Sint Annaparochie, 17 mei 2023

Vmbo'ers op Ulbe van Houten in Sint Annaparochie mopperen over lange teksten en moeilijke woorden

Vmbo-leerlingen Johan Postma, Megan de Vries, Hielke Kloosterman, Gwen Hettema en Rixt de Koe (vlnr) luchten hun hart bij hun economiedocent Anneke Hempenius. Foto: Niels Westra

'It wie in shit-toets' Lange teksten, lastige woorden. Economie voelde voor de vmbo-leerlingen op Ulbe van Houten in Sint Annaparochie als een examen Nederlands.

José Hulsing

In de klamme hal van sportcomplex De Bildtse Slag in Sint Annaparochie hangen plukjes leerlingen van de naburige scholengemeenschap Ulbe van Houten. Ze hebben net het economie-examen vmbo GL/TL achter de rug. Pas als iedereen klaar is, mogen ze terug de gymzaal in om de kladbriefjes te halen waarop ze hun antwoorden overgeschreven hebben. Voor de een zal dit rust geven, voor de ander juist stress.

"It wie in shit- toets", zegt Hielke Kloosterman (15) uit Hallum als hij zijn docent economie ziet. Anneke Hempenius heeft het examen dan zelf nog niet gezien. Zij komt net van de sportvelden waar ze moest helpen bij de sportdag. Ook Rixt de Koe (15) uit Berltsum vond het niet meevallen. "Ik denk dat het nog slechter ging dan Duits." Dorpsgenoot Gwen Hettema (16): "Ik heb geen hoop meer."

‘Het was veel leeswerk en de vraagstelling was moeilijk’

Het is vooral de manier waarop de vragen geformuleerd waren, waar de leerlingen over mopperen: lange teksten, lastige woorden. "Het was veel leeswerk en de vraagstelling was moeilijk", zegt Johan Postma (16) uit Ingelum. Hij hoopt cum laude te slagen, waarbij het gemiddelde van alle eindcijfers onafgerond een acht of hoger is. Zelfs na economie staat dit plan nog als een huis. "Ik heb genoeg compensatiepunten."

Ook de onderwerpen van de examenopgaven spraken niet erg aan: zonnepanelen, de Troonrede, het broodfonds, smokkelaars van boter. Megan de Vries uit Minnertsga (15): "Alleen de laatste opgave was leuk, die ging over influencers."

Ze denkt dat ze de toets slecht gemaakt heeft. "Niet te veel stressen hè", adviseert Hempenius. "Als het examen echt heel erg moeilijk blijkt, dan wordt de normering aangepast."

Economiedocent: ‘Bij een talige toets zie je leerlingen afhaken’

Vooraf leek het wel mee te vallen met de examenstress voor economie. "Ik heb de afgelopen dagen helemaal geen appjes meer gehad met vragen over de stof, dat was voorgaande jaren wel anders", zegt Hempenius die al dertien jaar economie geeft, waarvan de laatste drie jaar op Ulbe van Houten. "We hebben nu ook gewoon weer examentraining gehad, dat kon tijdens corona natuurlijk niet."

"Alleen de laatste opgave was leuk, die ging over influencers."

Na een korte blik op het examen - 42 vragen en 13 informatiebronnen - concludeert ook Hempenius dat het een heel talige toets was. "Daar lopen we wel vaker tegenaan en dan zie je de leerlingen afhaken. Het was veel leeswerk, zag ik in de gauwigheid. Een dik pakket papier ook. Dikker dan anders? Voor mijn gevoel wel."

Nakijken is niet per se heel spannend

Dit weekeinde begint Hempenius aan het nakijkwerk. "Ik vind dit niet per se heel spannend, maar ik ben wel heel nieuwsgierig hoe mijn leerlingen het gedaan hebben. Klopt hun gevoel? Als ik alles nagekeken heb, gaat het naar de tweede corrector en dan begint het grote afwachten. Op de dag van de uitslag dan voel ik pas de spanning."

Bron: Leeuwarder Courant