Sint Jabik, 29 maart 2009

Bildtse Onderlinge Gymnastiekwedstrijden groot succes

Afgelopen zaterdag was het dan weer zo ver, de jaarlijkse onderlinge Bildtse kampioenschappen voor de Bildtse gymnasten. Dit jaar was het de beurt aan de GV St.Jacob om de wedstrijden te organiseren. Vele vrijwilligers uit St.Jacob e.o. hebben er voor gezorgd dat het een prachtige, goed georganiseerde dag werd.

Natuurlijk heeft het mooie nieuwe sportcomplex "de Fijfskaar" ook voor enige allure gezorgt. De opmerkingen; wat een mooi gebouw en wat mooi alles bij elkaar werden dan ook vaak gehoord. En dat moet gezegd, wij zijn dan ook maar wat trots op onze mooie "Fijfskaar".

In een strak geregiseerd tempo werden de wedstrijden afgehandeld, precies op tijd en soms zelfs een beetje voor op het schema lieten de vele Bildtse gymnasten aan het talrijke publiek zien wat ze in hun mars hadden. En dat was niet gering, gezien de hoge scores die de jury gaf.

Bron: www.sintjabik.nl
Kijk voor het prijzenoverzicht en meer foto's: >>

Leeuwarden, 29 maart 2009

Stannebuurtster met auto te water

Zondagochtend om half zes is een 27-jarige automobilist uit Sint Annaparochie te water geraakt. De bestuurder was met zijn auto in het water aan de Oosterkade in Leeuwarden nabij de Vlietsterbrug terechtgekomen. De 27-jarige had een bocht gemist. Hij raakte vervolgens een lantaarnpaal en een hek en belandde toen met zijn auto in het water.

De man werd door omstanders uit het water gehaald. Met onderkoelingsverschijnselen werd hij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in de stad. Hier werd bij hem bloed afgenomen om zo vast te kunnen stellen hoeveel alcohol hij nu precies had gedronken.

Bron: www.politie.nl
Meer foto's op 112Fryslân.nl >>

Minnertsga, 28 maart 2009

Tusken Waad en Wiid viert jubileum met folktopper

Folkensemble Tusken Waad en Wiid viert op zaterdag 4 april het 10-jarig bestaan met een bijzonder folkconcert in dorpshuis De Boppeslach. Niet alleen brengt het jubilerende koor zelf een geweldig folkprogramma ten gehore, te gast is de in Ierland zeer populaire folkzanger Renon Leonard. Speciaal voor dit jubileum komt hij over naar Minnertsga. Het ten gehore brengen van een aantal gezamenlijke nummers, vormen het hoogtepunt van de avond. De aanvang van het concert is 20.00 uur en de entree is 5 euro.

Eind 1998 kwam een aantal mannen uit Minnertsga onder aanvoering van de huidige koorvoorzitter Nico Sinnema, in de plaatselijke dorpskroeg op het idee om een shantykoor te beginnen. Na hier en daar wat rond te hebben gevraagd, konden er al snel zo’n 25 namen worden genoteerd van mannen die hier wel oren naar hadden. En dus werden de plannen nader uitgewerkt. Egbert Scheffer, dirigent van het shantykoor ‘De Skúmkoppen’ uit Harlingen, werd bereid gevonden om als muzikaal leider op te treden. Als naam werd ‘Tusken Waad en Wiid’ gekozen, wat duidt op de geografische ligging van Minnertsga tussen de Waddenzee en de watergang ‘It Wiid’.

Bron: Plaatselijk Belang Minnertsga
Lees het hele bericht >>

Oudebildtzijl, 28 maart 2009

Astrid Salman - 'een nieuwe horizon'

Kunstkring Uytland exposeert 'Van voorjaar af aan'

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. De expositie van Kunstkring Uytland staat in het teken van jonge beloftes en goede moed, het seizoen waarin alles opnieuw een aanvang neemt, het voorjaar met haar stralend optimisme. Een twintigtal kunstenaars van het Bildt en omgeving toont tot en met 9 mei een gevarieerde collectie werken in De Witte Klok te Oudebildtzijl. Olieverf, pen en inkt, was, albast, acryl en fotografie, de diverse stijlen en technieken vormen samen een boeiend en bloeiend geheel.

"Van voorjaar af aan" van 28 maart t/m 9 mei
De Witte Klok Oudebildtzijl
vrij entree

Bron: www.slikwerk.nl

Sint Annaparochie, 28 maart 2009

Grietmanshof start voorverkoop

Belangstellenden voor de zeventien starterswoningen en de zes bungalows in de Grietmanshof in Sint Annaparochie zijn op donderdag 9 april van harte welkom bij de voorverkoop in dorpscentrum Ons Huis in St. Annaparochie.

Twee weken later, op 23 april, worden de woningen onder toezicht van de notaris verloot.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze afdeling Woondiensten van Wonen Noordwest Friesland, telefoon (0518) 409822.

Bron: www.wonennwf.nl

Leeuwarden, 28 maart 2009

Hotstones genomineerd voor provinciale duurzaamheidsprijs

In aanloop naar de uitreiking van de provinciale duurzaamheidsprijs zijn de genomineerden bekend gemaakt. De genomineerde bedrijven zijn Damstra Installatietechniek (Dantumadeel), Sauna Hotstones (Het Bildt), Bouwbedrijf Kootstra van der Veen (Achtkarspelen) en Accommodaties Doeksen (Terschelling). De bedrijven blinken uit in de diverse duurzame initiatieven.

Het is de jury van de Provinciale Duurzaamheidprijs wederom niet gelukt om drie bedrijven te nomineren die doorgaan naar de finale. Net als vorig jaar zijn er dit jaar vier bedrijven genomineerd. "Ondernemers hebben goed door dat duurzaam ondernemen van groot belang is"; aldus juryvoorzitter en gedeputeerde Piet Adema. "We zijn zelfs dusdanig onder de indruk dat we wederom vier bedrijven naar de finale laten doorstromen." De jury is positief verrast over alle concrete maatregelen die er genomen worden.

Een werkgroep heeft uit alle aanmeldingen 10 bedrijven geselecteerd en bezocht. Op basis van deze informatie zijn de nominaties toegekend. De jury bezoekt binnenkort de vier bedrijven. De finale is op dinsdag 21 april tijdens de Verkiezing van de Friese onderneming van het jaar.

Bron: Radio Noordoost-Friesland

Franeker, 27 maart 2009

Brandweer NW-Friesland geeft slachtoffers zuurstof

De elf brandweerkorpsen in het district Noordwest Friesland hebben sinds kort hun voertuigen voorzien van een zuurstofcilinder. Hiermee kan in een vroeg stadium zuurstof worden toegediend aan slachtoffers van ongevallen, brand en verdrinking. In eerste instantie zal het gaan om een proefperiode van een half jaar. De brandweer werkt hierin samen met Kijlstra Ambulancegroep Fryslân en Linde Gas Benelux. "In de ambulancezorg is het toedienen van zuurstof aan slachtoffers waarvan de bloedsomloop en de ademhaling wordt bedreigd een veel toegepaste handeling die van levensreddend belang kan zijn", zegt Roelof Kijlstra, operationeel directeur van Kijlstra Ambulancegroep Fryslân.

Het is moeilijk te voorspellen hoe vaak de zuurstofcilinders van de brandweer gebruikt gaan worden maar mocht er behoefte zijn aan een langere proefperiode dan volgt een verlenging van een half jaar. De cilinders en toedieningsystemen zitten in een speciale tassen die beschikbaar worden gesteld door Linde Gas Benelux. De korpsen van Harlingen, Franeker, Marssum, Menaldum, Sint-Annaparochie, Stiens, Ferwert, Hallum, Terschelling en Vlieland worden hiermee voorzien.

Bron: Nijsnet.nl
Lees het hele bericht >>

Leeuwarden, 27 maart 2009

Bijeenkomst over verkeersveiligheid van ouderen in Froubuurt

De provincie Fryslân maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid van ouderen. In 2025 is mogelijk meer dan de helft van de verkeersslachtoffers ouder dan 65 jaar. Dit is het gevolg van vergrijzing, afnemende bevolkingsaantallen en toenemende mobiliteit. Samen met bewoners, instellingen en bedrijfsleven gaat de provincie de komende maanden in een aantal bijeenkomsten innovatieve oplossingen bedenken om de verkeersveiligheid van ouderen te verbeteren. De resultaten worden op 22 juni gepresenteerd.

Uitgangspunt bij het opstellen van het strategisch plan is een breed gedragen aanpak. Daarvoor organiseert de provincie een reeks bijeenkomsten. Met bewoners, overheden, (maatschappelijke) organisaties en instellingen, bedrijven en experts worden de problemen in kaart gebracht en gediscussieerd over creatieve en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een veilige mobiliteit van ouderen. De eerste discussiebijeenkomst is op 31 maart in Vrouwenparochie, op 14 april wordt met een andere regio gesproken.

Bron: provincie Fryslân
Lees het hele bericht >>

St.-Annaparochie, 27 maart 2009

Nieuwe manier van afvalinzameling

De gemeente het Bildt zal binnenkort overgaan op een andere manier van afvalinzameling. Tot nu toe had u als inwoner van onze gemeente twee containers, namelijk een groene voor groente-, fruit-, en tuinafval (GFT) en een grijze voor al het overige afval. Steeds vaker gebeurt het dat oud papier, karton en GFT-afval in de grijze container wordt gegooid, terwijl dat hierin absoluut niet thuishoort. Op deze manier kan het afval niet goed worden gescheiden, wat een verdere milieuvriendelijke verwerking erg moeilijk maakt.

Het is de bedoeling dat met ingang van 4 mei van dit jaar uw huidige groene GFT-container zal worden gebruikt voor de inzameling van oud papier en karton. Daarvoor in de plaats krijgt u een nieuwe GFT-container die ook groter is. Het oud papier zal gewoon worden blijven opgehaald door de verenigingen die dit nu ook doen. Uw huidige grijze container kunt u gewoon gebruiken voor al het overige afval. U krijgt binnenkort een brief van Omrin in de bus waarin zal worden uitgelegd hoe deze verandering precies in zijn werk zal gaan.Het is de bedoeling dat u in de week van 20 tot en met 29 april de nieuwe container thuis krijgt.

Bron: gemeente het Bildt

Leeuwarden, 26 maart 2009

Het Bildt maakt punt van Fairtrade op bedrijvencontactdagen

24 en 25 Maart waren de bedrijvencontactdagen in het WTC in Leeuwarden. De gemeente stond hier samen met 16 Bildtse bedrijven op het Bildtse plein. Van deze 16 bedrijven waren 4 startende ondernemers, waarvoor de gemeente de units gratis beschikbaar had gesteld. De beurs was een groot succes. Op het Bildtse plein was het erg gezellig met veel bezoekers.

De gemeente het Bildt is millenniumgemeente en hoopt 16 mei 2009 tevens Fairtrade gemeente te zijn. De 6 criteria die hiervoor gelden zijn bijna behaald en hiermee zal het Bildt de 1e Friese Fairtrade gemeente en de 3e Fairtrade gemeente in Nederland zijn.

Op de beurs bedrijvencontactdagen heeft de gemeente zich hiermee geprofileerd. De gemeentelijke stand werd door veel ondernemers bezocht. Zij konden hier een MVO toets invullen en zo testen in hoeverre zij al Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Die ondernemer die het hoogst scoort wordt beloond en aangemoedigd met een Fair Trade 5 gangen menu in Restaurant Zwarte Haan te St.-Jacobiparochie. Vrijdag 27 maart wordt bekend wie de winnaar is. De prijs, die door Restaurant Zwarte Haan beschikbaar is gesteld zal binnenkort worden uitgereikt door burgemeester Van der Werff.

Bron: gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 26 maart 2009

Astronomen zien veel in de Bildtse duisternis

Amateurastronomen Dick de Vroet (links) en Alan Laws turen in de donkere Bildtse nacht. Foto LC/Catrinus van der Veen

Het Bildt is 's nachts een van de donkerste gemeenten van Nederland. Een logische gedachte is dat er dan ook weinig is te zien. Maar voor sterrenliefhebbers is Het Bildt de hemel op aarde.

In zijn achtertuin in Sint Aanaparochie heeft Dick de Vroet (68) een cirkelvormig stenen plateau laten aanleggen. Als de Bildtse duisternis invalt, tilt hij zijn manshoge 12 inch spiegeltelescoop daarheen en gaat zitten turen. Planeten, kometen en sterrenstelsels op duizenden lichtjaren, alles krijgt de amateurastronoom voor de lens.

Ook Alan Laws (47) uit Oudebildtzijl is gegrepen door de pracht van de nacht op Het Bildt. "Ik kom oorspronkelijk uit Londen en daar is het 's nachts oranje. Hier zie je plotseling de melkweg." De kennismaking met de Bildtse sterrenhemel bracht Laws ertoe twee eenvoudige telescopen te kopen. Ook ging hij zich verdiepen in de astronomie. "Als het donker is buiten, dan kijk ik altijd. Ik kan niet meer terug naar Londen."

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 25 maart 2009

Er verdwijnt met de Bibliobus een stukje leven van het Friese platteland

Zelf komen ze er wel weer bovenop. Maar voor het Friese platteland is het einde van de Bibliobus een groot verlies, vinden Tjisse Roersma en Jeltje Schoustra. Na respectievelijk 38 en veertig jaar op de bus reden ze gisteren voor het laatst over het Bildt.

"No, de lêtste rit. Wat in rare dei net, hjoed? Wat moatte jimme no aanst?" Tine Zijlstra uit Oudebildtzijl stapt de Bibliobus binnen. Aan de ene hand haar kleinzoon, in de andere een linnen tas met een flinke stapel prentenboeken.

Veel tijd brengt ze vanochtend niet in de bus door - ondanks het praatje met medewerkers Tjisse Roersma en Jeltje Schoustra. Als ze de boeken heeft ingeleverd, kan ze weer gaan. Nieuwe exemplaren hoeven zij en haar kleinzoon vandaag niet uit te zoeken. De Bibliobus bezoekt Oudebildtzijl voor het laatst. De bussen worden - zoals vrijwel overal in Nederland - wegbezuinigd.

Bron: Friesch Dagblad
Lees het hele bericht >>

Oudebildtdijk, 24 maart 2009

Plasterk wil beschermde status Bildtdijken

De Oude- en Nieuwebildtdijk moeten beschermd dorpsgezicht worden. De rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten heeft namens minister Ronald Plasterk een voorstel daartoe ingediend bij gemeente Het Bildt. De gemeente moet binnen zes maanden met een advies komen. Het college heeft nu nog geen standpunt, meldt woordvoerster Colette Govaars. Eerst moeten ambtenaren uitzoeken wat de gevolgen zijn van het verzoek. Ook de provincie en de Raad voor Cultuur moeten zich uitspreken over het voorstel.

In 2004 wees het college van Het Bildt deze beschermde status nog af voor de Bildtdijken. Veel bewoners hadden grote bewaren. Boeren vreesden dat ze veel moeilijker bouwvergunningen zouden kunnen krijgen. Anderen waren bang voor meer verkeersoverlast door een toename van het aantal toeristen. Burgemeester en wethouders oordeelden dat de Bildtdijken ook binnen de bestaande regelgeving goed beschermd konden worden. Bovendien was onvoldoende zeker of de status wel tot extra subsidies voor het gebied zou leiden.

Bron: Leeuwarder Courant

Marssum, 24 maart 2009

foto Leeuwarder Courant

'Bezembus' rijdt voor de laatste keer

Dinsdag reed de bibliobus voor de laatste keer door de gemeente het Bildt en Menaldumadeel. De leden die nog boeken in hun bezit hadden konden deze dinsdag inleveren in de zogeheten 'bezembus'.

Bibliotheken NoordWest Fryslân is inmiddels druk bezig om de Lytse Bieb's operationeel te krijgen.

 

Bron: Leeuwarder Courant
Zie verder de video opname >>

Harlingen, 24 maart 2009

Politie lost diefstal- en vernielingszaken op

De politie heeft in het najaar van 2008 een onderzoek naar een aantal koperdiefstallen afgerond. Tijdens het onderzoek werden een 17-, 19-, en een 20-jarige man en een 40-jarige vrouw, allen inwoners van Sint Jacobiparochie, aangehouden.

De zaak kwam op 12 maart 2009 voor. Naast de koperdiefstallen bekenden de mannelijke verdachten in de periode van juni 2008 tot en met december 2008 een aantal vernielingen en fietsendiefstallen te hebben gepleegd.

Drie van de vier verdachten werden door de hulpofficier van justitie in verzekering gesteld, waarna zij na verhoor in vrijheid werden gesteld. De 19-jarige verdachte is door de rechter-commissaris in bewaring gesteld.

Bron: www.politie.nl

Leeuwarden, 23 maart 2009

Reina Hibma tweede op provinciaal solistenconcours

Hoornist Hendrik Marinus van muziekvereniging Crescendo uit Drachten heeft zaterdag het provinciaal solistenconcours voor blazers en slagwerkers gewonnen. Hij kreeg voor zijn voordracht Hunter's Moon van Gilbert Vinter 92 punten van de jury, goed voor een eerste prijs met lof en het hoogst aantal punten in de eerste divisie.

De tweede plek in deze hoogste divisie ging naar Reina Hibma uit Minnertsga, derde werd Boukje Houtsma uit Slappeterp. De winnaars van de overige divisies: Frans de Haan uit Spannum (tweede divisie), Bernd Holtrop uit Gersloot (derde divisie), Marjon Planting uit Drachten (vierde divisie) en Romke Sytse van der Veen uit Damwoude (vijfde divisie).

Het provinciaal solistenconcours is een initiatief van Christelijke Bond van Muziekverenigingen Friesland en werd gehouden in het gebouw van de Friese Poort, vestiging Wilaarderburen, in Leeuwarden.

Bron: Friesch Dagblad

St.-Annaparochie, 23 maart 2009

Hoofdingang gemeentehuis weer geopend

Vanaf maandag 23 maart kunt u het gemeentehuis te St.- Annaparochie weer gewoon via de hoofdingang betreden.
In verband met de verbouwingswerkzaamheden van de afgelopen tijd, was de hoofdingang gesloten en konden bezoekers alleen via de zij-ingang naar binnen.

Op dit moment wordt aan de verbouwingswerkzaamheden de laatste hand gelegd. Het gemeentehuis is op alle werkdagen van 9.00-12.00 uur en op elke woensdagmiddag van 13.30-16.30 uur geopend.

Bron: gemeente het bildt

Nij Aloenae, 23 maart 2009

Gemeente huldigt sportkampioenen

foto Jan Bonefaas

Op woensdag 18 maart vond alweer de zeventiende editie van het Bildts Sportgala plaats. In dorpshuis de Utwyk in Nij Altoenae werden de Bildtse sporters even in het zonnetje gezet. De prijs voor de Sportploeg van 2008 werd gewonnen door het kaatspartuur van KV Het Noorden uit St.-Jacobiparochie, Taeke Triemstra, Rutmer van der Meer en Renze Pieter Hiemstra.

De prijs van Sportman 2008 viel in handen van Chris Wassenaar. Hij werd als kaatser winnaar van het LC klassement. Marre Zandringa werd benoemd tot Sportvrouw van het jaar, nadat zij vorig jaar nog de titel Sporttalent behaalde. Zij won beide titels door haar verdiensten in het zwemmen.

De organisatie van het Bildts Sportgala kan tevreden terugkijken op het Sportgala 2008.

Bron: gemeente het Bildt

Berlikum, 23 maart 2009

Man aangehouden voor rijden onder invloed

De politie heeft zondagmiddag een 45-jarige man uit Tzummarum aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Surveillerende agenten zagen de man op de rotonde Hemmemaweg in Sint Annaparochie slingerend rijden. Hierop volgden zij de man en lieten hem in Berlikum stoppen.

De man werd meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse, waar hij 845 ug/l blies. Omdat de man tijdens het rijden ook aan het bellen was, kreeg hij hier ook nog een bekeuring voor.

Bron: www.politie.nl

Leeuwarden, 21 maart 2009

MADD, geen prominent komt er onderuit

De Make A Difference Dagen beleven gisteren en vandaag pas hun vierde editie, maar het Oranje Fonds, Movisie en de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) hebben er al een soort nationale feestdag van weten te maken waar mensen in openbare functies zich niet met goed fatsoen aan kunnen onttrekken.

Een drukbezet man als Commissaris van de Koningin Jorritsma bijvoorbeeld vond gistermiddag tijd om anderhalf uur bij te springen in het Medisch Centrum Leeuwarden. Hij reed daar als bestuurder van een golfkarretje rond en hielp zo minder mobiele patiënten naar de verschillende afdelingen van het ziekenhuis.

Zijn gedeputeerden staken onder meer bij de Wereldwinkel en Kringloopwinkel Estafette in St. Annaparochie de handen uit de mouwen. Bij die laatste winkel was het dringen voor de prominenten. De gedeputeerden Konst en De Vries losten daar gisteren burgemeester Crone en enkele Leeuwarder wethouders af.

Bron: Friesch Dagblad
Lees het hele bericht >>

St.-Annaparochie, 20 maart 2009

De 'takkenroute' gaat weer van start

foto gemeente het Bildt

De lente dient zich weer aan. De temperatuur stijgt en de zon komt iedere dag hoger aan de hemel. Veel mensen beginnen dan weer in hun tuin te werken. Het snoeien van bomen hoort hier natuurlijk ook bij. Om van uw takken te worden verlost, gaat de gemeente het Bildt weer van start met een 'takkenroute'.

Voorwaarden voor het aanbieden grof snoeiafval (takken): de takken mogen alleen op de aangegeven aanbiedingsdag worden aangeboden en dus niet daarna. De takken met een maximale lengte van 3 meter aanbieden met de afgezaagde kant naar de weg en vrij van lichtmasten, heggen, kabelkasten, e.d. en op een harde ondergrond (niet in groenstroken). Niet goed of te laat aangeboden takken worden niet meegenomen. De aanbieder is verantwoordelijk voor de aangeboden takken tot het moment van ophalen. Overig groenafval zoals haagknipsel, vaste planten, riet, tuinafval, gras e.d. mogen niet worden aangeboden.

Bron: gemeente het Bildt
Voor het ophaalschema: >>

Leeuwarden, 20 maart 2009

Leerlingen CSG Ulbe van Houten in finale Sjong 2009

Minke Adema

Mink-zangeres Minke Adema en rapper Remon de Jong hebben deze week de finalisten gekozen voor Sjong 2009, het Friese songfestival voor het voortgezet onderwijs. Uit 45 liedjes die in drie voorronden bij Omrop Fryslân werden vertolkt, kozen ze in totaal vijftien voor de finale, die op 18 april in Dokkum wordt gehouden.

Voor Sjong schrijven scholieren Friese teksten op bestaande popliedjes. Het niveau ligt volgens juryleden Mink en Remon dit jaar "in stik heger" dan vorig jaar.
Voor de finale in Dokkum zijn o.a. de volgende deelnemers van CSG Ulbe van Houten, Sint Annaparochie geselecteerd:

 • Annemarie met 'Sa bin ik net' ('I'm not so tough' van Ilse de Lange)
 • Fenne & Mirjam met 'Do wiest myn freon' ('You were my friend' van Chi Coltrane)
 • Bron: Leeuwarder Courant

  St.-Annaparochie, 20 maart 2009

  Het Bildt klaar voor Fairtrade Gemeente

  Het Bildt vindt dat de gemeente er nu aan toe is: de titel Fairtrade Gemeente. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er worden voldaan aan zes strenge eisen. Zo streng, dat in het hele land tot nu toe alleen Groningen en Goes glansrijk door de toetsing zijn gekomen.

  Vandaag lost Het Bildt de voorwaarde in dat er voldoende winkeliers, restaurants, scholen en kerken zijn die 'eerlijke' producten verkopen, want daar draait het om bij 'fair trade'. Vijf ondernemers in Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie en Minnertsga kregen vanmiddag het raambiljet uitgereikt tijdens een tournee van wethouder Nel Haarsma.

  Het Bildt vindt dat inmiddels aan alle zes voorwaarden is voldaan, en stuurt de aanvraag voor de officiële toekenning van het keurmerk de deur uit. In de loop van mei wordt dan bekend of de Bildtkers in de eerste Friese Fairtrade-gemeente wonen.

  Bron: Leeuwarder Courant
  GEHOORD EN GEZIEN

  Den Haag, 19 maart 2009

  Minister is om: geen extra zoutwinning

  Zoutfabriek Frisia en gasbedrijf Vermilion mogen in elk geval de rest van het jaar geen extra delfstoffen winnen in Noordwest-Fryslân. Onder druk van Tweede Kamer, provincie en Franekeradeel breidt minister Van der Hoeven hun vergunningen niet uit. Dat heeft Van der Hoeven (Economische Zaken) gisteren gezegd in het spoeddebat over gas- en zoutwinning. VVD, CDA en PvdA hadden dat aangevraagd, omdat Van der Hoeven tot nu toe wél van plan was toestemming te geven om 200.000 ton extra zout te winnen uit de al afgesloten put BAS 1 bij Wijnaldum, en 13,5 miljoen kuub gas uit de put Harlingen 6 bij Achlum.

  Frisia Zout heeft niet alleen gevraagd of de bestaande vergunningen opengebroken konden worden. Op de achtergrond loopt ook een aanvraag om zout te gaan winnen in de Waddenzee, onder de havenmond van Harlingen, en op het Bildt. Die procedures zijn nu zo ver dat er Milieu Effect Rapportages worden opgesteld. Het duurt nog wel even voor Van der Hoeven aan een beslissing toe is, maar ze zegde toe ook voor deze gebieden geen vergunning te verlenen, "voordat er duidelijkheid is over de bodemdalingsconsequenties, en de afhandeling van de daaruit voortvloeiende schade."

  Bron: Friesch Dagblad
  Lees het hele bericht >>

  Sint Annaparochie, 19 maart 2009

  Schildergroep "WePaint" exposeert in Atelier 't Bosch

  Op zaterdag 28 maart opent Atelier 't Bosch, Bosch 3 in Sint Annaparochie de deuren voor belangstellenden van 13.00 - 16.00 uur. De cursisten van Sjoke Wassenaar vormen samen schildergroep "WePaint". Ton van de Heuvel, Claudia Bronger, Kor Stok, Yvon Gijzen en Kirstin van Veen laten werk zien van de afgelopen maanden. Ze zijn allen bezig met het ontwikkelen van hun eigen stijl, geïnspireerd door de natuur, de mens, een gedicht, dieren, reizen enz.

  Schilderen: voor de één een ontdekkingsreis naar kleur. Voor de ander een zoektocht naar de vorm, techniek of de behoefte om gedachten vorm te geven. Kortom: gewoon lekker schilderen. Dat doet deze groep enthousiaste mensen vol overgave.
  Er is geen entree en percussiegroep "WePlay" speelt tussen 2 en 3 uur.

  Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 06-20733467 of mailen naar sjoke.wassenaar@home.nl.
  V.w.b. deelname aan de lessen: er is nog plaats op woensdagochtend van 09.30 - 11.00 uur.

  Bron: Persbericht

  Vrouwenparochie, 19 maart 2009

  Drie linkerhanden voor een beter Afrika

  Drie mannen, één oldtimer camper en een portie idealisme dat de angst voor het onbekende met gemak verdrijft. Henk Rigter (Oudeleije) , Minne Bonnema(Vrouwenparochie) en Mindert Mulder, bijnaam Mukkes ( Berlikum) rijden in een oude camper (de Doutzen Cruiser) naar Afrika om daar zelf te kunnen ervaren wat hier de situatie is en zijn van plan hun handen laten werken aan een mooiere wereld. Een prachtig ideaal , maar hun beeld wordt op deze reis bevestigd of redelijk bijgesteld door de bureaucratie die zij hier steeds ontmoeten. Tussendoor toch ook veel prachtige mensen en veel gastvrijheid ontmoet .

  Deze “Threelefthands” zijn voor hun alternatieve wereldreis, zonder een al te uitgebreide voorbereiding eind augustus vertrokken uit Vrouwenparochie. Inmiddels op doorreis via en in Griekenland, Turkije, Syrië, Jordanië, Israël, Egypte en Soedan zijn al vele avonturen beleefd en ook nog overleefd.

  Bron: www.froubuurt.nl
  Lees het hele bericht >>

  Minnertsga, 19 maart 2009

  Snelheidsovertreding, rijbewijs ingevorderd

  De politie heeft woensdagavond het rijbewijs ingevorderd van een 20-jarige man uit Ried. De bestuurder passeerde op de Zuiderweg te St. Jacobiparochie een snelheidscontrole met 135 km/u daar waar 80 km/u is toegestaan.

  In Minnertsga werd de bestuurder een stopteken gegeven. Ter plaatse is zijn rijbewijs ingevorderd en werd proces-verbaal opgemaakt.

   

  Bron: www.politie.nl

  Sint Annaparochie, 18 maart 2009

  Bouwen is tekenen, rekenen en timmeren

  Een twaalfjarige vindt het niet stoer om te zeggen: ik word timmerman. Foto LC/Catrinus van der Veen (gescand)

  Of ze later in de bouw willen werken? Moeilijke vraag! De 21 leerlingen van groep acht van CBS De Slotschool in Sint Annaparochie timmerden er gisterochtend in ieder geval lustig op los bij Bouwbedrijf Lont. "Gaaf!"

  Op een speciaal voor de gelegenheid verlaagde werkbank liggen boormachines, schroeven en hout klaar. "We make un blommenplankje", legt chef werkplaats Douwe Wijbenga uit. "Ik doen ut even foor." Talitha Monsma (11) slaakt een zucht. "Ik heb twee linkerhanden."

  "Mag je ook iemand helpen", vraagt Jurre Brouwer (11), zelf zoon van een aannemer. "Tuurlijk", antwoordt Wijbenga. Talitha heeft helemaal geen hulp nodig. Resoluut zet ze een boor in het plankje. Alsof ze nooit iets anders heeft gedaan. Leroy Steenhouwer (11) giechelt. "D'r kan niks gebeure", maant de werkplaatschef. "En anders hew ik wel pleisters."

  Bron: Leeuwarder Courant
  Lees verder >>

  Woerden, 18 maart 2009

  Tekening terug naar ontstaansplek

  Woerden heeft de enig bekende tekening in bezit gekregen van de treinramp bij Harmelen in 1962. De tekening werd ter plekke gemaakt door kunstschilder Harrie Sterk uit Vleuten (1913-1991).

  Dochter Catherine Sterk uit Oude Bildtzijl liep al een jaar of twee rond met het plan de tekening aan de gemeente te schenken. Toen de NS in eerste instantie het voorstel van een monument afwees, besloot zij de tekening persoonlijk aan burgemeester Hans Schmidt aan te bieden. "Als steun in de rug, want een herdenkingsplek is ontzettend belangrijk," aldus Sterk.

  Bij de grootste treinramp in de spoorweggeschiedenis vielen 93 doden en 54 gewonden. De gemeente Woerden en het dorpsplatform Harmelen willen een herdenkingsmonument plaatsen bij de Putkop, waar de ramp zich voordeed. De Nederlandse Spoorwegen willen hieraan na aanvankelijke aarzelingen meewerken.

  Bron: Algemeen Dagblad

  Sint Jabik, 17 maart 2009

  Wel of geen Plaatselijk Belang in Sint Jabik

  Sinds 1945 hebben wij in Sint Jabik een plaatselijk belang. In al die jaren heeft plaatselijk belang er naar gestreefd om een zo goed mogelijk leefklimaat in het dorp te creëren waar iederéén zich thuis moet voelen. Soms ging of gaat dit met succes en soms zijn er kleine tegenslagen geweest. Een voorbeeld van succes is de dorpsvisie waar enkele jaren aan is gewerkt en waaruit nu projecten kunnen worden gerealiseerd. Geen succes is er bijvoorbeeld geweest om de bibliotheek te behouden. Wel heeft plaatselijk belang het voor elkaar gekregen dat de gemeente het geld, dat bij de verkoop van de bibliotheek vrijkwam door de overwaarde, heeft geparkeerd voor projecten in het dorp.

  In de loop der jaren zijn er diverse bestuurswisselingen geweest. Altijd zijn deze wisselingen goed verlopen omdat er altijd wel mensen waren die zich wilden inspannen voor het dorp. Op dit moment is het zo dat er vier bestuursleden zullen aftreden en niet herkiesbaar zijn. Oproepen in de krant, nieuwsbrief en op de website hebben geen enkele kandidaat opgeleverd. Ook het lijstje met namen die plaatselijk belang had opgesteld, en na persoonlijke benadering, heeft geen enkele kandidaat opgeleverd.

  Bron: Leeuwarder Courant
  Lees het hele bericht >>

  Sint Annaparochie, 16 maart 2009

  Bildtse Slag tot 1 september dicht

  Per vandaag is het enkele maanden uit met de zwempret op het Bildt. Het bad van de Bildtse Slag gaat dan dicht voor de renovatie.

  Het nieuwe zwembad opent naar verwachting op l september. De zwemlessen en de doelgroepenuren zijn tot die tijd verplaatst naar Stiens.

   

  Bron: Leeuwarder Courant

  Minnertsga, 16 maart 2009

  Willem de Vries vindt eerste 'ljipaai' van het Bildt

  foto gemeente het Bildt

  Vrijdag de dertiende was voor Willem de Vries (43) uit Minnertsga absoluut geen ongeluksdag. Toen vond hij namelijk om 12:50 uur in een weiland bij Moaie Paal het eerste 'ljipaai' van de gemeente het Bildt. De Vries bood het kostbare kleinood maandagmiddag 16 maart aan aan burgemeester Aucke van der Werff.

  Willem de Vries is een echte 'aaisiker'. Ook zijn zoontjes Hidde (8) en Jildert (11) krijgen het 'aaisikjen' met de paplepel mee. Getooid in een echte 'aaisikerspet' die zij van hun ‘pake’ hadden gekregen, waren zij maandag meegekomen naar het gemeentehuis. Speciaal voor deze gelegenheid hadden zij even vrij gekregen van school. Ze gaan vaak met hun 'heit' het weiland in. "It is krekt in skoalreiske, wy nimme dan ek snoep mei', zo vertelt de oudste.

  Bron: Gemeente het Bildt
  Lees het hele bericht >>

  Sint Annaparochie, 14 maart 2009

  Gekidnapt in Sint Anne

  Het Oekraïense stel Igor en Galina Skrijevski is opnieuw in hongerstaking gegaan in het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie. De twee voelen zich "gekidnapt" in Nederland. Ze willen terug naar de Verenigde Staten, waar ze al jaren wonen en werken.

  Het klinkt als een verhaal uit een film. Een thriller welteverstaan. Igor Skrijevski (46) zegt dat hij en zijn vrouw Galina (44) in mei 2007 op het John F. Kennedy-vliegveld in New York onder dwang - met geweren in hun zij -op een KLM-vliegtuig zijn gezet naar Oekraïne, volgens de Amerikanen hun thuisland. Officieel is het stel, dat al jaren in de Verenigde Staten woont en werkt, echter stateloos.

  Bron: Leeuwarder Courant
  Lees verder >>

  Sint Jacobiparochie, 13 maart 2009

  Geld voor opknappen Sint Jacobiparochie

  De verpauperde K. L. de Vriesstraat in Sint Jacobiparochie krijgt een andere aanblik. De straatverlichting en de bestrating worden vernieuwd en ook de bewegwijzering wordt verbeterd.

  Het werk is mogelijk door een subsidie van de provincie Friesland aan Plattelansprojekten Noardwest Fryslan in Franeker. Het projectbureau ontvangt in totaal €615.635 van de provincie. Zo is er geld voor het verbeteren van de vismogelijkheden voor de ruim 350 leden van hengelsportvereniging De Deinende Dobber in Het Bildt. Parkeervoorziening voorkomen voortaan dat vissers op de smalle wegen moeten parkeren. Ook verbeteren de visplekken, waardoor vissen in het riet langs bijvoorbeeld de Blikfeart niet meer hoeft.

  Bron: Leeuwarder Courant

  St.-Annaparochie, 13 maart 2009

  Bibliobus maakt plaats voor 'De lytse bieb'

  De bibliobus zal binnenkort in de gemeente het Bildt zijn laatste ronde doen. Om toch een bibliotheekvoorziening te behouden, zal 'De lytse bieb' hiervoor in de plaats komen. De gemeenten het Bildt en Menaldumadeel droegen de afgelopen jaren beiden de kosten van de bibliobus. De gemeente Menaldumadeel beëindigde onlangs de bibliobusvoorziening, wat een aanzienlijke stijging van de kosten voor de gemeente het Bildt betekende.

  Als alternatief voor de bibliobus zal verder worden gegaan met 'De lytse bieb'. Deze kleinschalige bibliotheekvoorziening zal worden gevestigd in de diverse dorpshuizen in de gemeente. Bij 'De lytse bieb' kan men met behulp van de computer zelf boeken lenen en reserveren. De bibliotheekservice zorgt er vervolgens voor dat de boeken op de juiste tijd door u kan worden afgehaald bij de desbetreffende vestiging.

  Bron: gemeente het Bildt

  Sint Annaparochie, 13 maart 2009

  Oekraïners opnieuw in hongerstaking in azc

  Het Oekraïense stel Igor Skrijevski (46) en Galina Skrijevskaia (44) is opnieuw in hongerstaking gegaan in het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie. Skrijevski heeft al 22 dagen niet gegeten, zijn vrouw 9 dagen. Beiden gingen al eerder in hongerstaking. Ze willen terug naar de Verenigde Staten, waar ze al jaren wonen en werken.

  Het stel, dat eind augustus vorig jaar tijdens een tussenlanding op Schiphol "met geweld" van een vliegtuig werd gehaald en werd vastgezet, is officieel stateloos. Overleg op het Amerikaanse consulaat in Amsterdam leverde eerder niets op.

  De Immigratie- en Naturalisatiedienst doet geen uitspraken over individuele zaken, maar laat wel weten dat als mensen zelf willen terugkeren, de dienst ze niet onnodig in Nederland vasthoudt. De Amerikanen moeten de benodigde documenten leveren.

  Bron: Leeuwarder Courant

  St.-Annaparochie, 12 maart 2009

  Scholieren op maatschappelijke stage

  Op een zestal donderdagen in februari en maart werken de scholieren van de eerste klassen van de Ulbe van Houtenschool in St.-Annaparochie een halve dag in de dorpsbosjes rond St.-Annaparochie. De scholieren werken onder leiding van Landschapsbeheer Friesland en maken op deze manier kennis met organisaties die met vrijwilligers werken.

  Als voorbereiding op deze stage heeft Staatsbosbeheer gastlessen op de Ulbe van Houtenschool verzorgd waar aandacht is besteed aan het belang van deze dorpsbosjes. Na een fietstocht door de verschillende bosjes gingen de leerlingen aan de slag met het snoeien van struiken, opruimen van zwerfvuil en wilgenknotten.

  Bron: gemeente het Bildt

  Sint Annaparochie, 11 maart 2009

  Bildt schrikt van advies windmolens

  Het advies van Atelier Fryslan om vier zones aan te wijzen voor windmolens tot 100 meter hoog valt niet in goede aarde op Het Bildt. PvdA-fractievoorzitter Frans Hiemstra zei tijdens de commissievergadering gisteravond dat hij geschrokken was van de plannen. "De mûnen stean op de fjouwer hoeken fan ús gemeente."

  Wethouder Nel Haarsma liet weten dat gedeputeerde Hans Konst haar op de hoogte had gebracht van het advies, maar dat zij de plannen nog niet had gezien. Haarsma wil dat de bevolking betrokken wordt bij het bepalen van de locaties voor windmolens. „Der moat noch hiel wat wetter troch de Blikfeart, foardat dit bart."

  Bron: Leeuwarder Courant

  Sint Annaparochie, 11 maart 2009

  'Rotte kiezen' op Het Bildt aangepakt

  De aanpak van 'rotte kiezen' en open plekken in dorpen op Het Bildt wordt een speerpunt van wooncorporatie Wonen Noordwest Friesland en de gemeente. Dit hebben ze afgesproken in een convenant. Het gaat hierbij om het opknappen van verpauperde panden in de dorpscentra en ook langs de Bildtdijken.

  In dezelfde overeenkomst is afgesproken dat de corporatie 15 procent korting krijgt op de grondprijs als daar sociale woningen op komen. Dit ter compensatie van het verlies dat de corporatie lijdt bij sociale woningbouw. De gemeente wil het geld terugverdienen met normale koopwoningen en andere bouwprojecten.

  Bron: Leeuwarder Courant

  St.-Annaparochie, 11 maart 2009

  Noorderbreedte hervat bouw zorgcentrum St.-Anna

  Zorggroep Noorderbreedte en Wonen Noordwest Friesland gaan zo spoedig mogelijk door met de bouw van het zorgcentrum in St.-Annaparochie. Ondanks dat er nog diverse procedures lopen bij de Raad van State, hebben beide de aannemer gevraagd voorbereidingen te treffen voor de herstart van de bouw.

  De twee initiatiefnemers van het Van Harenshuus voelen zich gesteund door de laatste uitspraak van de Raad van State. De Raad sprak in een voorlopig oordeel uit dat er geen spoedeisende reden is om het bestemmingsplan nu te schorsen. De gemeente heeft daarop direct een nieuwe bouwvergunning afgegeven.

  Bron: De Bildtse Post
  Lees verder >>

  St.-Annaparochie, 11 maart 2009

  Nieuwe website: Kulturele Aginda

  In de gemeente vinden vele culturele activiteiten plaats. Deze website biedt belangstellenden tijdig een compleet overzicht van die activiteiten. De organisatie van een activiteit start meestal ver voor de uitvoering. De datum waarop de activiteit plaatsvindt wordt vastgelegd, maar vaak is niet bekend of op die datum ook andere, concurrerende, activiteiten plaatsvinden. Deze website heeft tot doel in die leemte te voorzien.

  Alle culturele organisaties in de gemeente kunnen hun activiteiten in een vroeg stadium doorgeven (zowel opties van activiteiten als vastgelegde). In de Kulturele Aginda worden culturele activiteiten opgenomen die te maken hebben met toneel/theater, film, kunst, concert/muziek, dans, tentoonstelling, bijeenkomst, lezing, jeugd/familie, festivals en evenementen.

  Bron: www.kultureleaginda.nl/

  Sint Annaparochie, 10 maart 2009

  Verenigingen houden inkomsten oud papier

  Verenigingen op Het Bildt hoeven zich geen zorgen te maken dat ze minder inkomsten krijgen door de nieuwe manier van oud papierinzameling. De vergoeding wordt niet zomaar afgeschaft. Dit verzekerde wethouder Nel Haarsma de raadscommissie dinsdagavond.

  Op Het Bildt verdwijnen de trekkers met karren die oud papier ophalen uit het straatbeeld. In plaats daarvan haalt een vrachtwagen van Omrin het papier op. Er moeten echter vrijwilligers van de verenigingen mee om de containers naar de vrachtwagen te rollen. Daar krijgen de clubs een vaste vergoeding voor, berekend op basis van de opbrengsten van de afgelopen vier jaar.

  Bron: Leeuwarder Courant

  Oudebildtzijl, 10 maart 2009

  Vijf beboet bij snelheidscontrole Oudebildtzijl

  Vijf bestuurders kregen maandagmiddag een bekeuring tijdens een snelheidscontrole op de Monnikebildtdijk in Oudebildtzijl. De politie deelde de boetes binnen een tijdsspanne van 25 minuten uit. De snelste overtreder reed 62 kilometer per uur, waar vijftig is toegestaan.

   

   

  Bron: Leeuwarder Courant

  Oude Bildtzijl, 10 maart 2009

  Chris Bradley on living in the Netherlands

  Retired police officer Chris Bradley lives with his wife in Friesland. He sees the standard of driving across the Netherlands declining, but the Dutch as a predominantly modern, thoughtful society.

  Through the International Police Association, we had been coming here for 20 years and we liked it – and the air here is clean. Each time we came to visit, we picked-up more friends, from all across the Netherlands. Eventually we had more friends here than in the UK, and we thought about retiring here eventually.

  We first moved to Oude Bildtzijl, level with Leeuwarden and towards the sea. We found the people friendly, and enjoyed being there. Unfortunately the previous owner misled us about the house, and I had to work almost non-stop for 18 months to put things right -- even the Rechts Hulp office gave us the wrong advice.

  Bron: EXPATICA.COM
  Lees het hele bericht >>

  Oudebildtzijl, 10 maart 2009

  Medicijnen uit de muur trekken als een kroket

  De tijd lijkt stil te staan in Oudebildtzijl. Toch breekt in dit kleine dorp het eerst de toekomst aan als het erom gaat patiënten aan hun pillen te helpen. Vanmorgen is er een medicijnrobot gearriveerd.

  In de huisartsenpraktijk van Paul en Anneke Bögels ligt alles overhoop. Er Is gehakt en gebroken, de voorgevel Is verwijderd om de robot van bijna 4 bij 3 meter naar binnen te kunnen hijsen. Nog drie weken zal er worden verbouwd en drie maanden geïnstalleerd. Dan kan de medicijnrobot aan het werk.

  Bron: Leeuwarder Courant
  Lees verder >>

  Sint Anne, 9 maart 2009

  Autobestjoerder krijt hypo

  In 80-jierrige man út Sint Anne is snein syn rydbewiis kwytrekke nei't er troch in hypo de macht oer it stjoer ferlear. By in hypo is der te min sûker yn it bloed. Minsken dy't soks hawwe wurde suf, reitsje betize of soms sels út de tiid.

  De man woe syn auto parkeare yn Sint Anne, doe't er de macht oer it stjoer ferlear. Hy ried earst in tún yn. Dêrnei joech er fol gas en rekke er in parkearde auto. Ambulânsemeiwurkers joegen him sûker sadat er wer bykaam.

  Syn rydbewiis is ynnommen. It Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen besjocht of ter syn rydbewiis hâlde mei.

  Bron: omrop Fryslân

  Nij Altoenae, 9 maart 2009

  Nij Altoenae danst

  Zaterdag 7 maart 2009 werd een introductie dansles georganiseerd in de Utwyk in Nij Altoenae. Belangstellenden konden op deze manier kennis maken met de cursus stijldansen die door dansschool Saco Velt wordt gegeven.

  De ervaring leert dat dansen hongerig maakt. Daarom kon er ook genoten worden van een bami- of nassischotel. Deze viel net als de dansdemonstratie geweldig in de smaak. Dat het gezellig was is op de video van Sirio Fictoor goed te zien.

   

  Bron: www.nij-altoenae.nl
  Klik hier voor de video-opname >>

  Sint Annaparochie, 8 maart 2009

  Auto's in brand gestoken in Sint Anna

  Op twee verschillende plaatsen in Sint Annaparochie zijn de afgelopen uren auto's in brand gestoken. Zondagochtend stond een bestelauto op de Hemmemaweg in brand. De brandweer bluste de vlammen, maar het voertuig moet als verloren worden beschouwd. Het vuur is volgens de politie aangestoken.

  Dat geldt ook voor de vrachtwagen die 's nachts op De Keer uitbrandde. Agenten ontdekten de grote brand bij toeval, juist toen ze voor een surveillance het politiebureau verlieten. De truck was op het onverharde pad niet goed te benaderen.

  De spuitgasten hebben het vuur daarom gecontroleerd laten uitbranden. Getuigen meldden twee auto's door Sint Anna te hebben zien rijden. Mogelijk hebben de inzittenden iets van de brandstichting gezien.

  Bron: Leeuwarder Courant

  Sint Jacobiparochie, 7 maart 2009

  Leraren moeten meer schwung brengen

  Joop Schulpen zijn combinatieklas op obs De Opstap in sint Jacobiparochie. Links zit groep 7, rechts groep 8. tijdens de les zitten de groepen gemengd. Schulp:'Maar je kunt je tijd voor uitleg maar één keer gebruiken'. Foto Hoge Noorden/Jaap Schaaf (gescand)

  'School, maak het verschil!' Zo luidt het motto van een nieuwe campagne van de Inspectie van het Onderwijs, die duidelijk wil maken dat een goede school ook achterstandskinderen tot een redelijk niveau kan brengen. Een lastige schoolbevolking heeft afgedaan als excuus voor achterblijvende prestaties. Ook in de noordelijke provincies valt veel te verbeteren.

  Joop Schulp, leraar aan obs De Opstap in Sint Jacobiparochie:
  "In veertig jaar op deze school heb ik al veel combinatiegroepen voor m'n neus gehad. Nu heb ik een overzichtelijke klas van twintig kinderen in groep 7/8. Zodra je boven de 25 leerlingen komt, wordt het ingewikkeld. In zo'n combinatiegroep moet je veel plannen en voorbereiden om iedereen aan het werk te houden."

  Bron: Leeuwarder Courant
  Lees verder >>

  Oudebildtzijl, 6 maart 2009

  Foto Hoge Noorden/Jacob van Essen (gescand)

  Nat feestje op de dijk

  Bovenop de dijk, in de stromende regen, viert een gezelschap van ambtenaren, bestuurders en natuurbeheerders de overdracht van een stuk van de buitendijkse polder Bildtpollen.

  It Fryske Gea maakt van de huidige zomerpolder, links van de dijk, nog deze zomer een kwelder.

  Bron: Leeuwarder Courant
  Foto Hoge Noorden/Jacob van Essen (gescand)

  Oudebildtzijl, 5 maart 2009

  Bildtpollen snel kwelder

  De Bildtpollen, een deel van het buitendijkse gebied in gemeente Het Bildt, wordt deze zomer al omgevormd tot kwelder. De kaden in de zomerpolder worden dan doorgebroken en er worden nieuwe slenken gegraven. Donderdag vond de overdracht plaats van de laatste 185 hectare van het plangebied.

  It Fryske Gea heeft nu ruim 4000 van de 4400 hectare buitendijks land in beheer. Voor het nieuwe kwelderproject is €600.000 beschikbaar uit het Waddenfonds.

  Bron: Leeuwarder Courant

  Oudebildtzijl, 5 maart 2009

  Zondervan en Zwijnenburg in Galerie Kocken

  Het kunstenaarskoppel Kirsten Zwijnenburg en Peter Zondervan heeft t/m 15 april een duo-expositie bij Galerie Kocken in Oude Leije. Zondervan exposeert een nog niet eerder getoonde serie acryltekeningen.

  Het zijn grote portretten (80 x 110 cm) met als titel 'vervreemd' of 'overleefd', verwijzend naar de vluchteling, die zich het leven redt maar verder gaat als vreemdeling. Zwijnenburg toont een kleine greep uit het 'NAKTAR-project'; zes Friese kunstenaars maakten in 2004 in totaal 150 werken met 'het Friese' als bindend thema. De doekjes dienden jarenlang als decor voor het programma 'Factor Freed' op Omrop Fryslân. Zestien daarvan zijn nu bij Galerie Kocken te zien, met bijbehorende documentatie over het unieke project.

  Zwijnenburg & Zondervan van 7 maart t/m 15 april in Galerie Kocken, Oan 'e Slink 1 te Oude Leije

  Bron: Bildtweb

  St.-Annaparochie, 5 maart 2009

  LED-campagne 'Ik stap oer'

  Op woensdag 4 maart is de Friese LED-campagne 'Ik stap oer' van start gegaan. Met deze campagne roept de provincie Fryslân alle inwoners op om over te stappen op LED verlichting. LED staat voor Light Emitting Diode. Het is een nieuw soort verlichting die mensen voornamelijk zullen kennen van kerstverlichting. Maar de techniek staat niet stil en ondertussen zijn ook LED-lampen ontwikkeld met een normale brede fitting en een mooi, warm licht. Het grote voordeel van een LED-lamp is dat hij wel 5 keer langer meegaat dan een spaarlamp, 20 keer langer dan een gloeilamp én hij verbruikt aanzienlijk minder energie. Een LED-lamp is dus niet alleen beter voor het milieu, maar ook beter voor uw portemonnee.

  De LED-lampen worden verkocht bij alle filialen van Poiesz in Friesland, dus ook bij de Poiesz aan de Dordtse Straat in Sint Annaparochie. De LED-lamp kost slechts € 9,99 per stuk. Koopt u een LED-lamp in de supermarkt, dan maakt u direct kans op een meet & greet met Epke Zonderland op het WK turnen in London.

  Bron: gemeente het Bildt

  St.-Annaparochie, 4 maart 2009

  Verbouwing gemeentehuis vordert

  De verbouwing van het gemeentehuis gaat onvermoeibaar door. Inmiddels is de indeling van de hal aangepast. Er is ook al een nieuwe balie bestemd voor de receptie en burgerzaken gemonteerd. Eveneens zijn er een aantal nieuwe kamers ingericht en is de raadzaal voorzien van een lichtkoepel in het plafond. Ook is er een nieuw luchtbehandelingssysteem geïnstalleerd.

  Ondanks dat er door de bouwploegen hard wordt doorgewerkt loopt het bouwschema toch enigszins uit. Volgens de oorspronkelijke planning zou de verbouwing eerst eind februari gerealiseerd zijn. Nu zal het bouwproces waarschijnlijk in de week van 16 tot en met 20 maart voltooid zijn.

  Bron: gemeente het Bildt

  Sint Annaparochie, 4 maart 2009

  Derde container voor papier

  De inwoners van Het Bildt moeten er een afvalcontainer bij krijgen, vinden burgemeester en wethouders. Het oude papier moet straks in de kleine groene container die nu voor het groente-, fruit- en tuinafval is. Voor het gft-afval krijgt iedereen een nieuwe, grotere container.

  Omrin en de gemeente hopen dat er op deze wijze minder oud papier in de huisvuilcontainer terechtkomt. De verenigingen hoeven niet te vrezen, want ze blijven gewoon betrokken bij de papierinzameling en krijgen hier een vaste vergoeding voor. De raad beslist eind deze maand over het voorstel.

  Bron: Leeuwarder Courant

  St.-Annaparochie, 4 maart 2009

  Dorpsvisie Sint Annaparochie officieel gepresenteerd

  foto gemeente het Bildt

  Op donderdag 24 februari kreeg het college van burgemeester en wethouders, uit handen van plaatselijk belang Sint Annaparochie, de eerste aanzet tot een dorpsvisie uitgereikt. In dorpshuis Ons Huis kreeg het gemeentebestuur een boekwerk uitgereikt met daarin de visie van de inwoners van Sint Anna over hoe zij de toekomst van hun dorp zien.

  In het boekwerk komen onder meer woningbouw, verkeersveiligheid, het voorzieningenniveau en recreatie en toerisme aan de orde. Wat zijn de verbeterpunten bij al deze en ander genoemde onderwerpen. Hoe wordt de leefbaarheid in het dorp zoveel mogelijk vergroot? Opgesplitst naar leeftijdsgroep, van jong tot oud heeft plaatselijk belang iedere inwoner van het dorp proberen te bereiken. Het bestuur hoopt met de overhandiging van de uitkomsten aan het gemeentebestuur een eerste aanzet te hebben gegeven in de goede richting.

  Bron: gemeente het Bildt

  St.-Jacobiparochie, 3 maart 2009

  foto Jan Bonefaas

  Truckers rijden met geestelijk gehandicapte jongeren

  Een bonte, flink toeterende stoet vrachtwagens trok zaterdag over het hele Bildt. Zo'n 35 truckers hadden allemaal een speciale gast in de cabine. Geestelijk gehandicapte jongeren van uit heel Frysldn kregen een prachtige rondreis, diverse cadeaus en een mooie foto als aandenken.

  De tocht werd geheel belangeloos opgezet door Ouwedykster Jappie Groeneveld. Op de foto komt de karavaan St.-Jacobiparochie binnen.

   

  Bron: De Bildtse Post
  foto Jan Bonefaas

  Heerenveen, 3 maart 2009

  Tachtig jaar geleden met auto over Waddenijs

  Ook Anne Annema, Saapke Dankert en Enne de Vries waagden de overtocht met de auto. Hun reis ging naar Ameland. Foto: Tresoar

  Februari 1929 was in het noorden van Nederland de koudste sprokkelmaand van de hele 20ste eeuw. De gemiddelde temperatuur, die door het weerstation in Eelde werd gemeten, was die maand 6,6 graden onder nul, met als record de -18,9 op donderdag 14 februari.

  Twee dagen daarvoor was de vierde Elfstedentocht verreden, die Karst Leemburg als verrassende winnaar op had geleverd. Daarna bleef het koud en op de laatste dag van de maand werd de zogenaamde Tolhuister Elfstedentocht nog verreden.

  Begin maart was de vorstperiode nog niet ten einde. Hoewel de temperatuur overdag boven het nulpunt lag vroor het ‘s nachts nog dik. In het eerste weekend van de lentemaand (2 en 3 maart) was het ijs nog zo dik dat men het aandurfde om met een auto van Zwarte Haan over het Waddenijs naar Terschelling te rijden. Het leek vertrouwd, maar was dat wel zo …………?

  Bron: Tresoar
  Lees het hele bericht >>

  Oudebildtdijk, 3 maart 2009

  'Bootje tot de boom'

  Botertje tot de boom was, als uitdrukking, wel bekend. Bootje tot de boom, zoals hier op de Oudebildtdijk, is daarentegen nieuw.

   

  Bron: Leeuwarder Courant
  GEHOORD EN GEZIEN
  Foto LC/Pier Abe Santema (gescand)

  St.-Annaparochie, 3 maart 2009

  Bildts plastic gewoon in grijze bak

  In veel gemeenten in Nederland is het de bedoeling dat huishoudens plastic afval zelf gaan scheiden uit het restafval, bijvoorbeeld thuis in aparte zakken of door het afval naar speciale inzamelbakken te brengen. Maar dit is onder meer in de gemeente het Bildt niet het geval.

  Uw plastic afval mag gewoon nog steeds in de grijze container voor het restafval. Het afval uit de grijze container wordt ingezameld en verwerkt door het afvalbedrijf Omrin te Leeuwarden. In een speciale scheidingsinstallatie van Omrin wordt al het huishoudelijk afval in verschillende stromen gescheiden en zo wordt ook alle plastic afval uit het restafval gehaald. Deze techniek heet nascheiding.

  Bron: gemeente het Bildt

  Leeuwarden, 2 maart 2009

  Wetterskip verbetert oevers en kaden Elfstedenvaarroute

  Wetterskip Fryslân gaat ruim tien kilometer kaden verbeteren tussen Bartlehiem en Wier. Er worden ook brede natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het werk wordt uitgevoerd als onderdeel van het bevaarbaar maken van de Noordelijke Elfstedenvaarroute. De uitvoering van het werk start in 2010.

  De kades worden hoger gemaakt, zodat ze aan de veiligheidsnormen voldoen. Het waterschap verbreedt de oevers op veel plaatsen en legt natuurlijke rietoevers aan. Dit geeft vissen en vogels extra paai- en voedingsplaatsen. Het oeveroppervlak wordt ruim vier hectare groter, de waterberging neemt toe met zeven hectare. Het waterschap betaalt ongeveer 2,4 miljoen euro voor deze maatregelen. In 2007 investeerde het waterschap al ruim een miljoen euro in de Noordelijke Elfstedenvaarroute. Deze bijdrage was vooral bedoeld voor automatisering van aan te leggen sluizen en het maken van vispassages.

  Bron: Wetterskip Fryslân
  Lees het hele bericht >>

  Nij Altoenae, 28 februari 2009

  "Blaast de Bazuin" haalt voor de één na laatste keer oud papier op

  Op zaterdag 28 februari heeft het korps "Blaast de Bazuin" voor de één na laatste keer het oud papier opgehaald. Het is al een jarenlange traditie, dat het korps het oud papier ophaalt op de laatste zaterdag van de maand. Bergen oud papier staan er langs de weg en worden keurig opgehaald op grote en kleine aanhangwagens.

  De gemeente heeft bedacht dat het oud papier op een andere wijze ingezameld gaat worden en daarom zal voor het laatst op 18 april het korps is touw zijn op de traditionele manier. Jammer voor het korps, dat met de oudpapier inzameling toch altijd flink wat geld in het laatje kreeg. Gescheiden inzameling, prima voor het milieu. Vraag blijft, waarom het nu zo nodig anders moet.

  Bron: www.nij-altoenae.nl
  Meer foto's >>

  Oude Bildtzijl, 28 februari 2009

  Gemeente grijpt in bij Bildts Informasysintrum

  foto Leeuwarder Courant

  De gemeente Het Bildt heeft ingegrepen bij het Bildts Kultuurtoeristys Informasysintrum (BKI) in Oudebildtzijl. Het bestuur is aan de kant geschoven en de gemeente fungeert als zaakwaarnemer.

  Het BKI geeft in Oudebildtzijl in de panden De Witte Klok en de Julianakerk voorlichting aan toeristen over het Bildtseigene en exploiteerde tot voor kort een viertal logementen.

  Inmiddels is er een ploeg nieuwe vrijwilligers geformeerd en zijn er ook kandidaten gevonden voor een nieuw bestuur. Het pand is een half jaar geleden verkocht aan de stichting Doarp en Bedriuw Fryslan (DBF). Het winkeltje met Bildtse streekproducten, de expositieruimte en de logementen worden nu gehuurd van DBF. Het nieuwe Informasysintrum krijgt de komende twee jaar van de gemeente elk jaar €15.000 subsidie.

  Bron: Leeuwarder Courant

  Minnertsga, 28 februari 2009

  Zanggroep 'Telling Voices' bestaat 35 jaar

  Telling Voices, opgericht op 24 februari 1974, bestaan inmiddels 35 jaar en wil dit vieren op 7 maart a.s. met een jubileumconcert. De samenstelling van de muziek voor dit concert bestaat uit een selectie van liederen vanaf het begin tot heden. Kern van de liederen is nog altijd: zingend evangeliseren. Verdere muzikale medewerking zal worden veleend door twee begeleiders van het Chr. mannenkoor Steenwijk, de heren Harold Kooij (piano) en Ronald Knol (orgel). De algehele leiding van het concert is in handen van musicus/dirigent Dirk Norbruis.

  Het concert zal worden gehouden op Moaije Peal 1d te Minnertsga. Datum 7 maart, aanvang 20.00 uur. Toegang gratis. Verder informatie: www.telling-voices.tk

  Bron: Keallepoaten nijs

  Sint Jacobiparochie, 27 februari 2009

  foto 't Bildts Roasy

  Nieuwe directeur sociale dienst Zuidwest-Fryslân

  Sjoerd Simon Kuipers (47) uit Sint Jacobiparochie is de nieuwe directeur van Intergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest-Fryslân. (ISDzwf).

  Hij volgt Sjoerd Osinga die vorig jaar november is vertrokken naar de sociale dienst van de gemeente Zutphen. Kuipers werkte al als teamleider middelen bij de ISDzwf, de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Littenseradiel, Wûnseradiel, Lemsterland en Gaasterlân-Sleat. Daarvoor was hij werkzaam bij Achmea en AB-Fryslân.

  Sjoerd Simon Kuipers zit voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van het Bildt.

  Bron: Leeuwarder Courant

  Sint Jacobiparochie, 27 februari 2009

  Hoop voor theatertje De Plastic Engel

  Er gloort hoop voor theater De Plastic Engel van beeldend kunstenaar Leopold Wijdeveld aan de Oudebildtdijk. Vorige week maakt de kunstenaar bekend dat hij de deuren van zijn 'vestzaktheatertje', waar plaats is voor maximaal vijftig toeschouwers, moet sluiten en op zoek gaat naar een andere ruimte, ergens in Friesland. Er is langs de dijk niet genoeg plek om te parkeren.

  Wijdeveld heeft volop aanbiedingen gehad voor een alternatieve locatie. Ook buren hebben parkeerruimte aangeboden. Maar inmiddels heeft ook raadslid Leendert Ferwerda actie ondernomen: hij heeft burgemeester en wethouders van Het Bildt deze week vragen over de kwestie gesteld. Die werden gisteravond in de raad behandeld. Het college gaat met Wijdeveld praten, want men vindt het kleine theater waardevol en wil graag dat het aan de dijk blijft.

  Bron: Leeuwarder Courant

  St.-Annaparochie, 26 februari 2009

  Der komt in monumint foar Martijn Rosier, dy´t sneuvele yn Uruzgan. foto Omrop Fryslân

  Monumint foar Martijn Rosier

  Der komt in monumint foar Martijn Rosier, de militêr fan Sint Anne dy't omkommen is yn Uruzgan. De 30-jierrige Martijn Rosier waard yn Afganistan it slachtoffer fan in bermbom.

  It monumint komt yn it gemeentehûs fan de gemeente It Bilt yn Sint Anne. Troch de ynset fan it Yndië-komitee en mei stipe fan de gemeente kin dit mooglik makke wurde. Op 29 april sil it monumint ûntbleate wurde.

  Bron: Omrop Fryslân

  Ljouwert, 26 febrewaris 2009

  KEATSHERT te zien op Ned. 2, zondag 1 en 8 maart, Omrop Fryslân

  Bron: Omrop Fryslân

  Sint Annaparochie, 26 februari 2009

  'Samaritaan' krijgt geen claim voor broden

  Volgens Kor Wijmenga, de zelfbenoemde Samaritaan van Het Bildt, ziet de Aldi af van een schadeclaim voor de tachtig broden die hij vorige week stal. "Er wordt verder geen zaak van gemaakt. We hebben een gesprek gehad en ze tonen enige coulance", aldus Wijmenga. De Aldi heeft nog geen commentaar gegeven op de zaak.

  Als Wijmenga de geëiste €80 toch had moeten betalen, kon hij het bedrag bij Jef Roberts uit Maastricht terughalen. Roberts vindt dat Wijmenga het voor een goed doel deed. "Ik ben zelf ook een onrechtbestrijder", zegt de Maastrichtenaar. Wijmenga waardeert het gebaar van de Limburger. "Bedankt, maar het is niet meer nodig."

  Bron: Leeuwarder Courant

  St.-Annaparochie, 25 februari 2009

  Actie bewoners tegen campus D. Janszstraat

  foto De Bildtse Post (gescand)

  De bewoners van de Dirk Janszstraat en de J.J. Coster-straat in St.-Anna komen in actie tegen de sloop van de seniorenwoningen. Bewoners van 42 van de 53 hulzen hebben een petitie getekend tegen de plannen van de gemeente en Woningstichting, die de mogelijkheid van een campus bestuderen. CSG Ulbe van Houten zou dan verhuizen naar het stuk grond van de woningen en net plantsoentje.

  De actie is opgezet door de heer De Ruyter en mevrouw Veltman, beide woonachtig aan de J. J. Costerstraat. Ze komen In het geweer legen de mogelijke sloop van wat ze voor St.-Anna een zeer karakteristiek dorpsaangezicht noemen.

  Bron: De Bildtse Post
  Lees verder >>

  St.-Annaparochie, 24 februari 2009

  Bibliobus rijdt voor het laatst

  Stichting Bibliotheken Noardwest Fryslân heeft laten weten, dat verlenging van gebruik bibliobus niet mogelijk is. De bus staakt met ingang van 1 maart 2009 zijn diensten, om op 24 maart nog één maal langs te komen om de uitleende boeken in te nemen. Bibliotheken Noardwest Fryslân zal middels flyers e.d de gebruikers van de bus informeren.

  Ten behoeve van de scholen wordt, als tijdelijke voorziening, door de bibliotheek een collectie jeugdboeken aangeschaft en op scholen beschikbaar gesteld. Wethouder Kaper heeft de gemeenteraad meegedeeld op korte termijn een voorstel voor te zullen leggen met betrekking tot invoering van de Lytse Bieb.

  Bron: Besluitenlijst van burgemeester en wethouders op 17 februari 2009

  Sint-Annaparochie, 24 februari 2009

  'Samaritaan' steelt tachtig broden

  foto ANP/Lex van Lieshout

  Kor Wijmenga, die zichzelf de 'Barmhartige Samaritaan van Het Bildt' noemt, heeft vorige week bij de Aldi tachtig broden gestolen.

  Hij zag de broden buiten de supermarkt in een rek staan en drukte ze 's nachts achterover. Volgens eigen zeggen wilde hij er een arme vrouw met tien pleegkinderen mee helpen. Wijmenga dacht dat de broden vernietigd zouden worden. Hij liet ook een briefje achter met de reden waarom hij ze pikte.

  Bron: Nederlands Dagblad
  foto ANP/Lex van Lieshout
  Lees het hele bericht >>

  Ljouwert, 23 febrewary 2009

  Minsken

  Friezen voelen zich verantwoordelijk voor de levensomstandigheden in ontwikkelingslanden, dat is bekend. 400 Friese groepen zijn - allen op hun eigen manier - actief. Onder hun zijn ook veel ondernemers.

  In deze uitzending volgt Minsken één van deze ondernemers: Arjen Lont (met zijn vrouw Nellie) van het bouwbedrijf uit St. Anne met dezelfde naam. Zij stellen met een groep andere ondernemers geld beschikbaar aan de stichting Dorcas. Verscheidene projecten worden zo betaald. Lont en zijn vrouw worden gevolgd terwijl ze een bezoek brengen aan een opvangtehuis voor ernstig zieke mensen. Verder wordt een kijkje genomen in een krottenwijk in Johannesburg.

  Minsken, dinsdag 3 maart, 18.30 uur, Omrop Frysl?n Televisie. Nogmaals te zien de hele avond en nacht eenmaal per uur. En nogmaals te zien woensdag 4 maart 17.20 uur.

  Bron: Omrop Fryslân

  Sint Annaparochie, 22 februari 2009

  Inschrijving BildtBeat 2009 geopend

  De inschrijving voor het jaarlijkse Bildtse muziekfestival BildtBeat is officieel geopend. Belangstellende muzikanten en bands kunnen zich opgeven tot 30 mei, daarna zal z.s.m. het definitieve programma bekend worden gemaakt. BildtBeat is een jaarlijks terugkerend gratis toegankelijk muziekfestival dat zich afspeelt op de 3e zaterdagmiddag in augustus op het plein voor het gemeentehuis te St. Annaparochie. Voor dit jaar betekend dat 15 augustus.

  Dit jaar zullen er ook enkele "Lokale Helden Bands" van weleer deelnemen deelnemen onder het motto "The Reunion of the Local Heroes". Speciaal voor BildtBeat opnieuw geformeerde bands met oude muziekmakkers die in het verleden beroemd en berucht waren op Het Bildt en wijde omgeving. BildtBeat richt zich op een breed publiek waarbij gezelligheid en muziek de boventoon voeren. Opgave kan via bildtbeat@gmail.com.

  Bron: www.bildtbeat.nl

  Berlikum, 21 februari 2009

  Bloedige handen verraden agressieve vandaal

  foto Leeuwarder Courant

  De wonden op de handen van een negentienjarige jongen uit Sint Annaparochie hebben hem in de nacht van vrijdag op zaterdag verraden. Hij sloeg in Berlikum eerst een ruit en slingerde vervolgens verderop in het dorp een zeventienjarig meisje tegen de grond.

  De Bildtker sloeg het raam in van een woning aan de Túnboustrjitte. Agenten probeerden hem te traceren aan de hand van een bloedspoor op de grond toen ze de melding kregen dat er op de Bûterhoeke een meisje werd mishandeld.

  Omstanders hadden de verdachte inmiddels van het meisje uit Oude Leije afgetrokken en hielden hem vast. Ze was door de negentienjarige uit het niets vastgepakt en op de grond gesmeten. De jongen is afgevoerd naar het bureau voor nader onderzoek.

  Bron: Leeuwarder Courant

  Sint Jacobiparochie, 19 februari 2009

  Bildts minitheater moet deuren sluiten

  Het Bildtse minitheater De Plastic Engel van beeldend kunstenaar Leopold Wijdeveld sluit per direct de deuren. Het in art deco-stijl ingerichte theatertje, dat in 2005 open ging, trekt veel bezoekers, maar er is niet voldoende parkeerruimte. Omwonenden klaagden al eerder over overlast.

  Afgelopen weekeinde nog kwamen er meer dan vijftig bezoekers op de opening van een groepsexpositie (John Maes en Henk Beeuwkes) af. Auto's werden in de smalle berm langs de Oudebildtdijk geparkeerd. "Geen enkele auto stond voor een uitrit", zegt Wijdeveld.

  Wel stond er een aantal wagens wat ver op de rijweg, omdat mensen vaak niet teveel aan de zijkant van de dijk durven te parkeren. Resultaat: drie beschadigde auto's (spiegel eraf, krassen op de zijkant). "Dat was de druppel die de emmer deed overlopen", zegt Wijdeveld. Hij is teleurgesteld over de gang van zaken.

  Bron: Leeuwarder Courant
  Lees verder >>

  Sint Annaparochie, 18 februari 2009

  Binnenkort WOZ-waarde op de mat

  Eind deze maand ontvangt u van de gemeente de WOZ-waarde op de beschikking van 2009. Dit is de waarde van uw pand zoals die is vastgesteld per 1 januari 2008. Dat is een gevolg van de Wet WOZ die voorschrijft dat gemeenten op de WOZ-beschikking een waarde vermelden zoals die gold op 1 januari van één jaar eerder. Daardoor mag de gemeente géén rekening houden met in het jaar 2008 opgetreden wijzigingen van het waardeniveau.

  Gezien de actuele ontwikkelingen op de woningmarkt bent u wellicht sterker dan in het verleden geïnteresseerd in de verhouding tussen de nieuw vastgestelde WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2008 en de actuele marktwaarde. De landelijke cijfers van CBS, Kadaster en NVM laten zien dat in de eerste helft van 2008 de trend uit 2007 van circa 4 % stijging op jaarbasis nog is voortgezet en dat sindsdien sprake is van een gemiddeld stabiele prijs. Daarmee ligt de actuele marktwaarde op dit moment gemiddeld genomen circa 2 % hoger dan de in 2009 vastgestelde WOZ-waarde naar de waardepeildatum 1 januari 2008.

  Bron: gemeente het Bildt
  Lees het hele bericht >>

  St.-Annaparochie, 18 februari 2009

  Sportproject 'Beweeg u Fit' afgerond

  De sportkennismakingslessen voor 55-plussers zijn afgerond. Dit project, 'Beweeg u Fit' van GO-4 Sport, was speciaal voor 55-plussers uit de gemeente die niet of nauwelijks (meer) aan sport doen. Tien weken lang beoefende de groep van ongeveer tien personen uit het Bildt verschillende sporten.

  In de gymzaal in St. Jacobiparochie, kregen de deelnemers van mw. Corrie Haarsma-de Haan (Tzummarum) lessen in onder andere badminton, Nordic Walking, tennis en volleybal. Ook bezocht de groep zwembad De Bildtse Slag en sportcentrum Benefit. Na de lessen dronk men gezamenlijk een kop koffie of thee en kletste even gezellig na. GO-4 Sport hoopt dat ze de deelnemers een sportieve opstap heeft gegeven en dat de deelnemers regelmatig blijven bewegen. In 2010 start mogelijk een nieuw 'Beweeg u Fit'-project.

  Bron: gemeente het Bildt

  Sint Annaparochie, 16 februari 2009

  Foto LC/Niels Westra

  Hoger en hoger ...

  Het Bildt is ambitieus. Wie in het gemeentehuis te St.-Annaparochie naar binnen wil, zal hoger en hoger moeten.

   

   

   

  Bron: Leeuwarder Courant
  GEHOORD EN GEZIEN
  Foto LC/Niels Westra

  St.-Jabik, 15 febrewary 2009

  Teneelferening De Oasthoek speult "Fergeefs Adfys"

  Hest klaar ... (klik foor groatere foto)

  Ja mînsen, 't gaat weer an. De teneelferening De Oasthoek is weer drok doende met een nij teneelstik. 't Het lang duurd foordat se de ploeg bijnander hadden, maar aindlik hewwe se de teneelploeg bijnander foor 't útsochte stik. Frôly genog, maar d'r mosten ok fier mânly komme. En dat één fan die mannen ok nag út Grunningen wegkomme most geeft dos wel an hoe moeilik 't is om mannen te finen.

  't Waar dos wel weer even winne foor de speulers die't dut jaar metdoen an de klucht Fergeefs adfys. Na 'n jaar niet op 'e planken staan te hewwen motte se d'r al weer even inkomme. Maar 't gaat weer an, sont oktober binne se al omraak an 't oefenen in De Brouwerij te St.-Jabik. En se hewwe d'r allegaar och soa'n nocht an om dut an jim sien te laten op frijdeg 6 of saterdeg 7 maart a.k.

  Bron: www.sintjabik.nl
  Lees het hele bericht >>

  Leeuwarden, 14 februari 2009

  Wie is de rijkste inwoner van onze gemeente?

  Het is een leuk gespreksonderwerp in het café of thuis bij de open haard: Wie zou de rijkste inwoner van onze gemeente zijn? De redactie van zakenblad Quote presenteerde gisteren een nieuwe 'rijken-kaart', waarop de antwoorden te vinden zijn (www.quotenet.nl).

  Het Bildt, Herman Jan Wassenaar. Geschat vermogen: €3 miljoen. Eigenaar van Wassenaar Supermarkten.
  Ferwerderadiel, familie Hellema. Geschat vermogen: €10 miljoen tot €15 miljoen. Runt koekjesfabriek.
  Menaldumadeel, Piet Siderius. Geschat vermogen: €10 miljoen tot €15 miljoen. Bezitter van 145 kadastrale nummers in Leeuwarden, Sneek en Harlingen.
  Franekeradeel, familie Hartman. Geschat vermogen: €8 miljoen. Eigenaars van peper-, groente- en fruitkwekerijen.
  Harlingen, Rients Smeding. Geschat vermogen: €7 miljoen. Groothandel in aardappels, groente en fruit.

  Bron: Leeuwarder Courant

  St.-Annaparochie, 12 februari 2009

  Gemeente het Bildt biedt gratis standplaats BCD

  Gemeente het Bildt biedt twee Bildtse starters een gratis beursplaats aan op de Bedrijven Contact Dagen in Leeuwarden. Deze standplaatsen van twaalf vierkante meter met wanden en verlichting zijn voor Bildtse bedrijven die in 2008 op het Bildt gestart zijn, ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en gevestigd zijn op het Bildt. De units van de startende ondernemers maken deel uit van het Bildtse plein, een plein met ongeveer tien Bildtse bedrijven.

  De gemeente het Bildt wil startende ondernemers, vanuit de Fairtraide gedachte, een helpende hand bieden. De gemeenteraad van het Bildt heeft in december 2008 namelijk uitgesproken dat zij Fairtrade gemeente wil worden en hoopt dat zij in 2009 aan de zes hiervoor benodigde criteria kan voldoen. Hiermee zou het Bildt dan de eerste Friese Fairtrade gemeente kunnen zijn. De gemeente het Bildt wil zich op de beurs profileren met de slogan: FairTrade: de gemeente het Bildt maakt er een PUNT van.

  Bron: gemeente het Bildt

  Stiens, 12 februari 2009

  Het Bildt zoekt locatie voor sportontmoetingsplaats

  In navolging van Ferwert en Menaldum krijgt Stiens dit jaar een sportontmoetingsplaats voor jongeren. Het veldje waar jongeren niet alleen een balletje kunnen trappen, maar ook andere takken van sport kunnen beoefenen komt op de groenstrook aan de Griene Leane en de Kleatsefeart. Ook de skatebaan aan de Truerderdyk verhuist naar dit terrein.

  Ook de gemeente Het Bildt is op zoek naar een locatie voor een sportontmoetingsplaats. Wanneer die er is hebben alle gemeente van het intergemeentelijke Middelsee-samenwerkingsverband een dergelijke voorziening. De sportontmoetingsplaats is een bedenksel van de het gezamenlijke sportproject van de vier gemeentes Go-4 Sport. Deze won in 2004 de Je Maintaindraiprijs met het plan.

  Bron: Leeuwarder Courant

  St.-Annaparochie, 11 februari 2009

  'Behoud 't Rooie Dorp en breek de zorgflat af'

  foto: De Bildtse Post

  Om tot een dorpsvisie te komen peilde Plaatselijk Belang St.-Annaparochie onlangs de mening van bewoners, ondernemers en instellingen over het eigen dorp. Opvallend is hoe zowel jong als oud, vereniging of ondernemer, het over sommige zaken eens zijn: van het behouden van ''t Rooie Dorp', tot het aanpassen van gevaarlijke kruisingen en het afbreken van de zorgflat aan toe.

  Het was een zware bevalling voor Plaatselijk Belang St.-Annaparochie, het opstellen van een dorpsvisie. Diverse oproepen en een rondgebrachte enquête leidden nauwelijks tot respons. Maar met behulp van bureau Tensis ligt er nu eindelijk een inventarisatie van de ideeën en meningen van de bewoners, vergaard tijdens vijf inspraakavonden.

  Bron: De Bildtse Post
  Gerard de Jong
  Lees verder >>

  Leeuwarden, 11 februari 2009

  Kwetsbare gemeenten komen er niet

  Gedeputeerde Sjoerd Galema

  Er mogen geen kwetsbare gemeenten 'overblijven' na een grootschalige herindeling in Fryslân. Hierover waakt de provincie Fryslân, zo blijkt onder meer uit de vandaag gepresenteerde notitie Taakbewust toekomstbestendig. 'Zorgenkindjes' zijn Ferwerderadiel, Littenseradiel en met name Heerenveen.

  het Noordwesten stelt de provincie zich voor dat Harlingen, Franekeradeel en Littenseradiel, ook al vindt die laatste gemeente herindeling niet nodig, op termijn werk zullen maken van bestuurlijke toenadering. Mogelijk kunnen daar ook het Bildt en Menaldumadeel bij worden betrokken, "zodat een impuls wordt gegeven aan de dynamiek in de Westergozone", zo denkt de provincie hardop.

  Herindelen is volgens de provincie nodig omdat er door decentralisatie steeds meer taken op het bordje van de gemeentes komen. Het aangaan van steeds meer samenwerkingsverbanden geniet niet de voorkeur van de provincie, omdat dit ten koste gaat van de democratische legitimiteit.

  Bron: Friesch Dagblad
  Lees het hele bericht >>

  Oudebildtzijl, 10 februari 2009

  CdK bezoekt het Bildt, Franekeradeel en Harlingen

  foto: gemeente het Bildt

  De Commissaris van de Koningin, John Jorritsma, heeft afgelopen vrijdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de gemeenten het Bildt, Franekeradeel en Harlingen. De drie colleges waren ook van de partij. De dag begon met een Bildtse presentatie door burgemeester Aucke van der Werff, in 'De Witte Klok' in Oudebildtzijl. Van der Werff informeerde het gezelschap over de cultuurhistorie van het Bildt en over de zeven Bildtse dorpen. Na bezoek aan Meijer Plaatbewerking en de Franekerlanden werd het stokje, een gejut stuk waddenhout, letterlijk overgedragen aan het college van Franekeradeel.

  Burgemeester Haverman belichtte de glastuinbouw en de positie van Franeker in de regio, waarna het gezelschap een bezoek bracht aan kwekerij Hartman. Tenslotte ging het gezelschap naar Harlingen, waar burgemeester Scheffer sprak over de verdieping van de N31 en het ontwikkelen van de Westerzeedijk. Hierna werd de stok, om de cirkel rond te maken, door de CdK weer overgedragen aan de zee en sloot het gezelschap de dag af in strandpaviljoen 't Zilt in Harlingen.

  Bron: gemeente het Bildt

  Sint Jabik, 8 februari 2009

  T.O.G. voor volle zaal goed op dreef

  Ondanks de vele tegenslagen die de toneelploeg dit jaar had, kwam de klucht "Kunst & Kitsch" goed uit de verf. Vooral Maaike van Rees stal de show, zij zette een prachtig Bildts viswijf op de planken genaamd Dina Kaper. Ook de ander spelers Talita Sijtsma, Mark Kolthof, Nynke Koopmans, Niels Schleeper, Pietsie Wijngaarden, Gerrit Sijtsma, Carin v Eekelen, Helen Zoethout en John Beimers verdienen een groot compliment voor hun spel.

  Natuurlijk waren zij niks zonder de hulp van de regisseuse en grimeuse Pieta Machiela, decorbouwer en souffleur Brand de Haan, de geluidsmensen Jasper Wijbenga, Jelle Terpstra en Joel Sijtsma en de decor bouwers Willem Beimers en vele anderen. Deze hele ploeg heeft, samen met de WIKO’s, de uitverkochte zaal een prachtige avond bezorgd in cafe de Aardappelbeurs. Kijk maar naar de foto’s want die vertellen meer dan Bertus op papier kan zetten.

  Bron: www.sintjabik.nl
  Bekijk de foto's >>

  Leeuwarden, 8 februari 2009

  Messentrekker aangehouden

  De politie heeft een 19-jarige man uit Holwerd aangehouden op verdenking van bedreiging van een 24-jarige inwoner van Leeuwarden en een 19-jarige inwoonster van Sint Annaparochie. Surveillerende agenten van het bike-team hoorden op de Nieuwestad geschreeuw. Toen zij naar de plaats reden, waar zij dit geschreeuw hadden gehoord, zagen zij een man staan die een groot mes in zijn handen had.

  Toen zij de man benaderden, gooide hij zijn mes weg en rende in de richting van het Nauw. Daar konden de agenten de man aanhouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau.

  Tijdens de fouillering werd in zijn kleding nog een mes aangetroffen. Beide messen zijn in beslag genomen. De verdachte is ingesloten.

  Bron: www.politie.nl

  7 februari 2009

  Foto LC/Niels Westra

  Bilkerts zijn direct, eigengereid en té stoer

  Nynke-Rixt Jukema, architecte, geboren in Zwarte Haan: “Bilkerts zijn lekker direct". En hebben ze veel doorzettingsvermogen. "Ze donderen liever dood neer dan dat ze iets opgeven. Die harde opstelling heeft echter ook een keerzijde, vindt Jukema. "Ja, hoe moet ik het zeggen? Gevoelens zijn niet iets waar je over praat op Het Bildt."

  Jukema ziet zichzelf niet als een pure Bilkert en voelt zich zeker ook Fries. "Mijn ouders komen uit de buurt van Deinum." Ze heeft echter wel wat Bildtse karaktertrekjes meegekregen. "Bilkerts kunnen kort voor de kop zijn. Dat ben ik ook wel."

  Bron: Leeuwarder Courant
  Lees verder >>

  Vrouwenparochie, 7 februari 2009

  Waddenkust ontsloten voor wandelaar

  Onder niet bepaald ideale weersomstandigheden liepen genodigden bij Vrouwenparochie een stukje van het 1200 kilometer lange wandelpadennet in het waddengebied. Foto LC/Niels Westra

  Was het wel de juiste moment om de waddenkust als fraai wandelgebied onder de aandacht te brengen? Een asfaltpad door de zware, donkere zwarte klei bij Vrouwenparochie. Een temperatuur van plus 3 graden Celsius en een grijs bewolkte lucht.

  Zelfs het asfalt en de zware klei bij Vrouwenparochie krijgen hun bekoring met wat aanvullende informatie. Zoals de mededeling dat over het Laaisterpadsy ooit een spoorlijn liep, een zijtak van het Dokkumer Lokaeltsje. En dat de 'sloot' waarover de brug in het Laisterpadsy voert Blikfaert heet en onderdeel uitmaakt van de elfstedenroute. Met name genodigden van buiten de provincie raakten er door in vervoering.

  Bron: Leeuwarder Courant
  Foto LC/Niels Westra (gescand)
  Lees verder >>

  Stiens, 5 februari 2009

  Stad beste optie voor Stiens

  Stadskantoor Leeuwarden

  Op de lange termijn is Leeuwarden de meest logische partner voor de gemeente Leeuwarderadeel en de andere Middelseegemeenten. Die conclusie trekt Jo Bosma, oud-burgemeester van Lemsterland, in een onderzoek naar de toekomstkansen van Leeuwarderadeel. Met alleen de buurgemeenten Menaldumadeel, het Bildt en Ferwerderadiel is een fusie niet haalbaar: hooguit kan de huidige samenwerking worden voortgezet.

  Bosma adviseert Leeuwarderadeel om als eerste met de Middelseepartners te gaan praten over het vervolg van de samenwerking. De andere drie gemeenten voelen sterk voor het zo lang mogelijk behouden van de zelfstandigheid binnen dit verband. In Stiens wordt daar wat ruimer over gedacht. Bosma denkt dat er op termijn ruimte gemaakt moet worden voor uitbreiding met een centrumgemeente. Uit de gesprekken die Bosma voerde, blijkt dat Harlingen en Franeker daarbij weinig soelaas bieden. Leeuwarden doet dat wel.

  Bron: Friesch Dagblad

  Sint Annaparochie, 5 februari 2009

  Bilkert is eerst Bilkert, dan Nederlander en dan pas Fries

  Foto Leeuwarder Courant

  Bilkerts hebben een andere volksaard dan de rest van de Friezen. Mentaliteit en karakter houden het midden tussen de grote mond van de randstedeling en de nuchterheid van de Fries. "Hier voelt iemand zich eerst Bilkert, dan Nederlander en dan pas Fries", zegt burgemeester Aucke van der Werff van het Bildt. Voor Van der Werff is het een reden om tegen een fusie met andere gemeenten te zijn.

  "Het Bildt is een soort enclave in Friesland en die zelfstandigheid moeten we behouden." Nog sterk merkbaar is het dat de Bilkerts afstammen van de Dordtenaren die in 1505 de Oudebildtdijk kwamen aanleggen. "De bouwers bleven hier wonen en mengden zich met de plaatselijke bevolking. Het Bildtse dialect is een mengeling van het Fries en het Nederlands dat destijds in Dordrecht gesproken werd."

  Bron: Leeuwarder Courant

  Westhoek, 5 februari 2009

  Foto LC/Wietze Landman (gescand)

  Wintersport op de Westhoek

  Eenvoudiger pret bestaat er amper. Een bevroren, nog licht besneeuwde waddendijk, een houten slee en de zwaartekracht: meer had Marjam Eberle gisteren niet nodig om de vrije woensdagmiddag op aangename wijze door te brengen.

   

   

  Bron: Leeuwarder Courant

  Leeuwarden, 4 februari 2009

  Zwakke leerling doet vaker Niveautoets

  Voor kinderen met een leerachterstand is er tegenwoordig de Niveautoets. Steeds meer scholen maken gebruik van deze 'aangepaste Cito-toets'. Tegelijk rijzen er vragen over de achtergrond van de speciale behandeling van zwakke leerlingen.

  Niet meedoen met de Cito-toets, omdat je waarschijnlijk naar het vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaat. Twee jaar geleden bevestigde een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs dat steeds meer kinderen dat overkomt. Bijna een op de vier basisscholen laat potentiële lwoo-leerlingen in groep 8 niet deelnemen aan de eindtoets, omdat de vraagstelling in die test voor hen moeilijk te begrijpen is. Als te veel leerlingen laag scoren, kan dat bovendien verkeerd uitpakken voor de school. Die wordt door de inspectie mede beoordeeld op basis van de Cito-toetsresultaten.

  Directeur Jaap Jansma van de vereniging voor christelijk onderwijs op het Bildt is aan het "experimenteren" met de toets in november, voor potentiële lwoo-leerlingen. De beoordeling van de inspectie speelt een belangrijke rol in de toetsen op de scholen, erkent hij. "De inspectie zit er boven op. Dat is wel een discussiepunt momenteel. Hoe ga je op een goede manier met je scores om?"

  Bron: Friesch Dagblad
  Lees het hele bericht >>

  Minnertsga, 4 februari 2009

  Iepen voor Minnertsga

  Foto gemeente het Bildt

  De leilinden van het Zaailand waren nog maar net geplant, of we konden ons al weer opmaken voor een nieuwe serie grote bomen voor het Bildt. Deze keer betreft het iepen van de provincie Fryslân die moeten wijken voor de aanleg van een nieuwe rotonde in de N383 ter hoogte van Beetgum. Een deel van deze bomen is door de provincie gebruikt om gaten die door de iepziekte in de wegbeplanting zijn gevallen weer op te vullen. Een vijftiental bomen is bij Minnertsga aan de Sixma van Andlawei geplant. Ook hier zijn in het verleden veel iepen door de iepziekte geveld. Op verzoek van de groencommissie van Minnertsga heeft de gemeente het Bildt hier de bestaande rij weer aangevuld en worden de gaten in de beplanting opgevuld.

  De gemeente het Bildt werkt graag mee aan het hergebruik van bomen die om wat voor reden dan ook gekapt zouden moeten worden. Niet alleen omdat het natuurlijk altijd zonde is om bomen, waar veel geld en tijd in is geïnvesteerd zo maar om te zagen, maar ook omdat dit past in het streven naar duurzaamheid in het kader van de wens van de gemeente het Bildt om Millenniumgemeente te worden.

  Bron: Gemeente het Bildt

  Stiens, 4 februari 2009

  Foto Leeuwarder Courant

  Noordwest beste samen met Leeuwarden

  Een alliantie met Leeuwarden biedt de vier noordwestelijke gemeenten de beste kans voor een herindeling. Hier zou een verregaande samenwerking of zelfs een fusie uit kunnen voortkomen. In het Middelseeverband dat ze nu hebben, is samenwerking het hoogst haalbare. Dit concludeert onderzoeker Jo Bosma, voormalig burgemeester van Lemsterland.

  Bosma kreeg van Leeuwarderadeel de opdracht om te onderzoeken welke bestuurlijke toekomst er voor de gemeente is weggelegd. Het is voor Bosma duidelijk dat een fusie tussen Menaldumadeel, Ferwerderadiel, het Bildt en Leeuwarderadeel niet mogelijk is, omdat de eerste drie dit niet willen. Een alliantie met een grotere gemeente, die als centrum kan dienen heeft meer kans, aldus Bosma. Franeker en Harlingen houden de boot af, maar Leeuwarden wil wel praten. Hij raadt Leeuwarderadeel dan ook aan in gesprek te gaan met de stad.

  Bron: Leeuwarder Courant

  Sint Jacobiparochie, 3 februari 2009

  MSE Forks in Sint Jacobiparochie kocht nieuwe machines om de productie efficiënter te laten verlopen. Foto LC/Niels Westra

  Produceren zonder verspilling

  Meer en meer bedrijven schakelen over op Lean Thinking. MSE Forks in Sint Jacobiparochie bant sinds 2007 alle vormen van verspilling uit.

  Het bedrijfsbezoek aan ketelproducent Nefit in Buinen gaf in 2007 de doorslag. Hendrik Meijer, directeur en mede-eigenaar van MSE Forks in Sint Jacobiparochie, genoot met volle teugen van de netheid in de productiehal en de efficiency van het productieproces zonder enige hapering. "Wat een geweldige flow. En alles werd gemeten en in cijfers vastgelegd", zegt Meijer nog altijd met bewondering in zijn stem. "Toen was het voor mij wel duidelijk: zo moeten wij het ook doen."

  Bron: Leeuwarder Courant
  Lees verder >>

  Sint Annaparochie, 3 februari 2009

  Eerste leilinde geplant

  Op woensdag 28 januari 2009 heeft wethouder Kaper de eerste van de 30 leilinden komende van het Zaailand in Leeuwarden geplant in het plantsoen achter het gemeentehuis in St.-Annaparochie. In verband met de renovatie van het Zaailand moesten deze bomen verdwijnen. Door tussenkomst van de Leeuwarder Bomenridders is voorkomen dat de bomen gekapt moesten worden en de gemeente het Bildt heeft op zich genomen om een nieuwe plantplek voor de linden te zoeken.

  In het renovatieplan voor het plantsoen achter het gemeentehuis was plaats voor een dubbele rij leilinden, zodat er een goede plantplaats was gevonden waar de bomen nog jarenlang meekunnen. Door het planten van de bomen is weer een belangrijke stap gezet in de renovatie van het plantsoen. De grote bomen accentueren nu al duidelijk de toekomstige lijnen in het ontwerp.

  Bron: gemeente het Bildt

  Minnertsga, 2 februari 2009

  Haalbaarheidsonderzoek MFC Minnertsga

  Pleatslik Belang heeft begin vorig jaar een commissie in het leven geroepen en deze de opdracht gegeven om te onderzoeken of een multifunctioneel centrum (MFC) haalbaar is. Achterliggende gedachte: de leefbaarheid moet worden gestimuleerd en het dorp moet aantrekkelijk blijven voor (nieuwe) inwoners. De commissie (Albert Helder, Hein Joostema, Hette Madhuizen, René Nagel, Haye Stellingwerf, Anno Walda) heeft qua schetsen (let wel, het gaat om schetsen, dit zijn geen definitieve ontwerpen) hulp gekregen van architectenburo Zijlstra (fan Bakhùzen).

  Na ruim een jaar van gesprekken met potentiële deelnemers is de eindconclusie van de commissie: er is voldoende draagvlak, maar er moet nog goed worden gekeken naar de financiering èn realisering van een brede school is cruciaal voor het doorgaan. Voor alle duidelijkheid: brede school betekent niet dat het christelijk en openbaar onderwijs bij elkaar wordt gegooid om er èèn school van te maken. Brede school is een netwerk van onderwijs en andere voorzieningen voor kinderen en ouders zoals opvang, zorg, welzijn, cultuur en sport.

  Bron: Plaatselijk Belang Minnertsga
  Lees het hele bericht >>

  Sint Annaparochie, 2 februari 2009

  Huisarts neemt afscheid van de verwijsbrief

  Huisarts Annet Dam in Sint Annaparochie schrijft geen papieren verwijsbrieven meer. Als een van haar patiënten naar een specialist in het ziekenhuis moet, is de informatie daar dankzij de computer al eerder dan de patiënt zelf.

  De dokterspraktijk van Theo van Eikenhorst, waar Dam werkt, was een van de eerste praktijken in Friesland die de afgelopen weken zijn aangesloten op het zogeheten ZorgDomein.

  Dat is een systeem van elektronisch verwijzen waar de huisartsen, de Friese ziekenhuizen en Revalidatie Friesland aan meedoen. Huisarts Dam is tevreden over de nieuwe werkwijze. "We hebben geen losse brieven meer. Patiënten moesten vaak later op de dag nog even terugkomen om die brief op te halen. Dat hoeft nu niet meer."

  Bron: Leeuwarder Courant
  Lees verder >>

  Sint Annaparochie, 29 januari 2009

  Casco zorgcomplex Sint Anne toch afgebouwd

  Zorgcomplex De Beuckelaar aan de Cingel in Sint Annaparochie kan toch worden afgebouwd. Volgens de Raad van State kan de nabijgelegen Albert Heijn bevoorraad worden, zonder dat de bewoners daar te veel geluidsoverlast van hebben.

  De bouw van het complex lag al sinds 2007 stil, omdat de gemeente het Bildt en Wassenaar Supermarkten onenigheid hadden over de geluidsvoorschriften. De Raad van State keurde in augustus vorig jaar de regels van de gemeente, de zogeheten maatwerkvoorschriften, nog af, omdat niet zeker was of ze wel hielpen. Inmiddels is uit onderzoek van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak gebleken dat dit wel het geval is. Op basis van ditzelfde rapport oordeelt de Raad van State dat de Albert Heijn zijn werkzaamheden zodanig moet kunnen aanpassen dat hij aan de voorschriften voldoet.

  Bron: Leeuwarder Courant

  Franeker, 1852

  Waling Dykstra

  Krelis Regtuut zyn rais na Ljuwt

  Reeds sinds lang had mij de lust bekropen om eens een stukje te schrijven in de tongval van het Bildt. Het geen toch in deze tongval tot dusver geschreven is, is zeer weinig, en dezelve is mijns inziens merkwaardig genoeg om in aandenken te blijven; zoo om hare oudheid als om de kleine uitgestrektheid der grond waar zij gedurende meer dan driehonderd jaren bewaard is gebleven, niettegenstaande er in hare onmiddelijke nabuurschap eene taal gesproken wordt, die van het bildtsch zeer veel verschilt, het friesch, namelijk, bij de Bildt-bewoners oudlansch genoemd.

  Weinig of geen invloed heeft het friesch op het bildtsch uitgeoefend, maar zoveel temeer doet zulks het beschaafd hollandsch, of zogenaamd nederduitsch. Deze invloed is zoo groot dat het bildtsch langs zoo meer hare oorspronkelijkheid begint te verliezen, vooral bij den meer aanzienlijken stand.

  Bron: books.google.com
  Lees het hele boek >>

  Sint Annaparochie, 29 januari 2009

  Gemeenten noordwest nauwer samen

  De vier noordwestelijke gemeenten Menaldumadeel (geel), het Bildt (groen), Ferwerderadiel (blauw) en Leeuwarderadeel (rood) versterken hun samenwerking. Ze verdelen een aantal taken, zodat de gemeenten die niet meer allemaal afzonderlijk hoeven uit te voeren.

  Het gaat om inkoop, personeelszaken, sport, financieel beheer, rampenbestrijding en integrale veiligheidszorg. De gemeente die een bepaalde taak toebedeeld krijgt, voert hem uit voor alle vier gemeenten. De Middelsee-gemeenten hopen hierdoor vele duizenden euro's uit te sparen en doelmatiger en efficiënter te werken.

  Bron: Leeuwarder Courant

  Den Helder, 28 januari 2009

  Waddenwandelen over 1200 kilometer

  Landschap Noord-Holland en Landschapsbeheer Groningen en Friesland willen de komende jaren een wandelgebied van liefst 1200 kilometer realiseren. Daartoe worden wandelpaden door de Kop van Noord-Holland, Groningen en Friesland 'aan elkaar geknoopt'. Periodieke evenementen moeten er verder aan bijdragen dat duizenden mensen in de Waddenregio 'aan de wandel gaan'.

  Voor het nieuwe wandelnetwerk wordt gebruik gemaakt van het LAW-kustpad, met verbindende lussen door het landelijk gebied, deels over boerenland en langs cultuurhistorische pleisterplekken. De wandelroutes worden voorzien van een heldere bewegwijzering en veel interessante informatie over het gebied wordt ontsloten via internet, GPS en mobieltjes. Dit Waddenfondsproject gaat 5 februari officieel van start 'Bij de Molen' te Vrouwenparochie (Friesland). De opening wordt verzorgd door Margreeth de Boer in haar rol als voorzitter van de Raad voor de Wadden.

  Bron: DenHelderActueel.nl
  Lees het hele bericht >>

  Leeuwarden, 27 januari 2009

  Leeuwarder leilinden verhuizen naar Het Bildt

  Foto LC/Niels Westra

  "Niet kappen, maar planten", riepen twaalf leerlingen van openbare basisschool De Oldenije dinsdagmorgen bij het uitgraven van de veertien leilinden langs het Ruiterskwartier in Leeuwarden. De bomen verhuizen naar een plantsoen achter het gemeentehuis in Sint Annaparochie.

  De redding van de in totaal 29 bomen is mede te danken aan actiegroep de Bomenridders. Die organiseerde een feestelijk afscheid. De kinderen, verkleed als pages, hingen onder leiding van 'ridder' Gonneke van Hoesen Korndorffer persoonlijke wensen aan de bomen, zoals 'goede reis' en 'verstop je goed voor de houthakkers'. De geplastificeerde wensen worden op de nieuwe plek onder de wortelkluiten begraven.

  Bron: Leeuwarder Courant

  St.-Annaparochie, 27 januari 2009

  Aucke van der Werff

  Beëdiging burgemeester Aucke van der Werff

  Tijdens de raadsvergadering van 29 januari zal de Commissaris van de Koningin, de heer J.A, Jorritsma, burgemeester Van der Werff van Gemeente het Bildt beëdigen. De herbenoeming van burgemeester Van der Werff gaat in op 17 februari 2009. Van der Werff is sinds 2003 burgemeester van het Bildt.

  De raadsvergadering vindt, in verband met een verbouwing in het gemeentehuis, plaats in MFC Ons Huis en begint om 20.30 uur. Het adres is Beuckelaerstraat 2, 9076DA St.-Annaparochie. Dit is in de straat tegenover het gemeentehuis.

  Bron: Gemeente het Bildt

  Sint Annaparochie, 27 januari 2009

  Fietsster gewond bij aanrijding

  De politie onderzoekt een aanrijding die maandagmiddag op de Middelweg-oost plaatsvond. Daarbij raakte een 15-jarige inwoonster uit Hallum gewond. Volgens getuigen stak het meisje, die op haar fiets reed, plotseling de weg over. Een 39-jarige automobilist uit Minnertsga kon de fietsster niet meer ontwijken. Het slachtoffer is met hoofdletsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

  Bureau Verkeers Ongevallen Analyse stelt een nader onderzoek naar de mogelijke oorzaak van de aanrijding.

   

  Bron: www.politie.nl

  Sint Jacobiparochie, 22 januari 2009

  Poster: Leopold Wijdeveld

  "Godinnen zijn vrouwen, vrouwen godinnen"

  Dit is de titel van de groepsexpositie die van 13 februari t/m 1 maart te zien is bij atelier Leopold Wijdeveld, Oudebildtdijk 786 te Sint Jacobiparochie. Er zijn schilderijen, tekeningen, grafiek en beelden te zien rond het thema de vrouw van een drietal kunstenaars.

  IVan John Maes een aantal doeken waarin de griekse mythologie centraal staat. Grote mystieke werken, vol kleur en symboliek. Van Henk Beeuwkes is er grafiek te zien. Zijn werk heeft een subtiele, maar prikkelende manier om de vrouw te tonen in al haar schoonheid. Een simpele naaldhak verteld al een heel verhaal. Leopold Wijdeveld toont een paar poster schilderijen, waar ballet- en opera-titels de vrouwfiguren vergezellen. Tevens zijn er wat beelden van zijn hand te zien.

  Ieder vrijdag, zaterdag en zondag van 12. 00 - 17.00 en op afspraak is deze expositie te bezoeken. De toegang is gratis.

  Bron: leopoldwijdeveld.nl

  Leeuwarden, 19 januari 2009

  Bouwsector gered door verbouwdrift

  Kleinere bouwbedrijven hebben momenteel extra werk met de verbouw en renovatie van woningen. Dat compenseert voor een groot deel de omzet die ze missen door de sterke teruggang in de nieuwbouw. Veel huiseigenaren spenderen hun geld nu in de verbouw van hun huidige huis in plaats van te verhuizen.

  Extra werk halen bouwbedrijven volgens directeur Arjen Lont van bouwbedrijf Lont in Sint Annaparochie nu ook uit de landbouw. "Vooral aardappelloodsen, koelhuizen en ligboxenstallen worden nu veel meer gebouwd. Het extra werk uit de verbouw van huizen en alle nieuwbouw in de agrarische sector kan de algehele teruggang voor een groot deel compenseren. Voor het komende jaar zijn ook wij gematigd positief. De orderportefeuille is al voor drie kwart vol."

  Bron: Friesch Dagblad
  Lees het hele bericht >>

  Sint Jabik, 18 januari 2009

  Bos achter Van Tuinenstraat flink uitgedund

  Het bos achter de Van Tuinenstraat en Broedertrouw is flink uitgedund door de mannen van EMPATEC. Alle omwonenden zijn hiermee flink in hun nopjes, weer meer licht in de achtertuinen maakt het allemaal weer een stuk mooier. Alleen achter Broedertrouw is het nog een beetje te open, maar ik heb begrepen dat de gekapte bomen weer snel voor een dichte strook struikgewas zullen zorgen en daarmee de inkijk weer snel zullen beperken.

  In de opgestapelde takken wemelt het van de vogels, koolmeesjes, roodborstjes, pimpelmezen, lijsters, winterkoninkjes, boomklevers en nog veel meer. Kortom het bos komt weer tot leven en de omwonenden zijn maar wat blij met de kap.

  Bron: www.sintjabik.nl

  Zwaagdijk, 16 januari 2009

  Hessing Zwaagdijk: superverse producten uit een supermoderne fabriek

  Foto: www.bildtweb.nl

  Hessing groeit als kool en met de bouw van een nieuwe fabriek in Zwaagdijk is het bedrijf weer klaar voor de toekomst. De nieuwe fabriek staat naast het oude onderkomen en werd vorige maand opgeleverd. De komende weken zal alles in het teken staan van het verhuizen van machines, installaties, kantoren en medewerkers. Een precaire en goed voorbereide operatie; want de productie gaat ondertussen in volle vaart door. Met de bouw van de nieuwe fabriek en de investering in hypermoderne installaties en machines is een bedrag van ruim 20 miljoen euro gemoeid.

  Hessing BV snijdt, mengt en verpakt verse groenten en fruit tot ruim 400 verrassende, kant-en-klare producten. Het bedrijf levert deze producten elke dag aan supermarktketens, groothandels, de horeca, bakkerijen en luchtvaartmaatschappijen in heel Nederland en daarbuiten. Hessing is een van de grootste bedrijven op dit gebied in Nederland. Het hoofdkantoor van deze belangrijke speler op de Nederlandse markt voor versproducten staat in het Westfriese Zwaagdijk. The Greenery heeft al sinds 2002 een belang van 45% in het familiebedrijf, waardoor een strategisch sterke alliantie in versproducten is ontstaan. De productie vindt plaats op de vestigingen in Zwaagdijk, het Brabantse Uden en het Friese Sint Annaparochie. Elke week gaan er vanuit die vestigingen miljoenen verpakkingen groenten en fruit op transport. Dat gebeurt grotendeels door het eigen transportbedrijf Hessing Logistiek uit Zwaagdijk. In totaal werken er ruim 1100 mensen bij Hessing BV.

  Bron: www.agf.nl
  Lees het hele bericht >>

  Sint Annaparochie, 16 januari 2009

  Foto: www.bildtweb.nl

  Hennepkwekerij opgerold

  De politie heeft donderdagochtend een hennepkwekerij aan de De Wissel in St Annaparochie opgerold. Naar aanleiding van een tip ging de politie naar binnen. In het leegstaande pandvond de politie een in werking zijnde hennepkwekerij met 513 planten. Er werd niemand in het pand aangetroffen. Er is wel een verdachte, een 65-jarige man uit Goutum aangehouden en na verhoor heengezonden.

  De politie heeft de zaak in onderzoek. Alle apparatuur en planten zijn vernietigd.

  Bron: www.politie.nl

  Beetgum, 15 januari 2009

  LAYS houdt op

  Foto: www.bildtweb.nl

  Na 17 prachtige jaren zal LAYS echt gaan stoppen. Aan optredens en belangstelling en enthousiasme geen gebrek. Alleen het is mooi geweest. Het is en was een feest en het moet een feest blijven ook na het stoppen. LAYS speelde o.a 4 x in Texas Usa, bracht 2 goed verkopende live cd's uit en diverse friestalige singles. De single De Jostieband heeft nog in de Friese top 100 gestaan, en dat terwijl het nummer bijna nooit was te horen op de radio!

  Meerdere hoogtepunten van de band zijn: 5 jaar huisorkest van PC Kafee, de duizenden optredens en het persoonlijk contakt met het publiek. Iedereen kent LAYS als de feestband met inzet, enthousiasme en bescheidenheid. De band zal dit jaar nog zo?n 30 keer optreden en op 1 oktober 2009 zal LAYS ophouden te bestaan. De band denkt niet aan een afscheidsconcert, maar wil met de stille trom vertrekken. Wat de bandleden gaan doen na LAYS is nog niet bekend. Wel bekend is dat Rintje doorgaat als troubadour en binnenkort ook te boeken is met band.

  Bron: lays

  Den Haag, 14 januari 2009

  Herrie blijft zorgcomplex tegenhouden

  Foto: www.bildtweb.nl

  De kans lijkt klein dat de bouw van het omstreden woonzorgcomplex aan de Cingel in Sint Annaparochie snel kan worden hervat. Dit ondanks een dringend beroep van burgemeester Aucke van der Werff, gisteren, bij de zoveelste zitting hierover van de Raad van State in Den Haag. Alles draait om wel of niet te nemen geluidsmaatregelen.

  De Raad van State behandelde het verzoek van Wassenaar Supermarkten, die de Albert Heijn beheert, om het nieuwe bestemmingsplan buiten werking te stellen. Dit plan maakt de bouw van het zorgcomplex van Noorderbreedte, met vijftig woningen, mogelijk. Al eerder haalde de raad een streep door het plan, omdat de AH te dicht bij het geplande complex ligt. Sinds 2007 ligt de bouw stil. Volgens Eelke Wiarda, de advocaat van Wassenaar, krijgen de bewoners van de zorgwoningen te veel last van herrie van lossende vrachtwagens en parkerende bezoekers van de supermarkt.

  Bron: Leeuwarder Courant
  Lees verder >>

  Wier, 14 januari 2009

  Minder onbekende vliegtuigen boven Nederland

  De meterslange spiegelantenne van de radartoren in Wier draait zijn rondjes en houdt het luchtruim boven Nederland en de Noordzee in de gaten. Dat vliegtuigen boven Nederland geen contact maken met de luchtverkeersleiding komt steeds minder vaak voor. De Quick Reaction Alert, die bestaat uit twee F16's van de Nederlandse luchtmacht, hoefde vorig jaar maar acht keer uit te vliegen. In 2007 gebeurde dit nog zo'n dertig keer.

  Bron: Leeuwarder Courant
  foto LC/Wietze Landman

  Den Haach, 13 jannewaris 2009

  Wer rjochtsaak bouplan St Anne

  De kâns liket net grut dat der op koarte termyn fierder boud wurde kin oan it soarchkompleks yn Sint Anne. Tiisdei die boargemaster Aucke van der Werff in klemmend berop op de Raad van State om dat mooglik te meitsjen.

  It Bilt hat in boufergunning ferliend foar in kompleks fan 50 soarchwenten, mar dy wenningen krije tefolle lûdsoerlêst fan de supermerk dy't tichtbij it nijbouplan sit. Yn 2007 is de bou stilset neidat de Raad van State in streek troch it plan sette.

  De supermerk hat no it heechste rjochtsorgaan frege it bestimmingsplan te skrassen. Oer twa wike is de útspraak.

  Bron: Omrop Fryslân

  Nes (Ameland), 13 januari 2009

  Foto: Persbureau Ameland | Diederik Varken in bad

  Poppentheater Dibbes speelt 'Diederik Varken'

  Poppentheater Dibbes speelde maandagochtend twee voorstellingen van 'Diederik Varken' in Nes op Ameland. Alle kinderen van de eerste twee groepen van de basisscholen waren uitgenodigd. Poppenspeelster Trudy Kuyper van Dibbes plaatst bij voorkeur een dier in de hoofdrol. Diederik is een varken.

  Dibbes bezoekt vanwege het provinciale project Uur-Cultuur vele scholen in Friesland. Uur-Cultuur wil kinderen kennis laten maken met het theater. Na Ameland reist ze door naar Sint Annaparochie.

  Bron: www.wâldnet.nl
  Bericht van Persbureau Ameland >>

  Sint Annaparochie, 13 januari 2009

  Man op scooter steelt jassen

  Een man op een scooter heeft gisteren kledingwinkel Henk ten Hoor in de Van Harenstraat in Sint Annaparochie bestolen van een aantal jassen en tassen.

  De man, rond de veertig, parkeerde zijn scooter op de stoep, griste de buit van een kledingrek op straat en ging er weer vandoor. Naar aanleiding van de overval overwegen medewerkers van de zaak om het rek als het gaat schemeren naar binnen te brengen.

  De gealarmeerde politie ging nog op zoek naar de man, maar kon hem niet meer traceren.

  Bron: Leeuwarder Courant

  Minnertsga, 11 januari 2009

  Hennepkwekerij ontmanteld in woning

  De politie heeft zaterdagochtend in een leegstaande woning aan de Stinzelan een niet in werking zijnde hennepkwekerij ontmanteld. Surveillerende agenten kregen een melding dat er enkele mannen in een leegstaande woning rondliepen. Omdat men het niet vertrouwde, werd de politie gewaarschuwd. Toen de agenten arriveerden waren in de woning twee inwoners van Den Haag van 25 jaar en twee inwoners van Delft en Rijswijk van 21 en 25 jaar.

  Na toestemming van de vier mochten de agenten binnen komen. Op de zolder van de woning ontdekten de agenten een niet in werking zijnde kwekerij. Ook in de auto van mannen vonden de agenten diverse spullen die gebruikt worden voor een hennepkwekerij. Alle goederen werden in beslag genomen en vernietigd. De vier zijn in de woning gehoord en er is tevens proces-verbaal opgemaakt.

  Bron: www.politie.nl

  Sint Jabik, 10 januari 2009

  Harry Wiersma wint yn St Jabik

  Harry Wiersma fan Blije wûn sneon de heale maraton rûnom Sint Jabik. Hy rûn de goed 21 kilometer yn in tiid fan 1.21,12. Dizze tiid hie rapper wêze kinnen, omdat de einstreek 300 meter te fier lei.

  De wedstriid oer tsien Ingelske milen, 16,1 kilometer, waard op It Bilt wûn troch Klaas Kroese fan Skearnegoutum. Syn tiid wie 1.02,12. Simon van den Beukel út Bitgum wûn yn 41,23 de wedstriid oer alve kilometer. Der stiene mar 77 dielnimmers oan de start.

  Dat hie neffens de organisaasje te krijen mei de konkurrinsje fan toertochten.

  Bron: omrop Fryslân

  Sint Jacobiparochie, 10 januari 2009

  Kortebaanwedstrijd in Sint Jabik

  Zaterdag 10 januari was het dan eindelijk weer zover, na zes jaar eindelijk weer kortebaanwedstrijden op de ijsbaan in St.Jacobiparochie. Wie er gewonnen heeft en wie er kampioen af zijn weet Bertus niet, dat zullen jullie bij de berichten van de ijsclub wel vinden, maar dat het gezellig en spannend was kan hij jullie laten zien. Wil de ijsbaancommissie een compliment maken, mede door hun inzet is het een prachtige middag geworden.

   

  Bron: www.sintjabik.nl
  Veel meer foto's >>

  Minnertsga, 10 januari 2009

  Hennepkwekerij opgeruimd

  De politie heeft zaterdagochtend bij een woning op de Stinzelan een oude hennepkwekerij opgerold.

  In de woning troffen agenten een geoogste hennepplantage aan. Mogelijk zijn deze er met kerst al weggehaald. Omrin heeft alle materialen uit de woning gehaald en vernietigd.

   

  Bron: www.112fryslan.nl.nl
  Meer foto's >>

  Sint Annaparochie, 10 januari 2009

  Nieuwbouw in wijk Sint Annaparochie

  Op de voormalige locatie van Wonen Noordwest Friesland in Sint Annaparochie verrijzen binnenkort ruim twintig woningen voor starters en ouderen. De corporatie heeft hiervoor samen met ontwikkelaar VDM, Adema Architecten en Wind Groep een plan ontwikkeld. Het gaat om rijtjeswoningen en bungalows aan de Grietmansstraat.

  Het plan bestaat uit een groep gele ouderenbungalows die ruggelings tegen elkaar zijn aangebouwd, plus één vrijstaande woning. Daarnaast zijn er enkele blokken met veertien starterswoningen gepland. Deze huizen met drie bouwlagen worden uitgevoerd in rode baksteen, met horizontale belijning.

  Bron: Leeuwarder Courant
  Lees verder >>

  Sint Annaparochie, 9 januari 2009

  Leeuwarder aangehouden in Sint Anne

  De politie heeft donderdagmiddag een 46-jarige Leeuwarder aangehouden. De man wordt er van verdacht om nog onduidelijke redenen de ramen van een winkel aan de Warmoesstraat met verf te hebben bespoten. Ook zou hij in een café aan de Van Harenstraat de café-eigenaar en een bezoeker hebben bedreigd. De cafébezoeker, een 52-jarige inwoner van Sint Annaparochie, hield daarop de verdachte aan, die zich verzette door met een wapenstok te slaan.

  De inmiddels gewaarschuwde politie nam de verdachte over, waarbij deze zich bleef verzetten. De man werd geboeid afgevoerd en ingesloten. Bij zijn fouillering bleek de verdachte, naast een wapenstok, ook in het bezit te zijn van een mes.

  Bron: www.politie.nl

  Sint Annaparochie, 8 januari 2009

  Krediettermijn fataal voor foliebedrijf uit Sint Anne

  Talutbescherming stortplaats

  Het failliete kunststofbedrijf De Lange is ten onder gegaan aan betalingsproblemen. Directeuren Age en Bavius de Lange konden een bankkrediet van zo'n € 1,7 miljoen niet tijdig aflossen en vroegen zelf het faillissement aan.

  Dat meldt curator Riek van der Spek. Bij het bedrijf wordt sinds de kerstvakantie niet meer gewerkt. Met het oog op een doorstart kijken hij en de directie of het nodig is om lopende orders alsnog af te ronden. De orderportefeuille ziet er volgens Van der Spek "gezond uit."

  De Lange Beheer kreeg in december van de bank te horen dat het openstaande krediet binnen tien dagen moest worden terugbetaald.

  Bron: Leeuwarder Courant
  Lees verder >>

  Sint Annaparochie, 8 januari 2009

  Ook arme mensen willen netjes winkelen

  Geen rommel, maar overzicht. Zelfs tweedehands spullen verkopen zo een stuk beter. Bij de kringloopwinkel in Sint Annaparochie hebben ze dit ook in de gaten. Het transformeert de zaak in veel meer dan een rommelwinkel.

  "Wat moet die giraffe nou op dat tafeltje? Servies oké, maar thuis zet je toch ook geen giraffe op een eettafel", zegt projectleider Jan Miedema. "Nee, dat mag helemaal niet. Dit is géén gezicht." Annemarie Piekar snelt naar de eettafel en zet het houten safaridier bij de rest van het interieuropsmuk.

  Het roer is om in de kringloopwinkel in Sint Annaparochie. Orde en netheid heerst er. Porselein bij porselein, donker eiken bij donker eiken en het mooiste spul staat in de etalage. "Earder koest hjir troch de beamen it bosk net mear sjen. Troch alle rommel. Wy hienen bygelyks al moannen in ythoeke. Koenen wy net kwytreitsje. Wy sette it eefkes op in apart plak en it wie fuort ferkocht. Ik sis wolris, it is de keunst fan it weilitten."

  Bron: Leeuwarder Courant
  Lees verder >>

  St.-Annaparochie, 7 januari 2009

  Verbouwing gemeentehuis

  De gemeente laat momenteel het gemeentehuis verbouwen. De werkzaamheden zijn al in volle gang. De oude balie is verwijderd om ruimte te maken voor een nieuwe. Ook de raadzaal ontkomt niet aan een opfrisbeurt.

  In verband met de verbouwing is de ingang tijdelijk aan de westzijde van het pand. U wordt aan een andere balie geholpen. Bordjes wijzen de weg. De verbouwing duurt naar alle verwachtingen tot eind februari. De gemeente vraagt uw begrip voor het ongemak.

  Bron: gemeente het Bildt

  St.-Annaparochie, 7 januari 2009

  Het Jabikspaad op de kaart

  Die tientallen wandelaars die jaarlijks landen in Sint Jacobiparochie om daar aan hun tocht naar Santiago de Compostella te beginnen, zouden rituelen moeten ondergaan. "Dit gebeurt aan het eindpunt ook", zegt burgemeester Aucke van der Werff van de gemeente Het Bildt. Hij vormt samen met anderen een werkgroepje dat als doel heeft Sint Jacobiparochie krachtiger op de kaart te zetten door de aandacht te vestigen op dat beroemde wandelpad.

  Die tientallen wandelaars moeten er natuurlijk veel meer worden. Speciale attracties helpen, denkt Van der Werff. "Je kunt bijvoorbeeld denken aan het smeren van wadslik op iemands voorhoofd, in de vorm van een kruis. Ja, dat gaat na een tijdje wel een beetje ruiken. Misschien is dat dan een minder geslaagd voorbeeld van een ritueel, maar we denken wel aan bijzondere rites." In de loop van het jaar volgt meer nieuws, belooft Van der Werff.

  Bron: Leeuwarder Courant
  GEHOORD EN GEZIEN

  Sint Anne, 7 jannewaris 2009

  De Lange út Sint Anne fallyt

  It bedriuw De Lange Plastic Linings yn Sint Anne is fallyt. Dat hat de rjochtbank yn Ljouwert bekend makke. By it bedriuw wurkje sa'n 40 meiwurkers. De Lange Plastic Linings ferwurket heechweardige keunststof en rjochtet him fierder op de beton- en miljeubeskerming en it meitsjen fan swimbad- en fiverplastik.

  It bedriuw sit sûnt 1997 yn Sint Anne, mei in bedriuwsromte fan mear as 6500 kante meter. Dêrfoar siet it bedriuw yn Ljouwert.

   

  Bron: omrop Fryslân
  Omrop Fryslân Heino Smedes fan it fakbûn >>

  St.-Annaparochie, 8 januari 2009

  Gemeente sponsort kaatspartuur

  Van links naar rechts: Aucke van der Werff (burgemeester), Rutmer van der Meer, Taeke Triemstra, Renze Pieter Hiemstra, en Hans Kaper (wethouder sportzaken)

  Taeke Triemstra, Rutmer van der Meer en Renze Pieter Hiemstra zullen het komende kaatsseizoen gesponsord worden door Gemeente het Bildt. De heren waren aanwezig op de nieuwjaarsreceptie om dit nieuws te onderstrepen en toonden een ontwerp van de kaatskleding.

  Gemeente het Bildt is sponsor naast de KNKB (kaatsbond) en Meyer. De sponsoring heeft een promotioneel doel. De gemeente wil zich zelf promoten via de kaatssport en wil daarnaast indirect contact met maken jongeren. De drie kaatsers uit St.-Jacobiparochie (en het schaduwpartuur) zullen het logo van de gemeente dragen op kleding, zij verzorgen een aantal kaatsclinics in opdracht van de gemeente en zij zullen meewerken aan andere promotionele activiteiten.

  Gemeente het Bildt is nauw verbonden met de kaatssport. Het Bildt heeft grote Bildtse kaatsers voortgebracht en mogelijk is het kaatsen zelfs ontstaan op het Bildt. Kaatsen is onderdeel van de Bildtse identiteit.

  Bron: gemeente het Bildt

  St.-Annaparochie, 6 januari 2009

  Het Bildt wordt millenniumgemeente

  De raad heeft er op 18 december voor gekozen om het Bildt een millenniumgemeente te laten worden. Dit houdt in dat ze de VN-millenniumdoelen nastreeft. Deze doelen zijn in 2000 door de Verenigde Naties gesteld om armoede, slechte leefomgevingen en honger te verminderen, maar ook om duurzaamheid en eerlijke handel te verbeteren. Gemeente het Bildt stelt een campagneprogramma samen, waarin ze zich richt op eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp. Een ander speerpunt is het creëren van een duurzaam leefmilieu.

  Om eerlijke handel te stimuleren ondersteunt de gemeente het initiatief van de lokale werkgroep Fair Trade. Ook schenkt het Bildt Fair Trade koffie en werkt ze samen met de stichting Humana aan projecten in de derde wereld. Daarnaast past de gemeente beleidsterreinen (klimaatprogramma, inkoopbeleid) en interne bedrijfsvoering (gebruik maken van spaarlampen, dubbelzijdig kopiëren) aan. Zodoende zal het Bildt op lokaal niveau werken aan een betere wereld.

  Bron: gemeente het Bildt

  Sint Anne, 6 jannewaris 2009

  Utsette Afgaan Hussaini werom

  Hussaini mei syn trije bern

  De Afgaan Mangal Hussaini dy't moandei útset is nei Afganistan is tiisdei wer weromflein nei Nederlân. Dit fanwege in útspraak fan de rjochtbank yn Amsterdam. Mei in soad opskuor waard Hussaini moandei op it fleantúch set. Under de eagen fan frou en bern waard hy ophelle út it asylsikerssintrum yn Sint Anne, dêr't de famylje al 5 jier besiket om har libben op te bouwen.

  Hussaini sit no nei alle gedachten wer fêst yn Zeist. It ministearje fan justysje jout ta dat der in flater makke is by de útsetting fan moandei en seit it hiel ferfelend te finen foar de belutsenen. Neffens advokaat Westerhuis is de flater fan justysje genôch reden om de húshâlding in ferbliuwsfergunning te jaan.

  Bron: omrop Fryslân
  Omrop Fryslân Sjoch reportaazje Omrop Fryslân >>

  Leeuwarden, 6 januari 2009

  Fietsster gewond na aanrijding

  De politie heeft een maandagmiddag een aanrijding met letsel afgehandeld op de Tesselschadestraat waarbij een fietsster, een 57-jarige inwoonster uit Minnertsga, gewond is geraakt.

  De aanrijding vond plaats doordat het fietsster de Tesselschade straat overstak en daarbij een personenauto, bestuurd door een 28-jarige inwoner van Harlingen, niet opmerkte. Het slachtoffer is per ambulance met licht letsel overgebracht naar het ziekenhuis in de stad.

   

  Bron: www.politie.nl

  Ljouwert, 5 jannewaris 2009

  Anita Andriesen: postúm keazen ta nûmer-1-bestjoerder

  Andriesen nûmer-1-bestjoerder

  Anita Andriesen is troch de harkers fan Omrop Fryslân Radio keazen as nûmer-1-Fryske bestjoerder yn de nûmer-1-enkête. Neffens in soad minsken dy't reagearren wie sy fol fjoer en die se alles foar har wurk.

  De twadde bestjoerder dy't in soad neamd waard wie boargemaster Van der Zwan fan Achtkarspelen. Hy fertsjinne syn nominaasje ûnder oaren foar de heldere taal dy't hy neffens in soad minsken brûkt. Ek boargemaster Middel fan Smellingerlân waard faak neamd.

  Bron: omrop Fryslân
  Omrop Fryslân Harkje nei de nûmer-1-enkête >>
  Dossier Anita Andriesen >>

  Vrouwenparochie, 5 januari 2009

  Molenlopers buffelen over de Bildtdijken

  Zaterdag 20 december organiseerde Sportvereniging Friesland voor de 26e keer de Molenloop in Vrouwenparochie. Was het vrijdagnacht nog regenachtig weer en verdwenen de kalkpijlen van de weg, zaterdagmorgen scheen de zon en kon de organisatie de route opnieuw aangeven met pijlen en bordjes.

  Jan v.d.Hoek, één van de fanatieke lopers van de club, had weer een nieuwe route uitgezet voor de 15 km lopers. Deze route ging via de Slachtedyk en een voor auto’s slecht begaanbare binnenweg naar Finkum. Voor de hardlopers was deze binnendoorweg best te belopen. Daarna richting Hijum en naar Oude Leije en Oudebildtzijl. In Oudebildtzijl stond de verzorgingspost met warme thee en lauw water. De 11 en 15 km gingen na de verzorging naar beneden om via het fietspad langs de Leijstervaart en Oude Spoorbaan naar de finish te gaan.

  Bron: www.svfriesland.nl
  Lees het hele bericht >>

  Sint Jabik, 4 januari 2009

  Nijjaarswinse "Groate Kerk"

  Zondag 4 januari konden de St.Jabuursters elkaar weer gelukkig nijjaar winse in "de Groate kerk". Deze keer stond "het jaar van de aardappel" als thema centraal. Piet Hoekstra had filmpjes en foto’s meegenomen waardoor de bezoekers een kijkje achter de schermen kregen van Sware Grond. Dit spektakel bestond uit exposities bij diverse boerderijen over de aardappel en het dansen van landbouwvoertuigen op muziek.

  Alef Dijkstra, de vroegere smit uit St.Jabik nu woonachtig in Canada, droeg een gedicht voor over de aardappel. De muzikale omlijsting werd verzorgd door "de feetwarmers" die o.a. hun nieuwe lied "rooiestar" ten gehore brachten. De algehele leiding was weer in de vertrouwde handen van Eelkje Hilarides, die er samen met haar mede bestuurders van stichting "de Groatekerk", weer voor hebben gezorgd dat het een hele happening is geworden.

  Bron: www.sintjabik.nl
  Meer foto's >>

  Minnertsga, 3 januari 2009

  Kapper Geartsje nieuwe naam kapsalon Trendy

  Kapper Geartsje. Dat is de nieuwe naam van Kapsalon Trendy, gevestigd aan de Hermanawei 31 in Minnertsga. Eigenaar Geartsje Jensma vindt de start van het nieuwe jaar een goede aanleiding om de kapsalon een facelift te geven. Zo is het interieur van de knusse salon aangepast, is het assortiment uitgebreid en krijgt de kapperszaak dus een nieuwe naam. Wat blijft, is de vertrouwde kwaliteit. "We knippe nog steeds hiel trendy, hear", lacht Geartsje Jensma.

  Geartsje Jensma startte in 1990 de eigen kapsalon in Minnertsga, na daarvoor jarenlang bij andere salons in dienst te zijn geweest als kapster. Meteen al bij de start wilde de Minnertsgaaster de kapperszaak haar eigen naam meegeven. "Dat mocht net, want d’r bestie al in kapsalon mei dy namme." Waarom dan nu toch de overstap? "De minsken kinne my allegearre as Geartsje, de kapper. Komme se te knippen, dan sizze se: ‘We geane efkes nei Geartsje’. En de bern neame my ek allegearre ‘kapper Geartsje’. No, dan is it dochs moai as jo de kapsalon jo eigen namme jaan kinne?" Kan dat nu wel dan? "Ja, want die oare salon bestiet net mear."

  Bron: Keallepoaten nijs, Minnertsga
  Lees het hele bericht >>

  Bildtdijken, 2 januari 2009

  Kunstenaars op de dijk

  Leopold Wijdeveld in zijn achtertuin. Foto LC/Niels Westra

  Van rijp tot groen, van oud tot jong, van professional tot amateur - het wemelt op de Bildtdijken van de kunstenaars. Stuk voor stuk realiseerden ze er hun gedroomde paradijsjes.

  In de jaren zeventig kwam er een grote stroom op gang van kunstenaars die het in de Randstad wel gezien hadden en zich in het noorden van Friesland vestigden, op de Oude- of Nieuwebildtdijk op Het Bildt. Het vermoeden bestaat dat er opnieuw zo'n trek naar het noorden plaatsvindt. Kunstenaars blijken onverminderd gecharmeerd van het strakke randland.

  Voor de buitenwacht lijkt het nogal wat; wonen op zo'n barre plek, waar het altijd waait. Maar schijn bedriegt, het leven op Het Bildt heeft zo zijn voordelen. Het is er niet alleen lekker goedkoop, maar de oorspronkelijke inwoners doen ook niet moeilijk als er een nieuwkomer in hun midden verschijnt. Ze zijn eraan gewend.

  Bron: FREED, Culturele bijlage
  Leeuwarder Courant
  Lees verder >>

  Nij Altoenae, 2 januari 2009

  Nij Altoenae heet voortaan Nij Zundapp

  Nij Altoenae beleefde een rustige, maar gezellige oud- en nieuwviering 2008-2009. De knallen van de carbidbussen waren weer geregeld te horen geweest voor en tijdens de jaarwisseling. Knallend vuurwerk, maar ook prachtig vuurwerk was er te zien. Veel inwoners wensten elkaar het beste toe voor 2009. Tot in de late uurtjes was het ook dik feest in dorpshuis De Utwijk. Niet iedereen in Nij Altoenae is naar bed gegaan na het afschieten van het vuurwerk. Nij Altoenae heeft een actieve Zundapp club. Of deze club te maken heeft met de naamsverandering van het dorp..........

  De straten in Nij Altoenae hebben ook nieuwe namen gekregen, die betrekking hebben Zundapp typenamen. Er is nu zelfs een Zundapp service centre in Nij Altoenae. De karbid bussen hebben hun dienst bewezen en de vuurwerkrestanten zijn de laatste herinneringen aan de gezellige oud- en nieuwviering 2008-2009.

  Bron: www.nij-altoenae.nl
  Meer foto's >>
  Lees ook het Friesch Dagblad >>

  St.-Jacobiparochie, 1 januari 2009

  Rustige jaarwisseling St.Jabik

  In tegenstelling tot vorig jaar is het dit jaar gelukkig rustig gebleven tijdens de jaarwisseling in St. Jabik. De grootste gebeurtenis was de holle boom in de Van Wijngaardenstraat die door een vlinderbom in de brand vloog. De jongens hadden een vlinderbom door een oest in de holleboom gegooid, ze hebben nog geprobeert de brand te blussen met emmers water maar dat lukte niet. De brandweer moest er bij komen, die heeft de boomstronk afgezaagd en zo geblust. De boom was meer dan 100 jaar oud.

  Op de hoek bij de kerk is een vreugdevuur ontstoken. De jeugd had een wagen vol hout klaargezet in en zijstraat, die werd echter door de politie opgemerkt en nog voor half twaalf door de gemeente opgehaald. Gelukkig hadden ze nog een reserve partijtje zodat menig Sintjabuurster nog even ouderwets op de hoek hun nieuwjaarswensen konden uitwisselen. Eén van de plantenbakken voor "de Groate Kerk" is een beetje scheef getrokken maar voor de rest is er gelukkig niks vernield.

  Bron: www.sintjabik.nl
  meer foto's >>

  Gelukkig Nieuwjaar - Feul hail en segen - Lokkich Nijjier - Happy New Year

  Ik wîns jim allegaar toe dat alles wat jim hope dat dut nije jaar bringe sil ok útkomme sil. Ik hoop ok in 2009 weer 'n prot nijs út en over 't Bildt en over 'e Bilkerts op 'Bildts Nijs' te bringen, at 't 'n bitsy kin overwegend posityf nijs.

  Klik 's op 't plaatsy .....

  Klaas Dankert

   
  archief 2008 (4e kwartaal)
  archief 2008 (3e kwartaal)
  archief 2008 (2e kwartaal)
  archief 2008 (1e kwartaal)
  archief 2007 (4e kwartaal)
  archief 2007 (3e kwartaal)
  archief 2007 (2e kwartaal)
  archief 2007 (1e kwartaal)