Sint Annaparochie, 30 october 2023

Koud en nat voorjaar leverde minder uien en suikerbieten op. 'Prijzen zijn nog gunstig'

screenshot

Boeren vreesden in het voorjaar al voor lagere opbrengsten. Het leed werd verzacht door een goede zomer en gunstige prijzen.

Geert Veldstra

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt het percentage zaai-uien dat per hectare van het land wordt gehaald dit jaar 7,4 procent lager uit dan vorig jaar. Het gaat dan om 41,2 ton per hectare. Op 2018 na is dit de laagste opbrengst sinds 2000.

Het areaal waar de uien op geteeld werden lag dit jaar juist 6,9 procent hoger dan vorig jaar. Met meer land wisten boeren de bruto-opbrengst ongeveer op het zelfde niveau te brengen als vorig jaar.

Voorjaar

Het heeft allemaal met de koude start van het jaar te maken. Met lage temperaturen en veel regen in het vroege voorjaar kon er pas later gezaaid worden. "Normaal zaaien we de uien in april in, maar dat werd dit jaar pas in mei”, zegt akkerbouwer Teun de Jong uit Sint Annaparochie.

Een lagere opbrengst zat er dan ook aan te komen. "Gelukkig maakte juli veel goed en zijn de prijzen nog gunstig”, aldus de voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (AVN). De prijs ligt iets hoger dan oktober vorig jaar. "Omdat 80 procent van de uien de grens overgaat zijn we voor de prijs voornamelijk van het buitenland afhankelijk.”

Zonuren

Bij de suikerbieten speelt daarnaast het gebrekkige aantal zonuren een rol waardoor er minder glucose werd aangemaakt. In de voorlopige oogstraming schat het CBS in dat de bietenopbrengst met 6,9 miljoen ton bijna 5 procent lager is dan vorig jaar.

"Gelukkig maakte juli veel goed en
zijn de prijzen nog gunstig”

In Friesland zal de opbrengst sowieso lager uitvallen aangezien er bijna 4 procent minder bieten werden geteeld. De laatste keer dat het areaal bieten lager was dan dit jaar was in 2019. Datzelfde geldt voor Groningen, hoewel het verschil met vorig jaar daar minder groot was.

Consumptieaardappelen

Het CBS verwacht dat de oogst van consumptieaardappelen vergelijkbaar is met vorig jaar, maar houdt nog een slag om de arm omdat er later gepoot is en er hinder van ziekte werd ondervonden. In januari wordt de definitieve oogstraming bekend gemaakt.

Bron: Leeuwarder Courant