Den Haag, 17 februari 2014

VVD vertraagt plan Bildtdijken

Jet Bussemaker van cultuur mag de Oude- en Nieuwe Biltdijk in Sint Annaparochie voorlopig niet aanwijzen tot beschermd dorpsgezicht. Eerst wil de VVD in de Tweede Kamer opheldering over de tweespalt tussen provincie en gemeente.

Officieel moet de minister nog beslissen, maar VVD-kamerlid Aukje de Vries uit Leeuwarden ziet al welke kant het uit gaat. "Provincie is voor, Raad voor de Cultuur is voor, alleen gemeente het Bildt is tegen. Dat is twee tegen een." Ze vreest dat een beschermde status ondernemers en bewoners op zal zadelen met een oerwoud aan nieuwe regels. "Het zou rampzalig zijn."

Dat de provincie voor de plannen is, hoewel de gemeente het absoluut niet wil, noemt ze "een slechte zaak". "Ik ken de afwegingen van de

provincie niet, maar het zou beter zijn geweest als beide overheden op één lijn hadden gezeten."

Ze wil daarom weten van Bussemaker hoe die zo een besluit kan nemen. De minister moet verder vertellen of ze van plan is de toch al haperende Friese werkgelegenheid verder onder druk te zetten. Ook moet ze uitleggen hoe de belangen van ondernemers meegewogen zijn.

"Zonder lokaal draagvlak kan zoiets helemaal niet", vindt De Vries. De minister moet wat haar betreft het oordeel van de gemeente zwaarder laten wegen dan dat van de provincie. "De Bildtdijken worden al decennialang goed beheerd en beschermd door de gemeente en dan heeft de aanwijzing als beschermd dorpsgezicht tegen de wil van de raad geen enkele toegevoegde waarde."

Het ministerie denkt in enkele weken de knoop door te hakken. "Prima", aldus De Vries", maar niet voordat wij antwoorden hebben."

Bron: Leeuwarder Courant