Den Haag, 20 september 2016

Boeren te hoop tegen beschermen Bildtdijken

Raad van State

Akkerbouwers en grondbezitters tussen de Oude en Nieuwe Bildtdijk vroegen maandag aan de Raad van State om de aanwijzing als beschermd dorpsgezicht ongedaan te maken.

"Nu hebben we er misschien nog geen last van", zei akkerbouwer en woordvoerder Teun de Jong. "Maar in de toekomst krijgen we met steeds meer beperkingen te maken en kunnen we als agrariers niet meer in de vaart der volkeren mee."

Volgens akkerbouwer De Jong is het voor het behoud van de typische lintbebouwing van de Oude en Nieuwe Bildtdijk niet nodig om de ruim 3000 hectare rondom en tussen de dijken zwaar te beschermen. "De ministers willen de openheid en typische kavelstructuur behouden. Maar dat gebeurt sowieso omdat het om een weids landbouwgebied gaat."

De bezwaarmakers vinden dat de ministers hun bevoegdheden te buiten zijn ge-

gaan door zo’n enorm leeg gebied als dorpsgezicht aan te wijzen. Dat kan wel beperkt blijven tot de dijken en een strookje grond ter weerszijden ervan. Tijdens de zitting werd duidelijk dat de aanwijzing de bouwmogelijkheden, zeker ook voor de boeren in het gebied, flink zal inperken. "Als wij straks hoge graansilo’s of kassen willen bouwen voor het opkweken van aardappelplantjes uit zaad, dan kan dat niet meer. Ook hogere aardappelopslagschuren zijn niet meer mogelijk."

Bovendien is de kavelbreedte nu beperkt tot 200 meter. "De kavels worden alleen maar groter. Dan willen we minimaal tot een breedte van 500 meter gaan. Dan kunnen we ook dwarsploegen en dat verandert niets aan het typische aanwaslandschap", aldus De Jong.

Volgens de woordvoerders van de ministers vallen de beperkingen voor de boeren en grondbezitters mee en hoeven die zich nergens zorgen over te maken. Zij verwachten dat de gemeente Het Bildt het beschermde dorpsgezicht in het eerstvolgende bestemmingsplan opneemt. En dat staat in 2020 al op de agenda, aldus De Jong. De uitspraak volgt binnen twaalf weken.

Bron: Leeuwarder Courant