Sint Annaparochie, 18 october 2023

Doek valt voor rwzi in Sint Annaparochie

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Sint Annaparochie wordt over een paar jaar opgedoekt. FOTO: JILMER POSTmA

De kogel is door de kerk. De Bilkerts raken hun eigen rioolwaterzuivering (rwzi) kwijt. Dat staat in meer Friese streken te gebeuren.

Irene Overduin

Net buiten Sint Annaparochie, schuin tegen het asielzoekerscentrum, verwerkt de rwzi sinds bijna vijftig jaar al het afvalwater van huishoudens en bedrijven uit het vroegere Bildt. Na zuivering wordt het water geloosd, waarna het via de Kouwe Faart in de Friese boezem belandt. Soms, na een plensbui, gebeurt dat ook ongezuiverd. Het nabezinkbassin kan zoveel water ineens niet aan en stroomt dan over.

Wetterskip Fryslân stond voor de keuze om de rwzi ingrijpend te moderniseren of te sluiten. Na diepgaande discussies besloot het algemeen bestuur dinsdagavond de weg

naar sluiting in te slaan. Er komt een persleiding die de toiletspoelingen naar Franeker transporteert. Daar wordt fors geïnvesteerd in modernisering van de bestaande rwzi.

Medicijnresten

Soortgelijke besluiten zullen naar verwachting de komende decennia regelmatig vallen. Want het Friese waterschap, dat nu nog 27 installaties in beheer heeft, werkt toe naar clustering. De beperkte menskracht en de noodzaak om afvalwater beter te zuiveren, maken concentratie onvermijdelijk, aldus portefeuillehouder Remco van Maurik.

In Franeker zal mogelijk een speciale unit toegevoegd worden om medicijnresten af te vangen. Die vervuilen nu massaal het boezemwater. Ultieme wens is om het water zo goed te reinigen dat akkerbouwers of fabrieken het willen kopen.

Zorgen over nieuwe, lange persleiding door boerenland

De algemeen bestuur wil bij de overstap naar Franeker de vinger aan de pols houden. Er bestaan met name zorgen over de 17 kilometer lange persleiding die grotendeels door boerenland zal voeren. Ook over de kosten zijn zorgen. Grove schattingen gaan uit van 56 miljoen euro. Maar het kan ook makkelijk meer of minder worden.

Bron: Leeuwarder Courant