Harlingen, 30 juni 2013

Trio Van der Bos pakt kaatsrecord

Foto: Leeuwarder Courant

Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger pakten zondag het recordaantal overwinningen in de kaatshistorie. De finale in Harlingen tegen het partuur van Hendrik Tolsma, Martijn Olijnsma en Tjibbe Hansma werd moeizaam met 5-3 en 6-6 gewonnen. De ontlading bij de nieuwe recordhouders was daarna groot.

Ze kwamen op 42 overwinningen, eentje meer dan het partuur Sake Saakstra, Piet Jetze Faber en Johannes Brandsma in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. De derde prijs ging in Harlingen verrassend naar Haye Jan Nicolay, Hendrik Jan van der Velde en Jan Schurer, die in de halve finale tegen trio Van der Bos geen schijn van kans hadden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Dossier Taeke Triemstra >>

Leeuwarden, 29 juni 2013

Zonnige opening noordelijke elfstedenvaarroute

Foto: Leeuwarder Courant

Met zes historische vaartuigen die achter elkaar van Berltsum naar Leeuwarden voeren is de noordelijke elfstedenvaarroute zaterdag officieel geopend.

Honderden mensen deden Aldstjerk, Alde Leie en Burdaard aan voor een scala aan activiteiten waaronder praamvaren. Zo konden ze in het mooie weer van die dag alvast een stukje van de vaarroute beleven. Als symbolische openinghandeling werd uit de sluis van Alde Leie een kurk verwijderd.

Een feestje was wel op z'n plaats na tien jaar werk. Want het uitbaggeren van de 30 kilometer lange vaarweg, het ophogen van veertien bruggen en de aanleg van twee sluizen ging niet over een nacht ijs. Tien jaar en ruim €28 miljoen kostte het.

Bron: Leeuwarder Courant

Minnertsga, 27 juni 2013

Geert Faber op het veld van kaatsvereniging Minnertsga, waarvan hij voorzitter is. FOTO HENK JAN DIJKS (gescand)

Nieuwe kaatsdirecteur weet van wanten

Geert Faber wil een kaatsdirecteur zijn die een verbindende factor is in de vele commissies. "Noazen mear yn deselde rjochting."

De 59-Jarige Minnertsgaster weet van de hoed en de rand als het om de kaatssport gaat. Hij is nog voorzitter van de honderdjarige vereniging Minnertsga, maakte vijf jaar deel uit van de technische commissie van de kaatsbond, was begeleider van het succesvolle hoofdklassepartuur Chris en Jacob Wassenaar en Rutmer van der Meer en heeft zelf op een aardig niveau gespeeld. Gepokt en gemazeld in het vak.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Anne, 26 juny 2013

It Bilt: wol of net fusearje

In mearderheid fan de gemeenteried fan it Bilt stiet noch altyd achter in fúzje fan de gemeente mei Menameradiel en Frjentsjerteradiel. Dat die woansdeitejűn bliken op de lęste fan in searje ynformaasjejűnen yn de gemeente.

Op de byienkomsten ha de Biltkers oanjűn dat se in fúzje net stypje. Ek is der in soad űnbegryp foar it űntbrekken fan in referindum. Ferskate politike partijen sizze achterôf dat se better earst mei de boargers prate kinnen hienen foardat se mei in stânpunt kamen.

Yn oktober wurdt definityf in beslút naam oer in fúzje.

Bron: omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje >>

Zwarte Haan, 26 juni 2013

Grijs Gebied

'Weet u, het mooiste hier op het Wad zijn de flamingo's. Het zijn er soms wel zes.' Overnacht zomers met een camper op een van de beschutte grasvelden achter de Friese zeedijk bij Zwarte Haan en de kans bestaat dat een gepensioneerd echtpaar mét verrekijkers uit Drachten u met deze mededeling verwelkomt. Het stel frequenteert het recreatiegebiedje bij Zwarte Haan naar eigen zeggen al jaren.

Hun gerieflijke camper met luifel, fietsenrek en uitklapbare satellietschotel zo opgesteld dat geen mede-camperaar kan worden gemist. Want hoe graag doet het paar niet uit de doeken welke voordelen deze camperlocatie aan het einde van de doodlopende Nieuwebildtdijk naast exotische vogels nog meer biedt. Voordelen zoals rust, ruimte en stilte, en natuurlijk de Waddenzee en vooral het uitzicht daarop aan gene zijde van de zeedijk.

Bron: Noorderbreedte
link Lees verder >>

Ryptsjerk, 24 juni 2013

Kale plekken in de tuin door koele lente

Bezoekers bekijken de tuin van de familie Dankert in Oudebildtzijl, die ook meedeed aan de opentuinendag. Foto: Marchje Andringa (gescand)

Vorig jaar juni was-ie nog mooier, de tuin van Minke Otter uit Ryptsjerk. "De dropplant wie sa'n bosk", geeft de tuinierster aan met een groot armgebaar. Nu is hij een tikje pietepeuterig vanwege het koude voorjaar. Ze heeft even overwogen om er nieuwe bij te zetten, maar de plantjes in het tuincentrum zijn niets groter. "Dus lit ik it mar sjen hoe't it is: mei keal plak. It is net oars."

Otter deed dit weekeinde mee aan de opentuinendag van Groei en Bloei. Over het hele land verspreid stelden honderden leden hun tuin open voor andere belangstellenden. Otter heeft het er maar druk mee. Haar tuin wordt goed bezocht. "Ik hie gjin idee wat ik ferwachtsje koe, mar it rint moai troch."

Op de foto: Bezoekers bekijken de tuin van de familie Dankert in Oudebildtzijl, die ook meedeed aan de opentuinendag. Foto: Marchje Andringa (gescand)

Bron: Friesch Dagblad
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 21 juni 2013

De Van Harenskerk, Sint Annaparochie

Nieuw licht op Van Harenskerk

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft op donderdag 20 juni 2013 in de Van Harenskerk te Sint Annaparochie het nieuwste nummer van haar magazine ‘Alde Fryske Tsjerken’ gepresenteerd. Het eerste exemplaar van dit bijzondere nummer, dat geheel is gewijd aan de Van Harenskerk, werd aangeboden aan wethouder Boukje Tol van de gemeente het Bildt.

Er is al heel wat afgeschreven over de geschiedenis van de Van Harenskerk. Toch biedt dit themanummer heel wat nieuwe inzichten. Zo ontrafelt Sytse ten Hoeve eindelijk het mysterie wie in 1694 de preekstoel gemaakt heeft. Kees Kuiken onderzoekt of de koperen deuren van de grafkapel inderdaad geschonken zijn door de koning van Zweden. En Victor Timmer pleit voor eerherstel van het Radeker-orgel, waarvan de pijpen al weer decennialang in opslag liggen bij een orgelbouwer.

Bron: Stichting Alde Fryske Tsjerken
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 21 juny 2013

Gjin autokross fanwege it waar

Ferskate iepenloftevenimten yn Fryslân geane dit wykein net troch fanwege it wiete waar. Dit jildt ûnder oare foar de autokross yn Sint Anne. De organisaasje hat tefolle lęst fan de rein, seit Meindert Acda fan de organisaasje. Mar der binne ek saken dy't sawiesa wol trochgeane.

It City Promsfestival yn Ljouwert set freed hoe dan ek útein. Op it Aldehouster Tsjerkhôf wurdt klassike muzyk spile yn de iepen loft. It NNO lit him net tsjinhâlde troch in bytsje wetter, seit Margot Hoiting fan City Proms. Sy rekkent op droech waar.

As it dochs reint sil de organisaasje poncho's útdiele oan it publyk. It poadium is oerkape, dat it orkest kin ek by wiet waar gewoan trochspylje.

Bron: omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei Meindert Acda fan de autocross >>

Sint Annaparochie, 21 juni 2013

Het ontwerp is van Inbo Architecten uit Heerenveen, Ingenieursbureau Wassenaar, BAM Techniek, dGmR & Vastar Simonis.

BAM bouwt onderwijscampus Het Bildt

BAM Utiliteitsbouw en BAM Techniek hebben de opdracht verworven voor nieuwbouw van Onderwijscampus Het Bildt te Sint Annaparochie.

Het project omvat een onderwijsgebouw voor VMBO en MBO voor 600 leerlingen waarin ook ruimte is voor werkgeversparticipatie middels een leerwerkplein. Bijzondere aspecten van onze aanpak zijn regionale binding door regionale ondernemers bij het project te betrekken en er is aandacht besteed aan een onderwijsplan, waarbij leerlingen van de school bij de nieuwbouw worden betrokken.

De ontwerpfase start na de bouwvak en de realisatie staat gepland voor mei 2014 met als opleverdatum eind april 2015.

Bron: bamtechniek.nl

Minnertsga, 20 juni 2013

De Wizebeam is weer voldoende

De Wizebeam

Christelijke basisschool De Wizebeam in Minnertsga heeft het onderwijs weer op orde. Inspecteurs beoordeelden de school deze week als voldoende.

Vorig jaar was het predikaat nog 'zeer zwak'. Toen plaatste de Inspectie van het Onderwijs De Wizebeam op de 'zwarte lijst' van slecht presterende scholen, omdat de leerlingen van groep acht drie jaren achtereen minder presteerden op de Cito-toets en niet alle leraren goed uitleg gaven.

Dit jaar was de Cito-score weer boven de inspectienorm.

Bron: Leeuwarder Courant

Ouwe-Syl, 19 juni 2013

Ouwesylster Markt met Bildtse Streekproducten

Typisch Bildts streekproduct is natuurlijk de aardappel. Maar er worden veel meer soorten groenten en fruit van dit land geoogst. En er is nog veel meer dat hier op het Bildt gemaakt wordt. Bijvoorbeeld een lekkere jam, of vlierbloesemsiroop. Gehaakte kussentjes, quilts, breiwerk, allerlei sieraden, of andere leuke kado-artikelen. Er wordt hier kleding gemaakt, meubeltjes, houtsnijwerk, ansichtkaarten, kunst. Er zijn hier boeken geschreven en muziek-cd`s uitgebracht. En zo is er een hele grote verscheidenheid aan Bildtse streekproducten te bedenken.

Oude Bildtzijl wil een maandelijkse Bildtse Streekproductenmarkt gaan organiseren. Iedereen van het Bildt die iets uit eigen oogst wil aanbieden of andere producten te koop heeft is welkom om daarmee op de Keuningstreek te komen staan. Wil je iets verkopen? Graag van te voren opgeven via info@dewitteklok.nl. De eerste Ouwesylster Markt met Bildtse Streekproducten is op zondag 4 augustus van 13 tot 17 uur.

Bron: Bildtweb.nl

Sint Annaparochie, 17 juni 2013

Foto expositie Piet Blokland in bibliotheek St. Annaparochie

Piet Blokland

Piet Blokland begint in 1972 met fotografie als er voor een project “beschermd dorpsgebied” waaraan hij werkt geen geld beschikbaar is voor een professionele fotograaf. Al snel wordt het fotograferen een passie voor hem. In 1977 begint Piet naast zwartwit ook in kleur af te drukken op het kostbare en zeer duurzame cibachrome.

Hij was in Nederland een van de eersten die een expositie op dit kleurmateriaal heeft gehouden. Al snel kan hij als freelance fotograaf aan de slag bij o.a. een reclamebureau in Amsterdam. Zijn baan bij het architectenbureau brengt hij terug tot 2 dagen per week.

De foto’s die in de bibliotheek hangen zijn een mix van recente natuurfoto’s in kleur, gemaakt langs de Waddenkust tussen Wierum en Sexbierum en op Noord Friesland Buitendijks, aangevuld met eerder gemaakte zwartwitfoto’s. De foto’s zitten in eigengemaakte lijsten van juthout. De expositie is van 12 juni tot 7 augustus.

Bron: Bibliotheek NWFryslân
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 17 juni 2013

Bildtse tapas voor Albert Heijn

Els Hartog verwerkt jaarlijks 190.000 liter geitenmelk in de omgebouwde stal achter haar huis. FOTO ANNEMIEK VAN DER PLOEG

De Molkerei in Sint Annaparochie maakt sinds kort tapas voor Albert Heijn. Eigenaresse Els Hartog timmert flink aan de weg.

Het begon voor Els Hartog allemaal als een hobby. "Toen we in 1987 vanuit de Randstad in Friesland kwamen wonen, kochten we twee geities", zegt ze. "Leuk voor de kinderen, dachten we toen."

As kind had Hartog al eens geitenkaas gemaakt, en ze besloot haar oude hobby weer op te pakken. De geitjes gaven samen 6 liter melk per dag, genoeg voor een bescheiden kaasmakerij. Inmiddels verwerkt Hartog 190.000 liter geitenmelk per jaar. Naast de kaasmakerij achter haar huis in Oudebildtzijl heeft ze ook een tapasbedrijfin Sint Annaparochie.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Jabik, 16 juni 2013

Taeke Triemstra en Daniël Iseger. FOTO HENK BOOTSMA

Van der Bos wint Sint Jabik

It frije formaasjehaadklassekeatsen foar manlju yn Sint Jabik is snein wûn troch Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger.

Se wűnen de finale mei 5-3 en 6-0 fan Jan Dirk de Groot, Marten Feenstra en Pier Piersma. Dit wie alwer de tredde oerwinning fan dit seizoen foar it partoer Van der Bos.

Gert-Anne van der Bos waard ek kening. De lytse preemje wie foar Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het wedstrijdverslag in de Franeker Courant >>

Leeuwarden, 14 juni 2013

Harlingen en het Bildt lonken naar Nuon-pot

Harlingen en het Bildt doen een gooi naar de provinciale Nuon-miljoenen. De een mikt op cruiseschepen, de ander op woningverbetering.

Het gros van de 509 woningen langs de Oudebildtdijk en de Nieuwbildtdijk is verouderd. Van 55 procent is de bouwkundige staat matig, van 26 procent slecht en van 3 procent zeer slecht, zegt de gemeente het Bildt.

Voor woningverbetering doet de gemeente een beroep op de provinciale Nuon-pot. Geld is bovendien nodig voor verbetering van de verkeersveiligheid en het aanjagen van het toerisme in dit gebied. Er is € 10 miljoen nodig. Samen met private partijen wil de gemeente € 4 miljoen betalen. De rest zou uit de Nuon-reserve moeten komen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 13 juni 2013

Bouw Bildtse zorgflat deze zomer hervat

De bouw van de Bildtse zorgflat ligt al sinds 2006 stil. Foto LC/WIETZE LANDMAN

De zorgflat in Sint Anne wordt afgebouwd. Strijdende partijen hebben na zeven jaar overeenstemming bereikt.

De bouw werd in 2006 werd stilgelegd na bezwaren van buurman en supermarkteigenaar Herman Wassenaar. Eind augustus wordt de draad weer opgepakt. De oplossing van het conflict is gevonden in het overdekken van het laad- en losgedeelte bij de Albert Heijn.

Pijnpunt was het lawaai tijdens het lossen van de vracht. Dit kon mogelijk klachten opleveren van de toekomstige bewoners van het Van Harenshuus.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint-Anne, 12 juni 2013

Kûnst op fekânsy

Kûnstneres Talea Jansma, bekind fan ateljee ‘aTALjEA’ te St.-Jabik sil in de maanden july en augustus 2013 hur skilderijen tintoanstelle op fekânsylekasys op ’t Bildt en omstreken. Sij wil met hur skilderijen kűnst bij de fekânsygangers en toeristen op ‘t Bildt bringe. Op ferskaidene kampings en in hest alle Bildtse dorpen kun men hur sien met ’n wisselende kolleksy fan hur akryl- en oalyforf doeken met as motto “Kűnst Op Fekânsy.”

‘t Dorp Minnertsgea het spitig genoeg foor dut doel gyn geskikte lekasy, soadat de kűnstneres útwykt na Wier. Op kemping/theeskinkerij ‘De Brinkhoeve’ is sij welkom bij de oud-Bilkerts Homme en Suze van der Broek. Ook het Froubuurt gyn akkomedasy foor dut projekt en gaat Mw. Talea Jansma op kemping “De Roos” staan, die’t deur oud-Bilkert Klaas Plantinga beheerd wort.

Bron: Persbericht
link Foor plakken en tiden sien 't persbericht >>

Sint Annaparochie, 13 juni 2013

Anarchisten stelen kroningsdeksel Sint Anne

De kroningsdeksel die op een put in de Johan Willem Frisostraat in Sint Anne lag, is gestolen. Het gat is gedicht met een 'gewone' deksel. De diefstal van de koninklijke putdeksel is een daad van een anarchistische groepering, zo blijkt uit een handgeschreven verklaring die in handen is van deze krant.

Daarin staat dat de verwijdering van het 'monarchistisch symbool' een daad van protest is. De anarchisten zien liever een Nederland "zonder macht vanuit de politiek maar dat de macht terug gaat naar het volk".

De putdeksels zijn de anarchisten een doorn in het oog: "Je kan de straat nog niet oversteken of je wordt geconfronteerd met de opdringerige monarchistische propaganda van de overheid." De anarchisten laten weten dat "vele acties zullen volgen".

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 12 juni 2013

Lichtgewonde bij ongeval Sint Anne

Een 23-jarige automobiliste uit Sint Anne is woensdagmiddag lichtgewond geraakt toen zij op de kruising van de Middelweg-Oost met de Langhuisterweg in haar woonplaats werd aangereden.

Een dertigjarige man uit Berltsum verleende daar geen voorrang. De vrouw kon ter plaatse aan haar verwondingen worden behandeld.

Twee kinderen die bij haar in de auto zaten, bleven ongedeerd. Een vijfjarig jongetje was zo geschrokken, dat hij van de hulpdiensten een knuffelbeer kreeg.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 12 juni 2013

Campagne tegen drank

Om alcoholvrij autorijden onder sporters en supporters te stimuleren, begint Sport Fryslân opnieuw een Bobsport-campagne.

Vorig jaar deden onder andere de voetbalbond, tennisbond, hockeybond en kaatsbond mee aan een proef met de campagne. Na afloop bleek dat van de in sportkantines geteste bestuurders, 6 procent meer een alcoholpromillage van nul hadden dan ervoor.

De start is zondagochtend vanaf elf uur bii Kaatsvereniging Het Noorden in Sint Jacobiparochie.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 11 juni 2013

Driekwart Bilkerts voor zelfstandigheid

Aldert Cuperus aan het woord over de Bildtse weerstand tegen herindeling. Foto GEJA KUIKEN (gescand)

Zo'n driekwart van de Bilkerts wil liever dat het Bildt zelfstandig blijft. Toch kwamen er zo'n zeventig inwoners af op de eerste 'meedenkavond', maandagavond in MFC Ons Huis.

Over wel of niet fuseren, daarover gaat het al niet meer op het Bildt. De vraag was hoe de gemeente tot een 'zo goed mogelijke' fusie kan komen.

Op de weg die het Bildt naar herindeling moet leiden zitten een paar hobbels. Een van die hobbels bleek afgelopen week, toen de Bildtse Post de resultaten van haar herindelingenquęte publiceerde.

Driekwart van de Bilkerts blijkt tegen de voorgenomen fusie met Harijngen, Menameradiel en Franekeradeel. Een uitslag die de gemeenteraad niet kan negeren, vond dorpeling Aldert Cuperus. Een kleine vierhonderd Bilkerts werden ondervraagd.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparchie, 11 juni 2013

Hennepkwekerij op de Wissel ontmanteld

De politie heeft dinsdagochtend in een bedrijfspand aan de Wissel een hennepkwekerij aangetroffen. Tijdens de actie werd een 49-jarige inwoner van Tzummarum aangehouden.

Agenten hadden informatie gekregen dat in het pand een kwekerij zou zitten. Reden om tot actie over te gaan. Eenmaal binnen werd een hennepkwekerij aangetroffen waar ruim 300 planten hadden gestaan. Een groot deel was al geoogst. De planten die er nog stonden en alle bijbehorende apparatuur werd in beslag genomen.

De elektriciteit voor de kwekerij werd illegaal afgetapt. In de loods was de 49-jarige man aanwezig. Hij werd door de agenten aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar werd hij voor verhoor ingesloten.

Bron: www.politie.nl

Stiens, 10 juni 2013

De winnaars

Lisette Wagenaar opnieuw Koningin Stienzer Keatsdagen

De dames hoofdklas waren vrijdag, tijdens de Stienzer Keatsdagen, traditiegetrouw te gast bij kaatsvereniging De Boer. Acht parturen betraden het kaatsveld. Lisette Wagenaar uit Sint Annaparochie, Sjoukje Visser uit Ee en Geke de Boer uit Wergea gingen als winnaars naar huis.

De tweede prijs ging naar Sietske Okkema en Imke van der Leest uit Easterein en Wiljo Sybrandy uit Dearsum. Iris van der Veen en Maaike Osinga uit Franeker en Anke Marije Pompstra uit Wommels werden derde.

Kaatsvereniging De Boer stelt ook altijd een koninginneprijs beschikbaar. Nadat de koninginnecommissie had overlegd werd Lisette Wagenaar tot Koningin van de Stienzer Keatsdagen 2013 gekroond. Dit betekent voor haar een verlenging van haar Koninginnetitel in Stiens.

Bron: Franeker Courant

Vrouwenparchie, 9 juni 2013

Froubuurt voorbeeld voor kleine scholen

In de Volkskrant van 29 mei stond een uitgebreid artikel over de problematiek op kleine scholen en de ervaringen met de fusie van de beide basisscholen in Froubuurt.

De openbare en de christelijke basisschool in het Friese dorp Vrouwenparochie hebben iets bereikt wat in de onderwijswereld uniek is: afgelopen zomer zijn ze gefuseerd. De nieuwe 'Samenwerkingsschool' zit in het gebouw van de voormalige christelijke school. De dagelijkse leiding ligt bij de 'openbaren', onder toeziend oog van het christelijke bestuur.

Staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker (VVD) ziet de aanpak in Vrouwenparochie als een voorbeeld voor kleine basisscholen in heel Nederland.

Bron: Volkskrant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Siddeburen, 8 juni 2013

Henry van der Steen uit Oude Bildtzijl wint grasbaanraces

De grasbaanraces in Siddeburen hebben twee overwinningen opgeleverd voor twee clubrijders van de organiserende motorsportclub.

Bij de wedstrijd om het ONK voor Specials won Henry van der Steen uit het Friese Oude Bildtzijl. Hij wordt sinds 2007 gesteund door MSC Siddeburen.

Hij verwees Mark Stiekema uit Stadskanaal naar de tweede plaats. Sjoerd Rozenberg uit Jubbega werd derde.

Bron: RTV Noord

Den Haag, 8 juni 2013

Ruud Goeman, Municipal Secretary of the Municipality of Het Bildt

According to the Constitution the municipality has independent authorisation to arrange its own domestic affairs and it is obliged to perform statutory tasks. The latter is known as co-governance.

The division of tasks and authorities in the municipality is laid down in the Municipalities Act. This act stipulates that the daily management is in the hands of the municipal executive. I am the secretary of the municipal executive and in charge of the official system. The democratic control of the municipal executive rests in the hands of the municipal council, which represents the public interests and the main lines of municipal policy. The municipal council is assisted by a registrar.

Bij de foto: Ruud Goeman, Municipal Secretary of the Municipality of Het Bildt, Friesland, 10.950 residents. Eighty public officials work in this municipality.

Bron: The Dutch Civil Service, brochure van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 8 juni 2013

Startsein voor scholencampus

Het officiële startsein voor de bouw van de scholencampus in Sint Annaparochie wordt gegeven op maandag 10 juni. Op deze dag tekenen betrokken van alle partijen een samenwerkingsovereenkomst.

In de campus komen de middelbare scholen van Sint Annaparochie in één gebouw, waar plek is voor ongeveer zevenhonderd leerlingen.

De bouw begint in januari 2014. De brede regioschool gaat in totaal € 13,5 miljoen kosten. Provinsje Fryslân draagt hieraan € 2 miljoen bij.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Anne, 6 juny 2013

'It Bilt kin net selsstannich'

Sido de Jong

De gemeente It Bilt is te lyts om selsstannich te bliuwen. Dat seit Sido de Jong, fraksjefoarsitter fan Wurkgroep Het Bildt. 'Mei alle útdagings en taken dy't op gemeenten ôfkomme is de kwaliteit fan it amtlik apparaat net genôch te garandearjen en dat makket selsstannigens net realistysk.'

WHB foarmet tegearre mei it CDA it kolleezje yn It Bilt. De Jong reagearret op in űndersyk fan de Bildtse Post. Dęrút docht bliken dat mear as 70% fan de ynwenners fan It Bilt selsstannich bliuwe wol.

De gemeenteried stjoert oan op in fúzje mei de gemeenten Menameradiel, Frjentsjerteradiel en Harns. Fan moandei ôf wurde der yn It Bilt acht ynsprekjűnen organisearre foar de befolking oer de oansteande weryndieling. Yn oktober falt it definitive beslút oer de plannen.

Bron: Omrop Fryslân
link Harkje nei de reportaazje >>

Leeuwarden, 6 juni 2013

Brandstofdieven in kraag gevat in Leeuwarden

Twee inwoners van 24 en 26 jaar uit Leeuwarden en een 21-jarige inwoonster van Sint Annaparochie zijn in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden voor het stelen van brandstof.

Op de Ereprijs in de stad werden de drie opgemerkt. Na een tip besloten agenten het trio bij hun auto op te wachten.

Kort daarop kwamen zij in bezit van een gevulde jerrycan bij hun voertuig aan. Zij verklaarden pech te hebben en daarom koelvloeistof nodig te hebben. Na controle bleek het om diesel te gaan. De brandstof is vermoedelijk afkomstig van een bouwplaats aan de Drachtsterweg.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 5 juni 2013

Driekwart Bilkerts wil dat het Bildt zelfstandig blijft

Foto: Red het Bildt.nl

Een grote meerderheid van 72,1% van de Bildtse bevolking wil dat het Bildt zelfstandig blijft en gaat samenwerken met andere gemeenten. Zij zijn tegen fusie met de andere gemeenten in Noordwest-Fryslân, iets wat de gemeente voorstaat. Slechts 27,9% is voor herindeling.

Dat is de belangrijkste conclusie uit het grote onderzoek naar het herindelingsvraagstuk dat in opdracht van de Bildtse Post is uitgevoerd door NHL Leeuwarden en de Thorbecke Academie.

De Bildtse gemeenteraad heeft eerder dit jaar besloten "om in oktober 2013 te besluiten" om te herindelen. De krant heeft daarop besloten dit onderzoek laten uitvoeren, omdat de gemeente zelf geen enquęte of referendum heeft gehouden. In tegenstelling tot nagenoeg elke gemeente in Noordwest-Fryslân is de bevolking niet bij het besluit betrokken.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 5 juni 2013

Peuters luisteren naar Bildtse Tomke. Foto: LC

Peuters luisteren naar Bildtse Tomke

Een Tomke-verhaaltje in het Bildts las schrijfster Sonja Nauta de kinderen van peuterspeelzaal De Krobbekeet in Sint Annaparochie dinsdagmiddag voor. Ze kwam op bezoek omdat het deze week Fryske Foarlęswike is.

Op zo'n vijfhonderd peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders in de provincie lezen bekende of minder bekende Friezen voor uit het nieuwste Tomke-boekje.

Behalve in het Fries verschijnt dat ook in het Bildts en het Stellingwerfs.

Bron: Leeuwarder Courant

Menaam, 1 juni 2013

Radio Eenhoorn al 25 jaar de stem van Noordwest-Fryslân

Radio Eenhoorn

Sinds 1988 is Radio Eenhoorn op de kabel te beluisteren in Menameradiel, het Bildt en Franekeradeel. Dit weekend wordt het 25-jarig jubileum gevierd. "Wij zijn heel lokaal gebleven, dat is onze kracht."

Het is maar een klein en bijna onooglijk gebouw aan de Mieddyk bij Menaam, grenzend aan de weilanden. Maar de grote zendmast ernaast verraadt dat hier toch iets bijzonders gebeurt: dit is de studio van Radio Eenhoorn, de lokale omroep voor Menameradiel, het Bildt en Franekeradeel.

Dik vijfentwintig jaar geleden zond Radio Eenhoorn – de naam is ontleend aan de eenhoorn in het gemeentelijke wapen van Menameradiel – haar eerste uitzending uit, toen nog alleen voor die gemeente. De toen 35 medewerkers begonnen voorichtig met vijf uren radio per week. Gaandeweg werd dat meer, zeker toen ook de gemeenten het Bildt (vanaf 1992) en Franekeradeel (vanaf 1997) in Radio Eenhoorn participeerden.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 31 mei 2013

Huurcontract met azc

De gemeente het Bildt en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers zijn een nieuw huurcontract overeengekomen voor het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie.

Het vorige contract was in september opgezegd toen het centrum zou worden gesloten. Eind december bleek dat het centrum toch openblijft.

Voorheen betaalde de asielopvangorganisatie de gemeente € 5000 per jaar, dat wordt nu € 7500. Dankzij een rijksbijdrage per asielzoeker levert het centrum de gemeente jaarliiks € 140.000 op.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 31 mei 2013

Gemeente het Bildt houdt ruimte voor investeringen ondanks oplopende tekorten

De Bildtse perspectiefnota voor 2014 kent een positief resultaat van bijna anderhalf ton. De plannen en bezuinigingen voor de jaren daarna zijn nog niet helder in verband met oplopende tekorten van drie tot zes ton over de periode 2015 tot en met 2017.

Het is duidelijk dat er bezuinigd moet worden. Dit heeft te maken met de 3e ronde daling van inkomsten vanuit het Rijk. Maar het Bildt wil de te maken beleidskeuzes pas maken in overleg met de toekomstige fusiepartners. Zodat er voor de regio meest effectieve keuzes worden gemaakt.

Het Bildts college introduceert in deze perspectiefnota het Bildts investeringsfonds. Een fonds dat geld reserveert voor investeringen in lokale economie, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 30 mei 2013

De klok in Oude Bildtzijl is bijzonder

De klok in Oude Bildtzijl is bijzonder. Maar waarom? Er is iets gebeurd. Stel je voor: je bent heel erg blij en daarom veel te wild. Dan gaat er wel een iets mis! En hier in Oude Bildtzijl ging het mis!

Aan het begin van de vorige eeuw werd de dorpsklok op de bewaarschool met de hand geluid. Prinses Juliana werd geboren! Ze waren blij en luidden zo wild dat de klok naar beneden viel en barste.

Ze schreven een brief aan Koningin Wilhelmina, de moeder van het prinsesje, en daar stond het hele verhaal in. De kosterswoning voor de doopsgezinde kerk moest toch verbouwd worden en daar wilde iedereen graag een nieuwe klok met een mechanisch uurwerk. Hoefden ze ook niet meer steeds de klok te luiden.

Van de koningin kregen ze 100 gulden voor een nieuwe klok en het gaat door! Op 20 oktober 1909 luidde de klok voor het eerst.

Bron: topstukken.friesmuseum.nl
link Lees het verdere verhaal en bekijk het filmpje wat groep 6,7,8 van de Oprel maakte voor de Friese Topstukken van het Fries Museum! >>

Rottevalle, 30 mei 2013

Man uit Minnertsga mishandelt ex-vriendin en zwaait met gaspistool in Rottevalle

Een 64-jarige man uit Minnertsga heeft woensdagmiddag in Rottevalle zijn 31-jarige ex-vriendin mishandeld. Daarna bedreigde hij omstanders met een gaspistool.

De man heeft zijn ex-vriendin in het gezicht geslagen. Omstanders haalden het duo uit elkaar, waarna de verdachte met een gaspistool dreigde. Omstanders wisten het wapen van de man af te pakken.

Het vuurwapen is door de politie in beslag genomen. Het wapen was gevuld met losse flodders. De verdachte is ingesloten.

Bron: Drachtster Courant

Leeuwarden, 30 mei 2013

PvdA warm voorstander van campus It Bildt

Provinciale Staten van Fryslân zijn afgelopen woensdag akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van € 2 miljoen voor campus It Bildt. Ook de PvdA Statenfractie is warm voorstander van deze plannen. Met de Campus Het Bildt worden het onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio Noordwest Fryslân beter op elkaar aangesloten. Onder andere de metaal- en voedingsindustrie in deze regio hebben behoefte aan arbeidskrachten met een goede vooropleiding. Woordvoerder Ömer Kaya: “Het is een prachtig voorstel en kunnen hier van harte mee instemmen.”

Het project zorgt ervoor dat jongeren in de omgeving blijven wonen, studeren en werken. Het heeft daarnaast ook draagvlak in regio, onder andere bij ondernemers en onderwijs. In het Bildtse campusproject werken scholen en bedrijven uit de gemeentes het Bildt, Menameradiel, Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel intensief samen. De huidige locatie aan de Dirk Janzstraat in St.-Annaparochie blijkt geschikt. Omwonenden zijn op informatiebijeenkomsten geweest en hebben mee gesproken over de invulling van de locatie.

Bron: pvdafryslan.nl

Sint Annaparochie, 30 mei 2013

Azc-school Sint Anne barst uit haar voegen

Leraar Rinze Kooistra met zijn leerlingen in obs De Toverbal. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

In december wachtte azc-school De Toverbal in Sint Anne nog een sluiting. Nu is het leerlingental verdubbeld en worden extra leslokalen gemaakt.

Twee weken geleden stuurde Toverbal-directeur Boudien Bakker een noodkreet naar het bestuur van Onderwijsgroep Fier, de koepelorganisatie van het schooltje. Bakker: "Help!, stond erin. Ik kwam handen tekort."

Sinds december, toen sluiting van de.school en het centrum ternauwernood werd afgewend, groeide het aantal bewoners van het centrum van 275 naar bijna vierhonderd. Het aantal leerlingen op het schooltje steeg zelfs van veertig naar ruim tachtig.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Minnertsga, 27 mei 2013

SC Heerenveen komt voetballen in Minnertsga

SC Heerenveen speelt vrijdag 5 juli in Minnertsga een oefenwedstrijd tegen de plaatselijke voetbalvereniging. Met maar liefst twintig selectiespelers komt Marco van Basten naar de Sportfinne. Het eerste van vv Minnertsga, onder leiding van trainer Douwe Zondervan, is als vijfde geëindigd in de competitie. Op dit moment wordt er in de nacompetitie nog gespeeld voor eventuele promotie naar de tweede klasse.

"De komst fan sc Heerenveen is in geweldige opstekker foar de club. It is toch fantastyk dat je as amateurspiler sizze kinne dat je tsjinoer it team fan van Basten stien ha? De klub kin 'em sa mooi op 'e kaart sette. Mei help fan in hiel soad frijwilligers kinne we dizze dei organisere. En siz no sel sels, hoe faak komt it no foar dat ús manlju te sjen binne op eredivisie live?" aldus voorzitter Albert Helder.

De aftrap van het oefenduel is om 19.00 uur. Na afloop is er muziek van Weima & Van der Werf in de tent. Maandag 3 juni start de voorverkoop via www.vvminnertsga.nl.

Bron: Franeker Courant

Schettens, 26 mei 2013

v.l.n.r. Johannes van der Veen, Auke-Geert Ybema en Rein Hiemstra. (foto: Lijkle Spijksma)

Partuur Rein Hiemstra eerste bij heren 2e klas d.e.l. Schettens

Met 5-3 6-4 heeft het partuur Rein Hiemstra (Sint Annaparochie), Johannes van der Veen (Pietersbierum) en Auke-Geert Ybma (Ferwoude) zaterdag de heren tweede klasse wedstrijd d.e.l. in Schettens gewonnen van hun tegenstanders Chris Outhuijse (Franeker), Jan Bauke Tolsma (Arum) en Jelle Scharringa (Wjelsryp).

De kleine premie was voor Age-Anne Posthumus (Minnertsga), Roel Hoekstra (Ternaard) en Willem Heeringa (Tzummarum). In de halve finale was het winnende partuur Age-Anne Posthumus sterker, want de uitslag was 5-5 6-2.

Op de foto v.l.n.r.: Johannes van der Veen, Auke-Geert Ybema en Rein Hiemstra. (foto: Lijkle Spijksma)

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 26 mei 2013

Foto: LC

Friese stepperbikers halen €51.000 op

In vijf dagen 'stepten' dertien Friezen van Vaals naar Sint Annaparochie om geld in te zamelen voor kankerbestrijding voor jongeren. Bij de aankomst vloeiden de tranen.

Compleet met muziek en motorescorte werden de jonge stepperbikers – zij reden op fietsen zonder zadel en met grote pedalen - door een flinke menigte in de Bildtse hoofdplaats ingehaald.

Commissaris van de koning John Jorritsma maakte bekend dat ze ruim €51.000 hadden opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. Die gaat het geld gebruiken voor kankerpatiënten van tussen de 18 en 35 jaar.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jabik, 25 maaie 2013

Keizer wint Langstestraatloop

Foto: HeroIsMe.NL

Hurdrinner Jasper Keizer fan Sint Anne hat sneon de heale maraton by de Langstestraatloop fan Ouwesyl nei Sint Jabik wűn. Keizer sette in tiid fan 1.27.14 op 'e klok en wist dęrmei Herman Geritz fan Midlum (1.30.26) en Willem Biemolt út Utrecht (1.36.14) foar te bliuwen.

By de froulju waard de heale maraton in proai foar Sarina Jannes fan It Hearrenfean, mei in winnende tiid fan 1.48.08. As twadde einige Anke Peterson fan Ljouwert yn 1.59.26. It tredde plak wie foar Linda Bronts fan Frjentsjer mei 2.10.53.

De organisaasje fan SV Friesland mocht mar 70 dielnimmers wolkom hjitte. In tsjinfallend oantal, benammen troch konkurrinsje fan de maraton yn Klazienaveen, dy't op deselde dei holden waard.

Bron: omrop Fryslân

Sint Jacobiparochie, 25 mei 2013

De oude sparwinkel van Broer en Tjeerd

Tijdens zijn wekelijkse rondje door St.Jabik, kwam Bertus langs de oude Sparwinkel van Broer Kooistra en Tjeerd Kuiken. Dit winkeltje waar vele St.Jabuursters vroeger hun boodschappen deden, is veranderd in een antiekzaak. Hij kon het niet laten en moest even een blik binnen werpen.

Bertus: "Nu kan ik jullie gaan vertellen wat er allemaal binnen staat, maar dat gaat gewoon niet, er is zoveel. Gelukkig mocht ik van de eigenaar een paar foto’s maken, die zeggen meer dan woorden. Van alles is daar te koop: oude uithangborden, Maria- en Jezusbeelden, Verkade bussen in het rek, een hele oude fotokast, oude koppen met pruiken, te veel om op te noemen. Zoek je wat uit grootmoeders tijd, dan is een bezoekje aan deze antiekzaak zeker aan te raden. Het is een ware 'winkel van Sinkel', alles is er te koop."

Bron: sint-jacobiparochie.nl
link Meer foto's >>

Ouwe-Syl, 25 mei 2013

Eerbetoon SV Friesland aan Jappie v/d Veer

Een sporter in hart en nieren was hij, Jappie van der Veer. Na een te zware marathon, kwam enkele weken geleden een eind aan het leven van deze Ouwe Sylster. Voorafgaand aan ‘De langste straatloop’ werd zaterdag 25 mei een minuut stilte gehouden, gevolgd door het 21 km startschot dat Dirkje loste.

Jappie heeft de jaren voor zijn ziekte veel aan loopsport gedaan. De deelname aan de in zijn geboortedorp startende ‘Langste straatloop van Nederland’, werd voorafgaand aan de 4de editie van dit loopevent stilgestaan bij het overlijden van Jappie. Veel van de kilometer vreters hebben samen met v/d Veer tot voor twee jaar terug samen gelopen.

SV Friesland toonde haar respect naar de familie door Jappie in stilte te gedenken. Hierna heeft Dirkje op verzoek van SV Friesland het startschot voor de halve marathon gelost.

Bron: ouwe-syl.nl

Harlingen, 24 mei 2013

Sintjabuurster betrokken bij hennepkwekerij

Theater Trebol

De politie heeft donderdag een in aanbouw zijnde hennepkwekerij in Harlingen opgerold. De uiterst professionele kwekerij was de afgelopen maanden stiekem gebouwd op de kantoorverdieping en in het penthouse boven Theater Trebol.

De eigenaar van Trebol had de beide verdiepingen met een oppervlak van zo'n 300 vierkante meter verhuurd voor de vestiging van een call-center. Er kwam nooit één telefonerende verkoper, maar wel hele professionele apparatuur voor het kweken van plantjes. Volgens de politie geschikt voor de kweek van duizenden planten.

Bij de deze inval werden 3 personen aangehouden, een 45-jarige man uit St. Jacobiparochie, een 47-jarige Sexbierumer en een 25-jarige Leeuwarder. Alle apparatuur, met een geschatte waarde van 100.000 euro, is in beslag genomen en wordt vernietigd.

Bron: GPTV

Burgum, 24 mei 2013

Vluchtende man had al een rijverbod

Foto: Wâldnet

De man die donderdagmiddag in Burgum op de vlucht sloeg voor de politie had al een rijverbod op zak. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt. Het gaat om een 27-jarige man uit Minnertsga. Het rijverbod had hij eerder op de middag gekregen en daarnaast beschikte de man niet over een geldig over rijbewijs.

De politie ging met meerdere voertuigen op zoek naar de verdachte en hij werd voor het gemeentehuis in Burgum klemgereden en aangehouden. De politie had het sterke vermoeden dat hij onder invloed van drugs verkeerde. De verdachte wilde echter niet meewerken aan een bloedproef. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt en vervolgens mocht de 27-jarige man het bureau weer verlaten.

Later die avond zagen agenten hem wederom in een auto rijden. Hij werd weer aangehouden en nu werd ook zijn auto in beslag genomen. Ook nu werd weer proces-verbaal opgemaakt.

Bron: WâldNet

Sint Annaparochie, 24 mei 2013

Ook het Bildt krijgt jaarlijks iepenloftspul

Een scčne uit 'Wylde Rixt Ían it Oerd'.

Een kwart eeuw geleden maakte 'Wylde Rixt fan it Oerd' in Marsum diepe indruk op hem. Vanavond gaat Alfred Miedema's eigen versie op het Bildt in première.

Het staat inmiddels te boek als het veertiende iepenloftspul. Van www.iepenloftspul.nl had Afred Miedema nog nooit gehoord, wat de media betreft had hij zich beperkt tot de Bildtse Post. Maar er zijn vandaag, zaterdag en zondag toch echt drie uitvoeringen van 'Wylde Rixt fan it Oerd'.

Alfred Miedema speelt al 25 jaar toneel en sinds een paar jaar is hij ook actief als regisseur. Hij deed onder meer 'Twa' en een nieuwjaarsrevue in Ons Huis in zijn woonplaats Sint Annaparochie. "Dernei tocht ik: wat moat ik no útfine? Ik wol nei bűten."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 24 mei 2013

Himmelwike bokaal voor De Slotschool

Op donderdag 23 mei heeft wethouder Boukje Tol de Himmelwike bokaal uitgereikt aan de leerlingen van CBS De Slotschool in St.-Annaparochie.

Dit voorjaar hebben 5 basisscholen en het dorpsbelang van Froubuurt meegedaan aan het Himmelwike project. Hierbij gingen de leerlingen, voorzien van een grijper en vuilniszak, de straat op om zoveel mogelijk zwerfafval te verzamelen.

De kinderen van CBS De Slotschool hebben met 41 leerlingen maar liefst 18 zakken met zwerfafval opgehaald. Naar verhouding het meeste van alle deelnemende scholen.

Bron: gemeente het Bildt

Leeuwarden, 23 mei 2013

Fenny Reitsma-Hazelhoff

Campus Het Bildt: prachtig initiatief vanuit de mienskip

“Een prachtig initiatief, waarbij het bedrijfsleven en het onderwijs nauw zijn betrokken. Zo’n project verdient navolging!” Zo benoemde CDA Statenlid Fenny Reitsma-Hazelhoff de plannen voor Campus het Bildt tijdens de Statenvergadering op 22 mei 2013. Provinciale Staten van Fryslân stelden hiervoor € 2 miljoen beschikbaar.

“Een geweldig initiatief, vooral omdat op deze manier jongeren in hun regio onderwijs én werk vinden en zo kunnen blijven wonen in de regio,” aldus Reitsma. “Een initiatief dat ook echt vanuit de mienskip wordt gedragen. Complimenten voor de bedrijven in Noordwest Fryslân: hun goede inzet zorgt voor een enorm draagvlak in de regio voor deze Campus. Zo’n project verdient navolging!”

Bron: CDA Fryslân

Burgum, 23 mei 2013

Vluchtende man klemgereden door politie

Foto: WâldNet

De politie van Burgum heeft donderdag rond 15.30 uur een verdachte klemgereden op de Raadhuisweg tegenover het gemeentehuis. De auto van de verdachte werd daarop aangereden waardoor deze niet meer verder kon rijden. De verdachte, een man uit Minnertsga, is vervolgens aangehouden en overgebracht naar het bureau.

De dienstdoende agenten wilden ter plaatse niet zeggen waar de man van verdacht wordt. Hij negeerde in elk geval stoptekens van de politie waarna een klopjacht opgezet werd. De politie zocht korte tijd met meerdere voertuigen naar de verdachte. De verdachte reed zijn laatste meters door het centrum van Burgum en werd voor het gemeentehuis in Burgum staande gehouden nadat hij was klemgereden door een alerte agente.

Bron: WâldNet

Sint Annaparochie, 23 mei 2013

Twee aanhoudingen voor hennepkweken

In een bedrijfspand aan De Wissel in Sint Annaparochie heeft de politie woensdagmiddag twee inwoners van Franeker van 26 en 30 jaar aangehouden op verdenking van het kweken van hennep.

Bij de politie was informatie binnen gekomen dat in het bedrijfspand mogelijk een hennepkwekerij was gevestigd. Toen de agenten het pand binnen gingen, hoorden ze gestommel op de bovenverdieping. Daar werden vervolgens twee Franekers aangetroffen die druk bezig waren met het oogsten van hennepplanten. Het duo werd dan ook aangehouden.

De kwekerij bestond uit ruim 300 hennepplanten en de stroom voor deze kwekerij was illegaal afgetapt. Alle hennep en bijbehorende apparatuur werd in beslag genomen en vernietigd. Beide verdachten werden overgebracht naar het politiebureau. Tegen de twee werd proces-verbaal opgemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat de eigenaar van het pand niets met de kwekerij te maken heeft.

Bron: www.politie.nl

Sint Anne, 23 maaie 2013

Bilkerts befreegje oer fúzje

De Bildtse Post wol ûndersykje oft op It Bilt draachflak is foar in fúzje mei de gemeenten Harns, Frjentsjerteradiel en Menameradiel. Ried en kolleezje fan It Bilt wolle sa'n fúzje, mar ha net oerlein mei de ynwenners.

Der is gjin enkęte of in referindum hâlden en der ha ek gjin ynfojűnen west. De gemeente hat net foldien oan de wetlike plicht, neffens de krante.

Studinten fan de NHL Ljouwert fiere it űndersyk űnder de Bilkerts út. De minsken meie sizze oft se fusearje of selsstannich bliuwe wolle.

Bron: omrop Fryslân
link Sjoch op de site fan de Bildtse Post >>

Sint Annaparochie, 20 mei 2013

impressie van mogelijke campus

€2 miljoen van Provinciale Staten voor onderwijscampus

Provinciale Staten heeft woensdag een bijdrage van €2 miljoen beschikbaar gesteld voor de onderwijscampus Middelsee in St.-Annaparochie.

Daarmee is de realisatie van deze campus met een bijzondere nieuwe leer- en werkmethode zo goed als zeker. Het bijzondere van deze campus is namelijk dat het leerlingen opleidt in samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Met de bouw van het scholencomplex is een bedrag van in totaal € 13,5 miljoen gemoeid.

De campus is het nieuwe schoolgebouw van de OSG Piter Jelles, locatie De Foorakker, Christelijke Scholengemeenschap (CSG) Ulbe van Houten.

Bron: Franeker Courant

Oude Bildtzijl, 21 mei 2013

Wethouder Boukje Tol verricht de openingshandeling. Foto Jan Bonefaas

Toeristische Overstap Plaats in Oude Bildtzijl geopend

Wethouder Boukje Tol van gemeente het Bildt heeft vrijdag de Toeristische Overstap Plaats (TOP) in Oude Bildtzijl officieel geopend.

Maandenlang is er in weer en wind gewerkt om de plannen die zijn voortgekomen uit TOP te realiseren. Zo is de Van Albadaweg gerenoveerd, zijn er steigers en oplaadpunten geplaatst en is een gedeelte van de oude dorpskern in ere hersteld.

De bewoners van Oude Bildtzijl waren vrijdagmiddag massaal uitgelopen om samen met de gemeente Het Bildt, Dorpsbelang en de werkgroep TOP de feestelijke opening bij te wonen.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 20 maaie 2013

Bauke Triemstra, Renze Pieter Hiemstra en Taeke Triemstra yn Tsjummearum yn 'e krânsen. Foto Henk Bootsma

Portret fan bûnspartij-favoryt Sint Jabik

Grutte favoryt op it Nederlânsk kampioenskip foar senioaren, koartsein de Bûnsparty, is de regearend kampioen Sint Jabik.

Dat komt benammen troch de beide bruorren Triemstra. Sy meitsje op dit stuit de tsjinst út yn de keatswrâld. De âldste, Taeke Triemstra, hat al fjouwer kear de PC wűn.

De jongste broer, Bauke, is dit seizoen goed úteinset. Sa wűn hy mei syn eigen partoer dit seizoen al in haadklasseparty.

Bron: omrop Fryslân
link besjoch hjir de reportaazje >>

Sint Annaparochie, 20 mei 2013

Pinkstercross Sint Annaparochie

Vandaag naar de eerste van drie door NAC georganiseerde autocrosses in Sint Annaparochie van dit jaar geweest, en daarbij uiteraard ook weer de nodige foto’s gemaakt.

Autocross Andijk was vandaag door omstandigheden afgelast, wellicht dat Lowie Hoedt (hier op de foto) daarom in St Anne was? Hij doet een ‘Schumachertje’, op drie wielen naar het rennerskwartier rijden.

Bron: Alex Miedema
link Ga naar de fotoreportage >>

Ouwe-Syl, 17 maaie 2013

Foto: omrop Fryslân

Ouwe-Syl spilet yn op boatsjes

Der wie freed in feestje op de Ouwe-Syl om de steigers yn it sintrum fan it doarp offisjeel yn gebrűk te nimmen. Doarpsbelang wol it doarp better op de kaart sette en tocht oan de boatsjeminsken. Ouwe-Syl leit flakby de noardlike Alvestęderűte tusken Frjentsjer en Dokkum. En dęr kin it doarp fan profitearje. Der is sa'n seis ton ynvesteard yn 300 meter steigers en oare fasiliteiten, lykas wetter en stroom foar elektryske boaten.

It jild komt fan de gemeente, de provinsje en it Waadfűns. En no is it de beurt oan de űndernimmers om der foar te soargjen dat der wat te dwaan is foar de toeristen yn it doarp.

Bron: Omrop Fryslân
link Hjir de reportaazje >>

Sint Jacobiparochie, 17 mei 2013

Extra natuur in Noordwest-Fryslân

Onthulling naambord door Jesler Kiestra (districtshoofd Staatsbosbeheer Fryslân) en (Boukje Tol) wethouder gemeente het Bildt.

Noordwest-Fryslân heeft een ‘nieuw’ natuurgebied. Drie losse kleine natuurterreinen van Staatsbosbeheer zijn samengevoegd en uitgebreid tot één gebied van ruim 82 ha.

Vrijdagochtend 17 mei vond in St.-Jacobiparochie de opening plaats. Betrokken partijen waren getuige van de onthulling van de nieuwe naam: ‘Reservaat De Blikken’. Het natuurgebied is een aantrekkelijk leefgebied voor de weidevogels en voor de beschermde bittervoorn en lepelaar.

De uitbreiding van het natuurgebied kwam tot stand dankzij ‘Natuur Plus’ van het project Noordelijke Elfstedenvaarroute, hierbij gesteund door het Waddenfonds. Het doel van Natuur Plus is om de natuur in Noordwest-Fryslân te versterken waarbij de verbinding met de Waddenzee belangrijk is. Voor vissen (zoet-zoutmigratie) en voor vogels ligt er een duidelijke verbinding met het Wad. Het uitgebreide natuurgebied wordt nu gekenmerkt door graslanden, slenken, natuurvriendelijke oevers, plasdraszones en lepelaarsloten.

Bron: gemeentehuis gemeente het Bildt
link Lees het hele artikel >>

Sint Jabik, 17 maaie 2013

Blikken noch keal by presintaasje Foto: Eduard Rekker

Nij natuergebiet De Blikken

Noardwest-Fryslân hat in nij natuergebiet: De Blikken. Dat waard freed by Sint Jabik presintearre. It bestiet út trije stikken natuer, mei-inoar goed 80 hektare. It wetterpeil is dęr ferhege en dat moat mear leppelbekken en greidefűgels lűke. Seldsume fisk lykas de bitterfoarn komt ek yn it gebiet foar.

Foar de tastânkomming fan De Blikken hat Steatsboskbehear gearwurke mei de stjoergroep Noardlike Alvestęderűte. Bręgen binne ophege foar de tagonklikens. De Alvestęderűte wurdt op 29 juny iepene.

Bron: Omrop Fryslân
link Boukje Tol leit út węrom't De Blikken as namme keazen is >>

Sint Annaparochie, 15 mei 2013

Gerrie Kampen wint Bildtstarschillen 2013 in Sint Annaparochie

Piet Hoekstra aan het piepers jassen. Foto Geart Vaessen

Gerrie Kampen is dinsdag in Sint Annaparochie tijdens de traditionele Lammetsymet winnaar geworden van het Open Kampioenschap Bildtstarschillen 2013.

Tijdens de jaarlijkse wedstrijd is het de bedoeling om in de gelimiteerde tijd van 268 seconden zoveel mogelijk aardappelen van het ras Bildtstar te schillen. Voor de winnaars waren er ook dit jaar weer aanlokkelijke geldprijzen weggelegd. Daar wilde menigeen wel even een aantal kilootjes piepers voor jassen. Bovendien mocht de ‘geschilde oogst’ mee naar huis worden genomen.

Afgelopen jaar werd het record (uit 2009) gebroken door Klaske Kampen met 3140 gram geschilde aardappels. Dat record werd dit jaar niet over overtroffen. Winnares Gerrie Kampen schilde 2840 gram. Tweede werd Janny Hommema met 2810 gram en recordhoudster Klaske Kampen moest dit jaar genoegen nemen met de derde plaats.

Bron: Franeker Courant
link meer foto's en een videofilm >>

Sint Jacobiparochie, 15 mei 2013

Meijer Plaatbewerking: ontslag 19 medewerkers

Meijer Plaatbewerking in Sint Jacobiparochie wil via de kantonrechter 19 van zijn 98 medewerkers ontslaan. Het bedrijf lijdt al enkele jaren verlies.

De ingreep is FNV Bondgenoten te gortig. De vakbond eist dat het aantal ontslagen beperkt blijft tot dertien; omdat het inmiddels weer wat beter gaat, meent regiobestuurder Anne van Dijk. Bonden en directie zijn het wel eens over een sociaal plan.

Meijer Plaatbewerking gaat gebukt onder de crisis, aldus woordvoerdler Bert Kingma. Het bedrijf wil zijn medewerkers breder inzetbaar maken, zodat er minder uitzendkrachten ingehuurd hoeven te worden.

Het metaalbedrijf verwacht dit jaar een omzet te draaien van zo'n € 10 miljoen. Als de ontslagvergunningen worden verleend, zal er weer een kleine winst overblijven, aldus Kingma.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Anne, 15 maaie 2013

'Jou mear oandacht oan Biltsk'

De gemeente It Bilt soe mear oandacht hawwe moatte foar de Biltske taal en kultuer en ek besykje moatte om dy taal sels mear te brûken. Dat fersyk krige wethâlder Boukje Tol fan It Bilt tiisdei by in wurkbesite fan it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) oan de gemeente It Bilt.

Biltske organisaasjes meitsje har soargen oer de takomst fanwege it plan om de gemeente It Bilt opgean te litten yn in grutte gemeente Noardwest-Fryslân. Boppedat is de gemeente oan it besunigjen op taal en kultuer.

Stichting Ons Bildt bepleitet krekt mear mooglikheden en mear middels foar it Biltsk. De posysje fan en de stipe foar it Biltsk soe goed regele wurde moatte foar in mooglike gemeentlike weryndieling, sadat ek in nije gemeente Noardwest-Fryslân der net omhinne kin. Der wurdt rűsd dat op it Bilt sa'n 6.000 minsken Biltsk prate. Wethâlder Tol joech ta dat de gemeente It Bilt de taal wol mear brűke kin as op dit stuit bart. Ek stiet se 'sympatyk' tsjinoar it fersyk foar in dieltiid-beropskręft foar de Biltske organisaasjes.

Bron: Omrop Fryslân
link Fraachpetearen mei Froukje de Jong, wethâlder Baukje Tol, Tryntsje van der Veer en Hein-Jaap Hilarides >>

Sint Anne, 13 maaie 2013

De Krobbekeet sertifisearre as 'Pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling'

De Krobbekeet

Op tiisdei 21 maaie om 14.00 oere oerlanget wethâlder Nel Haarsma it sertifikaat “Pjutteboartersplak foar meartalige űntwikkeling” oan liedster Dirkje Bouma fan De Krobbekeet yn Sint Anne. Op de groep fan Dirkje wurdt sűnt febrewaris 2010 wurke mei in belied dat rjochte is op de meartalige űntwikkeling. It bysűndere is dat der wurke wurdt mei trije talen: Frysk, Nederlânsk en Biltsk. It trajekt is no ôfrűn en De Krobbekeet is sertifisearre. It wurdt in feestlike middei mei Biltske sjonger Jan de Vries en de Tomkefoarstelling `Help...in oaljefant` fan Riemkje Pitstra en Jetske Miedema.

Yn Sint Anne wurkje de liedster en frijwillichsters neffens it meartalich model: de liedster praat Frysk mei de bern en de frijwillichsters prate harren memmetaal. Dat kin it Biltsk, Frysk of Nederlânsk węze. It Nederlânsk wurdt oanbean yn ôfbeakene taalaktiviteiten bygelyks troch it foarlęzen fan boekjes, opsisferskes of rollespultsjes. It Biltsk kriget in plak troch it sjongen fan Biltske ferskes en Biltske ferhaaltsjes. De skriftlike kommunikaasje nei âlden is ek trijetalich.

Bron: bildtweb.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 13 maaie 2013

Ons Bildt wol betelle krêft

Omrop Fryslân

De frijwilligers fan Stichting Ons Bildt hawwe it sa drok, dat se al it wurk net mear oan kinne. Dêrom moat der foar in pear oeren yn de wike in betelle krêft komme. Dat fynt waarnimmend foarsitter Froukje de Jong. Sy makket har soargen oer it fuortbestean fan de Biltse taal en kultuer, no't der fiergeande weryndielingsplannen binne op It Bilt. De Jong hat krityk op it taalbelied fan de gemeente. Op de site fan It Bilt is bygelyks kwalik Bilts te finen. Wethalder Boukje Tol hat begryp foar de soargen fan de stichting.

De wethâldster jout lykwols oan dat der bot besunige wurde moat. Sy hopet in kreative oplossing te finen om wat oan de wurkdruk by de stifting te dwaan. Stichting Ons Bildt moat him no ręde mei 2000 euro subsydzje it jier. De stichting wol sels graach ta op in profesjoneel oansprekpunt foar alle Biltse organisaasjes. Sa'n punt soe der węze moatte foardat de gemeente It Bilt der net mear is. Tiisdei bringt minderhede-organisaasje EBLT in wurkbesite oan It Bilt om te praten oer it taalbelied yn dy gemeente.

Bron: Omrop Fryslân
link Gean nei de webside fan omrop Fryslân mei fraachpetearen mei Wethâlder Boukje Tol fan It Bilt en Froukje de Jong fan Stichting Ons Bildt >>

Sint Annaparochie, 13 mei 2013

Trio Gert-Anne van der Bos stelt in Sint Annaparochie orde op zaken

Daniël Iseger (links), Taeke Triemstra en Gert-Anne van der Bos vieren de zege in Sint Anne. Foto Henk Bootsma

Opslager Gert-Anne van der Bos is zondag op de vrije formatiepartij in Sint Annaparochie uitgeroepen tot koning. Met zijn maten Taeke Triemstra en Daniël Iseger veegde hij in de finale partuur Tolsma met 5-0 6-6 van het veld.

Mocht er nog iemand aan getwijfeld hebben, dan zijn de meningen na de wedstrijd van kaatsvereniging Sint Anne Drie Spul is Ut nu wel bijgesteld. Had trio Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger nog met opstartproblemen te kampen op de tweede vrije formatiewedstrijd van de heren hoofdklasse, daar was zondag in Sint Annaparochie in ieder geval niets meer van te merken. Op een koud en guur kaatsveld op de Waaie werd de pikorde met harde hand hersteld.

In de drie gespeelde partijen kan de gelouterde formatie nooit maar dan ook nooit in de problemen. In de finale werd de formatie van Hendrik Tolsma, René Anema en Thomas van Zuiden met huid en haar opgepeuzeld. Aan de hand van een weer sterk opslaande Gert-Anne van der Bos werd trio Hendrik Tolsma in de houdgreep genomen. Omdat ook Taeke Triemstra en Daniël Iseger voorbest opsloegen was er in feite nooit sprake van enige spanning.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Minnertsga, 11 mei 2013

Gemeente pakt regenwateroverlast Tilledyk aan

Wateroverlast augustus 2002 in de Tilledyk

De gemeente laat op diverse plekken in St.-Anna en St.-Jacob nieuwe regenwaterriolering aanleggen om wateroverlast te voorkomen. De Kempenaerstraat in St.-Anna en de omgeving rond de Neeltje Jansstraat in St.-Jacob staan bij hevige buien regelmatig onder water. In Minnertsga wordt de Tilledyk opnieuw aangepakt. Daar is de wateroverlast na een hoosbui het grootst. Enkele jaren terug werd al een greppel gegraven. Nu zal men de ’kruin’ van het wegdek met 5 centimeter verlagen, zodat het water eerder van de woningen af stroomt

"It wetter komt dęr no oan de doar ta. It sil de huzen net mear ynrinne, mar mei de learzen oan troch it wetter op it hiem en yn de tún wâdzje is ek neat. De minsken hawwe der al twa kear wetter yn ’e hűs hân." Volgens Haarsma zijn straten die blank staan na een hoosbui geen ’wateroverlast’, en is het ook niet altijd te vermijden. "Ekstreme omstannichheden kinne jo net foar, mar dat begripe de minsken ek wol. Mei dizze maatregels hoopje wij de echte oerlęst werom te bringen." De werkzaamheden zullen rond de zomer worden uitgevoerd.

Bron: Minnertsga Dorpsberichten

Finkum, 11 mei 2013

Snelheidsovertreder moet rijbewijs inleveren

De politie heeft vrijdagnacht op de Bredyk in Finkum een 22-jarige man uit de gemeente Het Bildt bekeurd.

De man werd met zijn auto op de Bredyk geklokt op een snelheid van 146 km/uur, terwijl op deze weg een snelheidslimiet geldt van 80 km/uur.

Hij moest direct zijn rijbewijs inleveren. De politie maakt proces-verbaal op.

Bron: www.politie.nl

Sint Jacobiparochie, 11 mei 2013

Bij Dirk en Griet de Groot staat het hof in volle bloei

Appelhof van Dirk en Griet de Groot

Nu het een paar dagen mooi weer is, gaat alles heel snel. De perebomen zijn al uitgebloeid maar de appelbomen staan nu in volle bloei. een prachtig gezicht, maar voor Dirk een Griet een drukke tijd. Vooral bij dit buiige weer, wat we nu hebben, moeten ze vaak sproeien.

Ook hebben ze, nu de ander fruittelers zijn gestopt, meer last van spechten en herten. Vroeger schuilden die ook in het hof van Van Alfen en Van der Gun, en was het leed een beetje verdeeld.

Bertus hoopt dat ze, ondanks alles, dit jaar een goede oogst mogen hebben, ze zijn nog de enige appelkwekers op het Bildt.

Bron: sint-jacobiparochie.nl

Mooie Paal, 10 mei 2013

Alles wordt anders in Mooie Paal

Mooie Paal

Op zondag 26 mei van 14.00 tot 16.00 uur organiseert tijdschrift Noorderbreedte in samenwerking met Arriva onder de titel ´Uit en thuis?’ een middag over bereikbaarheid op het platteland.

In de oude busremise in Mooie Paal (Minnertsga) gaan Lutz Jacobi (Tweede Kamerlid PvdA), Eelke Nutma (Doarpswurk) en Peter Dijk (Arriva) met elkaar in gesprek. Waar houdt de verantwoordelijkheid van de overheid op, en begint die van de samenleving? Welke slimme oplossingen zijn al ‘van onderop’ op het platteland bedacht? Gespreksleider is Hans Harbers van Debatcentrum Dwarsdiep. Het publiek krijgt ruimschoots de gelegenheid mee te praten.

De middag start met een ‘bliksemexcursie' onder leiding van streekhistoricus Aldert Cuperus. Hij vertelt onder meer waarom Mooie Paal Mooie Paal heet. Later op de middag levert verslaggeefster Karen Bies van Omrop Fryslân via Skype een bijdrage vanuit een andere plek in het Noorden. Wethouder Jacob Bruintjes van de gemeente Borger-Odoorn verzorgt een gastcolumn en Willie Darktrousers uit Donkerbroek een muzikale bijdrage.

Bron: Persbericht NOORDERBREEDTE
link Klik hier voor de poster (pdf) >>

Sint Annaparochie, 10 mei 2013

Bauke Triemstra, Renze Pieter Hiemstra en Taeke Triemstra van kv Het Noorden in de kransen. Foto Henk Bootsma

Kaatsers Sint Jacobiparochie na zege in Tzummarum favoriet voor Bondspartij

De kaatsliefhebbers kregen donderdag in Tzummarum de bevestiging wat zij reeds in Weidum hadden waargenomen. Kaatsvereniging Het Noorden uit Sint Jacobiparochie is de grote favoriet voor de komende bondswedstrijd, die pinkstermaandag (20 mei) in Franeker wordt gehouden.

Bauke Triemstra, Renze Pieter Hiemstra en Taeke Triemstra zijn verreweg het beste partuur op de afdelingswedstrijden. KV Het Noorden beschikt over drie volwaardige hoofdklassers en dat is vandaag de dag een groot goed bij dit soort van wedstrijden. Met slechts drie eersten tegen bereikte het zwaar favoriete partuur de finale waarin Sint Annaparochie de tegenstander was.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 9 mei 2013

Open Bildts Kampioenschap Bildtstarschillen 2013

foto: © R. Varkevisser

Het Open Kampioenschap Bildtstarschillen wordt dinsdag in Sint Annaparochie gehouden tijdens de traditionele Lammetsymet.

Van 11.30 tot 15.00 uur kan iedereen zich opgeven voor de winkel van Boterhoek Bloemen om in 268 seconden zo veel mogelijk Bildtstar aardappels te schillen. Om kwart over drie zullen de deelnemers met de vijf hoogste scores tegen elkaar aantreden om te strijden voor de titel Open Bildts Kampioen Bildtstarschillen. Er zullen drie geldprijzen (75, 50, en 25 euro) uitgereikt worden.

De kampioenschappen worden ook dit jaar georganiseerd door de Stichting Bildtse Aardappelweken in samenwerking met de commissie Lammetsymet, die de geldprijzen beschikbaar stelt. Akkerbouwbedrijf Jensma zorgt ervoor dat er voldoende Bildtstars zijn.

Bron: Franeker Courant (foto: © R. Varkevisser)

Sint Annaparochie, 8 mei 2013

Froukje de Jong

Stichting wil meer aandacht voor Bildts aigene

Froukje de Jong: ’Gemeente mot sien late dat hur hart 100% bij ‘t Bildts lait’. Gemeente het Bildt moet zich veel meer inzetten voor de Bildtse taal en cultuur. Nu er een herindeling aan zit te komen, is dit hét moment voor de gemeente om zich maximaal in te spannen voor het eigen cultureelerfgoed. Dat vindt Stichting Ons Bildt, die tevens meer geld wil voor de oprichting van één overkoepelende organisatie, waar de Stichting zelf en het Bildts Dokumintasysintrum in moetenworden ondergebracht.

Dat zei Stichting Ons Bildt-voorzitter Froukje de Jong onlangs op de jaarvergadering van de stichting. “Wij sitte in ’n stormachtige perioade. ’t Is roerig met de ekonomy en ok de gemeentlike herindeling,” aldus De Jong. “De Stichting Ons Bildt bemoeit hur niet met poalityk, maar het wel ’t recht om adfys te geven an de gemeente. Wer’t wy ôns wel met bemoeie is ’t fortbestaan fan de Bildtse taal, geskidenis en kultuur na ’n mooglike herindeling. Wy make ôns der sorgen over.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 6 mei 2013

Bauke Triemstra ‘slaat foar master op’ in Franeker

Bauke Triemstra met z'n maten

De kenners wisten het al een tijdje, maar zondag op een zonnig Recreatiecentrum Bloemketerp kwam daar de bevestiging van. Bauke Triemstra behaalde met zijn maten Alle-Jan Anema en Hendrik Kootstra een fraaie zege op de eerste vrije formatiewedstrijd van het nieuwe seizoen.

Dat mag verrassend worden genoemd maar de zege kwam dit jeugdige trio helemaal toe. Dat de ‘grote kanonnen’ het zondag lieten afweten is daarbij mooi meegenomen vanzelf. De ene zijn dood is de andere zijn brood. gezien dat de afgelopen tijd grote stappen heeft gemaakt.

In een onderhoudende en spannende finale werd het op voorhand licht favoriete partuur van Rutmer van der Meer, Renze Pieter Hiemstra en Hijlke Bruinsma op 5-4 en 6-0 naar het tweede plan verwezen. Opslager Bauke Triemstra werd uitgeroepen tot koning van de dag

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Minnertsga, 1 mei 2013

De Prins nr. 42 van 22 april 1904

‘Willem van Oranje’ plant koningsboom Minnertsga

De koningsboom is op koninginnedag geplant door ‘ Willem van Oranje’. Hij kreeg daarbij hulp van prinsen en prinsessen. Vlak voordat Willem-Alexander koning werd, ging de boom de grond in. De Willemsboom heeft een plek naast de Beatrixboom, tegenover de bakker en kapper.

Tegelijkertijd zal het plantsoen (eindelijk) een flinke opknapbeurt krijgen. Er komen oranje rozen die op dit moment nog worden opgekweekt. De boom is aangeboden door gemeente het Bildt. Willem Joostema speelt bij Christelijke Muziekvereniging Oranje en was zodoende de beste kandidaat voor deze speciale taak.

Bron: minnertsga.org

Sint Annaparochie, 1 mei 2013

Woningcorporatie viert 110-jarig bestaan

Een van de bouwprojecten van Wonen Noordwest Friesland: het opknappen van monumentale woningen aan de Wassenbergstraat in Sint Annaparochie.

Woningcorporatie Noordwest Friesland (WNWF) bestaat vandaag 110 jaar. De woningbouwvereniging overleefde menige politieke storm.

Ze kregen het onlangs nog hard te verduren, de woningcorporaties van ons land. Het debacle bij Vestia dat door verkeerd uitgepakte beleggingen in financieel noodweer raakte, noopte het rijk tot strenger toezicht op de geldstromen van alle corporaties. Hoewel WNWF verschoond bleef van schandalen en grepen in de kas, zorgen dit soort incidenten zeker voor imagoschade, zegt bestuurder Rein Hagenaars. "Je hebt toch iedere keer wat uit te leggen."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Oudebildtzijl, 30 april 2013

Koningslinde siert heemtuin Ouwe-Syl

Heel Nederland stond de laatste week van april in het teken van de abdicatie van Koningin Beatrix en inhuldigingsfestiviteiten van Koning Willem Alexander. Ter gelegenheid van deze historische inhuldiging, is op alle Bildtse dorpen een ‘Tilia x europaea, ofwel een Koningslinde geplant.

Op 30 april tegen tien uur ’s morgens is het in tegenstelling eerder op de ochtend in St. Annaparochie, een drukte van belang rond de Julianakerk op Ouwe-Syl. De voormalige Doopsgezinde kerk heeft een historische band met het Koningshuis. In 1909 schonk Koningin Wilhelmina Hfl. 100,- aan het dorp voor de aanschaf van een nieuwe dorpsklok. De oude dorpsklok op de school was stuk geluid na de geboorte van prinses Juliana (30-04-1909). De nieuwe klok werd in de 1906 opgebouwde toren opgehangen. De klok kreeg de naam van de prinses, niet veel later werd het gebouw omgedoopt tot Julianakerk.

Bron: ouwe-syl.nl
link Lees het hele artikel >>

Minnertsga, 30 april 2013

De Prins nr. 42 van 22 april 1904

Onzichtbare burgemeester Den Haag begraven in Minnertsga

Een burgemeester is iemand die het boegbeeld moet zijn van de gemeente. In Minnertsga hebben vroeger burgemeesters gewoond die daar een voorbeeld van waren. Burgemeester L.W. de Vries (1849-1928) en burgemeester Bauke Anema (1870-1950) waren van die boegbeelden in het dorp, maar ook in de gemeente Barradeel waar Minnertsga vroeger toe behoorde. Maar in Den Haag was in het begin van de vorige eeuw een burgemeester die zijn kamer en het stadhuis zelden uitkwam.

Mr. Joan Sippo baron Van Harinxsma thoe Slooten was van 1892 – 1898 eerst burgemeester van Leeuwarden en werd daarna burgemeester van Den Haag. Hij voelde zich ver verheven boven het gewone volk om er mee om te gaan. Hij kwam dan ook weinig uit zijn uit zijn burgemeesterskamer vandaan. Slechts weinig Hagenaars hebben het genoegen gehad hem te mogen ontmoeten tijdens zijn ambtsperiode, waarbij deze burgervader dan nog niet naliet duidelijk van zijn hoge afkomst te doen blijken.

Bron: minnertsgavroeger.nl
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 30 april 2013

Verliefd dankzij blaffende hond Max

Henk en Bianca op de boeg van hun boot, waar hij haar ook ten huwelijk vroeg. FOTO VLIELANDFOTO (gescand)

Burengerucht wil nog wel eens voor gespannen situaties zorgen. Boze gezichten, ruzies. Maar het geblaf van hond Max had een heel ander effect. Baasje Henk van Dijk - eigenaar van H.D. van Dijk Reinigingsmachienes te Sint Annaparochie - en zijn toenmalige buurvrouw Bianca Geertsma zijn vorige week getrouwd.

De eerste woorden die het stel vier jaar geleden wisselde, staan op de trouwkaart. Henk plukt hem met een brede glimlach van de eettafel. Een foto van Bianca voorop: "Buurman, waarom blaft jouw hond toch altijd zo naar mij?" En binnenin een foto van Henk, die snedig antwoord geeft. "Als ik een hond was, zou ik ook naar je blaffen. Ik zou zelfs op m'n poten fluiten!"

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 30 april 2013

Bilkert gepakt voor mishandeling baby

Een 51-jarige man uit Sint Annaparochie is maandagavond opgepakt voor poging tot mishandeling van zijn vier maanden oude baby.

De Bilkert had de hele dag al ruzie met zijn vriendin. 's Avonds escaleerde het geschil zo, dat de man de baby uit de handen van zijn vriendin trok.

Hij pakte het kindje zo stevig beet, dat het vermoedelijk niet genoeg lucht kon krijgen.

Andere kinderen uit het gezin alarmeerden de politie. De baby had geen zichtbaar letsel.

Bron: Leeuwarder Courant

Amsterdam, 29 april 2013

Nieuwe koning op nieuw scherm

Kees Oosterhof uit Leeuwarden werkt mee aan het opbouwen van een mega-videoscherm op het Java-eiland in Amsterdam FOTO ANNEMIEK VAN DER PLOEG (gescand)

Grote videoschermen laten morgen elke beweging van Willem-Alexander en Máxima in Amsterdam zien. De schermen zijn neergezet door Faber Audiovisuals uit Sint Annaparochie.

Leuk voor jullie hoor, een nieuwe koning', zegt Ashley Gibb met weinig enthousiasme. De Engelsman is een van de tien technici van Faber die op de kop van het Java-eiland een scherm van 120 vierkante meter in elkaar zet. Achter de strakke voorkant gaat een wirwar aan draden schuil die de 264 afzonderlijke panelen met elkaar verbindt.

Het scherm is fonkelnieuw en komt rechtstreeks van de leverancier. Steven Embregts van Faber Audiovisuals verwacht dan ook geen problemen. "Maar goed, het is natuurlijk allemaal elektronica, dus het kán uitvallen."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 29 april 2013

Wiebe Postma

Angst voor regels voor Bildtdijken

Bewoners van de Oude- en Nieuwebildtdijk wezen dat hun gebied "op slot" gaat, nu de provincie het met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed eens is, de straten een beschermde status te geven. Strengere regels voor bouw en verbouw zouden nieuwe bewoners afschrikken.

VVD'er Wiebe Postma is bang voor een oerwoud van regels: bewoners zouden bijvoorbeeld slechts groene en witte verf mogen gebruiken.

Wethouder Nel Haarsma kon zijn vrees tijdens de raadsvergadering vorige week niet wegnemen.

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 29 april 2013

Ouwe Sylster jeugdorkest

Sinds kort beschikt muziekvereniging Excelsior Ouwe Syl over een heus jeugdorkest. Met het aanstellen van de nieuwe dirigent Johan Postma waren er mogelijkheden om een jeugdorkest op te richten. Het orkest bestaat uit 9 jeugdleden die nu ongeveer één jaar muziekles hebben van meester Piet Visser van Muzarthe. Het orkest wordt versterkt door de 7 jeugdleden, die inmiddels bij het korps spelen. Dit 16 personen tellende orkest staat onder enthousiaste leiding van Johan Postma.

Op 12 april was de eerste repetitie. Onder leiding van Johan en met hulp van enkele jeugscommissieleden werd er direct leuk gemuciseerd en stonden er al echte muziekstukken op de standaard. Als dit het begin is, dan belooft het nog wat te worden. Van dit jeugdorkest gaat u dus zeker nog geweldige dingen horen.

Bron: ouwe-syl.nl
link Lees het hele artikel en bekijk meer foto's >>

Weidum, 29 april 2013

foto: knkb.nl

Sint Jabik sterk in Weidum

In Weidum wonnen de kaatsers van Sint Jacobiparochie voor het eerst sinds 1968 de seizoensopening.

Op de Bangmapartij nam Taeke Triemstra het Weidumer afdelingspartuur bij de hand. Met broer Bauke en vaste maat Renze Hiemstra moest zevenvoudig winnaar Minnertsga erin de finale aan geloven.

"Fitter as no ha 'k der noch noait opstien", aldus Triemstra.

Bron: Leeuwarder Courant (foto: knkb.nl)
link Dossier Taeke Triemstra >>

Sint Annaparochie, 27 april 2013

Aftrap Van Harenskerk-muziekoptredens op 11 mei

De Van Harenskerk

Sinds jaren is de uit 1683 daterende Van Harenskerk te St.-Annaparochie een rijksmonument en met de overdracht eind 2012 naar Stichting Alde Fryske Tsjerken, heeft de kerk tevens een multifunctioneel karakter gekregen. Zo leent de kerk zich uitstekend voor akoestische- en semi-akoestische concerten.

In 2013 zullen er op zaterdag- en zondagmiddagen regelmatig (koffie)-concerten worden georganiseerd. Inmiddels is hiervoor een groot scala aan muzikanten geselecteerd om een zeer afwisselend programma neer te zetten voor een breed publiek. De muzikale genres lopen uiteen van folk, blues, boogie, country tot popmuziek.

De aftrap is op zaterdag 11 mei. De Hein Jaap Hilarides Bent met Bildtstalige Boogie en KidsForce; een band van jonge ambitieuze kinderen uit Stiens e.o. die populaire songs speelt, zullen vanaf 16.00 uur acte de presence geven. De entree is € 5,= en voor kinderen t/m 12 jaar € 2,50. Tevens is dit de start van het "Open deuren seizoen".

Bron: persbericht Nederlands Muziekforum

Sint Annaparochie, 27 april 2013

Burgemeester Gerrit Krol

Hoger beroep Krol tegen hondenman

Burgemeester Gerrit Krol (CDA) van Het Bildt gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter in de zaak-Atema.

De rechter bepaalde begin april dat Krol ernstige inbreuk op Atema's privacy maakte toen hij in maart vorig jaar diens huis liet binnenvallen. Dat deed Krol om te controleren of de overlast van Atema's acht honden en twee paarden, waar diens buren over hadden geklaagd, daadwerkeliik hinderlijk was.

Volgens de rechter bestond er voor het binnentreden geen redelijke grond. Krol zegt het onduidelijk te vinden wanneer een dergelijke inval nu wel of niet mag worden ingezet.

Bron: Leeuwarder Courant

Harlingen, 27 april 2013

Twee gewonden na aanrijding

De Van Harenskerk

De politie heeft vrijdagmiddag op de Zuidwalweg een aanrijding onderzocht, waarbij een 37-jarige automobiliste uit Franeker en haar 8-jarig dochtertje gewond raakten.

Een 29-jarige automobilist uit Sint Annaparochie verleende de bestuurster uit Franeker geen voorrang en een aanrijding was het gevolg. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. De 37-jarige vrouw en haar 8-jarig dochtertje werden met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

Vanwege onderzoek door Bureau Verkeersongevalsanalyse en opruim- en schoonmaakwerkzaamheden is de weg nog uren afgesloten geweest.

Bron: Politie Nieuws

Sint Annaparochie, 26 april 2013

Lintjeregen in het Bildt, met de klok mee vanaf burgemeester Gerrit Krol (linksachter) Antje Schat-Dijkstra, Grada Grijpma-Leeuwen, (voor) Aldert Cuperus, Froukje de Jong-Krap, Eelkje Gietje Hilarides-Noordenbos. Foto Johan de Schiffart

Koninklijke onderscheidingen voor vijf Bilkerts

Burgemeester Gerrit Krol van het Bildt mocht vrijdag aan vijf inwoners van zijn gemeente een koninklijke onderscheiding uitreiken.

In het gemeentehuis te Sint Annaparochie werden ze allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De gedecoreerden zijn: Antje Schat-Dijkstra (81), Aldert Cuperus (71), Froukje de Jong-Krap (51), alle drie woonachtig in Sint Annaparochie, alsmede Grada Grijpma-Leeuwen (62) en Eelkje Gietje Hilarides-Noordenbos (69), beide afkomstig uit Sint Jacobiparochie.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Baarn, 26 april 2013

Man wordt agressief omdat hij hond niet mag aaien

Een vrouw uit Baarn is donderdag in de trein bedreigd door een man. De treinreiziger uit Sint Annaparochie werd boos toen hij haar hond niet mocht aaien. Hij sprak de 53-jarige Baarnse aan in de trein van Amsterdam naar Amersfoort. Hij wilde haar hond aaien. Maar omdat die gromde, zei ze dat hij dit beter niet kon doen.

De weigering was voor de man aanleiding om agressief te worden en om haar te bedreigen. Toen hij ter hoogte van station Naarden-Bussum nog steeds niet was opgehouden, besloot de vrouw er een conducteur bij te roepen. Op het moment dat ze de treincoupé weer in kwam, was de agressieve man in een worsteling verwikkeld met haar man. Opgeroepen agenten haalden ze uit elkaar, waarna de 30-jarige agressieveling de agenten begon te bedreigen. Hij is aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Bron: RTV Utrecht

Sint Annaparochie, 24 april 2013

Het Bildt viert de troonswisseling met koningslindes, koningsspelen en drinkmokken

Het toekomstige koningspaar

In verband met de troonswisseling worden op 30 april ook in de gemeente het Bildt allerlei activiteiten georganiseerd. In zes Bildtse dorpen wordt op deze dinsdag een koningslinde geplant. De gemeente het Bildt heeft gekozen voor de ‘echte’ Koningslinde Tilia x europaea. Deze boom is inheems in Nederland. De bomen worden voorzien van een bordje van Cortenstaal met de tekst: ‘Koningslinde ter ere van de inhuldiging 30 april 2013 Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander’.

Burgemeester Gerrit Krol zal om 9.00 uur de eerste koningslinde planten in St.-Annaparochie. Om 10.00 uur zal hij vervolgens een boom planten in Oudebildtzijl. Er bestaat al lang een band tussen Oudebildtzijl en het Koningshuis. Ooit schonk koningin Wilhelmina honderd gulden aan het dorp voor de aanschaf van een dorpsklok. Deze warme betrekking met de Oranje’s wordt tijdens het plantmoment benadrukt.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 23 april 2013

Bildtse megaschermen bij inhuldiging koning

Faber Audiovisuals bouwt door heel Nederland 36 grote beeldschermen voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

In dertien grote steden, waaronder Leeuwarden, installeert het bedrijf uit Sint Anne in totaal 1200 vierkante meter schermbeeld. Hierop is de troonswisseling live te volgen. In Amsterdam plaatst Faber achttien schermen, waarvan de grootste op het Java-eiland bij het zogeheten Koningsconcert.

De opbouw in Amsterdam start in het weekeinde, het scherm op het Zaailand in Leeuwarden verrijst op maandag.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 21 april 2013

Nieuw uniform Oranje Minnertsga maakt indruk

Nieuw uniform Oranje Minnertsga maakt indruk

Ontwerper Hans Noordstrand noemt de nieuwe uniformen van de drumfanfare en majorettes van christelijke muziekvereniging Oranje ‘frivool’ en ‘niet- militaristisch’. Het publiek, dat in grote getale aanwezig was bij de presentatie van de nieuwe outfit zaterdag 20 april in De Bildtse Slag in Sint Annaparochie, houdt het op ‘heel mooi’, ‘schitterend’ en ‘indrukwekkend’. En de leden van Oranje zelf zijn apetrots. Conclusie: de nieuwe ‘look’ is een schot in de roos.

Zo’n 200 belangstellenden kwamen af op de uniformpresentatie die Oranje organiseerde in Sint Annaparochie. Oranje koos er bewust voor om de nieuwe kledij te onthullen in het hart van de gemeente Het Bildt, waar Minnertsga deel van uit maakt. De muziekvereniging wil zo de hele gemeente laten zien waar het mee bezig is en dat het klaar is voor de toekomst. De leden trokken tijdens de twee uur durende happening met veel muziek, dans en show - verzorgd door alle groepen van Oranje - alles uit de kast om te werken naar een mooie climax: de presentatie van de nieuwe uniformen.

Bron: korpsmuziek.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 20 april 2013

Cbs de Korenaar in Oude Bildtzijl wint Leesvirus 2013

Sander Balk treedt op tijdens het Leesvirusfeest in Sint Annaparochie

In het kader van het project Leesvirus, dat door Bibliotheken NoordWest Fryslân is georgansieerd, hebben leerlingen uit groep 6 of combinatiegroep van de basisscholen in Noordwest Friesland de afgelopen maanden tien mooie leesboeken gelezen, hun mening gegeven en op elkaar gereageerd.

Tijdens het leesvirusfeest met goochelaar en buikspreker Sander Balk werd donderdag in mfc Ons Huis in Sint Annaparochie de uitslag bekend gemaakt van de winnende school en het meest besmette boek. Op de eerste plaats is cbs de Korenaar in Oude Bildtzijl geëindigd. De tweede plaats was voor de Prinses Margrietschool in Terschelling-West en de derde plaats ging naar cbs de Noordster in Nij Altoenae.

De winnende scholen kregen een boekenbon. De overige deelnemende scholen waren Prins Johan Frisoschool en de Sint Michaelschool in Harlingen, cbs de Koppel in Sint Jacobiparochie en de rkbs Sint Radbodusschool in Dronryp.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 19 april 2013

Huisjes bij Nieuwebildtdijk. FOTO DVHN / KEES VAN DE VEEN

Gevreesde bescherming Bildtdijken op handen

De Bildtdijken lijken nu toch echt beschermd dorpsgezicht te worden. Bewoners vrezen dat de dijken hiermee "op slot" gaan.

Al jaren wordt er gediscussieerd over het aanwijzen van de Oude- en Nieuwebildtdijk als beschermd gebied. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft hier plannen voor. In 2010 wees de Bildtse gemeenteraad dat plan nog unaniem af, maar nu heeft de provincie zich achter de Rijksdienst geschaard. En dan zal het er wel van komen, is de gedachte.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 19 april 2013

Robin denkt mee over verkeersveiligheid

Foto: Jan Bonefaas

Wethouder Nel Haarsma kreeg woensdag bezoek van de 9-jarige Robin Jensma uit St.-Annaparochie. Robin had wethouder Haarsma een brief gestuurd waarin hij vroeg of de gemeente een zebrapad kon aanleggen aan de Van Harenstraat in St.-Annaparochie. Om precies te zijn tussen het gemeentehuis en het filiaal van de Kruidvat drogisterij. Robin wilde dit graag omdat hij daar nogal eens moet wachten voordat hij over kan steken. Een zebrapad zou volgens Robin de oplossing hiervoor kunnen zijn.

De wethouder legde hem uit dat de aanleg van een zebrapad daar helaas niet mogelijk was. De gemeente heeft het liefst dat alle verkeersdeelnemers rekening met elkaar gaan houden. Het ‘Shared Space-principe’. Een zebrapad is namelijk helemaal niet veiliger voor een voetganger. Robin kreeg als dank voor het meedenken over het verkeer een mooi kleur- en stickerboek van de gemeente.

Bron: gemeente het Bildt (foto: Jan Bonefaas)

Oudebildtzijl, 18 april 2013

Beide scholen op 'e Syl één directeur

De sterke daling van het aantal leerlingen en de afnemende middelen van de overheid leiden ertoe dat de Vereniging voor CBO het Bildt/Leeuwarderadeel (G2) en Onderwijsgroep Fier de visie hebben ontwikkeld waar dat kan te willen samenwerken, omdat zij anders goed onderwijs in de kleinere dorpen niet meer kunnen garanderen. Na Froubuurt wordt nu in Oudebildtzijl intensief gewerkt aan een samenwerkingsschool.

Fransien Plas, directeur van de Korenaar, had al eens aangegeven eerder te willen stoppen met werken. Na de zomervakantie zullen beide scholen samen dezelfde directeur hebben in de persoon van Janneke Grijpma, nu directeur van de Oprel. Zij zal in ieder geval voor het komende schooljaar ook directeur van de Korenaar zijn.

Bron: www.ouwe-syl.nl
link Lees de hele nieuwsbrief nummer 2 >>

Sint Annaparochie, 17 april 2013

'Bildtdijken worden toch beschermd gebied'

De Oude- en Nieuwebildtdijk worden waarschijnlijk toch aangewezen als 'beschermd dorpsgezicht'. Provincie Fryslân heeft het verzoek van het Bildt om dit niet toe te passen naast zich neer gelegd, en staat achter het plan van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om de Bildtdijken als beschermd gebied aan te wijzen. De Bildtse gemeenteraad is verontwaardigd.

In januari 2010 was de Bildtse gemeenteraad unaniem tegen het aanwijzen van de Oude- en Nieuwebildtdijk als beschermd dorpsgezicht. Men was bang dat de status te grote gevolgen voor bewoners en bedrijven zou hebben en dat het gebied "op slot" zou komen te zitten. LTO-Noord kwam destijds eveneens in actie. De agrarische belangenvereniging liet weten dat het Bildt een 'Ot en Sien'-landbouwgebied zou worden.

Bron: De Bildtse Post
link Lees verder >>

Welkenraedt, 17 april 2013

Dood aangetroffen man was inwoner het Bildt

Gerben Post (4S), wiens stoÍfelijk overschot zaterdag in een tent in België werd aangetroffen, woonde in Sint Annaparochie.

Al negen maanden was taal noch teken van hem vernomen. In juli twitterde Post dat hij weer naar zijn werk zou gaan. Hij meldde zich echter niet bij Van der Meulen Meesterbakkers in Hallum, waar de man al 25 jaar deeg voor toastjes mengde. Zijn arbeidscontract werd vervolgens beëindigd.

Begin februari gaf zijn familie hem bij de politie op als vermist. Afgelopen zaterdag vonden jongeren in Welkenraedt - dat net boven Eupen ligt - het levenloze lichaam.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het artikel op de Belgische site >>

Wier, 16 april 2013

Culinaire inspiratie nodig voor groenten

Smeding Groenten en Fruit uit Sint Annaparochie heeft met andere partijen in de branche een culinair offensief ingezet om Nederlandse seizoensgroenten vaker op het bord van consumenten te krijgen. Gisteren organiseerde het bedrijf met groothandel Sligro, aspergeteler Wille Teeuwen van Teboza uit Helden (L.), Unilever en Koppert Cress een evenement voor koks en andere partijen om groenten met verschillende toepassingen op tafel te krijgen. Op kwekerij It Wiid in Wier werd het aspergeseizoen in het Noorden geopend met verschillende aspergegerechten. Een deel van de kas op de kwekerij was gisteren ingericht als restaurant.

Bij het evenement waren gisteren vele tientallen mensen aanwezig. "In eerste instantie gingen we uit van 50 tot 75 mensen. Een select gezelschap van patrons en chefs uit de noordelijke horeca, klanten en potentiële relaties. De uiteindelijke belangstelling voor het evenement kwam uit boven de 150 mensen."

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 15 april 2013

Oude brug uit 1913 krijgt grote beurt

Aan het einde van de Koudeweg, tegen de Oude Bildtdijk, ligt een bruggetje uit 1913. Dit was dringend aan een opknapbeurt toe. Dit bruggetje heeft al heel wat heel wat transporten aardappelen van en naar de Oude Bildtdijk mogelijk gemaakt, en natuurlijk niet te vergeten de vele Ouwedyksters die er dagelijks over reizen naar de diverse bestemmingen. Kwamen ze vroeger met een paard en wagen, nu komen de boeren met grote kippers met een lading van 12 ton of meer. Dat was in 1913 niet voorzien denkt Bertus.

Nu moeten we nog even via St.Jabik, maar straks als de oogst weer binnen gehaald moet worden, ligt het bruggetje er weer als nieuw bij.

Bron: www.sint-jacobiparochie.nl

Minnertsga, 15 april 2013

Gewonden bij aanrijding op Moaije Peal

foto E. Tjallings

Zondagmiddag moesten de hulpdiensten in actie komen voor een aanrijding tussen twee auto's op de Hermanawei.

Twee auto's waren door onbekende toedracht met elkaar in botsing gekomen op de kruising Moaije Peal met de Hermanawei/Zuiderweg. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en kwamen tot stilstand in de berm.

De brandweer heeft het personeel van twee ambulances geassisteerd bij het uit de voertuigen halen van de slachtoffers. Er zat niemand bekneld in de auto's. Beide slachtoffers zijn per ambulance naar het MCL gebracht.

Bron: 112 Fryslân.nl
link Meer foto's >>

Stiens, 13 april 2013

Maatjes zijn verrijkt je leven

“Janny verrijkt mijn leven!", dit zijn de woorden van Gwendolyn van der Veen uit Stiens over haar maatje Janny Bouma. Sinds november 2012 komt Janny wekelijks bij Gwendolyn over de vloer om samen gezellige ‘vrouwendingen’ te doen. Als transvrouw is het voor Gwendolyn moeilijk om sociale contacten op te doen en dit maakt haar wereld erg klein. Janny, moeder, boerin en daarnaast nog werkzaam in de thuiszorg, staat vol in het leven en laat Gwendolyn meedelen in al haar belevenissen.

Janny en Gwendolyn zijn met elkaar in contact gekomen via Vrijwilligerscentrale Middelsee. Gwendolyn was door haar sociale isolement op zoek naar een maatje, en Janny wilde zich graag naast al haar bezigheden op een sociale manier vrijwillig inzetten. De match was snel gemaakt en de klik was er direct vanaf de eerste ontmoeting. Ook Janny haalt veel voldoening uit hun wekelijkse contact. “De aandacht die je geeft, krijg je ook terug. Zo snijdt het mes aan twee kanten”, zegt ze.

Bron: Persbericht Vrijwilligerscentrale Middelsee
link Lees het hele bericht >>

Leeuwarden, 13 april 2013

Woord en beeld

Hendrik Elings en Hein Jaap Hilrides. FOTO ABE DE VRIES

De zee. Het is me nogal een onderwerp. Friese schrijvers en dichters, zo bleek uit een onderzoek, hebben er niet veel over geschreven. Ja, er met de rug naar toe, want het land vraagt minder verbeelding.

Hein Jaap Hilarides werd als uitzondering genoemd. Denkend aan Hein Jaap kom je op Hendrik Elings, zijn zwager en kunstschilder van ondermeer zeese vergezichten.

Laat ik ze bellen en hun een prangende vraag voorleggen. Is de een jaloers op het penseel van de ander en omgekeerd de ander ialoers op de pen van de een als het om zee en stemming gaat?

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 13 april 2013

Huis voor ouderen die anders vereenzamen

Noorderbreedte State De Parrebeam in St.-Annaparochie

Vijf jaar geleden kochten Simon Theo en Gea Oevering een grote woonboerderij in Sint Annaparochie. Ze gingen op zoek naar mogelijkheden om die voor een breder doel te gebruiken dan om er alleen zelf te wonen. Dat lukte, want vanaf volgende week verrijst op het erf een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen die lichte zorg nodig hebben.

"Het lijkt ons prachtig om het andere mensen naar de zin te maken”, licht Gea Oevering toe. "Op deze manier kunnen we mensen een rustige oude dag bezorgen. En het voordeel van het kleinschalige karakter is dat je het iedereen naar de zin kunt maken.”

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 12 april 2013

Konaxx start project met telers om uienkwaliteit boost te geven

Tjerk Nagel

Konaxx Trade BV uit het Friese Sint Jacobiparochie is een sorteer-, verpakkings- en exportbedrijf voor Nederlandse uien, aardappelen, kool en peen. "Maar uien zijn ons hoofdproduct", vertelt Tjerk Nagel. Jaarlijks worden bij Konaxx, dat al sinds 1917 bestaat, 25.000 ton uien gesorteerd en verpakt. De verpakkingen variëren van 500 gram tot 25 kg, bigbags en bulk. Belangrijkste afnemers zijn supermarkten, groothandels en verwerkingsbedrijven in Scandinavië, Rusland, Centraal Europa, de Baltische Staten en Libië.

Volgens de exporteur ziet de uienmarkt er momenteel wat vriendelijker uit. "De vraag is vrij breed, met name vanuit Centraal- en Zuid-Amerika. Binnen Europa is er niet echt een land dat eruit springt. Rusland vraagt enkel wat het echt nodig heeft. De export naar Rusland verloopt veel gestructureerder dan in het verleden. Maar ondanks dat de markt beter gestructureerd is, neemt het totale volume af. De 'cowboytijd' van boten vol sturen lijkt echt voorbij."

Bron: agf.nl
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 12 april 2013

De praam van Auke en Nynke is weer vaarklaar

De praam van eetcafe 't Graauwe Paard is weer te water gelaten. Dit gebeurde bij Vrouwbuurstermolen. De gehele winter is er In de vrije uurtjes hard aan de praam geklust door Auke, Roberto en Jort.

Het onderwaterschip heeft een grote beurt gehad en er is o.a. een nieuw voordek gemaakt.

Voor meer foto's van de tewaterlating verwijzen wij u naar www.hetgraauwepaard.nl

Bron: ouwe-syl.nl

Burdaard, 12 april 2013

Sintjabuurster betrokken bij ongeval

Vrijdagochtend is een 37-jarige automobilist uit Drachten gewond geraakt na een botsing. Een 72-jarige automobilist uit Sint Jacobiparochie reed over de Goslingawei in de richting van Burdaard. Op het kruispunt met de Iedyk was de man even afgeleid, waardoor een aanrijding met de van rechts naderende automobilist uit Drachten niet was te voorkomen.

De man uit Drachten moest door de brandweer uit zijn auto worden gehaald. Daarna is hij met onbekend letsel overgebracht naar het MCL te Leeuwarden.

Bron: WâldNet

Vrouwenparochie, 12 april 2013

FOTO LC/NIELS WESTRA (gescand)

Vaarroute-vlonder voor Vrouwenparochie

De vlonder langs de Elfstedenvaarroute bij Vrouwbuurtstermolen is donderdag feestelijk geopend. Toen de werkzaamheden aan de vaarroute een paar jaar geleden begonnen, gaf het dorp aan wel een aanlegmogelijkheid te willen bij de Molen. Het eetcafé bij de molen is namelijk een belangrijke pleisterplaats in het gebied.

De vlonder, waaraan onder meer gemeente, provincie, woningcorporatie Noordwest Friesland en de uitbaters van het café meebetaalden, kost ongeveer €20.000.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 6 april 2013

Aspergefestival toont smaakrijkdom van ‘koningin der groenten’

Will Teeuwen, Rieny Smeding en Joop Braakhekke in De Kwekerij Osdorp

‘Na drie keer asperges met ham, boter en een gekookte aardappel te hebben gegeten, willen mensen weleens wat anders proeven met deze koningin der groenten,’ vindt de Limburgse aspergeteler Will Teeuwen van Teboza. Rieny en Sybo Smeding van de gelijknamige groentegroothandel uit St. Annaparochie (Friesland) zijn dat met hem eens. Om die reden organiseerden ze samen met Sligro en Koppert Cress een aspergefestival en een culinaire parade van heerlijke gerechtjes. Dit event moet uitgroeien tot hét aspergefestival van Nederland.

‘Dit moet inspireren om meer te doen met asperges,’ zegt Teeuwen, die de rillingen kreeg van het koude voorjaar. De asperge is immers een warmte minnend gewas. Tot de entree van de Nederlandse asperges lagen er Peruaanse in de schappen van de groentewinkels.

Bron: www.agf.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 11 april 2013

Rechter fluit Bildtse burgemeester terug

Kees Atema en zijn vrouw: 'Een helende uitspraak.' FOTO CATRTNUS VAN DER VEEN

Handhavers van het Bildt maakten ernstige inbreuk op de privacy, toen zij vorig jaar maart het huis van hondenbezitter Kees Atema in Minnertsga binnenvielen.

Dat staat in een vonnis dat de rechter afgelopen week uitsprak. Volgens de rechter bestond er voor het binnentreden geen redelijke grond. Het was een ernstige inbreuk op het "fundamenteel persoonlijkheidsrecht" van Atema en zijn vrouw. Volgens de rechter is er zelfs gehandeld in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Burgemeester Gerrit Krol gaf een machtiging af voor het binnenvallen bij Atema, omdat buren klachten hadden over de acht honden en twee paarden die Atema achter zijn huis in Minnertsga houdt.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 6 april 2013

Bildtse al 35 jaar op raadstribune Sint Anne

Piet en Wietske Woudwijk op hun vaste stoelen in de Bildtse raadzaal FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Wietske Woudwijk (88) zit al 35 ijaar op de publieke tribune bij de raadsvergaderingen op het Bildt. Na de herindeling komt daar een eind aan.

"Dochtst dat ik soa gek waar om na Franeker te gaan?" Woudwijk stelt de vraag retorisch. Mocht het Bildt over een paar jaar fuseren met Harlingen, Franeker en Menameradiel dan zal ze de raadsvergaderingen van de nieuwe gemeente niet bijwonen. Te ver van haar bed.

Ergens eind iaren zeventig begon ze ermee. Woudwijk, geboren op de Oudebildtdijk, zag het bijwonen van raadsvergaderingen als haar burgerplicht. "Ik hew 't in my. Ons mem had dat ok. Dy sat op hur 96ste nag wel 's 'n landlik polityk debat op televizy te folgen."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 4 april 2013

Een casco van miljoenen

Zorgflat Van Harenshuus, beter bekend als de betonflat. In 2010 is er voor het laatst aan gewerkt.

De strijdende partijen in de slepende kwestie rond de Bildtse zorgflat in Sint Annaparochie hebben al voor bijna € 2 miljoen aan proceskosten betaald.

Dat blijkt uit rapportages van de partijen. Sinds de start van de bouw van de flat in 2006 voeren zij over en weer kort gedingen en rechtszaken.

Supermarkteigenaar Herman Wassenaar verzet zich van meet af aan tegen de bouw en is al bijna € 1 miljoen kwijt aan zijn advocaten. Hij is bang dat toekomstige bewoners gaan klagen over geluidsoverlast.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Minnertsga, 3 april 2013

Muziekvereniging Oranje steekt leden in het nieuw

De jaarlijkse rommelmarkt van christelijke muziekvereniging Oranje Minnertsga van zaterdag is goed bezocht. Er is in totaal 1.500,00 euro opgebracht. Oranje besteedt dit geld aan nieuwe uniformen voor de drumfanfare en majorettes.

 

 

Bron: Franeker Courant

Minnertsga, 2 april 2013

Minnertsga op een kruispunt

Een multifunctioneel complex en een kunstgrasveld moeten de toekomst van voetbalvereniging Minnertsga waarborgen. "Oars kinne de gerdinen ticht."

In 2007 staken plaatselijk belang, de kaatsverenging, de voetbalclub en de feestvereniging de koppen bij elkaar. De vraag was: hoe kunnen we ervoor zorgen dat oe Kunnen we ervoor zorgen dat Minnertsga ondanks het verdwijnen en van van steeds meer voorzieningen en middenstanders toch vitaal blijft. Door samen te werken, was het antwoord. "Want allinnich giest miskien hurder, mar tegearre komst fierder", zegt voorzitter Albert Helder van de voetballende zaterdag derdeklasser.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 2 april 2013

Ook Het Bildt 'onwettig' bezig

Gemeenten zijn verplicht om een rekenkamer te hebben. Zes Friese gemeenten lappen dat wettelijke voorschrift echter aan hun laars.

Er staat geen straf op, maar anders zouden Schiermonnikoog, Boarnsterhim en de vier gemeenten die lang samenwerkten in het Middelzeeverband - Ferwerderadiel, Menaldumadeel, Het Bildt en Leeuwarderadeel - mogelijk de pineut zijn.

Landelijk hadden 35 van de 415 gemeenten vorig najaar geen actieve rekenkamer, zo blijkt uit onderzoek dat vanmiddag openbaar wordt. Twintig daarvan zijn van plan die weer in bedrijf te stellen, waaronder Schiermonnikoog. BoarnsterhÍm verdwijnt dit jaar van de kaart.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Minnertsga, 29 maart 2013

SC Heerenveen op 5 juli in Minnertsgea

Dat ze zouden komen, wisten we al. Maar nu is er dan ook een datum vastgelegd. Op vrijdag 5 juli komt het team van Marco van Basten naar Minnertsga om het op te nemen tegen het eerste van VV Minnertsga.

Een mooie datum, want hierna begint de zomervakantie. Een geweldige kans natuurlijk voor de club maar ook voor het hele dorp Minnertsga. Want het is uniek dat SC Heerenveen ččn van de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen hier bij ons komt spelen. De wedstrijd begint om 1900 uur.

Bron: Minnertsga Dorpsberichten

 
archief 2013 (1e kwartaal)
archief 2012 (4e kwartaal)
archief 2012 (3e kwartaal)
archief 2012 (2e kwartaal)
archief 2012 (1e kwartaal)
archief 2011 (4e kwartaal)
archief 2011 (3e kwartaal)
archief 2011 (2e kwartaal)
archief 2011 (1e kwartaal)
archief 2010 (4e kwartaal)
archief 2010 (3e kwartaal)
archief 2010 (2e kwartaal)
archief 2010 (1e kwartaal)
archief 2009 (4e kwartaal)
archief 2009 (3e kwartaal)
archief 2009 (2e kwartaal)
archief 2009 (1e kwartaal)
archief 2008 (4e kwartaal)
archief 2008 (3e kwartaal)
archief 2008 (2e kwartaal)
archief 2008 (1e kwartaal)
archief 2007 (4e kwartaal)
archief 2007 (3e kwartaal)
archief 2007 (2e kwartaal)
archief 2007 (1e kwartaal)bezoekers statistieken