Sint-Anne, 17 maai 2022    

Mot

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

In hoefere kinne je de nder werklik kinne? De nder begripe, wilens jesels de enige riffernsy is, met alle onfolledighyd en gebreken fan dien t Is n sike grap. Jesels begripe is al n hele haister, n nder mns hest ondoenlik, maar n besy of n plantsy Hou maar op.

Gerard de Jong

Sont 'n hutsy hewwe wij weer n motflinder in huus. Dat is elk foorjaar soa. At t skemert en hest donker is soa tussen halftien en tien uur wort-y even aktyf, fladdert wat om, en lndt dan op n plakky dert-y de nacht deurbringe sil. Knst dyn klokky dr op lyk sette.

Ik hou fan t geselsskap, maar fynt n mot t hier nou leuk of niet? Foelt hij him hier gefangen of de koaning te ryk? Mot ik him fange en btten loslate, soadat-y t skakeltsy in de foedselketen weze kin soat dat foor him bepaald is? Ik hew de terrasdeuren en rtten open had; dan snoof hij even an de frijhyd, maar ferkoas dos t leven in huus.

Google is, fansels, waardeloas. t Is allang gyn soekmesine meer, maar n adfertnsyferkoper. Soeke je op mot in huis, dan krije je inkeld risseltaten fan bestriders. Ik skrol deur horrorferhalen over hoet n mot in n week tiid wel 250 aitsys lge kin. Dat je gelyk de ferdelgers inskakele motte, ns gaan je favorite kleren, gerdinen en as toetje t tapyt naar de barrebisys. Onwetendhyd krejeert angst; angst ferkoopt.

Gelukkig hew ik n hulplyn foor deuze spesifike eksistinsjele fraagstikken. Stannebuurtster Ben Bruinsma is n wandelende besys- en blomptsysalmenak. At-y niet slaapt rdt hij inheemse plantesoorten, bestudeert hij nachtflinders en motten bij n lichtopstelling in de achtertn of fult hij op www.waarneming.nl syn feule fnsten in. Hij slaapt niet n soad, skat ik soa in.

'Hij slaapt niet n soad skat ik soa in'

Hij regeerde drekt doet ik him saterdegaven laat n berichy stuurde. As n 112-metwerker diet opfeert en leeft foor dut soort fragen. Hij froeg om n foto. t Lukte mij de mot, diet tun t plafon anplakt sat, op n kiky te setten. Rapper as t bekind maken fan de douze points bij t Eurovisie Songfestival appte hij syn ferdikt: n Hommelnstmot, der likent-y t meest op. Kin gyn kwaad. Ast n bakky hest, set dat over de mot, skuuf dr pepier nder, en dan hest m. Dan kin-y na bttenen. Dan fang ik m wel weer.

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong