Sint Jabik, 31 december 2008

Leden caravan "doelloos" schieten met carbit 2008 uit

Bij een graadje of 3 onder nul en een beetje mist krijg je de mooiste achtergrond bij het carbitschieten. Dan ook nog aardig wat plubliek, lekker eten en drinken en natuurlijk prachtige knallen, wat kan er dan nog misgaan. Niks dus, een gezellige boel daar in het bos bij het spoorrondsy. Ook nog even op de radio bij de Eenhoorn, het kan niet mooier.

Jammer genoeg zijn er een paar melkbussen overleden, dus bij deze daarom een oproep, hebt u nog een melkbus ergens staan die u niet meer gebruikt. Doneer deze dan aan de jongens van de caravan "Doelloos" dan kan die volgend jaar mooi mee knallen. De caravan staat bij de fam Nieuwhof op het Westerend.

 

Bron: www.sintjabik.nl
meer foto's >>

St.-Annaparochie, 31 december 2008

Bomenverordening van kracht

Met ingang van 1 januari 2009 is in de gemeente het Bildt een Boomverordening van kracht. Een van de belangrijkste wijzigingen in vergelijking met de oude regeling in de APV is dat voor bomen met een dwarsdoorsnede van minder dan 30 cm gemeten op 1,3 meter boven maaiveld geen kapvergunning meer nodig is.

Hier zijn echter wel een paar uitzonderingen op: voor monumentale bomen, bijzondere beschermwaardige houtopstanden en houtopstanden die geplant zijn in het kader van herplant- of instandhoudingplicht is nog steeds een kapvergunning nodig. Ook als de bomen kleiner zijn dan 30 cm doorsnede. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat beplantingen zijn opgenomen in het bestemmingsplan en dat er op grond daarvan een vergunning nodig is om bomen te mogen kappen. Bovendien dient u er rekening mee te houden dat ook voor het kappen van dode of zieke bomen een kapvergunning noodzakelijk is.

Bron: gemeente het Bildt
Lees het hele bericht >>

Sint Anne, 30 desimber 2008

Nij gebiet foar Fryske Gea

It Fryske Gea krijt der 185 bunder natuer by. It giet om bûtendyks lân yn de Bildtpollen. De oankeap kostet it Gea 2,3 miljoen euro en komt nei alle gedachten yn febrewaris rûn. It is de grutste oankeap fan it Fryske Gea yn de ôfrûne fiif jier.

De Bildtpollen stiene op de nominaasje om ferkweldere te wurden. Dęr is in jier mei wachte, omdat dizze oankeap earst rűn węze moast. No kin it gebiet as ien gehiel oanpakt wurde.

 

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Fryske Gea direkteur Ultsje Hosper >>

Sint Annaparochie, 29 december 2008

Het Bildt sponsort hoofdklasse kaatspartuur

Bondswinnaars feestelijk ingehaald

In 2009 zal het kaatspartuur bestaande uit drie kaatsers uit St.-Jacobiparochie meedingen naar de prijzen in de hoogst haalbare klasse in de kaatssport. Taeke Triemstra kaatst volgend seizoen met Rutmer van der Meer en Renze Pieter Hiemstra. Deze unieke situatie gaf wethouder Kaper aanleiding een advies te laten opstellen met betrekking tot mogelijkheden voor eenmalige subsidie aan het kaatspartuur.

Kaper licht toe dat met een subsidie van € 4000,- de gemeente kan rekenen op forse tegenprestaties, zo is hem uit recent overleg met de kaatsers gebleken. Naamvermelding van de gemeente, het geven van twee clinics en het meewerken aan promotionele activiteiten zijn daar onderdelen van. Aangezien het Bildt nauw met het kaatsen verbonden is, ziet hij prima mogelijkheden om daaraan invulling te geven. Het college besluit om eenmalig een subsidie van € 4000,- beschikbaar te stellen.

Bron: besluitenlijst B & W het Bildt

Earnewâld, 29 december 2008

Verzamelaars in de rij voor minitrekkers

Eigenlijk vond hij het maar een beetje kinderachtig van zichzelf. Wie gaat er nu miniatuurtrekkertjes verzamelen? Maar inmiddels weet Thomas Kingma uit Sint Jacobiparochie beter. In Nederland lopen duizenden volwassenen rond zoals hij. Allemaal op zoek naar een mooie aanvulling van de verzameling.

Gisteren was Kingma een van de bezoekers van de eerste editie van de Friese miniaturendag. De dag werd gehouden in het Fries Landbouwmuseum in Earnewâld. Op de beurs is van alles te koop, zo blijkt. Naast de miniaturen van trekkers en andere landbouwvoertuigen, staan de tafels vol met kleine auto's, vrachtwagens, formule 1-modellen en motoren. Die verscheidenheid is een bewuste keus, vertelt Henk Dijkstra, directeur van het Landbouwmuseum. "Dit is de earste kear dat we dizze beurs hjir hâlde. Dêrom woene wy ús net allinne op de lânbou konsintrearje. De loop moat der earst ynkomme."

Bron: Friesch Dagblad
Lees het hele bericht >>

Sint Jabik, 29 desimber 2008

foto: Wouter Titsing, 112Fryslân

Man út slyk rêden

De helptsjinsten hawwe moandei achter de seedyk by Sint Jabik in man út it slyk rêden. Hy wie by in kuiertocht mei syn soantsje en hűn op it Waad troch it iis sakke en kaam oan syn middel ta fęst te sitten. It soantsje warskôge de helptsjinsten, mar dy woene him earst net leauwe.

De brânwacht hat de man der mei in ein tou útlutsen. It slachtoffer is foar kontrôle oerbrocht nei it sikehűs. In traumahelikopter dy't űnderweis wie, is weromstjoerd.

Bron: omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei it lűdsfragmint >>
Foto's en video op www.112Fryslân.nl >>

Sint Annaparochie, 29 december 2008

Meer geld nodig voor Bildts bad

De renovatie van zwembad De Bildtse Slag in Sint Annaparochie gaat waarschijnlijk duurder uitpakken. Daarom hebben burgemeester en wethouders ruim €1 miljoen voor de klus gereserveerd. Grontmij berekende in juni nog dat het opknappen €850.000 zal gaan kosten.

Aanvullend op dat renovatieplan heeft het ingenieursbureau nu de ergst mogelijke tegenvallers meegewogen. Als blijkt dat alle technische installaties en leidingen onder de betegeling vervangen moeten worden, dan schat Grontmij die tegenvaller op €100.000.

Aanwezigheid van betonrot of asbest zou nog eens een extra post van €75.000 kunnen betekenen. Het college heeft er voor gekozen nog eens €175.000 apart te leggen om de grootste teleurstellingen het hoofd te kunnen bieden. Dat geld moet uit de algemene reserve komen. Die pot kalft dan af van dik €6 miljoen naar 4,9 miljoen. De raad buigt zich eind januari over het raadsvoorstel.

Bron: Leeuwarder Courant
Dossier zwembad >>

Sint Annaparochie, 29 december 2008

Slotschool

Inbraak in Slotschool

Bij een inbraak zondagmiddag in basisschool De Slotschool aan de Burgemeester Hesselinkstraat in Sint Annaparochie zijn twee computers gestolen. De dieven kwamen binnen door een raam in te slaan.

 

 

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 28 december 2008

Carbitschieten caravan "doelloos" oudjaarsdag 2008

Zoals nu bijna traditie, zullen de leden van de caravan "doelloos" aangevuld met een paar andere vrienden op oudejaarsdag weer de hele dag carbitschieten. Met een stuk of vijftien melkbussen zullen ze vanaf 10.00 uur ’s morgens tot ca 17.00 uur ’s middags met de carbitbussen het oudejaar uitknallen. Ook nu is de lokatie weer in het bos aan "het spoorrondsy" aan de westkant van het dorp.

De Gemeente heeft een vergunning afgegeven dus alles is legaal en met zorg (en veilig) opgezet. Natuurlijk willen de jongens graag wat bezoekers hebben die hun kunsten komen bewonderen. Bij deze is iedereen daarom uitgenodigd om naar de open plek te komen in het bos achter de G v Saksenstraat. Alvast een mooi moment om je mede St.Jabuursters een goede jaarwisseling toe te wensen.

Bron: www.sintjabik.nl

Sint Jacobiparochie, 28 december 2008

Eindelijk weer ijs

Eindelijke weer ijs in de sloten en op de ijsbaan. Zal het dan toch eindelijk weer eens gebeuren? Schaatsen op de ijsbaan en op de sloten? Dat hebben veel kinderen nog nooit meegemaakt, denkt Bertus. Hij is daarom zondagmorgen even naar de ijsbaan wezen kijken. Daar ligt me toch een ijsvloertje, om te zoenen, mooi zwart glad en keihard, dat belooft nog wat.

Wanneer zal de baan open gaan? Bertus hoopt dat het bestuur van de ijsclub niet te lang wacht. Ze voorspellen nog vorst tot woensdag, daarna is het weer afwachten. Zou toch mooi zijn, wat winters vertier op de oude ijsbaan. Dat is zeker al weer enige jaren geleden dat dat voor het laatst mogelijk was.

Bron: www.sintjabik.nl

Minnertsga, 27 december 2008

In alle opzichten indrukwekkend

Chris Wassenaar stopte in september met kaatsen. Hij staat negende in het klassement aller tijden met 646 punten. Dominant, markant, meedogenloos, goedmoedig. Dat laatste vooral voor de jeugd.

Hoe zal de kleine kaatswereld zich Chris Wassenaar over pakweg twintig, dertig jaar herinneren? Zijn prestaties zullen dan nog meer worden uitvergroot, vooral door personen die zich hem dan nog voor de geest kunnen halen. 'Sa'n bęstenien komt der noait wer', zullen die mensen beweren. Hij zal een mythisch figuur worden.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>
Dossier Chris Wassenaar >>

Sint Jacobiparochie, 26 december 2008

Schaatsen uit het vet !

Het heeft even geduurd maar omdat de weer-mannen/vrouwen allemaal roepen dat er voor een langere periode vorst aan komt, hebben wij bij de baan alles weer in gereedheid gebracht om, als het ijs sterk genoeg is, jullie weer op de baan te verwelkomen. Nou heb ik begrepen dat het 's nachts nog niet direkt naar de -10 gaat dus het zal wel even duren voor het ijs sterk genoeg is. Ik ga proberen om jullie elke dag op de hoogte te houden van de ijsdikte en tevens zal ik op deze site vermelden, als het zover is, wannneer de baan open gaat om te schaatsen.

Ik ben vanmorgen om 11 uur bij de baan geweest en de ijdikte was nog geen halve centimeter en er zijn zelfs nog enkele plekken waar nog helemaal geen ijs ligt. Dit komt waarschijnlijk omdat het stuk land naast de baan net geploegd is en daar komen de zeevogels op af vanwege de wormen. Deze zeevogels zwemmen daarna op de baan en daarmee houden ze bij deze lichte vorst de baan op die plekken open. Hopelijk kan ik nog weken aan deze berichtgeving werken dan kunnen wat verloren schaatsjaren inhalen.

Bron: Dirk Zee (www.sintjabik.nl)

Nij Altoenae, 25 december 2008

Kerstconcert in Nij Altoenae

In de vroege Kerstmorgen van 2008 waren de jeugdleden van Blaast de Bazuin al heel vroeg uit de veren om op verschillende plaatsen in Nij Altoenae de Kerstliederen te laten horen. Door het windstille weer was de muziek tot in de verre omtrek te horen.

Leo en Kees zorgden voor warme chocolade melk. Dat viel er lekker in, omdat het toch wel een beetje koud was. Na het horen van de korpsmuziek ontwaakt Nij Altoenae langzaam.........

 

Bron: www.nij-altoenae.nl
Voor meer foto's >>

Vrouwenparochie, 25 december 2008

Narcissen bloeien vroeg in Vrouwenparochie

Ondanks de aangekondigde vorstperiode denken de narcissen in de tuin van Ruurd en Atje Tadema in Vrouwenparochie dat het voorjaar is. Gisteren ontdekten de Tadema's namelijk dat de bloemen al bloeien.

Er is iets vreemds aan de hand met de narcissen van de Tadema's. De afgelopen jaren kropen ze steeds een maand eerder uit hun knop dan het jaar ervoor. In 2004 nog gewoon in februari, het jaar daarop al in januari en de afgelopen twee jaren steeds begin december.

Ook in aan De Terp in Wargea bij René en Zwanette Krist bloeien narcissen. De vorst zal ook daar de komende dagen ongetwijfeld korte metten mee maken.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jabik, 25 december 2008

Groate Kerk: beweechber poadium

De Groate Kerk yn Sint Jabik krijt in beweechber poadium. It poadium fan 9 by 10 meter moat sa boud wurde dat it folslein fuortsakje kin yn 'e flier.

Yn de tsjerke binne geregeld optredens en feesten, mar dan is der al gau in te min oan romte. Benammen by grutte feesten stiet it grutte fęste poadium noch wolris yn it paad. De bou fan in beweechber poadium moat dit probleem oplosse. De Stifting Alde Fryske Tsjerken helpt by de bou fan it beweechber poadium.


Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Beharkje ús reportaazje >>

St.-Annaparochie, 24 december 2008

Lasten voor Bilkerts blijven in 2009 gelijk

De woonlasten blijven voor inwoners van het Bildt volgend jaar nagenoeg gelijk. De afvalstoffenheffing stijgt wel, maar tegelijkertijd krijgen alle huishoudens eenmalig € 40 retour, waardoor niemand erop achteruit gaat.

De ozb-tarieven en afvalstoffenheffing blijven op een enkel klein verschil na gelijk. De rioolrechten stijgen wel met ruim € 20 maar de gemeenteraad besloot donderdag alle huishoudens eenmalig € 40 terug te geven voor de afvalstoffenheffing. Dit bedrag wordt van de afvalstoffenheffing afgetrokken. De gemeenteraad toonde zich donderdag verheugd over het gelijk blijven van de lasten. Diverse raadsleden constateerden dat huishoudens op het Bildt beter af zijn dan huishoudens in buurgemeenten.

Bron: De Bildtse Post (Gerard de Jong)

St.-Annaparochie, 24 december 2008

Het Bildt wil eerste Friese Fairtrade-gemeente worden

Het Bildt is hard op weg de eerste Friese Fairtradegemeente te worden. De gemeenteraad stemde donderdag in met deelname aan de 'Millenniumcampagne', waarmee enkele Millenniumdoelen van de Verenigde Naties worden ondersteund. De gemeente zal zelf ook bewust en zo 'eerlijk' mogelijk gaan inkopen.

Donderdag werd besloten drie concrete speerpunten uit te voeren. Zo gaat de gemeente samenwerken met Humana, dat zich op educatie en schoon water richt, daar waar dit het meeste nodig is. Ook bereidt de gemeente een klimaatprogramma voor, gericht op energiebesparing.

Bron: De Bildtse Post
Lees verder >>

Stiens, 24 december 2008

Winkeldieven aangehouden

De politie heeft woensdagmiddag een 35-jarige en 16-jarige vrouw uit St. Annaparochie en een 29-jarige vrouw uit Leeuwarden aangehouden op verdenking van diefstal in een winkel aan de Ljipstrjitte. Aan het einde van de middag kreeg de politie melding van de winkeldiefstal.

Winkelpersoneel was de verdachten, die diverse kanten waren opgegaan, gevolgd. Op aanwijzingen van het personeel konden de drie uiteindelijk worden aangehouden op de Uniaweg. Ze hadden zich schuldig gemaakt aan het stelen van etenswaren en cosmeticaproducten. De vrouwen zijn overgebracht naar het politiebureau en voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: www.politie.nl

Stiens, 24 december 2008

Centrum voor Jeugd en Gezin

De vier Middelseegemeentes krijgen samen een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De rijksoverheid stelt elke gemeente verplicht om voor l januari 2012 een dergelijk centrum op te zetten. De Middelseegemeentes Leeuwarderadeel, Het Bildt, Menaldumadeel en Ferwerderadiel onderzoeken of ze dat gezamenlijk kunnen doen. Waar die gaat komen is nog niet bekend.

De Middel-seegemeentes werken al samen op het gebied van jeugdbeleid. Het project Jong in Middelsee (JiM) heeft ongeveer dezelfde doelstellingen als het CJG. De vier gemeentebesturen willen daarom dat het JiM de komst van het jeugdcentrum voorbereidt.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 23 december 2008

Extra subsidie voor Stichting Alde Fryske Tsjerken

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft van de Provincie Fryslân een extra subsidie van 80.000 euro toegezegd gekregen voor 2009. Met deze eenmalige middelen wil de stichting de contacten intensiveren met de Plaatselijke Commissies, de donateurswerving een nieuwe impuls geven, en de fondswerving.

De extra financiële ruimte die de stichting van de provincie krijgt, is vooral nodig omdat de stichting een belangrijke rol wil spelen in het Deltaplan Fryske Tsjerken. Dat is één van de tien speerpunten van het provinciale beleid, zoals die zijn vastgelegd in de nota Fryske Fiersichten. Het is voor de stichting een grote uitdaging om die sleutelrol op zich te nemen.

De stichting heeft ambitieuze plannen ten aanzien van restauratie en onderhoud in 2009. Zo wordt de kerk van Ter Idzard gerestaureerd en zijn er voornemens om te beginnen met de restauratie van de kerken in Sint Jacobiparochie en Kortezwaag. Meer hierover valt te lezen in het nieuwste nummer van de Keppelstok, dat deze week bezorgd is bij de donateurs.

Bron: www.blikopnieuws.nl

Minnertsga, 22 december 2008

Rabokantoor sluit deuren in Minnertsga

Op 1 januari 2009 sluit het kantoor van de Rabobank in Minnertsga haar deuren. In een wereld die in snel tempo virtueler wordt, constateert Rabobank Leeuwarden- Noordwest Friesland een afnemend aantal bezoekers bij haar kantoren.

Reden voor een onderzoek naar de bereikbaarheid en het kantorennet van de bank. Dit heeft geresulteerd in de beslissing het kantoor in Minnertsga te sluiten. Kantoor Minnertsga kent een lage bezoekfrequentie en ligt qua afstand (6 km) dichtbij het kantoor in Sint Annaparochie. De Rabobank breidt haar kantoor in St. Annaparochie uit tot een advieskantoor, passend bij de regiofunctie die Sint Annaparochie heeft. In Minnertsga blijft wel een geldautomaat van de Rabobank. Veel klanten weten de bank te vinden via telebankieren, e-mail en telefoon.

Bron: Dorpskrant Minnertsga
Lees het hele bericht >>

Vrouwenparochie, 21 december 2008

Samenwerking Onderwijsgroep Fier en Wonen Noordwest Friesland

Per 1 januari 2009 besteedt Onderwijsgroep Fier het dagelijks onderhoud van haar scholen uit aan Wonen Noordwest Friesland. Onderwijsgroep Fier, met negentien openbare basisscholen in de vier Middelsee Gemeenten, hoopt op deze wijze te bereiken dat de scholen zich maximaal aan hun primaire taken kunnen wijden.

In de tweede plaats beoogt Onderwijsgroep Fier zo schaalvoordelen in het dagelijks onderhoud te bereiken. Voor Wonen Noordwest Friesland is de samenwerking vooral een manier om invulling geven aan een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met de samenwerking hoopt de corporatie bij te dragen aan de leefbaarheid van haar werkgebied waartoe drie van de vier Middelsee Gemeenten behoren. De directeuren Albert Helder en Rein Hagenaars van respectievelijk Onderwijsgroep Fier en Wonen Noordwest Friesland ondertekenden 16 december jl. de samenwerkingsovereenkomst in openbare basisschool 'De Hanwizer' te Vrouwenparochie.

Bron: www.wonennwf.nl

Ljouwert, 21 desimber 2008

Filmportret over kaatslegende Chris Wassenaar

Op Eerste Kerstdag is vanaf 17.00 uur by Omrop Fryslân Keatshert (Kaatshart) te zien. Keatshert is een intiem filmportret geworden van programmamaker Willem Wits over kaatslegende Chris Wassenaar en zijn maten, op weg naar hun laatste grote kaatstoernooi waar Chris afscheid neemt van zijn passie en zijn publiek.

Kaatskoning Chris Wassenaar, 'De grutte fan Minnertsgea', kaatste dit jaar zijn laatste grote PC toernooi op het heilige gras van Franeker. De film volgt in de weken daaraan voorafgaand het partuur van Chris, zijn broer Jacob Wassenaar en Rutmer van der Meer, zowel tijdens wedstrijden als daarbuiten. Doordat Chris en zijn maats van heel dichtbij in beeld worden gebracht, biedt de film een intieme blik in hun belevingswereld.

De film is een coproductie van Selfmade Films en Omrop Fryslân en mede tot stand gekomen met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties, Je Maintiendrai Fonds en Stichting Bildtse Belangen.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 19 december 2008

LTO: boerensteun niet voor natuurclubs

Europese inkomenstoeslagen voor boeren mogen niet terecht komen bij natuurorganisaties. Deze boodschap kregen de LTO-bestuurders Upt Hiddema en Jacob Bartelds gisteren mee op een bijeenkomst van akkerbouwers in Sint Annaparochie.

De kans dat natuurclubs tientallen miljoenen euro's landbouwgeld gaan beuren, wordt reëel als in 2013 de verdelingssystematiek op de schop gaat. Nu keert Europa toeslagen uit op basis van de teelt van bepaalde gewassen (maďs, graan) of per liter melk. Maar vanaf 2013 wil Den Haag deze boerensubsidiepot, nu €1,3 miljard, uitsmeren over alle 1,9 miljoen hectare landbouwgrond. Enkele honderdduizenden hectares zijn eigendom van natuurorganisaties. Dat hierdoor de natuurclubs boerensubsidies kunnen opstrijken, vonden enkele akkerbouwers te zot voor woorden. "Zij hoeven niet te concurreren en krijgen ook al geld uit andere potjes", zo werd gesteld.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 19 december 2008

Het Bildt deelt zorgen over JSF

Het Bildt sluit zich aan bij de zorgen die Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel en Tytsjerksteradiel hebben geuit bij staatssecretaris Jack de Vries over de Joint Strike Fighter.

Een motie hierover van de VVD werd gisteravond unaniem aangenomen. Het lawaai van het nieuwe gevechtsvliegtuig is ook een bedreiging voor de leefbaarheid, rust en ruimte op Het Bildt, aldus VVD'er Jaap de Haan.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Anne, 19 desimber 2008

keet in Vrouwenparochie

Jeugdketen It Bilt bliuwe

De jeugdketen fan de gemeente It Bilt meie bliuwe. Tongersdeitejûn is by de gemeenteriedsgearkomste besluten dat de keten gedoogd wurde. Der komme fergunnings foar de keten en der wurde dúdlike ôfspraken makke tusken de gemeente en de jongerein.

Hjirby falt bygelyks te tinken oan de brânfeiligens, dy't goed regele wêze moat. Fierder meie de keten allinnich op in partikulier terrein stean.

Bron: omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei Niek Visser, ien fan dy jongeren >>

Sint Annaparochie, 18 december 2008

Andriesen vernoemd op Het Bildt

Burgemeester Aucke van der Werff wil graag dat er iets in Het Bildt vernoemd wordt naar Anita Andriesen. Hij vindt dat haar nagedachtenis een permanent karakter moet krijgen. Hij riep de raad op met voorstellen te komen.

Van der Werff zei dit donderdagavond aan het begin van de raadsvergadering. Hij sprak een in memoriam uit en de raad nam een moment stilte in acht. De fracties van PvdA en Frije Bilkerts droegen rode rozen op de revers. De onlangs overleden gedeputeerde Andriesen was een Bilkert in hart en nieren.

Bron: Leeuwarder Courant
Dossier Anita Andriesen  >>


St.-Annaparochie, 18 december 2008

Jeugd Ouwe-Syl pleit in raadscommissie voor jeugdhonk

Een grote groep jongeren bezocht de raadscommissievergadering van 10 december jl. De jeugd vanuit Oudebildtzijl was aanwezig omdat de concept kadernota integraal jeugdbeleid werd behandeld. In die nota staat een voorstel voor subsidie voor een jeugdhonk in Oudebildtzijl.

Het college stelt de raad voor om daarvoor € 30.000,- aan subsidie beschikbaar te stellen. De jeugdcommissie die het voorstel voor het jeugdhonk heeft uitgewerkt vindt dat te weinig en denkt € 80.000,- nodig te hebben. In de commissievergadering heeft een van hen, als inspreker, hun zaak bepleit. De raad bespreekt een en ander op 18 december.

Bron: gemeente het Bildt

St.-Annaparochie, 18 december 2008

Bildtse plaatsnamen blijven Nederlands

De plaatsnamen in het Bildt blijven officieel Nederlandstalig. Het college vindt dat de gemeente genoeg doet om het Bildts en het Fries te beschermen.

Bovendien zit het Bildt niet te wachten op de kosten die het vertalen van de plaatsnamen met zich meebrengt. Nieuwe straten krijgen wel bij voorkeur een Bildtse of Friese naam. Bertus Postma uit Beetgumermolen, voorvechter van Friese plaatsnamen, had de gemeente verzocht de plaatsnamen officieel Bildts dan wel Fries te maken.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 18 december 2008

Drugsdealer aangehouden

de Weaze

De politie heeft woensdagmiddag een 33-jarige inwoner van Sint Annaparochie aangehouden op verdenking van het handelen in verdovende middelen. De verdachte werd rond 16.20 uur gesignaleerd op de Weaze en maakte daar contact met meerdere bij de surveillerende agenten bekende junks.

Omdat de agenten vermoedden dat er drugsverkoop plaats vond, werd de verdachte gecontroleerd. Op het moment dat hij gefouilleerd zou worden, stak hij zijn handen in zijn zak, pakte er een zak uit en gooide die naar achteren weg. Kennelijk hoopte hij dat de agenten dat niet in de gaten hadden. Hij had pech. De agenten vonden het zakje. Er zaten diverse bolletjes cocaďne of heroďne in, klaar voor de handel. Ook had de verdachte een grote hoeveelheid geld in kleine coupures bij hem. De bolletjes en het geld werden in beslag genomen. De verdachte werd aangehouden en voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: www.politie.nl

St.-Annaparochie, 17 december 2008

Stannebuurtster op de bres voor asielzoekersfamilie

Al meer dan zeven maanden wordt de Afghaanse Najiba Hussaini met haar drie kinderen gescheiden van haar man Mangal. Hij is in mei dit jaar voor hun ogen opgepakt en naar een uitzetcentrum in Zeist ondergebracht, en zit daar sindsdien vast. Lineke de Bruin uit St.-Annaparochie maakt zich grote zorgen over de familie en vroeg burgemeester Aucke van der Werff woensdag, op de dag van de mensenrechten, zich in te spannen voor het gezin.

Mangal en Najiba Hussaini wonen negen jaar in Nederland. De laatste vijf jaar verbleven ze op het AZC in St.-Annaparochie. Hun drie kinderen zijn in Nederland geboren. De oudste zit op 't Fonnemint, de twee jongste gaan naar basisschool De Toverbal. Afgelopen mei werd vader Mangal zonder aankondiging door de marechaussee opgepakt en in hechtenis gesteld in Kamp Zeist.

Bron: De Bildtse Post
Lees verder >>

Sint Annaparochie, 17 december 2008

Subsidies zonneboiler op het Bildt

Dankzij de subsidieregeling 'Duurzame Warmte' krijgen inwoners van het Bildt gemiddeld 720 euro subsidie op een zonneboiler. Zonneboilers zorgen voor een besparing van snel 50% van de energie die nodig is voor het gebruik van warm water.

Een zonneboiler werkt eenvoudig. Zonnecollectoren halen warmte uit de zon en verwarmen daarmee kraanwater in een boiler. De grootte van de zonnecollector bepaalt hoeveel warm water het systeem kan leveren. Als het water in de boiler niet voldoende is opgewarmd, bijvoorbeeld op minder zonnige dagen, dan stookt een naverwarmer bij. Over het algemeen is dat een combiketel.

Er gelden enkele voorwaarden voor de subsidie, deze zijn te vinden op www.senternovem.nl/duurzamewarmte. Hier vindt u ook het aanvraagformulier. De subsidie is beperkt tot een maximumbedrag per jaar.

Bron: gemeente het Bildt

Hollum (Ameland), 16 december 2008

Flessenpost steekt het wad over

Foto: Persbureau Ameland

Harmen Wijnberg uit Hollum op Ameland vond op 5 december een fles met flessenpost. In de fles zat een tekening en een brief van Jurre en Yentl, twee kinderen van basisschool Hanwizer uit Vrouwenparochie. Jurre is een jongen van 7 jaar en Yentl een meisje van 9 jaar oud. Ze gooiden de fles bij Zwarte Haan in zee.

De brief verhaalt over de hobby’s van de kinderen. Yentl danst en wordt graag vies. Jurre kijkt TV en zit vaak achter de computer. Ze vertellen ook over hun konijnen. Die van Jurre heet Distel en die van Yentl Binkie en zij heeft ook nog een hond, een paard, 15 vissen en 2 katten.

Stagiaire Juf Janneke had een taalles gemaakt over flessenpost en daarna de daad bij het woord gevoegd. Alle kinderen van de klas mochten een flessenpost versturen via de golven van de Waddenzee. Ameland of de andere eilanden kunnen nog meer post verwachten want de rest van de klas heeft nog niks gehoord, melden Yentl en Jurre.

Bron: Persbureau Ameland

Sint Annaparochie, 16 december 2008

Hollandse pot voor genaturaliseerde Bilkerts

Foto LC/Catrinus van der Veen

Stamppot boerenkool met worst en een lekker dampende pan erwtensoep. Deze en andere traditionele Nederlandse delicatessen kregen nieuwe Bilkerts uit landen als Thailand, Burundi, Irak en Afghanistan gistermiddag voorgeschoteld. De gemeente organiseerde de maaltijd in het kader van de landelijke naturalisatiedag. De nieuwe Nederlanders kregen een rondleiding door groentebedrijf Smeding. In de koelruimten droegen ze mutsen met het Bildtse gemeentelogo.

Burgemeester Aucke van der Werff speelde gitaar voor ze. Van links naar rechts: Upendo Musa van de Pol - Siyikilili, Derick van de Pol, Alan Laws, Aline van der Werff, Aucke van der Werff, Titie Koning, Hannie Mulder, Dimitar Stanev, Fidele Rugonumugalo.

Bron: Leeuwarder Courant

Nieuwebildtdijk, 16 december 2008

'EXPO 0809' bij atelier Elbow

Dreigend, kleurrijk, verstild, mysterieus, grauw, woest, speels, woorden schieten te kort om de onmetelijke schoonheid van het wad te vangen. Atelier Elbow probeert het tijdens de komende winterexpositie daarom met beelden: schilderijen, tekeningen, foto's en keramiek van de Waddenkunstkring. Alleen de dichter Jan Kleefstra gebruikt woorden in zijn lofzang op het wad.

Atelier Elbow is een ruime en lichte expositieruimte temidden van het weidse Bildtse landschap met uitzicht op de zeedijk. Sinds 2005 wordt het atelier gerund door het kunstenaarsechtpaar Ellen Floris en Bowe Roodbergen. Ze tonen hier voornamelijk eigen werk, maar eens per jaar wordt een, inmiddels traditionele, winterexpositie georganiseerd met werk van andere kunstenaars.

Dit jaar is dat dus de Waddenkunstkring. Door middel van hun werk laten de aangesloten kunstenaars de schoonheid van het wad zien en zetten ze zich in voor het behoud daarvan. Onder de titel 'EXPO 0809' is de tentoonstelling gedurende de kerstvakantie dagelijks te bezichtigen bij Atelier Elbow.

Bron: www.elbowworks.nl

Sint Annaparochie, 16 december 2008

Foto LC

Eenzijdig ongeval met dodelijke afloop

Een 62-jarige man uit Oudebildtzijl is maandagmorgen om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval op de Stadhoudersweg. Vermoedelijk heeft de bestuurder, door de gladheid van het wegdek, de macht over het stuur verloren en is tegen een boom opgebotst. De man liep daarbij ernstig letsel op aan zijn hoofd en borstkas.

Medisch personeel van twee ambulances en een traumaheli hebben de reanimatie gestart. Uiteindelijk is het niet gelukt het leven van de man te redden en is hij op de plaats van het ongeval overleden. Bureau Verkeersongevalanalyse stelt een nader onderzoek in naar de toedracht van de aanrijding.

Bron: www.politie.nl
Meer foto's op www.112fryslân.nl »

Den Bosch, 15 december 2008

Fries wordt mechanisatiekampioen

Vakkanjer Jos Faassen won in het wedstrijdvak landbouwmechanisatie goud. (foto: Bureau TOP/DigiDaan)

Monteur Jos Faassen (22) uit Klooster-Lidlum is vrijdag op de landbouwbeurs AgroVak in Den Bosch uitgeroepen tot nationaal kampioen landbouwmechanisatie.

In een vier dagen durende beroepenwedstrijd voor de metaal- en elektrosector moest hij het opnemen tegen vier andere finalisten. De deelnemers gingen lange tijd gelijk op, maar op vrijdag rondde Faassen een opdracht met hydraulische systemen net iets sneller af dan de rest.

De medewerker van mechanisatiebedrijf Mijno van Dijk in Sint Annaparochie mag zich nu Vakkanjer noemen en doet mee aan de Europese kampioenschappen. Die vinden volgend jaar in eigen land plaats.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees ook het verslag in a&b »

Sint Anne, 15 december 2008

De auto ried tsjin in beam (foto Aise van Beets)

Deadlik ûngelok yn Sint Anne

By in ûngelok op de Stadhoudersweg yn Sint Anne is moandeitemoarn in man om it libben kaam. It giet om de bestjoerder fan in auto, dy't tsjin in beam ried. De man rekke dêrby sa slim ferwûne dat er op it plak fan it ûngelok ferstoarn is.

Hoewol't de krekte oarsaak noch net bekend is, giet de plysje der fanút dat in glêde dyk de oarsaak is. De identiteit fan de man is noch net bekend makke. Hy siet allinne yn 'e auto.

Bron: omrop Fryslân

Vrouwenparochie, 13 december 2008

Negentien boetes bij fietsverlichtingscontrole

De politie heeft vrijdagochtend van 06:45 uur tot 07:45 uur op de Geert Knolweg in Joure en van 07:15 tot 08:15 op de Waling Dykstrastraat in Vrouwenparochie een fietsverlichtingscontrole gehouden.

In Joure kregen negen fietsers een bekeuring omdat ze geen verlichting voerden. Het over grote deel van de fietsers voerde verlichting en kon dan ook gewoon door fietsen. In Vrouwenparochie kregen 19 fietsers een bekeuring. Veel van hen hadden wel verlichting op de fiets, maar de batterijen van deze verlichting bleek leeg te zijn.

 

Bron: www.politie.nl

Den Bosch, 13 december 2008

De Nederlandse titel gaat naar Friesland!

Jos Faassen (rechts) en Gerard Minnema (links)

Jos Faassen (Mijno van Dijk Mechanisatie, Sint Annaparochie) is de nieuwe Nederlands kampioen landbouwmechanisatie! De Friese Vakkanjer was de sterkste van de vijf finalisten die van 9-12 december om de titel streden in Den Bosch.

De uitslag:
1. Jos Faassen (Mijno van Dijk Mechanisatie, Sint Annaparochie, rechts op de foto)
2. Maurice Geerkens (Frissen Groentechniek, Valkenburg)
3. Reinier Bassa (Hamoen LMB, Ameide)

Je kunt de verrichtingen van de vijf Vakkanjers volgen met Heroes LIVE, het digitale Vakkanjersmagazine. De eerste editie vanuit Den Bosch vind je hier >>. De tweede staat hier >>.

Bron: www.vakkanjerwedstrijden.nl

Nieuwebildtzijl, 13 december 2008

Ledige uren nuttig besteden

Broer Siderius: nooit meer een stil seizoen. Foto LC/Catrinus van der Veen

Op tafel ligt een boek van de LUNB (Ledige Uren Nuttig Besteden). Die club is opgericht in de achttiende eeuw en bestaat nog steeds, weet akkerbouwer Broer Siderius uit Oude Bildtzijl. Op het lijstje van vorige leners zijn zo een aantal akkerbouwers te herkennen. Het is een erfenis uit andere tijden toen boeren in de bouwhoek nog alle tijd hadden te lezen. Siderius: "Ús heit hie noch fiif arbeiders, ik ha der noch twa han. Mar no bin ik allinne."

Het tekent de loop van de geschiedenis, zoals ook schrijver Frank Westerman die schetst in 'De Graanrepubliek'. Vooral 's winters hadden de akkerbouwers alle tijd zich te ontwikkelen en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ze zaten in de kerkenraad, in de politiek, het schoolbestuur en dorpsbelang en dienden daar naast het algemeen belang ook dat van de agrarische vakgenoten.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Oudehaske, 13 december 2008

Afvaloven in Harlingen minder zeker

foto LC

De bouw van een afvaloven in Harlingen is een stuk minder zeker geworden. De Waddenvereniging en de Friese Milieu Federatie zijn er niet van overtuigd dat de reststoffenenergiecentrale geen negatieve effecten heeft op de natuurwaarden. De twee natuurorganisaties hebben gisteren een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie. Die vindt dat voor dit project geen vergunning nodig is op grond van de Natuurbeschermingswet.

De aandeelhouders van Omrin, waaronder dertig van de 31 Friese gemeenten, vergaderden gisteren in beslotenheid in Oudehaske. De actiegroep Afvaloven Nee protesteerde aan de hekken met een man of dertig tegen de komst van de afvaloven in Harlingen. Woordvoerder Hans Gillessen kondigde aan dat zijn actiegroep naar de Raad van State stapt zodra de provincie de milieuvergunning afgeeft. De aandeelhouders werden daar gisteren voorafgaande aan de vergadering van op de hoogte gebracht. Wethouder Haarsma van het Bildt wees de demonstranten erop dat ze aan het verkeerde adres zijn. "De provincie moet de milieuvergunning geven, dat is niet aan Omrin en de aandeelhouders. En dat is niet afschuiven, dat is de verantwoordelijkheid houden waar die ligt."

Bron: Friesch Dagblad
Lees het hele bericht >>

Sint Annaparochie, 12 december 2008

Hoogwerker ingezet voor spoedvervoer

Vrijdagmiddag werd een ambulance opgeroepen voor een spoedrit naar de Grietmansstraat in Sint Annaparochie.

Even later werd de hoogwerker van Leeuwarden ingeschakeld, omdat de patient op de 3e verdieping woonde. Na een tijdje werd de patient via het balkon van de woning met de hoogwerker naar beneden gehaald. Vanaf hier nam het ambulance personeel het weer over en is de patient overgebracht naar het ziekenhuis.

Bron: 112 Fryslân
Voor meer foto's >>

St. Annaparochie, 11 december 2008

Smeding

Bildt ontvangt nieuwe Bilkerts met Hollandse maaltijd

Gemeente het Bildt ontvangt op maandag 15 december, de nationale naturalisatiedag, de nieuwe Bilkerts die afgelopen jaar de Nederlandse nationaliteit verworven en trakteert hen op een Hollandse maaltijd. Afgelopen jaar zijn ongeveer vijfentwintig mensen op het Bildt genaturaliseerd. De nieuwe Bilkerts komen uit Thailand, Bulgarije, Zuid-Afrika, Burundi, Engeland, Eritrea, Sovjetunie, Irak, Angola, Tanzania, Afghanistan en Indonesië.

Burgemeester Van der Werff ontvangt de genaturaliseerden bij groente- en fruithandel Smeding in St.-Annaparochie. Smeding zorgt voor een muzikale maaltijd met rondleiding in dit Bildtse bedrijf. De gemeente geeft een praktisch Bildts aardigheidje.

Bron: gemeente het Bildt (persbericht)

St.-Annaparochie, 11 december 2008

Heeft u al een noodpakket?

Rampen ziet men vaak niet aankomen. Daarom is het verstandig altijd voorbereid te zijn. Het noodpakket biedt hierbij uitkomst. De overheid kan in de meest acute fase van een ramp namelijk niet iedereen direct helpen. Burgers zijn dan op zichzelf aangewezen. In het noodpakket vindt u de belangrijkste zaken die u in huis moet hebben. Het pakket is verkrijgbaar vanaf € 62,50 op www.hetnoodpakket.nl.

Het pakket is onderdeel van de Denk Vooruit campagne, een initiatief van de overheid. Daarmee wil de overheid burgers risicobewust en zelfredzaam maken. Het is namelijk belangrijk dat u weet wat u moet doen in geval van een calamiteit. De website www.crisis.nl van de overheid geeft hierover meer informatie.

Bron: gemeente het Bildt

Leeuwarden, 10 december 2008

 

 

Foor Anita Andriesen

't Lând foor 't hekken

Ik folg myn pâd in 'n oneandig lândskap
fan waaies, boulând met 'n folle frucht
en hoor de ljip, de kiewyt in 'e lucht

Ik speul en sing, spring over 'n klain sloatsy
aaisoeke, fierljeppe, mooie sport
en koier feerder, sien wel wat 't wort

Dan 't ferdriet, ôns hait is d'r niet meer
Tref Sytse, die't de selde kant út gaat
en op myn levenspâd mij ok niet meer ferlaat

D'r komme kines, gaan te weunen op 'e Syl
De poalitike toekomst nimt my met
't werk, de Arbeid wacht, ik bin an set

Foor bêst op en ok achterin
PC, de Freule, der't ôns jonges kaatsten
dat kin wel faker, finen met de staatsen

Te froeg fersmâlt myn levenspâd
prebeer 't sônde spoor werom te finen
'n gulle lach foelt beter dan 'n potsy grinen

Myn kracht wil ik met ânderen graag dele
't gesin, de frinden, sonder feul geouwehoer
Begin fol goeie moed myn poalitike toer

'Anita foar Fryslân', soalang 't kin
want an de horison sien ik 't hekken
Prebeer myn leven dos nag wat te rekken

Ik hew ommers nag soafeul om te doen
de kines, Sytse. 'k bin nag lang gyn bep
Ferând'rend Fryslând, skep foor skep

Ik blyf met faste hând an 't roer
de wyn trekt an, 't skûtsje hest op 't oor
maar 'k bin niet bang, der sorgt de Skipper foor

En at ik aansen niet meer kin, de sloat te breed
de polsstok die't ik kreeg feulsten te kort
ik fecht, maar aksepteer wat 't útsicht wort

Ik brúkte 't talint dat an my geven waar
En at ik deur 't leste hekken gaan
dan sêg ik, laat om mij gyn traan

D'r komt ommers 'n nije dâg
'n eand an elke donk're nacht
ik slút jim in myn hart, en wacht...

 

                     Leendert Ferwerda, 8 desimber 2008


Leeuwarden, 10 december 2008

Asieladvocaat Alie Westerhuis strijdt voor de vrijlating van de echtgenoot van Najibi Ghani

Al zeven maanden vast zonder berechting

Onder de ogen van zijn gezin werd de Afghaanse Mangal Hussaini in mei uit het azc in Sint Annaparochie gehaald. Als ongewenst vreemdeling zit hij sindsdien gevangen in Zeist.

Met zijn vrouw en drie kinderen is amper contact. Vandaag, op de Dag van de Mensenrechten, voerde het Bildtse dorp actie voor het gezin. Asieladvocaat Alie Westerhuis vindt het schandalig hoe er met deze 1F-asielzoekers wordt gesold. "Mensen zonder rechtsbescherming maandenlang opsluiten. Dit lijkt wel Guantánamo Bay in Nederland."

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

St. Annaparochie, 9 december 2008

Fit met vreemde nier

Ondanks het verschil van bloedgroep werd bij Hiltje de Jong met succes een nier getranspanteerd van haar echtegoot  Dirk. Foto LC/Catrinus van der Veen

Eigenlijk kan het niet: een donororgaan van iemand met een niet-passende bloedgroep. Maar Hiltje en Dirk de Jong zijn de eersten bij wie het is gelukt in het UMCG.

Blakend van energie zit Hiltje de Jong op de bank. Ze voelt zich lekker fris en helder. Heel anders dan de vermoeidheid van vroeger. Die nieuwe energie komt van de derde nier in haar buik. Die kreeg ze vorige maand van haar man Dirk.

"Leuk dat het eigen is. Het heeft iets vertrouwds", lacht ze. Dirk voelt zich met nog maar één nier niet minder fit dan voorheen. Hij constateert dat er met zijn orgaan geen eigenschappen zijn overgegaan: "Ze eet nog steeds geen vis."

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Leeuwarden, 9 december 2008

Grote belangstelling voor afscheid "Bildts maisy" Anita Andriesen

Met een staand gezongen Frysk folksliet is de herdenkingsdienst voor gedeputeerde Anita Andriesen gistermiddag afgesloten. Het was een bijzondere dienst in de Grote of Jacobijner Kerk in Leeuwarden, waarbij het strijdlied van de arbeidersbeweging de Ynternasjonale werd afgewisseld met popmuziek en kerkelijke liederen als Blijf mij nabij en Eens als de bazuinen klinken. Het was een dienst precies zoals de woensdag overleden Andriesen het had gewild.

De belangstelling was groot. De Grote Kerk was te klein voor de bijna elfhonderd gasten. Zevenhonderd bezoekers woonden de dienst in de kerk bij, terwijl in het Natuurmuseum en in de Waalse Kerk nog eens respectievelijk driehonderd en honderd mensen de herdenking via beeldschermen volgden. Iedereen leefde mee met man en soulmate Sytse Keizer, hun drie zoons Remco, Anne Peter en Friso, moeder F. Andriesen-Miedema en de zussen.

Bron: Friesch Dagblad
Lees het hele bericht >>

St. Annaparochie, 9 december 2008

Brandweren Middelseegemeenten in het nieuw

Brandweer het Bildt is voorzien van nieuwe uitrukkleding. De oranje overalls zijn vervangen door jas en broek. Kleur zwart met blauwe schouderstukken en voorzien van de nodige striping. Verder is de kleding herkenbaar door de gemeentenaam op het schouderstuk. Op de mouwen prijkt het nieuwe brandweerlogo.

Bijzonder is dat alle brandweerkorpsen van de Middelseegemeenten nu voorzien zijn van dezelfde kleding. Ook zijn er centraal voor deze korpsen reservepakken opgeslagen. Daarmee kan een totale uitruil, indien nodig, worden geregeld. Op de foto staan de korpsen van Leeuwarderadeel. Het Bildt en Menaldumadeel. Ferwerderadiel ontbreekt omdat zij begin vorig jaar al van dezelfde nieuwe kleding werden voorzien.

Bron: gemeente het Bildt

Ljouwert, 8 desimber 2008

Anita Andriesen (foto provinsje Fryslân)

Andriesen persoanlik betocht

De woansdei ferstoarne deputearre Anita Andriesen is moandei op persoanlike wize betocht yn de Grutte Tsjerke fan Ljouwert. By de betinking waard sprutsen troch űnder oare Kommissaris John Jorritsma en troch Sicko Heldoorn, de foargonger fan Andriesen as deputearre.

De betinkingstsjinst waard folge troch sa'n tűzen minsken yn de Grutte Tsjerke, it Frysk Natuermuseum en de Waalske Tsjerke. De tsjinst waard ôfsletten mei it Frysk folksliet.

Bron: omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje >>

Omrop Fryslân Sjoch nei Hjoed fan 8 desimber >>

St. Annaparochie, 8 december 2008

Ontwerp-bestemmingsplan Oudebildtzijl

Oudebildtzijl (Google Earth)

Wij zijn al enige tijd bezig met het maken van een nieuw bestemmingsplan voor het dorp Oudebildtzijl. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is begin 2008 in de inspraak geweest. Inmiddels hebben wij alle ingediende reacties van een voorgenomen gemeentelijk standpunt voorzien. Het ontwerpbestemmingsplan is hierop aangepast en zal met ingang van donderdag 11 december ter inzage worden gelegd voor een periode van zes weken. Wilt u meer weten over de officiële publicatie die in de Bildtse Post van woensdag 10 december zal verschijnen of bent u benieuwd naar het ontwerpbestemmingsplan, dan kunt u deze documenten via onderstaande link bekijken.

Het plan heeft betrekking op het dorp Oudebildtzijl en omvat de integrale herziening van de/planologische regelgeving (bestemmingsplannen) voor het gehele dorp Oudebildtzijl met uitzondering van een klein gebiedje aan de westzijde van het dorp, ten noorden van de Oude Bildtdijk. De huidige regelgeving voor Oudebildtzijl is vastgelegd in een aantal bestemmingsplannen die min of meer zijn verouderd en niet altijd meer de actuele situatie weergeven. Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan voorziet Oudebildtzijl van één nieuw actueel bestemmingsplan.

Bron: gemeente het Bildt
Publicatie ontwerpbestemmingsplan Oudebildtzijl >>
Bestemmingsplan Oudebildtzijl (pdf) >>

Leeuwarden, 8 december 2008

Grote toeloop bij herdenking Andriesen

Foto LC/Siep van Lingen

Meer dan duizend mensen hebben maandagmiddag in Leeuwarden de herdenkingsdienst voor Anita Andriesen gevolgd. De dienst in de Grote of Jacobijner Kerk was ook te volgen op beeldschermen in Natuurmuseum Fryslân en in de Waalse Kerk.

Gedeputeerde en PvdA-boegbeeld Andriesen overleed woensdag op 51-jarige leeftijd. Andriesen wordt dinsdag in besloten kring begraven.

Rechts op de foto kamerlid Jacques Tichelaar, met rode sjaal, en Mariëtte Hamer, PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Sint Annaparochie, 7 december 2008

Oververhitting plasticfabriek

Zondagavond om half 9 kreeg de brandweer van Sint AnnaParochie de melding bedrijfsbrand Lange Plastics Linnings De Wissel.

Aangekomen bleek de fabriekshal vol met rook te staan. De eigenaar heeft met de noodstop de machine buiten werking gezet zodat er niet geblust hoefde te worden. Een machine die van afvalplastic korrels maakt was oververhit geraakt. Met behulp van een ventilator heeft de brandweer de hal weer rookvrij gemaakt waarna zij weer naar de kazerne konden terug keren.

Bron: www.112fryslan.nl
Meer foto's en een video >>

Vrouwenparochie, 7 december 2008

Automobilist aangehouden

Op de Hamerenweg in Vrouwenparochie is een 62-jarige bestuurder van een personenauto uit Leeuwarden aangehouden. De man werd staande gehouden omdat agenten hem wilden aanspreken op de mistlampen die hij aanhad. Toen na een blaastest het vermoeden bestond dat de man teveel gedronken had wilden de agenten hem meenemen naar het bureau voor een ademanalyse.

Hierop bood de man, zowel verbaal als lichamelijk, veel weerstand en verzet en moest uiteindelijk geboeid meegenomen worden. Op het bureau blies hij 455 ug/l. Ook bleek dat de man eerder veroordeeld was voor het rijden onder invloed en werd zijn rijbewijs ingevorderd.

Bron: www.politie.nl

Leeuwarden, 6 december 2008

Politiek zegt Bildts Roasy vaarwel met rode rozen

Foto LC/Niels Westra

Met een rode roos van elk Statenlid werd gisteren de herdenking van gedeputeerde Anita Andriesen - 't Bildts Roasy - afgesloten in Provinciale Staten. Een afscheid dat de politiek in Fryslân bijzonder zwaar valt, zo bleek nog eens uit de woorden die tijdens de vergadering werden gesproken.

"Het hart is uit ons team en uit politiek Fryslân gesneden", zei Commissaris van de Koningin Jorritsma daarover. "Maar we gaan verder met haar idealen voor Fryslân." Hij roemde haar persoonlijke stijl en onvoorwaardelijke inzet voor een betere en mooiere provincie. "Een karakter dat het woord 'opgeven' niet kent." Een workaholic ook, die leefde voor haar werk. "Het was of wilde ze de dood vooruit werken", zei Jorritsma, die bekende dat hij naast het verdriet ook een gevoel van opluchting ervoer bij het bericht van het overlijden van Andriesen. "Het kon echt niet meer. Ik gunde haar dit waardige, snelle afscheid."

Bron: Friesch Dagblad
Lees het hele bericht >>

Leeuwarden, 6 december 2008

Bij het heengaan van Anita Andriesen

foto LC

'Mem foar Fryslan' stond afgelopen woensdag op de voorpagina van deze krant, boven een artikel dat in het jargon van kranten een necrologie wordt genoemd, een levensbeschrijving van een pas overledene.

Een aantal lezers neemt het ons kwalijk dat we op dezelfde voorpagina als waar die prachtige dichtregels een plek kregen, prominent het bericht brachten dat Tweede Kamerlid Lutz Jacobi de belangrijkste kandidaat is om Andriesen als gedeputeerde in het dagelijks bestuur van de provincie op te volgen.

Niet kies om dat een dag na het overlijden al te melden. We hadden tenminste moeten wachten tot na de begrafenis die dinsdag in besloten kring plaatsvindt. Zo luidt de kritiek, waarbij ons tevens .wordt verweten dat we ons te weinig hebben ingeleefd in het verdriet van het gezin-Andriesen en naaste familie.

WIO JOUSTRA plv. hoofdredacteur Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Sint Annaparochie, 6 december 2008

'Kattenvrouw' vecht dwangsom Bildt aan

Jacqueline Claus vecht de dwangsom van de gemeente Het Bildt aan. De poezenbezitster uit Sint Annaparochie moet een dwangsom van maximaal € 10.000 betalen als ze niet 27 van haar 37 katten wegdoet. "Ik heb een hoger beroep bij de Raad van State aangevraagd", zegt Claus. "En dat is ontvankelijk verklaard."

Totdat de behandeling van de voorlopige voorziening is de dwangsommaatregel geschorst. "Ik ben in het wetboek van bestuursrecht gedoken", aldus Claus. "Ik ben niet achterlijk hoor." De inwoonster van Het Bildt bezat eerst 69 katten. Ze zegt echt alles te hebben gedaan om de resterende dieren een behoorlijk thuis te geven. "Maar niemand wil ze opnemen, alles zit propvol."

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 6 december 2008

foto LC/Niels Westra

Staten herdenken Andriesen met rozen

Provinciale staten hebben vrijdagmiddag in een bijzondere vergadering PvdA-gedeputeerde Anita Andriesen herdacht. Het was een zeer emotionele bijeenkomst met toespraken vol persoonlijke ervaringen. Op alle statenbankjes lagen rode rozen.

De roos is het beeldmerk van de PvdA. De rode auto van Andriesen was eveneens beschilderd met 't Bildts Roasy. Commissaris van de koningin John Jorritsma, PvdA-fractieleider Bert Versteeg, FNP'er Johannes Kramer (namens provinciale staten) en Sjoerd Galema (namens gedeputeerde staten) eerden Andriesen.

bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 5 december 2008

Bilkerts rouwen in stilte om Andriesen

foto LC/Niels Westra

Twee vaasjes met rode rozen. Een brandende kaars en een ingelijste portretfoto van Anita Andriesen. Meer staat er niet op het kleine tafeltje midden in de hal van het sobere gemeentehuis in Sint Annaparochie.

Het Bildt en omstreken kan hier het condoleanceregister voor de woensdag overleden streekgenote en gedeputeerde tekenen. Een echtpaar zet zwijgend naam en adres in het boek op het tafeltje. Donderdag in de namiddag hebben 75 mensen dit gedaan.

Een enkeling wil meer kwijt en schrijft in het invulvak achter de eigen naam troostende woorden. Over Anita die zo'n fantastische vrouw was. "Ik heb jullie laatst nog geschreven." Echtgenoot Sytse Keizer en de drie zoons wordt heel veel sterkte gewenst.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Sint Annaparochie, 5 december 2008

Bildt wil achterstand jongeren wegwerken

Het Bildt wil het leven voor jongeren prettiger maken. De gemeente wil de komende jaren onder meer investeren in hun gezondheid en opleidingsniveau. Op die vlakken hebben jonge Bilkerts het nu slechter dan gemiddeld in Friesland.

Het drankgebruik onder jongeren moet omlaag. Nu drinken Bildtse jongeren meer dan gemiddeld in de provincie. De gemeente wil dat er op de basisschool al alcoholvoorlichting komt.

De gemeente wil eveneens het overgewicht onder kinderen aanpakken dat ook bovengemiddeld hoog is. Door middel van subsidies moet de financiële drempel om te gaan sporten wegvallen.

bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 5 december 2008

Ofskie fan Anita Andriesen

Kommissaris Jorritsma sprekt op 'e betinking

De Provinsje Fryslân hat freed ôfskie naam fan deputearre Anita Andriesen dy't woansdei ferstoar. Dêrfoar wie in spesjale Steategearkomste belein. Alle Steateleden en it kolleezje stutsen in reade roas yn in faas.

Anita Andriesen waard de Keninginne fan 'e Fryske polityk neamd troch Sjoerd Galema, dy't spruts foar it kolleezje. Elske DeWall song op fersyk fan Andriesen in nûmer fan Leonard Cohen. De famylje Andriesen krijt in dvd mei opnames fan 'e gearkomste.

Bron: omrop Fryslân

Leeuwarden, 5 december 2008

Geen opnamen herdenking Andriesen

De media mogen maandag in de Grote Kerk in Leeuwarden geen beeld- en geluidopnamen maken bij de herdenkingdienst voor Anita Andriesen.

De provincie respecteert dit uitdrukkelijke verzoek van de familie van de woensdag overleden PvdA-gedeputeerde. Achteraf worden ook geen beelden of geluidopnamen beschikbaar gesteld. Journalisten mogen de dienst wel bijwonen.

bron: Leeuwarder Courant


Oudebildtzijl, 4 december 2008

Voor Anita Andriesen was Fryslân groot genoeg

Gedeputeerde Anita Andriesen is gisterochtend op 51-jarige leeftijd overleden in haar woonplaats Oudebildtzijl. Ze was sinds 1995 politiek actief voor de PvdA. Ze laat haar man Sytse Keizer en drie zoons Remco (18), AnnePeter (16) en Friso (14) achter. In Fryslân zal ze blijven voortleven als hoeder van het landschap en het Frysk eigene.

Zelden zal een bestuurder zo dicht bij de mensen hebben gestaan als Anita Andriesen, en dan ook nog een bestuurder van het zo ver van de gemiddelde burger afstaande instituut provincie. Andriesen was een mensen-mens, sprak met iedereen en probeerde in harmonie met iedereen beslissingen te nemen. Daarbij stond de kwaliteit van de leefbaarheid op het Friese platteland voorop. Bewaking van it Frysk eigene, stond bijvoorbeeld hoog in haar vaandel. Zonder precies te kunnen benoemen wat nou dat Frysk eigene is. Rust en ruimte behouden en tegelijk ontwikkelingen voor wonen en werken niet tegenhouden.

Bron: Friesch Dagblad
Lees het hele bericht >>

Oudebildtzijl, 4 december 2008

Politica met veel passie

Met Anita Andriesen verliest Friesland een politica zoals je die alle provincies, gemeenten en zelfs de Tweede Kamer zou gunnen.

Een provinciaal bestuurder die zich met zoveel passie stortte op haar werk als gedeputeerde Andriesen is een grote zeldzaamheid. Zij toonde passie voor de zaken waarvoor ze streed, voor de mensen die dat aanging, voor Friesland en de Friezen.

Het provinciaal bestuur heeft in het algemeen geen grote aantrekkingskracht. Weinig sexy. In de landelijke media wordt de provincie meestal neerbuigend afgedaan als de onzichtbare of zelfs overbodige bestuurslaag. In Friesland is dat gelukkig nog anders.

Rimmer Mulder, Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Oudebildtzijl, 4 december 2008

Tot zij niet meer kon, heeft Anita zich ingezet voor Fryslân

Met grote verslagenheid is in Fryslân en ver daarbuiten kennisgenomen van het overlijden van gedeputeerde Anita Andriesen, gisterochtend in haar woonplaats Oudebildtzijl. Ze is 51 jaar geworden. De gevolgen van borstkanker, die zich in oktober 2003 bij haar openbaarde, zijn haar fataal geworden.

Andriesen was sinds 1995 politiek actief voor de PvdA. Eerst als lid van Provinciale Staten en sinds 2002 als gedeputeerde. Ze laat een man en drie zonen achter. Haar gezin stond voor haar op de eerste plaats, de toekomst van Fryslân met behoud van landschap en culturele waarden kwam daar dicht achteraan.

Bron: Friesch Dagblad
Lees het hele bericht >>

Den Haag, 4 december 2008

Lutz Jacobi genoemd als opvolger Andriesen

foto: LC

Tweede Kamerlid Lutz Jacobi (52) uit Wergea is de belangrijkste kandidaat om de gisteren overleden gedeputeerde Anita Andriesen op te volgen. De naam van de PvdA'er wordt zowel op het provinciehuis als in Den Haag genoemd als de meest waarschijnlijke nieuwe gedeputeerde in het dagelijks bestuur van de provincie.

Jacobi zelf wil er niets over zeggen. "Ik fyn it net gepast om der no oer te praten. Dat moat letter mar ris." Ze onderhield nauwe contacten met Andriesen en is zondag nog bij haar op bezoek geweest in Oudebildtzijl. "Ik bin tige tankber dat ik der nog west ha."

Jacobi zit sinds eind 2006 in de kamer. Ze stapte erin zonder directe politieke ervaring. Daarvoor was ze directeur van GGD Fryslân.

bron: Leeuwarder Courant

Heerenveen, 4 december 2008

Prijs zonnebootrace opgedragen aan Andriesen

De organisatie van de Frisian Solar Challenge heeft de European Solar Prize 2008 opgedragen aan de overleden gedeputeerde Anita Andriesen. De zonnebootrace kreeg de prijs woensdagmiddag uitgereikt in Berlijn. Volgens de organisatie van het Friese evenement was de woensdagochtend overleden Andriesen één van de grote pleitbezorgers van de Frisian Solar Challenge.

De Europese prijs werd uitgereikt door EUROSOLAR, een internationale organisatie voor duurzame energie uit Bonn. De zonnebootrace heeft de prijs gekregen omdat een uitzonderlijke promotie van duurzame energie bij jongeren is. Daarnaast is de race een grote stimulans voor de verdere ontwikkeling van elektrisch aangedreven boten.

Bron: Leeuwarder Courant

Ljouwert, 4 desimber 2008

Moandei betinking Andriesen

De betinking is yn de Grutte Tsjerke yn Ljouwert

De woansdei ferstoarne deputearre Anita Andriesen wurdt moandei yn in iepenbiere byienkomst betocht. De tsjinst wurdt de middeis hâlden yn de Grutte Tsjerke yn Ljouwert. Omdat in soad minsken ferwachte wurde, is it Fries Natuurmuseum ek iepen as eventuele ekstra lokaasje.

Freedtemiddei is der in bysűndere Steategearkomste węryn't Andriesen betocht wurdt. Dy gearkomste is te folgjen fia ynternet.

Yntusken ha hűnderten minsken de ferskate kondoleânseregisters tekene. Andriesen ferstoar woansdei op 51-jierrige leeftiid oan de gefolgen fan boarstkanker.

Bron: Omrop Fryslân


Oudebildtzijl, 3 december 2008

Anita Andriesen, foto: provincie Fryslân

Gedeputeerde Anita Andriesen overleden; Fryslân verliest boegbeeld

Op 3 december 2008 is in haar woonplaats Oudebildtzijl Anita Andriesen, gedeputeerde van de provincie Fryslân, vanochtend overleden aan de gevolgen van borstkanker. Deze ziekte openbaarde zich in oktober 2003 en werd haar uiteindelijk fataal. Anita Andriesen is 51 jaar geworden.

Anita Andriesen had voor de Partij van de Arbeid van 1995 tot 2002 zitting in de Provinciale Staten van Fryslân en was vanaf 2002 lid van het College van Gedeputeerde Staten. Zij gaf in de huidige bestuursperiode leiding aan onder meer de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, natuur en landschap, plattelandsontwikkeling, wonen en duurzaamheid.

In het provinciehuis, Snekertrekweg 1 te Leeuwarden, en op het gemeentehuis van Het Bildt, Van Harenstraat 47 te St. Annaparochie, is tijdens openingstijden een condoleanceregister opengesteld.

bron: provincie Fryslân
Lees het hele bericht >>


Sint Annaparochie, 2 december 2008

Vijver plantsoen visvriendelijk leeggevist

De hengelsportvereniging "De Deinende Dobber" heeft, in goed overleg met de gemeente het Bildt, op maandag 1 december de vijver in het plantsoen achter het gemeentehuis leeggevist. In verband met de renovatie van het plantsoen komt de huidige vijver te vervallen. Met een grote pomp is de vijver eerst voor het grootste deel leeggepompt. Daarna kon de vis vrij gemakkelijk gevangen worden. Hiervoor heeft de vereniging gebruik gemaakt speciale apparatuur waarbij met behulp van elektriciteit de vissen worden verdoofd en met een schepnet kan worden opgevist.

De vangst bestond voornamelijk uit voorntjes en stekelbaarsjes. Ook zat er nog een grote blei en een brasem in de vijver. Maar het meest opvallend was toch wel de goudvis die we tegenkwamen. De gevangen vis is direct weer uitgezet in open water. Behalve de goudvis. Die is liefdevol opgevangen door een van de buurtbewoners en zwemt nu met veel soortgenoten in een andere vijver.

 

Bron: gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 3 december 2008

Dwangsom van 10.000 euro voor 'kattenvrouw'

'Kattenvrouw' Jacqueline Claus uit Sint Annaparochie heeft van de gemeente Het Bildt de maximale dwangsom van 10.000 euro gekregen. Ze moet het geld betalen, omdat ze nog altijd meer dan tien katten in huis heeft.

De rechter bepaalde dat ze voor 1 november het grootste deel van haar 37 overgebleven katten moest wegdoen. Dat is nog altijd niet gebeurd.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 2 december 2008

St. Bonifatiuskerk

Parochie treurt om plots vertrek Syriër

De roomskatholieke parochie in Leeuwarden is aangeslagen door het plotselinge vertrek van Syriër Gabriel Gauo. Volgens pastoraal medewerker Lucas Foekema is Gauo, die inmiddels in het vertrekcentrum van Rotterdam Airport zijn uitzetting afwacht, 'als een crimineel' behandeld. In een brief aan burgemeester Ferd Crone heeft de parochie zich beklaagd over de gang van zaken. Tijdens de kerkdienst zijn zondag handtekeningen en wensen verzameld ter bemoediging van de Syrier.

De vreemdelingenpolitie heeft vorige week donderdagochtend Gauo van huis gehaald in Sint Annaparochie en onverwacht in hechtenis genomen, aldus Foekema. Hij zou Gauo die ochtend bijstaan tijdens het aangekondigde onderhoud. Maar toen Foekema om tien uur arriveerde, was hij weggevoerd naar een arrestantencel in het politiebureau van Drachten. De dienst wil zich uit privacy-overwegingen niet uitlaten over individuele gevallen.

bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 2 december 2008

Bildtse website springt omhoog in landelijke ranking

Uit onderzoek blijkt dat Gemeente het Bildt van de 443 gemeenten op de 104e plaats staat. Dit is een hoge score ten opzichte van vorig jaar. De gemeente stond toen op nummer 217. In de categorie van gemeenten van gelijkwaardige grootte doet de gemeente het nog beter. Van de 241 gemeenten met maximaal 25.000 inwoners, staat het Bildt namelijk op nummer 31.

De gemeente streeft er naar deze stijging voort te zetten. Vanaf januari zal de gemeente meer capaciteit besteden aan de website. De gemeente werkt samen met de andere Middelseegemeenten aan de optimalisering van de digitale dienstverlening. De website is getoetst op een zestal criteria, waaronder toegang tot informatie en aanbod van diensten.

Bron: gemeente het Bildt

Franeker, 1 december 2008

Eindejaarsuitkering 50 euro kan worden aangevraagd

foto LC

Het Rijk heeft voor mensen met een laag inkomen tot 120% van het minimuminkomen per huishouden een eindejaarsuitkering van 50 euro beschikbaar gesteld. De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân gaat namens 8 bij de Dienst aangesloten gemeenten ( het Bildt, Franekeradeel, Ferwerderadiel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Terschelling en Vlieland) de aanvragen voor de eindejaarsuitkering behandelen en de 50 euro uitbetalen.

Voor het aanvragen van de uitkering zijn er voor de inwoners van de 8 gemeenten verschillende mogelijkheden:
Men kan de folder met het aanvraagformulier ophalen bij de loketten van de Dienst in de gemeentehuizen van de aangesloten gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Ferwerderadiel, Harlingen (naast het gemeentehuis), Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Terschelling en Vlieland;
Men kan het aanvraagformulier downloaden vanaf de website van de Dienst www.sozawe-nw-fryslan.nl.
Als men niet in staat is het formulier af te halen of te downloaden kan men het aanvraagformulier ook telefonisch aanvragen bij de loketten van de Dienst of per email (met vermelding van naam en adres) op het emailadres 50euro@sozawe-nw-fryslan.nl.

bron: sozawe-nw-fryslan

Sint Annaparochie, 1 december 2008

Inloopmiddag Grietmanshof St. Annaparochie

Woensdag 3 december 2008 houdt de Gemeente het Bildt in het kader van de inspraakprocedure voor de voormalige bedrijfslocatie van Wonen Noordwest Friesland in St. Annaparochie (Grietmanshof) een inloopbijeenkomst. Deze wordt gehouden van 15.30 - 17.30 uur op het gemeentehuis.

Geďnteresseerden kunnen naast vragen over het bestemmingsplan ook terecht voor vragen over de geplande inrichting van het gebied. Deskundigen van Wonen Noordwest Friesland en VDM zijn hiervoor ter plekke aanwezig.

 

Bron: Wonen Noordwest Friesland

Marssum, 29 november 2008

foto Omrop Fryslân

Nije rotondes Marsum-Deinum

It oanlizzen fan twa nije rotondes yn de autodyk tusken Marsum en Deinum ferrint neffens plan. Ferline wykein moast it wurk útsteld wurde yn ferbân mei it minne waar.

Mei-elkoar binne der 50 minsken oan it wurk. It ferkear wurdt sűnt freedtejűn omlaat. Moandeitemoarn om 6 oere giet de dyk dęr wer iepen. Der binne seker noch twa wykeinen nedich om it wurk klear te krijen.

 

bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 29 november 2008

Jos Faassen en Gerard Minnema finalisten om de Vakkanjer-titel

Tijdens de AgroVak in Den Bosch (9 tot en met 12 december) strijden vijf finalisten om de Vakkanjer-titel. Jos Faassen (rechts) en Gerard Minnema (links) blikken terug op de voorrondes.

De landelijke finale van de Vakkanjerwedstrijden Landbouwmechanisatie wordt gehouden tijdens de landbouwwerktuigenbeurs AgroVAk in Den Bosch van 9 tot en met 12 december. Vijf finalisten strijden om de titel 'Beste monteur van Nederland 2008'. Werkgever Mijno van Dijk en de finalisten Jos Faassen en Gerard Minnema vertellen over hun ervaringen van de voorrondes.

Het hele team van Mijno van Dijk Mechanisatie staat achter de twee finalisten Jos Faassen en Gerard Minnema. "We proberen het zo goed mogelijk in te passen. Maar op de dagen dat Jos en Gerard weg zijn voor de wedstrijden of de bijbehorende trainingen, moeten de collega’s een stapje harder lopen", vertelt Mijno van Dijk. Dat neemt niet weg dat Van Dijk positief is over de Vakkanjerwedstrijden. "Het werkt imagoverbeterend", vindt hij. De Vakkanjerwedstrijden brengen de geavanceerde technieken en het vakmanschap van landbouwmechanisatie in beeld.

Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven
Lees het hele bericht >>

Leeuwarden, 29 november 2008

Vrije Evangelische Gemeente Leeuwarden viert 150-jarig bestaan

Gospelgroep The Young Christian Singers

De Vrije Evangelische Gemeente te Leeuwarden heeft iets te vieren. De gemeente bestaat 150 jaar. Dit weekend is het slot van de festiviteiten met onder meer een musical, open huis en een jubileumdienst.

Wie een goed beeld wil krijgen van de geschiedenis van de gemeente kan terecht in het onlangs verschenen fraaie boek De erfenis van een betwijfelde zekerheid. Het is geschreven door Jan Delwig. Hij is sinds 2000 voorganger van de Leeuwarder gemeente. Delwig heeft in de 122 pagina?s met name de nadruk gelegd op de eerste honderd jaar van de gemeente. De laatste vijftig jaar ziet hij als een uitloper van het gelegde fundament van de gemeente.

Na de oorlog ontstond er een oecumenisch besef, mede door de komst van G.H. de Jonge van Oude Bildtzijl die 'bekend staat als een predikant met een open visie naar andere kerken'. Zijn inzet zorgde ervoor dat men ruimer ging denken over de oecumene. De gemeente sloot zich aan bij de Raad van Kerken in Leeuwarden en ook bij de Friese Raad van Kerken. Bij de oprichting van de Wereldraad van Kerken in 1948 in Amsterdam was De Jonge daar namens de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten bij, samen met collega ds. P. van Vliet.

bron: Friesch Dagblad
Lees het hele bericht >>

Sint Annaparochie, 29 november 2008

Rokers, bedankt

De bijdrage van Jacob Noordmans over de zondige roker (LC 17 november) getuigt van een beperkte en eenzijdige visie op deze 'betreurenswaardige mensensoort'.

TJEERD KOELMANS

Jacob Noordmans stelt dat wel of niet roken een sociale en dus ethische of zedelijke kwestie is. Daarnaast nog een zaak van leven of dood en daarom ook nog een geestelijke kwestie. Dat zal allemaal wel waar zijn, maar het gaat mij er om de grote voordelen die de rokers de niet-rokers bezorgen eens te belichten en deze beklagenswaardige lieden de dank te betuigen die hen toekomt.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Oudebildtzijl, 28 november 2008

Bijzonder concert Rebound Boogie Bent

Op zondag 30 november kan men in het intieme Julianakerkje een bijzonder concert bijwonen. De Rebound Boogie Bent (Hein Jaap Hilarides, Hendrik Elings, Johan Kramer) treedt dan op samen met dichter en filmmaker Sytse Jansma. Sytse Jansma heeft in maart 2008 de dvd "Wa't tate seit moat ek whisky sizze" uitgebracht. De dvd bestaat uit gedichten en korte films van Sytse Jansma op muziek van de Rebound Boogie Bent.
Het programma in de Witte Klok is een weergave van de dvd, afgewisseld met het eigen Bildtstalige repertoire van de Rebound Boogie Bent. Een prachtig, sfeervol optreden waar muziek, beeld en verhalende poëzie op unieke wijze samensmelten.

Zondag 30 november 2008 in De Witte Klok / Julianakerk, Ds. Schuilingstraat 4-6 Oudebildtzijl. Aanvang 15.30 uur, entree € 7,- incl. 1 consumptie (t/m 12 jr. 2,50)

bron: Kirsten Zwijnenburg

Oudebildtzijl, 28 november 2008

Dichterbij 't wad

'Wolkbreuk', Ulla Klomp

Een twintigtal kunstenaars van het Bildt e.o. tonen poëtisch werk in De Witte Klok te Oudebildtzijl. Onder de noemer 'Dichterbij het Wad' zijn diverse kunstwerken te zien, geïnspireerd op poëzie, of er is naar aanleiding van een werk poëzie ontstaan. Uiteraard zijn hierbij de gedichten ook te lezen. Vaak heeft het werk een dichterlijke inhoud van zichzelf. Een enkele keer is er sprake van ongerijmde rijm. Het geheel biedt een veelzijdige expositie met diverse disciplines, vol van ritme, verstilling en verrassende poëtische associaties.

Groepsexpositie Kunstkring Uytland
De Witte Klok Oudebildtzijl
29 november t/m 14 februari
zaterdag en zondag 13 – 17 uur
vrij entree

Bron: Kunstkring Uytland

Franeker, 28 november 2008

Minder uitval door nieuwe werkwijze schuldhulpverlening

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân gaat een nieuwe werkwijze voor de schuldhulpverlening met ingang van 1 januari 2009 invoeren bij alle 8 bij de Dienst aangesloten gemeenten (Het Bildt, Franekeradeel, Ferwerderadiel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Terschelling en Vlieland).

De Dienst is (namens de deelnemende gemeenten) regievoerder op het hele proces van schuldhulpverlening. In nauwe samenwerking met de Gemeenschappelijke Kredietbank (GKB) werd in 2008 landelijk in verschillende gemeenten een zogenaamde pilot met deze nieuwe werkwijze gehouden. Voor deze regio werd de pilot gehouden in Harlingen, Vlieland en Terschelling. De resultaten van deze proef; 41% vermindering van voortijdige uitval en een grotere toelating van hulpvragers. Dit zijn redenen voor de Dienst om deze nieuwe werkwijze bij alle bij de Dienst aangesloten gemeenten in te voeren.

bron: gemeente Vlieland

Oudebildtzijl, 28 november 2008

Anita thuis

Zoals veel mensen weten is Anita Andriesen op 9 november in het ziekenhuis opgenomen met een virusinfectie. Haar weerstand was laag door de chemokuren die zij de afgelopen tijd heeft ondergaan. De virusinfectie heeft veel, te veel invloed gehad op haar gezondheidssituatie. Inmiddels zijn alle behandelingen gestaakt omdat er geen kans op herstel meer is. Anita Andriesen gaat naar huis. De prognose is dat Anita nog maar een korte tijd te leven heeft.

Wij leven deze dagen hier op het Bildt extra mee met Anita en haar gezin en familie.

bron: 't Bildts Roasy

Sint Annaparochie, 27 november 2008

Gebr. Hoorgterp in finale internet-spel De Beste Boer

Virtuele boeren, de beste van Nederland wonen mogelijk in Sint Jacobiparochie. Want Andries en Willem Hoogterp uit dit dorp zijn samen met zeventien anderen doorgedrongen tot de finale van het internet-spel De Beste Boer van weekblad Agrio. Op 6 december zullen we het weten, want dan wordt de winnaar bekend gemaakt...

... Deelnemers krijgen 350 fok-zeugen, 80 melkkoeien, 58 stuks jongvee, 100 hectare grond en drie man personeel. Wie de juiste beslissingen neemt, goed voor het vee zorgt en veel overlegt met andere deelnemers scoort de meeste punten. De winnaar mag met vier personen naar Brazilië en daar vier grote boerderijen bekijken.

bron: Leeuwarder Courant
GEHOORD EN GEZIEN

St.-Annaparochie, 27 november 2008

Aanpak Iepenwacht succesvol op Bildt

Gemeente het Bildt heeft bijna geen zieke iepen meer. De Iepenwacht, waar Gemeente het Bildt mede-oprichter en onderdeel van is heeft het uitvalspercentage van zieke iepen op het Bildt teruggebracht naar minder dan 1%. Hiermee scoort de gemeente beter dan gemiddeld en behaalt zij de doelstellingen voor 2011.

Bij aanvang van de stichting in 2005 lag het uitvalspercentage van zieke iepen boven 10%. Nu vier jaar later is, mede dankzij een goed beleid en een prima onderlinge samenwerking in Friesland, het uitvalpercentage teruggebracht tot 1,5%! De resultaten van 2008 hebben bijna het niveau gehaald dat pas voor 2011 verwacht was. Een resultaat waar de Stichting Iepenwacht Fryslân met recht trots op mag zijn! Het geeft aan dat een goed georganiseerde aanpak van de bestrijding van de iepziekte succesvol kan worden.

Bron: persbericht gemeente het Bildt
Hier het persbericht >>

Sint Annaparochie, 26 november 2008

Bomen kappen makkelijker in Het Bildt

In de bepaald niet bomenrijke gemeente Het Bildt wordt het voor de bewoners makkelijker om bomen te kappen. Voor bomen die minder dan 30 centimeter dik zijn hoeft namelijk geen vergunning meer te worden aangevraagd. Driekwart van de bomen die Bildtkers jaarlijks ruimen behoort tot deze categorie.

De maatregel maakt onderdeel uit van een plan om de gemeentelijke regelgeving te vereenvoudigen. Ook voor een buurtbarbecue, straatfeesten en eenvoudige reclameborden hoeft geen vergunning meer aangevraagd te worden. Straatmuzikanten, glazenwassers en straatfotografen kunnen zich in het vervolg eveneens de gang naar het gemeentehuis besparen.

bron: Leeuwarder Courant
Hier het persbericht >>

St.-Annaparochie, 26 november 2008

Vrouw in azc Sint Anne gestopt met hongerstaking

Na 37 dagen is de Oekraďense Galina Skrijevskaia (44) in het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie gestopt met haar hongerstaking. Samen met haar man gaat ze vrijdag naar het Amerikaanse consulaat in Amsterdam om over hun situatie te praten. Het stel is officieel statenloos, maar verblijft al jaren in de Verenigde Staten. "Dit wilden wij steeds", zegt Igor Skrijevski. "Dit is goed nieuws. Nu kunnen wij alles uitleggen en moet het goed komen."

Begin september werden de twee tijdens een tussenlanding op Schiphol opgepakt. Ze waren op weg van de Oekraďne naar Amerika, waar ze al jaren verschillende huizen en een bedrijf hebben. Waarom ze eruit werden gepikt en waarom ze in Sint Annaparochie terechtkwamen, is hen niet duidelijk.

Bron: Leeuwarder Courant

St.-Annaparochie, 25 november 2008

Burgerzaken ook 's avonds open

Klanten van de gemeente bezoeken regelmatig 's avonds het gemeentehuis, sinds die mogelijkheid bestaat. Omdat er dus blijkbaar behoefte is aan avondopenstelling, heeft het college besloten ook na de zomer door te gaan met een avondopenstelling voor de afdeling burgerzaken.

Voortaan is het loket burgerzaken twee woensdagen per maand een uur open, meestal de tweede en derde woensdag in de maand. Op vrijdag 28 november en op woensdagmiddag 31 december 2008 is de afdeling burgerzaken gesloten.

Bron: gemeente het Bildt
Voor de data zie: >>

Oudebildtzijl, 24 november 2008

Monnikenbildtdijk, Google Earth

Oudebildtzijlster mishandeld

De politie heeft zondagavond een 55-jarige man uit Leeuwarden aangehouden op verdenking van mishandeling. De verdachte kwam rond 19.00 uur bij de woning van een 51-jarige man aan de Monnikebildtdijk. De bewoner wilde hem er niet in hebben en sloot de deur.

Daarop werd de deur door de verdachte ingetrapt en heeft de bewoner, zo verklaarde hij, klappen gehad. Ook zou hij in zijn been zijn gestoken. De verdachte was vervolgens vertrokken. Hij is korte tijd later in zijn woning in Leeuwarden aangehouden.

Bron: www.politie.nl

Berlikum, 23 november 2008

Foto Frank Hiemstra

Aanrijding met letsel

De politie heeft zaterdagmiddag een aanrijding op de kruising Gernierswei en Ofslach tussen een brommer en een auto onderzocht. De bromfiets, bestuurd door een 17-jarige jongeman uit Menaldum, wilde vanaf de Ofslach oversteken naar de Jetskereed.

Hij zag daarbij de van rechts komende auto, bestuurd door een 75-jarige man uit Sint Jacobiparochie, over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg. De bromfietser is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Bron: www.politie.nl
Zie ook de video op 112 Fryslan >>

St.-Jacobiparochie, 22 november 2008

Sinterklaas weer in St. Jacobiparochie

Terwijl overal in het land het verkeer ontwricht werd door sneeuval en dikke hagelbuien, bleef het in St.Jabik droog. Wel was het koud met een stevige noorde wind, maar zo nu en dan kwam het zonnetjes zelfs ook nog even door. Vele ouders en natuurlijk kinderen stonden Sinterklaas en zijn zwarte pieten op te wachten. Gelukkig had Sint nog geen last van financiele problemen want de zwarte pieten deelden zakkenvol snoepgoed en ander lekkers uit. Ook dansten de zwarte pieten op de mooie sinterklaasmuziek die werd gespeeld door het muziekkorps Oranje uit Minnertsga.

Na het welkomswoord van onze burgemeester vertelde Sinterklaas dat hij blij was weer in St.Jacobiparochie te zijn. Ook deed het hem goed dat er weer een kledingwinkeltje bij gekomen was en een tweede snackbar, de Amsterdammer. Hierna was het nog feest in de Groate kerk voor de kinderen.

bron: www.sintjabik.nl

Sint Annaparochie, 22 november 2008

Foto LC

Prijs voor nieuw kantoor Sint Annaparochie

Het ontwerp voor het nieuwe kantoor van Wonen Noordwest Friesland in Sint Annaparochie heeft zaterdag de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur gewonnen. Het kantoor ging er zowel met de jury- als de publieksprijs vandoor. Het ontwerp is van GDA Architecten uit Burdaard.

De jury loofde vooral de gedetailleerdheid van het gebouw. "Dit gebouw is stap voor stap naar het kleinste onderdeel gedetailleerd, tot het ontwerp als het ware in zichzelf compleet is", aldus de juryleden. Wonen Noordwest Friesland en GDA Architecten kregen samen €5000. Ook kregen ze uit handen van gedeputeerde Jannewietske de Vries een oorkonde.

bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 22 november 2008

Armhuis

St. Annaparochie - Gesticht 'Voor ouden van dagen'

Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 21 november 1908:

Men schrijft ons uit St. Anna-Parochie: Deze week betrokken de personen, die tot nog toe verpleegd werden in het armhuis alhier, instelling van het burgerlijk armbestuur in de gemeente het Bildt, het dezen zomer gestichte gebouw voor ouden van dagen. Hoewel dit gebouw zich onderscheidt door eenvoud, is de inrichting toch zoodanig, dat het moeilijk den ouden naam kan dragen, omdat men daarbij onwillekeurig gaat denken aan de wijze van huisvesting, welke vele der bestaande armhuizen aan de verpleegden biedt en die zoo heel veel verschilt van het verblijf in deze inrichting.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 22 november 2008

'Slimpen' beste remedie tegen krimp

Is de krimp van de bevolking in het noorden van Friesland een vloek of juist een zegen voor de regio? Die vraag stond gistermiddag centraal tijdens een bijeenkomst van architecten, bestuurders en onderzoekers in het dorpscentrum van Sint Annaparochie. De krimp biedt grote kansen voor de regio, vinden vooral de architecten. Somberende beleidsmakers moeten hun mond houden.

De architecten lieten zich daarbij niet hinderen door praktische, bestuurlijke en financiële onmogelijkheden. Het is dan ook niet de bedoeling dat de plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het opnieuw uitgraven van de Middelsee, zoals in een van de plannen staat, is geen concreet voorstel, maar een 'uitdagende gedachte'.

bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

St.-Annaparochie, 21 november 2008

Renovatie plantsoen

Op maandag 24 november wordt een begin gemaakt met de renovatie van het plantsoen achter het gemeentehuis in St.-Annaparochie. Het ontwerp voor het park is gemaakt door een klankbordgroep bestaande uit: gehandicaptenplatform het Bildt, Plaatselijk Belang St.-Annaparochie, Winkeliersvereniging St.-Anna Vooruit, Bewoners van de omliggende straten en de gemeente het Bildt onder leiding van een externe voorzitter (tevens tuin- en landschapsarchitect).

Bij deze nadere uitwerking bleek het ontwerp niet binnen het budget uitgevoerd te kunnen worden. Hoewel enkele onderdelen, zoals de rode loper en het waterelement, uit het ontwerp geschrapt moesten worden kan het ontwerp toch voor het grootste deel worden uitgevoerd zoals het de klankbordgroep voor ogen stond. Er komt een nieuwe grote vijver met zitrand, de brug komt weer terug, er komen fruitbomen en bollen, een speelplek voor de kleinsten, een grote vaste plantenborder, een jeu-de-boulle-baan en nog veel meer. Bijna alle oude bomen konden in het ontwerp gespaard blijven en ook de linden die van het Leeuwarder Zaailand moeten wijken krijgen een nieuwe plek in het plantsoen.

Bron: gemeente het Bildt

Sexbierum, 21 november 2008

Proefballonnetje onderlopen Middelzee al geknapt

Architect Florian Boer heeft de reacties op de website van de LC met smaak gelezen. Zijn idee om de Middelzee weer te laten onderlopen hield de gemoederen op internet flink bezig. Hij kan de reageerders geruststellen: het was geen serieus plan, maar een 'denkexercitie'.

Het team van Boer verzon voor het project Ontwerplab Krimp ideeën. De architecten probeerden zo creatief mogelijk te zijn en hielden in eerste instantie geen enkele rekening met de haalbaarheid van de bedenksels. Naar aanleiding van de oude kaarten ontstond het idee om de Middelzee weer te laten terugkeren. Het architectenteam zag een Franekeradeel met terpdorpen wel zitten. Toenemend toerisme zou het gebied met dalende inwonersaantallen overeind houden.

Maar het laten onderlopen van de middeleeuwse zeearm zal de oplossing niet brengen. "Het was alleen maar een denklijn", legt Boer uit. Er werd ook uitsluitend gekeken naar de gevolgen voor Franekeradeel. Dat half Leeuwarden onder water zou komen te staan, speelde geen rol. "Over dit onderwerp gaan we het niet meer hebben." De architecten presenteren vrijdagmiddag in Sint Annaparochie de plannen die overgebleven zijn.

bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 21 november 2008

Werkzaamheden rotondes bij Marssum week uitgesteld

De werkzaamheden voor de aanleg van twee rotondes in de kruispunten bij Marssum zijn vanwege het slechte weer een week uitgesteld. Dit weekend zou er worden begonnen met de ombouw van de kruispunten tot rotondes. Daarvoor zou op een aantal plaatsen het zandbed verbreed worden. Met de voorspelde weersomstandigheden is het echter niet mogelijk een goed verdicht zandbed aan te brengen zodat er onvoldoende draagkracht ontstaat voor de wegconstructie.

Ook de asfalteringswerkzaamheden die gepland waren op het traject Marssum – Deinum gaan als gevolg van de weersvoorspellingen niet door. De werkzaamheden worden nu volgend weekend opgestart. Of het uitstellen van de werkzaamheden consequenties heeft voor de duur van de uitvoering is op dit moment nog niet duidelijk.

Bron: Provincie Fryslân

St.-Annaparochie, 19 november 2008

De soldaat en de Tondeldoos

In Ons Huis worden volgende week meerdere voorstellingen gegeven van het jaarlijkse Bildts Sprookje, voor leerlingen van de 17 basisscholen. Een aantal enthousiaste vrijwilligers is al maanden druk in de weer om te oefenen voor hun jaarlijkse uitvoering. Dit jaar wordt het spannende en vrolijke sprookje De soldaat en de Tondeldoos opgevoerd. Het stuk wordt geregisseerd door Jos Beekman

In de week van 24 tot en met 28 november wordt het sprookje opgevoerd voor zeventien basisscholen uit het Bildt en omstreken. Woensdagmiddag 26 november 14.00 uur en zaterdagavond 29 november 20.00 uur is iedereen welkom in MFC Ons Huis te Sint Annaparochie om te genieten van De soldaat en de Tondeldoos. De voorstelling op de zaterdagavond zal worden afgesloten met muziek. In de voorverkoop zijn kaarten verkrijgbaar bij 't Winkeltsy, Van Harenstraat 37 of bij MFC Ons Huis, Beuckelaerstraat 2.

bron: Franeker Courant

Leeuwarden, 19 november 2008

Nieuw lespakket voor levendig Fries op school

CSG Ulbe van Houten

Voor alle middelbare scholen is sinds dinsdag nieuw materiaal voor Friese lessen in de onderbouw. Er zitten ondermeer handleidingen in om een Friese taalgids te maken, een historisch ganzenbord, een kwartet of toeristische folders.

De bedoeling is, dat leerlingen levendig met de taal omgaan. Het lespakket is gemaakt op basis van ervaringen op vier scholen, CSG Comenius en Neyers Naudé in Leeuwarden, CSG Ulbe van Houten in Sint Annaparochie en CSG Bogerman in Sneek.

Bron: Leeuwarder Courant

St.-Annaparochie, 18 november 2008

€ 242.000,-- voor leefbaarheidsprojecten

De dorpen op het Bildt ontvangen € 242.000 euro voor verschillende leefbaarheidsprojecten. Het gaat om onderzoek naar de mogelijkheden voor verschillende multifunctionele dorpscentra, speeltuinen, openbaar groen, de ontwikkeling van een dorpsvisie, onderzoek naar recreatie en toerisme in Oudebildtzijl en de aanschaf van AED's (Automatische Externe Defibrillator) voor vier dorpen.

Gemeente het Bildt, Wonen Noordwest Friesland en Plattelânsprojecten (Provincie Fryslân) stellen deze subsidies beschikbaar. De bijdrage van de gemeente komt uit het Bildts Dorpenfonds. De gemeenteraad van het Bildt heeft in 2007 een dorpenfonds ingesteld. In dat fonds stort de gemeente jaarlijks € 100.000,-- . Dit geld is bestemd voor initiatieven en projecten die de dorpen belangrijk vinden en die dus voortkomen uit de dorpsvisies.

bron: gemeente het Bildt

Vrouwenparochie, 17 november 2008

Gyn Idee presinteert nije CD

De Bildtse Bent 'Gyn Idee' (Jan Braaksma, sang, gitaren, Dirk Schat, basgitaar en Tom Blokland op slagwerk) het 'n nije CD maakt. De CD hyt 'GYN IDEE - hèhè!! Op 29 novimber wort-y offisjeel presinteert in de Kijfhueck in Froubuurt. Dęr is-y dan ok te koop.

Op 'e nije CD staan nummers as 'Honneweer Blues', 'Kalm an', 'Nergens Beter', 'Ouwe Ferguson' en 'n aigen arrangemint fan 'Ouwe Dyk, dou bist feranderd'.

De saal is + 21.00 uur open en jim kinne der fergees in.

Bron: Gyn Idee

Berlikum, 16 november 2008

Verdachte aangehouden voor handel in harddrugs

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in een woning aan De Pijp een 20-jarige inwoner van Sint Annaparochie aangehouden op verdenking van het bezit en/of handelen in harddrugs. Een portier van een horecagelegenheid had gezien dat de man diverse mensen benaderde om te vragen of ze ook pillen wilden kopen. De portier waarschuwde de politie en gaf het signalement van de verdachte door.

Surveillerende agenten zagen vervolgens de 20-jarige lopen en een woning aan De Pijp binnen gaan. De agenten belden bij deze woning aan en kregen van één van de bewoners toestemming om binnen te komen. De 20-jarige werd vervolgens gevraagd om de pillen te overhandigen aan de agenten. De verdachten pakte een zakje met twaalf pillen. De harddrugs, vermoedelijk XTC, werden in beslag genomen. De 20-jarige werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau en voor nader onderzoek ingesloten.

bron: www.politie.nl

Sint Annaparochie, 15 november 2008

Een deel van het in beslag genomen vuurwerk (foto: politie Fryslân)

Jongeren aangehouden met illegaal vuurwerk

De politie heeft de afgelopen dagen twee jongens aangehouden op verdenking van handel in en in het bezit zijn van illegaal vuurwerk. De politie was de jongeren op het spoor gekomen nadat op woensdag een melding binnen was gekomen dat bij een school in Sint Annaparochie een leerling met illegaal vuurwerk was betrapt.

Na onderzoek werd hier een 12-jarige jongen uit Berlikum aangehouden op verdenking van handel in illegaal vuurwerk. Deze aanhouding leidde weer tot de aanhouding van een 17-jarige jongen uit Stiens. Bij deze jongen thuis werden 140 vlinderbommen en enkele nitraatbommen aangetroffen. Tegen de jongens is een proces-verbaal opgemaakt en het vuurwerk is in beslag genomen.

bron: www.politie.nl

Oude Leije, 14 november 2008

Nauwelijks verbazing over sluiting Moffett

foto LC

Het kan haast niet triester. Nog geen week na het overlijden van Hessel Kooi, de uitvinder van de meeneemheftruck Kooi Aap, verdwijnt de fabriek die hij groot heeft gemaakt uit Oude Leije. Meer gelaten dan verslagen hebben de werknemers gistermiddag in de kantine van de fabriek het slechte nieuws aangehoord. Johannes Boerema, directeur van zusterbedrijf HIAB in Meppel, en vestigingsdirecteur Nigel Brooke, mochten de boodschap van de Finse directie overbrengen.

"Vorig jaar wisten we het eigenlijk al. Als je de kip met de gouden eieren slacht, hou je geen toekomst meer over", vertelt medewerker Dick Rohof (52) doelend op de productieverplaatsing naar Ierland. Acht jaar terug verhuisde Rohof uit Culemborg naar Sint Annaparochie om bij Moffett Kooi Aap in Oude Leije aan de slag te gaan. "Het zit er dik in dat we nu weer de andere kant op verhuizen."

Bron: Leeuwarder Courant


St. Annaparochie, 14 november 2008

Zienswijze tegen nieuwe zoutwinning op het Bildt ingediend

De gemeente het Bildt heeft een schriftelijke zienswijze ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken (EZ) over de voorgenomen nieuwe zoutwinning van Frisia Zout bv gevestigd in Harlingen. In deze zienswijze laat de gemeente weten tegen de voorgenomen nieuwe zoutwinning onder het vaste land te zijn.

Centraal uitgangspunt van de zienswijze is dat de gemeente tegen nieuwe zoutwinning in winningsgebied Oost is. Enerzijds wil de gemeente dat dit winningsgebied nu niet wordt meegenomen in de mer. Anderzijds wil de gemeente op voorhand niet zondermeer het ruimtelijk beleid aanpassen voor het winnen van zout op het Bildt. Daarnaast zijn er een aantal specifieke aandachtspunten benoemd, waar EZ mee rekening dient te houden. Voor de exacte inhoud van de zienswijze van de gemeente het Bildt zie de brief die is verzonden aan EZ.

Bron: gemeente het Bildt


Wier, 14 november 2008

'Aanval' op radarbol Wier

foto: LC

De eerste vijf dagen van december is het oorlog in het gebied tussen Franeker, Oosterbierum, Minnertsga, Wier en Dronrijp. Legereenheden oefenen van 1 tot en met 5 december in de gemeenten Menaldumadeel, het Bildt en Franekeradeel.

Bewoners kunnen helikopters over horen vliegen en er zal ook geschoten worden met oefenmunitie, maar niet na tien uur 's avonds. Op dinsdag 2 december wordt de radarbol in Wier aangevallen.

bron: Leeuwarder Courant


Franeker, 14 november 2008

Auto in sloot

Foto Nick den boer

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar een ongeval waarbij donderdagmiddag rond 15.00 uur een auto met twee inzittenden op de Heerengracht het water inreed. Hierbij raakte een 32-jarige vrouw uit St. Jacobiparochie zwaar gewond. Zij werd door omstanders uit het water gehaald en daarna per ambulance naar het ziekenhuis in Leeuwarden vervoerd.

Een 60-jarige plaatsgenoot kon zelf omgedeerd uit de auto klimmen. Omdat de exacte toedracht van het ongeval nog niet duidelijk is, roept de politie getuigen op zich via 0900-8844 te melden.

Bron: www.politie.nl
foto: www.112fryslân.nl


St.-Annaparochie, 12 november 2008

Piet Hoekstra. Foto Friesland Post

Bildtse-Kultuurpriis 2008 gaat naar Stichting Bildtse Aardappelweken

De Bildtse-Kultuurpriis 2008 gaat naar de Stichting Bildtse Aardappelweken. Deze stichting organiseerde samen met veel vrijwilligers het gehele jaar door activiteiten in het kader van het door de Verenigde Naties uitgeroepen Jaar van de Aardappel. De prijs wordt zaterdag 13 december uitgereikt in Ons Huis, als de stichting samen met de vrijwilligers de afsluiting van het jaar viert.

De Stichting Aardappelweken, onder voorzitterschap van Froukje de Jong, is al vanaf 2006 bezig om aandacht te vragen voor "t Bildtse goud', en dat is volgens de jury buitengewoon goed gelukt. "Neffens de sjury ferdient deuze Stichting de Bildtse-Kultuurpriis 2008 as waardering foor 't feule werk dat deuze Stichting deen het en hopenlik in 'e toekomst nag doen mâg. In die sin is de priis ok bedoeld as stimulâns om met hur aktiviteiten foor 't Bildts en 't promoaten fan 't Bildt in al syn aspekten deur te gaan. De Stichting het angeven in 'e toekomst 'n ferfolg an hur aktiviteiten geve te willen," zo staat in het juryrapport.

Bron: De Bildtse Post

Lees verder >>
Dossier Bildtse aardappelweken  >>


Leeuwarden, 12 november 2008

Expositie van 'eerpelkűnst' in Natuurmuseum

foto Anne Kloos

In Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden is eind oktober de tentoonstelling 'Burgers op de boerderij, boeren in de kunst' geopend. Burgemeester Van der Werff opende de expositie, die in het kader van het jaar van de aardappel georganiseerd is.

Te zien zijn de creatieve uitwisselingen van acht aan elkaar gekoppelde kunstenaars, schrijvers en fotografen. Ook is er een fotoserie van Froukje de Jong te zien. De expositie is nog te zien tot en met zondag 30 november, op dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 16.00 uur.

 

Bron: De Bildtse Post

Zie ook Natuurmuseum Fryslân >>


Sint Annaparochie, 11 november 2008

Een Bilkert in Afghanistan

Foto Reuters

Ik ben Vera Hager, 14 jaar en kom uit Stiens. Wij moeten voor Nederlands een column schrijven, die ook in de Bildtse Post komt. Leuk dacht ik, maar waar moet ik dat nou overdoen? Over een Bilkert misschien, want het komt ten slotte in de Bildtse Post. Waarom niet over een Bilkert in Afghanistan?

Mijn vader (Sietse Hager) is een Bilkert, een Bilkert in Afghanistan. Hij is op 10 juli 2008 vertrokken, de weken daarvoor was hij al bezig met voorbereiding. De groep militairen vloog eerst naar de Verenigde Arabische Emiraten. Daar bleven ze een week om te wennen aan de warmte, want in Afghanistan is het natuurlijk ook erg heet!! Na een week vlogen ze verder naar Afghanistan. Naar kamp Holland bij de stad Tarin Kowt in de provincie Uruzgan. Daar blijft hij ook de rest van de missie.

bron: csg Ulbe van Houten
Foto Reuters

Lees de hele column >>


St.-Annaparochie, 12 november 2008

Informatieavond Bedrijvencontactdagen 2009

In 2008 heeft de gemeente samen met enkele Bildtse bedrijven deelgenomen aan de bedrijvencontactdagen in het WTC expo in Leeuwarden. Samen hebben zij gestaan op het zogenaamde 'Bildtse Plein'. In 2009 worden er weer bedrijvencontactdagen georganiseerd, op 24 en 25 maart. Ook nu willen we ons als Bildtse bedrijven gezamenlijk presenteren.

Voor bedrijven die overwegen deel te nemen aan de komende bedrijvencontactdagen of gewoon geďnteresseerd zijn wordt er op dinsdag 18 november een informatieavond georganiseerd. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt gehouden in MFC Ons Huis, Beuckelaerstraat 2 te St.-Annaparochie. Wanneer u geďnteresseerd bent, bent u van harte welkom!

Bron: gemeente het Bildt

Lees het hele bericht met video van Bedrijvencontactdagen 2008 >>


St.-Annaparochie, 11 november 2008

Sint-Annaparochie

Sint-Annaparochie, ook wel Sint-Anne, ligt ten noorden van Leeuwarden, tegen de Waddenzee aan, in een deel van Friesland dat Het Bildt word genoemd.

De lucht was grijs boven toen ik er was. Op de velden waren de boeren bezig de aardappels binnen te halen. Waar de machines geweest waren, zaten zwermen kraaien. Het waaide hard: langs de sloten stond het riet gebogen en aan de horizon draaiden windmolens op volle toeren. De herfst hing langs de Oude Bildtdijk, een smalle, slingerende dijk met aan de ene kant, de polderkant, de grote boerderijen; aan de andere kant, met de kont in de wind, de eindeloze reeks arbeidershuisjes, sommige keurig opgeknapt, andere oud en vervallen.
Geen weer om te fietsen.
Goed weer voor de dood.

bron: Uit het boek DONKERE DAGEN
van Martin Bril

Lees verder >>

Leeuwarden, 11 november 2008

Middelzee terug om toeristen te lokken

De oude Middelzee zou weer moeten onderlopen. De dorpen en parochies op het Bildt kunnen dan eilanden worden die toeristen moeten trekken.

Dit is een van de plannen die architecten, die opereren onder de paraplu van de Bond van Nederlandse Architecten, voor Friesland hebben bedacht. Op vrijdag 21 november presenteren zij al hun ideeën in Sint Annaparochie. Inwoners kunnen dan ook reageren op de plannen.

 

Bron: Leeuwarder Courant


Franeker, 11 november 2008

Nederland krimpt

De Nederlandse bevolking krimpt. In 2025 heeft meer dan de helft van de huidige 467 Nederlandse gemeenten minder inwoners dan nu. In een aantal gebieden zijn de gevolgen daarvan al zichtbaar: leegstaande gebouwen op het platteland en verloedering van naoorlogse stadswijken. Ontwerplab Krimp biedt oplossingen: niet méér, maar creatiever bouwen met oog voor regionale kwaliteiten. Op 21 november presenteren twee architectenteams concrete ontwerpstrategieën voor krimpende gemeenten in Friesland.

Het kleigebied langs de Waddenzee in Friesland is een van de gebieden die kampt met bevolkingskrimp. Het ontwerpteam voor Frankeradeel wil een lonkend en verleidelijk toekomstperspectief bieden voor de kleine kernen. Dat willen zij bewerkstelligen ofwel door de Friese kleine kernen als recreatieve achtertuin voor de Randstad te gebruiken ofwel door de kernen tot zelfstandige dorpen of eilanden te maken. Vooral hun idee om de oorspronkelijke Middelzee weer te laten onderlopen, waardoor de parochies als het ware uit het water verrijzen, zal veel reactie oproepen.

bron: BNA Nieuws

Lees het hele bericht >>

Franeker, 10 november 2008

'Middelsee mei eilândoarpen'

In ûntwerpteam dat him dwaande hâldt mei de werynrjochting fan de gemeente Frjentsjerteradiel wol de Middelsee werom. Ien fan de plannen om de lytse doarpen yn it gebiet wer takomstperspektyf te jaan, is troch der eilannen fan te meitsjen.

Herstel fan de Middelsee soe der ta liede dat de doarpen midden yn it wetter komme te lizzen en sa de rekreative achtertún fan de Rânestęd wurde. Op 21 novimber wurde de plannen presintearre yn St. Anne.

Der wurdt in grutte ôfname fan de befolking ferwachte en dęrom binne twa teams fan arsjitekten dwaande mei ferskate plannen, dy't hjir op ynspylje.

Bron: Omrop Fryslân


Leeuwarden, 10 november 2008

Kaatsers stralen op het witte doek

Rutmer van der Meer (links) en Chris Wassenaar, met dochter Anke, arriveren bij De Harmonie foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Voor een (zondag)middag wanen ze zich heuse filmsterren. De kaatsoutfit of het burgerkloffie is verruild voor een keurig kostuum. Chris Wassenaar, Jacob Wassenaar en Rutmer van der Meer zijn de hoofdpersonen in de film Keatshert, die in de Leeuwarder stadsschouwburg Harmonie in premičre is gegaan.

De rode loper is uitgelegd om de kaatssterren te ontvangen. De genodigden hebben zich op hun mooist gekleed. Het is een kaatsfeest in het najaar. Pommeranten uit dit sportwereldje ontmoeten elkaar en vragen hoe het er voor staat, qua lichamelijke en geestelijke gezondheid.

bron: Leeuwarder Courant

Lees verder >>
Dossier Chris Wassenaar  >>

Leeuwarden, 7 november 2008

Goede cijfers Friese rechtenstudenten

Met uitzonderlijk goede cijfers kunnen de eerstejaars rechtenstudenten aan de Friese vestiging van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in komende week hun propedeusebul ophalen. De beste student, Suzanne Scholten uit Leeuwarden, kwam gemiddeld uit op een 8,7 en is daarmee de beste rechtenstudent van de RUG.

Friek Kosse uit Easterein, Jesse Meindertsma uit Stiens en Simon Lautenbach uit Sint Annaparochie kwamen ook uit boven een acht. Van de 600 eerstejaars rechtenstudenten aan de RuG haalden slechts 22 zo'n hoog gemiddelde. Dat vier van hen in Leeuwarden studeren, komt volgens de leiding door de groepsgrootte. In deze vestiging, gehuisvest bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, studeren zo'n 40 eerstejaars.

Bron: Leeuwarder Courant


St.-Annaparochie, 6 november 2008

foto: gemeente het Bildt

Gemeente oefent overstromingsramp

De gemeente het Bildt heeft afgelopen maandag deelgenomen aan de regionale rampenoefeing Wetterpas. Het Bildt werkte in de oefening samen met Gemeente Harlingen, het Wetterskip en de hulpverleningsdiensten en Defensie.

De rampenstaf in het gemeentehuis heeft het hoogwateralarmeringssytseem FLIWAS getest. Daarnaast oefende het gemeentelijk beleidsteam en het gemeentelijk management team op besluitvorming. Bij Nieuwebildtzijl is geoefend met dichten van coupures en het leggen van zandzakken.

bron: gemeente het Bildt

Bekijk de reportage op GPTV >>


Amsterdam, 6 november 2008

Ieder mens is onderweg

Het verbaast Gied ten Berge niet dat de bedevaart steeds populairder wordt. "Zijn wij niet allemaal pelgrims?" Reisorganisaties kunnen de vraag naar spirituele vakantiebestemmingen nauwelijks bijbenen. "Geen wonder".
Op zoek naar spirituele verdieping, naar een dóél in hun leven, gaan steeds meer mensen ook letterlijk op pad. Lourdes trekt vele duizenden Nederlandse bedevaartgangers, ook de (voet)tocht naar Rome is weer zeer gewild. Fatima en zelfs het Poolse Czetochowa zijn geliefde bestemmingen. Maar vooral het eeuwenoude pelgrimspad naar Santiago de Compostela in Spanje trekt tegenwoordig duizenden wandelaars en fietsers.

Je kon deze pelgrimage altijd al in Friesland beginnen, over het Jacobspad dat van Sint Jacobiparochie naar Hasselt in Overijssel loopt. De uitbreiding, in mei dit jaar, met een tweede noordelijke bedevaartsweg, van het Groningse Uithuizen naar Hasselt, heeft deze pelgrimsroute gewijd aan de heilige Jacobus de Meerdere, één van de apostelen van Jezus een miraculeuze impuls gegeven.
Gied ten Berge, jarenlang medewerker van IKV Pax Christi, weet er alles van, fietste zelf het complete Jacobspad naar Spanje, houdt geregeld lezingen over de bezinningstocht naar Santiago en schreef er een prachtig reisboek over: Pelgrimeren naar de Morendoder.

Bron: De Telegraaf

Lees verder >>


Sint Annaparochie, 6 november 2008

Vrouw 24 dagen in hongerstaking in azc Sint Anne

In het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie is een Oekraďense vrouw (44) al 24 dagen in hongerstaking. Ze eet niet en drinkt alleen water. Volgens haar man, die ook in het azc zit maar wel eet, is haar situatie ernstig.

Twee maanden geleden werden de twee op Schiphol van een vliegtuig gehaald, aldus de man. Ze waren op weg van de Oekraďne naar Amerika, waar ze al jaren wonen. Waarom ze uit het vliegtuig moesten is niet duidelijk. Mogelijk worden ze verdacht van terroristische activiteiten. Waarom het stel in Sint Annaparochie zit, is eveneens onduidelijk.

bron: Leeuwarder Courant


St.-Annaparochie, 5 november 2008

Bildtse minima krijgen extraatje met Kerst

Annet Neudorfer

Bilkerts die tot 120 procent van het minimum inkomen verdienen, krijgen nog voor Kerst een extraatje van € 50 uitgekeerd. De gemeenteraad van het Bildt besloot donderdag op initiatief van de PvdA dit geld - dat door Den Haag beschikbaar gesteld wordt - bij de Bildtse minima te krijgen.

PvdA Tweede Kamer-leden Paul Tang en Hans Spekman dienden onlangs met succes een amendement in om € 50 miljoen extra vrij te maken voor minima, om ze eenmalig te ondersteunen vanwege de hoge inflatie. Het Kabinet heeft de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeenten gelegd. Elke gemeente bepaalt zelf of ze gebruik maken van de regeling.

Namens de Bildtse PvdA diende raadslid Annet Neudorfer donderdag een voorstel in om het extraatje uit te keren aan Bildtse minima.

Bron: De Bildtse Post

Lees verder >>


Leeuwarden, 5 november 2008

Kantoor NW Friesland genomineerd voor architectuurprijs

Voor de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur van de provincie Fryslân heeft de jury vijf projecten genomineerd. Er waren 69 inzendingen. De architectuurprijs wordt uitgereikt als erkenning voor het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen een opdrachtgever en een ontwerper. Daarbij staan het ontwerpproces, de toegevoegde waarde en relevantie voor de samenleving centraal.

Zowel geregistreerde als niet-geregistreerde architecten konden dit jaar in aanmerking komen voor deze prijs. De prijswinnaar wordt op 22 november bekend gemaakt. De provincie wil met deze prijs de belangstelling voor architectuur bij een breed publiek vergroten. De prijs is daarnaast bedoeld om de architectonische kwaliteit van bouwwerken te bevorderen.

Eén van de vijf genomineerde projecten is het Nieuwbouw kantoor Noordwest Friesland, Sint Annaparochie; GDA Architecten bv bna, Burdaard; opdrachtgever: Wonen Noordwest Friesland, Sint Annaparochie

bron: provincie Fryslân


St.-Annaparochie, 5 november 2008

'Van der Werff moet burgemeester nieuwe fusiegemeente worden'

Als het aan de Bildtse VVD-fractie ligt, wordt Aucke van der Werff burgemeester van een nieuwe fusiegemeente in Noordwest-Fryslan. De samenwerking van de vier gemeenten schiet volgens de liberalen niet op. De WD heeft, mede gezien de ontwikkelingen in Zuidwest-Fryslan, weinig vertrouwen dat het Bildt een fusie kan ontlopen, zo gaf men donderdag tijdens de raad te kennen.

VVD-fractievoorzitter Jaap de Haan zei dat de Middelsee-samenwerking hem maar niet kan overtuigen. "We hebben als gemeenten leuk met elkaar thee gedronken, maar het wordt tijd dat we elkaar in de ogen kijken. Wij denken wel dat we met deze samenwerking kunnen scoren, maar dan heb ik het niet over de gezamenlijke inkoop van toiletpapier. Het wordt tijd om ook de langzame broeders mee te krijgen," zei De Haan, doelend op Ferwerderadiel, een gemeente die volgens De Haan niet goed meekomt in de samenwerking.

Zijn collega Wiebe Postma voegde er later aan toe dat hij pessimistisch is over de toekomst van het samenwerkingsverband Middelsee. "It byld fan dit kolleezje oer it Middelsee-ferban likent mij fierstente optimistysk. Wij moatte ús der net sa'n soad mear fan foarstelle, al snap ik dat Van der Werff dat as boargemaster nea tajaan sil. Węrom wurdt it nea wat? De kultuer-ferskillen binne te grut."

bron: De Bildtse Post
Gerard de Jong


Nieuwebildtzijl, 5 november 2008

Militairen en instanties oefenen overstromingsramp

Militairen uit Wezep in de weer met zandzakken op de Nieuwebildtdijk. Foto Jan Bonefaas

Defensie, de politie en Wettersklp Fryslan hielden maandag op het Bildt een rampenoefening. Theoretisch overstroomt Fryslan eens in de 4000 jaar, en dat scenario werd maandag aangegrepen om de rampen- en evacuatieplannen te testen en de samenwerking tussen instanties en gemeentes te beoordelen.

Op het gemeentehuis werd een nteuw computersysteem, FLIWAS, gebruikt. Dit systeem alarmeert en informeert over hoogwatersituaties. Defensie kwam samen met het Wetterskip in actie op de kruising van de Albadaweg en de Nieuwebildtdyk. Milairen van het 101 Geniebataljon van de Prinses Margrietkazerne uit Wezep vulden 500 zandzakken en dichtten 'gaten' in de Nieuwebildtdijk. Deze secundaire waterkering wordt in het geval van een ramp van deze omvang extra opgeschaald.

bron: De Bildtse Post
Foto Jan Bonefaas (gescand)


Leeuwarden, 4 november 2008

32.000 Friezen evacueren: ingewikkelde operatie

Natuurlijk is het geen sinecure: 32.000 mensen evacueren bij een dreigende watersnoodramp. En als de 12.000 eilanders dan niet in Harlingen terecht kunnen, omdat daar een gezonken schip de sluis blokkeert, en ook een groot deel van de rest van Nederland onder water dreigt te komen, wordt het een wel héél ingewikkelde operatie.

Het centrale uitgangspunt was dat er door een lagedrukgebied bij IJsland een zeer zware storm de Nederlandse kust nadert. Aanstaande vrijdag is het zo ver - volgens het oefenscenario uiteraard - dan zal een groot deel van Nederland overstromen.

In Fryslân kwamen gisterochtend de eindverantwoordelijken van de beveiligingsregio Fryslân (Ferd Crone), de meest betrokken gemeenten (de burgemeesters Van der Werff van het Bildt en Scheffer van Harlingen), defensie en de gezamenlijke hulpdiensten meteen in crisisberaad bijeen.

bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht    >>

Nieuwebildtzijl, 4 november 2008

Foto LC/Catrinus van der Veen (gescand)

Met zandzakken oefenen voor ramp

Een grote overstroming dreigt. Militairen van de Prinses Margrietkazerne in Wezep sluiten bij Nieuwe-bildtzijl met zandzakken een opening in de waterkering af.

Deze klus was gisteren onderdeel van de grootste rampenoefening die ooit in Nederland is gehouden. Friese overheden en hulpdiensten zetten zo'n 140 mensen in, landelijk deden er meer dan 5000 mee.

bron: Leeuwarder Courant
Foto LC/Catrinus van der Veen (gescand)


Nij Altoenae, 4 novimber 2008

Twangsom foar te folle katten

foto: Leeuwarder Courant

Jacqueline Claus fan Sint Anne krijt in twangsom fan 5000 euro, omdat der op 1 novimber te folle katten yn har wente wiene. Dat makke de gemeente It Bilt bekend. Yn maart wie dy sanksje al oankundige, omdat se doe mear as 60 katten yn 'e hűs hie. Se moast dat tal werom bringe nei 10. Dy útspraak hat se oanfochten, mar ferline wike hat de rjochter har beswier ôfwiisd.

As der nije wike noch hieltyd te folle katten binne, sil der noch in kear in boete fan 5000 euro komme. De gemeente wit noch net wat foar stappen dęrnei űndernommen wurde.

bron: Omrop Fryslân


St.-Annaparochie, 4 novimber 2008

Zes nieuwe Bilkerts

29 oktober is het Bildt zes nieuwe Bilkerts rijker worden. Op het gemeentehuis was een Naturalisatieceremonie. Zes personen hebben kort geleden de Nederlandse nationaliteit gekregen. Daarom heeft de gemeente hen uitgenodigd voor een ceremonie. De burgemeester reikte de 'bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap' (het Koninklijk Besluit) uit aan de betrokkenen.

Familie en vrienden waren ook aanwezig. Burgemeester Van der Werff hield een korte toespraak. Hierna werd er nog met elkaar gesproken, gebak gegeten en koffie en thee gedronken.

bron: Gemeente het Bildt


Sint Annaparochie, 3 november 2008

Derde klasse lonkt voor Sint Anna

Rudy Fopma van Sint Annaparochie wint een kopduel van Hans Oegema. Foto Hooge Noorden/Jacob van Essen (gescand)

Zeven wedstrijden gespeeld en nog nul punten. Het lijkt een nachtmerrie, maar voor Sint Annaparochie is het pijnlijke werkelijkheid. De hekkensluiter in de tweede klasse K verloor gistermiddag op eigen veld het cruciale duel tegen het als voorlaatste geplaatste Zwaagwesteinde met 1-4 en wacht daardoor nog steeds op het eerste winstpunt. "Ach", berustte trainer Coos van Kooten, "ik beschouw dit niet als een verloren jaar. Deze piepjonge ploeg doet nu ervaring op. En is het niet voor de tweede klasse, dan komt die ervaring wel weer in de derde klasse van pas."

Afgelopen seizoen eindigden de Bildtkers in de derde klasse op een wat kleurloze vijfde stek. Middels een periodetitel en een succesvolle nacom-petitie werd toch promotie afgedwongen naar het hoogste niveau in het bestaan van de club. Opvallend genoeg vertrok toch een groot deel van de spelersgroep. „Dat was al ver voor de promotie afgesproken met andere clubs en die jongens wilden hun belofte absoluut nakomen", aldus Van Kooten. En dus moeten de Bildtkers het nu doen met een gemiddeld piepjonge spelersgroep "die naďef voetbalt en voor een groot deel tegen de tegenstander opkijkt."

bron: Leeuwarder Courant


Sint Annaparochie, 3 november 2008

De wereld over voor groente en fruit

Rieny Smeding met mini-bloemkolen. Foto LC/Catrinus van der Veen (gescand)

Erg vaak is Rieny Smeding niet te vinden in de hallen van Smeding’s groente- en fruitgroothandel in Sint Annaparochie. Zijn werkplek is de hele wereld. Dat wil zeggen, die plekken op de wereld waar voor de Nederlandse markt interessante groenten en fruit worden verbouwd. Die werkplek is ook seizoensgebonden. In de zomer is de 'buitengroente' volop in Nederland te krijgen, maar in het najaar moet je er voor naar Spanje.

Citrusvruchten zijn ook al zo'n wereldproduct. Uit Florida komen bijvoorbeeld de beste grapefruits. En al doet Turkije zijn best, de Amerikaanse kwaliteit is moeilijk te evenaren. Meloen komt nu uit Brazilië. Smeding maakt elk jaar wel een rondje Faro (aardbeien), Cadiz (bospeen), Almeria (vruchtgroenten), Murcia (broccoli en ijssla), Valencia (citrusvruchten) en Barcelona (bloemkolen).

bron: Leeuwarder Courant


Nijebiltsyl, 3 novimber 2008

Rampoefening op seedyk Bilt

Op de seedyk by Nijebiltsyl oefenje militêren moandei dat de dyk op ferskate plakken trochbrekt troch in ferskriklike stoarm. Op de gemeentehuzen oefenje boargemasters, plysjeminsken, wetterskipsmeiwurkers en amtners hoe't sy dan hannelje moatte. Sa wurdt besjoen oft Fryske helpferlieners klear binne foar in oerstreaming.

In stoarm as dęr't no op oefene wurdt soe ien kear yn de 4000 jier foarkomme kinne.

bron: Omrop Fryslân

Omrop Fryslân Beharkje de reportaazje   >>

Sint Annaparochie, 3 november 2008

Erik Schipper Winnaar Bildtssongfestival 2008

In een bomvol 'Ons Huis' is Erik Schipper zaterdag winnaar geworden van een perfect geslaagd 23ste Bildts Songfestival geworden.

Erik was in 2004 ook al winnaar en leefde zich zaterdagavond geweldig uit op het podium met begeleidingsband Lays.

 

bron: www.bildtssongfestival.nl


Winsum, 1 november 2008

Vier auto's betrokken bij ongeluk Winsum

Foto: Leeuwarder Courant

Vier auto's raakten vrijdagochtend betrokken bij een ongeluk op de Froonackerdyk in Winsum. Een 41-jarige vrouw uit Easterlittens wilde linksaf slaan naar de Meamerterdyk. De 54-jarige bestuurder uit Haulerwijk van een achteropkomende vrachtwagen zag dit te laat en botste achterop de auto van de vrouw.

Daardoor rolde haar auto de rijbaan voor tegemoetkomend verkeer op. Het voertuig werd frontaal geraakt door een auto van een 35-jarige bestuurster uit Minnertsga. Deze tolde over de rijbaan en raakte de zijkant van een andere personenauto, van een vrouw (35) uit Franeker.

Alleen de vrouw uit Easterlittens is voor onderzoek per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Sneek. De andere automobilisten werden ter plekke onderzocht. Door de aanrijding was de afslag Baard en Easterlittens enige tijd afgesloten. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeluk.

bron: Leeuwarder Courant


Sint Annaparochie, 1 november 2008

Hemmemaweg (Google Earth)

Sint Anne knapt entreeweg op

De Hemmemaweg (N383) in Sint Annaparochie krijgt een opknapbeurt. Er komt laanbeplanting langs in de vorm van bomen en struiken, de belijning wordt vernieuwd en aangepast en er komt meer verlichting. Sint Anne is in zuidelijke richting uitgebreid en het plaatsnaambord moet daarom opschuiven. Tegelijkertijd wordt de Hemmemaweg ingericht als 50-kilometerweg. Ter hoogte van de komborden wordt de weg optisch smaller gemaakt door middel van bomen.

Omdat het voor veel mensen de toegangsweg is tot het dorp en zelfs de hele gemeente Het Bildt, moet de weg er representatief uitzien, vinden burgemeester en wethouders. Het college wil €50.000 besteden aan de aanpassingen.

bron: Leeuwarder Courant


Ferwerd, 30 oktober 2008

Stormvloedoefening 'Wetterpas'

Op maandag 3 november aanstaande wordt in de gemeente het Bildt en in het noordwesten van de gemeente Ferwerderadiel, de stormvloedoefening ‘Wetterpas’ gehouden. Bij deze grootschalige rampenoefening zullen diverse hulpdiensten worden ingezet waaronder ook een bataljon van de genietroepen.

Als gevolg van deze oefening zal de politie op die dag – tussen 10.00 en 16.00 uur – in het bedoelde gebied bijzondere verkeersmaatregelen instellen. Onder andere door wegafsluitingen zal het gebied beperkt toegankelijk zijn. Bewoners uit het betreffende gebied kunnen op vertoon van een aan hen gezonden brief vrij in- of uitreizen.

kaartje met het gebied dat is afgezet
bron: Ferwerderadeel


Sint Annaparochie, 30 oktober 2008

Vrouw moet nog 29 katten dumpen

'Kattenvrouw' Jacqueline Claus uit Sint Annaparochie heeft nog tot zaterdag om voor 29 katten een ander thuis te vinden. De rechter verwierp woensdag haar bezwaarschrift tegen de gemeente Het Bildt. Die stelde zeven maanden geleden dat zij maar tien katten mag houden. In maart had zij 58 zwerfkatten, inmiddels zijn daar nog 39 van over.

Claus vroeg bij de rechter om uitstel, maar die wilde daar niets van weten. De kattenvrouw gebruikt haar hele huis en tuin voor de opvang en dit gaat te ver, vinden zowel gemeente als rechter. Claus heeft al zeven maanden de tijd gehad om het aantal katten tot tien terug te brengen. Daar hoeft zij niet nog langer voor te krijgen, oordeelde de rechter.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Annaparochie, 27 oktober 2008

Rijbewijs ingevorderd van dronken bestuurder

De politie heeft zondagavond een dronken autobestuurder van de weg gehaald. Een getuige zag dat de man twee banden lek reed op een stoeprand en daarna doorreed. Op de Middenweg-West trof de politie de auto en de bestuurder, een 40-jarige inwoner van Sint Jacobiparochie, aan.

Hij bleek flink onder invloed. Aan het bureau blies hij 1060 ug/l. Zijn rijbewijs werd ingevorderd en er wordt proces-verbaal tegen de man opgemaakt. De verdachte werd voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: www.politie.nl


Sint Annaparochie, 26 oktober 2008

Baldadige jeugd gepakt

De politie heeft zondagochtend een 17- en een 18-jarige knaap uit Sint Annaparochie gepakt voor baldadigheid. De knapen draaiden een verkeersbord op de Hemmemaweg om. Toen ze de politie zagen, renden ze weg.

De politiemensen waren in uitstekende conditie en haalden de vandaaltjes in korte tijd in. Beiden kregen een proces-verbaal voor baldadigheid. Later bleken op de route vanaf Berlikum naar Sint Anna in totaal 16 borden te zijn omgedraaid.

Bron: www.politie.nl


Hallum, 25 oktober 2008

Laatje open, laatje dicht

Boer en waterschapsman Herre Kingma: 'Ik bin arich stormvast. Mar ik in my wel opwine over onrechtfaardigheden.' Foto Laurens Aaij

Hij heeft een hoofd vol laatjes. Voor elke functie een. Herre Kingma schakelt moeiteloos heen en weer, van ZPC naar Wetterskip, van gemeenteraad naar Provinciale Staten. Toch is hij op de eerste plaats boer. Met een vergadervirus. Maar na bijna veertig jaar vergaderen is het mooi geweest.

fraag Herre Kingma (1938) naar de Friese zeedijken en de jaartallen, data en namen vliegen over de tafel. Te beginnen in 1505 (aanleg oude Bildtdijk) om dan via de Tachtigjarige Oorlog uit te komen bij de plannen voor een supergemaal bij Lauwersoog. Dat er natuurlijk moet komen, want er moet bij alle waterstanden en windrichtingen geloosd kunnen worden op het Lauwersmeer. En alternatieve overloopgebieden zijn ook heel kostbaar, waarschuwt Kingma andersdenkenden.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder >>


Sint Annaparochie, 22 oktober 2008

Noordwest-Friesland moet het zelf zeggen

Onbekend maakt onbemind. Dat geldt zeker voor Noordwest-Fryslan. Dat kan wel beter, zo is de gedachte van Plattelansprojecten Noardwest Fryslan. Dus mogen de bewoners hun ideeën op het gebied van landbouw spuien op twee informatieavonden.

Soms lijkt het wel eens dat het gebied boven Franeker vooral problemen kent. Verzilting, bodemdaling, afkalvende visserij om maar eens een paar te noemen. Als gebiedscoördinator Ger Bosklopper uit Sneek voorbeelden van positievere activiteiten opnoemt, lijkt het juist alsof het er bruist.

Maar wat de bewoners zelf zouden willen, is hem eigenlijk onbekend. Ook Froukje de Jong uit Sint Annaparochie, die namens de landbouw in het Gebiedsplatform zit, is heel benieuwd waarmee haar streekgenoten en boerencollega's op de proppen zullen komen.

Bron: Leeuwarder Courant


Oudebildtzijl, 22 oktober 2008

Hennepkwekerij opgerold

De politie heeft woensdagavond een hennepkwekerij opgerold in een woning aan de Monnikebildtdijk. Naar aanleiding van het feit dat de bewoner nog boetes had openstaan of nog een gevangenisstraf moest uitzitten werd een bezoek gebracht aan deze woning en de bewoner.

Eenmaal in de woning troffen agenten in het achterste gedeelte van het huis een hennepkwekerij met circa 364 plantjes aan. De bewoner, een 51-jarige man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De planten en kwekerij zijn vernietigd.

Bron: www.politie.nl


Tzummarum, 22 oktober 2008

Welkom bij Froulju foar Froulju

Froulju is het Friese woord voor een groep vrouwen. En dat zijn we; een groep ondernemende vrouwen uit Friesland. In 2007 hebben we twee evenementen georganiseerd om onszelf te presenteren aan andere vrouwen. Deze evenementen waren zo succesvol, dat we in 2008 nogmaals een evenement, noem het een beurs, een markt, een happening, gaan organiseren.

Groter dan de vorige keer, dus met meer deelneemsters en meer bezoeksters. Een evenement dat een unieke insteek heeft; een doe-, ervaar- en beleefbeurs voor en door vrouwen. Kom zaterdag 25 oktober naar de Harnehal in Tzummarum en maak kennis met een enthousiaste groep ondernemende vrouwen; allen met een onderneming die een steentje kunnen bijdragen aan het welzijn van vrouwen. Dat is wat het is...

Er staan 10 Bildtse vrouwelijke ondernemers op "Froulju foar Froulju". Tussen 9 en 10 uur is er een live-uitzending op radio Omrop Fryslan vanaf de beurs.

Bron: Mailing


St.-Anne, 22 oktober 2008

Ouwe Bildtse folksferhalen herleve in 'e bibletheek

Foto: Jan Bonefaas (gescand)

Woensdegaven 15 oktober bibletheek St.-Anne. Regenachtig weer, foetbal op 'e tilleflzy en dos 'n prot mînsen op 'e lap. 't Waar de Week fan 'e Geskidenis, en 't doel dusse week waar ferhalen fan Nederlând hore te laten in 't hele lând. Op 't Bildt hewwe wy gyn sagen en legenden, der bin wy als gemeente nag te jong foor. Maar ferhalen binne d'r genog en derom hadden Stichting Ons Bildt, 't Bildts Dokumintasysintrum en 'e bibletheek 'n oproep deen an elkeneen die't ferhalen over 't Bildts of Bilkerts fertelle wou.

In eerste instânsy dochten wy an ferhalen over Stad Niks, Acht Plagen en soa, maar 't deen bliken dat d'r f'eul meer te fertellen waar over mînsen en bedriven. Gyn probleem; doel is ferhalen fan froeger hore te laten en fooral te bewaren foor later. Geskidenis is niet wat fan heel froeger. At jou dut stikky leze, is de ferhale-aven ok al weer geskidenis.

Bron: De Bildtse Post

Lees verder >>
Omrop Fryslân Klik hier foor 't ferslag op Omrop Fryslân in Brekking fan 16 oktober (start op 8.10 min.).


St.-Annaparochie, 22 oktober 2008

Brug Langhuisterweg is gereed

Foto: Jan Bonefaas (gescand)

De brug op de kruising Langhuisterweg/Oudebildtdijk is weer open. In maart werd de brug plotseling gesloten, toen bleek dat hij niet stabiel genoeg was. Na een renovatie die tot en met de zomer in beslag nam en zo'n € 250.000 kostte, is de brug sinds enkele weken weer open.

Het agrarisch verkeer had flink last van de weggevallen overgang over het water en moest omrijden, maar kan er - juist nu het er qua oogst nog even flink op aankomt - weer goed gebruik van maken. En dat geldt, zoals hier te zien, uiteraard ook voor recreatief verkeer.

Bron: De Bildtse Post


Ouwe-Syl, 19 oktober 2008

Spectaculaire bekerstunt voltrekt zich op Ouwe-Syl!

Nanne Sjouke doet een duik naar de bal en maakt met zijn “koppie” de wedstrijd tot een ware thriller, 3-3

Zaterdag 18-10-08, het gele Ouwe-Syl beleeft een Blauw Wit dag. Nadat in de vroege ochtenduren de Sylster B-junioren met 7-4 te sterk zijn voor Blauw Wit ’34 B4, is het in de vroege middag koploper Blauw Wit ’34 4 dat pas in de eindfase van de wedstrijd het in de onderste regionen verkerende Ouwe Syl 2 met een miniem verschil (1-2) opzij weet te zetten. De toon is gezet voor een ware afsluitende voetbalthriller. Ouwe-Syl moet het na de moeizame poulefase in het bekertoernooi opnemen tegen 1e klasser Blauw Wit ’34. Na een sensationele wedstrijd met twee werelddoelpunten en een hectisch slot staat er 3-3 op het scorebord. Het team dat het meest aanspraak mag maken om een verder te bekeren, krijgt na een wervelende toetje waar het recht op heeft. Ouwe-Syl heeft maling aan het Champions League verleden van Max Houttuin en wipt na de strafschoppenserie de Liwwadders uit het bekertoernooi.

In een grijs verleden (89/90) is de Sylster equipe voor de eerste en tevens laatste keer doorgedrongen tot de halve finale van het bekertoernooi, na een 2-0 achterstand tegen Irnsum, weet de Sylster formatie na rust de zaak in evenwicht te brengen. In de daaropvolgende strafschoppenserie blijkt de druk voor de formatie van Peter Hart te groot. In het kampioensjaar (01/02) treft Ouwe-Syl hoofdklasser Drachtster Boys in de beker, waarin de Drachtsters met 2-6 geflatteerd winnen. Dit wetende is het geweldig affiche dat je als 5e klasser stuit op een opponent uit hogere regionen.

Bron: www.vvouwesyl.nl

Lees het hele bericht    >>

St. Anne, 19 oktober 2008

Reunion of The Local Heroes

Wie kent ze niet, de muziekhelden van weleer van Het Bildt en omstreken. Wat te denken van Storing, Nog Niks, The Midnight Ramblers, Huge-Road, Thor(on), Stiekum Toch, Wild Moments en vele anderen, zoals e.e.a. eertijds verwoord werd als de Bildtse Orkaan. De BildtBeat editie van 2009 wil als thema; een reunie-concert met alle mogelijke helden afkomstig van Het Bildt en omstreken.

Deze aankondiging komt ruim op tijd, zodat een ieder die dit ziet zitten zijn oude muziekmakkers kan benaderen en wellicht BildtBeat 2009 kan opluisteren met een eenmalig optreden van zijn of haar legendarische oude band om de jonkies van vandaag te laten horen waar heit en mem van uit hun dak gingen. BildtBeat 2009 vindt plaats op de derde zaterdagmiddag in augustus. Dit zal dus zijn op 15 augustus 2009.

Aanmelden kan via bildtbeat@gmail.com. Namens organisatie BildtBeat, Dirk Spek

Bron: Persbericht


Ljouwert, 19 oktober 2008

It Biltse Goud

It Biltse Goud. Foto: omrop Fryslân

De ierappel hat him sûnt de yntroduksje yn 'e 16e ieu yn Europa ûntwikkele ta it fjirde lânbougewaaks, nei weet, rys en mais. De ierappel komt út Súd-Amearika. Hy waard troch de Spanjerts űntdutsen om 1536 hinne en dęrnei meinommen nei Spanje.

Yn It Biltse Goud wurdt oan de hân fan argyfmateriaal en ynterviews yngien op de histoarje fan 'e ierappel, de oanbou, de feredeling en de ekonomyske wearde. It Biltse Goud is snein 19 oktober 2008 te sjen west op Nederlân 2 en is nochris te sjen sneon 25 oktober 2008 om 12.25 oere op Nederlân 2.

Bron: Omrop Fryslân

Omrop Fryslân De útstjoering is hjir ek te sjen   >>

Leeuwarden, 18 oktober 2008

Gemeenten in Fryslân halen hier toprente

Voor hoge rentes hoefden Nederlandse gemeenten hun tijdelijke overschotten helemaal niet op buitenlandse banken te zetten. Friese gemeenten krijgen op hun deposito's rentes van 4,4 tot 7,4 procent bij Nederlandse banken. Als Friese gemeenten al sparen, dan doen ze het veilig.

Dat blijkt uit een rondgang van het Friesch Dagblad langs de Friese gemeenten. Veel Friese gemeenten sparen helemaal niet. Ruim een derde van de gemeenten laat ondubbelzinnig weten geen geld te hebben uitstaan op dit moment. En als ze geld voor langere of kortere tijd wegzetten, dan doen ze dat bij Nederlandse banken met een A-status of hoger, zoals de Friesland Bank, de Rabobank of de Postbank. Lopende rekeningen hebben ze vaak bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Reserves staan daar normaliter ook.

Het Bildt had het te druk voor een antwoord op een paar actuele vragen over wat de gemeenten doen met het geld van hun burgers. Bolsward, Franekeradeel, Heerenveen, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Vlieland hebben niets van zich laten horen.

Bron: Friesch Dagblad


Sint Jacobiparochie, 18 oktober 2008

Wat merken Friese bedrijven van de crisis?

"Het wordt rustiger", meldt Folkert de Graaf van Meijer Special Equipment (MSE) in Sint Jacobiparochie. De producent van vorken voor heftrucks krijgt minder bestellingen binnen. "We merken dat grote bedrijven investeringen uitstellen. Leasecontracten worden opgerekt."

Gevolgen voor de bedrijfsvoering heeft de crisis vooralsnog niet. MSE prijst zich gelukkig met de recente investering van €2 miljoen in een nieuwe productielijn. "Dankzij die nieuwe lijn kunnen we efficiënter werken."

Bron: Leeuwarder Courant


Hattem, 17 oktober 2008

Ongeval tijdens hevige regenbui

Een 20-jarige vrouw uit Minnertsga is donderdagmiddag 16 oktober met haar auto in de bosjes beland. Zij reed over de A 28 onder Hattem er verloor tijdens een hevige regenbui de macht over het stuur.

De vrouw reed over de A 28 en kwam uit de richting Zwolle. In de bocht bij de aansluiting van de A 50 ontstond er door hevige regenval aquaplaning en raakte de vrouw de macht over het stuur kwijt. Zij kwam in de bosjes links van de weg terecht en kwam met de schrik vrij.

Bron: www.heerdeonline.nl


St.-Annaparochie, 16 oktober 2008

Trouw in de voetsporen van Rembrandt van Rijn

Op het Bildt kunt u trouwen in de voetsporen van Rembrandt van Rijn. En wel in de Van Harenskerk in St.-Annaparochie. Op dezelfde plek waar Rembrandt van Rijn en Saskia Uylenburg in 1634 elkaar het jawoord gaven. Begin augustus hebben burgemeester en wethouders van het Bildt in overleg met de Protestantse Gemeente St.Annaparochie, de Van Harenskerk aangewezen, als officiële Bildtse trouwlocatie. In deze kerk kunt u een kopie van de trouwakte zien. Voor de kerk staat een bronzen beeld van Suze Boschma-Berkhout. Dit beeld herrinnert aan de huwelijksdag; Rembrandt achter zijn schildersezel met Saskia als model.

De gemeente het Bildt biedt vier interessante trouwlocaties:
- het gemeentehuis in St.Annaparochie
- de Groate Kerk in St.Jacobiparochie
- de voormalige Julianakerk in Oudebildtzijl en vanaf nu dus ook
- de van Harenskerk in St.-Annaparochie

Bron: gemeente het Bildt
foto: Johan Visbeek


Sint Jacobiparochie, 16 oktober 2008

'Middelweg' in Groate Kerk

De Groate Kerk in Sint Jacobiparochie biedt zondagmiddag een afwisselende middag met humor en verhalen 'van de straat' door Hein Jaap Hilarides, 'live' kunst door Hendrik Elings en muziek door het accordeon-duo Mélancolique en de Rebound Boogie Bent. Hein Jaap Hilarides en Hendrik Elings zijn beiden geboren aan de Middelweg. De eerste in St. Jacobiparochie, de laatste in St. Annaparochie.

Zo is het idee ontstaan om samen een boek te maken over de Middelweg. Hein Jaap draagt zorg voor de verhalen in de voor hem kenmerkende stijl van Bildtse droge humor en Hendrik Elings maakt bij ieder verhaal een passend schilderij. Deze middag treden ze voor het eerst met een schilderij en een verhaal over de Middelweg naar buiten.

Sint Jacobiparochie, Groate Kerk, zo, 15.30 u, € 7,50, tot 12 jaar € 2, www.acrael.nl

Bron: Leeuwarder Courant
Uit


St.-Annaparochie, 15 oktober 2008

Raadslid verder als 'Frije Bilkerts'

Raadslid Leendert Ferwerda stapt uit de PvdA. Een verschil van mening over meerdere beleidsthema's heeft ertoe geleid dat de Stannebuurtster zich niet meer thuis voelt in de partij. Volgens Ferwerda krijgt hij geen ruimte om een eigen standpunt uit te dragen, de PvdA vond dat hij te vaak anders stemde. Het besluit is volgens de partij 'in goed overleg' genomen. Ferwerda gaat in de raad verder met een eigen partij, Frije Bilkerts.

De stap van Ferwerda kan nauwelijks als een verrassing aangemerkt worden. Al sinds het begin van de raadsperiode in 2006, bleek Ferwerda er vaak een ander standpunt op na te houden dan zijn fractiegenoten. Zo stemde hij over het zwembad, recreatie op Zwarte Haan, de herinrichting van de Hollandse Straat en op tal van andere punten anders dan de rest van de PvdA. Ook was Ferwerda de enige die de motie van de gemeenteraad om het zorgcentrum aan de Cingel afgebouwd te krijgen niet heeft ondersteund. In de laatste raadsvergadering verschilden Ferwerda en de PvdA op liefst drie punten van mening.

Bron: De Bildtse Post

Lees verder >>


Sint Annaparochie, 14 oktober 2008

Ferwerda splitst zich af van PvdA

Raadslid Leendert Ferwerda van de gemeente Het Bildt keert zijn PvdA de rug toe en gaat door als eenmansfractie. Zijn stemgedrag wijkt vaak af van die van de PvdA, tot ongenoegen van hemzelf en zijn collega's. Hij gaat door onder de naam partij Frije Bilkerts.

Ferwerda's afwijkende standpunt over de toekomst van zwembad De Bildtse Slag - de belangrijkste politieke kwestie in deze raadsperiode - vormde de spreekwoordelijke druppel. "De fractie deed voor de vergadering een ernstig beroep op me met haar mee te stemmen vanwege het fractiebelang. Juist in dit soort belangrijke kwesties wil ik de vrijheid hebben te stemmen wat ik wil."

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder >>


Sint Jabik, 14 oktober 2008

Skea by Meijer Plaatbewurking

Brân Plaatbewurking St Jabik

Yn in fabrykshal fan Meijer Plaatbewurking yn St Jabik is tiisdei brân útbrutsen. De brân is begűn yn in ôfsűchynstallaasje yn de lasromte. Meiwurkers fan it bedriuw koene de brân űnder kontrôle hâlde oant de brânwacht fan Sint Anne kaam. It fjoer wie dęrnei gau út.

Trochdat der in protte reek frijkaam, koene 50 fan de 200 meiwurkers oardel oere net wurkje. Neffens direkteur Albert Meijer kinne alle opdrachten dochs gewoan útfierd wurde. De brân hat foar in protte skea soarche, in nije ôfsűchynstallaasje kostet al gau 10.000 euro.

Bron: Omrop Fryslân

Omrop Fryslân Direkteur Albert Meijer   >>

Heerenveen, 14 oktober 2008

Inwoner Minnertsga aangehouden voor mishandeling

De politie heeft maandagmiddag op De Fortuin een 57-jarige inwoner van Minnertsga aangehouden op verdenking van mishandeling. Een 79-jarige inwoner van Heerenveen was ’s ochtends op De Fortuin langs de 57-jarige gelopen die op dat moment zijn auto aan het wassen was. Om nog onbekende reden stak de man uit Minnertsga zijn tong uit. De 79-jarige besprak dit voorval met zijn vrouw. Zijn vrouw vertelde dit vervolgens aan de vriendin van de 57-jarige, die haar partner aansprak op zijn gedrag.

De man uit Minnertsga accepteerde dit blijkbaar niet en ging verhaal halen bij de 79-jarige man. Zonder enige aanleiding werd het slachtoffer geslagen met een huiskamerlamp. De man viel en liep letsel op aan zijn hoofd en schouder. De 79-jarige werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Heerenveen. De verdachte werd vervolgens aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hij werd hier voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: www.politie.nl


Sint Annaparochie, 13 oktober 2008

Gemeente heeft begroting 2009 klaar

Burgemeester en wethouders hebben op 2 oktober jl. aan de raad een ontwerp voor de begroting 2009 met toelichting aangeboden evenals de meerjarenraming voor de jaren 2010 t/m 2012. De ontwerp-begroting ligt vanaf dat zelfde moment voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis en is hier te downloaden. De ontwerp-begroting is ook tegen betaling van de kosten te verkrijgen.

De raad zal de ontwerp-begroting in zijn openbare vergadering van 30 oktober 2008 behandelen. Daaraan voorafgaand zal de raadscommissie zich op 15 oktober 2008 buigen over de ontwerp-begroting.

Bron: gemeente het Bildt


Sint Annaparochie, 13 oktober 2008

Blingbling in Sint Anne

Tamme de Groot plaatst een zuiger op een cilinderstuk

Hij hangt er onmiskenbaar, de bekende metaalgeur. In de hal van Klaas Bijlsma Machinefabriek in Sint Annaparochie worden jaarlijks zo'n 2900 hydraulische cilinders gemaakt. Twaalf mannen ontwerpen, draaien, vrezen, lassen en monteren. En metaal dat bewerkt wordt, dat ruik je. "Lekker", vindt bedrijfsleider Dirk Kingma.

De mannen in de werkplaats maken net zo makkelijk een enkele cilinder, speciaal voor een opdrachtgever gemaakt, als een wat grotere serie tot bijvoorbeeld twintig stuks. Speciaal voor de grotere klussen heeft KBM net geďnvesteerd in een gloednieuwe, computergestuurde CNC-draaibank.

Bron: Leeuwarder Courant
(Wat doen ze hier?)

Lees verder >>


Sint Annaparochie, 13 oktober 2008

Aardappelfilms vallen in de prijzen

De animatiefilm 'Solanum tuberosum – The story' van Sam Baas en Kitty Stolk, studenten aan de Leeuwarder Academie voor Popcultuur, is zaterdag bekroond met de hoofdprijs van het Kortfilm Festival in Sint Annaparochie. Dat tweejaarlijks festival werd voor de tweede keer gehouden. De hoofdprijs bestaat uit een geldbedrag van €2500.

Het programma was dit jaar gewijd aan de aardappel (latijnse naam: solanum tuberosum), vanwege het internationaal jaar van de aardappel. Zo was er ook een documentaire uit 1964 te zien, ‘Aardappelfabriek', die ter plekke commentaar kreeg van filmmaker R. Westra, ging de aanmoedigingsprijs naar een andere film die ‘Solanum tuberosum' heette en vond het publiek de film ‘Aardappelliefde' van Remmelt Eldring (student aan de NHL) het leukst. De jury bestond uit conservator Thom Mercuur, filmers Kees Hin en Ernie Damen, kunstenaars Margreet Kramer en Fred Thoolen, producente Wieke Mollema en filmhoogleraar Bert Hogenkamp.

Bron: Leeuwarder Courant

lctv.nl Het winnende filmpje is hier zien (wel even geduld)   >>

Sint Jabik, 12 oktober 2008

St.Jabik in herftskleuren

Bomen geven St.Jacaobiaprochie prachtige herfstkleuren.

Als je een blokje om gaat door St.Jabik, dan moeten je de mooie herfsttinten aan de bomen wel opvallen. Nog niet alles is verkleurd maar hier en daar zijn er al prachtige plaatjes te schieten.

Bron: www.sintjabik.nl

Meer foto's   >>

Sint Anne, 11 oktober 2008

It bysűndere boatsje. Foto: omrop Fryslân

Fiskersbeurs yn Sint Anne

Fisken, ferskate soarten keunstaas, dobbers en boatsjes binne sneon by inoar sammele yn sporthal De Bildtse Slag yn Sint Anne. Gewoanwei wurdt de beurs op De Gordyk holden, mar om't angelsportferiening De Deinende Dobber har sechstich-jierrich bestean fiert, is de beurs nei Sint Anne ferhuze.

Op de beurs wurdt bygelyks útlein hokker lokaas je it bęste brűke kinne foar de fisken. Der leit ek in fisker mei in bysűndere boat yn it wetter. De feriening hat op it stuit 800 leden.

Bron: Omrop Fryslân

Omrop Fryslân Sjoch nei it fragmint   >>

Wytgaard, 11 oktober 2008

Jongen uit Oudebildtzijl gewond

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar een aanrijding vrijdagmiddag op de Hegedyk waarbij een 19-jarige jongen uit Oudebildtzijl gewond raakte.

De jongen was bij het oversteken van de weg geraakt door de spiegel van de passerende auto van een 66-jarige man uit Reduzum.

De jongen is met lichte verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Jabik, 11 oktober 2008

Rommelmarkt KV Het Noorden weer groot succes

Zaterdag heeft de KV Het Noorden weer haar jaarlijkse rommelmarkt gehouden. De rommel, het hele jaar bijeen gegaard door vrijwilligers, werd weer uitgestald op het terrein en in de loods van Koos vd Ploeg. Het prachtige weer zorgde voor veel bezoekers, die na de handel even lekker op het terras van cafetaria "de Oude Postduif" neerstreken.

Om 2 uur begon Matty Slager met de verkoop bij op bod van de meest waardevolle artikelen. Bijgestaan door Peter Schat, Freerk vd Ley en Wilma Wassenaar werd bijna alles verkocht. Behalve een paar dingen waar teweinig voor geboden werd, die komen volgend jaar wel weer op de kar. Al met al een gezellig gebeuren met hopelijk een lekkere dikke opbrengst voor de "KV Het Noorden".

Bron: www.sintjabik.nl

Meer foto's van Bertus >>


Stiens, 11 oktober 2008

Leeuwarderadeel houdt oogje op Middelsee-gemeenten

Laat de inwoners van Leeuwarderadeel zich uitspreken over de toekomst van hun gemeente. Bijvoorbeeld bij de gemeenteraads-verkiezingen van 2010.

Dat voorstel komt van Jo Bosma. De oud-burgemeester van Lemsterland buigt zich de komende maanden met de vijf fractievoorzitters over herindeling.

Moet Leeuwarderadeel partner blijven van de Middelsee-gemeenten Ferwerderadeel, Het Bildt en Menaldumadeel? Of is aansluiting bij het grote Leeuwarden verstandiger. Dat laatste opperde VVD'er Jeroen Pot deze week.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder >>


Vrouwenparochie, 11 oktober 2008

'Heksenjacht' op tractoren

De landbouwmachines zijn groter geworden, het begrip van de burger voor de boer kleiner. Foto LC/Wietze Landman (gescand)

Het aantal verkeersongevallen in Nederland daalt. Maar die waar landbouwwerktuigen bij betrokken zijn, nemen juist toe. Aanleiding voor de Friese politie om het landbouwverkeer dit najaar extra onder de loep te nemen. En dat is loonwerkers niet ontgaan. "It liket wol in heksenjacht."

Zoon Allard (36) en vader Marten Miedema (61) roeren in hun koffie. Ze hebben wel even tijd voor een bakkie en een praatje. Zij en hun tien medewerkers van loonbedrijf Miedema in Vrouwenparochie doen het deze regenachtige dag rustig aan.

In een van hallen van het nieuwe bedrijfpand staat een enorme suikerbietenrooier. Met een lengte van 12 meter, een hoogte van 4 en een breedte van 3 meter is het de grootste landbouwmachine in het wagenpark van de Miedema's. Dat bestaat verder uit 10 trekkers van 100 tot 200 pk, 2 laadschoppen, 2 mobiele kranen, een rupskraan, een hakselaar, een aardappelrooier, 4 maaidorsers en nog een aantal silagewagens, kippers en meststrooiwagens.

Bron: Leeuwarder Courant
Foto LC/Wietze Landman (gescand)

Lees verder >>


Sint Annaparochie, 10 oktober 2008

Foto Tresoar

Verkeersslachtoffer overleden

De veertigjarige Dirk Kikstra uit Sint Annaparochie is overleden aan de gevolgen van een verkeersongeval bij Engelum. De hardloper werd vorige week donderdag op het fietspad naast de Sirtemawei tussen Beetgumermolen en Marssum geschept door een auto.

De twintigjarige bestuurster uit Beetgum raakte bij het inhalen van drie auto's de macht over het stuur kwijt. Kikstra werd zwaar gewond naar het UMCG in Groningen overgebracht. Daar is hij bezweken aan zijn verwondingen.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees ook het bericht op Tresoar   >>

Stiens, 10 oktober 2008

'Stiens' lonkt naar Leeuwarden

Wat tien jaar geleden nog volstrekt onbespreekbaar was staat nu op de politieke agenda. De gemeenteraad van Stiens wil wel praten over een fusie met Leeuwarden. Tot dusver werd verwacht dat Leeuwarderadeel samen zou gaan met de Middelsee-gemeentes Ferwerderadeel, Het Bildt en Menaldumadeel.

Die mogelijkheid bestaat nog steeds, maar de gemeenteraad besloot gisteravond unaniem ook andere mogelijkheden voor samenwerking of fusie te onderzoeken. Naast een fusie met Leeuwarden onderzoekt Leeuwarderadeel een combinaties van de Middelsee-gemeentes met Franeker en of Harlingen.

(Stiens is blauw op de kaart, Leeuwarden rood. Ferwerderadeel, Het Bildt en Menaldumadeel zijn groen, Harlingen en Franekeradeel geel)

Bron: Leeuwarder Courant


Zeewolde, 10 oktober 2008

Wonen Noordwest Friesland wint KCC Award 2008

Donderdagmiddag 9 oktober is tijdens het landelijke congres in Zeewolde de KCC Award 2008 uitgereikt. KCC staat voor Klant Contact Center. De deelnemende corporaties uit heel Nederland zijn gemeten op de afhandeling van telefonische vragen, vragen aan de balie en via de email. Hoe snel worden de vragen beantwoord en wordt de informatie op een klantvriendelijke manier gegeven. Is de website informatief voor de klant, kan er ingelogd worden om klantspecifieke informatie op te vragen. Wonen Noordwest Friesland heeft meegedaan aan deze uitdaging. Er zaten 150 corporatiemedewerkers in de zaal van grote en kleine corporaties uit heel Nederland.

Als dan aan het eind van de middag Vincent Evers, internet evangelist, Wonen Noordwest Friesland naar voren vraagt om de Award in ontvangst te nemen, dan is dat natuurlijk een fantastische prestatie. Namens Wonen Noordwest Friesland hebben Jan Swart, Germ Reitsma en Kor Lautenbag de Award in ontvangst genomen. De Award is de bezichtigen in de ontvangsthal van Wonen Noordwest Friesland.

Bron: www.wonennwf.nl


Franeker, 9 oktober 2008

'Zoutwinning alleen in Wadbodem'

Een nieuwe vergunning voor zoutwinning mag alleen gelden voor de lagen onder de Waddenzee. Frisia Zout hoort de ook gevraagde vergunning voor winning op het land niet te krijgen. Dit vinden de gemeenten Franekeradeel, Het Bildt, Harlingen, Menaldumadeel en de provincie.

De overheden hebben hun bezwaar tegen verdere winning op de vaste wal kenbaar gemaakt aan het ministerie van economische zaken. Dit nadat zij overleg hadden gevoerd met Frisia Zout en Vermilion. Het Canadese bedrijf wint gas bij Franeker, maar staakte deze zomer de activiteiten nadat de bodem sneller bleek te dalen dan was verwacht.

Bron: www.dedeinendedobber.nl


Ljouwert, 9 oktober 2008

'Gjin sâltwinning op lân'

Frisia Zout, Harlingen

De provinsje en fjouwer Fryske gemeenten wolle gjin nije sâltwinning op it lân fan Noardwest-Fryslân. Dat hawwe se tongersdei by in oerlis oan it ministearje fan Ekonomyske Saken witten litten.

Frisia Sâlt hie twa nije fergunnings foar sâltwinning yn 'e Waadsee en it gebiet op it lân oanfrege. De gemeente en de provinsje wolle gjin winning op it lân mear. Ynwenners binne űngeręst oer grűndelgong. It ministearje beslút of de lânwinning trochgiet.

It gebiet dęr't it om giet hyt Barradiel 2. It bedriuw Vermillion sette dizze simmer de winning stil omdat de grűn rapper sakke as ferwachte. De provinsje en de gemeenten Frjentsjerteradiel, It Bilt, Harns en Menameradiel hiene tongersdei oerlis op it ministearje oer de sâltwinning.

Bron: omrop Fryslân


St.-Annaparochie, 9 oktober 2008

Het Bildt maakte 600 foto's in Ouwesyl

Tijdens de 'Bewegen voor overleven'-wandeltocht zijn er in Ouwesyl zo'n 600 foto's gemaakt. Deze foto's worden afgedrukt en nagezonden aan de belanghebbenden.

Dat levert de ambtenaren een bult werk op, eerst al de administratie van alle adressen die bij die foto's horen, en daarna het bij elkaar zoeken van de afgedrukte foto`s met al die adressen, maar het is een leuk stukje Bildt-promotie. De reacties van de wandelaars waren zeer positief.

Voor nog veel meer foto`s zie de site van 'Bewegen voor overleven'.

Bron: www.bildtweb.nl


St. Annaparochie, 7 oktober 2008

Hengelsport- en buitenbeurs in De Bildtse Slag

Hengelsportvereniging De Deinende Dobber bestaat in 2008 zestig jaar. Om dit te vieren organiseert de vereniging een spectaculaire hengelsport en buitenbeurs op zaterdag 11 en zondag 12 oktober 2008. De Deinende Dobber beurs is breed opgezet, waarbij alle facetten van de hengelsport en buitenleven aan bod komen.

Als locatie is gekozen voor sporthal/zwembad 'de Bildtse Slag' te St Annaparochie: een sfeervolle hal met een ruim zwembad. Het gehele zwembad staat ter beschikking en is uitermate geschikt voor demonstraties zoals wedstrijdvissen, kunstaasvissen, voerboten, de bellyboat en vliegvissen. Naast een gezellig restaurant, wat is omgetoverd in een sfeervol Visserscafé, is er tevens een aparte ruimte voor multimediapresentaties en lezingen.

Bron: www.dedeinendedobber.nl


Vrouwenparochie, 7 oktober 2008

Restaurants openen aanval op rookverbod

Na de kroegbazen hebben nu ook de restauranthouders de aanval op het rookverbod ingezet. Jan Huizinga van restaurant De Molen in Vrouwenparochie opent vrijdag een speciaal gedeelte waar gasten ongelimiteerd mogen roken.

"Het afgelopen weekend, met dat weer, dan stuur je toch geen gasten naar buiten", stelt Huizinga. "We hebben een luifel, maar als het waait is het daar niet uit te houden, zo dicht tegen de Waddendijk aan."Bron: Leeuwarder Courant


Minnertsgea, 7 oktober 2008

Start bouw appartementencomplex Minnertsga

Wethouder mevrouw Nel Haarsma geeft donderdagmiddag 9 oktober om drie uur met het slaan van een feestelijke paal het officiële startsein van de bouw van een appartementencomplex aan de Hermanawei (hoek Skoalstrjitte) in Minnertsga.

In opdracht van Wonen Noordwest Friesland en naar ontwerp van architectenbureau Jan Dorenbos uit Roodkerk worden 13 appartementen gerealiseerd welke allen een berging en parkeergelegenheid op eigen terrein hebben. De bouw is in handen van bouwbedrijf Kolthof te Stiens. Naar verwachting worden de appartementen in oktober 2009 opgeleverd.

Bron: bildtweb.nl


Vrouwenparochie, 7 oktober 2008

Wandelpad heet 't Moskepad

Het fiets- en wandelpad tussen de Hamerenweg en de Waling Dykstrastraat in Vrouwenparochie krijgt een officiële naam: 't Moskepad. De naam is afgeleid van 'Froumosk', zoals Vrouwenparochie (Bildts: Frou-buurt) vroeger in de volksmond werd genoemd.Bron: Leeuwarder Courant
GEHOORD EN GEZIEN


Sint Jacobiparochie/Leeuwarden, 6 oktober 2008

Wandelen en fietsen 'voor het leven'

Foto: Barteld Boerma

Ruim veertienhonderd mensen wandelden en fietsten zaterdag in Friesland 'voor het leven' tijdens een manifestatie van de stichting Bewegen voor overleven. Met de tocht wordt aandacht gevraagd voor borstkanker, een ziekte die jaarlijks bijna twaalfduizend vrouwen in Nederland treft. Op de foto de drukte bij de start. Onder de wandelaars van Sint Jacobiparochie naar Leeuwarden waren veel familieleden van vrouwen die aan borstkanker zijn overleden.

De deelnemers werden in Sint Jabik toegesproken door provinciaal bestuurder Anita Andriesen, zelf borstkankerpatiënt. De opbrengst van de tocht gaat naar projecten voor onderzoek naar de ziekte. Het Pink Ribbon Gala, zaterdag voor de zesde keer in Den Haag gehouden, bracht €305.000 op. De maand oktober is uitgeroepen tot Borstkankermaand.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Annaparochie, 6 oktober 2008

Aan de Oude Bildtdijk onder St. Annaparochie liggen uien te rotten op een door regen doordrenkt perceel. Foto: Anno Huidekoper

Wateroverlast in noordwesten van Friesland

Veel regen en een storing aan het gemaal bij Zwarte Haan zorgden gisteren voor hoge waterstanden in het noordwesten van Friesland. De wateroverlast is bestreden met extra pompen. Ook kwam de brandweer er aan te pas om het water in ondergelopen straten weg te pompen.

Als gevolg van de hevige regenval rond het middaguur liepen in Stiens de Kakewei en in Sint Annaparochie De Kempenaerstraat vol met water. In Harlingen stond een deel van de Havenweg blank. Later in de middag steeg het waterpeil tot meer dan een halve meter boven normaal. Bij Zwarte Haan steeg het water zelfs 90 centimeter in twee uren tijd.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Anne, 6 oktober 2008

De auto yn 'e sleat by Sint Anne. Foto: omrop Fryslân

Auto te wetter yn Sint Anne

Moandeitemiddei om kertier oer ienen is by Sint Anne in auto te wetter rekke. De sjauffeur koe sels út de auto komme en krige in lift nei in garaazjebedriuw. Trochdat der nimmen yn of by de auto sjoen waard, waard der justjes letter troch in foarbijgonger grut allarm slein.

It űngemak die him foar op de dyk fan Sint Jabik nei Sint Anne, krekt nei de doarpsgrins. Węrom de auto krekt yn de sleat bedarre is net dúdlik. De plysje wol graach dat de bestjoerder yn sokke gefallen by de auto bliuwt, sadat der net om 'e nocht alaarm slein wurdt.

Bron: Omrop Fryslân


Swarte Haan, 6 oktober 2008

Foto: omrop Fryslân

Bouboeren mei hannen yn't hier

Mei de hannen yn it hier. Dat stiene de bouboeren op it Bilt snein doe't it reinwetter nei űnderen kaam. Der kaam yn in pear oeren tiid safolle wetter nei űnderen dat it lân űnderstrűpte en se koene der neat oandwaan. Foar guon boeren betsjut dat grutte skea want se hiene de jirpels en de sipels noch net binnenhelle.

Oft de rispinge echt ferlern is moat yn de kommende dagen bliken dwaan as it lân opdroeget. De boeren sochten inoar op by it gemaal fan Swarte Haan.

Bron: Omrop Fryslân

Omrop Fryslân Bouboer Broer Siderius   >>
Omrop Fryslân Besjoch ús reportaazje   >>

Sint Anne, 4 oktober 2008

Deadline poeseparadys tichtby

De deadline foar katte-opfang Het Poezenparadijs yn Nij Altoenae komt tichterby. Eigner Jacqueline Claus mei fan de rjochter fan 1 novimber ôf noch mar tsien katten hâlde yn har wenhűs.

Dy útspraak kaam yn july nei klachten oer oerlęst, doe't se noch sa'n 60 katten opfong. Der binne sűnt july al 20 katten op natuerlike wize deagien. Frou Claus wol yn heger berop gean. Dęrtroch kin de saak wol in healjier duorje. Krekt lang genôch sadat genôch katten op natuerlike wize deagean kinne.

Bron: omrop Fryslân

Omrop Fryslân Sjoch nei it fragmint   >>

Ouwe Syl, 4 oktober 2008

Appels en foto voor lopers

Burgemeester Aucke van der Werff en wethouder Nel Haarsma van de gemeente het Bildt boden vanmorgen in Ouwe Syl Bildtse appels aan aan de lopers in de wandeltocht Bewegen voor Overleven. Tussen ongeveer 10.30 en 11.30 bewoog de slinger van lopers zich door het Bildtse dorp Ouwe Syl. Het bleef droog. De donkere wolken waaiden over.

De gemeente het Bildt steunt de Stichting Bewegen voor Overleven en verwelkomt de sportieve en bewuste lopers graag op dit eerst Bildtse deel van het Jabikspaad. De wandeltocht van Bewegen voor Overleven vraagt aandacht voor borstkankerzorg. De tocht heeft een lengte van 25 kilometer en eindigt in Leeuwarden. Het gehele Jabikspaad loopt van St.-Jacobiparochie tot aan Hasselt in Overijssel en sluit daar aan op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella in Noord-Spanje.

Bron: gemeente het Bildt

Lees het hele bericht   >>

Sint Jacobiparochie, 4 oktober 2008

Pink Ribbon wandeltocht

Vandaag was het weer zover, wandelaars trokken weer als een rose lint door het Bildt. Gestart vanaf de Groate Kerk in St.-Jabik, achter de boomgaarden naar de Ouwedyk, dan met het windje in de rug naar Ouwesyl, Leysterpad naar de Molen, en dan over de Slachtedyk het Bildt weer uit.

De dit jaar 1350 loopsters/lopers hadden heerlijk weer, hoewel het zeker in het begin nog wat fris was, hadden zij het geluk met de toch stevige wind mee te lopen. De kijkers hadden meer last van de kou dan de wandelaars.

Bron: www.bildtweb.nl

Voor veel mooie foto's   >>

Franeker, 4 oktober 2008

Taxicentrale NW-Friesland in problemen

Taxicentrale Noord-West Friesland heeft uitstel van betaling aangevraagd. Naar verwachting zal volgende week het faillissement over het bedrijf worden uitgesproken. Volgens advocaat Geert Winter van het bedrijf is de kans op een doorstart groot.

De financiële problemen bij het bedrijf zijn volgens de woordvoerder vooral het gevolg van kosten die voortvloeien uit de samenwerking met branchegenoten enkele jaren geleden. Eind 2006 zijn vijf taxibedrijven in Noordwest Fryslân gefuseerd (Taxicentrale Noordwest- Friesland, Taxi Jonkman in Harlingen, Taxi- en Groepsvervoer Beimers in St. Annaparochie, Taxicentrale Stiens en Taxibedrijf Slager in Hallum). ,,De bedoeling was dat dit zou leiden tot een efficiëntere werkwijze. En als je dat niet doet en je blijft werken met alle vestigingen dan kom je in een branche waar de marges laag zijn, al snel in de problemen”, zegt Winter.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht   >>

Sint Annaparochie, 3 oktober 2008

‘Krimp? Stimuleer mensen om meer kinderen te krijgen’

Een goede manier om krimp tegen te gaan is mensen stimuleren om meer kinderen te krijgen. In de zaal werd wat lacherig gedaan over deze uitspraak, maar burgemeester Van den Berg van Ferwerderadiel meende wel wat hij zei op het symposium over krimp in Sint Annaparochie, afgelopen woensdag.

De lacherige reacties begrijpt Van den Berg niet zo goed. ,,Ik vind het heel normaal. Als de bevolking afneemt, en we wel fors hebben geďnvesteerd in bijvoorbeeld scholen om de dorpen leefbaar te houden, dan is natuurlijke aanwas de beste oplossing.”

De logica van de uitspraken van Van den Berg is onontkoombaar, maar gezinsplanning is een domein waar overheden zich niet snel op wagen. Vergelijkingen met het China onder Mao en andere totalitaire regimes worden dan snel gemaakt. Maar Van den Berg is niet bang voor zulke reacties.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht   >>

Engelum, 2 oktober 2008

Jogger geschept door auto

Op de Sirtemawei is vanavond een jogger zwaar gewond geraakt na te zijn geschept door een auto.

De betrokken Seat raakte door nog onbekende oorzaak uit de koers, schoot over het fietspad heen, schepte een daar joggende man en belandde in de sloot. De bestuurster kon het voertuig met slechts een nat pak verlaten; de jogger was er ernstiger aan toe. Personeel van twee ambulances, bijgestaan door MMT personeel uit Groningen verleende eerste hulp.

Per traumaheli is de man vervolgens overgebracht naar het UMCG. De VOA heeft op de plaats van het ongeval onderzoek gedaan naar de exacte toedracht, waarna berger Ketellapper het wrak van de Seat Ibiza uit de sloot trok en afvoerde. De Sirtemawei was zolang gesloten voor alle verkeer.

Bron: 112fryslan.nl

Klik hier voor foto's en video   >>

Vrouwenparochie, 2 oktober 2008

Lege parkeerplekken bij drukke sauna

Eigenaresse Norma de Jong van Sauna Hotstones kan de parkeerplaatsen naast haar sauna niet meer gebruiken omdat de achterbuurvrouw de oprit heeft afgezet met palen en touwen. Foto LC/Siep van Lingen

Zeven parkeerplaatsen naast Sauna Hotstones in Vrouwenparochie zijn voor bezoekers onbereikbaar. Zij mogen niet over een stukje grond van de buren rijden om de parkeervakken in te draaien.

Een „zakelijk geschil" noemt ze het, geen ruzie of hetze. Zulke termen maken de kwestie volgens eigenaresse Norma de Jong van Sauna Hotstones veel te groot. Het gaat ook maar om iets kleins, dat klopt. Een paar vierkante meter slechts.

Bezoekers van de sauna aan de Waling Dijkstrastraat in Vrouwenparochie mogen een lapje grond van de buren niet langer gebruiken om de parkeerplaatsen van het kuuroord in te draaien. Hierdoor blijven zeven parkeerplekken naast het pand grotendeels ongebruikt, terwijl er gasten genoeg zijn. Zij kunnen hun auto nu alleen voor de sauna kwijt of moeten hun wagen verderop in de straat neerzetten en een paar honderd meter lopen.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder >>

St.-Annaparochie, 2 oktober 2008

Middelsee-symposium over thema bevolkingskrimp

Fot gemeente Ferwerderadeel

De komende decennia zal er sprake zijn van een krimp van de bevolkingsaantallen. Dit is geen lokaal fenomeen maar een landelijk doorzettende trend. De vergrijzing en dus de achteruitgang van de bevolking heeft de nodige gevolgen voor de overheden. De vier Middelseegemeenten, Leeuwarderadeel, Het Bildt, Menaldumadeel en Ferwerderadiel, zijn zich uitermate bewust van de eerder genoemde problematiek en ondernemen gezamenlijk actie

Onder het motto ‘Voorkomen is beter dan genezen’, werd woensdag 1 oktober in MFC Ons Huis te St. Annaparochie, als eerste aanzet een symposium georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst was dat er op basis van de inleiding in groepsverband, interactie tussen de deelnemers plaats zou gaan vinden, waarbij zo breed mogelijk zou worden aangegeven wat mogelijke oplossingen of maatregelen in de toekomst zouden kunnen zijn. Deelnemers aan dit symposium waren onder andere de colleges en de gemeenteraden van de Middelseegemeenten, woningbouwcorporaties en makelaars.

Bron: Gemeente Ferwerderadeel


St.-Annaparochie, 1 oktober 2008

Biblobus verdwijnt

Bibliotheken NoordWest Fryslân heeft aan de gemeente kenbaar gemaakt, dat de voorziening ‘bibliobus’ in 2009 komt te vervallen, althans niet meer binnen het nu door de gemeente beschikbaar gestelde subsidiebedrag gerealiseerd kan worden. Momenteel worden de kosten van de voorziening gespreid over meerdere gemeenten. Nu andere gemeenten in de omgeving (Franekeradeel, Menaldumadeel) hebben besloten om de service niet meer af te nemen zouden de kosten voor onze gemeente zeer aanzienlijk stijgen

De bibliotheekorganisatie biedt een alternatief aan in de vorm van de zogenaamde ‘lytse bieb’. Dit is een bibliotheekservicepunt dat in elk dorp waar nu de bus komt, gerealiseerd kan worden. De bibliotheekvoorziening blijft daarmee, in een andere vorm, voor de dorpen beschikbaar. BenW staan niet op voorhand afwijzend tegenover het model van servicepunten, maar wil eventuele alternatieven en de concrete invulling van het concept ‘lytse bieb’ nog verkend hebben voordat een besluit wordt genomen.

Bron: Besluitenlijst B enW op 23 september 2008


St.-Annaparochie, 1 oktober 2008

Oprichten jeugdhonk Ouwe Syl

Jeugdhonk 't Groene Hok, Sint Jabik

Plaatselijk Belang Oudebildtzijl heeft een commissie in het leven geroepen die zich heeft beziggehouden met mogelijke oprichting van een jeugdhonk. Deze commissie heeft onlangs hun plan aan wethouder Kaper overhandigd. In het onderhavige advies wordt ingegaan op bedoeld plan, en het door de commissie gevraagde subsidie voor realisering van het honk. Het college vindt dat er door de jeugdhonkcommissie voortvarend en met enthousiasme gewerkt is.

Onderschreven wordt dat een honk in Oudebildtzijl zeker in een behoefte voorziet. Het college staat dan ook in principe positief tegenover het verstrekken van subsidie voor dit doel. Voor wat betreft de hoogte van het bedrag is eerder voor soortgelijke doelen verstekte subsidie richtinggevend. Het meest recent is het jeugdhonk te St.-Jacobiparochie; daarvoor werd € 22.700,-- beschikbaar gesteld. Berekend naar het huidige prijspeil zou het dan gaan om + € 30.000,-- Het college vindt dat dit bedrag richtsnoer is voor het jeugdhonk Oudebildtzijl.

Bron: Besluitenlijst B enW op 23 september 2008


 
archief 2008 (3e kwartaal)
archief 2008 (2e kwartaal)
archief 2008 (1e kwartaal)
archief 2007 (4e kwartaal)
archief 2007 (3e kwartaal)
archief 2007 (2e kwartaal)
archief 2007 (1e kwartaal)