Oudebildtzijl, 5 oktober 2016

'Plank misgeslagen' met verkeer op Bildtdijken

MARIA DEL GROSSO

Op de Bildtdijken is 900.000 euro geïnvesteerd om duidelijk te maken waar je 60 kilometer per uur en waar je 30 kilometer per uur mag rijden. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

De avond over de Bildtdijken verliep gisteren chaotisch. De gemeente wilde het over verkeersgedrag hebben, de zaal wilde alleen maar klachten kwijt.

Wethouder Nel Haarsma van de gemeente het Bildt kon haar geplande praatje over de herinrichting van de Bildtdijken gisteravond wel vergeten. Een volle zaal in eetcafé Het Graauwe Paard in Oudebildtzijl wilde vooral de frustraties kwijt over de nieuwe verkeersmaatregelen waarbij "de plank is misgeslagen."

De frustraties liepen nog hoger op toen een van de eerste mededelingen van gemeentekant over de investeringen van 900.000 euro luidde: "Het budget is op. Dit was het, veranderingen zijn niet meer mogelijk. Heeft u opmerkingen, schrijf een brief en wij komen kijken."

Dat pikte de zaal niet. Enkelen dreigden op te stappen. Na veel geroep over en weer, konden twee sprekers toch hun zegje doen: verkeersdeskundige Jelle Linting

van de gemeente en Margot Blaauw van Veilig Verkeer Nederland.

De forse investering op de Oude- en Nieuwebildtdijk was nodig om duidelijker de zones aan te geven waar 30 kilometer per uur gereden mag worden en waar 60 kilometer per uur. Nu die zones daadwerkelijk zo ingericht zijn, kan de politie eindelijk handhaven.

Verder zijn kruispunten met rood wegdek aangegeven, zijn er passeerstroken en parkeervakken bijgekomen en zijn komborden aangepast. Die zijn nu zo groot dat ze het zicht van fietsers belemmeren, klaagden de aanwezigen.

De nieuwe inrichting moet het verkeer over de Bildtdijken afremmen. Volgens de omwonenden is het erniet veiliger op gewordenen is het werk "ongelooflijk slordig" uitgevoerd. "Het is knip- en plakwerk dat op onze dijken is neergekwakt."

Bij de parkeerhavens steken randen uit, gevaarlijk voor fietsers. Het nieuwe wegdek maakt ook meer geluid. Agrariërs rijden zo hard dat ze hun trekker amper in bedwang kunnen houden. De zaal liet weten slechts met één oplossing genoegen te nemen: direct metingen verrichten om het effect in kaart te brengen.

Bron: Leeuwarder Courant