandschappen (Titel: Dutch Mountains, Beeldentuin en Potatoe-Islands), en enige excentrieke aardappelobjecten.

Ulla Klomp is opgegroeid in de Hanzestad Bremen en studeerde o.a. 3 jaar lang kunst in het Hanze kunstproject Kippenberg-Gymnasium. Op de Zomeracademie bezocht ze de Masterclass voor kunst/tekenen van Prof. Reiner Zimnik (München/Irsee). In 1981 verscheen haar eerste gedichtenbundel. Ze woont samen met haar echtgenoot afwisselend in Leverküsen en aan de Oude Bildtdijk in Sint Annaparochie. De toegang tot de expositie is gratis.

Bron: Franeker Courant


St.-Annaparochie, 22 augustus 2007

Gemeente neemt pratende afvalbakken in gebruik

De gemeente heeft woensdag 22 augustus drie pratende afvalbakken in gebruik genomen. De afvalbakken zijn modern, opvallend en voorzien van een sprekende boodschap. Ze staan in het centrum van St.-Annaparochie in de van Harenstraat.

Uit onderzoek blijkt dat mensen hun afval eerder opruimen als zij dat in aantrekkelijke, herkenbare en gebruiksvriendelijke bakken kunnen gooien. De bakken bevatten reclameboodschappen van plaatselijke ondernemers.

Bron: www.hetbildt.nl


Leeuwarden, 22 augustus 2007

Al 1000 foto's met oude kentekens

Gerardus Huizenga, St. Annaparochie, gemeente Het Bildt. Afgegeven: 16-01-1906

De digitale nummerbordenpagina van Tresoar is een succes. Bezoekers van de site van de Leeuwarder archiefinstelling hebben op www2.tresoar.nl/kentekens al meer dan duizend foto's van oude Friese kentekenplaten geplaatst.

Internetgebruikers kunnen sinds een klein jaar zelf hun privé-foto's en ansichtkaarten met daarop de oude nummerborden op de site van Tresoar plaatsen. De officiële registratie van Friese nummerbewijzen begon in 1906.

Bron: Leeuwarder Courant

Klik door naar de eerste op het Bildt geregistreerde auto


Sint Anne, 21 augustus 2007

Smeding wer werom nei Berltsum

Griente- en fruitgruthannel Smeding komt tydlik wer werom yn Berltsum. Yn de âlde feilinghallen komt in opslach foar kisten. Earder siet der in kartbaan yn dy hallen, mar dy is in goeie moanne lyn sletten. Smeding begûn yn de jierren 80 yn Berltsum, mar ferhuze letter nei Sint Anne.

De eigner ferwachtet dat de opslach fan kisten ien oant twa jier duorje sil. Op dit stuit hat it bedriuw gjin plak foar dy opslach yn Sint Anne.

Mooglik wurdt der yn Sint Anne noch in nije loads foar boud. De ferwachting is dat de feilinghallen yn Berltsum op termyn tsjin de flakte geane om plak te meitsjen foar wentebou.

Bron: www.omropfryslan.nl


Utrecht, 20 augustus 2007

Aanpak polyfarmacie in Friese verzorgingshuizen succesvol

foto: F. Muller

DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik en de Zorgschap Fryslân hebben met succes het project 'Aanpak polyfarmacie' in drie Friese verzorgingshuizen uitgevoerd. Tijdens dit project is het medicijngebruik van de bewoners door de huisarts, de apotheker en de verzorging van het verzorgingshuis kritisch bekeken. Veel verschillende middelen zijn gestopt, gestart of veranderd wat betreft dosering of toedieningsvorm. Voor de bewoners betekent dit een belangrijke verbetering van het medicijngebruik.

Het project was een initiatief van Zorgschap Fryslân, de koepel voor verzorgings- en verpleeghuizen in Friesland en DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik. Bij het project was ook een vertegenwoordiger van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) Friesland betrokken. Gekeken gaat worden of een verdere uitrol van deze aanpak mogelijk is. De verzorgingshuizen die hier aan hebben meegewerkt zijn: Verzorgingshuis Sinnehiem te Haulerwijk, Zorgcentrum 't Bildt in St. Annaparochie en Wijkzorgcentrum Swettehiem in Leeuwarden. De aanpak van polyfarmacie in Friese verzorgingshuizen is voor De Friesland een belangrijk onderwerp, omdat het voor de patiënten beter en veiliger is om de juiste medicatie te krijgen die goed op elkaar is afgestemd. Het project bevordert de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid bij de verzorgingshuizen.

Bron: www.zorgkrant.nl

Lees het hele bericht


St. Anne, 19 augustus 2007

Bildtbeat Festival een groot succes.

Het was wat langzame start, de drukte begon pas rond tweeen, waardoor de eerste artiesten hun kunnen voor een grotendeels lege 'zaal' opvoerden. Voor de laatkomers, jullie hebben toch echt wat gemist, kom volgend jaar gerust vroeger. Afgezien daarvan mag de organisatie terugkijken op een geslaagd festival en ook de meeste bezoekers zullen tevreden terugdenken aan dit Beat-gebeuren.

voor meer foto's zie www.bildtweb.nl/bildtbeat
bron: Bildtbeat

Bron: www.bildtweb.nl


Ljouwert, 17 augustus 2007

AMK Ljouwert makke flater

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling AMK yn Ljouwert hat by fersin de nammen fan fjouwer anonime melders fan bernemishanneling yn Sint Anne trochjûn oan de âlden dy't fan bernemishanneling fertocht wurde. Dit die bliken by de rjochtsaak fan de fan mishanneling fertochte âlders tsjin de melders.

De âlders easken yn in koart pleit tsjin de melders in bedrach fan 1500 euro oan smartejild. De eask waard troch de rjochter ôfwiisd. Neffens de rjochtbank is de berskerming fan bern sa wichtich, dat in melding by it AMK net ûnrjochtmjittich is, ek al docht letter bliken dat dy melding net terjochte wie.

Direkteur Sprokkereef fan Buro Jeugdsoarch Fryslân, dêr't it AMK ûnder falt, is tige wiis mei de útspraak fan de rjochter. It AMK hie de nammen fan de melders 'troch in minsklike flater' yn 2005 yn in brief oan de 'fertochte' âlders neamd.

Omrop Fryslân Direkteur Dirk Jan Sprokkereef

Bron: Omrop Fryslân


Oudebildtzijl, 17 augustus 2007

Inbraak in het Graauwe Paard

De politie onderzoekt een inbraak in een café aan de Monnikebildtdijk. Daar is donderdagnacht ingebroken waarbij een ruit uit een sponning verwijderd is. Het inbraakalarm wat afging heeft de dader(s) waarschijnlijk verdreven. Er is niets weggenomen. Een 40-jarige inwoner van Oudebildtzijl deed desondanks aangifte.

Bron: www.politie.nl
Minnertsga, 15 augustus 2007

Invoelbare verhalen in tweede 'Ut 'e Foarein' van Simy Sevenster

Abe Gerlsma en Simy Sevenster, net na de presentatie van 'Ut 'e Foarein II'. (foto: Jan Bonefaas)

Simy Sevenster uit Minnertsga presenteerde afgelopen vrijdag haar nieuwe boek 'Ut 'e Foarein II'. Het eerste deel was zo succesvol dat uitgeverij De Friese Pers haar al snel vroeg om een vervolg. Bij haar thuis in de tuin reikte ze het eerste exemplaar uit aan de maker van het omslag, Abe Gerlsma.

Uit de weelderige tuin bij de boerderij van Simy en Anlon Sevenster klinken opgewekte accordeonklanken. Drie tafels zijn gedekt met geruit tafelkleed, de koffie- en theekannen zijn gevuld en de kopjes staan klaar. Zo'n dertig vrienden en familieleden praten en laven zich aan de zon. Geen mooiere dag en plaats om een boekpresentatie te houden dan hier, thuis; de plek óók die in Simy's boeken zo tot de verbeelding spreekt.

Bron: De Bildtse Post
foto: Jan Bonefaas

Lees verder   >>

Sint Annaparochie, 15 augustus 2007

Klacht mishandeling komt bij gezin zelf

Rechtbank Leeuwarden

Een blunder van Jeugdzorg Friesland is er de oorzaak van dat een familie in Sint Annaparochie overhoop ligt met de buurt. De buren uitten in 2002 bij van Jeugdzorg Friesland hun zorgen over de gang van zaken bij een gezin. Jeugdzorg zocht uit wat er aan e aan de hand was en rapporteerde dat aan de buren in 2005. Een afschrift daarvan met de namen van de klagers werd per ongeluk ook verstuurd naar het gezin. Dat wist daardoor precies wie er van de buren achter de melding zaten.

Uit het onderzoek van Jeugdzorg bleek dat er geen sprake was van kindermishandeling. Die conclusie was voor het gezin de aanleiding om voor de rechtbank in Leeuwarden in een kort geding smartengeld te eisen van de buren. Voorzieningenrechter Willem Hangelbroek wees deze eis gisteren van de hand. Volgens de rechter is niet bewezen dat de buren het gezin opzettelijk in diskrediet wilden brengen.

Bron: Leeuwarder CourantVrouwenparochie, 14 augustus 2007

Halte Froubuurt

Foto 1960

halte Vrouwenparochie
Ook wel bekend als: Lievevrouweparochie

Gelegen aan:
Stiens- Harlingen (km. 5)

geopend op 2 dec 1902
gesloten op 1 dec 1940

stationsgebouw (1901-2002)
Type NFLS halte 3e klasse
Verkleinde uitvoering van haltegebouwen.
Puntgevel aan perronzijde met korte vleugel. Bevat een kleine woning en een wachtkamer.

Bron: www.stationsweb.nl


Sint Annaparochie, 14 augustus 2007

Aanrijding met letsel

Maandagmiddag reed een 20-jarige automobilist uit Sint Annaparochie over de Middelweg Oost, komend uit de richting van Sint Annaparochie. Dit betreft een voorrangsweg. Op het fietspad reed een 49-jarige uit Sint Annaparochie op een brommobiel. Deze stond voor de oversteekplaats stil en stak toen, volgens de automobilist, plotseling de weg over. Een ongeluk was het gevolg.

De 49-jarige is met onbekend letsel, per ambulance, overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

Bron: www.politie.nlLeeuwarden, 13 augustus 2007

Gebruik van medicijnen kan beter

Het gebruik en de dosering van geneesmiddelen kan bij veel bewoners van verzorgingshuizen beter en goedkoper. Dat blijkt uit een onderzoek in drie Friese verzorgingshuizen, waarbij verstrekking en gebruik van medicijnen is doorgelicht. De studie richtte zich specifiek op ouderen die vijf of meer medicijnen tegelijk gebruiken.

Het onderzoek 'aanpak polyfarmacie' werd uitgevoerd door DGV, het Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik, in samenwerking met de koepelorganisatie van verzorgings- en verpleeghuizen Zorgschap Fryslân. Aan het onderzoek werkten verzorgingshuis Sinnehiem in Haulerwijk, zorgcentrum 't Bildt in St. Annaparochie en wijkzorgcentrum Swettehiem in Leeuwarden mee. Per bewoner werd gekeken wat zij slikten en op welke manier. Na afloop is in veel gevallen de medicatie aangepast. Het gebruik van sommige middelen is stopgezet, in andere gevallen is juist met een medicijn begonnen en ook is de dosering in veel gevallen aangepast.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Dokkum, 13 augustus 2007

Met z'n oude want kan Jacob Wassenaar alles

foto: www.boppeslach.nl

Een bal bovenslaan, het verveelt nooit. "Moaier is der net no", komt het uit de breed glimlachende mond van Jacob Wassenaar. Het is mooi om te zien hoe hij na een uitslag met een hand boven zijn ogen de bal volgt. Dan weet ie: boppe. Het lichaam ontspant, de mondhoeken gaan omhoog, twee handen rollen zich tot vuisten. Beide steekt de voorinse half hoog de lucht in. Een juichkreet erbij en misschien wrijft hij het er ook nog even in bij de tegenstander; een psychologisch tikje. Achteruit!

Hij is pas 26 jaar, heeft twee PC-overwinningen achter de rug en is in het bezit van het Klavertje Vier. De Stannebuurster heeft al veel gewonnen in zijn carrière. In Dokkum slaat hij zijn 200ste punt in de hoofdklasse bijeen. Toch staat hij niet bekend als de beste voorinse die je bij je kunt hebben in een partuur. Als hij zijn dag heeft is het echter oppassen, dan is hem geen bal toevertrouwd. In Dokkum heeft Wassenaar zaterdag weer eens zo'n dag. Net als een week eerder in Witmarsum slaat hij ook de lastige ballen ver over de boven. Het is alweer zijn derde zege op rij, tien omlopen ongeslagen. In Menaldum voegt hij er een dag later nog drie omlopen en een overwinning aan toe.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Sint Annaparochie, 11 augustus 2007

Tsjerkepaad: Van Harenskerk in Sint Annaparochie

Tot de pakweg honderd kerken die tijdens Tsjerkepaad 2007 de deuren op zaterdag open hebben voor publiek hoort ook de Van Harenskerk van Sint Annaparochie. Met vijf deelnemende kerken is de route It Bildt verreweg de kleinste van de vijf routes die deze editie van Tsjerkepaad omvat; de kerken zijn echter beslist de moeite waard.
De Van Harenskerk is door de achtkantige vorm wel de meest karakteristieke van de vijf. En ook de bekendste. Dat is overigens te danken aan de kerk die voor de bouw van dit godshuis op dezelfde plek stond. In die kerk huwde Rembrandt van Rijn op 22 juni 1634 de Leeuwarder burgemeestersdochter Saskia van Uylenburgh.
De huidige kerk werd in 1683 opgetrokken onder leiding van grietman Willem van Haren. De familie Van Haren is nog altijd prominent aanwezig. In de vorm van de Van Harenbank, net als de preekstoel en orgelkast fraai bewerkt, en ook de grafkapel van de familie die in 1686 tegen de noordzijde van de kerk is gebouwd.

Tijdens Tsjerkepaad staan tot 9 september alle deelnemende kerken - te herkennen aan de speciale Tsjerkepaadvlag - iedere zaterdagmiddag open voor bezichtiging. Meer informatie over de kerken en routes is te vinden op www.tsjerkepaad.nl. Nota bene, de Van Harenskerk heeft afwijkende openingstijden: op zaterdagen van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Bron: Leeuwarder Courant
foto: LC/Wietze Landman


Wageningen, 10 augustus 2007

Hendrix UTD start aardappelpersvezelcampagne

Op 9 augustus is de eerste vracht aardappelpersvezels van het seizoen uitgeleverd bij het melkveebedrijf van Jan en Annie Akkerman-Thomas in St. Jacobiparochie. De vezels worden geleverd door dealer Weidse Blik van Hendrix UTD en zijn afkomstig van Avebe. Aardappelpersvezel blijft over na het winnen van het zetmeel en bestaat vooral uit goed verteerbare koolhydraten. Het product heeft een hoge voederwaarde en stimuleert bij melkvee het melkeiwitgehalte.

Het Friese melkveebedrijf maakt gebruik van een doorvoercontract. Dit houdt in dat deze maatschap gedurende 7 aangesloten maanden gedurende de zetmeelcampagne 2007/2008 een bepaald aantal tonnen per maand afneemt. Bij een dergelijk contract is er sprake van een korting afhankelijk van de per maand te leveren hoeveelheid. Deze kortingsbedragen krijgt de veehouder na afloop van de campagne uitbetaald.

Bron: AgriHolland B.V.


Leeuwarden, 10 augustus 2007

Sint Jacob krijgt rechtstreekse busverbinding

Met ingang van 26 augustus 2007 rijdt Connexxion een verbeterde dienstregeling in Noord en Zuidwest Fryslân. Connexxion is voortdurend bezig om het openbaar vervoer in Fryslân te optimaliseren. De verbeteringen betreffen zo'n 10 lijnen van de 36 lijnen die Fryslân telt. Verder komen er 5 nieuwe lijnen bij. Vooral scholieren in Franeker, Sneek en Harlingen profiteren van de verbeterde dienstregeling.

Connexxion heeft met diverse scholen gesproken om te kijken of een betere aansluiting op de schooltijden mogelijk was. Deze verbeterde aansluitingen zijn gerealiseerd wanneer het nieuwe schooljaar begint. Ook komt er een nieuwe verbinding tussen Harlingen en Franeker, waarbij het MCL in Harlingen rechtstreeks bereikbaar is, met een nieuwe halte voor de ingang van het ziekenhuis. Tevens komt er een rechtstreekse verbinding tussen St. Jacobiparochie en Leeuwarden en hebben Makkum en Harlingen een betere aansluiting in Bolsward richting Heerenveen.

Bron: Connexxion


Sint Annaparochie, 10 augustus 2007

Een eigenwijze kop-hals-romp

Het nieuwe gebouw van Wonen Noordwest Friesland: een eigentij-des kop-hals-romp.

Sint-Annaparochie is niet gelouterd door de Middeleeuwen. Maar het relatief jonge dorp heeft toch een ontwikkeling doorgemaakt dat aangename binnenkomsten heeft opgeleverd. Aan Middelweg en Stadhoudersweg staan monumentale boerderijen, burgerwoningen en schilderachtige arbeiderswoningen met een geleidelijke verdichting naar het centrum toe.

Alleen vanuit het zuiden, de belangrijkste entree, was het zicht onaantrekkelijk door bedrijfs-bebouwing van grimmige loodsen en hier en daar kantoorpukkeltjes. Daar is recent verandering in gekomen. Waar de tot verkeersweg omgetoverde Warmoesstraat overgaat in de Hemmemaweg is aan de rotonde, ter verwelkoming van bewoners en gasten, een interessant bouwwerk neergezet. Het maskeert de bedrijfsgebouwen en het meet zich op eigentijdse wijze met de monumentale boerderijen.

Bron: Leeuwarder Courant
Foto LC/Wietze Landman

Lees verder   >>

Zwarte Haan, 8 augustus 2007

De oudjes dorsen nog best

Een mooi kleurrijk gezicht, zaterdag langs de Nieuwebildtdijk, vlakbij Zwarte Haan. Op het land van familie Jukema zijn drie oude dorsmachines bezig het graan te oogsten. Jan de Vries gaat voorop met zijn gele Clayson. "Die komt út 1964. Ik hew 'm fleden jaar kocht, as arighydsy. Maar hij gaat nag goed met." De rode Laverda stamt uit 1973, de groene Claas uit 1975.

Het is iets minder high-tech allemaal, maar de oudere Clayson heeft zo zijn voordelen. "Overdâg (dinsdag, red.) sil ik 'n ander stik land doen. De nije mesine komt d'r dêr niet deur, hij is met 15 ton te swaar foor de grônd. De Clayson weegt maar drie ton ."
Het 'parkeren' met de machine is een klus op zich. "At ik 'm thús in 'e loads set mot ik lucht út de banden lope late, âns kin-y niet onder 'e balken deur. Een keer te plak pomp ik d'r weer lucht in," aldus De Vries.

Bron: De Bildtse Post
foto: Jan Bonefaas


Leeuwarden, 8 augustus 2007

Bildt zoekt eigenaar vervuilde percelen

Op percelen op de hoek van het Jaagpad en De Draai in Sint Annaparochie liggen oude machines weg te roesten.

De gemeente Het Bildt zoekt de eigenaar van twee percelen grond op industrieterrein De Wissel in Sint Annaparochie. Op deze percelen op de hoek van het Jaagpad en De Draai liggen oude machines weg te roesten. Tussen de rommel ligt ook een parlij dakplaten waarvan het vermoeden bestaat dat er asbest in zit. Deze partij is het restant van een complete oplegger vol met asbesthoudende materialen, waarvan het grootste gedeelte inmiddels is verwijderd.

De rommel op het terrein is de gemeente een doorn in het oog. "We hebben veel geld en energie gestoken in het opknappen van het industrieterrein De Wissel. Dan kan het niet zo zijn dat een enkele eigenaar er zo'n bende van maakt", aldus Frans Meijering van de gemeente.

Bron: Leeuwarder Courant
Foto Hoge Noorden/Jacob van Essen

Lees verder   >>

Leeuwarden, 8 augustus 2007

Kermis eist ordedienst in dorpen

Exploitanten van kermissen in Friesland eisen steeds vaker een ordedienst om opstootjes te voorkomen. Aan hun voorwaarde wordt dit jaar voldaan in Dronrijp en Sint Annaparochie. In Twijzelerheide komt vanwege eerdere problemen helemaal geen kermis meer.

In de grote steden lopen op kermissen al jaren dag en nacht bewakers rond. Dit jaar eisen de exploitanten onder meer in Dronrijp en Sint Annaparochie een professionele ordedienst die opstootjes voorkomt of in de kiem smoort. De organisatie en de kermislui betalen elk de helft, wat doorgaans neerkomt op een kleine €100 per exploitant.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees het hele bericht


Leeuwarden, 8 augustus 2007

Vrijspraak lek steken banden oud-raadslid

Een Leeuwarder (48) ontkende dinsdag pertinent dat hij in zijn voormalige woonplaats Vrouwenparochie banden van twee wagens van een buurtgenote had lek gestoken. De strafzaak spitste zich toe op de vernieling van een rechterachterband van een Ford Transit begin augustus 2005. Politierechter Hendrikje van der Werff zei dat ze op beelden van een observatiecamera niet kon zien dat de man de band lek stak. Hij werd vrijgesproken.

De verdachte was penningmeester van Dorpsbelang Vrouwenparochie. Tussen de vereniging en de buurtgenote, een toenmalig gemeenteraadslid, deed zich begin 2005 een conflict voor over de inrichting van de Mathijs Beckstraat. Vier maal waren autobanden lek gestoken. De gedaagde gaf toe dat hij zichtbaar was op videobanden, die overigens van slechte kwaliteit waren.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees het hele bericht


Sint Jacobiparochie, 7 augustus 2007

Vroeg begin van de pruimenoogst

Riemke Schiphof plukt de pruimen bij maatschap De Groot in Sint Jacobiparochie.

De pruimen zijn vroeg dit jaar. Bij het fruitteelt bedrijf van Dirk en Griet de Groot in Sint Jacobiparochie is de pluk nu in volle gang, zo'n drie weken eerder dan normaal. De Groot verwacht een goede oogst van zijn 2 hectare pruimen. "Zo'n 35 ton denken we de komende weken te plukken."

De weersomstandigheden zijn gunstig geweest en dat is een voordeel voor de Nederlandse telers. Door het warme voorjaar ligt de fruitoogst drie weken eerder. Ook de 7,5 hectare appels (Elstar) en de 6 hectare peren (Remy Victoria) van de maatschap De Groot liggen voor op schema. Die worden over een paar weken geplukt.

De Groot is de komende weken zeker met zo'n tien hulpkrachten aan het werk in de boomgaard. "En als het met het warme weer sneller rijpt, moeten er mogelijk nog meer aan de slag."


Bron: Leeuwarder Courant
foto LC/Anne Zorgdrager


St. Annaparochie, 7 augustus 2007

Sintjabuurster met teveel op op scooter

Een 45-jarige scooterrijder uit Sint Jacobiparochie werd aangehouden in de Warmoesstraat, Sint Annaparochie.Bij controle blies hij 580 ug/l. Naast een proces-verbaal kreeg hij een rijverbod opgelegd van 6 uur. Ook moet hij bij het CBR een cursus alcohol en verkeer volgen.


Bron: www.politie.nl


Witmarsum/Harlingen, 6 augustus 2007

Chris Wassenaar op jacht

Met twee koningstitels dit weekeinde heeft Christiaan Wassenaar de jacht op het aloude record van Hotze Schuil nadrukkelijk ingezet. De 34-jarige achterinse uit Minnertsga staat inmiddels op 74. De illustere Harlinger kwam tot 83 bekroningen. Het aftellen is begonnen voor Wassenaar.

Chris Wassenaar kwam dit seizoen maar moeizaam op gang. Tweemaal werd hij ziek en daarna had hij moeite om in vorm te komen. Begin juli kwam langzaam de ommekeer. De ‘Grutte’ werd uitgeroepen tot koning op de uitnodigingspartij in Harlingen. In Heerenveen was zijn vrijeformatiepartuur met Rutmer van der Meer en Jacob Wassenaar dichtbij de eerste zege. Die komt er uiteindelijk op de Rengersdag half juli. Sinds die zondag is het trio weer een gevreesde tegenstander.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Sint Jacobiparochie, 4 augustus 2007

Erwin Beintema neemt een monster van een bij graanhandel Pars in Sint Jacobiparochie aangevoerde partij tarwe.

Graanoogst in volle gang; hoge prijzen door tekort

De graanoogst is in volle gang. Nu het eindelijk zomert rijden de graantelers en loonwerkers af en aan op de akkers. Het is dezer dagen een grote drukte bij graanhandel Pars in Sint Jacobiparochie, waar grote partijen graan worden afgeleverd. Dagelijks komt er nu zo'n 2500 ton binnen.

De lagere opbrengsten worden ruimschoots gecompenseerd door hogere prijzen, zegt Pars. De graannoteringen liggen volgens hem zeker 40 procent hoger dan vorig jaar. Graantelers mogen nu al rekenen op prijzen die ze twee decennia lang niet hebben ontvangen.


Bron: Leeuwarder Courant
foto LC/Anne Zorgdrager

Lees verder   >>

Sint Annaparochie, 3 augustus 2007

Festival Bildt Beat op stoep stadhuis St. Annaparochie

Zaterdagmiddag 18 augustus 2007 vindt een groot gratis toegankelijk midzomer - muziekfestival plaats met medewerking van een groot aantal bekende Friese muzikanten. Dit "Bildt Beat" festival zal plaatsvinden op het plein voor het gemeentehuis te St. Annaparochie.

Tijdens dit BILDT BEAT-festival zullen tussen 12.30 uur en 18.30 uur de volgende muzikanten/bands op een dubbel podium gaan optreden (in volgorde van opkomst): Adri de Boer, Bacon and Bones, Rent A Band, Foei Wat Lekker!, Go Simon, Swart Wyt, Rintje Kas en Period. Het festival zal worden geopend door de wethouder van gemeente Het Bildt, de heer H. Kaper.

De organisatie van dit festival is in handen van de vereniging Bacon and Bones. Het is een non-commercieel festival, waarvan de toegang gratis is, en dat financieel gedragen zal worden door sponsors. Dit festival zal een jaarlijks gratis toegankelijk terugkerend evenement worden.

Bron: Persbericht


Franeker, 2 augustus 2007

De grote familie van de PC

foto: Leeuwarder Courant

Al vanaf tien uur lopen Noa Ferwerda (10) uit Sint Annaparochie en haar vader Tjibbe rond op het Sjukelân. De kermis viel een beetje tegen, maar het kaatsen vindt ze leuk. Jacob Wassenaar is haar favoriet. Die kent ze. Hij werkt in een winkel waar ze vaak komt.

Noa heeft een plaatsje gevonden pal achter Omrop Fryslan presentatrice Simone Scheffer. Ze denkt dat ze op de televisie te zien zal zijn. Het is haar eerste keer op de PC. En het is er best gezellig. Laat ze nu ook nog haar vriendinnetje Sabine Hoekstra tegenkomen. Haar dag kan niet meer stuk. Kaatsen vindt ze hartstikke leuk. Dat moet ook wel wanneer je in Sint Annaparochie woont. Maar het is niet haar favoriete sport. Dat is voetbal. Dat is haar een beetje met de paplepel ingegoten, geeft ze schoorvoetend toe. Maar wat wil je ook wanneer je vader een jaar of tien geleden in het eerste van de Drachtster Boys speelde. Maar ook het kaatsen zit in de familie. Opa Rein Ferwerda speelde maar liefst drie keer op de PC.

Bron: Leeuwarder Courant


Franeker, 2 augustus 2007

Johan van der Meulen zet de kroon op fraaie PC-reeks

foto: KNKB

Een bizarre dag, dat wel. Maar wat een verschrikkelijk spannende. De 154ste PC zal de boeken ingaan als de partij waarop iedereen van iedereen kon winnen. Er werd gevochten, 'gewrot', geblunderd en schitterend gekaatst. Met als absolute apotheose een finale met 'alles aan de hang', afgemaakt met een onnavolgbare zitbal van Johan van der Meulen.

Hij is de nieuwe koning van de PC. De 23-jarige opslager neemt de koningsbal over van zijn maat Taeke Triemstra. Hun tweede overwinning. Zeker niet minder mooi, wel anders. "Ferline jier wie der mear ûntlading, dizze jout mear foldwaning", sprak een kapotte Triemstra. De 24-jarige Sint Jabuurster zorgde er met sterk kaatswerk in de finale hoogstpersoonlijk voor dat zijn jeugdvriend de bal kreeg omgehangen.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht

Reactie's van Johan, Auke en Taeke (www.knkb.nl)


Franeker, 1 augustus 2007

Trio Van der Meulen wint 154ste PC

foto: Leeuwarder Courant

Na een spectaculair en adembenemend gevecht hebben Johan van der Meulen, Auke van der Graaf en Taeke Triemstra de 154ste PC gewonnen.

In de finale tegen Klaas Berkepas, Pieter Scharringa en Daniel Iseger kwamen de drie winnaars met 4-0 voor, maar trio Berkepas knokte zich knap terug tot uiteindelijk 5-5. Met alles aan de hang sloeg Johan van der Meulen een ongelooflijke en voor het perk Scharringa/Iseger onhoudbare zitbal. De opslager uit Broeksterwoude werd uitgeroepen tot koning van de PC.

Bron: Leeuwarder Courant


Franeker, 1 augustus 2007

Alles bij oude op de PC

Tradities zijn heilig op de belangrijkste kaatsdag van Friesland. Bij de 154ste PC, dé wedstrijd van het jaar, kregen de topformaties gisteren opnieuw geen voorkeursbehandeling. Dat leidde tot veel ergernis en een snelle uitschakeling van een van de favoriete parturen. "Er moet een ander systeen komen. Bij het tennis treffen de toppers elkaar ook pas in de finale."

Loting heeft bepaald dat een van de twee topteams, die vorig jaar beide nog tot de finale reikten, de Friese hoogmis al snel dient te verlaten. Het ouderwetse nummertje trekken bij de loting - zonder een beschermde status voor de topparturen - staat promt weer ter discussie.

Voor drievoudig kampioen Chris Wassenaar is het een uitgemaakte zaak: de toppers verdienen meer bescherming. "Nu was voor ons elk potje een finale. Voor het publiek zou het mooi zijn als er een ander systeem van loten komt. Bij het tennis treffen de beste spelers elkaar ook pas in de finale," stelt de rossige reus uit Minnertsga.

Bron: Algemeen Dagblad

Lees het hele bericht


Arum, 30 juli 2007

Favorieten laten zich gelden

foto: Leeuwarder Courant

Een slepende enkelblessure (Taeke Triemstra) en een mysterieuze ziekte (Chris Wassenaar) deed de topparturen dit seizoen hevig verlangen naar betere tijden. Dit weekeinde pikten beide parturen hun vierde seizoenszege mee, maar toch: de pijn van fysieke sores wordt pas definitief verdreven bij een zege overmorgen op de PC.

Door de fysieke malheur van Triemstra en Wassenaar werd de grond onder de topparturen dit seizoen meer dan eens weggeslagen. Het maakte de weg vrij voor de parturen van Klaas Berkepas en Jochum Bouma, die met respectievelijk drie en twee overwinningen een aardige duit in het zakje deden. De 154ste editie van de PC kent woensdag dan ook geen uitgesproken favoriet. "Ik soe der neat ûnder doarre te ferwedzjen", aldus oud-topkaatser Gerben Okkinga.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Rotterdam, 30 juli 2007

Man in Rotterdam voor mishandeling aangehouden

Naar aanleiding van een melding van een mishandeling stelde de politie zondagochtend rond half negen een onderzoek in bij een woning aan de Desdemonastraat.

Hier bleek een 24-jarige vrouw te zijn lastiggevallen door een 'kennis' waarbij enkele klappen waren gevallen. Aan de hand van het opgegeven signalement van de auto werd deze op de oprit naar de snelweg staande gehouden.

Beide inzittenden, een 35-jarige inwoner uit Sint Annaparochie en een 40-jarige man uit Alkaar werden aangehouden. Na onderzoek werd de 40-jarige heengezonden. Tegen de 35-jarige man is proces-verbaal opgemaakt. Hij mag zich te zijner tijd bij de rechter verantwoorden.

Bron: MEGASTAD FM - ROTTERDAM


St. Annaparochie, 28 juli 2007

Ingebroken in winkel

De politie onderzoekt een inbraak in een winkel aan de Van Harenstraat. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam men binnen na het forceren van een deur. Uit de winkel werd niks weggenomen, wel werden er in de meterkast een aantal kabels doorgeknipt van onder andere de telefoon, fax en het pinsysteem.

Namens het winkelbedrijf deed een 47-jarige inwoner van Sint Annaparochie aangifte.

Bron: www.politie.nl


Leeuwarden, 27 juli 2007

Inbrekersclub stal € 100.000 bij elkaar

Sportcentrum Gorredijk

De Friese politie heeft in de afgelopen weken een groot aantal inbraken in Friesland opgelost. In totaal zijn acht personen aangehouden. Zij hebben in totaal voor meer dan € 100.000 buitgemaakt. Zeven man zitten nog vast. De zaak kwam aan het rollen na een anonieme tip over de kluiskraak in de sporthal van Gorredijk op 28 april. Daar werd een aanzienlijk bedrag buitgemaakt.

De recherche begon een groot onderzoek en kon op 8 juli vier man op heterdaad betrappen bij een inbraak in een sportaccommodatie in Kootstertille. Het ging om een 20-jarige man uit Franeker, twee 19-jarigen uit Leeuwarden en een 20-jarige uit Veenwouden. De vier bekenden dat ze in de eerste helft van dit jaar in totaal dertig inbraken in heel Friesland hebben gepleegd, waarvan de meeste in Leeuwarden. In verband hiermee zijn later ook nog vier man aangehouden waaronder een 24-jarige man uit Sint Annaparochie.

Bron: Leeuwarder Courant


Huizum, 23 juli 2007

Triemstra regeert opnieuw in Huizum

Johan van der Meulen, Auke van der Graaf en Taeke Triemstra mochten gisteren op sportpark Nylân in Leeuwarden eindelijk weer eens de kransen in ontvangst nemen. Het was pas de derde keer dit seizoen dat het trio in slagorde mocht plaatsnemen voor de bestuurstent. Net zo vaak als het partuur van Klaas Berkepas, dat in de finale - waarin alles aan de hang kwam - voor hetzelfde geld de vierde zege hadden kunnen bijschrijven. Dat gebeurde niet omdat de opslager op die stand zijn negende opslagmisser liet noteren, waardoor de eindstrijd in een anticlimax eindigde.

Triemstra maalde daar niet om. Terwijl Berkepas stilletjes in een hoekje op een reclamebord zijn verlies zat te verwerken, nam de PC-koning van vorig jaar dankbaar de felicitaties in ontvangst. De zege kwam, tien dagen voor de PC, dan ook wel op een heel goed moment. "We hawwe einlings wer in krâns. Der ha wy lang op wachtsje moatten", verzuchtte de achterinse uit Sint Jacobiparochie. Te lang naar zijn zin, want op 20 mei zegevierde het trio voor het laatst in Sint Annaparochie, nadat daarvoor ook al in Jorwerd was gewonnen.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Vrouwenparochie, 23 juli 2007

De Vries sterkste op CH Sint Annaparochie

Harry de Vries met Vardigo

Harry de Vries was zaterdag de sterkste ruiter tijdens het CH in Sint Annaparochie. De uit het Drentse Een-West afkomstige De Vries won bij het springen drie disciplines. Bij het L-spirngen was hij de sterkste met Norlevis, bij het M-springen zegevierde hij met Vardigo en ook het Z-springen won hij met Corratina.

De Vries toonde daarmee aan het beste om te kunnen gaan met de omstandigheden in Sint Annaporachie. Door de vele regen op vrijdag, besloot de organisatie om het programma voor die dag te verzetten naar de zaterdag. Verder werd een aantal onderdelen, zoals de kür op muziek, geschrapt en moest het parcours worden aangepast.

Bron: Leeuwarder Courant

Klik voor alle uitslagen


Sint Anne, 21 juli 2007

Miny-stockcarrace yn Sint Anne

Yn Sint Anne is in speedwaybaan foar miny-stockcars. De baan is 21 meter lang. It riden mei op ôfstân bestjoerbere auto's wurdt hieltyd populêrder. De feriening groeit hurd en hie ferlet fan in eigen baan. Yn septimber is it WK stockcarracen.

Der wurdt ek hurd wurke om it Europeesk Kampioenskip stockcarracen nei Sint Anne te heljen. Dat soe takom jier hâlden wurde moatte. It wachtsjen is op de fergunning.

Omrop Fryslân Hidde de Jong fan modelstockcar club ...

Bron: Omrop Fryslân


Burdaard, 21 juli 2007

Bouwen is aarden

Nieuw kantoor corporatie Wonen Noordwest Friesland: 'Een stoer gebouw in het landschap.'

Hoe bouw je met goed fatsoen op gevoelige plekken zoals in het open landschap? Architect Bauke Tuinstra (GDA) laat drie voorbeelden uit eigen huis zien.

Woningbouwverenigingen spelen een belangrijke rol in de strijd tegen verrommeling, constateert Bauke Tuinstra. In Sint Annaparochie wil corporatie Wonen Noordwest Friesland een steentje bijdragen aan een passende dorpsentree, met een nieuw eigen kantoor aan de zuidkant van het dorp. "Een stoer gebouw in het landschap", prijst Tuinstra het pas gerealiseerde ontwerp aan van hemzelf en compagnon Doeke van Wieren.

"Het gebouw presenteert zich als een boerderij, met achter elkaar het kantoor, een publieksdeel en een werkplaats. Een heldere opbouw in de overgang van land naar dorp."

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

Leeuwarden, 21 juli 2007

Wetmatigheden in allerlei vormen

Werk van Henk Rusman

De beeldhouwers die deze zomer hun werk laten zien in de vernieuwde en flink uitgebreide beeldentuin van de Leeuwarder St. Josephgalerie zijn volgens galeriehouder Douwe Ouderkerken geselecteerd omdat zij mensen 'bewuster met de ruimte laten omgaan'.

Waar Henk Rusman licht vervormde halve cirkels van roestvrij staal in een opstaande houding verenigt, of drie in elkaar vervlochten open vierkanten van hetzelfde materiaal tot een van veel kanten te observeren vorm bouwt, duwt Lolke van der Bij een driedimensionaal rvs-vierkant uit zijn rechte kader. Dat levert in alle drie de gevallen beslist een intrigerende spanning op. Wie beeldhouwkunst vooral of zelfs uitsluitend bekijkt als een objectief technisch spel met vormen en wetmatigheden, komt hier dan ook goed aan zijn trekken.

Bron: Leeuwarder Courant
tekst: André Keikes, foto: Saskia Stegeman


Sint Annaparochie, 20 juli 2007

Geen animo voor slapen in azc's

AZC St. Annaparochie

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil de langzaamaan leeglopende opvanglocaties gebruiken om seizoenskrachten of arbeidsimmigranten tijdelijk onder te brengen. Leuk idee, maar nee bedankt, zeggen gemeenten in Frylân waar veel seizoensarbeid én een azc (asielzoekerscentrum) is.

Maar Fryslân zit niet op de tijdelijke woonruimte te wachten. "We hebben de grond van het azc aan het COA beschikbaar gesteld om asielzoekers op te vangen", zegt burgemeester van der Werff van het Bildt. "Dat is één maatschappelijke taak. Maar het huisvesten van tijdelijke krachten is een ander soort taak. Daar is het COA niet voor. Hier zijn bovendien huurwoningen en pensions genoeg."

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Westhoek, 19 juli 2007

Heel gewoon op de Oudebildtdijk

Petra, Sil, Andries (mét schoffel) en Iris Leystra voor hun huis op de Oudebildtdijk.

Iedereen is uniek. En toch lijken we op elkaar. Maar gaat de komende weken op zoek naar de gemiddelde bewoner van een wijk, straat of dorp. Vandaag: de Oudebildtdijk, de langst bewoonde dijk van Nederland. Nummer 1194, een huis uit 1926.

----------------------------------

DE BEWONERS: Andries Leystra (45, huisschilder), Petra Leystra (46, lerares basisonderwijs), Iris (11) en Sil (9).
----------------------------------

Hoe komen jullie zo terecht in deze uithoek?

Petra: "We woonden samen in Sint Annaparochie en waren op zoek naar wat groters. Hier verderop stond een huisje te koop, maar we reden te ver en moesten hier keren. Toen zagen we dat dit huis ook te koop stond. We dachten eerst: dat kunnen we lang niet betalen maar dat bleek mee te vallen. De eigenaar moest het kwijt vanwege een scheiding."

Bron: Leeuwarder Courant
foto: HogeNoorden/Jeroen Horsthuis

Lees verder   >>

Heerenveen, 18 juli 2007

'Onze grootste droom is een medaille'

Ze moesten er nog even flink aan trekken vorige week in Sportstad Heerenveen. Turntrainer Daniël Knibbeler (27) en zijn pupillen werkten afgelopen woensdag de laatste training af van een bijzonder intensief seizoen. Voor Justen Zuidema (Minnertsga,11), Bryan van Tienderen (Middenmeer,12), Youri van der Meulen (Meppel,11), Kevin Kootstra (Lippenhuizen,11) en Rick Jacobs (11) is het nu eindelijk ook zomervakantie...

Alweer tweeënhalf jaar traint Daniël zijn vijf 'mannen' bijna dagelijks in een poging om het vijftal naar de absolute turntop van de wereld te leiden. "Dat is zeer zeker mijn inzet en die van de jongens ook", legt hij uit. Dat we hier niet te maken hebben met de eerste de beste turnpupillen wordt duidelijk wanneer de jongens één voor één met de meest grootse souplesse hun turnkunsten vertonen voor het oog van de fotocamera. Een buitenstaander zal het misschien niet snel zien, maar deze jongens zijn volgens Daniël geboren talenten.

Bron: www.deheerenveensecourant.nl

Lees het hele bericht


Sint Jacobiparochie, 19 juli 2007

Goedheid mensen helpt pelgrim Roger door Europa

Pelgrim Roger Szatkowski (links) vond in oud-schoolhoofd Tjipke Bloemhof een uitstekende begeleider tijdens zijn verblijf in Sint Jacobiparochie.

Hoe lang hij onderweg is weet-ie niet meer precies en waar de reis heen leidt, doet er ook niet toe. Onderweg zijn met de heilige Jacobus en Maria, dat is het enige wat telt voor pelgrim Roger Szatkowski, die gisteren Sint Jabik aandeed.

Hij wandelde naar Jeruzalem, Rome en Santiago de Compostela, maar ook Sint, Jacobiparochie, het Friese beginpunt van de eeuwenoude pelgrimsroute naar Spanje, kan hem bekoren. Roger Szatkowski (58) uit het Franse Espalion is al jaren onderweg door Europa. Slechts af en toe keert hij voor een paar weken huiswaarts. Daar wacht dan zijn Litouwse echtgenote, die een baan heeft in een restaurant "en niet van wandelen houdt".

Bron: Leeuwarder Courant
foto: LC/Hans Willems

Lees verder   >>

St. Annaparochie, 18 juli 2007

Chris wint krans in eigen dorp

Foto: Henk Hempenius

Chris Wassenaar heeft eindelijk zijn krans binnen. Na veertien jaar in de hoofdklasse had Chris nog nooit een eerste prijs gewonnen in zijn eigen dorp.

Rutmer v/d Meer, Jacob Wassenaar en Chris Wassenaar kaatsten in de finale tegen Gert Anne v/d Bos, Herman Sprik en Arie den Breejen. Na 3 -3 gelijk nam trio V/d Meer het heft in handen en werd de partij gewonnen met 5 - 3.

Rutmer, Jacob en Chris kregen de winst niet kado. In de eerste omloop werd op 5 - 5 en 6 - 2 gewonnen van het goed kaatsend trio Dirk Yde Sjaarda, Erik Haitsma en Pier Piersma. In de tweede omloop was trio Simon Minnesma, Tjitte Bonnema en Folkert v/d Wei de tegenstader. Op 5 - 5 en 6 - 0 keerde Rutmer de bal voor de kaats.

Bron: www.knkb.nl
foto: Henk Hempenius


Sint Annaparochie, 18 juli 2007

Gevelsteen 'De Schakel' gerestaureerd

Piet Smedinga van Wonen Noordwest Fryslân gaat - met het penseel in de hand - nauwkeurig te werk bij het opknappen van een gevelsteen aan de Wassenberghstraat in St.-Annaparochie. De woningstichting bouwde de voormalige school 'De Schakel' onlangs om tot een appartementengebouw.

De door het weer aangetaste gevelsteen - aangebracht toen de eerste steen gelegd werd, op '3 junij 1819' - bleef uiteraard zitten, en kreeg vorige week een opknapbeurt. De mooie tekst is nu weer prima te lezen: "Voor uw geluk o Jeugd / Is deze school gebouwd / Zorg dat gij haar door deugd / En kunde in ere houdt."

Bron: De Bildtse Post
foto: Jan Bonefaas


St. Annaparochie, 18 juli 2007

Foto: Mirjan Kloosterman

Kindercamping 't Veldzicht

Niet iedereen hoeft ver weg op vakantie om zich te vermaken. Een groep kinderen van 't Hoogpad en de Nassaustraat uit St.-Annaparochie zijn hun eigen 'bedrijfje' begonnen: camping 't Veldzicht.

Ze bouwen tenten, spelen badminton enflessenvoetbal, en doen aan polsstokhoogspringen. Middels borden langs de weg nodigen ze iedereen uit een kijkje te komen nemen op hun camping.

Bron: De Bildtse Post
foto: Mirjan Kloosteman


Sint Annaparochie, 18 juli 2007

'Ik probeer mijn bron van inkomsten te verdelen'

Op de Bedrijven Contactdagen heeft Arjen Lont dit jaar niet zijn bouwbedrijf gepromoot, maar aandacht gevraagd voor het werk van Dorkas, een internationale hulporganisatie. Al bijna tien jaar schenkt hij namens zijn bedrijf geld aan projecten in Afrika. Daarnaast gebruikt Lont zijn netwerk om nog meer financiële hulp te genereren.

'Ik ben een aannemer. Geen hulpverlener. Geld geven lijkt een gemakkelijke oplossing, maar financiële hulp is wel degelijk belangrijk. Ik geef niet alleen zelf geld, ik gebruik mijn functie en netwerk ook om. anderen te overtuigen iets aan de ongelijkheid in de wereld te doen. Elke twee jaar reis ik naar Afrika om te kijken hoe de verschillende projecten lopen. De situatie daar raakt me in mijn hart.

Bron: Franeker Courant

Lees verder   >>

Sint Annaparochie, 17 juli 2007

Dit is een afbeelding van een andere situatie !

Zwangere fietsster gewond

De politie heeft maandagavond aan de Middelweg-West hulp verleend tijdens een eenzijdige aanrijding van een fietsster. Daar was een 25-jarige fietsster uit Sint Annaparochie met haar fiets gevallen. De zwangere vrouw had het stuur in haar buik gekregen.

Zij is per ambulance naar het MCL gebracht voor nader onderzoek.


Bron: www.politie.nl


Leeuwarden/Den Haag, 16 juli 2007

Asielzoekers zoeken huis

Khan Sultani alvast even aan de slag bij Meijer. Foto: Omrop Fryslan

Er zijn te weinig huizen beschikbaar voor asielzoekers met een verblijfsvergunning omdat de Nederlandse gemeenten jarenlang te weinig woningen beschikbaar hebben gesteld voor deze groep mensen. De Friese, Groningse en Utrechtse gemeenten vormen daarop de grote uitzondering. Deze provincies hebben juist veel meer asielzoekers opgenomen dan verplicht, schrijft het Nederlands Dagblad zaterdag op basis van cijfers van het ministerie van Justitie.

Tal van Friese gemeenten staan klaar de ex-asielzoekers op te nemen, zodra ze een status krijgen. Ze kunnen broodnodige extra arbeidskrachten of bedrijvigheid naar plaatsen brengen die anders hun jongere inwoners zien vertrekken. Zo organiseerde het Bildt een rondleiding voor de bewoners en ex-bewoners van het plaatselijke azc langs bedrijven en mooie plekken in de gemeente. Het Bildt wilde hen laten zien dat wonen en werken in de gemeente prima kan. Nu is het nog te vaak zo dat men na het verkrijgen van een verblijfsvergunning vertrekt naar Leeuwarden of de Randstad, om in de buurt van familie te gaan wonen, vindt de gemeente.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Sint Annaparochie, 16 juli 2007

Van Harenspartij terug

De Van Harenspartij is terug op de kaatsagenda. Op zaterdag 28 juli wordt deze voorheen eerste klas CFK kaatspartij weer gekaatst.

Ook nu gaat het om de eerste klassers plus deelnemers uit de categorieën senioren en junioren. De hoofdstraat en de grote kerk van Sint Anne beginnen allebei met Van Haren. Willem van Haren was eind 17de eeuw de grondlegger van deze kerk.


Bron: Friesch Dagblad


Sint Jacobiparochie, 15 juli 2007

Sint Jacobsloop een succes

Op de loopkalender van de atletiekbond stond voor zaterdag 14 juli maar een loop gepland, de Sint Jacobsloop in Sint Jacobiparochie. De actieve Sportvereniging Friesland die bijna wekelijks een loop organiseert en de enige loopvereniging in Nederland is die jaarlijks bij 60 loopevenementen is betrokken eeft deze Sint Jacobsloop al weer 7 jaar op de kalender staan.

Het was een schitterend gezicht zoveel lopers die in een sliert door Sint Jacob liepen en de Groate Kerk passeerden waar Jan Kooistra de auto's even tegen hield om de lopers veilig te laten oversteken en ze op het fietspad dirigeerde. Dit was het drukste punt op de route, verder komt men bijna geen verkeer tegen, een ideale route om te lopen. Toppers zie je hier niet aan de start, de regionale lopers en de recreatieve lopers doen mee en genieten van wat hen werd voorgeschoteld. Drinken was er genoeg onderweg en de wind zorgde voor verkoeling. Harry Wiersma uit Marrum won, hij is een van die lopers die wekelijks meedoen aan de lopen die de SV Friesland organiseert.

Bron: Radio Noordoost Friesland

Lees het hele bericht


Leeuwarden, 15 juli 2007

Trio v.d. Meer winnaar Rengersdag

Rutmer van der Meer, Jacob Wassenaar en Chris Wassenaar zijn in Leeuwarden winnaar geworden van de 85ste editie van de kaatsklassieker de Rengersdag.

Zij boekten hun tweede overwinning van het seizoen door in de finale met 5-3, 6-2 van Johan van der Meulen (bijgeloot voor Johan Abma), Herman Sprik en Arie den Breejen te winnen. Op die stand plaatste Van der Meer een zitbal.

Robert Rinia, Renze Pieter Hiemstra en Peter de Boer eindigden als derde. Zij verloren in de halve finale met 5-2, 6-0 van de latere winnaars. Koning op de Rengersdag werd voorbestopslager Rutmer van der Meer uit St. Jacobiparochie.

Bron: www.nos.nl


Franeker, 14 juli 2007

Politie houdt oud ijzer dieven aan

De politie heeft zaterdag een man en een vrouw aangehouden op verdenking van diefstal. Een getuige hoorde kort na middernacht erdachte geluiden op het terrein van de afvalstort aan de Morsestraat. Toen de politie polshoogte ging nemen, trof ze drie tassen met oud ijzer aan.

Bij een verdere zoektocht over het terrein werd een 49-jarige man en een 48-jarige vrouw uit Sint Annaparochie aangetroffen. Ze zijn aangehouden en voor nader onderzoek overgebracht naar het bureau.

Bron: www.politie.nl


Leeuwarden, 13 juli 2007

Man deze week vier keer opgepakt

Vier keer is een 39-jarige man uit Minnertsga deze week in aanraking gekomen met de politie in Leeuwarden. Gisteravond estelde hij in restaurant De Nieuwe Mulderij aan de Baljeestraat voor zichzelf acht maaltijden, waarna hij wilde betalen met een vals betaalmiddel. Afgelopen zaterdag maakte de man stampij in de stationsrestauratie, waar hij lag te slapen en hierna niet wilde vertrekken.

Maandag werd de man op de Nieuwestad aangehouden voor eten zonder betalen. En in de nacht van woensdag op donderdag ontdekten agenten de Minnertsgaster bij een inbraak in café Wouters aan de Sophialaan. Gisteravond probeerde hij de dans te ntspringen door snel de zaak te verlaten en te vluchten richting Willemskade. Twee personeelsleden konden hem achterhalen en waarschuwden de politie. Vier mannen moesten de verdachte bij zijn aanhouding in bedwang houden.

Bron: Leeuwarder Courant


St.-Annaparochie, 12 juli 2007

Overlast van honden

Een blaffende hond kan in een buurt behoorlijk wat overlast opleveren. Honden blaffen vaak als zij alleen zijn. U merkt daar als hondeigenaar dan natuurlijk niets van, terwijl uw buren niet zullen genieten van het geblaf van uw hond. Vraag af en toe eens aan uw buren of zij last hebben van hondengeblaf.

Heeft u een hond die veel blaft, dan zijn er allerlei tips om er voor te zorgen dat het blaffen minder wordt. Hiervoor is een brochure op te vragen bij de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Het telefoonnummer is 015- 256 2723 of kijk op Internet www.nsg.nl.

Bron: Website het Bildt


Leeuwarden, 12 juli 2007

Inbreker op heterdaad betrapt

De politie heeft donderdag omstreeks 03.10 uur een 39-jarige man uit Minnertsga aangehouden op verdenking van een inbraak in een horecagelegenheid aan de Sophialaan. Beveiligingsmedewerkers ntdekten de inbraak en waarschuwden de politie.

Die doorzocht het pand en vond de verdachte, verscholen onder een kastje. Hij had al een geldkistje bemachtigd. De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten. Namens het bedrijf deed een 48-jarige man uit Leeuwarden aangifte.

Bron: www.politie.nl


Leeuwarden, 12 juli 2007

Dit is niet de inwoner van Sint Annaparochie

Dronkemansactie met beeldje: boete

"Een typische dronkemansactie", constateerde politierechter Jeroen van Bruggen dinsdag over een akkefietje met een stenen beeldje. Een inwoner van Sint Annaparochie (24), die eind oktober vorig jaar bij een feestje in Hallum wat al te diep in het glaasje keek, haalde het beeldje uit een tuin en zette het in de tuin van zijn gastheer. Juridisch heet dat 'wegmaken'.

Het verplaatsen van het beeldje leverde de 'grappenmaker' bij verstek een boete van €130 op. Politierechter Mare Brinksma vonniste conform de eis van officier van justitie Elwin Gerssen.

Op de afbeelding niet de inwoner van Sint Annaparochie maar wel dronken.

Bron: Leeuwarder Courant


St.-Annaparochie, 11 juli 2007

VVD'er Hilarides neemt afscheid

Hans Hilarides

VVD'er Hans Hilarides heeft donderdag tijdens de vergadering afscheid genomen als raadslid. De Stjabuurtster hield zich aan zijn voornemen om, als hij 65 geworden is, terug te stappen.

Hilarides kwam in 2001 in de Bildtse gemeenteraad, van 2002 tot en met 2006 was hij fractievoorziter. Hij wil meer tijd vrijmaken voor zijn passie, reizen.

Wiebe Postma uit Vrouwenparochie zal na de zomer de plaats van Hilarides innemen. Postma is nu nog voorzitter van de Bildtse VVD-afdeling.

Bron: De Bildtse Post


Huizum, 11 juli 2007

Pupillen jongens St.-Jacob winnen NK in Huizum

Kars Valkema, Andries Jensma en Enno Kingma

Nadat vorige week de schooljongens van St.-Anna Nederlands kampioen werd, was er dit weekend opnieuw Bildts succes op de kaatsvelden. Kars Valkema, Andries Jensma en Enno Kingma zijn zaterdag in Huizum winnaar geworden van het NK voor pupillen jongens.

Elke omloop was het weer spannend, vooral tegen St.-Annaparochie. Op 5-5 en 6-6 moest er gemeten worden. De kaats was net voorbij in het voordeel van Sint Jacob. Dus op naar de volgende omlopen, waarin Ried en Harlingen werden verslagen. In de finale versloegen de kaatsers van KV Het Noorden het partuur van Franeker.

Bron: De Bildtse Post
foto: Jan Bonefaas


St. Annaparochie, 11 juli 2007

Model Stockcar Club Fryslan openingsweekend

21 en 22 Juli organiseert de Model Stockcar Club Fryslan een openingsweekend. Daarmee wordt de permanente baan, die afgelopen halfjaar is gerealiseerd, in gebruik genomen. Compleet met feest muziek, een hapje en een drankje en full-size stockcars wordt dit festijn, uiteraard met een wedstrijd voor de modelstockcars schaal 1:8, de kroon op hun inspanningen.

Met de inzet van de leden, en met steun van menig werkgever en ondernemer, is een fantastisch permanente baan gebouwd. Dit asfalt ovaal op bedrijven terrein De Wissel, gelegen aan de Wissel 7 te St. Annaparochie, biedt de leden en toekomstige modelrijders uit de regio een uitstekende accommodatie om hun hobby uit te oefenen.

Bron: Model Stockcar Club Fryslan


Franeker, 9 juli 2007

Toeristisch Platform introduceert toeristische informatiekaartjes

Toeristen informeren én verleiden, dat is het doel van de toeristische informatiekaartjes die het Toeristisch Platform Noardwest-Fryslân deze week in de regio introduceert. Het systeem bestaat al langer, en velen zullen het wel kennen van eigen vakanties of stedentrips: handzame kaartjes in een rek bij het vakantieverblijf of een attractie, met informatie van horeca en bezienswaardigheden in de omgeving. In Friesland is het echter nieuw.

Overigens wordt in Noardwest-Fryslân waar mogelijk aangesloten bij de bestaande en nieuwe gemeentelijke informatievoorzieningen: de toeristische infoposten in St. Annaparochie, Harlingen en Makkum krijgen ook een rek, zodat toeristen ook daar voor de kaartjes terechtkunnen. Als het systeem in Noardwest-Fryslân een succes wordt, kan het mogelijk naar de rest van de provincie worden uitgebreid. Een toekomstige optie is om het kaartjessysteem te koppelen aan digitale informatiezuilen.

Bron: www.evenementnieuws.nl

Lees het hele bericht


Cascais, 9 juli 2007

Yngling-dames kopje onder in slagveld

Houden en keren aan boord van de Yngling van Mandy Mulder. De negentienjarige stuurvrouw uit Poeldijk trotseerde de loodzware omstandigheden en staat na zes WK-races gedeeld derde.

Als verzopen, verslagen katten stonden ze op de kade. De Friese Yngling-zeilsters waren het over één ding eens: dit hadden ze nog nooit meegemaakt. De vijfde WK-race was een waar slagveld en gooide hun klassement in gruzelementen. "Een lichtpuntje", zei de Staverse Marije Kampen na de 'overlevingstocht'. "Het team van Mandy Mulder wint en wordt tweede. En wij? Kapot van het hozen."

Aan boord bij Janneke Hin was de teleurstelling voor Marije Faber en Petronella de Jong het grootst. Na een prachtige start was de kop-positie gegrepen. "We lagen vet één, zó ver heb ik nog nooit voorop gelegen", zei Hin. Wat volgde was horror, aldus De Jong.

Bron: Leeuwarder Courant
Foto Remmelt Staal

Lees verder   >>

Beetgumermolen, 9 juli 2007

Rijden tijdens ontzegging rijbevoegdheid

De politie heeft zondagochtend vroeg op de Menamerdyk een 49-jarige automobilist uit Sint Annaparochie aangehouden op verdenking van het rijden tijdens een ontzegging van de rijbevoegdheid.

De bestuurder haalde een onopvallende politieauto in en de agenten wisten dat het rijbewijs van de man onlangs ongeldig was verklaard. De verdachte kreeg een stopteken, waarna hij een proces-verbaal kreeg.

Bron: www.polite.nl


St. Annaparochie, 8 juli 2007

7 juli voor de wereldwinkel succes

Alhoewel er zich geen jarigen en geen huwelijkspartners hebben gemeld, was de dag geslaagd te noemen, veel mensen die iets kochten kwamen kopen of gewoon even kwamen kijken. Op het grasveld voor de winkel lagen de problemen van de derde wereld uitgespreid.

Honger, medische verzorging, onderwijs, kortom armoede. Een armoede die wij mede in stand houden, maar ook een armoede die wij door hulp op allerhande vlakken mee kunnen helpen oplossen. Fair trade is een eerste stap daarin.

Bron: www.bildtweb.nl


Leeuwarden, 7 juli 2007

Inwoner Minnertsga gearresteerd in stationsrestauratie

De politie heeft vrijdagavond in de stationsrestauratie aan het Stationsplein een 39-jarige inwoner van Minnertsga aangehouden. De man lag te slapen in de stationsrestauratie en wilde niet vertrekken.

De verdachte reageerde agressief en begon met meubels te gooien. Pas na het gebruik van pepperspray kon de man worden aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: www.polite.nl


Leeuwarden, 7 juli 2007

Asiels vol jonge katjes

De zomervakantie is pas een dag oud en de dierenasiels hebben al geen plaats meer voor poezen en katten. Beheerders hebben de indruk dat mensen steeds achtelozer met hun huisdieren omgaan. "Kittens worden bij bosjes aangeboden. Het wordt langzamerhand zorgelijk", zegt Teije de Haan van dierenasiel De Wissel uit Leeuwarden.

Volgens Jacqueline Claus van de stichting Het Poezenparadijs uit Sint Annaparochie verzinnen mensen de stomste smoezen om van hun katten af te komen. ,"De een heeft een nieuwe vriend die allergisch is en bij de ander kunnen de katten niet met de kinderen overweg. Dan voed je die kinderen op of doe je die vriend maar weg", moppert Claus. Afgelopen week heeft ze zeven aanvragen moeten afzeggen. Met zeventig katten zit ze boordevol. Vooral ook omdat ze momenteel zonder vrijwilligers zit. "Iemand kwam met twee perzen, omdat ze alles onder pissen. Ja, dat heb je met perzen. Dan moet je andere kattenbakvulling nemen, maar dat willen ze niet. Nu laten ze de katten mogelijk inslapen, want alle asiels zitten vol. Ze zijn nog maar vier jaar!"

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Westhoek, 7 juli 2007

De bel gaat mee

Een sportdiploma en een kadootje voor Jelmer Runia op de laatste schooldag

In de nok van de Westhoekschool zitten twee mannen van de gemeente een beetje ongemakkelijk bij elkaar. Samen proberen ze de oude schoolbel uit de kleine nis te halen. Dat gaat wel een beetje stroef. Zeker met al die nieuwsgierige oogjes die vanaf het schoolplein naar boven turen. Vandaag is het de allerlaatste dag dat er lesgegeven wordt op het oude schooltje aan de Oude-bildtdijk. De Westhoekschool wordt samengevoegd met de basisschool in Sint Jacob, en de bel wordt daarom symbolisch overgedragen, vertelt juf Jantsje Ploeg.

Voor de school staat een grote tent. De kinderen worden snel naar binnen gedirigeerd, want er komt net een bui aan. "De laatste dag op dinsdag, dat is heel apart", vertelt de juf. Er moet nog zoveel worden opgeruimd, en daarom hebben de leerlingen al eerder vakantie.

Bron: Leeuwarder Courant
foto LC/Jan de Vries

Lees verder   >>

Zwarte Haan, 7 juli 2007

Nat en winderig uitstapje op laatste schooldag

Op de ene school kwam iedereen in het groen, op een andere kwamen alle leerlingen als cowboys of wachtte een ritje op een boerenkar. Een laatste schooldag moet gevierd, en dat deden de Friese basisscholen in de afgelopen week dan ook uitbundig.

De leerlingen van De Noordster in Nij Altoenae hadden gisteren een nat en winderig uitstapje: ze gingen met vrijwilligers van de Waddenvereniging het wad op om proefjes te nemen met materialen uit speciale Waddenkisten.

Bron: Leeuwarder Courant
foto Hoge Noorden/Jeroen Horsthuis


Hedel, 7 juli 2007

Nieuwe baan voor Titia Lont

Oud-burgemeester Titia Lont van Wieringen is interim-manager geworden bij de P & O-services Groep in Hedel. De uit Sint Jacobiparochie afkomstige Lont werd vorig jaar eervol ontslagen in Wieringen. De gemeenteraad vroeg het ontslag aan vanwege de verstoorde houdingen.

P & O Service Groep verhuurt onder andere voormalige bestuurders en topambtenaren aan de publieke sector. De onderneming heeft momenteel vijf ex-wethouders, vijftien gemeentesecretarissen en twee mensen met burgemeesterservaring in de aanbieding.

Bron: Leeuwarder Courant


Twijzel, 6 juli 2007

CD presentatie van Elise de Jong

Elise de Jong is een dertienjarige, talentvolle zangeres uit Twijzel. Zaterdag presenteert ze haar eerste cd in de Hervormde Kerk te Twijzel. Elise is begonnen bij het kinderkoor "de Sinnestrielen" te Zwaagwesteinde. Met dit koor is ze tot tweemaal toe Nederlands kampioen geworden. Nadat ze in 2001 tijdens een muziekconcours te Veenwouden een eerste prijs met lof won, heeft ze professionele zangles genoten.

Naast zang speelt Elise gitaar en keyboard. Ondertussen heeft ze een eigen stijl ontwikkeld, waarbij ze zich baseert op hedendaagse lichte muziek. Na een korte opening door Elise zelf zal ze de cd aanbieden aan Durk de Vries uit Sint Annaparochie, de zangleraar die haar de eerst aanzet heeft gegeven om haar zangtalent te ontwikkelen.

Bron: www.waldnet.nl


St. Annaparochie, 6 juli 2007

'Beleid Het Bildt is smakeloze stoofpot'

Het tot nu toe gevoerde beleid van de coalitiepartijen PvdA en CDA op Het Bildt is niet meer dan een "smakeloze, pruttelende stoofpot." Die harde conclusie trok oppositiepartij Werkgroep Het Bildt gisteravond tijdens de behandeling van de perspectief nota voor de komende jaren. Vooral op het gebied van jeugd, welzijn en sport gebeurt er te weinig, aldus Baukje Tol van de Werkgroep.

Ook haar partijgenoot Sydo de Jong uitte felle kritiek over het uitblijven van concrete plannen. Zo presenteerden PvdA en CDA bij hun aantreden het ambitieuze plan om extra wegen aan te leggen voor het landbouwverkeer. "Maar van zo'n belangrijk onderwerp voor deze gemeente hebben we niets meer gehoord."

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

St. Jacobiparochie, 6 juli 2007

Sint Jacobsloop, prestatieloop over 6-11-16 km

Jan Kooistra als speaker

Voor de zevende keer organiseert de Sportvereniging Friesland deze loop op zaterdag 14 juli in hun vestigingsplaats Sint Jacobiparochie. Deze loop staat wel op de nationale loopkalender en trekt steeds meer lopers. Zelfs mensen van over de afsluitdijk en Groningen en Drenthe komen naar het Bildt om mee te doen.

Jan v.d.Hoek de route-uitzetter heeft weer een mooie route gevonden en laat de lopers genieten van het prachtige uitzicht en heeft men geen last van het autoverkeer. De lopers gaan via de fiets- en recreatieve routes door Het Bildt lopen. Vorig jaar was men vol lof en daarom verwacht men nog meer lopers, immers mond op mond reclame is het beste wat er is.

Voor meer informatie: Josefien/Jan Kooistra 0518-491363

Bron: www.svfriesland.nl


Panevezys, 4 juli 2007

Gemotoriseerde Bildtse delegatie op bezoek in Litouwen

Het idee leefde al een tijdje; met een kleine Bildtse delegatie op de motor naar Litouwen voor een bezoekje aan de Bildtse partnergemeente aan de andere kant van Polen. Het werd een bijzonder bezoekje want ook Hans Kaper, één van de nieuwe wethouders van het Bildt, reed mee. Dat wist het ook het gemeentebestuur in Litouwen.

Na 3 dagen reed het Bildtse smaldeel dreunend het gemeenteplein in Panevezys op, opgewacht door de burgemeester van de partnergemeente ... én een groepje fotografen en camera-ploegen. Een motorrijdende loco-burgemeester uit Holland was toch wel heel bijzonder!

Een hartelijke ontvangst volgde. De bestuurders van de partnergemeente in pak, de Bildtse rijders in leer en motor-corduroi.

Bron: www.bildtweb.nl

Lees het reisverslag


Vrouwenparochie, 4 juli 2007

Subside voor Vrouwbuurtstermolen

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op grond van de Subsidieverordening monumenten en cultuurhistorie 2005-2010 € 749.059 beschikbaar gesteld. Door de overweldigende belangstelling is met het toekennen van deze subsidies het afgekondigde beschikbare budget benut voor 2007. Het College heeft dan ook besloten geen tweede indieningperiode in 2007 af te kondigen. Het geld wordt besteed aan onderhoud en restauratie van 30 monumenten, waaronder 9 boerderijen, 10 kerken en 9 molens en zogenoemde Amerikaanse windmotoren.

In totaal heeft de provincie 54 aanvragen ontvangen, waarvan 42 aanvragen voor restauratie en onderhoud van monumenten en 12 aanvragen voor projecten en activiteiten. De 12 laatstgenoemde aanvragen worden in het kader van de Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied (ILG) behandeld. Eén van de gesubsidiëerde objecten betreft Vrouwenparochie, Vrouwbuurtstermolen (€ 21.587,--)

Bron: persbericht Provincie Fryslân


St. Jacobiparochie, 4 juli 2007

Aanpassingen dienstregeling rond St. Jacobiparochie

Foto: DASfotografie

Veel reizigers in Sint Jacobiparochie hebben de afgelopen maanden geklaagd over de nieuwe dienstregeling die voor hen niet als een verbetering uitpakte. De provincie en Connexxion hebben dat signaal opgepakt en, op uitnodiging van Dorpsbelangen, de inwoners op een bijeenkomst een aantal verbeteringsvoorstellen gedaan. Die hebben betrekking op de lijnen 70 en 71 die zodanig aangepast worden dat de bereikbaarheid vanuit Sint Jacobiparachie naar de omringende dorpen en naar Leeuwarden verbeterd wordt. Het gaat om de vertrek- en aankomsttijden en de route.

Gedeputeerde Piet Adema is blij met de verbeteringen: "Wij zijn continu in overleg met de vervoerders om de nieuwe dienstregeling te verbeteren. Er is op 15 april veel veranderd in de dienstregeling, daar hebben de reizigers aan moeten wennen. De gewenningsperiode is achter de rug en nu wordt ook duidelijk waar de echte knelpunten zitten. Die knelpunten willen we daar waar het mogelijk is graag oplossen. Provincie, vervoerders en reizigers hebben maar een belang: een goed openbaar vervoer."

Bron: www.blikopnieuws.nl


Ferwerd, 3 juli 2007

Jong in Middelsee

De Middelseegemeenten zijn druk bezig met uitvoering van het provinciale project Jong In Fryslân. Het is de bedoeling dat jongeren voor al hun vragen terecht kunnen op één centrale plaats, bij voorkeur een website. De Middelseegemeenten hopen hiermee in het najaar van start te gaan en natuurlijk krijgt dit project bij ons de naam “Jong in Middelsee”.

Om het provinciale project bekendheid te geven heeft Jong in Fryslân een “webstrijd” uitgeschreven en als winnaar van de webstrijd kwam Feikje Buma uit St.Jacobiparochie uit de bus. De prijs, een iPod, werd in het gemeentehuis van Ferwerderadiel door wethouder Ruben aan Feikje uitgereikt.

Bron: www.bildtweb.nl


Sint Anne, 1 july 2007

Zeinstra keninginne Sint Anne

Mei alles oan 'e hang hat it partoer fan Maaike Joostema de frije formaasjepartij yn Sint Anne wûn. Mei Imke van der Leest en Fenna Zeinsta wûn syn yn 'e finale fan Géjanna Buma, Gérieke de Groot en Afke Hylkema. Op 5-5 en 6-6 brocht Géjanna Buma de bal bûten. Fenna Zeinstra waard keninginne.

De tredde priis wie foar it partoer fan Romy van der Veen, Inge Algra en Bianca van der Veen.

Bron: www.omropfryslan.nl


Sint Annaparochie, 1 juli 2007

Haast 500 Euro bij elkaar gemasseerd

Afgelopen zaterdag, 29 juni was wethouder Hans Kaper de eerste die zich vakkundig liet masseren. De start van deze masseer-marathon, voor de van Harenskerk werd o.a. opgeluisterd door twee adoptiekinderen die uit het tehuis komen waarvoor de opbrengst uiteindelijk bedoeld is.

Samen met hun adoptie-ouders Johannes en Ingrid en twee andere adoptiezusjes woonden ze de start bij. Tineke van der Woude, Gerarda Zoodsma en Ageeth van der Veen, verenigd in "Frie-vit", wat staat voor Friesland vit, hebben naar aanleiding van deze adoptie het plan opgevat om voor dit kinderopvanghuis in Haiti "Gods Littlest Angels" (GLA) geld in te zamelen, geld wat heel hard nodig is.

Ingrid vertelde over de moeilijke situatie van dit opvanghuis, water dat uitvalt, electriciteit die het plots laat afweten, enz. Dat alles in een huis met 150 baby`s en kleine kinderen, waar verzorging een continue- proces is. De apparatuur van het huis is aan vervanging toe, alle hulp is welkom.

Bron: www.bildtweb.nl


Menaam, 1 juli 2007

Trouwerij live op radio

Radio Eenhoorn by Menaam hat in lanlike primeur mei live-útstjoerings fan trouwerijen en begraffenissen. Dat sil per kear nei alle gedachten 250 euro kostje, want de priis moat kostendekkend wêze. De opdrachjouwer krijt dêrfoar ek in cd fan 'e útstjoering.

Eenhoorn nimt allinnich trouwerijen en begraffenissen op yn it eigen wurkgebiet. Dat binne Menameradiel, Frjentsjerteradiel en It Bilt.

Bron: www.omropfryslan.nl


 
archief 2007 (2e kwartaal) >>
archief 2007 (1e kwartaal) >>