Sint Annaparochie, 28 oktober 2016

Historie Bildt verhuist niet mee naar hoofdplaats Waadhoeke

Leendert Ferwerda

Het Historys Argyf van de gemeente het Bildt verhuist niet mee naar het gemeentehuis van de nieuwe gemeente Waadhoeke in Franeker.

Het oude archief van het Bildt moet bewaard en toegankelijk blijven op het Bildt zelf. Een motie van die strekking diende de partij Frije Bilkerts gisteravond in, naar aanleiding van het huisvestingsplan van de nieuwe gemeente Waadhoeke. Daarin is opgenomen dat alle gemeente-archieven van de gemeenten die in Waadhoeke opgaan naar de hoofdplaats Franeker gaan.

Burgemeester Gerrit Krol zegde toe dat het Bildts Historys Argyf van de verhuizing uitgezonderd wordt. Naar Franeker gaan vooral digitaliseerbare stukken.

Krol kon tevens toezeggen dat serieus werk gemaakt wordt van een duurzame verbouwing van het gemeentehuis in Franeker, waar alle ambtenaren van het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en Littenseradiel worden ondergebracht.

Een motie van Werkgroep Het Bildt en de PvdA met de opdracht verduurzaming te onderzoeken kon daarom ingetrokken worden.

Krol sprak van een gelijke, nieuwe start voor alle ambtenaren. Door de verbouwing moeten ook de ambtenaren van Franekeradeel in 2017 tijdelijk verhuizen en trekt iedereen in 2018 tegelijk in het nieuwe gebouw. In de oude gemeenten komen wel ontmoetingsruimten waar het gebiedsteam zetelt en afspraken met ambtenaren gemaakt kunnen worden. Voor paspoorten en andere wettelijke zaken moet iedereen naar Franeker.

Alle ambtenaren komen in 2018
tegelijk in het nieuwe gebouw

De fracties vinden dat het college van het Bildt voortvarend aan de slag moet met de herbestemming van het gemeentehuis in Sint Annaparochie dat in 2018 zijn functie verliest.

Bron: Leeuwarder Courant