Sint Annaparochie, 4 mei 2024

Gerard de Jong 'och soa wiis' met Rink van der Velde-priis

Gerard de Jong met zijn roman 'Blau fan dagen, griis fan onrust'

Gerard de Jong heeft de Rink van der Velde-prijs gewonnen voor zijn Bildtstalige debuutroman Blau fan dagen, griis fan onrust uit 2022. Hij neemt deze 22 juni in ontvangst.

Gitte Brugman

„Ik bin d’r och soa wiis met, dut had ik niet ankommen sien.” Hij vindt de prijs niet alleen ‘mooi foor ’t Bildts, maar ok erkinning foor de literêre merites’. „Ik staan fansels in ‘n prachtig rijtsy met winners, fan wie’t Johan Veenstra neffens mij de eerste waar die’t him kreeg foor ’n niet-Frystalig boek.”

De Jongs roman is de eerste ooit in het Bildts geschreven. De jury bestaande uit Ans Wallinga, Ammerins Moss-de Boer en Douwe de Bildt noemt het ‘een beklemmend en louterend boek dat de lezer laat nadenken over identiteit, de plaats waar je bent opgegroeid en het dilemma van blijven of loslaten en weggaan’.

Gerard Marcel de Jong (Sint Annaparochie, 1979) was twintig jaar hoofdredacteur van De Bildtse Post en is tegenwoordig meertaligheidscoördinator voor de gemeente Waadhoeke. Hij schrijft om de week een Bildtse column in deze krant, afwisselend met Veenstra.

Aantrekkelijk

De Rink van der Veldeprijs is een tweejaarlijkse prijs voor oorspronkelijk proza, in het Fries of in een van de in Friesland gebezigde streektalen. De prijs werd in 2003 in het leven geroepen na het overlijden van schrijver en LC -journalist Rink van der Velde. Hij is bedoeld voor de genres die Van der Velde beoefende, zoals de roman of het korte verhaal. Bovendien moet het gaan om een boek dat literaire kwaliteit combineert met een toegankelijke schrijfstijl waardoor het (naar verwachting) aantrekkelijk is voor een (in de Friese verhoudingen) breed publiek.

„Derna gaan wij na Marktzicht in Drachten
en ete wij brúnne boanen met spek"

De eerste prijs werd in 2004 uitgereikt door de gemeente Smallingerland en de Friese Pers Boekerij. Nadat deze uitgeverij in 2017 failliet ging, heeft de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) haar verantwoordelijkheid overgenomen. De prijs bestaat uit een beeldje, gemaakt door kunstenaar Anne Woudwijk, en een geldbedrag van 2000 euro.

De Jong ontvangt de prijs op 22 juni in It Polderhûs in de Veenhoop, waar dan ook bekend wordt gemaakt welke schrijvers dit jaar gebruik mogen maken van het Skruiwersarkje. „Derna gaan wij na Marktzicht in Drachten en ete wij brúnne boanen met spek, dat skynt tradisy te wezen.”

Bron: Leeuwarder Courant