Sint Annaparochie, 6 november 2010

Bildts leercentrum biedt jongeren baangarantie

Leerlingen van de toekomstige campus op het Bildt krijgen een intensieve begeleiding naar een baan.

Bedrijfsleven en de beide middelbare scholen in Sint Anne, de openbare Piter Jelles en de christelijke Ulbe van Houten, slaan de handen hiertoe ineen.

Er zijn in het gebied van de Middelseegemeenten (Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel, het Bildt en Menaldumadeel) afspraken gemaakt

over stageplekken voor drie tot vier jaar, gekoppeld aan nieuwe opleidingen. Als de leerlingen van school komen kunnen zij bij bedrijven waar zij leerden meteen aan de slag.

Het toekomstig 'facilitair leercentrum' richt zich op de landbouw (mechanisatie en tuin- en kasbouw), toerisme, techniek en ict, energie en duurzaamheid en ten slotte de zorg, een sector waar de behoefte aan personeel stijgt.

Ferwerderadiel doet al mee. De andere drie gemeenten volgen waarschijnlijk volgende week.

Bron: Leeuwarder Courant