Marsum, 11 september 2022

Twee slagen verwijderd van eindzege loopt klassementsjager Taeke Triemstra zware enkelblessure op

De onfortuinlijke Taeke Triemstra (links) wordt ondersteund door zijn tegenstanders Tjisse Steenstra (midden) en Renze Hiemstra. Foto: Dijks Media

De kaatsfinale tussen de aartsrivalen partuur Steenstra en partuur Van der Bos eindigde zondag in Marsum met een bizarre apotheose. Taeke Triemstra liep twee slagen verwijderd van de eindzege een zware enkelblessure op.

Sybe Joostema

Bijna 40 jaar, maar hoofdklasser Taeke Triemstra is nog altijd energiek op jacht, vastbesloten om het leiderschap in het klassement aller tijden te realiseren. De koning van de kaatskoningen. Nog 25 punten heeft hij nodig om de leider Piet Jetze Faber (885) te achterhalen.

Tijdens de laatste vrije formatiewedstrijd van het seizoen, zondag in Marsum, toonde hij weer absolute gretigheid. Niets wees in de finale op zand in de motor van het partuur Van der Bos.

Op de stand 3-1 en 6-6 verdween Triemstra echter plots van het veld, nadat hij een krampaanval kreeg. Na tien minuten behandelen stond hij weer op zijn plek voorin het perk. Steenstra was aan de opslag aan zet. Die bal vloog - wellicht was hij uit cadans gebracht door de onderbreking - buiten de lijnen. Het gat was geslagen: 4-1.

In de finale bleef het partuur Van der Bos superioriteit uitstralen. Bij de rake zitballen van Van der Bos versteenden de tegenstanders bij tijd en wijle. Van der Bos c.s. liepen door naar de beslissende voorsprong van 5-1. Het werd een oorwassing. Niets kon het drietal van de zege afhouden.

Voor Triemstra ging het toen mis. De onverwachte krampaanval na een overigens perfecte bovenslag, dwong hem opzij te springen, waarna hij door zijn enkel klapte. In een poging zich op te richten, gebeurde dat nog eens. Hij zwaaide zittend op de grasmat met zijn hand om aan te geven dat het menens was. ,,Dit is kloate. Nei de PC hawwe wy in geweldige searje partijen delsetten. En no moat ik ôfheakje.’’

Dat was amper zes slagen na zijn terugkeer op het veld, slechts twee rake ballen van de winst af op de stand 5-1 en 4-4. Zuur.

De tegenstanders dreven het soms op de spits: de verzorging zou voor te lang oponthoud zorgen en er was commotie rond de invaller. Dat kwam omdat Van der Bos eerst aanstalten maakte om de perkpositie van Triemstra over te nemen. Dus geen invaller. Kaatsers aan het bier of drank mogen niet meer aan de wedstrijd deelnemen. Hendrik Kootstra trok uiteindelijk het oranjetricot aan en verscheen op het veld.

Van der Bos koning

Kootstra hoefde trouwens niks meer te doen. Een rake klap van Erwin Zijlstra en de laatste gave opslag van uitblinker Gert Anne van der Bos waren voldoende om de overwinning binnen te harken. De opslager uit Mantgum kreeg later uit handen Leendert van Wieren, de nieuwe voorzitter van KV Foarút uit Marsum, de koningsbeker uitgereikt.

Alle aandacht ging daarna meteen uit naar de pechvogel. Triemstra komt komende zondag niet in actie bij de seizoenafsluiting in Leeuwarden, de Oldehovepartij bij LKC. Zoveel lijkt zeker.

Waar er eerst irritatie in het spel bij partuur Steenstra de overhand leek te krijgen, was er al snel de berusting bij de soms flamboyante Hans Wassenaar. ,,We wienen gewoan net goed genôch. Punt. Foar Taeke is dit in drama’’, vond Wassenaar.

Triemstra klapt door enkel

De scherpe woordenwisselingen van Wassenaar en Van der Bos leidden overigens doorgaans wel tot hilariteit. Laatstgenoemde zei bijvoorbeeld pretentievol ,,Ik meitsje it út!’’. Waarop Wassenaar anticipeerde met ,,Hawwe wy ferkearing dan? Kom op man.’’

Het getuigde daarna van enige compassie dat de blauwhemden even later de aangeslagen Triemstra op zijn benen tilden.

In dit koningsdrama sneeuwde het aandeel van de derde prijswinnaars een beetje onder. Hessel Postma, Auke Boomsma en Tsjerk Elzinga speelden bij vlagen sterk in Marsum. Het drietal wist dat de halve finale het eindstation zou betekenen. Dat voelden ze al bij de eerste prikstoten van partuur Van der Bos. De cijfers 5-1 en 6-0 onderstreepten dat.

Bron: Leeuwarder Courant