Dossier CAMPUS SINT ANNAPAROCHIE

Sint Annaparochie, 16 juni 2016

Natgeregend, maar wél een Koninklijke high-five

Enkele honderden Bilkerts stonden maandag langs de weg, in de 'uitzwaaivakken' en in de Campus Middelsee om koning Willem-Alexander en koningin Máxima te begroeten. Het koningspaar had tijdens het bezoek aan het Bildt – ondanks dat het vooraf nadrukkelijk een werkbezoek genoemd werd – toch oog voor de belangstellenden. Ze luisterden, lieten zich informeren, en deelden high-fives en handjes uit.

"Buiten lijkt het wel herfst, maar laten we er met z’n allen een prachtige dag van maken," zei commissaris van de koning John Jorritsma toen hij de koning en koningin ontving in de hal van de nieuwe Campus. Binnen was het weliswaar droog, maar buiten hadden veel mensen er een nat pak voor over om een glimp van het koninklijk echtpaar op te vangen. In allerijl regelden twee medewerkers van de Rijksvoorlichtingsdienst twee paraplu’s – nieuw, nog in plastic – om het koninklijk bezoek droog te houden. Het welkom voor Willem-Alexander en Máxima in St.-Annaparochie was hartelijk en, ondanks de regen, warm.

Toen de koninklijke Audio met kenteken AA-86 rond half tien het plein voor het gemeentehuis opreed steeg een luid gejuich op. Niet in het minst door de kinderen van obs ‘t Fonnemint, die getooid met papieren kroontjes – met daarop een Bildts en Fries vlaggetje – hun keeltjes schor zongen. Tien minuten wachten op zulk hoog bezoek duurt een eeuwigheid, maar de beloning – handjes en high-fives van de koning – maakte alles goed. Op het bordes voor het gemeentehuis, onder het schoongepoetste gemeentewapen en de Bildtse vlag in top, ontvingen de burgemeesters van de vier gemeenten van Noordwest- Fryslân en Jorritsma het koninklijk paar. De koning in een onopvallend, statelijk pak. Máxima met een taupe gekleurde hoed op en een oranje oorbloesem in.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 13 juni 2016

Koningspaar charmeert bij uitvoerig streekbezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima in de Campus Middelsee, geflankeerd door burgemeester Gerrit Krol van het Bildt. FOTO ANP/KOEN VAN WEEL

Het streekbezoek dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima gisteren aan Noordwest-Friesland brachten, leverde mooie persoonlijke momenten op.

De dertienjarige Anke Torensma uit Oudebildtzijl kan in de hal van Campus Middelsee in Sint Annaparochie amper geloven dat ze net het koninlijk paar te woord gestaan heeft. "Het leek net of er een televisie stond, maar ze waren het echt."

"Tine Dijkstra-Ploegstra (90) zit alleen maar ingespannen te kijken als Máxima dan toch echt bij haar aan tafel schuift voor het diner in het atrium van zorgcentrum Nij Bethanië. "In eare dat hja der binne, mar wol spannend", had ze van tevoren gezegd. De fleurige bloemstukken vindt ze prachtig. "Mar it is hjir altyd netsjes, hear."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>       link Foto´sreportage in de Franeker Courant >>

Sint-Anne, 13 juny 2016

'Still' út de reportaazje fan Omrop Fryslân

Besite Willem-Alexander en Máxima is wer foarby

De besite fan it keninklik pear oan Noardwest-Fryslân is foarby. Om sawat kertier foar fjouweren stapten Willem-Alexander en Máxima foar it stedhûs fan yn Harns yn de auto. Yn Harns hawwe se op wurkbesite west by skipswerf Thecla Bodewes. Dêrnei binne se by de werf op it Steatejacht stapt, dat harren nei it stedhûs yn it sintrum fan Harns brocht.

Earder moandeitemiddei wie it keninklik pear yn Frjentsjer. Dêr besochten se it planetarium fan Eise Eisinga en it keatsfjild Sjûkelân.

Kening Willem-Alexander sei yn in reaksje dat er it in yndrukwekkende besite fûn.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch de reportaazje op Omrop Fryslân >>

Sint Annaparochie, 13 juni 2016

Streekbezoek koninklijk paar ten einde

Foto: LC

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn maandagmorgen in Sint Annaparochie begonnen aan hun streekbezoek aan de noordwesthoek van Friesland.

In zes uur tijd worden in vier gemeenten acht programmaonderdelen afgewerkt, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de leefbaarheid van de regio.

Na de aankomst rond half tien (video) op het gemeentehuis in Sint Annaparochie, bezoeken ze daar vervolgens de schoolcampus en gaan dan door naar de tomatenkwekerij van Empatec in Wier. Hier had burgemeester Tom van Mourik van de gemeente Menameradiel het koningspaar op bezoek. Kandidaat-werknemers leren en ervaren hier hoe het is om in de glastuinbouw aan de slag te gaan, met het oog op regulier werk.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>       link Bekijk de 360 graden-foto gemaakt op de schoolcampus. >>

Sint Annaparochie, 13 juni 2016

Koningspaar bezoekt Friesland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn maandagmorgen in St Annaparochie begonnen aan hun streekbezoek aan de noordwesthoek van Friesland. In zes uur tijd worden in vier gemeenten acht programmaonderdelen afgewerkt, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de leefbaarheid van de regio.

Bij het gemeentehuis werd het koningspaar onder meer opgewacht door commissaris van de koning John Jorritsma en burgemeester Gerrit Krol van de tienduizend inwoners tellende gemeente Het Bildt, waarvan St Annaparochie de hoofdkern is.

Honderden Friezen hadden zich voor het gemeentehuis verzameld om het koninklijk bezoek te verwelkomen. Van het gemeentehuis gaat het gezelschap verder naar de vorig jaar geopende campus Middelsee, waar niet alleen voortgezet onderwijs wordt geboden aan leerlingen uit de eigen gemeente maar ook uit het omliggende Menameradiel, Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel.

Bron: BLAUW BLOED
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 9 juni 2016

St.-Anna klaar voor koninklijk bezoek

De aula van Campus Middelsee (still uit video van Omrop Fryslân)

Maandagochtend brengen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een werkbezoek aan Campus Middelsee. De voorbereidingen voor het bezoek zijn al in volle gang. Burgemeester Gerrit Krol denkt dat het een mooi én leerzaam bezoek zal worden, dat bovendien goed is voor de gemeente.

"Een paar weken geleden werden we door provincie Fryslân verrast met het nieuws," zegt burgemeester Krol. ”Wij zijn hartstikke blij dat het koninklijk paar belangstelling heeft voor Campus Middelsee. Ze komen niet voor niets, en vinden het een interessante plek. Voor het Bildt heeft het promotionele waarde.”

Op het gemeentehuis zijn twee ambtenaren al weken voltijds bezig met het bezoek. ”Er moet echt heel wat gebeuren, dit is een hele operatie,” aldus Krol. Een groot deel van het werk, zoals de strenge beveiliging, wordt hen echter uit handen genomen door de organisatie rond het Koninklijk huis zelf.

De gemeente heeft geen grote ingrepen aan het straatbeeld hoeven doen. "Nee. Wel hebben we het Bildtse wapen boven de ingang van het gemeentehuis schoongemaakt, dat ziet er weer prachtig uit. Bij hun aankomst zal ook de Bildtse vlag in top hangen. Maar verder hebben we niets gedaan. Werkzaamheden aan het parkje achter het gemeentehuis waren gewoon gepland, en hebben niet met het koninklijk bezoek te maken zoals sommigen schijnen te denken,” aldus Krol. ”Wel hebben we de ondernemers in de Van Harenstraat gevraagd om gepast uiting te geven aan hun vreugde en tevredenheid."

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 7 juny 2016

Willem-Alexander en Máxima op speeddate yn Sint-Anne

Foto: Omrop Fryslân/ANP

Kening Willem-Alexander en keninginne Máxima binne oer in wike op besite yn Noardwest-Fryslân. Sy sille dêr sjen hoe't it libben is yn in streek dy't troch krimp bedrige wurdt.

It keninklik pear giet ûnder oare del op skoalle Campus Middelsee yn Sint-Anne. Dêr hawwe se in 'learwurkplein' dêr't learlingen no alfêst yn de kunde komme mei ûndernimmers. Dat giet fia in speeddate.

It keninklik pear lûkt dêr in oere foar út. Willem-Alexander en Máxima dogge sels ek mei. Sy hawwe der nocht yn, seit manager learwurkplein Oene Krist.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch ek de fideo >>

Sint Annaparochie, 16 oktober 2015

Schoolcampus met een bedrijfs-plus

Gedeputeerde Sander de Rouwe en wethouder Nel Haarsma puzzelen de jakobsschelp in elkaar. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De naam was er al, de leerlingen ook al sinds de zomervakantie, maar gisteren is Campus Middelsee in Sint Annaparochie officieel geopend.

Een nieuw schoolgebouw van 8,2 miljoen euro, waar de gemeente het Bildt 6 miljoen euro in stak, is nogal wat in tijden van krimp, merkte gedeputeerde Sander de Rouwe op.

Samen met een van de grote trekkers van het project, wethouder Nel Haarsma van het Bildt, verrichtte hij de officiële opening door delen van een jakobsschelp aan elkaar te passen. Het bekende Bildtse beeld van de slikwerker kwam daarbij even tot leven. Hij bracht de puzzelstukjes.

Haarsma noemde de komst van het gebouw een megaproject voor een gemeente als het Bildt. Er werd sinds 2006 aan gewerkt toen de wens kwam voor uitbreiding van CSG Ulbe van Houten. Maar de gemeente wilde ook de openbare school De Foorakker van Piter Jelles behouden. Uiteindelijk zitten deze scholen met CSG Comenius onder één dak.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>     link Meer foto's op site Franeker Courant >>

Sint Annaparochie, 15 oktober 2015

Foto: LC

Campus Middelsee officieel open

Gedeputeerde Sander de Rouwe en wethouder Nel Haarsma van de gemeente het Bildt hebben donderdag in Sint Annaparochie de nieuwe campus Middelsee geopend.

Sinds de zomervakantie huizen in het nieuwe complex de leerlingen van CSG Comenius, van CSG Ulbe van Houten en van De Foorakker van OSG Piter Jelles. Hun samengaan krijgt een meerwaarde door de opgerichte stichting Leerwerkplein. Via deze stichting kunnen leerlingen stage lopen in het bedrijfsleven om ze zo te behouden als werknemers voor de toekomst.

Bedrijven uit het verzorgingsgebied van de Campus, de gemeenten het Bildt, Menameradiel, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel, doen mee.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Anne, 15 oktober 2015

Nije Campus Middelsee yn Sint-Anne offisjeel yn gebrûk naam

De iepening fan Campus Middelsee yn Sint-Anne   -   Foto: Omrop Fryslân, Wytse Vellinga

Learlingen fan de nije Campus Middelsee yn Sint-Anne binne wiis mei harren nije skoalle. Sa is de skoalle folle grutter as se wend binne en binne de foarsjennings better.

Dat die tongersdeitemiddei bliken by de offisjele iepening fan de campus.

Yn it gebou sitte meardere middelbere skoallen byelkoar. Ek is der in kantoar fan it Leerwerkplein. Dat moat der foar soargje dat de learlingen ûnder oaren staazje rinne kinne by lokale ûndernimmers.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 26 augustus 2015

Invulling schoolterrein Sint Anne 2017 klaar

De nieuwe Aldi in Sint Annaparochie wordt een keer zo groot als de huidige. De bouw kan in maart 2016 van start.

Deze planning wordt alleen gehaald als er geen mensen naar de Raad van State stappen. De Aldi, nu aan de Beuckelaerstraat, verhuist 200 meter verder in dezelfde straat naar het terrein waar nu nog de middelbare school Ulbe van Houten staat. Dit gebouw staat leeg omdat de leerlingen dit schooljaar verhuisd zijn naar de nieuwe campus.

In de richting van de Van Harenstraat komt een openbaar parkeerterrein. Hiermee moet een verbinding gelegd worden naar het centrumgebied van het dorp waar de supermarkt straks zo'n 80 meter vanaf komt te liggen.

De rest van het terrein wordt ingevuld met ruim dertig huurwoningen door de woningstichting Noordwest-Friesland. Dit worden rijtjes van maximaal vijf woningen aaneen. Begin 2017 begint de eerste fase en eind 2017 de tweede.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 11 augustus 2015

Scholen Sint-Annaparochie in opvallend nieuw gebouw

De twee scholen voor voortgezet onderwijs in Sint Annaparochie zitten met ingang van het nieuwe schooljaar in een opvallend nieuw schoolgebouw: Campus Middelsee.

Naast de twee scholen zit ook het bedrijfsleven in de campus, op een speciaal leerwerkplein. Doel is dat de leerlingen eenvoudiger werk vinden in de eigen omgeving en bedrijven er goede medewerkers aan overhouden. Campus Middelsee kost 8 miljoen en is daarmee een stevige investering voor anticipeer-gemeente Het Bildt. Het is bedoeld als wapen tegen de dreigende krimp in Noordwest-Friesland.

Bron: leerlingendaling.nl

Sint Annaparochie, 24 juli 2015

Foto: LC

Bewoners voor lege school Sint Annaparochie

Zolang de lege Ulbe van Houten-school in Sint Annaparochie niet gesloopt is, komt het pand in beheer bij CareX Fryslân.

Deze organisatie roept bewoners en ondernemers op zich te melden als ze een plekje in het gebouw willen.

Huisgenoten moeten douche, keuken en toilet delen. Ondernemers kunnen er een kantoor vestigen of atelier.

De leerlingen van Ulbe van Houten gaan na de zomervakantie op een andere plek naar school: in de nieuwe Campus Middelsee.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 18 juni 2015

Foto: LC

Loopbaancoach en leermeester op Middelsee

De nieuwe schoolcampus Middelsee in Sint Annaparochie gaat werken met loopbaancoaches en leermeesters. Het is een nieuw concept met provinciale subsidie.

Op de Raderaad werd het Leerwerkplein gisteravond toegelicht. De school, een samenvoeging van Ulbe van Houten, De Foorakker van Piter Jelles en het Comenius, gaat na de zomervakantie van start.

Nu al draait er in de eerste jaren van het vmbo op deze scholen een programma waarbij de leerlingen kennismaken met vier sectoren: techniek, ict, zorg en groen, waaronder ook landbouw, natuur en voedsel vallen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 12 juni 2015

Vijf jongens aangehouden voor vernielingen

De politie heeft vijf minderjarige jongens in de leeftijd van 15 en 17 jaar aangehouden voor het plegen van vernielingen in een in aanbouw zijnde school aan de Hartman Sannestraat.

In de vroege donderdagochtend zijn de vijf jongens een school aan de Hartman Sannestraat in Sint Annaparochie binnengedrongen. In de school zijn verschillende plafondplaten en raamkozijnen vernield. Door de vernieling moest de oplevering van de school uitgesteld worden.

Mede op basis van camerabeelden is de politie vijf jongens uit Sint Annaparochie (15-17 jaar) op het spoor gekomen. Alle vijf zijn aangehouden en hebben op het politiebureau een verklaring afgelegd. Zij hebben bekend verantwoordelijk te zijn voor de vernielingen.

De politie maakt proces-verbaal op. In overleg met het Openbaar Ministerie wordt bekeken wat er met de jongeren gaat gebeuren.

Bron: www.politie.nl

Sint Annaparochie, 11 december 2014

Campus Middelsee mikt op regio

Sfeervolle lichtbeelden markeren het bereiken van het hoogste punt van de campus Middelsee. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De nieuwe campus Middelsee in Sint Annaparochie gaat nauw samenwerken met bedrijven in de regio. Doel is dat leerlingen later een baan vinden in de omgeving.

Het Leerwerkplein is een in het oog springend initiatief in de nieuwe school, die ook al bijzonder is omdat openbaar en christelijk onderwijs de krachten bundelen. Gisteren werd gevierd dat het hoogste punt van het nieuwe gebouwis bereikt. Vanaf volgend schooljaar biedt het plaats aan de circa 550 leerlingen voor vmbo en de onderbouw van havo en vwo.

"Het Leerwerkplein is het meest samenbindende element voor de scholen, maar ook voor de regio", zegt directeur Jan de Vries van de christelijke scholengemeenschap Ulbe van Houten. Samen met directeur Tineke Hoekstra van de openbare scholengemeenschap De Foorakker heeft hij hoge verwachtingen van de krachtenbundeling.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 10 december 2014

Bouw Campus Middelsee bereikt hoogste punt

Impressie van de campus na gereedkomen

De bouw van de Campus Middelsee in Sint Annaparochie bereikt vandaag het hoogste punt. Om 16.00 uur wordt de de campus daarom symbolisch uitgelicht.

Jan de Vries, schooldirecteur van CSG Ulbe van Houten, Tineke Hoekstra, locatiedirecteur van De Foorakker – school van OSG Piter Jelles – en Oene Krist, projectleider van het Leerwerkplein (LWP) verrichten symbolisch de handeling waarmee het hoogste punt wordt gevierd. Aansluitend mogen de genodigden een kijkje nemen in een deel van het gebouw, dat nog volop in aanbouw is.

Met ingang van schooljaar 2015/2016 wordt de Campus Middelsee in gebruik genomen. De campus biedt leerlingen uit de regio de mogelijkheid om dicht bij huis in een nieuw en modern gebouw vernieuwend onderwijs te volgen.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 20 augustus 2014

Foto: Franeker Courant

Eerste palen Campus Middelsee Sint Annaparochie aangebracht

De bouw van de Campus Middelsee in Sint Annaparochie is vandaag van start gegaan. Dat gebeurde door BAM Utiliteitsbouw met het aanbrengen van de eerste mortelschroefpalen.

De symbolisch start van de bouw werd voor de zomervakantie al gegeven door Nel Haarsma, wethouder van de gemeente Het Bildt. Zij onthulde het projectbord.

Dat startsein werd feestelijk gevierd met medewerkers van de scholen, enkele leerlingen, ondernemers en andere genodigden. Morgen staan bij de feitelijke start van de bouw daarom geen extra activiteiten meer op het programma.

In Campus Middelsee wordt onderwijs geboden aan leerlingen in het vmbo en in de onderbouw havo en vwo. CSG Ulbe van Houten, CSG Comenius en De Foorakker (OSG Piter Jelles), worden samen gehuisvest in het gebouw. Daarnaast wordt er een innovatief leerwerkplein gehuisvest.

In het schooljaar 2015/2016 krijgen de leerlingen daadwerkelijk les in de Campus.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 12 juni 2014

Foto: Jitze Hooghiemstra

Wethouder geeft startsein voor bouw Middelsee Campus Sint Annaparochie

Wethouder Nel Haarsma heeft vandaag, donderdag 12 juni, het symbolische startsein gegeven voor de bouw van Campus Middelsee in Sint Annaparochie.

De campus is ontstaan uit samenwerking van de drie scholen: De Foorakker van Piter Jelles, de Ulbe van Houten en het Comenius (aanbod havo/vwo op Ulbe van Houten), de gemeente en de ondernemers van Het Bildt, Leeuwarden (voorheen Leeuwarderadeel), Menameradiel en Ferwerderadeel.

Voordat het aan het startsein toe was, gaf Oene Krist, projectleider van het Leerwerkplein, in het Bildts een korte uitleg in de kantine van De Foorakker over de logo’s van de beide projecten: de Campus en het LWP, of te wel het LeerWerkPlein.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 11 juni 2014

Foto: Leeuwarder Courant

Bouw campus Sint Annaparochie van start

De bouw van de campus Middelsee start donderdag. Dan wordt het bouwbord onthuld voor het project waarin alle middelbare scholen van Sint Annaparochie onderdak vinden. Voor zo'n zevenhonderd leerlingen wordt er vanaf het schooljaar 2015/1016 les gegeven in vmbo en de onderbouw van havo en vwo.

CSG Ulbe van Houten, CSG Comenius en OSG Piter Jelles gaan samenwerken. De komst van een leerwerkplein moet de relatie tussen de school en het plaatselijke bedrijfsleven versterken.

De school kost 13,5 miljoen euro.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 6 juni 2014

Vanaf het schooljaar 2015-2016 krijgen de leerlingen daadwerkelijk les in de nieuwe Campus.

Aftrap bouw Campus Middelsee Sint Annaparochie

De aftrap voor de bouw van de Campus Middelsee in Sint Annaparochie vindt donderdag 12 juni plaats om 14.45 uur in De Foorakker in Sint Annaparochie.

Het voortraject van de Campus was eind 2013 al afgerond. In de schoolcampus bieden De Foorakker, school van OSG Piter Jelles, de Ulbe van Houten en CSG Comenius hun onderwijs straks aan.

Ook komt er een Leer-Werkplein in het gebouw, zodat leerlingen direct kennismaken met de praktijk van het bedrijfsleven. Er is een stichting opgezet, Stichting Leer-Werkplein, die de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de scholen realiseert.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 krijgen de leerlingen daadwerkelijk les in de nieuwe Campus.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 17 april 2014

Bildtse Slag breidt uit en wordt de enige sportlocatie in St.-Anna

Wethouder Hans Kaper opende in 2009 de Bildtse Slag na een grote verbouwing. (foto: Jan Bonefaas)

De Bildtse Slag wordt de enige sportlocatie in St.-Annaparochie. Het sportcomplex zal worden uitgebreid. Zowel het basis- als het voortgezet onderwijs zal er gaan sporten, net als alle binnensporten. De gymnastiekzalen aan de Beuckelaerstraat en aan de Dordtse Straat, bij 't Fonnemint, zullen worden afgebroken.

Het Bildtse college van b. en w. heeft de plannen vandaag bekend gemaakt. In de zomer van 2015 wordt de nieuwe onderwijscampus in St.-Anna in gebruik genomen. Daardoor moest er ook een nieuw plan voor de gymnastiekvoorziening komen. Er was eerst nog sprake van dat de campus zijn eigen gymlokaal zou krijgen, maar het college kiest er nu voor om alle sport op één locatie onder te brengen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 16 april 2014

Een blik op de nieuwe invulling van het Ulbe-terrein (gescand)

Huurders stemmen in met sloop

Een meerderheid van de bewoners van de Kempenaerstraat in Sint Annaparochie stemt in met sloop. De Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland heeft daarom positief geadviseerd aan de corporatie Wonen Noordwest Friesland.

De huurwoningen moeten plaatsmaken voor de nieuwe campus Middelsee en verdere invulling van het Ulbe van Houtenterrein.

Sloop betreft een deel van de straat en gaat om de huurwoningen van nummers 11 tot en met 31. Er komen nieuwe woningen voor terug.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 6 december 2013

De Kempenaerstraat in Sint Annaparochie

Sloop huurhuizen Sint Annaparochie

De huurwoningen in een deel van De Kempenaerstraat in Sint Annaparochie worden mogelijk gesloopt voor de nieuwe invulling van het Ulbe van Houtenterrein.

Corporatie Wonen Noordwest Friesland heeft de bewoners een brief gestuurd om over het voornemen te praten. Het is de bedoeling dat er nieuwe huizen voor terugkomen.

De gemeenteraad van Het Bildt besluit op 19 december over het tweede deel van de invulling van de nieuwe Campus Middelsee die op de plek komt van de huidige scholengemeenschap Ulbe van Houten. Op hetzelfde terrein zijn plannen voor een Aldi.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees ook het hele artikel in De Bildtse Post >>

Sint Annaparochie, 23 november 2013

Tonnen voor betere straten

Het Bildt trekt naar alle waarschijnlijkheid een kleine twee ton uit voor het opknappen van de straten rond het terrein van de Ulbe van Houtenschool, nadat deze is gesloopt.

De school gaat plat omdat er in Sint Anne een nieuwe scholencampus wordt gebouwd. Aanvankelijk wilde het Bildt de straten pas tegelijk met de nieuwbouw op het Ulbe-terrein opknappen. Nu is besloten de straten in één keer aan te pakken. De kosten worden geschat op € 175.000.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 21 juni 2013

Het ontwerp is van Inbo Architecten uit Heerenveen, Ingenieursbureau Wassenaar, BAM Techniek, dGmR & Vastar Simonis.

BAM bouwt onderwijscampus Het Bildt

BAM Utiliteitsbouw en BAM Techniek hebben de opdracht verworven voor nieuwbouw van Onderwijscampus Het Bildt te Sint Annaparochie.

Het project omvat een onderwijsgebouw voor VMBO en MBO voor 600 leerlingen waarin ook ruimte is voor werkgeversparticipatie middels een leerwerkplein. Bijzondere aspecten van onze aanpak zijn regionale binding door regionale ondernemers bij het project te betrekken en er is aandacht besteed aan een onderwijsplan, waarbij leerlingen van de school bij de nieuwbouw worden betrokken.

De ontwerpfase start na de bouwvak en de realisatie staat gepland voor mei 2014 met als opleverdatum eind april 2015.

Bron: bamtechniek.nl

Sint Annaparochie, 8 juni 2013

Startsein voor scholencampus

Het officiële startsein voor de bouw van de scholencampus in Sint Annaparochie wordt gegeven op maandag 10 juni. Op deze dag tekenen betrokken van alle partijen een samenwerkingsovereenkomst.

In de campus komen de middelbare scholen van Sint Annaparochie in één gebouw, waar plek is voor ongeveer zevenhonderd leerlingen.

De bouw begint in januari 2014. De brede regioschool gaat in totaal € 13,5 miljoen kosten. Provinsje Fryslân draagt hieraan € 2 miljoen bij.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 30 mei 2013

PvdA warm voorstander van campus It Bildt

Provinciale Staten van Fryslân zijn afgelopen woensdag akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van € 2 miljoen voor campus It Bildt. Ook de PvdA Statenfractie is warm voorstander van deze plannen. Met de Campus Het Bildt worden het onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio Noordwest Fryslân beter op elkaar aangesloten. Onder andere de metaal- en voedingsindustrie in deze regio hebben behoefte aan arbeidskrachten met een goede vooropleiding. Woordvoerder Ömer Kaya: “Het is een prachtig voorstel en kunnen hier van harte mee instemmen.”

Het project zorgt ervoor dat jongeren in de omgeving blijven wonen, studeren en werken. Het heeft daarnaast ook draagvlak in regio, onder andere bij ondernemers en onderwijs. In het Bildtse campusproject werken scholen en bedrijven uit de gemeentes het Bildt, Menameradiel, Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel intensief samen. De huidige locatie aan de Dirk Janzstraat in St.-Annaparochie blijkt geschikt. Omwonenden zijn op informatiebijeenkomsten geweest en hebben mee gesproken over de invulling van de locatie.

Bron: pvdafryslan.nl

Leeuwarden, 23 mei 2013

Fenny Reitsma-Hazelhoff

Campus Het Bildt: prachtig initiatief vanuit de mienskip

“Een prachtig initiatief, waarbij het bedrijfsleven en het onderwijs nauw zijn betrokken. Zo’n project verdient navolging!” Zo benoemde CDA Statenlid Fenny Reitsma-Hazelhoff de plannen voor Campus het Bildt tijdens de Statenvergadering op 22 mei 2013. Provinciale Staten van Fryslân stelden hiervoor € 2 miljoen beschikbaar.

“Een geweldig initiatief, vooral omdat op deze manier jongeren in hun regio onderwijs én werk vinden en zo kunnen blijven wonen in de regio,” aldus Reitsma. “Een initiatief dat ook echt vanuit de mienskip wordt gedragen. Complimenten voor de bedrijven in Noordwest Fryslân: hun goede inzet zorgt voor een enorm draagvlak in de regio voor deze Campus. Zo’n project verdient navolging!”

Bron: CDA Fryslân

Sint Annaparochie, 20 mei 2013

impressie van mogelijke campus

€2 miljoen van Provinciale Staten voor onderwijscampus

Provinciale Staten heeft woensdag een bijdrage van €2 miljoen beschikbaar gesteld voor de onderwijscampus Middelsee in St.-Annaparochie.

Daarmee is de realisatie van deze campus met een bijzondere nieuwe leer- en werkmethode zo goed als zeker. Het bijzondere van deze campus is namelijk dat het leerlingen opleidt in samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Met de bouw van het scholencomplex is een bedrag van in totaal € 13,5 miljoen gemoeid.

De campus is het nieuwe schoolgebouw van de OSG Piter Jelles, locatie De Foorakker, Christelijke Scholengemeenschap (CSG) Ulbe van Houten.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 10 november 2012

Bildtse raad achter campus

Het concept van een sportcampus in de bestaande kern van St Annaparochie. Let wel, dit is een artist impressie. Gemaakt in opdracht van de gemeente het Bildt ter ondersteuning van de discussie in de gemeenteraad.

De gemeenteraad van het Bildt heeft donderdag voor het plan voor een Campus gestemd. Unaniem was het fiat niet; de twee Frije Bilkerts stemden tegen.

De campus moet een brede regioschool worden met plek voor zo't zevenhonderd leerlingen. De totale kosten ziin € 14 miljoen. In de campus moeten de middelbare scholen van Sint Anne onder één dak komen.

Met lokale bedrijven worden afspraken gemaakt over stagetrajecten en begeleiding naar een baan.

Bron: Leeuwarder Courant
link Bekijkt de presentatie van zndesign >>

Sint Annaparochie, 25 februari 2012

Extra krediet voor Bildtse campus

De gemeenteraad van het Bildt

Gemeente het Bildt geeft € 175.000 aan het campusproject in Sint Annaparochie. Eind dit iaar komt het college met een plan.

De kosten voor de gewenste campus komen neer op € 14 miljoen. Hiervan is € 10 miljoen verzekerd. Bij een goed projectplan wil de provincie mogelijk nog 2 à 3 miljoen euro investeren.

Met het extra bedrag dat nu door de raad is toegezegd, hoopt het college het idee zo uit te werken dat het eind dit jaar aan de raad kan worden gepresenteerd.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 12 januari 2012

Bouw campus op het Bildt een stap dichterbij

De provincie Fryslân is bereid twee tot drie miljoen euro in de geplande onderwijscampus in Sint Annaparochie te steken. Dat maakte wethouder Nel Haarsma van het Bildt gisteren bekend op de maandelijkse informatieavond van de gemeenteraad. Hiermee komt de realisatie van de campus een flinke stap dichterbij.

Het project kost in totaal veertien miljoen euro. Tot de toezegging van de provincie was er nog een gat van vier miljoen euro. De begroting is dus nog steeds nog niet rond. Gemeente het Bildt hoopt echter op een bijdrage uit het Waddenfonds. De aanvraag is al ingediend, maar het is nog niet bekend of en hoeveel geld er wordt toegezegd. Verder hoopt de gemeente dat de campus vanwege de crisis goedkoper gebouwd kan worden dan aanvankelijk was berekend. Het is de planning dat de bouwvakkers media 2013 los kunnen. "Dat is frij fluch. Wy moatte yn de fersnelling", licht raadsgriffier Piet Haagsma toe. De gemeenteraad beslist volgende week over een voorbereidingskrediet van 175.000 euro.

Bron: Friesch Dagblad

Sint Annaparochie, 4 januari 2011

Bij nieuwe campus 'Sint Anne' graag ook havo-top

De gemeente het Bildt wil een volledige havo op de toekomstige campus voor voortgezet onderwijs in Sint Annaparochie.

Momenteel moeten leerlingen na het derde jaar naar Harlingen of Franeker om hun havo-diploma te kunnen halen. "Een havo-top is een grote wens van ons", aldus wethouder Haarsma van het Bildt. De gemeente hoopt rond de zomer duidelijkheid te hebben over de financiering van de geplande campus voor csg Ulbe van Houten en osg Piter Jelles aan de Dirk Janszstraat.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 1 december 2010

Commissaris brengt werkbezoek aan gemeente het Bildt

foto: Jan Bonefaas

Commissaris van de Koningin, de heer Jorritsma, heeft op donderdag 25 november een werkbezoek gebracht aan de gemeente het Bildt.

De commissaris werd in het gemeentehuis ontvangen door het college van burgemeester en wethouders. Daarna volgde een bezoek aan de CSG Ulbe van Houten. De heer Jorritsma liet zich hier onder andere informeren over de plannen rond de campus. De gemeentelijke visie op het voortgezet onderwijs werd toegelicht door wethouder Nel Haarsma, waarna de directeur van de Ulbe van Houten, dhr. de Vries en de directeur van de Foorakker, dhr. Saakstra, de onderwijskundige kant voor hun rekening namen. Hoe het voortgezet onderwijs beter kan aansluiten op de praktijk, werd toegelicht door de directie van Meijer Plaatbewerking uit St.-Jacobiparochie.

Vervolgens ging de commissaris op bezoek bij Smeding Groenten en Fruit te St.-Annaparochie. Er volgde een rondleiding door het bedrijf, waarna ook de fractievoorzitters van de Bildtse politieke partijen hun vragen aan de commissaris konden voorleggen.

Bron: www.nieuwsbank.nl

Sint Annaparochie, 6 november 2010

Bildts leercentrum biedt jongeren baangarantie

Leerlingen van de toekomstige campus op het Bildt krijgen een intensieve begeleiding naar een baan.

Bedrijfsleven en de beide middelbare scholen in Sint Anne, de openbare Piter Jelles en de christelijke Ulbe van Houten, slaan de handen hiertoe ineen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 5 juni 2010

Bildt gokt op Haags geld voor campus

Staatssecretaris van onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) heeft gistermiddag een bidboek ontvangen over het campusplan in Sint Annaparochie. In het boek staan de plannen voor de bundeling van de twee middelbare scholen uitgelegd. Gemeente Het Bildt hoopt op een financiële bijdrage uit Den Haag, omdat de eigen bijdrage niet voldoende zal zijn. Met het project is zeker €10 miljoen gemoeid.

De campus moet de problemen die de bevolkingskrimp en de vergrijzing met zich meebrengen tegengaan. Het is de bedoeling onderwijs aan te bieden dat aansluit op de behoeften van de ondernemers in de regio. Dit moet leiden tot werkgelegenheid en innovatie, waardoor leerlingen na het examen een baan in de eigen regio kunnen vinden.

Wethouder Nel Haarsma overhandigde Van Bijsterveldt het bidboek op locatie De Foorakker van scholengemeenschap Piter Jelles. De staatssecretaris zegde toe dat het plan op het ministerie verder bestudeerd zal worden.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 12 april 2010

Coalitie het Bildt ontziet alleen lopende projecten

De coalitie van CDA en Werkgroep Het Bildt (WHB) heeft in het coalitieakkoord voor de komende periode aangekondigd dat lopende projecten als de schoolcampus ontzien zullen worden bij de bezuinigingen. Met de samenvoeging van het voortgezet onderwijs in Sint Annaparochie is zes miljoen euro gemoeid aan gemeentelijk geld maar gezien de het stadium waarin de plannen verkeren, kan de gemeente niet zomaar terug, vinden de partijen. Hetzelfde geldt voor projecten als het multifunctioneel centrum Minnertsga, en de toeristische overstapplaats Oudebildtzijl.

Verder wordt geen voorbehoud gemaakt bij de noodzakelijke bezuinigingen voor de komende jaren. Uitgangspunt is dat er zonder meer een sluitende begroting moet liggen, ook op de langere termijn. Dat dit met pijnlijke keuzes gepaard zal gaan, is onvermijdelijk, zo schrijven de partijen in het coalitieakkoord.

De coalitie spreekt zich ook uit over de toekomst van de gemeente. Daarbij is de insteek dat de zelfstandigheid van het Bildt voorop blijft staan. Samenwerking in Middelseeverband met de buurgemeentes is wat CDA en WHB betreft de beste vorm, ook na 2013. Maar als de andere gemeenten hun koers wijzigen, zal ook de positie van het Bildt heroverwogen moeten worden.

Bron: Friesch Dagblad

Sint Annaparochie, 1 februari 2010

Schoolcampus duivels dilemma voor Het Bildt

Een campus van twee middelbare scholen moet verrijzen aan de Dirk Janszstraat in sint annaparochie. Foto LC/Niels Westra (gescand)

Het kan zijn dat de nieuwe gemeenteraad op Het Bildt maar één echt harde noot hoeft te kraken. Met de voorgenomen campus voor de twee middelbare scholen in Sint Annaparochie is een bedrag van zeker €10 miljoen gemoeid. Er blijft dan geen geld over voor andere plannen, meldde burgemeester Aucke van der Werff in oktober al.

Zeker voor een dorp als Sint Annaparochie, met ruim vijfduizend inwoners, is het een project van ambitieuze omvang. De bedoeling is om beide middelbare scholen in het dorp, de christelijke Ulbe van Houten en de openbare Piter Jelles, samen te brengen onder een dak. Dit zou moeten gebeuren aan de Dirk Janszstraat, waar de Piter Jelles al staat. Op de locatie moeten 55 verouderde seniorenwoningen tegen de vlakte.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Sint Annaparochie, 30 oktober 2009

Bildt op zoek naar geld voor campus

Het Bildt onderzoekt hoe de gemeente € 10 miljoen kan vinden voor het onderbrengen van beide middelbare scholen in Sint Annaparochie. Minimaal € 4 miljoen moet volgens burgemeester en wethouders uit subsidies en fondsen komen, terwijl de gemeente de resterende € 6 miljoen uit eigen middelen moet zien op te brengen.

De gemeenteraad gaf gisteravond toestemming voor het onderzoek naar de mogelijkheden van financiering. De openbare scholengemeenschap Piter Jelles en de christelijke Ulbe van Houtenschool moeten samen plaats krijgen op een campus aan de Dirks Janszstraat in het dorp.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Sint Annaparochie, 15 oktober 2009

Het Bildt door campus financieel op slot

Het onder een dak brengen van de beide middelbare scholen in Sint Annaparochle is een project van enorme omvang voor Het Bildt. De gemeente moet er zelf € 6 miljoen in steken, wat betekent dat er daarna geen geld meer over is voor andere wensen. Alleen door bezuinigingen kan nieuw beleid dan nog mogelijk worden gemaakt.

Dit zei burgemeester Aucke Van der Werff gisteravond tegen de gemeenteraad. Tegelijkertijd moedigde hij de raadsleden aan voor de schoolcampus te stemmen. Het samenbrengen van Ulbe van Houten en Piter Jelles is volgens hem een diepte-investering in de jeugd. "Het zal een dapper besluit van de raad vergen, maar hiermee bewijzen we de gemeente de grootst mogelijke dienst."

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Sint Annaparochie, 3 oktober 2009

Scholen Het Bildt straks onder een dak

De twee middelbare scholen in Het Bildt komen mogelijk samen onder een dak In Sint Annaparochie. De openbare scholengemeeenschap Piters Jelles en de christelijke Ulbe van Houten zouden samen in een gebouw aan de Dirk Janszstraat moeten worden gehuisvest. Het nieuwbouwplan kost €10 miljoen. Om nieuwbouw te kunnen plegen, moeten de 55 bejaardenwoningen op die plek gesloopt.

Met de Bildtse schoolcampus komt een eind aan het huisvestingsprobleem van Ulbe van Houten. De school is al jaren op zoek naar een nieuwe plek. Het huidige gebouw aan de Sint Huygenstraat is verouderd en te klein. De gemeente Het Bildt wil de school slopen en op die plek een wooncomplex voor bejaarden bouwen.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>