Sint Annaparochie, 19 april 2013

Gevreesde bescherming Bildtdijken op handen

Huisjes bij Nieuwebildtdijk. FOTO DVHN / KEES VAN DE VEENDe Bildtdijken lijken nu toch echt beschermd dorpsgezicht te worden. Bewoners vrezen dat de dijken hiermee "op slot" gaan.

Al jaren wordt er gediscussieerd over het aanwijzen van de Oude- en Nieuwebildtdijk als beschermd gebied. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft hier plannen voor. In 2010 wees de Bildtse gemeenteraad dat plan nog unaniem af, maar nu heeft de provincie zich achter de Rijksdienst geschaard. En dan zal het er wel van komen, is de gedachte.

Frans Hiemstra, raadslid voor de PvdA en zelf woonachtig op de Oudebildtdijk: "Wij zijn bang dat er weinig ruimte overblijft voor het aanpassen van woningen, als de dijken straks beschermd zijn." Hiemstra verwacht dat kopers voor de dijkhuisjes afhaken zodra ze doorkrijgen dat hun plannen niet te realiseren zijn. "En we zijn al een krimpgebied", verzucht Hiemstra.

In 2010 verzette LTO-Noord zich ook al tegen de plannen van de Rijksdienst. Volgens de agrarische koepelvereniging zou bescherming de dijken transformeren tot een 'Ot en Sien-landbouwgebied'.

Wethouder Nel Haarsma bestrijdt dat bescherming nadelig is voor de Bildtdijken. Volgens haar verandert daarmee niets voor bewoners en bedrijven langs de dijken.

Bron: Leeuwarder Courant