Sint Jacobiparochie, 29 juni 2008

Eten bij de boer of tuinder

U loopt, fiets of rijdt door deze streek en misschien vraagt u zich wel eens af: Wat voor gewas groeit daar? Waar zou men dat gewas nu voor telen? Wat speelt zich af in die grote schuren? Hoe manage je zo'n bedrijf? Misschien wilt u of uw zoon of dochter eens een keer op zo'n grote trekker zitten. Nu, deze vragen kunt u stellen aan een boer of tuinder. Op zo'n 16 boerderijen bent u op 5 juli welkom om mee te eten en rond te kijken

Op die dag organiseert de Stichting Bildtse aardappelweken Eten bij de boer of tuinder. Op een zestiental adressen zijn 120 eetplaatsen beschikbaar. U krijgt de kans direct en op een ongedwongen manier kennis te maken met de moderne akkerbouw, veehouderij of tuinbouw en u kunt dan de vragen stellen over alles wat u van zo'n bedrijf wilt weten.

Bron: www.bildtweb.nl

Lees het hele bericht  >>

Oudebildtzijl, 28 juni 2008

'Zonder laptop kan ik niks'

Foto LC/Siep van Lingen

Henk Koelmans (52) is 35 jaar monteur. En nog steeds bij dezelfde baas. "Techniek sprak me als kind al aan. Ik prutste thuis wat met lampjes, batterijen, en knutselde bootjes met elektromotoren in elkaar." Na de lts werd hij direct aangenomen bij Lodema. "Ik had een strenge leermeester. Lanterfanten was er niet bij."

In die tijd werden de twaalfhoog flats aan de rondweg in Leeuwarden gebouwd. "Ik begon met het vastspijkeren van buizen op de betonvloer." Hij leerde snel en groeide in zijn vak. Eind jaren zeventig introduceerde hij met een collega de zwakstroomtechniek binnen Lodema. "We gingen toen beveiligings- en intercominstallaties aanleggen." Nee, nooit heeft hij iets anders willen doen. "De techniek verandert zo snel. Je moet constant bijblijven. Vroeger moest ik een telefooninstallatie met codes inprogrammeren. Nu kan ik niks zonder laptop."

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder >>

Oude Bildtzijl, 28 juni 2008

‘Pootgoedacademie zou goed initiatief zijn’

In het door door de Verenigde Naties uitgeroepen Jaar van de Aardappel pakt de organisatie van de Bildtse Aardappelweken flink uit. De aardappelweken worden gehouden van vandaag tot en met 13 juli. Dat gebeurt verdeeld over acht schuren van historische boerderijen in de Noord-Friese gemeente. De start vond gisteren plaats tijdens een landelijk symposium voor de aardappelsector. Een van de sprekers was gedeputeerde Anita Andriesen die als echte ‘Bilkert’ een thuiswedstrijd speelde. "Het voelt voor mij alsof dit de belangrijkste toespraak uit mijn bestuurlijke loopbaan is en zal zijn."

De pootgoedsector moet zich volgens de gedeputeerde blijven inspannen om de internationale concurrentiepositie te behouden. "Dat gaat niet vanzelf. Het betekent dat niet alleen de besten goed moeten presteren, maar dat men gemiddeld óók goed presteert. Het betekent: blíjven werken aan vakmanschap en ondernemerschap, de kwaliteit moet hoog zijn, nog hoger worden om te kunnen meedoen. De traditionele verbinding in de pootaardappelwereld, een sterke keten van de drie o’s: ondernemers, onderwijs en overheid, zou versterkt kunnen worden om zo de kwaliteit te verbeteren. Een pootgoedacademie zou daarom wat mij betreft een goed initiatief zijn."

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht  >>

Oude Bildtzijl, 28 juni 2008

Gedeputeerde showt mode uit jute zakken

Foto Hoge Noorden/Jao van Essen

Van lompe jute aardappelzakken is ook eigenzinnige mode te maken. Gedeputeerde Anita Andriesen showde het gisteren in Oude Bildtzijl op het aardappelsymposium in het kader van het Jaar van de Aardappel.

Kledingontwerpster Anneke Hoogeveen uit Gytsjerk beantwoordde de wens van Andriesen door uit vier jute zakken van aardappelhandelshuis HZPC een pantalon en een jasje te maken. Achterop is het logo nog te vinden, ter rechterzijde het opschrift 'Dutch seed potatoes' en links 'Net Weight 50 kg'.

"Dat gewicht is 't enige wat niet klopt en feerder is 't wêrm an en kribelt 't almachtig'", commentarieerde Andriesen. "Maar ik bin d'r trots op, want ik bin ‘n Bilkert en ik bin opgroeid op 'e irpelfelden."

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Annaparochie, 28 juni 2008

Ondertekening convenant

'Middelseeverband groot voorbeeld'

De samenwerking van Leeuwarderadeel, Menaldumadeei, Ferwerderadiel en Het Bildt in het Middelseeverband wordt landelijk steeds meer als voorbeeld gezien. Dat zegt de Bildtse burgemeester Aucke van der Werff.

De vier gemeenten hebben bewust niet voor een fusie gekozen, maar voor samenwerking. In kleiner verband, maar samen optrekkend waar nodig, blijf je "dichter bij de burger", aldus Van der Werff. "Lange tijd leek het alsof wij tegen de stroom in wilden, maar in den lande zie ik nu een kentering. Er komt steeds rneer aandacht en begrip voor samenwerking. Ons Mid-delseemodel is landelijk gezien nu vaak een voorbeeld."

Bron: Leeuwarder Courant


Oude Bildtzijl, 27 juni 2008

Ouwe Syl wil haven en trekkershutten

Oude Bildtzijl wil een eigen jachthaven. De haven, met zo'n tien vaste plekken voor kleine boten en nog eens tien plekken voor passanten, kan bij het sportcomplex aangelegd worden.

In de buurt kunnen ook mooi een paar trekkershutten komen om toeristen te trekken, zegt voorzitter Eppie van der Veer van Dorpsbelang Oude Bildtzijl. Volgens hem ziet het dorp kleinschalig toerisme wel zitten. Van der Veer wil ook hotel De Witte Klok aan de nabijgelegen Ds. Schuilingstraat bij het plan betrekken.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Annaparochie, 27 juni 2008

Het Bildt overweegt Bildtse plaatsnamen

Nu veel gemeenten zich openlijk afvragen of hun plaatsnamen allereerst in het Fries op de komborden moeten, gaat het Bildt ook nadenken over de naamgeving. Horen de Bildtse namen niet boven te staan? Of moeten misschien alleen de Bildtse namen op de borden?

Het college van burgemeester en wethouders komt in september met een voorstel aan de gemeenteraad. Als de namen veranderen, zal Minnertsga de Friese naam Minnertsgea krijgen. Dit veel oudere en Friestalige Bildtdorp behoorde tot de gemeentelijke herindeling van 1984 nog tot de gemeente Barradeel.

Bron: Leeuwarder Courant


Oude Bildtzijl, 27 juni 2008

Aardappeltelers moeten verbeteren

foto Roelof Varkevisser

De beste aardappeltelers zitten op het Bildt, maar toch moeten ze beter presteren. Er zijn te veel akkerbouwers in Friesland die onder de maat blijven. In Flevoland presteren ze gemiddeld beter. Dat moet anders, waarschuwt gedeputeerde Anita Andriesen.

Een pootgoedacademie zou de Friese aardappeltelers op een hoger niveau kunnen brengen, denkt Andriesen. De provincie wil zo'n initiatief graag ondersteunen. Ze zei het jammer te vinden dat pogingen nog geen resultaat hebben. Naar voorbeeld van de enkele jaren geleden opgerichte melkveeacademie zouden boeren leren van boeren.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees het hele bericht  >>

Sint Annaparochie, 27 juni 2008

'Het Bildt moet minder oppotten en meer uitgeven'

Toon lef en geef die euro's nou maar eens fijn uit. Werkgroep Het Bildt (WHB) vindt dat inwoners van de gemeente wel iets meer terug mogen zien van hun centen. Het Bildt potte veel op, zei WHB'er Frans van der Mossel gisteravond tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad. De reserves bedragen maar liefst €9 miljoen.

Volgens de andere raadsfracties lijken die reserves heel behoorlijk, maar staat er een aantal forse projecten op stapel. Van der Mossel antwoordde niet meteen te willen smijten met geld. Hij stelde voor eens met de accountant van de gemeente om de tafel te gaan om te bespreken hoe Het Bildt op een verantwoorde wijze meer kan investeren. Hiermee gingen de overige partijen akkoord.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Annaparochie, 27 juni 2008

Milioenenplan voor 'Ulbe' én zwembad

De christelijke scholengemeenschap Ulbe van Houten in Sint Annaparochie wil verhuizen van de Steven Huygenstraat naar de Dirk Janszstraat. Hier moet voor miljoenen euro's een nieuw schoolpand komen, met daarbij een nieuw gemeentelijk zwembad. Het sporthalgedeelte van de nabijgelegen Bildtse Slag kan blijven staan, het zwembadgedeelte gaat dan tegen de vlakte.

De gemeenteraad van het Bildt vergadert in september of oktober over dit 'campusplan'. Burgemeester en wethouders staan open voor nieuwbouw.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder >>

Sint Annaparochie, 27 juni 2008

Jeugd Sint Jacob wil eigen hangplek

Jongeren van veertien tot zestien jaar in Sint Jacobiparochie missen een eigen plekje. Dit bleek na gesprekken met wethouder Hans Kaper van Het Bildt.

De oudere jeugd heeft jeugdhonk 't Groene Hok of caravans om elkaar te ontmoeten. De groep van veertien tot zestien jaar wil het liefst ook in 't Groene Hok. De wethouder wil hierover nog overleg met alle jongeren.

Bron: Leeuwarder Courant


Oude Bildtzijl, 27 juni 2008

Symposium Bildtse aardappelweken

Lokatie Y.P. van der Werff

Op 27 juni vindt de opening van de Bildtse aardappelweken plaats in de vorm van een symposium. Er zijn een aantal belangwekkende sprekers uitgenodigd, die het economische en maatschappelijk belang van de (poot)aardappelteelt voor Nederland en voor het Bildt in het bijzonder zullen beschouwen en die voor zowel de betrokken bestuurders, als voor de consument interessant zullen zijn.

Als thema is gekozen voor Innovatie. Duurzame productie. Voedingrijkheid. De aardappel, als eenvoudig te produceren voedselbron, kan een substantiële bijdrage leveren aan de bestrijding van wereldwijde voedseltekorten.

Bron: www.ziezo.biz

Lees het hele bericht  >>

Het Bildt, 27 juni 2008

Akkerbouwbedrijven als galerie

Boerderij B. Siderius

De Verenigde Naties hebben 2008 uitgeroepen tot het jaar van de aardappel. Reden voor aardappelgemeente bij uitstek - het Bildt - om hier uitgebreid bij stil te staan. In negen boerderijen zijn de komende twee weken exposities te zien. Kunst aan de ene kant (ook van basisschoolleerlingen uit de regio), en landbouwkundige bijzonderheden aan de andere kant. Hieronder de verschillende locaties op een rij.

Akkerbouwbedrijf Mts YP/GK/YPjr van der Werff (Attesweg 29, Oude Bildtzijl): Hier een presentatie van de aardappelsorteermachine, een kweekveld met rassen van verschillende handelshuizen en een expositie van historische foto's. In akkerbouwbedrijf Mts. B. & R. Siderius-Wassenaar (Nieuwebildtdijk 66, Oudebildtzijl) presenteren de boeren een snarenbedpootmachine. Er valt bovendien werk te zien van Abe Gerlsma.

Bron: Leeuwarder Courant
UIT

Lees verder >>

St. Annaparochie, 26 juni 2008

Over de Bildtse eerpel

Dichteres Tsjits Peanstra en beeldend kunstenares Sjoke Wassenaar hebben samen een boekje uitgegeven met gedichten, tekeningen/schilderijen. De titel is "Over de Bildtse eerpel". De eerpel was de aanleiding, staat ook model voor een aantal werken. Uiteindelijk gaat het over samen(werken), afscheid nemen, thuiskomen, verandering, het Bildt ....

Het boekje is vanaf vrijdag 27 juni verkrijgbaar voor 10 euro bij Jetty's Hoeky en in het atelier van Sjoke Wassenaar, Bosch 3, beiden in Sint Annaparochie.
Op de expositie laten ze het proces van hun uitwisseling zien door middel van 3 collages.
De tentoonstellingen met in totaal 110 werken zijn verdeeld over 9 historische schuren op het Bildt.

Bron: persbericht


Den Haag/Jirnsum, 24 juni 2008

Creativiteit voorkomt leegloop

Er komt geen Bekende Nederlander die een lintje doorknipt, maar feest is het volgende week woensdag wel in het Friese Jirnsum: de nieuwe supermarkt gaat open! Het platteland loopt leeg, vergrijst en de bevolking krimpt, maar Jirsum krijgt weer een supermarkt. Niet alleen al bekende gebieden als Zuid-Limburg en Oost-Groningen krijgen problemen: binnen tien tot vijftien jaar krimpt de bevolking in bijna negentig gemeenten. Voor grotere gemeenten dreigt leegloop van verouderde binnensteden. Daarmee ligt het gevaar van verpaupering op de loer.

Woningbouw moet daarom woningsloop worden en dát is wennen. Verwest: "Veel meer dan in het verleden zullen gemeenten moeten gaan samenwerken. Het kan niet zo zijn dat een gemeente woningen bouwt en een buurgemeente daardoor leegstand krijgt. Daarnaast moet de nieuwbouw worden getemperd en er veel energie worden gestopt in sloop en herstructurering." In Friesland namen vier gemeenten begin deze maand die handschoen op. Ze hebben de rem gezet op nieuwbouwplannen. Moesten er eerst 1600 woningen bijkomen binnen twee jaar, nu nemen Harlingen, Ferwerderadiel, het Bildt en Franekeradeel daar acht jaar de tijd voor.

Bron: Algemeen Dagblad

Lees het hele bericht  >>

Leeuwarden, 24 juni 2008

Nieuwe werkwijze gezamenlijke aanpak voortijdig schoolverlaters

De komende vijf jaar gaan de verschillende partners in Friesland nog intensiever samenwerken om het voortijdig schoolverlaten van jongeren met een meervoudige problematiek te voorkomen en te bestrijden. Dit zal plaatsvinden binnen een consultatieteam. Binnen dit team wordt een speciaal traject voor de jongere vastgesteld. Deze aanpak blijkt de laatste jaren dermate succesvol dat het wenselijk is de werkwijze vanaf het schooljaar 2008/2009 in een convenant formeel te verankeren.

Daartoe wordt dinsdag 24 juni een speciaal convenant ondertekend tussen de verschillende partners in de RMC regio Friesland Noord. De Stuurgroep RMC Regio Friesland Noord wordt door de voorzitter, wethouder Jeugd en Onderwijs van de contact-gemeente Leeuwarden, dhr. G. Krol vertegenwoordigd. Mede-ondertekenaars zijn de besturen van ROC Friesland College, ROC Friese Poort , Verslavingszorg Noord Nederland, Het Buro Saris, ZIENN, GGZ Friesland, en Gemeente Leeuwarden. De RMC regio Friesland Noord omvat de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Dongeradeel, Dantumadeel, Het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Terschelling, Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Menaldumadeel, Boarnsterhim, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel.

Bron: www.blikopnieuws.nl


Berltsum, 22 juny 2008

It winnende partoer (foto Martin de Jong)

Fiif bilkerts yn finale Berltsum

It partoer Johan van der Meulen, de bylotte Renze P. Hiemstra en Taeke Triemstra pakten de krânsen yn Berltsum. Yn de finale wûnen se mei 5-5 en 6-4 fan Rutmer van der Meer, Jacob en Chris Wassenaar.

It is de earste oerwinning foar it partoer fan Johan van der Meulen fan dit seizoen. De tredde priis wie foar it partoer Gert-Anne van der Bos, Tjitte Bonnema en Folkert van der Wei.

Bron: Omrop Fryslân


Oude Bildtzijl, 23 juni 2008

Bildtstars in De Witte Klok

Tijdens de Bildtse Aardappelweken organiseren de kunstenaars van Kunstkring Uytland (deelnemers van de Slikwerkroute) een groepsexpositie met als titel "Bildtstars". Alle exposanten wonen en werken op het Bildt en directe omgeving, dus de inspirerende invloed van de jaarlijkse aardappelteelt op de alom aanwezige akkervelden, zal duidelijk te proeven zijn. Echter, kunstenaarseigen, zullen ook ongewone en verrassende interpretaties getoond worden.

De Witte Klok - Oudebildtzijl
van zaterdag 27 juni t/m zaterdag 30 augustus
open zat en zon 13.00 - 17.00 uur, vrij entree

Bron: www.slikwerk.nl


St. Annaparochie, 22 juni 2008

Gestolen fiets via Marktplaats weer terecht

De fiets die op 11 juni was gestolen is door een bericht op marktplaats weer bij de eigenaar gekomen. Hij was bij de Ulbe van Houten gestolen tijdens een barbeque voor de leerlingen. Gelukkig konden fiets en eigenaar weer verenigd worden.

In de avond van 11 juni zagen getuigen iemand met een fiets sjouwen. Zij zijn deze persoon gevolgd. Waarschijnlijk kreeg hij het benauwd en heeft de fiets in de bosjes bij de ijsbaan achtergelaten. De getuigen hebben de fiets bij de politie gemeld.


Bron: www.nieuws.nl


Oude Bildtzijl, 21 juni 2008

Zonnewende gevierd

Op verschillende plaatsen in Friesland wordt zaterdag het plaatsvinden van de langste dag van het jaar gevierd. De zogenoemde zonnewende werd bij Oude Bildtzijl zaterdagochtend op een speciale manier ingeleid. Daar brachten zo'n veertig mensen tijdens zonsopgang een zonnegroet op de Zeedijk. De zonnegroet werd gedaan door middel van yogaoefeningen.

Het idee voor de zonnegroet was afkomstig van Jolanda Miedema, die een yogaschool heeft in Oude Bildtzijl. Samen met een leerling wilde ze graag een keer iets grappigs, maar toch ook iets serieus doen met de langste dag van het jaar. Na een aantal oefeningen waarbij echt gerekt en gestrekt moest worden, werd de zonnegroet afgesloten met een champagneontbijt. De viering van de zonnewende was zo'n succes, dat Miedema het volgend jaar weer wil doen.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Jacobiparochie, 21 juni 2008

Fries bedrijf levert reusachtig EK-scherm Basel

De ruim 100.000 Nederlanders die vanavond in het Zwitserse Basel de verloren wedstrijd van Nederland tegen Rusland (1-3) op een stadsplein volgden, keken naar een scherm van een Fries bedrijf. Faber Audiovisueel uit Sint Annaparochie had in de ‘fanzone' een beeldscherm van 60 vierkante meter opgetrokken.

"Toen afgelopen week duidelijk werd dat Nederland de kwartfinale zou spelen en er een invasie van Nederlanders zou komen, zijn we gebeld", zegt directeur Cees-Jan Faber. Zijn bedrijf leverde als onderaannemer al eerder schermen aan andere speelsteden. Ter plaatse zijn twaalf medewerkers volop in de baan.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees het hele bericht  >>

Stiens, 20 juni 2008

Jong in Middelsee, felicitaties voor 13 jarigen

In de maand juni worden alle jongeren in de 4 Middelsee gemeenten (Het Bildt, Leeuwarderadeel, Ferwerderadiel en Menaldumadeel), die in 2008 dertien jaar worden of zijn geworden, van harte gefeliciteerd namens de gemeente. Zij krijgen dan namelijk een speciale Jong in Fryslân kaart. In deze kaart staat informatie over de website www.jonginfryslan.nl waarop jongeren héél veel informatie kunnen vinden. Over welke activiteiten er allemaal voor jongeren in Friesland zijn bijvoorbeeld. Maar ook voor vragen over van alles en nog wat.

Als je je bijvoorbeeld zorgen maakt over iets of iemand, kun je vaak wel terecht bij je ouders, op school of bij iemand die je goed kent. Maar soms weet je niet goed waar je moet zijn. Je kunt dan contact zoeken met het JiF-punt (Jong in Fryslan) bij jou in de buurt. Op de website vind je de telefoonnummers en de adressen. Als je wilt, kun je ook een afspraak maken. Kortom, met al je vragen kun je hier terecht.

Bron: gemeente Leeuwarderadeel

Lees het hele bericht  >>

Leeuwarden, 20 juni 2008

Gewonden door lekkende gasfles

De politie heeft donderdagmiddag hulp verleend bij een ongeval op de Schrans waarbij een 23-jarige inwoner van Wergea en een 52-jarige inwoonster van Minnerstga brandwonden opliepen. De twee slachtoffers zijn personeelsleden van een bedrijf dat een barbecue hield.

Bij het verwisselen van een gasfles ontstond een steekvlam die de twee slachtoffers aan hoofd en arm verwondde. Zij werden per ambulance naar het MCL overgebracht. De brandweer moest er aan te pas komen om de gasfles te blussen en te koelen.

Bron: www.politie.nl

Zie ook het bericht met foto's op 112 Fryslân  >>

St. Jacobiparochie, 19 juni 2008

Dorpskaatspartij Sint Jaasmet

Prachtig weer, een gezellige zit en mooi kaatsen. Sommigen moesten op deze laatste dag van onze geslaagde kermisdagen wel zes ! keer kaatsen.

De finale was helaas niet de spanning die we verwachten en eindigde al op 5-2 6-0. Tweede prijs was voor het degelijk en de hele dag sterk kaatsende trio Hans Hilarides, Auke Kuiken en Germ van Tuinen.

Ze waren niet opgewassen tegen Piet Machiela, Dirk Machiela en Hylke Postuma. Deze mannen waren de hele dag in vorm en wonnen zelfs in de 1e omloop met 5-1 6-2 van Renze P Hiemstra cs die al vroeg deze dag naar het Zuideinde gestuurd werd. Ook werd o.a. gewonnen van Bert en Max Schouten en Jaap vd Wal; ze kregen de hele dag maar twaalf eersten tegen.

Bron: gemeente het Bildt

Lees het hele bericht  >>

St. Annaparochie, 19 juni 2008

Open dagen vliegbasis

Maandagmiddag even rusten, zoals wij als ouderen gewend zijn. Plotseling oorverdovend lawaai. Straaljagers vliegen laag over ons huis. Het hoort alsof de dakpannen eraf vliegen. Als hartpatiënt zou je van de schrik een hartverlamming krijgen. Onmiddellijk vliegbasis Leeuwarden gebeld. Betreft oefening voor de open dagen van de luchtmacht op 20 en 21 juni. Schandalig! Wie geeft hier toestemming voor.

Later lezen wij in de LC dat een F-16 straaljager per minuut 400 liter belastingvrije kerosine er doorheen jaagt en de hoeveelheid C02 die daarbij wordt uitgestoten 'in de tonnen' loopt. Dit is toch om te janken. En wij als AOW'ers voor ons zuur gespaarde autootje maar extra Slurptax betalen.

St. Annaparochie, J. v.d. Weg

Bron: Leeuwarder Courant
INGEZONDEN


St. Annaparochie, 19 juni 2008

Spreekuur in aardappelschuur

Afgelopen woensdag heeft het college van B&W een spreekuur op locatie gehouden in een aardappelschuur. Vijf agrariërs uit de Bildtse aardappelsector waren uitgenodigd om met het college van gedachten te wisselen over ontwikkelingen in de aardappelteelt.Het spreekuur vond plaats in het kader van de Bildtse aardappelweken.De Bildtse aardappelweken worden gehouden van 27 juni tot en met 13 juli in 9 schuren van historische boerderijen.

Tijdens het spreekuur kwamen onder meer schaalvergroting in de landbouw, verzilting van de bodem en intensivering van (landbouw)verkeer aan de orde. Deze ontwikkelingen raken direct aan gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld aan het bestemmingsplan buitengebied en het gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP).

Bron: gemeente het Bildt

Lees het hele bericht  >>

Menaldum, 18 juni 2008

Nieuwe naam: Onderwijsgroep Fier

OBS 't Fonnemint, St. Annaparochie

Het openbaar onderwijs in de gemeenten Menaldumadeel, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Het Bildt gaan samen verder onder één nieuwe naam: Onderwijsgroep Fier, de basis voor primair onderwijs. Het openbaar onderwijs was al per 1 januari 2008 verzelfstandigd en gefuseerd.

Bij Onderwijsgroep Fier werken zo’n 230 personeelsleden, verdeeld over 19 scholen. In totaal zijn er ruim 2100 leerlingen. De nieuwe naam geeft de ambities van de scholen goed weer: Fier is een zelfstandige en zelfbewuste onderwijsorganisatie. Albert Helder, algemeen directeur: "Je ziet dat er veel eisen aan scholen worden gesteld. Het onderwijs is duidelijk in beweging. En dat is goed. Wij willen met de nieuwe naam iets aangeven. Namelijk dat wij staan voor die maatschappelijke opdracht. En dat we onze leerlingen niet alleen kennis willen meegeven, maar dat we ze in de acht jaar dat ze bij ons onderwijs volgen ook een persoonlijke ontwikkeling tot zelfbewuste personen willen aanbieden".

Bron: gemeente Menaldumadeel

Lees het hele bericht  >>

Apeldoorn, 18 juni 2008

Veteraan lokaal in het zonnetje gezet

Oudstrijders tijdens een herdenking vorig jaar bij het Indisch Monument in Apeldoorn, foto ANP

Steeds meer gemeenten zetten hun oud-strijders met een lokale veteranendag in het zonnetje. Vanwege de kleinschaligheid van de dag is de veteraan er minder anoniem dan op de landelijke manifestatie op 28 juni in Den Haag. In de Friese gemeente het Bildt bijten ze donderdag de spits af.

Organisator G. Winkel verwacht circa vijftig veteranen, ongeveer net zo veel als vorig jaar. "Den Haag is voor de meesten van hen erg ver weg. Het belangrijkste doel van de dag is dat de oud-strijders met lotgenoten kunnen spreken. Er zijn oud-Indiëgangers die er al die jaren zelfs niet met hun familie over hun belevenissen hebben kunnen praten. Het steekt sommigen van deze mensen dat nieuws over een gesneuvelde militair in Uruzgan de voorpagina’s haalt, maar dat een dode in Korea of Indië destijds met een kort berichtje werd afgedaan."

Bron: Reformatorisch Dagblad

Lees het hele bericht  >>

Sint Jabik, 17 juni 2008

Korte impressie St.Jaasmet 2008

Het was een St.Jaasmet die anders was dan andere jaren. Niet alleen het weer zat zo nu en dan een beetje tegen maar ook diverse andere activiteiten trokken St.Jabuursters weg van de kermisactiviteiten. Een plus punt was dat alle bezoekers van de sportvelden en de tent via de kermis op de Kadal moesten lopen. Dit bracht aanzienljk meer sfeer op de kermis, en ik hoop dat daarmee de kermis weer enig sinds in de lift komt. Van mijn zoons hoorde ik dat de sfeer in de tent puik was en dat ze een prachtige St.Jaasmet hebben gehad.

Dameskaatsen op Vrijdag, ’s avonds feest in de tent. Zaterdags volleyballen, met het laagste aantel teams sinds jaren, maar toch weer feest in de tent. Zondags Hoofdklasse kaatsen, het aantal bezoekers had wel wat hoger mogen zijn maar ’s middags en ‘s avonds weer feest in de tent.

Bron: www.sintjabik.nl

Lees het hele bericht  >>

St.-Annaparochie, 17 juni 2008

Keet in Gaastmeer

Wat is het toch ongelofelijk saai op het Bildt

De afgelopen zes maanden hebben 23 jongeren op verzoek van de gemeente het Bildt een film gemaakt over hun wensen en hun leefomgeving. Vorige week ging hun werk in première. Een ding is in elk geval duidelijk: er mag wel wat meer gebeuren op het Bildt.

"Ik verveel me", zegt een meisje van een jaar of vijftien tegen twee andere meisjes. "Er is hier niks te doen." De andere twee knikken, en constateren somber dat er in de gemeente het Bildt geen enkele gelegenheid is om lekker te feesten of leuke jongens te ontmoeten. "Iemand zou daar eens wat aan moeten doen. Dit is echt ongelofelijk saai."

Bron: www.festival.nl

Lees het hele bericht  >>

St.-Annaparochie, 17 juni 2008

Bildt Beat Festival 2008

BACON AND BONES

Op zaterdagmiddag 16 augustus 2008 vindt voor de 2e maal het grote gratis toegankelijke midzomer - muziekfestival plaats met medewerking van een groot aantal bekende Friese muzikanten. Dit "Bildt Beat" festival zal plaatsvinden op het plein voor het gemeentehuis te St. Annaparochie.

Tijdens het BILDT BEAT-festival zullen tussen 14.00 uur en 19.00 uur de volgende muzikanten/bands op een dubbel podium gaan optreden (in volgorde van opkomst): NUNYA percussiegroep, BACON AND BONES, ADDICTIVE, HEALERS, THE HANGOUTS, VIRUS, JUNKYARDDOGS

Bron: www.festival.nl

Lees het hele bericht  >>

St.-Annaparochie, 17 juni 2008

'Aardappelgemeente' vergadert in landbouwschuur

Het college van burgemeester en wethouders van de Friese gemeente Het Bildt vergadert woensdagavond in een aardappelschuur. Dat meldde de gemeente vandaag. De speciale vergaderlocatie op het bedrijf van de familie Hilarides in Sint Annaparochie wordt gebruikt omdat 27 juni de Bildtse aardappelweken beginnen en de Verenigde Naties 2008 als jaar van de aardappel hebben uitgeroepen.

Het college vergadert woensdagmiddag op de reguliere manier, waarna 's avonds akkerbouwers met de bestuurders kunnen praten over de ontwikkelingen in de aardappelsector. Het Bildt ligt in Noord-Friesland aan de Waddenzeekust en is bij uitstek een aardappelgemeente. Naar schatting van de gemeente wordt vanuit Het Bildt ongeveer 10 procent van de totale Nederlandse export aan pootaardappelen verzorgd.

Bron: Agrarisch Dagblad


St.-Annaparochie, 17 juni 2008

"Maak er een punt van"

Het Bildt lanceert burgerinitiatief. Wie als burger een onderwerp in de Tweede Kamer aan de orde wil stellen moet veertigduizend medestanders verzamelen. Dan is het in het Bildt heel wat gemakkelijker: vijftien handtekeningen zijn genoeg om een idee op de agenda van de gemeenteraad te krijgen.

Eind 2007 heeft de gemeenteraad besloten tot invoering van het burgerinitiatief. Hiermee hebben burgers de mogelijkheid om de gemeenteraad een besluit te laten nemen over een door burgers gekozen onderwerp of voorstel. Daardoor kan een idee of plan van burgers officieel gemeentebeleid worden.

Bron: gemeente het Bildt

Lees het hele bericht  >>

St. Jacobiparochie, 15 juni 2008

Rutmer vander Meer, Jacob en Chris Wassenaar winnen in St.Jacobiparochie

Vandaag in St.Jacobparochie een vrije formatie wedstrijd voor heren hoofdklasse. In de finale Johan van der Meulen, Herman Sprik en Taeke Triemstra tegen Rutmer van der Meer, Jacob en Chris Wassenaar.

Een finale waar het publiek voor ging zitten. Ook in 2007 stonden de zes kaatsers in St.Jacob in de finale. Trio Johan van der Meulen ging in een snel tempo van start en nam een voorsprong van 3 – 1 doordat op 6 – 4 Herman Sprik een zitbal plaatste. Sprik die in de finale de voorbeste opslag verzorgde. Op 3 – 1 en 6 – 4 retourneerde Taeke Triemstra van de boven lijn in het perk. Trio Rutmer van der Meer was niet bestand tegen het geweld van trio Johan van der Meulen cs. De partij werd spannende toen de middel grote kaats op 4 – 3 en 6 – 6 voorbij moest worden geslagen door de gebroeders Wassenaar. Herman Sprik plaatste een buitenslag op deze belangrijke stand en daarmee de telegraaf op 4 – 4 bracht. Op de stand van 6 – 6 moest Herman Sprik weer opslaan. Jacob kreeg de bal en sloeg de bal ver boven en namen voor het eerste de voorsprong in de partij. Op de stand 4 – 5 en 2 – 6 plaatste Chris Wassenaar een zitbal en de winst was daar voor Rutmer van der Meer, Jacob en Chris Wassenaar.

Bron: www.knkb.nl

Lees het hele bericht  >>

Boxmeer, 12 juni 2008

Gemeentehuis Boxmeer

Uitslag ballonnenwedstrijd

Zoals we al eerder meldden, zijn er best veel kaartjes teruggestuurd na de ballonnenwedstrijd van 30 april. Bijna alle kaartjes kwamen uit Flevoland en Friesland. Eén kaartje uit Zuid-Duitsland en één kaartje uit België. Navraag bij het KNMI leert dat het onwaarschijnlijk is dat de ballonnen die richting opgegaan zijn. De organisatie heeft besloten deze kaartjes niet mee te laten tellen.

Het kaartje van de ballon die het verst weg gekomen is, is teruggestuurd vanuit Minnertsga in Friesland. Het kaartje is van Jenna Leeyen uit Groeningen! Gefeliciteerd Jenna, jij mag me je familie naar het Zoo Parc in Overloon.

Bron: gemeente Boxmeer

Lees het hele bericht  >>

St. Jacobiparochie, 15 juni 2008

Koorts stijgt, kinderen gaan in oranje naar school

De traditionele Oranjekoorts voorafgaand aan een groot voetbaltoernooi kwam dit Europees Kampioenschap wat langzamer op gang dan voorheen. Nu Nederland maandag met een klinkende 3-0 overwinning op Italië aan het toernooi begonnen is, lijkt het erop dat iedereen er ineens toch weer bij wil horen.

Bij Faber Audiovisueel denken ze dat de echte gekte nog moet losbarsten. Hier en daar zijn wat schermen en beamertjes verhuurd. Zo staat er in Drafcentrum Wolvega een groot scherm, waar tijdens de groepswedstrijden gezamenlijk voetbal gekeken kan worden. De opbrengsten zijn voor een goed doel. "Ze hebben nu gevraagd of ze hem zondag 29 juni ook voor de finale kunnen krijgen. Dat vragen ze nu al, na één overwinning", lacht bedrijfsleider Hans Galama.

Het bedrijf uit Sint Annaparochie is zelf al veel langer in de ban van het Europees Kampioenschap in Zwitserland en Oostenrijk. De zestig vierkante meter grote led-schermen die op pleinen in Bern, Klagenfurt (twee) en Salzburg staan worden door de EK-organisatie van Faber Audiovisueel gehuurd.

Ook in Fryslân hoeft niemand alleen naar het voetbal te kijken. Overal in de provincie staan schermen. Vanzelfsprekend in schaatscafé It Houtsje in Heerenveen, maar bijvoorbeeld ook in congrescentrum Post Plaza in Leeuwarden. In Garyp heeft de Inia Bar buiten op het dorpsplein een grote tribune met scherm ingericht. Een aanrader voor de liefhebber is misschien wel eetcafé De Hoeke in Minnertsga. Daar worden onder tijdens de wedstrijden gratis hapjes uit het land van de tegenstander geserveerd, onder het motto: 'we eten ze op!'

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht  >>

Sint Annaparochie, 11 juni 2008

Aardappelbrieven

Tsjits en Sjoke achter de aardappel die model stond voor de eerste tekening.

Negen maanden lang schreven beeldend kunstenares Sjoke Wassenaar en dichteres Tsjits Peanstra elkaar brieven. Dat resulteerde in een reeks tekeningen en gedichten. Die worden samen met de coproducties van negen andere kunstenaarsduo's getoond tijdens de Bildtse aardappelweken.

Het begon allemaal met een aardappel. Of beter gezegd, mei een tekening van een aardappel in een knoestige boerenhand. Toen de 83-jarige Tsjits Peanstra - pseudoniem van Tjitske Jonkman-Nauta - in oktober 2007 de schets uit de envelop tevoorschijn haalde, was ze meteen geraakt. Dat robuuste, dat aardse, dat eerlijke.

Bron: Leeuwarder Courant
Foto LC/Catrinus van der Veen (gescand)

Lees verder >>

St. Jacobiparochie, 10 juni 2008

Vetheid van waddenklei en dichterlijke klanken

Op 28 juni 2008 vindt voor de derde keer Ynslach in LOFT (Boksum) plaats. Muziek, poëzie en improvisatie zijn de sleutelwoorden. Ynslach wil verrassen, verlichten en verpletteren. Elmar Kuiper treedt op met zijn broer Remco Kuiper in samenwerking met de Rebound Boogie Bent. Een optreden waarin niets is wat het lijkt en alles is wat het niet lijkt. De gebroeders Kuiper laten zich inspireren door de vette Bildse klanken terwijl de Rebound Boogie Bent z'n stinkende best doet er een heerlijke potpourri van te maken.

Remco Kuiper treedt de laatste jaren meer naar voren als dichter. Twee gedichten van zijn hand werden onlangs opgenomen in de bloemlezing: 'Het goud op de weg, de Friese poëzie sinds 1880'. Zijn voordrachten kenmerken zich door rust en intensiteit. Remco draagt zijn poëzie uit het hoofd voor. De muziek van de Rebound Boogie Bent heeft de vetheid van Waddenklei. Het ritme en de klank wordt bepaald door het Bildts. Hoewel van professie leraar Engels vindt liedjesschrijver Hilarides dat hij zijn gevoel en humor beter kwijt kan in zijn eigen mimme-taal.

Bron: www.bildtweb.nl

Lees het hele bericht  >>

St. Annaparochie, 10 juni 2008

Vakantieloket afdeling burgerzaken

In de maanden juni, juli, augustus en september is de afdeling burgerzaken weer geopend op twee woensdagavonden per maand van 18.00 uur tot 19.00 uur. Er kunnen dan reisdocumenten en rijbewijzen aangevraagd en weer opgehaald worden.

De data van deze avondopenstelling zijn: 18 juni en 25 juni, 16 juli en 23 juli, 20 augustus en 27 augustus, 17 september en 24 september

Bron: gemeente het Bildt


St.-Annaparochie, 10 juni 2008

Presentatie ontwerp gemeenteplantsoen

Op maandag 16 juni is er om 20.00 uur in het MFC Ons Huis in St.-Annaparochie een bijeenkomst waar de gemeente het Bildt het definitieve ontwerp voor het plantsoen achter het gemeentehuis in St.-Annaparochie presenteert.

In de maanden maart en april heeft een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de buurt, ondernemers, gehandicaptenplatform en de gemeente het Bildt samen met een landschapsarchitect gewerkt aan een plan voor de inrichting van het plantsoen. Het voorlopige ontwerp is reeds eerder aan de achterban van de klankbordgroep, overige belangstellenden en het college gepresenteerd.

Bron: gemeente het Bildt


Webdam, 10 juni 2008

Ook het Bildt blijft in gebreke

Eind mei heeft onderzoeksportaal Webdam het 7e e-mailonderzoek uitgevoerd onder alle (deel)gemeenten in Nederland. De resultaten zijn ten opzichte van het vorige onderzoek (juli 2006) verbeterd. Dit jaar beantwoordden 55,8% van de gemeenten de per e-mail gestelde vraag nog dezelfde dag. In het vorige onderzoek was dit slechts 34,8%. De resultaten van juli 2006 vormden echter een dieptepunt in de geschiedenis van Webdam.

Ten opzichte van eerdere e-mailonderzoeken is er slechts een lichte verbetering in resultaten zichtbaar. Het percentage gemeenten dat de vraag dezelfde dag beantwoordt is licht gestegen in vergelijking tot de onderzoeken uit 2003, 2004 en 2005. Van 15,6% van de gemeenten kreeg Webdam dit jaar geen reactie op de vraag. Ten opzichte van voorgaande onderzoeken betekent dit een lichte daling (met uitzondering van juli 2006). Ook de gemeente het Bildt viel binnen deze 15,6 procent. Onze gemeente viel in de categorie 'geen ontvangstbevestiging, geen antwoord'.

Bron: www.bildtweb.nl

Lees het hele bericht  >>

Omrop Fryslân Sjoch nei de reportaazje fan omrop Fryslân  >>

St.-Annaparochie, 8 juni 2008

Dit is dus een andere situatie !

Motorrijder gewond

De politie heeft zondagmiddag geassisteerd bij de afhandeling van een ongeluk op de kruising Statenweg/Warmoestraat. Een 26-jarige automobilist uit Sint Annaparochie verzuimde daar voorrang te verlenen aan een 28-jarige motorrijder uit dezelfde plaats.

De motorrijder remde hard en wist een aanrijding daardoor te voorkomen, maar ging daarbij wel onderuit. Hij liep daardoor letsel aan zijn knie op, waarvoor hij per ambulance naar het ziekenhuis werd overgebracht.

Bron: www.politie.nl


Leeuwarden, 7 juni 2008

Trainen voor de Slachte

Zo'n dertienduizend wandelaars doen volgende week zaterdag mee aan de derde editie van de Slachtemarathon. Ook dit weekeinde wordt er nog volop getraind om de 42 kilometer lange tocht straks tot een goed einde te kunnen brengen.

Al pratend ben je sneller bij de finish dan wanneer je alleen zou lopen, weten Ery Sloots (49) uit Drachten, Ina van Dellen (45) en Jitske Langhout (53) uit Sint Annaparochie. De drie trainen sinds begin april elke vrijdag volgens een aardig strak trainingsschema. Gisteren stond een tocht van veertig kilometer langs de Dokkumer Ee op het programma die ze vanuit Leeuwarden begonnen. Ery stippelt de routes uit en zo hebben ze al heel wat hoeken van de provincie gezien.

"Meestal gaat dat goed. Behalve dan die ene keer dat we in Earnewald niet verder konden. De pont ging niet, dus hebben we een taxi gebeld", lacht Ina. Aan pauzeren doet het trio niet. "Gewoon doorlopen, zelfs al moet een van ons even plassen. Brood zit in de tas en dat eten we onderweg op. Zo houd je het het langst vol." De drie, ooit allemaal Stannebuurtsters, kennen elkaar door het vele wandelen een stuk beter.

Bron: Leeuwarder Courant


Leeuwarden, 6 juni 2008

Verkeershinder N357 en N393 bij Stiens

Vanaf 9 juni 2008 starten de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een rotonde en fietstunnel op het huidige kruispunt Stiens (nabij woonzorgcentrum Skilhiem) en de aanleg van een ovonde op het kruispunt 'Afslag Stiens Centrum' in Stiens. Door de werkzaamheden worden wegge-bruikers op de N357 tussen Holwerd en Leeuwarden van 16 juni tot 11 juli 2008 en 4 augustus 2008 tot mei 2009 op de N357 geconfronteerd met een reistijdvertraging.

In de periode van 7 juli - 15 augustus 2008 wordt gewerkt aan de aanleg van een tijdelijke rijbaan in de berm aan de oost- en zuidzijde van het kruispunt Stiens. Op de hoofdrijbaan van de N357 (Leeuwarden-Holwerd) en N393 (Stiens-Sint Annaparochie) ondervindt het (doorgaande) verkeer ter hoogte van het kruispunt Stiens in de periode augustus 2008 tot mei 2009 hinder. Dit geldt ook voor het lokale verkeer vanaf de Juckemaleane. Tijdens de aanleg van de rotonde en de fietstunnel wordt gebruik gemaakt van tijdelijke verkeerslichten om het verkeer te regelen. Ook zijn er snelheidsbeperkingen.

Bron: provincie Fryslân

Lees het hele bericht  >>

Harlingen, 6 juni 2008

Gemeenten Noordwest Fryslân eens over woningbouwopgave

Naar aanleiding van de bevolkingsprognose en het onlangs verschenen Woonbehoefteonderzoek Fryslân 2007 hebben de gemeenten Harlingen, Ferwerderadiel, het Bildt en Franekeradeel overleg gevoerd over de toekomstige bouwopgave in deze regio. Uit het onderzoek blijkt dat de vraag naar woningen in de toekomst door stagnatie van de groei en/of afname van de bevolking op langere termijn zal afnemen.

In het streekplan heeft de Provincie aangegeven dat zij graag ziet dat de gemeenten regionale afspraken maken over de woningbouwopgave. Om die reden zijn de gemeenten tot dit overleg gekomen. De verwachting is dat de huidige nog te bouwen beschikbare woningen tot 2010 voldoende zijn om aan de verwachte vraag van woningen tot 2016 te kunnen voldoen.

Bron: gemeente Harlingen

Lees het hele bericht  >>

St.-Annaparochie, 3 juni 2008

Jongeren op het Bildt in beeld

Op donderdag 12 juni om 20.00 uur presenteert een groep Bildtse jongeren de DVD van het project "Leefomgeving Bildtse jongeren". De jongeren tonen de film in multifunctioneel centrum Ons Huis in St.-Annaparochie. Een groep jongeren van de CSG Ulbe van Houten en de OSG Piter Jelles in St.-Annaparochie hebben onder leiding van een professionele filmmaker de film gemaakt.

Met de film laten de jongeren zien hoe zij het ervaren om in de gemeente het Bildt te wonen. De jonge filmmakers hebben de film zelf geregisseerd. Ze hebben geïnterviewd, gefilmd, gemonteerd en ze presenteren het eindresultaat op 12 juni aanstaande. De Top-100 coverband Addictive zorgt voor muzikale sfeer tijdens de presentatie. Iedereen is welkom.

Bron: gemeente het Bildt

Lees het hele bericht  >>

St.-Anne, 3 juni 2008

Het Bildt viert tien jaar samenwerking met Litouwse partnergemeente Panevezys

Een delegatie van ongeveer zeventig mensen uit de gemeente het Bildt gaat van vijf tot en met acht juni naar Litouwen. Het gezelschap viert met de lokale bevolking en bestuurders de tienjarige intergemeentelijke samenwerking met partnergemeente Panevezys. Deze samenwerking is ontstaan op initiatief van de dirigenten Piet Visser en Remigijus Vilys. Beide gemeentes kunnen terugkijken op tien jaar intensieve samenwerking waarin veel kennis en ervaring is uitgewisseld op het gebied van onderwijs, sociale zorg, cultuur en landbouw. Daarnaast zijn er vele projecten uitgevoerd zoals het leveren en installeren van computers op scholen in Panevezys.

De delegatie bestaat uit het college van B&W, medewerkers van Zorgcentrum het Bildt, Woningcorporatie Noordwest Friesland, leden van het koor Van Harensensemble en de brassband Blaast de Bazuin uit Nij Altoenae. Het zorgcentrum en de woningcorporatie gaan mee om kennis en ervaring over ouderenzorg- en huisvesting uit te wisselen. Het doel is om een leefbaarheidproject op te zetten om de huisvesting voor ouderen in Panevezys te verbeteren. De muzikanten gaan de amateurmuziek bij de lokale bevolking promoten. Litouwen kent namelijk alleen professionele orkesten en koren.

Bron: www.bildtweb.nl

Lees het hele bericht  >>

Nij Altoenae, 3 juni 2008

"Blaast de Bazuin" gaat op tournee naar Litouwen

Korps "Blaast de Bazuin" gaat op tournee naar Litouwen. Van 5 tot 9 juni geeft het korps diverse concerten. Er zijn alle jaren contacten tussen de korpsen in Litouwen en Blaast de Bazuin. In 1997 heeft het korps ook een bezoek gebracht aan Litouwen.

Nij Altoenae wenst het korps een goede reis en veel muziekplezier!


Bron: www.nij-altoenae.nl


Sint Annaparochie, 3 juni 2008

Snelheidscontrole na klachten

De politie heeft dinsdagochtend van 05.50 tot 06.20 uur op de Oude Bildtdijk een snelheidscontrole gehouden. Omwonenden hadden geklaagd dat er ’s ochtends vroeg te hard werd gereden.

Tijdens de controle passeerden er maar enkele voertuigen. De bestuurders hiervan hielden zich allemaal keurig aan de toegestane 60 kilometer per uur.

Bron: www.politie.nl


Leeuwarden, 30 mei 2008

'Wolkom yn Fryslân' helpt vluchteling

Buitenlandse vluchtelingen worden in Friesland voorbeeldig onthaald. De rest van het land kan er een voorbeeld aan nemen, vindt Marcel van der Gaag van de landelijke Taskforce Huisvesting Statushouders. Onder voorzitterschap van gedeputeerde Anita Andriesen heeft de provincie een eigen samenwerkingsverband opgericht - 'Wolkom yn Fryslân' - dat de nieuwe inwoners aan onderdak, scholing en werk wil helpen.

De Friese 'taskforce' heeft vijf wethouders in de gelederen en sleutelfiguren uit de volkshuisvesting en de arbeidsbemiddeling. Dat werpt vruchten af. Zo trekken werkgevers, reïntegratiebedrijven en gemeenten samen op in de campagne 'Talent werkt'. "Bedrijven die voorop lopen, zoals de Dokkumer Vlaggencentrale, laten zien dat het aannemen van mensen uit andere culturen als werknemer of stagiair een verrijking betekent", aldus Grietje Dutmer. In Het Bildt leidde de gemeente de vluchtelingen per bus langs geïnteresseerde bedrijven. "Dat voelde als een feestje voor deze mensen", aldus wethouder Nel Haarsma.

Bron: BN De Stem

Lees het hele bericht  >>

Groningen, 30 mei 2008

Dit is een andere situatie !

Motorrijder gewond bij aanrijding

Een 51-jarige man uit Sint Jacobiparochie is donderdagochtend op de kruising Odenseweg met de Moermanskweg gewond geraakt bij een verkeersongeval. Een 36-jarige automobilist uit Lemmer verleende geen voorrang aan de 51-jarige, die op zijn motor reed.

Door de aanrijding kwam de motorrijder ten val. Hij werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft van het ongeval een rapportage gemaakt. De motor werd door een bergingsbedrijf zwaar beschadigd afgevoerd.

Bron: www.politie.nl


Stiens, 30 mei 2008

Aanrijding met letsel

De politie heeft donderdagochtend een onderzoek ingesteld naar een eenzijdig ongeval met een bestelauto op de Juckemaleane. De 21-jarige bestuurder uit Minnertsga raakte ter hoogte van de Hege Hearewei de stoeprand, verloor de macht over het stuur, raakte twee bomen, een waterput en een verkeerspaal en kwam in de berm tot stilstand. De bestuurder is met pijnklachten aan zijn nek overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

Bron: www.politie.nl

Kijk ook op www.112fryslan.nl  >>

St. Annaparochie, 29 mei 2008

Activiteiten voor ouderen

De zomermaanden zijn voor veel ouderen moeilijke maanden. Daarom worden er op het Bildt in juni, juli en augustus speciale activiteiten voor hen georganiseerd.

Ouderen die familie en vrienden missen omdat die op vakantie zijn, kunnen voor een paar euro in zorgcentrum De Beuckelaer in Sint Annaparochie terecht voor thee, koffie en een warme maaltijd. Ook worden er films vertoond, zijn er boekbesprekingen, kunnen er spelletjes worden gedaan en wordt het nieuws van de dag doorgenomen.

Bron: Leeuwarder Courant
GEHOORD EN GEZIEN


Leeuwarden, 29 mei 2008

Hergebruik van monumenten

Attiek behandelt vrijdag in Parnas het hergebruik van oude gebouwen. Op dit discussieplatform voor stedenbouw en architectuur in Leeuwarden vertellen vier ervaringsdeskundigen over hun belevenissen en ervaringen met onder meer de lokale overheid. Wat ging er goed, wat liep mis en wat kan beter?

Aannemer Arjan Lont uit Sint Annaparochie is in Leeuwarden zeer actief met restauraties: hij verbouwde de voormalige mts aan de Molenstraat tot appartementencomplex, realiseerde woningen in het Patershuys, en ontfermde zich over pakhuis Hartelust, de Johannes de Doper-kerk en de oude tramloods.

Bron: Leeuwarder Courant
"UIT"

Lees verder >>

Minnertsga, 29 mei 2008

Weer kritiek bouwplan Het Bildt

Opnieuw uit de Raad van State kritiek op werk van de gemeente Het Bildt. Nadat eerder beslissingen rond een groot bouwplan in Sint Annaparochie onrechtmatig zijn verklaard, is nu een vergunning voor een bouwplan in Minnertsga geschorst.

Het gaat dit keer om de uitbreiding van een woning. De eigenaar wil in de aanbouw een kapsalon. Een omwonende heeft er bezwaar tegen gemaakt. Er loopt nog een bodemprocedure over de zaak.

Bron: Leeuwarder Courant


Vrouwbuurstermolen, 29 mei 2008

Brug Stienser Hegedyk langer open

De provinciale brug in de Stienser Hegedyk (N393) bij Vrouwbuurstermolen blijft voorlopig nog open. De voorbereidingswerkzaamheden vragen meer tijd dan verwacht. De wegomleiding die eerder is aangekondigd, komt hiermee te vervallen.

De geplande werkzaamheden maken onderdeel uit van het project de Noordelijke Elfstedenvaarroute van de gemeenten Het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel en Tytsjerksteradiel, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Het project maakt onderdeel uit van het Friese Merenproject.

Bron: gemeente het Bildt


Sint Jabik, 27 mei 2008

CBS de Koppel wint voetbal clinic Cambuur Leeuwarden

Dinsdag 27-05-08 zijn de trainer en spelers van Cambuur op "de Fijfskaar" geweest om daar een voetbalclinic te geven aan de kinderen van CBS de Koppel. De groepen 5 en 6 van de Koppel hadden de strijd om "welke school is de fanatiekste Cambuur supporter" gewonnen.

Ze waren de fanatiekste en creatiefste Cambuur supporters dit seizoen en wonnen daarmee deze Cambuur clinic. Naast de clinic werden ze gehuldigd op de middenstip van het Cambuurstadion en kregen allemaal 2 seizoenkaarten.

Bron: www.sintjabik.nl

Voor meer foto's  >>

St.-Anne, 27 mei 2008

Bildt Beat heeft programma rond

Op zaterdagmiddag 16 augustus 2008 zullen zeven bands optreden tijdens het Bildt Beat Festival in St.-Anne. Het gratis festival beleeft dit jaar haar tweede editie. Organisatoren VOS-catering uit Grou en Bacon and Bones muziekprodukties uit St.-Anne hebben opnieuw een gevarieerd programma samengesteld.

Het festival begint om 14.00 uur met djembégroep Dunekpoe. Daarna treden diverse pop- en rockbands op, te weten; Bacon and Bones, Addictive, Healers, The Hangouts en Virus. De afsluiting wordt verzorgd door de rock-coverband Junkyard Dogs. Het festival, dat opnieuw gehouden wordt voor het gemeentehuis, eindigt om 19.00 uur.

Bron: www.bildtweb.nl


Leeuwarden, 27 mei 2008

Mensen met laag inkomen houden dorp leefbaar

Mensen met een laag inkomen zijn het belangrijkst voor de winkels en daarmee ook voor de leefbaarheid in dorpen. Dat concludeert onderzoekster Eveline van Leeuwen in het proefschrift over economie op het platteland, waarmee ze vorige week promoveerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Van Leeuwen onderzocht dorpen in vijf Europese landen, waaronder Nederland. Zij baseerde haar onderzoek vooral op enquêtes die in die dorpen gehouden zijn onder inwoners. Het gaat om grote dorpen: tussen de vijfduizend en twintigduizend inwoners, zoals in Fryslân bijvoorbeeld Sint Annaparochie en Buitenpost. Ook was een voorwaarde dat de dorpen op minstens zeven kilometer afstand lagen van grotere steden. Welke Nederlandse dorpen zijn geënquêteerd, staat niet in het onderzoek.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht  >>

Sint Annaparochie, 26 mei 2008

Voor een tientje de lucht in

Een rondvlucht met een helikopter voor €10, dat was zaterdag een trekker van jewelste op de open dag op bedrijventerrein De Wissel in Sint Annaparochie. Zo'n veertig bedrijven kregen ruim 1500 mensen op bezoek.


Bron: Leeuwarder Courant
foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf


Leeuwarden, 26 mei 2008

Liefde onder vuur

Iedereen vindt één keer in zijn leven de ware liefde. Ik heb de mijne gehad.' Claire Rosier, weduwe van Martijn Rosier die in Afghanistan door een bermbom om het leven kwam, in Liefde onder vuur. Indringende interviewbundel over militairen en de liefde

Hoe is het om je geliefde te zien vertrekken naar een oorlogsgebied? Hoe is het als iemand thuiskomt met trauma`s, lichamelijk letsel of aanpassingsproblemen? Hoe pak je samen de draad weer op? Dagelijks wordt het nut van de missie in Uruzgan besproken in de media. Toch blijven de persoonlijke verhalen van de uitgezonden militairen en hun geliefden vaak onderbelicht.

Claire Rosier (1978) uit Leeuwarden verloor vorig jaar haar man Martijn doordat deze omkwam door een bergbom in Afghanistan. In Liefde onder vuur vertelt ze voor het eerst uitgebreid wat zij en haar kinderen sindsdien hebben moeten doormaken. Jaaike Brandsma (1987), de eerste vrouwelijke militair die bij een zelfmoordaanslag in Uruzgan ernstig gewond raakte, sprak nooit eerder zo openhartig met de pers. Dat geldt ook voor de weduwe van de befaamde generaal Spoor, die overleed tijdens de politionele acties in Nederlands-Indië.

Bron: Uitgeverij Nieuwland


Ouwe Syl, 26 mei 2008

Eéntje te weinig

Nadat Ouwe Syl 3 en de D-pupillen al kampioen werden, kwam dat ook voor de Fl en F2 binnen bereik. Beide teams wonnen hun laatste wedstrijd en meenden op rozen te zitten.

Maar de druiven zijn zuur voor beide jeugdelftallen. Toen de andere uitslagen binnen kwamen, bleek dat beide teams slechts één doelpunt tekort kwamen.

Bron: Leeuwarder Courant


Drachten, 26 mei 2008

Historische promotie Sint Anna

Doelman Jurjen Westra wordt besprongen door Theo Valk. Frans van Loon (links) springt mee. Foto: Niels de Vries

'Na 77 jaar promotie naar de tweede klasse'. Het spandoek was alleszeggend. Donderdag bestond Sint Annaparochie op de kop af 77 jaar. Drie dagen later werd, dankzij de winst op Actief uit Eelde via strafschoppen in de finalewedstrijd van de nacompetitie, voor het eerst in de historie de tweede klasse bereikt. "Ik weet niet of we de tweede klasse aankunnen. We zien wel waar het schip strandt", reageerde voorzitter Piet Bouma nuchter.

Danny Geurtsen had, nadat de euforie wat was weggeëbd, nog wel de mooiste uitspraak. "We hebben vandaag ons doel voor volgend seizoen in ieder geval bereikt. In de winterstop hebben we met de nieuwe trainer Koos van Kooten de doelstelling 'handhaving in de derde klasse' afgesproken. We weten nu zeker dat we in het seizoen 2009-'10 in ieder geval in de derde klasse spelen."

Bron: Leeuwarder Courant
foto: Niels de Vries

Lees verder >>

Zwaagdijk, 26 mei 2008

24 M.A.N. TGX trekkers voor Hessing Logistiek

Hessing Logistiek in Zwaagdijk heeft 24 nieuwe MAN TGX 18.360 trekkers in gebruik genomen. Samen met haar dealer BTS Bedrijfswagens & Trailer Service in Wognum leverde een delegatie van MAN truck & bus deze witte ‘Trucks of the Year 2008’ af aan de Logistiek-afdeling van groentensnijderij Hessing. De nieuwe Euro 4-trekkers gelden voor de helft als vervanging van bestaande voertuigen, de rest is uitbreiding.

Het familiebedrijf, waar Frank Hessing leiding aan geeft, werd ruim veertig jaar geleden door zijn vader opgericht. “Hij begon destijds klein met een snijbedrijf voor verse groenten. Dat was in Broek op Langedijk, vlak bij de veiling. Inmiddels staat Hessing voor een onderneming met eigen groentesnijderijen in Zwaagdijk, Uden en Sint Annaparochie. Een bedrijf met een jaaromzet van 135 miljoen euro waar in totaal 1100 mensen werken.

Bron: Transport Online

Lees het hele bericht  >>

St. Annaparochie, 26 mei 2008

Parkje vernoemd naar overleden wethouder

foto gemeente het Bildt

Het parkje aan de Hemmemaweg aan de zuidkant van Sint Annaparochie is zaterdag vernoemd naar de vorig jaar overleden wethouder Henk Hornstra.

Hornstra was twaalf jaar wethouder en twintig jaar raadslid van de gemeente het Bildt. Hij richtte de lokale politieke partij Werkgroep het Bildt op en was voorzitter van het Fryske Gea.

Hornstra werd in 1948 in Sondel geboren en is 59 jaar oud geworden. Hij overleed na een slopende ziekte.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees ook het bericht op de gemeentelijke site  >>

Drachten, 25 mei 2008

St.-Anna na thriller naar 2e klasse

St.-Anna I is winnaar geworden van de finale van de nacompetitie voor een plaats in de tweede klasse. In een thriller van een wedstrijd was het na 120 minuten 1-1. In de reguliere speeltijd werd er niet gescoord.

Danny Geurtsen opende de score na vijf minuten in de tweede verlenging. Echter 20 seconden voor het einde wist Actief tegen te scoren.

Hierna kwam het op penalties aan. Danny Geurtsen miste de eerste, maar Jurjen Westra wist de derde te stoppen. Nadat Frans Buurstra de zesde penal binnen had geschoten zag keeper Jurjen Westra dat de speler van Actief de beslissende penal naast schoot.

Bron: VV St. Annaparochie

Lees het hele bericht  >>

St. Annaparochie, 24 mei 2008

Europees Kampioenschap stockcar F1 autocross te St. Annaparochie

Zaterdag 31 mei en zondag 1 juni aanstaande is het zover. Na twee jaar van voorbereiding vindt er in St. Annaparochie een zeer groot autocross weekend plaats. Nog nooit eerder kreeg de Noordelijke Autocross Club de NAC zo veel inschrijvingen voor een autocrosswedstrijd.

Niet zo vreemd want de meeste autocrosswedstrijden vinden plaats op een dag, en in St. Annaparochie kan men maar liefst twee dagen vol aan de bak. De gehele Nederlandse top zal dan ook in diverse klassen aan de start verschijnen en het publiek zal twee dagen verwend worden met pure autosport van de bovenste plank.

Het weekend in St. Annaparochie draait om de stockcar F1 klasse. De heren stockcar coureurs gaan twee dagen strijden om het Europees kampioenschap. Wie mag zich na twee racen op de klei van St Annaparochie, de beste stockcar F1 autocrosser van Europa noemen? Wie gaat er met het meeste prijzengeld naar huis?

Bron: www.evenementennieuws.nl

Lees het hele bericht  >>

Vrouwbuurstermolen, 24 mei 2008

Brug Stienser Hegedyk vanaf 2 juni gestremd.

De provinciale brug in de Stienser Hegedyk (N393) bij Vrouwbuurstermolen is vanaf 2 juni tot 27 september gesloten. Verkeer met een gewicht tot 12 ton kan kan via de brug van Vrouwbuurstermolen omrijden. Zwaar vrachtverkeer met een gewicht boven 12 ton wordt omgeleid via Leeuwarden en Marssum. De omleiding voor licht vrachtverkeer via Oude Bildtzijl is na bezwaren van dorpsbelang komen te vervallen.

De brug wordt met 45 centimeter verhoogd, zodat boten met een doorvaarhoogte van maximaal 2.50 meter onder de brug door kunnen. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het project de Noordelijke Elfstedenvaarroute van de gemeenten Het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel en Tytsjerksteradiel, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Het project maakt onderdeel uit van het Friese Merenproject.

Bron: Transport Online


Spijk, 24 mei 2008

Bintje, bildstar en red baron

Nederlanders zijn aardappeleters. Maar in afnemende mate.

Voor de meeste akkerbouwers is de aardappel het belangrijkste gewas op het bedrijf. In Nederland wordt op ruim 155.000 hectare aardappelen geteeld. Ongeveer 25 procent van het areaal is bestemd voor pootgoed. Ruim 30 procent gaat naar de zetmeelindustrie. De overige 45 procent zijn frites- of tafelaardappelen.

Het is dit jaar het Jaar van de Solanum tuberosum, ofwel de aardappel. In het hele land zijn activiteiten, zoals in het Friese het Bildt. Van 28 juni tot 13 juli zijn er de zogenaamde Bildtse Aardappelweken. Op acht boerderijen zijn tentoonstellingen over de historie van de pieper en aardappelkookdemonstraties.

Bron: Reformatorisch Dagblad

Lees het hele bericht  >>

Sint Jacobiparochie, 24 mei 2008

Veel te vieren bij Meijer in Friesland

Er viel van alles te vieren op vrijdag 23 mei bij Meijer Plaatbewerking en bij MSE-Forks (Meijer Special Equipment) in het Noord-Friese Sint Jacobiparochie. Het twee-in-één familiebedrijf was in de 87 jaren dat het bestaat, uit zijn jasje gegroeid en dus moest er een flink stuk productie- en kantoorruimte bijgebouwd worden. Die gelegenheid werd aangegrepen om direct ook allerlei bedrijfsonderdelen intern te verplaatsen en logischer in te richten. Nu alles in gebruik genomen is en Meijer weet klaar te zijn voor zeker weer enkele decennia doorgroeien, was het tijd voor een feestje.

In een van de nieuwe productiehallen werden enkele honderden relaties getrakteerd op een vrolijke ceremonie. Hoofdrollen waren daarbij weggelegd natuurlijk voor de gebroeders Albert en Hendrik Meijer, de zonen uit de succesvolle ondernemersfamilie die nu de dagelijkse leiding hebben binnen het bedrijf, maar ook voor twee andere Friese broers, wellicht iets bekender want luisterend naar de namen Wim en Hans Anker. Het illustere advocatenduo Anker en Anker wist de bijeenkomst met typisch Friese droge humor buitengewoon luchtig en soms zelfs hilarisch te maken.

Bron: Logistiek Totaal

Lees het hele bericht  >>

Sint Jacobiparochie, 23 mei 2008

Buxusleed.

De inwoners van St. Jabik, Plaatselijk Belang en ook de gemeente doen er alles aan om Sint Jabik mooi en gezellig te maken en te houden. Ook de schooljeugd draagt hier haar steentje aan bij. Een aantal weken geleden zijn leerlingen van de Ulbe van Houtenschool uit St. Annaparochie druk in de weer geweest met het plaatsen van buxusboompjes in de plantenbakken rondom de Groate Kerk. Voor alle duidelijkheid, deze opknapbeurt was helaas nodig na vernielingen die op Oudjaarsnacht waren toegebracht.

Door alle inspanningen zag alles er nu weer verzorgd en netjes uit. Helaas heeft dit maar 2 dagen mogen duren. Het weekend daarop waren er alweer boompjes uitgetrokken, op straat gegooid en verdwenen. Wij, van Plaatselijk Belang, zijn het zo langzamerhand meer dan zat. Er is momenteel een groep jongeren/jongere ouderen actief, die het nodig vinden tijdens hun tocht door het dorp, een spoor van vernielingen achter te laten. Wat met veel inzet tot stand is gebracht, wordt direct weer teniet gedaan. JAMMER.

Bron: Plaatselijk Belang, Sint Jabik

Lees het hele bericht  >>

Sint Jabik, 23 mei 2008

Weriepening Meijer St. Jabik

It metaalbewurkingsbedriuw Meijer fan St. Jabik is freedtemiddei feestlik weriepene.

It metaalbewurkingsbedriuw is bot útwreide. Meiinoar is der goed 5-túzen kante meter bedriuwshal by kaam. Dat wie mear as needsaaklik omdat it hieltyd drokker wurdt. Meijer is tegearre mei griente en fruitgruthannel Smeding fan Sint Anne ien fan de grutste wurkjouwers yn it gebiet. Sa wurkje allinich by Meijer al 200 minsken.

Bron: omrop Fryslân

Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje   >>

Sint Annaparochie, 22 mei 2008

Welkomstbijeenkomst nieuwe inwoners Het Bildt 'groot succes'

De gemeente het Bildt organiseerde woensdag 14 mei de jaarlijkse welkomstbijeenkomst voor nieuwe inwoners van de gemeente. Het college van B&W ontving op deze feestelijke avond ruim 40 nieuwe inwoners. Naast de uitleg van de burgemeester over de gang van zaken binnen de gemeente was er ook tijd voor een kijkje achter de schermen. Nieuwe inwoners kregen een rondleiding door het gemeentehuis en konden vragen stellen aan medewerkers.

Onder de nieuwe 'Bilkerts' bevond zich ook het accordeonduo Melancolique uit St.-Jacobiparochie. Dit duo was niet alleen te gast tijdens de avond maar zorgde ook voor de nodige sfeermuziek. De avond was een groot succes, zo bleek na alle reacties. “Ik vind het erg leuk dat de gemeente het Bildt deze feestelijke avond organiseert voor nieuwe inwoners. Op deze manier kom je ook eens op een informele manier in contact met het college.” Aldus meneer de Vries uit St.-Annaparochie, nieuwe inwoner van de gemeente het Bildt.

Bron: Gemeente het Bildt


St.-Anne, 21 mei 2008

'Met een hek is het plantsoen ons plantsoen niet meer'

foto: gemeente het Bildt

De klankbordgroep presenteerde donderdag l5 mei aan omwonenden haar voorlopig ontwerp voor het plantsoen in St.-Annaparochie. Het werd een heet avondje, waar de felle kritiek zich voornamelijk op één onderdeel van het plan richtte: een hek om het plantsoen, "'n Hek lokt alleen maar út om d'r overhine te klimmen."

De klankbordgroep - met daarin o.a. twee omwonenden en plaatselijk belang - had de afgelopen maanden met landschapsarchitect Nico Kloppenhorg uit Mantgum gewerkt aan een herinrichtingsplan voor het plantsoen, achter het gemeentehuis in St.-Annaparochie. De presentatie in Ons Huis aan zo'n 40 omwonenden en andere dorpelingen verliep zeer rommelig, de sfeer was bij vlagen zelfs grimmig.

Bron: De Bildtse Post

Lees verder >>

Sint Annaparochie, 21 mei 2008

''t Fiel my niet met! Ik skil thús nooit irpels'

"'t Mes in 'e hând, de irpel in 'e hând en dan tel ik tot drie en dan gaan wy los!" Op de jaarmarkt in Sint Annaparochie worden driftig aardappels geschild. Iedereen die langsliep, kon gisteren meedoen aan het Bildts Kampioenschap Bildtstarschillen. Dat werd gehouden in het kader van Het Bildtse Jaar van de Aardappel. Het was de aftrap voor de activiteiten die dit jaar worden gehouden en het begin van de kaartverkoop van het spektakel Sware Grônd, dat 29 en 30 augustus op de akker bij Zwarte Haan uitgevoerd wordt.

Natuurlijk konden de organisatoren zelf niet achterblijven. En dan blijkt aardappelschillen toch best een hele klus te zijn. Piet Hoekstra, bestuurslid van de stichting van de Bildtse Aardappelweken doet verslag van zijn poging. "’t Fiel my niet met! Ik skil thús nooit irpels. En dan motte je ok nag soa’n dunskiller brúkke."

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht  >>

Amsterdam 20 mei 2008

Vrouw toont parkeerkunst

De koppeling intrappen, de schakelaar in zijn achteruit zetten, het gaspedaal laten opkomen, het stuur draaien en insteken maar. Ook vrouwen kunnen het, bleek gisteren bij het eerste officiële NK achteruit inparkeren voor vrouwen. Op het Java-eiland staan vijf auto’s achter elkaar geparkeerd. Tussen de wagens is één open parkeerplek te zien. "Daar moeten de dames in," zegt jurylid en autocoureur Tim Coronel. "Ze moeten snel, netjes, veilig én binnen de lijnen parkeren."

Met het NK achteruit inparkeren wil autoverhuurbedrijf Hertz bewijzen dat vrouwen net zo goed kunnen inparkeren als mannen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrouwen minder behendige bestuurders zijn. "Wij hebben minder ruimtelijk inzicht, maar we rijden ook voorzichtiger en maken minder ongelukken. Het is dus maar hoe je het bekijkt," zegt presentatrice Floortje Dessing. Baukje Haarsma (36) uit het Friese Minnertsga staat te wachten tot de race begint. Ze draagt een geel hesje en heeft een sigaret in haar linkerhand. "Ik heb me voor de gein ingeschreven en heb helemaal niet geoefend. Nee, ik ben er niet zo goed in hoor," zegt ze, "maar ik ben wel een beetje zenuwachtig."

Bron: Algemeen Dagblad

Lees het hele bericht  >>

Beetgum, 18 mei 2008

Automobilist uit Oudebildtzijl 151 km/u

Zondagochtend om 04.35 uur op de N385 nabij Beetgum is een 47-jarige bestuurder van een personenauto uit Oudebildtzijl aangehouden. De bestuurder passeerde een snelheidscontrole met de lasergun met 151 kilometer per uur, terwijl 80 kilometer per uur is toegestaan. Na een stopteken werd het rijbewijs van de man ingevorderd.

Omdat er een vermoeden bestond dat de bestuurder onder invloed van alcohol verkeerde werd hij overgebracht naar het politiebureau voor een ademanalyse. Hier blies hij 410 ug/l.

Bron: www.politie.nl


Sint Anne, 18 mei 2008

Chris Wassenaar kening St Anne

De frijeformaasje keatspartij haadklasse manlju is snein yn Sint Anne wûn troch Rutmer van der Meer, Jacob Wassenaar en Chris Wassenaar. Yn de finale bleaune se op 5-2, 6-4 Klaas Berkepas, Jan Willem van Beem en Daniël Iseger de baas. Kening waard Chris Wassenaar.

De lytse preemje wie foar Simon Minnesma, Hylke Bruinsma en Marten Feenstra dy't mei 2-5 en 2-6 ferlearen fan it partoer fan Klaas Berkepas.

Bron: Omrop Fryslân


Sint Annaparochie, 17 mei 2008

Sint Annaparochie naar finale nacompetitie

Roelof Lousma scoort beheerst de 0-2 voor Franeker

Sint Annaparochie heeft zich geplaatst voor de finale van de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. De tweede wedstrijd tegen Franeker eindigde in 3-3, na een ruststand van 0-2. De 1-3 uitzege in de eerste wedstrijd heeft voor Sint Annaparochie de doorslag gegeven.

De eerste helft was voor Franeker. Vanaf de eerste minuut zetten de mannen van trainer André Onclin de Sint Annabuursters onder druk. Franeker creëerde ook de beste kansen. Het duurde tot de dertigste minuut voordat die in een doelpunt resulteerde. Ronny Pattinama scoorde uit de rebound van een schot van Arjan Timmer. Op slag van rust scoorde Roelof Lousma, alleen voor de keeper, beheerst de 0-2. De tweede helft moest de beslissing brengen, want met deze stand waren de partijen over twee wedstrijden in evenwicht.

Bron: www.nwfregiosport.nl

Lees het hele bericht  >>

Stiens, 17 mei 2008

1000 kinderen nemen deel aan School & Sport.

Het project School & Sport, waarbij sportverenigingen sportkennismakingslessen geven op basisscholen in de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel, is in volle gang. Dit project wordt dit jaar alweer voor de zevende keer georganiseerd door breedtesportproject GO-4 Sport. In de maanden maart, april, mei en juni bezoeken zo´n 20 verschillende sportverenigingen 30 basisscholen. Dit betekent dat bijna 1000 kinderen uit groep 5 en 6 kennismakingslessen in een bepaalde tak van sport krijgen!

Een sportvereniging verzorgt tijdens de gymles een aantal sportkennismakingslessen om de leerlingen kennis te laten maken met hun sport. Er worden dit jaar onder andere lessen gegeven in basketbal, bewegen op muziek, handbal, kaatsen, korfbal, tennis, voetbal en volleybal. Bovendien krijgen de leerlingen theorieonderwijs van de eigen groepsleerkracht over het belang van sport en bewegen. Verder wordt met behulp van een beweegmeter in de klas bijgehouden hoeveel uren per week de kinderen sporten en bewegen.

Bron: www.nieuwsbank.nl

Lees het hele bericht  >>

St.-Anne, 17 mei 2008

Dameselftal St.-Anne gaat 2e klas spelen

Vanmiddag was het dan toch zover.

De druk was hoog, maar ze hebben het gered.

Met een eindstand van 3-0 was de benodigde winst meer dan binnen.

Bron: www.bildtweb.nl

Meer foto's  >>

St. Annaparochie, 16 mei 2008

Vogelverschrikkerworkshop in AZC

'Onze vogelverschrikker eet het liefst spruitjes'. Kinderen AZC St.-Anne en medewerkers Arboned maken samen Vogelverschrikkers. Op 14 mei was het een vrolijke boel in het Asielzoekerscentrum in St.-Anne. Zingend en trommelend gaat er een grote groep volwassenen het terrein over. `Een zogenaamde optrommeltocht noemen ze dat` aldus Miranda de Jager die ontzettend blij is dat stichting De Vrolijkheid weer een bezoekje brengt aan het AZC.

De medewerkers van Arboned hebben een middagje vrij gekregen om deze stichting een handje te helpen. De Vrolijkheid is actief in verschillende centra om kinderen wat vrolijkheid te brengen. 'Natuurlijk is het leuk om met kinderen te werken maar dit zijn niet zomaar kinderen. Ze zijn ontzettend aanhankelijk en vertrouwen je meteen. Daarentegen kennen ze geen grenzen', aldus Jeep medewerker van Arboned.

Bron: www.bildtweb.nl

Lees het hele bericht  >>

Franeker, 14 mei 2008

St.Anna doet stap richting finale

Rudy Fopma

St. Annaparochie heeft een flinke stap gezet in de richting van de finale van de derde klasse bij de zondagamateurs. De eerste van twee wedstrijden tegen Franeker werd in het hol van de leeuw gewonnen. Een opsteker van jewelste, maar daarmee is het verhaal nog niet uit, want Franeker en St. Annaparochie zijn aan elkaar gewaagd en zaterdag wachten er gewoon weer negentig minuten.

Op grond van de tweede helft was St. Annaparochie de verdiende winnaar met 1-3. Een van de doelpuntenmakers was Rudy Fopma en die wist dat de eerste helft een ander gezicht had gekend. "In de eerste helft voetbalden we niet. Maar na de 1-1 pikten we het goed op en was de tweede bal ook steeds voor ons."

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht  >>

Vrouwenparochie, 12 mei 2008

Foto's Elfstedenmotortocht

Prachtig weer, een 2e Pinksterdag, wat ga je dan doen? Juist, je pakt de motor en gaat de Elfstedentoch rijden. Ook dit jaar foto's van een aantal van de deelnemers op de officiële website van Vrouwenparochie, sommige deelnemers reden toch echt wat te hard om zich te laten fotograferen.

Er zijn ook een aantal foto's van leuke classic cars. Eén rijder maakte het zo bont dat hij de politiemotor afsneed die hem in wilde halen.

Bron: www.froubuurt.nl

Geniet van de foto's.  >>

St.-Jabik, 12 mei 2008

Bondswinnaars feestelijk ingehaald

Maandag 2e pinksterdag heeft KV Het Noorden de bond gewonnen. Teake Triemstra, Rutmer vd Meer en Rense Pieter Hiemstra waren de helden begeleid door Matty Slager en Broer Kooistra. St.Jabik heeft de prijs niet gekregen, ze moesten er fel voor strijden. In de eerste omloop tegen de favoriet Minnertsga toen vervolgends tegen Ried en Morra Lioessens. Hierna op het Sjukelan tegen Easterein, Witmarsum en in de finale tegen Berlikum.

Maar als het dan allemaal lukt is de ontlading groot bij de kaatsers en de vele supporters. En dus een rondrit met geluidswagen want Aurora is niet meer en een huldigingsfeestje in de Brouwerij, dat is in St.Jabik zo geregeld. Er waren zelfs jongens die toeterend met de vlag van St.Jabik uit het opendak door Minnertsga en Berlikum hebben getoerd. Zeker is dat het nog lang gezellig geweest is in de Brouwerij.

Bron: www.sintjabik.nl

Nog meer foto's  >>

Franeker, 12 mei 2008

Jacobiparochie wint Bondspartij

Voor de vijfde keer in haar bestaan heeft de afdeling Sint Jacobiparochie de Bondspartij in Franeker gewonnen.

Rutmer v.d.Meer, Renze Pieter Hiemstra en Taeke Triemstra wonnen in de finale met 5-2,6-6 van de afdeling Berlikum (Frederik van der Meij, Auke van der Graaf en Marten Feenstra). Op die stand behield Van der Meer de kaats.

De derde prijzen waren voor Goutum, dat in de halve finales met 5-1 en 6-4 van Berlikum verloor, en Witmarsum, dat met 5-2,6-4 boog voor Sint Jacobiparochie. Het favoriete Minnertsga (Klaas-Anne Terpstra, Hylke Bruinsma en Chris Wassenaar) verloor in de eerste omloop met 5-4 en 6-6 van de latere winnaars.

Bron: www.nos.nl

Lees bericht op site KNKB  >>

Het Bildt, 10 mei 2008

Ploeteren voor Desirée en Bildtstar

Fan grônd tot mônd, onder dat motto viert het Bildt het Jaar van de Aardappel. Een ballet voor landbouwvoertuigen, een filmfestival en kunstexposities, allemaal in het teken van Bildtstar, Desirée en andere aardappelrassen.

Burgemeester J. Klok wijst er in oktober 1952 tijdens een bijeenkomst van de Friesche Mij. Van Landbouw op "dat het praat van boeren en arbeiders op het Bildt voor 95 procent gaat over aardappels en de rest wordt verdeeld over bieten, vlas, erwten en bonen". De Bilkerts blijken "een wereldfaam" op het gebied van aardappelsorteren te hebben vergaard. De kennis over het repelen van vlas, voorheen een goede winterverdienste, neemt af. "Juist diezelfde mensen met dat merkwaardige gevoel in de vingereinden, wat aardappelen betreft, dreigen in Friesland verdrongen te worden door de repelmachine."

Uiteindelijk telde vooral de opbrengst. In december 1956 werd het ruim van het Noorse koopvaardijschip Douglas in Harlingen volgeladen met exportaardappelen van de Friese Plant NV uit Sint Jacobiparochie voor Egypte: "De Egyptenaren zijn goede, maar uiterst kieskeurige afnemers van pootaardappelen."

Bron: Leeuwarder Courant
WERSJEN NEI FRYSLÂN


Sint Annaparochie, 9 mei 2008

Open tuindagen in de oude dokterstuin

Elk jaar een week voor moederdag stelt Boterhoek Bloemen te St.-Anne hun oude dokterstuin achter de winkel open. In deze historische tuin staat de muur van het slot van de familie Van Haren. Tussen de fruitbomen vindt u een nieuwe en opvallende aankleding.

Bron: www.bildtweb.nl
foto: © R. Varkevisser

Bekijk alle foto's  >>


Sint Annaparochie, 8 mei 2008

Mannen aangehouden voor diefstal oud ijzer

De politie heeft woensdagochtend vroeg bij een bedrijf aan de Morsestraat in Franeker een 49-jarige inwoner van Sint Annaparochie en een 38-jarige inwoner van Leeuwarden op heterdaad aangehouden.

De twee werden betrapt toen ze uit afvalbakken oud ijzer haalden. Het duo werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hier zijn ze voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: www.leeuwarden.nuSint Jacobiparochie, 8 mei 2008

Politie ontdekt hennepplantage

De politie heeft woensdagmiddag een hennepplantage ontdekt in een woning aan de Van Wijngaardenstraat. Ze kwam bij de woning in verband met klachten over een agressieve haan, die daar rond zou lopen. Bij onderzoek werden hennepplanten aangetroffen in de tuin. Dat was aanleiding om ook in de woning een onderzoek in te stellen.

Op een zolderkamer werd een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. De kwekerij (571 planten en apparatuur) en de planten ronden de woning (244 stuks) werd in beslaggenomen en vernietigd. De verzegeling van de elektriciteitsmeter was verbroken. Het energiebedrijf deed hiervan aangifte. De bewoner, een 51-jarige man, was niet thuis. Hij zal nog als verdachte worden gehoord.

Bron: www.misdaadkaart.nlSint Jacobiparochie, 7 mei 2008

Knuffelbeer verloren op Amelander boot

Ergernis in huize De Vries in Sint Jacobiparochie. Over het verlies van de lievelingsknuffelbeer van dochter Mette (2) op de boot van Ameland naar Holwerd. Maar vooral over de mail-correspondentie met Wagenborg die daarop volgde. "In een zin werd gemeld dat gevonden voorwerpen worden overgedragen aan de politie op Ameland. Er kon geen eens een aanhef vanaf", zegt vader Alfons.

Corry Metz van het veerdienstbedrijf: "Ooit hebben wij wel een depot gehad van gevonden voorwerpen. Maar dat leverde bergen aan spullen op. Het was niet te doen." Vervolgens lukte het vader Alfons niet om doorverbonden te worden met de politie op het eiland. "Het is toch ook te gek voor woorden?", vindt hij. "Naar de politie voor een knuffelbeer." Signalementen van het beertje: zwart-wit gekleurd, 20 tot 25 centimeter lang, luistert naar de naam 'Beer'.

Bron: Leeuwarder Courant
GEHOORD EN GEZIEN


Oudebildtzijl, 7 mei 2008

Schilderij Fred Thoolen 'Nieuwbildtdijk'.

45 en 25 mei: Slikwerk-weekend

Op 24 en 25 mei is weer het Slikwerk-weekend. Alle Slikwerk-locaties zijn dan tegelijk open op zaterdag en zondag van 11.00 tot 18.00 uur.

Het afgebeelde schilderij is van Fred Thoolen: 'Nieuwbildtdijk'

Bron: www.slikwerk.nlSt.-Annaparochie, 7 mei 2008

Klankbordgroep presenteert voorlopig ontwerp gemeenteplantsoen

Op donderdag 15 mei is er in het MFC Ons Huis in St.-Annaparochie een bijeenkomst waar de klankbordgroep het voorlopige ontwerp voor het plantsoen achter het gemeentehuis in St.-Annaparochie presenteert.

In de maanden maart en april heeft een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de buurt, ondernemers, gehandicaptenplatform en de gemeente het Bildt samen met een landschapsarchitect gewerkt aan een plan voor de inrichting van het plantsoen. Er ligt nu een voorlopig ontwerp dat past bij het gebouw en bij de functie van het plantsoen.

Bron: gemeente het Bildt

Lees het hele bericht  >>


St.-Anne, 7 mei 2008

World Fair Trade Day in het teken van het klimaat

Op zaterdag 10 mei is het World Fair Trade Day, de internationale dag voor Fair Trade. Over de hele wereld vieren op dezelfde dag producenten, Wereldwinkels en consumenten het bestaan van Fair Trade met dit jaar als thema: Fair Trade, het juiste klimaat! De Wereldwinkels van Harlingen, Franeker en het Bildt voeren actie voor het behoud van de jungle in Sri Lanka.

Fair Trade, het juiste klimaat! vraagt aandacht voor het feit dat het gevecht tegen de wereldwijde armoede en het gevecht tegen de klimaatverandering hand in hand gaan. Beiden maken deel uit van de zoektocht naar duurzame ontwikkeling, zowel bij ons als in ontwikkelingslanden. Armoedebestrijding moet hand in hand gaan met milieubescherming. Luchtvervuiling, ontbossing en uitputting van landbouwgrond zijn directe bedreigingen voor de levensomstandigheden en gezondheid van mensen. Een duurzaam milieubeleid is daarom van levensbelang voor producenten uit ontwikkelingslanden.

Bron: www.bildtweb.nl

Lees het hele bericht  >>


Nij Altoenae, 6 mei 2008

Inzameling van gereedschap voor ontwikkelingslanden

In de week van 17 t/m 24 mei aanstaande vindt een inzameling plaats van gebruikt gereedschap voor de Stichting Gered Gereedschap.

Stichting Gered Gereedschap is een landelijke vrijwilligersorganisatie die gereedschap inzamelt, opknapt en op aanvraag verstuurt naar mensen in ontwikkelingslanden.

In dorpshuis "De Utwyk" en in de hal van de kerk van Nij Altoenae staat in de week van 17 t/m 24 mei een kist van Stichting Gered Gereedschap, waarin u het gereedschap kwijt kunt.

Bron: www.nij-altoenae.nl

Klik hier voor de tijden  >>


St.-Annaparochie, 6 mei 2008

Oude plastic tuinstoelen, emmers of autobumpers? Lever het in en win!

Op 10 mei maakt u kans op 50.000 euro netto met een 'Vakantiegeld Kraslot'. U hoeft hiervoor alleen maar uw harde kunststoffen in te leveren op de milieustraat in Stiens, Seerob 23. De eerste 150 bezoekers van de milieustraat die kunststof inleveren ontvangen een kraslot.

De maand mei is traditioneel de maand van de grote schoonmaak en bij opruimen hoort vaak afval. Samen met uw gemeente ziet Omrin al dat afval in eerste instantie als grondstof waar nog iets nuttigs mee gedaan kan worden. Dat doen we al jaren met glas, papier en groente fruit en tuin-afval en nu sinds kort ook met hard kunststof afval.

Bron: gemeente het Bildt

Lees het hele bericht  >>


Leeuwarden, 6 mei 2008

Twee verdachten aangehouden voor mishandeling

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag op het Ruiterskwartier een 38-jarige inwoner van Harlingen en een 29-jarige inwoner van Leeuwarden aangehouden op verdenking van mishandeling.

Het duo had een 17-jarige inwoner van Oudebildtzijl geslagen. Op aanwijzing van getuigen konden de twee verdachten worden aangehouden. Het duo werd overgebracht naar het politiebureau en voor nader onderzoek ingesloten.


Bron: www.politie.nl


Oude Bildtzijl, 6 mei 2008

foto: Anno Huidekoper

Demoveld voor Aardappeljaar 2008 in wording

Dit jaar is het jaar van de aardappel. Bij teler Ytzen van der Werf in Oude Bildtzijl krijgt dit kweekveld vorm, dat over enkele maanden moet dienen als een demonstratieveld voor de viering van het Aardappeljaar.

Scholieren Gjalt Bloembergen en Lieuwe Rodenhuis leggen de knollen in en Henk Fokkema plaatst een paarse pieper als scheiding tussen de verschillende aardappelrassen.


Bron: Leeuwarder Courant
foto Anno Huidekoper


Leeuwarden, 6 mei 2008

MCL

Politie onderzoekt mishandeling

De politie onderzoekt de mishandeling van een 26-jarige inwoner van Sint Annaparochie. De man werd maandagavond voor een horecagelegenheid geslagen.

Het slachtoffer stond te praten toen hij plotseling van twee onbekende mannen klappen kreeg. Hij liep hierbij letsel op aan zijn neus en moest zich onder doktersbehandeling stellen. De man heeft aangifte gedaan.


Bron: www.politie.nl


St.-Jabik, 5 mei 2008

Dodenherdenking

foto: Roelof Varkevisser

's Avonds half acht werd als gebruikelijk in St.-Jabik stilgestaan bij de gevallenen tijdens de tweede wereldoorlog, maar ook gevallenen bij andere conflict/oorlogs-situaties kwamen ter sprake. Zoals in onze gemeente de vorig jaar omgekomen Martijn Rosier.

Een aantal leerlingen van Bildtse basisscholen droegen gedichten voor. Wethouder Hans Kaper memoreerde zijn `ome Jan`, doelend op Jan Kaper, als strijder verbonden aan een verzetsgroep en op 15 april 1945 (de dag van de Friese bevrijding) door duitsers doodgeschoten te Damwoude. Daarna de twee minuten stilte en bloemleggingen bij het monument bij de kerk. In tegenstelling tot de veteranenbijeenkomst `s middags in het gemeentehuis waren hier vele na-oorlogsen en daarbij ook flink wat jeugdigen aanwezig.

Bron: www.bildtweb.nl

Lees het hele bericht  >>


Sint Annaparochie, 5 mei 2008

foto: Roelof Varkevisser

Indië-herdenking druk bezocht

De herdenking door Indië-veteranen en hun familie is drukbezocht geweest. Op een sobere manier zijn door deze groep de gevallenen bij de politionele akties in voormaling Nederlands-Indië herdacht.

Een kleine 70 man/vrouw waren aanwezig. Na een inleiding van dhr Winkel en een toespraak van dhr. Hoogland werd een krans gelegd bij het Indië-monument in de hal van het gemeentehuis.

Bron: www.bildtweb.nl

Lees het hele bericht  >>


Nij Altoenae, 3 mei 2008

foto: Leeuwarder Courant

Nij Altoenae krijgt dorpsstatus

Tot voor kort was het onderdeel van Sint Annaparochie. Sinds kort heeft het officieel de dorpsstatus gekregen. Dat is natuurlijk reden voor een feestje! LCtv maakte een videoverslag.Bron: Leeuwarder Courant

www.lc.nl  Klik hier voor de video  >>

Nij Altoenae, 3 mei 2008

Eerste 'eigen poststukken' voor dorp

Burgemeester Aucke van der Werff van Het Bildt bezorgt zelf de eerste post voor Nij Altoenae, het jongste dorp in Nederland

Een bestelwagentje van TNT Post komt luid toeterend op het dorsphuis afrijden. Naast postbezorger Jan van Dijk zit burgemeester Van der Werff. Met een posttas in de hand stapt hij uit en neemt hij plaats op een kratje om de ongeveer honderd dorpelingen die zich bij het buurthuis verzameld hebben, toe te spreken.

In een korte toespraak verhaalde de burgemeester gisteren over de lange tijd die het gekost heeft voor het buurtschap Nij Altoenae de status van dorp te verwerven. En over de ergernis die het opleverde toen in 2006 - bij de erkenning als dorp - bleek dat er geen eigen postcode kwam voor het nieuwe dorp. Volgens het postbedrijf waren de postcodes namelijk 'op'. "We hebben een eigen school, een prachtig dorpshuis en een bloeiend verenigingsleven. We hebben alles, zelfs een gemeenschap die met elkaar als dorp verder wil gaan. En dan geen eigen postcode?"

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht  >>


St.-Anne, 2 mei 2008

We zijn tevreden over de wegen

We zijn tevreden over de wegen. Of toch niet, dat vraagt het gemeentebestuur zich af. Of eigenlijk vragen ze zich af waarom zo weinig bilkerts reageren op hun oproep om met knelpunten in het verkeer te komen.

Wellicht bekijken de bilkerts de vraag wel vanuit een iets andere hoek. Zou dat aandragen van knelpunten eigenlijk wel iets uithalen, of gaat het gemeentebestuur toch gewoon haar gang. Roelof Varkevisser denkt het laatste.

Bron: www.bildtweb.nl

Lees het hele bericht  >>

Nij Altoenae, 2 mei 2008

Wel dorp? Geen dorp? Wel dorp!

Zo verdeeld als de inwoners van Nij Altoenae waren over de dorpsstatus, zo eendrachtig werkten zij aan het nieuwe dorpshuis De Utwyk, dat in juli 2000 feestelijk werd geopend. (Foto LC/Paul Janssen, gescand)

Sinds gisteren heeft Friesland er officieel een dorp bij, op het Bildt. Eindelijk is Nij Altoenae afgescheiden van Sint Annaparochie. Eerdere pogingen - onder meer in 1982,1991 en 1999 - om van het buurtschap een dorp te maken, mislukten. Een overzicht van de artikelen die de Leeuwarder Courant destijds aan de kwestie wijdde.

23 december 2005: 'Nij Altoenae dorp, maar er broeit nog iets'

Het Bildt heeft dan eindelijk zijn zevende dorp. De gemeenteraad heeft gisteravond besloten om Nij Altoenae zijn lang gevraagde dorpsstatus te bezorgen. Daarmee is de emotioneel beladen kwestie echter nog niet helemaal uitgewoed. Een bindend referendum moet uitmaken of de bewoners van het omliggende gebied straks ook tot het dorp moeten worden gerekend.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder >>

Tzummarum, 2 mei 2008

Wassenaar op schema voor de toptien

foto: Henk Bootsma (www.kaatsnieuws.nl/)

Hij is zijn afscheidstournee langs de kaatsvelden begonnen. En afscheid nemen doet Chris Wassenaar in stijl. Ging het zondag bij de ouverture in Weidum nog net mis, gisteren nam de de 35-jarige Minnertsgaster met zijn afdelingspartuur wel de kransen mee naar huis. Berlikum was in de finale op de beslissende momenten niet scherp genoeg.

Chris Wassenaar overwoog vorig seizoen al om te stoppen. Er is tenslotte meer in het leven dan kaatsen alleen. Maar na een door ziekte en blessures tegenvallend seizoen bleef de felbegeerde plaats in de toptien aller tijden van het kaatsklassement buiten beeld. Dan moest hij nog een maar een jaartje doorgaan. En zijn laatste seizoen moet er eentje worden met een gouden randje. De achterinse heeft er alles aan gedaan om zo fit mogelijk te geraken.

Bron: Friesch Dagblad
foto: Henk Bootsma

Lees het hele bericht  >>

Minnertsga, 30 april 2008

Oldtimershow weer een succes

Bestuurders motorclub klaar voor de start

Op het bedrijventerrein was het Koninginnedag weer feest voor de liefhebber van oldtimer auto's, vrachtauto's, brommers, motoren en oude tractoren.

Ploffende en sputerende motoren draaiden overuren. De oude technische en fantastisch gereastaureerde materieel was zeker het bewonderen waard. In de loods van Jilles Groenveld is het een oase van oude spullen. Emaille reclameborden, brommers, oud boerengereedschap, een oude huiskamer uit de jaren '40 van de vorige eeuw, een oude invalidekar ......., het is zo gek niet te bedenken of Jilles heeft het wel in zijn verzameling.

Jilles Groeneveld is de inspirator achter deze oldtimerdag waar Minnertsga trots op mag zijn.

Bron: Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga

Bekijk het hele bericht  >>

St. Annaparochie, 30 april 2008

Bloemenkrans bij Indiëmonument

Evenals vorig jaar zal het veteranencomité het Bildt een bloemenkrans leggen bij het Indiëmonument.

Dit zal dat op sobere wijze plaatsvinden op 4 mei om 16.00 uur in het gemeentehuis van St. Annaparochie.

Bron: www.bildtweb.nl

Oorlogsmonumenten op het Bildt  >>

Leeuwarden, 30 april 2008

Fietsertje gewond

De politie heeft dinsdagmiddag hulp verleend bij een ongeval op de Duindoornstraat. Een 9-jarig fietsertje was daar plotseling de weg overgestoken en in botsing gekomen met een personenauto.

De bestuurder daarvan, een 54-jarige inwoner van Vrouwenparochie, kon het jongetje niet meer ontwijken. Deze liep als gevolg van de botsing onder meer een gebroken been op, waarvoor hij per ambulance naar het MCL werd overgebracht.

Bron: www.politie.nl

Zie video op www.112fryslan.nl  >>

Groningen, 30 april 2008

Eindelijk: een postcode!

Buurdorp Oude Leije schiet Nij Altoenae te hulp met '9072'. Hoera, een postcode! We noemen haar: 9072. Het Friese Nij Altoenae is sinds 2006 een dorp, maar krijgt pas op 1 mei een postcode. Om dat te vieren, brengt burgemeester Van der Werff vrijdag hoogstpersoonlijk de eerste post rond.

Om een eind aan de strijd te maken, hield de gemeente Het Bildt twee jaar geleden een referendum. De bewoners in de bebouwde kom van Nij Altoenae bleken voor een dorpsstatus, de buitengebiedbewoners wilden graag bij Sint-Annaparochie horen. Zo geschiedde: Nij Altoenae werd een dorp. Tenminste, volgens de gemeente. TNT Post dacht er anders over. ‘De post erkende het dorp niet als dorp, omdat het geen eigen postcode had’, legt burgemeester Van der Werff uit. ‘En alle postcodes waren op, dus we konden er ook niet zomaar eentje krijgen.’ Buurdorp Oude Leije schoot te hulp. Dat dorp had twee postcodes, en wilde er eentje kwijt. Die mocht Nij Altoenae wel hebben.

Bron: De Volkskrant

Bekijk het hele bericht  >>

Sint Annaparochie, 29 april 2008

Bedreiging met pot appelmoes

De politie heeft maandagochtend in de Beuckelaerstraat een 24-jarige inwoner van Sint Annaparochie aangehouden op verdenking van bedreiging. De man had eerder die ochtend in een winkel in het dorp een personeelslid bedreigd. De twee hadden een woordenwisseling gekregen tijdens het afrekenen van enkele artikelen. De 24-jarige pakte een pot appelmoes en dreigde de pot op het hoofd van het personeelslid kapot te slaan.

Het personeelslid maakte zich uit de voeten, waarna de verdachte de winkel verliet. De politie was inmiddels via 1-1-2 gewaarschuwd. Omdat de agenten beschikten over een goed signalement kon de verdachte snel worden aangehouden. Hij werd overgebracht naar het politiebureau en voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: www.politie.nl


Beetgum, 29 april 2008

Invordering rijbewijzen

De politie heeft maandagavond van twee automobilisten het rijbewijs ingevorderd. Op de Aldewei bij Boornzwaag werd een 41-jarige Leeuwarder betrapt die 160 km/u reed terwijl ter plaatse 80 km/u is toegestaan.

Op de N383 ter hoogte van Beetgum reed een 33-jarige automobilist uit Sint Annaparochie 155 km/u. Te plaatse geldt eveneens een snelheidslimiet van 80 km/u.

Bron: www.politie.nl


Nij Altoenae, 28 april 2008

foto Omrop Fryslân

Burgemeester brengt post rond in nieuw dorp Nij Altoenae

Nog heel even en Friesland heeft er een dorp bij. Nij Altoenae 'rukt' zich op 1 mei officieel los van Sint Annaparochie. Het besluit om het buurtschap de dorpsstatus te geven is al in 2006 genomen, maar nu krijgen de inwoners ook echt de bijbehorende nieuwe postcodes.

Om dit te vieren ontvangen zij vrijdag – een dag na Hemelvaart, wanneer er geen post wordt bezorgd - de ‘nieuwe' post uit handen van burgemeester Aucke van der Werff van het Bildt. Hij deelt diezelfde ochtend ook beschuit met muisjes uit in het jongste dorp van het land.

Bron: Leeuwarder Courant


Minnertsgea, 28 april 2008

Film oer Chris Wassenaar

Der komt in film oer de keatser Chris Wassenaar fan Minnertsgea. Foto: omrop Fryslân

Der komt in film oer de keatser Chris Wassenaar fan Minnertsgea. Foar de dokumintêre 'It Partoer' sil regisseur Willem Wits de bruorren Chris en Jacob Wassenaar en Rutmer van der Meer folgje yn de oanrin nei de PC fan dit jier.

Mar de film wol ek toane wat it keatsen foar de Friezen betsjut. 'It Partoer' wurdt makke yn gearwurking mei Omrop Fryslân en sil yn de simmer opnaam wurde. De premjêre is op it Noordelijk Filmfestival yn novimber.


Bron: Omrop Fryslân


Berlikum, 26 april 2008

Uitzender: Polen naar azc-school Sint Anne

De Toverbal

Uitzendbureau AB Fryslan gaat buitenlandse werknemers die in de kassen van Noordwest-Friesland werken, tippen om hun kinderen naar De Toverbal in Sint Annaparochie te sturen. Deze openbare basisschool is tevens azc-school. In informatiemappen van de uitzender is een folder van De Toverbal te vinden.

De leraren van De Toverbal hebben ervaring in het lesgeven aan kinderen voor wie Nederlands niet de eerste taal is, aldus Wieger Zoodsma van AB Fryslan. Behalve kinderen van asielzoekers zitten er inmiddels twee Poolse meisjes op de school. Dit kunnen er snel meer worden, als het aan schooldirecteur Boudien Bakker-Dekkinga ligt.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder >>

Stiens, 25 april 2008

Loon naar werken

De noordelijke elfstedenvaarroute krijgt € 11 miljoen uit het Waddenfonds. Foto LC/Niels Westra (gescand)

"Ik meitsje in freugdefol rondedansje", reageert Jaap Keizer op het nieuws dat 'zijn' noordelijke elfstedenvaarroute €11 miljoen krijgt uit het Waddenfonds van het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (Vrom). De wethouder van Leeuwarderadeel is voorzitter van de stuurgroep die al jaren ijvert de route tussen Wier en Leeuwarden bevaarbaar te maken. "Dit is loon naar werken."

Minister Jacqueline Cramer van Vrom verwacht dat het project goed zal zijn voor de economie in het "relatief onbekende deel van het waddengebied dat nu vooral agrarisch is". Ook roemt de minister het dat ondernemers en bewoners gestimuleerd worden zelf met plannen te komen.

Bron: Leeuwarder Courant
foto LC/Niles Westra (gescand)

Lees verder >>

St.-Annaparochie, 25 april 2008

Lintjesregen op het Bildt

Op het Bildt zijn 3 personen in aanmerking gekomen voor een lintje, allen lid in de Orde van Oranje-Nassua:

Jan Balt (74), Nij Altoenae, actief voor de protestantse kerk, de school en het dorp.
Piet Bakker (65), Sint Jacobiparochie, actief voor de ondernemersvereniging, voetbal- en tennisclub en jeu de boulesvereniging.
Hans Groenendaal (80), Sint Annaparochie, vrijwilliger katholieke parochie, De Zonnebloem afdeling Noordwest-Friesland, mantelzorger.

In Friesland zijn dit jaar evenveel koninklijke onderscheidingen uitgereikt als in 2007. Er hebben 136 mensen een lintje gekregen. Er zijn 124 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau; er kwamen 12 ridders bij. Evenals in voorgaande jaren zijn er meer mannen (100) dan vrouwen (36) gedecoreerd.

Bron: Leeuwarder Courant


Weidum, 24 april 2008

Bangmapartij steeds minder in trek

De Bangmapartij in Weidum is steeds minder populair onder de kaatsers. Aan de 57ste uitvoering van de traditionele seizoensopening nemen komende zondag slechts 32 parturen deel. In 2003 stonden er nog 42 parturen op de lijst. Wommels en Bolsward behoren ondermeer tot de opvallendste afwezigen.

Minnertsga, die de klassieker sinds 1994 maar liefst zeven maal won, is met de kaatsers Klaas Anne Terpstra, Hijlke Bruinsma en Chris Wassenaar ook nu weer een van de favorieten. Andere kanshebbende parturen zijn onder meer. Dronrijp, Berlikum, Witmarsum en Leeuwarden. Het begint in Weidum al om negen uur.

Bron: Friesch Dagblad


St.-Jacobiparochie, 24 april 2008

Scholieren lopen maatschappelijke stage in St.-Jacobiparochie

Op donderdag 17 april 2008 hebben 24 scholieren van de Ulbe van Houtenschool in St.-Annaparochie gewerkt in en rond de Groate Kerk en op de begraafplaats in St.-Jacobiparochie. Het ging hier om een deel van hun maatschappelijke stage voor de derde klas van het VWO. Deze stage is bedoeld om scholieren kennis te laten maken met verschillende aspecten van het vrijwilligers werk. Ze werken 72 uur per jaar in verschillende organisaties waar vrijwilligers werkzaam zijn.

In St.-Jacobiparochie hebben de scholieren de plantenbakken voor de kerk opnieuw ingeplant. In de nacht van oud en nieuw waren hier namelijk nog al wat planten gesneuveld. Ook hebben ze de muur rond de Groate kerk schoongemaakt en het gras gemaaid. In de kerk hebben ze de stoelen schoongemaakt. Na de lunch werd door enkele scholieren een concert verzorgd.'s Middags hebben ze op de begraafplaats van St.-Jacobiparochie de geallieerde graven onder handen genomen. De monumenten zijn schoongemaakt, het plantvak achter de graven werd geschoffeld en ook zijn er viooltjes op de graven geplant.

Bron: Gemeente het Bildt

Bekijk het hele bericht  >>

St.-Annaparochie, 24 april 2008

Websites Middelsee Gemeenten stijgen fors in ranglijsten

De websites van de Middelsee Gemeenten (MG) (het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel) zijn onlangs opnieuw getoetst aan door de landelijke overheid vastgestelde webrichtlijnen. In de "Overheid.nl Monitor - Continue Monitoring" houdt Advies Overheid.nl de stand van zaken rondom de ontwikkeling van de websites van gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries periodiek bij in gezamenlijkheid met de webbeheerders van deze websites. In de ranglijst, bestaande uit 443 Nederlandse gemeenten, zijn de MG fors gestegen.

Ferwerderadiel is koploper met een stijging van 214 plaatsen naar de 86e plaats. Menaldumadeel steeg maar liefst 172 plaatsen en Het Bildt 162. Dat leverde respectievelijk een 72e en 97e positie op. Gemeente Leeuwarderadeel steeg 125 posities en bereikte daarmee de 136e positie. De MG werken voortdurend aan verbetering en uitbreiding van hun digitale dienstverlening. Om dat te bewerkstelligen hebben zij zich georganiseerd in een intergemeentelijke projectgroep.

Bron: Gemeente het Bildt

Bekijk het hele bericht  >>

Westdorpe, 23 april 2008

Kunst geïnspireerd door zee en land

waddenbroche

"In samenspraak met de kunstenaressen is voor het thema "Druk" gekozen", zei galeriehoudster Anne Mannaerts. "Veel van het geëxposeerde werk is vervaardigd met druktechnieken. Maar druk staat ook voor het feit dat iedereen het tegenwoordig druk heeft of onder druk staat." Dat laatste geldt zeker ook voor de presentatie van een nieuwe expositie.

In de vitrines liggen speelse sierspelden (zilver verwerkt met goud en titanium) ontworpen door edelsmid Lucie de Blécourt uit Sint Jacobiparochie. Zij laat zich voor haar ontwerpen vooral inspireren door de natuur. Dieren, die ze observeert in en rond haar tuin aan de Waddenzee, vervullen de hoofdrol in de themaserie Mon Jardin. Als bevestigingsspeld liggen ze gedrapeerd op bijpassende unieke shawls van haar hand in vervilte wol, ook al afkomstig van een dier: het merinosschaap.

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant

Bekijk het hele bericht  >>

Zwarte Haan, 22 april 2008

foto Jan Bonne Jansma

Kunst of kitsch?

GEHOORD EN GEZIEN

De vlier op het wad bij Zwarte Haan: kunst of kitsch of een unieke bestemming voor gevonden voorwerpen?


Bron: Leeuwarder Courant
foto Jan Bonne Jansma


Minnertsgea, 21 april 2008

Alddyk nei festival yn Turkije

Byld út de dokumintêre Alddyk. Foto: omrop Fryslân

De dokumintêre Alddyk fan Henk Penninga is selektearre foar it tsiende International Film Festival yn Turkije. Dat festival fynt plak fan 2 oant en mei 12 maaie. De film Alddyk is in portret fan de Aldebiltdyk, dy't yn 1505 yn it uterste noardwesten fan Fryslân oanlein is om it seewetter tsjin te hâlden.

Mei húsnûmers fan ien oant en mei 1229 is de Aldebildtdyk de langste strjitte fan Nederlân. Alddyk wie al in pear kear by Omrop Fryslân te sjen.


Bron: Omrop Fryslân

Omrop Fryslân Besjoch Alddyk (diel 1)

Sint Jabik, 21 april 2008

Popconcert succes

Foto: Roelof Varkevisser

In cultureel centrum de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie waren afgelopen zondag het Fanfareorkest de LB band uit Ried en het Popkoor Opus3 uit Dokkum. Zij speelden en zongen op een prima niveau.

De aanwezige concertgangers (de kerk zat vol) hebben genoten van uitvoeringen van allerhande popsongs uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw gespeeld door de LB-band onder leiding van dirigent Johan Hager. Daarna was het de beurt aan Opus 3 onder leiding van dirigent Ben Brunt. Ook zij wisten het publiek meer dan te plezieren. Tot besluit speelde de LB-band nog enkele nummers. Het geheel werd ingeleid en aan elkaar gepraat door Dirk Reitsm.


Bron: www.bildtweb.nl
foto: Roelof Varkevisser

Bekijk het hele bericht  >>

Sint Anne, 19 april 2008

Asylsikers en Bilkerts op stap

It Bilt yntegrearret yn in pream. Foto: omrop Fryslân

Asylsikers en autochtoane Friezen libje noch hieltyd te faak by elkoar del. Fan yntegraasje komt sadwaande net folle. Dêrom wie sneon op It Bilt fan alles betocht om asylsikers en Bilkerts neier ta elkoar te bringen.

De asylsikers koene te farren op in pream, in besite bringe oan in bernebuorkerij, in museum of de bioskoop yn Ljouwert. Mear as de helte fan de 300 asylsikers makke sa'n útstapke. In 80 frijwilligers giene mei harren op paad.


Bron: Omrop Fryslân

Omrop Fryslân Besjoch it fideofragmint

Sint Jacobiparochie, 18 april 2008

Poetsen Groate Kerk als stage

foto LC/Catrinus van der Veen (gescand)

Grasmaaien, poetsen, plantje in bloembakken zetten en natuurlijk kregen de leerlingen vwo-3 van CSG Ulbe van Houten uit Sint Annaparochie ook een lesje geschiedenis.

Ruim twintig scholieren hadden het gisteren in Sint Jacobiparochie erg druk met hun dagje maatschappelijke stage in en rond de Groate Kerk, die nu in beheer is bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Ook verzorgden zij op het kerkhof aan de Zuiderweg graven van geallieerde vliegers die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Met de stage bracht de stichting het vrijwilligerswerk in monumenten onder de aandacht.

Bron: Leeuwarder Courant
foto LC/Catrinus van der Veen (gescand)


Vrouwenparochie, 18 april 2008

Foto Wouter Titsing

Houtkachel oververhit

De brandweer van Stiens moest vanavond uitrukken voor een garagebrand aan de Sudhoekstermiddelweg te Vrouwenparochie.

Aangekomen blijkt er een brand te woeden in een kas/schuur. Door mogelijk een oververhitte kachel staat deze in brand. De brandweerlieden nemen het bluswerk, waar de bewoners al mee begonnen waren, over. De brandweer die het vuur snel onder controle heeft, keert na ongeveer 3 kwartier terug.

Bron: www.112Fryslân.nl

Bekijk het hele bericht  >>


St.-Annaparochie, 17 april 2008

Aandacht voor gezond leven op Piter Jelles Sint Annaparochie

foto LC/Siep van Lingen (gescand)

Alle leerlingen van OSG Piter Jelles in Sint Annaparochie waren gisteren gezond bezig. De school begon het project 'Dubbel Actief' met een sportdag, waarvoor Foppe de Haan het startsein gaf. Vervolgens gaf de coach een voetballesje aan zo'n tachtig leerlingen. Maar er was veel meer te doen, zoals judo, streetdance en ook gezonde broodjes maken.

Tara Terpstra gaf les in skeeleren. Bovendien konden alle leerlingen hun conditie laten meten en een test doen om te zien of ze gezond genoeg leven. Dit was het begin van een langlopend project, waarin onder meer een veldje voor pannavoetbal wordt aangelegd op het plein. Er is veel aandacht voor gezondheid. En wie er een potje van maakt, wordt mogelijk uitgenodigd voor een goed gesprek.

Bron: Leeuwarder Courant
foto LC/Siep van Lingen (gescand)


Sint Jacobiparochie, 16 april 2008

Bette Midler

Popconcert in de Groate Kerk

In cultureel centrum de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie vindt op zondag 20 april vanaf 15.30 uur het popconcert Go with the Flow(er power) plaats. Popkoor Opus3 uit Dokkum en Fanfareorkest de LB band uit Ried verzorgen het concert met voornamelijk popsongs van: Mama's and Papa's, Michael Jackson, Bette Midler, Beatles, Eric Clapton, Abba, Supertramp, Andrew Loydd Webber, Aritha Franklin, Sonny and Cher, Buffoons etc.

De sfeer van de Flower Power komt daardoor weer boven. Popkoor Opus3 uit Dokkum is in 2001 opgericht en bestaat uit ca. 52 leden en staat onder leiding van dirigent Ben Brunt. Fanfareorkest de LB band uit Ried viert dit jaar zijn 85 jarig bestaan heeft ca. 24 leden en staat onder leiding van dirigent Johan Hager.

Bron: Franeker Courant


St.-Annaparochie, 16 april 2008

Claus kiest voor katten en verhuist

foto: Omrop Fryslan

Jacqueline Claus (62) van kattenopvang het Poezenparadijs uit Sint Annaparochie, peinst er niet over vijftig van haar 57 katten weg te doen. De gemeente het Bildt geeft haar hier tot 1 november de tijd voor. Doet zij dit niet, dan moet ze een dwangsom van 5.000 euro betalen. Dit bedrag kan oplopen tot 10.000 euro. Buurtbewoners klagen over geur- en geluidsoverlast en hebben de gemeente verzocht handhavend op te treden. De kattenopvang zou bovendien illegaal zijn. Claus spreekt dit resoluut tegen. "Ik heb deze stichting al acht jaar. We hebben er nooit een geheim van gemaakt. Ik heb nota bene toestemming gekregen van de sociale dienst."

De buurman heeft het volgens Claus op haar voorzien. "Ik heb er wat van gezegd toen hij zijn hond een schop gaf. Uit wraak heeft hij de gemeente op mij afgestuurd, terwijl ik ook zijn katten heb opgevangen! Ik voel me hier niet meer veilig. Daarom wil ik verhuizen. De gemeente kan binnenkort een brief van mij verwachten waarin ik vraag om meer tijd. Ik wil rustig een ander onderkomen voor mij en mijn katten kunnen zoeken. Ik doe er geen één weg."

Bron: De Weekkrant


Sint Annaparochie, 16 april 2008

Nieuw gemeentelijk verkeersplan

De gemeente het Bildt maakt een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en VervoerPlan, kortweg GVVP. In het GVVP wordt beschreven wat de gemeente wil op het gebied van verkeer en vervoer, bijvoorbeeld: bevordering verkeersveiligheid, parkeermogelijkheden afgestemd op de parkeerbehoefte, goede bereikbaarheid, stimulering fietsverkeer, goede leefbaarheid en een veilige schoolomgeving.

Het uitvoeringsplan zal het resultaat zijn van wensen vanuit de bevolking, ondernemers, bedrijven en diverse belangenorganisaties. De gemeente zal rechtstreeks overleg voeren met vertegenwoordigers van deze groepen. Daarnaast kan u uw belangen/ wensen via een belangenorganisatie inbrengen. Maar het rechtstreeks kenbaar maken aan de gemeente behoort ook tot de mogelijkheden. Het uitvoeringsplan gaat in de meeste gevallen over situaties bij u in de straat, wijk of dorp.

Bron: Gemeente het Bildt

Lees het hele bericht  >>

St.-Annaparochie, 16 april 2008

College bezoekt geitenkaasmakerij De Molkerei

foto: Jan Bonefaas

Het Bildtse college van b. en w. heeft woensdagmiddag een bedrijfsbezoek gebracht aan De Molkerei. De geitenkaasmakerij begon in 2000 aan de Ou-debildtdijk, maar groeide zo fors dat een ander onderkomen werd gevonden op bedrijventerrein De Wissel in St.-Annaparochie.

De Molkerei - van Jaap en Els den Hartog - heeft zo'n twintig werknemers (waarvan 7 in vast dienstverband). Naast 'gewone' geitenkaas richt het bedrijf zich ook op exclusieve tapas. Op de foto worden onder toeziend oog van burgemeester Van der Werff en wethouders Kaper en Haarsma salamirozetjes met geitenkaas gemaakt.

Bron: De Bildtse Post
foto: Jan Bonefaas


Den Haag, 16 april 2008

Rampenoefening in Harlingen en Bildt

De grote rampenoefening die in november landelijk plaatsvindt, betreft in Friesland de gemeenten Harlingen en Het Bildt. Overheden en hulpverleners onderzoeken hier of ze klaar zijn voor de gevolgen van doorbraken in de waddenzee-dijk. Ze testen een nieuw informatiesysteem.

In de aanloop naar november gaan alle Friese gemeenten na wat er van hen wordt verwacht bij overstromingen, zegt Marijke Hagedoorn van de Hulpverleningsdienst Fryslan.

Bron: Leeuwarden Courant


Oudebildtzijl, 16 april 2008

Lezing over "de theaterpop en het spel"

personage van Interaktie, foto Ton Aartsen

Op zondag 20 april a.s. geven John en Joske Maes een lezing over hun wereld van het poppenspel. Deze leden van de voormalige theatergroep “Interaktie” zijn jarenlang door het land getrokken en houden een boeiend relaas over hun ervaringen. Zij belichten o.a. de geschiedenis van het poppenspel, tonen filmfragmenten en demonstreren theaterpoppen.

Ook vertellen zij over het schrijven van een theaterstuk en het maken van poppen en decors. Kortom, de lezing geeft vooral de persoonlijke opvattingen over deze theatervorm van de voormalige theatergroep weer, en vindt plaats temidden van hun expositie "poppen uit het spel" met een overzicht van vele personages uit de voorstellingen van theater "Interaktie".

De Witte Klok, Oudebildtzijl. Aanvang 15.00, entree 3,- incl. 1 consumptie (t/m 12 jr. 2,-)

Bron: Persbericht


Sint Annaparochie, 15 april 2008

Welstandsnota wordt geactualiseerd

Sinds 1 juli 2004 is de welstandsnota van de gemeente het Bildt van kracht. In de welstandsnota is het welstandsbeleid vastgelegd. Dit welstandsbeleid vindt toepassing bij de afhandeling van aanvragen om bouwvergunning.

Sinds de invoering in 2004 zijn er diverse ruimtelijke ontwikkelingen geweest. Zo hebben er een aantal dorpsuitbreidingen plaatsgevonden, zijn de zogenoemde loketcriteria aangepast en zijn er criteria vastgesteld voor specifieke gebouwen. Al deze wijzigingen zijn nu opgenomen in de actualisering van de welstandsnota. Hierdoor is een vernieuwd document tot stand gekomen dat wederom een goede basis vormt voor de afhandeling van aanvragen om bouwvergunning en voor het voeren van een helder welstandsbeleid.

Bron: Gemeente het Bildt

Lees het hele bericht  >>

Sint Annaparochie, 15 april 2008

Werkzaamheden aan brug Vrouwbuurstermolen lopen uit

De werkzaamheden aan de brug bij Vrouwbuurstermolen lopen vier weken uit. De reden voor de vertraging is dat het beton onder het wegdek in een slechtere staat verkeert dan verwacht. De reparatie van het beton neemt vier weken extra in beslag. De brug is vanaf 31 mei weer geopend voor het verkeer.

De start van het verhogen van de provinciale brug in de Stienser Hegedyk (N393) schuift daarmee ook op. Deze brug is vanaf 2 juni tot 27 september gesloten. Het meeste verkeer kan dan via de brug van Vrouwbuurstermolen omrijden. Het vrachtverkeer wordt via Leeuwarden en Marssum omgeleid. Vrachtverkeer met een gewicht tot 20 ton kan er ook voor kiezen via Hallum en Oude Bildtzijl te rijden.

Bron: Gemeente het Bildt

Lees het hele bericht  >>

Sint Annaparochie, 15 april 2008

Scholieren knappen kerk op

De Groate Kerk

De Stichting Alde Fryske Tsjerken organiseert voor de leerlingen van de CSG Ulbe van Houten uit Sint Annaparochie een stagedag. Op donderdag 17 april om 9 uur uur gaan leerlingen van 3-vwo aan de slag in en om de "Groate Kerk" van Sint Jacobiparochie.

Na een inleiding van de eigenaar en de beheerders van de kerk gaan de leerlingen zelf aan de slag. Ze zetten planten in de bloembakken, er wordt schoongemaakt, de indeling van de kerk wordt veranderd voor een toneelvoorstelling en ze brengen een bezoek aan het kerkhof, waar de oorlogsgraven worden schoongemaakt. Tussentijds vindt een orgelconcert plaats.

De stagiares moeten zich onder andere verdiepen in de historie, de ligging en het gebruik van de Groate Kerk. Ook moeten zij aangeven welke waarde monumenten voor de leefbaarheid en de beeldvorming van het platteland hebben.

Bron: Blik op Nieuws Friesland

Lees het hele bericht  >>

Heerenveen, 14 april 2008

5 gewonden op de A32

Foto: Hielke Weening

Bij een aanrijding ter hoogte van het klaverblad in Heerenveen, op de A32 zijn zondag rond 0.40 uur vijf mensen gewond geraakt. De aanrijding ontstond toen een 47-jarige automobilist uit Langweer vermoedelijk zonder verlichting vanaf de vluchtstrook de rijbaan opreed. Hij kwam daar vervolgens in botsing met de auto van een 42-jarige automobilist uit Wanswert.

De automobilist uit Langweer kwam door de klap van de aanrijding bekneld in zijn voertuig te zitten. Nadat hij daar door de brandweer uit was bevrijd werd hij per ambulance naar het MCL overgebracht. Eén inzittende van de andere auto, een 14-jarige jongen uit Vrouwenparochie, werd eveneens per ambulance naar het MCL vervoerd.

Bron: Blik op Nieuws Friesland

Lees het hele bericht  >>

Houten, 14 april 2008

Gemeenten richten gebruikersgroep open source op

Vijftien Nederlandse gemeenten hebben een gebruikersgroep opgericht voor het open source contentmanagementsysteem TYPO3. De gebruikersgroep krijgt de naam TYPO3GEM. De gemeentes bundelen kennis, ervaring en geld om toepassingen voor internet- en intranetsites te ontwikkelen die algemeen inzetbaar zijn.

De Utrechtse gemeente Houten heeft het initiatief genomen om de vijftien gemeenten bij elkaar te brengen. De andere deelnemers zijn: Bloemendaal, Ferwerderadiel, Maasdonk, Haarlem, Haarlemmerliede, Heemskerk, Het Bildt (Friesland), Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Sint-Michielsgestel, Uitgeest, Velsen, Waterland en Wijk bij Duurstede.

Bron: Oracle

Lees het hele bericht  >>

Leeuwarden, 14 april 2008

Vijf miljoen nodig tegen verkrotting

De aanpak van 'rotte kiezen' in Noord-Fryslân komt alleen van de grond als provincie, gemeenten en corporaties samenwerken, en als er een provinciaal fonds van zo’n vijf miljoen euro komt om dat mogelijk te maken. In een eerste inventarisatie zijn 44 vervallen gebouwen gesignaleerd, meldt de stichting Doarpswurk in een rapport.

Een enquête onder 58 verenigingen van Plaatselijk Belang leverde dertig reacties op. Sommige dorpen registreerden tien (Oost- en Westhoek van het Bildt), zes (Tzummarum) of vijf krotten (Hantum), andere dorpen zagen maar één, of zelfs helemaal geen krotten in hun dorpen staan. Volgens Doarpsbelang is deze inventarisatie niet volledig, ook omdat er een verschil zit in de mate waarin de dorpen verkrotting ervaren, maar is wel duidelijk dat het om een serieus probleem gaat.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht  >>

Ermelo, 14 april 2008

Nieuwe dekhengsten Paardenstamboek

Tien weken verrichtingsonderzoek hebben het Friesch Paardenstamboek drie nieuwe dekhengsten opgeleverd.

Zaterdag verleende de hengstenjury onder leiding van inspecteur Fetze Veldstra uit Joure het dekbrevet aan de vierjarige Olgert 445 (Ulke x Atse), de evenoude Norbert 444 van Jan van der Zee uit Sint Jacobiparochie en de tienjarige ereklasse tuigpaardhengst Tietze die nu Tjalf 443 heet van Jolanda Schreuder en Sybren Minkema.

Bron: www.nieuws.nl

Het verrichtingsrapport van Norbert  >>

Leeuwarden, 12 april 2008

Leeuwarden in de bokkepis

Friese Pers Boekerij

'Leeuwarden in de luwte', heet de tentoonstelling die Historisch Centrum Leeuwarden wijdt aan het werk van fotojournalist Bas den Oudsten (1927-1989). De tentoonstelling omvat negentig onbewerkte opnamen van Den Oudsten en is tot en met 21 november te zien. In 2004 werd zijn collectie aan het HCL overgedragen. Dineke Dam en Johannes Schaafsma hebben de duizenden negatieven geïnventariseerd en gedigitaliseerd.

Over het Leeuwarder deel ervan - de rest wordt nog onder handen genomen - is bij de start van de tentoonstelling ook een boek verschenen, uitgebracht door de Friese Pers Boekerij, met een voorwoord van HCL-directeur Jan Folkerts en inleidingen van Peter den Oudsten en Dineke Dam.

Bas den Oudsten groeide op in de Achterhoek maar hij was gek op Friesland, schrijft zoon Peter, die in Leeuwarden wethouder werd en tegenwoordig burgemeester van Enschede is. Bas begon als journalist bij de Bildtsche Courant, kwam later in vaste dienst bij het Parool maar kluste ook bij voor andere bladen, zoals De Spiegel.

Bron: Leeuwarder Courant

Naar Friese Pers Boekerij  >>

Sint Jacobiparochie, 11 april 2008

foto: Anno Huidekoper (gescand)

Testen van kunstmeststrooiers

Het voorjaar begint te kriebelen en dus halen de boeren de kunstmeststrooiers uit het vet. Elk jaar houdt Jelte Pars Graanhandel in Sint Jacobiparochie in samenwerking met DSM Agro testdagen om het strooibeeld van kunstmeststrooiers te controleren.

Dit gebeurt nu op het land van boerin Trynke Buma in Sint Jacobiparochie. Speciale opvangbakken tonen Gerard Scholten en Bert Bellinga van DSM Agro het resultaat.

Bron: Leeuwarder Courant
foto: Anno Huidekoper (gescand)


Berlikum, 11 april 2008

Frisia aast op vier putten in het Bildt

Frisia zout

Als Frisia geen toestemming krijgt om zout te winnen onder de Waddenzee, pal voor de industriehaven van Harlingen, dan komen vier plekken in Noordwest-Fryslân in aanmerking als alternatief. De eerste put zou twee kilometer onder Sint Jacobiparochie kunnen komen, een tweede anderhalve kilometer ten oosten van Sint Annaparochie, een derde anderhalve kilometer zuidwestelijk van Berlikum en een vierde een kilometer ten oosten van dat dorp.

Die vier locaties zijn geprikt na het afwegen van allerlei belangen. Zo moeten de zeedijk en de binnendijk worden ontzien, en wordt er rekening gehouden met de huidige waterpeilen en de behoeften van de landbouw. De gemeente het Bildt is niet blij met de plannen, maar het Rijk gaat over eventuele vergunningen.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht  >>

St. Annaparochie, 11 april 2008

Onderhoud dorpsbosjes

Omgewaaide boom, foto: gem. het Bildt

Voordat een bos een echt natuurlijk ogend bos is gaan er vaak honderden jaren over heen. De meeste dorpsbosjes zijn in 1984 aangeplant en zijn dus nog erg jong. Omdat we graag bosjes willen waar zo veel mogelijk variatie in zit en waar dus ook veel verschillende planten en dieren een plek kunnen vinden is het beheer van de bosjes gericht op het vergroten van de natuurlijke variatie. Deze variatie is niet alleen van belang voor planten en dieren, maar ook voor bezoekers is een gevarieerd bos aantrekkelijker. Zo'n bos heeft een hogere belevingswaarde.

De gemeente het Bildt beheert de dorpsbosjes nu al een aantal jaren op deze manier en de eerste resultaten zijn zichtbaar. Er komen meer verschillende soorten vogels in de bosjes voor en op sommige plekken zijn bijzondere planten zoals orchideeën (wespenorchis) waar te nemen.

Bron: www.hetbildt.nl

Lees het hele bericht  >>

St. Annaparochie, 10 april 2008

Burgemeester krijgt 'eerste druk' aardappelboekje aangeboden

Modeshow: kleren en sieraden met als grondproduct de aardappel, foto: gem. het Bildt

Klas 3V van de Ulbe van Houten was tijdens een projectweek helemaal in de ban van de aardappel. De leerlingen moesten in het kader van de Bildtse aardappelweken een ludieke show en een aardappelbeurs organiseren in de kantine van de school met als thema de aardappel. Naast deze show heeft de klas een verslag gemaakt over "'t Pronkje fan 't Bildt". Dit boekwerkje werd na de show overhandigd aan burgemeester Van der Werff.

Het boekwerk over "'t Pronkje fan 't Bildt", geeft een helder beeld van de aardappel op het Bildt. De geschiedenis van de aardappel maar ook de economische, de maatschappelijke, de biologische en de kunstzinnige kant van de aardappel kwamen aan bod in het boekwerk.

Bron: www.hetbildt.nl

Lees het hele bericht  >>

St. Annaparochie, 9 april 2008

College geeft sportief voorbeeld

foto: gem. het Bildt

Het college van de gemeente het Bildt deed op woensdag 3 april samen met een aantal ambtenaren mee met een clinic Nordic Walking. De actie werd verzorgd door GO-4 Sport en was onderdeel van de recordpoging "Heel Nederland beweegt 30 minuten". Tijdens deze actie zijn maar liefst 60 medewerkers van de vier Middelsee-gemeenten (het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel) in de lunchpauze 30 minuten in beweging geweest!

De clinic werd verzorgd door oefentherapeut Winda Rienks (St. Annaparochie) en vond plaats in de lunchpauze. Na afloop van de clinic ontvingen alle deelnemers een gezonde lunchhap. Het doel van de actie was iedereen te laten ervaren dat bewegen zorgt voor ontmoeting, ontspanning, gezelligheid, en bovenal, bijdraagt aan een gezonde leefstijl. Kortom: bewegen, minimaal 30 minuten per dag, is de sleutel naar gezondheid. En het is nog leuk ook.

Bron: www.hetbildt.nl

Lees het hele bericht  >>

Sint Annaparochie, 8 april 2008

CSG Ulbe van Houten samen met anderen project Kr8voer opgezet

CSG Comenius uit Leeuwarden heeft samen met het Leeuwarder Christelijk Gymnasium Beyers Naudé en CSG Ulbe van Houten uit Sint Annaparochie het project Kr8voer opgezet. Op elke school worden één of meer workshops georganiseerd voor leerlingen uit groep 8 met een bovengemiddeld niveau.

Deze leerlingen zijn toe aan verdieping, maar krijgen hier in hun eigen klas niet voldoende gelegenheid voor. Vaardigheden als samenwerken, onderzoeken, plannen en doorzettingsvermogen komen aan bod. De scholieren maken kennis met de vakken Nederlands, Geschiedenis, Techniek, Biologie of Aardrijkskunde.

Bron: dé Weekkrant Fryslan

Lees het hele bericht  >>

Sint Annaparochie, 8 april 2008

Een succesvol Fries huizenconcept

Zelf je huis samenstellen is een regelrechte hit. Duizenden mensen hebben in de afgelopen weken hun droomhuis vormgegeven. Daarmee blijkt het nieuwe huizenconcept van LontHuis in Sint Annaparochie een gat in de markt.

Droomhuis Het bedrijf is gespecialiseerd in het bouwen van kwaliteitswoningen voor mensen met eigen grond. Op de website steluweigenhuissamen.nl kan een eigen droomhuis naar eigen wens en smaak worden samengesteld. Na de keuze nemen de bouwers van Lont alle organisatie rond het bouwen voor hun rekening. In een paar weken hebben duizenden huizenkopers hun droomhuis samengesteld en zijn een paar honderd offertes gemaakt.

Bron: dé Weekkrant Fryslan

Lees het hele bericht  >>

Minnertsga, 7 april 2008

Bord aan de westkant van het dorp, foto: Cor Jensma

Nieuwe borden 'Bebouwde kom' Minnertsga

De gemeente Het Bildt heeft lentekriebels.

Alle dorpen in de gemeente zijn eind maart, begin april voorzien van nieuwe borden bij de invalswegen van de dorpen. Het zijn opvallende borden die de bezoeker of passant in ieder geval welkom heten in het dorp. Op het bord wordt ook verwezen naar deze website die door de Vereniging Plaatselijk Belang 'in de lucht' wordt gehouden.

Bron: Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga

Lees het hele bericht  >>

Sint Annaparochie, 5 april 2008

Kwart miljoen voor herstel brug bij Sint Annaparochie

Foto LC/Catrinus van der Veen

De brug in de kruising van de Oudebildtdijken de Langhuisterweg weg boven Sint Annaparochie is al een tijdje afgesloten voor auto's en landbouwvoertuigen. Een grote groene container verspert de weg. Fietsers, brommers en scooters kunnen er nog wel overheen.

De brug is instabiel, zo ontdekte de gemeente het Bildt onlangs. Zij heeft inmiddels € 250.000 uitgetrokken voor het herstel, zodat ook het zwaardere verkeer de overgang straks weer kan gebruiken, Er zijn in de omgeving meer van dit soort bruggen. Zij worden nu niet versneld geïnspecteerd, maar op termijn vindt er wel regulier onderhoud plaats.

Bron: Leeuwarder Courant
Foto LC/Catrinus van der Veen (gescand)


Leeuwarden, 4 april 2008

PC-winnaar Soolsma plotseling overleden

Flip Soolsma

Tijdens zijn wekelijkse biljartavond in Leeuwarden is oud-kaatser Flip Soolsma gisteravond plotseling overleden. De in Akkrum woonachtig Soolsma werd zestig jaar. Flip Soolsma was driemaal PC-winnaar (1974, 1979 en 1980). In het kaatsklassement aller tijden staat hij op een negentiende plaats met 478 punten. Hij werd 26 keer tot koning uitgeroepen.

De achterinse, oorspronkelijk afkomstig uit Sint Annaparochie, stond in de jaren zeventig en begin tachtiger jaren bekend als een soms nogal temperamentvolle kaatser. Het eerste grote hoogtepunt in zijn carrière was in 1974 toen hij met Jarich van der Veen en Gerrit de Jong de PC won.

Dat kunststukje herhaalde hij in 1979 en 1980, toen met Sake Saakstra en Piet Jetze Faber als maten. In 1969 en 1970 won Soolsma met Sint Annaparochie de Bondspartij, het huidige Nederlands kampioenschap. 1975 deed hij dat nog een keer met Drachten. Als bestuurder is hij nog een aantal jaren voorzitter van de technische commissie van de KNKB geweest. Soolsma werkte als gymleraar in Drachten

Bron: Leeuwarder Courant

Lees het hele bericht  >>

Akkrum, 4 april 2008

Flip Soolsma / foto: kaatsen.nl

Keatser Flip Soolsma ferstoarn

Mearfâldich PC-winner Flip Soolsma fan Akkrum is tongersdeitejûn yn 'e âldens fan 60 jier ferstoarn. Soolsma wûn de PC yn Frjentsjer foar it earst yn 1974 mei Gerrit de Jong en Jarich van der Veen. Ek yn 1979 en 1980 wist Soolsma de PC te winnen, doe mei Sake Saakstra en Piet-Jetze Faber.

Soolsma wie noch hieltyd in aktive keatser. Hy wie aktyf lid fan keatsferiening Us Keatsen yn Akkrum. Soolsma - opgroeid yn St. Anne - wie sportlearaar yn Drachten.


Bron: omrop Fryslân

Omrop Fryslân Sake Saakstra oer Soolsma   >>

Den Haag, 3 april 2008

Middelseegemeenten onderwerp tijdens VNG bijeenkomst

Deze maand organiseert de Verening Nederlandse Gemeenten (VNG) een aantal bijeenkomsten met als titel 'Expertmeetings Bestuurskracht'.

Tijdens drie verschillende bijeenkomsten wordt beoogd een ervaringsuitwisseling tussen gemeenten tot stand te brengen over de mogelijkheden tot versterking van de bestuurskracht. De uitkomsten van de bijeenkomsten worden gebruikt door de VNG om een eigen 'bestuurskrachtkader' te ontwikkelen.

In de 'expertmeetings' wordt gewerkt aan de hand van drie verschillende concrete cassussen, die worden toegelicht en uitgediept via discussies en via uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers. Tijdens één van de bijeenkomsten zal een panel, bestaande uit een burgemeester, wethouder, gemeentesecretaris en een raadslid over de ervaringen in de Middelsee gemeenten vertellen.

Bron: Actieprogramma Lokaal Bestuur

Lees het hele bericht  >>

Sint Annaparochie, 3 april 2008

Prijs voor Bilkerts die eerste kievitsei vinden

Het eerste kievitsei van het Bildt is de afgelopen tien jaar maar drie keer gevonden door een Bilkert. Veel te weinig en een slechte zaak, vindt het Bildtse PvdA-raadslid Leendert Ferwerda. Hij heeft een prijs in het leven geroepen voor de eerste Bilkert die een ei vindt in de eigen gemeente.

Ferwerda baalt een beetje van het huidige 'ei-toerisme'. In nieuwsblad De Bildtse Post staat deze week een oproep van hem aan "Bildtse kiewytsaaisoekers" om – achteraf – aan hem door te geven wie dit jaar de eerste Bilkert was. Hij wil datum, tijdstip en vindplaats weten. "'t Foornimmen is om dut jaar en kommende jaren 'n mooie priis derfoor te geven", aldus Ferwerda.

De gemeente heeft eerder al aangegeven de organisatie van zo'n prijs niet te zien zitten. Volgens burgemeester Aucke van der Werff is iedereen welkom in zijn regio. Ferwerda heeft de wedstrijd daarom zelf maar uitgeschreven.

Bron: Leeuwarder Courant


Leeuwarden, 3 april 2008

Man beroofd van portemonnee

De politie is op zoek naar de daders van de beroving van een 33-jarige man uit Minnertsga. De man werd woensdagnacht rond 02.20 uur gewond aangetroffen in een portiek aan de Stationsweg. Hij had een steekwond in het bovenbeen.

Hij verklaarde kort daarvoor op de Prins Hendrikstraat te zijn overvallen door twee mannen. Nadat hij weigerde zijn portemonnee af te geven, was hij met een mes in zijn been gestolen. Daarna waren de daders er alsnog met zijn beurs vandoor gegaan. Het slachtoffer is door de politie voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Een zoekslag naar de daders leverde helaas niets op.

Bron: www.politie.nl


Leeuwarden, 2 april 2008

Gemeente het Bildt ondertekent ambitieus Energieakkoord Noord-Nederland

De gemeente het Bildt ondertekende dinsdag 25 maart in Leeuwarden samen met 64 andere gemeenten uit Friesland, Groningen en Drenthe het Energieakkoord Noord-Nederland. De ondertekening van het contract geeft blijk van ambitie. De ambitie van de noordelijke provincies is om dé energieregio van niet alleen Nederland, maar heel Noordwest-Europa te zijn.

In het energieakkoord zijn concrete doelen opgenomen over energiebesparing en duurzaamheid in de Noordelijke provincies. Veel van deze doelen, verdeeld over vijf thema’s, moeten op gemeentelijk niveau worden gerealiseerd. De vijf thema’s in het akkoord zijn energiebesparing in de gebouwde omgeving, duurzame energie, biotransportbrandstoffen en duurzame mobiliteit, schoonfossiele energie, en als vijfde kennis en innovatie.

Bron: gemeente het Bildt


Vrouwenparochie, 2 april 2008

Huizinga voor de 8e keer op rij sportvrouw van het jaar

Sportvrouw 2007 Miranda Huizinga

Op woensdag 26 maart vond de 16e editie van het Bildts Sportgala plaats. Dit gala kent vijf verschillende categorieën. De prijs voor de Sportploeg van 2007 werd gewonnen door het schooljongenspartuur van St.-Annaparochie, Krijn Hiemstra, Jordy Miedema en Sjoerd de Jong. Sjoerd de Jong viel twee keer in de prijzen, hij won ook de titel van Sporttalent 2007 voor zijn verdiensten als kaatser.

De andere titel van Sporttalent 2007 werd gewonnen door Marre Zandringa. Zij is een waar zwemtalent en heeft veel Friese kampioenschappen gewonnen. Onder anderen op de 100 meter schoolslag, vrije slag, rugslag en wisselslag. De prijs van Sportman 2007 viel in handen van Lesley Robin van der Laan. Hij werd als modelzweefvlieger Nederlands kampioen bij de Junioren. Miranda Huizinga werd voor de 8e keer op rij benoemd tot Sportvrouw van het jaar. Zij won deze titel door haar verdiensten in het judoën.

Bron: gemeente het Bildt

Lees het hele bericht  >>

Sint Annaparochie, 2 april 2008

Gemeente kiest voor brede samenwerking Bildts jeugdbeleid

Afgelopen maandag hebben professionals uit het Bildts jeugdwerkveld afgesproken samen het Bildts Jeugdbeleid te formuleren. Dit is de eerste keer dat de samenwerking op beleidsniveau start. Medewerkers uit het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdgezondheidszorg, de welzijnsinstellingen, de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en de gemeente richtten in Ons Huis in St.-Annaparochie de regiegroep Nota Integraal Jeugdbeleid (regiegroep NIJ) op.

Het nieuwe beleid moet er toe leiden dat de werkers in het veld eerder problemen signaleren en op tijd ingrijpen of bijsturen, mocht dat nodig zijn. Ook jongeren zelf hebben een belangrijke stem in de totstandkoming van het beleid. Hun bijdrage komt binnen via een videoproject en een klankbordgroep jeugd.

Bron: gemeente het Bildt

Lees het hele bericht  >>

Sneek, 2 april 2008

Aanrijding met letsel

De politie onderzoekt een aanrijding dinsdagmorgen op de Stadsrondweg-Zuid, waarbij twee personen letsel opliepen. De aanrijding ontstond toen een 33-jarige inwoner van Minnertsga met zijn vrachtwagen waarschijnlijk een rood verkeerslicht negeerde op de kruising met de Brédyk. Hij kwam daarop in botsing met een personenauto die vanaf de Brédyk de Stadsrondweg-Zuid wilde oversteken.

De bestuurder van deze auto, een 19-jarige inwoner van Sneek, en een inzittende, een 20-jarige plaatsgenoot, liepen bij de aanrijding letsel op. Beiden werden per ambulance naar het ziekenhuis in Sneek overgebracht.

Bron: www.politie.nl


Sint Jacobiparochie, 2 april 2008

Drachtsters steken in St.-Jacob af naar Santiago

Zondagochtend 30 maart gingen Chris de Haan (gepensioneerd marineofficier) en zijn schoonzus Aukje de Vries (begeleidster ambulante zorg), beiden uit Drachten, lopend op weg vanuit De Groate Kerk in St.-Jacobiparochie naar het verre Santiago de Compostela.

Jaren geleden was dit idee geboren toen tijdens een vakantie in Spanje het fenomeen pelgrimeren van dichtbij werd meegemaakt. Nu beide wandelaars gestopt zijn met werken is het dan zover; ze zijn begonnen met de 2700 kilometer lange wandeltocht naar de beroemde bedevaartsplaats in Spanje. Veel familieleden en vrienden werden zondagochtend ontvangen in De Groate Kerk, die welwillend door de beheerder en het bestuur speciaal voor deze gelegenheid was opengesteld.

Bron: De Bildtse Post

Lees verder >>

Zwarte Haan, voorjaar 2008

Pelgrim voor één dag

Soms, heel soms, klimt een Spanjaard of een Portugees de waddendijk op en kan zijn geluk niet op. Zoveel kilometers achter de rug, zoveel stappen richting eeuwigheid, zo ver van huis en toch zo dicht bij het ultieme genot. Een heel enkele keer, zo weet Jacob Jensma, uitbater van café-restaurant De Zwarte Haan, schuift een Zuid-Europeaan bij hem aan tafel en verwent zichzelf na zo'n lange, eindeloze reis.

Maar meestal, zegt hij, komen Nederlanders naar de uiterste punt van Friesland en trekken vanaf de maand april als het loopseizoen begint, bij hem de stoute schoenen aan en beginnen aan een bedevaart van maanden. Hoeveel per seizoen? Och, een paar handenvol, een stuk of vijftig, zo schat hij. Vijftig pelgrims die in hun eentje 2700 kilometer te voet afleggen, van noord naar zuid. Van Friesland, dwars door Nederland, België, Frankrijk en Spanje tot Galicië.

Bron: Noorderland

Lees verder >>
 
archief 2008 (1e kwartaal) >>
archief 2007 (4e kwartaal) >>
archief 2007 (3e kwartaal) >>
archief 2007 (2e kwartaal) >>
archief 2007 (1e kwartaal) >>