Franeker/Leeuwarden, 27 april 2022

Vier (oud)Bilkerts kregen lintje

Tijdens de lintjesregen bleek dat het de majesteit had behaagd twee Bilkerts en twee 'Bilkerts-om-ferens' een koninklijke onderscheiding toe te kennen.

In Franeker werden Teun de Jong en Foppe de Lang benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Jacob van der Wal mag zich in het vervolg Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

In Leeuwarden werd Ane Peter van Dijk verrast met zijn onderscheiding tot Ridder.

Ane Peter van Dijk (70) uit Leeuwarden legde dit jaar na zon dertig jaar zijn bestuursfunctie neer bij muziekvereniging Ons Genoegen Marsum. Hij was er secretaris en voorzitter. Hij bekleedde naast zijn werk als notaris nog meer bestuursfuncties, onder meer bij de J.H. van Aisma Stichting, Stichting Bonifatiustoren Leeuwarden en de Beheerscommissie Dominicuskerk Leeuwarden. Hij schreef ook diverse boeken. Bijzonder is de titel Johannes Blanksma, melkventer in de ban van penseel en palet.

Dit is geschreven op verzoek van de stichting Bildts Aigene/Bildts Dokumintasysintrum, waarvan de vader van Van Dijk oprichter was.

Teunis Sjoerd de Jong (61) uit Sint Annaparochie is voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond en als adviseur betrokken bij Stichting De Bildtse Aardappelweken. Daarnaast gaf De Jong, die zelf een akkerbouwbedrijf aan de Oudebildtdijk heeft, achttien jaar lang leiding aan kaatsvereniging Drie Spul is Ut. De vereniging ging onder zijn voorzitterschap met de tijd meegegaan.

Foppe de Lang (80) uit Dronryp nam in 2006 het initiatief voor eerherstel van het pontje van Keimpetille. Hij maakte zich ook op andere gebieden verdienstelijk. Zo was hij van 1989 tot en met 2013 Bouwmeester van de Permanente Commissie. Dit leverde hem het erelidmaatschap van de PC op.

Jacob van der Wal (68) uit Sint Annaparochie is een onderwijsman in hart en nieren. De leraar van csg Ulbe van Houten stond bijna 45 jaar voor de klas. Van der Wal had speciaal oog voor leerlingen die wat extra aandacht nodig hadden. Hij zette zich ook in voor de samenleving buiten de school, bijvoorbeeld voor de protestantse gemeente Sint Annaparochie.

Bron: Leeuwarder Courant