Westhoek, 31 maart 2011

Grijze herinnering

Ik had de gelegenheid bij Westhoek over de Bildtse zeedijk te kijken. Om nu te zeggen dat het aangenaam was, nee …, dat niet. Een stevige wind en een druilerige motregen zorgden ervoor dat ik het bezoek zo kort mogelijk wilde houden. Het werden grijze foto’s. De zee was grijs, het wad was grijs.

Het was echt geen pretje in de wind. Toch wilde ik even kijken want ik had het Poerders-monument, geplaatst september 2010, nog niet gezien.

Een monument ter herinnering aan een reddingsactie van Bildtse vissers en ter nagedachtenis aan een viertal sportvissers, die op het Wad verdronken in een plotseling opstekend storm. Want die zee kan verraderlijk zijn, zeker met een straffe wind.

Bron: Geert Sines
link Bekijk het hele bericht >>

Oudebildtzijl, 31 maart 2011

Hotel De Witte Klok bekroond met Waddengoud certificaat

Op zaterdag 9 april zal de Waddengoud-wielerploeg een rondrit rijden van 185 kilometer langs alle Waddengoud accommodaties in Friesland en Groningen.

Verwacht wordt dat de ploeg rond 10:15 Oude Bildtzijl zal aandoen en daarom willen Ouwe-Syl zoveel mogelijk mensen (jonge en oudere) verzamelen, met camera's, vlaggetjes, etc., die als een soort pers langs de lijn staan.

De renners worden dan onthaald als etappe winnaars. Zij zullen worden ontvangen door ToNeeltje.

Meer nieuws hierover volgt op www.ouwe-syl.nl

Bron: www.ouwe-syl.nl

St.-Annaparochie, 30 maart 2011

Raadslid Ben Schouman stopt

Raadslid Ben Schouman van Werkgroep het Bildt heeft besloten zijn raadslidmaatschap in de Bildtse gemeenteraad vanwege gezondheidsredenen te beëindigen. Zijn gezondheidsproblemen staan een invulling van het raadslidmaatschap op een adequate en goede manier in de weg, aldus de Sintannabuurster. Ben Schouman zal worden opgevolgd door Jeroen Kingma (35) uit Oudebildtzijl.

Ben Schouman was sinds 2009 lid van de schaduwfractie van Werkgroep het Bildt en werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 gekozen in de gemeenteraad.

Fractie en bestuur van Werkgroep het Bildt betreuren het vertrek van Ben Schouman, doch respecteren uiteraard zijn besluit. Zijn inbreng op het gebied van Openbare orde en Veiligheid, Natuur, Milieu en Landschap en Onderwijs is in de fractie zeer gewaardeerd: "Hij wist 't aigen geluud' van Werkgroep het Bildt in de gemeenteraad uit te dragen", aldus een verklaring.

Bron: Franeker Courant

Vrouwenparochie, 30 maart 2011

Rijbewijs kwijt na snelheidsovertreding

De politie heeft dinsdagmiddag rond 17.00 uur op de Sudhoekstermiddelweg het rijbewijs van een 35-jarige inwoner van Ee ingevorderd.

De bestuurder passeerde een controle met de lasergun met een snelheid van 132 kilometer per uur daar waar 60 kilometer is toegestaan.

Tegen de bestuurder werd proces-verbaal op gemaakt.

Bron: www.politie.nl

St.-Annaparochie, 30 maart 2011

Ontwerpbestemmingsplan Noordelijke Elfstedenvaarroute

Al een aantal jaren wordt er gewerkt aan het bevaarbaar maken van de noordelijke Elfstedenvaarroute. Voor de noordelijke Friese gemeenten is dit een belangrijk project waarbij de kans wordt benut om deze gemeenten goed op de kaart te zetten.

In de gemeente het Bildt zijn de bestaande bruggen inmiddels opgehoogd en zijn twee sluizen gerealiseerd. Om de route goed bevaarbaar te kunnen maken en toeristisch interessant dienen er nog aanpassingen plaats te vinden aan de vaarroute zelf. U kunt dan denken aan verdieping en verbreding van de vaarroute, maar ook aan het creëren van aanlegvoorzieningen.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk dat de vaarroute voor het noordelijke elfstedentraject wordt verdiept en verbreed en dat er bruggen, sluizen en aanlegvoorzieningen gerealiseerd kunnen worden.

Bron: Nieuwsbank.nl
link De Staatscourant >>
link Bekijk hier het ontwerpbestemmingsplan >>

Sint Annaparochie, 30 maart 2011

'Sahar zou mikpunt worden'

Meisjes met een westerse levensstijl lopen op scholen in Afghanistan eerder tegen problemen aan dan hun klasgenoten die in het land zijn opgegroeid. Leraren hebben weinig op met meisjes, die vaak het mikpunt zijn van spot en vernederingen.

De als ‘onrein’ beschouwde verwesterde meisjes vallen extra op. Dat staat in een ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag over kinderen die naar school gaan in Afghanistan. Speciale aandacht is er voor meisjes die lange tijd in het Westen hebben gewoond, zoals Sahar Hbrhim Gel uit Sint Annaparochie die eigenlijk Nederland uit moet, maar nog mag blijven zolang haar procedure loopt.

Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) had om de extra informatie gevraagd na tegenstrijdige berichten over de veiligheid van verwesterde meisjes in Afghanistan. Of het ambtsbericht dat nu op tafel ligt voor de minister reden vormt zijn beleid aan te passen, laat hij binnenkort weten.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele bericht >>

Sint Annaparochie, 30 maart 2011

Nieuw aanzicht voor Sint Anne

Sint Anne bouwt aan de toekomst, maar koestert ook wat herinnert aan het karakteristieke bomenrij. FOTO LC/NIELS WESTRA

Behalve een nieuwe woonwijk met driehonderd woningen aan de zuidwestkant van Sint Annaparochie, valt in de plannen voor de hoofdplaats van het Bildt vooral de rondweg op. Die is ook aan de zuidkant gepland en moet veel verkeer uit het dorp halen. In het centrum krijgen fietsers en voetgangers dan de ruimte, met de auto als 'gast'.

Een diepgaand onderzoek is nog gaande, onder andere naar het effect van het toekomstige Noordwesttangent (de verbinding Stiens-Marsum), dat ook veel zwaar en doorgaand verkeer uit het dorp zal halen. Gekeken wordt ook naar mogelijke nadelige gevolgen voor de middenstand. Een en ander is neergelegd in de structuurvisie, waar de Bilkerts zich nu over kunnen uitspreken.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Jacobiparochie, 30 maart 2011

Friese beeldhouwers in Keukenhof

Marco Goldenbeld (links) en Henk Rusman.     FOTO LC/NIELS WESTRA

Vier Friese beeldhouwers mogen de komende twee maanden hun werk laten zien in de Keukenhof.

Rijk zullen ze er niet van worden. De Keukenhof in Lisse betaalt een staangeld van € 100 per beeld. "Maar er komen ieder jaar 800.000 mensen naar De Keukenhof en die zien allemaal je werk. Dat staat toch mooi op je cv", zegt Marco Goldenbeld uit Sint Jacobiparochie, een van de vier. De andere drie zijn Henk Rusman, Auke Wassenaar en André van der Linden.

Deelnemende kunstenaars worden door de Keukenhof zelf uitgenodigd. Dit jaar waren het er veertig, die samen zo'n 140 beelden laten zien. Zo nu en dan koopt de Keukenhof een werk van een van de exposanten aan voor de eigen collectie. Daarin zit onder meer werk van Jan Wolkers en Nic Jonk.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 30 maart 2011

Oproep van de kerk begin van lange vriendschap

Adriana Kievit weet het nog goed. Haar ouders wilden tijdens de oorlog een evacuee uit Arnhem in huis nemen. "En doe sei ik: dan wol ik in famke." Dat meisje werd Truus Schuurman. Met haar heeft Kievit nog altijd contact.

Adriana Kievit, nu uit Sint Annaparochie, was een jaar of zestien toen haar ouders besloten om gehoor te geven aan de oproep van de Gereformeerde Kerk in Marrum. De kerk had haar leden opgeroepen om evacuees uit Arnhem in huis te nemen. In welk jaar dat was, weet ze niet meer. Het geheugen laat de 87-jarige af en toe even in de steek.

Ze herinnert zich nog wel dat de evacuees met een bus in Marrum aankwamen. Toos Schuurman had de reis naar Fryslân ondernomen met haar moeder, broer en zus. Vader Schuurman was voor de oorlog overleden. Voor Toos was een plekje geregeld bij de familie Kievit. Ze was twaalf jaar, een paar jaar jonger dan Adriana die door iedereen Jaantje werd genoemd.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele bericht >>

Den Haag, 29 maart 2011

Hoger beroep zaak-Sahar uitgesteld

De behandeling van de zaak van het Afghaanse meisje Sahar bij de Raad van State is op verzoek van minister Leers voor Immigratie en Asiel uitgesteld.

Er zou woensdag een zitting zijn, maar de Raad van State meldt dat die niet doorgaat. Wanneer de zitting nu is, is nog niet bekend.

Leers heeft vandaag een ambtsbericht van Buitenlandse Zaken ontvangen over schoolgaande meisjes in Afghanistan. Daarin staat dat westerse meisjes meer risico lopen om slachtoffer te worden van geweld. De minister wil bekijken of aan deze informatie consequenties voor Sahar moeten worden verbonden.

Bron: NOS
link Lees het hele bericht >>

Sint Annaparochie, 28 maart 2011

Sahar en familie bij rechtszaak

Sahar Hbrahim Gel uit Sint Annaparochie zal met haar hele familie aanwezig zijn bij de zitting van de Raad van State woensdag. Dat heeft het meisje maandag laten weten.

Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) maakte eind januari bekend in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter in de zaak van Sahar. Volgens de rechtbank in Den Bosch mogen Sahar Hbrahim Gel uit Sint Annaparochie en haar familie voorlopig niet worden teruggestuurd naar Afghanistan.

Met het hoger beroep wil Leers duidelijkheid krijgen over de vraag of verwestering van een Afghaans meisje door langdurig verblijf in Nederland reden moet zijn om hier te blijven.

Bron: www.De Pers.nl

Emmeloord, 28 maart 2011

Opskuor reiske Aucke vd Werff

Yn de gemeente Noardeastpolder is opskuor ûntstien oer in reiske fan boargemaster Aucke van der Werff. Hy wie earder boargemaster fan It Bilt. Van der Werff is útnoege om nei Gana te reizgjen. Mei help fan de gemeente Noardeastpolder is dêr yn in doarpke in skoalle opknapt.

No hat it doarp Van der Werff útnoege om by de skoalle te sjen, mar de VVD yn de ried fynt dat it reiske oergean moat. Yn tiden fan besunigings is de reis net te ferkeapjen, fynt de VVD.

Bron: Omrop Fryslân

Minnertsga, 28 maart 2011

Boomplantdag in Minnertsga

Dinsdag 22 maart hebben kinderen in het kader van de Nationale boomplant dag 200 bomen geplant in Minnertsga. De kinderen afkomstig van de Wizebeam en de Lytse terp van groep 6,7 en 8 waren zeer enthousiast. Het initiatief kwam van de Groencommissie van Plaatselijk Belang en de bomen waren beschikbaar gesteld door de gemeente Het Bildt.

De bomen zijn geplant langs het Bosdykje om de landelijke sfeer terug te brengen. Door de geplande nieuwbouw was het karakter aangetast. Ook langs de Minnertsgaaster vaart zijn nog wat Elzen bij geplant om de sfeer te vergroten.

Bron: Plaatselijk Belang Minnertsga

Sint Annaparochie, 27 maart 2011

Man aangehouden na bedreiging

De politie heeft zaterdagmiddag op de Hemmemaweg een 40-jarige man uit Ried aangehouden op verdenking van bedreiging.

Een 44-jarige man verklaarde dat de man zijn 12-jarige zoon bedreigd had toen deze hem voorbij wilde fietsen. De verdachte stond midden op de ventweg en belette de 12-jarige verder te fietsen. Hierbij balde hij zijn vuist in de richting van de jongen. Toen de jongen thuiskwam lichtte de vader de politie in.

De verdachte liep nog steeds op de Hemmemaweg en werd aangehouden. Hij werd overgebracht naar het bureau en voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: www.politie.nl

Leeuwarden, 24 maart 2011

Vrijspraak voor poging tot moord dan wel brandstichting

De meervoudige kamer van de rechtbank heeft bij vonnis van 24 maart 2011 een man vrijgesproken die werd verdacht van poging tot moord op zijn ex-vrouw, dan wel van brandstichting in de woning van zijn ex-vrouw te Sint Annaparochie.

De rechtbank kwam tot deze vrijspraak omdat niet werd voldaan aan het zogenoemde bewijsminimum ('één getuige, geen getuige').

Naast de verklaring van de ex-vrouw waren geen bewijsmiddelen voorhanden die haar verklaring voldoende konden ondersteunen.

Bron: Rechtbank Leeuwarden

Het Bildt, 24 maart 2011

Making of the kalender

Bildtse jongeren in actie!

Wij zijn de Bildtse jongeren in actie, en wij zetten ons een jaar lang vrijwillig in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de KWF Kankerbestrijding! Wij zijn te herkennen aan onze witte jassen, met het rood/blauwe logo van het project. Ook worden er in het Bildt ansichtkaarten verspreid waarin aandacht wordt gevraagd voor de actie.

Een paar weken geleden zijn foto’s gemaakt voor een kalender. Deze kalender zal door de "Bildtse jongeren in actie" worden verkocht op braderieën. Alle partijen die meehelpen aan de kalender doen dit belangeloos. We zijn erg blij met alle sponsoren en de inzet van de jongeren! De foto's voor de kalender zijn op allerlei verschillende plekken in het Bildt gemaakt.

Bron: Jeugd-jongerenwerk het Bildt
link Hier de 'Making of ...' >>

Nauerna, 23 maart 2011

Inwoner St. Jacobiparochie komt om bij baggerwerk

Bij baggerwerkzaamheden in een zijkanaal van het Noordzeekanaal bij Nauerna, een buurtschap bij Zaanstad (NH), is woensdagmiddag een 48-jarige man uit Sint Jacobiparochie om het leven gekomen. Dit heeft de politie Zaanstreek Waterland bekendgemaakt.

De man was aan het werk in een kleine shovel op een rijnaak. Hij legde hopen bagger klaar die vervolgens door een grote shovel vanaf de kant in een vrachtwagen werden geladen. Op een gegeven moment misten werknemers de man. Later vonden ze hem in de bagger in de laadbak van de vrachtwagen.

Medische hulp mocht niet meer baten. De man overleed ter plaatse. De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar de oorzaak van het incident.

Bron: Leeuwarder Courant
link Video op Zoomin.nl >>

Sint Jacobiparochie, 19 maart 2011

Flessenactie een groot succes

Op zaterdag 19 maart hebben jongeren uit Sint Jacobiparochie ( Bildtse jongeren in actie ) lege flessen in Sint Jacobiparochie opgehaald. Er waren maar liefst 17 jongeren die mee wilden helpen aan dit goede doel ( KWF Kankerbestrijding ).

Gisteravond zijn alle flessen gesorteerd per winkel de (ruwe )schatting van de flessen is : 900 flessen. Komende week worden de flessen naar de winkel gebracht. De totale opbrengst zal op de website getoond worden.

Bedankt iedereen!!

Bron: @ Bildtse jongeren in actie!
link Meer foto's >>

Ouwe-Syl, 20 maart 2011

Nel doet vrijwilligerswerk bij vv Ouwe-Syl

Vele vrijwilligers hebben zich vrijdag 18 en zaterdag 19 maart ingezet tijdens NL doet. NL doet zet de vrijwillige inzet in de schijnwerpers en activeert het land om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken daar waar het nodig is. Wethouder Nel Haarsma was samen met Haye Stellingwerf (werkgroep het Bildt) te gast bij voetbalvereniging Ouwe-Syl.

De Minnertsgaaster moesten vroeg uit de veren om koffie,thee, en snoep aan de voetballende kinderen en de ouders te verkopen. Voor de wedstrijd, in de pauzes en na de wedstrijd zijn er veel bakjes koffie verkocht. Voor de spelers is er in de rust van de wedstrijden ranja geserveerd.

Bron: www.ouwe-syl.nl
link Lees het hele artikel >>

Minnertsga, 19 maart 2011

Open dag op de Terpsma Pleats

Terpsma Pleats

VOF De Terpsma Pleats houdt zaterdag 26 maart open dag. Op dit modern melkveebedrijf worden de koeien met behulp van een Delaval Robot gemolken. Zomers wordt beweiding toegepast. Mest wordt door middel van een mestrobot dagelijks geschoven.

In 2009 is een nieuwe stal gebouwd. Daarvoor werden de koeien in een 2x4 visgraat melkput gemolken. De veestapel bestaat momenteel uit zo'n 70 melkkoeien. Stal is op een dubbele bezetting en 2 visgrratmelkstallen gebouwd. Jongvee-opfok in eigen beheer. Tevens jongvee-opfok voor derden.

De Terpsma Pleats vind je ter hoogte van kruispunt Moaije Peal bij Minnertsga. Schuin tegenover het busstation loopt een betonpad 800 meter het veld in.

Bron: FrieslandCampina

Sint Jacobiparochie, 19 maart 2011

'Ik wilde mijn hersens laten kraken'

Bertina Algra: harmonie brengen in interieur. FOTO LC/NIELS WESTRA (gescand)

Net bevallen van haar tweede kind, begon Bertina Algra vier jaar geleden met de opleiding tot interieurstyliste. Ze heeft nu een eigen zaak en werkt ook bij een kledingboutique. "Ik wil het uiterste uit mijn leven halen."

Het langwerpige tafeltje met ingelegde stenen in haar woonkamer ontwierp ze zelf. "Ik wil graag van niets iets maken", vertelt Bertina Algra in Sint Jacobiparochie, thuis aan de keukentafel. "Met mijn handen bezig zijn, vind ik leuk."

Een half jaar geleden begon de voormalig kapster als interieurstyliste haar eigen bedrijf. Ze is een doorbijter, zegt ze. Toen ze vier jaar geleden met de opleiding begon, was ze net bevallen van haar tweede kind. Toch ging ze juist in die drukke periode aan de studie. "Je kunt alles wel uitstellen, maar er is altijd wel wat", licht ze toe. "Als je echt iets wilt, kan het."

Bron: www.politie.nl
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 19 maart 2011

Bilkerts mogen zelf bezuinigen

Onderwijs, cultuur en dienstverlening op het Bildt leveren flink in, er komt hondenbelasting en de belastingen stijgen.

Het is maar een greep uit het voorstel van burgemeester en wethouders om tot en met 2015 een bedrag van € 1 miljoen te bezuinigen. "De Bilkerts mogen straks zelf zeggen wat ze er van vinden", verduidelijkt burgemeester Gerrit Krol.

"Wij staan open voor alternatieven, maar dat miljoen moet er komen", zegt Krol beslist. "Als er € 150.000 van wordt afgeschoten, zal wel aangegeven moeten worden waar dat geld dan wel vandaan moet komen."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Anne, 18 maart 2011

Earste ljipaai fan It Bilt

Foto: gemeente het Bildt

It earste ljipaai fan de gemeente It Bilt is fûn troch de 28-jierrige Douwe van der Woude út Jelsum. Hy fûn it tongersdei oan de Hamerenwei.

Van der Woude wie al dagen mei syn heit op paad troch de hiele provinsje. It earste aai fûn hy yn syn eigen neisoarchgebiet.

Hy hat al twa kear it earste aai fan It Bilt fûn. Trije jier lyn wie hy de earste fan Wûnseradiel.

Bron: Omrop Fryslân

Leeuwarden, 17 maart 2011

Auto in beslag genomen na aanrijding

De politie heeft woensdagmiddag op de Zwettestraat een aanrijding tussen twee auto's afgehandeld. Daarbij raakte een 30-jarige inwoner van Oudebildtzijl gewond en werd de bestuurder van de andere auto, een 46-jarige inwoner van Leeuwarden aangehouden.

De Leeuwarder verleende tijdens het afslaan geen voorrang aan de 30-jarige automobilist waarna beide voertuigen op elkaar botsten. De Leeuwarder bleek een ongeldig verklaard rijbewijs te hebben en reed in een onverzekerde auto.

De verdachte werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau en tegen hem werd proces-verbaal opgemaakt. Zijn auto werd in beslag genomen.

Bron: www.politie.nl

Sint Annaparochie, 17 maart 2011

Facelift Rabobankvestiging St. Annaparochie

Feetwarmers

Binnenkort start de verbouw van de Rabobankvestiging aan de Van Harenstraat in St. Annaparochie. Het kantoor krijgt een moderne uitstraling en wordt ingericht naar de eisen van deze tijd. De verwachting is dat de werkzaamheden medio 2011 klaar zijn.

De dienstverlening vanuit de Rabobank blijft ongewijzigd. Klanten kunnen zonder afspraak binnenlopen met alle vragen over betalen, sparen, schade- en (levens)verzekeringen en consumptieve kredieten. Voor hypotheek- en beleggingsadvies wordt een afspraak gemaakt.

Het kantoor wordt uitgerust met een tweetal nieuwe faciliteiten. Er wordt een afstortapparaat voor munt- en briefgeld geplaatst waarmee veilig en gemakkelijk geld kan worden gestort. En er komt een internettafel waar bankzaken direct digitaal kunnen worden afgehandeld. Handig voor klanten die nog niet helemaal vertrouwd zijn met internetbankieren, want er is altijd een adviseur aanwezig die kan helpen.

www.rabobank.nl

Leeuwarden, 16 maart 2011

Kaartje: Leeuwarder Courant (gescand)

Commissie: Nee tegen Middelsee

Bij een komende herindeling moet het Bildt ingedeeld worden bij Franekeradeel, Harlingen, Menameradiel en Littenseradiel. Het Middelseeverband, waar het Bildt zo op inzet, is niet duurzaam, verbetert de burgerparticipatie niet en is vooral ingegeven door defensieve motieven. Een fusie is de beste oplossing.

Dat staat in het advies dat de 'Commissie van Wijzen' gisteren uitbracht over bestuurskracht in Fryslân. De provincie gaf de commissie de opdracht om te onderzoeken hoe de provincie het beste ingedeeld kan worden bij een herindeling, zoals in SúdWest Fryslân al is gebeurd.

Van het Middelsee-verband (het Bildt, Ferwerderadiel, Menameradiel en Leeuwarderadeel) laat de commissie niets heel. Het oordeel over de samenwerking is vernietigend.

Bron: De Bildtse Post
link Lees verder >>
GPTV Bekijk hier de reportage op GPTV >>

15 maart 2011

De Feetwarmers uit Sint Jacobiparochie

Feetwarmers

De Feetwarmers uit Sint Jacobiparochi in Het Bildt startten eind 1989. De band trad op in de plaatselijke soos met country-getinte feestmuziek. Later volgden optredens door het hele land; de leden uitgedost met cowboy-hoeden en op klompen.

Jan de Vries (gitaar, accordeon, dobro en zang), Dirk Machiela (mandoline, gitaar en zang), Jarco Kramer (banjo), Piet Braaksma (drums) en Haije Postma (gitaar en mandoline) waren de spelers van het eerste uur. Al snel werd het vijftal uitgebreid met bassist Sjouke Feenstra. In 1993 verliet Jarco Kramer de band; Leo van den Bergh kwam in zijn plaats. In 1997 leverde Piet Braaksma zijn drumstokken in; Jouke de Boer nam ze over.

De band stapte met het nummer De emigrant n.a.v. Simmer 2000 van het Engels over op het Fries. In 2001 boekten de Feetwarmers succes met Maisy fan 'e met dat op de drieëntwintigste plaats in de Top 40 Fryslân 2002 belandde. In 2003 ontving de band de Bildtse cultuurprijs.

Gefilmd door Tjalling Brookman uit Leeuwarden
link Bekijk de opname >>

Nij Altoenae, 14 maart 2011

foto www.nij-altoenae.nl

Verbouw van het Dorphuis De Utwyk in volle gang

Enkele weken geleden zijn een aantal vrijwilligers samen met Bouwbedrijf van der Meer begonnen met de verbouw van het dorpshuis De Utwyk.

De verbouw gaat voorspoedig. Doordat er enkele keren nachtvorst was geweest, kon er niet gemetseld worden. Maar ondertussen is een gedeelte van de muren op hoogte. Binnenkort wordt het dak dichtgemaakt en is de uitbreiding in ieder geval wind- en waterdicht. Natuurlijk moet er nog veel werk verzet worden, maar doordat de vrijwilligers enthousiast zijn, gaat het prima met de verbouw.

De overlast voor de gebruikers van het dorpshuis zal tot een minimum beperkt worden. Alleen de biljarters hebben zo nu en dan wat last van de kou en hebben de "katjes" aan tijdens het biljarten....

Bron: www.nij-altoenae.nl

Sint Jacobiparochie, 12 maart 2011

Sp!ts kiest een Buurmeisje: Angelien

Onze vrienden van FHM zijn op zoek naar het mooiste buurmeisje van Nederland en wij van Sp!tsnieuws gaan ons daar eens mee bemoeien. We mogen een wildcard voor de finale uitdelen aan één meisje. De komende dagen zullen we de tien kandidaten aan u presenteren en vervolgens mag u natuurlijk kiezen. Vandaag kandidaat nummer 8: Angelien.

Angelien is een 23-jarige meid uit het Friese Jacobiparochie. Ze houdt van gezelligheid, vrolijkheid en gek doen en ze krijgt vaak complimenten over haar uitstraling. Naar eigen zeggen zijn haar beste eigenschappen dat ze erg van gezelligheid houdt en dat ze vriendelijk en lief voor anderen is.

En Angelien, waarom denk jij dat je kans maakt om het Buurmeisje van 2011 te worden? "Omdat ik enthousiast, vrolijk en zelfstandig ben...!"

Bron: Sp!ts

Leeuwarden, 12 maart 2011

'Zonder de IJsbond kan de Elfstedentocht inpakken'

Al 125 jaar zorgt De Friesche IJsbond ervoor dat het buitenijs er netjes bijligt. Al heeft dat meer voeten in de aarde dan vroeger. Mensen krijgen steeds minder feeling met het ijs. Morgen is het precies 125 jaar geleden dat de Friesche IJsbond is opgericht.

Jan Oostenbrug, voorzitter van de Friesche IJsbond, en Johannes de Vries van IJswegencentrale Idaarderadeel zitten gebogen over een kaart waarop alle ijswegen in Fryslân staan. "Voor de IJswegencentrale (Ywc) van het Bildt heb ik respect. Moet je zien wat een bruggen!", zegt Oostenbrug. "En de ijsweg van Grou naar Leeuwarden is vaak degene die het eerst kan", vult De Vries aan.

Het berijdbaar houden van die ijswegen is precies de reden voor de oprichting van de Friesche IJsbond in 1886. De bond wordt gevormd door 22 IJswegencentrales, die elk een een eigen gebied hebben dat verzorgd moet worden. Het ijs moet door de verschillende centrales goedgekeurd worden voor een officiële tocht uitgeschreven kan worden. Oostenbrug: "Zonder de IJsbond kan de Elfstedentocht wel inpakken."

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

12 maart 2011

Hulporganisaties huiverig bij media-aandacht asielzoekers

Sahar bij Pauw en Witteman

Hulporganisaties en advocaten zijn huiverig om schrijnende zaken van uitgeprocedeerde asielzoekers in de publiciteit te brengen. De ophef rond de dreigende uitzetting van het Afghaanse meisje Sahar Hbrahimgel is hiervan de aanleiding. Dat schrijft de Volkskrant.

Volgens de organisaties is de media-aandacht schadelijk voor de kansen van uitgeprocedeerde asielzoekers die hopen dat de minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) voor hen een uitzondering maakt. Meer discretie is geboden, vertelt Annemieke Bots van Vluchtelingenwerk in de krant:
"Minister Leers voelt zich door alle media-aandacht in de Sahar-zaak in een hoek gedrukt. Het lijkt er nu op dat het handiger is buiten het oog van de camera’s een beroep te doen op de discretionaire bevoegdheid van de minister."

Bron: nrc.nl
link Lees het hele artikel >>

Ljouwert, 10 maart 2011

Rjochtsaak brân St. Anne

De saak oer brânstichting yn in hús oan de Weidemastrjitte yn St. Anne yn july 2010 hat woansdei wer foar de rjochter west. De eks-frou fan de man dy't fertocht wurdt fan poging moard op har, spilet in krúsjale rol yn dizze saak. De 61-jierrige fertochte feroarsake ferline jier yn St. Anne brân yn it hús dêr't syn eks-frou yn lei te sliepen.

De rjochtbank hie de frou al heard, mar wie net oertsjûge fan har ferhaal en woe har dêrom nochris hearre. De rjochtbank docht oer twa wike útspraak.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Besjoch it fideofragmint >>
Omrop Fryslân Ferslachjouwer Auke Zeldenrust oer de saak >>

Leeuwarden, 10 maart 2011

Eis wegens poging verbranden ex blijft zelfde

Het huis na de explosie

Het Openbaar Ministerie (OM) in Leeuwarden vindt nog steeds dat de 61-jarige N. van der L. uit het Friese Sint Annaparochie zes jaar de gevangenis in moet. Dat bleek donderdag bij de rechtbank in Leeuwarden. De man zou in juli vorig jaar het huis van zijn ex-vrouw in brand hebben gestoken met benzine om haar te vermoorden. Benzinedampen veroorzaakten een explosie en de voorgevel van het huis stortte gedeeltelijk in.

De man ontkent. Volgens hem was hij op het moment van de brandstichting thuis.

In december eiste het OM ook al een celstraf van zes jaar. De rechtbank wilde toen nog geen uitspraak doen omdat de rechters eerst de vrouw wilden horen. Volgens de advocaat van L. is de vrouw onbetrouwbaar en heeft ze nooit kunnen zien wie er tijdens de explosie rond haar huis scharrelde.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 10 maart 2011

De keamers wurde grutter makke

Fersoargingshûs wurdt opknapt

Fyftich apparteminten fan fersoargingshûs Beuckelaer yn Sint Anne wurde grutter makke. Yn de twadde helte fan 2011 wurdt mei it wurk begûn. De keamers binne 25 jier lyn renoveard. Se binne neffens de hjoeddeistige noarmen te lyts. Ferpleechkundigen moatte soarch leverje en ha eins te min romte. It kostet fjouwer miljoen euro.

Wonen Noordwest Friesland wol ek noch tweintich oanleunwenten bouwe by it fersoargingshûs.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Direkteur Atsje Tadema fan it ... >>

Velp, 10 maart 2011

Naar een werkzame Wmo-strategie

Eiffel

Kan een kleine plattelandsgemeente de ontwikkelingen in de Wmo wel bijhouden? Verrassend goed, zo blijkt uit een onderzoek naar de voorzieningen in het Bildt. De inzet van vrijwilligers zorgt voor kwalitatief goede voorzieningen.

Op de Zeedijk langs de Waddenzee, staat in het Bildt een heerlijke bank met de tekst: 'Het gaat om de kwaliteit van de ruimte.' Een goede plek om de onderzoeksopdracht voor te bereiden: 'Onderzoek de kwaliteit van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.' Een kleine plattelandsgemeente, wat zou die voor voorzieningen hebben? Het gesprek ter voorbereiding met de beide wethouders geeft te denken. 'We hebben het gevoel achter ontwikkelingen aan te lopen. Zijn we wel op tijd met aanpassingen? We missen grip op de zaak.'

Bron: www.eiffel.nl
link Lees het hele pdf-artikel >>

Westhoek, 9 maart 2011

GVVP-pilot Oost-Westhoek: 'dooie mus'

De gisteren gegeven presentatie stemde niet erg hoopvol tav een oplossing van snelheidsproblemen in Westhoek in het bijzonder, en al helemaal niet naar de rest van de dijken. De gemeente heeft het hele probleem in de schoenen van het plaatselijk belang weten te schuiven, die foutparkeerders en hardrijders gaat aanspreken op hun gedrag. Helaas beschikken zij over geen enkele sanctie, dus of dat gaat helpen is sterk de vraag

De weg zal moeten worden vrijgemaakt, zodat passeer-problemen worden opgelost, dat dit alleen maar snelheidsverhogend zal werken wil men kennelijk niet zien. Hiervoor worden de huidige passeerstroken deels als parkeerplaats ingericht. Met andere woorden, er worden vakken op geschilderd en de feitelijke situatie blijft zoals die is. Parkeren op de weg wordt niet meer toegestaan. Om het op 'eigen terrein'-parkeren te stimuleren wil de gemeente tot 500 euro per adres bij gaan dragen. Pas later worden evt. juridische sanctie`s (parkeerbonnen) overwogen.

Bron: www.bildtweb.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 8 maart 2011

FOTOLC/NIELS WESTRA (gescand)

Kijkje naar vroeger in Sint Anne

De etalage van een leegstaand pand in de Warmoesstraat in Sint Annaparochie is door eigenaar Herman Wassenaar verfraaid met uitvergrotingen van foto's van vroeger en nu. Ze tonen hoe het vroegere Súdeand (Zuideinde) van Sint Anne er uit zag, lang voor het ene pand na het andere aan de oostkant van de straat werd ingelijfd bij de Wassenaars supermarkt.

Het Bildts Dokumintasysintrum leverde de foto's, die door Klaas Kloostra's reklamebedrijf zijn uitvergroot. Aan de hand van nummers op een overzichtsfoto is na te gaan hoe die plekken er tegenwoordig uit zien.

Bron: Leeuwarder Courant

Minnertsga, 8 maart 2011

Brandstichter aangehouden

De politie in Drenthe heeft zaterdag 26 februari een 19-jarige man uit ’s Hertogenbosch aangehouden op verdenking van brandstichting. De man maakte zich schuldig aan het in brand steken van vier prullenbakken op het Stationsplein in Assen waarna hij werd aangehouden en voor nader onderzoek werd ingesloten.

De 19-jarige stond gesignaleerd voor de politie Fryslân als verdachte voor brandstichting en bedreiging in een woning in Minnertsga. De officier van justitie had toestemming gegeven hem buiten heterdaad aan te houden. De Brabander moest gehoord worden over een brand die in de nacht van 20 op 21 februari plaatsvond in een woning aan de Tjserkstrjitte. In die nacht logeerde de man daar. Na onderzoek bleek dat hij vermoedelijk de dader was.

Omdat de verdachte gesignaleerd stond in Fryslân is de man overgebracht naar Fryslân waar hij is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat hij in bewaring wordt gesteld.

Bron: politie.nl

Sint Annaparochie, 7 maart 2011

Het Bildt voor Friese VVV

De gemeente Het Bildt is bereid om 7500 euro te steken in een nieuwe provinciale VVV, ook al is dit jaar al geld gestoken in een eigen promotie-organisatie. Het Bildt was eerder aangesloten bij de Uytland Recreatie Ondernemers. Die organisatie zorgde ook voor promotiemateriaal.

Het Bildt ziet wel nut in een provinciale VVV, helemaal nu ook de provincie er geld in steekt. Doel is dat de VVV Infopost in Sint Anne gewoon beschikbaar blijft om toeristen te informeren.

Bron: LaRaNa.nl

Sint Jacobiparochie, 7 maart 2011

Foto LC/Wietze Landman

Kinderpelgrimage bij Sint Jacobiparochie

Tientallen kinderen deden zondag mee aan de pelgrimage tijdens de Jacobusdag in en rond Sint Jacobiparochie.

De dag maakt deel uit van de Camino der Lage Landen, een pelgrimsestafette van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, de organisatie van pelgrims naar het Spaanse Santiago de Compostela.

Voor de gelegenheid was zondag It Jabiksrontsje uitgezet, een tocht voor jong en oud van 6 kilometer richting Minnertsga en vervolgens Mooie Paal, met twee stempelposten. Er waren in totaal zo'n vijftig deelnemers.

Bron: Leeuwarder Courant

Nijmegen, 4 maart 2011

Lijnende kinderen, moeders en media

Media spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven, en dit heeft ook invloed op ons lichaamsbeeld en eetgedrag. Doeschka Anschutz bestudeerde deze invloeden door te kijken naar het gepresenteerde slankheidsideaal en voedselreclames.

Vrouwen en meisjes blijken zich niet altijd slecht te voelen na confrontatie met het slankheidsideaal in de media. Soms kunnen ze zich ook juist beter gaan voelen en meer gaan snacken. Dat is afhankelijk van hoeveel de vrouw bezig is met haar uiterlijk, maar ook van het soort medium. Moeders hebben ook grote invloed op het lichaamsbeeld en eetgedrag van hun adolescente dochters.

Doeschka Anschutz (St. Jacobiparochie, 1982) studeerde psychologie in Nijmegen met een specialisatie in klinische psychologie. In 2009 ontving ze de Frye Stipendium Award, een prijs voor de tien meest belovende vrouwelijke PhD studenten aan de Radboud Universiteit.

Bron: Medical Facts
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 3 maart 2011

PvdA net de grootste op het Bildt

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten zijn op het Bildt in totaal 4.792 stemmen geldige stemmen uitgebracht. Daarmee komt het opkomstpercentage uit op 59,6. Bij de Statenverkiezingen in 2007 was dat cijfer 56,6.

1.096 Stemmen werden uitgebracht op de PvdA (22,9 %). De sociaal-democraten blijven daarmee - net als bij de Tweede Kamer verkiezingen in 2010 - het CDA met 22,4 % net voor. Het CDA verliest op het Bildt 5,4 %, in Friesland is dat 8 %. Het verlies van de PvdA ten opzichte van de PS-verkiezingen in 2007 is 10,1 %. Toen stemde eenderde van de Bilkerts op de PvdA, dankzij het 'Bildts Roasy", Anita Andriesen.

De VVD mag ook op het Bildt met 12,7 % tevreden zijn, een winst van 2,2 %. De SP komt met 9,2 % van de stemmen uit op hetzelfde percentage als vier jaar geleden. De FNP heeft hier goede zaken gedaan met 11,1 % van de stemmen, vier jaar geleden was dat nog 8,2 %. In totaal brachten 402 van de kiezers hun stem uit op de PVV, goed voor 8,4 %. Hiermee is de partij van Geert Wilders de zesde partij. Het percentage is wel 3 % lager dan bij de Tweede Kamer verkiezingen in 2010.

link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 2 maart 2011

Verloren strijd tegen sloop in Sint Anne

Bewoonster Jitske Wymenga-Van der Meij (83) zal vooral het parkje missen, waar ze drie keer per dag met haar hondje Tessa uit wandelen gaat.    FOTO LC/CATRINUS VAN DER VEEN (gescand)

In het voorjaar komt de natuur in het parkje met fraai vertoon tot leven. De weelderige takken van de veertig jaar oude treurwilg hangen loom boven het water van het vijvertje, waarin waterlelies drijven. Eendjes brengen er een aangename levendigheid, geholpen door kwakende kikkers en het gekwinkeleer van vele soorten vogels.

"Sonde nou, dat dut fort gaat", verzucht Klaas de Bildt (83). Hij en zijn vrouw Jannie de Bildt-Kuipers (82) hebben er vanuit de woonkamer mooi zicht op. Ze zien er nu al naar uit dat de treurwilg straks blad krijgt. "En in 't foorjaar komme de aintsys weer", zegt Jannie de Bildt.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Jacobiparochie, 1 maart 2011

Restauratie Groate Kerk Sint Jabik bijna klaar

Foto LC

De restauratie van de voormalige classisistische kerk heeft totaal zo'n €750.000 gekost. De officiële opening is op 9 april, maar de voorstellingen zijn alweer begonnen. Steeds meer publiek weet het centrum te vinden. Ook daardoor was modernisering noodzakelijk.

Het gebouw doet sinds 1980 dienst als Kultureel Sintrum. Ook is het in gebruik als informatiecentrum voor pelgrims op de route naar Santiago de Compostela, die bij deze kerk kan worden begonnen.

Er kwam een tussenverdieping boven de orgelruimte met stiltecentrum, vitrines en een voorlichtingsruimte, die zal worden gebruikt door het Landelijk Genootschap Sint Jacob en de Stichting Jabikapaad Friesland.

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 1 maart 2011

Tim de Vries

Violist Tim de Vries (10) tweede op concours

Violist Tim de Vries (10) uit Oudebildtzijl/Zaandam heeft afgelopen weekend de tweede prijs gewonnen op het internationale muziekconcours Perpetuum Mobile Competition. Hij won de prijs in de jongste categorie: viool tot dertien jaar. Vijftig jonge musici uit Rusland, Frankrijk, Duitsland, Finland en Nederland deden in verschillende categorieën mee aan het concours dat plaatsvondt in het Muziekcentrum van de Omroep te Hilversum.

Het concours werd georganiseerd door de stad Sint Petersburg, de kunstacademie van Sint Petersburg en de Utrechtse Academie Muzikaal Talent, waarvan Tim de Vries de jongste leerling is. Tim de Vries won de prijs met zijn uitvoering van Perpetuum Mobile van Bohm, Sicilienne van Von Paradis, Vioolconcert in A mineur van Accolaty en Russische Fantasie van Portnoff.

Tim speelt sinds drie jaar viool en heeft als jongste violist in Nederland een instrument van het Nationaal Muziekinstrumentenfonds te leen, een Wilhelm Paul Kunzeviool uit 1930.

Bron: Friesch Dagblad

Minnertsga, 28 februari 2011

Saskia Haarsma en Feike Nieuwhof naar NK judo

Feike Nieuwhof als winnaar van de tweede prijs op het podiuwm. Foto Franeker Courant

In de Eextahal in Scheemda werden zaterdag 26 februari de Noordelijke Districtskampioenschappen judo –15 jaar en –12 jaar gehouden. In de leeftijdscategorie –15 jaar hebben 8 judoka's van sportschool Poelstra zich geplaatst voor het NK over twee weken in Eindhoven.

Saskia Haarsma (Minnertsga, dames +63 kg) besliste haar eerste partij tegen Femke van der Valk met een prachtige worp in haar voordeel. Tegen Merel Barkman kwam ze te kort. In haar laatste partij tegen Willeke Weever stond ze weer heel goed te judoën, maar kon ze geen score maken. Daardoor moest ze genoegen nemen met het brons, maar mag ze wel naar het NK.

Bij de jongens geboren in 2002 –42 kg stond Feike Nieuwhof weer uitstekend te judoën. Al zijn poulewedstrijden werden voortijdig beslist. In de finale poule verloor de judoka uit Sint Jacobiparochie éénmaal, waardoor hij tweede werd. Ook hij mag naar Eindhoven.

Bron: Franeker Courant

Leeuwarden, 28 februari 2011

De spanningen rondom de verkiezingen...

Maxime Verhagen van het CDA verlaat het Paleis Noordeinde.  (Foto WFA)

Zelden is een verkiezing voor Provinciale Staten zo spannend als die van overmorgen. De spanning ligt vooral in de gevolgen van de verkiezing voor de Eerste Kamer. Dat feit is de reden dat we zelden zo veel landelijke politici op straat en in de media zien figureren voorafgaande aan een niet-landelijke verkiezing. De verkiezingen zijn tot inzet geworden van de landelijke politiek; van het kabinetsbeleid in het bijzonder.

Precies daar zit een groot probleem, dat uit meerdere onderdelen bestaat. Het CDA is de onzekere schakel in de gebeurtenissen na 2 maart. De partij heeft twee kampen: dat van vóór het gedogen door de PVV en dat van tegen de samenwerking met de PVV.

Een van de grondleggers van het kabinet met gedoogsteun is staatssecretaris Bleker. Maar vorige week zei hij dat hij niets van de PVV moest hebben met haar uitspraken over kopvoddentaks en tuigdorpen. Wat betekent woensdag een stem op het CDA voor het stemgedrag van CDA-senatoren? De verwarring over wat het CDA nu eigenlijk is, wordt nog groter als minister Leers serieus wordt genomen. Die probeert keer op keer de burger te overtuigen van het gelijk van de PVV op het punt van immigratie. Het meisje Sahar (Sint Annaparochie) en haar familie zijn er een voorbeeld van hoe asielzoekers 'onze samenleving kapot maken'.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 26 februari 2011

Pelgrims onderweg op het Jabikspaad.    FOTO LC/NIELS WESTRA (gescand)

Camino der Lage Landen

Reden voor een feestje, hebben ze bij het Nederlands Genootschap van Sint Jacob gedacht toen het 25-jarig bestaan in zicht kwam. De organisatie van pelgrims naar Santiago de Compostela bedacht een Camino der Lage Landen.

"De pelgrimsweg naar Santiago, de Camino, komt als een jubileumcadeau naar de pelgrims toe, in plaats van dat ze ver weg moeten om de Camino op te zoeken", zegt Elly Koopman, contactpersoon van de Regio Friesland van het genootschap.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 25 februari 2011

Compromis met poezenvrouw

Poezenvrouw Jacqueline Claus uit Nij Altoenae is met de gemeente het Bildt nog in de rechtzaal tot een compromis gekomen over het aantal te houden katten.

Zij beloofde vanaf i maart niet meer dan 10 katten te zullen houden. De gemeente het Bildt gaat dit controleren, maar als Claus zich aan de afspraak houdt, zal de gemeente na drie jaar stoppen met het invorderen van dwangsommen. Claus zal daarna afzien van verdere procedures tegen de gemeente. Bestuursrechter Arnoud de Kwaasteniet drong er vanaf het begin van de zitting op aan de zaak rond het aantal te houden katten door Claus te beslechten. De kwestie sleept al sinds 2007, toen buren klaagden over overlast.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 25 februari 2011

Het nieuwe deel van zorgcentrum Beuckelaer in Sint Annaparochie. ILLUSTRATIE ARCHITECTENBUREAU HAYKENS JANSMA KREMER (gescand)

Groene balkons voor zorgcentrum Beuckelaer

De nieuwbouw van zorgcentrum Beuckelaer oogt straks als een stedelijk eilandje in Sint Annaparochie.

De vierlaagsbouw krijgt donkerbruinrode steen en balkons met grasgroene ruiten. De welstandscommissie Hüs en Hiem is positief over het ontwerp van architect Cees Gelens. Er komen 52 'intramurale' woningen en 15 aanleunhuizen. Het huidige complex is een optelsom van gebouwen uit verschillende tijdperken. De adviescommissie vroeg om na gedeeltelijke sloop en nieuwbouw goed duidelijk te maken waar de entree en het hoofdgebouw te vinden zijn.

De bouw van architect Andries Baart uit 1959 gaat plat. De commissie verzocht Gelens om enkele mooie onderdelen te redden, zoals het klokkentorentje, dat destijds door de gehele bevolking van Het Bildt is gedoneerd. Hij beloofde zijn best te doen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 24 februari 2011

Sahar mag blijven als het aan de burgemeester is

Als burgemeester Gerrit Krol van gemeente het Bildt kan beslissen over het lot van Sahar, zou hij haar gelijk laten blijven in Nederland. Krol reageert hiermee op de uitspraken van Gerd Leers, minister van Immigratie en Asiel, die overweegt om burgemeesters in uitzonderlijke gevallen de beslissingsbevoegdheid over het lot van asielzoekers te geven. Dat zei hij dinsdagavond in het tv-programma Pauw & Witteman. "Ik vind het een uitstekend idee", zegt Krol. "Wel ben ik dan benieuwd naar de ruimte binnen die beslissingsbevoegdheid."

Het gaat dan om beslissingsbevoegdheid van mensen die, net als de veertienjarige Sahar uit Sint Annaparochie, soms al tientallen jaren wachten op een uitspraak over hun asielaanvraag en volledig geïntegreerd zijn. "Het is een prille gedachte, die ik politiek nog moet ontwikkelen. Het is een voorzichtige poging om recht te doen aan de situatie waarin die burgemeesters zitten", aldus Leers.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 24 februari 2011

FOTO LC/CATRINUS VAN DER VEEN (gescand)

Nestelen bij Bildtse waterval

Tegen de achtergrond van een bevroren waterval is een meerkoetenpaar begonnen met het bouwen van een nest.

De vogels zijn te bewonderen in een tuin van een boerderij aan de Stadhoudersweg ten noorden van Sint Annaparochie.

(Klik op afbeelding voor grotere foto)

Bron: Leeuwarder Courant

Minnertsga, 23 februari 2011

Oud pad Minnertsga als praktijkles

De aanleg van een vijver met vlonder in de praktijk gebracht door vanaf links Sander de Wilde, Sander Hekkers en Floriin Landstra. FOTO LC/CATRINUS VAN DER VEEN (gescand)

In een oud stuk bos aan de noordrand van Minnertsga wordt op dit moment hard gewerkt aan het herstel van historische paden.

Leerlingen van de opleiding Watermanagement van MBO Groen (AOC) in Leeuwarden steken er de handen uit de mouwen: door de aanleg van schelpenpaden door het bos wordt het dorp weer verbonden met een historisch pad over de Grienedyk, de vroegere zeedijk, waar nu een fietspad loopt.

Vorige week is begonnen met de aanleg van een vlonder over de nieuw te graven vijver.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Oudebildtzijl, 22 februari 2011

KV De Kolk start reddingsoperatie

Kaatsvereniging De Kolk van Ouwe-Syl zit in zwaar weer. Het bestuur bestaat sinds afgelopen maandag officieel uit nog slechts twee personen.

Na het prachtig 100 jarig jubileumfeest in 2009, staat de vereniging geen twee jaar later op ‘e doad. Het kan verkeren zo blijkt. En toch gloort er een sprankje hoop na de special belegde vergadering van 21 februari.

De lêste slag is zeker nog niet slagen.

Bron: www.ouwe-syl.nl

Den Haag, 22 februari 2011

Zaak Sahar eind maart bij Raad van State

De Raad van State buigt zich woensdag 30 maart tijdens een zitting over de zaak van het meisje Sahar. Dat heeft een woordvoerster dinsdag gemeld.

Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) maakte eind januari bekend in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter in de zaak van het meisje Sahar.

Volgens de rechtbank in Den Bosch mogen Sahar Hbrahim Gel uit Sint Annaparochie en haar familie voorlopig niet worden teruggestuurd naar Afghanistan.

Bron: www.nu.nl

Leeuwarden, 22 februari 1961

Meest gastvrije horeca Friesland in de race

Sauna Hotstones in Vrouwenparochie

Elf horecazaken maken in vier categorieën kans op de 2010-award van de gastvrijheidscampagne Gastfrij Frysk. In de categorie hotels zijn de volgende zaken genomineerd: grand hotel Post-Plaza in Leeuwarden, sauna Hotstones in Vrouwenparochie en hotel-eetcafé DuHoux in Wirdum.

De campagne Gastfrij Frysk is een initiatief van de Praat mar Frysk-campagne van de Afûk in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Vekabo. Ze vond afgelopen jaar voor de tweede keer plaats. Duizenden mensen brachten een stem uit.

De winnaars worden dinsdag 22 of woensdag 23 maart bekendgemaakt in Leeuwarden. Vorig jaar won Goerres.

Bron: www.horecaentree.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 22 februari 2011

Bleker spreekt Grunnegs op het Bildt

Staatssecretaris Henk Bleker heeft maandagavond CDA-harten gestolen door een complete toespraak in het Grunnegs te houden in het Bildtse Sint Annaparochie.

Bleker kwam tot die keuze, nadat hem was gevraagd of hij Fries verstond. Dat was geen probleem, dan sprak hij wel Grunnegs. Wie gedacht had, dat hij een grapjes maakte had het mis. Bleker veranderde hele avond niet meer van taal.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 21 februari 2011

Met de bus naar de club

Hij maakte vorig seizoen furore bij derdeklasser Sint Annaparochie. De Irakese spits scoorde maar liefst 22 keer. Wie denkt dat andere ploegen in de rij staan voor deze schutter, heeft het mis. Dus belde Ali al Fredawi zelf maar eens met Leeuwarder Zwaluwen. En dat pakte voor beide partijen goed uit.

De overstap van Sint Annaparochie naar Zwaluwen lijkt een grote, maar Ali heeft in zijn leven wel voor hetere vuren gestaan. De familie Al Fredawi vluchtte in 2003 uit Irak en kwam via omzwervingen in Turkije, Griekenland en Zweden drie jaar geleden in Nederland terecht. Ali woont sinds twee jaar samen met zijn moeder, twee broers en een zuster in het asielzoekerscentrum (azc) in Sint Annaparochie.

Bron: www.nijsnet.nl
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 21 februari 1961

50 jaar geleden: Botersmokkel uit Het Bildt

Station Vrouwenparochie

De douanerecherche te Rotterdam is vorige week een geval van botersmokkel naar België op het spoor gekomen, waarbij aardappelexporten uit Friesland, in het bijzonder uit de gemeente Het Bildt een belangrijke rol hebben gespeeld.

Reeds geruime tijd zouden onder ladingen aardappels, die via het spooremplacement in Lieve Vrouwen Parochie verzonden werden door exporteurs uit Oudbildtzijl, hoeveelheden boter naar België gestuurd zijn. De douanerecherche heeft verschillende personen in Het Bildt over deze kwestie verhoord. De smokkel is uitgekomen, toen aan de grens een lading aardappelen niet door goede papieren gedekt bleek te zijn. Bij het lossen kwam de boter te voorschijn.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 21 februari 2011

Speciale 'bezuinigingsavonden' langs Bildtse dorpen

De economische crisis zal in de komende jaren grote gevolgen hebben voor de financiële positie van gemeenten. Voorlopig wordt er rekening mee gehouden dat de gemeente het Bildt daardoor zal worden getroffen met een inkomensachteruitgang van tussen de € 700.000,- en € 1.000.000,-. De gemeente is niet in staat is om een dergelijke korting binnen de bestaande begroting op te vangen. Dit betekent dat op alle gemeentelijk beleidsterreinen (forse) bezuinigingen moeten worden doorgevoerd om het gemeentelijke huishoudboekje sluitend te houden. Dit zal onherroepelijk ten koste gaan van het huidige niveau van de allerlei gemeentelijke voorzieningen.

De gevolgen daarvan zullen duidelijk merkbaar worden voor de inwoners van het Bildt en de maatschappelijke organisaties die hier zijn. Door het college is inmiddels een pakket aan mogelijke bezuinigingsmaatregelen samengesteld. Zowel het college als de gemeenteraad vinden het belangrijk om het bezuinigingspakket te presenteren aan en te bespreken met de Bildtse burgers en maatschappelijke organisaties.

Er zullen vijf speciale dorpsavonden komen, waarin de meningen van de bevolking en de organisaties zullen worden gepeild.

Bron: www.hetbildt.nl
link Meer info >>

Ljouwert, 19 februari 2011

Minnertsgea yn tv-program

Holwert, Minnertsgea, Reduzum en Wytmarsum binne de folgjende fjouwer doarpen dy't selektearre binne foar Doch It Foar Dyn Doarp. De trekking wie sneontemiddei yn it radioprogramma Sneon yn Fryslân op Omrop Fryslân.

Yn Doch It Foar Dyn Doarp jout de Omrop fiif kear in heal oere streekrjochte stjoertiid op televyzje oan trettjin doarpen. It doarp mei de orzjineelste live-tv-útstjoering wint 10.000 euro. De earste útstjoering is op 5 april, út Aldeholtpea wei.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch ek op www.minnertsga.org >>

Vrouwenparochie, 19 februari 2011

Gewoon, maar toch apart

Foto GITTE BRUGMAN (gescand)

Berber heeft haar wortels op het Bildt, en Maarten had hier een huis. Dat bleek een mooie samenloop van omstandigheden, toen ze vier jaar geleden voor elkaar kozen. Het bewuste huis dat Maarten kocht, heeft echter al twee keer plaats-gemaakt voor iets geheel nieuws. "Gewoon, maar toch apart."

Berber van der Weg werkte tot l januari als producer bij de VARA, voor onder meer De achterkant van het gelijk, De ronde van Witteman, Kassa, Het Lagerhuis en Kinderen voor Kinderen. "Ik begon als telefoniste en was secretaresse van het bestuur onder Marcel van Dam." Ze groeide door naar het producersvak.

In haar woonplaats Laren was Berber bovendien secretaris van de buurt- en speeltuinvereniging. Zo leerde ze buurtgenoot Maarten Bus kennen, die een verhuurbedrijf in marktkramen heeft. "Als we iets organiseerden, zorgde hij altijd voor de kramen. En nu zorgt hij óók voor mij." Ze kennen elkaar al dertig jaar, maar pas na de dood van Maartens vrouw groeiden ze naar elkaar toe.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

St. Annaparochie, 19 februari 2011

Smeding groeit door binnenhalen Spar

foto: Leeuwarder Courant

Smeding in Sint Annaparochie heeft het contract in de wacht gesleept voor de levering van aardappelen, groente en fruit aan alles Spar-winkels.

De omzet van de groothandel in groenten en fruit zal fors toenemen, verwacht directeur Sybo Smeding. Het bedrijf breidt het aantal medewerkers met 15 uit naar ruim 365.

Aan het contract met Spar zit geen eindtijd. "Als we goed presteren, krijgen we een langdurige relatie."

Bron: Leeuwarder Courant

Ouwe-Syl, 18 februari 2011

Duikteam inspecteert kademuur Ouwe-Syl

In verschillende Bildtdorpen heeft een duikteam afgelopen weken in opdracht van Gemeente Het Bildt inspecties aan o.a. kademuren uitgevoerd. Aan de Leysterstreek op Ouwe-Syl is maandagmorgen 14 februari de kademuur aan een nader onderzoek onderworpen.

Drie man sterk van duik- en reparatiebedrijf Bonsink uit Zwartsluis hebben met behulp van een camera met zoeklicht, verbonden aan een computer met twee beeldschermen de toestand van de kademuur gevisualiseerd.

Centimeter voor centimeter loopt de cameraman, tot op borsthoogte door het water langs de kademuur. Op aangeven van zijn collega in de monitorwagen stopt hij zo nu en dan, om meer in te zoomen op de situatie van muur, voeg en/of andere gebreken onder het wateroppervlak.

Bron: www.ouwe-syl.nl

Goutum, 18 februari 2011

Vrouw redt man te water

foto: E. Tjallings, 112 Fryslân

De politie heeft donderdagmorgen een aanrijding afgehandeld waarbij een 22-jarige man uit Sint Jacobiparochie gewond raakte. Na een melding dat bij de Boksumerdyk een auto ondersteboven in het water was beland, gingen agenten ter plaatse. Een 17-jarige vrouw uit Jellum fietste op de Boksumerdyk toen zij de man vanuit de richting Goutum de sloot in zag rijden.

De vrouw sprong onmiddellijk het water in om de man uit het voertuig te helpen. De man werd met onderkoelingsverschijnselen per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hij gaf aan dat de auto, nadat hij door een kuil gereden was, onbestuurbaar was geworden. Nadat hij in sloot beland was kon hij uit zijn auto komen doordat de vrouw het portier van zijn auto opendeed. De vrouw werd door een automobilist naar huis gebracht.

Bron: www.politie.nl
link Bekijk de foto's op 112 Fryslân >>

Leeuwarden/Sint Annaparochie, 17 februari 2011

Konst hekelt het Bildt om nimby-gedrag

Gemeenten die geen windmolens op hun grondgebied willen, vertonen "nimby-gedrag". Die kwalificatie gaf gedeputeerde Konst de gemeente het Bildt, die onlangs raadsbreed een motie tegen grote windturbines aannam. Konst verwacht dat andere Middelsee-gemeenten ook met moties komen.

Konst toonde gisteren geen begrip voor de weerzin tegen windmolens onder de volksvertegenwoordigers van het Bildt. Volgens hem lopen ze weg voor hun verantwoordelijkheid iets te doen aan duurzame energie. "Het lijkt op een ultieme vorm van nimby-gedrag. Uit de motie van het Bildt spreekt vooral: windmolens willen we híer niet. Maar hoe halen we dan de duurzaamheidsdoelstellingen?"

link Lees het hele artikel >>
Bron: Friesch Dagblad

Sint Annaparochie, 16 februari 2011

'Bildts aigene' wacht op ontdekking

Leendert Ferwerda had de Bildtse plaatsnamen graag bovenaan gehad. Foto LC/CATRINUS VAN DER VEEN (gescand)

De Bildtse taal en cultuur wekken belangstelling. Het Bildt heeft alle potenties om internationaal ontdekt te worden, denkt Leendert Ferwerda.

Zo nu en dan daalt zijn vuist donderend op tafel. Een vurig betoog zit Leendert Ferwerda (67) uit Sint Annaparochie in de genen. De Bildtse zaak heeft in hem een hartstochtelijk pleitbezorger. Alweer tien jaar is hij voorzitter van de Stichting Ons Bildt, de club die sinds 1980 het "hoeden en noeden fan 't Bildts aigene" nastreeft. Dat lijkt een lastige klus, want de bedreigingen voor minderheidstalen zijn talrijk.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 16 februari 2011

Raad Bildt faliekant tegen grootschalig windmolenproject

Op initiatief van Werkgroep het Bildt wordt donderdagavond een door alle fracties ondersteunde motie behandeld tegen het oprichten van grootschalige windmolenprojecten op het Bildt. De gemeente is in beeld als zogenaamd ‘zoekgebied' in De Houtskoolschets Windstreek 2011 voor een dergelijk park.

De gemeenteraad van het Bildt wil zich voor wat betreft wonen, recreatie en toerisme profileren als een gemeente waar rust, ruimte en weidsheid te vinden zijn. Elementen die economisch van groot belang zijn en blijvend, grote schade oplopen bij de bouw van een groot windmolenpark.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 15 februari 2011

Sprookjesachtige Midwinter Lichtjesroute in Aqua Zoo Friesland

Na een wekenlange voorbereiding van lampionnen uitvouwen, kabels ophangen, lampen indraaien en lampionnen bevestigen is het aanstaande zaterdag 19 februari zover. De Midwinter Lichtjesroute in Aqua Zoo Friesland gaat van start.

Om de route te testen zullen kinderen van groep 4/5 van Basisschool De Wizebeam uit Minnertsga donderdagmiddag 17 februari de Midwinter Lichtjesroute als eerste gaan lopen. De route voert de kinderen langs de vrolijk gekleurde lampionnen en lichtsculpturen die verspreid door het hele park hangen en staan. Een dierenparkgids zal tijdens de sfeervolle tocht door het park allerlei wonderlijke wetenswaardigheden vertellen over de aanpassingen van dieren aan leven in het donker.

DEen grote draak van 5 meter, enorme lotusbloemen, pauwen, zwanen en andere lichtsculpturen, vele Aziatische lampionnen en lantaarns in alle soorten, maten en kleuren… Langs de hele parkroute sieren de gekleurde lampionnen en lichtsculpturen het dierenpark. Vanaf de schemering zullen ze de route door het park verlichten en Aqua Zoo Friesland in sprookjesachtige sfeer hullen. Een bijzondere beleving, zowel voor kenners van het dierenpark als voor bezoekers die het park voor de eerste keer bezoeken.

Bron: Flitsnieuws.nl
link Meer informatie >>

Sint Annaparochie, 15 februari 2011

Foto LC/NIELS WESTRA (gescand)

Moderne Mona Lisa's in Sint Anne

Kinderen van acht tot twaalf jaar uit Sint Annaparochie kwamen tot verrassende resultaten op de teken- en schildercursus van kunstencentrum Muzarthe.

Cursusleidster Bianca de Gier gaf hen opdracht de Mona Lisa van Leonardo Da Vinci zo goed mogelijk na te tekenen en daar dan iets modems aan toe te voegen. Zo zit er een plastic eendje op haar schouder, of draagt de dame met de mysterieuze lach een horloge, koptelefoon of make-up.

Het leverde negen kleurige schilderijen op die in de openbare bibliotheek in Ons Huis nog tot 3 maart zijn te bewonderen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Vier Mona Lisa's >>

Stiens, 15 februari 2011

Kop-staartbotsing

Foto M. Stienstra, 112 Fryslân

De politie heeft maandagmiddag een verkeersongeval op de Bredyk afgehandeld.

Bij de stoplichten op de kruising Menno van Coehoornwei met de Bredyk, kon een 45-jarige inwoonster van Oudebildtzijl bij het optrekken een aanrijding met haar voorganger, een 51-jarige man uit Stiens niet voorkomen. Dit met een kop-staartbotsing tot gevolg.

De 51-jarige man is met nekletsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden. De bestuurster kwam met de schrik vrij. Agenten leidden het overige verkeer om via de ventweg.

Bron: www.politie.nl
link Bekijk de foto's op 112 Fryslân >>

Leeuwarden, 14 februari 2011

'Bewegen voor Overleven' in het donker

Dit jaar is de vijfde keer dat de wandeltocht en hardlooprun van Bewegen voor Overleven wordt gelopen. De organisatoren willen er daarom een speciale editie van maken. De tocht wordt gehouden op zaterdag 1 oktober 2011 waarbij deze keer van Leeuwarden naar St.Jacobiparochie wordt gewandeld.

Er wordt gestart vanaf 16.00 uur in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden en de route gaat dan naar de Groate Kerk in St.Jacobiparochie. Muziek, cultuur en ander vermaak zal uiteraard volop aanwezig zijn, net als de gratis soep in Stiens. De laatste 10 kilometer wordt in het donker gelopen waarbij gezorgd wordt voor hele speciale verlichting langs de Oudebildtdijk. De lopers worden met fakkels en veel muziek onthaald in St.Jacobiparochie. Bussen zorgen vervolgens voor vervoer terug naar Leeuwarden.

Aanmelden voor de wandeltocht en de hardlooprun is mogelijk vanaf 1 juli 2011.

Bron: Nieuwsbrief Bewegen voor Overleven

Berlikum, 13 februari 2011

Stannebuurster aangehouden voor mishandeling

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.30 uur een 18-jarige inwoner van Sint Annaparochie aangehouden voor mishandeling.

In een horecagelegenheid in Berlikum kreeg de verdachte ruzie met een 19-jarige inwoner van Jorwert. De 18-jarige sloeg de 19-jarige met een bier flesje. De Jorwerter liep hierdoor een hersenschudding op.

De 18-jarige is voor nader onderzoek overgebracht naar het politiebureau.

Bron: www.politie.nl

Nieuwebildtzijl, 12 februari 2011

Op zoek naar eerherstel

Maaike Koning: 'Mijn pake wist van niks, hij kon niet meer terug.' Foto LC/ANKE BRUIN (gescand)

Hij werd in de oorlog opgepakt om een futiliteit en overleed in 1943 in kamp Vught na zware mishandeling. Hendrik Koning uit Nieuwebildtzijl werd als oorlogsslachtoffer nooit erkend. "Het is een verhaal dat nooit mag worden vergeten."

Het is een schaap dat Hendrik Koning in Kamp Vught doet belanden, het concentratiekamp waar de Bildtse kustvisser en landarbeider op 18 februari 1943 - ruim een maand na zijn aankomst - levenloos in zijn barak wordt gevonden door zijn zoon Cornelis (23). Hendrik blijkt te zijn doodgeslagen door de SS, omdat hij weigerde te verraden van welke gulle gever hij wat eten toegestopt had gekregen. "Het bloed zat een centimeter dik rond zijn mond", zou Cornelis later verklaren.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 12 februari 2011

Het Bildt wijst grote windmolens af

Het Bildt wijst in een raadsbrede motie de komst van grote windmolens in het open Bildtse landschap resoluut af.

Gesteld wordt dat "het historisch gevormde Bildtse landschap met haar kenmerkende unieke open karakter" door de molens zal worden aangetast. De projecten zoals genoemd in de Houtskoolschets Windstreek 2011 zullen "ontegenzeggelijk leiden tot een onaanvaardbare landschaps- en horizonvervuiling", zo staat in de motie. Ze zullen bovendien leiden tot "blijvende schade" voor de economische pijlers wonen, recreatie en toerisme, stellen de fracties.

Burgemeester en wethouders krijgen de opdracht het standpunt dat "de windmolenplannen in geen geval doorgang mogen vinden" over te brengen aan provinciale staten. De motie wordt donderdag in de raad behandeld.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Menaldum, 12 februari 2011

Boer Henk held van de dag

foto 112fryslân, E. Tjallings

Het slachtoffer van een eenzijdig ongeval op de Sanwei tussen Menaldum en Bitgum dankt zijn leven aan het kordate optreden van boer Henk Postma. Vrijdagmiddag, even na 12 uur raakte de automobilist in een flauwe bocht de macht over het stuur kwijt. 50 meter verderop raakt de auto op de kop in de naastgelegen sloot.

Postma reed met zijn tractor met aanhanger op weg naar huis. Eerst dacht hij door de rook die van de auto kwam dat deze in brand stond. Toch ging Henk Postma naar de auto toe om te kijken of er nog iemand in zat. Klopgeluiden bevestigden dit vermoeden. Samen met een andere automobilist die ondertussen was gestopt, ontkoppelde hij de aanhanger en trok met de tractor de auto zo snel mogelijk op de wal.

De gealarmeerde hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten de bestuurder na zijn hachelijke avontuur naar het ziekenhuis. Henk Postma heeft met dit heldhaftige optreden zeker zijn leven gered.

Bron: GPTVfriesland
GPTV Bekijk hier de reportage op GPTV >>
link Meer foto's op 112 Fryslân.nl >>

Sint Annaparochie, 10 februari 2011

Martijn Rosier

Rosier postuum onderscheiden

Sergeant der eerste klasse Martijn Rosier uit Sint Annaparochie is gisteren postuum onderscheiden met het insigne voor optreden onder gevechtsomstandigheden. Dit gebeurde op de Koninklijke Militaire School (KMS) in Weert.

Ook is op het militair oefenterrein in Budel de Sgt. l Martijn Rosierbrug geopend. Rosier kwam op 26 augustus 2007 in Afghanistan om het leven door een bermbom. De familie hecht grote waarde aan de onderscheiding.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 10 februari 2011

Alles wat oud is en een verhaal aan zit, dat vind ik mooi', zegt Gerrie Chaineux, omringd door zijn handel in de zaak in sint Jacobiparochie. Fot LC/TOM BROKKE (gescand)

Gerries wonderlijke koninkrijk

Terwijl zijn gasten zich stoten aan laaghangende lampen en uitstekende koffiemolens, beweegt Gerrie Chaineux (46) zich soepel als een slang door de donkere smalle gangen. Hij vliegt trapjes op en duikt - kruipdoor sluipdoor - volgestouwde zijvertrekken in. Anekdotes vertellend over de meest wonderlijke voorwerpen.

Chaineux is de spin in het onnavolgbare web dat Het Pakhuis heet. Wie zijn winkel in de slagschaduw van de Groate Kerk van Sint Jacobiparochie binnenstapt, kan denken in de grootste rommelzolder aller tijden te zijn beland. Chaineux kent hier elk hoekje. Met zijn ogen dicht zou hij nog die ene ponsmachine of tabakspijp kunnen vinden.

Oude emaillen reclameborden bedekken elke centimeter van het plafond. Biermerken, fietsfabrieken, olieproducenten uit vervlogen tijden. Zo'n driehonderd borden heeft hij in de winkel. Een paar honderd meter verderop in zijn woning hangt de minstens even grote collectie. Dit is het echt bijzondere werk.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Apeldoorn, 9 februari 2011

Jere van Dyk

Unembedded in Afghanistan: elke dag in doodsangst

Jere Van Dyk is een Amerikaanse journalist met Friese voorouders. Hij ging in 2007 naar de grensgebieden tussen Afghanistan en Pakistan, voor zijn tweede boek over Afghanistan. Plotseling stonden hij en zijn gidsen oog in oog met talibanstrijders. Van Dyk werd 45 dagen lang gegijzeld. Zijn eerste reis erna was naar het Friese het Bildt, op zoek naar zijn roots.

Hij was wel vaker in Afghanistan geweest, dat was in de tijd van de hippies en tijdens de Russische bezetting. "Ondanks de oorlogen ben ik gefascineerd geraakt door dat land", zegt Jere Van Dyk. "Ik maakte er vrienden tijdens de Russische invasie. Mensen met wie ik een hechte band had en die ik vertrouwde. Toen was er eigenlijk nauwelijks sprake van taliban en van al-Qaida had al helemaal niemand gehoord."

Bron: Reformatorisch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 8 febrewaris 2011

Underskieding Martijn Rosier

De brêge mei Martijn Rosier syn namme der op

Martijn Rosier krijt woansdei yn Weert postúm it gefjochtsynsynje útrikt. De militêr kaam yn 2007 yn it Afgaanske Uruzgan troch in bermbom om it libben. Rosier krijt de ûnderskieding om't hy yn Afganistan yn in bysûndere sitewaasje bedarre is.

Dêrneist sil der ek noch in brêge op it oefenterrein yn Budel nei him neamd wurdt. Dat betsjut in soad foar de neibesteanden fan Martijn. De 30-jierrige militêr liet in frou en fjouwer bern achter.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân de heit fan Martijn Rosier >>
Omrop Fryslân Sjoch reportaazje Omrop Fryslân >>

Leeuwarden, 5 februari 2011

Vrijwilligers voor infocentrum Sint Jabik

Huis van Sint Jacob, Utrecht

Het Nederlands Genootschap Sint Jacob en de Stichting Jabikspaad Friesland hebben een groep van zestien vrijwilligers bereid gevonden om het nieuwe pelgrims informatiecentrum in het voorportaal van De Groate Kerk te Sint Jacobiparochie te gaan bemannen. Het informatiecentrum zal in eerste instantie twee zaterdagen per maand gedurende vier uren geopend zijn. Het is de bedoeling om de openstelling op termijn verder uit te breiden.

Het Landelijk Genootschap Sint Jacob heeft een eerste bijenkomst gehouden voor de vrijwilligers van het infocentrum. Het Genootschap heeft complete draaiboeken beschikbaar, op basis van de ervaring die is opgedaan met het ‘hoofdkantoor’ in Utrecht en het steunpunt voor zuidelijk Nederland in het Brabantse Vessum. Het infocentrum in Sint Jacobiparochie wordt het steunpunt voor noordelijk Nederland.

Bron: Stichting Alde Fryske Tsjerken
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 4 februari 2011

Elektrische stoommachine bij Meijer

De NV Leeuwarder Houthandel schenkt in 1978 een stoommachine aan de Leuwarder HTS in de Tesselschadestraat. Het apparaat was sinds 1965 niet meer door de houthandel gebruikt. De Stichting Gerben van der Kooi ontfermt zich na de sloop van de HTS over de machine om 'm weer in de oude staat te laten herstellen.

Meijer plaatbewerking in Sint Jacobiparochie heeft in de afgelopen maanden de tien meter lange stoommachine in de oude staat teruggebracht. Een extra stevig onderstel en zes wielen zorgen er voor dat het symbool van de technische vooruitgang in de negentiende eeuw mobiel is en ook bij shows is te bewonderen. Dat is dan niet onder stoom, maar wordt elektrisch aangedreven.

De stichting is in gesprek met de gemeente Leeuwarden om het apparaat onder te brengen op de watercampus die op het voormalige terrein van Atoglas aan de Oostergoweg in Leeuwarden moet komen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Bekijk de bijbehorende video >>
link Hier de reportage op Omrop Fryslân >>

Leeuwarden, 3 februari 2011

Hopen op een gebaar van de minister

Mevrouw Louisa Ferreira woont met Rafaela, Rita en Mario in een stacaravan in Ter Apel. In de middagpauze van school komen de oudste twee thuis voor het middageten.© FOTO HERMAN ENGBERS

Kinderen als Sahar, die geboren of getogen zijn in een caravan op een asielzoekerscentrum, geworteld in Nederland, verwesterst, kun je met goed fatsoen niet meer terugsturen naar landen als Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak of Somalië, zo stelt Defence for Children. Die kinderrechtenorganisatie schetste voor Trouw de situatie van Sahar en ’andere Sahars’, die moeten hopen dat minister Leers de ’wortelingsmotie’ toch gaat uitvoeren, of van zijn discretionaire bevoegdheid gebruikmaakt en de gezinnen een verblijfsvergunning geeft op humanitaire grond.

Sahar Hbrahimgel (14) kwam op driejarige leeftijd samen met haar ouders en haar twee broers (nu 11 en 16 jaar) vanuit Afghanistan naar Nederland. Ze is een van de beste leerlingen op het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden. Toen haar vrienden en medeleerlingen van school hoorden dat de IND wil dat de familie van Sint Annaparochie verhuist naar Afghanistan waren ze zo verontwaardigd dat ze grote acties organiseerden.

Bron: Trouw
link Lees het hele artikel >>

Aldebildtsyl, 2 februari 2011

Jûn oer ûnderwiis op It Bilt

De gemeenteried fan It Bilt praat woansdeitejûn oer de takomst fan it basisûnderwiis yn de gemeente. In soad doarpen ha noch in skoalle en guon sels twa. De fraach is oft dat de kommende jierren noch helber is mei de krimpende befolking en in weromrinnend budzjet. Belanghawwenden en pleatslik belangen fan de doarpen prate deroer.

De gemeente hat ûndersyk dien nei de takomst fan de skoallen. It docht bliken dat net alle doarpen twa skoallen hâlde kinne.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Wethâlder Haarsma fan It Bilt >>

Minnertsga, 1 februari 2011

Broers breiden uit naar 140.000 kuikens

Tweelingbroers Tabe (33, links) en Rienk (33) Huizinga

Tweelingbroers Tabe en Rienk Huizinga hebben in de Friese dorpjes Firdgum en Minnertsga een boerenbedrijf met 70 hectare akkerbouw en 140.000 vleeskuikens.

Tweelingbroers Tabe (33, links) en Rienk (33) Huizinga hebben in de Friese dorpjes Firdgum en Minnertsga een akkerbouwbedrijf van 70 hectare en een vleeskuikentak met 140.000 dieren. De broers namen het ouderlijk bedrijf in Firdgum over in 2005, toen hun vader overleed. Op dat moment was de akkerbouwtak 60 hectare en bestond de vleeskuikentak uit 38.000 dieren.

In 2008 kochten de broers een bedrijf in Minnertsga, op nog geen twee kilometer afstand van Firdgum. Dat bedrijf bestond uit 6 hectare grond en 42.000 vleeskuikenplaatsen. In 2010 breidden de broers deze locatie uit met een nieuwe stal. De bestaande stal werd bovendien verlengd. In de twee stallen worden in totaal 102.000 kuikens gehouden.

Bron: De Boerderij

Sint Jacobiparochie, 31 januari 2011

Lia Dorana

Expositie over Lia Dorana in Sint Jacobiparochie

Theaterzaal De Dolende Ridder in Sint Jacobiparochie wijdt van 1 tot en met 6 maart een expositie aan zangeres en actrice Lia Dorana. Leopold Wijdeveld, uitbater van De Dolende Ridder en neef van Dorana, toont een deel van haar plakboeken, foto’s, liedteksten en persoonlijke bezittingen waaronder een Edison en andere prijzen.

Lia Dorana overleed op 4 december 2010 op 92-jarige leeftijd. Tijdens haar carrière speelde zij voor diverse theatergezelschappen en televisieproducenten. Ze werkte veel samen met Wim Sonneveld. Haar laatste grote rol speelde ze in de musical Cabaret (1989).

Bron: Friesch Dagblad

Leeuwarden, 31 januari 2011

Hotelgasten bevolken Fries paleis

Het Stadhouderlijke Hof in Leeuwarden is sinds 1996 in gebruik als hotel, vertelt manager Frank Sijtsma. Foto RD

Slapen waar de koningin verbleef. Dineren in een paleis. Het kan in hofstad Leeuwarden. In Paleis Stadhouderlijk Hof resideerden eerder de Friese Nassau-stadhouders en Nederlandse koningen en koninginnen. Nu lopen de hotelgasten over de rode loper in en uit.

Het statige paleis staat aan het stille Hofplein. Aan de overkant ligt het historische onderkomen van Burgemeester en Wethouders van de Friese hoofdstad. Schuin voor het paleis staat een grote Wilhelminaboom met een groen uitgeslagen fonteintje. „Ter Herinnering aan de Troonbestijging van H. M. Koningin Wilhelmina”, staat er ingebeiteld.

De site van het hotel Paleis Stadhouderlijk Hof (hotelstadhouderlijkhof.nl) bevat een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van het hotel:
1564 – Boudewijn van Loo, rentmeester-generaal van de (Spaanse) koning, raad van het Hof van Friesland, grietman van Het Bildt, bouwt een woning aan de gracht, die in 1682 is overkluisd en toen ’t Plein, het Hofplein, is geworden.

Bron: Reformatorisch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 29 januari 2011

Automobilist botst op geparkeerde auto, inzittend meisje (6) gewond

De politie heeft vrijdagmiddag een eenzijdige aanrijding op de Geert Veenhuizenstraat afgehandeld. Een 26-jarige automobiliste uit Sint Jacobiparochie verklaarde dat een van haar kinderen tijdens het rijden iets tegen haar zei.

Hierop keek de bestuurster om om te reageren. Vervolgens reed zij tegen een geparkeerde auto aan. Via het trottoir kwam het voertuig op de kop terecht. Een van de kinderen, een 6-jarig meisje werd ter controle en met aangezichtletsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden. De bestuurster en het andere kind kwamen met de schrik vrij.

Bron: politie Fryslân

Oudebildtzijl, 28 januari 2011

Achttien reebruine ogen waken over Ouwe-Syl

Zo nu en dan zie je ze op de Bildtse klei, twee, drie of soms vier reeën bij elkaar. De in het wild levende dieren zijn een plaag voor de landbouwgewassen, maar ook is het dier liefhebber van struiken, bessen, bramen of coniferen.

Voor de liefhebber van fauna is het een lust voor het oog wanneer er een roedel van negen reeën opduikt. Tussen de Burdinaweg en de van Albadaweg bivakkeren de laatste weken acht vrouwtjes reeën en één reebok.

Zo nu en dan stopt een nieuwsgierige kijker aan de kant van de weg, terwijl de reeën alert en op veilige afstand vanuit het stoppelveld de verrichtingen van de kijker in het oog houden.

Bron: www.ouwe-syl.nl

Westerland, 28 januari 2011

Dirk Lont, timmerman met hart foor werk en mînsen

Open Hof, Leeuwarden

Medio februari zal een boekje in de Bildtse taal verschijnen getiteld "Dirk Lont, timmerman met hart foor werk en mînsen". Het is een bundel met verhalen die aannemer Dirk Lont uit St.-Jabik na zijn pensionering heeft geschreven voor het personeelsblad van bouwbedrijf Lont.

Zijn dochter Titia Lont heeft gemeend dat een eerbetoon aan haar vader op zijn plaats is, met name omdat hij veel heeft betekend voor de gemeenschap van Sint-Jabik, onder meer door de verbouwing van de Open Hof en de restauratie van de Groate Kerk.

Daarnaast bevat het boekje mooie foto`s "uit de oude doos": impressies van de Oude Bildtdijk en St.-Jabik en foto`s van het bouwbedrijf en familie Lont. Bildt-kenner Sytse Buwalda heeft een inleidende tekst over de geschiedenis van het bedrijf geschreven en het voorwoord is van burgemeester Gerrit Krol. Totaal 40 pagina`s. Uitgeverij Hoekstra uit St.-Anne verzorgt de druk.

Vanwege de beperkte oplage kan het boekje nu al worden gereserveerd door € 25,- (incl. verzendkosten) over te maken op 29.63.72.234 t.n.v. B.W. Lont te Veenendaal onder vermelding van uw adres. Het boekje zal dan eind februari worden toegezonden. Het boekje is overigens ook voor € 20,- af te halen bij drukkerij Hoekstra, na betaling op bovenstaand nummer.

Bron: Bildtweg.nl

Den Haag, 27 januari 2011

Leers in hoger beroep in zaak-Sahar

minister Leers

Minister Leers van Immigratie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter in de zaak van het meisje Sahar.

Van de rechter in Den Bosch mogen het meisje en haar familie voorlopig niet worden teruggestuurd naar Afghanistan. Het gezin uit Sint Annaparochie zegt dat het zo is ingeburgerd in Nederland dat het niet meer kan wennen aan het leven in de Afghaanse maatschappij.

De minister wil met een hoger beroep nu duidelijk krijgen of verwestering van een Afghaans meisje door langdurig verblijf in Nederland reden moet zijn om hier te blijven. Dat Sahar en haar familie al lang in Nederland zijn, is namelijk het gevolg van herhaaldelijk procederen, zo stelt Leers.

Bron: RTLNieuws.nl
link Zie het hele bericht plus videofragment >>

Sint Anna, 25 januari 2011

Bildtse Jongeren in actie!

Foto's startavond Bildtse jongeren in actie.

 

 

 

Bron: www.jeugd-jongerenwerkhetbildt.nl/

Jubbega, 25 januari 2011

FNP-program in Stellingwerfs en Bildts

FNP kandidaten

Om uit te stralen dat zij er voor de hele provincie is. brengt de FNP haar statenverkiezingsprogramma niet alleen in het Fries en Nederlands uit, maar ook in het Stellingwerfs en het Bildts.

De geste was nog niet eerder vertoond. Veruit de meeste partijen volstaan met een Nederlandstalig programma.

De FNP heeft met Frans Koning – kaderlid van de Stellingwarver Schrieversronte – en Leendert Ferwerda – zelfbenoemd Frije Bilkert – ook kandidaten die deze Friese taalminderheden zouden moeten bekoren.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Anne, 24 jannewaris 2011

Dizze wike beslút Leers

Dizze wike beslút minister Leers fan Ymmigraasje en Asyl oft er yn berop giet tsjin it fonnis fan de rjochtbank yn Den Bosch oer de Afgaanske flechteling Sahar en har famylje. De rjochtbank oardiele foarige wike dat Sahar foarearst yn ús lân bliuwe mei. Se is bot ferwestere en soe yn Afganistan gefaar rinne.

Leers hat in wike de tiid om yn heger berop te gean en sil neffens syn wurdfierster woansdei of tongersdei witte litte oft dat bart.

Sahar kin oant de eventuele behanneling fan dat heger berop yn Sint Anne bliuwe.

Bron: Omrop Fryslân

Leeuwarden, 22 januari 2011

Bouwprijzen funest voor kleine bouwer

Bouwbedrijven in Fryslân draaien verlies om werk via aanbestedingen binnen te krijgen. Door onder de kostprijs in te schrijven, verdienen ze nog wel en houden ze mensen in dienst. Maar dat is niet vol te houden. Kleine bedrijven zijn voorlopig de dupe en snijden stevig in hun personeel.

In Fryslân zal de bouw 3 procent groei kennen. Dat komt met name door de aantrekkende woningbouw; een plus van 8 procent in Fryslân. De verwachtingen zijn nog wel met onzekerheden omgeven. De Vriend vreest dat er nog wel wat mensen afvloeien en groei zal ook niet gelijk werkgelegenheid opleveren. "Het gaat waarschijnlijk eerst in flexibel werk zitten. Maar het kan wel voorkomen dat bedrijven een laatste ontslagronde doorzetten."

Dat hoopt Arjen Lont van bouwbedrijf Lont in Sint Annaparochie ook te voorkomen. Het bedrijf heeft twee keer mensen moeten ontslaan en is geslonken van 120 naar negentig werknemers, maar hoopt dat het daar nu bij blijft. "Het komende half jaar hebben we het nu wel druk", zegt Lont. Om te kunnen voortbestaan worden kaders soms verlegd. "We bouwen nu ook stallen, werktuigbergingen en gebouwen voor agrarische bedrijven. Daar is werk in. Het is iets anders dan appartementen, maar het is werk voor ons."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 24 januari 2011

Voorbereiding

Nog maar even en dan vertrek ik naar Suriname. Jeetje wat spannend!! Maar heb er ook veel zin in het grote avontuur. Gelukkig ga ik niet helemaal alleen, maar met nog twee studenten van de NHL. We gaan samen vliegen en wonen als het goed is ook in hetzelfde huis.

Waar ik precies ga wonen in Paramaribo is nog niet bekend. Dat weet ik pas als ik daar ben. In het huis waar ik zit is als het goed is altijd internet aanwezig en ik neem mijn eigen laptop mee. Ik kan dus vaak op internet en veel contact houden met iedereen. Denk er wel aan dat het daar 6 uren vroeger is dan hier. Nu moet ik maar eens bedenken wat ik eigenleijk allemaal mee moet nemen... Wat een gedoe!

Zaterdag nog even mijn feestje en dan komt het echt heeel dichtbij!

Bron: Rianne de Vries op hamba.nl

Oudebildtzijl, 22 januari 2011

Romeo en Julia in de Friese klei

De Friese Sil Knook gelooft heilig in een toekomst met de Irakees Omar Khaled Ibrahim. Fot LC/NIELS WESTRA (gescand)

Sil Knook, uit Oudebildtzijl was bijna achttien toen ze haar vriend ontmoette in een discotheek: een Irakees, gevlucht voor eerwraak. Haar grote liefde zit nu in een uitzetcentrum.

Het was een gewone zaterdagavond in maart 2009. Sil was met vriendinnen op stap in discotheek TDF in Berltsum. En daar was Omar Khaled Ibrahim, een donkerharige jongen met mooie bruine ogen. "Het was geen liefde op het eerste gezicht. We raakten aan de praat, meer niet. Ik vond hem aardig en gaf hem mijn telefoonnummer." Sil had kennelijk indruk op Omar gemaakt, want hij belde haar regelmatig op. "In het begin dacht ik: stalk me niet zo."

De twee werden verliefd en twee maanden na hun ontmoeting was het serieus aan tussen Sil en Omar. "Ik wist wel dat hij in een azc woonde, maar ik dacht: dat zal wel loslopen."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Amersfoort, 22 januari 2011

Roemer: Sahar kan PVV niets schelen

SP-leider Emile Roemer vindt het schandalig dat de PVV blijft eisen dat het 14-jarige Afghaanse meisje Sahar toch wordt teruggestuurd naar Afghanistan. "Ik vind het een hele grove schande dat de PVV met zo veel fanatisme volledig Nederlandse jonge meiden, zoals Sahar, de Afghaanse boerka in wil jagen", zei Roemer zaterdag tijdens een SP-bijeenkomst in Amersfoort.

"De PVV heeft aan de hele geschiedenis van Sahar geen boodschap. Hoewel driekwart van Sahars leven zich in Nederland heeft afgespeeld, wil Wilders dat Sahar alsnog een enkeltje Afghanistan krijgt. Dat vind ik echt te grof voor woorden", aldus Roemer. Volgens hem zit Wilders "zo vast in zijn ideologie tegenover buitenlanders in het algemeen dat hij de waarde van een individueel mens niet meer ziet".

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Anne, 22 jannewaris 2011

Foto omrop Fryslân

Biltse jongerein yn aksje

Jongeren op it Bilt stekke de hannen út de mouwen foar it goede doel. In jier lang sille se allerhanne aksjes dwaan om safolle mooglik jild yn te sammeljen foar de kankerbestriding. De jongeren binne te werkennen oan spesjale wite jassen mei dêrop de tekst 'Bildtse Jongeren in Actie'. De ôftraap foar it frijwilligerswurkprojekt wie in grut feest mei in soad muzyk.

Der binne fjouwer jongeren úteinset mei it projekt. Sy wolle der folle mear jongerein bij belûke. It is it doel om dit projekt alle jierren op 'e nij te organissearjen foar in oar goed doel.

Bron: Omrop Fryslân

Minnertsga, 22 januari 2011

Familie Minnertsga niet vervolgd na dood broer

Artikel Algemeen Dagblad

Het Openbaar Ministerie in Leeuwarden stelt geen strafrechtelijke vervolging in tegen de familieleden van de man, die vier jaar lang dood in de slaapkamer van de gezamenlijke woning in Minnertsga lag. De 62- en 67-jarige broers en 63 en 71-jarige zusters van de overleden man werden ervan verdacht hun broer bewust onvoldoende verzorging te hebben verleend terwijl dit wel noodzakelijk was.

De familieleden verklaarden dat zij uit geloofsovertuiging en respect voor hun broer zijn wens om met rust gelaten te worden, hebben gerespecteerd. De bevindingen van het pathologisch en toxicologisch rapport, de verklaringen van verdachten met betrekking tot de niet verleende zorg en het ontbreken van een wettelijke verplichting tot onderhoud, verpleging of verzorging aan een broer of zuster, rechtvaardigen de conclusie dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit.

Bron: GPTV
link Bekijk de reportage >>

Den Haag, 21 januari 2011

PVV eist vertrek Sahar

Sietse Fritsma

Het hele asielbeleid wordt ondermijnd als uitgeprocedeerde asielzoekers hier mogen blijven, omdat hun kinderen te veel verwesterd zijn. Dat stelt de PVV, nu de rechtbank in Den Bosch heeft bepaald dat de beslissing om de 14-jarige Sahar uit te zetten naar Afghanistan onvoldoende onderbouwd is.

De gedoogpartner roept minister Leers (Immigratie en Asiel) op zijn beslissing beter te onderbouwen en Sahar geen verblijfsvergunning te geven. "Als je nu een verblijfsvergunning geeft, geef je het signaal aan ouders dat het loont om te traineren en uitzetting tegen te gaan", aldus PVV-Kamerlid Fritsma.

"Natuurlijk is het pijnlijk voor dit meisje, maar haar ouders hebben de ene na de andere procedure opgestart. Als je dat beloont, wordt het terugkeerbeleid gigantisch ondermijnd."

Bron: De Telegraaf
link Lees het hele artikel >>

Minnertsga, 21 januari 2011

Winsemiusstraat, Minnertsga

Broers en zussen in Minnertsga vrijuit

De twee broers en twee zussen van Rients Wolbers in Minnertsga worden niet strafrechtelijk vervolgd.

Vorige zomer werd Wolbers' stoffelijk overschot gevonden op de slaapkamer van de gezamenlijke woning. Hij had hier ruim vier jaar dood gelegen.

De man had in april 2006 gezegd dat hij niet gestoord wilde worden. Het openbaar ministerie heeft de doodsoorzaak niet kunnen vaststellen. De wet schrijft geen zorgplicht voor een broer voor.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 21 januari 2011

Geen strafrechtelijke vervolging in zaak Minnertsga

Winsemiusstraat, Minnertsga

Het Openbaar Ministerie in Leeuwarden stelt geen strafrechtelijke vervolging in tegen de familieleden van de man, die vier jaar lang dood in de slaapkamer van de gezamenlijke woning in Minnertsga lag.

De broers (62 en 67 jaar) en zusters (63 en 71 jaar) van de overleden man werden ervan verdacht hun broer bewust onvoldoende verzorging te hebben verleend terwijl dit wel noodzakelijk was (art. 255 Wetboek van Strafrecht).

Uit het pathologisch en toxicologisch onderzoek is niet vast komen te staan wanneer de dood is ingetreden, noch wat de doodsoorzaak is. Wel heeft pathologisch onderzoek uitgewezen dat een ziekelijke afwijking als mogelijke doodsoorzaak als eerste in aanmerking komt. Er kan niet worden vastgesteld of uitgesloten dat onthouding van voedsel en/of zorg de oorzaak is geweest van het intreden van de dood.

Bron: Openbaar Ministerie
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 21 januari 2011

Sahar mag blijven

Foto: Hart van Nederland

De 14-jarige Sahar uit het Friese Sint Annaparochie mag voorlopig in Nederland blijven. Dat heeft de rechter in Den Bosch donderdag bepaald.

Eerder had minister Leers van Immigratie en Asiel besloten dat het gezin na tien jaar alsnog terug moest naar Afghanistan. Maar daar zijn ze volgens het gezin niet veilig. De minister moet nu van de rechter opnieuw naar de zaak van Sahar kijken.

Bron: Hart van Nederland
link Bekijk de reportage >>

Ljouwert, 20 jannewaris 2011

Crone: 'Sahar moat bliuwe'

Minister Gert Leers fan ymmigraasje en asyl moat Sahar in definitive ferbliuwsfergunning jaan. Dat seit boargemaster Ferd Crone fan Ljouwert. Neffens him kin Leers nei de útspraak fan de rjochter net oars dwaan.

Dêrneist wiist Crone op de brief fan de flechtelinge-organisaasje fan de VN, de UNHCR. Dêryn stiet dat Sahar te ferwestere is om nei Afganistan te stjoeren. Foardat Leers syn beslút nimt, moat hy fan Crone earst dy brief goed trochlêze.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Boargemaster Ferd Crone fan Ljouwert >>

Sint Annaparochie, 20 januari 2011

Sahar en familie mogen voorlopig blijven

De 14-jarige Sahar Hbrahim Gel uit Sint Annaparochie en haar familie mogen voorlopig niet worden teruggestuurd naar Afghanistan. De rechter in Den Bosch heeft dat donderdag bepaald in het kort geding dat het gezin tegen de laatste afwijzing in hun procedure had aangespannen.

Het gezin (vader, moeder en drie kinderen) vreesde gevaar te lopen bij een terugkeer naar Afghanistan. Ze vreesden voor foltering. Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) stelde in de procedure dat het gezin niet aannemelijk heeft gemaakt dat ze vanwege een westerse leefstijl gevaar loopt in Afghanistan. Dat het gezin lang in Nederland woont en een westerse leefstijl heeft komt door de eigen keuzes. Sahar zou zich kunnen aanpassen aan de Afghaanse cultuur, aldus de minister.

Bron: DePers
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 20 januari 2011

Sahar erg blij met uitspraak

"Ik ben echt heel blij met deze uitspraak." Dat zei Sahar Hbrahim Gel vanmiddag in reactie op het nieuws dat de rechtbank in Den Bosch het beroep van haar advocaat gegrond heeft verklaard.

Het beroep was gericht tegen de afwijzing van de derde asielaanvraag door het Afghaanse gezin Hbrahim Gel. Haar medeleerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden zorgden voor een uizinnige ontvangst en een bos tulpen. Een feest volgt als er definitief zekerheid is.

De afgelopen nacht had ze tot drie uur niet geslapen. "Ik was echt heel bang om teruggestuurd te worden." Minister Gerd Leers wil het vonnis eerst bestuderen en geeft mogelijk morgen een reactie.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 20 januari 2011

Klik voor grotere afbeelding

Nieuwbouw bij zorgcentrum

Zorgcentrum Beuckelaer in Sint Annaparochie begint nog dit jaar met de nieuwbouw van 52 appartementen voor verzorging.

Het project kost zo'n € 9 miljoen. De nieuwbouw vervangt 50 appartementen - de vleugel met de erkertjes - die bij een renovatie in 1984 zijn gebouwd. Het verzorgingshuis werd toen vrijwel gehalveerd.

"Deuze appartementen binne op", zegt directeur Atje Tadema-Postma. "Se foldoen niet meer an de swaardere sorgfraag, die't wy steeds meer teugenkomme."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Den Bosch, 20 januari 2011

Bossche rechtbank voorkomt voorlopig uitzetting Afghaanse Sahar

De bestuursrechter van de rechtbank Den Bosch heeft gesproken. Het Afghaans gezin uit St. Annaparochie - met vooral veel media-aandacht voor de 14-jarige Sahar - mag voorlopig niet uit Nederland worden verwijderd. Kernoverweging is dat de minister voor Immigratie en Asiel, Gerd Leers, de afwijzing van de asielverzoeken onvoldoende heeft gemotiveerd.

De rechter neemt aan dat de dochter van jongs af aan is opgevoed met westerse (Nederlandse) opvattingen en zich die opvattingen en een overeenkomstige levensstijl eigen heeft gemaakt. Ze is nu veertien jaar oud en er mag, mede gelet op haar intellectuele capaciteiten, worden aangenomen dat zij zich in een belangrijke fase van haar ontwikkeling bevindt waarin haar persoonlijkheid zich aan het vormen is en waarschijnlijk al voor een belangrijk deel is gevormd. Ook mag worden aangenomen dat de westerse normen en waarden waarmee zij is opgegroeid tot op zekere hoogte deel zijn gaan uitmaken van haar persoonlijkheid.

Bron: Nederlands Juridisch Dagblad NJD
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 20 januari 2011

Veel belangstelling voor Regio Netwerkdagen Het Bildt

Het Bildt beleeft begin april een primeur met de eerste Friese Regio Netwerkdagen voor MKB ondernemers. Op 15 en 16 april vinden deze plaats in MFC Ons Huis in St. Annaparochie. Juist in tijden van economische recessie is het voor ondernemers van belang te blijven netwerken en hun bedrijf te profileren, aldus initiatiefneemster Tjettje Miedema.

De Regio Netwerkdagen is een initiatief van TESevenementen. Tjettje Miedema: "Veel regionale ondernemers hebben zich inmiddels ingeschreven voor het evenement. Het gevolg is een gevarieerd aanbod van bedrijven in het Bildt waarmee de Regio Netwerkdagen interessant is voor alle typen bedrijven. Er bestaat veel draagvlak voor de netwerkdagen die de regionale economie stimuleren en versterken. De netwerkdagen bieden ondernemers in een informele sfeer de gelegenheid in korte tijd kennis te maken met andere regionale ondernemers, relaties te onderhouden, nieuwe relaties aan te gaan en de onderneming op de kaart te zetten. De Regio Netwerkdagen werkt voor iedereen."

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Den Haag, 19 januari 2011

Leers voelt niets voor aanpassingen vreemdelingenwet

Minister Leers (immigratie en asiel) houdt vast aan zijn standpunt dat het 'niet verantwoord en niet wenselijk' is om minderjarige kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers in bepaalde gevallen toch een verblijfsvergunning te geven. De Kamer had april vorig jaar een voorstel van die strekking aangenomen, maar de bewindsman legde dat eind vorig jaar naast zich neer tot groot ongenoegen van de oppositie.

Friese CDA-leden zijn bezorgd over de gevolgen van het immigratiebeleid, met name voor kinderen. De provinciale afdeling heeft er in een brief bij CDA-minister Leers op aangedrongen zijn bevoegdheid 'maximaal' te gebruiken om in individuele gevallen de hand over het hart te strijken.

In de brief wordt de naam van Sahar Hbrahimgel zorgvuldig vermeden. Maar de Friese CDA-voorzitter Douwe Tamminga maakt er geen geheim van dat de dreigende uitzetting van dit 14-jarige meisje uit Sint Anna Parochie zijn leden tegen de borst stuit. Sahar is geboren in Afghanistan, maar al tien jaar in Nederland. ’Het past niet bij het CDA om deze kinderen terug te sturen’, hoort Tamminga van de leden.

Bron: Trouw
link Lees het hele artikel >>
link Zie dossier Sahar >>

Sint Anne, 19 jannewaris 2011

Kompleks Sint Anne moat troch

It Van Haarenshûs is noch lang net ôf

De bou fan it omstriden soarchkompleks foar demintearjende âlderen yn Sint Anne moat dochs trochgean. Dat fynt de gemeente It Bilt. Mear as fiif jier lyn is al mei de bou fan it Van Haarenshûs begûn, mar troch beswieren fan de neistlizzende supermerk is it gebou net ôfmakke.

De gemeente hat opnij juridysk advys ynwûn en ek eksterne saakkundigen sizze dat de gemeente de saak no winne kin.

De supermerk moat tenei wol foldwaan oan strangere regels foar it laden en lossen. Der mei moarns pas nei 7 oere laden en lost wurde om lûdsoerlêst foar de bewenners fan it nije kompleks foar te kommen.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Wethâlder Nel Haarsma >>

Franeker, 19 januari 2011

Kleiroute en Moddergat beter bevaarbaar

De provincie is deze week gestart met bagger- en oeverwerkzaamheden in de vaarwegen in Noordwest-Fryslân. Een deel van de Kleiroute wordt gebaggerd en het Moddergat bij Berltsum wordt dieper en breder. Hiermee wordt Noordwest-Fryslân beter bevaarbaar voor motorboten en sloepen. De projecten worden medegefinancierd door Het Friese Merenproject. Aannemer Jelle Bijlsma BV uit Gytsjerk voert de werkzaamheden uit. Het werk is naar verwachting in mei klaar.

Namens de stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute (NER) wordt het Moddergat verdiept en verbreed. Het Moddergat loopt van Berltsum naar de sluis in Wier en is onderdeel van de Noordelijke Elfstedenvaarroute. Deze route wordt de komende jaren in zijn geheel bevaarbaar gemaakt voor boten met een doorvaarthoogte van ongeveer 2.40 meter en een maximale diepgang van 1.30 meter. De brughoogte is 2.50 meter. Volgens planning kunnen pleziervaarders in 2013 de tocht der tochten varen.

Bron: Harpoen Media

Sint Annaparochie, 19 januari 2011

Ontknoping voor Sahar lijkt nabij

Sahar Hbriham Gel Foto LC/JILMER POSTMA

Wekenlang was Sahar landelijk nieuws. een dezer dagen krijgt ze mogelijk het verlossende bericht dat ze in Nederland mag blijven. Maar voor hetzelfde geld zit ze nog wekenlang in onzekerheid.

'Nee maar echt, ik kan wel gillen; o het komt hopelijk wel goed', twitterde Sahar Hbriham Gel (14) afgelopen zondag aan haar vriendinnen naar aanleiding van de brief die de UNHCR over haar 'zaak' had geschreven aan haar advocaat. Hierin pleit de hoge commissaris voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties ervoor om Sahar te erkennen als vluchteling.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>
link Zie dossier Sahar >>

St. Annaparochie, 19 januari 2011

Gemeente blijft achter zorgcomplex staan

In september vorig jaar vernietigde de Raad van State de beslissing op bezwaar. De gemeente heeft de zaak wederom grondig bestudeerd. Binnenkort neemt de gemeente dan ook een nieuwe beslissing op bezwaar. Hiermee geeft de gemeente aan dat zij nog steeds staat achter de beslissing staat dat het zorgcomplex in St.-Annaparochie er moet komen. De bouw ligt momenteel stil.

Binnenkort zal de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie het college van B&W en de heer Wassenaar, eigenaar van de Albert Heijn supermarkt horen, in de kwestie over de vergunningverlening rondom het woonzorgcomplex. De gemeente is van mening dat een woonzorgcomplex en een supermarkt uitstekend naastelkaar kunnen functioneren. De gemeente heeft dan ook het voornemen om de bouwvergunning te handhaven.

Bron: Gemeente het Bildt
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 18 januari 2011

'Weriepenje saak-Sahar'

It Afgaanske famke Sahar

De advokaat fan Sahar út Sint Anne wol dat har rjochtsaak oer oft se yn Nederlân bliuwe mei, weriepene wurdt. Flechtlingorganisaasje UNHCR fan de VN hat yn in brief skreaun dat Sahar as flechtling erkend wurde moat. Se rint gefaar yn Afganistan, om't se te ferwestere is. De rjochter en minister Leers kinne it brief negearje by harren beslút, mar dat kinne se net samar dwaan, seit advokaat Stieger.

No tongersdei soe de útspraak wêze fan de rjochter. Mocht de saak weriepene wurde, dan kin it noch wiken duorje foardat der mear dúdlikens komt foar Sahar en har famylje.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Advokaat Paul Stieger >>

Marsum, 18 januari 2011

Kruising bij de Langestraat

Tangent wordt iets goedkoper

De aanleg van de Noordwesttangent wordt een stuk goedkoper dan de 33 miljoen euro waar de provincie Fryslân op rekende. Hoeveel precies is door een geschil met een afgewezen aannemer nog onduidelijk, maar in elk geval hoeven de gemeenten niet extra te betalen. Leeuwarden, Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel hebben van de provincie te horen gekregen dat ze alleen de bijdrage hoeven te storten die ze in al 2004 hebben toegezegd.

Het Bildt - dat aanvankelijk niets zou betalen maar na de problemen toch 170.000 euro opzij zette - kan dat geld op zak houden. Van Leeuwarden wordt twee miljoen euro verwacht. Menameradiel betaalt sowieso niet mee aan de weg: de gemeente heeft zich van begin af aan tegen verklaard en blokkeerde zelfs vorig jaar kortstondig de voorbereidingen.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Den Haag, 18 januari 2011

António Manuel de Oliveira Guterres, UNHCR

VN: erken Sahar (14) als vluchteling

Sahar Hbrahim Gel uit Sint Annaparochie moet erkend worden als vluchteling, zegt de organisatie UNHCR van de Verenigde Naties (VN). De hoge commissaris heeft dat geschreven in een brief die is doorgestuurd aan minister Gerd Leers van immigratie en asiel en de immigratiedienst IND.

Het veertienjarige meisje uit Afghanistan dreigt samen met haar familie te worden uitgezet. De rechtbank van Den Bosch doet deze week uitspraak in het hoger beroep dat het gezin heeft aangespannen tegen de uitzetting.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>
link Zie dossier Sahar >>

Minnertsga, 17 januari 2011

Minnertsga houdt consultatiebureau

Het consultatiebureau in Minnertsga blijft in ieder geval in 2011 nog geopend. Dit besluit heeft de GGD Fryslân genomen na overleg met wethouder Boukje Tol van de gemeente het Bildt.

GGD Fryslân had aanvankelijk eind 2010 aangekondigd het consultatiebureau in Minnertsga per 1-1-2011 te willen sluiten. De voorgenomen sluiting vloeit voort uit een door de Provincie genomen besluit, om het aantal consultatiebureaus in Fryslân terug te brengen van ruim 90 naar 63 vestigingen.

Het consultatiebureau in Minnertsga gaat dit jaar in afgeslankte vorm verder. Het bureau zal nu een keer in de maand geopend zijn, in plaats van twee keer per maand. Als alternatief kunnen ouders ook terecht bij de consultatiebureaus in St.-Annaparochie en Beltsum.

In het najaar van 2011 zal opnieuw worden bekeken hoe het verder moet met het consultatiebureau in Minnertsga.

Bron: Gemeente het Bildt

Bolsward, 17 januari 2011

Nieuwbouw bedrijfspand Smeding

Het hoofdkantoor en distributiecentrum van Smeding Groente en Fruit in Sint Annaparochie wordt flink uitgebreid. Door een forse groei in personeel en omzet is behoefte ontstaan aan extra kantoor- en magazijnruimte. De bestaande oppervlakte van ruim 12.000 m2 zal met 8.850 m2 worden uitgebreid. De uitbreiding zal bestaan uit 6.000 m2 magazijnruimte en 2.850 m2 kantoorruimte en vindt plaats op de grond aansluitend aan het huidige distributiecentrum.

De nieuwbouw in opdracht van Smeding & Zn. BV naar een ontwerp van Marc Coenen Architectuur, Goirle wordt uitgevoerd door bouwgroep Dijkstra Draisma te Bolsward/Dokkum. De start is gepland in januari 2011.

Bron: Bouwgroep Dijkstra Draisma

Veenwouden, 14 januari 2011

Menno Simons, Vrieslant

Doopsgezinden komen op voor minderjarige asielzoekers

Het dagelijks bestuur van de Doopsgezinde Sociëteit uit in een brief aan minister Leers van Immigratie en Asiel haar "zeer ernstige zorgen" over het voornemen om langdurig in ons land verblijvende, minderjarige kinderen van asielzoekers het land uit te zetten.

Directe aanleiding voor de brief is de dreigende uitzetting van de 14-jarige Sahar Hbrahimgel naar Pakistan. Het meisje uit Sint Annaparochie (Friesland) is volgens de doopsgezinde gemeente Veenwouden "hier ingeburgerd". De gemeente overweegt bij een mogelijke uitzetting kerkasiel aan haar te verlenen. "Zulke kinderen hebben in hun land van herkomst geen enkele toekomst. Hun jonge levens kunnen zelfs in gevaar worden gebracht", aldus de brief.

Bron: www.kerknieuws.nl

Sint Annaparochie, 12 januari 2011

Heeft u ook zo'n last van krimp

In opdracht van de gemeente het bildt heeft Jan-Ale van der Ploeg van BügelHajema Advieseurs bv, Buraeu voor Ruimtelijke Ordening en Milieu onderzoek verricht naar de te verwachten bevolkingsontwikkeling over de periode 2008 - 2040. De uitkomsten zijn beschreven in een digitale brochure, hier >> te bekijken.

Zijn conclusie luidt: "Voor zowel de gemeente als de gehele regio geldt op basis van de meest recente prognoses dat voor de periode tot 2030 een stijging in het aantal huishoudens wordt verwacht door huishoudenverdunning. De regio krijgt de komende twee decennia echter wel te maken met een bevolkingsdaling. Het zier er nochtans naar uit dat de gemeente het Bildt de krimp bespaard blijft. Als enige gemeente in de regio is voor het Bildt een bevolkingsgroei voor de periode tot 2030 geprognotiseerd."

Bron: en.calameo.com

Hallum, 11 januari 2011

Kweldercentrum: beginpunt van natuurbeleving

It Fryske Gea opent binnen drie jaar een Kweldercentrum bij zijn boerderij aan de zeedijk bij Hallum. Dankzij 380.000 euro uit het Waddenfonds hoopt de natuurbeheerder vijftien- tot twintigduizend bezoekers per jaar te bereiken met het verhaal van Noard-Fryslân Bûtendyks. "De Alde Feanen krijgt als Nationaal Park de meeste aandacht van onze gebieden, maar Noard-Fryslân Bûtendyks is veel groter", zegt adjunct-directeur Henk de Vries van It Fryske Gea. Zijn organisatie beheert vierduizend hectare van buitendijks land in het waddengebied, verdeeld over de Bildtpollen, het Noarderleech, de Keegen en Ferwert en Blije Bûtendyks. "Een kwelder is sowieso ook een zeldzame biotoop, en deze is nog een van de grootste van Europa ook. Dat verdient wel een apart stukje informatie, wat ons betreft."

In het gebied zelf staan bij het beginpunt van de wandelroutes wel wat informatiepanelen, maar een echt goede informatiebron ontbreekt. "In heel Nederland is nog geen Kweldercentrum te vinden. Terwijl er zoveel over te vertellen valt. Niet alleen over de natuur, de flora en fauna, maar ook over de historie van de streek: Iedereen in de omgeving heeft wel een pake gehad die ‘him de rêch brutsen’ heeft op de slikwerken. Die verhalen willen we vertellen: het wordt geen doodse expositie."

Bron: Friesch Dagbald
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 11 januari 2011

Zwangere vrouw aangereden

De politie heeft maandagochtend op de Hemmemaweg een aanrijding afgehandeld waarbij een 35-jarige automobiliste uit Oosterbierum gewond raakte.

De aanhangwagen van een 23-jarige man uit Leeuwarden raakte los van zijn auto en raakte vervolgens de auto van de 35-jarige vrouw.

Omdat de vrouw zwanger is, werd ze voor controle per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

Bron: politie.nl

Sint Jacobiparochie, 10 januari 2011

Flexibele woningen te Sint Jacobiparochie

Binnenkort wordt gestart met de verkoop van een woonwijkje aan de Van Wijngaardenstraat te St.Jacobiparochie. De locatie bevindt zich aan de noordzijde van de gemeente; een rustige buurt op een paar minuten van de Waddenzee. Er zijn elf huizen ontworpen en iets gebogen en verspringend gesitueerd aan een autoluwe straat.

Een deel (6 huizen) van het project richt zich op het goedkopere segment (starters-huizen). Een ander deel (4 huizen) wordt ontwikkeld in het populaire middensegment van de twee-onder-één-kap-huizen. En komt ook één vrijstaand huis in het gebied.

De bewoner kiest zélf of de woonkamer aan de straatzijde of aan de tuinzijde van het huis wordt gesitueerd. De verdieping is ingedeeld met drie slaapkamers en een ruime badkamer. De bergzolder wordt bereikt met een vlizotrap. De begane grond is naar wens te vergroten t.b.v. een grotere woonkamer, woonkeuken, hobbyvertrek of een slaapkamer met douche.

Bron: Huis & Kavel

St.-Annaparochie, 10 januari 2011

Bilkerts voelen zich veilig

In het najaar van 2009 zijn ongeveer 600 inwoners van het Bildt door het bureau Veiligheidsmonitor benaderd om deel te nemen aan de Integrale Veiligheidsmonitor. Van de ondervraagden op het Bildt geeft 18 procent aan zich wel eens onveilig te voelen. Landelijk staat dit percentage op 26 procent. In Fryslân ligt het gemiddelde percentage op 20 procent. De Bilkerts voelen zich dus veilig in hun gemeente.

De sociale kwaliteit wordt op het Bildt op twee punten beter beoordeeld dan regionaal en landelijk. Men vindt dat er over het algemeen veel saamhorigheid is in de buurt, ook is er veel contact met de buurtbewoners. Vermogensdelicten (o.a. fietsendiefstal en woninginbraak) komen op het Bildt relatief weinig voor. Echter denkt men wel sneller slachtoffer te worden van inbraak dan in de rest van de regio. Als grootste buurtprobleem noemen de respondenten ‘hardrijders’, de meest genoemde vorm van verloedering op het Bildt is hondenpoep, de meest genoemde vorm van bedreiging is overlast door groepen.

Bron: gemeente het Bildt
link Lees het hele artikel >>

Winsum, 9 januari 2011

Drie mannen en één vrouw aangehouden voor bedreiging

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag op de Froonackerdyk drie mannen en één vrouw aangehouden op verdenking van bedreiging en huisvredebreuk. Het gaat om een 17-jarige vrouw uit Harlingen, een 18-jarige man uit Dronrijp, een 19-jarige man uit Franeker en een 21-jarige man uit Vrouwenparochie.

Agenten kregen de melding dat het viertal een woning aan de Mied’igge waren binnengedrongen en daar een 21-jarige man uit Drogeham met een honkbalknuppel hadden bedreigd. De vier waren inmiddels in een auto vertrokken. De aanrijdende agenten kwamen de betreffende auto tegen waarop de verdachten werden aangehouden.

In de auto troffen zij een honkbalknuppel aan die in beslag werd genomen. De mannen en de vrouw werden overgebracht naar het politiebureau en voor nader onderzoek ingesloten. De aanleiding voor de bedreiging zou liggen in de relationele sfeer.

Bron: www.politie.nl

Sint Annaparochie, 9 januari 2011

Rijden onder invloed

De politie heeft zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag op diverse plaatsen in de provincie bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol. In twee van de gevallen had de bestuurder zoveel gedronken dat zijn rijbewijs werd ingevorderd. Dat betrof o.a. het volgende geval (achtereenvolgens tijdstip en plaatscontrole, verdachte, uitslag ademanalyse en eventuele bijzonderheden):

¦ 22.21 uur, Hemmemaweg in Sint Annaparochie, 21-jarige automobilist uit Sint Annaparochie, 360 ug/l, beginnend bestuurder, kreeg tevens proces-verbaal voor gladde banen;

Bron: www.politie.nl

Leeuwarden, 8 januari 2011

Fietsverlichtingcontroles

De politie heeft vrijdagochtend op diverse locaties in Fryslân gecontroleerd op het voeren van fietsverlichting.

Op de Ureterpvallaat in Drachten kregen negen fietsers een bekeuring voor het niet voeren van verlichting.

In Dokkum op de Hiausterdyk waren dit er vijf en op de Middelweg-west in Sint Annaparochie kregen zes fietsers een bekeuring.

Bron: www.politie.nl

Sint Annaparochie, 7 januari 2011

Bibliotheek Sint Annaparochie

Gedichtenavond 2011 Sint Annaparochie

Donderdag 27 januari is het landelijke gedichtendag, met als thema dit jaar "Nacht". Net als andere jaren is in de bibliotheek is van St.Annaparochie de "Bildtse gedichtenavond". Op deze avond dragen inwoners van het Bildt gedichten in het Bildts, Fries of Nederlands. De gedichten die worden voorgedragen, hoeven niet persé iets te maken te hebben met het thema, maar het mag wel.

Gedichtendag 2011 wordt voor één speciale Bildtse dichteres heel bijzonder: ze presenteert tijdens de Bildtse avond haar eerste gedichtenbundel: Dúzzenden fantasyën, eerste bundel met gedichten fan Talea Jansma.Er is muziek van "singer-fersyskriver" Jan de Vries.

Bron: www.bnwf.nl
link Meer informatie >>

Ljouwert, 7 jannewaris 2011

Oprop CDA-Fryslân oan Leers

Jonge bern dy't al jierren yn Nederlân wenje, moatte net it lân útsetten wurde. Minister Leers fan asyl- en ymmigraasjebelied moat syn foech brûke om dy bern in ferbliuwsfergunning te jaan. Dy oprop docht it Fryske CDA oan partijgenoat Leers.

In soad Fryske CDA-ers ha it ôfdielingsbestjoer witte litten dat se it útsetten fan bern net akseptearje. Benammen omdat dy yn it eardere heitelân sjoen wurde as bûtenlanner.

It Fryske CDA fynt dat Leers syn 'barmhartigheid' toane moat yn dit soarte saken. It Afgaanske famke Sahar dat yn it AZC fan Sint Anne sit, sit yn sa'n sitewaasje. Sy moat útset wurde nei Afganistan wylst se opgroeid is yn Nederlân.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 6 januari 2011

Inwoner Sint-Annaparochie ernstig mishandeld

Een 30-jarige inwoner van Sint Anne is woensdagmiddag op de Middelweg-west in zijn woonplaats aangehouden op verdenking van het plegen van een zware mishandeling. Daarbij raakte een 43-jarige dorpsgenoot op diverse plekken op zijn lichaam gewond.

De politie onderzoekt de toedracht van de mishandeling. Het slachtoffer is voor medisch onderzoek per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden. Hij deed aangifte.

Bron: Franeker Courant

Ferwert, 6 januari 2011

Ferwert wil een eerlijke kans

FOTO BRAM BURUMA

Het beeld dat het provinciaal bestuur heeft van een gemeentelijke herindeling is goed bedoeld, maar het is niet gebaseerd op harde feiten. Dit leidt tot tunnelvisie en daar is niemand mee gediend. Dat zei burgemeester Wil van den Berg woensdagavond in Ferwert in zijn nieuwjaarsrede.

Volgens Van den Berg kan en moet Ferwerderadiel in de samenwerking met Het Bildt, Leeuwarderadeel en Menaldumadiel zelf de regie houden. "Wij kiezen voor samenwerking, als middel om onze zelfstandigheid te garanderen", aldus van den Berg, die waarschuwde dat Ferwerderadiel bijna een miljoen euro moet bezuinigen.

Bron: Dockumer Courant

Sint Annaparochie, 4 jannewaris 2011

Rechtbank wil ex horen over moordpoging

Rechtbank Ljouwert

De rechtbank in Leeuwarden wil een vrouw uit Sint Annaparochie nader horen over een poging tot doodslag waaraan haar ex-man zich schuldig zou gemaakt. Hij zou haar huis vorig jaar juli in brand hebben gestoken. Benzinedampen veroorzaakten een explosie, waardoor de voorgevel van de woning gedeeltelijk instortte.

Een agent redde de vrouw. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 61-jarige man van een poging tot doodslag en eiste twee weken geleden zes jaar cel.

De man zou veertien dagen voor de woningbrand ook de schuur van de vrouw in de fik hebben gestoken. Geen van beide delicten heeft hij bekend. De rechtbank maakte niet duidelijk waarom de vrouw nog gehoord moet worden. Mogelijk wordt haar gevraagd hoe zeker ze ervan is dat haar ex-man enkele momenten voor de brand voor haar huis was.

Bron: De Telegraaf

Oudebildtzijl, 4 januari 2011

Primeur: vrouw bij mannenleesclub

Enkele heren van Ledige Uren Nuttig Besteed luisteren aandachtig. FOTO LC/NIELS WESTRA

Al 218 jaar ontvangt het Bildtse leesgezelschap Ledige Uren Nuttig Besteed (LUNB) geen buitenstaanders. En zeker geen vrouwen. Gisteren, tijdens de 2igste jaarvergadering, ineens wel. Dat had een reden: een stukje in de krant. En dan mag het volgens de reglementen.

In de winter van 1792 richtten zes Ouwesylster heren het leesgezelschap op. Het initiatief sloot naadloos aan bij de geest van de Verlichting: men wilde dat mensen zich zouden ontwikkelen. Een groep mannen uit het dorp komt sindsdien ieder jaar samen om naar elkaar te luisteren, te vergaderen en vooral om het gezellig met elkaar te hebben.

Gistermiddag kwam een dertigtal bijeen in het achterzaaltje van café Het Graauwe Paard. Het was een historische gebeurtenis. Er was 'een buitenstaander' aanwezig en ook nog een vrouw, de verslaggeefster van deze krant. Boeken spelen geen rol bij de bijeenkomsten van de Ouwesylsters. Zij zijn slechts bindmiddel voor uren gezelligheid, met absurde woordenwisselingen en gehakketak dat nergens over gaat. Maar juist dat blijkt de kracht van dit opmerkelijke gezelschap.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Anne, 4 jannewaris 2011

Gjin útspraak saak-Sint Anne

Rjochtbank Ljouwert

De rjochtbank yn Ljouwert hat tiisdei gjin útspraak dien yn de saak tsjin in 61-jierrige man út Sint Anne. Twa wiken lyn waard 6 jier selstraf tsjin him easke foar it feroarsaakjen fan in eksploazje yn it hûs fan syn eks-frou.

Twa huzen oan de Jakkele Weidemastrjitte yn Sint Anne rekken slim skansearre. De man wurdt ferwiten dat er nachts nei it hûs fan syn frou gien is. Hy soe benzine troch de brievebus getten ha, wêrtroch't de eksploazje ûntstie.

De rjochtbank wol dat de eks-frou op 'e nij heard wurdt foardat in útspraak dien wurde kin. Twa wiken lyn waard twivele oan de betrouberens fan har ferklearring.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 4 januari 2011

Bij nieuwe campus 'Sint Anne' graag ook havo-top

De gemeente het Bildt wil een volledige havo op de toekomstige campus voor voortgezet onderwijs in Sint Annaparochie.

Momenteel moeten leerlingen na het derde jaar naar Harlingen of Franeker om hun havo-diploma te kunnen halen. "Een havo-top is een grote wens van ons", aldus wethouder Haarsma van het Bildt. De gemeente hoopt rond de zomer duidelijkheid te hebben over de financiering van de geplande campus voor csg Ulbe van Houten en osg Piter Jelles aan de Dirk Janszstraat.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 4 januari 2011

Acht man weg bij bouwer Lont

Bouwbedrijf Lont in Sint Annaparochie ontslaat in februari acht van de krap honderd werknemers. Er is te weinig werk, vooral in de woningbouw.

Het is de tweede keer dat Lont ingrijpt. Eind 2009 ging er al eens vijftien man uit.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 4 januari 2011

Ico Ykema

Overlijden Ico Ykema

Maandag 3 januari is raadslid Ico Ykema (CDA) overleden. Hij laat een vriendin en drie kinderen achter. Ico werd 43 jaar.

Ykema was raadslid voor de gemeente het Bildt sinds 16 maart 2006.

De gemeente heeft geschokt kennis genomen van het overlijdensbericht en betuigt haar medeleven aan de familie.

In verband met het overlijden van raadslid Ico Ykema zijn alle officiële openbare bijeenkomsten van de gemeente het Bildt voor deze week afgelast waaronder de nieuwjaarsreceptie.

Bron: Gemeente het Bildt

Sint Anne, 3 jannewaris 2011

Noch gjin beslút oer Sahar

Sahar

It Afgaanske famke Sahar kin yn elk gefal oant healwei dizze moanne yn ús lân bliuwe. In wurdfierster fan minister Leers fan Ymmigraasje en Asyl seit dat earst de útspraak fan de Ried fan Steat ôfwachte wurdt. De 14-jierrige gymnasiaste út Sint Anne moat it lân út.

Sympatisanten wolle har útsetting foarkomme en yn de Twadde Keamer hat yn desimber in debat oer de saak west.

Neffens syn wurdfierster sil minister Leers yn elk gefal net foar de ein fan it krystreses, nije wike, in beslút oer Sahar nimme.

Bron: Omrop Fryslân

Minnertsga, 2 januari 2011

Chalet brandt grotendeels uit

Foto: Michel Stienstra - 112fryslan.nl

Zondagavond rond 18:44 uur werd de brandweer opgeroepen voor een woningbrand aan de Langedyk. De brandweer van Sint Annaparochie was snel ter plaatse en begon meteen met blussen. Omdat de brandhaard moeilijk te bereiken was werd het sein "middelbrand" gegeven waarna het brandweerkorps van Menaldum erbij kwam voor assistentie.

Negen katten, vijf honden, twee vogels en een terrarium met daarin een slang zijn door de brandweer uit het huis gehaald en opgevangen door de bewoners. Kort kwamen de vlammen uit de voordeur maar de brandweer had het al snel weer onder controle. De brand is ontstaan in de woonkamer door een brandende peuk die op de zitbank terecht kwam.

Bron: 112 Fryslân.nl
link Meer foto's >>

Sint Jabik, 1 januari 2011

Rustige jaarwisseling in St.-Jabik

St.-Jabik heeft de jaarwisseling rustig gevierd. Een mooi vuur op de hoek en een feest in de Brouwerij kortom, gewoon gezellig. Ook is er gelukkig weinig vernield, een bushokje ietsje beschadigd en een paar verkeersborden om gedraaid, dat is alles wat ik op mijn rondje door het dorp zag. Zelfs het vuur heeft dit jaar de klinkers niet beschadigd omdat Plaatselijk belang uit voorzorg zand op de hoek had gegooid. Allen veel kapotte bierflesjes op straat, dat is een beetje lastig als je op de fiets bent.

Nu maar vol goede voornemens het nieuwe jaar in, en de St.Jabuursters kennende zal er wel weer genoeg gebeuren in 2011. Rest mij iedereen een gezond en voorspoedig 2011 toe te wensen, aldus Bertus

Bron: www.sintjabik.nl
link Meer foto's >>

Oudebildtzijl, 1 januari 2011

Waterleidingbreuk in Oudebildtzijl

foto: www.ouwe-syl.nl

Zaterdag 1 januari moest Vitens naar Ouwe-Syl om een waterleidingbreuk te repareren. Hierdoor waren de buurtbewoners van de Monnikebildtdijk en de van Egmondstraat enkele uren verstoken van water.

Tegenover het bushokje bleek een leiding te zijn geknapt, vermoedelijk door zwaar verkeer wat hier is langsgereden. Na reparatie op een diepte van ± 1,5 meter konden de buurtbewoners de nieuwjaarsduik onder de douche maken.

 

Bron: www.ouwe-syl.nl

Nieuwebildtzijl, 1 januari 2010

foto: www.ouwe-syl.nl

Nije-Syl knallend het oude jaar uit

Het is zo langzamerhand een jaarlijks terugkerende traditie, op oudejaarsdag carbidschietend de jaarwisseling vieren. Op een veldje net buiten de kom van Nije-Syl was het afgelopen vrijdag 31 december ook weer knallen met de afgedankte prehistorische melkbussen.

De historische gedachte achter carbid schieten is dat met een brok carbid en een stevige melkbus al knallend de boze geesten voor het nieuwe jaar werden verjaagd. Vandaag de dag heeft het oude gebruik plaats gemaakt voor een dorpencompetitie. Wie de hardste knal produceert, is de winnaar.

Bron: www.ouwe-syl.nl

Oudebildtzijl, 1 januari 2011

Man aangehouden voor mishandeling en vernieling

De politie heeft oudejaarsdag in de Krelis Annastraat een 43-jarige inwoner van Oudebildtzijl aangehouden op verdenking van mishandeling van een 52-jarige vrouw en van vernieling van een paar auto’s.

Het slachtoffer liep een gebroken neus op. De man werd voor verhoor ingesloten in het politiebureau. Het slachtoffer deed aangifte.

 

Bron: www.politie.nl

 
archief 2010 (4e kwartaal)
archief 2010 (3e kwartaal)
archief 2010 (2e kwartaal)
archief 2010 (1e kwartaal)
archief 2009 (4e kwartaal)
archief 2009 (3e kwartaal)
archief 2009 (2e kwartaal)
archief 2009 (1e kwartaal)
archief 2008 (4e kwartaal)
archief 2008 (3e kwartaal)
archief 2008 (2e kwartaal)
archief 2008 (1e kwartaal)
archief 2007 (4e kwartaal)
archief 2007 (3e kwartaal)
archief 2007 (2e kwartaal)
archief 2007 (1e kwartaal)