Dossier PROBLEMEN SCHOOL OUDEBILDTZIJL

Oudebildtzijl, 13 maart 2015

Kiem conflict school Oudebildtzijl lag in fusie

De onrust op en rond de samenwerkingsschool in Oudebildtzijl was een gevolg van te weinig aandacht voor het vormen van een goed team, na de fusie.

Eind januari ontstond grote onrust in het dorp, toen duidelijk werd dat de populaire juf Marije vertrok. Ouders vermoedden een dieper liggend conflict met de schoolleiding.

De scholenkoepel CBO G2, waaronder de school valt, gaat nu op zoek naar een nieuwe directeur. Ouders zijn donderdagavond geďnformeerd over de aanpak.

Bouma hoop dat de komende maanden de rust echt zal weerkeren en dat de school het nieuwe onderkomen, waarin de leerlingen inmiddels zitten, feestelijk in gebruik kan nemen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtzijl, 13 maart 2015

Nieuwe directeur school Oudebildtzijl

Na de onrust bleef de school een dag dicht

De onrust rondom de samenwerkingsschool in Oudebildtzijl leidt tot een definitieve breuk met de schooldirecteur. Ook juf Marije keert niet terug. Dat zijn enkele maatregelen die interim-bestuurder Dietske Bouma heeft genomen naar aanleiding van gesprekken met ouders en andere betrokkenen.

Eind januari ontstond grote onrust in het dorp, toen duidelijk werd dat de populaire juf Marije vertrok. Ouders vermoedden een dieper liggend conflict met de schoolleiding.

De scholenkoepel CBO G2, waaronder de school valt, gaat nu op zoek naar een nieuwe directeur. Ouders zijn donderdagavond geďnformeerd over de aanpak.

Bouma hoop dat de komende maanden de rust echt zal weerkeren en dat de school het nieuwe onderkomen, waarin de leerlingen inmiddels zitten, feestelijk in gebruik kan nemen.

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 6 maart 2015

Kinderen starten op verbouwde Samenwerkingsschool

Na een intensieve verbouwing en een extra lange voorjaarsvakantie opende SWS Ouwe-Syl aan de Monnikebildtdijk 16 haar deuren op woensdag 4 maart. De afgelopen weken/dagen is er hard gewerkt om alles af te bouwen, te installeren en in te richten.

Veel ouders waren bereid mee te werken om alles op tijd klaar te krijgen. Een aantal dingen is nog niet geheel op orde of geleverd, maar alles is voldoende in gereedheid om te kunnen starten.

Ook de peuters uit Ouwe Syl hebben een lokaal tot hun beschikking in de Samenwerkingsschool. De afgelopen maanden hadden ze een tijdelijk onderkomen in Ny Altoenae. Op dinsdag- en dondermorgen is Juf Liesbeth Varkevisser leidster van de groep “Jongesyl".

Bron: www.ouwe-syl.nl

Oudebildtzijl, 17 februari 2015

Geest moet weer in de fles bij schoolconflict

Dietske Bouma: 'Wie mee wil werken aan een oplossing is welkom.' FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Vanavond moet een flinke stap worden gezet op weg naar een oplossing voor het schoolconflict in Oudebildtzijl. De tijdelijke directeur-bestuurder Dietske Bouma: "De skoalle moat fierder. En it doarp ek."

Hoe kan het dat het vertrek van een juf, ook al is het een populaire, heeft gewerkt als een brandende lucifer in een kruitvat? Wat speelt in deze kwestie nog meer een rol? Het zijn vragen waarop Diets Bouma, aangesteld om het tij tengoede te keren, de komende weken antwoord hoopt te krijgen. Op grond hiervan hoopt zij oplossingen te kunnen aandragen waarmee de samenwerkingsschool in Oudebildtzijl verder kan.

Vanavond vindt een gesprek plaats tussen Bouma en "alle ouders die mee willen werken aan een oplossing", zoals de uitnodiging aan de circa 160 ouders van de schoolkinderen luidde. De belangrijkste uitdagingen zijn het ‘duurzaam’ herstellen van de rust, het formeren van een uitgebreide medezeggenschapsraad en een klankbord van ouders. Zowel de nieuwe medezeggenschapsraad als de klankbordgroep moet representatief zijn voor alle ouders in het dorp: van verontrust tot zeer verontrust, maar ook ouders die vinden dat het allemaal wel een beetje minder had gekund.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Aldebiltsyl, 7 febrewaris 2015

Alders Ouwesyl bliid mei beneaming tydlik direkteur

Basisskoalle SWS Ouwe Syl yn Aldebiltsyl   -   Foto: Omrop Fryslân, Wytse Vellinga

De groep ferûntrêste âlden fan basiskoalle Ouwesyl yn Aldebiltsyl is bliid mei de beneaming fan Dietske Bouma as tydlik direkteur op de skoalle. De groep sjocht dat as earste stap op wei nei in normale sitewaasje op skoalle. Dochs fine se dat de problemen net oplost binne. It bestjoer fan CBO G2 beneamde Dietske Bouma freed as nij direksjelid.

Sy ferfangt direkteur Jaap Jansma dy't him no rjochtsje sil op it oanstjoeren fan de seis oare seis skoallen fan de organisaasje. Oarsaak fan de problemen is it űntslach fan in populęre juf.

Neffens de âlders binne der djipperlizzende problemen, dy't yn in objektyf en űnôfhinkelik űndersyk nei boppen komme moatte.

Bron: Omrop Fryslân

Aldebiltsyl, 6 febrewaris 2015

Basisskoalle SWS Ouwe Syl yn Aldebiltsyl   -   Foto: Omrop Fryslân, Wytse Vellinga

Ekstra direkteur-bestjoerder foar basisskoalle Ouwe Syl

It bestjoer fan basisskoalle Ouwe Syl yn Aldebiltsyl krijt tydlik fersterking. Dietske Bouma is as direkteur-bestjoerder oansteld om de problemen op de gearwurkingsskoalle op te lossen.

Tongersdei fregen ferűntręste âlden al om bemiddeling troch in tredde partij. Oanlieding fan de reboelje is it űntslach fan in juf.

Direkteur Jaap Jansma sil him no rjochtsje op de oare seis skoallen dy't űnder it CBO G2 falle.

Bron: Omrop Fryslân

Aldebildtsyl, 6 febrewaris 2015

"Tredde partij moat bemiddelje yn konflikt Ouwe Syl"

SWS Ouwe Syl yn Aldebiltsyl   -   Foto: Omrop Fryslân

De gemeenterie, it fakbûn of sels de ûnderwiisynspeksje. De âlden fan bern fan basisskoalle Ouwe Syl yn Aldebiltsyl hawwe harren hoop festige op in tredde partij om it konflikt mei de direksje fan de skoalle op te lossen.

It ôfrűne wykein barste de bom tusken âlden en direksje. Oanlieding is it űntslach fan in tydlike juf. Neffens de direksje is de juf frijwillich opstapt, mar de âlden leauwe dat net. In petear hjiroer rűn út de hân, węrnei't it konflikt allinnich mar heger oprűn.

Moandei wie de skoalle sels ticht, om't in part fan it personiel harren siik melden hie.

Bron: Omrop Fryslân
link Wurdfierder Dick Heere fan de âlden >>

Oudebildtzijl, 4 februari 2015

Schoolconflict laat diepe wond achter op Ouwe-Syl

Foto: De Telegraaf

In slechts vijf dagen tijd groeide een vlammetje van een op het oog klein conflict tussen personeel, bestuur en ouders van de nieuwe samenwerkingsschool op Oudebildtzijl uit tot een uitslaande brand. Nu de rook aan het optrekken is blijkt dat er enkel verliezers zijn, en dat er hard gewerkt moet worden aan het herstellen van onderling vertrouwen. Een reconstructie.

Algelopen dinsdag kregen de leerlingen van SWS Ouwe-Syl te horen dat juf Marije drie dagen later, op vrijdag, voor het laatst aanwezig zou zijn. Volgens de directie liet ze op eigen initiatief haar aflopende contract niet verlengen.

De mededeling zorgde voor tranen bij de kinderen, en onbegrip en woede bij de ouders van die kinderen. Zij geloofden niet dat de juf - intens betrokken bij haar leerlingen en zeer geliefd - er zelf de brui aan gaf, en gingen direct op de barricades. Er werd een handtekeningenactie gestart - "Juf Mariie moet blijven!": de lijsten liepen snel vol met krabbels.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 4 februari 2015

Ouders school Oudebildtzijl ontevreden over overleg

Ouders op weg naar overleg met het schoolbestuur. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De storm rondom de samenwerkingsschool in Oudebildtzijl is geluwd, maar nog niet overgewaaid. Verontruste ouders beraden zich op vervolgstappen.

Een ding is zeker: de deur is definitief dichtgeslagen voor wat betreft een eventuele terugkeer van juf Marije Postmus. "Wij hebben het schoolbestuur maandagavond gevraagd of zij kan terugkeren, als zij dat zou willen. Het antwoord was ‘nee’ en daarmee is voor ons de kous ook af, zegt Dick Heere, woordvoerder van de verontruste ouders. Door het plotselinge vertrek van de juf sloeg vorige week de vlam in de pan.

De ouders leggen zich niet neer bij de weigering van het bestuur om de groep verontruste ouders een rol te geven als directe gesprekspartner. Directeur Jaap Jansma van het schoolbestuur zegt het overleg te willen voeren met ‘het geëigende kanaal daarvoor’, de medezeggenschapsraad. De ouders vinden die getrapte wijze van invloed niet acceptabel. "Wij gaan de komende dagen bekijken hoe we hier mee omgaan", aldus Heere. Het gesprek voltrok zich volgens beide partijen in een open en openhartige sfeer.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtzijl, 3 februari 2015

Gedoe op school? Ouders aan de macht

De samenwerkingsschool in Oudebildtzijl bleef gisteren gesloten. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Ouders eisen de hoofdrol op als het op de school van hun kind niet gaat zoals ze willen. In Oudebildtzijl gebeurt het nu, eerder al in Dokkum.

Iedere basisschool kent het verschijnsel: ouders vinden die zitting willen nemen in de medezeggenschapsraad is meestal een flinke zoektocht. Het orgaan, ingesteld om ouders te betrekken bij het reilen en zeilen op school en ook inspraak te geven in belangrijke kwesties, staat bij veel vaders en moeders niet in hoog aanzien.

Dat betekent niet dat ouders zich terughoudend opstellen als er zich iets voordoet op school. Het vertrek van de populaire juf Marije bij de samenwerkingsschool in Oudebildtzijl leidde vorige week tot een revolte in het dorp: een verhitte discussie, een informatiebijeenkomst waar de vlam in de pan sloeg, een handtekeningactie en kinderen die met spandoeken rondliepen. Het vertrek van de ook al populaire meester Germ leidde bij de Burgerschool in Dokkum eind vorig jaar tot soortgelijke taferelen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtzijl, 3 februari 2015

Kinderen weer naar school

Basisskoalle SWS Ouwe Syl yn Aldebiltsyl

De leerlingen kunnen vandaag weer naar hun school, maar verder zit er nog weinig schot in het conflict over de basisschool in Oudebildtzijl. Een bijeenkomst gisteravond in Sint Annaparochie leidde niet tot concrete afspraken.

Overleg tussen het bestuur van CBO G2 en verontruste ouders van leerlingen van de samenwerkingsschool in Oudebildtzijl leverde gisteravond minder op dan gehoopt. De ouders willen onder meer duidelijkheid over de reikwijdte van het aangekondigde externe onderzoek naar de problemen op en rond de school.

Directeur Jaap Jansma van CBO G2, de overkoepelende vereniging voor christelijk basisonderwijs in Leeuwarderadeel en Het Bildt, waar de school onder valt, had gehoopt een stap in de goede richting te kunnen zetten. Het bestuur is in gesprek met een interim-directeur nadat de huidige directeur zich vorige week ziek had gemeld, gevolgd door drie van de zeven leerkrachten.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtzijl, 3 febrewaris 2015

Alden skoalle Aldebiltsyl net tefreden nei petear

SWS Ouwe Syl yn Aldebiltsyl   -   Foto: Omrop Fryslân

De âlden fan de bern fan basisskoalle SWS Ouwe Syl yn Aldebiltsyl binne net tefreden oer it petear dat der moandeitejűn west hat mei de direksje fan de skoalle. Dat seit Dick Heere, wurdfierder fan de heiten en memmen.

By it oerlis mei de direksje hienen de âlden twa fersiken. As earste wolle se dat de juf, dy't fuort moast, weromkomt op skoalle. Dit fersyk waard ôfkard troch de direksje. Ek op harren fraach foar in űndersyk nei de djippere oarsaak fan it konflikt, krigen de heiten en memmen 'nee' op it rekest.

De âlden beriede har no op in ferfolchstap. Neffens wurdfierder Heere is it fan grut belang dat de bân tusken de skoalle en it doarp hersteld wurdt. Mar hoe't dat moat, is noch űnbekend.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje >>

Oudebildtzijl, 2 februari 2015

Foto: GPTV

GPTV: School Oudebildtzijl tijdelijk dicht na conflict

In Oudebildtzijl is onrust ontstaan op de plaatselijke samenwerkingsschool.

Oorzaak is het vertrek van juf Marije. Volgens de school is zij vrijwillig opgestapt, maar de ouders geloven dit verhaal niet.

Collega's van juf marije hebben zich vanwege het conflict maandag ziek gemeld. Een unieke situatie, aangezien het om meer dan de helft van het personeel gaat. De leerlingen hadden maandag dan ook geen les.

Bron: GPTV

GPTV Bekijk hier de reportage op GPTV >>


Oudebildtzijl, 2 februari 2015

Verontruste ouders pikken vertrek geliefde juf niet

Fragment van mail aan de ouders, foto: omrop Fryslân

Een hoogoplopend conflict tussen ouders en leerkrachten van de samenwerkingsschool in Oudebildtzijl leidt ertoe dat de school vandaag dicht is.

De ruim honderd kinderen blijven vandaag thuis. De zeer ongebruikelijke sluiting volgt na een zeer bewogen week in Oudebildtzijl. De directeur van de school meldde zich vrijdag ziek, nadat een informatiebijeenkomst donderdagavond was ontaard in zware verwijten aan zijn adres. Het bestuur van de school had de avond juist belegd om gerezen problemen uit te spreken.

Oorzaak van de crisis is het voor de ouders plotselinge vertrek van een geliefde juf. Die had het bestuur laten weten het tijdelijk contract, dat op 1 februari afliep, niet te willen verlengen. Volgens ouders was er meer aan de hand.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Aldebiltsyl, 2 febrewaris 2015

Basisskoalle SWS Ouwe Syl yn Aldebiltsyl   -   Foto: Omrop Fryslân, Wytse Vellinga

Oerlis tusken direksje en MR fan basisskoalle Aldebiltsyl

De direksje en de meisizzenskipsried fan basisskoalle SWS Ouwe Syl yn Aldebiltsyl sitte moandei byelkoar om te praten oer de krisis op de skoalle. Dy is moandei sletten neidat mear as de helte fan it dosinteteam him siik melden hie. Oanlieding is it űntslach fan in tydlike juf.

Neffens de direksje is de juf frijwillich opstapt, mar de âlden fan de bern leauwe dat net. In petear hjiroer rűn út de hân, węrnei't it konflikt allinnich mar heger oprűn. It oerlis moandei moat der ta liede dat de skoalle tiisdei wer iepen kin.

Bron: omrop Fryslân

Oudebildtzijl, 1 februari 2015

School Oude Bildtzijl dicht wegens conflict

De leerlingen van de samenwerkingsschool in Oude Bildtzijl hebben maandag vrij. De gemoederen tussen ouders, personeel en bestuur zijn zo hoog opgelopen dat het bestuur de school in ieder geval voor een dag sluit.

Dat komt omdat meer dan de helft van het team, bestaande uit de schooldirecteur en de leerkrachten, zich vanwege het conflict ziek heeft gemeld.

Het bestuur van de basisschool heeft dat de ouders dit weekeinde per mail laten weten.De gemoederen zouden hoog zijn opgelopen vanwege het vertrek van juf Marije Postmus.

Volgens de directie is zij vrijwillig opgestapt, maar veel ouders geloven dit niet. Het bestuur van CBO G2, waar de samenwerkingsschool in Oude Bildtzijl onder valt, gaat in het bericht aan de ouders niet specifiek in op de kwestie, maar spreekt van "een situatie die grote impact heeft gehad".

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>