Westhoek, 27 oktober 2022

Klainpoppy Jesus foor kines

Tekening afkomstig uit de Kynder Bibel gemaakt door illustrator Ita Leona Spoelman

Iedereen heeft recht op een bijbel in zijn eigen taal, vindt auteur Sytse Buwalda. En dus is daar nu de Kynderbibel in t Bildts, met zestig rijk gellustreerde verhalen uit het oude en nieuwe testament. Met het klainpoppy Jezus en Simson die een luw met bloate hannen doadmaakte.

Elizabeth Vogelzang

Het gaat over Kan en Abel. God keek in t hart fan baide broers. Doe sg Hij dat Abel lief en goed waar, maar Kan waar niet eerlik.

En over Abraham: De ouwe stamfader en syn frou Sara diet nag n kinechy krije souwen, n jongetsy.

Over de ijzersterke Simson. Op n dg kwam hij n luw teugen, n hele groateneen. Doe pakte Simson de luw met baide hannen beet en draaide him de nek om. Simson had de luw doad maakt. Met bloate hannen!

Heilige Schrift

De kersverse Bildtse kinderbijbel staat vol met de bekendste, spannendste en wonderlijkste verhalen uit de Heilige Schrift. Het begint met het scheppingsverhaal en loopt via de verhalen over profeten, koningen en het volk Isral zo van het oude door naar het nieuwe testament met verhalen over het leven van de Messias.

Joazef klaude wat stroa bijnander en maakte der foor Maria en himsels n slaapplakky fan. En in die nacht worde Maria hur poppy geboren. Se laai t klainmantsy in n foerbak met skoan stroa. t Kinechy kreeg de naam Jezus.

Recht op bibel in aigen taal

Of er behoefte aan is of vraag naar? Sytse Buwalda heeft eerlijk gezegd geen idee. En belangrijk was het ook niet in de afweging voor het maken van zijn nieuwste boek in het Bildts: de Kynderbibel. "Alles wat ik skiif wort niet om froegen, zegt de Bildtse auteur droogjes.

Zijn afweging om zestig verhalen uit het oude en nieuwe testament over te zetten in de Bildtse taal was een hele andere: "Na myn mening het elk recht op in bibel in syn aigen taal. Dus ook de Bilkerts.

Bekendste verhalen

Toch stortte Buwalda zich niet op het overzetten van de hele Heilige Schrift. Hij beperkte zich tot de bekende verhalen in kinderuitvoering. Want zo zegt hij: "De hele bibel likent mij niet sinfol. Dinke jou dat die lezen wort? Reken der maar niet op. Ik sien dr gyn hail in. Bovendien: "Dat sou n levenswerk weze en ik bin hest 80 jaar.

'Elk het recht op 'n bibel in syn aigen taal'

De illustraties, gemaakt door Ita Spoelman, dragen het boekwerk. Buwalda hoopt dat het Bildtse kinderen aanzet om de bijbel in de streektaal te lezen. En mocht dat een illusie zijn, dan "sou t mooi weze dat de ferhalen foorlezen worre deur hait of mim, pake of bep.

De Kynderbibel in t Bildts is verkrijgbaar bij de Primera in Sint-Annaparochie, bij de Afk en bij de auteur zelf en kost 14,50 euro

Bron: Leeuwarder Courant