Sint Annaparochie, 25 februari 2012

Extra krediet voor Bildtse campus

Gemeente het Bildt geeft € 175.000 aan het campusproject in Sint Annaparochie. Eind dit iaar komt het college met een plan.

De kosten voor de gewenste campus komen neer op € 14 miljoen.

Hiervan is € 10 miljoen verzekerd. Bij een goed projectplan wil de provincie mogelijk nog 2 à 3 miljoen euro investeren.

Met het extra bedrag dat nu door de raad is toegezegd, hoopt het college het idee zo uit te werken dat het eind dit jaar aan de raad kan worden gepresenteerd.

De campus moet ruimte bieden aan de middelbare scholen in het dorp en scholieren. Door samenwerking met lokale bedrijven, wil de gemeente scholieren de kans geven zich vroeg te oriënteren op een loopbaan in de regio.Bron: Leeuwarder Courant