Zwarte Haan, 9 mei 2023

Dijkdorp stapt opnieuw naar rechter om sterrenschuur

Starbarn wil donkertetoeristen laten genieten van de sterrenhemel op de Waddendijk bij Zwarte Haan. Foto: Marcel van Kammen

In Zwarte Haan willen ze victorie kraaien. Nu de gemeente Waadhoeke een door de rechter vernietigde vergunning voor de komst van een sterrenschuur voor donkertetoeristen heeft gerepareerd, stapt het dijkbuurtschap naar een hogere rechter. "Hiel frjemd allegear hoe’t it rint.”

Elizabeth Vogelzang

De voorzieningenrechter was glashelder in zijn oordeel in september vorig jaar toen hij de vergunning voor Starbarn bij Zwarte Haan van tafel veegde.

Burgemeester Marga Waanders had bij de goedkeuring de ‘schijn van vooringenomenheid’ gewekt omdat ze het besluit had ondertekend als burgemeester en tegelijk voorzitter was van Keunstwurk, de stichting die de vergunning aanvraagt als penvoerder van de initiatiefnemers.

Gemeente Waadhoeke was bovendien onzorgvuldig omgesprongen met verkeersproblemen, veroorzaakt door het nieuwe toeristische project aan de Waddendijk. De verleende omgevingsvergunning werd vernietigd en het gemeentebestuur kreeg twaalf weken de tijd een nieuwe beslissing te nemen.

Overlast van sterrenschuurbezoekers

De negen families uit Zwarte Haan die de zaak hadden aangespannen, waren blij en opgelucht dat de rechter hen op belangrijke punten in het gelijk stelde. Zij vrezen

nachtelijke overlast van de Starbarn die bestaat uit vijf trekkershutten, een sterrenobservatorium, een expositieruimte, nachttuin en een parkeerterrein.

Handtekening

Maar nu, een half jaar later, voelt de buurt zich genoodzaakt om in hoger beroep weer naar de rechter te stappen. Aanleiding is het reparatiebesluit dat burgemeester en wethouders hebben opgesteld, deze keer ondertekend door loco-burgemeester Kees Arendz.

Excuses

Niet binnen de door de rechter gestelde twaalf weken, maar dertig weken na de uitspraak neemt de gemeente Waadhoeke een reparatiebesluit. "Het college realiseert zich dat het besluit niet binnen de gestelde termijn is genomen. Daarvoor biedt het zijn excuses aan”, schrijft de ambtenaar van de Afdeling Veiligheid en VTH aan de advocaat van de bewoners. Burgemeester en wethouders menen de in de rechtelijke uitspraak genoemde gebreken te hebben hersteld en concluderen dat ze de vergunning alsnog kunnen verlenen.

"De Raad van State moat der no mar oer gear.”

‘Hiel frjemd’

De Zwarte Haners zeggen dat het besluit geen stand kan houden. Het rammelt op vele fronten zeggen ze. De termijn van twaalf weken is overschreden, de vooringenomenheid van Waanders is niet weggenomen door enkel een handtekening van de locoburgemeester en ook voor de voorziene parkeerproblemen is geen oplossing geboden. "Hiel frjemd allegear hoe’t it rint”, zegt Dirk Jan van der Veen namens de bewoners. "De Raad van State moat der no mar oer gear.”

Bron: Leeuwarder Courant