Harlingen, 17 oktober 2012

Binnen vier jaar fusie Noordwest-Friesland

MARSCHA VAN DER VLIES


Eigen fotoVijf gemeenten in Noordwest-Friesland gaan fuseren. Dit willen althans de colleges van deze gemeenten. Onduidelijk is nog of dit al in 2015 haalbaar is.

Harlingen, Franekeradeel, Menaldumadeel, het Bildt en Leeuwarderadeel willen samen verder, beslisten de burgemeesters en wethouders dinsdag. Over het moment waarop is onenigheid. Behalve Harlingen willen de gemeenten de fusie op 1 januari 2015 in laten gaan.

"Dat tijdstip vormt het grote probleem", zegt burgemeester Roel Sluiter van Harlingen. "Wij kunnen op zijn vroegst een jaar later." Harlingen zal vermoedelijk een referendum houden over de opheffing van de gemeente.

Burgemeester Tom van Mourik van Menaldumadeel rekent erop binnen twee weken de gevolgen van het tempoverschil tussen de vijf gemeenten helder te hebben. Gedeputeerde staten zullen hierover advies uitbrengen.

De fusiewens in Noordwest-Friesland strookt niet helemaal met de plannen van gedeputeerde Tineke Schokker. Zij presenteerde dit voorjaar haar visie op de inrichting van het bestuurlijk landschap. De provincie vindt dat Leeuwarderadeel zich zou moeten aansluiten bij Leeuwarden. In plaats daarvan zou Littenseradiel zich bij de andere vier gemeenten moeten voegen.

Dit lijkt niet te gebeuren, als het aan de colleges ligt. Volgens Van Mourik heerste er onder de burgemeesters en wethouders dinsdag "een gevoel van collectiviteit". Littenseradiel haakte afgelopen lente al af.

Burgemeester Joop Boertjens van Leeuwarderadeel wil niet veel kwijt over de overeenkomst. "Wij volgen onze eigen koers." Deze week verspreidde de gemeente een enquète onder de inwoners om hun mening te peilen. In januari volgt een referendum. In maart neemt de raad een definitief besluit. "Het kan snel gaan", zegt Boertjens.

Harlingen is pas jaar later toe
aan fusie dan andere vier gemeenten

Bij Menaldumadeel en Franekeradeel leven er geen bezwaren. "Prachtig", reageert burgemeester Fred Veenstra van Franekeradeel op het besluit van de colleges. "Als we het ook eens kunnen worden over de datum zou het helemaal mooi zijn. Technisch gezien moet 2015 haalbaar zijn als we niet nog maandenlang met een besluit wachten."

Gerrit Krol, de eerste burger van het Bildt, heeft aan de woorden van zijn collega's niets toe te voegen.

Bron: Leeuwarder Courant