Franeker, 13 april 2023

Waadhoeke als sloepeneldorado

Recreatiebedrijf De Blikvaart

Waadhoeke wil meer vaartoeristen lokken naar de kop van Friesland. De hardware - de vaarten en kanalen - is op orde, maar met het aankleden, optuigen en promoten is onvoldoende doorgepakt. Dat moet anders, want onbekend, maakt onbemind.

Elizabeth Vogelzang

Het heeft een kilometerslange Waddenkust, de Oude Zee - Middelzee - loopt er dwars doorheen en de Elfstedenroute kronkelt als een slagader door het land. Waadhoeke is een echte watergemeente en is van oudsher doorweven met vaarten, sloten en zijlen.

Veel water is in de loop der jaren verdwenen maar er ligt nog steeds een netwerk van op- en trekvaarten. Gemeente Waadhoeke wil daar meer mee doen en er toeristische vruchten van plukken.

In de nota Beleef Waadhoeke over recreatie en toerisme uit 2020 is dit punt benoemd. Verdere inventarisatie levert nu een paar concrete dingen op waar de gemeente mee aan de slag kan.

Op de trom slaan

Waadhoeke moet meer op de trom slaan en zichzelf in de kijker spelen bij bootjesvolk. Want aan mooie routes en vaarrondjes ontbreekt het niet. Daarin is flink geïnvesteerd waardoor er een goed basisvaarnetwerk ligt dat natuur, landschap, historie en cultuur aaneen rijgt en het gebied in potentie tot een aantrekkelijke vaarbestemming maakt.

‘Echter’, zo staat in de notitie. ‘Na het investeren in de hardware is niet voldoende doorgepakt in het ‘aankleden en optuigen’ van de routes naar een aantrekkelijk toeristisch- recreatief totaalproduct. Onbekend maakt onbemind.’

Geen Friese merengebied

Waadhoeke is geen Friese merengebied, dat beseft de gemeente zich terdege. Maar de eigenheid van de Waddenkust, de Oude Zee, de Elfstedentocht in combinatie met de academiestad Franeker en de diepgewortelde Friese historie geeft de streek een eigen smoel waar vaartoeristen zeker op happen, zo is de overtuiging in het gemeentehuis. Ze willen mikken op de ‘ommetjesvaarder’ een sterk groeiende groep van zowel eigen inwoners als bezoekers die met sloep, kano, SUP, vis- of roeiboot voor een kort tochtje op pad gaat.

Waadhoeke moet zichzelf in de kijker
spelen bij bootjesvolk

Sloepeldorado

Waadhoeke wil de potentie van ‘sloepeldorado’ verzilveren en wil daarom investeren in promotie. Franeker wordt daarbij in de etalage gezet als een aantrekkelijke bestemming voor toervaarders die er prima een paar dagen kunnen vertoeven. De Klei-Middelsee- en Elfstedenroute worden zo aangeprezen dat het een reden wordt voor boottoeristen voor een tripje naar het uiterste noorden. Daarnaast zou het een goede zaak zijn om het vaarnetwerk voor kleinere bootjes uitbouwen.

Schip met geld

Een schip met geld is er niet voor de plannen. De gemeente gebruikt eerst bestaande geldpotten. Zo is er voor de promotie van waterrecreatie 8000 euro beschikbaar. Voor ingrijpende investeringen zoals het aanpakken van havens en ligplaatsen of nieuwe routes is geen budget voorhanden, daarvoor zal de raad geld vrij moeten maken.

Bron: Leeuwarder Courant