Sint Annaparochie, 3 oktober 2009

    Scholen Het Bildt straks onder een dak

De twee middelbare scholen in Het Bildt komen mogelijk samen onder een dak In Sint Annaparochie. De openbare scholengemeeenschap Piters Jelles en de christelijke Ulbe van Houten zouden samen in een gebouw aan de Dirk Janszstraat moeten worden gehuisvest. Het nieuwbouwplan kost 10 miljoen. Om nieuwbouw te kunnen plegen, moeten de 55 bejaardenwoningen op die plek gesloopt.

Met de Bildtse schoolcampus komt een eind aan het huisvestingsprobleem van Ulbe van Houten. De school is al jaren op zoek naar een nieuwe plek.

Het huidige gebouw aan de Sint Huygenstraat is verouderd en te klein. De gemeente Het Bildt wil de school slopen en op die plek een wooncomplex voor bejaarden bouwen. De gemeente Het Bildt wil 6 miljoen betalen. Er is voor het terrein aan Dirk Janszstraat gekozen omdat het gebouw van Piter Jelles recentelijk nog is verbouwd. "En yn de direkte omjouwing hast de Bildtse Slag, de skeelerbaan en basisskoallen", zegt onderwijswethouder Nel Haarsma. "Dit wie gewoan it beste plak."

In de school wordt een zogenaamd leer-werkplaza gerealiseerd. Het is de bedoeling dat leerlingen en ondernemers uit de regio elkaar hier veel beter dan voorheen weten te vinden. Haarsma: "Sa wolle wy de brn foar s regio behalde en de krimp tsjingean."

Bron: Leeuwarder Courant