Sint-Anne, 1 juny 2021    

Netuur

Gerard de Jong

Ik hew Bildtse kútten: kútten die't niet wonnen binne om 'n prot te klimmen. De treden bij de seedyk op, dat is de groatste klim die't je op 't Bildt bedinke kinne. Dos hou ik fan bergen, fan klimmen. Utsicht geeft lucht, skept r˙mte. 't Relatifeert ˘ns daaglikse aksys en hannelen op 't flakke der ˘nder. 't Is 'n bitsy soa't je naar 'n amelnŕst kike, hest fertederd: 'Och, kyk 's hoe drok die klaine besys 't hewwe.'

Gerard de Jong

Wij folgden 'n ˙tpylde roete die't ˘ns over de Archemerberg (77,9 meter) brocht. Netuur in Nederland: t staat fol informasyb˘rden, pylken en keurig skaiden pÔden foor fytsers, r˙tters en die't koiere wil. Anharkte HollÔnse kneuterighyd? Soalang at de kÔns dat ik sonder die pylkys hopeloas ferdwale sou niet nul is, sille jim mij nergens over hore.

Doe't wij de top beraikt hadden, 't ˙tsicht in ˘ns opnammen en 'n krintepoffy met nagelkees atten, worde de magy ferstoord. 'n Hondsy skoat blaffend op 'n oud stel ˘f. De frou ferstiifde, de man maakte met syn rechterbeen 'n skop-achtige beweging ('n skop kin ik 't deur 't gebrek an elke form fan ko÷rdinasy niet noeme).

De baas fan de h˘nd roerde him. Hij had 'n witte plaister op 't foorhoofd, nooit 'n goed teken: "Als je nog ÚÚn keer schopt trap ik je vierkant het ziekenhuis in!" Sonder fan 't ˙tsicht te genieten sette 't stel fortendaliks de ˘fdaling weer in.

"Twee dingen moet je bij mij niet doen: je komt nÝet aan mijn kinderen, en je komt nÝet aan mijn hond", saai de man tun syn fryndin. 't Sil 'n nije fryndin weest hewwe. At je al jaren bijnander binne hoeve je dat niet meer ˙t te lŕgen, likent mij.

Dat waar foor mij
'n skuldbekintenis

Plaisterman praatte nag wat tun syn nije fryndin en lynde onderwilens syn h˘ndsy an. Dat waar foor mij 'n skuldbekintenis. 't Springerige hondsy had fansels al eerder an de lyn motten. Ok in de netuur? Ja, ok in de netuur. Want ok in de netuur hier stikt 't fan de mţnsen.

Doe't wij weer ˘nder waren, sÔg ik nag even achterom na de top fan de Archemerberg, hest fertederd: "Och, kyk 's hoe drok die mţnsen hur altyd make."

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong