Nije-Syl, 31 december 2014

Carbidschiet traditie leeft voort op Nije-Syl

Het is de laatste dag van het jaar, de dag waarop Nije-Syl enkele uren op haar grondvesten staat te schudden. De familie Faber is in de middaguren op de nabij gelegen bietenopslagplaats te vinden.

Aan het carbid schieten, zoals ieder jaar. Hait Henk, Mim Anneke, dochter Selina en zoon Martin, de hele familie leeft al weken naar deze dag toe, het is traditie geworden. Het grootste deel van het jaar is het op Nije-Syl vredig en rustig, maar de laatste dag knalt het er hard en vaak. Het carbid gaat in de melkbus, wordt nat gemaakt, waarna het deksel stevig op de melkbus wordt gedrukt. Enkele tellen na het ontsteken volgt een harde doffe knal, een grote steekvlam en vliegt het deksel van de melkbus meters ver weg.

Het is een oorverdovend lawaai dat in de wijde omtrek hoorbaar is, gehoorbescherming is dan ook geen overbodige luxe. De vlam en de harde knal, het is iedere keer weer kicken.

Na een paar uurtjes keert de rust weer, tot 00.00 uur. Dan is het moment daar om met het gekochte vuurwerk knallend het nieuwe jaar in te luiden. Maar carbidschieten blijft toch het Faber moment van de dag.

Bron: www.ouwe-syl.nl

Nije-Syl, 31 december 2014

Historie van Het Bildt: landgebruik al ver voor 1505

Het Bildt in de Middeleeuwen, 800-1500 na Christus.

Over monniken, zomerdijken en het stroomgat van heel NW-Fryslan.

Een film van Sytse Keizer en Piet Feddema.

Gepubliceerd op 31 dec. 2014

Bron: YouTube
link Klik hier voor de video >>

Sint Annaparochie, 30 december 2014

© LC 301214 | Harry Kasemir

Het Bildt ontkomt aan trek naar de stad

Het Friese inwonertal groeide ten opzichte van begin december van vorig jaar met een slordige 250. Dat is na twee krimpjaren een uiterst bescheiden toename van 0,4 per 1000 inwoners.

Tegenover de groei van de meest stedelijke Friese gemeenten staat ook dit jaar weer een krimp van vrijwel alle gemeenten in Noord-Friesland. De afname beliep in totaal meer dan 600. In de laatste tien jaar ging het om 4000 mensen, terwijl er in de rest van de provincie in dezelfde periode ruim 8000 inwoners bij kwamen.

Alleen de gemeente het Bildt liet begin deze maand een bescheiden groei zien met een plus van 8 inwoners. De buurgemeenten Franekeradeel (-104), Menameradiel (-34), Leeuwarderadeel (-80) en Ferwerderadeel (-70) daalden het afgelopen jaar allemaal qua inwonertal.

Bron: Leeuwarder Courant
link Klik hier voor groter kaartje >>
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtzijl, 29 december 2014

Winters kunst kijken op Bildtse klei

Portretten in het atelier van René Tweehuysen FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Je kon natuurlijk kunst bekijken bij Slikwerk, de atelierroute door het Bildt. Maar de kans was ook groot dat je zomaar bij een kunstenaar aan tafel aan de praat raakte.

'Kopje koffie?', is de eerste vraag die Ellen Bartlema stelt wanneer ze de deur opendoet van het huis waar ze met haar man Jan woont, onder aan de Oudebildtdijk, even buiten Oudebildtzijl. En even later zit je met het echtpaar en twee wildvreemde bezoekers aan de dis te praten.Over Afghanisten, Irak en Bolivia, waar de twee onder meer woonden, over prins Claus, en over de waarde van ontwikkelingssamenwerking. Terwijl je eigenlijk kwam om Jan Bartlema’s foto’s te zien.

De atelierroute door het Bildt, Slikwerk, had afgelopen weekend zijn derde wintereditie en die had twee gezichten. De grijze, lage lucht die zaterdag boven de zware zeeklei hing, hield veel mogelijke bezoekers thuis. Maar daardoor had je alle tijd om het werk van de vijftien deelnemende kunstenaars in je op te nemen, en met hen in gesprek te raken. Zondag was het juist zonnig en ging de gure oostenwind iets liggen, waardoor er veel meer mensen op uit gingen, ook met de fiets.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Minnertsga, 28 december 2014

Rinze Werkhoven. Foto scfraneker.nl

Rinze Werkhoven naar VV Minnertsga

Rinze Werkhoven is vanaf komend seizoen trainer van VV Minnertsga.

Dat heeft Werkhoven afgelopen week meegedeeld aan de zondagselectie van SC Franeker, waar hij nu actief is.

"Hiermee komt een einde aan een zeer goede samenwerking", aldus SC Franeker op haar website.

 

Bron: Franeker Courant

Engwierum, 27 december 2014

Klaas Oosterbaan (l) op de repelbank met Jan de Vries. Foto: Sake Beerstra

Klaas Oosterbaan voor de achtste keer Nederlands Kampioen vlasrepelen

Op zaterdag 27 december werd in de boerderij van Boersma – State van Wilma - te Engwierum het Nederlands kampioenschap Vlas repelen gehouden. Vanaf 10:00 uur werden diverse demonstraties van ambachtelijke beroepen gepresenteerd. De oliepers perste de lijnzaadolie en er was een demonstratie vlas repelen.

Om 14:00 uur startte het Nederlandse kampioenschap Vlas repelen. Voor de bezoekers was er vrije deelname van het Vlas repelen. Het evenement werd in samenwerking georganiseerd met het Vlasmuseum It Braakhok te Ee.

De winnaars waren: 1e Klaas Oosterbaan uit St Annaparochie met 46.5 Punten (Nederlands Kampioen), 2e Roel de Jong uit Sexbierum met 45 punten en 3e Jitze Kalma uit Stiens met 44.5 punten

Bron: RTV Noordoost Friesland
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 27 december 2014

Amerikanen kopen Faber

Faber zorgde onder meer voor de schermen in het decor van The Voice of Holland

Twee jaar zat de Amerikaanse multinational NEP achter Faber Audiovisuals aan. Uiteindelijk zwichtte het Bildtse bedrijf voor "een waanzinnig bod".

Toen Cees Jan Faber het familiebedrijf in 2002 overnam, brandde hij van ambitie. De toen 32-jarige ondernemer trok heel Europa door met zijn LED-schermen. Groeien wilde hij.

Dat lukte. De reusachtige Faberschermen staan tegenwoordig overal: bij wieler-, ski-, auto-, en voetbalwedstrijden, bij televisieprogramma’s, bij concerten. Het is een markt die alleen maar groter wordt.

Van acht vaste medewerkers dijde het bedrijf uit naar vijftig, plus tientallen freelancers. Zelf bleef Faber ook ‘on the road’. Steevast kon er op 31 december een omzetgroei genoteerd worden van minimaal 30 procent.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Anmnaparochie, 27 december 2014

Ambtelijke kosten op het Bildt vallen mee

Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant vroegen alle zestig gemeenten in Drenthe, Groningen en Friesland hoeveel ambtenaren er werken. Het moest gaan om fulltime personeel in loondienst. Politiemensen, (vrijwillige) brandweerlieden of zzp’ers werden niet meegeteld.

Wanneer we aan de hand van de gepresenteerde cijfers de gemeente het Bildt nader onder de loep nemen dan blijkt de deze gemeente het nog niet zo slecht doet. De ambtelijke kosten in 2013 per inwoner bedragen € 313, aanzienlijk minder de het gemiddelde in Friesland (€ 422). Franekeradeel was vergelijkbaar met € 310 per inwoner en Menaldumadeel scoorde nog aanzienlijk lager met € 268 per inwoner.

Per 1000 inwoners werken er op het Bildt 5 ambtenaren, evenveel als in Menaldumadeel en Franekeradeel. Daarmee is de omvang van het ambtenarenkorps in al deze gemeente laag in vergelijking met andere gemeenten. Op het Bildt kost de gemiddelde ambtenaar € 63.898, aanzienlijk meer dan in Menaldumadeel (€ 55.416) en Franekeradeel (€ 57.299).

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel, deel 1 (pdf) >>
link Lees het hele artikel, deel 2 (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 27 december 2014

Hunkering naar nieuw succes

Taeke Triemstra werkt aan zijn herstel bij fysiotherapeut Jelle Eijzenga in Berltsum. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

In september onderging Taeke Triemstra (32) een operatie aan zijn schouder, in maart hoopt de kaatsstilist uit Sint Jacobiparochie weer topfit te zijn. Op een jaar om snel te vergeten moet een topseizoen volgen.

Taeke Triemstra is nog maar net klaar met koffie inschenken als hij zijn iPad pakt. Hij toont beelden van een schouderoperatie. "Sjochst dy pluchjes en toutsjes?", zegt hij. Hij wijst. "Troch dat plastic buiske skowe se it ark nei binnen. Net te leauwen eins. Se kinne hiel wat."

Een zelfde ingreep onderging Triemstra zelf ook. Fascinerend dat er in zijn lichaam zo is gesleuteld om zijn rechterschouder weer normaal te laten functioneren, vindt hij. "Hy sjocht der elke jűn wol even nei", zegt Gerdien, zijn vriendin en de moeder van dochters Aniek (2) en Lieke (5).

Na zijn operatie liep de topkaatser uit Sint Jacobiparochie vier weken met een mitella rond. Toen dat ding eenmaal afmocht, kon hij aanvankelijk nog weinig met zijn arm. "Ik koe gjin shampoo yn it hier krije, gjin bôle smarre, gjin tillefoan of doarkruk beetpakke. Ik koe nergens sels hinne ride yn ’e auto, ik koe noch gjin pot augurken iependraaie."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>
link Zie ook dossier Taeke Triemstra >>

Sint Annaparochie, 24 december 2014

Bildts scoort goed in Streektalenatlas

Wethouder Boukje Tol (l.) krijgt de Streektalnatlas uitgereikt door gedeputeerde Jannewietske de Yries. (foto: Jan Bonefaas)

Gedeputeerde Jannewietske de Vries presenteerde de Streektalenatlas donderdag voorafgaand aan de uitreiking van de Bildtse-Kultuurpriis. De Vries was vol lof over hoe de Bildtse taal nog leeft. 'Jim binne hjir hartstikke goed dwaande. It Biltsk docht it hiel bęst, en dat is eigenlik al 500 jier sa. Omdat de taal hjir echt troch de minsken droegen wurdt."

Dat blijkt uit de cijfers. Er werden 19.000 enquętes in heel Fryslân verspreid. Op het Bildt waren dat 586. Ruim 39% van hen stuurde de enquęte ingevuld terug, het hoogste percentage van alle streektaalgebieden.

Het Bildts wordt door 60% van de inwoners regelmatig gebruikt, 3O% gebruikt het zelfs nagenoeg altijd. Alleen het Amelands (82%) en Hindeloopers (64%) wordt plaatselijk meer gebruikt. Van de ouders die regelmatig Bildts praten, spreekt bijna 80% het ook tegen de kinderen.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 24 december 2014

'Je doene je ding omdat je niet âns kinne'

Hein Jaap Hilarides (links) en Hendrik Elings met bloemen en de oorkonde. (foto: Jan Bonefaas)

Vroeger waren ze al beste vrienden, en dat bleven ze. Een jarenlang verblijf in Amsterdam door Hein Jaap veranderde daar níets aan. Hendrik maakte naam in de kunstwereld met zijn schilderijen, Hein Jaap publiceerde romans en poëzie. De Stjabuurtster kwam uiteindelijk weer terug naar het Bildt. Hendrik woont en werkt nog steeds aan de Oudebildtdijk.

Ze maakten samen al wel vaak muziek, in de Rebound Boogie Bent. En hun column in deze krant is ook een coproductie. De samenwerking werd dit jaar bekroond met het boek 'Stimd Siik': schilderijen van Elings en bijbehorende gedichten van Hilarides.

Zonder iets aan hun individuele werk af te willen doen, is het juist de samenwerking die de jury van de Bildtse-Kultuurpriis imponeerde. "Hur paden krússe geregeld. De kombinasy fan taal en skilderi jen werkt heel goed. Dat se dernaast 't Bildt en de Bildtse taal ok bútten de gemeentegrînzen útdrage, waar foor ôns de reden om hur de priis toe te kinnen," zei juryvoorzitter Froukje de Jong.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >> <

Leeuwarden, 23 december 2014

Drie mannen aangehouden voor handel in drugs

De politie heeft dinsdagmiddag rond 17.00 uur op de Oosterbuurt een 23-jarige inwoner van Leeuwarden, een 41-jarige inwoner van Sneek en een 55-jarige inwoner van Sint-Jacobiparochie op een parkeerplaats aangehouden.

De mannen worden verdacht van handel en van het bezit van harddrugs. De agenten kwamen de drie mannen op het spoor via een anonieme tip. Op de parkeerplaats zagen de agenten de drie mannen in een auto zitten. Bij het zien van de agenten probeerden zij de harddrugs te verstoppen.

De drie mannen werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. In de auto werden bolletjes harddrugs, een groot geldbedrag en een steekwapen aangetroffen. Deze goederen alsmede de auto werden in beslag genomen. Tegen de verdachten werd proces-verbaal opgemaakt.

Bron: politie.nl

Leeuwarden, 23 december 2014

Stuk zeedijk 't Bildt wordt verbeterd

De Waddenzeedijk tussen Zwarte Haan en Lauwersoog voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het gaat om een traject van ongeveer 13 kilometer, verdeeld over vijf secties. De secties 1a en 1b hebben betrekking op de dijk oostelijk van Zwarte Haan.

Van de dijken aan de Waddenzee tussen Koehool en Holwerd voldoet 14,4 kilometer niet aan de eisen voor asfalt en grasbekleding. Om er voor te zorgen dat we ook in de toekomst droge voeten houden, is Wetterskip Fryslân gestart met de voorbereidingen voor de verbetering van de dijk. De werkzaamheden starten medio 2016 en duren tot eind 2016.

Voor belangstellenden organiseert het waterschap informatieavonden over het project. Eén van de bijeenkomsten wordt gehouden op: 20 januari 2015 in Café-Restaurant "De Zwarte Haan", Nieuwebildtdijk 428 Sint Jacobiparochie

Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Bron: gemeente het Bildt
link Zie de kaart >>

Sint Annaparochie, 23 december 2014

Een laatste oproep voor Sicco Cuperus

Gina en Piet Cuperus doen een laatste oproep voor hun vermiste zoon Sicco Cuperus. Op de achtergrond de snelle rubberboot van de marechaussee met Sicco aan het roer. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Vorig jaar aten ze met kerst nog een stoofpotje omdat hun zoon Sicco daar zo'n zin in had. Nu nadert voor Piet en Gina Cuperus een kerst zonder hem. De marechaussee wordt al een half jaar vermist.

De lange vermissing is reden voor het programma Tros Vermist om er vanavond weer aandacht aan te besteden. Het valt de ouders zwaarom erover te praten, maar toch grijpen ze elke mogelijkheid aan om aandacht voor de zaak te vragen. Nouja, elke? Paragnosten, daar hebben de inwoners van Sint Annaparochie het niet zo op. "We zijn nuchtere Friezen."

De 36-jarige Sicco Cuperus wordt sinds 7 juni vermist. Op tweede pinksterdag verscheen de aan het Zuidvliet wonende Leeuwarder niet op zijn werk. Dat was niets voor de plichtsgetrouwe medewerker. Collega’s veronderstelden dat hij plotseling met zijn zieke vader weg moest.

Piet Cuperus kampte sinds 2010 met hartproblemen. Er volgden operaties in Breda en Leeuwarden. Sicco ging zonodig met zijn vader mee naar het ziekenhuis. Hij bleef in Sint Annaparochie slapen toen de periode na de operaties heel spannend werd. Na Pasen van dit jaar ging het eindelijk beter.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 22 december 2014

Marten Roorda en Menno Bierma grote winnaars bij Slotraceclub MNDDB

(Foto's Met Nocht Deur De Bocht)

Marten Roorda en Menno Bierma zijn zondag respectievelijk Slotstox puntenkampioen en Slotstox clubkampioen van 2014 geworden bij Slotraceclub Met Nocht Deur De Bocht (MNDDB) uit Sint Annaparochie.

Roorda en Bierma stelden hun titel veilig bij de jaarlijkse finaleraces van MNDDB.

De eerste finalerace die verreden werd, was met de ’1:28 GT/LM-bolides’. Het hele jaar door zijn er wedstrijden gereden in deze klasse en hiervan is het gemiddelde opgemaakt. Met deze stand werd de finale gestart.

Met de top drie dicht bij elkaar werd er om elke ronde gestreden. Elke rijder moest acht keer drie minuten rijden en proberen zoveel mogelijk rondes op de klokken te zetten. Ook telde de snelste rondetijd voor tien extra rondes.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>
link Zie ook de fotoreportage >>

Sint Anne, 21 desimber 2014

Sicco Cuperus al in healjier fermist

De fermiste Sicco Cuperus   -   Foto: www.politie.nl

De álden fan de fermiste maresjesee Sicco Cuperus fan Ljouwert wolle noch ien kear in berop dwaan op minsken dy't miskien ynformaasje ha oer har soan. Sicco wurdt sűnt 7 juny fermist. Syn auto is weromfűn yn Marrum, mar fan him űntbrekt elk spoar. De maresjesee hat alle mooglike spoaren űndersocht mar neat fűn. De plysje hat it űndersyk no oernaam. Dęrby is de auto fan Sicco Cuperus sels troch in grut scanapparaat helle.

Dat űndersyk sit ek op dea spoar. Piet en Gina Cuperus, de heit en de mem, roppe noch ien kear de help fan it pubyk yn.

Sa wolle se graach witte oft der echt gjin minsken west ha dy't Sicco op de dei fan syn fermissing yn Ljouwert of Marrum sjoen ha. Mochten minsken tips ha dan kin se dy kwyt by de plysje op nűmer 0800-6070 of by meld misdaad anoniem op 0800-7000.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 21 december 2014

WW-uitkeringen 't Bildt dit jaar ruim 10% gedaald

In het Bildt, Menameradiel en Littenseradiel was er over heel 2014 tot en met november ten opzichte van 2013 een daling te zien van het aantal WW-uitkeringen. Vooral het Bilt (min 10,8 procent naar 324 personen) en Menameradiel (min 9,4 procent naar 403 personen) deden het in die fase goed. Terwijl Littenseradiel een daling liet zien van 2,4 procent naar 265 personen.

De andere twee gemeenten in Noordwest-Friesland lieten een stijgng zien in diezelfde periode. In Franekeradeel was er op jaarbasis een stijging van 1,2 procent. Daar zitten nu zeshonderd mensen zonder werk. Harlingen kende een stijging van 5,4 procent naar 486 personen die geen werk hebben.

In november steeg in alle gemeenten behalve Menameradiel de werkloosheid ten opzichte van een maand eerder. De stijging van de WW in november komt vrijwel geheel voor rekening van de seizoensgevoelige sectoren: landbouw, vervoer en opslag, horeca, de bouw en industrie. WW’ers uit de bouw en industrie profiteerden in de afgelopen maanden van verhoogde economische activiteit. Nu het einde van het jaar nadert, stagneert dat weer.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 20 december 2014

Meisje met de ogen

Nieuw werk bij ELBOW tijdens Slikwerkweekend

Atelier Elbow aan de Nieuwebildtdijk in Sint Annaparochie toont nieuw werk bij het Slikwerkweekend op 27 en 28 december. Het betreft werk van Ellen Floris en Bowe Roodbergen.

Floris is met een nieuw fotoproject begonnen: For Your Eyes Only. Sinds een paar maanden fotografeert ze mensen met bijzondere of opvallende ogen. De eerste foto’s uit deze serie zijn te zien bij het Slikwerkweekend.

Het werk van Floris en de met vaste hand gesneden lampen van Roodbergen vormen een sfeervol geheel. Naast de lichobjecten is onder meer ook werk uit de serie Zw.Art te zien van zijn hand. Licht en donker naast elkaar.

Bron: Franeker Courant

Sint Anne, 20 desimber 2014

Ut 'e Streektaalatlas blykt dat 't Bildts knap skoort

Frysland is deur syn meertalighyd 'n aparte provînsy. 't Provinsjaal bestuur ferstaat onder meertalighyd niet alleen 't brúkken fan Fries en Nederlânds. Ok de streektalen speule 'n belangrike rol. In 'e streekatlas 2014 wort angeven hoe't 'e mînsen de ferskillende streektalen ferstaan, prate, leze en skrive. Donderdeg het deputeerde Jannewytske de Vries deuze streektaalatlas in Ons Huis presinteerd.

Dut levert neskierige sifers op. 't Sil niet een ferbaze dat 't brúkken fan 'e streektaal och soa ferskilt per streektaalgebied. 't Persintazy inweuners dat angeeft de streektaal geregeld tot altiten in syn of hur dageliks leven te brúkken farieert fan 22% op Skiermonnikoog ant 83% op Ameland. 't Bildt skoort op dut punt na Ameland met Hindeloopen bęst met 60%.

Met útsondering fan Skiermonnikoog wort in alle streektaalgebieden de streektaal goed of heel goed ferstaan, 't Amelâns en 't Bildts deur meer dan 90% fan 'e plaatslike befolking. 't Praten fan Bildts wort deur krekt minder as de helft fan 'e mînsen goed beheerst. En op 't Bildt kin rúm de helft fan 'e befolking 't Bildts goed of heel goed leze.

Bron: 'Provincie Fryslân, streektaalatlas 2014
link Meer nijskierige informasy in 'e Streekatlas 2014 (pdf, 2 MB) >>

Sint Anne, 19 desimber 2014

Nije ynrochting moat diken It Bilt feiliger meitsje

De Aldebiltdyk en Nijebiltdyk sille ynrjochte wurde as 30 en 60 kilometerdiken. Mei dat beslút stimde in mearderheid fan de gemeenteried fan It Bilt tongersdei yn. Al jierren wurdt der praat oer in oanpak fan de smelle diken, dęr't grut ferkear lâns komt. Dat soarget by ynwenners, fytsers en kuierders foar in űnfeilich gefoel.

It plan foar de nije ynrjochting sil sa gau as mooglik foarm krije, seit wethâlder Nel Haarsma. Dat bart yn goed oerlis mei de ynwenners en de brűkers. Benammen boeren wurde belutsen by de plannemakkerij.

Heal maart wol Haarsma it plan foar de diken foarlizze oan de ried, węrnei't der nei alle gedachten yn april of maaie útein set wurde kin mei it wurk.

De gemeente soe begjin novimber al mei in beslút komme hoe't de begrutte 900.000 euro bestege wurde koe oan feilichheidmaatregels. Mar op fersyk fan inkelde partijen waard dat útsteld oant desimber om de ynwenners de tiid te jaan foar ynspraak.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje mei in fraachpetear mei wethâlder Nel Haarsma >>

Sint Annaparochie, 19 december 2014

Politiebureau tijdens de opening

Sint Annaparochie houdt politiebureau tot 2018

Sint Annaparochie houdt in ieder geval tot 1 januari 2018 een eigen politiebureau.

Daarna krijgt het gebouw de functie van groot steunpunt binnen de politieorganisatie. Burgemeester Gerrit Krol antwoordde dit donderdag op vragen van de PvdA.

Deze partij wilde weten wat de gevolgen zijn van de door de minister aangekondigde sluiting van ruim tweehonderd bureaus die in tien jaar moet plaatsvinden. In 2015 gaat er nog geen enkel bureau dicht.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 19 december 2014

Langzamer op 17 kilometer Bildtdijken om veiligheid

Hoe is nog de vraag, maar volgend voorjaar komen er verkeersremmende maatregelen op de Nieuwe Bildtdijk en de Oudebildtdijk. De gemeente het Bildt investeert er 900.000 euro in.

De verkeersveiligheid op deze wegen, waar de huizen dicht op de weg staan en veel landbouwverkeer rijdt, is al jaren onderwerp van discussie. De gemeenteraad besloot gisteren in meerderheid de huidige snelheidslimieten in stand te houden.

Dit betekent een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in de Westhoek, Nij Altoenae en Oudebildtzijl en op de rest van de weg 60 kilometer per uur. Zwarte Haan wordt aan het 30 kilometer-regiem toegevoegd.

Grote verandering ten opzichte van de huidige situatie is dat de wegen zo ingericht worden dat de snelheidslimiet duidelijk is. Over die invulling gaat het college nog met alle belanghebbenden in gesprek.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Dokkum, 19 december 2014

Jarig Visser

Jarig Visser uit Sint Annaparochie exposeert een aantal van zijn olieverfschilderwerken in het verpleeghuis De Waadwente in Dokkum.

De Bildste kunstenaar kreeg in 2012 tien lessen kunst schilderen op zijn verjaardag en was meteen verkocht. Hij zit nu voor het derde seizoen op schilderles bij Jaap van Dijk in Tzummarum. Hij schildert graag portretten, landschappen en nostalgische taferelen van het boerenleven.

Dokkum - Verpleeghuis De Waadwente: Birdaarderstraatweg 68, ma t/m zo, t/m 31 dec

Bron: Leeuwarder Courant (Freed)

Sint Annaparochie, 18 december 2014

‘Haak is mijlpaal, maar we zijn er nog niet’

Burgemeester Gerrit Krol

Na twintig jaar dromen, steggelen en bouwen rijdt er vandaag snelverkeer over de Haak om Leeuwarden. Maar in de stad zélf wacht nog veel werk, waarschuwt topambtenaar Durk Bergsma.

De PvdAwethouders Ap Timmermans, Peter den Oudsten en Marga Waanders legden de basis voor de Haak. CDA-wethouder Gerrit Krol (Verkeer, Financiën), tegenwoordig burgemeester op het Bildt, was tussen 2006 en 2010 annex met het binnenhalen van het geld. Leeuwarden draagt aan de investering – 750 miljoen euro voor de Haak en bijkomende werken; vooral betaald door het Rijk – 26 miljoen euro bij. Krol, fijntjes: "Dat heeft Leeuwarden keurig gedaan."

Krol herinnert zich discussies met het provinciebestuur over de kostenverdeling. "Spannend overleg met gedeputeerde Piet Adema (ChristenUnie). We vertelden elkaar eerst altijd een mop. Ik zal niet zeggen van welk type. En daarna gingen we aan het werk." Het was toenmalig ministerpresident Jan Peter Balkenende (CDA) die de finale toezegging deed. In verkiezingstijd. Ingestoken door zijn Leeuwarder partijgenoten? Krol: "Je weet hoe zoiets gaat."

De nieuwe vierbaanswegen bieden Leeuwarden een belangrijk vestigingsargument, vindt Krol. De route Amsterdam - Leeuwarden - Groningen concurreert met Sneek - Joure - Heerenveen. Krol: "Heerenveen heeft hiervan geprofiteerd. Het is hen van harte gegund. Maar je zou kunnen zeggen dat een historische vergissing wordt recht getrokken."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtzijl, 18 december 2014

Ouwe-Sylster Pyp in de spotlights

Ouwe-Syl pretendeert de poort naar het Bildt te zijn, ofwel het toeristische en culturele centrum van deze waddengemeente. Deze status krijgt, na TOP en het uitdiepen van de vaart, steeds meer vorm. Er ontbrak nog iets, in de visie van dorpsbelang. Daar is sinds kort verandering in gekomen, vanaf nu staat eyecatcher ‘De Pyp’ van Ouwe-Syl ook bij donker in de spotlights.

Ter afsluiting van de vaarroute leefde de wens bij dorpsbelang om de Pyp bij donker in het licht te zetten. Volgens bestuurslid Jurjen Dijkstra paste het zwarte gat onder de Pyp niet bij hoe Ouwe-Syl zich wil presenteren naar haar inwoners en toeristen.

De vier led lampen, op alle hoeken eentje, zijn gekoppeld aan de straatverlichting. De sluisdeuren en de onderkant van het pareltje van Ouwe-Syl staan voortaan van zonsondergang tot zonsopkomst prachtig in het licht. Dijkstra is met de realisatie zeer in zijn nopjes; ‘Âns keken wy altyd teugen dat swarte gat an, nou komt de Pyp ok by donker prachtig út. It is kompleet ôf nou’.

Bron: ouwe-syl.nl

Sint Annaparochie, 17 december 2014

Bildts komt er maar bekaaid af

Slechts 3 tot 8% Bildts te vinden in de winkelstraat van St.-Anne. Dat wees een kleine studie van een student aan de Universiteit Groningen uit.

De studenten, bezig aan hun Master Multilingualism (meertaligheid) hebben onderzoek gedaan naar minderheidstalen op straat, in de religie en onderwijs. Ook het Bildts als minderheidstaal is door een studente onder de loep genomen. Slechts 3% van de uitingen in de Warmoesstraat en van Harenstraat zijn in het Bildts gesteld. Slechts 1 keer het stickertje "Wij helpe jou graag in `t Bildts".

Als je dan de door organisaties aangeboden uitingen weglaat (denk aan stickers over beveiliging, maar ook de reclame voor tandpasta, boormachines, merkkleding enz), kom je aan de `echte` boodschappen van de winkeliers en het taalgebruik daarin. Dan stijgt het percentage Bildts wel wat en het blijft net iets hoger dan dat van het Fries, maar 7,9% blijft niet veel. Hier hebben de `Bildts aigene`-voorvechters nog wel wat te doen.

Bron: Bildtweb
link Klik hier voor het onderzoek >>

Aldebildtsyl, 17 desimber 2014

Aerden Pleats oer grins fan 5000 besikers hinne

Klaske Miedema rikt de blommen út

De Aerden Pleats yn Aldebiltsyl hat tiisdeitejûn de 5000ste besiker oer de flier hân. Anco de Jong waard de lokkige doe't er nei binnen stapte foar in lęzing fan Sytse Keizer.

Klaske Miedema, bestjoerslid fan it kultureel besikerssintrum, hat De Jong dęrom in bosk blommen oerlange.

Dat de grins fan 5000 besikers helle wurde soe, hienen se by de Aerden Pleats oan it begjin fan it jier net ferwachte: ferline jier kamen der goed 3900 minsken nei it sintrum ta.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 15 december 2014

Het Bildt stopt met uitgifte rattengif

De gemeente het Bildt stopt met de uitgifte van rattengif. Nieuwe wetgeving schrijft voor dat rattengif vanaf 1 januari 2015 niet meer in de buitenlucht gebruikt mag worden.

Dit maakt het voor boeren moeilijker om ratten uit hun schuren te weren. Met het verbod wil de overheid vergiftiging van andere dieren tegengaan. Ook speelt mee dat ratten steeds meer ongevoelig raken voor het gif.

Agrariërs die ratten willen blijven bestrijden met gif moeten daar een opleiding voor volgen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 15 december 2014

Van krimp in kramp of kansen zien

Op het Bildt en in Leeuwarderadeel zien scholen hun leerlingenaantal afnemen. FOTO LC

Scholen op het Bildt en in Leeuwarderadeel zien hun leerlingenaantal afnemen. De stelling: Niet van krimp in kramp schieten, maar juist samen toekomstkansen creëren.

e gemeente- en schoolbesturen van het Bildt en Leeuwarderadeel werden door sterk dalende leerlingenaantallen van de laatste jaren gedwongen na te denken en eigen antwoorden te vinden op de krimp. De gemeentebesturen, verantwoordelijk voor de huisvesting van de scholen, kwamen in 2010 met een plan waarin samenwerkingsscholen kansen boden om zoveel mogelijk een school in het dorp te behouden.

Waar de samenwerking tussen de schoolbesturen van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs in de gemeenten Het Bildt en Leeuwarderadeel (werknaam CBO G2) en Onderwijsgroep Fier (openbaar en bijzonder-neutraal onderwijs) vier jaar geleden begonnen is vanuit krimp en beperkingen, daar willen beide besturen nu op respectvolle wijze open staan voor verschillende geloofsovertuigingen en meningen. Ze willen een brug slaan naar kansen en mogelijkheden die er zijn in een veranderende open samenleving.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele dagstelling van Jaap Jansma (pdf) >>

Sint Annaparochie, 15 december 2014

Journalist Margriet Brandsma

Journalist Margriet Brandsma vertelt

Journaliste Margriet Brandsma is te gast in Sint Annaparochie. Ze vertelt over haar werk als journaliste en auteur.

Ze is in ons land vooral bekend vanwege haar werk voor de NOS in Duitsland. Daarnaast werkte ze voor verschillende kranten en radioprogramma’s.

Sinds kort is ze zelfstandig journalist en schrijft ze ook boeken, onder anderen over Angela Merkel en de deling van Duitsland.

Sint Annaparochie - Van Harenskerk: lezing, di, 20-22 u, 5 euro.

Bron: Leeuwarder Courant

Veenwouden, 13 december 2014

De winst van verliezen

Jis van der Veen, illustratie Gerrit Guldenhemel

Een miljoenenfaillissement. Ophef over zijn directeurspositie bij corporatie Thús Wonen. Met de eindstreep van zijn carričre in zicht kreeg Jis van der Veen nog twee lastige hindernissen voor de kiezen.

"Mijn vrouw en ik raakten alles kwijt, toen begin 2009 Aefides failliet ging, het vastgoedbedrijf waarvan ik mededirecteur was. Dan word je wel heel erg teruggeworpen op: wie ben je nou eigenlijk? Ik ben me gaan afvragen wat het doel is. Moet ik steeds meer hebben, of kan het ook minder? Ik ben nu eerder tevreden. Vroeger was een grote auto nog belangrijk."

Het leven van Jis van der Veen (65, Sint Annaparochie), geboren Bildtker, schudde begin 2009 op zijn grondvesten. Aefides, waarmee hij samen met Klaas Hoekstra en tientallen participanten in vastgoed belegde, ging failliet. Resultaat: een miljoenenschuld. En het liep verdorie nog wel zo lekker. Voor miljoenen werden bedrijfspanden opgekocht, waar particulieren zich via commanditaire vennootschappen (cv’s) konden inkopen. De panden, de rendementen en de belangstelling werden groter en groter. Toen op 15 februari 2008, 6000 kilometer verderop, de Lehman Brothers bank failliet ging betekende dat het begin van het einde voor Aefides. Wereldwijd wankelden de banken, en ook Aefides’ huisbankier SNS hield plots de hand op de knip.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel, deel 1 (pdf) >>
link Lees het hele artikel, deel 2 (pdf) >>

Oudebildtzijl, 13 december 2014

Elske DeWall

Elske DeWall presenteert nieuw werk

Elske DeWall (Elske de Walle) maakte de afgelopen jaren indruk in de Nederlandse muziekwereld. Ze trad op in het hele land en was regelmatig te gast bij De Wereld Draait Door en 3FM. Ook stond ze op Concert at Sea samen met Blřf op het podium en mocht ze, als klap op de vuurpijl, de titelsong van de RTL-serie Moordvrouw schrijven.

Maar goed, successen zijn mooi, ze blijven niet voor altijd houdbaar. Na twee albums werkt DeWall daarom aan nieuw werk. Dat nieuwe werk is klein en zacht, maar ook krachtig en dynamisch. In de Julianakerk in Oudebildtzijl laat ze de eerste resultaten horen. Omdat de ruimte in de kerk beperkt is, doet ze dat in ‘kleine bezetting’. Peter Krako en haar zus Femke de Walle spelen gitaar en verzorgen de achtergrondzang. Sietse Huisman komt mee als percussionist.

Oudebildtzijl - Julianakerk: pop, za, 21-23 u, 17,50 euro

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 13 december 2014

Graf Baron van Sytzama aan vergetelheid onttrokken

Jelle de Jong zorgde voor een plaquette bij het graf van de baron. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

De ijzeren paarden (tanks) staan in opslag, maar de geest van het Regiment Huzaren van Sytzama leeft voort. Bij de graftombe van oprichter Johannes Galenus Baron van Sytzama in Driezum hangt vanaf vandaag een plaquette.

Luitenant-kolonel der Cavalerie buiten dienst Jelle de Jong (59) uit Sint Annaparochie zag op 9 januari de vaandelgroet aan koning Willem-Alexander op tv. De Koninklijke Landmacht bestond op die dag precies tweehonderd jaar. De Jong realiseerde zich dat ook het Regiment Huzaren vanSytzama, waarin hij zelf gediend had, twee eeuwen geleden opgericht was.

"Het leek mij gepast een bloemengroet te brengen bij het graf van de oprichter van ons regiment, Baron van Sytzama, in Driezum." De Jong was nog nooit in het dorp geweest en zocht met Google naar de locatie van het graf. Dat bleek lastiger dan hij dacht. Uiteindelijk belde hij de dominee maar, die hem in contact bracht met de koster.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 13 december 2014

6 november j.l. nam dhr Beimers twee nieuwe busjes in ontvangst. Willem Kuperus van de firma Wensink kwam de twee vito’s van Mercedes persoonlijk overhandigen.

Beimers koopt Leeuwarder Taxi Centrale van Kijlstra

Uit strategische overwegingen verkoopt Kijlstra Personenvervoer per 1 januari de Leeuwarder Taxi Centrale aan Beimers Taxi uit Sint Annaparochie.

De ruim 40 medewerkers, 30 auto’s en contracten gaan mee over. "Dat besluit is onder het personeel goed gevallen", zegt Kijlstra-directeur Rudy Verwoert. Beide partijen hopen met deze stap de werkgelegenheid te behouden. Dankzij de verkoop ziet Beimers zijn marktaandeel in de Friese hoofdstad groeien.

De Bildtse taxionderneming telt nu nog 70 werknemers en is daarmee eigenlijk net iets te klein om mee te kunnen strijden in de steeds feller wordende aanbestedingsmarkt. "We hebben gekeken hoe we toekomstgericht kunnen werken", aldus Verwoert.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 11 december 2014

Actie voor de Voedselbank bij De Foorakker

De Foorakker in Sint Annaparochie doet mee met de actie ‘Samen voor de Voedselbank’ van Omrop Fryslân.

De school roept ouders en leerlingen op om een product van de boodschappenlijst, die is opgesteld door de Voedselbank, mee te nemen naar school en in te leveren.

De school noemt het belangrijk om een bijdrage te leveren en daarmee bewustwording te willen creëren voor mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank.

“Bovendien zijn er onder de eigen leerlingen en ouders ook een aantal die soms een beroep moeten doen op de Voedselbank. In de klassen wordt aandacht besteed aan de actie”, aldus de school in een reactie.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 11 december 2014

Campus Middelsee mikt op regio

Sfeervolle lichtbeelden markeren het bereiken van het hoogste punt van de campus Middelsee. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De nieuwe campus Middelsee in Sint Annaparochie gaat nauw samenwerken met bedrijven in de regio. Doel is dat leerlingen later een baan vinden in de omgeving.

Het Leerwerkplein is een in het oog springend initiatief in de nieuwe school, die ook al bijzonder is omdat openbaar en christelijk onderwijs de krachten bundelen. Gisteren werd gevierd dat het hoogste punt van het nieuwe gebouwis bereikt. Vanaf volgend schooljaar biedt het plaats aan de circa 550 leerlingen voor vmbo en de onderbouw van havo en vwo.

"Het Leerwerkplein is het meest samenbindende element voor de scholen, maar ook voor de regio", zegt directeur Jan de Vries van de christelijke scholengemeenschap Ulbe van Houten. Samen met directeur Tineke Hoekstra van de openbare scholengemeenschap De Foorakker heeft hij hoge verwachtingen van de krachtenbundeling.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 11 december 2014

Beuckelaer scoort met eigen zorgfeestje

Voor bezoekers van de zorgbijeenkomst aan de overkant lag de rode loper uit. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De eigen protest-zorgmanifestatie van zorgcentrum Beuckelaer in Sint Annaparochie is gisteren druk bezocht.

De bijeenkomst werd gehouden omdat er bij de grote zorgbijeenkomst van De Friesland pal tegenover de Beuckelaer, geen plaats was voor een Bildtse afvaardiging.

"It is tige sneu, mar der wie foar ús ‘geen plaats in de herberg’. Dus dan dogge wy it sels mar", zegt Atje Tadema-Postma van de Beuckelaer. "Wy hawwe in soad besikers en in soad stipe hân fan minsken dy’t wol lęzen ha dat wy by De Friesland der net yn mochten. It wie hjir tige drok en gesellich. De Friesland hie kok Reitse Spanninga as attraksje. Mar wy hienen ús eigen Bildste orten (erwten) en dat wie ek in súkses."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 10 december 2014

Bouw Campus Middelsee bereikt hoogste punt

Impressie van de campus na gereedkomen

De bouw van de Campus Middelsee in Sint Annaparochie bereikt vandaag het hoogste punt. Om 16.00 uur wordt de de campus daarom symbolisch uitgelicht.

Jan de Vries, schooldirecteur van CSG Ulbe van Houten, Tineke Hoekstra, locatiedirecteur van De Foorakker – school van OSG Piter Jelles – en Oene Krist, projectleider van het Leerwerkplein (LWP) verrichten symbolisch de handeling waarmee het hoogste punt wordt gevierd. Aansluitend mogen de genodigden een kijkje nemen in een deel van het gebouw, dat nog volop in aanbouw is.

Met ingang van schooljaar 2015/2016 wordt de Campus Middelsee in gebruik genomen. De campus biedt leerlingen uit de regio de mogelijkheid om dicht bij huis in een nieuw en modern gebouw vernieuwend onderwijs te volgen.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 10 december 2014

Zorg-informatiebeurs in Sint Anne

De zorg verandert in de toekomst. Tijd voor een zorg-informatiebeurs. De Zorgmanifestatie is een initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar, samen met een aantal gemeenten en partijen uit de zorg.

Bezoekers kunnen kennismaken met sociale wijkteams, ook de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Fryslân is aanwezig, evenals De Kwadrant Groep, Max Mobiliteit, Plantein, Thuiszorg Het Friese Land, Tigra Fysiotherapie, bouwbedrijf Van Wijnen, zorggroep Alliade, ZuidOostZorg en Zorgbelang Fryslân.

Kok Reitse Spanninga kookt op deze zorgmanifestatie een eenvoudig maar gezond maal. Voor kinderen is er een knutselhoek en treedt een ballonnengoochelaar op.

Bron: Leeuwarder Courant

Vrouwenparochie, 9 december 2014

Na 60 jaar einde aan loonbedrijf Miedema

Sylvia en Allard Miedema maken hun bedrijf klaar voor de veiling. FOTO NIELS WESTRA

Een van de grotere agrarische loonbedrijven van Noord-Friesland houdt het voor gezien: Miedema in Vrouwenparochie.

De eigenaren Allard en Sylvia Miedema laten hun omvangrijke machinepark online veilen via Troostwijk Auctions. Op 17 januari wordt een bezichtiging georganiseerd in de bedrijfsloods aan de Attesweg.

De vijf vaste medewerkers is inmiddels ontslag aangezegd. Enkelen hebben al een nieuwe werkgever gevonden. De afgelopen jaren was het vaste personeelsbestand al afgebouwd ten gunste van zzp’ers. Het loonbedrijf was actief in zowel de melkveehouderij als de akkerbouw.

De reden voor de bedrijfsbeëindiging is de gezondheidsituatie van Allard Miedema. "Die is niet bedreigend”, aldus de ondernemer, "maar lichamelijk en geestelijk wel belastend. Op een gegeven moment moet je concluderen: dit gaat ten koste van mijn gezondheid. En die en het gezin gaan toch boven alles. We hebben toen de knoop doorgehakt.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Anne, 9 desimber 2014

Soarchsintrum Het Bildt hâldt protestmerk

Soarchsintrum Beuckelaer yn St. Anne   -   Foto: Zorgcentrum het Bildt

Soarchsintrum Het Bildt hâldt woansdei in eigen soarchmerk by soarchsintrum Beuckelaer yn Sint Anne. Dat dogge se as protest tsjin de soarchmerk fan grutte soarchoanbieders efkes fierderop yn doarpssintrum Ons Huis yn it doarp.

Neffens soachsintrum Het Bildt is der foar harren gjin plak op de soarchmerk fan űnder oare soarchfersekerder De Friesland. De organisaasje sprekt fan in miste kans om minsken op Biltske wize ynformaasje te jaan oer de grutte feroarings yn de soarch.

Soarchfersekerder De Friesland organisearret yn gearwurking mei de wat gruttere soarchoanbieders tolve ynformaasjemerken om minsken te fertellen oer de feroarings yn de soarch. By it opsetten fan de manifestaasjes ha se de gruttere partijen benadere dy't der by alle tolve manifestaasjes by węze woenen. Dit om organisatoryske en logistyke redenen, jout De Friesland oan.

Omrop Fryslân
link Sjoch ek it artikel yn 'e Bildtse Post >>

Sint Annaparochie, 8 december 2014

Bildtse lichtmasten voorzien van LED verlichting

Gemeente het Bildt vervangt voor een groot deel de straatverlichting door energiezuinige led verlichting. De lichtmasten blijven gewoon staan maar de lampen worden vervangen door ledlampen.

Sinds juni van dit jaar staan aan de Oudebildtdijk ten oosten van de Stadhoudersweg bij Nij Altoenae drie lichtmasten op proef met daarin witte led verlichting. Led verlichting is een stuk energiezuiniger en geeft minder lichtvervuiling naar de omgeving.

De lichtmasten aan de Bildtdijken en in het buitengebied worden voorzien van de ledlampen. Hiermee bespaart de gemeente ruim 70 procent op energiekosten.

gemeente het Bildt

Leeuwarden, 6 december 2014

Foto: Jacomien Boonstra

Architectuurpublieksprijs voor Albertina Agnesstraat

De publieksprijs van de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur 2014 ging naar VNL Architecten uit Grou. Zij bouwden aan de Albertina Agnessraat in Sint Annaparochie tien levensloopbestendige sociale huurwoningen. Robert Landstra en Teunis Vonk zijn de projectarchitecten en Wonen Noordwest Friesland in Sint Annaparochie is opdrachtgever.

De jury riep de restauratie, verbouw en uitbreiding van Villa Juliana in Leeuwarden aan als winnaar. De jury was unaniem in de keuze voor het ontwerp van Borren Staalenhoef Architecten en projectarchitect Jacob Borren uit Leeuwarden.

De Vredeman de Vries Prijs van de provincie Fryslân is een jaarlijkse prijs. Het ene jaar voor architectuur en het andere jaar voor vormgeving.

Leeuwarder Courant

Vrouwenparochie, 6 december 2014

Wielrenner en brommer botsen: brandweer ingezet

Foto: omrop Fryslân, Anton Kappers

De hulpdiensten werden zaterdagmiddag gealarmeerd voor een aanrijding tussen een wielrenner en een brommer op de Vrouwbuurstermolen.

Twee ambulances, brandweer Hallum en de traumaheli werden gealarmeerd omdat het ongeval ernstig leek. Brandweer Stiens die al op pad was voor een ree in de sloot werd ook naar het ongeval gestuurd. De tweede ambulance en de traumaheli werden al snel geannuleerd omdat het letsel minder ernstig bleek dan bij alarmering.

Een wielrenner was op het fietspad van de Waling Dijkstrastraat met een postbezorger op een brommer gebotst. De brandweer van Stiens moest er aan te pas komen om de wielrenner te bevrijden. Hij is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De postbezorger van Postnl kon na afhandeling van het ongeval zijn weg vervolgen.

112Fryslân.nl

Sint Annaparochie, 6 december 2014

Foto: Facebook

Trainer Sint-Annaparochie blijft

Arnold Haanstra is ook volgend seizoen trainer van de eerste selectie van Sint-Annaparochie. Gisteravond zijn Haanstra en de club dit overeengekomen.

De trainer uit Bolsward is bezig aan zijn tweede seizoen. Van beide kanten bevalt de samenwerking nog steeds uitstekend getuige de contractverlenging.

De komende tijd zal er gesproken worden met de assistent-trainers en met de andere leden van de technische staf over de continuering van de huidige samenwerking.

tweenul.nl

Oudebildtzijl, 5 december 2014

Foto: ouwe-syl.nl

Verhalen en sinterklaasliedjes maken indruk op Sint en Piet

Vorige week zaterdag wachtte Sinterklaas een groots onthaal op Ouwe-Syl. Het overweldigende welkom ontroerde de Spanjaard en zijn gevolg zichtbaar.

De kindervriend ontving afgelopen vrijdag de jongste kinderen van de nieuwe samenwerkingsschool op zijn werkkamer in de Aerden Plaats. In twee sessies vuurden de kinderen veel vragen richting Sint en Piet. Hier werden soms ontroerende gesprekken met Sinterklaas gevoerd. De pepernoten werden in dank ontvangen en er werden prachtige sinterklaasliedjes gezongen.

Juf Sylvia vertelde Sinterklaas dat veel kinderen nog steeds niet kunnen veteren, waarop zwarte piet (of was het de veterpiet?) direct een cursus veterknopen aan de kinderen gaf. Na twee sessies van een uur werden de kinderen door Sint en Piet uitgewuifd. Woensdag komt de oude baas met twee pieten op school de kinderen verrassen.

ouwe-syl.nl

Sint Annaparochie, 5 december 2014

Foto: Franeker Courant

Oliebollenactie het Bildt na zeventien jaar ter ziele

De oliebollenactie die sinds zeventien jaar werd gehouden in het Bildt is ter ziele. Een aantal bestuurders gaf aan te willen stoppen. Het vinden van nieuwe vrijwilligers om hun taak over te nemen mislukte.

Ook een aantal vrijwilligers die betrokken waren bij het bakproces hebben zich om uiteenlopende persoonlijke redenen teruggetrokken. Ondanks dat zich de afgelopen jaren wel jongeren hadden aangemeld, bleek de oliebollenactie dit jaar niet haalbaar. Of de oliebollenactie volgend jaar wel wordt gehouden, is niet bekend.

De opbrengst van de actie ging in eerste instantie naar een kindertehuis. Jaarlijks werden er ruim twintigduizend oliebollen verkocht. De netto-opbrengst lag rond de 6000 euro. Dat geld werd overgemaakt naar Stichting Heart for Romania. Via de site kan nog wel geld worden overgemaakt.

Franeker Courant

Sint Annaparochie, 3 december 2014

Foto: De Bildtse Post

Het goddeloze Bildt is stiekem Frieser dan Fries

Met ’Van Broedertrouw tot Bildtweb’ schreef Kees Kuiken een kroniek over het Bildt in de twintigste eeuw. Kuiken biedt een brede blik op een bewogen eeuw. Het ’Bildts aigene’ raakte niet op drift, maar in een veranderende wereld dreigt dat Bildts aigene wel losgezongen te worden van haar wortels. Kuiken probeert de vraag der vragen te beantwoorden: wat maakt een Bilkert tot een Bilkert? Het definitieve antwoord kan ook hij niet geven, maar hij geeft genoeg verbanden om zelf verder met die vraag te stoeien.

Door Gerard de Jong - De ondertitel van het boek van dr. Kees Kuiken is ‘De Friese gemeente het Bildt in de lange twintigste eeuw’. Dat ‘lange’ slaat op de jaren voor en na de twintigste eeuw die Kuiken ook beschrijft, omdat ze onmisbare ‘boekensteunen’ vormen voor de jaren ertussen.

Het boek begint dan ook al bij Broedertrouw, de in 1889 in St.-Jacob opgerichte vakbond voor landarbeiders. De Bildtse klei bleek vruchtbare grond voor het socialisme en de opkomst van de lagere klassen. Ferdinand Domela Nieuwenhuis hield vurige preken in de Bildtse dorpen. Zijn verhaal sloeg aan en de spanningen liepen hoog op.

De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 3 december 2014

Foto: ouwe-syl.nl

Nieuw hekwerk langs speelplaats

Op de hoek van de Ds.Mooijstraat en de AC Bakkerstraat is een speelplaats met enkele speeltoestellen gelegen. Tot voor kort stond er tussen de openbare weg en de speelplaats een primitief hekwerk. Dit voor de veiligheid van de spelende kinderen.

In opdracht van dorpsbelang heeft de gemeente nu het oude hekwerk vervangen door een meer soliede variant ervan. Het ziet er nu weer strak uit en komt de veiligheid nog meer ten goede.

ouwe-syl.nl

Sint Annaparochie, 3 december 2014

Verkeer niet remmen door paaltjes in het Bildt

Foto: LC

Bewoners van de Oude- en Nieuwebildtdijk kunnen zich vinden in het terugdringen van de verkeerssnelheid. Maar dit moet niet gebeuren door het plaatsen van paaltjes, waarschuwden insprekers woensdag op de Raderaad.

De gemeenteraad beslist over twee weken over een voorstel om 900.000 euro te investeren in het veiliger maken van de Bildtdijken. De agrarische ondernemersorganisatie LTO Noord is niet blij met het plan. Volgens de ondernemers is het nu al onmogelijk om te hard te rijden met vrachtwagens. Andere insprekers vinden dat er gewoon gehandhaafd moet worden door de politie, dan is zo'n hoge investering niet nodig.

Wethouder Nel Haarsma beloofde dat over de invulling van de verkeersmaatregelen nog met alle belanghebbenden gesprekken plaatsvinden.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 3 december 2014

Foto: LC

Ledverlichting in buitengebied het Bildt

De gemeente het Bildt stapt over op led-verlichting.

Het college heeft dat deze week besloten. Het gaat om de openbare verlichting in het buitengebied. De bestaande masten blijven staan, maar krijgen witte ledlampen.

Een proef in Nij Altoenae is goed verlopen. De vervanging betreft tweehonderd lantaarnpalen. De zuinige verlichting veroorzaakt minder ‘lichtvervuiling'.

Leeuwarder Courant

Ferwert/Leeuwarden, 2 december 2014

Dierenvriend Norma en modeontwerpster Moniek

Bijzondere tweeling: Norma versus Moniek

Als kind zijn ze als twee druppels water; de tweelingzusjes Norma en Moniek Miedema uit Oudebildtzijl. Ze zijn identiek en onafscheidelijk en altijd op zoek naar avontuur. Als ze oud genoeg zijn om de wijde wereld in te trekken, laten ze Nederland achter zich voor een danscarričre in Griekenland. Ze hebben talent en genieten volop van hun succes. Totdat Norma in 1990 een zwaar ongeluk krijgt waardoor ze niet meer kan dansen. Niet lang daarna besluiten de zussen elkaar los te laten en elk een compleet andere weg in te slaan.

Norma Miedema biedt een huis voor zieke en verwaarloosde dieren op haar boerderij in Ferwert. Koeien, kippen, paarden, honden, katten, varkens en vogels; elk dier is welkom in Norma's universum. Daarnaast biedt ze hulp aan mensen met psychische problemen, die steun vinden in het contact met haar dieren. Norma is regelmatig in de media te zien en vorig jaar verscheen haar eerste boek Norma's universum, waarin ze vertelt over haar bijzondere wereld.

Moniek Miedema is modeontwerpster en heeft haar eigen modelabel byOni. Haar ontwerpen kregen op verschillende evenementen landelijke bekendheid. Zoals op Koninginnedag in 2008, toen latin zangeres Denise Rivera in een Friese vlag jurk van byOni Koningin Beatrix aan het salsa dansen wist te krijgen, en in 2013 toen Moniek met haar modelijn op de Libelle Zomerweek stond. De modeontwerpster wil met haar stijlvolle kleding de schoonheid van de vrouw accentueren.

Friesland Post (april 2014)
link Lees verder over Norma >>
link Lees verder over Moniek >>

Sint Annaparochie, 1 december 2014

Veranderingen Huishoudelijke hulp uitgesteld

De Wmo verandert per 1 januari 2015. De nieuwe Wmo 2015 doet een groter beroep op de zelfredzaamheid van inwoners.

Gemeenten vragen daarom aan inwoners om zelf (een deel van) de huishoudelijk hulp per week te regelen of te betalen. U houdt uw zorg in ieder geval tot en met 31 maart 2015.

Ontvangt u op dit moment huishoudelijke hulp via de Wmo? We begrijpen dat u tijd nodig heeft om zelf uw huishoudelijke hulp te regelen. Daarom stellen we de wijzigingen voor uw situatie uit tot 1 april 2015. Dat betekent dat u in ieder geval tot 1 april 2015 huishoudelijke hulp houdt. Tenzij u in een eerder gesprek met een Wmo-medewerker al een manier gevonden heeft om zelf uw hulp te regelen of te betalen.

Gemeente het Bildt

Minnertsga, 30 november 2014

Foto Oranje Minnertsga

Jeugd blaast wangen bol op KIK-concert in Minnertsga

Een groep van ongeveer veertig leerlingen gaf zaterdagavond een concert in dorpshuis De Boppeslach in Minnertsga.

De leerlingen uit groep 5 van basisschool De Slotschool uit Sint Annaparochie en basisschool De Wizebeam uit Minnertsga bliezen de wangen bol op koperen toeters als trompetten, bugels, baritons en hoorns.

Ze leerden op school een blaasinstrument te bespelen. Hoe dat klinkt, lieten ze samen met een gelegenheidsorkest van leden van muziekvereniging Oranje uit Minnertsga en Burdine uit Sint Annaparochie horen.

Op de foto staat docent Piet Visser voor het orkest met 40 blaasleerlingen uit groep 5 van basisschool De Wizebeam uit Minnertsga en De Slotschool uit Sint Annaparochie.

Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Minnertsga, 28 november 2014

Onder toeziend oog van de jongste buurtbewoner, Liam, zijn de bloembollen geplant.

Minnertsga verandert dit voorjaar in bloemenzee

Een groepje buurtbewoners heeft drieduizend bloembollen geplant in de straten van buurtvereniging Op en om ‘e Bôle in Minnertsga. De Houwen, de Fjildleane, de Feartswal en it String veranderen daardoor in het voorjaar veranderen in één grote bloemenzee.

Om het planten van bloembollen te bekostigen, heeft buurtvereniging Op en om ‘e Bôle subsidie ontvangen van ‘Losse Fearren’. Deze subsidieregeling van Wonen Noordwest Friesland ondersteunt projecten die de leefbaarheid van de buurt vergroten.

De bollen zijn geleverd door de Firma Madhuizen, die ook kosteloos een machine beschikbaar stelde om de zoden te lichten.

Franeker Courant

Oudebildtzijl, 28 november 2014

Foto: Franeker Courant

Expositie Sytse Keizer over het Bildt in de Middeleeuwen

Sytse Keizer exposeert van 28 november tot en met 28 december in de Aerden Plaats in Oudebildtzijl. Hij toont dan werk over ‘Het Bildt in de Middeleeuwen’.

De ontwikkeling van de Ouwe-Dyk door de eeuwen heen is leidraad van de tentoonstelling. Twee jaar historisch onderzoek wordt daarbij in beeld gebracht, zowel schilderkunstig als cartografisch. Het beeldmateriaal is niet eerder in deze opstelling getoond.

De expositie is te zien op de zaterdagen en zondagen, vanaf 10.30 uur, in deze periode. Op 13 en 14 december is er geen expositie vanwege het concert van Elske DeWall en de Zalige Zondagmiddag.

Franeker Courant

Sint Annaparochie, 26 november 2014

'Uitpuilende' Toverbal wordt uitgebreid

Bij de foto: Kinderen van de Toverbal tijdens ’Circus Rinz’, in 2011. (foto: Jan Bonefaas)

Obs de Toverbal, de school op het terrein van het asielzoekerscentrum in St.-Annaparochie, wordt fors uitgebreid. De school krijgt steeds meer kinderen, waardoor uitbreiding noodzakelijk is. Het COA heeft zo’n € 90.000 beschikbaar gesteld voor de uitbouw.

Volgens de gemeente ‘puilt de school aan alle kanten uit’ en is uitbreiding noodzakelijk. Tussen 1 oktober 2012 en 1 oktober 2013 is het leerlingenaantal op de Toverbal gestegen van 40 naar 84 leerlingen. Op 1 juli 2014 zaten er liefst 99 leerlingen op de school. De in- en uitstroom op obs De Toverbal is erg hoog. Dit komt omdat de schoolbevolking voor 90% gerelateerd is aan het asielzoekerscentrum.

In het schooljaar 2013-2014 bestaat 75% van de schoolpopulatie uit kinderen die korter dan 1 jaar woonachtig in Nederland zijn. Dit zijn kinderen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen, noch enige vorm van onderwijs gewend zijn. Daarom wordt er onderwijs op maat gegeven.

Daarnaast wordt er onderwijs gegeven aan leerlingen uit de regio die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn. Anderstalige kinderen uit het Bildt en omliggende gemeenten kunnen eerst een traject op de Toverbal volgen, zodat ze daarna gemakkelijker in kunnen stromen in het reguliere onderwijs.

De Bildtse Post

Leeuwarden, 25 november 2014

Foto: Joachim de Ruiter

Westergo-gemeenten en Leeuwarden tekenen centrumregeling ICT

De gemeenten Leeuwarden, Menameradiel, Franekeradeel en het Bildt willen samenwerken in hun ICT-voorziening. Daarom hebben de burgemeesters van de vier gemeenten dinsdag 25 november de Centrumregeling voor samenwerking getekend.

De Westergo-gemeenten brengen het technisch beheer van ICT onder bij centrumgemeente Leeuwarden. Met de Centrumregeling zijn de afspraken tussen de gemeenten nu officieel vastgelegd.

De totale investering voor het invoeren van de centrumregeling bedraagt 6 miljoen euro. Uiteindelijk levert dit een verbetering van het systeem en standaardisatie van processen op. De gemeenten zijn hierdoor minder kwetsbaar en klaar voor de dienstverlening in de toekomst.

Gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 24 november 2014

Sinterklaas ontmoet asielzoekerskinderen in Sint Anne

FOTO HOGE NOORDEN/ JACOB VAN ESSEN. Klik voor grotere afbeelding

Met in zijn kielzog een aantal schoensmeerzwarte Pieten deed Sinterklaas zaterdag naast veel andere plaatsen ook Sint Annaparochie aan.

Het van verre herkenbare profiel van de Van Harenskerk en de behulpzame handwijzers van de ANWB wezen de traditionele kindervriend de weg naar de hoofdplaats van Het Bildt.

Hij trof er naast autochtone kinderen ook heel wat jongens en meisjes die – op de vlucht voor onderdrukking of geweld – in het plaatselijke asielzoekerscentrum zijn beland.

Niet alle kinderen durfden de uitgestoken hand van Sinterklaas aan te nemen. (Klik op foto voor grotere afbeelding.)

Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 21 november 2014

Foto: Leeuwarder Courant

Gratis afvalapp voor het Bildt

Een signaal op je mobiel om je container op tijd aan de weg te zetten.

Dit is onderdeel van de gratis afvalapp die inwoners van de gemeente het Bildt vanaf volgende week kunnen downloaden.

De Omrin-afvalapp vermeldt de inzameldata, heeft een scheidingswijzer en geeft antwoord op vragen als: wanneer worden mijn takken opgehaald en waar kan ik mijn kapotte bankstel kwijt.

Maandag trekt wethouder Boukje Tol met directeur Monique de Jong van Omrin langs huishoudens in Sint Jacobiparochie om ze op de app te attenderen.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 21 november 2014

Klussen in 'monument' van Sint Anne

Sjoukje Tulner-Van der Meulen is een van de eerste bewoners van het Van Harenshuus in Sint Annaparochie. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Zeven jaar bepaalde het onafgebouwde casco van het Van Harenshuus het dorpsbeeld van Sint Annaparochie. Nu wordt er druk geklust door bewoners.

De 85-jarige Sjoukje Tulner-Van der Meulen is bezig haar appartement in orde te maken. Samen met zoon Yne en dochter Pietsie. Die moeten kwijt dat hun moeder veel heeft voorbereid. In het oude huis aan de Grietmansstraat is alles al ingepakt.

De familie reed de afgelopen jaren talloze keren langs "'t monumint fan St. Anne", zoals de zorgflat in de volksmond genoemd wordt. Nooit kwam de gedachte op hier te gaan wonen. Tulner stond wel al elf jaar ingeschreven, maar nam de beslissing pas nadat haar man vorig jaar overleed.

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 20 november 2014

Foto: Leeuwarder Courant

Uitbreiding AZC-school Sint Anne

Openbare basisschool De Toverbal op het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie krijgt uitbreiding.

De school, een nevenvestiging van basisschool 't Fonnemint, telde in juli dit jaar 99 leerlingen, terwijl de gemeente het Bildt een bekostiging ontvangt voor 60 leerlingen.

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft na een aanvraag van de gemeente 86.991,43 euro beschikbaar gesteld.

Hiermee is het onderwijs aan anderstalige kinderen tot 1 januari 2018 veilig gesteld.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 19 november 2014

Hendrik Elings en Hein Jaap Hilarides

Hilarides en Elings winnaars De Bildtse-Kultuurpris

De Bildtse-Kultuurpriis 2014 is toegekend aan muzikant en schrijver Hein Jaap Hilarides en schilder Hendrik Elings. Dat is woensdag bekend gemaakt.

Hilarides speelde al in 1986 in de Friestalige band 'Wiegel's Wjukkelmasine', hij publiceerde twee Friestalige romans en een Friese verhalenbundel. Elings is als schilder landelijk bekend geworden door zijn schilderij van, een portret, van Foppe de Haan in het op Nederland 2 uitgezonden programma 'Sterren op het doek' in 2009. Elings werk wordt met regelmaat tentoongesteld in galeries en exposities.

De prijs wordt op donderdag 18 december in MFS 'Ons Huis' aan de twee uitgereikt door wethouder Boukje Tol.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 18 november 2014

Foto: Leeuwarder Courant

Zorgflat Sint Annaparochie eindelijk klaar

Het Van Harenshuus, waarvan de bouw zeven jaar stil lag door een conflict, is klaar.

De eerste huurders van Wonen Noordwest-Friesland namen dinsdag de sleutel in ontvangst van hun nieuwe appartement. De woningcorporatie realiseerde er zestien op de tweede, derde en vierde verdieping. Op de begane grond komt Zorgpartners Friesland met veertig zorgeenheden.

De bouw van de zorgflat werd in 2006 stilgelegd wegens een slepend conflict tussen Zorgpartners Friesland, gemeente het Bildt en bezwaarmaker en buurman Albert Heijn Wassenaar.

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 18 november 2014

Drieluik Kees Kuiken over het Bildt

Van historicus Kees Kuiken verschijnt donderdag het boek ‘Van Broedertrouw tot Bildtweb. De Friese gemeente Het Bildt in de lange twintigste eeuw'.

Het drieluik beschrijft 125 jaar geschiedenis van deze plattelandsgemeente.

Beginnend bij de ‘golf van onrust' vanaf de jaren 1880 en eindigend met de golf van digitalisering en schaalvergroting. Met aandacht voor de Bildtse taal als ankerpunt voor het ‘Bildtgevoel' en voor de rol van de plaatselijke media, zoals het webportaal bildtweb.nl.

Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 17 november 2014

VNL-architecten, Grou (Robert Landstra en Teunis Vonk). Levensloopbestendige sociale huurwoningen in Sint Annaparochie. Opdrachtgever:Wonen Noordwest Friesland, Sint Annaparochie. / Bert van der Ploeg architectuur, stedenbouw, advies, Goutum. Landhok Tuinpaviljoen in Vrouwenparochie. Opdrachtgever: Blikvaart BV, Vrouwenparochie FOTO JACOMIEN BOONSTRA

Wie wint de Vredeman de Vries-prijs voor architectuur

Voor de achtste Vredeman de Vries-prijs zijn in de eerste selectieronde veertien ontwerpen geselecteerd. Deze gaan door naar de tweede ronde. Op 6 december wordt bekendgemaakt wie dit jaar de wint.

De vakjury bestaat dit jaar uit Eric Frijters (partner FABRIC en lector FUR), Richelle de Jong (architect-directeur DP6 Architectuurstudio), Tjerk Ruimschotel (stedebouwkundig ontwerper, docent en publicist), Harm Tilman (hoofdredacteur De Architect), Anke Zeinstra, (architect en partner Van der Waals/Zeinstra architekten) en technisch voorzitter Jannewietske deVries (gedeputeerde cultuur Provinsje Fryslân).

Uit het Bildt zijn twee objecten geselecteerd: Levensloopbestendige sociale huurwoningen in Sint Annaparochie van VNL-architecten, Grou (Robert Landstra en Teunis Vonk), opdrachtgever:Wonen Noordwest Friesland, Sint Annaparochie en Landhok Tuinpaviljoen in Vrouwenparochie van Bert van der Ploeg architectuur, stedenbouw, advies, Goutum, opdrachtgever: Blikvaart BV, Vrouwenparochie

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Leeuwarden, 17 november 2014

Man steelt 15.000 euro van schoonmoeder (84)

Een man (60) uit Sint Annaparochie is veroordeeld tot 180 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijk wegens diefstal van zijn schoonmoeders (84) geld.

Ondanks ontkenningen acht politierechter TomWiersma bewezen dat de man in zes maanden met de bankpas van zijn schoonmoeder bijna 15.000 euro heeft gepind zonder haar toestemming. Dat geld moet hij terugbetalen.

Officier van justitie Bas von Bartheld vond dat de verdachte geraffineerd te werk was gegaan. Hij verdoezelde zijn geldopnamen door met de bankafschriften te knoeien, waardoor het slachtoffer pas iets merkte toen haar rekening leeg was.

Leeuwarder Courant

Hallum, 17 november 2014

Douwe Zijlstra controleert de algen in het bassin. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Algen van de kleigrond

Boer Douwe Zijlstra houdt op zijn bedrijf Kelstein in Hallum niet alleen koeien. Hij kweekt er ook algen, die deels leven van voeding uit de mest van het vee.

Het is een wereld van verschil. De grote tastbare koeien in de stal en de voor het blote oog niet zichtbare eencellige algen in de grote vijvers en bassins daarachter. Toch maken ze deel uit van hetzelfde proces om van het hele bedrijf een continue kringloop te maken. Sinds Zijlstra in 2008 de algenkwekerij begon, gaat geen reststroom meer ongebruikt de deur uit.

Momenteel worden van de algen al likstenen gemaakt voor koeien, paarden en schapen en een deel gaat naar Frie-vit uit Sint Annaparochie waar ze er onder andere voedingssupplementen van maken. "Algen sitte fol fitaminen en mineralen", zegt Zijlstra. "It is eins tsien kear spinaazje." Met de Weidse Blik uit Joure werkt hij aan een supplement voor paarden. "It docht itselde as haver. Allinnich bliuwe de hynders by algen ręstich wylst se fan haver ferskriklik fjoerich wurde." Het zijn gespecialiseerde markten. Daar richt Zijlstra zich voorlopig op. "Foar te grutte produsinten kinne wy noait genôch leverje."

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Leeuwarden, 17 november 2014

Rechter: snelle politie slordig

De drang bij het OM om strafzaken snel af te doen leidt tot slordig politieonderzoek. Dat zegt politierechter Jeroen van Bruggen.

Een Pool (26) uit Sint Annaparochie was beschuldigd van een poging tot zware mishandeling van een landgenoot. Volgens de rechter was de werkelijkheid genuanceerder dan de aangever vertelde.

Er hadden meer getuigen moeten worden gehoord. "Onbegrijpelijk dat de politie niet op zoek is gegaan naar een betere waarheidsvinding."

Van Bruggen achtte de Pool wel schuldig aan eenvoudige mishandeling en legde hem een voorwaardelijke boete van 500 euro op.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 17 november 2014

Pannenkoekenkerk De Struverij 'Leukste restaurant van Friesland'

In de verkiezing "Leukste restaurant van Nederland" heeft pannenkoekenrestaurant De Struverij in Sint Annaparochie de meeste stemmen van Friesland behaald. Daarmee is het restaurant het Leukste restaurant van Friesland geworden in de verkiezing. Tijdens de awarduitreiking op 1 december zal duidelijk worden wie zich het leukste restaurant van heel Nederland mag noemen.

Eigenaar Paul Feensta is blij verrast met het winnen van de verkiezing waarbij het naast het hoogste aantal stemmen ook om de beste kwaliteits score ging.

De Struverij is sinds 2013 gevestigd in de voormalige Doopsgezinde kerk in Sint Annaparochie, gemeente Het Bildt (Noordwest Friesland). De Struverij dankt zijn naam aan de struuf wat Bildts is voor pannenkoek. Voor de niet pannenkoekliefhebbers staan er ook enkele andere gerechten op de menukaart.

Het pannenkoekenrestaurant viel al eerder in de prijzen, hun "patatje-pannenkoek" werd als beste bevonden door de kinderjury tijdens het NK pannenkoekbakken in januari 2014.

www.restaurantverkiezing.nl

Zwarte Haan, 16 november 2014

Shouldered streetlight//WADDENZEE

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Op vijftig plekken langs de Waddenkust, van Den Helder tot Denemarken, wil het Friese kunstenaarsgezelschap BUOG (Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen) tussen 2015 en 2018 dansvoorstellingen organiseren, samen met het Leeuwarder Media Art Festival.

De slikgronden achter de Waddendijk zijn daarvoor de grote inspiratie. De Hamburgse lichtkunstenaar Jan Philip Scheibe verkende het terrein deze week met een mobiele lantaarnpaal.

(Klik hier voor de video 'shouldered streetlight//WADDENZEE' Leeuwarden, Netherlands 2014. Presented by: origin of stillness & MEDIA ART Festival Leeuwarden 2014)

Leeuwarder Courant (12-09-2014) / Facebook

Leeuwarden, 14 november 2014

Nichts

Zwarte Haan

Voor de sonar was uitgevonden hadden onderzeeërs alleen hydrofoons om te horen of er iets aankwam. Een hydrofoon is zoiets als een microfoon, maar dan voor onder water.

Geluidskunstenaar Kris Limbach uit Berlijn heeft ze ook. Zondagavond vertelde hij, dat hij van plan was die de volgende dagen in het Wad te steken, om te horen hoe dat klinkt. De vorige keer dat hij in Leeuwarden was deed hij het geluid voor Kreatürliche Unschuld, het horrorfilmpje van John Bock dat in het Fries Museum draait bij de Hindelooper kamer. Ditmaal was hij gast van het Media Arts Festival, voor het kunstproject in het waddengebied dat woensdag in de krant stond.

Leek me interessant. Het geluid van boven de waterspiegel van het Wad kennen we allemaal wel: meeuwen en andere vogels, rollend water, wind, een verre boot. Maar daaronder? Je stelt je iets lobbigs en zwaars voor. Vochtige zitzakken in een grot vol erwtensoep.

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>
Omrop Fryslân radio aporee ::: 9079 Sint Jacobiparochie, The Netherlands >>

Sint Annaparochie, 13 november 2014

De deelnemers aan het dansexperiment gaan bij zonsondergang het Wad op. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Zeehondenvirus in de Noord-en Waddenzee

Vanwege een virus onder de populatie zeehonden in de Noord- en Waddenzee bestaat de kans dat er dode dieren aanspoelen.

Omdat niet duidelijk is of deze zeehonden het virus bij zich dragen wordt u verzocht afstand tot deze dieren te houden. Hou honden aangelijnd en raak de dode dieren niet aan.

Bel de vondst door aan de politie (0900-8844). De gemeente zal er voor zorgen dat deze dode dieren in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en andere hulpdiensten onder veilige omstandigheden zullen worden getransporteerd.

Gemeente het Bildt

Sint Anne, 13 novimber 2014

Foto: Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

Diken It Bilt moatte feiliger

Op it Bilt wurdt al mear as fyftich jier praat oer de feilichheid op de diken. De Aldebiltdyk en de Nijebiltdyk binne smel, mar der komt wol grut ferkear del.

As minsken it hűs út stappe, stean se al op de dyk. De diken kinne net breder makke wurde, want dęr is gjin romte foar. Mar neffens de doarpsbelangen moat der al mear in gefoel fan feilichheid komme.

De gemeente soe begjin novimber al mei in foarstel komme hoe't de begrutte 900.000 euro bestege wurde sil oan feilichheidmaatregels, mar dat is útsteld nei de ried fan 18 desimber.

Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje mei fraachpetearen nei foarsitter Hotse Buwalda fan De Westhoek, nei foarsitter Klaas Dijkstra fan doarpsbelang Nij Altoenae en nei wethâlder Nel Haarsma >>

Sint Annaparochie, 12 november 2014

’Bildtse taal in UNESCO atlas van bedreigde talen’

Het Bildts Kultuurinstituut staat in de steigers. De vier deelnemende organisaties gaan intensiever samenwerken. Maandag bracht voorzitter Piet Marra van Stichting Ons Bildt (l.) het  boekenaanbod van de stichting bij de Aerden Plaats op Ouwe-Syl, dat nu officieel verkooppunt is voor de stichting. Penningmeester Klaske Miedema en voorzitter Dick Nauta nemen de boeken in ontvangst. (foto: Jan Bonefaas)

De Bildtse taal moet worden opgenomen in de UNESCO atlas voor bedreigde talen. Een statusverhoging van het Bildts door de streektaal te laten erkennen door het Europees Handvest voor Regionale Talen moet het begin zijn van het ’bewaren en bewaken’ van de Bildtse taal. Ook moet de gemeente, voordat het Bildt opgaat in een fusiegemeente, ervoor zorgen dat er eindelijk Bildtse plaatsnamenvastgelegd worden.

Die opdracht gaf Frije Bilkerts donderdag mee aan wethouder Boukje Tol tijdens de jaarlijkse algemene beschouwingen. Al in 2013 drongen zowel het Europeesk Bureau foar Lytse Talen als de partijen Werkgroep het Bildt en Frije Bilkerts erop aan om de status van het Bildts te verhogen. Dit kan enerzijds door de taal erkend te krijgen als officiële streektaal in het Europees Handvest voor Regionale Talen. Daarvoor moet een aanvraag ingediend worden bij de regering.

Provincie Fryslân ondersteunt de aanvraag, zo zei wethouder Tol donderdag. ”Wij binne drok yn gesprek mei deskundigen fan de provinsje en de Fryske Akademy. De taal moat syn plak krije yn it Handvest. Dęrfoar moat der in oanfraach nei de provinsje, der binne wij drok mei dwaande.” Dorpsnamen Anderzijds hebben deze partijen de wens de dorpsnamen officieel in het Bildts vast te stellen. Het CDA en de VVD zijn hier tegen. Werkgroep het Bildt diende hierover vorig jaar een motie in, maar de PvdA - die een doorslaggevende stem heeft - wilde geen standpunt innemen omdat ze meer informatie over de gevolgen wilde.

De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Zwarte Haan, 12 november 2014

De deelnemers aan het dansexperiment gaan bij zonsondergang het Wad op. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Dansen op het wad, kan dat wel?

Een groep kunstenaars hing deze week rond op de grens van land en zee, op zoek naar inspiratie voor een groot internationaal dansproject.

De zon streelt de dijk. Het riet ruist en lijkt goudgele vonken af te werpen. Binnen in het café van Zwarte Haan, aan de rand van Friesland, zitten twintig kunstenaars – Denen, Duitsers, Nederlanders en een Japanner – op het puntje van hun stoel te luisteren naar de voordracht van moleculair biowetenschapper Rob van Nues. Hij kwam over uit Schotland, waar hij een betrekking heeft aan de universiteit van Edinburgh, om de kunstenaars te vertellen over de oorsprong van het leven. Een oorsprong die misschien wel besloten ligt in het zompige, zuigende, sissende wad aan de andere kant van de dijk.

Kees Botman van BUOG (Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen) is er wel uit – natuurlijk ligt de oorsprong van ons bestaan in zo’n modderig soepje als deWaddenzee. "Het ontstaan van de aarde is ook in zo’n poel gebeurd."

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 11 november 2014

Experiment met Franckenkorn-spelt

Annette de Jong. Foto Robert Posthumus

Spelt (Iriticum spelta) is een oeroude graansoort die reeds 7000 jaar voor Christus werd verbouwd in Azië. Later werd het gewas via de Kaukasus verspreid over heel Europa. De oudste melding daarvan dateert van 2000 jaar voor Christus. Speltvondsten werden gedaan in onder andere Zwitserland, Limburg, Duitsland, Denemarken en Zweden. Voor zover bekend zijn in de Friese terpen geen sporen van spelt aangetroffen. Wel vond men regelmatig verkoolde zaden van meerrijige gerst, hetgeen erop duidt dat dit gewas hier toen veelvuldig werd verbouwd.

Ook nu wordt er hier nog gerst verbouwd, én tarwe, veel tarwe. Dat kan niet worden gezegd van spelt. Er is in Fryslân namelijk maar één boer die een akker met spelt heeft en dat is Gerben de Jong die op Het Bildt woont. Het akkerbouwbedrijf van de familie De Jong staat een eind het land in aan de Oude Bildtdijk ten zuidwesten van Zwarte Haan. Op het met bosschages omringde erf staat een windmolen. Het geheel ligt er fraai bij, midden in een mozaďek van kleurrijke akkers vol tarwe, aardappels, uien, koolzaad, Engels raaigras en suikerbieten.

Daartussen ligt ook een hectare spelt. Het idee om dat eens uit te proberen komt bij Annette, een dochter van Gerben de Jong, vandaan. Annette: 'ln mijn omgeving hoorde ik steeds vaker dat mensen die geen tarwegluten kunnen verdragen speltbrood gaan eten. En bij de bakker en in supermarkten merkte ik dat er steeds meer speltproducten worden verkocht. Dit was voor mij de aanleiding om eens uit te zoeken wat voor gewas spelt is. Op internet is veel informatie te vinden over dit oergraan. lk las dat het ook in Croningen en Limburg wordt geteeld en dacht toen: misschien wil het ook wel op Het Bildt groeien en voelt mijn vader, die ook intolerant is voor tarwegluten, wel voor een experiment.'

Friesland Post (september 2014)
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 11 november 2014

Voor de liefde hoeft niemand zich te schamen

'Ik heb onze verlovingsfoto nu schuin naast m'n bed gezet op een tafeltje, dus nu is het net, wanneer ik op bed lig, of je naar me zit te kijken. Dan kan ik tenminste lekker inslapen, want dan is het net of je bij me bent', schreef Tjamme Valk van de Oudebiltdijk op 17 mei 1950 liefdevol aan zijn verloofde Janke toen hij voor de KML in Nederlands Indië zat.

Liefdesbrieven van dit echtpaar en negen andere koppels zijn opgenomen in het boek Alde leafde dat onlangs werd uitgegeven door de Afűk. De brieven zijn geschreven tussen 1940 en 1975, door mensen uit verschillende plaatsen in de provincie. Het is het resultaat van een oproep die de stichting deed in de media met het verzoek om oude liefdesbrieven op te sturen.

De brieven van de tien koppels bleven altijd kuis, viel schrijfster Baukje Wytsma op. "In die tijd waren mensen heel voorzichtig. Ze hadden veel respect voor elkaar. Dat vind ik heel mooi om erin terug te zien. Over de fysieke liefde wordt bedekt geschreven." Ze wijst op een, in dat opzicht, opvallende passage uit een brief van Tjamme Valk van 18 juli 1950. Hij schreef toen aan Janke: 'Als ik thuis kom, dan wil ik direct met je alleen zijn, hoor, helemaal met jou alleen, dan gaan we maar samen naar zee toe. Daar is het tenminste rustig. Dan kunnen we eens heerlijk vrijen. Ik bijt je lippen kapot straks.'

Friesch Dagblad
link Zie ook afűk websjop >>

Sint Annaparochie, 9 november 2014

Foto Franeker Courant

Frans Michael Verhagen en Bert van Kooten winnen Bildts Songfestival

De 29e editie van het Bildts Songfestival is gewonnen door Frans Michael Verhagen en Bert van Kooten met 'Een vrouw zoals jij' van Hans de Booij.

De tweede prijs was voor Rick de Vries met 'Sexy als ik dans' van Nielson en de jury beloonde Lisette Kuiken (Stooshe – Black heart) met de derde prijs.

De publieksprijs ging naar het team van Expert Meijer (Afrojack – Ten feet tall).

Er traden deze keer niet minder dan 18 deelnemers op. De begeleiding was in handen van de eigen Bildts Songfestival band, gepresenteerd door Danny Panadero en de band Barricade tekende voor de afsluiting.

Bildts Songfestival, Facebook

Oudebildtzijl, 8 november 2014

Foto: www.ouwe-syl.nl

Dodelijk slachtoffer bij woningbrand

Bij een woningbrand aan ’t Buttendykswechy is een nog onbekend persoon om het leven gekomen. Vermoedelijk gaat het om de bewoner.

Rond half zes op zaterdagmorgen ontstond brand in de vrijstaande woning. Het vuur greep snel om zich heen en de woning bleek niet te redden. De brandweer bluste de brand met meerdere blusvoertuigen en het sein ‘brand meester’ kon even voor acht uur worden gegeven.

Daarna kon de brandweer de woning binnen waar het slachtoffer werd gevonden. De politie doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer, de doodsoorzaak en naar het ontstaan van de brand.

www.politie.nl
link Lees ook het bericht op 112Fryslân >>
link Lees ook het bericht op ouwe-syl.nl >>
link Bekijk het filmpje op Hart van Nederland (SBS) >>

Sint Annaparochie, 7 november 2014

Foto: LC

Laatste oever Elfstedenvaarroute klaar

De Noordelijke Elfstedenvaarroute is sinds kort helemaal afgerond.

Dankzij de aanleg van het laatste stukje natuurvriendelijke oever bij de Súdhoekstermiddelweg en de Langhuisterweg in Sint Annaparochie. Het ging nog om een paar honderd meter.

Om deze grond bij het project te betrekken, was onteigening nodig. De boer wilde zijn land niet verkopen. De gemeente het Bildt kreeg vorig jaar van de rechter al toestemming voor de onteigening.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 7 november 2014

SBS6 is druk aan het filmen geweest. (Eigen foto)

Eethûs Sint Anne in Bruisend Horeca

Zaterdagmiddag 8 november staat in het programma Bruisend Horeca van SBS6 Eethûs De Kaai in Sint Annaparochie centraal.

De opnames bij Boudewijn en Gerry Bleeker werden in september gemaakt. De Kaai eindigde dit jaar als twintigste in de landelijke top 100 van de Cafetaria Top.

Het bedrijf probeert bij de tijd te blijven door met regelmaat een mystery guest langs te laten komen, waardoor ze hun service en aanbod kunnen verbeteren.

In Bruisend Horeca worden de laatste nieuwtjes uit het vak gepresenteerd.

 

Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 7 november 2014

Vereniging voor Christelijk onderwijs Het Bildt/Leeuwarden viert eerste lustrum Onderbouwdag

Foto Franeker Courant

De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs in de gemeenten het Bildt/Leeuwarderadeel (CBO2) heeft woensdag 5 november het eerste lustrum gevierd van haar Onderbouwdag.

In het kader van het bestuurlijke samenwerkingsproces met Onderwijsgroep Fier is het dit jaar voor het eerst georganiseerd samen met de scholen van Fier. De besturen willen in de toekomst samen verantwoordelijk zijn voor christelijke, openbare en samenwerkingsscholen in deze regio. Momenteel doen verschillende werkgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van beide besturen, directie, leerkrachten en ouders onderzoek naar een samenwerkend bestuur.

Het thema van was ditmaal Kunsteducatie’. Daarom vond de start plaats bij Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum, in Leeuwarden. Alle vijftig leerkracht van groep één en twee van de 27 scholen werden hier op bijzondere wijze ontvangen door ‘meneer René’ uit het gelijknamige prentenboek van Leo Timmers.

Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 7 november 2014

FOTO LC

Actie voor hogere status Bildtse taal

Voordat de gemeente het Bildt opgaat in een fusiegemeente in 2018 moet de Bildtse taal veilig gesteld zijn. De gemeente onderneemt in 2015 actie, aldus wethouder Boukje Tol gisteren op vragen van de Frije Bilkerts.

Met de Fryske Akademy wordt samengewerkt om het Bildts erkend te krijgen als streektaal in het Europees Handvest voor regionale talen. Er komt een aanvraag richting provincie. Dit moet via de Tweede Kamer leiden tot erkenning.

Frije Bilkerts wil ook dat de taal opgenomen wordt in de Unesco Wereldatlas van bedreigde talen. Na 2018 moet het Bildt als gebiedsnaam op topografische kaarten staan en moeten de dorpsnamen in de Bildtse taal vermeld worden.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 7 november 2014

Bildts geld voor projecten blijft nog even ongewis

Uiterlijk mei 2015 is het duidelijk of het Bildt bijdraagt aan een kunstgrasveld in Sint Annaparochie en een multifunctionele accommodatie in Vrouwenparochie.

Dat beloofde burgemeester Gerrit Krol van het Bildt gisteren tijdens de begrotingsvergadering. De gemeente mag in de begroting voor 2015 dan wel 60.000 euro over houden en nog enkele meevallers verwachten, er dreigen ook risico’s. Reden om met beide benen op de grond te blijven en het geld niet alvast uit te geven, aldus Krol.

De VVD wil eerder zekerheid en vroeg in moties alvast 380.000 euro te reserveren voor het kunstgrasveld en 600.000 voor het MFA. Ook brak deze partij een lans voor verbreding van de Langhuisterweg. De andere partijen vinden met het college dat de plannen eerst beter financieel onderbouwd moeten worden.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 6 november 2014

In Sint Jacobiparochie is de derde samenwerkingsschool op het Bildt gedacht. FOTO LC

School dichtbij is niet noodzakelijk

Omstreeks 1990 heeft de staatssecretaris van Onderwijs Jacques Wallage tijdens een bijeenkomst voor besturen van christelijke basisscholen gezegd, dat een school minimaal 200 leerlingen diende te hebben. Dit zou voor de gemeente het Bildt betekend hebben dat er maar twee scholen zouden overblijven: ’t Fonnemint en CBS De Slotschool, beide in Sint Annaparochie.

De kleine bijzondere (christelijke) scholen voelden zich bedreigd en in de jaren hierna ontstond een streven om per gemeente de scholen onder één bestuur te brengen. Zo werd in 1995 in de gemeente het Bildt de Vereniging voor christelijk basisonderwijs opgericht voor Sint Annaparochie, Minnertsga, Sint Jacobiparochie, Nij Altoenae, Vrouwenparochie en Oudebildtzijl. Het bijzonder onderwijs zou door deze besturenfusie zijn gewaarborgd. Dit was de reden dat het bestuur van de Slotschool te Sint Annaparochie akkoord ging met deze fusie.

TEAKE BRANDSMA Oud-voorzitter Vereniging voor christelijk basisonderwijs Sint Annaparochie en het Bildt

Leeuwarder Courant (tegast)
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 5 november 2014

Foto: LC

Verkeer Bildtdijken in latere raad

De raadsdiscussie over verkeersmaatregelen op de Bildtdijken wordt uitgesteld.

Een meerderheid van de raad, bestaande uit de partijen Frije Bilkerts, CDA, Werkgroep het Bildt en VVD, vraagt in de raad van donderdag om verschuiving naar de raad van 18 december. Dan hebben organisaties, inwoners en dorpsbelangen nog de tijd om tijdens de Raderaad op 3 december hun mening kenbaar te maken.

De gemeente wil 900.000 euro investeren om de verkeersveiligheid op de Nieuwe- en Oudebildtdijk te vergroten.

Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 5 november 2014

Boerenkool van de volkstuin

Foto: LC

Lucas Smit uit Sint Jacobiparochie haalt een maaltje boerenkool van zijn tuin net buiten het dorp. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 4 november 2014

Foto: Jan Bonefaas

Kinderen ontbijten in het gemeentehuis

Dinsdagochtend was er bijzonder bezoek in het gemeentehuis in St.-Annaparochie. De kinderen van De Lytse Terp uit Minnertsga kwamen ontbijten. Dit deden zij samen met burgemeester Gerrit Krol en de wethouders Haarsma, Tol en Blaak.

Het is de week van het Nationaal Schoolontbijt. Burgemeester Gerrit Krol onderstreept hiermee, net als zo’n 225 collega-burgemeesters in het hele land, het belang van een gezond ontbijt. Aan de ontbijttafel maakten de kinderen en de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar.

Aan het eind van het ontbijt betaalde burgemeester Krol symbolisch voor zijn ontbijtje met een donatie aan Make-A-Wish Nederland, dit jaar het goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt. Deze stichting vervult al 25 jaar de liefste wens van kinderen met een levensbedreigende ziekte. De leerlingen van De Lytse Terp namen de cheque van 100 euro in ontvangst.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 3 november 2014

Foto: gemeente het Bildt

Besluit verkeersmaatregelen Bildtdijken doorgeschoven

De gemeenteraad neemt in de vergadering van 6 november het voorstel over de te nemen verkeersmaatregelen aan de Bildtdijken niet in behandeling.

Het onderwerp wordt voor behandeling doorgeschoven naar de raadsvergadering van donderdag 18 december.

Hierdoor is het mogelijk voor belanghebbenden om tijdens de RadeRaad van woensdag 3 december in te spreken.

 

Gemeente het Bildt

Oudebildtzijl, 2 november 2014

Foto: ouwe-syl.nl

Bietencampagne ontneemt Ouwe-Dyksters het zicht

Het rooien van bieten en het vervoer naar de opslagplaatsen, laat op Ouwe-Dyk zijn sporen na. De huizen die pal aan de dijk staan, krijgen te maken met opspattende kleigrond tegen ramen en deuren, terwijl de geparkeerde auto’s een kleideken over zich heen krijgen.

De agrariërs zijn verplicht direct nadat de bieten zijn afgevoerd, de vervuilde openbare wegen schoon te maken. Schuifborden worden ingezet, en zo nodig worden de wegen met water schoongespoeld. Om maar te voorkomen dat een weggebruiker een glijpartij met alle gevolgen van dien maakt.

Helaas kunnen de boeren overlast voor de dijkbewoners niet voorkomen. Deze geparkeerde auto is daar een goed voorbeeld van. Een xxl wasbeurt voor vertrek is noodzakelijk.

ouwe-syl.nl

Minnertsga, 1 november 2014

‘Huiskamer’ Minnertsga alvast open voor dorp

Bouwvakkers werken nog aan de foyer van de nieuwe MFA. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De bouw is nog in volle gang. Toch kunnen inwoners van Minnertsga vandaag alvast een kijkje nemen in hun nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA).

Het open huis is bedoeld om hun nieuwsgierigheid te bevredigen maar ook als start voor een inzamelingsactie. "De basis is der", zegt voorzitter Wim Dijkstra van de Stichting MFA. Van de inwoners wordt verwacht dat ze nog een bijdrage leveren aan een licht- en geluidsinstallatie, buitenterras, nieuwe bestrating, beplanting en zonnepanelen.

Als dat allemaal voor elkaar is, is het 2 miljoen euro kostende plan klaar. Dijkstra schat dat dat rond Koningsdag 2015 zal zijn. Bouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie startte in juni 2013 met de bouw na een voorbereiding van zeven jaar. De nieuwbouw moet het verouderde dorpshuis De Boppeslach vervangen.

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Zwarte Haan, 1 november 2014

Monika Sie op PvdA-congres te Leeuwarden

Andriesen-lezing: ‘Grote nadelen door financiële ongelijkheid’

Toenemende financiële ongelijkheid van mensen splijt ‘de mienskip’, verzwakt de economie en ondergraaft de democratie.

Dat was gisteravond de boodschap van directeur Monika Sie Dhian Ho van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Ze verzorgde in café-restaurant De Zwarte Haan, aan de voet van de waddendijk ten noorden van Sint Jacobiparochie, de vijfde Anita foar Fryslân-lezing.

Bijna zestig overwegend Friese sociaal-democraten stonden gisteren op de dijk 1 minuut stil bij Anita Andriesen, de voor de PvdA zo belangrijke gedeputeerde, die in december 2008 is overleden. Ze heeft op de dijk, waar ze volgens voorzitter Lutz Jacobi van de stichting Anita foar Fryslân graag kwam om "de kop leech te meitsjen", haar eigen monument gekregen.

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Berlikum, 1 november 2014

Foto: Trijntje Graafstra, Facebook

PAARS

Opgelost! Het paarse licht dat nu en dan aan de hemel zichtbaar is vanuit dorpen ten noordwesten van Leeuwarden en vanaf het Bildt, en de afgelopen dagen aanleiding was voor drieste speculaties, is wel degelijk afkomstig van een kas. Niet in Sexbierum, maar Berltsum.

Van der Kaaij Kwekerij gebruikt sinds deze week zogenaamd hybride licht: een combi van reguliere lampen en led. Het ledlicht veroorzaakt het paarse schijnsel. "Het duurt een tijdje voor de gordijnen dicht zijn. Dan schijnt het flink naar buiten”, zegt Theo van der Kaaij. "Best mooi, toch?”

Leeuwarder Courant

Ljouwert, 31 oktober 2014

Remko Rinkema

As pokerferslachjouwer de wrâld oer

Fan Aldebiltsyl nei Las Vegas. Foar de measten fan ús sil dit nea barre, of hiel miskien ien kearke. Hoe oars is dat foar pokerferslachjouwer Remko Rinkema. Hy komt elk jier ferskate kearen yn Las Vegas. En yn London, Hongkong, Monako, de Bahama's, Australië en neam it mar op. Foar Bynt kaam hy efkes werom nei Fryslân en jűn praat hy ús by oer syn wurk yn de pokerwrâld.

Oud Ouwe-Sylster Remko Rinkema reist zo ongeveer de gehele wereld over als poker verslaggever. Veel Sylsters hebben dit tot de dag van vandaag nooit geweten. Maar daar is verandering in gekomen, want donderdag 30 oktober was de zoon van de trotse Oane en Betty te gast in het programma Bynt van Omrop Fryslân.

Omrop Fryslân/www.ouwe-syl.nl
link Sjoch 'Útstjoering mist' (05.50 min.) >>

Sint Annaparochie, 31 oktober 2014

Albert Heijn Wassenaar

Keurmerk voor Albert Heijn Wassenaar

Albert Heijn Wassenaar in Sint Annaparochie, gevestigd aan de Warmoesstraat, mag zich vanaf vandaag Super Supermarkt noemen.

Dit keurmerk krijgt de winkel uitgereikt door de Stichting SSK (Super Supermarkt Keurmerk). De stichting beloont zelfstandige supermarktondernemers die zich extra inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun winkel.

Bij de beoordeling wordt gekeken naar lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, duurzaam zijn met energie en veilig werken.

Leeuwarder Courant
link Lees ook het artikel in de Franeker Courant >>

Sint Annaparochie, 29 oktober 2014

’Mînsen rije sels te hard, dêr helpe gyn paaltsys teugen’

De bewoners van de Bildtdijken zijn blij en opgelucht. Na dertig jaar soebatten, pilot-projecten en halve maatregelen wordt nu echt iets aan de verkeersveiligheid gedaan. De grote vraag blijft echter: wát moet er precies gebeuren? Het college heeft wel een idee, maar de bewoners zijn het er nog niet over eens.

Vraag tien dijkbewoners hoe de verkeersveiligheid op de Bildtdijken verbeterd kan worden en je krijgt tien verschillende antwoorden. Dat bleek woensdag tijdens de RadeRaad, waar veel mensen naar de plannen van het college kwamen luisteren. Na onderzoek van de Grontmij stelt het Bildtse college enkele maatregelen voor. Zo komt er aan de noordkant van het wegdek van de dijken een rode strook, her en der met paaltjes, om het verkeer af te remmen. De 30- en 60 km-zones houden dezelfde snelheid. Westhoek wordt helemaal ingericht als 30km zone.

“We zijn blij en opgelucht dat er eindelijk iets aan de verkeersveiligheid wordt gedaan,” zei Jan Dogterom, van de stichting voor leefbaarheid aan de Oudebildtdijk. “Na dertig jaar is er nu beweging de goede kant op, en dat stemt me optimistisch. Ik weet zeker dat ik voor heel veel mensen spreek dat ik hoop dat de problemen worden opgelost.” Wel zette hij vraagtekens bij het plaatsen van de paaltjes. “En bomen aan de zuidzijde van de dijk, dat kan niet. Dat vindt het Wetterskip niet goed.”

De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 29 oktober 2014

Behoud basisscholen kernpunt Het Bildt

Eén van de kernpunten in de begroting 2015 tot en met 2018 van Het Bildt is behoud van basisscholen in de dorpen door bevordering van samenwerkingsscholen.

Eén van de kernpunten in de begroting 2015 tot en met 2018 van Het Bildt is behoud van basisscholen in de dorpen door bevordering van samenwerkingsscholen.

Daarnaast wordt 4650.000 euro overgeheveld van de reserve voor de vestiging van het asielzoekerscentrum naar de algemenere reserve. Ook gaat 216.000 euro van de reserve egalisatie (vereffenen) afvalstoffenheffing naar de algemene reserve.

Dat blijkt uit de sluitende begroting die Het Bildt voor 15 november wil aanbieden aan Gedeputeerde Staten van Fryslân. De provincie Fryslân stelt voor het begrotingsjaar 2015 als voorwaarde dat de begroting sluitend moet zijn. Als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht in 2018 uiterlijk tot stand zal worden gebracht. “Het Bildt heeft voor 2015 tot en met 2018 een sluitende begroting. Er wordt dus ruimschoots voldaan aan de provinciale voorwaarden”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Minnertsga/Vrouwenparochie, 28 oktober 2014

Foto: LC

Sloop huizen in Minnertsga en Vrouwenparochie

Wonen Noordwest Friesland start volgend jaar met de sloop van woningen in Vrouwenparochie en Minnertsga.

In 2016 moet er nieuwbouw op deze plekken staan. Het gaat om tien woningen aan de M. Becktstraat in Vrouwenparochie, waar zes nieuwe woningen voor terug komen.

In Minnertsga gaat het om negen huizen aan de P.B. Winsemiusstrjitte en zes in de Havenstrjitte. In de eerste straat komen daar zes woningen voor terug, in de tweede twee eensgezinswoningen.

Leeuwarder Courant

Amsterdam, 26 oktober 2014

Sannemaj Betten

Sannemaj Betten wint voorronde Festina Lente Poëzieslag

De 19-jarige Sannemaj Betten uit Sint Jacobiparochie heeft de eerste prijs gewonnen van de Festina Lente Poëzieslag in Amsterdam.

De jury was lovend over haar gedichten en presentatie en vertelde dat ze hun ogen dicht hadden gedaan, om zo de “bezwerende invloed” van haar poëzie nog meer te ervaren. Ook de zaal werd muisstil tijdens haar optreden.

Met deze overwinning heeft Sannemaj zich gekwalificeerd voor de finale van de Festina Lente Poëzieslag in juni 2015.

Franeker Courant

Sint Annaparochie, 24 oktober 2014

Foto: LC

Plan twaalf huizen Sint Annaparochie

Wonen Noordwest Friesland bouwt in 2015 twaalf woningen aan de D. Janszstraat en de Kade in Sint Annaparochie.

Ze komen op de plek waar 55 bejaardenwoningen stonden. Op deze plek komt de nieuwe scholencampus maar is nog ruimte vrij voor huurwoningen. Dat worden zeven geschakelde eensgezinswoningen en vijf levensloopbestendige woningen.

Ze zijn ontworpen door VNL Architecten uit Grou. De woningen komen aan een korte straat of plein te liggen. Illustratie: VNL Architecten

Leeuwarder Courant

Zwarte Haan, 23 oktober 2014

Zeegemalen bieden paling alle ruimte

Wetterskip Fryslân begint vandaag met de renovatie van de zeegemalen H.G. Miedema in Zwarte Haan en Ropta in Roptazijl.

Een bedrijf uit Hengelo ontwikkelde een nieuwe waaier, die een vrijwel ongehinderde vispassage mogelijk maakt. De pompen van de gemalen worden zo aangepast dat volwassen paling tot 80 centimeter vrijuit naar de Waddenzee kan zwemmen.

Daarmee wordt de overlevingskans vergroot tot 90 procent, zonder dat het ten koste gaat van de pompsnelheid van de gemalen.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 23 oktober 2014

Aerdenplaats, Oudebildtzijl

Kans op cultuurfusie op Het Bildt

De kans is groot dat de vier culturele instellingen op Het Bildt uiteindelijk fuseren in een Bildst taal- en cultuurinstituut.

De vier – Stichting Ons Bildt, de Aerden Plaats, het Centrum Meertaligheid en het Bildts Documentatiecentrum – werken intensief samen aan de vorming van zo’n instituut.

De vraag of fuseren niet beter is dan samenwerken, heeft al op tafel gelegen, aldus projectleider Henry de Boer gisteravond in een toelichting aan de raad. Het antwoord is nog niet gegeven. Wel zien alle partijen in dat het belang omdat ze samen zaken kunnen uitvoeren, die ze alleen nooit kunnen oppakken.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 23 oktober 2014

Bewoners blij met aanpak van verkeersveiligheid Bildtdijken

De Oudebildtdijk Foto gemeente het Bildt

De bewoners van de Oude- en de Nieuwe Bildtdijk zijn blij dat er na dertig jaar wat gedaan wordt aan de verbetering van de verkeersveiligheid.

Dat bleek gisteravond tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. Vooral de inwoners van de Westhoek zijn zeer tevreden.

Jan Dogterom, die sprak namens de stichting tot bevordering van de leefbaarheid in de Westhoek: "Na dertig jaar gaat het de goede kant op. De Oude- en de Nieuwe Bildtdijk zijn blij dat de problemen eindelijk worden opgelost."

Het grote probleem op de dijken is het snelle rijden en het grote verschil tussen de verkeersdeelnemers. De wegen zijn smal en worden gebruikt door auto’s, fietsers en zware brede landbouwvoertuigen. Ruimte om de wegen op de voormalige zeedijken te verbreden, is er niet.

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 22 oktober 2014

De zorgflat in aanbouw in Sint Annaparochie.Debouwkundige oplevering staat gepland voor eind oktober, begin november. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

'Raad gaf AH/Wassenaar garanties over toekomstige winkelplannen'

De Bildtse gemeenteraad heeft Albert Heijn/Wassenaar garanties gegeven en medewerking toegezegd aan toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf. De in juni 2013 gesloten overeenkomst tussen de gemeente en Wassenaar - die na acht jaar een einde maakte aan het slepende conflict rond zorgcentrum Van Harenshuus – bestaat naast een schadevergoeding van zo'n drie ton ook uit planologische toezeggingen.

Dat blijkt uit onderzoek van deze krant. De supermarkt heeft de toezegging gekregen dat ze in de toekomst alle medewerking krijgt. Dat kan gaan om plannen die de winkel heeft voor eventuele uitbreiding ten zuiden van hun bedrijfspand, of om de aanleg van extra parkeerplaatsen, zo melden ingewijden. Het gaat om gedetailleerde afspraken. Zo zou zijn vastgelegd dat Wassenaar de gevel van de supermarkt – als het ten zuiden van de winkel wil uitbreiden – door moet trekken.

De toezeggingen zijn opmerkelijk: plannen of vergunningsaanvragen komen doorgaans ter inzage voor de burger, die dan bezwaar kan maken. Dat geldt ook als een bestemmingsplan moet worden aangepast. Als de gemeente haar medewerking al heeft toegezegd, zou bezwaar maken geen zin meer hebben.

De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 22 oktober 2014

foto: ouwe-syl.nl

Eerste najaarsstorm stuwt water tot voet zeedijk

Woensdag 22 oktober was een pittige noordwester aangekondigd, een voorspelling die korte tijd dijkbewaking tot gevolg heeft gehad.

Achteraf bleek het een storm in een glas water wat betreft de schade die de storm heeft veroorzaakt. De impact van de oktoberstorm van 2013 was vele malen groter. Desalniettemin werd het water opgestuwd tot de voet van de zeedijk.

Het grootste deel van het jaar is het Noorderleech en de Bildtpollen het domein van diverse vogelsoorten, koeien en paarden. Vandaag hebben deze plaats gemaakt voor nieuwsgierige kijkers met fotocamera in de aanslag en een enkele jutter die hoopt op een grote vis.

www.ouwe-syl.nl

Sint Annaparochie, 22 oktober 2014

FOTO LC/NIELS WESTRA/BEWERKING ALIE VEENHUIZEN

‘Geheime supermarktdeal het Bildt is onacceptabel’

De lang geheimgehouden ‘supermarktdeal’ tussen de gemeente het Bildt en supermarkteigenaar Herman Wassenaar zet de lokale democratie buitenspel.

Naast de ruim 3 ton aan planschade, zegde het Bildt toe dat uitbreidingsplannen van Wassenaar in de Warmoesstraat ruim baan krijgen. Dat zeggen ingewijden tegen deze krant.

Die toezegging van het Bildt is saillant. Wil de supermarkt in de toekomst in eigen straat uitbreiden, dan vergt dat mogelijk wijzigingen van bestemmingsplannen. De wet bepaalt dat die eerst ter inzage moeten liggen op het gemeentehuis, zodat burgers er zienswijzen over in kunnen dienen. De gemeente dient daar dan weer op te reageren.

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Leeuwarden, 21 oktober 2014

Frans Michael Verhagen speelt voor lijk

Acteur Frans Michael Verhagen, als lijk, krult zich achterin een Jaguar-sportauto. Links regisseur Auke deWitte. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

De verfilming van Bak is zo goed als klaar. Nu nog monteren. Regisseur en initiatiefnemer Auke de Witte: "Wy ha in protte fan inoar leard.”

De opnamen hebben in totaal zo’n vijf weken in beslag genomen, en daar gingen tweeweken repetitietijd aan vooraf. De voorbereidingen – het zoeken naar locaties, het bijeensprokkelen van het geld – duurden nog veel langer. "Ik ha derwol in jier mei dwaande west.” Ook dat noopte weer tot creatieve oplossingen, zoals bleek bij het filmen van het gesleep met het lijk dat hoofdpersoon Sjerp Bak, uitgeblust journalist bij de stadsredactie van de Leeuwarder Courant, per ongeluk maakte.

"De Reefhorst, ymporteur van Jaguar en Landrover, woe wol sponsorje. Se hiene in Jaguar-sportauto, dat soe dan de auto węze fan it riedslid dat troch Bak fermoarde waard. Allinne, dy soe it lyk yn de kofferbak fan dy auto weiwurkje. Mar de kofferbak fan sa’n sportwein is fansels net sa grut, en Frans Michael Verhagen dy’t it lyk spilet, wie ek noch twa meter lang.” Maar met wat krullen en buigen bleek dat het lijk in kwestie er mooi in paste. "It koe krekt.” In het boek reed het slachtoffer, een gemeenteraadslid met minder legale bijverdiensten, overigens in een BMW.

Leeuwarder Courant
link Lees het hele ingezonden stuk (pdf) >>

Sint Annaparochie, 19 oktober 2014

Christelijk Bildts Mannenkoor brengt eerste cd uit

Het Christelijk Bildts Mannenkoor heeft haar eerste cd uitgebracht. Die heet ‘Jou ús in dream, o Hear’.

Op de cd staan zeventien nummers van diverse genres. Dat zijn zowel geestelijke, als volksliederen in diverse talen. Ook staan er liederen op in de Bildtse taal.

De solopartijen worden gezongen door Klaas Beimers (tenor) en Sieb Leenstra (bariton).

De cd wordt gepresenteerd in het concert op 23 oktober in de Gideonkerk in Sint Annaparochie. Dat concert begint om 19.30 uur.

Franeker Courant

Minnertsga, 19 oktober 2014

Bienze IJlstra debuteert volgende week in Oranje

Bienze IJlstra is de nieuwe dirigent van Oranje. Hij volgde per 1 september Jouke Hoekstra op die de fanfare van de christelijke muziekvereniging uit Minnertsga bijna veertig jaar leidde. Hoekstra maakte zijn vertrek afgelopen zomer kenbaar.

Bienze IJlstra is docent koperblaasinstrumenten aan muziekschool De Wâldsang in Buitenpost en geldt als een gerenommeerd dirigent. Onder zijn leiding behaalden veel Friese toporkesten goede resultaten en kampioenstitels, zoals Brassband de Wâldsang in Buitenpost, Brassband Oenkerk en de fanfare Joost Wiersma in Jistrum.

Oranje zegt in een verklaring "bijzonder trots te zijn dat IJlstra de uitdaging aangaat om met de fanfare uit Minnertsga aan de slag te gaan.”

Bienze IJlstra debuteert met Oranje op zondag 26 oktober in Minnertsga. Samen met Jong Oranje geeft de fanfare een Koffieconcert in dorpshuis De Boppeslach.

Franeker Courant

Sint Annaparochie, 17 oktober 2014

Informatie verkeerssituatie Bildtdijken

Gemeente het Bildt heeft een speciale pagina gemaakt over de verkeerssituatie op de Bildtdijken.

Op woensdag 22 oktober bespreekt de RadeRaad het raadsvoorstel hierover. Ook de uitkomsten van het verkeersonderzoek worden dan gepresenteerd. U bent hierbij van harte welkom!

Op donderdag 6 november zal de gemeenteraad een besluit nemen over wat er aan de verkeerssituatie op de Bildtdijken moet gebeuren.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de speciale informatiepagina.

Gemeente het Bildt

Sint Jacobiparochie, 16 oktober 2014

Onderzoek naar samenwerkingsschool

De mogelijkheid van een samenwerkingsschool in Sint Jacobiparochie wordt onderzocht.

De gemeente het Bildt trekt 7000 euro uit voor dit haalbaarheidsonderzoek. De inwoners voelen wel voor samenwerking van christelijke basisschool De Koppel en openbare basisschool De Opstap.

De gemeente gaat niet uit van nieuwbouw. In het onderzoek wordt meegenomen welke van de twee huidige gebouwen het meest geschikt is om aan te passen voor beide scholen.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 15 oktober 2014

Nieuwe inrichting Bildtdijken moet einde maken aan hardrijden

Impressie verkeersmaatregel bildtdijken

Gemeente het Bildt trekt negen ton uit voor verkeersmaatregelen op de Oude- en Nieuwebildtdijk. De 30- en 60 km zones blijven zoals ze nu zijn, maar er komt een rode strook asfalt om het verkeer nog meer af te remmen. Zwarte Haan wordt een 30km gebied. Ook zullen de toegangen tot de bebouwde kom duidelijker worden gemarkeerd. De maatregelen moeten voor eens en altijd een einde maken aan hét grote probleem op de dijken: het te snel rijden van veel verkeer.

De ene na de andere pilot en proefproject passeerde de afgelopen jaren de revue: hoe kan het verkeer op de Oude- en Nieuwebildtdijk veilig doorstromen. En vooral: hoe kan het worden afgeremd?

Uit onderzoek blijkt dat het gros van de bestuurders te hard over de dijken rijdt. Waar 60km is toegestaan wordt gemiddeld 65 tot 75km p/u gereden. Binnen de bebouwde kom, waar de limiet 30km is, gaat de overschrijding zelfs richting een verdubbeling en wordt 50 tot 60km p/u gereden.

De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 14 oktober 2014

Negen ton voor verkeersveiligheid Bildtdijken

De gemeente het Bildt trekt 900.000 euro uit om de Bildtdijken verkeersveiliger te maken.

Dat meldt de LC op haar site. De snelheid bij Zwarte Haan gaat omlaag naar 30 kilometer per uur. Op de rest van de Bildtdijk blijven de huidige snelheidslimieten van kracht. Dit betekent een maximum van 30 kilometer per uur in de Westhoek, Nij Altoenae en Oudebildtzijl en op de rest van de weg zestig kilometer per uur.

Omdat bewoners de weg nog steeds als onveilig ervaren, liet de gemeente drie onderzoeken uitvoeren. Daaruit is gebleken dat alleen bij Zwarte Haan, waar de woningen relatief dicht op de Nieuwe Bildtdijk staan en veel recreatief verkeer is, de snelheid omlaag moet.

Franeker Courant

Sint Annaparochie, 10 oktober 2014

Bildtse deal blijft geheim

De afspraken tussen het Bildt en supermarkteigenaar Herman Wassenaar blijven geheim. De gemeenteraad boog zich gisteravond over eventuele opheffing van de geheimhouding.

Naar verluidt betaalde het Bildt tonnen planschade aan de supermarkteigenaar, maar de gemeente houdt de onderliggende stukken geheim. Enkel VVD’er Jaap de Haan stemde tegen blijvende geheimhouding.

Na een wob-verzoek van deze krant bepaalde de bestuursrechter dat de raad de geheimhouding moest heroverwegen. Ook moet de gemeente het verzoek opnieuw beoordelen.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 10 oktober 2014

Geld voor verkeer Bildtdijken

Het is het Bildt gelukt om geld vrij te maken voor verkeersmaatregelen op de Bildtdijken. De gemeente trekt er liefst 900.000 euro voor uit.

Daarvan komt de helft uit niet uitgegeven onderhoudsgeld voor bruggen, de andere helft uit regulier Bildtdijken-budget en nog 75.000 uit de algemene reserves.

Ook lijkt er in de reserves geld voor een kunstgrasveld in Sint Anne en een nieuw dorpshuis voor Vrouwenparochie.

Leeuwarder Courant

Nieuwegein, 9 oktober 2014

Grote regionale verschillen op huizenmarkt

De crisis op de woningmarkt lijkt voorbij. Het aantal verkopen stijgt en de huizenprijs ook. Maar dit is niet in elke regio het geval. In sommige regio's dalen huizenprijzen met meer dan 3 procent. Vooral in de grote steden stijgen de prijzen op de huizenmarkt alweer flink. In de provincies Friesland, Groningen en Noord-Brabant dalen prijzen soms nog hard. De Nederlandse huizenmarkt maakt hiermee deze zomer een pas op de plaats.

Binnen Friesland zijn de verschillen groot. NW-Friesland en ZW-Friesland laten de huizenprijzen in het derde kwartaal een stijging zien van 4 - 6 % ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2013. In ZO-Friesland zijn de prijzen zelfs met 6 - 8 procent gestegen. NO-Friesland en Zuid-Friesland lieten daarentegen een daling zien van 0 tot 5 procent.

In Noordwest-Friesland vonden er in het derde kwartaal volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) 333 transacties plaats. De gemiddelde transactieprijs bedroeg € 149.000. Dat is 5,8 procent hoger dan in het derde kwartaal 2013.

De Finaciële Telegraaf
link Hier het hele artikel met kaart >>

Sint Annaparochie, 8 oktober 2014

Website onthult waar je in de buurt streekproducten kunt kopen

"Er zijn in Fryslân zoveel verborgen schatten aan streekproducten. Veel mensen hebben geen idee wat er in hun omgeving aan lekkere dingen worden gemaakt. En een lokale producent weet misschien het lekkerste ijs van waterbuffelmelk te maken, wil graag meer klanten, maar heeft geen kaas gegeten van marketing. Waarom niet die twee groepen via internet bij elkaar brengen?" licht Fokko van der Woude hun plan toe. Eind dit jaar willen ze hun site Streeksgewijs in de lucht hebben.

Een eigen website opzetten is voor veel van die kleine ondernemers te duur. "Een beetje leuke site laten maken kost je al gauw drieduizend euro. Deelname aan onze site is gratis. Voor wie wil, kunnen we bijvoorbeeld wel een webshopje opzetten."

Voor zulke extra's moet dan wel betaald worden, maar winst maken is zeker niet de bedoeling van hun initiatief verzekert Van der Woude. "We werken niet met een bedrijfsplan. Op dit moment leggen we alleen maar geld toe. Ik ben zelf een liefhebber van lekker eten en heb bewondering voor de passie waarmee makers van streekproducten hun werk doen. Ambachtelijk producten maken wordt ook steeds populairder. Kijk alleen al hoeveel nieuwe streekbieren de afgelopen tijd zijn ontwikkeld. Het is gewoon zonde als dat te veel achter gesloten deuren gebeurt. Door onze kennis als internetondernemers kunnen we een met een klein budget de lokale producent een mooi platform bieden."

Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 8 oktober 2014

Het Bildt liet zich in houdgreep nemen

De zorgflat in aanbouw in Sint Annaparochie.Debouwkundige oplevering staat gepland voor eind oktober, begin november. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

De geschiedenis van de zorgflat in Sint Annaparochie is roerig. Al rond de start van de bouwin 2006 haperde de collegevorming, omdat de PvdA de omstreden hoogbouw nog eens goed wilde bekijken. Tot onvrede van trouwe pluchemaat Werkgroep het Bildt. Uiteindelijk gooiden de socialisten het op een akkoordje met het CDA.

De flat moest 36 dementerende ouderen een huis bieden, onder de vleugels van Zorggroep Noorderbreedte. Bovenop de flat nog eens zestien aanleunwoningen van Wonen Noordwest Friesland.

Eind juli 2006 probeerde Herman Wassenaar – eigenaar van naastgelegen Albert Heijn – de bouw via de rechter te stoppen. Hij voorzag geluidsoverlast voor toekomstige bewoners, doordat vrachtauto’s dicht bij de flat zoudenladen en lossen. Hij haalde bakzeil.

Vijf maanden later lukte het Wassenaar wel bij de Raad van State, die een bouwstop afkondigde en nieuw geluidsonderzoek gelastte. Maanden later hief de Leeuwarder rechtbank de bouwstop op, waarna de RvS hem in juni 2007 opnieuw afkondigde.

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 7 oktober 2014

Boterhoek Bloemen Sint Annaparochie pakt uit bij viering jubileum

Boterhoek Bloemen in Sint Annaparochie bestaat dertig jaar en viert dat van dinsdag 7 tot en met 31 oktober.

Het bedrijf van Sietske en Gerard Boterhoek viert het jubileum met acties, exposities en een open tuin. Het pand aan de Van Harenstraat is in 1814 gebouwd en ook dat feit wordt onder de aandacht gebracht.

De tweehonderdjarige geschiedenis van de voormalige dokterswoning en de bewoners is te zien in de serre aan de hand van originele tekeningen, blauwdrukken en attributen van onder meer dokter Kliphuis.

In de winkel en in de tuin worden beelden geëxposeerd van kunstenaar Marinus Klap uit Bergen. In de tuin zijn ook florale objecten te zien gemaakt door studenten van het Nordwincollege, zij gebruikten oude lampenkapjes als basis voor bijzondere bloemenkunst.

Franeker Courant

Sint Jacobiparochie, 5 oktober 2014

Stephanie van der Kamp

18-jarige vrouw weer terecht (update)

Sinds zaterdagavond werd de 18-jarige Stephanie van der Kamp vermist. Zij was zaterdag om 22:00 uur voor het laatst gezien.

Ze logeerde bij een vriendin, maar vertrok daar in overspannen toestand. Omdat Stephanie vorig jaar heftige emotionele momenten heeft meegemaakt, maakt de familie zich zorgen. Sinds haar vertrek, heeft de familie geen contact meer met haar kunnen krijgen.

Stephanie droeg op het moment van de vermissing een zwarte legging, een roze/grijs glansjack en zwarte ballerina's (schoenen). Verder is zij 1,70 meter lang en heeft zij een normaal postuur.

De 18-jarige Stephanie van der Kamp is weer terecht. Volgens haar familie verkeert het meisje in goede gezondheid en komt ze vandaag weer naar huis.

112Fryslân/Franeker Courant

Minnertsga, 3 oktober 2014

Jubileum EHBO-instructeurs Minnertsga

Kees Postma, die hier bloemen krijgt van voorzitter Haaye Wagenaar, is sinds dertig jaar instructeur. (Eigen foto)

Kees Postma uit Blessum en Bertus Hiemstra uit Britsum zijn dinsdagavond in de bloemen gezet bij de jaarvergadering van de EHBO-vereniging in Minnertsga. Aan beiden is een cadeau en bloemen overhandigd. Postma is sinds dertig jaar instructeur, terwijl Hiemstra 12,5 jaar actief is voor de club.

"Als je de notulen van de jaarvergadering in 1984 er op naslaat", zo memoreerde voorzitter Haaye Wagenaar, "dan valt op dat de toenmalige voorzitter een bijzonder welkom uitsprak naar Kees Postma." In de verslagen van de volgende jaren wordt duidelijk dat tijdens die jaarvergadering Postma voorgesteld werd als de opvolger van de scheidende instructeur, de heer Schrader uit Dronrijp.

Wagenaar sprak namens bestuur en leden de hoop uit dat de EHBO-vereniging hoopt nog geruime tijd een beroep te mogen blijven doen op Postma. Beiden gaven aan dit ook te willen.

Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Bolsward, 2 oktober 2014

Bromfietser draait alsnog cel in

Een 30-jarige bromfietser uit Het Bildt is woensdagavond op de Mariahof in Bolsward aangehouden toen hij op zijn brommer reed zonder verlichting of helm.

Hij negeerde stoptekens en achtervolgende agenten besloten de man tot stoppen te dwingen. Daarbij viel de man van zijn brommer en raakte lichtgewond.

Na de aanhouding bleek dat de man geen rijbewijs heeft, twee keer meer alcohol in zijn bloed had dan toegestaan is en nog 2 weken gevangenisstraf open heeft staan.

politie.nl

Sint Annaparochie, 2 oktober 2014

Inhaalslag

De Waddendijk is stormbestendig. FOTO DVHN/KEES VAN DE VEEN

Onlangs was er weer eens een goed bedoelende minister te gast in het late babbelprogramma op de commerciële zender. Ik noem haar voor het gemak de ‘minister van het wassende water’. Deze minister wil namelijk dat wij ons bewust worden van al het water dat ons omringt. Wij moeten ons bewust worden van de kust.

Als er één ding is waar wij ons hier in het hoge Noorden zo dicht bij het Wad bewust van zijn, dan is het wel de kust. Bij storm wordt onmiddellijk de dijk in de gaten gehouden door stoere mannen met baarden. Wij zijn dat zo gewend. Dan kunnen wij rustig gaan slapen. Maar misschien weet de minister van het wassende water dat niet. Wij hebben hier bijna allemaal een bootje of een vlot of in ieder geval een reddingsboei aan de muur hangen.

.......

Sjoke Wassenaar (ingezonden stuk)

Leeuwarder Courant
link Lees het hele ingezonden stuk (pdf) >>
 
archief 2014 (3e kwartaal)
archief 2014 (2e kwartaal)
archief 2014 (1e kwartaal)
archief 2013 (4e kwartaal)
archief 2013 (3e kwartaal)
archief 2013 (2e kwartaal)
archief 2013 (1e kwartaal)
archief 2012 (4e kwartaal)
archief 2012 (3e kwartaal)
archief 2012 (2e kwartaal)
archief 2012 (1e kwartaal)
archief 2011 (4e kwartaal)
archief 2011 (3e kwartaal)
archief 2011 (2e kwartaal)
archief 2011 (1e kwartaal)
archief 2010 (4e kwartaal)
archief 2010 (3e kwartaal)
archief 2010 (2e kwartaal)
archief 2010 (1e kwartaal)
archief 2009 (4e kwartaal)
archief 2009 (3e kwartaal)
archief 2009 (2e kwartaal)
archief 2009 (1e kwartaal)
archief 2008 (4e kwartaal)
archief 2008 (3e kwartaal)
archief 2008 (2e kwartaal)
archief 2008 (1e kwartaal)
archief 2007 (4e kwartaal)
archief 2007 (3e kwartaal)
archief 2007 (2e kwartaal)
archief 2007 (1e kwartaal)bezoekers statistieken