Sint Annaparochie, 4 maart 2023

Azc Sint Annaparochie strijdt al maanden tegen open tuberculose

AZC in Sint Annaparochie

Naar nu pas bekend is geworden kampt het azc in Sint Annaparochie al een aantal maanden met (de gevolgen van) open tuberculose. Een kleine twintig personen - bewoners en medewerkers - werden positief getest.

Andrť Horjus

De eerste patiŽnt werd in oktober opgenomen in het ziekenhuis. De GGD startte vervolgens met bron- en contactonderzoek. Bij vijftien personen werden antistoffen tegen de ziekte aangetroffen, vertelt Bert Wolters, tuberculosearts bij de GGD. "Dat wijst er op dat ze besmet zijn met de tuberculosebacterie."

Betrokkenen krijgen al maanden zware medicatie om te voorkomen dat ze ook daadwerkelijk ziekteverschijnselen krijgen zoals hoesten en bloed opgeven. Daarmee zouden ze weer anderen kunnen besmetten.

ĎMinder dan vijfí

Slechts enkele personen Ė Wolters wil geen precies aantal noemen, "maar het zijn er minder dan vijf" Ė zouden daadwerkelijk met verschijnselen van open tbc in het ziekenhuis opgenomen zijn.

Het ziektebeeld werd niet direct herkend door de medische post op het azc toen de eerste patiŽnt zich met klachten Ė hoesten en bloed opgeven Ė meldde, stelt Hans Broer, teamleider Vluchtelingenwerk Noord-Nederland.

Klacht over medische post

Hij begeleidt de betrokken man Ė de 23-jarige Alpha Omar uit Gambia Ė bij het indienen van een klacht over de medische post. De Gambiaan vertelde Broer dat hij al sinds de zomer had rondgelopen met klachten en die ook had gemeld bij de post, maar hij werd voor zijn gevoel niet serieus genomen.

Op een nacht, begin oktober, kreeg hij zoín last dat de medebewoners een taxi belden om hem naar het ziekenhuis te brengen. Daar werd open tbc vastgesteld. De patiŽnt werd direct opgenomen en behandeld.

COA-medewerkers op locatie

Broer zegt het verhaal niet alleen van Alpha Omar te hebben gehoord, ook mede-

werkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op locatie zoudentegenover hem hebben bevestigd dat de medische post het ziektebeeld te laat had herkend. Zo kon de patiŽnt gemakkelijk anderen besmetten zoals medebewoners van de caravan waar hij in verbleef.

Zonder op individuele gevallen in te gaan, stelt tuberculosearts Wolters dat het best lastig is om open tbc direct te herkennen, omdat de verschijnselen ook wel bij andere luchtweginfecties voorkomen. Bovendien stelt hij dat de vijftien besmette personen zonder verschijnselen niet per se besmet hoeven te zijn door medebewoners.

Ook in landen van herkomst

"Het betekent in ieder geval dat ze in contact hebben gestaan met iemand die open tbc had", zegt Wolters. "Maar die infectieziekte komt ook veel voor in de landen van herkomst. Ze kunnen de bacterie ook tijdens de vlucht binnengekregen hebben. Bovendien kan iemand de bacterie ook jaren bij zich dragen zonder echt ziek te worden."

Volgens Wolters kan dus niet uitgesloten worden dat de betrokkenen al veel eerder besmet zijn geraakt. "In ieder geval krijgen ze een behandeling van een maand of drie aangeboden om de bacterie om zeep te helpen en te voorkomen dat ze alsnog ziek worden."

"het zijn er minder dan vijf"

ĎJe wil onnodige onrust voorkomení

De GGD komt pas met berichten over besmetting met open tbc naar buiten als de infectie zich op grote schaal en ongecontroleerd dreigt te verspreiden. In dit geval is dat niet zo, volgens Wolters.

"Je wil onnodige onrust voorkomen", benadrukt hij. "Besmette personen worden al snel gestigmatiseerd, gemeden, zoals dat bijvoorbeeld ook bij leprapatiŽnten gebeurt."

Wel is volgens Wolters uitgebreid met medewerkers en bewoners van het azc over de situatie en de risicoís gesproken. Wordt iemand behandeld voor besmettelijke tuberculose, dan is hij meestal twee tot drie weken na de start van de behandeling niet meer besmettelijk.

Een woordvoerder van het COA verwijst door naar de organisatie GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA), verantwoordelijk voor de medische zorg op azcís. Die laat weten in verband met de privacy niet op specifieke gevallen in te kunnen gaan. Wel geeft de woordvoerder aan dat de GGD asielzoekers bij binnenkomst in Ter Apel en opvanglocatie Budel screent op tbc.

Bron: Leeuwarder Courant