Leeuwarden, 30 juni 2012

‘De Twitterauto was continu in gebruik’

Gemeente het Bildt reed in de elektrische Peugeot iOn van Drive4Electric

De Twitterauto heeft het beeld dat de gemeente het Bildt van elektrisch rijden had compleet veranderd. "Een elektrische auto is een volwaardige auto", concludeert wethouder Boukje Tol na een week proefrijden in de elektrische Peugeot iOn van Drive4Electric.

"De hele organisatie heeft van de Twitterauto gebruik gemaakt", vertelt Boukje Tol, wethouder bij Het Bildt. "Het college, de afdeling voorlichting, het handhavingsbureau, de buitendienst, de raadsleden. Iedereen wilde de elektrische auto proberen. Hij was continu in gebruik." De gemeente heeft de iOn zoveel mogelijk meegenomen zoals naar de startactiviteit van de actie om zwerfafval te verminderen. "We hebben geprobeerd om de auto zoveel mogelijk in de picture te krijgen."

Bron: www.narvic.nl
link Lees het hele artikel >>

Berlikum, 29 juni 2012

De heer Smits sr. met Berlikumer Geeltjes in de handen

Berlikumer Geeltje is culinaire delicatesse tijdens Bildtse Aardappelweken

Van 23 tot en met 8 juli staat de Noordwest Friese gemeente Het Bildt geheel in teken van de Bildtse Aardappelweken. Aanstaande zaterdag 30 juni vindt de streekproductenmarkt van het evenement plaats bij de Firma Rienks aan de Koudeweg 36 in Sint Jacobiparochie.

Het nieuw leven ingeblazen oude aardappelras Berlikumer Gieltsje (Berlikumer Geeltje) van de gebroeders Smits krijgt bijzonder aandacht tijdens de markt. Chef-kok Jacob Jensma van het met Waddengoud gecertificeerde restaurant De Zwarte Haan maakt speciaal voor de markt van de aardappel een culinaire Waddendelicatesse, waarbij hij de Waddenzeevis Harder en het Berlikumer Geeltje gebruikt. Ook krijgt de Firma Smits voor het geeltje het Waddengoud-keurmerk , waarmee hun product een landelijk Erkend Streekprodukt uit het Waddengebied wordt.

Bron: nieuwsuitfriesland.nl
link Lees het hele artikel >>

Berlikum, 27 juni 2012

De kater van 20 juni

Gespreksleider Jaap Jepma laat Bertus Postma uit Beetgumermolen zijn licht op het onderwerp schijnen.

Zo’n 80 belangstellenden wisten op 20 Juni jl de weg naar Ons Huis te vinden waar b&w van het Bildt een inspraakavond omtrent de herindeling had georganiseerd. Persoonlijk konden wij hierbij niet aanwezig zijn, maar tot onze schrik lazen we in het Fries Dagblad: Het Bildt wil in 2015 fuseren met Noordwest. En: geen enkele aanwezige wees de fusie af.

Dit zijn twee regeltjes die het publiek ervan moeten overtuigen dat iedereen op het Bildt graag in een mega gemeente met Franeker wil. Dit is pure propaganda: De interim burgemeester is door de hogere overheden hier aangesteld, om ‘t Bildt soepel in noordwest te schuiven. De discussie ging enkel over: Als we opgaan in Noordwest, waar moeten we aan denken, en niet over: Moeten we fuseren of niet? Wel waren veel mensen bezorgd over de status van de Bildtse taal, de afstand tot het bestuur etc. En de tobbedansers moeten er niet bij want dat zijn cultuurbarbaren, ik zou het zelf bedacht kunnen hebben.

Bron: Ręd 't Bildt
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 28 juni 2012

Curator verbaasd over naïviteit kippenboeren

Leghennenhouders zijn fink het schip ingegaan, door het faillissement van eierhandel Poort in Sint Annaparochie.

De vorderingen per kippenboer variëren van € 80.000 tot € 300.000 verklaart curator Peter de Wilde. De totale schuldenlast bedraagt zo'n € 2 miljoen. Pluimveehouders zijn veruit de grootste schuldeisers. De Wilde vreest dat de boeren hun verlies moeten nemen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

St.-Annaparochie, 27 juni 2012

'Wy motte ôns huud soa duur mooglik ferkope'

Oud-burgemeester Klaas Dankert (staand rechts) was gevraagd het onderwerp Bildtse taal en cultuur te leiden (foto: Jan Bonefaas)

Zorgen leven er zeker onder de Bilkerts, bij de gedachte aan een herindeling waarbij het Bildt opgaat in één grote gemeente. Wordt de Bildtse taal dan nog wel beschermd? Lopen de dorpen dan niet leeg? Toch liet niet één van de tachtig bezoekers woensdag tijdens een informatieavond in Ons Huis een krachtig geluid tégen herindeling horen. Alsof een aanstaande fusie eigenlijk al geaccepteerd wordt door de Bilkerts. Voor burgemeester Gerrit Krol - die in Noordwest-verband wil fuseren tot één gemeente - werd het zodoende een rimpelloze avond.

Krol gaf na afloop eerlijk toe day ook hij op meer weerstand had gerekend. "Ik had me voorbereid op een mogelijk sterk tegengeluid. Maar het kwam niet." De gemeente had ook The Feetwarmers - met bandleden Jan de Vries en Sjouke Feenstra, oprichters van actiecomité Red het Bildt - uitgenodigd, maar zij hadden een optreden elders.

Bron: De Bildtse Post
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 27 juni 2012

Ontwerpbestemmingsplan Woonzorgcomplex ter inzage

Het bestemmingsplan ”St.-Annaparochie - Woonzorgcomplex” ligt vanaf donderdag 28 juni voor iedereen ter inzage. Het plan ligt ter inzage in het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek te St.-Annaparochie.

Het bestemmingsplan 'St.-Annaparochie - Woonzorgcomplex' voorziet in een juridisch-planologische regeling voor een woonzorgcomplex bestaande uit wooneenheden voor dementerenden en appartementen voor ouderen.

Het plangebied ligt in het centrum van St.-Annaparochie. Het plangebied grenst aan de Cingel (westzijde), de Dordtsestraat (noordzijde), het bestaande zorgcentrum Beuckelaer (oostzijde) en de Hollandsestraat (zuidzijde). Aan de westzijde van het plangebied bevindt zich een winkelgebied, met een supermarkt, drogisterij en slijterij. Zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van het plangebied zijn parkeerplaatsen gesitueerd.

Bron: gemeente het Bildt

Sint Jacobiparochie, 27 juni 2012

Hennepkwekerijen ontmanteld

De politie heeft dinsdag op twee locaties in de provincie invallen gedaan in woningen omdat het vermoeden bestond dat daar hennepkwekerijen waren gevestigd.

In een woning aan de Dr. Oortwijn Botjesstraat in Sint Jacobiparochie ontdekten de agenten een reeds ontmantelde hennepkwekerij. Wel vonden ze twee zakken met gedroogde hennep. De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgetapt. De 41-jarige bewoner werd aangehouden.

Later die middag vonden agenten een hennepkwekerij in een woning aan de Abbendijk in Nije Berkoop. Daar werden een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 46-jarige inwoner van Odijk aangehouden.

Bron: www.politie.nl

Sint Annaparochie, 26 juni 2012

Eierhandel Poort op de fles

Zoals verwacht is eierhandel Poort in Sint Annaparochie failliet verklaard.

Sinds vorige week verkeerde het bedrijf in surseance van betaling. Het zag geen kans om een schuldenberg van €2 miljoen weg te werken. Meerdere pluimveehouders die eieren leverden gaan voor grote bedragen het schip in.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Minnertsga, 26 juni 2012

Afspraak is afspraak, dusss...

Hennie Tibben

"Is tijd geld voor jou?" De vraag werd me recht vanaf de man gesteld en kwam nadat ik niet direct ‘JA!’ zei tegen een uitnodiging voor een kopje koffie.

Niet lang daarna help ik een week mee aan een verbouwing. Een prachtig vriendenpaar kocht een bouwvallig huis met werkplaats in een Frans dorpje met wel 57 inwoners en nog meer trekkers. Ik rijd hobbelig met aanhangwagen naar de stort, schroef mee aan een houten glijbaan en word één van de dakpannenvangers. Voor en na de werkdag hebben we een familiair leven waarin van alles gebeurt. Ook deze namiddag

Een week later zit ik in een korte theatervoorstelling. De broer van drie vrouwen zit één jaar zonder eten en drinken op een zolder in Minnertsga. De zussen laten broer met rust, dat hadden ze met hem afgesproken. Regelmatig zegt de oudste zus met een calvinistische en Noord-Nederlandse tongval: ‘afspraak is afspraak, dussss………’.

Bron: Hennie Tibben, nuzakelijk.nl
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 25 juni 2012

Natasja Braaksma, Esther Wagenaar en Lilijan Kingma

Sint Anne/Drie spul is út wint meisjesbond

Natasja Braaksma, Esther Wagenaar en Lilijan Kingma hebben zaterdag namens Sint Annaparochie de 27e bondspartij voor meisjes op hun naam geschreven. Vier jaar geleden was dezelfde afdeling ook al eens de sterkste in de categorie van veertien tot zestien jaar. Esther Wagenaar was er toen ook al bij aan de zijde van haar zus Lisette Wagenaar.

In de finale rekende het drietal van de afdeling Sint Anne/Drie spul is út af met de huizenhoge favoriet Dronryp, die in 2011 in dezelfde samenstelling ook al de titel in de wacht sleepte. Maar Jeanette Jansma, Elly Hofman en Anouk Tolsma misten zaterdag op het terrein van de Leeuwarder Kaatsclub Sonnenborgh de juiste vorm en waren ditmaal niet opgewassen tegen het trio van Sint Annaparochie dat gedurende de gehele dag heel stabiel kaatste.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 22 juni 2012

Toekomst telers pootgoed ’t Bildt lijkt gunstig

De groeiende wereldbevolking vraagt meer voedsel en daarbij is de aardappel van belang. Als Nederland marktleider in pootaardappelen wil blijven, moeten ketensamenwerking en rasontwikkeling worden voortgezet. Dat was gisteren de boodschap op het symposium Aardappelen Wereldwijd in Sint Jacobiparochie.

Met het seminar in de ‘conferentiezaal’ in de aardappelopslag van de familie Rienks, werd de tweede editie van de Bildtse Aardappelweken ingeluid. Tot en met 8 juli wordt via kunstvormen de liefde voor de aardappel en pootaardappelteelt getoond met de rol van ’t Bildt in de wereld. Zo is er in zes schuren een tentoonstelling en zijn er een filmfestival en theatervoorstellingen.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 21 juni 2012

'Politieke onrust laat pootgoedexport ongemoeid'

De politieke onrust in Noord-Afrika en het Midden-Oosten leidde niet tot een trendbreuk in de export van pootaardappelen. De overheden in die landen willen de bevolking van voldoende voedsel voorzien en zijn pootaardappelen uit Nederland blijven inporteren.

Dat zei directeur René van Diepen van de Nederlandse Aardappel Organisatie op een symposium bij de opening van de Bildtse Aardappelweken. "Deskundigen verwachten dat politieke onrust vooral optreedt in landen met een relatief jonge bevolking."

Bron: Boerderij
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 21 juni 2012

Bilkerts vrezen voor eigen taal na gemeentefusie

"Er komt geen einde aan de identiteit van het Bildt, niet aan de geschiedenis, niet aan het Bildts", stelde burgemeester Gerrit Krol zijn gehoor - tachtig aanwezigen - gisteravond in Ons Huis in Sint Annaparochie gerust. "Het Bildt en het Bildts moeten het Bildt en het Bildts blijven, ook in een grotere gemeente."

Toch waren de meeste aanwezigen er niet gerust op. Het Bildt wil in 2015 fuseren met Franekeradeel, Menameradiel en Leeuwarderadeel tot Noordwest-Fryslân. Harlingen zou zich ook nog bij het gezelschap moeten voegen, en eventueel Littenseradiel, al onderzoekt dat een samenvoeging met Leeuwarden of Súdwest-Fryslân.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 20 juni 2012

Koolzaadteelt onrendabel

De teelt van koolzaad in Fryslân heeft zich in de afgelopen jaren vooral gespecialiseerd in zaadvermeerdering. De verbouw voor andere doeleinden is sterk afgenomen omdat koolzaad vergeleken met andere gewassen te weinig opbrengt, zegt specialist Berend Terluin van Graanhandel Pars in Sint Jacobiparochie. "In Fryslân wordt nu nog op ongeveer dertig hectare koolzaad verbouwd. Het zaad hiervan wordt vooral uitgevoerd naar Duitsland en Denemarken." Vooral het Duitse schiereiland Rügen is bekend om de teelt.

Boeren die koolzaad willen telen, moeten zich volgens Terluin goed voorbereiden. "Zodra de planten beginnen te bloeien, moeten er bijenkasten bij voor de bestuiving. Op vijftien rijen vrouwelijke planten staan er drie of vier rijen mannelijke planten. De bijen moeten ervoor zorgen dat er zaad wordt gevormd. Telers hebben er steeds meer moeite mee om voldoende bijenvolken te krijgen door de massale sterfte in de afgelopen jaren."

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 19 juni 2012

Sint Jaasmet 2012, de Kermis was top

Vorig jaar net niet helemaal niks, dit jaar helemaal top. De stichting JACPOP heeft zelf weer de regie genomen en zie daar: een goeie zweefmolen, de vliegend bank, grijpers, een draaimolen, botsauto’s, touwtjestrekken, suikerspin, oliebolkraam, schiettent en kip van Krijn. Dit allemaal lekker compact bij elkaar, het kon niet meer stuk. Menig kind en de ouders/verzorgers, pakes en beppes genoot van dit ouderwetse kermisplezier.

Alleen jammer dat bepaalde personen ’s nachts niet van andermans spullen af kunnen blijven. Al die extra kosten drukken de pret natuurlijk wel voor de stichting JACPOP. Extra kosten voor twee avonden beveiliging en de schade bij de botsauto’s, dat is sneu geld wat anders de St.Jabuursters ten goede was gekomen. Gelukkig heeft de jeugd met volle teugen genoten, en er niks van gemerkt, bekijk de foto’s maar, dat maakt veel goed. Gr. Bertus

Bron: sintjabik.nl
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 19 juni 2012

Bildts team Cuba eerste wereldkampioen voetbalkaatsen

Na veel voorbereidende werkzaamheden, was het zaterdag 16 juni eindelijk zover: het eerste wereldkampioenschap voetbalkaatsen op Ouwe-Syl. De tekst op de shirts die de deelnemers ontvingen, verraadt dat er een vervolg van het WK voetbalkaatsen komt. Gezien de positieve reacties van spelers en toeschouwers, kan dit evenement uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend Sylster evenement. Promotie en marketing zullen belangrijk zijn in het grote succes. Het Bildtse team Cuba ging sneaky met de wereldbeker aan de haal.

Vorig jaar kwam een aantal enthousiastelingen op het idee om de kaatsport en voetbalsport samen te laten smelten. Kaatsen met een voetbal zonder te handen te gebruiken, waarbij de spelregels in grote lijnen als die bij het kaatsen zijn. Voor de eerste editie hadden 15 teams van vier deelnemers (1 reserve speler) zich aangemeld. Behoudens een in Leeuwarden wonend Turks team, bevatte de lijst louter Nederlandse teams. Wat dat betreft kan het de naam van een WK nog niet doorstaan. Het is jammer dat kort voor de speeldag zich twee teams terug trokken, waardoor de organisatie moest improviseren. Vanuit Ouwe-Syl werd een vierde team samengesteld en wie denkt dat dit team voor spek en bonen meedeed, kwam bedrogen uit. Lopende het toernooi werd duidelijk dat het team dat de optrap goed beheerste, daar veel succes mee kon halen.

Bron: voetbalkaatsen.blogspot.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 18 juni 2012

Zeer geslaagde NAC-cross in Sint Annaparochie

Foto: RTV Noordoost-Friesland

Het leek afgelopen zaterdag een ramp te worden, de weergoden zouden de cross van de Noordelijke Autocross Club dwarsbomen maar de voorspellingen van Piet Paulusma kwamen precies uit, na tien uur droog! Twee vrijwilligers van kraanbedrijf Klaas Bijlsma organiseerden in ‘no time ‘ rijplaten zodat het crossterrein en rennerskwartier goed toegankelijk was.

De cross verliep zonder problemen maar er was voldoende spektakel. De prachtige gevechten, de vele koprollen en het vakkundig omgaan met de bolides was een lust voor het oog. Het was jammer dat er maar een kleine duizend bezoekers waren want amusant en spectaculair was het zeker. De voorzieningen en catering waren optimaal en uiteindelijk werkten de weergoden geweldig mee.

Bron: RTV Noordoost-Friesland
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 18 juni 2012

Piet Hoekstra oogst zijn Kollumer Zoete Erwten

Bildt

Weer niet de goede schoenen aan. Het overkomt me nog steeds bij klussen die zich op het platteland afspelen.

Heb ik een intervieuw, bijvoorbeeld over de Bildtse Aardappelweken en ja hoor,weer te mooie laarzen aangetrokken; Net nieuw, veel te smetteloos. En dan, de wandeling die was te verwachten: over een glibberig weggetje, laverend tussen grauwe blokken klei. De steelse blik van boer Piet. "Zullen we maar niet verder?" En dan ik, manhaftig: "Nee hoor, loop maar door."

Al meer dan een decennium ben ik bezig met mijn integratie, maar ik blijf ontmaskerd worden als import-mevrouwtje. Met haar hakjes. En die tas. En die 'R'. En die laarzen dus.

Bron: Kirsten van Santen, Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Jacobiparochie, 18 juni 2012

Taeke wint broederstrijd van Bauke

Foto: Leeuwarder Courant

Taeke Triemstra won zondag in Sint Jacobiparochie de broederstrijd met Bauke. Beide kaatsers stonden in de finale van de hoofdklassewedstrijd kaatsen in het dorp waar ze opgroeiden.

Het partuur Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger herstelde na de misser van een week geleden in Stiens de hiërarchie.

Zowel op zaterdag in Damwâld als een dag later in Sint Jacobiparochie werd de overwinning opgeëist.

Bron: Leeuwarder Courant
Naar dossier Taeke Triemstra

Nij Altoenae, 18 juni 2012

Jeugdbrassband Aukstyn uit Litouwen in Nij Altoenae

Jeugdbrassband Aukstyn uit Litouwen beleeft een prachtig uitwisselingsweekend in Nij Altoenae.

Op zondag 17 juni hebben Aukstyn en Blaast de Bazuin ook nog een prachtig concert gegeven.

 

Bron: nij-altoenae.nl
link Meer foto's >>

Sint Jacobiparochie, 17 juni 2012

Iseger koning in Sint Jacobiparochie

Daniël Iseger (links) en Taeke Triemstra

Het kaatspartuur van Gert-Anne van de Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger won zondag de vrijeformatiewedstrijd in Sint Jacobiparochie.

Het drietal, dat zaterdag ook al het sterkst was in Damwâld, versloeg in de finale het partuur van Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Hendrik Kootstra met 5-4 en 6-6. Iseger (links op de foto, rechts Triemstra) werd uitgeroepen tot koning.

Het partuur van Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma en Marten Feenstra won de derde prijs.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 15 juni 2012

Brandweer uitruk voor losse tak

De brandweer van Sint Annaparochie werd vrijdagavond rond 18:41 uur gealarmeerd voor een stormschade.

Dit was ter hoogte van de van Wijngaardenstraat en het Kadal. In een grote boom hing een tak los, wat gevaarlijk was voor de omgeving. Omdat de brandweerlieden van Sint Annaparochie er niet goed bij konden komen werd de hoogwerker uit Leeuwarden gealarmeerd. Zij hebben de tak verwijderd.

Bron: 112 Fryslân

Nij Altoenae, 13 juni 2012

Paulien Baars is de beste tafeltopper

Paulien Baars

Paulien Baars, leerling in groep 7 van cbs De Noordster in Nij Altoenae, is de beste 'tafeltopper' van heel Nederland en België geworden, een rekenspel waarbij de tafels van 1 t/m 10 worden geleerd.

Tafeltopper is een onderdeel van schoolsoftware van Ambrasoft, waarmee de tafels geoefend kunnen worden. Het programma is er zowel voor thuis als op school. Paulien had enorm veel geoefend; ze speelde het spel liefst 352 keer. En dat pakte goed uit: van de 140.000 kinderen in Nederland en België bleek ze de allerbeste!

De Bildtse bolleboos mocht onlangs op het kantoor van uitgever Noordhoff in Houten een mooie prijs in ontvangst nemen. De school is apetrots op de prestatie van Paulien.

Bron: De Bildtse Post

Oudebildtzijl, 13 juni 2012

Straaljagers, nieuwe ijzers en het wad

Jacko, Judith, Naomi, Dorien en Joran Boomsma met paard Quinta

Gelukkig zien we weer blauwe lucht en zon. Quinta loopt als een klok en met de zon in het gezicht genieten we enorm. Tot dusver vonden we het in dit deel van Friesland niet echt heel bijzonder maar daar komt vandaag spontaan verandering in. Waar we nu rijden is de omgeving knusser en oud. De mensen zijn hier spraakzamer.

Via Oude Syl, een prachtig dorpje met vrolijke mensen, komen we in de buurt van camping de Nordster in St. Annaparochie. Op de dijk ontmoeten we Ilse, we hebben gelijk een klik. Camping de Nordster is eigenlijk een groepscamping maar wij zijn natuurlijk ook een soort groep. Yvonne en Sygfried zijn erg aardig en we hebben de camping voor ons alleen. Mooi uitzicht op Nea Alten en Quinta bij de wagen. Super! 's Avonds lopen we naar het wad. Dat is hier hooguit 500 m. vandaan. Als Joran 's avonds in bed ligt geniet hij nog na van het blubberspektakel.

Bron: Jacko, Judith, Naomi, Dorien en Joran Boomsma
link Lees het hele reisverslag >>

Stiens, 14 juni 2012

Twee jonge inbrekers aangehouden

Het woninginbrakenteam van politie Fryslân heeft dinsdag twee 14-jarige jongens uit Stiens en Sint Annaparochie aangehouden op verdenking van woninginbraken en bedreiging. De afgelopen periode vonden in Stiens veel woninginbraken plaats. Reden voor de politie om een onderzoek in te stellen. Zo werd extra gesurveilleerd, getuigen uitgebreid gehoord en ook werd sporenonderzoek verricht. Al snel kwamen de twee 14-jarigen in beeld.

Afgelopen dinsdag gaf de officier van justitie toestemming om het duo aan te houden. De twee worden in ieder geval verdacht van vier woninginbraken in Stiens, één in Sint Annaparochie, één in Grou en poging tot woninginbraak in Leeuwarden. Daarnaast worden de twee ook nog verdacht van een bedreiging in een kleedkamer van een sportvereniging in Sint Annaparochie.

Bron: www.politie.nl

Amsterdam, 13 juni 2012

Gladio: een broodje aap

Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink schrijft: Dat er na de Tweede Wereldoorlog her en der in Nederland opslagplaatsen zijn geweest voor wapens, staat wel vast. Had te maken met angst voor Rusland: als we nog een keer weer overvallen zouden worden, zou het verzet in elk geval beter bewapend zijn. Ging onder het mom van Gladio en het was behoorlijk geheim. In de jaren tachtig werden wat van die depots ontdekt en vanaf dat moment waren de complotdenkers niet meer te houden. Dat is tot daar aan toe, zo gaan die dingen, maar het is wel verbijsterend te zien hoe serieus zulke hersenspinsels worden genomen.

Wikipedia : "Vermoedelijk zijn veel explosieven en wapens in handen gekomen van criminelen als Sam Klepper en John Mieremet en de Amsterdamse Deltagroep (volgens de Nederlandse justitie behoorden Etienne U., Mink Kok en Jan Femer hiertoe). In 1992 werd bij een inval in een boerderij in het Friese Oudebildtzijl naast een grote voorraad drugs ook een voorraad van ongeveer 130 kilo explosieven (vooral semtex) en granaten gevonden." Zo lusten we er nog wel een paar. Die wapenvondst in Friesland werd – vermoedelijk terecht – gelinkt aan Mink Kok, maar over de herkomst van deze wapens is nooit iets bekend geworden. Hoe kom je dan toch uit bij Gladio?

Bron: www.camilleri.nl/
link Lees het hele artikel >>

Minnertsga, 13 juni 2012

Man twee keer opgepakt op een avond

De Friese politie heeft een 32-jarige man uit Minnertsga op een avond twee keer opgepakt. Dinsdagavond veroorzaakte de man overlast op in de binnenstad van Leeuwarden, weet Omroep Friesland. Agenten vroegen de man weg te gaan, maar daar wilde hij geen gehoor aan geven. Daarop werd de man, op verdenking van openbare dronkenschap, meegenomen naar het bureau. Nadat er proces-verbaal tegen hem was opgemaakt werd hij weer vrijgelaten.

Thuis aangekomen mishandelde de verdachte zijn vriendin van 31 uit Leeuwarden. Daarnaast vernielde hij de inboedel van het huis en sloeg hij een keukenruit kapot. Zijn vriendin belde daarop de politie, die de man wederom heeft meegenomen en voorlopig heeft opgesloten.

Bron: De Telegraaf

Sint Annaparochie, 11 juni 2012

Speciale clinics inline-skaten voor kinderen in Sint Annaparochie

De KPN Junior Schaatsclub houdt vandaag in samenwerking met de Skikrollers en een professionele instructeur clinics voor leerlingen van de plaatselijke basisscholen. Deze clinics, gegeven door Jan-Martien van de Wetering, vinden plaats op de skatebaan aan de Hartman Sannesstraat in Sint Annaparochie.

Veel kinderen Inline-skaten op straat. Vaak ontbreekt het hen aan de kennis en vaardigheden om veilig te inline-skaten. Tijdens de clinic leren kinderen hoe ze kunnen remmen en welke beschermingsmaterialen nodig zijn. De gediplomeerde instructeur zorgt dat alle kinderen op hun eigen niveau aan de clinic mee kunnen doen.Na afloop van deze sportieve, leerzame en vooral leuke ervaring ontvangen alle kinderen een skatebewijs.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Minnertsga, 9 juni 2012

Kapper Nijholt op de film (1953)

Klik op de foto voor het filmpje

Vlak achter het 'Heechhout', de hoge voetgangersbrug, stond vroeger een heel klein huisje. Hierin had Jacob Nijholt zijn salon voor Scheren en Haarsnijden, zoals dat vroeger werd genoemd.

Voordat kapper Nijholt hier zijn salon in had, woonde 'Alde' Grytsje Koopmans (1850 - 1926) in dit huisje. Mogelijk was dit de kleinste woning die er in Minnertsga te vinden was.

Volgens overlevering zou dit huisje in de Franse-tijd gediend hebben als belastingkantoor. Maar feitelijke archiefdocumenten heb ik daarover tot nu toe niet kunnen vinden. Het is vrij aannemelijk dat het een overheidsgebouwtje is geweest, want volgens de kadastrale kaarten van 1832 stond het eigendom op naam van de grietman Collot 'd Escury.

Bron: Minnertsga vroeger
link Lees het hele artikel >>
link Klik hier >> voor het filmpje

Sint Jacobiparochie, 6 juni 2012

Eten bij de boer

Eten bij de boer, een evenement in het kader van de aardappelweken 2012. 30 juni bij diverse boerenbedrijven kunt u op een informele wijze kennismaken met Bildtse landbouwers. Wat voor gewassen verbouwen ze? Waar zou men dat gewas nu voor telen? Wat speelt zich af in die grote schuren? Hoe manage je zo`n bedrijf? Misschien wilt u of uw zoon of dochter eens een keer op zo'n grote trekker zitten....

Elk bedrijf heeft een eigen invulling van het programma. U wordt om 10.30 uur verwacht voor de ontvangst, de rondleiding en de informatie. Om 12 uur bent u welkom bij de gezamenlijke maaltijd. Wat u krijgt is een verrassing; het kan een koude of warme maaltijd zijn. De bedrijven kunnen een kleine vergoeding van maximaal 5 euro per persoon vragen als bijdrage in de kosten van de maaltijd. Dit rekent u zelf tijdens het bezoek met uw gastheer/vrouw af.

Opgeven bij Kinke Hoogterp, tel: 0518-401556, info@mtshoogterp.nl

Bron: Bildtse Aardappelweken

Het Bildt, 5 juni 2012

Kerkenpad op het Bildt

De Meinardskerk van Minnertsga

De 5 historische kerken op het Bildt zijn ook deze zomer weer op zaterdag voor het publiek geopend. Er is weer veel te zien:

In de Meinardskerk van Minnertsga is een expositie van Nelleke Wouters uit Raerd;
In 't Jabikshuus bij de Groate kerk van St.Jacob verrast Carel Harkema ons op 14 en 21 juli met zijn landschappen, dijkhuisjes en boerderijen;
In de Van Harenskerk in St.Annaparochie is dit jaar de expositie 'Saskia van Uylenburgh'. De tentoonstelling wordt gevormd door een aantal afbeeldingen uit het boek van Froukje de Jong over Saskia, samen met ander materiaal die symbool staan voor en uit het leven van Saskia.
In de kerk van Vrouwenparochie is een expositie van trouwfoto's van verschillend generatie's Vrouwbuursters en oud-Vrouwbuursters.
De Julianakerk van Oude-Bildtzijl is vanaf de weg niet als kerk te herkennen, tenminste als men het torentje wegdenkt dat in 1909 op de voormalige kosterwoning is gebouwd. Omdat de luidklok die op de school was aangebracht door de klokkenluister van Oude-Bildtzijl kapot was geluid om haar blijdschap met de geboorte van prinses Juliana in 1909 te uiten is toen met financiële steun van koningin Wilhelmina de luidklok in deze nieuwe toren geplaatst. Sindsdien zijn Julianaklok en toren niet meer uit Oude-Bildtzijl weg te denken.

Bron: persbericht
link Lees verder >>

St.-Annaparochie, 5 juni 2012

Opgeruimd staat netjes

Foto: gemeente het Bildt

Op 5 juni hebben leerlingen van CSG Ulbe van Houten voor hun maatschappelijke stage het zwerfafval in de bermen langs de fietspaden opgeruimd. De start was ’s ochtends op camping de Blikfaart. Daar kregen de leerlingen door een medewerker van de gemeente uitleg over de problemen van zwerfafval. Veel zwerfafval wordt gevonden in de weilanden. Zwerfvuil levert voor de boeren veel problemen op. De leerlingen kregen ook een rondleiding over de camping en de boerderij.

Daarna gingen de kinderen op pad. Een groep ging aan de slag langs het fietspad aan de Hemmemaweg, een andere groep heeft het fietspad langs het fietstunneltje bij Berltsum schoongemaakt. Een kleine greep wat zzoal door de leerlingen werd gevonden: flesjes, pakjes frisdrank, snoepwikkels en chipszakken. De automobilisten konden de actie wel waarderen en staken vaak de duim omhoog. Goed bezig!

Bron: gemeente het Bildt

Ouwe-Syl, 4 juni 2012

Ik ga naar muziek en neem mee ...

Als je met een grote toeter naar muziekles bij Excelsior moet, zit je met een vervoersprobleem. Het is niet alleen onhandig een groot blaasinstrument in een nog grotere koffer met spierkracht te verstouwen, maar het is nog zwaar ook. Jesse de Keizer en Ype Sipma hanteren het motto; ‘Wie niet sterk is, moet slim zijn’ en bedachten de oplossing.

De twee jonge muzikanten ontwikkelden achter de fiets een muzikaal vervoermiddel, een karretje waarop het blaasinstrument kan worden vervoerd. De energie die anders werd verspeeld met veel sjouwwerk, wordt nu aangewend voor extra blaaslucht. En, dat is een win-win sitiuatie, want ook de dirigent is hiermee in zijn nopjes!

Bron: ouwe-syl.nl

Leeuwarden, 4 juni 2012

Judoka’s Nieuwhof uit Sint Jacobiparochie succesvol in Leeuwarden

Judo

In Leeuwarden vond zaterdag een jeugdtoernooi plaats voor judoka’s tot 12 jaar. Van Sportschool Poelstra kwamen hier een aantal zeer succesvol op de mat.

De gebroeders Nieuwhof uit Sint Jacobiparochie waren weer sterk op dreef. Bij de jongens 10 –42 kg jaar won Feike de eerste prijs en bij de jongens acht jaar –40 kg was Willem de beste.

Voor het eerst dit jaar werd er per ronde een stijlprijs door de organisatie beschikbaar gesteld. Twee judoka’s van Poelstra wisten deze stijlprijs te pakken. In het derde blok was het de zevenjarige Esben Poelstra uit Franeker die de stijlprijs in de wacht sleepte. Met prachtige technieken, waarvan de laatste met een schitterende heupworp, veroverde hij terecht deze prijs. In zijn eigen klasse, 6-7 jaar –24 kg pakte hij ook nog de eerste prijs.

Bron: Franeker Courant

Groningen, 3 juni 2012

Sannemaj Betten tweede in grote dicht-prijs

De zeventienjarige Sannemaj Betten uit Sint Jacobiparochie is zaterdagavond in de Oosterpoort te Groningen tweede geworden bij de finale van Doe Maar Dicht Maar. Sannemaj had een poëzieclip opgenomen in de haven van Harlingen

Joanne Hoekstra uit Augsbuurt werd door de jury tot winnares uitgeroepen. Daarmee mag zij zich de allereerste Jonge Dichter des Vaderlands noemen. Ze treedt de komende twee jaar in de voetsporen van de ‘volwassen' Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr. Kenza Bolsius (17) uit Amsterdam werd derde.

De vakjury die de gedichten beoordeelde bestond uit Tweede Kamerlid Frans Timmermans (vz), Arie Boomsma (programmamaker, auteur), Bas Kwakman (directeur Poetry International), Vrouwkje Tuinman (dichter) en Nyk de Vries (dichter en muzikant).

Bron: Wâldnet

Leeuwarden, 1 juni 2012

Man aangehouden voor huiselijk geweld

De politie heeft donderdagavond een 26-jarige inwoner van Oudebildtzijl aangehouden op verdenking van huiselijk geweld. Via een anonieme melding ging de politie naar het woonadres en trof daar de beide personen aan. De vrouw vertelde de agenten dat zij door haar vriend was mishandeld.

De man werd aangehouden. Hij werd overgebracht naar het politiebureau waar hij werd ingesloten. Daar bleek dat hij nog een boete van 1000 euro of 38 dagen gijzeling open had staan. Daarnaast werd het protocol huiselijk-geweld opgestart. De verdachte kan na een beoordeling door een hulpofficier van justitie een huisverbod van 10 dagen opgelegd krijgen. Daarnaast krijgt hij nog proces-verbaal voor de mishandeling die hij gepleegd heeft.

Bron: www.politie.nl

St.-Annaparochie, 30 mei 2012

Gemeente het Bildt rijdt in Drive4Electric Twitterauto

Na Kollumerland is het Bildt de tweede Friese gemeente die de Drive4Electric Twitterauto een week op proef heeft. Gerben Haisma van de gemeente het Bildt nam dinsdag 29 april de sleutels van de Drive4Electric Twitterauto in ontvangst van Yvonne Baljeu van Drive4Electric. Komende week maakt het Bildt gratis gebruik van de Peugeot iOn. Deze elektrische auto wordt beschikbaar gesteld door Drive4Electric. Zo kunnen gemeenten kennismaken met elektrisch rijden.

"Zelf ervaren geeft de beste motivatie om vervolgens te doen", zegt wethouder Boukje Tol. "We willen niet alleen onszelf en de medewerkers van de gemeente motiveren, maar deze ervaring opdoen om aan anderen door te kunnen geven."

College, raadsleden en medewerkers van de gemeente het Bildt kunnen een week lang ervaren hoe het is om elektrisch te rijden. Wethouders Tol en Haarsma namen dinsdagochtend direct de proef op de som. Hun eerste ervaringen zijn positief: "Wat opvalt is dat het heerlijk rustig rijdt", aldus wethouder Tol.

Bron: www.drive4electric.nl

Franeker, 29 mei 2012

Van der Meer met zege op zak naar zijn Peru

Het winnende partuur van Sint Jacobiparochie in Franeker. Van links naar rechts Rutmer van der Meer, Renze Pieter Hiemstra en Taeke Triemstra. FOTO NIELS DE VRIES

Vrijdag vroeg Taeke Triemstra aan Rutmer van der Meer of hij Sint Jacobiparochie wilde helpen op het NK.De kleine opslager zei direct ja. En won.

De zege op de velden van SC Franeker was voor Van der Meer, die vorig seizoen na de PC officieel een punt zette achter zijn succesvolle kaatsloopbaan, het begin van wat mogelijk de meest indrukwekkende week in zijn leven zal zijn.

Woensdag vliegt de tweevoudig PC-winnaar op uitnodiging van het TROS-programma Vermist naar Peru, het land dat hij als baby van drieweken oud verliet enwaar hij sindsdien nooit meer voet op aarde zette.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Franeker, 29 mei 2012

KV Het Noorden wint bond senioren

St.Jabik (foto:knkbmedia)

Het koste bloed zweet en tranen maar aan het eind van een lange dag mochten de Sint Jabuurtsters toch een feestje bouwen. Rutmer van der Meer, Taeke Triemstra en Renze Pieter Hiemstra wisten de finale tegen Groningen met Site Ferwerda, Pieter Vogels en Jan Hospes toch nog naar hun hand te zetten. Al gebeurde dat pas op 5- 5 en 6-0.

Voor de drie kaatsers was het de tweede zege op de bondspartij. Eerder deden ze dat in 2008. Voor Rutmer van der Meer was het een toegift op zijn reeds beëindigde carričre want Van der Meer had immers in 2011 al afscheid van de kaatssport genomen. Een blessure van zijn beoogde vervanger Bauke Triemstra maakte nog een eenmalig optreden mogelijk.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>
link Taeke Triemstra: "finale was niet makkelijk" >>

Franeker, 29 mei 2012

Uitblinker bij Sint Anne gaat voor vijf zeges op rij

Voor Krijn Hiemstra was het NK voor junioren de belangrijkste partij van het jaar. Hij won met broer Rein en Sjoerd de Jong voor Sint Annaparochie.

Grotere tegenstellingen vielen er in vergelijking met een jaar geleden niet te bedenken. In 2011 zat de nu 19-jarige Krijn Hiemstra te koukleumen. Minstens zo erg: hij keek op de tribune van de voetbalvelden aan de Hertog van Saxenlaan naar zijn dorpsgenoten Sjoerd de Jong, Roelof de Jong en Pieter Jan Plat en was gefrustreerd. Hij had kunnen kaatsen, maar bedankte voor de eer. Sint Anne won, maar Krijn Hiemstra kon niet blij zijn. Hij had daar willen staan. Was hij een puberale Bildtse stijfkop of stond hij een jaar geleden principieel in zijn recht? Nu, in mei 2012, stond er op een zomerse zaterdag een lachende Krijn Hiemstra die in Franeker door voetbaltrainer Foppe de Haan de krans kreeg omgehangen. Frustratie had plaatsgemaakt voor vreugde.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Leeuwarden, 23 mei 2012

Provinciaal geld voor Bildtse campus

het provinciehuis

De onderwijscampus in Sint Annaparochie gaat er definitief komen, blijkt uit de kadernota 2013 van provincie Fryslân. De provincie draagt twee miljoen euro bij aan het project, waarmee de financiering rond is. Op de onderwijscampus moeten (middelbare) scholen en bedrijven bij elkaar komen, om zo te zorgen dat studenten na hun opleiding ook in regio Noordwest-Fryslân aan het werk gaan. Csg Ulbe van Houten en osg Piter Jelles krijgen bijvoorbeeld een plaats op het complex. Daarnaast hebben al twaalf bedrijven toegezegd dat zij zich op de nieuwe campus gaan vestigen.

Het campusplan staat in de kadernota voor volgend jaar, waarin de provincie Fryslân de plannen en financiën voor volgend jaar op een rijtje zet. In totaal wordt 134 miljoen geďnvesteerd in economie en landschap - veelal plannen die al bekend waren.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Montpellier, 24 mei 2012

Justin Zuidema als jeugdturner

Justen Zuidema uit Minnertsga schrijft historie

Justen Zuidema uit Minnertsga hangt aan de ringen tijdens de kwalificatie voor de junioren tijdens het EK turnen in Montpellier. De 16-jarige Friese turner, die op het EK debuteert, zorgde samen met zijn teamgenoten Karl Kosztka, Kaz Willer, Frank Rijken en Casimir Schmid voor een unieke prestatie door op achtduizendste punt achter de Oekraďne als negende te eindigen.

Zo hoog eindigden de Nederlandse junioren als team nog nooit op een EK. Het Nederlandse team turnde een stabiele wedstrijd. "We zijn zeer tevreden met het teamresultaat. We hebben een goede wedstrijd gedraaid en er was een goede teamsfeer," lieten Casimir Schmidt en Karl Kosztka na de wedstrijd weten.

Bron: Friesch Dagblad/gympower.nl
link Bekijk hier de video-opname >>

St.-Annaparochie, 23 mei 2012

Wmo-adviesraad het Bildt presenteert zich

foto: gemeente het Bildt

Op 21 mei heeft Anneke Keizer van de Wmo-adviesraad brochures overhandigd aan wethouder Boukje Tol.

In deze brochure, die in de Bildtse, Friese en Nederlandse taal is gemaakt, presenteert de Wmo-adviesraad zich. Er wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan het college en samen met de gemeente wordt nagedacht over nieuw beleid. Maar u kunt ook terecht bij de Wmo-adviesraad met uw vragen over de Wmo. Alle informatie is te vinden in de brochure.

De brochure wordt verspreid onder huisartsen, zorginstellingen, organisaties die werken op het terrein van de zorg, het jongeren- en ouderenwerk en ligt ook in het gemeentehuis.

Bron: gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 23 mei 2012

Foto: Leeuwarder Courant

Nieuw record Bildtstarschillen

Na drie jaar azen heeft Klaske Kampen het record Bildtstarschillen van haar dochter Gerrie verbroken. Tijdens het Open Bildts Kampioenschap Bildtstarschillen dinsdag in Sint Annaparochie schilde ze een machtige 3140 gram Bildtse piepers.

Dat gebeurde echter in de voorrondes, en voor de titel bleek het niet genoeg. Dochter Gerrie, in 2009 nog goed voor een record van 2904 gram, ging er na de finale met de titel vandoor; weliswaar door ‘slechts' 2924 gram te schillen.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 23 mei 2012

Friesland Bank sluit kantoor Sint Anna

De kantoren van Friesland Bank in Surhuisterveen en Sint Annaparochie worden per 1 juni gesloten. In eerste instantie was het de bedoeling dat de vestigingen open zouden blijven voor afspraken. Door onder meer de terugloop van het aantal klanten is besloten de vestiging alsnog te sluiten. Volgens een woordvoerster van de bank blijft Olderberkoop wel als afspraakkantoor in gebruik.

Van de huidige 24 bankkantoren blijven er in Fryslân deze zomer nog in zes plaatsen kantoren open. Dat zijn Dokkum, Drachten, Franeker, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek. Onduidelijk is wat de toekomst is voor deze vestigingen na de overname van Friesland Bank door Rabobank vorige maand. In deze plaatsen zijn er nu nog kantoren die werken onder beide namen. Naar verwachting zal het transitieplan in september/oktober klaar zijn.

Bron: Friesch Dagblad

Leeuwarden, 21 mei 2012

Vaart met proces herindeling

Leeuwarderadeel wordt definitief bij Leeuwarden gevoegd, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel blijven zelfstandig maar moeten intensief samenwerken. Harlingen, Franekeradeel, Littenseradiel, Menameradiel en het Bildt gaan samen een gemeente vormen. Hetzelfde geldt voor Ferwerderadiel, Dongeradeel, Kollumerland en Dantumadiel.

Aan de nieuwe indeling kan niet meer getornd worden. Gedeputeerde Schokker weet zich gesteund door het college van Gedeputeerde Staten die de visie definitief heeft vastgesteld en kondigt aan nog dit jaar de nodige stappen te willen zetten. Dat sommige gemeenten nog tijd willen om bijvoorbeeld hun bevolking te raadplegen, heeft verder weinig invloed. "Wij hebben begrip dat sommige gemeenten nog nader onderzoek willen plegen en de bevolking willen raadplegen. Toch achten wij de tijd rijp om dit jaar spijkers met koppen te slaan. Wij zullen de verdere ontwikkelingen in de diverse gemeenten nauwlettend volgen. Hierbij zullen wij niet aarzelen onze rol als regisseur verder gestalte te geven", aldus Schokker. "Het is wenselijk de discussie over de bestuurlijke inrichting van onze provincie af te ronden. Met onze definitieve visie op Noord-Fryslân willen wij dat stimuleren."

Bron: Friesch Dagblad

Sint Annaparochie, 21 mei 2012

Vier voertuigen overschrijden geluidsnorm

Het Verkeershandhavingsteam van politie Fryslân heeft zondagavond een controle met de geluidsmeter uitgevoerd. Er werden vier auto’s en één motor meegenomen naar het politiebureau voor deze controle. Vier bestuurders kregen uiteindelijk proces-verbaal voor het overschrijden van de geluidsnorm.

Drie auto’s en de motor produceerden zoveel decibellen dat ook het kentekenbewijs werd ingevorderd. De ingevorderde kentekenbewijzen worden opgestuurd naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) waar de eigenaren het voertuig ter herkeuring moeten aanbieden. Tot die tijd mag het voertuig niet meer op de weg rijden, alleen naar de plaats van keuring en herstel.

De geluidsnorm voor een voertuig is voertuigafhankelijk. Een overschrijding van 4db betekent automatisch een invordering van het kentekenbewijs. Het hoogst aantal gemeten decibellen was 106db waar 95db was toegestaan.

Bron: www.politie.nl

Sint Annaparochie, 21 mei 2012

Tweede zege voor trio Gert-Anne van der Bos

Foto: www.henkbootsmafotografie.nl/

Het kaatsseizoen 2012 is nog maar net onderweg maar nu al worden de bokken van de schapen gescheiden. Met grote overmacht boekte het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger zondag de tweede zege van het seizoen.

In de finale bleef de formatie van Johan van der Meulen, Karel Nijman en Folkert van der Wei op een eerst staan. Op 5-1 en 6-2 kon uitblinker Daniël Iseger de bal voor de kaats keren. Binnen het half uur was de klus geklaard.

Taeke Triemstra opende met een bovenslag, Johan van der Meulen miste aan de opslag en vervolgens sloeg Iseger voor het gemak ook maar boven. De toon was gezet. Hier viel voor trio Van der Meulen niet veel te halen. Vooral omdat men op de momenten dat het misschien kon niet bij de les was of gewoon overklast werd. Het laatste is meer aannemelijk dan het eerste.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 20 mei 2012

De Wissel, Sint Annaparochie

Kratten gestolen

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 54-jarige man (woonplaats onbekend), een 32-jarige man en een 28-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van diefstal.

Een beveiligingsmedewerker van een bedrijf aan de De Wissel had om 05.45 uur gezien dat de mannen meerdere klapkratten in een vrachtauto hadden geladen. Het kenteken van het voertuig van de verdachten werd doorgegeven aan de politie die hen nabij de Koningsbrug in Harlingen kon aanhouden.

Voor nader onderzoek werd het drietal ingesloten.

Bron: www.politie.nl

Berltsum, 19 mei 2012

Dames Minnertsga kampioen

Het voetbalveld van Berltsum was vandaag het podium voor de dames teams van Berltsum tegen dat van Minnertsga, en mochten de dames van Minnertsga deze wedstrijd winnen dan zijn ze kampioen van de dames.

Tot de 60e minuut hielden de dames van Minnertsga de stand op 2-0 te houden voor Minnertsga, maar later scoorden de dames van Berltsum nog een doelpunt. Na 90 minuten te hebben gespeeld eindigde de wedstrijd in 1-2 en zijn de dames van Minnertsga kampioen geworden. In de avond was er een feest voor de dames in de kantine van VV Minnertsga met een ingehuurde DJ.

Bron: www.eenhoornsport.nl

Marsum, 19 mei 2012

Paalzitten voor nieuwe keuken

Talea Jansma (met rode petje) kan geen nieuwe keuken betalen en probeert die in de wacht te slepen met het paalzitten. FOTO LC/SIEP VAN LINGEN (gescand)

Voor Talea Jansma (62) uit Sint Annaparochie is het paalzitten bij een keukencentrum langs de N383 bij Marsum de enige weg naar een nieuwe keuken. Ze komt net uit de bijstand en in haar krappe beurs is geen ruimte voor dergelijke luxe-uitgaven. "Dit is mijn kans. Ik snap dat het een stunt is waar ik in gebruikt word, maar daar heb ik geen problemen mee."

"Ik heb geoefend op mijn oude keukenkruk. Iedere dag een uurtje erbij. En donderdag in het park slecht weer-training gedaan op een bankje. Daar heb ik vijf uur gezeten." Geen centje pijn. "Ik ben in topconditie."

Toch zijn er zorgen. Over de harde oostenwind - "slecht voor de paalzitter, want hij blaast recht in je gezicht" – en de zon. Die pareert ze met een petje en sunblock. Jansma heeft drie supporters bij zich. Haar negenjarige hondje Rocky, een vriendin, en een jongen uit het azc in Sint Annaparochie die ze Nederlandse les geeft. "Hij wilde eens wat terug doen."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Ouwe-Syl, 18 mei 2012

Ouwe-Syl draait deurrrrr ...!

foto: www.ouwe-syl.nl

Vrijdag 18 mei stond een groot deel van Ouwe-Syl draait deurrr in het teken van het mogelijk naderende einde van gemeente Het Bildt. Sylster Jan de Vries en Sjouke Veenstra hebben een actie 'Red Het Bildt' opgestart om te voorkomen dat Het Bildt wordt opgeslokt in een grote gemeente. Daarmee zou volgens de initiatiefnemers de identiteit en eigenheid van de Bilkerts worden verkwanseld. Der mot teugen striden worre, actie bliksem laat de Vries strijdbaar weten.

Kritische tafelheer Nanne Toering was het niet geheel eens met de twee Bilkerts, maar moest toezien dat hij geen poot aan de grond kreeg bij de twee strijdvaardige muzikanten. Zoals iedere dag ook vandaag weer twee vissende talenten, de mopperdoazen, de prijsvraag en het filmpje. Jip Noest en Bram Bus delen hun passie over bodemvondsten, waarbij amateur archeoloog Jip voor de historische vondsten gaat, terwijl Bram zich meer op het schatzoeken richt.

Bron: www.ouwe-syl.nl

Heeft u de uitzending van `doen 't foor dyn dorp` gemist? dinsdag >> woensdag >> donderdag >> vrijdag >> zaterdag >>


Leeuwarden, 17 mei 2012

‘U bent een lieve rechter’

Met haar rollator komt de 72-jarige vrouw de rechtszaal binnen. Ze is slecht ter been en hoort niet goed, maar is prima van de tongriem gesneden.

Officier van justitie Eelco Jepkema beschuldigt haar ervan bij de Etos in haar woonplaats Sint Annaparochie een zonnebril, een haarband en een kam te hebben gestolen. "Het is niet waar", zegt ze stellig. "Ik ben kippig en kwaad."

Omstandig doet ze uit de doeken wat er dan wel is gebeurd. Voor het eerst was ze zonder rollator bij de Etos naar binnen gegaan. De dokter had gezegd dat ze moest oefenen. Bij de Etos durfde ze het wel aan, omdat je daar veel houvast hebt.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Tzummarum, 17 mei 2012

Foto: Matty Slager

Minnertsga hangt in Tzummarum de kransen om de nek

Het zijn 2 Bildtse parturen die de finale mochten verkaatsen van de afdeling wedstrijd in Tzummarum op Hemelvaartsdag. Het is het afdeling partuur van Minnertsga wat met 5-4/6-2 wint in de finale van het partuur Sint Annaparochie.

Een mooie bovenslag van Hendrik Kootstra maakt de partij uit. Minnertsga kaatst met de onoverwinnelijke Chris Wassenaar, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra. Voor Sint Annaparochie kaatsten Sjoer de Jong, Pieter-Jan Plat en Jacob Wassenaar. Dus ook namen de gebroeders Wassenaar het tegen elkaar op.

 

Bron: www.eenhoornsport.nl
link Lees het hele verslag >>

Ouwe-Syl, 16 mei 2012

Bildtse boekpresentatie ‘De Kleine Keizer’ goed bezocht

Zaterdag 12 mei heeft in café het Graauwe Paard te Oude Bildtzijl de Bildtse boekpresentatie van “De Kleine Keizer” plaatsgevonden. Om 15.00 uur werd er voor genodigden (met o.a. afstammelingen van Johannes en Joukje Keizer) de expositie over kleine Gerrit geopend. Tot 16.00 uur konden ook andere belangstellenden aan schuiven voor de presentatie.

In een goed gevulde zaal heeft Fokje Miedema-Keizer op humoristische wijze de middag aan elkaar gesproken. Fokje schetste een kort levensverhaal van de Klaine Gerrit en zijn geëmancipeerde moeder Joukje Keizer. Ze sloot haar verhaal af met een lied over de kleine man onder pianobegeleiding van dochter Jolanda. Uit handen van de schrijver mocht mevr. Miedema het boek in ontvangst nemen.

Bron: www.ouwe-syl.nl
link Lees het hele bericht >>

St.-Annaparochie, 16 mei 2012

Kade St.-Anna en drie bruggen voor € 2 miljoen op de schop

De kaai, St.-Annaparochie

Gemeente het Bildt zal dit jaar opnieuw fors moeten snijden in haar uitgaven. Er komt opnieuw minder geld van het rijk en de uitwerking van het landelijke 'Lenteakkoord' is nog erg onzeker. Daarnaast zijn er peperdure tegenvallers zoals de verzakte Kade in St.-Anna en drie bruggen die vervangen moeten worden, waardoor vanaf 2013 structureel minstens € 538.000 tekort komt. Dat bedrag moet door nieuwe bezuinigingen bijeen gebracht worden. "Dit is een hard gelag."

Grootste kostenpost is de vervanging van de ingezakte Kade in St.-Annaparochie, een strop van € 1.2 miljoen. Er moet een nieuwe kadewand komen. De gemeente is nog wel met provincie Fryslân in de slag om te kijken wie er voor die kosten opdraait. Daarnaast moeten drie bruggen worden vervangen of gerepareerd: op de kruising van de Koudeweg en de Oudebildtdijk, bij Mooie Paal en de brug in de Statenweg, tussen de Kade en Davelaer. Deze liggen er vaak al zo'n 60 jaar in. Tevens is de beschoeiing in de Noordervaart te Minnertsga aan vervanging toe. Dit alles kost zo'n € 800.000.

Bron: De Bildtse Post

St.-Annaparochie, 16 mei 2012

Het Bildt houdt bijna half miljoen over

Gemeente het Bildt heeft het jaar 2011 financieel positief afgesloten. De begroting werd afgesloten met een overschot van € 426.000,-.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ook de Perspectiefnota 2013-2016 vastgesteld. De Perspectiefnota (PPN) geeft een blik op de financiële situatie van de gemeente voor het volgend jaar en daarna.

Voor de komende jaren wordt gerekend op een structureel tekort. In 2013 is er een tekort van € 538.000. Dit tekort loopt op naar € 635.000 in 2016. Om deze tekorten op te vangen zijn extra bezuinigingen noodzakelijk. Zo zal onder andere minder worden uitgegeven aan het beheer van de openbare ruimte, het Gemeentelijk Verkeer-en Vervoersplan en zullen subsidies worden verminderd.

Bron: gemeente het Bildt

Ouwe-Syl, 16 mei 2012

Ouwe-Syl draait deurrrrr...!

Dinsdag was de start van een kleine week waarop Ouwe-Syl volop in het nieuws staat. In het kader van het Omrop Fryslân zomer programma ‘Doch it foar dyn doarp’, worden vanaf de Keuningstreek dagelijks (t/m zaterdag) live uitzendingen gemaakt, waarna zondag de klapperrrr van de week volgt; PYPSKOFT!

Voor Doch it foar dyn doarp wordt ‘De wereld draait door’ als format gebruikt. De try-out liep nog niet bepaald lekker, maar toen het om 16.30 uur om het echie ging, liep het prima. Weinig haperingen, het zag er professioneel uit.

Bron: www.ouwe-syl.nl
Heeft u de uitzending van `doen 't foor dyn dorp` gemist? dinsdag >> woensdag >> donderdag >> vrijdag >> zaterdag >>

Zuidwolde, 16 mei 2012

Jelte Krol noordelijk kampioen tijdrijden

Jelte Krol uit Sint Annaparochie is gisteravond in het Drentse Zuidwolde noordelijk kampioen tijdrijden geworden bij de eliterenners. De Bilkert noteerde na 17 kilometer een winnende tijd van 22 minuten en 13 seconden en zette daarmee Wieger van der Wier uit Marum op zes tellen.

Titels waren er ook voor Douwe Schaafsma uit De Valom (nieuwelingen jongens), Wendy Oosterwoud uit Uteterp (junior vrouwen) en Aafke Soet uit Heerenveen (nieuwelingen meisjes).

 

Bron: Friesch Dagblad

Sint Annaparochie, 12 mei 2012

Saskia Uylenburgh 400 jaar geleden geboren

In 2012 is het precies 400 jaar geleden dat Rembrandts grote liefde, Saskia Uylenburgh, werd geboren. Op 2 augustus 1612 werd de burgemeestersdochter in de Grote Kerk van Leeuwarden gedoopt. De toen nog jonge Friezin besloot in 1634 om zonder de toen gebruikelijke begeleiding van familie de lange reis naar Amsterdam te maken. Daar viel Rembrandt als een blok voor haar. In no time raakten ze verloofd. Later trouwde Saskia – als enige in haar familie ver beneden haar stand – met de kunstenaar in het Friese Sint Annaparochie.

Rembrandt heeft Saskia in veel verschillende uitdossingen afgebeeld. Zij was zijn muze. Daarnaast wist ze om te gaan met de vaak rijke opdrachtgevers van Rembrandt, iets waar hij veel minder talent voor had. Daarmee leverde ze een belangrijke bijdrage aan het instand houden van de ‘BV Rembrandt’. Niet voor niets beleefde Rembrandt tijdens hun huwelijk zijn productiefste periode. Tijdens Saskia’s ziekbed werkte hij aan de Nachtwacht. Na haar dood belandde Rembrandt in een crisis en ging failliet.

Bron: www.saskia400.nl

Den Haag, 14 mei 2012

Klaas Jan Beimers naar finale Beste Fitter

Jan-Anne Perdon van Perdon Installatietechniek uit Drachten is de winnaar van de vijfde en laatste voorronde van 'De Beste fitter van Nederland 2012'. De vijfde voorronde vond plaats in het Thialf stadion in Heerenveen op 10 mei. Nummer 2 is Klaas Jan Beimers van Technisch Buro Zonderland BV uit Minnertsga en nummer 3 Erik Tolsma van Mensonides Installatie BV uit Harlingen.

Tijdens de finale op 1 juni in De Fabrique in Utrecht zullen ze de strijd aangaan voor de hoofdprijs van ‘De beste fitter van Nederland 2012’. Dat is een geheel verzorgd, tweedaags VIP-arrangement voor twee personen naar het EK voetbal, de wedstrijd Portugal – Nederland op zondag 17 juni in Charkov in Oekraďne. Zowel Jan-Anne als Klaas Jan stonden eerder ook al eens in de finale.

Bron: www.cobouw.nl

Den Haag, 14 mei 2012

Het Bildt op drie na armste gemeente

In de top tien van armste gemeenten staan Het Bildt (4de plaats), Achtkarspelen (5), Kollumerland (6) en Ferwerderadiel (10). Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de welvaart in Nederland.

De gemeente met het hoogste gemiddelde inkomen is Rozendaal met €39.600. De gemeente met laagste gemiddelde inkomen is Pekela met €19.700. In de top van armste gemeenten staan behalve de Friese gemeenten ook Stadskanaal, Vaals, Kerkrade, Oldambt en Heerlen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 12 mei 2012

Brandweerwedstrijden in Sint Annaparochie

Foto: M. Stienstra

Zaterdag vonden op een bedrijventerrein brandweerwedstrijden plaats. Acht korpsen uit Friesland en Drenthe moesten een scenario afleggen. Dat scenario was als volgt: Elke ploeg werd gealarmeerd voor een zogenaamde PAC Brandmelding. PAC staat voor particuliere brandmelding. Als een team aankwam, kwam er een zwaar gewonde man met veel brandwonden schreeuwend het gebouw uit. Hij melde dat er een brandje ontstaan was en dat hij dat zelf geblust heeft.

Op dat moment moeten de mannen een verkenning doen op zoek naar mogelijk meerdere gewonden. Aan de achterzijde van het gebouw blijkt dat er iemand bekneld zit. Door alle paniek is daar een monteur bekneld geraakt met zijn arm onder een groot wiel. De brandweerlieden moesten dit slachtoffer uit zijn benaderde positie bevrijden. Dit alles moest in een tijdsbestek van veertig minuten.

Korps Lemmer bleek uiteindelijk de ploeg met de meeste punten en wonnen deze wedstrijd.

Bron: 112Fryslân
link Hier meer foto's >>

Sint Annaparochie, 12 mei 2012

Friese vinding moet levens redden als auto te water gaat

Volvo's ploffende rijruit

750 Auto’s belanden jaarlijks in (on)diep water in Nederland. Daarbij komen ongeveer vijftig mensen om het leven van wie de helft door verdrinking. Twee Friese ondernemers hebben de oplossing.

Eind april maakte het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) bekend 29 auto’s uit te rusten met het Rescue Escape Guidance System (REGS, redding en ontsnappings begeleidingsysteem). Korpschef Jan Stikvoort van regiopolitie Hollands Midden sprak van een structurele, technische oplossing voor een probleem waarvoor al sinds 1998 aandacht wordt gevraagd vanuit de politie en al decennialang onderzoek wordt verricht. REGS lijkt nu een slimme en betaalbare vinding voor een dodelijk probleem. Veilig Verkeer Nederland staat achter het systeem.

Het idee komt van Adriaan Stork uit Sint Annaparochie en Antoon Oosterhuis uit Heerenveen. Zij praten inmiddels met de Zweedse automaker Volvo en verzekeraar Centraal Beheer Achmea voor bredere invoering van het systeem. Stork en Oosterhuis zijn ervan overtuigd dat internationale invoering volgt. ,,Wij kunnen wel zeggen dat dit werkt, maar het dwingt zich pas af als deze partijen het idee omarmen. Dat doen ze. Als een autofabrikant het voortouw neemt, volgen er meer”, zegt Oosterhuis.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>
link Bekijk de video hoe REGS werkt >>

Sint Annaparochie, 11 mei 2012

Het Bildt gedenkt Uylenburgh

Doopakte Saskia Uylenburgh

Dit jaar wordt er ook op het Bildt stil gestaan bij het feit dat Saskia Uylenburgh 400 jaar geleden werd geboren in Leeuwarden. De latere vrouw van Rembrandt van Rijn woonde tijdens haar tienerjaren op het Bildt. Ze bracht er bijna een derde deel van haar leven door.

Ze zou er zeker vergeten zijn geraakt, als ze niet op 22 juni 1634 in Sint Annaparochie in het huwelijk was getreden met de wereldberoemde schilder Rembrandt van Rijn.

Bij de Stichting Ons Bildt is een boekje met een levensoverzicht van Saskia verschenen, dat als titel kreeg Saskia Uylenburgh 1612-1642: uit de schaduw van Rembrandt. De jaarlijkse zomertentoonstelling in de Van Harenskerk wordt gevormd door een aantal afbeeldingen uit het boekje dat samen met ander materiaal symbool staat voor haar leven.

Bron: Dé Weekkrant Fryslân

Vrouwenparochie, 10 mei 2012

VCBO het Bildt voor samenwerkingsschool Froubuurt

De leden van VCBO het Bildt hebben in een extra ledenvergadering op 23 april jl. overtuigend het voorgenomen besluit van het bestuur om met Onderwijsgroep Fier tot een samenwerkingsschool in Vrouwenparochie te komen goedgekeurd. De werkgroepen hebben hun eindrapportages ingeleverd. De procesbegeleiders hebben ze met beide mr-en besproken. De Stuurgroep heeft alle rapportages besproken, de adviezen overgenomen en adviseert de betrokken besturen positief te besluiten omtrent de scholenfusie tussen de Barte en de Hanwizer tot een samenwerkingsschool met ingang van 1 augustus 2012.

De Stuurgroep stelt haar opdrachtgevers (de besturen van Onderwijsgroep Fier en VCBO het Bildt) voor de samenwerkingsschool in Vrouwenparochie onder het bestuur van Onderwijsgroep Fier te brengen. De Stuurgroep stelt verder voor dat, de besturen en de gemeente alles in het werk zullen stellen de toekomstige samenwerkingsschool in Ouder Bildtzijl onder het bestuur van VCBO het Bildt te brengen. Die situatie is uiteraard uitsluitend aan de orde als de tijd rijp is en er in Oude Bildtzijl een sterk draagvlak is voor het vormen van een samenwerkingsschool.

Bron: Nieuwsbrief nr 6

St.-Annaparochie, 10 mei 2012

Praktisch verkeersexamen voor schoolkinderen

Foto: Jelle Linting

Op dinsdag 8 mei deden leerlingen uit groep 7 en 8 van De Slotschool, ’t Fonnemint, De Korenaar en de Noordster in St.-Annaparochie verkeersexamen. In totaal stapten 94 leerlingen in felgekleurde hesjes, op hun goedgekeurde fiets om hun vaardigheden in het verkeer te laten zien aan de observanten onderweg. Deze beoordelaars stonden onderweg op de route die de kinderen moesten afleggen. Voordat de kinderen op weg gingen wenste wethouder Nel Haarsma hen nog even succes. Na afloop ontvingen de kinderen een echt verkeersdiploma.

Deze praktische verkeerslessen werden onder andere mede mogelijk gemaakt door Veilig Verkeer Nederland, 13 vrijwilligers en de deelnemende scholen en hun leerlingen. Door deelname aan dit examen laten deze 4 scholen zien dat zij de verkeersveiligheid van hun kinderen belangrijk vinden. Deelname aan dit fietsexamen is, door bekostiging van de gemeente, gratis voor de scholen. De gemeente hoopt volgend jaar op een nog grotere deelname aan dit verkeersexamen.

Bron: gemeente het Bildt

Ouwe-Syl, 9 mei 2012

'Ik wor wegskrever, niet foor fol an sien'

Zaterdag is de presentatie van de roman 'De Kleine Keizer', op Ouwe-Syl. Schrijver Jan van der Mast komt naar het Bildtse dorp om zijn boek over de oud-Sylster lilliputter Gerrit Keizer te promoten. En iemand zal daarbij niet aanwezig zijn: Sytse Keizer vindt dat de schrijver hem te weinig erkenning geeft. Hij heeft zijn medewerking aan de presentatie ingetrokken. 'Ik ferwacht meer erkinning.'

Sytse Keizer is verontwaardigd. Naar eigen zeggen is tachtig procent van het boek van Van der Mast gebaseerd op feiten die hij heeft aangedragen en uitgezocht. Keizer doet al sinds l985 onderzoek naar de kleine circusartiest en predikant Gerrit Keizer - van wie hij overigens geen familie is. Hlj heeft de schrijver veel materiaal aangedragen, zegt hij. "Twee jaar lang hew ik 'm foeden met informasy. Wist niet wete hoefeul ik 'm stuurd hew, wat ik op syn fersoek wel niet allegaar foor 'm útsocht hew. Ik wor nou gewoan wegskreven, niet foor fol ansien."

Bron: De Bildtse Post
link Lees verder >>

Ouwe-Syl, 9 mei 2012

WK Voetbalkaatsen in Ouwe Syl

Voor even staan de schijnwerpers wereldwijd op het prachtige Friese dorpje Ouwe Syl, want daar wordt op 16 juni 2012 het eerste WK Voetbalkaatsen georganiseerd. Voetbalkaatsen lijkt qua spelregels op de Friese volkssport kaatsen, echter met het verschil dat er met een voetbal wordt gespeeld. De bal mag niet met de handen en armen worden beroerd. Het idee van het voetbalkaatsen ontstond binnen het bestuur van de plaatselijke voetbalvereniging en lijkt een absolute hit te worden in voetbal- en kaatsminnend Nederland

Het WK vindt op 16 juni 2012 plaats op het sportterrein van Ouwe Syl. Deelnemers zijn 18 jaar of ouder. Er is nog plaats voor enkele deelnemers. Geef jouw team dus nu direct op!

Het evenement wordt gesponsord en mede-georganiseerd door Bavaria!

Bron: www.voetbalkaatsen.blogspot.com

De Bilt, 8 mei 2012

Grontmij krijgt opdracht Grondwatermodule van gemeente Het Bildt

De komende jaren ondersteunt Grontmij de gemeente Het Bildt bij de installatie en monitoring van hun gemeentelijke grondwatermeetnet. Als eerste gemeente in Nederland wordt daarbij de door Grontmij ontwikkelde dg DIALOG Grondwater module gebruikt.

In het kader van de Wet gemeentelijk watertaken stelde Grontmij in 2011 voor de gemeente Het Bildt een Grondwaterplan op. In dit Grondwaterplan heeft de gemeente de ambitie vastgelegd om inzicht te krijgen in de grondwatersituatie binnen de bebouwde kom. Grontmij ondersteunde hierbij de gemeente met het ontwerp, de installatie en de monitoring van een gemeentelijke grondwatermeetnet. Het hoofddoel van het gemeentelijke grondwatermeetnet is het verkrijgen van een betrouwbare continue dataset van meetgegevens die je eenvoudig kunt raadplegen en toepassen.

Bron: Grontmij.nl
link Lees het hele bericht >>

Ouwe_Syl, 8 mei 2012

Ouwe-Syl Draait Deurrrr... !

Ouwe-Syl Draait Deurrrr... !

Nu nog volop in de voorbereidingen, druk overleg, draaiboek, invulling, volgorde en setting. Dinsdag 15 mei gaat Oudebildtzijl vijf dagen Live (!) in Doch it foar dyn doarp van Omrop Fryslân. Het belooft een enerverend programma te worden ŕ la De Wereld Draait Door.

Presentatrice Neeltje ontvangt samen met tafelheren/dames Auke, Nanne, Klaske, Jan en Bonita iedere dag ...diverse gasten. Er wordt ondermeer gesproken over archeologie, aardappels, voetbalkaatsen, feest, familie, toekomst en traditie. Er zijn korte optredens van locale muzikanten, smeuige anekdotes van de dokter, een verrassende kijk van een nieuweling en jonge talenten van de dag. Er wordt gemopperd en gelachen en Neeltje krijgt een stoomcursus Bildtse les aan de hand van een terugkerende priisfraag. Ook is er een variant op de Jakhalzen; de Jankende Hônden doen dagelijks een reportage op locatie. Alles bij elkaar is het een heleboel dat straks in vijf maal tweeëntwintig minuten moet gaan passen, spannend of het lukken zal!

De uitzending vindt plaats op de Keuningstreek en publiek is van harte welkom. Ouwe-Syl Draait Deur, Live op Omrop Fryslân 15 t/m 19 mei vanaf 16.30 uur en een herhaling om 21.30 uur.

Bron: Aerden Plaats, Facebook

Leeuwarden, 5 mei 2012

Sjaak Weiland wint publieksprijs

De band Yldau heeft het Friese songfestival Liet gewonnen. De groep rond de zangeressen Yldau Bijlsma (21) en Yldau Hoekstra (27) bleef in de Prinsentuin in Leeuwarden tien concurrenten voor met het vlotte popliedje ‘Fjoer'.

Yldau mag daarom Fryslân vertegenwoordigen op het internationale songfestival voor minderheidstalen, op 1 december in het Spaanse Gijón. Sjaak Weiland uit Minnertsga won met het liedje ‘Earste leafde' de Ivan Pel-publieksprijs van Liet.

‘Fjoer' van Yldau is te beluisteren op http://soundcloud.com/joy-project/fjoer-liet-2012
en 'Earste leafde' van Sjaak Weiland kun je beluisteren op http://www.youtube.com/watch?v=MAAGqQHmmUo

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie/Augsbuurt, 5 mei 2012

Dichten met een missie

’Rivalen’ Joanne Hoekstra (links) en Sannemaj Betten: allebei dichter, allebei dyslectisch. FOTO LC/NIELS WESTRA

Van de drie finalisten voor de Jonge Dichter Des Vaderlandsverkiezing zijn er twee Fries. Tot 2 juni kan er op ze worden gestemd, maar het loopt nog niet storm.

Dat ze uit Friesland komen, is niet de enige overeenkomst tussen Sannemaj Betten (16) en Joanne Hoekstra (17). De twee rivales komen allebei uit een klein dorp – de ene uit Sint Jacobiparochie, de ander uit Augsbuurt.

Allebei zitten ze op de havo. Bij allebei werd hun dichttalent op school door een lerares ontdekt en gestimuleerd. Allebei hebben ze een hoger doel met hun dichtwerk voor ogen. En dan ook nog dit: beide dichteressen zijn dyslectisch.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Minnertsga, 5 mei 2012

Op de foto tonen de kinderen uit de buurt hun waardering voor het  werk dat buurtvereniging ‘Op en om ‘e Bôle’ in Minnertsga heeft verricht.

Buurtvereniging in Minnertsga werkt aan leefbaarheid

Buurtvereniging ‘Op en om ‘e Bôle’ uit Minnertsga heeft met het project Losse Fearren van werkgebied Wonen Noordwest Friesland meegedaan om het dorp leefbaar te houden en jong en oud hierbij te betrekken.

De buurtvereniging heeft gezamenlijk vogelhuisjes getimmerd en deze met kinderen uit de buurt opgehangen . Hopelijk volgt nu een goed broedseizoen voor de vogels.

Ook is er van het geldbedrag een informatiebord geplaatst, waar iedereen uit de buurt gebruik van kan maken. Door nog een paar handige buurtgenoten is er een kaatstelegraaf gemaakt. Komende zomer zal het straatkaatsen weer worden opgestart. Dit alles is mogelijk gemaakt door het subsidiegeld van www.lossefearren.nl.

Bron: Franeker Courant

Drachten, 3 mei 2012

Een beroerte zet je leven op zijn kop

Foto: www.grootsneek.nl

Zwaantje Wijbenga-De Boer (72) uit Sint Annaparochie maakte mee hoe een beroerte (cerebro vasculair accident, CVA) iemands leven compleet op zijn kop kan zetten. Haar echtgenoot Dirk onderging in 1999 een hartklepoperatie, maar bij die ingreep kwam een stukje kalk van de oude hartklep in de hersenstam te zitten, en dat bracht bij hem exact hetzelfde effect teweeg als bij een beroerte. "Hij ging als een gezond man het ziekenhuis in, voor een hartklep, en kwam er totaal anders uit", vertelt ze.

Wijbenga zet zich als vrijwilliger op allerlei manieren in voor de Friese afdeling van de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder, die opkomt voor de belangen van mensen die een beroerte hebben gehad en hun naasten. De afgelopen dagen maakte de Stannebuurster deel uit van een groep die op de (elektrische) fiets door Fryslân trekt om aandacht te vragen voor CVA. Onderweg eten de vrijwilligers bij ziekenhuizen in de provincie en flyeren ze op straat. Gisteren stond een tocht van 32 kilometer van Westergeest naar Drachten op het programma. Vandaag wordt verder gefietst naar Heerenveen. De tocht eindigt morgen in Sneek.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Hengelo, 2 mei 2012

Gemeente Hengelo veegt de straat aan met Dulevo

De gemeente Hengelo (O) heeft een Dulevo 5000 Evolution straatveegmachine in gebruik genomen, voorzien van een Euro 5 motor. Deze straatveegmachine is in staat te vegen zonder water, kan fijne en grove materialen vegen, heeft geen last van verstoppingen en heeft standaard een veegbreedte van 3,4 meter.

Andere kenmerken van de machine zijn het lage geluidsniveau en de geringe stofuitstoot, waardoor overlast tot een minimum wordt beperkt. Verder is de machine nog uitgevoerd met een SKF vetsmeersysteem.

Importeur HD van Dijk reinigingstechniek in St. Annaparochie heeft Nijland Service in Bentelo (O) aangesteld als regiodealer om een hoog serviceniveau te waarborgen.

Bron: Bouwmaterieel.nl

Sint Annaparochie, 1 mei 2012

Ringsteken op koninginnedag in St.-Anne

Het was een drukbezocht evenement.

Bron: bildtweb.nl
link De foto's, gemaakt door Roelof Varkevisser >>

Oudebildtzijl, 1 mei 2012

Eerste vriendinnendag bij v.v. Ouwe Syl zeer geslaagd

Woensdag 25 April 2012 was met groot succes voor de eerste keer De Vriendinnendag georganiseerd bij voetbalclub V.V.OuweSyl. Met maar liefst 53 enthousiaste meiden uit Oudebildtzijl, St. Jacob en Froubuurt hebben zij een gezellige, leuke en vooral een sportieve voetbalmiddag beleefd.

De Vriendinnendag is een idee van KNVB om het meidenvoetbal populairder te maken en meisjes kennis te laten maken met voetbal. Na de eerste e-mail van KNVB over dit evenement had ik interesse om een Vriendinnedag te organisere bij onze club.

V.V. Ouwe Syl heeft voor het eerst dit seizoen een meisjesvoetbal team in de competitie maar wij spelen altijd tegen jongens. Daarom was deze dag zo fijn om als meiden onder elkaar tegen elkaar een potje te voetbal te spelen.

Bron: ouwe-syl.nl
link Lees het hele verslag >>

Delft, 2 mei 2012

Roman ‘De kleine Keizer’ heeft vele bronnen

Sytze Keizer, die geen familie is van de beroemde ‘kleine man’ Gerrit Keizer, beweert in de Leeuwarder Courant van 28 april dat de roman ‘De kleine Keizer’ voor 80 procent gebaseerd is op de door hem aangedragen feiten.

Vanaf het begin, de zomer van 2010, heb ik de totstandkoming van het boek op de voet gevolgd. Ik weet dat schrijver, Jan van der Mast, geput heeft uit het geheugen van diverse familieleden in Friesland, maar ook in de rest van het land. Naar aanleiding van deze verhalen is hij op zoek gegaan naar feiten om zijn verhaal te onderbouwen. Hierbij heeft hij onder andere met Sytze Keizer gesproken, maar ook met vele anderen.

Niet altijd kwamen in zulke gesprekken feiten naar boven maar vooral herinneringen aan het bewogen leven van de Friese dwerg. Jan heeft instanties en musea bezocht en heeft vele uren speurwerk verricht op het internet, de grootste bron van informatie.

Bron: Leeuwarder Courant, tegast
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 1 mei 2012

Aanhouding voor huiselijk geweld

De politie heeft maandag rond 22.30 uur een 31-jarige inwoner van Sint Annaparochie aangehouden voor mishandeling. Bij de Meldkamer Noord Nederland kwam een melding binnen dat een vrouw gillend over straat liep en dat zij achtervolgd werd door een auto.

Ter plaatse gekomen agenten zagen dat de deur van een woning vernield was. Omstanders vertelden tegen de agenten dat de 31-jarige zijn vriendin mishandeld had. Ook had hij de toegangsdeur van de woning vernield.

De verdachte is aangehouden en voor nader onderzoek overgebracht naar het politiebureau.

Bron: politie.nl

Sint Jacobiparochie, 1 mei 2012

De 16-jarige Sannemaj Betten uit Sint Jacobiparochie (twitter: @sannemaj).

Sint Jabuurster in de race voor titel Jonge Dichter Des Vaderlands

De 16-jarige Sannemaj Betten uit Sint Jacobiparochie (twitter: @sannemaj) is een van de drie finalisten voor de titel Jonge Dichter Des Vaderlands.

Zij heeft een poëzieclip opgenomen in de haven van Harlingen, die online staat en waarop nu gestemd kan worden. Stemmen kan via http://www.poeziepaleis.nl/projecten/jonge-dichter-des-vaderlands/stemmen. Op 2 juni wordt de winnares bekendgemaakt op het Doe Maar Dicht Maar Festival in Groningen.

Bron: Franeker Courant

Delft, 29 april 2012

Meeslepende roman ‘De Kleine Keizer’ veelbelovend ontvangen

Kunstcentrum Kadmium in het oude stadshart van Delft, was vrijdag 27 april het decor van de officiële boekpresentatie van de roman ‘De Kleine Keizer’. In een uitpuilende zaal werd het boek met open armen en veel positieve reacties ontvangen. Bijna 200 romans werden verkocht.

Romanschrijver Jan van der Mast heeft veel researchwerk verricht, waarbij hij onder ander gebruik heeft gemaakt van informatie uit diverse bronnen. Hij is zeer tevreden met het resultaat en vooral dat de monsterklus erop zit. Een biografie schrijven over de beroemdste lilliputter van het Bildt en smallest man in the world was voor van der Mast lastig, er zitten te veel gaten in zijn levensverhaal. Om deze reden is de schrijver in de huid van Klaine Gerrit - de oudoom van zijn vrouw Wilma Keizer - gekropen en is de roman tot stand gekomen.

Bron: ouwe-syl.nl
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 30 april 2012

'De Barte' naar finale Sjongfestival foar Bern

Planet Earth

Negen basisscholen uit de provincie zijn doorgedrongen tot de finale van het Sjongfestival foar Bern. Dat heeft een woordvoerder van Cedin gemeld. Het Friese taalcentrum is met Omrop Fryslân de initiatiefnemer van de tweejaarlijkse liedjeswedstrijd voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Aan de voorrondes, die op 23, 24 en 26 april werden gehouden in Wommels, Joure en Burgum, deden 25 basisscholen uit de hele provincie mee.

De finalisten zijn By de Boarne uit Boornbergum (met Mobyl), Ds. Hasperskoalle uit Akkrum (Planet Earth), ’t Grovestinshof uit Koudum (In eigen húske), De Mienskip uit Buitenpost (Seemansliet), Eben Haëzer uit Dokkum (Boargemaster Ikke), De Twine uit IJlst (Pake), It Klimmerblęd uit Sint Nicolaasga (Dűnsjen bliuwe), De Barte uit Vrouwenparochie (Planet Earth) en ’t Finster uit Workum (Pake).

De finale van het Sjongfestival foar Bern vindt op 25 mei plaats in De Lawei in Drachten. De jury bestaat uit musici Anne Oosterhaven en Theo Brouwer en zangeres Janna Eijer. De winnende school krijgt een zilver wisselbokaal en een optreden in het programma Tsjek van Omrop Fryslân.

Bron: Friesch Dagblad

Weidum, 29 april 2012

Minnertsga tweede op 61ste Bangma partij

Chris Wassenaar onder toeziend oog van de familie (Foto: Henk Bootsma).

Kaatsvereniging Goutum heeft zondag de openingswedstrijd van het nieuwe kaatsseizoen op haar naam geschreven.

Hendrik Tolsma, Cornelis Terpstra en Daniël Iseger bleken na een lange kaatsdag het meest sluitende partuur van de 36 deelnemende verenigingen. In een onderhoudende finale kon Minnertsga lang bijblijven maar na 4 om 3 pakte Goutum door en zegevierde op 5 om 3 en 6-4 dankzij prima opslagwerk van Hendrik Tolsma. Bij Minnertsga dat kaatste met Chris Wassenaar, Hijlke Bruinsma en Hendrik Kootstra moest het vooral komen van Chris Wassenaar. Wassenaar al enige jaren met kaatspensioen bleek nog altijd van onschatbare waarde te zijn. In de finale kwam Minnertsga tot 50 punten waarvan 22 op het conto van Wassenaar kwamen.

Bron: Kaatsen.nl
link Lees het hele artikel >>
link Zie ook dossier Chris Wassenaar >>

St.-Annaparochie, 29 april 2012

Dames 1 kampioen

Door een dik verdiende zege van 2-0 op Creil is dames 1 zaterdag kampioen geworden in de 3e klasse en mag het volgend jaar opnieuw een poging wagen in de 2e klasse. Dit keer met meer kans van slagen omdat het team in de breedte is gegroeid en volwassener is dan een aantal jaren geleden. Er moet nog wel het één en ander gebeuren op de transfermarkt en in de begeleiding, maar het is een uitdaging om er deze keer een geslaagd avontuur van te maken.

De wedstrijd van zaterdag begon om 15.30 uur en gezien de weersomstandigheden was er veel publieke belangstelling. St.-Anna begon tegen de straffe wind in en nam direct het initiatief. Creil werd vastgezet op de eigen helft en kwam daar ook niet vandaan. Met veel mensen op de eigen helft is het echter moeilijk om de juiste opening te vinden en het lukte niet om serieuze kansen te scheppen. Op links kwam Nina wel vaak langs haar tegenstandster, maar wist ze niet het juiste vervolg te geven. De beste kans was nog voor Benthe die haar schot geblokt zag door de keepster en ook Lisette was met een prima vrije trap dicht bij een doelpunt, maar opnieuw was het de keepster die goed redde.

Bron: vv.stanna.nl
link Lees het hele verslag >>

Oudebildtzijl, 28 april 2012

Keizer wil biografie ‘kleine Keizer’ schrijven

Sytse Keizer uit Oude Bildtzijl wil de biografie van ‘kleine man’ Gerrit Keizer schrijven. Over de ‘de kleine Keizer’ is pas een roman verschenen.

Voor de roman over Gerrit Keizer (1874-1946) maakte schrijver Jan van der Mast uit Delft onder meer gebruik van materiaal dat is aangedragen door Sytse Keizer (geen familie van Gerrit). De Bildtse onderzoeker werkte vanaf 1995 aan een kroniek over ‘de kleine Keizer’, resulterend in een tentoonstelling in 2000.

 

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

St.-Annaparochie, 27 april 2012

Op vrijdag 27 april is Annie Stellingwerf-Jasper uit Minnertsga benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Annie Stellingwerf-Jasper Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Op vrijdag 27 april is Annie Stellingwerf-Jasper uit Minnertsga benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Stellingwerf kreeg de Koninklijke versierselen uit handen van burgemeester Gerrit Krol van het Bildt. Annie Stellingwerf was met een smoes naar het gemeentehuis gelokt. In het bijzijn van familie en buren kreeg zij in de raadzaal de onderscheiding opgespeld.

Annie Stellingwerf is gedecoreerd vanwege de jarenlange mantelzorg voor haar tweelingzuster.

Bron: gemeente het Bildt

Delft, 27 april 2012

Blikvanger

Jan van der Mast in zijn werkkamer: 'Stel je eens voor dat je hele identiteit wordt bepaald door je formaat.' FOTO HENRIETTE GUEST

Gerrit Keizer uit Oude Bildtzijl ging op zijn veertiende naar Amerika en werd beroemd als ‘de kleinste man ter wereld’. Jan van der Mast schreef een roman over hem, die vandaag verschijnt.

In het fotoalbum van Wilma Keizer zit een foto van een heel klein mannetje: haar oudoom Gerrit Keizer (1874-1946). Ze wist bijna niets over hem, alleen dat hij zo klein was; nog geen meter lang. Tot haar man, toneel- en romanschrijver Jan van der Mast, zich verdiepte in het avontuurlijke leven van oom Gerrit. Ook nu zijn roman ‘De kleine Keizer’ af is, komen er nog steeds foto’s boven water.

Thuis in Delft vertelt Jan van der Mast (51) gedreven over zijn boek. Het kon alleen maar een roman worden, vindt hij. Niet alleen omdat er teweinig bekend is voor een biografie, maar ook omdat het hem de gelegenheid gaf er een levendig verhaal van te maken.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Leeuwarden, 26 april 2012

Jongen aangehouden voor inbraak

De politie heeft woensdagmiddag rond 16.30 uur een 14-jarige inwoner van Sint-Annaparochie aangehouden op verdenking van een inbraak.

Getuigen zagen dat de verdachte met twee andere jongens zich verdacht ophield bij een flat aan de Europalaan. Toen zij even later zagen dat een van de jongens via een raam een woning binnen wilde klimmen, spraken zij hen aan. Ondertussen probeerde een van de getuigen een deur van een tussenportaal op slot draaien en de politie te waarschuwen. Toen de jongens dit in de gaten kregen, gingen zij ervandoor. Via de nooduitgang en het trappenhuis wisten zij het flatgebouw te verlaten. De getuigen die de jongens bleven volgen, raakten deze in de Engelummerstraat kwijt.

De inmiddels gearriveerde agenten wisten de 14-jarige verdachte wel aan te houden. De andere twee jongens werden helaas niet meer aangetroffen. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten. Een 65-jarige inwoonster van Leeuwarden deed aangifte.

Bron: politie.nl

Delft, 25 april 2012

Gerrit Keizer, een man van formaat!

Het is een bijzonder verhaal van een bijzondere Nederlandse man, die ooit de kleinste persoon ter wereld was! Gerrit Keizer uit het Friese dorp Oude Biltzijl was een dwerg, max. 96cm lang, een echt mini-mens in perfecte verhoudingen.

Gerrit maakte van zijn opzienbarende uiterlijk zijn handelsmerk, verdiende er zijn brood mee en reisde de wereld over. Maar of het een gelukkig leven was… Schrijver Jan van der Mast is een ver familielid van Gerrit Keizer en heeft het bijzondere levensverhaal opgetekend.

Bron: hartvannederland.nl
link Bekijk de video >>

Sint Annaparochie, 25 april 2012

Koninginnedag St.-Annaparochie

De oranje kleding, pruiken en aan verwante artikelen kunnen weer van zolder gehaald worden. Want maandag 30 april viert St.-Anne Koninginnedag en hangen de vlaggen weer buiten te wapperen. Ondanks dat St.-Annaparochie geen officiële oranje vereniging heeft wordt er dit jaar alweer voor de 4de keer een feest georganiseerd door een samenwerkingverband van 7 verenigingen. De vorige jaren werd dit feest rondom MFC Ons Huis en gedeelte van de winkelstraat georganiseerd. Vanwege de grote bouwwerkzaamheden van zorgcentrum de Beuckelaar zal het evenement dit jaar geheel plaats vinden in de Van Harenstraat en rondom de van Harenskerk/stadhoudersweg. Door meerdere activiteiten in de 500 meter lange hoofdstraat te organiseren verwacht de organisatie een gezellige drukte en sfeer op deze 4e editie. Bovendien zijn de winkels en horeca gelegenheden geopend tijdens het evenement van 9 uur s` morgens tot 2 uur s` middags.

Activiteiten: Vrijmarkt, "Straat – teugen – straat"-kaatsen, muziek door Mv Excelsior en dweilorkest de “Wadlopers", om 10 uur een wandeltocht in en rond St.-Anne, Ringrijden. Gastheer Paul heeft voor deze gelegenheid zijn terras geopend in de hoofdstraat.

Bron: bildtweb.nl/StAnnaVooruit

Sint Annaparochie, 23 april 2012

Geslaagde bijeenkomst Nijefenne

Ter afronding van de werkzaamheden werd donderdagmiddag 19 april een feestelijke bijeenkomst voor bewoners en zakelijke relaties georganiseerd. Aansluitend was er een inloopmogelijkheid voor bewoners vanuit het dorp om een kijkje te nemen in het complex en zelf de frisse en nieuwe uitstraling te ervaren.

Er was een groot aantal bewoners en zakelijke relaties aanwezig. Een aantal creatieve bewoners had hun werk uitgestald; prachtige schilderijen, postzegels, zelfgemaakte poppen en een mooie thaise dans door Thaise dames die ook in het wooncomplex wonen. Onder het genot van een hapje en een drankje en gezellig muziek door Lieuwe, Rita, Anneke en Wiesje was het een geslaagde middag.

In het "officiele gedeelte" onthulden mevr. Wardina de Jong (huismeester Nijefenne) en dhr. Lieuwe Visser (opzichter Wonen Noordwest Friesland) een kunstwerk van Ron Schaft.

Bron: Wonen Noordwest Friesland
link Lees het hele bericht met foto's >>
link Video's van het openingsfeest >>

Emmen, 23 april 2012

Jelte Krol

Jelte Krol beste amateur in omloop Land van Kleine Hein

Douwe Schaafsma uit De Valom heeft zaterdag de Omloop door het Land van Kleine Hein op zijn naam geschreven. De coureur van wielervereniging Otto Ebbens versloeg bij de eerstejaars nieuwelingen Max Gulickx uit Eindhoven en Bram Welten uit Moergestel. Janiek Zandvliet uit Langezwaag viel met een vierde plaats net buiten het podium.

Bij de amateurs was Jelte Krol uit Sint Annaparochie de beste. Wessel Piersma uit Sneek finishte in die categorie als tweede.

Bron: Friesch Dagblad

Sint Annaparochie, 23 april 2012

Man aangehouden voor bedreiging

De politie heeft zondagmiddag een 42-jarige inwoner van Sint Annaparochie aangehouden op verdenking van bedreiging.

De man had eerder die middag een dorpsgenote telefonisch met de dood bedreigd. Agenten gingen naar het adres van de vrouw. Toen ze daar waren kwam de 42-jarige man net aanfietsen.

Hij werd direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar werd hij voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: politie.nl

Groningen, 22 april 2012

Hessel Jensma (9) wint poëzieprijs

Hessel Jensma (9) uit Sint Jacobiparochie is bij de finale van de landelijke dichtwedstrijd Kinderen en Poëzie 2012 in de prijzen gevallen.

De leerling uit groep 5 van basisschool De Koppel in Sint Jacobiparochie won zondag in de Oosterpoort in Groningen de Ereprijs middenbouw van de vakjury voor zijn gedicht 'Het was een doodgewone dag'.

Dichter en jurylid Simon van der Geest over het gedicht van Hessel: "een spannend, griezelig gedicht".

Bron: Leeuwarder Courant

Oranjestad, 22 april 2012

Aruba voorop met pensioenstelsel

Meteen nadat de Staten hadden ingestemd met de hervorming van het pensíoenstelsel dankte premier Mike Eman de architect ervan, voormalig CDA Tweede Kamerlid Klaas Tuinstra, met een stevige brasa.

Het Arubaanse pensioenstelsel is solide en toekomstbestendig. Daarvoor was wel een ingrijpende hervorming nodig die in het Koninkrijk en daarbuiten haar weerga niet kent. "Aruba loopt voorop met de modernisering van het pensioenstelsel", concludeert minister van Financiën Mike de Meza.

Bij de hervorming van het pensioenstelsel is, zo benadrukt de bewindsman, dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van de Nederlander Klaas Tuinstra, oud Tweede Kamerlid voor het CDA en deskundige op het gebied van sociale verzekeringen. Hij kan min of meer als de architect van de modernisering van de Arubaanse pensioen- en AOV-wetgeving worden beschouwd. "Er moet nog veel gebeuren maar de situatie is nu wel onder controle. Je kunt het vergelijken met een grote brand. De regering heeft de brand geblust maar de restauratie moet nog beginnen."

Bron: ARUBA
link Lees verder >>

Harlingen, 22 april 2012

Baldadige jongeren aangehouden

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 15-jarige inwoner van Sint Jacobiparochie en een 17-jarige inwoner van Heerhugowaard aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging tegen goederen.

Een getuige had gezien dat een groepje jongeren diverse goederen, waaronder een dixie, in de Rozengracht gooide. De politie werd direct via 1-1-2 gewaarschuwd. Agenten gingen met het groepje jongeren in gesprek.

De twee jongens van 15 en 17 werden aangehouden omdat zij de dixie in de gracht hadden gegooid. Beide jongens werden overgebracht naar het politiebureau en voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: politie.nl

Berltsum, 22 april 2012

Vechtersbazen uit Sint Annaparochie opgepakt in Berltsum

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee inwoners van Sint Annaparochie van 22 en 26 jaar aangehouden.

De twee hadden op het Hemmemaplein ruzie met elkaar gekregen. Over en weer werd geslagen. Portiers en agenten grepen in en hielden de twee aan.

Eén van de mannen werd door agenten naar het ziekenhuis gebracht. Na behandeling kon hij mee naar het politiebureau.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 21 april 2012

‘Alleen als middenpartij heeft CDA toekomst’

Het CDA beleeft barre tijden in de opiniepeilingen. Toch moet de partij zich blijven profileren als middenpartij.

Dat verklaarde staatssecretaris Henk Bleker van economische zaken, landbouw en innovatie vrijdagavond op een CDA-bijeenkomst in Sint Annaparochie. Het feit dat de christendemocraten met twaalf zetels (nu 21) op een historisch dieptepunt zijn beland in de peilingen, noemde hij onthutsend. Hij had het zich dezer dagen meerdere malen vertwijfeld afgevraagd: waar ligt dit nu aan?

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 21 april 2012

Fries bekogeld met traangasgranaat

Onbekenden hebben vrijdag een traangasgranaat door het toiletraampje van een huis in het Friese Sint Annaparochie gegooid. De 42-jarige bewoner kreeg opeens last van tranende ogen en rook een vreemde lucht, waarna hij naar de politie stapte.

Agenten roken in de woning aan de Saskiastraat een sterk chemische lucht en schakelden de brandweer in. Twee huizen werden vervolgens uit voorzorg ontruimd. Ook de straat werd afgezet. Brandweerlieden vonden even later de granaat in het toilet.

De granaat is voor sporenonderzoek in beslag genomen. De bewoner heeft aangifte gedaan.

Bron: Nederlands Dagblad

St.-Annaparochie, 20 april 2012

Onderzoek mogelijkheden nieuwe woonruimtes AZC

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente het Bildt hebben een overeenkomst getekend voor een haalbaarheidsonderzoek naar herontwikkeling van het asielzoekerscentrum (AZC) te St.-Annaparochie. Deze herontwikkeling zal op duurzame basis zijn. Eind 2011 stemde de gemeenteraad van het Bildt unaniem in met het haalbaarheidsonderzoek.

De caravans van het azc zijn over niet al te lange tijd aan het eind van hun gebruiksduur. In het haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om het asielzoekerscentrum op de huidige locatie te herontwikkelen. Op duurzame basis betekent: huisvesting die energiezuinig is, lang mee kan en die eventueel na gebruik door het COA ingezet kan worden voor andere doelen.

Bron: gemeente het Bildt
link Lees het hele bericht >>

Marssum, 20 april 2012

Auto in beslag genomen

De politie heeft donderdagmiddag de auto van een 26-jarige automobilist uit Sint Annaparochie in beslag genomen omdat de bestuurder nog een forse belastingschuld had openstaan.

Surveillerende agenten kwamen de automobilist tegen op de Tialling van Eysingawei. De man viel op omdat de kentekenplaat aan de voorzijde van de auto ontbrak. Na een stopteken volgde een controle. Al snel bleek dat de man een forse belastingschuld had openstaan.

Na overleg met de Belastingdienst werd de auto van de man in beslag genomen.

Bron: politie.nl

Franeker, 19 april 2012

Werkzoekenden Het Bildt sterk gestegen

Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in de gemeente Het Bildt is sterk gestegen. Stonden er in maart vorig jaar 366 mensen ingeschreven bij het UWV, afgelopen maart waren dit er nog 323.

In de gemeenten Franeker, Harlingen en Menaldumadeel is het aantal nww gedaald met 2,5 procent respectievelijk gestegen met 3,8, en 2,9 procent. In Franeker staat het aantal nww op 731, in Harlingen op 705 en in Menaldumadeel op 350.

Over heel Friesland gezien daalt het aantal nww. Eind maart stonden er 21.902 mensen bij het UWV ingeschreven, 2,9 procent minder dan het jaar ervoor. Toen waren het er nog 22.553. Landelijk gezien is het aantal werkzoekenden met 1,9 procent gedaald van 477.783 naar 486.973.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 18 april 2012

Nijefenne na renovatie

Metamorfose wooncomplex Sint Annaparochie

Het wooncomplex Nijefenne aan de Burgemeester Vlaskampstraat in Sint Annaparochie heeft het afgelopen jaar een complete metamorfose ondergaan. Zowel de buitenzijde van de appartementen als het buitenterrein is flink aangepakt. Met de vernieuwde uitstraling past het wooncomplex weer in helemaal in de hedendaagse tijd. Voor bewoners fijn thuiskomen en daarmee een aanwinst voor het dorp.

In opdracht van Wonen Noordwest Friesland heeft Architect van Manen en Zwart uit Drachten het typische jaren ’70 appartementencomplex een prachtige frisse, nieuwe uitstraling gegeven. Ook het straatbeeld is aangepakt; de bestrating is vernieuwd en er zijn parkeerplaatsen en groenvakken aangelegd. Bij een deel van het 72 appartementen tellende complex is de straat overkapt, deze woonruimte is specifiek voor ouderen. De overige appartementen zijn geschikt voor 1 ŕ 2 persoons huishoudens.

Bron: De Nieuwe Dockumer Courant

Oudebildtzijl, 14 april 2012

Het was een prachtige metaaldetectiedag

Ons Archeologisch Steunpunt organiseerde 14 april jl. een metaaldetectiedag op het Bildt. Dertig mensen hadden zich opgegeven, jong en oud, ervaren en beginnend. Om 13 uur verzamelde iedereen zich bij de oude boerderij aan de Langhuisterweg. Biologisch boer Joute Miedema had toestemming gegeven om hier in de Bildtse klaai te komen sneupen.

Over de akker ging het van bliep-bliep-bliep. Er is vanalles gevonden. De twee mooiste dingen waren een sierlijk gevormde broekgesp en een versierd dopje van een tinnen kan. Daarnaast opvallend veel hele dikke handgeslagen spijkers en krammen, waarschijnlijk afkomstig van de voorganger van de huidige stelpboerderij. Tevens diverse munten, o.a. een zilveren rijksdaalder en meerdere lakenloodjes.

Bron: aerdenplaats.nl
link Lees het hele verslag met meer foto's >>

Oranjestad, 22 april 2012

Vernieuwde kerk aan de dijk

De protestanten van Nij Altoenae nemen de vernieuwde kerkzaal officieel in gebruik, nadat er met Pasen al proef werd gedraaid.

De gemeente Kerk tussen de Dijken realiseerde een totale make-over van de kerkzaal en de entree. De banken maakten plaats voor stoelen en ook werd het hele interieur geverfd, kwam er een nieuwe vloer in de kerk en andere verwarming. Tevens is de entree vernieuwd; er is een kleine keukenvoorziening geplaatst, waardoor deze nu als ontvangst- en koffiedrinkruimte gebruikt kan worden, vertelt scriba Anneke de Haan. De Bildtse kerkelijke gemeente vlakbij de zeedijk vond de vernieuwing noodzakelijk omdat het gebouw uit 1928 te gedateerd werd en men het belangrijk vindt met de tijd mee te gaan. "We hopen dat het gebouw met deze nieuwe uitstraling ook zorgt voor fris en jong bloed."

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 12 april 2012

Plaatselijk Belang Sint Jabik houdt na jaren weer jaarvergadering

Na enkele jaren zonder vergadering en te weinig bestuursleden houdt Plaatselijk Belang Sint Jabik houdt volgende week donderdag weer een jaarvergadering. Deze wordt gehouden in zaal De Brouwerij.

Het bestuur bestaat nu weer uit vijf personen en is zeer actief bezig met verschillende projecten in het dorp en het opzetten van een nieuwe website.

Aan de orde komen punten als voortgang Oud Sportveld, multifunctioneel centrum, groenplan Neeltie Jansstraat, plan herinrichting van het plein voor de Groate Kerk en hoofdwegen plus de Dorpvisie. Voor het plan Neeltie Jansstraat en de nieuwe website komen presentaties.

Bron: Franeker Courant

St.-Annaparochie, 11 april 2012

Jostiband komt naar St.-Annaparochie

De organisatiecommissie is er in geslaagd het bekende Jostiband orkest naar St.-Annaparochie te halen. Op zaterdag 21 april 2012 verzorgt het Jostiband orkest een concert in sporthal De Bildtse Slag te St.-Annaparochie. Het orkest bestaat uit verstandelijk gehandicapten en zij komen met ca. 100 muzikanten naar het Bildt. Het is alweer enkele jaren geleden dat de band een optreden heeft verzorgd in het noorden van Friesland en voor iedere liefhebber en fan is het dan ook een unieke kans om te genieten van deze bijzondere band.

Het orkest geeft concerten, treedt in binnen- en buitenland op en niemand kan verwoorden waarom het Jostiband orkest zoveel enthousiasme, zoveel ontroering en zoveel emoties weet los te maken. In de eerste plaats zijn daar de orkestleden die ondanks hun handicap vol vuur musiceren. Zij wekken verwondering en bewondering op het publiek. Daarbij komt het effect van de muziek die zij ten gehore brengen en muziek blijft een raadselachtige kunstvorm. Verstandelijk gehandicapten weten met hun muzikaal optreden blijkbaar emotie op emotie te stapelen en het Jostiband orkest kent en gebruikt dit grote geheim. Dat de musici omringd, gesteund en liefdevol begeleid worden door een heel team is geen geheim. Dat is misschien wel het geheim van het succes.

Bron: Persbericht
link Meer informatie >>

Emmeloord, 11 april 2012

Een Fries gevoel in Flevoland

Fryslân begint bij Emmeloord. Als de polderwegen en -akkers niet zo recht en hoekig zouden zijn, zou de bezoeker zich een provincie verderop wanen. Winkelen bij een supermarkt van Poiesz, het spreekuur bezoeken bij het Antonius Ziekenhuis of een opleiding volgen aan ROC Friese Poort: dat hoort bij het polderleven. ’s Middags fietsen bezorgers er met de Friese middagkranten door de straten.

En dan de taal. Fries hoor je overal in de Noordoostpolder (46.000 inwoners) en niemand is daarover verbaasd. Op het gemeentehuis in Emmeloord hoort burgemeester Aucke van der Werff zijn eigen ambtenaren soms in het Fries overleggen. Zelf is hij geboren in Schettens en ook hij schakelt - als het kan - over op het Fries.

Sommige polderfriezen doen, zoals Bote en Tineke de Jong uit Emmeloord. Zij verruilden 35 jaar geleden Sint-Annaparochie voor de polder. Daarheen verkaste Botes werkgever, zoals wel meer boeren en bedrijven op het Bildt. Elk jaar bezoekt het echtpaar de PC in Franeker. "Een reünie van Friezen", vindt Bote de Jong. "Friezen onder elkaar, dat heeft wel wat."

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Gorredijk, 11 april 2012

Nynke Blok wint Friese finale Nationale Voorleeswedstrijd

Nynke Blok van obs ’t Fonnemint uit Sint Annaparochie heeft de Friese Provinciale Finale van de Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. Deze wedstrijd vond plaats op dinsdag plaats in theater de Skâns in Gorredijk. Nynke gaat Fryslân vertegenwoordigen tijdens de landelijke finale op 23 mei in Utrecht.

Eerste prijswinnares Nynke Blok las een fragment voor uit het boek "Minoes" van Annie M.g. Schmidt. De jury vond dat zij heel mooi voorlas met een heldere, natuurlijke stem, plezierig om naar te luisteren. Ze had duidelijk plezier in het vrolijke fragment dat ze voorlas, nam rust op de goede momenten, had een goede mimiek en contact met het publiek.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Stiens, 11 april 2012

Man rijdt door na aanrijding

De politie heeft dinsdagmiddag een 25-jarige automobilist uit Minnertsga aangehouden op verdenking van het verlaten van de plaats van een ongeval. Een getuige had gezien dat de man eerder die middag een aanrijding had veroorzaakt op de Wulpstrjitte. Daarbij was een bestelbus beschadigd geraakt. De bestuurder stopte niet en reed door.

Dit alles werd gezien door een getuige. Die noteerde het kenteken en waarschuwde de politie. Een motoragent zag later die middag in Sint Annaparochie de betreffende automobilist rijden. Daar werd hij aangehouden.

Na verhoor werd tegen de man proces-verbaal opgemaakt. Tevens werd hij in contact gebracht met de benadeelde partij om de schade te vergoeden.

Bron: politie.nl

Sint Jacobiparochie, 11 april 2012

Jacpop pakt weer uit met 'plainfeest'

Op zaterdag 21 april organiseert St. Jacpop de vierde editie van ‘t Plainfeest.

Vanaf 13.00 zijn er deze dag activiteiten op en rondom het plein voor de Groate Kerk in St. Jacobiparochie. De activiteiten zijn: fietstocht, beach volleybal, kinderdisco en vanaf 16.00 tot in de kleine uurtjes muziek met maar liefst 8 bands en een DJ.

 

De entree is gratis!

Bron: Jacpop

Delft, 7 april 2012

'Stop de ter dood veroordeling van Border Collie Casey, de paarden Saar en Noortje'

Gemeente Het Bildt dreigt de 18 jaar oude Saar en de 14 jaar oude Noortje te laten ruimen omdat na ruim 30 jaar, paarden houden aan de rand van een dorp ineens wordt verboden. Oude Border Collie Casey, met grijze staar en hardhorend zal ook direct in moeten slapen. Ineens is de zesde hond er één te veel

Klokkenluider Kees uit gemeente Het Bildt stelt regelmatig schrijnende zaken in de gemeente aan de kaak. Ook individuen die in deze gemeente aan bureaucratie ten onder dreigen te gaan kunnen altijd rekenen op de steun van deze gedreven man.

Saignant detail, Kees en zijn vrouw Gerda wonen, letterlijk, onder de rook van een grote kippenmesterij, die wčl alle ruimte en vergunningen kreeg.

Bron: www.nieuws.be
link Lees de petitie >>

Nederweert, 9 april 2012

Reiziger vervoert wiet per touringcar

Een 23-jarige man uit Sint Annaparochie is zondag op een parkeerplaats langs de A2 bij Nederweert aangehouden omdat hij drugs in een touringcar zou hebben vervoerd.

De man zat in een reisbus die uit Spanje kwam. Volgens de politie rook de buschauffer bij het inladen van de bagage een wietlucht. De chauffeur besloot in Nederland de politie te bellen.

In Nederweert werden de koffers gecontroleerd. Volgens de politie zat de koffer van de verdachte bijna helemaal vol met henneptoppen, alles bij elkaar totaal tien kilo. De verdachte heeft volgens de politie verteld dat hij de hennep aan de Spaanse kust had gekocht en dat hij dit al enkele malen had gedaan. Hij zit vast.

Bron: De Limburger

Delft, 7 april 2012

Nieuwe roman 'De Kleine Keizer'

Op 26 april verschijnt bij uitgeverij Nieuw Amsterdam een nieuwe roman "De Kleine Keizer" van Jan van der Mast. De roman is gebaseerd op het ware leven van Gerrit Keizer (1874 - 1946), een oudoom van zijn vrouw Wilma Keizer. Gerrit Keizer, geboren in het Friese Oude-Bildtzijl, maakte furore in New York, Londen en Parijs als "the Smallest Man in the World".

Jan van der Mast (1961, Den Haag) is toneel- en romanschrijver, columnist. Hij won de NRC Essay-prijsvraag en ontving nominaties voor de Debutantenprijs ('Films, vaders & neuzen') en de Vlaams/Nederlandse Toneelschrijfprijs ('Dood van een sardien').

Op You Tube is een filmpje >> over de roman "De Kleine Keizer" te zien.

link Op de website >> van Jan van der Mast staan veel foto's van Gerrit keizer.

Bron: www.janvandermast.nl

Leeuwarden, 7 april 2012

Minnertsgaaster steelt buskaartjes

De politie heeft vrijdag rond 22.00 uur een 32-jarige inwoner van Minnertsga aangehouden voor diefstal. De 32-jarige wilde met de bus van Leeuwarden naar Minnertsga maar had niet voldoende geld bij zich. De buschauffeur liet hem niet toe. De man greep naar de plaatsbewijzen die bij de chauffeur lagen en ging er met een aantal kaartjes vandoor.

Aan de hand van het opgegeven signalement werd de verdachte aangehouden bij de Doelensteeg. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding en is geboeid overgebracht naar het politiebureau. In de politieauto spuwde hij naar de agenten en ook in het politiebureau was de 32-jarige recalcitrant. De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: www.politie.nl

Sint Annaparochie, 6 april 2012

Vrouwen met borstkanker zijn een week lang op camping 'De Blikvaart' in het zonnetje gezet.

Zestien vrouwen met borstkanker verwend

Zestien vrouwen met borstkanker stonden donderdagavond in het zonnetje op camping 'De Blikvaart' in Sint Annaparochie.

Het was de afsluiting van een verwenweek voor deze vrouwen, al dan niet genezen van borstkanker. En waar anders dan in het dorp van Anita Andriesen, die een voorbeeld stelde voor vrouwen met deze vorm van kanker.

De vrouwen hebben een metamorfose ondergaan. Er waren honderd vrijwilligers, familie en vrienden om de dames een mooie week te bezorgen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 6 april 2012

Bildt strenger voor pensions om problemen

De drie 'probleempensions' in Minnertsga nopen het Bildt tot een kamerverhuur-verordening.

Volgens de gemeente laten de pensions in Minnertsga zien dat 'meervoudige bewoning' de leefbaarheid in een dorp onder druk kan zetten. In de pensions worden mensen met verslavingen en andere sociale problemen opgevangen. "Dat is hartstikkene goed, en der is neat mis mei, mar je moatte wol oppasse dat der net te folle fan soks yn in doarp komt," zegt wethouder Nel Haarsma (CDA).

Vorig jaar april ontstond er ophef in Minnertsga toen een van de pensioneigenaren een naastgelegen pand wilde kopen. Plaatselijk Belang was bang voor uitbreiding van het pension en trok bij de gemeente aan de bel.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Minnertsga, 5 april 2012

Koninginnedag 20ste editie Oldtimerdag

Op 30 april is het weer zover! Dan wordt in Minnertsga op het bedrijventerrein weer de jaarlijks terugkerende Oldtimerdag gehouden. Dit jaar is dat maar liefst voor de 20ste keer.

De organisatie is er weer in geslaagd om weer vele oldtimer-fanaten enthousiast te krijgen om naar Minnertsga af te reizen met hun prachtige antieke en oldtimer voertuigen en die te laten zien op Koninginnedag.

Net zoals andere jaren zijn er veel oude tractoren, auto's, brommers en motoren te zien. Een lust voor het oog van de liefhebber maar ook bij de niet-liefhebber roepen al die voertuigen een gevoel van nostalgie op. Deze keer komt ook de dorsmachine van de gebroeders Geuker naar Minnertsga om een demonstratie te geven.

Bron: minnertsga.bogspot.com
link Lees het hele artikel >>

Breezanddijk, 4 april 2012

Westhoeker rijdt 209 op Afsluitdijk

Een 52-jarige automobilist uit Westhoek heeft zijn rijbewijs dinsdagavond op de Afsluitdijk moeten inleveren.

Bij Breezanddijk had hij 209 kilometer per uur op de teller van zijn BMW M3 staan, terwijl daar een maximum snelheid geldt van 130 kilometer per uur.

Tegen hem is proces verbaal opgemaakt.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 4 april 2012

Inbrekers vlot opgepakt

De politie heeft dinsdag een veertienjarige inwoner van Sint Annaparochie en een zeventienjarige inwoner van Leeuwarden aangehouden op verdenking van een woninginbraak.

Getuigen hadden gezien dat drie jongeren probeerden in te breken in een woning aan de Adriaen Brouwerstraat.

In de Surinamestraat werd de veertienjarige aangehouden. Niet veel later kon op aanwijzing van voorbijgangers de zeventienjarige worden aangehouden in de Antillenstraat. De derde persoon, waar de getuigen over spraken, werd niet meer aangetroffen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 3 april 2012

Klaas Bijlsma kiest voor Beco Rototilt met grijpermodule

Beco in Vianen heeft een Rototilt afgeleverd van het type rt 60 aan grondverzetbedrijf Klaas Bijlsma en zonen uit het Friese Sint Annaparochie. Bijlsma koos voor de Beco Rototilt met demontabele grijpermodule na diverse merken met elkaar vergeleken te hebben.

De Rototilt is uigevoerd als tussenstuk, dat wil zeggen ontkoppelbaar van de machine en zo te gebruiken aan meerdere machines in dezelfde klasse. Door de wendbaarheid van de Beco Rototilt kunnen graafmachines beter worden ingezet in de kleine ruimtes; zijdelings graven en voorwerpen oppakken of verplaatsen. De graafbak kan roteren voor aanvullen of graven langs obstakels. De machine hoeft zich minder te verplaatsen en de assistentie van de man met de schep kan worden gereduceerd.

Bron: BouwMateriaal.nl

Oudebildtzijl, 2 april 2012

Sneupe in`e Bildtse Klaai

Zaterdag 14 april organiseert de Aerden Plaats een detectiemiddag. Op een perceel aan de Langhuisterweg kunnen amateurs en ervaren zoekers, jong en oud van 13.00 tot 17.00 uur met metaaldetectoren zoeken naar restanten van bewoning. Voor beginners zijn een aantal detectoren beschikbaar gesteld door het bedrijf De Trije Stinzen (www.detrijestinzen.nl).

Opgave uiterlijk 12 april via: info@aerdenplaats.nl of telefoon: 0518-421012. Bij opgave email adres of telefoonnummer vermelden! Die zijn noodzakelijk voor nadere informatie omtrent de zoekplaats (13 april). Kosten € 3.50 per persoon, te betalen bij aanvang van de middag.

Stichting de Aerden Plaats, die een bezoekerscentrum bezit in Oude Bildtzijl, is in december 2011 gestart met het project `Bewoningsgeschiedenis van het Bildt op basis van bodemvondsten`. Het project bestaat uit een groot aantal onderdelen en strekt zich uit over meerdere jaren.

Bron: De Aerden Plaats

Sint Annaparochie, 2 april 2012

Oefenen met rooier helpt brandweer bij ongeluk

Foto W. Titsing, 112 Fryslân

In Noordwest-Fryslân raken jaarlijks zes mensen verstrikt in een aardappelrooimachine met vaak verminking van armen of benen tot gevolg. Afgelopen jaar vielen er landelijk zelfs twee doden. Zes Friese brandweerkorpsen simuleerden daarom zaterdag in Sint Annaparochie zo’n ongeval om de situatie te leren herkennen en sneller goede hulp te kunnen geven.

De korpsen Noordwest, Stiens, Sint Annaparochie, Hallum, Ferwert en Vlieland gingen bij mechanisatiebedrijf Mijno van Dijk in Sint Annaparochie aan het werk met een aardappelrooier. "Het blijft een urgent probleem. Natte omstandigheden op het land, de invallende avond en vermoeidheid spelen een rol", zegt Bauke Sytsma, handelaar in aardappelrooimachines uit Franeker. Samen met Van Dijk verzorgde hij de oefening.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 2 april 2012

Coos van Kooten bij opening van voetbalkamp in Bakkeveen

De Guy Roux van het Bildt

Coos van Kooten is nog maar 41 jaar, maar al 29 seizoenen trainer van Sint Annaparochie.

Het is een vertrouwd beeld voor de voetballiefhebbers in Sint Annaparochie: Van Kooten in een trainingspak van de club. Al bijna drie decennia staat hij langs de velden in het dorp te coachen.

"Ik ben wel een beetje een clubman", zegt Van Kooten bescheiden glimlachend. Hij begon zijn carričre op twaalfjarige leeftijd met het trainen van de F-pupillen. Gestaag werkte hij zich op binnen de vereniging.

De intensiteit die het geven van trainingen met zich meebracht, deed Van Kooten op 31-jarige leeftijd besluiten te stoppen als speler. "Het was niet meer te combineren", vertelt hij. "Toen trainde ik de hogere jeugdelftallen, stond ik bijna elke dag op het veld. Ik wilde me puur op het trainersvak richten."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>
 
archief 2012 (1e kwartaal)
archief 2011 (4e kwartaal)
archief 2011 (3e kwartaal)
archief 2011 (2e kwartaal)
archief 2011 (1e kwartaal)
archief 2010 (4e kwartaal)
archief 2010 (3e kwartaal)
archief 2010 (2e kwartaal)
archief 2010 (1e kwartaal)
archief 2009 (4e kwartaal)
archief 2009 (3e kwartaal)
archief 2009 (2e kwartaal)
archief 2009 (1e kwartaal)
archief 2008 (4e kwartaal)
archief 2008 (3e kwartaal)
archief 2008 (2e kwartaal)
archief 2008 (1e kwartaal)
archief 2007 (4e kwartaal)
archief 2007 (3e kwartaal)
archief 2007 (2e kwartaal)
archief 2007 (1e kwartaal)bezoekers statistieken