Sint Annaparochie, 30 augustus 2022

Gebied tussen Sint Annaparochie en Vrouwenparochie heenkomen voor ontvoerders, wietkwekers en pillendraaiers

Het drugslab in Vrouwenparochie. FOTO KAPPERS MEDIA

De Middelweg-Oost, op de grens van Sint Annaparochie en Vrouwenparochie, trekt criminelen aan. Ontvoerders, wietkwekers en pillendraaiers vonden er een heenkomen.

Wietse Koen

"Wy binne net grutsk op dit soart aksjes", zegt Laas Douma, scheidend voorzitter van Dorpsbelang Sint Annaparochie over het drugslab dat enkele dagen in zijn dorp aan het licht kwam. De productie vond ongemerkt plaats, zo leert een rondgang door het dorp.

Het bewuste loodsencomplex aan de Middelweg-Oost ligt in het buitengebied van Sint Annaparochie en is een stukje van de weg af gebouwd. Ooit was er een kippenmesterij in gevestigd. Later werd het Eierhandel Poort.

In het ene gebouw oefenden bandjes, in een andere stonden caravans opgeslagen. Het was er een komen en gaan van mensen. En nee, dat leidde niet tot argwaan. Van een vreemde, voor een xtc-lab zo typerende anijsachtige lucht, heeft niemand iets gemerkt. Hoe lang het fabriekje in werking was, is nog niet bekend, zegt burgemeester Marga Waanders van de gemeente Waadhoeke. Wel werd er zo’n 10.000 liter aan drugsafval aangetroffen.

Middelweg

Het is niet de eerste keer dat de Middelweg-Oost het nieuws haalt. In augustus 1995 werd de ontvoerde Leeuwarder zakenman George Snijder er aangetroffen. De Lasaulecbaas was zestien uur lang gekneveld vastgehouden in een van de drie ondergrondse drugscontainers, die achter de tennishal van een destijds 48-jarige tennishalexploitant waren ingegraven.

Dit gebouw, twee gevels verwijderd van het complex waar het lab afgelopen donderdag werd gevonden, valt onder Vrouwenparochie. "Wy binne hjir wol wat wend, wy skrikke net sa gau mear", zegt Ruurd Tadema, voorzitter van Dorpsbelang Vrouwenparochie over het ontdekte drugslab. Het mocht destijds dan wel niet om een drugslab gaan, een wietkwekerij is volgens hem "fan deselde soarte ûndogendheid".

Kenteken

Snijder werd op 15 augustus 1995 vanuit de tuin van zijn vakantiewoning in Oudega (Sm.) ontvoerd door twee mannen. Zijn vrouw wist een deel van het kenteken te noteren.

"Wy binne hjir wol wat wend,
wy skrikke net sa gau mear"

De tennisbaanbaas wees een 55-jarige drugshandelaar uit Oosterwolde aan als opdrachtgever en voelde zich door hem onder druk gezet. Ze hadden het plan om 3 miljoen gulden losgeld te vragen. De handlangers, die door een 30-jarige autohandelaar met de 48-jarige in contact waren gebracht, wachtte elk 3.000 gulden voor het overmeesteren en vervoeren van Snijder.

Nu, 27 jaar later, is er dus opnieuw oproer in het buitengebied. Na de ontdekking van het drugslab in Sint Annaparochie wil de gemeente Waadhoeke de signalen die kunnen duiden op de aanwezigheid van een illegale pillenfabriek nog eens onder de aandacht brengen bij de inwoners.

"Dit in de hoop er beter grip op krijgen", legt burgemeester Waanders uit. "Het kan altijd bijdragen tot een snellere ontdekking."

Bron: Leeuwarder Courant