Luwt, 25 july 2023    

Adriaen Brouwer

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

"Gaan sitten, jong", saai ik. "Motst t tassy even fan de stoel hale. Foor dij metnommen t Frankryk." Ik waar werom fan feknsy, wij hadden bij ns stamkafee fpraat.

Gerard de Jong

"n Kedootsy? Hoesoa?" H. gooide toegelyk n in Van der Velde-pepier ferpakt boek op tafel. "Dut is gyn kedo foor dij trouwens, dut hew ik krekt foor mysels haald."

"Mooi is dat", saai ik. "Ik hew de andriifas fan de auto op t spul set om dut met te nimmen. Dou komst hier, smytst n inpakt boek op tafel, maar t is niet foor mij?"

t Gerinkel had goeddeels ferraden wat dr in t plestikene tassy sat - n sixpack Affligem Tripel - maar hij sette t soa an de kant. t Inpakte boek laai pontifikaal op tafel. As n rotte fis op de sloatswl.

"Soust t al mooi fine, dut boek", saai hij. "Over Adriaen Brouwer, de 17de eeuwse skilder. Petretten fan simpele mnsen met simpele geneugtes. Soa-as wij."

Hij waar even stil, as nam hij een fan de belangrykste besltten t syn leven, en saai doe: "Dou krijst dut boek fan mij."

"Gyn sprake fan", protesteerde ik. "Hest t niet as kedo foor mij kocht, dus ik waiger t an te nimmen. t Sou n skoffering fan ns fryndskap weze."

Hij houde an. Ik most en sou t boek hewwe. Myn ferset ston op breken. "Maar dan motst t l sinjere, bliksem."

Spesjaal foor Gerard kocht, begon de opdracht diet hij der op t terras in t boek skreef. As twee Brouwertsys doken wij derna de nacht in.

Simpele mnsen met simpele geneugtes

Adriaen Brouwer (1604-1638), bon vivant . Rokende, sppende, gokkende, fechtende boeren, dat waar syn handelsmerk. Syn mle selspetretten worden later Brouwertjes noemd, omdat se brakken met de mores fan die tiid om jesels statig en serieus f te beelden. Rembrandt en Rubens waren fan en kochten bijnander opteld 16 fan syn werken.

n Dg later in de app: Ik wil t boek werom! Wis en seker niet. Wilst t roile teugen dut sixpack Affligem? Gyn sprake fan. Ik hew t sinjeerd!, ston bij n foto fan t kartontsy om de ses flessys bier hine, met H.s naam dr opskreven.

De mij onbekinde Brouwer is met stip een fan myn favorite skilders. Hoe faker H. sait dat hij t boek werom wil, hoe meer ik t waarderen gaan. Simpele mnsen, simpele geneugtes.

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong