Dossier ANITA ANDRIESEN
Foor Anita Andriesen

't Lând foor 't hekken

Ik folg myn pâd in 'n oneandig lândskap
fan waaies, boulând met 'n folle frucht
en hoor de ljip, de kiewyt in 'e lucht

Ik speul en sing, spring over 'n klain sloatsy
aaisoeke, fierljeppe, mooie sport
en koier feerder, sien wel wat 't wort

Dan 't ferdriet, ôns hait is d'r niet meer
Tref Sytse, die't de selde kant út gaat
en op myn levenspâd mij ok niet meer ferlaat

D'r komme kines, gaan te weunen op 'e Syl
De poalitike toekomst nimt my met
't werk, de Arbeid wacht, ik bin an set

Foor bêst op en ok achterin
PC, de Freule, der't ôns jonges kaatsten
dat kin wel faker, finen met de staatsen

Te froeg fersmâlt myn levenspâd
prebeer 't sônde spoor werom te finen
'n gulle lach foelt beter dan 'n potsy grinen

Myn kracht wil ik met ânderen graag dele
't gesin, de frinden, sonder feul geouwehoer
Begin fol goeie moed myn poalitike toer

'Anita foar Fryslân', soalang 't kin
want an de horison sien ik 't hekken
Prebeer myn leven dos nag wat te rekken

Ik hew ommers nag soafeul om te doen
de kines, Sytse. 'k bin nag lang gyn bep
Ferând'rend Fryslând, skep foor skep

Ik blyf met faste hând an 't roer
de wyn trekt an, 't skûtsje hest op 't oor
maar 'k bin niet bang, der sorgt de Skipper foor

En at ik aansen niet meer kin, de sloat te breed
de polsstok die't ik kreeg feulsten te kort
ik fecht, maar aksepteer wat 't útsicht wort

Ik brúkte 't talint dat an my geven waar
En at ik deur 't leste hekken gaan
dan sêg ik, laat om mij gyn traan

D'r komt ommers 'n nije dâg
'n eand an elke donk're nacht
ik slút jim in myn hart, en wacht...

 

Leendert Ferwerda, 8 desimber 2008


Feanwâlden, 11 oktober 2019

Gedenkteken Anita Andriesen bij Centrale As

Sintrale As

Ter nagedachtenis aan voormalig gedeputeerde Anita Andriesen komt bij de Goddeloaze Singel bij Feanwâlden een gedenkteken.

Dat maakte Gedeputeerde Staten van Fryslân maandag bekend. De Ouwesylster Andriesen heeft veel betekend voor de gebiedsontwikkeling rondom De Centrale As. Het gedenkteken krijgt een centrale plek in het gebied, aan het fietspad van de Goddeloaze Singel, vlakbij de nieuwe fietstunnel bij Feanwâlden.

Op Zwarte Haan staan ter nagedachtenis aan Andriesen - die zich sterk maakte voor de ruimtelijke kwaliteit van de provincie - twee zitbanken. Haar partij de PvdA houdt elk jaar een Anita Andriesen-lezing.

Bron: De Bildtse Post

Zwarte Haan, 20 oktober 2010

"t Bildts Roasy' Anita Andriesen laat het regenen bij onthulling monument

In de stromende regen onthullen Sytse en zijn zoon Remco Keizer de plaquette voor Anita Andriesen op Zwarte Haan. [foto: Jan Bonefaas (gescand)]

Met bakken kwam het hemelwater vrijdagmiddag uit de lucht, bij de zeedijk op Zwarte Haan. Op het moment dat Sytse Keizer en zijn zoon Remco het monument ter nagedachtenis van de in 2008 overleden Anita Andriesen wilden onthullen, stortte een hoosbui uit over Zwarte Haan, '"t begin fan de wereld". De klamme kou vormde een mooi contrast met binnen in restaurant, waar de herinneringen aan ‘t Bildts Roasy zonder uitzondering warm en gloedvol waren.

"Wij binne hier om 'n belofte in te lossen. De onthulling fan 'n monumint foor Anita Andriesen, ‘n trefplak op 't plak der't se sels soa graag kwam," zei burgemeester Gerrit Krol vrijdagmiddag in restaurant De Zwarte Haan. Hij karakteriseerde de in 2008 overleden gedeputeerde en "Bildts Roasy" Anita Andriesen als een groot mens en groot bestuurder, die veel voor het Bildt en de provincie heeft betekend. "Anita kwam met 't provinsjale streekplan, 'Om de kwaliteit fan de romte'. Wonen Noordwest Friesland siet dat plan as een fan de groatste suksesfaktoren in 't festigingsklimaat hier op 't Bildt."

Bron: De Bildtse Post
link Lees verder >>

Appelscha, 31 maart 2010

Rode Beuk zesde eerbetoon Anita Andriesen

Foto LC/Jan de Vries (gescand)

Met het planten van een rode beuk, gisteren aan de Boerestreek in Appelscha, eert Ooststellingwerf wijlen gedeputeerde Anita Andriesen. Zij was volgens de gemeente de stuwende kracht achter de renovatie van het toeristische hart. Andriesens echtgenoot Sytse Keizer en haar zoons Remco, Anne Peter en Friso zetten de boom op zijn plaats. "In prachtgebaar", vond Keizer.

De in december 2008 overleden gedeputeerde is inmiddels op zeker zes fronten geëerd. Haar naam is verbonden aan de wandeltocht tegen borstkanker tussen Sint Jacobiparochie en Leeuwarden. Het Bildt plaatste twee 7,5 meter lange zitbanken op de dijk bij Zwarte Haan en de Bond van Friese Vogelwachten liet een buste maken, die in bezoekerscentrum De Wiidpleats in Earnewald staat. De provincie riep de Anita Andriesen Prijs in het leven, voor mensen die "een stuwende bijdrage leveren" aan de ruimtelijke kwaliteit. Kandidaten kunnen zich nog tot 24 mei opgeven. Ten slotte wordt om haar gedachtegoed levend te houden jaarlijks een Anita Andriesen lezing gehouden.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 30 maart 2010

Anita Andriesen Prijs ingesteld

De provincie eert gedeputeerde wijlen Anita Andriesen met een prijs voor ruimtelijke kwaliteit. Iedereen kan meedoen; architecten, bouwbedrijven en ook gewone burgers.

Aanmelden kan tot 24 mei. De jury bestaat uit professionals van buiten de provincie en staat onder leiding van oud-burgemeester Siebold Hartkamp van Sneek. Andriesen maakte zich als gedeputeerde sterk voor behoud en versterking van het landschap.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Zwarte Haan, 25 maart 2010

Wadmonument voor Andriesen

Vanaf de dijk bij Zwarte Haan uitkijken over de Waddenzee en Het Bildt. Dit deed wijlen politica Anita Andriesen graag. Een monument ter nagedachtenis aan haar stelt mensen in staat hetzelfde te doen.

Architect Gunnar Daan heeft twee roestvrijstalen banken van 7,5 meter lang ontworpen, die aan weerszijden van de dijk komen. De banken staan net onder de kruin van de dijk tegenover elkaar, zodat degenen die daar zitten nog met elkaar kunnen praten. Het monument moet dienen als ontmoetingsplek.

De Stichting Bildtse Belangen, Wonen Noordwest-Friesland en de gemeente Het Bildt nemen de kosten van €60.000 gezamenlijk voor hun rekening.

Bron: Leeuwarder Courant

Appelsga, 24 maart 2010

Rode beuk als eerbetoon aan Anita Andriesen

Ooststellingwerf plant volgende week In Appelscha een rode beuk voor Anita Andriesen. De gemeente eert zo de in december 2008 overleden PvdA-gedeputeerde voor het werk dat zij voor de zogeheten Ontwikkelagenda Appelscha verrichtte.

Dit plan moet het toerisme in en rond het dorp bevorderen en de ontwikkeling van nieuwe natuur in goede banen leiden. Andriesen was hier namens de provincie nauw bij betrokken. "Ze zorgde ervoor dat partijen om tafel kwamen", zegt wethouder Sierd van Weperen. "Als mensen hun hakken eens in het zand zetten, had zij de kracht om iedereen weer bij elkaar te brengen."

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 18 november 2009

Andriesen-priis voor ruimtelijke kwaliteit

De provincie Fryslân reikt vanaf volgend jaar een prijs uit aan een persoon of groep die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de verbetering van de kwaliteit van de ruimte in Fryslân. Het college van Gedeputeerde Staten heeft deze nieuwe prijs vernoemd naar de vorig jaar overleden gedeputeerde Anita Andriesen. Gedeputeerde Hans Konst: ‘Anita Andriesen was voor veel mensen een groot inspirator en de drijvende kracht achter ons Streekplan ‘Om de kwaliteit van de romte’. Zij maakte zich sterk voor de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân.’

De prijs bestaat uit persoonlijke erkenning voor het werk en een publieksgerichte prijs. De prijsuitreiking moet het belang van goed opdrachtgeverschap en goede ontwerpen in beeld brengen en inwoners van Fryslân inspireren hier ook aan bij te dragen. De komende tijd wordt de organisatie van prijs verder uitgewerkt door ARKFryslân. De Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit wordt vanaf 2010 gedurende de looptijd van het Streekplan tweejaarlijks uitgereikt.

Bron: provincie Fryslân
Lees het hele artikel >>

Earnewâld, 6 novimber 2009

Byld Anita Andriesen ûntbleate

Keunstner Hans Jouta mei it byld fan Anita Andriesen. Foto: Omrop Fryslân

Yn Earnewâld is freedtejûn in byld foar de ein ferline jier ferstoarne deputearre Anita Andriesen ûntbleate. It brûnzen byld is makke troch keunstner Hans Jouta. De deputearre sels is yn it byld te werkennen, mar ek in briedende ljip.

It byld is makke yn opdracht fan it Bűn fan Fryske Fűgelbeskermingswachten en stiet by it lânboumuseum. De űntbleating waard dien troch Sytse Keizer, de man fan Andriesen.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Sytse Keizer oer it byld fan syn frou >>
Omrop Fryslân Sjoch reportaazje Omrop Fryslân >>

Ljouwert, 5 jannewaris 2009

Anita Andriesen: postúm keazen ta nűmer-1-bestjoerder

Andriesen nûmer-1-bestjoerder

Anita Andriesen is troch de harkers fan Omrop Fryslân Radio keazen as nûmer-1-Fryske bestjoerder yn de nûmer-1-enkête. Neffens in soad minsken dy't reagearren wie sy fol fjoer en die se alles foar har wurk.

De twadde bestjoerder dy't in soad neamd waard wie boargemaster Van der Zwan fan Achtkarspelen. Hy fertsjinne syn nominaasje űnder oaren foar de heldere taal dy't hy neffens in soad minsken brűkt. Ek boargemaster Middel fan Smellingerlân waard faak neamd.

Bron: omrop Fryslân
Omrop Fryslân 
Harkje nei de nűmer-1-enkęte >>

Sint Annaparochie, 18 december 2008

Andriesen vernoemd op Het Bildt

Burgemeester Aucke van der Werff wil graag dat er iets in Het Bildt vernoemd wordt naar Anita Andriesen. Hij vindt dat haar nagedachtenis een permanent karakter moet krijgen. Hij riep de raad op met voorstellen te komen.

Van der Werff zei dit donderdagavond aan het begin van de raadsvergadering. Hij sprak een in memoriam uit en de raad nam een moment stilte in acht. De fracties van PvdA en Frije Bilkerts droegen rode rozen op de revers. De onlangs overleden gedeputeerde Andriesen was een Bilkert in hart en nieren.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 9 december 2008

Grote belangstelling voor afscheid "Bildts maisy" Anita Andriesen

Met een staand gezongen Frysk folksliet is de herdenkingsdienst voor gedeputeerde Anita Andriesen gistermiddag afgesloten. Het was een bijzondere dienst in de Grote of Jacobijner Kerk in Leeuwarden, waarbij het strijdlied van de arbeidersbeweging de Ynternasjonale werd afgewisseld met popmuziek en kerkelijke liederen als Blijf mij nabij en Eens als de bazuinen klinken. Het was een dienst precies zoals de woensdag overleden Andriesen het had gewild.

De belangstelling was groot. De Grote Kerk was te klein voor de bijna elfhonderd gasten. Zevenhonderd bezoekers woonden de dienst in de kerk bij, terwijl in het Natuurmuseum en in de Waalse Kerk nog eens respectievelijk driehonderd en honderd mensen de herdenking via beeldschermen volgden. Iedereen leefde mee met man en soulmate Sytse Keizer, hun drie zoons Remco, Anne Peter en Friso, moeder F. Andriesen-Miedema en de zussen.

Bron: Friesch Dagblad
Lees het hele bericht >>

Ljouwert, 8 desimber 2008

Grutte Tsjerke, Ljouwert

Andriesen persoanlik betocht

De woansdei ferstoarne deputearre Anita Andriesen is moandei op persoanlike wize betocht yn de Grutte Tsjerke fan Ljouwert. By de betinking waard sprutsen troch űnder oare Kommissaris John Jorritsma en troch Sicko Heldoorn, de foargonger fan Andriesen as deputearre.

De betinkingstsjinst waard folge troch sa'n tűzen minsken yn de Grutte Tsjerke, it Frysk Natuermuseum en de Waalske Tsjerke. De tsjinst waard ôfsletten mei it Frysk folksliet.

Bron: omrop Fryslân


Leeuwarden, 6 december 2008

Politiek zegt Bildts Roasy vaarwel met rode rozen

Foto LC/Niels Westra

Met een rode roos van elk Statenlid werd gisteren de herdenking van gedeputeerde Anita Andriesen - 't Bildts Roasy - afgesloten in Provinciale Staten. Een afscheid dat de politiek in Fryslân bijzonder zwaar valt, zo bleek nog eens uit de woorden die tijdens de vergadering werden gesproken.

"Het hart is uit ons team en uit politiek Fryslân gesneden", zei Commissaris van de Koningin Jorritsma daarover. "Maar we gaan verder met haar idealen voor Fryslân." Hij roemde haar persoonlijke stijl en onvoorwaardelijke inzet voor een betere en mooiere provincie. "Een karakter dat het woord 'opgeven' niet kent." Een workaholic ook, die leefde voor haar werk. "Het was of wilde ze de dood vooruit werken", zei Jorritsma, die bekende dat hij naast het verdriet ook een gevoel van opluchting ervoer bij het bericht van het overlijden van Andriesen. "Het kon echt niet meer. Ik gunde haar dit waardige, snelle afscheid."

Bron: Friesch Dagblad
Lees het hele bericht >>

Leeuwarden, 6 december 2008

Staten herdenken Andriesen met rozen

foto LC/Niels Westra

Provinciale staten hebben vrijdagmiddag in een bijzondere vergadering PvdA-gedeputeerde Anita Andriesen herdacht. Het was een zeer emotionele bijeenkomst met toespraken vol persoonlijke ervaringen. Op alle statenbankjes lagen rode rozen.

De roos is het beeldmerk van de PvdA. De rode auto van Andriesen was eveneens beschilderd met 't Bildts Roasy. Commissaris van de koningin John Jorritsma, PvdA-fractieleider Bert Versteeg, FNP'er Johannes Kramer (namens provinciale staten) en Sjoerd Galema (namens gedeputeerde staten) eerden Andriesen.

bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 5 december 2008

Bilkerts rouwen in stilte om Andriesen

foto LC/Niels Westra

Twee vaasjes met rode rozen. Een brandende kaars en een ingelijste portretfoto van Anita Andriesen. Meer staat er niet op het kleine tafeltje midden in de hal van het sobere gemeentehuis in Sint Annaparochie.

Het Bildt en omstreken kan hier het condoleanceregister voor de woensdag overleden streekgenote en gedeputeerde tekenen. Een echtpaar zet zwijgend naam en adres in het boek op het tafeltje. Donderdag in de namiddag hebben 75 mensen dit gedaan.

Een enkeling wil meer kwijt en schrijft in het invulvak achter de eigen naam troostende woorden. Over Anita die zo'n fantastische vrouw was. "Ik heb jullie laatst nog geschreven." Echtgenoot Sytse Keizer en de drie zoons wordt heel veel sterkte gewenst.

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 4 december 2008

Politica met veel passie

Met Anita Andriesen verliest Friesland een politica zoals je die alle provincies, gemeenten en zelfs de Tweede Kamer zou gunnen.

Een provinciaal bestuurder die zich met zoveel passie stortte op haar werk als gedeputeerde Andriesen is een grote zeldzaamheid. Zij toonde passie voor de zaken waarvoor ze streed, voor de mensen die dat aanging, voor Friesland en de Friezen.

Het provinciaal bestuur heeft in hpt algemeen geen grote aantrekkingskracht. Weinig sexy. In de landelijke media wordt de provincie meestal neerbuigend afgedaan als de onzichtbare of zelfs overbodige bestuurslaag. In Friesland is dat gelukkig nog anders.

bron: Rimmer Mulder, Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Oudebildtzijl, 4 december 2008

Voor Anita Andriesen was Fryslân groot genoeg

Gedeputeerde Anita Andriesen is gisterochtend op 51-jarige leeftijd overleden in haar woonplaats Oudebildtzijl. Ze was sinds 1995 politiek actief voor de PvdA. Ze laat haar man Sytse Keizer en drie zoons Remco (18), AnnePeter (16) en Friso (14) achter. In Fryslân zal ze blijven voortleven als hoeder van het landschap en het Frysk eigene.

Zelden zal een bestuurder zo dicht bij de mensen hebben gestaan als Anita Andriesen, en dan ook nog een bestuurder van het zo ver van de gemiddelde burger afstaande instituut provincie. Andriesen was een mensen-mens, sprak met iedereen en probeerde in harmonie met iedereen beslissingen te nemen. Daarbij stond de kwaliteit van de leefbaarheid op het Friese platteland voorop. Bewaking van it Frysk eigene, stond bijvoorbeeld hoog in haar vaandel. Zonder precies te kunnen benoemen wat nou dat Frysk eigene is. Rust en ruimte behouden en tegelijk ontwikkelingen voor wonen en werken niet tegenhouden.

Bron: Friesch Dagblad
Lees het hele bericht >>

Den Haag, 4 december 2008

foto: LC

Lutz Jacobi genoemd als opvolger Andriesen

Tweede Kamerlid Lutz Jacobi (52) uit Wergea is de belangrijkste kandidaat om de gisteren overleden gedeputeerde Anita Andriesen op te volgen. De naam van de PvdA'er wordt zowel op het provinciehuis als in Den Haag genoemd als de meest waarschijnlijke nieuwe gedeputeerde in het dagelijks bestuur van de provincie.

Jacobi zelf wil er niets over zeggen. "Ik fyn it net gepast om der no oer te praten. Dat moat letter mar ris." Ze onderhield nauwe contacten met Andriesen en is zondag nog bij haar op bezoek geweest in Oudebildtzijl. "Ik bin tige tankber dat ik der nog west ha."

Jacobi zit sinds eind 2006 in de kamer. Ze stapte erin zonder directe politieke ervaring. Daarvoor was ze directeur van GGD Fryslân.

bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 4 december 2008

Tot zij niet meer kon, heeft Anita zich ingezet voor Fryslân

Met grote verslagenheid is in Fryslân en ver daarbuiten kennisgenomen van het overlijden van gedeputeerde Anita Andriesen, gisterochtend in haar woonplaats Oudebildtzijl. Ze is 51 jaar geworden. De gevolgen van borstkanker, die zich in oktober 2003 bij haar openbaarde, zijn haar fataal geworden.

Andriesen was sinds 1995 politiek actief voor de PvdA. Eerst als lid van Provinciale Staten en sinds 2002 als gedeputeerde. Ze laat een man en drie zonen achter. Haar gezin stond voor haar op de eerste plaats, de toekomst van Fryslân met behoud van landschap en culturele waarden kwam daar dicht achteraan.

Bron: Friesch Dagblad
Lees het hele bericht >>

Heerenveen, 4 december 2008

Prijs zonnebootrace opgedragen aan Andriesen

De organisatie van de Frisian Solar Challenge heeft de European Solar Prize 2008 opgedragen aan de overleden gedeputeerde Anita Andriesen. De zonnebootrace kreeg de prijs woensdagmiddag uitgereikt in Berlijn. Volgens de organisatie van het Friese evenement was de woensdagochtend overleden Andriesen één van de grote pleitbezorgers van de Frisian Solar Challenge.

De Europese prijs werd uitgereikt door EUROSOLAR, een internationale organisatie voor duurzame energie uit Bonn. De zonnebootrace heeft de prijs gekregen omdat een uitzonderlijke promotie van duurzame energie bij jongeren is. Daarnaast is de race een grote stimulans voor de verdere ontwikkeling van elektrisch aangedreven boten.

Bron: Leeuwarder Courant

Ljouwert, 4 desimber 2008

Moandei betinking Andriesen

De betinking is yn de Grutte Tsjerke yn Ljouwert

De woansdei ferstoarne deputearre Anita Andriesen wurdt moandei yn in iepenbiere byienkomst betocht. De tsjinst wurdt de middeis hâlden yn de Grutte Tsjerke yn Ljouwert. Omdat in soad minsken ferwachte wurde, is it Fries Natuurmuseum ek iepen as eventuele ekstra lokaasje.

Freedtemiddei is der in bysűndere Steategearkomste węryn't Andriesen betocht wurdt. Dy gearkomste is te folgjen fia ynternet.

Yntusken ha hűnderten minsken de ferskate kondoleânseregisters tekene. Andriesen ferstoar woansdei op 51-jierrige leeftiid oan de gefolgen fan boarstkanker.

Bron: Partij van de Arbeid


Amsterdam, 3 december 2008

Anita Andriesen overleden

De PvdA is intens verdrietig dat Anita Andriesen is overleden. Anita was vanaf 1995 lid en vanaf 2002 gedeputeerde van de Provinciale Staten van de Provincie Fryslân. Wouter Bos: 'Ik zal Anita missen als een warm en sociaal mens maar ook als een echte sociaal-democrate. Heel betrokken, een goede bestuurder, dicht bij de mensen.'

Bos vervolgt: 'Voor Friesland was Anita zeer gezichtsbepalend. Niet alleen voor Friesland, maar ook voor de landelijke PvdA is dit een groot verlies. Anita is ons in goede en slechte tijden, ook tijdens haar ziekte, altijd trouw gebleven. Ik wens iedereen die van haar hield, en dat waren er heel veel, en iedereen van wie zij hield, en ook dat waren er heel veel, sterkte bij het verwerken van dit verlies'.

Bron: Partij van de Arbeid

Lees het hele bericht >>

Oudebildtzijl, 3 december 2008

'Mem foar Fryslân' overleden

Anita foar Fryslân

Een moeder voor Friesland, dat wilde gedeputeerde en PvdA-boegbeeld Anita Andriesen zijn. Vanmorgen overleed zij op 51-jarige leeftijd in haar woonplaats Oudebildtzijl.

Tot het bittere einde bleef Anita Andriesen gepassioneerd opkomen voor de provincie en haar inwoners. Sinds 2003 was zij kankerpatiënte. Zij overleed aan de gevolgen van een hardnekkige virusinfectie. Haar weerstand was laag door de chemokuren die ze volgde.

Andriesen was secretaris van de Waddenadviesraad toen ze in 1995 voor de PvdA in provinciale staten kwam. In 2002 werd zij gedeputeerde. Vol overgave stortte ze zich op portefeuilles als plattelandsbeleid, ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting. Gaandeweg vereenzelvigde zij zich met Fryslân.

Bron: Leeuwarder Courant


Ljouwert, 3 desimber 2008

Anita foar Fryslân

Wurkje oan dream Andriesen

De PvdA yn Provinsjale Steaten hat de plicht om de dream fan Anita Andriesen oer de takomst fan Fryslân wier te meitsjen. Dat seit fraksjefoarsitter Bert Versteeg. Andriesen hie as deputearre in byld foar eagen dat it yn Fryslân goed wenjen, wurkjen en libjen węze moat.

Andriesen (51) ferstoar woansdei oan de gefolgen fan útsiedde boarstkanker. De steatefraksje fan de PvdA kaam woansdei byinoar om Andriesen te betinken.

Bron: Omrop Fryslân

Omrop Fryslân Fraksjefoarsitter Bert Versteeg >>

Leeuwarden, 3 december 2008

Verslagenheid om overlijden Andriesen

foto LC

Met diepe verslagenheid is vanmorgen op het provinciehuis gereageerd op het overlijden van PvdA-gedeputeerde Anita Andriesen. De provincie heeft alle openbare activiteiten afgelast. Op het provinciehuis en op het gemeentehuis van Het Bildt zijn condoleanceregisters opengesteld.

PvdA-fractievoorzitter Bert Versteeg maakte het droeve nieuws bekend tijdens een vergadering van een statencommissie. ,,Omdat we met alle fracties bij elkaar waren kon je zien hoe intens verdrietig iedereen is. Juist ook omdat Anita mensenmens was. Zij stond midden in de samenleving. Mensen waren voor haar belangrijk, procedures minder.''

Commissaris van de koningin John Jorritsma prijst ,,de grote betrokkenheid, bestuurlijke daadkracht en de visie'' die Andriesen vol overtuiging uitdroeg. "Ze heeft zich met hart en ziel ingezet voor Fryslân en haar inwoners, wat wij blijvend zullen waarderen."

Oud-kamerlid en partijveteraan Joop van den Berg ziet de Friese PvdA beroofd van haar gezicht. "It wie in skat fan in frou, sűnder poeha. In echte strider."

Gedeputeerde Piet Adema (ChristenUnie) herinnert zich Andriesen als politica met "in enoarme drive, dy't har hiel fier brocht hat. Ik haw in berch fan har leard. Der komt fansels in nijenien, mar it wurdt nea wer sa't it wie."

Bron: Leeuwarder Courant


Ljouwert, 3 desimber 2008

Andriesen begjin oktober by 'Bewegen voor overleven'

Anita foarbyld foar pasjinten

Anita Andriesen hat troch sa iepen te praten oer boarstkanker de sykte út de taboesfear helle. Dęrmei hat se ta stipe west foar oare froulju. Dat seit Marianne van Hall, de organisator fan de kuiertocht 'Bewegen voor Overleven'. Andriesen wie aktyf belutsen by dizze kuiertocht fan It Bilt nei Ljouwert ta stipe fan froulju by boarstkanker.

Van Hall hat sels ek boarstkanker hân en is âld-steatelid foar it CDA.

Van Hall neamt it 'wrang' dat krekt Andriesen by de groep froulju heart dy't de gefaarlike sykte net oerlibje.

Bron: Omrop Fryslân

Omrop Fryslân Marianne van Hall oer Anita Andriesen >>

Ljouwert, 3 desimber 2008

Andriesen 'in dreaun politika'

Bertus Mulder: Anita wie in dreaun politika

Anita Andriesen wie in besiele politika, dy't nea belies joech. In deputearre dy't ree wie om mei eltsenien te praten. Dat seit foarsitter Bertus Mulder fan it Gewest Fryslân fan 'e PvdA yn reaksje op it ferstjerren fan Anita Andriesen.

Andriesen siet fan 1995 oant yn Provinsjale Steaten. Fan 2002 oant no wie Andriesen deputearre foar de PvdA. Yn dat kolleezje fan Deputearre Steaten hat se jierrenlang de neiste kollega west fan Bertus Mulder.

Mulder wie, lykas ek oare kollega's en âld-kollega's fan Andriesen, oandien troch it berjocht oer har fertsjerren.

Bron: Omrop Fryslân

Omrop Fryslân Bertus Mulder oer Andriesen >>

Ljouwert, 3 desimber 2008

Omtinken foar Andriesen op TV

Omrop Fryslân tv jout op ferskate wizen omtinken oan it ferstjerren fan deputearre Anita Andriesen fan Aldebildtsyl. Der is fansels omtinken foar Andriesen yn in ekstra lange ôflevering fan Hjoed. Yn ferbân hjirmei komt Hea! te ferfallen.

Fierder werhellet Omrop Fryslân om 21.30, 22.30 en 23.30 oere it programma Van Tuinen Thús by Anita Andriesen. It giet om in werhelling fan 20 july 2005.

Fierder is op ynternet de ôflevering fan Brekking fan 9 oktober beskikber. Yn dit programma praat Anita Andriesen iepenhertich oer har sykte boarstkanker. Op dizze website fansels ek in soad omtinken foar it ferstjerren fan Andriesen, űnder oare yn de foarm fan in dossier oer Andriesen.

Bron: Omrop Fryslân

Omrop Fryslân Sjoch nei it memoriam fan omrop Fryslân >>

Omrop Fryslân Sjoch nei Brekking fan 9 oktober >>

Den Haach, 3 desimber 2008

Bos: Ik sil Andriesen misse

Wouter Bos

Rűnom wurdt ferslein reagearre op it ferstjerren fan deputearre Anita Andriesen. Partijlieder Wouter Bos lit witte dat er Andriesen misse sil as in waarm en sosjaal minske, mar ek as in echte sosjaal-demokrate. Hiel belutsen, in goeie bestjoerder, tichtebij de minsken. Net allinne foar Fryslân, mar ek foar de lanlike PvdA is it in grut ferlies, sa seit Bos.

Partijfoarsitter Ploumen seit dat Andriesen altiten klearstie foar álle PvdA-ers yn it lân.

Har ynset, heldere ideeën en krityske blik ha de PvdA in soad goeds brocht. Provinsjale en Deputearre Steaten litte yn in perskommunikee witte dat se ferslein binne troch it ferstjerren fan Andriesen. Yn it provinsjehűs en ek op it gemeentehűs fan it Bilt yn Sint Anne binne kondoléânseregisters iepene, dęr't minsken har meilibjen betsjűgje kinne mei de famylje fan deputearre Andriesen. De provinsje hat woansdei ek in on-line kondoléânseregister iepene.

Bron: Omrop Fryslân

Omrop Fryslân Sicko Heldoorn oer Andriesen >>

Ljouwert, 3 desimber 2008

De meast populęre deputearre

Sicko Heldoorn

Anita Andriesen is de meast populęre en markante deputearre dy't Fryslân ea hân hat. Dat seit boargemaster Sicko Heldoorn fan Assen, har foargonger as deputearre. Neffens Heldoorn komt dat benammen troch har persoanlikheid en har grutte belutsenheid en ynset.

Yn it provinsjehűs yn Ljouwert en ek yn it gemeentehűs fan It Bilt yn Sint Anne lizze kondoléânseregisters foar it betsjűgjen fan meilibjen.

Heldoorn tinkt dat it Andriesen slagge is om de provinsje as bestjoerslaach folle populęrder te meitsjen by de Fryske befolking. Heldoorn hat jierren yntinsyf kontakt mei har hân en sil 'slim űnwennich' węze, sa seit er.

Bron: Omrop Fryslân

Omrop Fryslân Sicko Heldoorn oer Andriesen >>

Ljouwert, 3 desimber 2008

'Fryslân ferliest boechbyld'

Troch it ferstjerren fan Anita Andriesen ferliest Fryslân in bysűndere bestjoerder dy't har 'mei hert en siel' ynset hat foar Fryslân. Dat seit Kommissaris fan 'e Keninginne John Jorritsma yn syn reaksje op it ferstjerren fan Andriesen yn har wenplak Aldebiltsyl. Sy ferstoar oan de gefolgen fan boarstkanker.

Yn it provinsjehűs yn Ljouwert en ek yn it gemeentehűs fan It Bilt yn Sint Anne lizze kondoléânseregisters foar it betsjűgjen fan meilibjen.

Jorritsma neamt Andriesen 'een hele markante, warme en onvervangbare' frou. It kolleezje fan Deputearre Steaten is ferslein troch it nijs fan it ferstjerren fan Andriesen en winsket de man en de trije soannen fan Andriesen in soad sterkte by it ferwurkjen fan it ferlies. Provinsjale Steaten sille no freed stilstean by it ferstjerren fan Anita Andriesen. By it provinsjehűs oan de Snitsertrekwei hinget de flage woansdei healstôk.

Bron: Omrop Fryslân

Omrop Fryslân Kommissaris Jorritsma oer Andriesen >>

Oudebildtzijl, 3 december 2008

Anita Andriesen

Gedeputeerde Anita Andriesen overleden; Fryslân verliest boegbeeld

Op 3 december 2008 is in haar woonplaats Oudebildtzijl Anita Andriesen, gedeputeerde van de provincie Fryslân, vanochtend overleden aan de gevolgen van borstkanker. Deze ziekte openbaarde zich in oktober 2003 en werd haar uiteindelijk fataal. Anita Andriesen is 51 jaar geworden.

Anita Andriesen had voor de Partij van de Arbeid van 1995 tot 2002 zitting in de Provinciale Staten van Fryslân en was vanaf 2002 lid van het College van Gedeputeerde Staten. Zij gaf in de huidige bestuursperiode leiding aan onder meer de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, natuur en landschap, plattelandsontwikkeling, wonen en duurzaamheid.

In het provinciehuis, Snekertrekweg 1 te Leeuwarden, en op het gemeentehuis van Het Bildt, Van Harenstraat 47 te St. Annaparochie, is tijdens openingstijden een condoleanceregister opengesteld.

bron: provincie Fryslân
Lees het hele bericht >>

Aldebiltsyl, 3 desimber 2008

Anita Andriesen ferstoarn

Anita Andriesen (foto provinsje Fryslân)

Deputearre Anita Andriesen (51) is woansdei ferstoarn yn har wenplak Aldebildtsyl. Dat hat de provinsje bekend makke. Andriesen hie boarstkanker. Se kaam te ferstjerren neidat de kanker útsiedde wie nei ferskate oare plakken yn har liif.

Anita Andriesen wie hast 14 jier aktyf yn de provinsjale polityk: goed 7 jier as PvdA-steatelid en de lęste 6,5 jier as deputearre. Se hâlde har űnder oare dwaande mei romtlike oardering en makke har sterk foar in nij streekplan.

By in grutter publyk waard Andriesen ek bekend fanwege har striid om it ljipaaisykjen foar Fryslân te behâlden. Andriesen wie ferline jier űndanks har sykte dochs wer listlűker foar de steaten foar de PvdA. Se fierde in hiel persoanlike kampanje, dy't soarge foar de iennichste winst foar de PvdA by de steateferkiezings yn hiel Nederlân.

bron: omrop Fryslân
Omrop Fryslân Andries Bakker oer Anita Andriesen >>

Sint Anne, 28 novimber 2008

Tastân Anita Andriesen min

Deputearre Anita Andriesen wurdt net wer better. Dat hat de provinsje Fryslân bekendmakke yn in parseberjocht. De deputearre waard op 9 novimber yn it sikehűs opnaam mei in firusynfeksje. Troch de gemokueren hie se net folle wjerstân mear. Alle behannelings binne no stillein omdat der gjin kâns is op better wurden. Andriesen giet ynkoarten nei hűs ta.

Neffens it parseberjocht is der sprake fan 'beheinde libbensferwachting'.

Bron: Omrop Fryslân


Oudebildtzijl, 28 november 2008

Anita thuis

Zoals veel mensen weten is Anita Andriesen op 9 november in het ziekenhuis opgenomen met een virusinfectie. Haar weerstand was laag door de chemokuren die zij de afgelopen tijd heeft ondergaan. De virusinfectie heeft veel, te veel invloed gehad op haar gezondheidssituatie. Inmiddels zijn alle behandelingen gestaakt omdat er geen kans op herstel meer is. Anita Andriesen gaat naar huis. De prognose is dat Anita nog maar een korte tijd te leven heeft.

Wij leven deze dagen hier op het Bildt extra mee met Anita en haar gezin en familie.

bron: 't Bildts Roasy

Sint Jacobiparochie/Leeuwarden, 6 oktober 2008

Wandelen en fietsen 'voor het leven'

Foto: Barteld Boerma

Ruim veertienhonderd mensen wandelden en fietsten zaterdag in Friesland 'voor het leven' tijdens een manifestatie van de stichting Bewegen voor overleven. Met de tocht wordt aandacht gevraagd voor borstkanker, een ziekte die jaarlijks bijna twaalfduizend vrouwen in Nederland treft. Op de foto de drukte bij de start. Onder de wandelaars van Sint Jacobiparochie naar Leeuwarden waren veel familieleden van vrouwen die aan borstkanker zijn overleden.

De deelnemers werden in Sint Jabik toegesproken door provinciaal bestuurder Anita Andriesen, zelf borstkankerpatiënt. De opbrengst van de tocht gaat naar projecten voor onderzoek naar de ziekte. Het Pink Ribbon Gala, zaterdag voor de zesde keer in Den Haag gehouden, bracht €305.000 op. De maand oktober is uitgeroepen tot Borstkankermaand.

Bron: Leeuwarder Courant


Oude Bildtzijl, 28 juni 2008

‘Pootgoedacademie zou goed initiatief zijn’

Anita Andriesen op de Aardappelweken

In het door door de Verenigde Naties uitgeroepen Jaar van de Aardappel pakt de organisatie van de Bildtse Aardappelweken flink uit. De aardappelweken worden gehouden van vandaag tot en met 13 juli. Dat gebeurt verdeeld over acht schuren van historische boerderijen in de Noord-Friese gemeente. De start vond gisteren plaats tijdens een landelijk symposium voor de aardappelsector. Een van de sprekers was gedeputeerde Anita Andriesen die als echte ‘Bilkert’ een thuiswedstrijd speelde. "Het voelt voor mij alsof dit de belangrijkste toespraak uit mijn bestuurlijke loopbaan is en zal zijn."

De pootgoedsector moet zich volgens de gedeputeerde blijven inspannen om de internationale concurrentiepositie te behouden. "Dat gaat niet vanzelf. Het betekent dat niet alleen de besten goed moeten presteren, maar dat men gemiddeld óók goed presteert. Het betekent: blíjven werken aan vakmanschap en ondernemerschap, de kwaliteit moet hoog zijn, nog hoger worden om te kunnen meedoen. De traditionele verbinding in de pootaardappelwereld, een sterke keten van de drie o’s: ondernemers, onderwijs en overheid, zou versterkt kunnen worden om zo de kwaliteit te verbeteren. Een pootgoedacademie zou daarom wat mij betreft een goed initiatief zijn."

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht  >>

Oude Bildtzijl, 28 juni 2008

Foto Hoge Noorden/Jao van Essen

Gedeputeerde showt mode uit jute zakken

Van lompe jute aardappelzakken is ook eigenzinnige mode te maken. Gedeputeerde Anita Andriesen showde het gisteren in Oude Bildtzijl op het aardappelsymposium in het kader van het Jaar van de Aardappel.

Kledingontwerpster Anneke Hoogeveen uit Gytsjerk beantwoordde de wens van Andriesen door uit vier jute zakken van aardappelhandelshuis HZPC een pantalon en een jasje te maken. Achterop is het logo nog te vinden, ter rechterzijde het opschrift 'Dutch seed potatoes' en links 'Net Weight 50 kg'.

"Dat gewicht is 't enige wat niet klopt en feerder is 't węrm an en kribelt 't almachtig'", commentarieerde Andriesen. "Maar ik bin d'r trots op, want ik bin ‘n Bilkert en ik bin opgroeid op 'e irpelfelden."

Bron: Leeuwarder Courant


Oude Bildtzijl, 27 juni 2008

Aardappeltelers moeten verbeteren

foto Roelof Varkevisser

De beste aardappeltelers zitten op het Bildt, maar toch moeten ze beter presteren. Er zijn te veel akkerbouwers in Friesland die onder de maat blijven. In Flevoland presteren ze gemiddeld beter. Dat moet anders, waarschuwt gedeputeerde Anita Andriesen.

Een pootgoedacademie zou de Friese aardappeltelers op een hoger niveau kunnen brengen, denkt Andriesen. De provincie wil zo'n initiatief graag ondersteunen. Ze zei het jammer te vinden dat pogingen nog geen resultaat hebben. Naar voorbeeld van de enkele jaren geleden opgerichte melkveeacademie zouden boeren leren van boeren.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees het hele bericht  >>

Leeuwarden, 30 mei 2008

'Wolkom yn Fryslân' helpt vluchteling

Buitenlandse vluchtelingen worden in Friesland voorbeeldig onthaald. De rest van het land kan er een voorbeeld aan nemen, vindt Marcel van der Gaag van de landelijke Taskforce Huisvesting Statushouders. Onder voorzitterschap van gedeputeerde Anita Andriesen heeft de provincie een eigen samenwerkingsverband opgericht - 'Wolkom yn Fryslân' - dat de nieuwe inwoners aan onderdak, scholing en werk wil helpen.

De Friese 'taskforce' heeft vijf wethouders in de gelederen en sleutelfiguren uit de volkshuisvesting en de arbeidsbemiddeling. Dat werpt vruchten af. Zo trekken werkgevers, reďntegratiebedrijven en gemeenten samen op in de campagne 'Talent werkt'. "Bedrijven die voorop lopen, zoals de Dokkumer Vlaggencentrale, laten zien dat het aannemen van mensen uit andere culturen als werknemer of stagiair een verrijking betekent", aldus Grietje Dutmer. In Het Bildt leidde de gemeente de vluchtelingen per bus langs geďnteresseerde bedrijven. "Dat voelde als een feestje voor deze mensen", aldus wethouder Nel Haarsma.

Bron: BN De Stem

Lees het hele bericht  >>

Sint Annaparochie, 3 november 2007

Ziek, scherp en soms verdrietig

foto: Wietze Landman

Ze krijgt een kaal hoofd, en zal de komende tijd vaker moeten verzuimen. Gedeputeerde Anita Andriesen liet vorige week een persbericht versturen waarin staat dat de kanker in haar lijf verder is uitgezaaid.

Met het persbericht wilde Anita Andriesen indianenverhalen voorkomen. Ja, de ziekte is uitgezaaid naar haar lever en mogelijk ook naar haar heup, zegt ze. "En dat is it." Ze wil er zakelijk mee omgaan. Door het officiële bericht weet iedereen nu van de chemobehandelingen die haar te wachten staan, en daarmee is de kous af. Aan het begin van een vergadering mogen mensen haar best even sterkte wensen, maar daarna wil ze aan de slag.

Bron: Leeuwarder Courant
foto Wietze Landman

Lees verder   >>