Amersfoort, 8 april 2015

'De gemeente wil meer geld, dat is de adder onder 't grās'

De OprelDe Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wees de Bildtdijken vorige maand aan als beschermd dorpsgezicht. Na een presentatie gaf zelfs de gemeenteraad - die zich eerder drie keer unaniem tegen de aanwijzing keerde - de weerstand op en accepteerde een meerderheid de status. Maar de asgrariėrs in het gebied laten het er niet bij zitten. Volgens hen levert de beschermde status teveel beprekingen op, voor boeren čn burgers. "Wij make echt 'n kāns."

Door Gerard de Jong

Een groep van twintig man reisde afgelopen donderdag af naar het hoofdkantoor van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort. Daar mochten ze, ten overstaan van meeschrijvende juristen, hun bezwaren tegen de aanwijzing kenbaar maken.

Teun de Jong, agrariėr aan de Oudebildtdijk, deed het woord namens de Nederlandse Akkerbouw Vereniging (NAV). "De Rijksdienst skermt d'rmet dat d'r goed overlźg weest is met de gemeente, maar't waar 't beslśt fan de minister om deuze status toe te kinnen. Atjou 'n gebied fan 2500 ha 'n beskermde status oplźge wille, dan prate je dos eerst ok met de beweuners of dorpsbelang? Wij binne d'r nooit in kind."

De bezwaarmakers zetten in op vernietiging van het besluit tot aanwijzing. "Wij dinke dat de wetlike prosedures wat inspraak en 't geven fan informasy niet goed folgd binne. Der make wy echt kāns met."

'Sonnepaneel op 't noorden'

Ook laakt De Jong de houding van het gemeentebestuur. "De wethouwer en burgemeester hewwe 't altyd presinteerd as 'n kāns foor toerisme. Dat kin soa weze, maar over de gefolgen foor de boeren en burgers is nooit wat said. At 'n nij gemeentebestuur over 20 jaar 'n bestimmingsplan ferandere wil, kin 't ryk ingripe. Maar ook beweuners krijge met beperkings te maken. 'n Sonnepaneel māg alleen op de noordkant fan 't dak plaatst worre - der wer't gyn son skynt."

Hij denkt dat het gemeentebestuur uiteindelijk vooral positief over de status is omdat het extra geld kan opleveren. "De gemeente dinkt dat 't Bildt ooit as krimpgebied anwezen worre sil. Dan komme d'r - at jou 'n beskermd dorpsgesicht hewwe - ekstra fōnsen beskikber. Dat is de adder onder 't grās. 't Gemeentebestuur sait ok dat se sels nooit achter deuze status an weest hewwe, maar dat is larykoek. D'r is wel deeglik overlźg weest op ambtlik nivo."

Wat De Jong betreft kan de beschermde status er wel komen, maar dan alleen voor de Oude- en Nieuwebildtdijk zelf, niet de landbouwgrond er tussen in. "De Bildtse kavelindeling is niet soa unyk, die is gelyk an hest alle andere polders in dut lānd." De Rijksdienst heeft al laten weten dit niet te zien zitten: het gaat om het hele pakket.

De Rijksdienst neemt over zes tot twaalf weken een besluit over het bezwaar. De Jong sluit niet uit dat bij een voor hen negatieve uitspraak ze naar de bestuursrechter zullen stappen.

Bron: De Bildtse Post