Sint Annaparochie, 30 september 2010

Zorg actiegroep over asielzoekers

De gemeente Het Bildt moet er bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op aandringen dat er geen asielzoekers op straat komen te staan. Hanneke Waterman sprak gisteravond namens VluchtelingenCordon en Noodopvang Friesland tegenover de raadsleden haar zorg uit. Volgens Waterman moeten asielzoekers soms naar het vertrekcentrum in Ter Apel, terwijl er nog een procedure loopt.

"Als ze dit weigeren, moeten ze in elk geval het azc verlaten en hebben dus geen recht meer op voorzieningen. Dan moeten ze op straat zien te overleven." Om dit te voorkomen moet het COA met de gemeente bindende afspraken maken, aldus het VluchtelingenCordon en Noodopvang Friesland.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 30 september 2010

Cheques uitgereikt aan goede doelen

foto gemeente het Bildt

Op 29 september tijdens de RadeRaad werden doorwethouder Boukje Tol cheques uitgereikt aan drie organisaties op het gebied van vluchtelingenzorg, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. Uit handen van Boukje Tol kregen Amnesty International, ZOA Vluchtelingenzorg en Simavi ieder een gemeentelijke bijdrage ontvangen. De bijdrage voor de drie organisaties is gebaseerd op de opbrengsten uit de collecten die in 2010 in de gemeente zijn gehouden.

In totaal stelt de gemeente een bedrag beschikbaar van € 4500 euro. Tijdens de collecteweken van de drie genoemde fondsen werd in totaal € 6.332 door de collectanten opgehaald. Onder het motto: "Goed voorbeeld doet (goed) volgen", hoopt de gemeente het Bildt dat deze gemeentelijke bijdrage een stimulans is voor de gevers en de collectanten. Met de bijdrage van de gemeente het Bildt komt de gezamenlijke opbrengst uit op een bedrag van € 10.832.

Bron: gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 30 september 2010

Bildt moet effecten subsidies checken

Het Bildt moet scherper in de gaten houden of gemeentelijke subsidies effect hebben. Dit adviseert de rekenkamercommissie de gemeente, naar aanleiding van een onderzoek naar het subsidiebeleid.

Als de bedoelingen onduidelijk zijn, bestaat het risico dat de beoogde maatschappelijke effecten niet worden bereikt. Er is meer aandacht nodig voor de inhoudelijke kant van gesubsidieerde activiteiten. Op deze manier kan de gemeente beter sturen op te bereiken resultaten en scherper controleren op de bereikte resultaten.

De gemeente onderschrijft de bevindingen van de rekenkamer en heeft laten weten de aanbevelingen mee te nemen. In het algemeen spreekt de rekenkamer van een 'redelijk' functionerend subsidiebeleid, dat zich de afgelopen jaren positief heeft ontwikkeld.

Bron: Leeuwarder Courant

Minnertsgea, 29 september 2010

Griene Krús, Minnertsgea

Drokte by Griene Krús

Topdrokte woansdeitemoarn by it Griene Krús yn Minnertsgea. It doarp is ien fan de lêste doarpen mei in Griene Krús en om harren leden te betankjen wurde se woansdei yn it sintsje set.

Dat bart net mei kofje en gebak, mar mei each-en eartesten. Ek kinne minsken harren golesterol en sûker kontrolearre litte.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei Renske de Vries fan it Griene Krús >>

Westhoek, 29 september 2010

Een boot gevangen in een golf gedenkt de Poerdersramp

Foto: De Bildtse Post (gescand)

Op de zeedijk bij Westhoek is zaterdag een gedenkteken onthuld voor de vier slachtoffers van de Poerdersramp van 25 september 1935, en de zes Bilkerts die een heldendaad verrichten. "Wij hope dat dut monumint foor begrip en respekt foor de rêders en nabestaanden sorge sil."

"Mooi, war? De tranen motte je de ogen útflige," zei een man zaterdagochtend. En dat deden de tranen, geholpen door de harde wind. Liefst 100 mensen hadden zich verzameld aan de voet van de zeedijk bij Westhoek. Die wind hoort er bij op het Bildt, en zeker op deze 25 september, precies 75 jaar geleden dat enkele kilometers voor de Bildtse kust vier Leeuwarder vissers omkwamen in een opstekende storm. Zaterdag werd een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers, én aan de zes Bilkerts die de zee opgingen om levens te redden.

Bron: De Bildtse Post
link Lees verder >>

Leidschendam, 28 september 2010

Verdachte schietpartij Leidschendam vrijgelaten

De 30-jarige Rotterdammer die ervan verdacht werd dat hij afgelopen weekend een 22-jarige inwoner uit Sint-Annaparochie in de rug had geschoten, is vrijgelaten door politie Haaglanden.

Afgelopen zaterdag raakte de man uit Sint-Annaparochie op het parkeerterrein bij zwembad De Fluit in Leidschendam zwaargewond bij een schietpartij. De Rotterdammer werd vlak hierna aangehouden, maar heeft volgens de politie niks met het incident te maken.

Bron: Leeuwarder Courant

St.-Annaparochie, 28 september 2010

Attesweg afgesloten vanwege werkzaamheden

Vanaf maandag 4 oktober zal worden begonnen met de werkzaamheden aan de Attesweg te Vrouwenparochie. Hierdoor zal de weg voor doorgaand autoverkeer worden afgesloten. Langs de Attesweg zal een vrijliggend fietspad worden aangelegd. Ook zal de rijbaan worden verbreed.

Om de werkzaamheden vlot te kunnen uitvoeren, is afsluiting noodzakelijk. Bestemmingsverkeer blijft wel mogelijk, ook voor (brom)fietsverkeer blijft de weg toegankelijk. De afsluiting duurt vanaf maandag 4 oktober van 07.00 uur tot vrijdag 5 november 17.00 uur.

Bron: Politie.nl

Leeuwarden, 28 september 2010

Man aangehouden voor bezit harddrugs

De politie heeft maandag rond 18.00 uur op de Weaze een 19-jarige inwoner van Sint Annaparochie aangehouden omdat hij harddrugs in zijn bezit had.

Surveillerende agenten zagen de man 'rondstruinen' op de Weaze en een kort contact had met een andere man. Aangezien het vermoeden bestond dat de 19-jarige aan het dealen was, is hij gefouilleerd. Hierbij werden 32 bolletjes cocaïne en 11 bolletjes heroïne aangetroffen.

De verdachte is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Bron: Politie.nl

Leeuwarden, 27 september 2010

De dichter Willem van Haren: 'de Friese Multatuli'

Willem van Haren

2010 is een kroonjaar: 300 jaar geleden werd Willem van Haren in Leeuwarden geboren. Alle reden om in dit literaire tijdschrift bij Van Haren als dichter stilte staan. Nu is Willem van Haren net als zijn jongere broer Onno Zwier van Haren ook bekend geworden als staatsman: in de Staten-Generaal namen ze deel aan gewichtige commissies en gezantschappen, maar ik richt me hier op Willem van Haren als dichter. Om meerdere redenen verdient hij in zijn 300e geboortejaar in het zonnetje gezet te worden. Allereerst omdat hij een van de weinige Friese dichters is die men in de geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur over de 17e en 18e eeuw tegenkomt.

Wie die literatuurgeschiedenis raadpleegt valt het op dat het met Jan Jansz. Starter (1593-1626) wel ophoudt. Men zou er ook nog de in Dokkum geboren Titia Brongersma (1650-ca. 1700) en de in Wiuwert overleden Anna Maria van Schurman (1607-1678) aan toe kunnen voegen, maar feitelijk komt men in de Nederlandse poëzie na Starter eigenlijk pas met de gebroeders Van Haren voor het eerst weer Friezen van naam tegen. Dat is opmerkelijk omdat het Fries in de 17e en 18C eeuw, afgezien van Gysbert Japiks, nog weinig als literaire taal werd gebruikt en dus nog geen alternatief vormde.

Bron: de moanne jiergong 8 // nûmer 7 // septimber 2010
link Lees verder >>

Leidschendam, 26 september 2010

Rotterdammer schiet in Leidschendam

De politie heeft een Rotterdammer opgepakt die ervan wordt dat hij zaterdagavond in Leidschendam een man van 22 jaar heeft neergeschoten.

De Rotterdammer van 30 jaar zou op de parkeerplaats van zwembad De Fluit in Leidschendam het slachtoffer in zijn rug hebben geschoten. Deze man, uit het Friese dorp Sint-Annaparochie, is in een ziekenhuis geopereerd; zijn toestand is stabiel.

Volgens de politie werd er geschoten nadat er op de parkeerplaats van het zwembad in Leidschendam ruzie was ontstaan. Het is nog niet bekend waar die ruzie over ging.

Bron: RTV Rijnmond

Sint Annaparochie, 25 september 2010

Huldiging St. Annaparochie: Trouwe vrijwilligers

Al dertig jaar of zelfs langer heeft een aantal dames de collecte voor het Fonds verstandelijk gehandicapten in hun woonplaats georganiseerd. Hun activiteiten variëren van collectanten vinden, motiveren, verdelen over hun woonplaats tot het geld tellen. De stichting sprak haar dank voor de inzet uit tijdens een bijeenkomst in Stiens waar zij een cadeau kregen aangeboden.

Staand op foto vlnr mw. B.Tacoma, (Easterein),mw. A. Fennema (Nij Altoenae), mw. J. Postma (Nieuwe Bildtdijk) en mw. T. Brandsma (St. Anne). Zittend dhr. H. Bakker, rayonleider NW Friesland.

Bron: Franeker Courant

Westhoek, 25 september 2010

Poerdersramp op Waddenzee maakte diepe indruk

Het is vandaag 75 jaar geleden dat op het Wad de Poerdersramp plaatsvond. In een vliegende storm verdronken vier Leeuwarders. Dat het hierbij bleef, was te danken aan een moedige reddingsactie van Bildtse vissers. Vandaag wordt een monument voor de ramp onthuld.

Wat op 25 september 1935 een rustig dagje op zee had moeten worden, liep voor een groep sportvissers uit Leeuwarden uit op een drama. ’s Ochtends vroeg waren zij goedgemutst naar Westhoek en Koehool gereisd. Het weer was prima en ter plekke werden enkele roeibootjes gehuurd van plaatselijke vissers. Daar gingen de Leeuwarders mee de zee op om te 'poeren' op schar. Poerders vissen met een lange hengelstok met daaraan wormen. In de jaren dertig werd dat voor de Friese Waddenkust veel gedaan.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Bilthoven, 24 september 2010

Expositie in gemeentehuis Jagtlust, Bilthoven

Op vrijdag 24 september 2010 om 16.30 uur wordt de eerste expositie van dit seizoen geopend in de raadzaal van het gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven. Er zijn schilderijen van Hendrik Elings en Gerard van de Weerd, en beelden van Anita Franken. De ArtTraverse-expositie is tijdens kantooruren te bezichtigen van vrijdag 24 september tot en met dinsdag 9 november 2010.

Hendrik Elings (1967, St.Annaparochie) is als schilder een product van de in het noorden van het land nog zo diep gewortelde traditionele, ambachtelijke en figuratieve schilderkunst. Met de nodige 'Friese nuchterheid' neemt hij zijn omgeving op een geheel eigen wijze waar. Met een ingetogen palet, losse penseelstreek en relativerende knipoog geeft hij op een ontroerende wijze uiting aan een herkenbaar stukje van ons zelf.

Bron: dé WeekKrant

Sint Annaparochie, 23 september 2010

Smeding AGF breidt uit in Sint Annaparochie

Smeding Groenten en Fruit in Sint Annaparochie gaat uitbreiden. Het hoofdkantoor en distributiecentrum van de groothandel in aardappelen, groente en fruit (AGF) worden vergroot met bijna negenduizend vierkante meter. Dat is een groei van ruim 70 procent. "We hebben een sterke groei in omzet meegemaakt het afgelopen jaar", zegt directeur Sybo Smeding.

Door een overname van een groothandel in Amsterdam kreeg Smeding er veel klanten bij. Ook nam groothandel Sligro, waaraan Smeding levert, 22 supermarkten over. En de vraag naar AGF bij bestaande klanten in de horeca, catering en ziekenhuissector steeg. "We merken dat we vol zitten. In een moeilijke markt weten we te groeien", aldus Smeding.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

St.-Annaparochie, 23 september 2010

Gemeente het Bildt tegen zoutwinning op het vasteland

Het college van B&W van de gemeente het Bildt is tegen zoutwinning op het vasteland in Noordwest Fryslân. Dat laat het college weten in een reactie aan het Ministerie van Economische Zaken.

Frisia Zout BV heeft bij het ministerie een vergunning aangevraagd voor zoutboringen in de Waddenzee en op het vasteland. Het betreft een gebied in de gemeenten het Bildt en Menaldumadeel. De gemeente het Bildt is tegen deze winning op het vasteland, en is bang voor de eventuele nadelige gevolgen van deze zoutwinning, zoals bodemdaling.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een Milieu Effectrapportage (MER) laten maken. Deze rapportage laat precies zien wat de effecten van de winningen zijn op het milieu. Uit de MER blijkt dat zoutwinning in de Waddenzee het minst schadelijk is voor het milieu.

Bron: gemeente het Bildt

Sint Anne, 22 september 2010

Smeding Sint Anne wreidet út

Smeding yn Sint Anne wreidet flink út. It haadkantoar en distribúsjesintrum fan de gruthannel yn ierappels, griente en fruit, sil fan 12.000 nei goed 20.000 kante meter.

De groei komt troch de feroarjende merk. De konsumint wol mear en mear duorsum tylde griente. Ek gearwurking mei hoarekagruthannel Sligro hat foar groei soarge. Smeding sil ek twa miljoen euro stekke yn in nij automatisearingsysteem.

Bron: omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei direkteur Sybo Smeding >>

St.-Annaparochie, 22 september 2010

Foto Jelle Linting

Bruggenbouwers aan het werk

Op maandag 21 september is begonnen met de bouw van een nieuw bruggetje over de Súdderfaart bij de Kade in St.-Annaparochie.

De werkzaamheden aan het bruggetje verlopen voorspoedig. De werklieden ter plaatse gaven het mooie weer als reden op voor de snelle vorderingen. Ook het bruggetje tussen de Costerstraat en de ijsbaan zal worden vernieuwd.

Binnenkort zijn de bruggetjes helemaal vernieuwd en kunnen fietsers en voetgangers er weer gebruik van maken.

Bron: gemeente het Bildt

Leeuwarden, 22 september 2010

De stalinistische tunnelvisie van het Noordwesten

De inwoners van Leeuwarderadeel staan op hun achterste benen. Het heeft lang geduurd, maar ze zijn er achter dat een fusie met Leeuwarden de gemeente meer te bieden heeft dan samenwerken met de Middelsee-gemeenten Ferwerderadiel, Menameradiel en Het Bildt.

Maar het is te laat. De inwoners hadden hun kans moeten grijpen bij de gemeenteraadsverkiezingen. PvdA en WD, de partijen die van meet af aan Leeuwarden omarmden, deden het toen goed. Maar het resultaat was te weinig om het tij te keren.

Het verhaal dat burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden maandagavond voor een volle zaal in Stiens hield overtuigde ook de laatste scepticus. Vertwijfeld riepen de aanwezigen dat ze door de politiek zijn misleid en onvoldoende voorgelicht.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

St.-Annaparochie, 22 september 2010

Gemeente ontneemt grondeigenaren grond

Het Bildt en andere betrokken gemeenten hebben voor de route een nieuw bestemmingsplan gemaakt om het bevaarbaar maken te kunnen realiseren. Bruggen zijn al verhoogd en aan twee sluizen wordt nog gewerkt. Volgens de gemeente het Bildt lopen grondeigenaren langs de elfstedenroute de kans onteigend te worden.

Volgens de gemeente is het niet uit te sluiten dat dit in een aantal gevallen zal gebeuren bij het bevaarbaar maken van de route. De Elfstedentochtroute is van Leeuwarden tot Berltsum goed te bevaren, maar net zoals vele schaatsers lopen de boten vast in het Noorden. De stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute, bestaande uit de gemeenten Het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel en Tytsjerksteradiel, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân, wil dit laatste stuk ook bevaarbaar maken. 'Het is de bedoeling dat als het project is afgerond pleziervaarboten tot een hoogte van 2.50 meter de finish op de Bonkefeart kunnen halen.'

Bron: harlingenboeit.nl

Stiens, 21 september 2010

Crone: Leeuwarderadeel is welkom

Leeuwarderadeel is welkom om zich bij Leeuwarden aan te sluiten, betoogde burgemeester Crone gisteravond op een discussieavond in Stiens. De officiële samenwerkingspartners van de Middelseegemeenten waren niet aanwezig om zich te verweren.

De belangengroep Leeuwarderadeel had zowel de vier Middelseegemeenten (Leeuwarderadeel zelf, Ferwerderadiel, Menaldumadeel en het Bildt) als burgemeester Crone van Leeuwarden uitgenodigd voor discussie over de toekomst van Leeuwarderadeel. Volgens burgemeester Krol van Het Bildt was zijn gemeente in elk geval niet uitgenodigd.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Stiens, 21 september 2010

Stiensers willen bij Leeuwarden horen

Inwoners van Stiens lopen te hoop tegen de plannen om een vergaande samenwerking aan te gaan met de buurgemeentes Ferwerderadiel, Menameradiel en Het Bildt. Ze willen dat burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel ook kijken naar de gemeente Leeuwarden. Tijdens een bijeenkomst gisteravond werden vertegenwoordigers van de zogenoemde Middelsee-gemeentes uitgejoeld, terwijl burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden de handen op elkaar kreeg voor zijn voorstel om de gemeente samen te laten gaan met de Friese hoofdstad.

De kwestie heeft al geleid tot het vertrek van wethouder Gelly Visser. Haar partij, de PvdA, werd door het CDA en de FNP uit de coalitie gedrukt. Tegen de zin van deze partijen bleef de PvdA flirten met Leeuwarden. Niet alleen de PvdA maar ook de VVD, de ondernemersvereniging OVL en Plaatselijk Belang Stiens willen onderzocht hebben of een fusie met Leeuwarden meer voordelen biedt. Burgemeester Crone is daar van overtuigd. De vrees van de coalitiepartijen dat Stiens overvleugeld zal worden door de stad Leeuwarden noemde hij ongegrond. "Stiens zal na Camminghaburen de grootste woonagglomeratie van de gemeente worden."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Jacobiparochie, 21 september 2010

foto LC

Rutmer van der Meer zoekt roots in Peru

Rutmer van der Meer groeide op in Wergea als een doodgewone Friese jongen die in 2002 de eerste kaatser was met een donkere huidskleur die de PC won. Naar zijn biologische Peruaanse ouders werd hij pas nieuwsgoerig toen hij zelf vader werd.

Hij schakelde 'Spoorloos' in, hoorde lange tijd niks, tot het programma begin september langskwam in Sint Jacobiparochie voor opnames. "Ik wit net wat ik ferwachtsje moat, mar ik tink wol dat se wat fûn ha."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Den Haag, 20 september 2010

Wijze les van Friese CDA voor Maxime Verhagen

De coalitiebreuk in Leeuwarderadeel over gemeentelijke herindeling bevat een wijze les voor interim-CDA-leider Maxime Verhagen. Gedogen? Nooit doen!

Hoe verenig je onverenigbare standpunten over gemeentelijke herindeling in een nieuw coalitieakkoord? Met die vraag worstelden CDA, PvdA en FNP in Leeuwarderadeel na de raadsverkiezingen van 3 maart.

Bron: Binnenlands Bestuur
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 20 september 2010

Jacob Wassenaar neemt afscheid van hoofdklasse

Hij is pas 21 jaar, maar heeft als kaatser bijna alles gewonnen wat er te winnen valt. Gert-Anne van der Bos heerste dit seizoen, werd opnieuw koning van de PC, won liefst zeventien kransen én het puntenklassement. De Holwerder sloot gisteren af met het koningschap op de Oldehove-partij. De honger naar successen is bij Van der Bos nog lang niet gestild. Komend seizoen zal hij met Taeke Triemstra en Daniël Iseger opnieuw aan de start staan om zo mogelijk nog meer dan dertien zeges in de vrije formatie bijeen te garen. Deze jaargang kwam het partuur na de eerste cyclus bijeen. Wellicht wil het trio jacht maken op het zegerecord van het illustere partuur Sake Saakstra, Piet-Jetze Faber en Johannes Brandsma (veertig zeges in de vrije formatie in drie seizoenen).

Jacob Wassenaar kaatste gisteren zijn laatste partij in de hoofdklasse. De voorinse uit Sint Annaparochie kan het kaatsen niet langer combineren met zijn privéleven. Hij had gehoopt op een glorieus afscheid zoals Douwe Groenendijk (2009), Klaas Berkepas (2008) en Pieter Scharringa (2007) daar in de voorafgaande jaren in Leeuwarden steeds in slaagden. Het was hem niet gegund want tegen Van der Bos ging hij er met zijn maten Rutmer van der Meer en Marten Feenstra na een marathonpartij met 5-5 en 6-6 af. Op die stand mikte Feenstra de bal voor. Een afscheid in de tweede omloop.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Marknesse, 18 september 2010

Van der Werff kiest voor huis in Marknesse

Burgemeester Aucke van der Werf van Noordoostpolder gaat in Marknesse wonen. Hij is daarmee de eerste burgemeester van Noordoostpolder die niet in Emmeloord woont.

Van der Werff heeft een vrijstaande woning aan het water gekocht aan de Waterlelie in Marknesse-zuid, de vroegere woning van Roelof Winter. Hij zal de woning waarschijnlijk eind oktober betrekken.

Van der Werff, de zesde burgemeester van Noordoostpolder, woont nu nog in Sint Jacobaporochie, ook niet de grootste kern van de Friese gemeente Het Bildt.

Bron: de Stentor

Leeuwarden, 18 september 2010

'Middelsee' leuk bedacht, maar fusie is realistischer

De raden van Het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel hakken op 7 oktober de knoop door. Gaan ze nog nauwer samenwerken in hun bestaande Middelsee-verband, of niet. Hoe denken mensen buiten de politiek erover?

De meeste 'alde Bilkerts' willen het liefst dat Het Bildt blijft zoals het is, zegt Anne van der Meer van Plaatselijk Belang Sint Annaparochie. "It belang fan it doarp is dat Sint Anne it haadplak fan de gemeente bliuwt." Plaatselijk Belang heeft nu tien keer per jaar direct contact met vertegenwoordigers van de gemeente. "Dat wurket fantas-tysk. Mar dat kinst kwytreitsje by in füzje." De Middelsee-samenwerking kan de persoonlijke goedkeuring van Van der Meer wel wegdragen. De burger merkt er tot nu toe niets van dat de taken over de gemeenten zijn verdeeld. "Wêr't de miljeuynspekteur weikomt, makket net ut. It giet derom dat de rie it foech oer de eigen gemeente haldt."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 18 september 2010

Lintje Joeke Sloterdijk

Joeke Sloterdijk uit Sint Annaparochie is gistermiddag benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden hem in zijn woning opgespeld door tijdelijk burgemeester Gerrit Krol.

De voormalige inwoner van Vrouwenparochie kreeg de koninklijke onderscheiding voor zijn bestuurlijke inzet en het vele vrijwilligerswerk dat hij bijna veertig jaar deed. Onder meer voor de Hervormde Gemeente Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl en Alde Leie, het dorp Vrouwenparochie en de muziekvereniging.

Het gezamenlijke korps Burdine, waarvan hij jaren lid en bestuurslid is geweest, kwam bijna compleet op om voor Sloterdijk te spelen.

Bron: Leeuwarder Courant

Ouwe-Syl, 17 september 2010

CD Presentatie van The Mudbirds: Slick Blues

Het is zo ver: 'The Mudbirds' hebben hun ei gelegd en er is iets moois uit gekomen. Een CD met 13 blues georiënteerde nummers. Zeer origineel gearrangeerde traditionals en covers worden afgewisseld met een aantal pakkende eigen nummers.

Op zondag 3 oktober 2010 tussen 16 en 17.30 uur presenteren ‘The Mudbirds’ in De Aerden Plaats in Oude Bildtzijl hun eerste CD; 'Slick Blues'. Iedereen is welkom voor dit speciale evenement op deze sfeervolle uniek gelegen locatie.

Alan Laws (mondharmonica, zang, gitaar) en René Tweehuysen (dobro en lap steel gitaar) vermengen hun akoestische muziek met moderne harmonieën en pakkende ritmes. De nummers op “Slick Blues” zijn niet alleen dynamische en krachtig, maar ook soms aangrijpend en subtiel. De combinatie van harmonica en dobro is er een die de meeste mensen niet vaak horen.

Bron: Blues Magazine

Sneek, 17 september 2010

Het maken van een skûtsjemast

Het maken van een skûtsjemast voor het skûtsje It Doarp Huzum van Lodewijk Meeter door Willem Vos in St. Jacobiparochie in 1983.

Hier zie de verschillende fasen van het met de hand rond maken van de vierkante balk om als mast voor het skûtsje van Lodewijk Meter te dienen. (Klik hier)

Bron: Fries Scheepvaartmuseum

Sint Annaparochie, 16 september 2010

Span Records

Span Records presenteert een Friese kerst-cd

Het nieuwe Friese platenlabel van Bianca Wijnsma en Dirk Spek komt 15 november met een Friese kerst-cd. Begin dit jaar benaderde Wijnsma verschillende Friese artiesten met de vraag of zij deze zomer een kerstnummer zouden willen schrijven en componeren voor een Friese kerst-cd.

Deze zomer werden een zestiental nummers uitgekozen door een jury. Onder anderen Piter Wilkens (troubadour), Wilco Kuipers (rockband Jitiizer), Nynke Schraa (conservatorium) en Martijn Engbrenghof (producer bij Omrop Fryslan) maakten een keuze. De hele maand september en een deel van oktober zit de studio van Span Records vol met de artiesten die hun nieuwe Kerstnummer opnemen: Souldada, Three-ality, Adri de Boer, Skraal, Healers, Bacon and Bones, Aafke Zuidersma, Katterpillaar, Gunar en Gerben, Justerjûn, Copperline/ Wiebe van der Mei, Grytsje Kingma/Rob du Jardin, Jeroen ‘Baba’ Wijnand, Johan Keus/Jannie Brandsma, Marcel Smit en Fokke Miedema.

Bron: Friesch Dagblad

Westhoek, 15 september 2010

Gedenkteken 'poerders' Westhoek

Op de dijk bij Westhoek wordt volgende week een gedenkteken onthuld voor de 'poerdersramp'. Op 25 september is het 75 jaar geleden dat zes mannen van de Oudebildtdijk een groep vissers redde die bij een plotseling opstekende storm op het wad aan het vissen waren.

Vier andere vissers kwamen om. Twee van hen waren bij Westhoek het wad opgegaan, de andere twee bij Koehool. Het gedenkteken wordt geplaatst door Streekbelang Oost- en Westhoek, dat dit jaar haar vijftigjarig bestaan viert.

Bron: Leeuwarder Courant

Jorwert, 15 september 2010

Grutte wynmûnen by de Waadsee

Der soe in groep grutte wynmûnen oan de kust by de Waadsee komme moatte. Dat idee komt fan Yttje Feddes. Sy is ryksadviseur foar it lânskip. Se wie woansdei sprekker yn Jorwert op de dei fan de romtlike kwaliteit.

Yn ruil dêrfoar fynt Feddes dat tal fan lytse mûnen ferdwine moatte. Neffens Feddes past sa'n groep wol by Koarnwertersân. In oare lokaasje soe wêze by de Waadseedyk op de âlde lokaasje fan de yngong fan de Middelsee.

It giet om wynmûnen fan 120 meter heech. It giet noch om in ûntwerp en de provinsje moat der noch in beslút oer nimme.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje >>

Sint Annaparochie, 15 september 2010

Verzoek kunstgras voor voetbal Sint Anne afgewezen

Een verzoek van voetbalvereniging Sint Annaparochie om een kunstgrasveld aan te leggen op sportcomplex De Waaie is afgewezen. Aanleg ervan zou een investering vergen van € 400.000 tot € 500.000 en dat geld heeft de gemeente niet.

Het Bildt is het er wel mee eens dat de maximale capaciteit van De Waaie is bereikt. Er moet gekeken worden of er uitwijkmogelijkheden zijn naar velden elders. Als dit niet zo is, denkt de gemeente begin volgend jaar nog eens na over de aanleg van een kunstgrasveld.

Bron: Leeuwarder Courant

St.-Annaparochie, 14 september 2010

Luwt an see, nou liever niet

Frije Bilkert Leendert Ferwerda aan de Bildtse Waddenkust. Foto LC/Jan de Vries (gescand)

De Middelseegemeeenten stane foor 'n belangrike poalitike beslissing. Gane se samenwerkend metnander feerder op 't pad na nergens, of wort op 7 oktober, at alle raden toegelyk fergadere, ok reken houwen met 'n te ferwachten gemeentlike herindeling fan Frysland op of na 2014.

't Is 'n goeie saak dat in elk gefal de gemeente Luwteradeel him in de ôflopene jaren al óffroegen het wat in 2014 de beste keus foor de algen gemeente is. Dat dermet in de andere gemeenten 'n speulde ongerusthyd ontstaat over hoe't 't dan met hurren gemeente komt, is poalitike onnoazelhyd. Elke gemeente mot him ommers in de lopende raadsperioade 2010-2014 sels serieus besinne op de fraag wat se in of na 2014 wille.

Bron: Leeuwarder Courant
TE GAST
link Lees verder >>

Minnertsga, 14 september 2010

foto Leeuwarder Courant

Milieuvriendelijke dakpannen in Minnertsga

Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland gaat in Minnertsga milieuvriendelijke dakpannen op huurhuizen plaatsen. Deze pannen kunnen schadelijke stoffen uit de lucht filteren.

De corporatie wil zijn woningen duurzaam en energiezuinig maken. De pannen worden op huizen in de P.W. Winsemiusstraat gelegd. Dat gebeurt vanaf half september.

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 12 september 2010

Van Oude Bildtzijl naar Leeuwarden

In 2006 - 2007 hebben we het Jabikspaad gelopen, het Friese begin van de route naar Santiago de la Compostella. De route begint vlak bij de Waddenzee in Sint Jacobiparochie en kent een westelijk begin over Franeker en een oostelijke variant over Leeuwarden. In 2006 hebben we over Franeker gelopen.

Vandaag dus naar Leeuwarden. Omdat we het stuk van Sint Jacobiparochie over de dijk naar het oosten al kenden (Friese Kustpad winter 2007-2008) beginnen we in Oude Bildtzijl, een verassend mooi plaatsje, de sluis in waddenzeedijk, waarmee in de 16e eeuw de Middelzee is ingepolderd. Toen is het Bildt ontstaan. Via Stiens over een stukje spoor van het Dokkumer Lokaaltje, Britsum, Jelsum met een mooi kerkje op een terp en de Dekemastate, via een kerkenpad bij Vierhuis en door Leeuwarden (Grote of Jacobijnenkerk) naar het station.

Bron: weblog.hildaengerrit.nl

Minnertsga, 12 september 2010

Het geheim van Minnertsga

In deze straat leidde Rients Wolbers wel een heel teruggetrokken bestaan (Foto: Anton Kappers)

In het Friese dorp Minnertsga lag Rients vier jaar dood op zijn kamer, terwijl zijn huisgenoten - twee broers en twee zussen - er het zwijgen toe deden. Pas als de woningbouwvereniging langskomt voor een routinecontrole, wordt zijn lichaam gevonden.

Twee maanden nadat Rients gevonden is, reist Fons de Poel naar Minnertsga en praat daar met dorpsbewoners, de kapper, de eigenaar van de supermarkt, de politie en de burgemeester. Hoe kan het dat geen mens in de omgeving er iets van merkte? Dat een kamertje vier jaar lang je graf is? Dat twee broers en twee zussen je al die tijd laten liggen? Dat heel Minnertsga - een hechte gemeenschap- werd verrast door die verborgen dode?

Zonddagavond werd een reportage in het actualiteiten programma van de KRO Brandpunt uitgezonden. Het item (klik hier) over Minnertsga start op 26.00 minuten.

Bron: uitzendinggemist.nl

Minnertsga, 11 september 2010

Artikel AD

Familie Minnertsga onder toezicht

De familie van de man uit Minnertsga die vier jaar dood op zijn kamer lag staat onder een soort van toezicht. Dat zegt burgemeester Krol van het Bildt zondag in de eerste uitzending van KRO's Brandpunt.

De dood van Rients Wolbers kwam aan het licht toen de woningstichting het huis wou opknappen. De twee zusters en twee broers van de man hebben vanwege hun geloof alle hulp aan hun geweigerd, maar staan volgens Krol wel onder een soort van toezicht.

Bron: weblog.larana.nl

Stiens, 10 september 2010

'Middelsee bezig met machtspolitiek'

Foto LC

De gemeenten Ferwerderadiel, het Bildt en Menaldumadeel hebben grote druk uitgeoefend op het FNP en het CDA in Leeuwarderadeel om de PvdA uit de coalitie te zetten. Dat heimelijke politieke spel heeft wethouder Visser (PvdA) uiteindelijk de kop gekost. Die beschuldiging sprak de inmiddels ex-wethouder Visser gisteravond uit, tijdens een speciale gemeenteraadsvergadering. Een meerderheid van de raad ontsloeg haar tijdens de zitting. De verhouding was negen stemmen (Gemeentebelangen, FNP en CDA) tegen zes (PvdA en VVD).

In een emotioneel pleidooi noemde Visser de situatie "uitermate bijzonder, bizar en onwezenlijk." Onverwacht zetten CDA en FNP vorige week de PvdA-fractie buiten de coalitie, met als logisch gevolg dat hun wethouder ontslagen moet worden. Ook al wordt Visser unaniem geprezen voor haar werk. CDA en FNP verwijten de sociaaldemocraten dat die hun gemeente bij een herindeling willen 'verkwanselen' aan Leeuwarden. CDA en FNP streven juist een samenwerking of fusie met de overige Middelseegemeenten na.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 9 september 2010

'Bewegen voor Overleven' start in Sint Anne

In verband met een verbouwing kunnen wij dit jaar niet starten vanuit de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie. Daarom hebben wij besloten om op zaterdag 2 oktober 2010 te starten vanuit MFC Ons Huis aan de Beuckelaer 2 in Sint Annaparochie. De route wordt hierdoor ingekort met ongeveer 4 kilometer. Vanaf Sint Annaparochie gaan wij richting de Oude Bildtdijk waarna de wandeltocht de bestaande route volgt.De finish is ook dit jaar weer in Stadsschouwburg De Harmonie.

Deze wandelroute is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij ruim 25 kilometer wordt gewandeld door Noordwest Friesland. Door het organiseren van deze wandeltocht wil de stichting aandacht vragen en geld inzamelen voor projecten op het gebied van borstkanker, waaronder Borstkankervereniging. Van het startgeld van 15 euro per deelnemer gaat minimaal de helft naar deze projecten.

Bron: www.bewegenvooroverleven.nl

Oudebildtzijl, 7 september 2010

Orgelspel in de Julianakerk

Zaterdag 11 september, Nationale Orgeldag, wordt tussen 13.30 en 16.30 het orgel van de Julianakerk bespeeld. Het orgel, in 1896 gebouwd door Bakker & Timmenga uit Leeuwarden, staat bekend om haar lieflijke klanken. Bijzonder is dat het nog met de hand van lucht moet worden voorzien. Bezoekers die ook even willen 'pustertrapen' zijn welkom.

De Julianakerk is een Rijksmonument en het dorp Oudebildtzijl is een 'Beschermd Dorpsgezicht'. Een mooie entourage tijdens de Nationale Monumentendag/Orgeldag.

Entree Julianakerk via bezoekerscentrum Aerden Plaats, gratis toegang.

Bron: www.aerdenplaats.nl

Stiens, 7 september 2010

Samenwerking Middelsee lijkt de enige optie

Diskusje oer takomst fan Ljouwerteradiel. Foto omrop Fryslân

Onderzoeken of een herindeling mogelijk is met Leeuwarden, is voor Leeuwarderadeel op dit moment niet haalbaar. Dat stelde burgemeester Ter Keurs gisteravond tijdens een bijeenkomst in Stiens, die was belegd door ondernemersvereniging Leeuwarderadeel, VVD en PvdA (verenigd in de Belangengroep Toekomst Leeuwarderadeel). De bijeenkomst kreeg vorige week een zware politieke lading, toen de PvdA uit het college met FNP en CDA werd gezet en werd vervangen door Gemeentebelangen. De reden: door aan de avond deel te nemen, liet de PvdA de koers van intensievere samenwerking met de drie andere Middelseegemeenten - het Bildt, Ferwerderadiel en Menaldumadeel - los. Want de doelstelling van de organiserende partij is duidelijk: er moet een keuze zijn. Of verdere samenwerking tussen de Middelseegemeenten of herindelen met Leeuwarden.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Wieringen, 6 september 2010

Waddengoud moet connectie Wieringen met Wadden versterken

Marion Lont

Niet veel mensen weten dat gemeente Wieringen in de kop van Noord-Holland vroeger gewoon tot één van de Waddeneilanden behoorde. En dat nog niet eens een eeuw geleden. In de jaren twintig zijn de wateren rondom Wieringen ingepolderd en is het voormalig eiland verbonden met aan de linkerkant de Amsteldiepdijk en aan de rechterkant de Afsluitdijk. Het eiland was verdwenen. Maar niets is minder waar, want Wieringen is in feite alleen verbonden met deze twee dijken en de eigenschappen van het ex-Waddeneiland zijn nog volop aanwezig. Reden voor Stichting Wonderlijk Wieringen om samen te werken met streekkeurmerk Waddengoud om de connectie van het 'geheime' Waddeneiland met het Waddengebied te versterken.

In het kader van het project 'Het Waddengebied gaat voor goud' is de Waddengroep al begonnen om de mooie plekken van de Nederlandse Waddenkust te tonen. "In de Friese en Groningse Waddenkustregio hebben we al bedrijven, actief op gebied van horeca en toerisme, met Waddengoud bekroond. Hieronder vallen bijvoorbeeld restaurant 't Korensant in Molenrij (Groningen) die arrangementen aanbiedt met diner, logement en een bootvaart op het Lauwersmeer, Hotel-logement De Witte Klok gelegen in het karakteristieke kustdorpje Oudebildtzijl (Friesland) en Oan 'e Dyk in Paesens-Moddergat (Friesland) die wadlooptochten organiseert in combinatie met een buffet van streekproducten". Volgens de Waddengroep kan de Friese Waddenkust als voorbeeld dienen voor Wieringen om de parels van het geheime Waddeneiland uit hun schulp te halen.

Bron: Lokale Omroep Zuiderzee
link Lees het hele artikel >>

Minnertsga, 6 september 2010

Bildtse jongeren nemen plaats in de 'Promillekart'

Vrijdagavond 10 september wordt de promillekart ingezet bij jeugdhonk 't Alibi te Minnertsga. De promillekart is een kart die de organisatie Responsible Young Drivers gebruikt, om jongeren de gevaren van het rijden onder invloed te laten ondervinden. Wethouder Boukje Tol van de Gemeente het Bildt zal als eerste in de promillekart plaatsnemen.

De jongeren leggen een parcours af, maar op afstand kan de kart via een computer worden ingesteld op een simulatie van het rijden onder invloed. De bestuurder blijft de controle over de kart houden..., alleen reageert de kart alsof de jonge bestuurder onder invloed is.

Bron: gemeente het Bildt
link Lees het hele artikel >>

Pingjum, 6 september 2010

Primeur Triemstra in Pingjum

It partoer Gert-Anne van der Bos wûn yn Penjum (argyffoto: Henk Bootsma)

Er was gistermiddag weinig nieuws onder de zon in Pingjum. Of het moet zijn geweest dat Taeke Triemstra zich op die locatie voor het eerst in de kransen liet hijsen. Het partuur van Gert-Anne van der Bos zegevierde op het veld van KV Jan Reitsma voor de dertiende keer.

Daar waar er in de slotfase van het seizoen bij een aantal parturen al aardig de sleet in zit, gaat het succesvolle trio van dit seizoen stug door met waar ze goed in zijn, namelijk winnen. In een zonnig Pingjum stond er opnieuw geen maat op Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger. Het drietal heeft een professionele instelling en slaat ook in de slotfase van het seizoen nog de nodige pecunia bijeen. Daarmee wordt een mooi kaatsjaar alleen nog maar mooier. In de finale konden Johan van der Meulen c.s. slechts genieten van het weer en luisteren naar het rinkelen van de kassa.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 4 september 2010

Zakkenrollers St Annaparochie

Van een bejaarde dame uit Sint Annaparochie werd de portemonnee gestolen terwijl zij aan het winkelen was in de supermarkt. De portemonnee zat in haar handtas die zij aan het handvat van haar rollator had gedaan. Toen ze bij de kassa haar levensmiddelen af wilde rekenen, was de portemonnee verdwenen. Op de videobeelden was te zien dat de hier afgebeelde man en vrouw de portemonnee uit de tas pakten. De portemonnee werd later leeg aangetroffen in een vuilnisbak in de omgeving van de winkel.

Heeft u informatie over bovenstaande zaak, neem dan contact op met de politie op het telefoonnummer 0900-8844. Ook kunt u gebruik maken van het emailformulier. Vermeld hierbij het BVH-nummer: 2010037539.

Bron: www.politie.nl
dader gezocht

Sint Jacobiparochie, 4 september 2010

Kleurrijk en eigenwijs

Brenda van der Laan met echtgenoot Marco Goldenbeld: 'In Marokko werd ik helemaal verliefd op de felle kleuren.' (gescand)

Kleurrijk is de woonstijl van Brenda van der Laan bovenal, zo valt meteen op bij binnenkomst in haar verbouwde gardenierswoning (keuterboerderij) uit 1871 aan de Oudebildtdijk bij Sint Jacobiparochie. Vanuit Amsterdam streek de binnenhuisarchitect in 1982 neer in deze langste straat van Nederland, samen met haar echtgenoot, beeldend kunstenaar Marco Goldenbeld. Sindsdien wordt er aan het huis vlakbij de waddendijk geklust. "We blijven constant aan het verherbouwen."

Veel wanden hebben felle kleuren. "Dat idee heb ik meegenomen uit Marokko, ik werd daar helemaal verliefd op de kleuren. Ik vind het leuk om te experimenteren. Dan heb ik een gevoel, krijg een idee, en voer het ook meteen uit. Zo heb ik geprobeerd de wand bij de haard de kleur van haardvuur te geven. Een wand even een ander kleurtje geven is een eenvoudige en goedkope manier om het interieur te veranderen."

Bron: Leeuwarder Courant
WONEN&CO
link Lees verder >>

Beetsterzwaag, 4 september 2010

Kwelders alleen mooi door beweiding

Paarden op de Friese kwelders werken mee aan het vergroten van de soortendiversiteit. Foto LC/Niels Westra (gescand)

In Nederland worden kwelders van oudsher beweid. Onderzoek op Friese Waddenkwelders moet leren welke beweidingswijze de beste is voor de natuur.

Meindert Gorter maakt zich zorgen over de kwelders van Noard-Fryslan Bûtendyks (LC 21 juli), omdat daar volgens hem ineens vee loopt. De beweiding van de buitendijkse kwelders vindt echter al sinds jaar en dag plaats en is onmisbaar voor een goede kwelderontwikkeling. Ook heeft hij allerlei grote machines gezien en denkt dat die het natuurgebied in een cultuurlandschap ombouwen. We krijgen vaker opmerkingen over ons beheer in het buitendijkse gebied. Regelmatig uitleg geven lijkt op zijn plaats.

Bron: Leeuwarder Courant
TE GAST
link Lees verder >>

Minnertsga, 4 september 2010

Een uitzichtstrook door de maïs in Minnertsga. Foto Simy Sevenster (gescand)

Uitzichtstrook door de maïs

Metershoog stond twee jaar achtereen de maïs voor de ramen van de familie Sevenster aan de Mieden in Minnertsga. Hierdoor kon tijdens de zomermaanden en een groot deel van de herfst slechts een klein stukje hemel worden gezien.

gelukkig toonde boer Tilstra zich gevoelig voor de wens om het uitzicht deze keer vrij te laten. Hulde, aldus Simy Sevenster.

Bron: Leeuwarder Courant
GEHOORD EN GEZIEN

Sint Annaparochie, 3 september 2010

Geen mosquito geluid op Het Bildt

Jongelui op Het Bildt hoeven niet bang te zijn dat ze van hun hangplek verjaagd worden door een snerpend gepiep. De gemeente piekert er niet over de mosquito, het piepapparaatje, te gaan gebruiken.

Dit ding maakt een ergerlijk hoog geluid dat alleen jongeren onder de 25 kunnen horen. Het Bildt heeft niet zo'n last van hangjongeren dat dit paardenmiddel nodig is, vinden burgemeester en wethouders.

Bron: Leeuwarder Courant
GEHOORD EN GEZIEN

Leeuwarden, 2 september 2010

Foto Leeuwarder Courant

Wonen&Co is opgefrist terug

Na acht weken zomerreces is Wonen&Co, de woonbijlage van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant, weer terug. Met een opgefrist uiterlijk en de nieuwe rubriek 'In de stijl van..'

Hoe wonen de vakmensen van het wonen? Wat is hun eigen woonfilosofie, hoe hebben ze het zelf thuis ingericht? In de nieuwe serie 'In de stijl van…' portretteert Wonen&Co interieurarchitecten, -vormgevers en -stylisten in hun eigen huis. We beginnen met Brenda van der Laan (foto) in Sint Jacobiparochie, de coördinator van de regio Noord van de Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten. Haar stijl is kleurrijk en eigenwijs.

Bron: Leeuwarder Courant

Vrouwenparochie, 2 september 2010

Sauna Hotstones laat klanten alfabet opzeggen

Foto DvhN/Kees van de Veen

Op 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag. Nog steeds hebben veel volwassen Nederlanders grote moeite met lezen en schrijven. Wie het betreft, durft er nauwelijks over te praten en de omgeving vindt het vaak moeilijk om dit bespreekbaar te maken. Sauna Hotstones uit Vrouwenparochie komt in actie en probeert dit probleem op een ludieke wijze onder de aandacht te brengen.

Elke maand bedenkt Sauna Hotstones een actie voor haar gasten die zich hebben aangemeld via haar website voor de gratis SMS Service van het bedrijf. Deze maand vindt in het kader van de Wereldalfabetiseringsdag op 08 september en de Week van de Alfabetisering 2010 (van 6 tot en met 12 september) een actie plaats, waarmee gasten in ruil voor het opzeggen van het alfabet korting kunnen krijgen op de sauna-entree.

Bron: Nieuwsbank

Sint Annaparochie, 3 september 2010

Middelseegemeenten klaar voor de start

De Middelseegemeenten kunnen, na akkoord van de gemeenteraden, in 2011 starten met de uitvoering van de bundeling van negen taakvelden. De vier colleges van de Middelsee Gemeenten leggen in september en oktober het plan van aanpak, dat moet leiden tot bundeling van werkzaamheden voor aan de vier gemeenteraden.

Afgelopen periode hebben negen teams van medewerkers besproken en beschreven hoe zij de samenwerking in Middelseeverband vanaf januari 2011 willen inrichten en welke meerwaarde dat oplevert. Dit najaar ontvangen de raden het plan van aanpak. De raden wordt gevraagd de aan de samenwerking ten grondslagliggende uitgangspunten en de samenwerking, nogmaals te onderschrijven. De raad wordt ook gevraagd akkoord te gaan met een lichte gemeenschappelijke regeling en een uitvoeringsbudget.

Bron: gemeente het Bildt
link Lees het hele bericht >>

Oudebildtzijl, 2 september 2010

Het paradijs is niet veraf

Foto DvhN/Kees van de Veen

Wat een geweldig mooie wolkenluchten heb je hier toch!" Hermus blikt in de Friese verte. Boven een frisgroene vlakte paraderen wollige watten tegen een dreigend zwartblauw decor. Zandstra grijpt z’n kans en steekt direct de loftrompet op z’n geboortegrond. Hij bazelt iets over ’het unieke licht in Friesland’ dat te maken zou hebben met ’al dat water, ook rondom’ en dat er ’schilders van over de heule wereld naar Friesland komen om dat licht te vangen’. Hermus lacht. "Huisschilders zeker?"

We rijden over de langste straat van Nederland: de Oudebildtdijk, een voormalige zeewering van ruim 14 kilometer lang met lintbebouwing in het platte noordwesten van Friesland. Vijfhonderd jaar geleden werd de dijk met de hand opgeworpen door allochtonen: Hollanders. Buitenlanders, aldus de Friezen. Voornamelijk afkomstig uit de regio HoekseWaard, Alblasserwaard en Het Land van Altena en Heusden.

Bron: Dagblad van het Noorden (24 juli 2010)
link Lees het hele artikel (deel 1)>>
link Lees het hele artikel (deel 2)>>

Sint Annaparochie, 2 september 2010

Weer vertraging in bouw zorgcentrum

Foto LC

Precies vijf jaar nadat de gemeente Het Bildt de bouwvergunning verleende heeft de Raad van State een nieuwe hindernis opgeworpen voor het zorgcentrum in het hart van Sint Annaparochie. Twee erkers op hogere verdiepingen passen niet binnen de bouwvergunning, en dus moet de vergunning worden aangepast. Het gebouw is half af.

Een volgende vertraging, volgens de bouwer van zeker een jaar, wacht het project. De slepende procedures pakken tot nu uit in het voordeel van de bezwaarmakers tegen het centrum met 36 zorgunits en 16 aanleunwoningen. Deze worden aan de Cingel ontwikkeld door respectievelijk de Zorggroep Noorderbreedte en Wonen Noordwest Friesland.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Leeuwarden, 1 september 2010

Friese klussers blij met btw-verlaging

Friese klusbedrijven reageren positief op de verlaging van de btw op hun arbeidskosten. Demissionair minister van Financiën De Jager maakte gisteren bekend het btw-tarief op bijvoorbeeld verbouwingen en herstelwerk terug te brengen van 19 naar 6 procent. "Op een klus met dertig uur werk bespaart de klant toch 130 euro", zegt Jan van der Kooi van het gelijknamige klusbedrijf uit Kollum.

Bouwend Nederland Noord had graag gezien dat de btw-verlaging ook zou gelden voor het materiaal. "Werk in de bestaande bouw is vaak arbeidsintensief. In de restauratie gaan veel uren zitten. Maar voor bijvoorbeeld een dakkapel die prefab is gemaakt, is er weinig arbeid nodig", zegt woordvoerder Koops van Bouwend Nederland Noord. Ook Arjen Lont van bouwbedrijf Lont in Sint Annaparochie ziet de maatregel als een stapje, niet als een stap. Lont had de regeling ook graag voor nieuwbouw gezien. "We hopen toch met z’n allen dat de werkgelegenheid op veel plekken kan worden behouden. Als de btw-verlaging ook voor nieuwbouw geldt, had dat een grotere positieve klap gegeven."

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Stiens, 1 september 2010

PvdA 'Stiens' na vrijage uit college gezet

CDA en FNP in Leeuwarderadeel hebben de PvdA uit het college geknikkerd, omdat de PvdA de gemeente wilde 'verkwanselen' aan Leeuwarden. Gemeentebelangen (GBL) gaat de wethouderspost in Stiens overnemen. Het is het eerste college in Fryslân dat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart is gevallen.

PvdA-wethouder Visser kan na amper drie maanden haar biezen pakken. Zij wordt vervangen door Meint de Haan van Gemeentebelangen. "It spyt ús foar frou Visser", zegt Folkert Dijkstra van de FNP. "Wy hawwe gjin problemen mei har. Se foldie goed, mar wat har partij dien hat, dat kin net."

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Zwarte Haan, 1 september 2010

Foto Bettie van Kammen-Zijlstra

Hek sluiten

Een duidelijke opdracht aan de schapen bij Zwarte Haan.

Foto Bettie van Kammen-Zijlstra

Bron: Leeuwarder Courant
GEHOORD EN GEZIEN

Sint Annaparochie, 1 september 2010

Verdachte explosie Sint Anne nog vast

De man die verdacht wordt van de explosie in een woning in Sint Annaparochie zit nog steeds vast. Justitie onderzoekt of hij op 25 juli het huis van zijn ex-vrouw aan de Jakkele Weidemastraat heeft willen opblazen. De verdachte ontkent elke betrokkenheid.

Bij de nachtelijke ontploffing kwam de halve voorgevel van het huis van de vrouw naar beneden. De bewoonster kon met een ladder van de buren worden gered. Over hoe de explosie tot stand is gekomen, kan het openbaar ministerie nog geen mededelingen doen. De voorlopige verdenking tegen de ex-man is poging tot moord of doodslag, en brandstichting.

Bron: Leeuwarder Courant

Stiens, 1 september 2010

PvdA in Stiens uit 'regering' gezet

In Leeuwarderadeel hebben het CDA en de FNP de derde coalitiepartij PvdA uit de 'regering' gezet. Gemeentebelangen stapt in, zo is dinsdagavond besloten. PvdA-wethouder Gelly Visser wordt vervangen door Meint de Haan van Gemeentebelangen.

De nog maar enkele maanden oude coalitie is gebroken op de samenwerking van de vier Middelseegemeenten. CDA en FNP hebben het vertrouwen opgezegd in de PvdA, omdat de sociaaldemocraten volgens de twee partijen te veel uit waren op een fusie met Leeuwarden. Zelf zijn ze voor een samenwerking met de andere drie Middelseegemeenten: Ferwerderadiel, Menaldumadeel en het Bildt.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 31 augustus 2010

Het licht van 't Bildt

Foto: Wim Bors, 2005

In het landschap is licht vaak het laatste wat je ontdekt. De ervaring van het licht heeft kennelijk alles te maken met een specifieke wijze van zien. En of we dat ons bewust zijn of niet, kijken hebben we van kunstenaars geleerd. Zij leerden ons de codes en de conventies waarmee we de werkelijkheid waarnemen. Ze gaven ons inzage in de wetten van kleur, licht en perspectief. Als we kijken naar de wereld staan we op de schouders van reuzen: Rembrandt, Vermeer, Ruysdael en Jongkind. Bijna vierhonderd jaar geleden zwierf Rembrandt rond ‘t Bildt op zoek naar zijn Saskia. Het bijzondere licht van deze omgeving kan hem toen niet zijn ontgaan. Als er zoiets als 'Hollands licht' bestaat, dan moet dat ooit in 't Bildt zijn ontdekt

Het landschap van ‘t Bildt bestaat uit hoge luchten boven eindeloze vlaktes. Kaarsrechte wegen en vaarten staan haaks op elkaar en leiden de blik naar de horizon. De kleine huisjes aan de dijken vallen in het niet in deze gigantische ruimte. De grens tussen dijk en wad is haast overal voelbaar. De oude Middelsee, die hier ooit het land in liep, lijkt nog altijd zijn stempel te drukken op het klimaat. Dit is het landschap van het licht. Vooral in voor- en najaar- creëert het veranderlijke wolkenspel telkens weer een unieke lichtval. Winturbines in de verte worden dan opeens in een spotlight gezet. Maar ook het licht van een winterse dag kan bezit van dit landschap nemen. Asgrijze luchten filteren dan de zon, zodat sneeuw en licht elkaar telkens weer vinden in een sprankelend spel van weerspiegelingen.

Bron: Weblog Huub Mous
link Lees de hele blog >>

Tzummarum, 31 augustus 2010

Vlnr: Hendrik Kootstra, Bauke Triemstra en Jacob Zaagemans

Trio Bauke Triemstra wint in Tzummarum

Het partuur van Bauke Triemstra uit Sint Jacobiparochie, Jacob Zaagemans uit Workum en Hendrik Kootstra uit Minnertsga behaalde zaterdag in Tzummarum de zege op de uitnodigingswedstrijd voor eersteklassers.

In de finale werd met 5-3 en 6-4 gewonnen van de Makkumers Michel Scheepvaart en Hendrik Jan van der Velde en de plaatselijke favoriet Hans Wassenaar. De derde prijs was voor Arnold Zijlstra uit Tzummarum, Hyltje Bosma uit Makkum en Thomas van Zuiden uit Tjerkwerd. Zij verloren in de halve met 5-5 en 6-2 van de latere premiewinnaars.

Vlnr: Hendrik Kootstra, Bauke Triemstra en Jacob Zaagemans.

Bron: VVV Tzummarum

St.-Annaparochie, 31 augustus 2010

Jeu de boulesbaan en bankjes officieel in gebruik genomen

foto: Jan Bonefaas

Op zaterdag 28 augustus werd de jeu de boulesbaan in het plantsoen achter het gemeentehuis officieel in gebruik genomen.

Bij de jeu de boulesbaan zijn twee bankjes geplaatst. De bankjes zijn geplaatst op initiatief van Plaatselijk St.-Annaparochie. Plaatselijk Belang droeg zaterdag 28 augustus de bankjes officieel over aan wethouder Boukje Tol van de gemeente het Bildt. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud.

De bankjes zijn financieel mogelijk gemaakt met een bijdrage van Plaatselijk Belang St.-Annaparochie, Stichting Bildtse Belangen, Wonen Noordwest Friesland en het Bildts Dorpenfonds.

Bron: gemeente het Bildt

Leeuwarden, 31 augustus 2010

Carel Harkema, kunstschilder

Schilderen leerde Carel Harkema per post. Nou ja, ik teken al zolang ik mij kan herinneren, maar de enige cursus die ik ooit heb gehad was die van de Famous Artist School in Amsterdam. Daarvoor maakte ik schilderijtjes op het formaat van een flinke envelop, die ik opstuurde en later retour kreeg met kritiek op compositie en de techniek. Ik ben wel eens de kunstacademie binnengelopen, maar dat was niets voor mij: het is een wereld van scheve ogen.

Ik moet tekenen en zie ik wat moois, dan stop ik en leg ik het vast om er later weer wat mee te doen. De landschappen van het Bildt komen veel voor in de schilderijen van Harkema. De ruimte die ik daar vind is zo mooi. Heel anders dan bijvoorbeeld in de Wâlden. Daar staat de bakker ineens boem voor je neus, je schrikt je rot, maar in het Bildt zie je hem aankomen en denk je: de bakker is er over een kwartier ook. Ook mooi aan het landschap in noordwest Friesland, is de verandering. Akkers die overdag worden bewerkt zijn 's avonds weer heel anders dan 's morgens.

Bron: WorldNews (met video)

Sint Annaparochie, 30 augustus 2010

Lând út see, see út lând

Tijdens de Week van de Geschiedenis organiseren bibliotheek St.Anna, Bildts Dokumintasysintrum en Stichting Ons Bildt een lezing met het thema Land en Water.

Voor de pauze vertelt Bildts historicus Aldert Cuperus over het onstaan van het Bildt: Lând út see. Na de koffie komt 't Fryske Gea in de persoon van Albert Ferwerda met het gedeelte See út Lând, het teruggeven van land aan de zee.

Datum: 20 oktober, de toegang is gratis. Meer informatie op www.ontdekdebieb.nl en in de bibliotheek zelf.

Bron: windkracht7.blogspot

Sint Jacobiparochie, 27 augustus 2010

Haverspook

'Fryslân Kwelderlân', toeren met bus door Noard-Fryslân

Op zondag 12 september kunnen belangstellenden een tocht per bus door Noordwest Fryslân maken. Een deskundige gids van It Fryske Gea geeft u onder andere informatie over het ontstaan, de cultuurhistorie en de natuur van deze interessante streek. De excursie start om 10.00 uur bij Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden en duurt tot 17.00 uur.

Na de ontvangst met koffie en inleiding om 10.00 uur in Natuurmuseum Fryslân vertrekken de deelnemers per bus voor een interessante, gevarieerde tocht door de noordwesthoek van Fryslân. Met als leidraad de geschiedenis en de natuur wordt er aandacht besteed aan de bedijking en inpoldering van de Middelzee en Het Bildt, de Slachtedyk en de buitendijkse kwelderwerken. Terpdorpen, notabelenwoningen, dijkhuizen, oude vissersdorpen, weidegebieden en akkerlanden, haakse rompboerderijen, het oude en het nieuwe land en de kwelders passeren de revue.

Bron: Stjoerder.nl
link Lees het hele bericht >>

Sint Annaparochie, 30 augustus 2010

Auto op de zijkant na aanrijding

foto: M. Stienstra

Vanmiddag kwam er een melding binnen bij de meldkamer voor een aanrijding aan de Langhuisterweg in Sint Annaparochie.

Een Fiat komende vanuit Oude Bildtdijk wou de kruising oversteken richting Beetgum. Omdat er een laaghangende zon het zicht belemmerde zag de bestuurster, vermoedelijk de BMW over het hoofd die vanuit Sint Annaparochie kwam. De bestuurder van de BMW kon de Fiat niet meer ontwijken, en een aanrijding was het gevolg.

De BMW raakte de zijkant van de Fiat en kwam vervolgens op zijn zij terecht, de vrouw is voor de zekerheid meegenomen voor controle naar het MCL.

Bron: 112Fryslân
link Lees het hele bericht >>

Sint Annaparochie, 30 augustus 2010

Ongeval met letsel

De politie heeft zondagmorgen vroeg hulp verleend bij een eenzijdig ongeval op de Van Harenstraat.

Een 50-jarige bromfietser uit Sint Annaparochie was daar tegen een hek gebotst en ten val gekomen.

De man werd voor onderzoek per ambulance naar het ziekenhuis in Leeuwarden overgebracht.

Bron: Leeuwarder Courant

Zwarte Haan, 29 augustus 2010

Zwarte Haan

Bij Nij Altoenae laten we de Oudebildtdijk achter ons, we gaan in noordelijke richting naar de Nieuwebildtdijk. Daar slaan we linksaf om na bijna twee kilometer terecht te komen aan het eind van de wereld. Hier, bij de buurtschap Zwarte Haan, houdt de weg op aan de voet van de Deltadijk, die land en zee scheidt.

Volgens verschillende bronnen is de naam Zwarte haan ontstaan uit de oorspronkelijke Friese benaming 'Swarte hoarne' of 'harne'. Dit betekent 'Zwarte hoek'. Later is 'hoarne' verbasterd tot 'hoanne' wat Fries is voor 'haan'. Een nabij gelegen boerderij heet nog steeds de 'Swarte harne', terwijl een gerenommeerd restaurant aan de voet van de zeedijk de naam 'Zwarte Haan' draagt. Plaatselijk wordt Zwarte Haan wel het begin van de wereld genoemd, omdat de Nieuwebildtdijk er begint. Tot de Tweede Wereldoorlog voer hier de veerdienst tussen het vaste land en Ameland.

Ook nog vermeldenswaard is, dat Zwarte Haan aan de wandelroute het Jabikspaad (Fries voor Jacobuspad) ligt, die aansluit op de pelgrimsroutes naar Santiago de Compostella in Spanje.

Bron: www.afanja.nl
link Lees de hele log >>

Zwolle, 28 augustus 2010

Man uit Minnertsga aangehouden voor bedreiging

Een 36-jarige inwoner van Minnertsga is zaterdagochtend vroeg aangehouden in een horecagelegenheid aan de Voorstraat. De man viel vrouwelijke bezoekers lastig en werd hierop aangesproken door een beveiligingsmedewerker. Hierop bedreigde de man de medewerker met de dood. De verdachte werd ingesloten in het politiebureau. Daar bleek hij nog een rekening van € 90,- open te hebben staan bij justitie.

Tegen de man werd proces-verbaal opgemaakt. Een 21-jarige inwoner van Kampen werd eveneens aangehouden op de Voorstraat. De man, die behoorlijk onder invloed van alcohol verkeerde, wordt er van verdacht zonder directe aanleiding een 19-jarige inwoner van Vaassen te hebben mishandeld. Deze deed hiervan aangifte. De man is ter ontnuchtering ingesloten. De mishandeling wordt onderzocht.

Bron: De Stentor

Oudebildtdijk, 28 augustus 2010

Oudebildtdijk

Nadat ik woensdag wat foto- en video-opnamen had gemaakt van de combine, zijn we verder gereden in noordelijke richting tot we uiteindelijk uitkwamen op de Oudebildtdijk. De Oudebidtdijk is de eerste dijk die in 1505 werd aangelegd bij de inpoldering van het gebied van de tegenwoordige gemeente Het Bildt in noordwest Fryslân. De Bildtpolder maakte ooit deel uit van de Middelzee, maar slibde langzaam maar zeker steeds verder dicht. Om overstromingen bij vloed in de Waddenzee tegen te gaan werd deze dijk aangelegd. De Oudebildtdijk is met zijn lengte van ruim 14 kilometer en 1229 huisnummers de langste straat van ons land. De dijk steekt ruim twee meter boven het maaiveld uit, daardoor heb je er een prachtig uitzicht over de omliggende landerijen.

Aan de noordkant van de dijk werden in de loop der jaren arbeidershuisjes gebouwd. In de tweede helft van de 20e eeuw trokken veel van de landarbeiders weg, omdat er geen werk meer voor hen was.Veel van de huisjes kwamen leeg te staan en dreigden te worden gesloopt, omdat de gemeente rond 1960 wel van de verpauperde lintbebouwing af wilde. Dat pakte echter anders uit. Randstedelingen, op zoek naar rust en ruimte, kochten de leegstaande woningen. De sloopplannen gingen van tafel en de woningen op de dijk werden op het rioleringsnetwerk aangesloten. De huisjes werden opgeknapt en in bewoonbare staat gebracht. De Ouwedyk, zoals de dijk in de volksmond heet, werd in de jaren zestig en zeventig de straat die hij nu nog steeds is: een bonte mengeling van autochtone Ouwedyksters en verfrieste Hollanders, Duitse zomergasten en kunstenaars.

Bron: Afanja's Weblog
link Lees de hele log >>

Sint Jacobiparochie, 27 augustus 2010

Steigers Groate Kerk naar hoogste punt

Foto LC/Catrinus van der Veen

De steigerbouwers Arjen Homan en Richard Henstra hebben de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie tot het topje van de toren toe in de steigers gezet. Op 29 maart van dit jaar is begonnen aan een ingrijpende restauratie van de kerk door de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Hieraan gingen achttien jaar van onderhandeling en fondsenwerving vooraf. In november moeten de werkzaamheden aan de classicistische kerk, tegenwoordig een cultureel centrum, klaar zijn.

De kosten voor de restauratie bedragen € 494.000 en worden uitgevoerd door Bouwbedrijf De Haan uit Dokkum.De verbouwing wordt tevens aangegrepen om een start te maken met een informatiecentrum voor pelgrims, die via het Sint Jabikspaad kunnen overstappen op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. De kerk vormt het begin van het pad.

Bron: Leeuwarder Courant

Vrouwenparochie, 27 augustus 2010

Fa. H.D. de Haan & zonen., Vrouwenparochie

Diashow transportmateriaal van de Fa. H.D. de Haan & zonen. te Vrouwenparochie.

Foto's Mark Haveman, Erik de Heer en anderen.

 

Bron: fotoalbum.seniorennet.be
link Bekijk de diashow >>

Rastede, 27 augustus 2010

Burdine in Rastede

Toen kwam het moment dat iedereen hun luchtige kleren moest ontdoen om wat warmere kledij aan te trekken. Gelukkig was de voorzitter erg schappelijk door te zeggen, met 37 graden, dat het vlinderdasje voor de mannen niet om hoefde en dat het hesje ook achterwege gelaten kon worden. De ideeën en tips voor een zomertenue voor Burdine kwamen spontaan bovendrijven.

De laatste noten werden nog gecontroleerd op zuiverheid en toen begon de spanning te stijgen. Het moment was aangebroken... maar toch niet... Het korps wat zogenaamd te laat kwam, was toch op tijd aangekomen en had zich al gezeteld in de sporthal, zodat de organisatie van de Musiktage met de handen in het haar zaten. Het betekende echter dat Burdine nog maar fijn een halfuurtje kon wachten, gelukkig hoefden we niet opnieuw ‘warm’ te blazen de temperatuur dat waren we al.

Ondertussen was het volgende korps, die na Burdine kwam, ook al klaar met inspelen en wilde zich ook al opstellen voor de sporthal. Gelukkig hebben we daar een stokje voor gestoken. Het concert verliep op rolletjes. Een van de juryleden stak zijn duim op... Yes, dat heeft Burdine maar gefixt... Alleen bleek het achteraf omdat Duitsland een doelpunt had gescoord.

Bron: www.burdine.nl
link Lees de hele blog van Katharina Rooda >>

Weidum, 24 augustus 2010

Formatiewisseling in dameskaatsen

Aan de samenwerking van kaatsster Afke Kuipers uit Reduzum met de gezusters Leonie van der Graaf-Zeinstra en Fenna Zeinstra komt na dit seizoen een einde. Kuipers, die samen met haar maten de hoge verwachtingen niet altijd kon waarmaken, wordt opgevolgd door opslager Margriet Koelmans uit Oude Bildtzijl.

Dat werd gisteren bekend bij de loting van de 34e Frouljus PC die morgen in Weidum wordt gehouden. De Frouljus PC is de laatste PC van Afke Hijlkema. De Akkrumse, de meest succesvolste kaatsster ooit, kaatste vijftien maal op de Frouljus PC en won de klassieker tienmaal. Al die tien keren werd ze door de koningscommissie van kaatsclub Nije Kriich tot koningin gekroond. Op haar laatste PC neemt Hijlkema het morgen samen met Maaike Wind en Sjoukje Visser in de eerste omloop op tegen Margriet Koelmans, Romy van der Veen en Bianca van der Veen.

Bron: Friesch Dagblad

Vrouwenparochie, 23 augustus 2010

Foto: M. Stienstra

Grote tak valt op voetpad

Vanmiddag om 17:30 uur kwam er een melding binnen bij de brandweer van Sint Annaparochie voor stormschade aan de Mathijs Beckstraat in Vrouwenparochie.

Bij aankomst van de brandweer bleek er een grote tak uit een boom te zijn gewaaid en op een voetpad terecht is gekomen waar veel mensen lopen, de brandweer heeft met een kettingzaag de tak in stukken gezaagd en aan de kant gelegd. Na ongeveer een kwartier was het klusje klaar en konden ze weer terug naar de kazerne.

Bron: www.112diensten.nl

Bitgum, 23 augustus 2010

Foto LC

Dubbelslag voor Van der Meer

Lichamelijk voelt Rutmer van der Meer zich al enige tijd niet top. Afgelopen weekeinde was de opslager uit Sint Jacobiparochie op de Van Aismadagen in Bitgum wel top met een fraaie dubbelslag. Het leverde hem gisteren bovendien de koningstitel op. En een goed gevoel, want het trio Van der Meer, Renze Hiemstra en Folkert van der Wei konden wel weer eens een succesje gebruiken. "Dit makket it seizoen in bytsje goed", zei Van der Meer.

De vreugde was groot in het kamp Van der Meer c.s., die in de finale overtuigend afrekenden met Johan van der Meulen, Tjitte Bonnema (vervanger van de aan de rug geblesseerde Jacob Wassenaar) en Marten Hiemstra. Zeg maar de gemankeerde parturen, die dit seizoen veel lichamelijk ongemak op hun weg kregen en daardoor niet mee konden in de wedrace met trio Gert-Anne van der Bos. Op de klassieke Van Aisma-Dei, waar op verzoek van kaatsvereniging Oefening Kweekt Kunst (OKK) werd deelgenomen door twaalf parturen en eens in de vijf jaar wordt gekaatst om veulens van het Friese stamboek, lagen gisteren de verhouding even anders.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 23 augustus 2010

Succesvolste kaatser uit de geschiedenis: Piet Jetze Faber

Al twintig jaar prijkt zijn naam boven aan het kaatsklassement aller tijden: Piet Jetze Faber. In september 1990 onttroont hij in Achlum Hotse Schuil, de meest tot de verbeelding sprekende kaatser aller tijden, als klassementsleider en brengt uiteindelijk zijn puntentotaal op 885. Negen punten meer dan de legendarische Harlinger, die 28 jaar lang het klassement aanvoert en in 2000 door de Permanente Commissie (PC) wordt gekozen tot beste kaatser van de eeuw. Een keuze waar Faber wel mee kan leven.

Piet Jetze Faber karakteriseert zichzelf als "onopvallend, maar wel goed. Zo goed, dat ik de succesvolste kaatser ben geworden." De voorinse uit Stiens, die ook als achterinse uit de voeten kan met een sterke tweede opslag, pakt op 15 juni 1974 in Sneek zijn eerste punt als hoofdklasser en kaatst vanaf dat moment 'een berg' punten bij elkaar. Zo veel, dat het waarschijnlijk lijkt, dat geen enkele kaatser dat puntenaantal ooit nog zal evenaren. "Dan mag een ander wel kaatser van de eeuw worden."

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Beetgum, 22 augustus 2010

Dubbele kaatszege Rutmer van der Meer

Rutmer van der Meer, de opslager uit Sint Jacobiparochie, kende een fraai sportief weekeinde. Zowel zaterdag als zondag won hij de befaamde Van Aismadag in Beetgum. Zondag won de kaatser met Renze Pieter Hiemstra en Folkert van der Wei de vrije formatiewedstrijd. In de finale werden Johan van der Meulen, Tjitte Bonnema (invaller voor Jacob Wassenaar) en en Marten Feenstra op de stand 5-3 en 6-0 verslagen.

De derde prijs ging naar Marten van der Leest, Herman Sprik en Johannes Boersma. Zijn zorgden in de eerste ronde voor een verrassing door van de PC-winnaars Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger te winnen. In de halve finale verloren ze op de stand 5-4 en 6-6 van de latere winaars. Zaterdag won Rutmer van der Meer de uitnodigingspartij met Taeke Triemstra en Marten Feenstra. In de finale werden Gert Anne van der Bos, Hylke Bruinsma en Pier Piersma met 5-0 en 6-0 verslagen.

Bron: Leeuwarder Courant

Harlingen, 22 augustus 2010

Politie neemt drugs, mes en bijl in beslag

De politie heeft woensdagmiddag een 37-jarige man uit Wijnaldum aangehouden, omdat hij een 32-jarige inwoner van De Bildt op de Schritsen zou hebben bedreigd met een vuurwapen.

Agenten vatten de man in de kraag in de Wilhelminastraat. In zijn auto bleken een kleine hoeveelheid hard- en softdrugs, een knipmes en een handbijl te liggen. Een wapen was nergens te vinden.

Na verhoor mocht de verdachte op donderdagochtend het politiebureau weer verlaten.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 19 augustus 2010

Exhibitionist: het moet er gewoon uit

"Als ik opgewonden raak, dan moet het eruit." Zo simpel is de verklaring van een 26-jarige inwoner van Sint Annaparochie die vorig jaar tal van vrouwelijke hardlopers en fietsers ten westen van Leeuwarden de stuipen op het lijf joeg door met zijn penis naar ze te zwaaien.

Voor drie gevallen van schennis van de eerbaarheid stond hij terecht. Maar hij gaf tijdens het onderzoek toe dat het zeker vijftien keer was gebeurd. Eén hardloopster was twee keer getuige van zijn exhibitionisme.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Nij Altoenae, 19 augustus 2010

Seumeravendkoier weer sukses

Het begint al een beetje traditie te worden in Nij Altoenae en e.o. om een seumeravondkoier te houden. Dit jaar hebben Joca Heida en Trees Stornebrink de wandeltocht georganiseerd. 15 personen hadden zich opgegeven voor 25 km lange tocht door het Bildtse Land. De organisators wilden waarschijnlijk de blik van de deelnemers ook een beetje verbreden, want de tocht ging deze keer de gemeentegrenzen overschrijden.

Om 16.00 uur verzamelden de deelnemers zich op het kruispunt Oudebildtdijk/Stadhoudersweg. De organisators wilden meteen de financiele bijdrage voor de tocht incasseren om wanbetaling achteraf te voorkomen. Alle deelnemers voldeden aan deze verplichting, al was het voor de deelnemers nog een grote vraag of de financiele bijdrage wel in verhouding zou staan tot het deelnemen aan de wandeltocht.

Vanaf de start ging het in oostelijke richting naar het restaurant in de Oosthoek. Er is dan al met al alweer vijf kilometer gelopen, dus de deelnemers rekenen op een lekkere versnapering. De organisators zijn echter onverbiddelijk, alleen een sanitaire stop en daarna meteen weer verder. Op de grens tussen de gemeente Het Bildt en het oude Barradeel, toch gelukkig tijd voor een versnapering.

Bron: www.nij-altoenae.nl
link Lees het hele artikel >>

Kimswerd, 16 augustus 2010

'Reuzenpartuur' grijpt de macht

Het partuur van Gert-Anne van der Bos kan nog verliezen. Dat werd gisteren duidelijk in Kimswerd, dat vanuit het historisch perspectief wat heeft met 'lange mannen'. Het reuzenpartuur van Martijn Olijnsma, Chris Wassenaar en Hylke Bruinsma, greep in het geboortedorp van Grutte Pier de macht.

Bij de Jan Timmerpartij in Kimswerd was gistermiddag geen eer weggelegd voor naamgenoot Pier Piersma, met zijn maten Jan Dirk de Groot en Karel Nijman. Dat trio moest in de finale genoegen nemen met een bijrol in het feestje van de ‘lange mannen’, Martijn Olijnsma en Chris Wassenaar in gezelschap van hun 'schildknaapje' Hylke Bruinsma, die als voorinse bepaald niet voor een kleintje vervaard is. Het trio was gisteren bij de vrijeformatiewedstrijd in Kimswerd verantwoordelijk voor de eliminatie van trio Gert-Anne van der Bos en daarmee ontpopte het reuzenpartuur zich in de tweede omloop als reuzendoder.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 16 augustus 2010

Gemeente regio: het Bildt wil Fairtrade gemeenschap zijn

Wie kiest voor fair trade, kiest voor rechtvaardige en duurzame handel. Inzet is een eerlijke prijs, vooral voor producenten in arme landen. Bij fair trade is geen sprake van kinder- of dwangarbeid en is respect voor leefomgeving en milieu het uitgangspunt. Centrum Tûmba interviewt deze zomer acht Friese bedrijven en gemeenten die bewust werken met fair trade. Deze week: een gesprek met wethouder Boukje Tol en Wereldwinkelvrijwilliger Sita Visser over de Fairtrade titel van gemeente het Bildt.

"Het initiatief kwam van de Wereldwinkel in St. Annaparochie, die in mei 2009 haar vijftienjarig bestaan vierde. Het leek een prachtig cadeau om op dat moment de titel Fairtrade Gemeente te krijgen, als symbool voor de toename van fair trade inzet in het Bildt. We stelden ons daarom een ambitieuze deadline en door die strakke planning is het gelukt om binnen een jaar de basis op poten te hebben. Dat is heel snel en wij denken dat het mede mogelijk was door het enorme netwerk van de Wereldwinkel, van scholen en kerken tot de inwoners van het Bildt. Bovendien heeft onze werkgroep vanuit bevlogenheid veel tijd geïnvesteerd in leggen van die basis."

Bron: Nijsnet.nl

Sint Jabik, 15 augustus 2010

Oogst in volle hevigheid losgebarsten

Vrijdag regende het nog, maar zaterdagmiddag konden de boeren dan eindelijk beginnen met het binnen halen van de granen. Nu op veelplaatsen de oogst mislukt is, is deze oogst dus extra belangrijk voor de Bildtse boeren en graanhandelaren. Tot laat in de nacht zijn ze bezig geweest.

Zondag geen zon maar wel een stevige wind uit het noorden die de granen mooi droog blies, dus weer vol aan de bak. Hoorde dat er morgens al ca 70 vrachten waren aangeboden, dan gaat het wel hard. Geniet maar van de mooi foto’s van al deze drukte, zoals jullie wel kunnen zien is alles van stal gehaald. Met de groeten van Bertus

Bron: www.sintjabik.nl
link Bekijk hier de foto's >>

Leeuwarden, 14 augustus 2010

Omrin bestelwagen gestolen

Volkswagen Caddy

De politie stelt een onderzoek in naar de diefstal van een bedrijfsauto donderdagmiddag rond 15.51 uur. De bedrijfsauto stond voor de deur van een winkel aan de Schrans. De 38-jarige bestuurder uit Minnertsga was naar binnengegaan om even wat te halen. Op dat moment werd de auto voor de deur weggenomen.

Het betrof een VW Caddy, witte kleur, kenteken: 97 BP BN met het logo van Omrin. De meldkamer Fryslân gaf een twitterbericht uit met de melding om uit te kijken naar deze auto. Ook werd een Burgernetactie opgestart. Tot nu toe is de bedrijfsauto niet aangetroffen. De aangifte moet nog worden opgenomen. Mocht u deze auto zien, neem dan contact op met de politie op 0900-8844.

Bron: www.politie.nl

Vrouwenparochie, 14 augustus 2010

De hele nacht door boeken lezen over de oorlog

Jan Kingma (11) uit Vrouwenparochie heeft voor de laatste weken van de zomervakantie een bijzondere bezigheid bedacht. Deze week opende hij een museum in de garage, waar hij zijn verzameling oorlogsspullen tentoonstelt.

Op het oude schoolbord langs de Waling Dykstraweg staat met een krijtje keurig ‘Oorlogsmuseum’ geschreven, met een pijl erbij richting de garage. In de deuropening staat Jan al trots te wachten. Alle spullen in het museum verzamelde hij de laatste twee jaar zelf: uniforms, kogels, petten, helmen, krantenartikelen, modelvliegtuigen en gereedschap. Sommige dingen kocht hij van zijn zakgeld, maar het meeste is hem toegeschoven door familie en bekenden.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Froubuorren, 13 augustus 2010

It ûntwerp is basearre op it orizjinele Froubuorster wapen. Foto: omrop Fryslân

Froubuorren hat in doarpsflagge

Ynwenners fan Froubuorren meie sûnt freed de flagge úthingje. Begjin dit jier hat de Fryske Rie foar Heraldyk foar it doarp in ûntwerp makke en no is de flagge klear. Op de flagge is in read-wite balke boppe en in wyt-reade balke ûnder te sjen en yn de midden in grutte swarte balke. Oan de linkerkant is in blauwe trijehoek te sjen mei dêryn in Frânske giele leelje.

It is doarpsfeest en dêrom waard freedtemoarn it earste eksimplaar oan de feestkommisje oerlange. Der binne 100 doarpsflaggen besteld en dêr binne yntusken 50 fan ferkocht.

Bron: omrop Fryslân
Omrop Fryslân Sekretaris Ruurd Tadema >>

Wommels, 12 augustus 2010

Bolsward wint na 88 jaar Freule

foto: Leeuwarder Courant

Het is onderhand al weer 88 jaar geleden, dat de ‘villa’ van de Freule voor het laatst verhuisde naar Bolsward. Gisteren was het in Wommels andermaal raak. De kaatsvereniging, die dit jaar haar 125-jarig jubileum viert, zegevierde in de 108e editie en ontfermde zich over de zeven kilogram wegende hoofdprijs.

De zege van Bolsward was ook meteen de grootste verrassing van de dag. Sint Annaparochie (Rein en Krijn Hiemstra en Sjoerd de Jong) gold als de huizenhoge favoriet - bij afwezigheid van Wjelsryp dat in 2008 en 2009 zegevierde, maar geen partuur op de been kon brengen omdat een junior kaatser slechts één keer de Freule mag winnen. Met het trio van Bolsward als een goede tweede. Dankzij een mooi lot kon het derhalve gebeuren, dat de beide grootste kanshebbers gisteren aan het eind van de middag ook daadwerkelijk tegenover elkaar stonden in de finale.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Leiden, 12 augustus 2010

Monumenten in Oudebildtzijl (Aldebiltsyl)

Oudebildtzijl, Doopsgez. kerk met Julianatoren (1991)

Dorp, ontstaan na 1500 bij de voormalige zeesluis (zijl) in de Oudebildtdijk. De bebouwing, gesitueerd langs de dijk en de haaks daarop gegraven vaart, vertoont een overwegend 19de-eeuws karakter. Ter plaatse van de oude zeesluis heeft men in 1906 een nieuwe sluis en brug gebouwd. Oudebildtzijl is een beschermd dorpsgezicht.

De Doopsgez. kerk (Ds. Schuilingstraat 6) is een recht gesloten zaalkerk voorzien van een geveltoren met opengewerkte houten bekroning en vierzijdige spits. De in 1806 met empiredetails gebouwde kerk werd in 1909 vergroot met de ervoor gelegen pastorie en 'Julianatoren'. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf. Tot de inventaris uit de bouwtijd behoren een scheidingswand, een preekstoel en sobere kerkbanken, waarvan twee overhuifd; alles met empire-detaillering. Het orgel dateert uit 1896 en staat op een orgelgalerij. De pastorie uit 1909 heeft een centrale ingangspartij met gepleisterde pilasteromlijsting en rondbogig fronton. Recht boven de ingang verrijst de Julianatoren, een vierkante houten toren in neoclassicistische vormen.

Bron: dbnl / Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester
link Lees het hele artikel >>

Wommels, 12 augustus 2010

Invalcoach Hingst voert ook kunstje uit bij KV Noorden

Foto LC/Niels Westra

Nietsvermoedend toog Yeb Hingst gistermorgen vanuit zijn woonplaats Tzum op de Freuledag naar Wommels. De succescoach die SMI Wjelsryp de afgelopen jaren tweemaal naar de Villa van de Freule loodste, kon een jaartje als supporter achterover leunen. Wjelsryp had immers geen Freulepartuur. Hoe anders verliep de Freuledag voor hem.

De speling van het lot bracht hem alsnog op de coachbank. In St. Jacobiparochie sprak Broer Kooistra, al jaren coach van KV Het Noorden uit St. Jacobiparochie, in het vroege ochtenduur de voicemail in bij Sjoerd en Joke Jensma, de ouders van Freule-debutant Andries. Kooistra meldde zich af vanwege een spierscheuring. Het partuur was al onderweg naar Wommels. Via de mobiele telefoon werd het bericht snel doorgegeven aan de kaatsers. Die bedachten onderweg al een snode oplossing. "Die Yeb Hingst had toch geen partuur meer, waarom vragen we hem niet?", verzuchtte Enno Kingma, eveneens debutant. Rick Poortstra was als derdejaars bezig met zijn laatste Freule.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Beetgumermolen, 9 augustus 2010

Sikko zet kroon op zijn werk

De kop van dit verslag kan op meerdere manieren worden gelezen. Allereerst zette Sikko Ros uit Sint Annaparochie voor de eerste keer in zijn leven het Achtertuinstra-toernooi (ATT) op zijn naam. Een prestatie van formaat! Ten tweede stelde Jan Kroon op het laatste moment een prachtige speelruimte ter beschikking, omdat het toernooi deze keer vanwege het weer niet in de achtertuin aan de Kline kon worden gespeeld. Dat deze speelruimte ook nog eens de werkplek betrof van de schakende dominee, maakte dit ATT al met al weer heel speciaal!

De aanloop naar het 9e ATT was er één met hindernissen. Mede-organisator Epko Brinksma moest verstek laten gaan, vanwege een ziekenhuisopname die wat langer duurde dan verwacht. Gelukkig gaat het inmiddels weer goed met hem. Daarnaast leek op de vroege zaterdagochtend het weer een spelbreker te gaan worden. Organisator Thys Tuinstra bedacht zich bij het zien van de eerste vlucht regenwulpen (en de wat meer betrouwbare buienradar) geen moment en spoedde zich om even na achten naar de telefoon om contact te leggen met Jan Kroon. Deze had een aantal jaren geleden eens laten vallen, dat bij slecht weer hij wellicht nog wel een oplossing had en uiteraard liet Thys zich deze kans niet ontglippen. Na wat gebel over en weer was rond half tien de ‘kogel door de kerk’!

Bron: Alberts Schaakblog
link Lees het hele verslag >>

St.-Annaparochie, 8 augustus 2010

Inbrekers in ziekenhuis aangehouden

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 19- en een 20-jarige man uit Sint Annaparochie aangehouden op verdenking van inbraak. De verdachten hadden eerder die avond ingebroken in een woning aan de Langhuisterweg. Vermoedelijk kwamen zij binnen door een keukenraam, waarna zij uit de woning een laptop, een flatscreen en autosleutels meenamen. De mannen wilden in de auto wegkomen, maar reden bij de woning meteen een sloot in. De ondertussen door het gestommel wakker geworden bewoner, zag de mannen in de auto zitten en riep hen aan. Hierop gingen de verdachten er vandoor.

De bewoner alarmeerde de politie, die meteen een zoekslag in de omgeving van de woning maakte. Hierbij troffen zij niemand meer aan. In de auto vonden zij wel bloedsporen. Bij navraag bij het ziekenhuis in Leeuwarden bleek dat hier twee gewonde mannen uit Sint Annaparochie opgenomen waren. Hier konden de verdachten uiteindelijk dus aangehouden worden. Ze werden overgebracht naar het bureau en voor nader onderzoek ingesloten. De flatscreen werd in de auto teruggevonden, de laptop is nog niet terecht.

Bron: politieberichten

Vrouwenparochie, 6 augustus 2010

Trouwen bij korenmolen Vrouwenparochie

Foto: gemeente het Bildt

De gemeente het Bildt heeft er een nieuwe trouwlocatie bij. Bruidsparen kunnen elkaar het ja-woord geven bij de Vrouwbuurstermolen in Vrouwenparochie. Vrijdag trouwt het eerste bruidspaar bij de Vrouwbuustermolen. Vrijdag zullen Klaas Dijkstra en Jantine Holwerda uit Nij Altoenae als eerste bruidspaar op deze locatie in de echt worden verbonden.

De korenmolen was in bedrijf tot 1954. Acht jaar later werd de Stichting Vrouwbuurstermolen opgericht, die de molen wilde restaureren In 1966 werd de kap van de Vrouwbuurstermolen vervangen. Ook in 1995 en 2007 werd de molen gerestaureerd. Tegenwoordig wordt de molen gebruikt als lesmolen voor vrijwillige molenaars.

Bron: dé Weekkrant Fryslân

Franeker, 5 augustus 2010

Gert-Anne v.d. Bos koning bizarre PC

Gert-Anne v.d. Bos koning bizarre PC. Foto: Franeker Courant

Het partuur van Pieter van Althuis, Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flisijn stond in de finale tegen de grote favorieten Gert- Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger. Van Althuis met grote moeite zover gekomen en Van der Bos eigenlijk zonder tegenstand van betekenis door de lijst gerold. Heer en meester was daarbij de opslager Gert-Anne van der Bos, die de knoet over de perkspelers legde en die zich met middelmatige perkspelers ook wel had gered, laat staan met de twee absolute toppers, die hij aan zijn zijde had.

Huizenhoog favoriet derhalve het partuur van Van der Bos, maar Van Althuis kwam het eerst op vijf eersten en op haren en snaren kwamen de partijen op vijf eersten gelijk, waarna de uitzonderlijke capaciteiten van opslager Gert-Anne van der Bos de doorslag gaven. Viermaal kwam hij met een winnende slag voor de dag en op 5-5 en 6-2 dwong hij de uitstekende perkspeler Gerrit Flisijn tot een kwaadslag. Het was duidelijk dat Gert-Anne van der Bos gekroond zou worden tot de kaatser van de dag.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 4 augustus 2010

Dronken vrouw valt in slaap bij poging tot aangifte

politiebureau Gardeniersweg

Tijdens een aangifte op een politiebureau in Leeuwarden is een 62-jarige dronken vrouw dinsdagochtend in slaap gevallen. De agent die de aangifte op probeerde te nemen stelde voor dat ze een dag later terugkwam om haar verhaal in nuchtere toestand te vertellen, maar dat viel volgens de politie verkeerd.

De vrouw uit Sint Jacobiparochie zou hebben geschreeuwd dat ze zo niet behandeld wenst te worden. Uiteindelijk werd ze naar buiten gewerkt met een waarschuwing dat ze zou worden aangehouden als ze weer naar binnen komt. Toen ze het bureau aan de Gardeniersweg toch weer naar binnen ging, is ze aangehouden voor huisvredebreuk. Na verhoor is ze weggestuurd.

Bron: Trouw
link Lees het hele artikel >>

St.-Annaparochie, 2 augustus 2010

Vijf nieuwe 'Bilkerts' erbij

foto gemeente het Bildt

Op maandag 2 augustus kregen vijf mensen uit handen van loco-burgemeester Nel Haarsma, het certificaat van 'verlening van het Nederlanderschap' uitgereikt.

De volgende mensen hebben het certificaat ontvangen: Eliza Simgala uit St.-Annaparochie, Siriporn Nimsungnoen uit St.-Jacobiparochie, Suphannee Nimsungnoen eveneens uit St.-Jacobiparochie, Kwabena Agyei uit St.-Annaparochie en Razija Nourdjan uit Minnertsga. De mensen zijn van oorsprong afkomstig uit Ghana, Afghanistan, Thailand en Tanzania.

Dit certificaat kan worden verkregen nadat men is geslaagd voor de inburgeringscursus.en wanneer alle officiële procedures zijn doorlopen. Met het verkrijgen van dit officiële document mogen zij zich ‘Nederlander’ noemen en kan een toekomst in Nederland worden opgebouwd.

Bron: gemeente het Bildt

Harlingen, 31 juli 2010

GPTV: Gratis ijs in Harlingen

GPTV

Kor Wijmenga was jarenlang actief als Barmhartige Samaritaan op het Bildt. Hij was ooit de oprichter van de eerste voedselbank van Nederland. Tot grote vreugde van Bildtse bestuurders woont Wijmenga nu in Harlingen, want hij was jarenlang de luis in de pels van de Bildtse sociale dienst.

De Barmhartige Samaritaan fiets tegenwoordig met een nostalgische ijskar door Harlingen. Hij vent dan Knilles Seun Boerderij-ijs. Maar bij Wijmenga kruipt het bloed natuurlijk waar het niet gaan kan. Donderdag stond hij op de Harlinger braderie met gratis ijs*. Let wel..... er stond een sterretje bij, want voor dat gratis ijs werd wel een gift voor het goede doel gevraagd! In een collectebus kon een bijdrage worden gedaan voor de Harlinger Voedselbank 'De Helpende Hand'.

Bron: GPTV
GPTV Bekijk hier de reportage op GPTV >>

Sint Jacobiparochie, 31 juli 2010

Aart van Alfen experimenteert met vergeten appelrassen. Foto LC/Wietze Landman (gescand)

Met de Doeke Martens wordt het niks

Friesland telt tientallen oude fruitrassen, waarvan een fiks aantal dreigt te verdwijnen. Fruitteler Aart van Alfen heeft sinds twee jaar vijftig soorten in zijn boomgaard staan, om te zien hoe ze het doen onder een modern kwekersregime.

De Doeke Marlens zal nooit in de schappen bij de groenteboer liggen. Het Friese appelras is té ijverig, zegt fruitkweker Aart van Alfen uit Sint Jacobiparochie. Op verzoek van de stichting Fruit yn Fryslan experimenteert hij met i vergeten rassen, om te zien hoe ze het doen onder een modern kwekersregime.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 29 juli 2010

Industriegebieden Haaksbergen

Man Sint Anne verdacht van poging tot moord

De 61-jarige verdachte van de explosie in Sint Annaparochie afgelopen weekeinde wordt verdacht van poging tot moord of doodslag, en brandstichting.

Op basis van deze voorlopige verdenking blijft de man in ieder geval nog veertien dagen in bewaring. De verdachte ontkent elke betrokkenheid.

Bron: Leeuwarder Courant

Sexbierum, 29 juli 2010

Foto Leeuwarder Courant

Invorderen rijbewijs na snelheidsovertreding

De politie heeft woensdagavond op de A31 het rijbewijs ingevorderd van een 27-jarige inwoner van Sint Jacobiparochie. De man reed 184 kilometer per uur in zijn auto toen hij een lasercontrolepost van de politie passeerde.

Aangezien hier 120 kilometer per uur toegestaan is, beging hij een snelheidsovertreding van 64 kilometer per uur. Het rijbewijs van de man werd ingevorderd en proces-verbaal werd tegen hem opgemaakt.

Bron: GPTV

Haaksbergen, 27 juli 2010

Verkeersongeval met letsel in Haaksbergen

Industriegebieden Haaksbergen

Op dinsdag 27 juli 2010 omstreeks 08.40 uur vond er een aanrijding plaats op de Westsingel in Haaksbergen, waarbij een vrachtauto en een personenauto betrokken waren. Een 30-jarige automobiliste uit Ambt Delden reed op de Westsingel. Komende bij de afslag Nijverheidsstraat reed zij het voorsorteervak in om linksaf te slaan. Uit tegenovergestelde richting kwam op dat moment een vrachtwagen gereden, die werd bestuurd door een 24-jarige man uit Vrouwenparochie.

Deze bestuurder wilde zijn weg rechtdoor vervolgen in de richting van de rotonde. Vlak voordat hij de kruising met de Nijverheidsstraat passeerde sloeg de automobiliste uit Ambt Delden linksaf. De vrachtwagen raakte hierop de auto aan de rechterzij- en voorkant. De auto kwam hierdoor aan het tollen en kwam iets verder op de weg tot stilstand. De auto begon na de botsing te roken. Enkele getuigen/voorbijgangers hebben daarom de bestuurster uit de auto bevrijd. De bestuurster is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Bron: www.misdaadkaart.nl

Sint Annaparochie, 27 juli 2010

GPTV: explosie in Sint Anne

GPTV

De politie heeft zondagmiddag een 61-jarige inwoner van Sint Annaparochie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie en brand in een woning aan de Jakkele Weidemastraat in Sint Annaparochie. De explosie was in de nacht van zaterdag op zondag rond halfdrie aan de voorkant van de woning. Er brak brand uit in de hal van de woning. De 56-jarige bewoonster was tijdens de brand boven in haar slaapkamer. Door de gearriveerde agenten werd er met behulp van een ladder van de buurman de vrouw uit haar benarde positie gehaald. De woning werd door de explosie geheel vernield. Kozijnen raakten door de explosie uit hun positie gerukt en muren raakten zwaar beschadigd.

Ook de naast gelegen woning liep door de explosie ernstige schade op. De bewoners van die woning waren niet thuis. De hulpdiensten rukten massaal uit na de melding "brand na explosie met nog mensen in het pand". Brandweerkorpsen van Sint Annaparochie, Menaldum en Harlingen werden gealarmeerd en er kwamen twee ambulances en diverse politie-eenheden naar Sint Annaparochie. De vrouw werd met ademhalingsproblemen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

Bron: GPTV
GPTV Bekijk hier de reportage op GPTV >>

Nieuwebildtdijk, 27 juli 2010

De teloorgang van het kwelderland

Foto LC/Wietze Landman (gescand)

Het mooie buitendijkse kwelderland wordt grof verstoord en dreigt gewoon cultuurland te worden.

Toen we in 1989 aan de Nieuwe-bildtdijk kwamen wonen, leerde ik van het Wad te genieten. Ik zwierf door de kwelders voorbij Zwarte Haan, in het gebied dat Bildtpollen heet. Het buitendijkse kwelderland was een mooi leeg landschap vol met lamsoor, zeekraal, zeeaster en de kaarsrechte slenken. Een meeuwenkolonie en een kolonie kluten was er in het voorjaar aan het broeden.

Bron: Meindert Gorter
Leeuwarder Courant, TE GAST
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 27 juli 2010

Ex-man Sint Anne bedreigde vrouw met dood

Foto Leeuwarder Courant

Dreigtelefoontjes, brieven met doodsbedreigingen. De 61-jarige ex-man van de Stannebuurster vrouw wier woning zaterdagnacht werd opgeblazen, joeg haar al maanden de stuipen op het lijf. De man kon de scheiding tussen hem en zijn 56-jarige ex-echtgenote niet verkroppen.

Volgens mensen die het voormalige stel kennen, kwam er vorig jaar een einde aan een roerig huwelijk. Buurtbewoners herinneren zich de stevige echtelijke ruzies, die duidelijk hoorbaar waren in de straat.

Na de scheiding bleef de vrouw in het echtelijk huis aan de Jakkele Weidemastraat wonen. De man vond een nieuw onderkomen elders in het dorp. Maar hij liet haar niet met rust.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

St.-Annaparochie, 26 juli 2010

Gemeente het Bildt behoudt status van Fairtrade Gemeente

Gemeente het Bildt behoudt de titel van Fairtrade Gemeente. Dat is de uitkomst van het juryrapport van Fairtrade Gemeenten. De jury is van mening dat de gemeente nog steeds voldoet aan de zes criteria van de Fairtradecampagne. De status van Fairtrade Gemeente moet namelijk ieder jaar weer opnieuw worden verkregen. Op 16 mei 2009 ontving de gemeente het Bildt als eerste Friese gemeente de Fairtrade-status uit handen van voorzitter Jan Pronk.

De jury was onder andere positief over het feit dat het lokale bedrijfsleven benaderd werd om het fairtrade-gedachtengoed uit te dragen. Daarnaast verkopen winkels en horeca in het Bildt fairtrade-producten en draagt 95% van de koffie en thee die de gemeentelijke organisatie inkoopt het fairtrade-label. Een nieuw restaurant in de gemeente, Eetcafé De Molen in Vrouwenparochie gebruikt in de keuken nu ook fairtrade-producten. De fairtrade-werkgroep heeft ook contacten gelegd met de CSG Ulbe van Houten in St.-Annaparochie. De leerlingen worden in de gelegenheid gesteld hun maatschappelijke stage te volgen in de lokale werkgroep. Op deze manier wordt leerlingen de fairtrade-gedachte en maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bijgebracht. Ook kunnen zij op deze manier Fairtrade promoten onder andere jongeren.

Bron: gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 26 juli 2010

Nynke Tilma verloochent roots niet

In Sint Annaparochie was behalve een spring- ook een dressuurprogramma in elkaar getimmerd. Op de foto Sandra Siderius uit Berlikum met Tequila. Amazone en paard speelden geen rol van betekenis. Foto Leeuwarder Courant/Niels de Vries (gescand)

Nynke Tilma heeft zaterdag in Sint Annaparochie voor een verrassing gezorgd in de kür op muziek. De Groningse dressuuramazone met Bildts bloed verbaasde met haar achtjarige V8 RW. Marriët Hoekstra pakte bij het barrièrespringen op Winnetou D de onder het publiek ingezamelde hoofdprijs.

Het concours hippique op het Bildt heeft een rijke historie. De wedstrijden stonden heel lang hoog aangeschreven, toen die werden georganiseerd op het ijsbaanterrein in het dorp, maar de belangstelling liep de laatste jaren achteruit. Na omzwervingen tot vorig jaar zelfs in Vrouwenparochie, kan de organisatie nu net buiten het dorp weer drie jaar vooruit op het terrein van recreatiebedrijf De Blikvaart.

De historie vertelt dat Sint Anna na de oprichting in 1982 het eerste Friese concours was waar ook combinaties uit Groningen en Drenthe mochten starten. Hoe toevallig was het dus, dat na een nieuwe start de overwinning in het koninginnennummer van de dressuur zaterdag naar Groningen ging?

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 25 july 2010

Fertochte eksploazje oppakt

foto Hart van Nederland

Der is sneintemiddei in fertochte oanhâlden yn ferbân mei de eksploazje yn in hûs yn Sint Anne, sneontenacht. It giet om man (61) út Sint Anne. By de eksploazje rekke de bewenster fan it hûs ferwûne. It is net dúdlik wat foar relaasje de twa krekt ha. Dêr wol de plysje gjin útspraken oer dwaan.

De oarsaak fan de eksploazje is noch net bekend. By de eksploazje sloech de folsleine foargevel fan it hûs fuort. Ek it hûs fan de buorlju rekke swier skansearre.

De buorlju wiene net thús doe't it barde, dy binne op fekânsje. Beide huzen binne ûnbewenber. De plysje docht fierder ûndersyk yn de saak.

Bron: omrop Fryslân
Omrop Fryslân Plysjewurdfierder Wouter de Vries >>

Sint Annaparochie, 25 juli 2010

Verdachte aangehouden voor explosie/brand in woning

De politie heeft zondagmiddag een 61-jarige inwoner van Sint Annaparochie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie/brand in een woning aan de Jakkele Weidemastraat. De explosie/brand vond in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.30 uur plaats. De explosie/brand ontstond bij de voorzijde van de woning. Daarbij brak er brand uit in de hal van de woning.

De 56-jarige bewoonster was tijdens de explosie/brand boven in haar slaapkamer. Door de gearriveerde agenten werd er met behulp van een ladder van de buurman de vrouw uit haar benarde positie gehaald. De vrouw werd met ademhalingsproblemen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

De woning werd door de explosie geheel vernield. Kozijnen raakten door de explosie uit hun positie gerukt en muren raakten zwaar beschadigd. Ook de naast gelegen woning liep door de explosie ernstige schade op. De bewoners van die woning waren niet thuis.

Bron: politie.nl
link Zie ook enkele foto's op 112 Fryslân >>

Sint Annaparochie, 25 juli 2010

Explosie verwoest woning Sint Annaparochie

foto Leeuwarder Courant

Bij een explosie in de nacht van zaterdag op zondag is van een woning in Sint Annaparochie de complete voorgevel weggeslagen. Ook brak er na de explosie brand uit. De brandweer vermoedt een aanslag.

Buurtbewoners die wakker werden van de explosie kwamen meteen in actie. Zij wisten de 56-jarige bewoonster met een ladder uit haar brandende woning te bevrijden. De bewoonster heeft rook ingeademd en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen.

Bij de explosie is het grootste gedeelte van de voorgevel weggeslagen. De woning van de buren is ook zwaar beschadigd.

Bron: De Telegraaf
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 25 july 2010

It hûs nei de eksploazje (foto: Jaring Rispens)

Frou ferwûne by eksploazje

By in eksploazje yn in hûs oan de Jakkele Weidemastrjitte yn Sint Anne is yn de nacht fan sneon op snein in frou ferwûne rekke. De foargevel fan it hûs is foar in part fuortslein.

De bewenster krige reek binnen en is nei it sikehûs brocht. Sy koe letter nei famylje ta. Wat de oarsaak fan de eksploazje wie, is net bekend. De technyske resjerzje docht dêr noch ûndersyk nei. Snein hat de plysje in fertochte oanhâlden. It giet om in ynwenner (61) fan Sint Anne.

Bron: omrop Fryslân
link Sjoch de fideo op YouTube >>

Sint Annaparochie, 25 juli 2010

Explosie slaat voorgevel weg in Sint Anne

foto Leeuwarder Courant

Door een explosie is in de nacht van zaterdag op zondag de voorgevel van een woning aan de Jakkele Weidemastraat in Sint Annaparochie deels weggeslagen.

De explosie vond rond half drie plaats in de hal van de woning. Brandweer, ambulances en politie rukten uit en troffen een vrouw aan op de bovenverdieping. Omdat zij rook ingeademd had werd zij naar het ziekenhuis gebracht.

De technische recherche doet onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Hierover is op dit moment nog niks bekend.

Bron: Leeuwarder Courant

Amsterdam, 24 juli 2010

Lemon het Bildt

Welkom bij leefbaarheidsmonitor van de gemeente het Bildt. In opdracht van gemeente het Bildt en woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland (WonenNWF) is het LeMon2 leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd in gemeente het Bildt. LeMon is een leefbaarheidsmonitor ontwikkeld door RIGO Research en advies3. De LeMon leefbaarheidsmonitor maakt het oordeel van bewoners over de leefbaarheid zichtbaar.

Doel van het onderzoek is om aan de hand van de wensen en behoeften van inwoners van gemeente het Bildt advies uit te brengen aan gemeente het Bildt en WonenNWF hoe het beleid omtrent leefbaarheid aangepast kan worden om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de inwoners. Door het onderzoek eens in de drie jaar te herhalen worden trends en ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt. Dit onderzoek moet gezien worden als de nulmeting, het zal gebruikt worden als meetlat voor de toekomstige onderzoeken in gemeente het Bildt.

Bron: www.lemoninternet.nl
link Klik hier voor het complete rapport (wel even geduld) >>

Sint Annaparochie, 24 juli 2010

Man gewond na val met fiets

De politie heeft een eenzijdig ongeval die vrijdagavond rond 21.45 uur plaatsvond op de Hemmemaweg afgehandeld. Daarbij raakte een 31-jarige inwoner van Oudebildtzijl aan zijn hoofd gewond.

Door nog onbekende oorzaak is de man, die op zijn fiets reed, ten val gekomen. Hij kwam met zijn hoofd op het wegdek terecht. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

Bron: politie.nl

Oude Bildtzijl, 23 juli 2010

Kerk dankt naam aan enthousiaste klokkenluidster

Ruim 260 kerken doen deze zomer mee aan het openkerkenproject Tsjerkepaad. In het Friesch Dagblad wekelijks een portret van een van de kerken die meedoen. Vandaag: de doopsgezinde Julianakerk in Oude Bildtzijl, onderdeel van bezoekerscentrum Aerden Plaats. Aan het woord is Kirsten Zwijnenburg (41), coördinator van stichting Aerden Plaats.

"Sinds 2001 doet de Julianakerk mee met de Bildtse Kerkenroute langs vijf monumentale kerken op het Bildt. Deze kerkenroute heeft zich in 2007 aangesloten bij het initiatief Tsjerkepaad. Voor de openstelling van de kerk is altijd al belangstelling geweest, zo merken we aan de toeloop. Andere kerken die te bezoeken zijn in de zomermaanden, zijn de Meinardskerk in Minnertsga, de Van Harenskerk in St. Annaparochie en de kerk van Vrouwenparochie. De Groate Kerk van St. Jacob is wegens een restauratie dicht voor het publiek."

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 23 juli 2010

Friese landbouwgrond blijft veel gevraagd

Friese boeren die willen stoppen, hebben te maken met een afnemende interesse van projectontwikkelaars die grond willen kopen voor bouwplannen. Toch leidt dat nog niet tot een afnemende vraag naar landbouwgrond. "Veel bouwprojecten liggen nu stil", zegt Paul Sinnige van LTO Noord. "Maar onder collega-boeren is nog best vraag naar Friese grond. In Fryslân kun je nog een groot stuk in één keer kopen. Dat is aantrekkelijk, vooral onder agrariërs van buiten de provincie."

Sinnige ziet verschillen tussen gebieden. Met name in de veengebieden gaat het wat minder met de prijzen. Maar rond Franeker en in het Bildt blijven de grondprijzen op niveau. Een simpele kwestie van vraag en aanbod, verklaart hij. "Daar zitten een aantal bedrijven die nog kunnen of durven uitbreiden. Dat betekent veel vraag en dus goede prijzen."

Bron: Friesch Dagblad

Vriezenveen, 23 juli 2010

Man opgepakt na winkeldiefstallen

Een 26-jarige inwoner van Sint Annaparochie is in Vriezenveen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij winkeldiefstallen.

De auto waarin de man zat werd aangehouden door de politie na een diefstal. Bestuurder was een 51-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ook zat er een 26-jarige man uit St. Annaparochie in. In de auto werd een grote hoeveelheid toiletartikelen aangetroffen. De drie zitten vast voor verder onderzoek.

Bron: de Stentor

Franeker, 20 juli 2010

Man met vuurwapen aangehouden

De nije slûs fan Alde Leie. Foto omrop Fryslân

De politie heeft maandagavond rond 19.20 uur een 25-jarige inwoner van Minnertsga aangehouden op verdenking van het bezit van een vuurwapen. Een getuige had gezien dat de man voor een woning zat. Volgens de melder zou de verdachte een vuurwapen in zijn handen hebben.

Direct gingen diverse eenheden ter plaatse waarbij de straat werd afgezet. Inmiddels was de verdachte een woning binnen gegaan. Toen hij na een tijdje weer buiten kwam en op zijn fiets wilde stappen, werd hij door de politie aangehouden. De man werd overgebracht naar het politiebureau waar hij voor verhoor werd ingesloten.

Tijdens een zoektocht naar het wapen in de woning en in omgeving, werd het wapen voor de woning aangetroffen. Het bleek om een nepvuurwapen te gaan. Het wapen werd in beslaggenomen.

Bron: politie.nl
GPTV Bekijk hier de reportage op GPTV >>

Oude Lije, 19 juli 2010

GPTV: Sluis Oude Lije open voor pleziervaart

De sluis bij Alde Leie Foto: Omropfryslan.nl

Er wordt keihard gewerkt aan het bevaarbaar maken van de Noordelijke Elfstedenroute voor de kleine pleziervaart. Een miljoenenproject. Bij Oude Leije en Wier moeten stuwdammen worden vervangen door een sluis. Vrijdagmorgen was de oplevering van de sluis bij Oude Leije. Op video een demonstratie van de sluis die met drukknoppen door de bootjesmensen zelf bediend kan worden.

Naast de sluis is in opdracht van Wetterskip Fryslân een vispassage gebouwd. Door middel van een visvriendelijke hevel kunnen de dieren de sluis passeren, ook als die gesloten is. Daarmee wordt de vismigratie naar het Friese binnenwater weer belangrijk verbeterd.

Bron: GPTV
GPTV Bekijk hier de reportage op GPTV >>

Oude Leie, 17 juli 2010

Ruitenwissers om vissen te bekijken

Vissen kijken hij Oude Leie. Foto Hoge Noorden / Maartje Roos

In Alde Leie is gistermorgen de sluis in de noordelijke elfstedenvaarroute in gebruik genomen. Pal naast de nieuwe sluis is een vispassage aangelegd, waardoor vissen vanuit de Friese boezem naar de polder kunnen zwemmen en andersom.

De zogeheten vishevel loopt over een dijkje en bestaat uit een grote zwarte buis die deels over het land loopt. In de buis zit een vacuümsysteem dat de waterstroom en zo de vissen over de dijk 'duwt'.

Aan de bovenkant van de buis zitten enkele ruitjes, waardoor geïnteresseerden het stromende water en de vissen kunnen bekijken. De ruitjes kunnen worden schoongemaakt met kleine ruitenwissers die van de buitenkant handmatig te bedienen zijn. De passage moet zorgen voor migratie en uitbreiding van het leefgebied van de vissen, onder meer de beschermde bittervoorn.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

St.-Annaparochie, 16 juli 2010

Sluis Alde Leie in Noordelijke Elfstedenvaarroute klaar

Foto gemeente het Bildt

De bouw van de sluis Alde Leie in de Noordelijke Elfstedenvaarroute is klaar. De aannemer heeft op vrijdag 16 juli de sluis opgeleverd en overgedragen aan de gemeente het Bildt en de vispassage aan Wetterskip Fryslân. Hiermee is opnieuw een belangrijke stap gezet in het bevaarbaar maken van de Noordelijke Elfstedenroute. De vaarweg achter de sluis is nog niet bevaarbaar, deze kan in 2013 door de watersporter ontdekt worden.

De sluis is aangelegd omdat het zomerpeil in het Bildt lager is dan die in de Friese waterboezem. Als de dammen weggehaald zouden zijn, zou er teveel landbouwgrond onder water lopen en opnieuw gedraineerd moeten worden. Dat zou de opbrengst van goede akkerbouwgrond verminderen. De vispassage moet zorgen voor een ongestoord leefgebied voor vissen, onder andere voor de beschermde bittervoorn.

Bron: gemeente het Bildt
link Lees het hele bericht >>

Sint Annaparochie, 16 juli 2010

Bildt Beat Festival 2010

Bacon and Bones

Iedere derde zaterdagmiddag in augustus vindt het BildtBeat Muziekfestival plaats te St. Annaparochie. BildtBeat is een gratis toegankelijk festival met non-stop livemuziek van gerenommeerde bands voor een breed publiek. BildtBeat 2010 vindt plaats op zaterdag 21 augustus. Ook dit jaar weer een programma dat bestaat uit allemaal bands die banden hebben met Het Bildt. Het grootste gedeelte van de bandleden woont op of komt van Het Bildt.

Hierbij het (voorlopige) programma.
1. Corda: metal door een enthousiaste groep "jonge honden", hard en strak.
2. Bacon and Bones: bewerkte coverrock van de 70-er en 80-er jaren.
3. Go Simon: poprock met veel eigen werk.
4. Grutsk: Bildtse rockband met met de nadruk op meezingen en gezelligheid.
5. Little John and the Chiefs: lekkere, dampende blues.
6. Let Op: ervaren en enthousiaste top 100 band.

Er is een dubbel podium aanwezig. Elke band speelt 50 minuten. De definitieve tijden worden tzt bekend gemaakt. De aanvang is 14.30 uur en het festival is om 20.30 uur afgelopen. De organisatie en het initiatief is in handen van BaconBeat Productions en Span Records uit St. Annaparochie. Hierbij wordt samengewerkt met Vos-Catering uit Grou en de band Bacon and Bones.

Bron: festival.nl

Dronrijp, 16 juli 2010

Bouwbedrijf Boorsma, Dronrijp

Boorsma in Dronrijp verkocht

Bouwbedrijf Boorsma in Dronrijp is verkocht aan Freerk van der Meer, tot nu toe mede-eigenaar van het familiebedrijf Bouwbedrijf F. van der Meer in Sint Annaparochie.

Sipke en Doetie Boorsma hebben daartoe besloten wegens het ontbreken van opvolgers. De beide zonen slaan een andere richting in.

Er werken inclusief de eigenaren vier mensen. Boorsma heeft een goed gevulde orderportefeuille met overwegend onder-houds- en renovatieklussen.

Bron: Leeuwarder Courant

Alde Leie, 16 july 2010

Nije slûs Alde Leie oplevere

De nije slûs fan Alde Leie. Foto omrop Fryslân

Ien fan de wichtigste stappen om de noardlike alvestederûte befarber te meitsjen is klear. Freed is in nije slûs by it doarp Alde Leie oplevere. De slûs wie nedich omdat it wetterpeil op It Bilt 30 sintimeter ûnder de Fryske boezem leit. Om de rûte befarber te meitsjen wie dêrom by Aldeleie en by Wier in slûs nedich.

It wurk oan de slûs by Wier is ek al begûn. Ek moatte guon brêgen noch op hichte brocht wurde en moat natoerbehear regele wurde.

De noardlike alvestêderûte moat yn 2013 hielendal befarber wêze foar boaten mei in djipgong fan 1 meter 30. It wurk leit neffens de stjoergroep goed op skema.

Bron: omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje >>

Sint Annaparochie/Texel, 15 juli 2010

Marc van Rijsselberghe

Unieke oogst aardappels zilte grond

Aardappelkweekbedrijven Fobek uit Sint Annaparochie en Biemond uit Eenrum oogsten morgen op Texel voor het eerst aardappels op zilte grond. Op een proefveld hebben handelsonderneming KMNP en de Amsterdamse Vrije Universiteit een zogenoemde verzilte omgeving gecreëerd. Uit de proef moet duidelijk worden welke aardappelen het best bestand zijn tegen verzilte omstandigheden.

Door de wereldwijde zeespiegelstijging ontstaan er overal in de wereld problemen met verzilting, het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte van de bodem. In het Noorden van Friesland wordt de teeltgrond voor het beroemde pootgoed bedreigd door de steeds zoutere grond. Als telers erin slagen een zoutresistente aardappel te kweken, ontstaan wereldwijd mogelijkheden. De eerste resultaten lijken veelbelovend, zo vertelt Marc van Rijsselberghe van KMNP.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Oude Bildtzijl, 14 juli 2010

Foto LC/Niels Westra

Grote wasbeurt voor auto in Oude Bildtzijl

Het was warm, maar dat weerhield Marten en Selina (op trapje) Faber er niet van de auto te wassen aan de Nieuwebildtdijk in Oude Bildtzijl.

Ze kregen er elk € 5 voor, en dat mocht ook wel, met zo'n grote auto.

Vriend Arnold Hilleger kwam wat later en droeg kosteloos zijn steentje bij aan de wasbeurt.

Bron: Leeuwarder Courant

St. Annaparochie, 13 juli 2010

Sportontmoetingsplaats krijgt vorm

Gemeente het Bildt laat een sportontmoetingsplaats (SOP) aanleggen aan de noordkant van het ijsbaanterrein. Vijftien jongeren uit het jongerenpanel hebben meegedacht en ook met de wensen van buurtbewoners en plaatselijk belang wordt rekening gehouden.

In het kader van het breedtesportproject Go4Sport wordt nu in iedere Middelseegemeente een SOP aangelegd. De SOP zal bestaan uit een skateterrein en een sportplaats met een hek daaromheen. De SOP is goed bestand tegen vandalisme en wordt van beton gemaakt, omdat dit de minste geluidoverlast veroorzaakt.

De gemeente betaalt de helft van de benodigde € 130.000. € 30.000 komt uit het Go4Sportbudget en voor de resterende €35000 worden nog diverse sponsoren gezocht.

Bron: gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 12 juli 2010

Schuur achter woning in brand

foto M. Stienstra

Omstreeks half 1 vannacht werd de brandweer gealarmeerd voor een schuur die in de brand stond op de Jakkele Weidemastraat.

Bij aankomst van de brandweer bleken enkele bewoners al een poging te doen om het schuurtje te blusen. De brandweer nam deze werkzaamheden over.

Vanwege mogelijk vrijkomend asbest werd iedereen verzocht om hun woningen binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten. De brand is mogelijke ontstaan door vuurwerk dat afgestoken werd in het kader van de WK-finale.

Bron: 112 Fryslân

Boalsert, 11 july 2010

Taeke Triemstra (foto: Henk Bootsma)

Teake Triemstra kening yn Boalsert

It partuer Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger hat snein de frijeformaasjepartij yn Boalsert wûn. Se kamen yn de finale út tsjin Jan Dirk de Groot , Karel Nijman en Pier Piersma. Gert Anne van der Bos-en dy wûnen mei 5-2 en 6-6.

De lytse preemje wie foar Martijn Olijnsma, Hijlke Bruinsma en Alle Jan Anema. Taeke Triemstra waard ta kening útroppen fan 'e partij.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei Taeke Triemstra >>

Lemmer, 10 juli 2010

Alle grote schermen zijn op

Audioverhuurbedrijf Faber Audiovisuals in Sint Annaparochie heeft alle grote LED-beeldschermen verhuurd. "Overal in het land staan ze. Als mensen nu nog grote buitenschermen willen huren moeten die uit het buitenland worden gehaald. Met leveranciers in landen die al zijn uitgeschakeld kunnen we vaak nog het een en ander te regelen", meldt eigenaar Kees Jan Faber.

Het bedrijf is al druk bezig met de voorbereiding van de huldiging van Oranje, dinsdag in Amsterdam. "Daar leveren we twee schermen van elk tweehonderd vierkante meter en nog zeven kleinere. Het zijn goede tijden."

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 8 juli 2010

Leefbaarheid gemeente het Bildt scoort boven landelijk gemiddelde

De inwoners van het Bildt zijn zeer tevreden over de leefbaarheid in de gemeente. Het is hier prettig en veilig wonen in een mooie woonomgeving. Dit is gebleken uit het leefbaarheidonderzoek dat Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland en gemeente het Bildt in maart hebben gehouden.

Als dank voor het invullen van de leefbaarheidenquête zijn er 10 irischeques van EUR 25,- onder de deelnemers verloot. Een van de winnaars is Rina Tadema uit St. Annaparochie. Zij ontving op maandag 5 juli een bos bloemen en een irischeque van Wonen Noordwest Friesland en gemeente het Bildt. Mevrouw Rina Tadema gaf hierbij aan zeer tevreden te zijn over de leefbaarheid in het Bildt. Zij is daarin duidelijk niet de enige. Als totaaloordeel scoorden de dorpen van het Bildt een 7,9. Deze score is hoger dan het landelijk gemiddelde van een 7,5.

Bron: Nieuwsbank

Harlingen, 7 juli 2010

Frisia: zoutbuffer op land blijft gewoon altijd nodig

Frisia Zout in Harlingen is van harte bereid voortaan zoveel mogelijk van haar zout onder de Waddenzee vandaan te halen. Maar om dat op een verantwoorde manier te kunnen doen, blijft altijd een uitwijklocatie onder land noodzakelijk. Dat zegt directeur Durk van Tuinen van Frisia in reactie op de oproep van het Bestuurlijk Overleg Gas- en Zoutwinning, gisteren, om nieuwe winning onder het Bildt en Menaldumadeel af te blazen.

Het overleg, waarin de betrokken gemeenten, de provincie en het waterschap zitting hebben, heeft inzage gehad in de Milieu Effect Rapportage (MER) voor de winning van 32 miljoen ton zout in de komende 25 tot dertig jaar. Die rapportage wijst volgens de provincie uit dat zoutwinning onder de Waddenzee mogelijk is zonder ecologische schade: een goede reden om er onder land maar mee op te houden, stelt gedeputeerde Galema.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 6 juli 2010

Foto: LC

Buspassagier raakt gewond

De politie heeft maandag rond 16.00 uur op het Zaailand geassisteerd bij de afhandeling van een ongeval waarbij een passagier van een lijnbus een gebroken pols opgelopen heeft. De buschauffeur moest op de kruising het Zaailand – Ruiterskwartier een noodstop maken omdat de bus gehinderd werd door een personenauto.

Een passagier, een 23-jarige inwoonster van Sint Annaparochie, die in de bus zat viel door de rem actie uit haar stoel en raakte gewond. Het slachtoffer is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Bron: www.politie.nl

Leeuwarden, 6 juli 2010

Friese overheden: Frisia moet op het Wad

Foto: LC

De Friese overheden, zoals vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg Gas- en Zoutwinning, zijn tegen plannen van Frisia Zout BV om zowel op het land als in de Waddenzee zout te winnen. Zij willen dat Frisia geheel stopt met winning onder land, nu uit de MER blijkt dat zoutwinning op de Waddenzee geen ecologische schade veroorzaakt.

Frisia Zout BV heeft in het bestuurlijk overleg de MER-studie toegelicht die is verricht naar winning op zowel land als in het Wad. Uit deze MER blijkt dat winning op het Wad de meest milieuvriendelijke keuze is, omdat er geen sprake is van ecologische schade.

De Friese overheden zijn blij dat uit de MER blijkt dat winning op het Wad, mits zorgvuldig uitgevoerd, een haalbare weg is. Het gaat om de gemeenten Franekeradeel, Het Bildt, Harlingen, Menaldumadeel, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân.

Bron: Stjoerder.nl
link Lees het hele artikel >>

Wier, 5 juli 2010

Wiersters rekenen inbreker in

Bewoners van een woning aan de Gernierswei in Wier wisten zondagavond een 49-jarige inbreker uit Minnertsga te betrappen.

Toen ze thuis kwamen, zag het duo een onbekende racefiets tegen hun woning staan. De vrouw stapte het huis binnen en merkte dat er was ingebroken. Inmiddels zag haar man dat iemand wegdook achter de vuilniscontainer. De man pakte de inbreker en wist hem samen met zijn inmiddels gewaarschuwde zwager vast te houden totdat de politie kwam. Agenten rekenden de man in.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 4 juli 2010

Monkey Town

Jongen valt van glijbaan

De politie heeft zaterdag rond 14.30 uur geassisteerd bij een ongeval in een amusementscentra aan de Snekertrekweg waarbij een 9-jarige jongen van Sint Annaparochie gewond geraakt aan zijn rug. De jongen is voorover van een hoge glijbaan gevallen en op zijn rug terecht gekomen.

In eerste instantie leek de toestand van de jongen ernstig en is de trauma helikopter ingevlogen. De inzet van de helikopter bleek niet nodig te zijn en het slachtoffer is met de ambulance overgebracht naar het MCL ziekenhuis in Leeuwarden.

Bron: www.politie.nl
link Lees ook het bericht op 112 Fryslân >>

Sint Annaparochie, 3 juli 2010

Toch loopplanken voor eenden in vijver Sint Anne

In de vijver achter het gemeentehuis van Sint Annaparochie zijn donderdag toch vier loopplankjes geplaatst voor eendenkuikens. De rand van de vijver is te hoog voor de diertjes om er op eigen kracht uit te komen. Talrijke kuikens vonden de dood in het gaas langs de wand van de waterbak. De gemeente wilde er eerst niet aan, maar een gesprek tussen Frije Bilkerts-raadslid Roei Nauta en wethouder Nel Haarsma zijn er nu toch aanpassingen gedaan.

Aan begin en einde van de brug zijn aan weerszijden 50 centimeter brede planken geplaatst. Verder repareert de gemeente de lekkage, wordt het gaas goed vastgemaakt aan de rand van de vijver, gaat het waterpeil omhoog en wordt de doorstroming verbeterd. Ook mag er een groter drijvend eiland geplaatst worden voor de eenden.

Bron: Leeuwarder Courant

Heerenveen, 3 juli 2010

Triemstra thuis op de Masters

Een speaker die de parturen aankondigt en onder de kaatspartijen zo nu en dan wat over de wedstrijden zegt. Daarmee werd gisteren geëxperimenteerd tijdens de Masters in Heerenveen. De een vindt het niets, de ander zegt dat het niet storend is. Hoe dan ook, het is weer eens wat anders.

De vrijeformatiepartij in Heerenveen werd gewonnen door Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger. In een zeer spannende finale versloeg het trio Hendrik Kootstra, Hijlke Bruinsma en Alle Jan Anema. De parturen gingen lang gelijk op en kreeg de climax die het verdiende. Met alles aan de hang sloeg de achttienjarige invaller Kootstra, vorige week nog glorieus winnaar in Berltsum, de bal voor.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 3 juli 2010

Meijer heftrucks gebruikt Chinese zoekmachine

MSE-Forks, bekend van hydraulische heftrucks en rollerforks die containers zonder pallets kunnen verplaatsen, richt zich vanaf 1 juli met hun assortiment op de Chinese Markt. Omdat zoekmachine Google in China steeds meer beperkt wordt, heeft het bedrijf uit Sint Jacobiparochie een advertentiecampagne laten opzetten voor de Chinese zoekmachine Baidu.

China is de grootste internetmarkt ter wereld, maar ook een moeilijk bereikbare markt. Waar internationaal gezien de hele wereld te bereiken is via Google, legt de Chinese overheid deze zoekmachine juist steeds meer aan banden. Baidu is de Chinese equivalent van de Amerikaanse zoekmachine en wordt door vierhonderd miljoen internetgebruikers gehanteerd. ,,Baidu wordt vooral gebruikt onder de nieuwe generatie managers en studenten. Zij zijn de beslissers van de toekomst, dus vonden wij het van belang dat ze ons wel makkelijk konden vinden”, verklaart Folkert de Graaf van MSE.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Minnertsgea, 3 july 2010

AD: petear famylje Minnertsgea

In famyljelid fan Rients Wolbers, dy't fjouwer jier dea lei yn in hûs yn Minnertsgea, docht sneon har ferhaal yn it Algemeen Dagblad. De widdowfrou fan in neef docht dat omdat se har steurt oan it byld dat bestiet dat de famylje sosjaal swak is.

Neffens de frou is de famylje oansletten by in ôfsplitsing fan de Baptisten. Dy giet it om de siel en net om it lichem. Op har grêven komt ek gjin stien te stean mar allinne in nûmer.

Bron: Omrop Fryslân

Leeuwarden, 2 juli 2010

Inwoonster Vrouwenparochie betrokken bij ernstig ongeval

Bij een ernstig verkeersongeval op de Groningerstraatweg in Leeuwarden is donderdagmiddag een dertienjarig meisje uit Leeuwarden om het leven gekomen.

Het slachtoffer stak vanaf de Anne Vondelingweg de Groningerstraatweg over. Tijdens het oversteken werd zij aangereden door een auto die bestuurd werd door een 44-jarige inwoonster van Vrouwenparochie. Vanwege het ongeval en het daarop volgend onderzoek door de Verkeers Ongevallen Analyse van de politie Fryslân is was de Groningerstraatweg afgesloten tot 18.30 uur. Aan getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren is Slachtofferzorg aangeboden.

De politie is nog op zoek naar een belangrijke getuige van het ongeval. Om te weten wat er precies is gebeurd, is de politie op zoek naar de bestuurder of bestuurster van een lichtkleurige VW Caddy die voor de verkeerslichten stopte op de Groningerstraatweg in de richting van Tytsjerk.

Bron: Franeker Courant
link Foto's en video op 112 Fryslân >>

Sint Anne, 01 july 2010

Trettjin gadingmakkers It Bilt

Trettjin minsken wolle boargemaster fan 'e gemeente It Bilt wurde. Under har binne fiif wethâlders of âld-wethâlders. Dêr sitte fjouwer froulju by. Sân binne fan de VVD, twa fan de PvdA, ien fan it CDA en de ChristUnie en ien fan in lokale partij. Ien sollisitant is partijleas.

Kommissaris Jorritsma makket earst in seleksje en leit dy nei de simmer foar oan in fertrouwenskommisje. Dy skoot dêrnei twa kandidaten nei foaren. De gemeenteried kiest dêr ien út.

Op dit stuit is Gerrit Krol waarnimmend boargemaster fan It Bilt. Dêrfoar wie Aucke van der Werff de boargemaster. Hy is op 1 maaie boargemaster fan 'e gemeente Noardeastpolder wurden.

Bron: Omrop Fryslân
GPTV Bekijk hier het bericht op GPTV >>

Minnertsga, 01 juli 2010

Onderzoek 'Minnertsga' duurt nog weken

Het onderzoek naar de stoffelijke resten van Rients Wolbers uit Minnertsga duurt nog enkele weken. Dat laat het openbaar ministerie weten.

De man lag vier jaar dood op zijn zolderkamer, terwijl het leven in huis gewoon doorging. Vorige week werden de resten gevonden.

Eerder stelde de schouwarts al een natuurlijke dood vast. Het OM onderzoekt of de familieleden van Wolbers nalatigheid ten laste moet worden gelegd. Mogelijk hebben zij hem ten onrechte niet geholpen.

Bron: Leeuwarder Courant

 
archief 2010 (2e kwartaal)
archief 2010 (1e kwartaal)
archief 2009 (4e kwartaal)
archief 2009 (3e kwartaal)
archief 2009 (2e kwartaal)
archief 2009 (1e kwartaal)
archief 2008 (4e kwartaal)
archief 2008 (3e kwartaal)
archief 2008 (2e kwartaal)
archief 2008 (1e kwartaal)
archief 2007 (4e kwartaal)
archief 2007 (3e kwartaal)
archief 2007 (2e kwartaal)
archief 2007 (1e kwartaal)