Buitenpost, 31 december 2010

Waddenfotografen ondergaan streekproef keurmerk Waddengoud

Onbewoond eiland Lutje naast Borkum, foto Pieter de Vries

Naast streekproducten certificeert streekkeurmerk Waddengoud sinds dit jaar horeca, accommodaties en activiteiten. Inmiddels zijn er ook richtlijnen ontwikkeld op kunstzinnig vlak. Waddenfotografie is de eerste tak van sport binnen dit genre die ook het keurmerk kan verdienen. Fotografen die het fotograferen van het Wad in al haar schoonheden als serieus thema hebben, komen in aanmerking hiervoor. Onlangs zijn vier fotografen met Waddengoud bekroond.

Fotografen worden gecontroleerd op streekeigenheid en kwaliteit. Een fotograaf moet bijvoorbeeld wonen en werken in de Waddenregio en een aanzienlijk deel van zijn fotografie besteden aan het Waddengebied. Ook moet het gaan om een vakfotograaf die lid is van één of meer beroepsverenigingen voor fotografie. Meindert van Dijk uit Sexbierum, Geertjan Plooijer uit Oude Bildtzijl, Ellen Floris uit Sint Annaparochie en Pieter de Vries uit Den Burg (Texel) zijn onlangs voor hun kunstzinnige expressies beloond met Waddengoud.

Bron: rtvzuiderzee.nl
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 31 december 2010

Bildtse bevolking licht gegroeid

Afbeeling LC (gescand)

Het Friese inwonertal is dit jaar met bijna 1200 gestegen. Leeuwarden trekt de kar met een plus van dik 800. Twaalf gemeenten boekten in 2010 krimp. Het inwonertal op Het Bildt steeg met 22 tot 10.930.

Dit blijkt uit navraag, die de LC medio december op de 31 gemeentehuizen heeft gedaan. Naar verwachting zal Friesland morgen 647.500 inwoners tellen.

Met een bevolkingsaanwas van zo'n 0,2 procent was de Friese groei kleiner dan de voorgaande twee jaar, maar groter dan in 2006 en 2007. De gemeente Het Bildt voegde zich met 0,2 procent exact in dat Friese gemiddelde.

Bron: Leeuwarder Courant en eigen bron
link Lees verder >>

Leeuwarden, 29 december 2010

Vooral in eerste half jaar veel misdaad

Het jaar is nog maar net begonnen als een veertigjarige man uit Zwagerbosch zwaaiend met een mes het schoolplein op rent van de Van Kleffensschool in Heerenveen, de school van zijn kinderen. Agenten willen de man tegenhouden, maar er moet worden geschoten voordat hij te stoppen is. De verdachte - die destijds relatieproblemen had - is vorige maand tot drie jaar onvoorwaardelijke cel en behandeling na afloop van de straf via de reclassering veroordeeld. Het OM wil dat hij tbs krijgt opgelegd, en gaat in hoger beroep.

Op 21 juni wordt in een woning in Minnertsga het stoffelijk overschot van een vijftigjarige man gevonden die waarschijnlijk vier jaar lang in zijn kamer heeft gelegen. Twee broers en twee zusters die in hetzelfde huis wonen, vertellen dat de man in april 2006 naar boven ging met het verzoek hem ‘met rust te laten’. De vier geven gehoor aan de vraag van de man. Het OM weet nog niet wat het met de zaak aan moet: moeten de broers en zussen voor nalatigheid vervolgd worden, of niet? De zaak trekt veel media-aandacht.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 28 december 2010

Slaapkamer in brand in Sint Anne

In een woning aan de Altoenaestraat in Sint Annaparochie is dinsdagmiddag brand uitgebroken in een slaapkamer. De brandweer was het vuur snel de baas.

Een persoon kreeg door de rook ademhalingsproblemen. De brandweer, sinds kort uitgerust met zuurstof voor slachtoffers, kon eerste hulp bieden. Ambulancepersoneel nam de zorg later over.

De brand werd ontdekt door overburen, die de rookontwikkeling zagen. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan door een elektrisch kacheltje.

Bron: Leeuwarder Courant
link Meer foto's op 112 Fryslân >>

Oudebildtzijl, 28 december 2010

IJsclub een nieuwe 'Zamboni' rijker

De Bildtse IJsclub Ouwe Syl investeerde dit jaar nog in een grasmaaier welke is omgebouwd tot sneeuwschuiver.

Door deze investering kon ondanks de sneeuwval van afgelopen dagen toch worden geschaatst op een mooie ijsbaan.

 

Bron: www.ouwe-syl.nl

Sint Annaparochie, 28 december 2010

Sander & Friends: Circusvoorstelling in St. Annaparochie

De familievoorstelling Sander & Friends gaat op dit moment de provincie door met een Kerstcircus. Donderdag 30 december treden de artiesten op in Ons Huis in Sint Annaparochie. Allround entertainer Sander en zijn vrienden presenteren een sfeervolle familievoorstelling met acrobatiek, dieren, jongleerkunsten en natuurlijk sprankelende humor.

Bijzonder is het optreden van Holland's Got Talent-finalist Harrie Harrewar. Bij deze komische act met honden en eenden vraagt een ieder zich steeds meer af… wie er nu eigenlijk de baas is. Helemaal uit Peru komt diabolo-kunstenaar Raul Colomborda met een wervelde act. Ook is hij samen met zijn Nederlandse vrouw te zien in een rolschaatsact.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 28 december 2010

Rijkdom zonder mooimakerij in Sint Anna

De nieuwbouw in Sint-Annaparochie met de kartelige bakstenen. FOTO LC/SIEP VAN LINGEN (gescand)

Aan de Middelweg Oost in Sint-Annaparochie lijkt niks veranderd. Toch zijn er acht woningen vervangen door nieuwbouw.

De nieuwkomers zijn groter en iets rijker gedetailleerd, maar de sfeer is gebleven. Architectenbureau Martini uit Groningen heeft ze voor corporatie Wonen Noordwest Friesland ontworpen.

Leefbaarheid scoort hoog tegenwoordig. Er zitten veel aspecten aan; een belangrijke is de sfeer in een buurt of een straat. Als deze goed is wordt bij vervangende nieuwbouw steeds beter nagedacht over het vasthouden van het karakter. Het gaat niet vanzelf en toch moet het vanzelfsprekend worden.

Bron: Leeuwarder Courant
PETER KARSTKAREL
link Lees verder >>

Oudebildtzijl, 26 december 2010

Kerstloop Froubuurt via Ouwe-Syl

Molenloop 2010

Op tweede kerstdag organiseerde de Sportvereniging Friesland op het Bildt de Molenloop vanuit sportcentrum de Buurfrou in Froubuurt. Had men afgelopen jaar te kampen met dooi, nu waren de omstandigheden prima. Jan v.d.Hoek en Jan Kooistra concludeerden dat de loop kon doorgaan over het parkoers langs de Leijstervaart en anders het alternatief over de weg.

Heel veel kerstlopen werden afgelast maar in Froubuurt kon deze doorgaan. Er viel nog wat sneeuw wat juist gunstiger was voor de te lopen route. Prachtig gezicht over het Bildtse land en de lopers genoten en waren de SV Friesland dankbaar dat ze deze loop organiseerden. Onder werkelijk schitterende omstandigheden werd ook Ouwe-Syl aangedaan.

Bron: www.ouwe-syl.nl
link Lees de uitslag in Harloopnieuws >>

Vrouwenparochie, 24 december 2010

Kerstloop en winterduatlon

Vandaag 23 december heb ik de route bekeken van de Molenloop die we zondag 2e kerstdag organiseren in Vrouwenparochie. Op het parkeerterrein van de Buurfrou ligt sneeuw maar glad is het er niet, Bauke de eigenaar zal desnoods zout strooien. De fietspaden en de wegen zijn sneeuwvrij en prima te lopen, ook het nieuwe fietspad van de Oudebildtdijk naar Froubuurt, de Attesweg is het prima te doen.

Meteen gekeken vandaag naar de mogelijkheden om de winterduathlon Bartlehiem te organiseren zodra het ijs tussen Oude Leije en Bartlehiem wordt vrijgegeven door de ijswegencentrale. Hardlopen-schaatsen-hardlopen. Heb gister contact gehad met de ijswegencentrale Oostergo Willem Dijkstra en diegene de Ee schoonveegt Douwe Brouwer en ijsmetingen doet. De Ee werd die middag geveegd als het mogelijk was mits de machines er op konden. Van Oude Leije naar Bartlehiem is het nog niet mogelijk onder de bruggen door te schaatsen dus ligt er ook nog geen baan door dit hoorden we van de assistent rayonhoofd Jellie Broersma.

Bron: Jan Kooistra, www.dehardloopkrant.com
link Lees het hele artikel >>

Minnertsga, 24 december 2010

Lit my mar

Er was een straat, in een dorp, op een zomerse dag. Die dag begon zoals zomerse dagen vaak beginnen, maar aan het eind van deze dag zou alles anders zijn, in Minnertsga. En nu, een half jaar later zijn er nog steeds meer vragen dan antwoorden over wat er die dag aan het licht kwam.

Medewerkers van bouwbedrijf Bijland uit Franeker waren die dag, maandag 21 juni, in de P.B. Winsemiusstrjitte in Minnertsga begonnen met het controleren van het hang- en sluitwerk van een blokje huizen van Wonen Noordwest Friesland. Zesjaarlijks onderhoud was het en deze keer zou op het blokje van vijf ook nog een nieuwe kap geplaatst worden. Beter isolerend, nieuwe dakpannen. Ze waren op nummer 32 begonnen, de mannen van Bijland, en nu zaten ze te koffiedrinken. Het was half tien. Opzichter Lieuwe Visser van Noordwest dronk een bakje mee. Hij vroeg of ze langs de bewoners waren geweest om ze te waarschuwen, dat ze die middag of de volgende dag het hang- en sluitwerk kwamen maken of vervangen.

Bron: Leeuwarder Courant
SNEON EN SNEIN
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 24 december 2010

De ster van Sint Anne

Zeker tweehonderd leden van de Protestantse Gemeente in Sint Annaparochie zijn actief als ouderling, diaken of in een van de vele andere vrijwilligersfuncties in de kerk. Na de adventsdienst van afgelopen zondag poseerde ongeveer een derde van hen in het liturgisch centrum van de kerk. Op de preekstoel René Silvis, een van de vier voorgangers. Foto LC/Jan de Vries

Dominee René Silvis geeft geloofsles aan een asielzoekster die van huis uit boeddhist is. Het contact is ontstaan door de aandacht die vanuit de Protestantse Gemeente van Sint Annaparochie wordt besteed aan het asielzoekerscentrum. Het is een van die kleine stapjes waarmee de kerk wat meer naar buiten treedt.

"We waren hier nogal naar binnen gericht", zegt kerkenraadsvoorzitter Johan van Vaals, "en daar proberen we wat aan te doen." Dat er in deze kersttijd voor het eerst in de geschiedenis twee sterren branden op de Gideonkerk, is een mooi begin. En op de jaarlijkse kerstmarkt in het dorp werden twee weken geleden flyers van de kerk uitgedeeld met een uitnodiging om een van de kerstdiensten bij te wonen.

Bron: Leeuwarder Courant
SNEON EN SNEIN
link Lees verder >>

St.-Annaparochie, 22 december 2010

Coalitie houdt vast aan bezuiniging Dorpenfonds

Het Dorpenfonds krijgt volgend jaar slechts €50.000 uitgekeerd. Tot nu toe kreeg het fonds, waar de Bildtse dorpen projecten uit kunnen financieren, elk jaar een ton. Vorig jaar werd besloten dat te halveren. Na een noodkreet van de Plaatselijke Belangen stelden PvdA, Frije Bilkerts en WD voor om komend jaar nog € 100.000 in het fonds te storten, maar coalitiepartijen Werkgroep het Bildt en het CDA waren niet te vermurwen en houden vast aan de korting.

Voorzitter Nico Zonderland sprak twee weken geleden namens alle Bildtse verenigingen van Plaatselijk Belang van "in neckslach foar de Biltske doarpen". De dorpen maken grif gebruik van het Dorpenfonds, een potje waar in buurgemeenten met jaloezie naar gekeken wordt zei Zonderland. Door de jaarlijkse bijdrage nu te halveren wordt de rol van de Plaatselijke Belangen in de Bildtse dorpen "op de tocht set".

Bron: De Bildtse Post
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 22 desimber 2010

"Binnen tien jaar zijn de schappen gevuld met duurzame producten"

Marco Duineveld

Als allereerste Milieukeur gecertificeerde blauwe bessenteler wil Douven Blauwe Bessen BV aan de consumenten en afnemers laten zien dat zij veel extra’s doen voor het milieu en het Maatschappelijk verantwoord Ondernemen (MvO). "Milieukeur heeft veel meer in huis dan andere keurmerken waardoor Milieukeur voor consument en afnemers een herkenbare meerwaarde oplevert", aldus Theo Douven.

Marco Duineveld heeft een heilig geloof in duurzaamheid: "Onze klanten vragen om duurzame producten, of dat nu retailers, foodservice bedrijven of consumenten zijn. En die vraag wordt iedere dag groter. Ik zie het als een weg die we zijn ingeslagen en alleen nog maar meer gemeengoed zal worden. Mijn inschatting is dat tussen 2015 en 2020 het overgrote deel van onze verse producten in de schappen duurzaam zullen zijn." Hij noemt in dit verband ook de snel groeiende supermarktformule Marqt, die zich toelegt op verse en duurzame producten en waarvoor het merk Mijnboer de groente en fruit levert.

Bron: www.agf.nl
link Lees het hele artikel >>

Horst, 22 desimber 2010

Ruim 290.000 kilo Milieukeur blauwe bessen

Blauwe bessen

Als allereerste Milieukeur gecertificeerde blauwe bessenteler wil Douven Blauwe Bessen BV aan de consumenten en afnemers laten zien dat zij veel extra’s doen voor het milieu en het Maatschappelijk verantwoord Ondernemen (MvO). "Milieukeur heeft veel meer in huis dan andere keurmerken waardoor Milieukeur voor consument en afnemers een herkenbare meerwaarde oplevert", aldus Theo Douven.

Douven Blauwe Bessen BV heeft een eigen label ontwikkeld onder de naam B-Berry. B-Berry staat voor Original Blueberry Products. Douven: "We proberen de klant 365 dagen per jaar producten van blauwe bessen aan te bieden. We leveren veel verse bessen aan supermarkten in binnen- en buitenland. Milieukeurcertificering heeft ook aan de wieg gestaan van onze relatie met MijnBoer, dat is een duurzame lijn versproducten van groothandel in groenten en fruit Smeding uit Sint Annaparochie. Smeding is exclusief leverancier van Sligro van groenten en fruit. Ook de ambulante handel en lokale groenteboeren behoren tot onze vaste klantenkring."

Bron: www.agf.nl
link Lees het hele artikel >>

St.-Annaparochie, 22 december 2010

Uitnodiging Bildtse nieuwjaarsgroeten

Het Bildtse college van burgemeester en wethouders nodigt u uit om op dinsdag 4 januari 2011 in St.-Annaparochie nieuwjaarsgroeten uit te wisselen. Zij ontvangen u graag vanaf 17.00 uur in multifunctioneel centrum 'Ons Huis', Beuckelaerstraat 2 in St.-Annaparochie. De bijeenkomst duurt tot 19.00 uur.

Er wordt een hapje en een drankje geserveerd.

Het gemeentebestuur van het Bildt heet U van harte welkom.

Bron: Gemeenteberichten

Leeuwarden, 21 december 2010

OM eist 6 jaar cel voor poging verbranden ex

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag bij de rechtbank in Leeuwarden een celstraf van zes jaar geëist tegen de 61-jarige N. van der L. uit het Friese Sint Annaparochie. De man zou in juli het huis van zijn ex-vrouw in brand hebben gestoken met benzine om haar te vermoorden. De benzinedampen veroorzaakten een explosie, waardoor de voorgevel van het huis gedeeltelijk instortte. De vrouw werd door een politieagent met een ladder uit haar slaapkamer gered.

Volgens de officier van justitie hadden de man en vrouw, die officieel pas deze maand zijn gescheiden, een haat-liefdeverhouding. De man heeft volgens de aanklager veertien dagen voor de huisbrand ook al de schuur van zijn vrouw in brand gestoken. De reden voor de poging tot doodslag zou zijn geweest dat de vrouw de schuur, waarin veel gereedschap stond van de man, een nieuw slot had gegeven.

Bron: De Telegraaf
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 20 desimber 2010

Onder de vloer van de Croate Kerk kwam de grafsteen van kapitein Rabi van Wezel uit 1807 te voorschijn. Foto: Willem de Graaf (gescand)

Restauratie Sint Jacobiparochie voorspoedig verlopen

De restauratie van de Groate Kerk te Sint Jacobiparochie is voorspoedig verlopen. Eigenlijk waren er maar twee tegenvallers. De eerste zat onder de vloer. Wie de kerk vóór de restauratie bezocht, kon soms het gevoel hebben dat de vloer wat deinde. Toen de planken verwijderd waren, werd de oorzaak duidelijk. Onder de vloer liggen dwarsbalken die steunen op stenen muurtjes in de lengterichting van de kerkzaal. Zowel de dwarsbalken zelf als de stenen muurtjes waarop de balken rusten, waren in een bijzonder slechte conditie. Besloten is om de muurtjes opnieuw op te metselen en grote delen van de houten vloer te vervangen. De tweede tegenvaller zat in de lantaarn, waarin veel houten onderdelen waren aangetast en waar tevens al het lood vervangen moest worden.

Bron: "Alde Fryske Tsjerken", nr. 2 december 2010
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 20 december 2010

Zout bijna op

Door de aanhoudende winter zijn de zoutvoorraden voor gladheidsbestrijding inmiddels aardig ingekort. Inmiddels er bij de zoutlevaraciers opnieuw een zogenaamd zoutloket ingesteld.

Dit betekent dat de beschikbare voorraden met voorrang worden ingezet op de snel- en autowegen. Hierdoor heeft de gemeente minder zout ter beschikking. Daarom zal de gemeente alleen strooien op de hoofd- en busroutes. Dit betekent dat in woonwijken niet zal worden gestrooid.

De gemeente vraagt uw begrip voor deze situatie.

Bron: gemeente het Bildt

Ouwe-Syl, 19 desimber 2010

Jarno Tjepkema

Met vallen en opstaan!

De winter is weer in het land, oftewel de herfst heeft plaats gemaakt voor koning winter. Na de preparatie van de ijsbaan konden de echte liefhebbers afgelopen weekend de schaatsen onderbinden. Met een gevoelstemperatuur van 12° onder nul en een werkelijke temperatuur van 5° ondernul, is het niet echt topdrukte op de Sylster ijsbaan.

Toch zijn er enkele geoefende schaatser, die de nodige kilometers maken. Ook de jeugd is van de partij. Toch zijn er enkele geoefende schaatser, die de nodige kilometers maken. Jarno Tjepkema van Nijesyl zet de eerste schreden op de ijsbaan van Ouwe-Syl. Op de dubbele ijzers, is het rennen, vallen en weer opstaan. Een gezonde frisse rode blos op de wangen verraadt de gedane inspanning. Een stoel doet in sommige gevallen wonderen om het 'reedriden' te leren.

Bron: ouwe-syl.nl

Sint Jacobiparochie, 18 december 2010

Rookontwikkeling in huis door schoorsteen

112 Fryslân.nl foto M. Stienstra

Zaterdagavond om 19:43 werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Middelweg-West. (N393)

Ter plaatse was de politie al aan het kijken bij het huis toen brandweer arriveerde. De brandweer is snel naar binnen gegaan met een slang en ging op onderzoek uit. Al snel bleek dat er rookontwikkeling was tussen muur en plafond was nabij het rookkanaal van de schoorsteen.

Na het luchten van het huis hebben de bewoners een stookverbod gekregen. Waarschijnlijk ging het om een lek in het schoorsteenkanaal.

Bron: 112 Fryslân.nl
link Veel meer foto's >>

Sint Jacobiparochie, 18 desember 2010

Camping 't Kaatsgat in St. Jacobiparochie: sympathieke plek voor natuurliefhebbers.

Martijn van Dijk

Tussen de weilanden aan de Oudebildtdijk in het Noord Westen van Friesland ligt mini camping ’t Kaatsgat tussen de weilanden. Het officiële adres is in Sint Jacobiparochie maar eigenlijk ligt ‘t Kaatsgat dichter bij Sint Annaparochie.

Onmiddellijk bij het betreden van de camping valt op dat er een heel informele en ontspannen sfeer heerst, op een bord bij de ingang staat het verzoek vast een plekje te zoeken tot de beheerder zich meldt. ‘Dat is wel zo makkelijk en eigenlijk is er altijd wel een plekje te vinden’ zegt beheerder Martin van Dijk.

’t Kaatsgat is een uitgelezen plek voor liefhebbers van rust en de natuur. Het kampeerterrein ligt aan de Koudevaart en op fietsafstand van de Waddenzee. Vooral liefhebbers van vissen, vogels kijken en wandelen komen hier aan hun trekken. Met zo’n dertig vissteigers in de directe omgeving van de camping kunnen vissers iedere dag op een andere plek hun geluk beproeven. Vlak langs de camping loopt het Friese kustpad, een wandelpad dat deel uitmaakt van de North Sea Trail, een lange afstand wandelroute rond de Noordzee.

Bron: Caravannen.wordpress.com
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 16 december 2010

De nachtmerrie van Sahar

Sahar wil niets liever dan in Nederland blijven.FOTO LC/JILMER POSTMA (gescand)

Ze wil en kan chirurg worden. Haar laagste rapportcijfer is een zeven. Sahar rekent nu nergens op. Ze wacht op de beslissing van asielminister Gerd Leers, die in januari bepaalt of ze na tien jaar in Nederland terug moet naar Afghanistan.

Op het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden maken de leerlingen deze week proefwerken. Voor veel van hen is het een belangrijke periode.

Sahar uit Sint Annaparochie zit in het tweede jaar en loopt met haar lange zwarte haar, hippe bontlaarzen, spijkerbroek, jurkje, zwarte jasje en talloze armbanden om haar polsen tussen de andere leerlingen. Ze komt schuchter over, maar leeft ook al een tijd in onzekerheid.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Amsterdam, 16 desimber 2010

Marijnissen: 'Sahar moet gewoon asiel krijgen'

Sahar Ibrahim Gel

"Sahar is de personificatie van een wereldwijd groot probleem: het vluchtelinge vraagstuk [...] Het is een gigantisch probleem, maar in het geval van Sahar kan een overheid die zich 'beschaafd' noemt iemand als Sahar niet terugsturen", zei Jan Marijnissen woensdagavond in Pauw & Witteman.

De 14-jarige Afghaanse Sahar Hilbrahim Gel heeft in 10 jaar tijd, 13 verschillende adressen en AZC's versleten en zit momenteel op het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden. Het IND heeft inmiddels besloten dat haar familie Nederland moet verlaten. Leerlingen op haar school protesteerden en ook de oppositie in de Tweede Kamer is tegen de uitzetting van Sahar.

Bron: Joop.nl
link Lees het hele artikel met uitzending 'Pauw en Witteman' >>

Amersfoort, 16 desimber 2010

Nederland kampt nog steeds met een falend asielbeleid

AZC St. Annaparochie

Ondanks dat de vreemdelingenwet waarin de asielprocedure is geregeld, herhaaldelijk en recentelijk per 1 juli is gewijzigd, wordt er nog steeds fel gediscussieerd over de uitvoering van de wet die nog steeds niet goed blijkt te werken.

Woensdagavond 15-12 zat Sahar, een 14-jarige Afghaanse vluchtelinge samen met haar advocaat Paul Stieger aan tafel bij Pauw en Witteman. Sinds 24 november is zij regelmatig in de media verschenen omdat zij op haar 14de verjaardag op een bureau van IND te horen kreeg dat zij uitgezet zal worden. Zij is al tien jaar in Nederland en vertelde in die periode al dertien keer te zijn verhuisd van o.a. asielzoekerscentra Vlieland en Appelscha naar St.Annaparochie vanwaar zij nu in Leeuwarden naar school gaat en later chirurg wil worden. Bovenal wil zij geenszins terug naar Afghanistan, dat is een wereld van verschil.

Bron: Dagelijkse Standaard.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 14 desimber 2010

Sahar mooglik berop op Wikileaks

Afganen wurde op dit stuit Nederlân net útset mei tank oan Wikileaks. Neffens de klokliederside is it lân te gefaarlik om asylsikers werom te stjoeren. Wikileaks wurdt troch rjochters op dit stuit sjoen as in betroubere boarne, mear noch as de eigen ynformaasje fan it Ministearje fan Bûtenlanske Saken.

It Afgaanske famke Sahar dy't mei har famylje yn Sint Anne wennet, docht mooglik ek in berop op Wikileaks. Sahar is goed yntegrearre.

Boarne: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Sjoch reportaazje Omrop Fryslân >>

Sint Annaparochie, 14 december 2010

Dorpsfilm Sint Annaparochie

Dorpsfilm Sint Annaparochie, deel 1

deel 1
Dorpsfilm Sint Annaparochie, deel 2

deel 2
Dorpsfilm Sint Annaparochie, deel 3

deel 3
Dorpsfilm Sint Annaparochie, deel 4

deel 4
Dorpsfilm Sint Annaparochie, deel 5

deel 5
Dorpsfilm Sint Annaparochie, deel 6

deel 6

Oude beelden uit Sint Annaparochie omstreeks 1963. Die goede oude tijd, toen was er nog ruimte!

Bron: FNETS!, Blogs & Media Engine

St.-Annaparochie, 13 december 2010

Nieuwe bushaltes bij bedrijventerrein De Wissel

Vorige week zijn in St.-Annaparochie twee tijdelijke bushaltes van buslijn 70, bij bedrijventerrein De Wissel geplaatst.

Voor bezoekers en medewerkers van bedrijven is het nu een stuk aantrekkelijker geworden om het terrein met de bus te bereiken. Komend voorjaar zal de provincie de bushaltes veranderen in een definitieve uitvoering.

Met de aanleg van de haltes is een lang gekoesterde wens van de ondernemers van het bedrijventerrein aan De Wissel in vervulling gegaan.

Bron: gemeente het Bildt

Leeuwarden, 11 december 2010

From whom are you one?

Jere van Dyk

Zo zijn we Friezen. We horen of lezen, dat iemand Friese roots heeft en we willen weten: 'Fan wa binne jo ien?' Dus toen ik ergens las dat de Amerikaanse journalist Jere van Dyk - hij schreef een boek over zijn 45 dagen als gevangene van de Taliban - van Friese afkomst is, vroeg ik hem: 'Mr. Van Dyk, from whom are you one?'

Van Dyk is een kenner van Afghanistan, kwam er de eerste keer in 1973, trok in 1981 met de moedjahedien op en was er in 2008 om te werken aan een boek. Alles ging well, tot hij gevangen genomen werd door de Taliban.

Het toeval en mijn geluk wilden dat deze Jere van Dyk zich ook al enige tijd afvroeg van wie hij afstamde. Vorig jaar was hij in Nederland, in Friesland zelfs. Of nog preciezer: in Het Bildt. Zoveel wist hij al van vroeger dat zijn voorouders ergens uit de buurt van de zeedijk kwamen.

Bron: Leeuwarder Courant, Bonne Stienstra
link Lees verder >>

Amsterdam, 11 december 2010

Folkert Kuiken

Folkert Kuiken

As Biltsk jonkje wie Folkert Kuiken him al bewust fan syn meartalige omjouwing (Biltsk, Frysk en Hollânsk), no is er taalwittenskipper oan de UVA yn Amsterdam.

Syn spesjaliteit is meartalichheid en hoe't minsken dêr mei omgeane. Fryslân DOK makke in portret fan Folkert Kuiken. Neffens Kuiken is it wichtich om nije talen te learen om je memmetaal goed te kennen.

As bern in goede kennis hawwe fan dy earste taal, leare sy ek makliker in twadde en in tredde taal. Kuiken soe wolle dat ek de polityk fan de wearde fan de memmetaal oertsjûge wie. Kuiken fertelt syn ferhaal ek yn it Biltsk. En hy hat fansels in gedicht, in boek en in foto útsocht dy't him in protte sizze.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Sjoch Omrop Fryslân: Fryslân DOK >>

Ferwert, 10 desimber 2010

Help Norma de winter troch...

Norma Miedema

Hast alwer in jier ferlyn lieten wy sjen hoe't Norma Miedema mei har bysûndere bisten wennet op in pleatske yn Ferwert. Hoe is it no mei har?

Bisten dy't net mear in plakje hawwe kinne altyd by Norma Miedema út Ferwert terjochte. Siik of net siik, lyts of grut....it makket har neat út. Se binne altyd wolkom. Mar se moatte wol te iten hawwe fansels en fersoarge wurde. Dat falt net altyd ta en dêrom hat Norma in soarte fan needfûns betocht.....

(as jo helpe wolle - sjoch www.normasuniversum.nl foar kontaktgegevens)

Bron: Omrop Fryslân
link Bekijk de video >>

Vrouwbuurtstermolen, 10 december 2010

Uitloop werkzaamheden brug Vrouwbuurtstermolen

Brug Vrouwbuurtstermolen

Door het winterweer ligt de nieuwbouw van de brug Vrouwbuurtstermolen in de N393 momenteel stil. Wanneer de temperatuur weer boven nul is en de vorst uit de grond, kan het werk weer worden hervat.

Er zijn dan nog ongeveer vier weken nodig om de brug af te bouwen. Aanvankelijk was het de bedoeling om de brug in december 2010 open te stellen voor het verkeer.

Bron: gemeente het Bildt

Minnertsga, 10 december 2010

Different Sound valt buiten de prijzen

Different Sound

Different sound deed mee aan de Troskompas-korencompetitie. Er waren maar liefst zestig koren die een video van een lied uit hun repertoire hadden opgestuurd. Een vakjury onder leiding van Sigrid van der Linden heeft uit al deze inzendingen een selectie gemaakt van twaalf koren.

Met het sfeervolle lied 'sleep my darling' is Dameskoor Different Sound uit Minnertsga geselecteerd.

Tot 30 november kon er via de site www.troskompas.nl gestemd worden op de genomineerde koren. De uitslag is bekendgemaakt op de site van troskompas, voor de dames uit Minnertsga zijn haast 500 stemmen genoteerd. Niet genoeg voor de hoofdprijs, maar toch ook niet onverdienstelijk.

Bron: bildtweb.nl

Rotterdam, 9 december 2010

Het Bildt tijdens het congres 'Minder regels, meer service' in het zonnetje gezet

Gemeenten moeten niet alleen schrappen in de subsidie bedragen, maar ook bezuinigen op het gehele subsidieproces. Door vereenvoudiging van het proces zouden gemeenten 12 miljoen euro kunnen besparen. Dat is de conclusie van 'Minder regels, meer service', een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Economische Zaken, Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG.

Met de implementatie van de Algemene Subsidie Verordening en het optimaliseren van het subsidieproces heeft een groot aantal gemeenten het mes gezet in de uitgebreide verantwoording en hiermee een grote vermindering gebracht in de administratieve lasten. De gemeenten Waalwijk, Apeldoorn, Utrecht, Texel, Kampen, West Maas en Waal, Laarbeek, Oldenzaal, Het Bildt, en De Wolden doen het goed en werden daarom tijdens het congres Minder regels, meer service in het zonnetje gezet.

Bron: BB Magazine

Sint Annaparochie, 8 december 2010

Gemeente het Bildt presenteert toekomstvisie basisonderwijs

De gemeente het Bildt hecht veel waarde aan de voorzieningen voor basisonderwijs binnen haar grenzen. Hiervoor heeft het college een toekomstvisie ontwikkeld, die tijdens de RadeRaad van 5 januari aanstaande zal worden gepresenteerd. De toekomstvisie is in nauwe samenwerking met de beide verenigingen van basisonderwijs, CBO-G3 en Onderwijsgroep Fier samengesteld.

De gemeente wil kwalitatief onderwijs in adequate schoolgebouwen aanbieden. Daarnaast wil zij de leefbaarheid van de dorpen behouden en verbeteren. In deze omstandigheden luidt de centrale vraag dan ook: "Hoe kan de kwaliteit van de onderwijshuisvesting voor de inwoners van het Bildt structureel op peil worden gehouden, zodanig dat het betaalbaar is en blijft voor de gemeente en de schoolbesturen?"

Bron: gemeente het Bildt
link Lees het hele artikel >>

Den Haag, 8 december 2010

Korte adempauze voor Sahar

Sahar Ibrahim Gel, foto: Leeuwarder Courant

De veertienjarige Afghaanse asielzoeker Sahar Ibrahim Gel uit Sint Annaparochie mag in ieder geval tot half januari in Nederland blijven.

Asielminister Gert Leers zegde de Tweede Kamer een "moment van bezinning” toe.

De voltallige oppositie wil dat het meisje samen met haar familie mag blijven, maar daar wil Leers tot nu toe niets van weten.

PVV en VVD zijn tegen, de oppositie hoopt daarom op steun van het CDA.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 8 december 2010

Hart van Nederland

Sahar Sint Annaparochie: Landelijke media duiken op zaak Afghaans meisje

De mogelijke uitzetting van de veertienjarige Sahar, die in het azc in Sint Anne woont, zorgt ook in de landelijke pers voor veel beroering.

Minister Leers wil het meisje samen met haar ouders en twee broertjes uitzetten. Het gezin is uitgeprocedeerd en moet Nederland nu, volgens de regels van de wet, verlaten.

Het gezin vluchtte tien jaar geleden uit Afghanistan en woonde sindsdien op tien verschillende adressen. De afgelopen twee jaar woonde Sahar (die geen woord Afghaans spreekt) en haar familie in een azc in Sint Annaparochie.

Bron: Franeker Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 8 december 2010

Minder invloed van Cito-toets

Alle basisscholen en het voortgezet onderwijs in Leeuwarden en Sint Annaparochie hebben afgesproken niet langer de Cito-toets te gebruiken als uitgangspunt voor het vervolgonderwijs van leerlingen. Nieuwe afspraken moeten verschil van mening over plaatsing voorkomen. Het is voor het eerst in Fryslân dat op deze manier advisering en plaatsing worden gedaan. Alle scholen in het voortgezet onderwijs in Leeuwarden en in Sint Annaparochie hebben met de openbare, protestantse en katholieke basisscholen dezelfde afspraken gemaakt.

In plaats van de Cito-toets wordt voortaan het leerlingvolgsysteem gebruikt om te bepalen of scholieren doorstromen naar het vwo, de havo of het vmbo. Bij het leerlingvolgsysteem, dat alle scholen al gebruiken om de ontwikkeling van een kind te volgen, worden de schoolresultaten gedurende meerdere jaren in een computerprogramma ingevoerd. Het leerlingvolgsysteem werd nog niet gebruikt om te bepalen naar welke school een kind later gaat. Daarvoor was de Cito-toets, die nu dus een minder belangrijke rol krijgt. De toets wordt nog wel afgenomen, maar is niet meer dan een second-opinion voor twijfelgevallen, als uit het leerlingvolgsysteem niet een duidelijk advies komt.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Den Haag, 8 december 2010

Leers kijkt nog eens naar zaak-Sahar

Minister Gerd Leers voor Immigratie en Asiel gaat nog eens kijken naar de situatie van de Afghaanse familie Hbrahimgel die na langdurig procederen Nederland dreigt te moeten verlaten.

De voltallige oppositie in de Tweede Kamer had de minister per brief gevraagd gebruik te maken van zijn bevoegdheid de familie toch in Nederland te laten blijven.

Leers zei woensdag serieus te willen kijken naar nieuwe informatie die eventueel op tafel komt, maar stelt wel dat er al een lange geschiedenis van procedures ligt.

Bron: NU.nl
link Bekijk de NOS-uitzending >>

Groningen, 8 december 2010

Sleedoornpad

Fries aangehouden voor straatroof

De politie heeft dinsdagavond een 20-jarige man uit St. Annaparochie aangehouden voor een straatroof. Rond 8 uur werd aan de Noorderstationstraat een 19-jarige man uit Winsum beroofd door twee mannen.

Het slachtoffer werd door één van hen aangesproken. Direct hierop grepen beide straatrovers de Winsummer vast en eisten zijn geld en mobiele telefoon. Het slachtoffer gaf toe, waarna beide mannen ervandoor gingen. Op basis van een duidelijk signalement kon de 20-jarige bij het Sleedoornpad worden aanhouden. Agenten zagen hem een telefoon weggooien. Dat bleek de gestolen gsm te zijn. De verdachte is ingesloten voor nader onderzoek.

Bron: OOG Radio en Televisie
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 7 december 2010

Leers: Sahar terug naar Afghanistan

Sahar Ibrahim Gel, foto: Pepijn van den Broeke (De Pers)
Minister Gerd Leers voor immigratie en asiel weigert zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken voor de 14-jarige Sahar Ibrahim Gel uit Sint Annaparochie.

De CDA-bewindsman zegt dit vanochtend in een interview met de Volkskrant.

Sahar is een uitgeprocedeerde Afghaanse. Ze zat op het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden, waar leerlingen voor haar in actie zijn gekomen. Momenteel verblijft ze in het uitzetcentrum in Ter Apel. In 2000 vluchtte ze met haar ouders en broer naar Nederland.

De minister kan in ingewikkelde zaken het finale woord spreken, een soort van gratie verlenen. Leers: „Dat meisje heeft met haar familie tot vijf keer toe nee gehoord van de IND en de rechtbank. Vijf keer! Ze zijn tussentijds naar Zweden geweest en teruggekomen. Je moet een keer durven zeggen: nu, stop."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 4 december 2010

Oliebollenactie 2010 voor Roemenië

Stichting Actiecomité Roemenië is volop bezig met de voorbereiding van de jaarlijks terugkerende oliebollenactie. Deze wordt gehouden rond oud en nieuw, U kunt dan de schoolkinderen samen met de begeleiders verwachten voor de verkoop van de oliebollen.

Dit jaar gaat de opbrengst van onze jaarlijkse oliebollenactie wederom naar het blindenproject in SIBIU,dit in samenwerking met Stichting Heart for Romania. (www.romsite.nl) Januari 2008 is er een project gestart dat hulp biedt aan 177 blinde kinderen. Samen met de in SIBIU gevestigde Stichting One Child, One Hope krijgen de kinderen van 0 tot 7 jaar brailletraining, speciaal onderwijs en sociaal psychische hulp.

Bron: Stichting Roemenië
link Lees verder >>

Burdaard, 4 december 2010

Twee mannen gewond na ongeval

De politie heeft vrijdagmiddag rond 14.00 uur op de Iedyk een ongeval afgehandeld waarbij een 69- en 72-jarige man uit Ferwerd gewond raakten.

Een 35-jarige automobiliste uit Sint Annaparochie reed vanuit Dokkum in de richting van Bartlehiem. Op de kruising met de Hikkaarderdyk werd zij door iets afgeleid en zag zij een auto die van rechts kwam over het hoofd. Het gevolg was een aanrijding waarbij de bestuurder van de andere auto de macht over het stuur verloor en in een sloot tot stilstand kwam.

De bestuurder en zijn passagier klaagden over pijn in de borst en zijn per ambulance naar het ziekenhuis in Dokkum overgebracht. De vrouw bleef ongedeerd.

Bron: www.politie.nl

Oude Bildtzijl, 4 december 2010

'Waddenfonds moet van regio blijven'

Genodigden wonen de oplevering van de Bildtpollen bij. FOTO LC/JAN DE VRIES

Het Waddenfonds moet puur voor de Waddenregio worden benut. En niet voor een breder doel, vindt gedeputeerde Hans Konst.

De gedeputeerde sprak gisteren bij de oplevering van het kwelderproject op de Bildtpollen. Hij verwees naar de actuele signalen uit de landspolitiek die het geld uit het Waddenfonds ook willen gebruiken voor andere doelen, zoals aanpassing van de Afsluitdijk.

Het oude idee is dat er geld wordt verdiend aan bronnen van de Waddenzee en dat daarvan een deel wordt besteed aan het Waddengebied en de directe omgeving, aldus Konst. "Dat prinsipe moatte wy heech halde."

It Fryske Gea heeft een groot deel van de buitendijkse Bildtpollen omgevormd tot kwelder, door de zomerdijk weg te halen. Het project, dat € 385.000 heeft gekost, is voor 90 procent gefinancierd uit het Waddenfonds. Rijkswaterstaat betaalde de rest.

Bron: Leeuwarder Courant

Swarte Haan, 3 december 2010

Underweis nei de Biltpollen (foto: Remco de Vries, Omrop Fryslân

Nije kwelder it Bilt klear

Ien fan de earste natoerprojekten fan it Waadfûns is sa goed as klear; de see kin no in hiel stik fierder de Biltpollen op it Bilt op. Troch in dyk fuort te heljen en in slinke te graven, strûpt in grutte polder yn it gebiet no folle faker ûnder, wêrtroch it in kwelder wurdt.

It projekt is freedtemiddei troch deputearre Konst en direkteur Ultsje Hosper fan it Fryske Gea ôfsletten. Der is hast 4 ton yn it ferkwelderjen fan it gebiet stutsen.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje >>

België, 3 december 2010

Het Bildt: Middelzee

Het Bildt volgens Christiaan Schotanus a Steringa, rond 1670
vanuit ogenblauw
sla je winterkleurboeken na
waarin alles samen stroomt
op kaarten ingetekend
 
de route is verdeeld
gedeeld via een oud wandelpad
tussen de huizen
waar een deur open gaat
dat groeit plotseling uit tot een verhaal
in oude balladen
zonder straatnamen
vanaf die oude Middelzee
tot in dit kleine dorp
Bron: Quicksilver: bloemende woorden

Sint Annaparochie, 1 december 2010

Commissaris brengt werkbezoek aan gemeente het Bildt

foto: Jan Bonefaas

Commissaris van de Koningin, de heer Jorritsma, heeft op donderdag 25 november een werkbezoek gebracht aan de gemeente het Bildt.

De commissaris werd in het gemeentehuis ontvangen door het college van burgemeester en wethouders. Daarna volgde een bezoek aan de CSG Ulbe van Houten. De heer Jorritsma liet zich hier onder andere informeren over de plannen rond de campus. De gemeentelijke visie op het voortgezet onderwijs werd toegelicht door wethouder Nel Haarsma, waarna de directeur van de Ulbe van Houten, dhr. de Vries en de directeur van de Foorakker, dhr. Saakstra, de onderwijskundige kant voor hun rekening namen. Hoe het voortgezet onderwijs beter kan aansluiten op de praktijk, werd toegelicht door de directie van Meijer Plaatbewerking uit St.-Jacobiparochie.

Vervolgens ging de commissaris op bezoek bij Smeding Groenten en Fruit te St.-Annaparochie. Er volgde een rondleiding door het bedrijf, waarna ook de fractievoorzitters van de Bildtse politieke partijen hun vragen aan de commissaris konden voorleggen.

Bron: www.nieuwsbank.nl

Leeuwarden, 1 december 2010

GPTV: Sahar moet blijven

Kirsten Raphael, leerling van de 2e klas van het Stedelijk Gymnasium sprak maandagavond in in de Leeuwarder gemeenteraad. Zij wist zich gesteund door een volle tribune met klasgenoten en andere actievoerders. Kirsten is een van de aanvoerders van de actie "Saher moet Blijven".

Hun 14-jarige medeleerling, Sahar Hibrahim Ghel, oorspronkelijk afkomstig uit Afghanistan, wordt bedreigt met uitzetting.Sahar woont al 10 jaar in Sint-Anna Parochie en studeert aan het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden. Ze zit, samen met haar familie, al die tijd in diverse procedures om een verblijfsvergunning te krijgen. Nu wordt ze bedreigd met uitzetting naar Afghanistan door de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Den Haag!

Met alle beschikbare middelen voeren de klasgenoten actie. Zo ook maandag in de Leeuwarder gemeenteraad.

Bron: GPTV
link GPTV >>

Sint Annaparochie, 1 december 2010

Bildt: Krol moet blijven

CdK John Jorritsma en de gemeenteraad van het Bildt willen dat Gerrit Krol tot medio 2014 waarnemend burgemeester van de gemeente blijft. Jorritsma zal dit bespreken met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De burgemeestersfunctie kwam vrij in april. Dit najaar bleek dat zich onvoldoende goede kandidaten hadden gemeld. Het vermoeden is dat de discussie over de bestuurlijke toekomst van de gemeente de animo heeft beperkt.

Tegelijk bleek dat Gerrit Krol zich als waarnemend burgemeester uitstekend thuis voelt in de gemeente waar hij geboren is. Ook de raad is tevreden over zijn functioneren. Vandaar dat de voorkeur nu uitgaat naar de praktische oplossing om de waarneming te verlengen tot na de lokale verkiezingen van 2014. Daarvoor is goedkeuring van de minister nodig.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 30 november 2010

Ondertekening convenant onderhoud speeltuinen

Donderdag 25 november hebben wethouder Boukje Tol, Folkert Schat van Wonen Noordwest Friesland en de voorzitters van dorpsbelangen een convenant ondertekend.

Kleine gebreken in speeltuinen zullen voortaan door medewerkers van Wonen Noordwest Friesland worden verholpen. De gemeente het Bildt zal de grote reparaties voor haar rekening nemen. Ook zal de gemeente het onderhoud van het speelterrein uitvoeren.

Vanaf nu zullen de speeltoestellen vier maal per jaar worden gecontroleerd. De uitkomsten van de controles worden vastgelegd in een logboek. De gemeente het Bildt en Wonen Noordwest Friesland kunnen bij aanschaf van speeltoestellen ook een financiële bijdrage leveren.

Bron: www.hetbildt.nl

Berlikum, 29 november 2010

Persoon ernstig gewond bij ongeval

foto: Robert Jan Boonstra

Maandagavond is een persoon zwaar gewond geraakt bij een ongeval op de Westergoawei bij Berlikum. De bestuurder van een Jeep kwam vanuit de richting Leeuwarden en kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen die groente en fruit vervoerde.

Door de klap ontstond een enorme ravage op de weg en werd de bestuurder(ster) van de Jeep waarschijnlijk uit het voertuig geslingerd en kwam in de berm terecht. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om eerste hulp te verlenen aan het slachtoffer. Na stabilisatie is het slachtoffer met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

Bron: Nieuwsuitfriesland.nl
link Lees het hele artikel >>
link Veel meer foto's en een video op 112 Fryslân >>

Minnertsga, 29 november 2010

Duivententoonstelling

Postduivenhouders-vereniging de "Vliegende Post" te Minnertsga organiseert op zaterdagmiddag 15 januari haar jaarlijkse verenigingstentoonstelling. Iedereen is van harte welkom op dit laatste evenement van het tentoonstellingsseizoen. Aanvang is 14.00 uur, aan de Rispinge te Minnertsga. Deze tentoonstelling staat in de regio bekend als een gezellige evenement! Vele duiven liefhebbers komen daarom ons altijd met een bezoekje vereren.

Gerelateerd aan deze tentoonstelling is een spectaculaire bonnenverkoop van prominente liefhebbers uit Friesland en de rest van Nederland! Wat dacht u van de overnachters; Anne Bruinsma, Lammert Atsma, Bram Wassenaar, Jan Kastelijn of Bram Bonnema. Of voor het kortere werk: Henk van Limpt/de prut/Reusel, Jan Bolleboom uit Zoeterwoude, Dick Postma, Harry van Andel, Piet Bron, Cor Tolsma, Comb. de Groot-de Jong Workum, Comb.Scholten-de Vries/Sneek of Jan Spoelstra Franeker. Er komen nog meer bonnen aan bod. Een geweldige kans om uw hok te versterken met rasduiven! Men kan alvast bieden op de bonnen via http://henkbloemsma.come2me.nl/index.php?id=385243. Er kan geboden worden tot vrijdagavond (14 Januari) 18.00 uur.

Bron: www.bildtweb.nl

Sint Annaparochie, 26 november 2010

Keamerfragen oer útsetting famke

Grien Links stelt tiisdei keamerfragen oer de 14-jierrige Sahar út Sint-Anne. It famke en har famylje driigje útset te wurden nei Afganistan, dêr't se fan oarsprong weikomme. It gesin besiket al tsien jier in ferbliuwsfergunning te krijen.

Freondinnen fan Sahar binne yn aksje kaam om der foar te soargjen dat se hjir bliuwe kin. Se sammelje hantekens en ha in hyves-pagina foar har makke. Dy site hat yntusken mear as 2500 sympatisanten út it hiele lân.

Bron: omrop Fryslân
link Ga naar saharmoetblijven.nl >>
link En hier Uitgesproken VARA Sahar moet blijven! >>

Sint Annaparochie, 27 november 2010

Provincie: het Bildt mogelijk weg

De provincie houdt rekening met de opheffing van het Bildt als zelfstandige gemeente: er komt geen vacature voor een nieuwe burgemeester.

De provincie wil volgens haar verklaring "niet het risico lopen dat een nieuwe burgemeester snel moet vertrekken als het Bildt zijn zelfstandigheid zou verliezen". Commissaris van de koningin John Jorritsma vindt het "in de gegeven situatie" niet verantwoord om een nieuwe sollicitatieprocedure te starten. Waarnemend burgemeester Gerrit Krol mag tot 2014 blijven.

Het Bildt zoekt samenwerking met de andere Middelseegemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel. In de komende jaren moet blijken of die samenwerking toekomst heeft, stelt de provincie. Als dat zo is, kan de minister alsnog besluiten een vacature open te stellen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Jacobiparochie, 26 november 2010

Foto: uitsnede foto met Huub Mous

Initiator Media Art Festival Wim Bors overleden

Graficus en videokunstenaar Wim Bors (1939) is gisteren in zijn woonplaats Sint Jacobiparochie overleden. Dat heeft kunsthistoricus en goede vriend Huub Mous vanochtend gemeld. Bors was in de jaren negentig initiator van het Media Art Festival Friesland. Hij organiseerde het festival tot vijf jaar geleden toen hij het stokje overgaf aan zijn dochter Nadine. Wim Bors was al enige tijd ernstig ziek.

Bors kwam van oorsprong uit Den Haag, waar hij bij videokunstpionier Livinus van der Bundt studeerde aan de Vrije Academie. In zijn beginjaren als kunstenaar maakte Bors vooral grafisch werk. Nadat hij in 1975 verhuisde naar Fryslân, ging hij zich meer richten op videokunst.

 

Bron: Friesch Dagblad
link Lees de blog van Huub Mous >>

Sint Annaparochie, 26 november 2010

copyright nufoto.nl

Eerste sneeuw in Sint Annaparochie

Vanmorgen al een laag sneeuw in Friesland Noord Nederland. Mooi wakker worden zo. Foto gemaakt bij zonsopkomst.

 

Bron: www.nufoto.nl
link Bekijk de foto op ware grootte >>

Sint Annaparochie, 26 november 2010

foto: Justine O'Brien

Sint zocht tevergeefs naar Aucke van der Werff

Sinterklaas had een druk programma afgelopen zaterdag. Hij bezocht alle hoeken van het Bildt. Hier de Sint in St.-Annaparochie. Daar zocht de Goedheilig-man tevergeefs naar Aucke van der Werff; de Sint blijkt geen abonnement op De Bildtse Post te hebben en wist daarom niet dat Van der Werff naar de Noordoostpolder vertrokken is. Wethouder Tol ontving hem echter net zo hartelijk.

 

Bron: De Bildtse Post
link Bekijk hier het videoverslag 'Sinterklaas in Sint Anne' van Fryskehoanne >>

Sint Annaparochie, 26 november 2010

Middelsee wil werk voor schoolverlaters

De gemeenten Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Ferwerderadiel en Het Bildt willen dat meer schoolverlaters werk vinden in hun eigen omgeving.

Door onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar af te stemmen hopen de gemeentes dat te bereiken. Ze krijgen daarvoor €30.000 steun van de provincie.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 26 november 2010

Winkeldief aangehouden door personeel

Winkelpersoneel heeft donderdagmiddag een 19-jarige man uit Oudebildtzijl aangehouden op verdenking van diefstal. Het personeel herkende de verdachte omdat hij eerder die middag ook al kleding had gestolen. Toen wist de 19-jarige te ontsnappen.

Enkele uren later zagen ze hem weer lopen op de Van Harenstraat en konden hem aanhouden. De verdachte werd aan de politie overgedragen die hem op het politiebureau verhoorde. Hij bekende kleding te hebben gestolen. Er werd proces-verbaal opgemaakt en na verhoor werd hij heengezonden.

Bron: www.politie.nl

Leeuwarden, 25 november 2010

Klasgenoten in actie tegen de uitzetting van Sahar

Stedelijk Gymnasium Leeuwarden

Klas 2D en andere leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden verzetten zich tegen de dreigende uitzetting van hun klasgenoot Sahar Hibrahim Ghel (13) en diens familie, oorspronkelijk uit Afghanistan. Met posters, flyers, een handtekeningenactie, een brief aan de raad en een hyvespagina proberen ze de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op andere gedachten te brengen. De hyvespagina had vanochtend, nog geen etmaal na de opening, al bijna duizend leden.

"Sahar woont al meer dan tien jaar in Nederland en ze is sindsdien al tien keer verhuisd", legt klasgenoot Anna Jansma uit. "Al die tijd zitten zij en haar familie in een procedure. Ik geloof dat het nu al de zesde is." Tot twee weken geleden woonde het gezin in het asielzoekerscentrum van Sint Annaparochie. Inmiddels zit het op gezag van de IND in Den Haag, in afwachting van uitzetting. "Het is nu duidelijk dat ze niet in Nederland mogen blijven, maar ze kunnen nog in hoger beroep, geloof ik."

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 25 november 2010

Het Bildt goedkoop voor horecaondernemer

Horecaondernemers in Het Bildt betalen de laagste prijs voor de benodigde vergunningen. Dat blijkt uit cijfers die Koninklijke Horeca Nederland verzameld heeft.

Voor het pakket van de Drank- en horecawetvergunning, exploitatievergunning en terrasvergunning moet in Het Bildt 28 euro worden afgerekend. De verschillen tussen gemeenten zijn enorm.

Eindhoven is voor kroegbazen de op een-na-duurste stad van Nederland. Om een jaarlijkse vergunning van de gemeente te krijgen, moet een café-eigenaar bijna tweeduizend euro neertellen. Alleen de gemeente Zaanstad is nog tweehonderd euro duurder.

Bron: Eindhovens Dagblad

Sint Annaparochie, 25 november 2010

Sipke Saakstra zoekt saamhorigheid binnen de kaatswereld

Sipke Saakstra

Gaat er een nieuwe wind waaien door de kaatswereld nu er na ruim negen jaar een einde komt aan het bondsvoorzitterschap van Theunis Piersma? De nieuwe voorzitter Sipke Saakstra komt uit eigen gelederen. Het is iemand die de baan ook nog eens niet ambieerde. Is hij de visionair en leider die gevraagd wordt in deze moeilijke tijden? De oud-hoofdklasse-kaatser uit Dronryp zegt te weten welke kant de sport op moet en hoe hij daar wil komen. "It is saak om draachflak te kreëarjen. Wy hawwe inoar nedich."

Saakstra mag als boegbeeld de kar gaan trekken. De KNKB heeft lang gezocht om van ‘buiten’ een voorzitter te vinden, maar geschikte en geïnteresseerde kandidaten haakten af. Toen zat er niets anders op dan binnen het huidige bestuur iemand naar voren schuiven. "Dêr bin ik út kaam." Toch stond de locatiedirecteur van Piter Jelles in Sint Annaparochie niet te springen toen hij in beeld kwam als de nieuwe leidsman. Hij weet nog hoe druk zijn broer Sake, de illustere oud-hoofdklasser, het had als preses van de kaatsbond. "Doe tocht ik: 'dat moat ik mar net dwaan'."

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 24 november 2010

Foto Leeuwarder Zaailandkrant (gescand)

"Het Bildt is de Europese kraamkamer voor kwaliteitsaardappelen"

In het kantoor hangt een poster met de slogan: 'Dat is 't mooie van Leeuwarden' en aan de wand een plankje met de eerste kievitseieren. Dit brengt het contrast voor waarnemend burgemeester Gerrit Krol van Het Bildt mooi in beeld: hij is Leeuwarder én Bildtker. Krol is geboren in Sint-Annaparochie. Inmiddels woont hij al veertig jaar in Leeuwarden, maar hij is Het Bildt nooit uit het oog verloren. Na zestien jaar als Leeuwarder gemeenteraadslid en acht jaar als wethouder was het voor Krol in april 2010 een logische stap naar waarnemend burgemeester.

"In een korte periode van vijf a zes maanden kun je alleen proberen een steentje bij te dragen op financieel en organisatorisch gebied", vertelt Gerrit Krol. "De begroting van 2011 en de bezuinigingen die op ons afkomen, zijn daarbij belangrijk. Verder probeer je als gemeente ervoor te zorgen dat het voor lokale bedrijven, groot en klein, aantrekkelijk is om hier gevestigd te zijn."

Bron: Leeuwarder Zaailandkrant
link Lees verder >>

Oudebildtzijl, 23 november 2010

Vrouw met hondje te water in Oude Bildtzijl

Foto: Michel Stienstra

Dinsdagavond werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een persoon te water aan de Albadaweg.

Een vrouw was samen met haar hond nog door onbekende oorzaak het water in gesprongen. Een voorbijgangster die het zag gebeuren, heeft haar man gewaarschuwd. Samen hebben ze geprobeerd de vrouw op de kant te trekken met een riem, dit lukte niet omdat de vrouw de riem los liet. Daarna zwom de vrouw naar de overkant waar ze probeerde om op de kant te komen wat ook niet lukte.

Omdat het water erg koud is en ze niet meer bewoog belde de man 112, waarop de ambulance en brandweer ter plaatse kwamen. Die hebben haar vervolgens met behulp van een bootje uit het water gehaald. De vrouw is door het ambulance personeel onderzocht en overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

Bron: 112 Fryslân
link Meer foto's >>

Sint Annaparochie, 23 november 2010

Bij Sinterklaas hóórt gewoon sprookje op het Bildt

Bildts sprookje over Assepoester. FOTO LC/WIETZE LANDMAN (gescand)

Al 25 jaar is het vaste prik op het Bildt: het sinterklaassprookje. In veel plaatsen is deze traditie ter ziele gegaan. De organisatie op het Bildt profiteert hier juist weer van. Liefst twintig schoolklassen worden dit jaar verwacht.

Iedereen meegeteld verwacht Saapkje Jousma zeker 1350 mensen in multifunctioneel centrum Ons Huis in Sint Annaparochie. Allemaal komen ze kijken naar het sinterklaassprookje. Dit jaar voeren de vrijwilligers Wie de schoen past op, een bewerking van het Assepoester-verhaal.

Vooral kinderen komen kijken, maar natuurlijk ook hun begeleiders. Op woensdagmiddag is er bovendien een uitvoering voor de ouderen en op zaterdag is er ’s avonds nog een extra uitvoering voor de volwassenen.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 23 november 2010

Omwonenden bezorgd over aanleg skatebaan

Omwonenden van de geplande sporten ontmoetingsplaats op het ijsbaanterrein in Sint Annaparochie vrezen voor de rust.

De gemeente het Bildt is onduidelijk over hoe ze denkt de regels te gaan handhaven. Dat zegt Freek de Ruijter, wiens achtertuin grenst aan de jongerenplek "Een krankzinnige plek", vindt hij. "Het is daar geen vrij liggend terrein. Met pijn en moeite past het allemaal net tussen de bomen. Is dat nou de enige plek die geschikt is voor de jeugd?"

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 23 november 2010

Blikvangers in Het Bildt zijn van de baan

Het plan om 31 afvalvangers te plaatsen langs alle invalswegen in Het Bildt gaat niet door omdat de gemeente het te duur vindt.

Volgens wethouder Boukje Tol wegen de kosten van €90.000 niet op tegen de zwaarte van het probleem. "Provinciale en gemeentelijke onderzoeken naar het schoonmaakbeleid hebben uitgewezen dat het er helemaal niet zo slecht voor staat", zegt Tol. "Met bijvoorbeeld een wekelijkse route door de buitendienst zetten we echt in op het goed reinigen van de straten."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Minnertsga, 23 november 2010

Botsing tussen twee motoren

De politie heeft maandagmiddag hulp verleend bij een ongeval op de Hearewei.

Een 51-jarige motorrijder uit Minnertsga was daar op de kruising met de Moaije Peal in botsing gekomen met een andere motorrijder, een 50-jarige inwoner van Sint Jacobiparochie. Deze liep bij de aanrijding letsel op aan zijn gezicht, waarvoor hij zich onder behandeling van een arts liet stellen. De andere motorrijder bleef ongedeerd. De beide motoren raakten zwaar beschadigd.

Bron: www.politie.nl

Nij Altoenae, 22 november 2010

Sint met brandweer naar Nij Altoenae

Sinterklaas komt met brandweer naar Nij Altoenae. Twee Pieten durven niet van het dak af te komen, maar worden gered door de stoere brandweermannen, onder aanvoering van Sietse Koopmans.

Vervolgens zijn er ook nog twee Pieten zoek, maar die worden gelukkig nog net op tijd "bezorgd" in Nij Altoenae.

Bron: www.nij-altoenae.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 22 november 2010

Laffe diefstal Primera Sint Annaparochie

Deze jongeman staat er gekleurd op. hij vraagt de eigenares voor een bepaald product en wanneer de eigenares zich omdraait het product te pakken vult hij zijn zakken met krasloten. Weet u wie dit is meld u dan graag bij de lokale politie of Primera Sint Annaparochie.

Bron: WittySparks
link Bekijk de video >> (inmiddels helaas verwijderd)

Sint Annaparochie, 21 november 2010

Vertraging sport- en ontmoetingsplaats Sint Anne

De sport- en ontmoetingsplaats in Sint Annaparochie laat nog even op zich wachten.

Door de hevige regenval van de laatste tijd is de grond te drassig geworden voor de aanleg van de skatebaan.

Vermoedelijk wordt pas in het voorjaar van 2011 verder gewerkt aan het sportveld, waar naast een skatebaan ook een voetbal- en basketbalveldje en een zitplek verrijzen.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 21 november 2010

Zaailandkrant opnieuw met bijlage Noordwest Best

Sinterklaas is in het land. Dat betekent dat ook de kerstdagen en oudejaarsdag niet lang meer op zich laten wachten en dat de bedrijvigheid in de Noordwesthoek toeneemt. Bijvoorbeeld in Het Bildt. De redactie bezocht er 't Winkeltsy, Zapatos en Kapsalon Kreas (Sint-Annaparochie) en Klaver Fietsen, Kapsalon Imago en De Jacobshoeve (Sint-Jacobiparochie). Een representatieve dwarsdoorsnede van de vele bedrijven die Het Bildt ook in het najaar kleur geven.

In deze tweede, extra dikke, editie van Noordwest Best laten we u bovendien nader kennismaken met waarnemend burgemeester Gerrit Krol van Het Bildt, Klaas-Holt Meijer (Expert) en Jaap de Lange (voorzitter ondernemersvereniging St. Anna Vooruit). En natuurlijk ontbreekt ook deze maand Noordwest Best Agenda niet, met tien leuke agendatips voor de ondernemende regiogenoot.

Bron: www.leeuwarderzaailandkrant.nl/

Sint Jacobiparochie, 20 november 2010

Sinterklaas feestelijk binnengehaald in St.Jabik

Zaterdagmiddag was het dan eindelijk zover. Sinterklaas en maar liefst 3 zwartepieten kwamen persoonlijk naar ons mooie Bildtse dorp St.Jabik. Veel kleine St.Jabuursters waren al dagen zenuwachtig, want je weet maar nooit.

Dit jaar begon Sinterklaas zijn intocht op een wagentje getrokken door een Fries paard, bij "de Groate Kerk". Het muziekkorps Oranje uit Minnertsga, compleet met majorettes stond de Sint op te wachten. Ook vele heiten en memmen, pakes en beppes, kinderen groot en klein, jong en oud stonden langs de route en sloten in de stoet aan. De intocht eindigde deze keer niet bij de Groate Kerk maar bij Ons Huis. De Groate kerk is namelijk nog niet klaar en kon dus niet gebruikt worden.

Aangezien de burgemeester een bejaarde man moest toespreken in St.Annaparochie was de wedhouder Nel Haarsma uit Minnertsga gekomen om Sinterklaas welkom te heten in St.Jabik. In het Fries,Bildts en Nederlands werden de kinderen vervolgens toegesproken en uitgenodigd om, samen met Sinterklaas, een feestje te vieren in Ons Huis. Al met al weer een zeer geslaagde happening waar we de sinterklaascommissie weer mee kunnen complimenteren, aldus Bertus

Bron: www.sintjabik.nl
link Bekijk de foto's >>

Sint Annaparochie, 20 november 2010

Slim boeren met sensoren

Afgelopen zomer testte Mijno van Dijk sensoren in een aardappelperceel in Vierhuizen. Vlnr. Mijno van Dijk, Sybe Pollema, akkerbouwer Anselm Claassen en onderzoeker Jan Nammen Jukema. FOTO ROELOF STROETINGA (gescand)

Zitten er aardappelcystenaaltjes in de grond? Is het suikergehalte in de biet optimaal om te oogsten? Hoeveel van het oude gewasbeschermingsmiddel is blijven hangen? Over een jaar of vijf werpt een akkerbouwer een blik op zijn computer als hij dit soort informatie nodig heeft. Of beter nog, op zijn smartphone.

In Friesland is Mijno van Dijk Mechanisatie in Sint Annaparochie een van de weinige die zich toelegt op de ontwikkeling van sensortechnologie voor de akkerbouw. Het bedrijf testte afgelopen zomer in Vierhuizen (Gr.) sensoren die de biomassa en de groenheid van aardappelplanten registreerden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 20 november 2010

Bildts sprookje over Assepoester. FOTO LC/WIETZE LANDMAN (gescand)

Jubileumeditie van 25 jaar Bildts Sprookje

Franeker en Leeuwarden verloren hun Sinterklaassprookje, maar op het Bildt is dit traditionele feest nog springlevend.

Het Bildts Sprookje beleeft de 25ste editie. Toneelspelers, decorbouwers, technici en andere vrijwilligers wisten ook dit jaar weer een productie neer te zetten onder de titel 'Wie de schoen past...'

Zo'n zestig genodigden, die vroeger op de een of andere manier bij het sprookje betrokken waren, genoten gisteravond in gemeenschapscentrum Ons Huis in Sint Annaparochie van de jubileumvoorstelling.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 19 november 2010

Milieueffectrapport over zoutwinning Frisia ondersteunt standpunt LTO Noord

De afdeling Friesland van LTO is tevreden met het advies in het milieueffectrapport over zoutwinning onder de Waddenzee en onder land. De Commissie voor de milieueffectrapportage constateert dat zoutwinning onder land leidt tot verzilting. Die gevolgen zijn met doorspoelen niet geheel op te heffen. Verzilting is bovendien een onomkeerbaar proces. Verder wordt geconstateerd dat het onderzoek dat Frisia Zout eerder dit jaar heeft uitgevoerd gedegen is geweest en dat door zoutwinning onder de Waddenzee geen aantasting van de natuur zal optreden.

LTO Noord is altijd tegen zoutwinning onder land geweest en wordt daarin nu gesteund door de bevindingen van de Commissie mer. Het ministerie van EL&I, dat binnenkort een besluit neemt over de vergunningverlening voor Frisia, kan de grote onrust onder boeren en burgers wegnemen door alleen zoutwinning toe te staan onder de Waddenzee.

Bron: www.groeneruimte.nl

Sint Annaparochie, 19 november 2010

Praktijklokaal op Ulbe van Houten

CSG Ulbe van Houten

Met de officiële opening van een praktijklokaal heeft CSG Ulbe van Houten in Sint Annaparochie vandaag de start gevierd van de nieuwe vmbo-afdeling Dienstverlening en Commercie en het vak technologie.

Alle leerlingen in het derde jaar van de theoretische leerweg (vmbo-t) volgen dit vak, dat veel werkt met opdrachten uit de praktijk. Wie dat wil, kan 'technologie' vervolgens ook als examenvak gebruiken.

De afdeling Dienstverlening en Commercie is samengesteld uit elementen van zowel de afdeling Handel en administratie als Verzorging.

Bron: Leeuwarder Courant

St.-Annaparochie, 18 november 2010

foto Jelle Linting

Groot onderhoud aan Bildtse bruggen

Verschillende bruggen in de gemeente het Bildt zijn aan onderhoud toe. Dit is gebleken uit een inspectie die vorig jaar is gehouden.

De onderhoudswerkzaamheden aan de diverse bruggen zijn inmiddels een aantal weken in volle gang.

Op de foto is de fietsbrug bij Zwarte Haan te zien. Deze dertig jaar oude brug was inmiddels flink aan onderhoud toe. De brug zal helemaal worden vernieuwd, alleen de stalen liggers blijven overeind.

Bron: gemeente het Bildt

Sint Anne, 17 november 2010

foto omrop Fryslân

Hûsdokters meitsje faker ECG

Fryske húsdokters sille tenei folle faker ECG's (hertfilmkes) fan pasjinten meitsje. Dat wurdt mooglik makke troch in nij kompjûterprogramma en in spesjaal ECG-apparaat dat troch it MCL ûntwikkele is.

Dêrmei kinne elektrokardiogrammen fuortdaliks troch de húsdokter trochstjoerd wurde nei de kardiolooch yn it MCL. Dy kin dan yn neadgefallen in diagnoaze stelle wylst de pasjint noch by de húsdokter op de tafel leit.

Der binne sa'n 20 praktiken yn de provinsje dy't it nije apparaat krije. Der is sprake fan in unyk systeem en de húsdokterspraktyk fan Sint Anne hie woansdei de primeur.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Kardioloog Jan Brouwer fan it MCL >>

St.-Annaparochie, 17 november 2010

Herstelwerkzaamheden wegen in volle gang

foto Jelle Linting

Door de lange winter van het afgelopen jaar is er veel schade ontstaan aan het asfalt op de wegen in onze gemeente. Behalve het herstellen van de vorstschade vinden er ook reguliere herstelwerkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden zijn vaak groter van omvang.

Het meest opvallend is de verbreding van de Stadhoudersweg. De verbreding van deze weg stond eigenlijk in 2011 gepland. Mede door de lange winter is het onderhoud en de verbreding van deze weg naar voren gehaald.

Het fietspad aan de Stadhoudersweg verkeert eveneens in een slechte staat. Dit fietspad zal volgend jaar worden opgeknapt.

Bron: gemeente het Bildt

St.-Annaparochie, 16 november 2010

Boukje Tol

Wethouder Tol op stage bij Fier Fryslân

Wethouder Boukje Tol loopt dinsdagmiddag 16 november stage bij Fier Fryslan. Deze stage heeft plaats in het kader van de week van de jeugdzorg. Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum en houdt zich bezig met geweld in afhankelijkheidsrelaties. Deze organisatie richt zich op het helpen voorkomen en stoppen van geweld en helpt slachtoffers, getuigen én plegers die te maken hebben met geweld in een relatie, zoals kindermishandeling, jeugdprostitutie of geweld dat te maken heeft met eerwraak.

Boukje Tol: "Ik kon voor deze stage kiezen uit verschillende organisatie voor jeugdzorg. Ik koos voor Fier Fryslân om deze organisatie beter te leren kennen. De regie van de jeugdzorg gaat steeds meer richting gemeentes en daarom is het belangrijk dat ik als wethouder het werkveld goed ken. Ik vind het dan ook geweldig dat ik de kans krijg een middag binnen de muren van instelling te kijken. Ik hoop dat ik gesprekken kan voeren met meiden, die hier worden opgevangen of geholpen."

Bron: gemeente het Bildt

St.-Annaparochie, 16 november 2010

Drie ontwikkellocaties voor Bildtse Elfstedenvaarroute

foto Jansma Wegen en Milieu B.V.

Het Bildts college vraagt haar gemeenteraad drie locaties met voorrang te ontwikkelen aan de Noordelijke Elfstedenvaarroute. Deze plekken bieden interessante mogelijkheden voor de ontwikkeling van waterrecreatie op het Bildt. Het gaat om Oudebiltzijl, de markante Elfstedenplek Vrouwbuurstermolen en het gebied langs de oude dwinger, tussen Berlikum en St.- Annaparochie.

Het college ziet het Bildt als een groeigebied voor de watersport en wil zich richten op land- en watertoeristen. Langs de dwinger zou dan ook een jachthaven moeten komen. Een jachthaven voor passanten en voor boten van de eigen inwoners. Een betere aansluiting van de andere dorpen op de Noordelijke Elfstedenvaarroute moet nog worden bekeken. Mogelijk wordt dit in combinatie met andere toeristische projecten of ontwikkelingen op het gebied van woningbouw opgepakt. Maar dat is voor de lange termijn.

Bron: gemeente het Bildt

Berlikum, 15 november 2010

Unieke samenwerking AGF-groothandel Smeding en sw-bedrijf Empatec

Op 12 november 2010 is de samenwerkingsovereenkomst getekend door de heer Henk van der Zwaag namens Empatec en door de heer Rients Smeding namens Smeding.

De directies van Empatec uit Sneek en Smeding uit Sint Annaparochie hebben overeenstemming bereikt over een unieke vorm van samenwerking. Het door Smeding in 2009 overgenomen kassencomplex ‘Het Wiid’ in Berlikum zal met terugwerkende kracht per 1 oktober 2010 door Empatec geëxploiteerd worden. Niet eerder hebben een groothandel in AGF en een SW bedrijf een samenwerking gerealiseerd dat gericht is op duurzame voedselproductie.

Zowel Smeding als Empatec investeren in duurzaamheid. Smeding doet dat door groenten en fruit aan te bieden onder het merk Mijnboer. Versheid, smaak en duurzaamheid staan centraal bij mijnboer. Empatec is in haar kern een op duurzaamheid gericht bedrijf en heeft als missie mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen en te reïntegreren. Bovendien gaat Empatec een zeer milieuvriendelijke productiewijze doorvoeren in ‘Het Wiid’.

Bron: www.agf.nl
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 15 november 2010

Rijbewijs ingevorderd na rijden onder invloed

De politie heeft zondagochtend vroeg het rijbewijs van een 41-jarige automobilist uit Sint Annaparochie ingevorderd na het rijden onder invloed van alcohol. Surveillerende agenten op de fiets werden aangesproken door een taxichauffeur. Hij vertelde de agenten dat de 41-jarige man uit Sint Annaparochie vermoedelijk onder invloed van alcohol verkeerde.

Nabij het Blokhuisplein konden de bikers de bestuurder achterhalen. Hij werd voor een ademanalyse overgebracht naar het politiebureau. Hier blies hij 1110 ug/l, goed voor een rijverbod van 14 uur en een proces-verbaal. Tevens werd zijn rijbewijs ingevorderd.

Bron: www.politie.nl

Minnertsga, 14 november 2010

Dameskoor Different Sound

Different Sound in finale van de korencompetitie troskompas

Er waren maar liefst zestig koren die een video van een lied uit hun repertoire hadden opgestuurd. Een vakjury onder leiding van Sigrid van der Linden heeft uit al deze inzendingen een selectie gemaakt van twaalf koren. Met het sfeervolle lied 'sleep my darling' is Dameskoor Different Sound uit Minnertsga geselecteerd.

Tot 30 november 12.00 uur kan er via de site www.troskompas.nl gestemd worden op de genomineerde koren. Volgend jaar bestaat Different Sound alweer 10 jaar. De prijs, een cd opname, zou voor het koor een geweldig cadeau zijn. Daarom hopen de dames massale steun vanuit heel friesland. Via de site van het koor www.differentsound.nl kan men ook linken naar de troskompas.

Bron: dé Weekkrant

Sint Annaparochie, 12 november 2010

Het Johannes Radeker-orgel, met de oude frontpijpen van Johannes Radeker, maar nu in de stijl van orgelbouwer van Dam. Foto uit Bildts documentatiecentrum.

Het Radeker-orgel in de van Harenskerk

Grietman Willem van Haren had besloten dat de oude kerk plaats moest maken voor de nieuwe kerk. Vanaf de eerste eredienst, in de zomer van 1683, tot 1727 moest men het doen zonder orgel, maar met een voorzanger. Willem van Haren en vrouwe Rixt van Andrea waren de gulle schenkers van dit orgel. De tekst op het wapenschild luid "Echtelieden hebben dit orghel alhier gesticht en vereerd". Deze Willem was een volle neef van de bouwmeester van de kerk.

Eeuwen lang, tot in de jaren 90 van de vorige eeuw, werd dit orgel aan deze orgelbouwer toebedeeld. Want tussen 1730 en 1741 voerde hij al onderhoud uit, en het was aannemelijk dat hij het orgel dan ook gebouwd zou hebben. Niets bleek minder waar. Uit onderzoek bij andere Schwartzburg-orgels was aan niets af te leiden dat dit ook een orgel van zijn hand kon zijn. Men kan dit zien door de constructie, en de manier waarop de pijpen zijn aangeduid.

Bron: vanharenskerk-radekerorgel.weblinker.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 12 november 2010

Werk in uitvoering

Wegwerkzaamheden Stadhoudersweg later van start

De werkzaamheden aan de Stadhoudersweg en aan de brug Stadhoudersweg/Oudebildtdijk te St.-Annaparochie beginnen iets later. Nu beginnen de werkzaamheden op 17 november aanstaande, terwijl dit eerst op 15 november zou zijn. De vertraging heeft te maken met uitloop van de werkzaamheden aan de Attesweg.

Vanwege deze werkzaamheden zullen de Stadhoudersweg en de brug worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit geldt niet voor (brom) fietsers en voetgangers.

Doorgaand verkeer wordt aangeraden om gebruik te maken van de Attesweg en de Kadal.

Bron: gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 12 november 2010

Barre snoeptocht

Alyna Sybesma, Nathalie van Wijngaarden, Lisanne van Wijngaarden en Amber Sybesma gingen gisteren vastbesloten de straat op voor snoep. FOTO LC/NIELSWESTRA

Sint Maarten viel voor heel veel kinderen gisteren in het water. In Sint Annaparochie ging een handjevol kinderen toch de straat op voor snoep.

De wind slaat de lampion van de zesjarige Alyna Sybesma woest heen en weer. Moeder Yvonne Propsma helpt het papieren siersel in bedwang te houden, maar er is geen redden meer aan. "Dan maar zonder", zegt Propsma tegen haar dochter, die ook genoegen neemt met alleen het lampje.

Alyna en haar zus Amber willen het snoepfestijn niet missen. "It is mar ien kear yn it jier Sint Maarten en dêrom wolle wy dochs rinne", zegt de negenjarige Amber. Ook haar buurmeisjes Daniëlle (3), Nathalie (4) en Lisanne (6) van Wijngaarden wagen het er op.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 12 november 2010

Agenten halen man uit auto

Foto Omrop Fryslân

Twee agenten hebben donderdagavond een 49-jarige automobilist uit Sint Annaparochie uit zijn auto gehaald. De man was door nog onbekende oorzaak met zijn voertuig op de Middelweg-oost te water geraakt. Een getuige had dit gezien en direct werden dan ook de hulpdiensten gewaarschuwd. Twee surveillerende agenten reden toevallig over de Middelweg, toen ze de getuige zagen staan.

In het water bleek inderdaad een auto te liggen. De bestuurder reageerde nauwelijks op aanspreken. Eén van de agenten ging dan ook te water. De portier werd geopend en met de nodige moeite werd de man uit zijn auto gehaald. Zowel de agente als de man gingen op het dak van de auto staan. Met behulp van een ladder van de brandweer konden de twee naar de kant komen. De bestuurder werd voor nader onderzoek per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

Bron: www.politie.nl
link Bekijk de foto's op 112Fryslân >>

Sint Annaparochie, 11 november 2010

Kunstzinnig protest in Sint Annaparochie

Ron Schaft plaatst grote opwindsleutel in plantsoen achter gemeentehuis als protest tegen culturele beleid. FOTOLC/NIELSWESTRA

Met een grote opwindsleutel protesteert kunstenaar Ron Schaft (67) uit Sint Annaparochie tegen het gemeentebeleid.

Schaft vreest dat de steun voor cultuur in het Bildt afkalft en hij vindt dat de samenwerkende Middelseegemeenten te weinig aandacht schenken aan cultuur. Volgens wethouder Boukje Tol is de actie voorbarig, omdat er nog niets is beslist. Het beeld - een opwindsleutel voor mechanisch speelgoed -staat vanaf 29 november tijdelijk in het plantsoen achter het gemeentehuis. Zonder slag of stoot ging dit niet. Hij kreeg een doodsbedreiging, nota bene van een collega-kunstenaar. "Daar heb ik aangifte van gedaan."

Oorspronkelijk had hij het Henk Hornstrapark aan de zuid-rand van het dorp voor zijn protest op het oog. Maar hier gaven burgemeester en wethouders geen toestemming voor. Het is een kwetsbaar ecologisch geheel.

Bron: Leeuwarder Courant

Westhoek, 10 november 2010

Boeren helpen bij rooien aardappels

Foto Franeker Courant

Vier zelfrijdende rooiers bij elkaar op een stuk land is erg bijzonder. Toch kon vorige week deze foto worden gemaakt in De Westhoek. De foto is gemaakt op een perceel aardappelen bij Tineke Loodsma in de Westhoek. Zij staat er alleen voor omdat haar man dit voorjaar is overleden. Door de extreem grote hoeveelheid regen konden de aardappels in dit perceel nog niet worden geoogst.

Toen dit wel kon besloot een aantal collega's om haar te helpen. De meeste akkerbouwers hadden de machines al schoon en in de opslag staan. De rooimachines, van elk 330 pk en een bunker waarin 7 ton aardappels kan worden opgeslagen, waren van Maatschap Brolsma uit Tzummarum, twee machines van Loonbedrijf Marten Miedema in Oudebildtzijl en van Johannes Sijtsma uit Sint Jacobiparochie. Jos en Rbert Broeders van Anavita uit Ried en Mario Sijtsma uit Sint Jacob namen de aardappelen in ontvangst op het bedrijf.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 10 november 2010

Keurmerk Waddengoud voor Ellen Floris

Fotografe Ellen Floris heeft voor haar werk het keurmerk Waddengoud gekregen; het streekkeurmerk voor duurzame producten en diensten uit het waddengebied. Dat heeft de fotografe uit Sint Annaparochie gisteren gemeld.

Floris woont sinds 1999 aan de Nieuwebildtdijk in Sint Annaparochie. Sindsdien is ze gefascineerd door het waddengebied, met de enorme wolkenluchten boven het weerspiegelend wad en de oude dijken met hun karakteristieke huisjes. In haar werk probeert ze het schilderachtige van dit gebied vast te leggen en daarmee ook de noodzaak om er zuinig op te zijn.

Bron: Friesch Dagblad

Sint Annaparochie, 9 november 2010

Parosha Groep neemt activa van failliete maaimachineproducent over

De Parosha Groep in het Friese Sint Annaparochie heeft de activa van het failliete Groningse bedrijf W. Brons Management overgenomen. Dat bedrijf produceerde maaiers voor sportvelden en gazonnen. De productie en verkoop is ondergebracht bij Parosha-dochter Mowing Solutions in Heerenveen. W. Brons Management handelde onder de naam Green Clipper Products en schond volgens Mowing Solutions het merkrecht op Green Clipper en Green Zizzor van het Heerenveense bedrijf.

In Mowing Solutions werken Syb Leijenaar, ontwikkelaar van de Green Clipper systemen, en Evert van der Ploeg, eigenaar van de Parosha Group, samen. Door de aansluiting bij de Parosha groep is er een efficiente organisatie voor productie, service, onderdelenvoorziening, ontwikkeling en verkoop. De Green Clipper en Green Zizzor elektrische maaisystemen worden gebruikt door graszodenkwekers, hoveniers en sportveldbeheerders door heel Europa.

Bron: www.groeneruimte.nl

Sint Annaparochie, 8 november 2010

Werk in uitvoering

Wegwerkzaamheden Stadhoudersweg St.-Annaparochie

Van 15 t/m 26 november zijn er werkzaamheden aan de Stadhoudersweg en aan de brug Stadhoudersweg/ Oudebildtdijk te St.-Annaparochie.

Vanwege deze werkzaamheden zullen de Stadhoudersweg en de brug worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit geldt niet voor (brom) fietsers en voetgangers.

Doorgaand verkeer wordt aangeraden om gebruik te maken van de Attesweg en de Kadal.

Bron: gemeente het Bildt

Oudebildtzijl, 8 november 2010

Oude Bildtzijl

Wat een rare week, het voelt alsof er een maand voorbij is. Ik ben een paar dagen naar Oude Biltzijl geweest. Had geen idee waar het dorpje ligt, alleen dat ik ergens bovenin Friesland moest zijn. Met het openbaar vervoer is het goed te bereiken, via de Oude Biltdijk, één van de langste straten van Nederland; 14 km lang! Er liggen verscheidene dorpjes aan die weg; een paar huizen langs de dijk, met soms een winkeltje en soms ook niet.

Oude Bildtzijl heeft wel iets meer huizen, met 1 buurtsuper en uiteraard een kroeg. Het is er stil, heel stil. Achter de huizen heb je een ver en wijds uitzicht richting de dijk waarachter de Waddenzee ligt. Al die wijdsheid geeft je een gevoel vrijheid, althans mij. Een paar dagen voelde als retraite; bijkletsen, lekker eten, muziek maken, honden uitlaten en films kijken (de laatste Robin Hood is een aanrader!).

Bron: www.hetommetje.nl, Nancy's blog
link Lees de hele blog >>

Joure, 8 november 2010

Gemeente het Bildt winnaar Taalbeliedspriis 2010

De gemeente het Bildt heeft donderdag de Taalbeliedspriis 2010 gewonnen. De prijs, een initiatief van de AFUK bestaat uit een geldbedrag van € 2.500.

De gemeente krijgt de prijs voor het op cd zetten van verhalen in het Bildts. De verhalen horen bij de lesbrief voor de hogere klassen van het basisonderwijs die de "Kemissy Meertalighyd" elk jaar uitgeeft.

Wethouder Nel Haarsma nam de prijs afgelopen donderdagmiddag in ontvangst in Joure tijdens de conferentie Gemeenten en Frysk.

Bron: gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 8 november 2010

Winnares Siety Zijlstra

Jubileumeditie songfestival daverend succes

Siety Zijlstra heeft met de song 'Like The Way I Do' van Melissa Etheridge het festival gewonnen. Een terechte winnares, want ze stak ver boven de andere deelnemers uit.

Niet alleen qua zang, maar ook qua uitstraling en performance. Daar waar veel zangeressen blijven staan waar ze staan, maakte Siety gebruik van het gehele podium. Ze voelt zich duidelijk op haar gemak op het podium. Kortom: de jubileumeditie kende een uitstekende winnares.

Foto: Jetty Boterhoek

Bron: www.bildtweb.nl
link Klik hier voor de video van het winnende liedje >>
link Klik hier voor de foto's van het 25e Bildts Songfestival >>

Sint Jabik, 7 november 2010

Spetterende Gymnastiekuitvoering GV St.Jacob

Een Gymnastiekuitvoering. Het is iets waar veel kinderen eerst vol enthousiasme naar toe leven maar als het eenmaal echt staat te gebeuren, slaat menig kinderhart toch een beetje harder en nemen de spanningen toe.

En Bertus kan jullie verzekeren niet alleen bij de deelnemers maar ook bij het bestuur, de leiding en, geloof het of niet, ook bij menig ouder/verzorger, pake of beppe. Leider Hendrik de Boer had samen met Janke de Groot een mooi programma in elkaar gedraaid. Janke verzorgde daarin het theatrale en Hendrik het gymnastische gedeelte, het thema was het "Korte film festival".

Bron: www.sintjabik.nl
link Lees het hele artikel >>

Berlikum, 7 november 2010

The Dance Factory

Bedreiging met een bierflesje

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 20-jarige man uit Franeker aangehouden op verdenking van bedreiging. In een uitgaansgelegenheid aan het Hemmemaplein de man betrokken bij een opstootje. Beveiligingspersoneel kon dit opstootje in de kiem smoren. De man uit Franeker hield daarbij een bierflesje in zijn hand en bedreigde daarmee een 31-jarige beveiligingsmedewerker uit Sint Annaparochie.

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 20-jarige man uit Franeker aangehouden op verdenking van bedreiging. In een uitgaansgelegenheid aan het Hemmemaplein de man betrokken bij een opstootje. Beveiligingspersoneel kon dit opstootje in de kiem smoren. De man uit Franeker hield daarbij een bierflesje in zijn hand en bedreigde daarmee een 31-jarige beveiligingsmedewerker uit Sint Annaparochie.

Bron: www.politie.nl

Sint Annaparochie, 6 november 2010

Bildts leercentrum biedt jongeren baangarantie

Leerlingen van de toekomstige campus op het Bildt krijgen een intensieve begeleiding naar een baan.

Bedrijfsleven en de beide middelbare scholen in Sint Anne, de openbare Piter Jelles en de christelijke Ulbe van Houten, slaan de handen hiertoe ineen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Joure, 5 november 2010

Taalbeliedspriis voor Het Bildt

De gemeente Het Bildt heeft de Taalbeliedspriis 2010 gewonnen. De gemeente krijgt de prijs van €2.500 voor de opnames van verhalen in het Bildts op een cd.

De verhalen horen bij de lesbrief voor de hogere klassen van het basisonderwijs die de Kemissy Meertalighyd elk jaar uitgeeft. De gemeente Dantumadiel eindigde als tweede. Littenseradiel won de derde prijs. De uitreiking vond donderdag plaats op de Studiedag gemeenten en Fries in Joure.

Bron: Leeuwarder Courant

Menaldum, 3 november 2010

Hermien Swart

25 Jaar Bildts Songfestival

De 25ste editie van het Bildts Songfestival vindt zaterdag 6 november plaats in MFC Ons Huis in Sint Annaparochie. Het festival zelf begint om 21.00 uur, voorafgaand kijkt Radio Eenhoorn drie uur lang terug op de vorige 24 edities.

Hoe is het festival ontstaan, waarom was er in 1996 geen festival en hoe is het later toch zo groot geworden als het nu is: standaard het maximum aantal van achttien deelnemers en een uitverkochte zaal? Dit wordt duidelijk in deze speciale uitzending met de oprichters, winnaars, bestuursleden, deelnemers en juryleden.

Bijzonder worden de live-optredens van Titia Lont en Hermien Swart: de eerste won in 1988 met een eigen geschreven en gecomponeerd Alternatief Bildts Volkslied, de laatste schreef de editie van 2005 op haar naam met het nummer 'Heaven' van Do en kennen we nu van 'Fiel de Wyn' van Omrop Fryslân.

Bron: Franeker Courant

Franeker, 3 november 2010

Pastor Nellie Sluis

Pastor Nellie Sluis vertrekt uit Nw Friesland

Na haar studie werd pastor Sluis een geliefde pastor in Den Helder. Daarna werd ze, alweer ruim 11 jaar geleden benoemd in Noordwest Friesland. Vol enthousiasme ging ze in de parochies van Harlingen, Franeker, Sint Annaparochie en Dronrijp aan het werk en is ook daar een geliefde pastor geworden, steeds delend in de nood en de vreugde van mensen.

Al een jaar geleden heeft de Bisschop van Groningen-Leeuwarden een beroep op pastor Nellie Sluis gedaan om van werkgebied te gaan veranderen. Pastor Sluis schoof dit voor zich uit, aangezien ze erg gehecht is aan het gebied en ook omdat ze eerst haar opvolging op een goede wijze geregeld wilde zien. Toen aan dat laatste werd voldaan, heeft ze van harte ingestemd met overplaatsing naar Noord Groningen, waar ze gaat werken in de parochies van Kloosterburen, Wehe den Hoorn, Bedum, Uithuizen en Appingedam-Delfzijl.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Gytsjerk, 2 november 2010

Winnaar Lepelaar: Ze noemen me wel Arendsoog

Albert Ferwerda (64) kreeg vrijdag de Gouden Lepelaar opgespeld voor zijn voor zijn uitzonderlijke inzet voor het beschermen van vogels. Hij is elk seizoen weer diep onder de indruk van vogels, en kan haast niet ophouden erover te praten. "Ik word lyrisch als het om vogels gaat, daar is geen ontkomen aan."

De gouden lepelaarbroche glimt bescheiden op de borstzak van zijn groene overhemd. De vogelaar kan zich nauwelijks voorstellen dat de broche hem is toebedeeld, maar hij is er trots op en dankbaar voor, zegt hij.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtdijk, 2 november 2010

Een eigenwijs huis aan de Oudebildtdijk

De opmerkelijke woning Oudebildtdijk 120. FOTO LC/WIETZE LANDMAN (gescand)

Als je vanaf de Westhoek de Oudebildtdijk afgaat, krijg je na ruim 9 kilometer een verrassing: een nieuw huis, nummer 120, in opmerkelijke vormen en materialen.

Het is een exoot die zich toch heel goed thuis lijkt te voelen op de Ouwedyk. Opdrachtgevers met roots in het Bildt hebben het laten ontwerpen door architect Auke J. de Vries uit Drachten.

Als langste dorp van het land is de Oudebildtdijk op zichzelf al opzienbarend, mooi zo laten. Aan de zuidzijde liggen zeer monumentale boerderijen beschermd achter de dijk en de dijksloot in de diepte. Aan de andere kant van de dijk kijken vanuit de hoogte de arbeiderswoningen op dit monumentaals neer. Een vermakelijk maatschappelijk contrast.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Oudebildtzijl, 1 november 2010

© Varkevisser Fotografie

KinderMuseum in de Aerden Plaats

In de herfstvakantie werd de Julianakerk in Oude Bildtzijl door kinderen omgetoverd tot KinderMuseum. Ze toonden allerlei moois, bijzonders, speciaals en fraais, zelfgemaakt of zelfverzameld en zelf uitgekozen.

De tentoonstelling is een groot succes geweest, de kinderen waren veelvuldig aanwezig met (groot)ouders, tantes, ooms, neven en nichten. Omstandigheden maken dat de tentoonstelling komend weekend (6 & 7 november) nog steeds te zien is.

Bron: www.bildtweb.nl
link Meer foto's >>

Sint Jacobiparochie, 30 oktober 2010

Ondernemersfamilie Kas - "In een hechte familie moet je altijd op elkaar kunnen rekenen"

Sint-Jacobiparochie is een van de bedrijvigste dorpen in Het Bildt. Wijd en zijd bekend is de ondernemersfamilie Kas. Moeder IJmie is eigenaar van een van de leukste winkels van de Noordwesthoek: Kas Feestkleding.

Zoon Rits is mede-eigenaar van RITTersverhuur en zoon Rintje staat als fulltime zanger/muzikant al bijna twintig jaar op de bühne. Een familie van ondernemende Bildtkerts die zich thuis voelen in Sint-Jacobiparochie.

Bron: Hallo Leeuwarden
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 30 oktober 2010

Albert Ferwerda wint Gouden Lepelaar 2010

Albert Ferwerda krijgt de Gouden Lepelaar opgespeld. FOTO LC/WIETZE LANDMAN

Albert Ferwerda (64) uit Gytsjerk kreeg gisteren in Oudebildtzijl de Gouden Lepelaar opgespeld door Vogelbescherming Nederland.

De landelijke prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor het beschermen van vogels. Vogelbescherming Nederland noemt Ferwerda "een allround vogelkenner met veel enthousiasme en passie voor z'n vak".

Vogelwerkgroep Grus Grus had Ferwerda genomineerd voor de prijs - een oorkonde met gouden broche -, omdat hij zich al meer dan vijftig jaar inzet voor de bescherming van vogels in Friesland. "Skitterend", zegt hij over de prijs. "Dit hie ik noait tocht."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Arnhem, 30 oktober 2010

Jokelien Tienstra: 'Ik hou van het buitenleven, dat is mijn rust.' Foto PROSHOTS/FRANK RENIA

Doe rustig, het komt goed. Heus

Jokelyn Tienstra (40), een van de beste kaatssters en handbalkeepsters van ons land ooit, leeft en werkt met een hersentumor.

Relax, take it easy. Wie Jokelyn Tienstra niet kan bereiken, wordt teruggebeld. Als het nu niet is, dan straks. Of anders morgen, heus.

Wie Jokelyn Tienstra belt, onthaast vanzelf. Wie haar wil spreken, krijgt hoe dan ook haar aandacht. Maar doe rustig, relax. Wie Jokelyn Tienstra tegenwoordig toch direct aan de telefoon krijgt, glimlacht al voor het gesprek is begonnen. Haar ring-tone vertelt haar nieuwe levenshouding in een simpele zin: Relax, take it easy. Want oja, ze had zich wel dood kunnen rijden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Oudebildtzijl, 29 oktober 2010

Jannie Regnerus - De Ent, Contact, Amsterdam; 144 blz., 16,95 euro

Een Bildtse jeugd

Op IJsland doet zich een merkwaardig fenomeen voor. Veel mensen hebben een schilderij in de woonkamer hangen waarop exact hetzelfde landschap staat afgebeeld als je uit hun raam ziet. Zo'n boek moet 'De ent' van Jannie Regnerus zijn voor Bilkerts: ze haalt er herinneringen in op aan haar jeugd in Oudebildtzijl en doet dat zo zintuiglijk dat het een duplicaat van de werkelijkheid lijkt.

Dat Regnerus, die net als hoofdpersoon Rixt het dorp ontvluchtte om te studeren, kunstenaar is geworden, komt misschien wel door die ijle, stille plattelands-jeugd vol onveranderlijke dingen en rechtlijnige mensen die ze waanzinnig goed neerzet. Regnerus moest, net als Rixt, haar verbeeldingskracht aanwenden, om in Oudebildtzijl een betekenisvol bestaan te leiden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Minnertsga, 28 oktober 2010

Adrie Weiland

Adrie Weiland kandidaat voor het KNKB-hoofdbestuur.

De in Minnertsga geboren en getogen Adrie Weiland (49) is de nieuwe kandidaat voor het Hoofdbestuur van de KNKB, voor de portefeuille 'Verenigingen en Federaties'.

Adrie Weiland heeft bestuurlijke ervaring, onder meer acht jaar in het bestuur van de kaatsvereniging Minnertsga, waarvan zes jaar als voorzitter. Op dit moment is Adrie actief in het bestuur van 'Plaatselijk Belang' in Minnertsga.

In het dagelijkse leven is Adrie werkzaam als Teamleider bij de Poliklinieken in MCL Harlingen. Ze hoopt in 2011 haar studie MIZ (Management in de Zorg) met succes af te ronden. In de weekenden is ze regelmatig op en rond de kaatsvelden te vinden, o.a. om dochter en hoofdklasser bij de dames Maaike Joostema en schoonzoon en heren hoofdklasser Hylke Bruinsma te volgen.

Bron: www.knkb.nl

St.-Anne, 29 oktober 2010

Nog onvoldoende animo voor cursussen Bildts

De cursussen Bildts voor niet-Bildtstaligen en voor wel-Bildtstaligen zouden op 28 oktober a.s. weer beginnen. Helaas is er vooralsnog te weinig animo, Maar u kunt zich nog inschrijven. Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met de cursusleider Henk Kas op telefoonnummer 0518-401351.

Stichting Ons Bildt organissert elk winterseizoen voor zowel Bildtstaligen als niet-Bildtstaligen cursussen om zich het bildts beter eigen te maken. Als cursusleider treedt Henk Kas op en de cursussen worden gegeven op donderdagavond. Wanneer er problemen zijn met de donderdagavond kan gezocht worden naar een beter passende avond.

Bron: bildtweb.nl
link Klik hier voor meer informatie >>

St.-Jacobiparochie, 27 oktober 2010

'Laat het geen slaapdorp worden'

Sint-Jacobiparochie, Noord-Friesland: de bakkers, de slager, de kledingzaak, de meubelwinkel en de schoenen verdwenen al. Hoeveel jaar zullen De Troefmarkt en de snackbar het nog uithouden? Foto Harry Cock / de Volkskrant (gescand)

Er heerst een vredige rust in Oosteinde, de hoofdstraat van het 1.700-koppige dorp Sint-Jacobiparochie in het noorden van Friesland. Het toevallig voorbij sjokkende paard, met het mooie • dorpsmeisje als ruiter, geeft het dorp een nog idyllischer karakter. De brede weg, de functioneel gebouwde woningen en de serene stilte doen echter denken aan een slaapdorp. Dat doet ook het zeer geringe aantal voorzieningen.

Heel anders gaat het eraan toe in het naastgelegen en veel grotere dorp Sint-Annaparochie. In de supermarkt barst het van jonge telgen die rond-crossen met kleine winkelwagentjes. De moeders, veelal uit de kleinere omringende dorpen, merken dat het voorzieningenniveau in hun dorpjes de laatste jaren almaar afneemt. Toch zien zij geen reden om te verhuizen. 'Ik doe hier gewoon wekelijks alle boodschappen omdat in Sint-Jacobiparochie vrijwel geen winkels zijn', zegt de zwangere Doete Terpstra.

Bron: de Volkskrant
link Lees verder >>

Franeker, 27 oktober 2010

Het Bildt zit niet te wachten op radioactief kernafval

Nederlandse en Belgische kleigrond zou uitermate geschikt zijn voor de opslag van radioactief afval. Dit zegt directeur Ewoud Verhoef van COVRA, de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval in Nederland. Volgens Verhoef is in heel Nederland veel potentie voor het opslaan van kernafval. Fryslân, waar ook veel kleigrond is, zit daar echter niet op te wachten.

Vooral in Noordwest-Fryslân is veel kleigrond. De gemeente het Bildt zit niet te wachten op radioactief kernafval. "Daar beginnen we niet aan als we daar de keuze in hadden", zegt waarnemend burgemeester Krol. "Mooi dat klei geschikt is voor kernafval, maar niet in onze achtertuin. Wat daar allemaal bij komt kijken... Vertrouwen van de bewoners en nog veel meer. Nee, sla ons maar over."

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Purmerend, 27 oktober 2010

Jan de Vries. foto LC (gescand)

Jan de Vries

Deze Jan de Vries woont in Purmerend, maar komt eigenlijk uit St. Jacobiparochie. In 1971 en 1973 was hij wereldkampioen wegracen in de 50 cc-klasse, met zijn Kreidler. Na die tweede wereldtitel stopte hij met de actieve wegracerij. Hij was 29, „vrij vroeg eigenlijk. Ik heb drie jaar aan de top gestaan. Dat waren zware jaren, hoor. De druk was enorm, je reed in Assen wel voor honderdduizend mensen die maar even verwachtten dat je ging winnen." In plaats van zelf rondjes te razen, ging hij „racertjes" bouwen voor Kreidler. Met succes: Henk van Kessel werd er in 1974 wereldkampioen mee en voormalig aartsrivaal („tot aan de finishvlag, daarna waren we allemaal vrienden") Angel Nieto het jaar daarop.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Nij Altoenae, 27 oktober 2010

Uitbreidingsplannen voor De Utwyk, Nij Altoenae

Het dorpshuis is in 2000 in gebruik genomen. Na 10 jaar blijkt, dat het dorpshuis eigenlijk al weer te klein is om alle activiteiten mogelijk te maken. De gemeente Het Bildt en de provincie Fryslan hebben subsidie toegezegd voor de verbouwplannen. Er zullen nog een aantal sponsoren, benaderd gaan worden.

Als alle sponsoren hun medewerking hebben toegezegd, kan de verbouwing uitgevoerd worden. Als alles meezit, kan er in begin 2011 gestart worden met de verbouw. Het werk zal in hoofzaak met vrijwilligers worden uitgevoerd. Alle bewoners ontvangen binnenkort een mailing, waarna de vrijwilligers zich kunnen opgeven. Natuurlijk hoopt het bestuur op de medewerking van veel vrijwilligers, net zoals dit is gebeurd bij de bouw van het dorphuis in 2000.

Bron: www.nij-altoenae.nl

Leeuwarden, 26 oktober 2010

Rutmer van der Meer afgelopen zomer in actie tijdens een kaatspartij in Beetgum

Rutmer van der Meer geeft zoektocht niet op

Gisteravond zond het KRO-programma Spoorloos een reportage uit over Rutmer van der Meer, die in 1980 in Peru werd geboren. Na drie weken werd hij als baby van nog geen 3 pond geadopteerd. Presentator Derk Bolt ging in Lima op zoek naar de roots van de kaatser uit Sint Jacobiparochie.

Bolt slaagde niet in zijn missie. Hij stuitte in een van de gevaarlijkste wijken van Lima op nogal wat vijandigheid. Derk Bolt raakte in gesprek met Nelly Alejandrina, de naam van de moeder die op de geboortepapieren van Rutmer van der Meer staat. De vrouw ontkende evenwel dat zij de biologische moeder is. Volgens haar was er een valse naam afgegeven.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

St.-Anne, 25 oktober 2010

Slaagde aven Lând út see, see út lând

Bibletheek St.-Anne

Op woensdeg 20 oktober waren soa'n 50 mînsen ôfkommen op 'n lezing die't in 't kader fan de Nasjonale Week fan de Geskidenis organiseerd waar deur de Stichting Ons Bildt, 't Bildts Dokumintasysintrum en de bibletheek. Deuze week het elk jaar ’n thema, wat deuze keer lând en water waar. As sprekers waren noaden Aldert Cuperus, die’t je hest de Bildtse historikus noeme kinne, om te fertellen over ’t lând dat wonnen waar út de Middelsee en Albert Ferwerda fan ’t Fryske Gea om útlêg te geven over ’t búttendyks lând op ’t Noorderleeg. Spitiggenog most Ferwerda op ’t lêste momint wegens sykte ôfsêge. D’r worde ’n hele goeie ferfanger fonnen in Leendert Ferwerda, die’t ’t búttendyks Bildt heel goed kin.

An ’t begin fan ‘e aven worden de anwezigen ferrast deur Paul Feenstra, die’t an de organisasy om spreektiid froegen had. Op ’n heel aigen wize en hest wetenskaplik onderboud laai Feenstra út hoe’t hij docht dat de ouwe plaknamen op ’t Bildt ontstaan waren en werom se korte tiid later andere namen kregen. Hij boeide elkeneen en stelde fraagtekens bij de faak annommen faiten over deuze namen.

Bron: windkracht7.blogspot.com
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 25 oktober 2010

Inbraak in sportcentrum

De politie onderzoekt een inbraak in een sportcentrum aan de Middelweg-oost.

In de nacht van zaterdag op zondag kwam men vermoedelijk binnen na het forceren van een deur. Het gehele pand werd doorzocht, waarbij twee laptops, een digitale fotocamera en een kluis met onbekende inhoud werden weggenomen.

Namens het gedupeerde sportcentrum deed een 44-jarige inwoner van Vrouwenparochie aangifte. De technische recherche stelt een nader sporenonderzoek in.

Bron: www.politie.nl

Oudebildtzijl, 22 oktober 2010

Kunst op de klei

Auke Kooistra en echtgenote Nynke Boterhoek in Het Graauwe Paard. FOTO LC/NIELS WESTRA (gescand)

Er wiebelt een Maxi Cosi op de bar. Een man met diepe groeven in het gelaat en een paarse neus buigt zich voorover naar de baby. "Och... lytse pop!" Moeder tikt een colaatje weg en babbelt met eigenaresse Nynke Boterhoek. Twee blonde meisjes kibbelen in de speelhoek. In de keuken staat Auke Kooistra tussen de dampende pannen. Het loopt tegen zessen - spitsuur. Af en toe rijdt er een auto voorbij, hopt de Pyp over, en verdwijnt de dijk op, het duister in. Het waait buiten en dat hoor je, tussen de streetdance-nummers door. Want in de achterzaal van café Het Graauwe Paard wordt op vrijdagmiddag gedanst door twintig kinderen uit Oudebildtzijl en omstreken. Juf Kim Toering brengt ze de pasjes bij. "En stap-twee-drie-vier en laag-twee-drie-vier en hoog-hoog... rust!"

Het Graauwe Paard in Oudebildtzijl is meer dan een café, dat weet iedereen. Het is een kroeg, concertpodium, oefenruimte, clubhuis, restaurant, jeugdsoos, muziekclub, disco, vergaderruimte en wijkcentrum ineen. Natuurlijk zijn er nog meer ontmoetingsplekken in het kleine dorp - archeologisch steunpunt Aerden Plaats, de kerk, dorpscentrum De Syl en straks, na de verbouwing, de Julianakerk - maar Het Graauwe Paard is toch een verhaal apart. Zonder 'het Paard' zou Ouwe-Syl Ouwe-Syl niet meer zijn.

Bron: Leeuwarder Courant
freed cultuur
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 21 oktober 2010

Bildt praat burgers bij over bezuinigingen

De gemeente het Bildt heeft voor 2011 een sluitende begroting. De begroting voor 2015 heeft een tekort van ruim € 1,6 miljoen. Om dit tekort op te lossen voert de gemeente komende maanden gesprekken met partners, instellingen en burgers.

De begroting van 2011 vertoont een klein overschot, doordat de gemeente in 2011 al een aantal ombuigingen doorvoert. De gemeente moet er rekening mee houden dat zij tot en met 2015 minder geld krijgen van het rijk. Dit kan oplopen tot € 1 miljoen per jaar. Mede door deze korting, verwacht het Bildt een tekort van 1,6 miljoen op de begroting van 2015. In januari 2011 beslist het rijk hoeveel de korting daadwerkelijk wordt.

De gemeente wil nu met burgers, partners en instellingen bespreken welke keuzes er dan gemaakt moeten worden, wanneer er minder geld te besteden is. Dit jaar nog voert de gemeente een gesprek met het maatschappelijk middenveld. In het voorjaar volgt het overleg met de inwoners.

Bron: Leeuwarder Courant

Ferwert, 21 oktober 2010

Ferwerderadiel zegt ook 'ja' tegen Middelsee

Gemeentehuis Ferderderadiel

Ook de raad van Ferwerderadiel is donderdagavond akkoord gegaan met toetreding tot het samenwerkingsverband Middelsee.

Veertien dagen geleden besloten de gemeentes Leeuwarderadeel, Het Bildt en Menaldumadeel dat al. Ferwerderadiel wilde de handtekening toen niet plaatsen, omdat een aantal zaken de raad nog niet duidelijk waren.

De keuze voor samenwerking ging ook nu niet van harte. Veel partijen, waaronder FNP en VVD, kwamen met mitsen en maren. Maar uiteindelijk stemde alleen Gemeentebelangen Ferwerderadiel (GBF) tegen.

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 21 oktober 2010

Oudebildtzijl, cultuurdorp op de klei, in de LC

Oudebildtzijl bijt vrijdag 22 oktober het spits af in een multimediale serie in kunstbijlage Freed van de Leeuwarder Courant waarin het culturele leven in een aantal Friese dorpen wordt geportretteerd. In de krant verhalen over kunstzinnige paradijsvogels, een ijverige kroegeigenaar, een twee eeuwen oud leesgezelschap waar je je hand moet opsteken als je naar de wc wilt en over een jonge schrijfster die de stilte van Oudebildtzijl ontvluchtte.

Op internet: filmpjes van repetities en optredens, en foto's van het gemeenschapsleven: www.lc.nl/cultuurdorp

Kranten zijn 's middags gratis op te halen in het Graauwe Paard

Bron: Leeuwarder Courant

Steenwijk, 20 oktober 2010

Galerie Steenwijk presenteert nieuwe expositie: 'Wat?Wad!'

Na een daverende start van het nieuwe seizoen staat de tweede expositie alweer opgesteld in Galerie Steenwijk, in de catacomben van de bibliotheek aan de Nicolaes ter Maethstraat. Van 22 oktober tot en met 13 november 2010 is de exposities “WAT? WAD!” te zien.

Op donderdagavond 21 oktober kan er kennisgemaakt worden met de kunstenaars. Nico Kamberg uit Munnekeburen met objecten en wadfoto's van Meindert Gorter uit St. Annaparochie.

Vanaf 19.00 uur zullen er al muzikale klanken langs de trap opstijgen om de bezoekers te verwelkomen. Deze muziek wordt ten gehore gebracht door Piet Heininga uit Harlingen die gitaar speelt en daarbij zingt of mondharmonica speelt.

Bron: Steenwijker Courant

Zwarte Haan, 20 oktober 2010

"t Bildts Roasy' Anita Andriesen laat het regenen bij onthulling monument

In de stromende regen onthullen Sytse en zijn zoon Remco Keizer de plaquette voor Anita Andriesen op Zwarte Haan. [foto: Jan Bonefaas (gescand)]

Met bakken kwam het hemelwater vrijdagmiddag uit de lucht, bij de zeedijk op Zwarte Haan. Op het moment dat Sytse Keizer en zijn zoon Remco het monument ter nagedachtenis van de in 2008 overleden Anita Andriesen wilden onthullen, stortte een hoosbui uit over Zwarte Haan, '"t begin fan de wereld". De klamme kou vormde een mooi contrast met binnen in restaurant, waar de herinneringen aan ‘t Bildts Roasy zonder uitzondering warm en gloedvol waren.

"Wij binne hier om 'n belofte in te lossen. De onthulling fan 'n monumint foor Anita Andriesen, ‘n trefplak op 't plak der't se sels soa graag kwam," zei burgemeester Gerrit Krol vrijdagmiddag in restaurant De Zwarte Haan. Hij karakteriseerde de in 2008 overleden gedeputeerde en "Bildts Roasy" Anita Andriesen als een groot mens en groot bestuurder, die veel voor het Bildt en de provincie heeft betekend. "Anita kwam met 't provinsjale streekplan, 'Om de kwaliteit fan de romte'. Wonen Noordwest Friesland siet dat plan as een fan de groatste suksesfaktoren in 't festigingsklimaat hier op 't Bildt."

Bron: De Bildtse Post
link Lees verder >>

Leeuwarden, 19 oktober 2010

Shemsi schittert in 'The Voice'

Foto LC

Ze had als tiener al enkele hits, maar moest eerst haar school afmaken. The Voice of Holland biedt Shemsi Mushkolaj (29) uit Sint Jacobiparochie een tweede kans.

In Duitsland, waar ze opgroeide, stond de van oorsprong Kosovaarse Shemsi al korte tijd met haar muziek in de belangstelling, zelfs op MTV. Bijna zes jaar geleden emigreerde ze naar Nederland en begon een lerarenopleiding aan de NHL in Leeuwarden.

In september haalde ze haar felbegeerde diploma. Direct daarna ontdekte ze The Voice of Holland op internet.

Bron: Leeuwarder Courant
link Het optreden van Shemsi op YouTube >>

Oudebildtzijl, 19 oktober 2010

Woningen St. Anne feestelijk opgeleverd

Voor een aantal bewoners van de Middelweg Oost en het Negenmorgenspad in St. Anne is het vandaag een feestelijke dag. Zij kunnen namelijk terug naar hun geheel verbouwde woning. Manager Vastgoed Freerk Wind van Wonen Noordwest Friesland en wethouder Nel Haarsma van de gemeente het Bildt, hebben de bewoners in een feestelijke ambiance welkom geheten.

De oude woningen voldeden niet meer aan de eisen die tegenwoordig aan woningen mogen worden gesteld. Het betrof hier zaken als de technische staat van de woningen, het energieverbruik en de oppervlakte. Wonen Noordwest Friesland stond voor de keuze om de woningen ingrijpend te renoveren of te slopen. Sloop bleek de beste manier te zijn. In samenspraak met de bewoners is vervolgens het gehele traject in werking gezet.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>
link Bekijk video op YouTube >>

Oudebildtzijl, 19 oktober 2010

Bildtse fotograaf bekroond met waddengoud

De Bildtse fotograaf Geertjan Plooijer heeft van de Waddengroep het predikaat Bekroond met Waddengoud gekregen. Hij is een van de drie vakfotografen in Nederland die dit predikaat mogen voeren. Hij ziet dit dan ook als erkenning van zijn werk.

Geertjan heeft dit predikaat gekregen door zijn fotografie geinspireerd op het Waddengebied en de Fotografische workschops geinspireerd op het Waddengebied. De diverse publicaties van hem geven de mensen een beeld van het wad op een andere wijze en doende waddenzee recht aan voor de titel van werelderfgoed.

Bron: www.kunstinzicht.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 19 oktober 2010

Vissteiger Sint Annaparochie: project Deinende Dobber af

Wethouder Baukje Tol heeft vrijdag een nieuwe vissteiger aangeboden aan hsv de Deinende Dobber. Samen met 10 betonnen visplaatsen en 6 parkeerplaatsen aan de Koudevaart, is hiermee een tweejarig project met een totale investering van ca. € 60.000 van de hengelsportvereniging afgesloten.

Vorig jaar zijn al 20 betonnen visplaatsen bij Berltsum in gebruik genomen. Bij de Blikvaart zijn drie visplaatsen en een taludtrap aangebracht en de vissteigers bij Zwarte Haan zijn van gaas en antiworteldoek voorzien.

Bron: Franeker Courant

Sint Jacobiparochie, 18 oktober 2010

'Haitze Holwerda' charmant ouderwets

Het staat centraal in de actie 'Fryslan lest syn toppers', zaterdagmiddag was er een thematische wandeltocht en zaterdagavond was de première van de toneelbewerking. Er is geen jubileum voor nodig om de Friese klassieker 'De sûnde fan Haitze Holwerda' van Ulbe van Houten uit 1938 terug in het centrum van de aandacht te brengen.

Boer Haitze Holwerda uit de titel neemt drie 'ûngetiders' uit het Bildt aan om in vijf weken het hooi binnen te halen. Als de mannen het hooi door hard werken al na vier weken in de schuur hebben, weigert hij hun de toegezegde vijfde week uit te betalen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Drachten, 18 oktober 2010

Fietser ten val

De politie heeft zondagmiddag een verkeersongeval afgehandeld.

Daarbij fietsten een 18-jarige vrouw uit Sint Annaparochie en een 41-jarige vrouw uit Drachten op de Roef in zuidelijke richting. De 18-jarige kwam, door onbekende oorzaak, ten val met haar fiets.

Met pijn in haar buikstreek werd zij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis Nije Smellinghe.

Bron: www.politie.nl

Zwarte Haan,16 oktober 2010

Monument ter nagedachtenis aan Anita Andriesen

Foto gemeente het Bildt

Op vrijdag 15 oktober is bij Zwarte Haan een monument opengesteld ter nagedachtenis aan gedeputeerde Anita Andriesen. Zwarte Haan was de plek waar Anita graag kwam om even uit te waaien na de drukte die haar functie van gedeputeerde met zich meebracht. Die plek heeft architect Gunnar Daan geïnspireerd tot het ontwerp voor een monument: Twee grote roestvrij stalen zitbanken geplaatst op de kruin aan weerszijden van de zeedijk, met uitzicht over het Bildtse land en het Wad.

Na het overlijden van Anita Andriesen in december 2008, werd niet alleen door de gemeenteraad van het Bildt maar ook door diverse maatschappelijke organisaties en de bevolking de wens uitgesproken te komen tot een blijvend aandenken aan deze bijzondere Bildtse politica. Initiatiefnemers waren onder andere gemeente het Bildt, Wonen Noordwest Friesland, Stichting Bildtse Belangen en Friesland Bank.

Bron: gemeente het Bildt

Berlikum, 18 oktober 2010

Automobiliste raakt rijbewijs kwijt

De politie heeft zondagmiddag verkeerscontroles gehouden op diverse locaties in de gemeentes Het Bildt, Menaldumadeel, Ferwerderadeel en Leeuwarderadeel. Op de Hemmemawei ter hoogte van Berlikum passeerde de 26-jarige automobilist uit Sint Annaparochie de laserpistoolcontrole met 138 kilometer per uur terwijl hier een maximum toegestane snelheid van 80 kilometer per uur geldt. Een overschrijding met 58 kilometer per uur waarna haar rijbewijs werd ingevorderd en proces-verbaal werd opgemaakt.

Op ditzelfde punt werden drie bekeuringen uitgedeeld aan automobilisten voor overschrijding van de maximum snelheid en eenmaal voor het inhalen over een doorgetrokken streep. De controles vonden ook plaats op de Ljouwerterdyk waarbij een motorfietser de maximum snelheid overschreed. Op de Stienzerhegdyk ging een automobilist 27 kilometer per uur te hard. Op de Breedyk werd een bekeuring uitgeschreven aan twee bromfietsers vanwege de snelheid. Bij een bromfietser werd een fietser meegetrokken. Ook hier werd een bon voor uit geschreven.

Bron: www.politie.nl

Zwarte Haan,16 oktober 2010

Gedenkmonument voor Anita Andriesen onthuld

De onthulling van het monument voor Anita Andriesen verregende gistermiddag. Thomas Kuiken haalde de microfoon weg voor het water. FOTO NIELS WESTRA(gescand)

Voor de in december 2008 overleden Friese gedeputeerde Anita Andriesen is sinds gisteren een monument bij Zwarte Haan. De PvdA-politica ging graag naar de dijk bij Zwarte Haan om uit te waaien na de aan haar functie verbonden drukke werkzaamheden. Daarom is juist deze rustige plek in het Bildt gekozen als herinneringsplaats.

Twee grote roestvrijstalen banken staan er, die haar naam met geboorte- en sterfdatum dragen. Het ontwerp is van architect Gunnar Daan. De architect liet zich inspireren door de omgeving. De banken zijn aan weerszijden op de kruin van de dijk geplaatst. De ene biedt uitzicht over het Wad, de andere een blik over het weidse Bildtse landschap.

Na het overijlden van Andriesen werd niet alleen door de gemeenteraad maar ook door diverse maatschappelijke organisaties en de bevolking de wens uitgesproken om een blijvend aandenken aan de bijzondere Bildtse. De gemeente het Bildt, Wonen Noordwest Friesland, Stichting Bildtse Belangen en de Friesland Bank namen het initiatief.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 16 oktober 2010

Ziek kind in de watten leggen, net wat voor Muriël

Eén op de drie Friezen doet vrijwilligerswerk. Toch blijven er veel nieuwe onbetaalde krachten nodig. Gistermiddag wierven Leeuwarder organisaties voor de derde keer vrijwilligers op de vrijwilligersmarkt in het Fries Natuurmuseum.

Ze waren nog maar net binnen of ze hadden al beet. Edwin Dijkstra (19) uit Jorwert, Annelies Niehaus (21) uit Leeuwarden en Muriël Mulder (20) uit Sint Annaparochie hebben zich meteen ingeschreven bij het Rode Kruis voor vrijwilligerswerk bij kinderhospice Mappa Mondo in Wezep. "Chronisch zieke kinderen een week in de watten leggen, net wat voor ons", zegt Annelies.

Edwin, Annelies en Muriël doen de volwassenen-vwo. Ze willen geneeskunde studeren. Zodoende willen ze vast wat ervaring opdoen met vrijwilligerswerk in de zorg. "Het helpt je ook beter door de selectieprocedure te komen", geeft Edwin toe. "Maar het gaat ons echt om de ervaring." Bij het weekje werken in het kinderhospice blijft het niet. De drie scholieren hebben de handen vol folders. "Ik ga me ook inschrijven als activiteitenbegeleider voor het MCL", weet Muriël nu al.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 16 oktober 2010

Bedrijven zonder opvolger verergeren krimpproblemen

De komende vijf jaar stoppen zo’n honderdduizend ondernemers in Nederland met hun bedrijf. De reden daarvan is vooral de vergrijzing. De Kamer van Koophandel vreest dat een groot deel van de bedrijven niet meer zal worden overgenomen door jonge ondernemers. Bedrijfsovername vormt een snel groeiend probleem, zeker in krimpgebieden, waarschuwt de instantie.

De eigenaar van Café Het Wapen van ’t Bildt in Sint Annaparochie wil al twee jaar stoppen. "Ik wil er het liefst zo snel mogelijk uit", zegt kroegbaas Piet van Kooten (56). Het bruine café staat via een makelaar te koop op internet. "En ook iedereen in het café weet dat ik een opvolger zoek." Het is nog niet genoeg om een opvolger te vinden die ook wil investeren. "Het is een goed draaiend café en je zou er ook mooi een restaurantje bij kunnen maken", zegt Van Kooten.

Potentiële kopers die langs zijn geweest konden niet bij de bank terecht. "Ze kunnen geen geld krijgen", zegt Van Kooten. Via het project Venturi hoopt de kroegbaas nu een overnamekandidaat te vinden. "Met de subsidie is het misschien wel mogelijk."

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Minnertsga, 15 oktober 2010

Rally Minnertsga: 'In barrel van 500 euro naar Dakar'

7200 Km afleggen in 24 dagen, in een auto van bijna twintig jaar oud die ze voor 500 euro kochten van een boer bij Dokkum. Simon Aartsema en Ilco Sieswerda maken de tocht om het avontuur en omdat ze zo leeftijdgenoten in Gambia kunnen helpen. Op 6 november vertrekken ze vanuit Amsterdam.

Simon Aartsema uit Minnertsga en Ilco Sieswerda uit Suamar, 20 en 21 jaar oud, kennen elkaar van de Friese Poort in Drachten waar ze eerder dit jaar zijn geslaagd voor de mbo-studie megatronic. Enkele klasgenoten hadden het plan om mee te doen aan de Amsterdam – Dakar Challenge: in een auto van hooguit 500 euro naar Dakar rijden waar de auto voor een goed doel wordt geveild.

De twee vrienden hoorden die verhalen geïnteresseerd aan en besloten hun ambitieuze klasgenoten te verrassen door ook in een barrel aan de start te verschijnen. De klasgenoten kregen het niet voor elkaar, Sieswerda en Aartsema wel.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 14 oktober 2010

Hoe de slager vertrok uit Sint Jabik

Uit het centrum van Sint Jacobiparochie zijn de laatste decennia tal van winkels vertrokken. FOTO LC/PAUL JANSSEN (gescand)

Het verhaal van Sint Jacobiparochie is het verhaal van alle dorpen in Noord-Friesland van beperkte omvang. De bakker en de slager verloren er de slag met de grootgrutters in de centrumplaatsen. Brand de Haan zag hoe de dorpswinkels een voor een hun deuren sloten.

Zo'n 1700 inwoners telt Sint Jacobiparochie, Sint Jabik in het Bildts. De Haan wil toch even gezegd hebben: "Voor zo'n klein dorp doen wij het helemaal niet zo gek, wat winkels betreft."

Met hulp van zijn vrouw -"een geboren en getogen Bildtse" - komt hij tot acht zaken. Er is een dorpssuper, een kapsalon, een feestwinkel, een fietsenzaak, een winkel met restverkoop, een antiekzaak, een bloemenboetiek en een fotografiezaak.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Vrouwbuurtstermolen, 14 oktober 2010

Een zware kraan plaatst een legger voor de nieuwe brug over de Súdhoekster Faart bij Vrouwbuurtstermolen. FOTO NIELS WESTRA (gescand)

Nieuwe leggers voor brug elfstedenroute

De Mammoet kraan tilt een van de tien leggers op zijn plaats bij de nieuwe brug over de Súdhoekster Faart bij Vrouwbuurtstermolen.

De brug ligt in de nieuwe noordelijke elfstedenvaarroute, die toeristen naar dit deel van de provincie moet lokken. Werkers van Jansma Wegen zijn in opdracht van de provincie tot de kerst bezig met de overspanning. Ze gebruiken een kraan met een hef-vermogen van 500 ton.

Autoverkeer ondervindt nauwelijks hinder van het werk, aldus Alfred Stiksma van de Drachtster bouwonderneming.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 13 oktober 2010

Infocentrum St.-Jacob over Jabikspaad gaat definitief door

Vertegenwoordigers van diverse organisaties heffen het glas op het nieuws dat de Europese Unie meebetaalt aan het informatiecentrum over het Jabikspaad. (foto Jan Bonefaas)

De champagnekurken knalden maandagmiddag in het Jabikshuus achter De Groate Kerk. Stichting Alde Fryske Tsjerken had haastig een feestelijk samenzijn belegd om het goede nieuws uit Brussel te vieren. Zoveel mogelijk partners en 'donateurs' waren daarbij aanwezig. Zij zagen ook dat De Groate Kerk in een opvallende gele kleur geverfd is: de oorspronkelijke kleur.

De EU draagt € 141.500 bij aan het informatiecentrum over het Jabikspaad. Het geld komt uit het Europees Landbouwfonds Plattelandsontwikkeling. Gemeente het Bildt doneerde eerder al een ton, de provincie € 41.500, Bildtse Belangen € 50.000, Wonen Noordwest Friesland € 15.000, VSB Fonds € 25.000 en de bewoners van St.-Jacob haalden € 7.000 op in een collecte. Er rest nog een tekort van € 8.000. maar "daar zal het niet om overgaan." beloofde directeur Gerhard Bakker van Stichting Alde Fryske Tsjerken maandag.

Bron: De Bildtse Post
link Lees verder >>

Sint Jacobiparochie, 13 oktober 2010

Foto LC/Niels Westra

Poolse plukt appels in Sint Jacobiparochie

Een fris gezicht tussen frisse appels. De Poolse Gosia Zawadska heeft het naar haar zin bij de appelpluk op het bedrijf van Dirk en Griet de Groot in Sint Jacobiparochie.

Het echtpaar, dat op 17 hectare appels, pruimen en peren teelt, spreekt van een goede appeloogst.

"Qua volume doet de Elstar het iets minder dan vorig jaar, maar de Rode Boskoop is top." De Groot verwacht dat de oogst nog twee weken duurt.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Anne, 13 oktober 2010

Dumper ôffal bestraft

In man (56) út Sint Anne is oanhâlden, fanwege it yllegaal dumpen fan ôffal. De man hie yn july guod dumpt op in plak oan it begjin fan de Slachtedyk, by Easterbierrum. Dat is in plak dêr't wol faker yllegaal ôffal fûn is. De plysje wie der ek bekend mei.

It ôffal is ûndersocht. Doe waard dúdlik dat it ôfkomstich wie fan in bedriuw. De man is oanhâlden en hat bekend. Hy hat in proses-ferbaal krigen.

Bron: Omrop Fryslân

Sumar, 12 oktober 2010

Fries avontuur in Dakar

Symon (links) en Ilco doen mee aan de
Amsterdam Dakar Challenge. Foto: dé Weekkrant

Een reis van 7.200 kilometer en 24 dagen. Dat is de trip die Ilco Sieswerda en Symon Aartsma gaan maken. In een Daihatsu Feroza rijden ze van Amsterdam naar Dakar. De twee willen geld inzamelen voor Gambiaanse jongeren.

De vrienden Ilco (20) uit Sumar en Symon (21) uit Minnertsga stappen op 6 november in hun Diahatsu Feroza. De twee doen mee aan de Amsterdam Dakar Challenge, een 7.200 kilometer lange trip voor avonturiers zonder budget. "Met beperkte middelen probeer je de eindbestemming te bereiken. Een geweldige uitdaging", zegt Ilco.

De auto mag niet meer dan 500 euro kosten, waarna er voor maximaal 250 euro aan gesleuteld mag worden. Ilco: "De auto is 'woestijnproof' gemaakt met muggengaas. Ook is op het dak een slaapcabine geplaatst en is er een keukentje gerealiseerd."

Bron: dé Weekkrant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 12 oktober 2010

Sollicitanten genoeg, geen burgemeester

De Friese gemeente Het Bildt is sinds 1 mei 2010 op zoek naar een nieuwe burgemeester. Tussen de dertien sollicitanten zaten tot nu toe geen geschikte kandidaten.

"Ik kan me niet herinneren dat dit eerder is gebeurd", zegt Hein Tromp, kabinetchef van de Commissaris van de Koningin van de provincie Friesland. Hij was samen met de Commissaris nauw betrokken bij de sollicitatieprocedure van de dertien kandidaten. Daar zat echter geen geschikte kandidaat voor de burgemeesterspost tussen. De vacature staat nog open. Stelt de gemeente niet te hoge eisen? Tromp: "In de selectie van kandidaten zat te weinig kwaliteit. Dat is jammer."

Bron: Nederlands Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Zwarte Haan, 12 oktober 2010

Monument Anita Andriesen

foto: Varkevisser fotografie

Op vrijdag 15 oktober aanstaande zal om 15.30 bij Zwarte Haan een monument worden opengesteld ter nagedachtenis aan gedeputeerde Anita Andriesen.

Zwarte Haan was de plek waar Anita graag kwam om even uit te waaien na de drukte die haar functie van gedeputeerde met zich meebracht. Die plek heeft architect Gunnar Daan geïnspireerd tot het ontwerp voor een monument: Twee grote roestvrij stalen zitbanken geplaatst op de kruin aan weerszijden van de zeedijk, met uitzicht over het Bildtse land en het Wad.

Na het overlijden van Anita Andriesen in december 2008, werd niet alleen door de gemeenteraad van het Bildt maar ook door diverse maatschappelijke organisaties en de bevolking de wens uitgesproken te komen tot een blijvend aandenken aan deze bijzondere Bildtse politica.

Bron: www.bildtweb.nl

Sint Annaparochie, 12 oktober 2010

Kunstwerk als protest het Bildt

Beeldend kunstenaar Ron Schaft uit Sint Annaparochie luidt de noodklok. In de speerpunten van de nieuwe fusiegemeente Middelsee is volgens Schaft niks te vinden over het cultuurbeleid. Daarom zet hij op 5 december een enorme houten opwindsleutel in het Henk Hornstrapark neer. "Zij zijn zo druk bezig met fusies en centraliseren en vergeten daarbij wat echt belangrijk is. Cultuur raakt ook veel burgers", aldus de kunstenaar.

Hij pleit voor meer ruimte om onafhankelijk van subsidies te kunnen werken, in letterlijke en figuurlijke zin. "Zelfs op het gemeentehuis worden sinds enkele jaren geen exposities meer vertoond, omdat de ruimte niet geschikt zou zijn. Als het daar al niet mag, laat staan wat er dan in de omgeving wordt toegestaan."

Schaft heeft de gemeente op de hoogte gesteld van zijn actie. Daar laten ze hem zijn gang gaan. "Iedere kunstenaar staat vrij een mening over een bepaald onderwerp te geven. Hij doet het op deze manier", reageert voorlichter Simon Bosma.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jabik, 11 oktober 2010

Jild Europa foar Groate Kerk

De stifting Alde Fryske Tsjerken krijt goed 140.000 euro fan 'e Europeeske kommisje foar it ferbouwen fan de Groate Kerk yn Sint Jabik. Der is no mei-inoar fjouwer ton beskikber foar it projekt. Fan dat jild wurdt ûnder oare in ynformaasjesintrum oer it Jabikspaad boud yn it foarportaal fan de tsjerke. Ek wurdt it ynterieur fan de tsjerke oanpakt.

Neist De Europeeske kommisje stekke ek de gemeente It Bilt en de provinsje in soad jild yn it projekt.

Bron: omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje >>

St.-Annaparochie, 11 oktober 2010

Gemeente het Bildt werkt aan een beter milieu

De gemeente heeft als werkgever veel mogelijkheden om bij te dragen aan een beter milieu. Met de invoering van interne milieuzorg gaat de gemeente het Bildt hiermee aan de slag en maatregelen treffen die gericht zijn op de verbetering van het milieu.

De gemeente wil het goede voorbeeld geven als het gaat om energiebesparing en het verminderen van afval. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld met daarin een lijst van maatregelen die toegepast kunnen worden op het gemeentehuis. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van isolatie, automatische uitschakeling van verlichting bij afwezigheid en bij aanschaf van apparatuur te letten op het verbruik.

Bron: gemeente het Bildt

Ljouwert, 11 oktober 2010

Provinsje: besunigje op diken

De kommende jierren wurdt sa'n 10 miljoen euro besunige op de oanlis fan diken yn Fryslân. Der komt gjin fytstunnel yn de dyk by Holwert. Der komt gjin paralleldyk neist de dyk fan Koatstertille nei Drachten en it lânbouferkear tusken Stiens en Sint Jabik krijt ek gjin eigen dyk. Dat stiet yn it nije útfieringsprogramma ferkear en ferfier fan de provinsje.

De provinsje set ek útein mei it oerdragen fan provinsjale diken oan gemeenten. It giet foarearst allinnich om de dyk fan Harns nei Sint Anne, de N393. As dy proef slagget folgje mooglik noch tusken de fiif en tsien oare provinsjale diken.

Bron: omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje >>

Minnertsga, 11 oktober 2010

Jongetje teruggevonden na burgernetactie

De politie heeft zondagavond samen met 68 deelnemers van Burgernet uitgekeken naar een 13-jarige inwoner van Minnertsga die door zijn moeder als vermist was opgegeven. De jongen had zondagochtend vroeg zijn ouderlijke woning verlaten. Toen hij ’s avonds nog niet was teruggekeerd besloot zijn moeder de politie te waarschuwen.

De centralist van de Meldkamer Fryslân startte hierop een Burgernetactie. Samen met 68 Burgernetdeelnemers keken agenten uit naar de jongen. Eén van de Burgernetdeelnemers vond de jongen. Hij werd dan ook weer snel herenigd met zijn ongeruste moeder.

Bron: www.politie.nl

Stiens, 9 oktober 2010

De weg is het doel

Hij laat zijn visitekaartje van de Stenden University zien. Wiep Koehoorn (52) is er senior consultant. Maar het gaat om de achterkant van het kaartje. Iedereen bij Stenden heeft daar een 'My Contribution Statement' staan. Dat van Koehoorn is kort en krachtig: 'Ultreia'. Het is de middeleeuwse pelgrimsgroet en -wens en betekent zoveel als: voorwaarts, ga door, geef niet op!

"Sinds ik in het onderwijs begon, ben ik gegrepen door het ideaal dat dit de sleutel kan zijn voor een betere wereld", licht hij toe. "Het klinkt idealistisch, maar ik geloof zeker dat onderwijs kan bijdragen aan de kwaliteit van het leven."

En ja, pelgrimeren kan die bijdrage ook leveren. Een pelgrimage kan je tot een ander mens maken. Lang had Koehoorn, lid van de Protestantse Gemeente te Stiens en naar eigen zeggen een nuchtere man, daar geen idee van. "Wij waren geen wandelaars." Maar zijn vrouw Durkje en hij zijn al jaren in de ban van de Camino, de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

St.-Annaparochie, 9 oktober 2010

Gemaksgroente uit Sint Annaparochie

Zeven dagen per week lossen vrachtwagens duizenden kilo's groente bij Hessing in Sint Annaparochie. Een dag later ligt de groente gewassen, gesneden en verpakt bij horecabedrijven, in bedrijfskantines en instellingkeukens. De productverscheidenheid is groot. Hessing heeft met gemak 650 producten in het assortiment. "Dat is veel, maar met die al varianten rauwkost, roerhak- en wokmixen tikt het snel aan", verklaart bedrijfsleider Martin Schaap uit Makkum.

Hessing streek drie jaar geleden neer in Sint Annaparochie. Het moederbedrijf staat in het West-Friese Zwaagdijk waar groenteteler Jan Hessing veertig jaar geleden een groentesnijderij begon. Een gouden greep, want de gesneden en verpakte groente is niet meer weg te denken uit het supermarktschap. Inmiddels telt het bedrijf vijfhonderd medewerkers in Zwaagdijk en tweehonderd in het Brabantse Uden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Ferwert, 8 oktober 2010

Samenwerking Middelsee nog niet rond

De raad van Ferwerderadiel heeft gisteravond het besluit over vergaande samenwerking met de drie omliggende gemeenten uitgesteld. Burgemeester en wethouders moeten opnieuw om tafel met de andere partners.

De raden van de gemeenten, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel en Het Bildt, gingen wel akkoord. De burgemeesters van deze gemeenten reageren teleurgesteld op de gang van zaken in Ferwert. Maandag is er overleg over de ontstane situatie.

Naast onvrede over een aantal details van de overeenkomst vreest een deel van de raad van Ferwert te veel invloed te verliezen. "Wy drige te degradearjen ta klapfee foar it kolleezje", aldus FNP'er Bauke van der Heide.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

St.-Annaparochie, 8 oktober 2010

Johanna Koopmans kwartaalwinnaar Containerloterij

Foto: gem. het Bildt

Mevrouw Johanna Koopmans uit St.-Annaparochie is de kwartaalwinnaar geworden van de Containerloterij. Op woensdag 6 oktober mei kwam wethouder Boukje Tol van de Gemeente het Bildt haar de kwartaalprijs, een cheque van 25 euro, met een bloemetje overhandigen.

De Containerloterij is een initiatief van Omrin en de Gemeente het Bildt. Gedurende een jaar wordt elk kwartaal een aantal willekeurige containers in de gemeente gecontroleerd. De inhoud van de container wordt door Omrin beoordeeld op hoe het afval is gescheiden. Zit bijvoorbeeld alle restafval in de juiste container, of is alle gft-afval wel in de groene bak terechtgekomen? Uit steekproeven van Omrin bleek dat mevrouw Koopmans het afgelopen kwartaal het best het afval had gescheiden.

Bron: gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 8 oktober 2010

Foto: LC

Groei groentesnijderij Hessing

Groentesnijderij Hessing in Sint Annaparochie maakt een stormachtige groei door. Het bedrijf streek drie jaar geleden neer in het Bildt. Inmiddels heeft het 65 medewerkers op de loonlijst staan en maakt het gebruik van circa vijftien Polen.

De bloei is te danken aan de grote orderstroom van overbuurman, groentegroothandel Smeding.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 8 oktober 2010

Aanstelling burgemeester het Bildt later

De gemeente het Bildt moet langer wachten voor duidelijk is wie als nieuwe burgemeester in de gemeente aan de slag gaat. Commissaris van de Koningin John Jorritsma kon uit de sollicitanten geen selectie van benoembare kandidaten samenstellen. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, die uit zo'n selectie een verdere keus moet maken, is dit met hem eens.

De commissaris wil nu de zaak met de gemeente bespreken. Zijn bevindingen zal hij vervolgens voorleggen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze kan besluiten om de vacature opnieuw open te stellen.

De verwachting was dat de nieuwe burgemeester in januari zou kunnen beginnen. Doordat voorlopig nog geen kandidaat is voor te dragen, is dat niet meer haalbaar. Hoelang de ontstane vertraging duurt, is nog niet duidelijk. Vast staat wel dat het Bildt een nieuwe burgemeester krijgt.

Bron: Franeker Courant

Ferwert, 7 oktober 2010

Gjin beslút yn Middelseeferbân

Gemeentehuis Ferwerderadiel

De ried fan Ferwerderadiel hat it beslút oer mear gearwurking yn Middelseeferbân útsteld. Se wolle earst mear dúdlikheid oer de finânsjes, de takomstige organisaasje en it foech dat de rieden hâlde. It kolleezje moat dit útsykje en dan prate se mei in wike as fjouwer wer oer it foarstel.

De Middelseegemeenten Ljouwerteradiel, It Bilt en Menameradiel hawwe tongersdeitejûn wol ynstimd mei it foarstel ta fierdere gearwurking.

Yn Ljouwerteradiel wie dat mei it minimale ferskil fan ien stim, sân foar en seis tsjin. Yn It Bilt wiene alve leden foar en fjouwer tsjin en de ried fan Menameradiel gie unanym akkoart mei it foarstel.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Boargemaster Van den Berg fan Ferwerderadiel >>
Omrop Fryslân Harm de Kroon fan de PvdA yn Ljouwerteradiel >>

Leeuwarden, 6 oktober 2010

Bijzondere show Menaldum en Minnertsga op Taptoe Leeuwarden

Taptoe Leeuwarden 2009, foto LC

De muziekkorpsen en dansgroepen van CMH Menaldum en Oranje Minnertsga gaan samen een bijzonder optreden verzorgen tijdens de Internationale Taptoe Leeuwarden. Deze Taptoe, die bekend staat als de grootste en beste van Nederland, vindt plaats op 9 oktober in het WTC Expo Center. Menaldum en Minnertsga zijn gevraagd om een act in te studeren op het thema 'Muziek en Sport'.

Artistiek leider van Taptoe Leeuwarden, Piet van Houten, is elk jaar weer op zoek naar een unieke act die bij het thema past. "Menaldum en Minnertsga gaan het thema uitbeelden", legt hij uit. "We hebben een speciaal muziekstuk laten arrangeren en samen met de korpsen is er een hele act met dans en beweging omheen gemaakt. Het is voor beide verenigingen een geweldige kans om op Taptoe Leeuwarden te staan. Ze zijn heel erg gemotiveerd om hun visitekaartje af te geven, dus ik verwacht er veel van."

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Ljouwert, 6 oktober 2010

De takomst fan de tsjerkegebouwen

foto omrop Fryslân

Yn Fryslân stean in hiel protte tsjerkjen. Benammen de âlde tsjerken ha in wichtige betsjutting foar it kultuerhistoarysk erfguod fan de provinsje. In protte tsjerken wurde noch brûkt as tsjerke, mar hieltiid mear komme leech te stean en soene foar it behâld in nije funksje krije moatte.

Yn Sint Jabik is dat goed slagge. Al tritich jier lyn is de Groate Kerk omboud ta in goedrinnend kultureel sintrum. Mar no moat der ek foar de Van Harenskerk yn it buordoarp Sint Anne in nije funksje fûn wurde. Dat is net maklik.

Tsjerken binne faak grut en djoer yn ûnderhâld. Hielendal as in tsjerke in ryksmonumint is, mei en kin der net in protte oan feroare wurde.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Sjoch nei Alde Fryske Tsjerken (diel 4) >>

St.-Annaparochie, 5 oktober 2010

Litouwse delegatie bezoekt het Bildt

Op maandag 4 oktober is een delegatie van 30 personen uit Litouwen op het Bildt gearriveerd. De delegatie is afkomstig van de gemeente Panevezys Rajonas. Met deze gemeente heeft de gemeente het Bildt een samenwerkingsverband. Samen met de gemeente het Bildt en de Bildtse dorpen hebben de bestuurders uit Litouwen besproken hoe naar Bildts voorbeeld leefbaarheidsprojecten in Litouwen kunnen worden opgezet. Dinsdag 5 oktober wordt de delegatie officieel ontvangen door het college van burgemeester en wethouders.

De gemeenten het Bildt en de Litouwse gemeente Panevezys Rajonas hebben begin dit jaar tijdens een bezoek in Litouwen afgesproken, om samen met de Bildtse verenigingen van Plaatselijk Belang en de Federatie van dorpen in de Panevezys Rajonas te gaan samenwerken op het gebied van plattelandsontwikkeling. Als belangrijkste onderwerpen staan het ontwikkelen van dynamische dorpen, actieve dorpsgemeenschappen en belangrijke leefbaarheidsvoorzieningen voor dorpen op de agenda.

Bron: gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 4 oktober 2010

Samen treden ze naar voren

Ellen Floris en Bowe Roodbergen

Ze wonen er al sinds 1999 maar vorig jaar waren Ellen Floris (53) en Bowe Roodbergen (56) pas helemaal klaar met de verbouwing van hun huis aan de Nieuwebildtdijk in Sint Annaparochie. Twee aaneensluitende dijkhuisjes en twee schuren gingen volledig op de schop om te worden omgetoverd tot een woonhuis met galerie en atelier. Eigenlijk wilden ze van een van de huisjes een bed & breakfast maken, maar van dat idee stapten ze af toen ze zich realiseerden dat ze dan nooit meer tijd voor zichzelf zouden hebben. Nu is het huisje. dat is voorzien van een kleine keuken en badkamer, bij de galerie getrokken, die ze via een deur in hun eigen woonruimte kunnen betreden.

Floris en Roobergen zijn allebei autodidact. Naast hun werk als kunstenaar hebben ze allebei een parttimebaan. Een leraar op de middelbare school zei wel eens: 'jij kunt goed tekenen, daar moet je iets mee doen', maar ik mocht van mijn ouders niet naar de kunstacademie. Met een kunstopleiding kon je je brood niet verdienen, zeiden ze. Dus ben ik begonnen als tandartsassistente en daarna ben ik in de psychiatrie en zwakzinnigenzorg terechtgekomen", vertelt Ellen Floris. Sinds ik in Fryslân woon, werk ik als archiefmedewerker bij het Friesland College: Ook haar man koos aanvankelijk niet voor de kunsten. "Ik zit al sinds m'n 23e in de zorg. Ik ben verpleegkundige, heb in de verstandelijk gehandicaptenzorg gewerkt en werk nu in de psychiatrie", aldus Roodbergen.

Bron: Friesch Dagblad
link Het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtzijl, 4 oktober 2010

Foto LC

Met de kiddybus naar school

Voor sommige kinderen in Oudebildtzijl is het vervoer van en naar school een klein feestje. Zittend in een zogenaamde kiddybus worden ze dagelijks gehaald en gebracht door gastouder Lutske Spoelstra van kinderopvang Bern te plak.

Zelfs op regenachtige dagen is het prettig toeven in de kindertaxi, dan gaat namelijk gewoon de regenkap omhoog. De komst van de kiddybus was niet alleen een groot plezier voor de kinderen, maar ook voor hun ouders. Zij bedachten de naam voor het karretje.

Op de foto: de kiddybus in Oude Bildtzijl met daarin Joar (1), Freya (1), Sjoerd (3), Tijmen (1), Ruben (3) en Jonas (3).

Bron: Leeuwarder Courant
GEHOORD EN GEZIEN

Oudebildtzijl, 4 oktober 2010

Gemeente deelt appels uit tijdens Bewegen voor Overleven

Zaterdag 2 oktober was de gemeente het Bildt vertegenwoordigd tijdens Bewegen voor Overleven. In Oudebildtzijl deelden het college en medewerkers van de gemeente het Bildt appels en ansichtkaarten uit aan de wandelaars van deze tocht.

Het doel van de stichting Bewegen voor Overleven is het ondersteunen van maatschappelijke projecten en organisaties op het gebied van borstkankerzorg. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor de risico’s op borstkanker en het leven met en na borstkanker.Dit doet de stichting door sportieve evenementen te organiseren, zoals wandelen en hardlopen.

Minimaal de helft van het startgeld van de deelnemers gaat naar diverseborstkankerprojecten.

Bron: gemeente het Bildt
link Foto's op www.bewegenvooroverleven.nl >>

St.-Jacobiparochie, 4 oktober 2010

Dokter Klatter bouwt huisartsenpraktijk

Door Burgemeester en Wethouders van de gemeente het Bildt is met ingang van donderdag 30 september 2010 gedurende zes weken bij de afdeling Wonen op het gemeentehuis het ontwerpbestemmingsplan "St.-Jacobiparochie – Kadal (huisartsenpraktijk)" ter inzage gelegd.

Dit bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het realiseren van een huisartsenpraktijk met een apotheek. Het plangebied is gelegen op de hoek van de Geert Veenhuizenstraat en de Kadal te St.-Jacobiparochie.

Bron: gemeente het Bildt

Leeuwarden, 3 oktober 2010

Vierde editie Bewegen voor Overleven

Zo'n 1750 lopers en wandelaars hebben zaterdag deelgenomen aan de vierde editie van Bewegen voor Overleven, de tocht van de gelijknamige stichting die aandacht wil vragen voor vrouwen en mannen met borstkanker.

De wandeling volgt een deel van de pelgrimsroute het Jabikspaad. Dit jaar werd wegens een verbouwing van de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie - het startpunt van het Jabikspaad - vertrokken uit Sint Annaparochie. De finish was na 21 kilometer in de Harmonie in Leeuwarden.

Op de foto: de tent halverwege de Langebuorren in Stiens waar slager Brolsma in totaal 300 liter soep uitdeelde.

Bron: Leeuwarder Courant

St.-Annaparochie, 2 oktober 2010

Veel belangstelling voor de huisdierenkeuring

Zaterdag 2 oktober kon je je favoriete huisdier laten keuren in Dorpshuis de Utwyk. Na de keuring was er een gezellig vijfuurtje om even lekker bij te kletsen, voetbalspel voor de kids en nog veel meer.

Er was veel belangstelling voor de huisdierenkeuring. Prachtige konijnen, parkieten, poezen, honden en kippen zijn door een deskundige jury beoordeeld. Er waren ook nog leuke prijsjes te winnen.

 

Bron: www.nij-altoenae.nl
link voor nog meer foto's >>

St.-Annaparochie, 1 oktober 2010

'De mens' in het gemeentehuis

Onze plaatsvervangend burgemeester van Het Bildt, Gerrit Krol heeft vanmorgen officieel de proefdruk 'De Mens' in ontvangst genomen van Ron Schaft, om deze een plaats in het gemeentehuis te geven welke voor iedere Bilkert vrij toegankelijk is.

De gratis uitgifte van deze prent in een oplage van 50 stuks, konden Bilkerts per mail reserveren. Binnen 30 uur was de oplage volgeboekt. In totaal hebben 534 belangstellende (oud-)Bilkerts uit alle windstreken en plaatsen uit Nederland gereageerd.

Hoewel gebonden aan de oplage kan Ron de overige 484 Bilkerts symbolisch de prent schenken door de proefdruk 'De Mens' officieel te overhandigen aan de plaatsvervangend burgemeester van Het Bildt Gerrit Krol.

Bron: www.bildtweb.nl

Sint Annaparochie, 1 oktober 2010

Automatisch brandalarm blijkt oververhitte motor

Foto M. Stienstra, 112 Fryslân

Vrijdagavond kwam er een automatisch brandalarm binnen bij zorgcentrum aan de Wassenaarstraat. Ter plaatse gekomen van de brandweer, die op zo'n 50 meter van het complex zit, blijkt het te gaan om een oververhitte koelmotor in een aula in het zorgcentrum.

Omdat er rookontwikkeling was in de hal, werd er direct opgeschaald naar het sein "middelbrand" en werd het korps van Menaldum voor bijstand geroepen. Brandweerlieden hebben een binnenaanval gedaan en merkten al gauw op dat er olie op de hete motor lekte, wat de rook veroorzaakte.

Naast de brandweer inzet van Sint Annaparochie en Menaldum, kwam ook de OVD Noord-West ter plaatse en een ambulance uit voorzorg.

Bron: 112 Fryslân
link Bekijk de foto's en de video op 112 Fryslân >>

Leeuwarden, 1 oktober 2010

Vrouw gewond bij aanrijding

De politie heeft donderdagmiddag een aanrijding op de mr. P.J. Troelstraweg afgehandeld. Daarbij raakte een 21-jarige inwoonster van Sint Annaparochie gewond.

Door nog onbekende oorzaak botste de vrouw op de kruising met de Vierhuisterweg tegen de auto die bestuurd werd door een 51-jarige inwoner van Leeuwarden.

De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

Bron: www.politie.nl

Minnertsga, 1 oktober 2010

Nieuwe naam voor appartementencomplex

Dinsdag 28 september 2010 was het dan eindelijk zover. De naam van het appartementencomplex werd onthuld en hiervoor had Wonen Noordwest Friesland met medewerking van Paul van Ons Huis de hal van het complex omgetoverd tot een gezellige knusse ruimte met tafels stoelen en statafels. Alle bewoners met naaste familie waren aanwezig toen de oudste bewoner de heer Piet Spoelstra het doek van de gevel trok en de naam "Nij Hermana" tevoorschijn kwam.

Ook wethouder Nel Haarsma was aanwezig. Zij had 2 oktober 2008 de eerste paal geslagen. In haar toespraak ging zij nog even nader in over de waarde van dit soort complexen met betrekking tot de sociale contacten. Voor de bewoners geeft dat een meerwaarde die niet onderschat moet worden. In elk geval zijn de huidige bewoners zeer ingenomen met hun nieuwe woonomgeving. Ook voorzitter van Plaatselijk Belang Nico Zonderland sprak over het belang van dit soort woningen voor de leefbaarheid van het dorp. Hij refereerde ook aan het onderzoek wat hierover in 2005 is gehouden in het dorp over seniorenwoningen. Toen al bleek dat dit soort complexen in een behoefte voorziet.

Bron: www.minnertsga.org
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 30 september 2010

Zorg actiegroep over asielzoekers

De gemeente Het Bildt moet er bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op aandringen dat er geen asielzoekers op straat komen te staan. Hanneke Waterman sprak gisteravond namens VluchtelingenCordon en Noodopvang Friesland tegenover de raadsleden haar zorg uit. Volgens Waterman moeten asielzoekers soms naar het vertrekcentrum in Ter Apel, terwijl er nog een procedure loopt.

"Als ze dit weigeren, moeten ze in elk geval het azc verlaten en hebben dus geen recht meer op voorzieningen. Dan moeten ze op straat zien te overleven." Om dit te voorkomen moet het COA met de gemeente bindende afspraken maken, aldus het VluchtelingenCordon en Noodopvang Friesland.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 30 september 2010

Cheques uitgereikt aan goede doelen

foto gemeente het Bildt

Op 29 september tijdens de RadeRaad werden doorwethouder Boukje Tol cheques uitgereikt aan drie organisaties op het gebied van vluchtelingenzorg, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. Uit handen van Boukje Tol kregen Amnesty International, ZOA Vluchtelingenzorg en Simavi ieder een gemeentelijke bijdrage ontvangen. De bijdrage voor de drie organisaties is gebaseerd op de opbrengsten uit de collecten die in 2010 in de gemeente zijn gehouden.

In totaal stelt de gemeente een bedrag beschikbaar van € 4500 euro. Tijdens de collecteweken van de drie genoemde fondsen werd in totaal € 6.332 door de collectanten opgehaald. Onder het motto: "Goed voorbeeld doet (goed) volgen", hoopt de gemeente het Bildt dat deze gemeentelijke bijdrage een stimulans is voor de gevers en de collectanten. Met de bijdrage van de gemeente het Bildt komt de gezamenlijke opbrengst uit op een bedrag van € 10.832.

Bron: gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 30 september 2010

Bildt moet effecten subsidies checken

Het Bildt moet scherper in de gaten houden of gemeentelijke subsidies effect hebben. Dit adviseert de rekenkamercommissie de gemeente, naar aanleiding van een onderzoek naar het subsidiebeleid.

Als de bedoelingen onduidelijk zijn, bestaat het risico dat de beoogde maatschappelijke effecten niet worden bereikt. Er is meer aandacht nodig voor de inhoudelijke kant van gesubsidieerde activiteiten. Op deze manier kan de gemeente beter sturen op te bereiken resultaten en scherper controleren op de bereikte resultaten.

De gemeente onderschrijft de bevindingen van de rekenkamer en heeft laten weten de aanbevelingen mee te nemen. In het algemeen spreekt de rekenkamer van een 'redelijk' functionerend subsidiebeleid, dat zich de afgelopen jaren positief heeft ontwikkeld.

Bron: Leeuwarder Courant

Minnertsgea, 29 september 2010

Griene Krús, Minnertsgea

Drokte by Griene Krús

Topdrokte woansdeitemoarn by it Griene Krús yn Minnertsgea. It doarp is ien fan de lêste doarpen mei in Griene Krús en om harren leden te betankjen wurde se woansdei yn it sintsje set.

Dat bart net mei kofje en gebak, mar mei each-en eartesten. Ek kinne minsken harren golesterol en sûker kontrolearre litte.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei Renske de Vries fan it Griene Krús >>

Westhoek, 29 september 2010

Een boot gevangen in een golf gedenkt de Poerdersramp

Foto: De Bildtse Post (gescand)

Op de zeedijk bij Westhoek is zaterdag een gedenkteken onthuld voor de vier slachtoffers van de Poerdersramp van 25 september 1935, en de zes Bilkerts die een heldendaad verrichten. "Wij hope dat dut monumint foor begrip en respekt foor de rêders en nabestaanden sorge sil."

"Mooi, war? De tranen motte je de ogen útflige," zei een man zaterdagochtend. En dat deden de tranen, geholpen door de harde wind. Liefst 100 mensen hadden zich verzameld aan de voet van de zeedijk bij Westhoek. Die wind hoort er bij op het Bildt, en zeker op deze 25 september, precies 75 jaar geleden dat enkele kilometers voor de Bildtse kust vier Leeuwarder vissers omkwamen in een opstekende storm. Zaterdag werd een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers, én aan de zes Bilkerts die de zee opgingen om levens te redden.

Bron: De Bildtse Post
link Lees verder >>
link Bekijk de fotoreportage op bildtweb.nl >>
 
archief 2010 (3e kwartaal)
archief 2010 (2e kwartaal)
archief 2010 (1e kwartaal)
archief 2009 (4e kwartaal)
archief 2009 (3e kwartaal)
archief 2009 (2e kwartaal)
archief 2009 (1e kwartaal)
archief 2008 (4e kwartaal)
archief 2008 (3e kwartaal)
archief 2008 (2e kwartaal)
archief 2008 (1e kwartaal)
archief 2007 (4e kwartaal)
archief 2007 (3e kwartaal)
archief 2007 (2e kwartaal)
archief 2007 (1e kwartaal)