Franeker, 2 augustus 2023

Taeke Triemstra boos: 'Hiele PC hie gewoan op it Sjûkelân moatten'

Teleurstelling bij Taeke Triemstra. Foto Dijks Media

Onder miserabele, natte omstandigheden op de voetbalvelden van SC Franeker moest een van de favoriete parturen op de PC in de eerste omloop het hoofd buigen.

Anne Roel van der Meer

Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra verloren met alles aan de hang (5-5 en 6-6) van Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Patrick Scheepstra.

"Wy wienen der fan oertsjūge dat it śs dei wurde soe”, zei Triemstra meteen na afloop. "Mar doe gie juster alles om en waard alles oars.” Hij doelde op de beslissing van de PC om vanwege de weersomstandigheden niet alleen op It Sjūkelān te kaatsen, maar ook op de sportvelden aan de Hertog van Saxenlaan in Franeker.

Terwijl de topparturen van Tjisse Steenstra en Marten Bergsma wel in de ‘heilige kaatsarena’ mochten optreden en makkelijk hun eerste partij wonnen, moest Van der

‘Nivoferskil lytser’

Bos dus op bijvelden aan de bak. "En dan wurdt it nivoferskil tusken partoeren gewoan lytser”, zei Triemstra. "Wy hienen op it Sjūkelān fan dizze mannen wūn, 100 prosint. Dit wie fan alles allegear niks. It die in bytsje tinken oan de būnspartij, mar sels dat net.”

Triemstra vindt dat de PC gewoon in zijn geheel op het Sjūkelān had moeten worden afgewerkt. "En dan mar sjen hoe’t it fjild ‘m holden hie. Ik fūn dit echt PC-ūnweardich. En krekt no’t it drūch wurdt, lizze wy der śt.”

‘Sneu foar Bos’

Niettemin waren Van der Bos, Triemstra en Zijlstra vast van plan om de halve finale te halen. Dan hadden ze op het voetbalveld twee partijen moeten winnen. Het zat er niet in. De drie kwamen van een 5-2 achterstand nog wel terug tot 5-5, maar op 6-6 in het beslissende eerste miste Van der Bos het perk. "Sneu foar Bos, want earder hold hy ūs in pear kear yn de partij.”

Bij trio Haye Jan Nicolay was Patrick Scheepstra de grote man. Hij hielp dinsdag nog met alle voorbereidingen bij SC Franeker. Triemstra zei het verdere verloop van de PC niet af te wachten. "Lekker nei hūs. Ik ha der gjin sin oan om hjir te bliuwen.”

Bron: Leeuwarder Courant