St.-Annaparochie, 1 februari 2009

Schoolcampus duivels dilemma voor Het Bildt

Een campus van twee middelbare scholen moet verrijzen aan de Dirk Janszstraat in sint annaparochie. Foto LC/Niels Westra (gescand)

Het kan zijn dat de nieuwe gemeenteraad op Het Bildt maar één echt harde noot hoeft te kraken. Met de voorgenomen campus voor de twee middelbare scholen in Sint Annaparochie is een bedrag van zeker Ä10 miljoen gemoeid. Er blijft dan geen geld over voor andere plannen, meldde burgemeester Aucke van der Werff in oktober al.

Door Pier Abe Santema

Zeker voor een dorp als Sint Annaparochie, met ruim vijfduizend inwoners, is het een project van ambitieuze omvang. De bedoeling is om beide middelbare scholen in het dorp, de christelijke Ulbe van Houten en de openbare Piter Jelles, samen te brengen onder een dak. Dit zou moeten gebeuren aan de Dirk Janszstraat, waar de Piter Jelles al staat. Op de locatie moeten 55 verouderde seniorenwoningen tegen de vlakte.

Een bijzonder onderdeel van de clustering is de realisatie van een zogenoemd leer-werkplaza. Hier moeten leerlingen en ondernemers elkaar ontmoeten. De bedoeling is om jongeren te behouden voor Het Bildt en de omliggende streek, die kampt met een krimpende bevolking.

Van de Ä10 miljoen moet de gemeente zeker Ä6 miljoen zelf ophoesten. Voor de resterende Ä4 miljoen zoekt een gespecialiseerd bedrijf naar subsidies. Ondanks zijn financiŽle waarschuwing is Van der Werff voorstander van het plan. Het is volgens hem een onontbeerlijke investering in de jeugd en de toekomst.

Dat de kogel nog niet door de kerk is, blijkt wel uit de voorbehouden die diverse partijen maken. Bij Werkgroep Het Bildt (WB) staat het licht op oranje, meldt lijsttrekker Boukje Tol. De Ä4

miljoen subsidie moet binnengehaald worden, vindt WB. Anders is het einde verhaal. En er moet geld overblijven om plannen uit dorpsvisies te steunen.

De VVD wil eigenlijk dat de campus op een andere plek komt. Zuidwestelijk van Sint Annaparochie, of op de locatie waar nu het asielzoekerscentrum staat. De plek in het centrum levert overlast op, aldus lijsttrekker Jaap de Haan. Maar de financiŽn zijn het belangrijkst. "Het moet betaalbaar blijven."

Het CDA is uitgesproken voorstander van de campus-plannen. "Wy moatte der alles oan dwaan dit te realisearjen", zegt fractievoorzitter Griet de Boer. De waarschuwing van de burgemeester dat de gemeente financieel uitgespeeld raakt, deert haar niet. Wat het CDA betreft is ook een lichte overschrijding van de Ä10 miljoen geen breekpunt.

De PvdA zit met de financiŽle consequenties in de maag. De partij omarmt de ideeŽn, maar vindt een lego gemeentekas niet aanvaardbaar. "Dat kinne wy net meitsje tsjinoer de oare doarpen", zegt raadslid Frans Hiemstra. Bovendien moet de gemeente fors bezuinigen. De PvdA wacht gespannen op het definitieve financiŽle plaatje van het campusplan.

De Frije Bilkerts zijn tegen op de locatiekeuze. De woningen aan de Dirk Janszstraat zou behouden moeten blijven voor de minder draagkrachtige bewoners. De campus mag eventueel wel in het zuidwesten van Sint Annaparochie. "Mar de campus m‚g de finansjele rķmte fan ons gemeente in de kommende jaren niet bepale", aldus lijsttrekker Leendert Ferwerda.

Bron: Leeuwarder Courant