Sint Annaparochie, 30 oktober 2009

    

Bildt op zoek naar geld voor campus

Het Bildt onderzoekt hoe de gemeente 10 miljoen kan vinden voor het onderbrengen van beide middelbare scholen in Sint Annaparochie. Minimaal 4 miljoen moet volgens burgemeester en wethouders uit subsidies en fondsen komen, terwijl de gemeente de resterende 6 miljoen uit eigen middelen moet zien op te brengen.

De gemeenteraad gaf gisteravond toestemming voor het onderzoek naar de mogelijkheden van financiering. De openbare scholengemeenschap Piter Jelles en de christelijke Ulbe van Houtenschool moeten samen plaats krijgen op een campus aan de Dirks Janszstraat in het dorp.

Nu kan Het Bildt niet meer terug, zo voerde de enige tegenstemmer Leendert Ferwerda (Frije Bilkerts) als bezwaar aan.

VVD'er Jaap de Haan had ook zijn bedenkingen, maar zag nog wel een weg terug. Hij pleitte ervoor de bevolking in een raadgevend referendum over de plannen te laten stemmen. Ferwerda en De Haan zien liever een campus aan de zuidwestkant van het dorp. Ook vinden ze het te ver gaan dat de gemeente de komende jaren geen geld meer over heeft voor andere wensen.

CDA, PvdA en Werkgroep Het Bildt (WB) spraken hun waardering uit voor het campusplan. De PvdA stelde dat hierdoor het middelbaar onderwijs in Sint Annaparochie behouden kan blijven, ondanks bevolkingskrimp en ontgroening. WB drong aan op een groter aandeel van subsidiegelden in het investeringsbedrag. "Het licht staat op oranje", aldus fractielid Frans van der Mossel.

Bron: Leeuwarder Courant