Genealogie van de Dankerts


Het hele verhaal.


Eerste generatie.

I Danckert Takes, schipper/koopman, geboren omstreeks 1625, wonende te Oude Bildtzijl, overleden aldaar op 21 april 1706. Hij is getrouwd te Vrouwenparochie op 6 januari 1650 voor de kerk met Feijcke Clazes, geboren rond 1630, overleden in maart 1692, dochter van Claes Jans en Trijntje Tiepkes. Uit dit huwelijk: 1 Trijntje Danckerts, geboren te Oudebildtzijl, overleden in 1697. Zij is ge- trouwd te Vrouwenparochie op 26 juni 1671 voor de kerk met Walingh Pijtters van der Meij, executeur van het Bildt en "camerbode" van de Staten van Fries- land, afkomstig uit Ferwerd, wonende te St. Annaparochie. 2 Jan Danckerts, koopman, geboren te Oudebildtzijl voor 1653, gedoopt aldaar op 26 december 1698, wonende aldaar en te Makkum, overleden aldaar in 1726. Hij is getrouwd te Vrouwenparochie op 5 juli 1684 voor de kerk (1) met IJttje Wijbes, afkomstig uit Ferwerd. 3 Claes Danckerts, geboren te Oudebildtzijl, zie II-a. 4 Hendrick Danckerts, geboren te Oudebildzijl, zie II-b. 5 Dieuwcke Danckerts, geboren te Oudebildtzijl, gedoopt te Ferwerd op 5 juli 1688, wonende aldaar en te Oude Bildtzijl.

Tweede generatie.

II-a Claes Danckerts, boer, geboren te Oude Bildtzijl, wonende te St. Jacobiparochie, op 't Nieuw Bildt, overleden te St. Jacobiparochie voor 1713, zoon van Danckert Takes (I) en Feijcke Clazes. Hij is getrouwd te St. Jacobiparochie op 20 december 1696 voor de kerk met Maartje Jacobs Kuiken, geboren te St. Jacobiparochie tussen 1670 en 1675, over- leden op 20 januari 1729, dochter van Jacob Jans Kuiken (boer) en Neeltje Willems Dirx Londt. (Zij is later getrouwd in juni 1714 voor de kerk met Zierck Rinnerts, koopman, distelateur en boer, wonende te Franeker en te Oudebildtdijk o/d St. Annapar- ochie, overleden op het Bildt voor 1729. (Hij was eerder gehuwd geweest met Trijntie Rienks)). Uit dit huwelijk: 1 Willem Claasen, geboren voor 1697 en overleden 23 mei 1723. 2 Take Claasen, geboren te St. Jacobipar. in 1697, zie III-a. 3 Jan Claasen, geboren in 1702, zie III-b. 4 Fijke Claasen, geboren te St. Jacobiparochie in 1705. Zij is getrouwd te Vrouwenparochie op 11 november 1731 voor de kerk met Dirk Johannes Kuik, geboren te St. Annaparochie op 12 december 1697. (Hij is eerder getrouwd te St. Annaparochie op 26 december 1721 voor de kerk met Willemtie Heins, afkomstig uit St. Annaparochie.)

II-b Hendrick Danckerts, brouwer en boer, geboren te Oudebildtzijl, gedoopt te Hijum in 1708, wonende te Oudebildtzijl, overleden aldaar voor 1736, zoon van Danckert Takes (I) en Feijcke Clazes. Hij was gehuwd (1) met Aaltje Jacobs, overleden voor 1722. Hij is getrouwd te Vrouwenparochie op 18 juni 1724 voor de kerk (2) met Scheltje Douwes, afkomstig uit Leeuwarden, wonende te Oude Bildtzijl. (Zij is eerder getrouwd te Vrouwenparochie op 2 augustus 1708 voor de kerk met Tiepke Cornelis, afkomstig uit Oude Bildtzijl.) 1 Fijke Hendricks. Zij is getrouwd te Vrouwenparochie op 31 augustus 1715 voor de kerk met Cornelis Beerts, geboren te St. Jacobiparochie op 31 januari 1683, zoon van Beert Reinders en Neeltje Cornelis Kuiken. 2 Hiltje Hendricks. Zij is getrouwd te Vrouwenparochie op 1 april 1715 voor de kerk met Jochum Cornelis Jansen, schipper, geboren te Vrouwenparochie op 27 sep- tember 1691, wonende te Harlingen. 3 Jeltje Hendricks. Zij is getrouwd te Vrouwenparochie op 9 januari 1729 voor de kerk met Sibrandus Gerrijts Reijtsma, afkomstig uit Vrouwenparochie. 4 Trijntje Hendricks. Zij is getrouwd te Vrouwenparochie op 20 januari 1732 voor de kerk met Jacob Douwes, afkomstig uit Oude Bildtzijl.

Derde generatie.

III-a Take Claasen, winkelman, geboren te St. Jacobiparochie in 1697, wonende te Oude Bildtzijl, zoon van Claes Danckerts (II-a) en Maartje Jacobs Kuiken. Hij is in 1720 gehuwd met Neeltje. Uit dit huwelijk: 1 Willem Takes, op 22 mei 1763 getrouwd met Antje Hilbrands. III-b Jan Claasen, geboren in 1702, zoon van Claes Danckerts (II-a) en Maartje Jacobs Kuiken. Hij was gehuwd met Grietje Jacobs. Volgens een geslachtsregister, opgemaakt door Corne- lis Wassenaar werd Grietje Jacobs "zwarte Griet" genoemd. Uit dit huwelijk: 1 Wytske Jans Dankert, geboren voor 1738. Zij is getrouwd te Vrouwenparochie op 19 mei 1748 voor de kerk met Boijen Jans, koopman, wonende te St. Annaparochie. 2 Jan Jans Dankert, geboren voor 1738 en jong overleden. 3 Jacob Jans Dankert, geboren te Vrouwenparochie in 1738, zie IV-a. 4 Klaas Jans Dankert, zie IV-b. 5 Maartje Jans Dankert, zie IV-c. 6 Taeke Jans Dankert, zie IV-d.

Vierde generatie.

IV-a Jacob Jans Dankert, boer, geboren te Vrouwenparochie in 1738, overleden te Goutum op 10 augustus 1819, zoon van Jan Claasen (III-b) en Grietje Jacobs. Hij is getrouwd te Vrouwenparochie op 29 april 1764 voor de kerk (1) met Neeltje Teunis Molenaar, geboren te Vrouwenparochie, gedoopt aldaar op 26 december 1738, overleden in 1772, dochter van Teunis Andries (molenaar) en Eelkje Jans. Uit dit huwelijk: 1 Jan Jacobs Dankert, geboren voor 1768, zie V-a. 2 Teunis Jacobs Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 16 oktober 1768, zie V-b. 3 Neeltje Jacobs Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 5 augustus 1772, overleden aldaar op 25 januari 1845. Zij is getrouwd te Vrouwenparochie op 18 mei 1794 voor de kerk met Pieter Piers Boonstra, arbeider, geboren te St. Annaparochie in 1772, overleden aldaar op 16 augustus 1819, zoon van Pier Martens en Martzen Pieters. Jacob Jans is voor de tweede keer getrouwd te Hempens op 23 juni 1776 voor de kerk met Trijntje Wopkes, geboren te Oudemiede in 1754, overleden te Goutum op 22 augustus 1826, dochter van Wopke Martens en Froukje Annes. Uit dit huwelijk: 4 Wopke Jacobs Dankert, geboren te Vrouwenparochie, op de Pôlen op 21 maart 1778. 5 Grietje Jacobs Dankert, geboren te Vrouwenparochie, op de Pôlen op 9 december 1779, overleden voor 1788. 6 Klaas Jacobs Dankert, geboren te Vrouwenparochie, op de Pôlen op 20 november 1781. Hij is getrouwd te Huizum op 23 april 1812 met Meike Everda, geboren in 1789 en dochter van Evert Alberts (boer) en Hyke Haijes. 7 Vroukje Jacobs Dankert, geboren te Vrouwenparochie, op de Pôlen op 13 april 1785. 8 Grietje Jacobs Dankert, geboren te Vrouwenparochie, op de Pôlen op 6 october 1787, overleden te Goutum op 10 augustus 1827. Zij is getrouwd te Goutum op 14 augustus 1808 (1) met Willem Broers, afkomstig uit Jelsum. Zij was gehuwd te Jorwerd op 25 september 1813 (2) met Johannes IJdes Oevering, kuiper, geboren te Wirdum op 7 maart 1787, overleden aldaar op 14 augustus 1859, zoon van IJde Johannes Oevering en Janke Luitzens. 9 Pieter Jacobs Dankert, geboren te Vrouwenparochie, op de Pôlen op 29 januari 1790. 10 Maartje Jacobs Dankert, geboren te Vrouwenparochie, op de Pôlen op 18 september 1793, overleden te Goutum op 10 april 1858. Zij is getrouwd te Leeuwarderadeel op 25 september 1817 met Tjisse Bokkes Bokma, boer, geboren in 1765, wonende te Goutum, overleden aldaar op 25 februari 1841, zoon van Bokke Alberts Bokma en Antje Tabes. 11 Dieuwke Jacobs Dankert, geboren te Vrouwenparochie, op de Pôlen op 17 februari 1796. 12 Jan Jacobs Dankert, geboren in 1799, overleden te Goutum op 30 juni 1826.

IV-b Klaas Jans Dankert, kastelein, koopman en armfoogd, wonende te Vrouwenparochie, over- leden in 1769, zoon van Jan Claasen (III-b) en Grietje Jacobs. Hij is getrouwd op 1 juni 1755 voor de kerk te Vrouwenparochie(1) met Etje Hendriks, dochter van Hendrick Feijckes en Ettje Meynerts. Hij is getrouwd op 30 oktober 1763 voor de kerk te Vrouwen parochie (2) met Trijntje Pijters. Uit het eerste huwelijk (met Etje Hendriks): 1 Jan Klazes Dankert, geboren in 1755, gedoopt te Vrouwenparochie op 23 januari 1757, zie V-c. 2 Gerben Klazes Dankert, gedoopt te Vrouwenparochie op 19 maart 1758, zie V-d. Uit het tweede huwelijk (met Trijntje Pieters): 3 Klaas Klazes Dankert, gedoopt te Vrouwenparochie op 11 juni 1769, overleden in 1769.

IV-c Maartje Jans Dankert, dochter van Jan Claasen (III-b) en Grietje Jacobs. Zij was gehuwd (1) met Johannes Hartmans. Uit dit huwelijk: 1 Sjoerdtje Johannes Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 8 november 1777, zie V-e. 2 Jan Johannes Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 21 september 1780, zie V-f. Zij was gehuwd (2) met Cornelis Wops, huisman, wonende te O/d Sint Jacobipar- ochie, overleden in 1789.

IV-d Taeke Jans Dankert, boer, afkomstig uit St. Annaparochie, wonende Op de Pollen o/d St Annaparochie, overleden voor 1799, zoon van Jan Claasen (III-b) en Grietje Jacobs. Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 16 december 1770 voor de kerk met Gaatske Jans, geboren te St. Annaparochie op 16 oktober 1735, overleden te Vrouwenpar- ochie op 21 oktober 1817, dochter van Jan Jans en Ariaantje Jacobs. (Zij was weduwe van Hendrik Jans, boer op de Bildtpôlen, overleden voor 1770.) Uit dit huwelijk: 1 Grietje Taekes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 28 april 1771, overleden op 20 oktober 1817. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 24 juni 1792 voor de kerk (1) met Jan Jacobs Dankert, geboren voor 1768, zie V-a. Zij was gehuwd (2) met Laurens Klazen. 2 Dieuwke Taekes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 27 maart 1775. 3 Jantje Taekes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 28 oktober 1777, overleden aldaar op 24 februari 1847. Zij is gehuwd op 20 mei 1798 te St. Annaparochie met Pijtter Heins Dijkstra, schipper, geboren te Vrouwenparochie in 1770, zoon van Hein Pijtters en Grietje Johannes. 4 Claasje Taekes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 29 augustus 1779, overleden aldaar op 27 maart 1853. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 24 mei 1801 met Sieger Everts Siderius, geboren te Vrouwenparochie op 18 oktober 1780, overleden aldaar op 27 mei 1851, zoon van Evert Dirks Siderius (boer) en Sytske Jans Poelstra.

Vijfde generatie.

V-a Jan Jacobs Dankert, arbeider, geboren voor 1768, overleden te St. Annaparochie in 1798, zoon van Jacob Jans Dankert (IV-a) en Neeltje Teunis Molenaar. Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 24 juni 1792 voor de kerk met Grietje Taekes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 28 april 1771, overleden op 20 oktober 1817, dochter van Take Jans Dankert (IV-d) en Gaatske Jans. (Zij was later gehuwd met Laurens Klazen.) Uit dit huwelijk: 1 Neeltje Jans Dankert, geboren te Vrouwenparochie, a/d Nieuwebildtdijk op 21 januari 1792, overleden te St. Annaparochie op 4 maart 1866. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 21 januari 1792 voor de kerk met Doeke Joukes Bekius, boer, geboren te Roordahuizum op 14 maart 1791, wonende te St. Annaparochie, zoon van Jouke Douwes Bekius (boer) en Grietje Doekes Siderius. 2 Gaatske Jans Dankert, geboren te Vrouwenparochie, a/d Nieuwebildtdijk op 17 januari 1794, overleden te Minnertsga op 26 augustus 1845. Zij is getrouwd te Barradeel op 7 november 1826 met Johannes Attes Wiglama, boer, geboren te Vrouwenparochie in 1790, wonende te Minnertsga, zoon van Atte Klazes Wiglama (boer) en Sjoukje Johannes Gorter. 3 Taeke Jans Dankert, geboren te St. Annaparochie op 8 mei 1797, zie VI-a.

V-b Teunis Jacobs Dankert, schipper en arbeider, geboren te St. Jacobiparochie op 16 oktober 1768, overleden te St. Jacobi parochie, in het Armhuis op 17 januari 1848, zoon van Jacob Jans Dankert (IV-a) en Neeltje Teunis Molenaar. Hij is getrouwd te Vrouwenparochie op 24 mei 1795 voor de kerk (1) met Klaasje Gerrits Dijkstra, geboren te St. Jacobiparochie op 11 april 1770, overleden te St. Annaparochie op 13 oktober 1803, dochter van Gerrit Clasen en Grietje Rieniks. Uit dit huwelijk: 1 Jacob Teunis Dankert, geboren te St. Annaparochie op 31 maart 1796, zie VI-b. 2 Neeltje Teunis Dankert, geboren te St. Annaparochie op 4 april 1798, overleden aldaar op 23 november 1837. 3 Dieuwke Teunis Dankert, geboren te St. Annaparochie op 28 augustus 1800, overleden te Vrouwenparochie op 22 mei 1872. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 23 mei 1824 met Engbert Martinus van der Meulen, arbeider, geboren te Hallum op 17 maart 1800, overleden te Vrouwenparochie op 27 juli 1871, zoon van Martinus Engberts van der Meulen (arbeider) en Gooikje Jans. Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 22 april 1804 voor de kerk (2) met Knierke Martens Wenselaar, geboren te St. Jacobiparochie op 3 juli 1772, gedoopt aldaar op 5 juli 1772, dochter van Marten Claasen en Maartje Jaarigs. Uit dit huwelijk: 4 Klaas Teunis Dankert, geboren te St. Annaparochie in 1806, zie VI-c. Hij had een relatie (3) met Gooike Jacobs Penninga, geboren in 1794. Uit deze relatie: 5 Trijntje Penninga, geboren te St. Annaparochie op 15 september 1820, overleden aldaar op 12 oktober 1857. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 1 mei 1845 met Bote Pieters Wilstra, boereknecht, geboren te St. Annaparochie op 15 april 1815, overleden aldaar op 1 juni 1879, zoon van Pieter Pieters Wilstra (arbeider) en Klaasje Botes. 6 Tjitske Penninga, geboren te St. Annaparochie op 27 juni 1823. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 17 mei 1849 met Johannes Douwes Bekius, schipper en koopman, geboren te Vrouwenparochie op 23 januari 1824, zoon van Douwe Al lerds Bekius (gardenier) en Maartje Sjoerds Schaaf.

V-c Jan Klazes Dankert, geboren in 1755, gedoopt te Vrouwenparochie op 23 januari 1757, overleden voor 1832, zoon van Klaas Jans Dankert (IV-b) en Etje Hendriks. Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 18 november 1792 voor de kerk met Rinske Dirks Kuik, geboren te St. Annaparochie op 14 april 1771, overleden te Vrouwen- parochie op 23 januari 1832, dochter van Dirk Kuik. Uit dit huwelijk: 1 Trijntje Jans Dankert, geboren te Finkum in 1798, overleden te Vrouwen- parochie voor 1832. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 26 juni 1824 met Albert Keimpes van Keimpema, timmerman, geboren te Vrou wenparochie in februari 1803, wonende aldaar, overleden aldaar op 23 juni 1852, zoon van Keimpe Harmens van Keimpema en Ariaantje Alberts Bokma. (Deze is later getrouwd op 17 mei 1832 met Trijntje Klazes Rosendal.) V-d Gerben Klazes Dankert, gedoopt te Vrouwenparochie op 19 maart 1758, zoon van Klaas Jans Dankert (IV-b) en Etje Hendriks. Hij is getrouwd te Marrum op 6 oktober 1782 voor de kerk met Geertje Klaazes. Uit dit huwelijk: 1 Gerbentje Gerbens Dankert, geboren te Hallum op 21 september 1783, overleden aldaar op 2 maart 1843. Zij was gehuwd met Gerrit Leenderts Wassenaar.

V-e Sjoerdtje Johannes Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 8 november 1777, overleden aldaar op 27 april 1844, dochter van Johannes Hartmans en Maartje Jans Dankert (IV-c). Zij was gehuwd met Douwe Klazes, arbeider, geboren te St. Jacobiparochie op 22 september 1772, wonende aldaar, overleden aldaar op 20 september 1825, zoon van Klaas Martens en Tettje Pieters. Uit dit huwelijk: 1 Tettje Douwes Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 6 mei 1801, overleden aldaar op 6 februari 1855. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 21 december 1823 met Bouwe Lazes van der Ploeg, arbeider, geboren te St. Jacobiparochie op 24 december 1800, overleden 14 novem ber 1871, zoon van Laas Pieters en Trijntje Jans Fijlstra. 2 Johannes Douwes Dankert, boer, geboren te St. Jacobiparochie op 19 maart 1805, wonende te Nieuwebildtdijk o/d St. Jacobiparochie, overleden te St. Jacobiparochie op 11 december 1830. 3 Klaas Douwes Dankert, arbeider, geboren te St. Jacobiparochie op 24 augustus 1810, overleden aldaar op 23 maart 1830. 4 Jan Douwes Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 19 maart 1814, zie VI-d. 5 Maartje Douwes Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 21 december 1817, overleden aldaar op 9 januari 1875. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 4 mei 1848 met Klaas Jans Wijn- gaarden, schipper en werkman, geboren te St. Jacobiparochie op 26 september 1819, wonende aldaar, overleden op 10 augustus 1858, zoon van Jan Ietses Wijngaarden (gardenier) en Klaasje Leenderts Wijngaarden. 6 Antje Douwes Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 23 juni 1823.

V-f Jan Johannes Dankert, gardenier, geboren te St. Jacobiparochie op 21 september 1780, wonende te St. Annaparochie, overleden aldaar op 2 juli 1826, zoon van Johannes Hartmans en Maartje Jans Dankert (IV-c). Hij is getrouwd te Vrouwenparochie op 17 mei 1807 met Ettje Eises Proost, gebo- ren te Vrouwenparochie op 10 april 1783, overleden aldaar op 16 december 1853, dochter van Eize Stevens Proost en Pleuntje Klazes Pluimer. Uit dit huwelijk: 1 Pleuntje Jans Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 28 januari 1810, overleden aldaar op 10 juli 1850. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 30 april 1835 met Rinze Reinders de Vries, arbeider, geboren te St. Annaparochie op 13 maart 1807, wonende te Vrouwenparochie, overleden te St. Annaparochie op 14 januari 1846, zoon van Reinder Rinzes de Vries (koopman) en Trijntje Jans Slim. 2 Johannes Jans Dankert, geboren te St. Annaparochie op 17 oktober 1812, zie VI-e. 3 Maartje Jans Dankert, geboren te St. Annaparochie in 1816, overleden te Vrouwenparochie op 10 april 1878. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 13 december 1845 met Arjen Tammes Reitsma, timmerman, geboren te Vrouwenparochie op 19 oktober 1820, wonende aldaar, overleden aldaar op 8 augustus 1875, zoon van Tamme Rintjes Reitsma (wagenmaker) en Hesseltje Jacobs Gorter. 4 Eise Jans Dankert, schipper, geboren te St. Annaparochie op 6 augustus 1818, wonende te Vrouwenparochie, overleden te St. Annaparochie, in 't Armhuis op 5 juli 1909. Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 23 december 1847 met Elizabeth Alberts Koopal, geboren te Vrouwenparochie op 14 oktober 1816, overleden aldaar op 17 mei 1859, dochter van Albert Cornelis Koopal (schipper) en Antje Fokkes (winkeliersche). 5 Klaas Jans Dankert, geboren te St. Annaparochie op 24 september 1821, zie VI-f. 6 Jannigje Jans Dankert, geboren op 23 april 1826, overleden te Vrouwen- parochie op 6 januari 1897. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 9 mei 1850 met Arjen Dirks de Jong,arbeider, geboren te Vrouwenparo chie op 6 oktober 1826, overleden op 21 april 1895, zoon van Dirk Dirks de Jong (winkelman) en Fokeltje Klazes Rosendal.

Zesde generatie.

VI-a Taeke Jans Dankert, gardenier en polhoeder op de Bildtpôlen, geboren te St. Annaparochie op 8 mei 1797, overleden aldaar op 26 februari 1844, zoon van Jan Jacobs Dankert (V-a) en Grietje Taekes Dankert. Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 5 juni 1825 met Tjitske IJsbrands Hoekstra, gedoopt te St. Jacobiparochie op 20 april 1800, overleden te St. Annaparochie op 18 maart 1863, dochter van IJsbrand Klazes en Sijtske Jacobs. Uit dit huwelijk: 1 Jan Taekes Dankert, gardenier, geboren te St. Annaparochie op 31 januari 1827, wonende aldaar en te Stiens. Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 8 mei 1857 met Tetje Bouma, geboren te Blija op 12 april 1827, dochter van Jacob Jans Bouma (koopman) en Renske Sybrens Stienstra. 2 IJsbrand Taekes Dankert, gardenier, geboren te St. Annaparochie op 21 oktober 1828, wonende aldaar, overleden aldaar op 18 oktober 1847. 3 Jacob Taekes Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 27 december 1830, overleden aldaar op 25 november 1831. 4 Grietje Taekes Dankert, geboren te Vrouwenparo chie op 15 september 1832, overleden te St. Anna parochie op 12 juli 1889. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 16 augustus 1860 met Paulus Klazes Bouma, arbeider, geboren te St. Annaparochie op 28 februari 1834, overleden aldaar op 24 november 1912, zoon van Klaas Tjerks Bouma en Antje Beerends Krottje. 5 Tjitske Taekes Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 14 februari 1835, overleden te St. Anna parochie op 30 november 1911. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 14 mei 1857 met Martinus Jans van der Woude, arbeider, geboren te Schalsum op 29 januari 1829, overleden te Vrouwenparochie op 17 juni 1874, zoon van Jan Feikes van der Woude en Wytske Tjalles. 6 Jacob Taekes Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 1 februari 1838, overleden op 20 februari 1839.

VI-b Jacob Teunis Dankert, arbeider, geboren te St. Anna parochie op 31 maart 1796, overleden aldaar op 23 november 1847, zoon van Teunis Jacobs Dankert (V-b) en Klaasje Gerrits Dijkstra. Hij is getrouwd te Weidum op 17 mei 1831 met Elisabeth (Lysbert) Jans Kuipers, geboren te Huins in 1804, overleden te St. Annaparochie op 5 december 1851, dochter van Jan Franzes Kuipers (arbeider) en Antje Eiberts. Uit dit huwelijk: 1 Teunis Jacobs Dankert, geboren te St. Annaparochie op 29 augustus 1835, overleden aldaar op 2 augustus 1842. 2 Jan Jacobs Dankert, geboren te St. Annaparochie op 19 december 1838, overleden aldaar op 21 maart 1843. 3 Jan Jacobs Dankert, geboren te St. Annaparochie op 25 april 1843, over- leden aldaar op 17 november 1847. 4 Teunis Jacobs Dankert, geboren te St. Annaparochie op 2 oktober 1845, zie VII-a.

VI-c Klaas Teunis Dankert, arbeider, geboren te St. Annaparochie in 1806, overleden aldaar op 15 januari 1868, zoon van Teunis Jacobs Dankert (V-b) en Knierke Martens Wenselaar. Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 19 januari 1837 (1) met Tietje Klazes van der Woude, geboren te Finkum in 1811, overleden te Vrouwenparochie op 23 oktober 1851, dochter van Klaas Sijes van der Woude en Adriaantje Jacobs Hoekstra. Uit dit huwelijk: 1 Klaasje Klazes Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 27 januari 1838, overleden aldaar op 31 januari 1839. 2 Klaasje Klazes Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 26 februari 1839, overleden aldaar op 4 februari 1840. 3 Adriaantje Klazes Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 2 september 1840, overleden aldaar op 17 september 1840. 4 Adriaantje Klazes Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 12 oktober 1841, overleden te St. Annaparochie op 31 juli 1890. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 11 mei 1865 met Hillebrand van Gelder, wagenmaker, geboren op 20 januari 1825, wonende te St. Anna- parochie, overleden aldaar op 21 november 1919, zoon van Hillebrand Cornelis van Gelder en Antje Gerbens Koopmans. 5 Teunis Klazes Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 20 december 1843, overleden aldaar. 6 Klaasje Klazes Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 5 februari 1845, overleden aldaar op 30 juli 1846. 7 Antje Klazes Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 3 mei 1846, over- leden aldaar op 23 augustus 1846. Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 7 mei 1857 (2) met Etje Ritskes Schuitema, geboren te St. Annaparochie op 27 februari 1815, overleden te St. Annaparochie, in 't Armhuis op 17 december 1892, dochter van Ritske Gerryts Schuitema (schipper) en Maike Rengenerius. Uit dit huwelijk: 8 Teunis Klazes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 13 maart 1858, overleden aldaar op 25 maart 1858. 9 Maaike Klazes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 25 oktober 1859, overleden aldaar op 19 juli 1928. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 27 mei 1881 met Stendert Kornelis Tjepkema, schipper en winkelman, geboren te St. Jacobiparochie op 28 april 1856, wonende te Vrouwenparochie en te Nieuwebildtdijk o/d St. Annaparochie, overleden te St. Annaparochie op 19 juli 1928, zoon van Kornelis Jacobs Tjepkema (visser) en Doutje Hendriks Buikstra.

VI-d Jan Douwes Dankert, arbeider, geboren te St. Jacobiparochie op 19 maart 1814, overleden aldaar op 3 februari 1876, zoon van Douwe Klazes (arbeider) en Sjoerdtje Johannes Dankert (V-e). Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 21 april 1842 met Akke Roelofs Fopma, geboren te Beetgum op 4 januari 1822, overleden te St. Jacobiparochie op 13 februari 1908, dochter van Roelof Gerrits Fopma (wagenmaker) en Trijntje Riemers Riemersma. Uit dit huwelijk: 1 Sjoerdje (Sjuttje) Jans Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 3 april 1846, overleden te Vrouwenparochie op 24 februari 1904. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 16 mei 1878 met Watze Sikkes van der Woude, arbeider, geboren te Vrouwenparochie op 29 juli 1848, over- leden te St. Jacobiparochie op 21 januari 1917, zoon van Dirk Sikkes van der Woude (arbeider) en Hyke Watzes van der Plaats. 2 Trijntje Jans Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 26 februari 1848, overleden aldaar op 22 maart 1848. 3 Roelof Jans Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 3 februari 1851, overleden aldaar op 9 februari 1851. 4 Trijntje Jans Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 29 april 1852, overleden te St. Annaparochie op 31 mei 1898. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 4 september 1873 met Martijn Hendriks Kas, arbeider, geboren te St. Jacobiparochie op 31 januari 1849, overleden aldaar op 19 augustus 1931, zoon van Hendrik Arjens Kas (arbeider) en Grietje Dirks Wagenaar. 5 Sjoukje Jans Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 12 februari 1856, overleden aldaar op 14 april 1915. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 31 mei 1877 met Wijbe Dirks Monsma, arbeider, geboren te St. Jacobiparochie op 12 februari 1855, overleden aldaar op 7 februari 1909, zoon van Dirk Wijbes Monsma (arbeider) en Klaasje Dirks Kuiken. 6 Douwe Jans Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 19 november 1857, zie VII-b. 7 Antje Jans Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 17 augustus 1860, overleden aldaar op 20 februari 1925. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 18 mei 1882 met Sjoerd Willems Louwenaar, arbeider, geboren te St. Jacobiparochie op 10 november 1855, overleden aldaar op 28 oktober 1919, zoon van Willem Jetzes Louwenaar (arbeider) en Tjerkje Martens van Gelder.

VI-e Johannes Jans Dankert, grofsmid, geboren te St. Annaparochie op 17 oktober 1812, wonende te Vrouwenparochie, overleden aldaar op 18 april 1901, zoon van Jan Johannes Dankert (V-f) en Ettje Eises Proost. Hij is getrouwd te Leeuwarderadeel op 8 mei 1844 met Wytske Hendriks Brinkman, geboren te Cornjum op 28 april 1817, overleden te Vrouwenparochie op 10 maart 1893, dochter van Hendrik Frederiks Brinkman en Frietske Jacobs Pekel. Uit dit huwelijk: 1 Frietzen Johannes Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 7 juli 1845, overleden aldaar op 10 april 1926. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 23 mei 1872 met Pieter Heins Dijkstra, arbeider, geboren te Vrouwenparochie op 7 april 1841, over- leden te St. Jacobiparochie op 23 september 1910, zoon van Hein Pieters Dijkstra (arbeider) en Baukje Watzes van der Plaats. 2 Jan Johannes Dankert, smid, geboren te Vrouwenparochie op 14 april 1847, wonende aldaar, overleden aldaar op 24 februari 1926. 3 Ettje Johannes Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 23 december 1848, overleden aldaar op 25 februari 1936. Ettje Johannes Dankert was "frij maid" en woonde in bij haar broer Jan (zie boven). 4 Grietje Johannes Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 12 april 1851, overleden aldaar op 9 augustus 1851. 5 Hendrik Johannes Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 26 juni 1852. 6 Sieuwke Johannes Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 22 december 1855. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 8 mei 1890 met Petrus Jacobs Reitsma, wagenmakersknecht, geboren te Beetgum op 23 maart 1859, wonende te Vrouwenparochie, zoon van Jacob Tammes Reitsma (wagenmaker) en Maria Elizabeth Passamier. 7 Grietje Johannes Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 5 december 1859, overleden aldaar op 25 november 1867.

VI-f Klaas Jans Dankert, arbeider, geboren te St. Annaparochie op 24 september 1821, overle- den te St. Annaparochie, in 't Armhuis op 21 april 1905, zoon van Jan Johannes Dankert (V-f) en Ettje Eises Proost. Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 7 mei 1846 (1) met Akke Annes de Jong, geboren te St. Annaparochie op 20 september 1817, overleden te Vrouwenparochie op 14 mei 1866, dochter van Anne Jurjens de Jong (arbeider) en Pietje Hessels Dijkstra. Uit dit huwelijk: 1 Tietje Klazes Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 29 november 1849, overleden in Ferwerderadeel op 19 september 1929. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 9 mei 1872 met Eeltje Willems Koehoorn, arbeider en gardenier, geboren te Vrouwenparochie op 19 januari 1847, wonende aldaar en te Hallum, zoon van Willem Jans Koehoorn (arbei- der) en Elske Eeltjes Borger. 2 Jan Klazes Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 18 november 1851, zie VII-c. 3 Anne Klazes Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 30 november 1853, overleden aldaar op 13 mei 1859. 4 Pleuntje Klazes Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 25 januari 1858. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 25 augustus 1881 met Klaas Gosses Bijlsma, arbeider en olieslager, geboren te Vrouwenparochie op 25 okto- ber 1858, wonende al daar en te Leeuwarden, zoon van Gosse Bijlsma (tim- merknecht) en Antje Aning. Klaas Jans Dankert is getrouwd te St. Annaparochie op 19 maart 1868 (2) met Geertje Jans Smid, geboren te Vrouwenparochie op 10 december 1813, overleden aldaar op 30 januari 1874, dochter van Jan Gerbens Smid (gardenier) en Grietje Saskes Smid. (Zij was weduwe van Pieter Bakker.)

Zevende generatie.

VII-a Teunis Jacobs Dankert, arbeider en gardenier, geboren te St. Annaparochie op 2 oktober 1845, overleden te Stiens op 31 maart 1908, zoon van Jacob Teunis Dankert (VI-b) en Elisabeth (Lysbert) Jans Kuipers. Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 18 mei 1871 met Hendrikje Jacobs Stroosma, geboren te St. Annaparochie op 1 april 1846, overleden te Stiens op 4 januari 1932, dochter van Jacob Pieters Stroosma (arbeider) en Froukje Klazes Hoekstra. Uit dit huwelijk: 1 Jacob Teunis Dankert, geboren te St. Annaparochie op 17 maart 1872, zie VIII-a. 2 Johannes Teunis Dankert, geboren te St. Annaparochie op 20 juli 1873, zie VIII-b. 3 Klaas Teunis Dankert, geboren te St. Annaparochie op 11 april 1875, zie VIII-c. 4 Pieter Teunis Dankert, geboren te St. Annaparochie op 10 november 1877, zie VIII-d.

VII-b Douwe Jans Dankert, arbeider, geboren te St. Jacobiparochie op 19 november 1857, over- leden aldaar op 19 april 1937, zoon van Jan Douwes Dankert (VI-d) en Akke Roelofs Fopma. Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 18 mei 1882 met Sijtske Douwes Visser, geboren te St. Annaparochie op 7 januari 1860, overleden te St. Jacobiparochie op 17 juni 1948, dochter van Douwe Visser (arbeider) en Dieuwke Tinga. Uit dit huwelijk: 1 Dieuwke Douwes Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 7 juni 1883, overleden te St. Annaparochie op 22 augus tus 1975. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 14 mei 1908 met Dirk Arjens Reitsma, visser, geboren op 10 juni 1886, wonende te Westhoek o/d St. Jacobiparochie, overleden te St. Jacobiparochie op 13 juni 1959, zoon van Arjen Reitsma (arbeider) en Hendrikje Kuiken. 2 Jan Douwes Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 12 september 1885, zie VIII-e. 3 Douwe (David) Douwes Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 30 augustus 1900, wonende te Chicago, USA, over leden te Florida USA op 17 juli 1972. Hij was gehuwd met Clara Herbert, geboren te Canada, overleden te Flori- da USA in 1989.

VII-c Jan Klazes Dankert, arbeider, geboren te Vrouwenparochie op 18 november 1851, overleden aldaar op 12 april 1910, zoon van Klaas Jans Dankert (VI-f) en Akke Annes de Jong. Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 6 mei 1880 met Saapke Willems Koehoorn, geboren te Hallum op 2 oktober 1854, overleden te St. Annaparochie op 20 juli 1932, dochter van Willem Jans Koehoorn (arbeider) en Elske Eeltjes Borger. Uit dit huwelijk: 1 Elske Jans Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 3 april 1881, over- leden aldaar op 3 februari 1885. 2 Klaas Jans Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 20 oktober 1883, overleden aldaar op 3 oktober 1887. 3 Elske Jans Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 12 augustus 1885, overleden te Oude Bildtzijl op 14 februari 1968. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 16 mei 1912 met Johannes Cornelis Tjepkema, arbeider en gardenier, geboren te Vrouwenparochie op 15 mei 1883, wonende te Nieuwebildtzijl, overleden te Dokkum op 4 februari 1975, zoon van Cornelis Tjepkema en Hendrikje Buurstra. 4 Akke Jans Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 21 april 1888, over- leden te St. Annaparochie op 2 mei 1973. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 8 mei 1913 met Frans Sapes Nauta, arbeider, geboren te Beetgum op 27 september 1887, overleden te Leeu- warden op 29 oktober 1959, zoon van Sape Nauta (arbeider) en Rinske de Vries.

Achtse generatie.VIII-a Jacob Teunis Dankert, boer, geboren te St. Annaparochie op 17 maart 1872, wonende te Finkum, overleden aldaar op 27 februari 1949, zoon van Teunis Jacobs Dankert (VII-a) en Hendrikje Jacobs Stroosma. Hij is getrouwd te Stiens op 23 mei 1896 met Geertje Bienses van der Kuur, geboren te Finkum op 3 maart 1873, overleden aldaar op 11 maart 1945, dochter van Biense Luitzens van der Kuur (arbeider) en Mintje Wytzes Vinstra. Uit dit huwelijk: 1 Theunis Jacobs Dankert, geboren te Stiens op 22 septem ber 1897, zie IX-a. 2 Mintje Jacobs Dankert, geboren te Stiens op 6 april 1899, overleden te Hijum op 9 mei 1926. Zij is gehuwd op 11 november met Jan de Boer, geboren te Garijp, over- leden te Noordbergum in 1977. 3 Hendrikje Jacobs Dankert, geboren te Finkum op 25 december 1900, over- leden te Groningen op 21 oktober 1983. Zij is getrouwd op 23 mei 1925 met (en gescheiden van) Jacob Stolte, geboren te Vrouwenparochie op 2 juli 1900, overleden te Stiens op 27 februari 1971. 4 Johanna Jacobs Dankert, geboren te Finkum op 2 februari 1904, overleden aldaar op 14 mei 1915. 5 Biense Jacobs Dankert, geboren te Finkum op 13 september 1907, zie IX-b. 6 Johannes Jacobs Dankert, melkkontroleur en laborant zuivelfabriek, geboren te Finkum op 30 juni 1913, overleden aldaar op 25 december 1990.

VIII-b Johannes Teunis Dankert, boer en arbeider, geboren te St. Annaparochie op 20 juli 1873, wonende te Stiens en te Deinum, overleden te Leeuwarden op 15 januari 1926, zoon van Teunis Jacobs Dankert (VII-a) en Hendrikje Jacobs Stroosma. Hij is getrouwd te Stiens op 1 juni 1895 met Dirkje Jans Bakker, geboren te Stiens op 23 mei 1872, overleden te Marssum op 30 mei 1952, dochter van Jan Pieters Bakker (arbeider) en Antje Hillebrands Brandsma. Uit dit huwelijk: 1 Hendrikje (Hinke) Johannes Dankert, geboren te Leeuwarderadeel op 7 juli 1897, overleden te Leeuwarden op 29 juli 1984. Zij was gehuwd met Thomas Tacoma, overleden te Stiens op 29 januari 1934. 2 Anna Johannes Dankert, geboren te Leeuwarderadeel op 16 december 1898, overleden te Ried op 4 januari 1925. Zij is getrouwd op 5 juni 1924 met Aan M. Terpstra. 3 Hiltje Johannes Dankert, geboren in Leeuwarderadeel op 27 juni 1900, overleden te Stiens op 24 september 1900. 4 Hiltje Johannes Dankert, geboren op 4 augustus 1901, overleden op 25 juni 1961. Zij is gehuwd in Huizum op 2 juli 1925 met Gerben van Wieren, geboren in 1901, overleden te Berlikum op 2 maart 1991. 5 Theunis Johannes Dankert, geboren te Stiens op 20 juni 1903, zie IX-c.

VIII-c Klaas Teunis Dankert, fabrieksarbeider en boer, geboren te St. Annaparochie op 11 april 1875, wonende te Leeuwarden en te St. Annaparochie, aan de Langhuisterweg, overleden te St. Annaparochie op 23 december 1961, zoon van Teunis Jacobs Dankert (VII-a) en Hendrik- je Jacobs Stroosma. Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 19 mei 1898 (1) met Grietje Ritskes Tulner, geboren te St. Annaparochie op 21 juni 1877, overleden aldaar op 8 juli 1905, dochter van Ritske Tulner (arbeider) en Cornelisje Wilstra. Uit dit huwelijk: 1 Cornelia Klazes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 21 juni 1899, overleden aldaar op 3 december 1988. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 29 april 1920 met Sijtse Pieters Hitman, gemeente-werkman, geboren te Stiens op 1 maart 1896, wonende te St. Annaparochie, overleden aldaar op 7 februari 1971, zoon van Pieter Hitman (ploegbaas) en Jetske de Vries. 2 Theunis Klazes Dankert, geboren te Leeuwarden op 3 juli 1900, veronge- lukt te St. Annaparochie op 6 maart 1905. 3 Tjitske Klazes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 16 september 1902, overleden te Berlikum op 25 oktober 1981. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 19 mei 1927 met Pieter Fredriks Smidt, timmerman, geboren te St. Jacobiparochie op 7 januari 1903, wonende te Berlikum, overleden aldaar op 13 juli 1983, zoon van Fredrik Smidt (gardenier) en Trijntje Buwalda. 4 Ritske Klazes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 8 januari 1904, zie IX-d. 5 Grietje Klazes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 8 juli 1905, overleden aldaar op 28 juli 1983. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 23 mei 1929 met Sije Gooitsens van der Wal, arbeider, geboren te St. Annaparochie op 8 april 1904, overleden te Noordbergum op 5 juli 1985, zoon van Gooitsen van der Wal en Antje Jongboom. Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 20 december 1906 (2) met Antje Dirks Kuiken, geboren te St. Annaparochie op 10 februari 1876, overleden aldaar op 19 april 1942, dochter van Dirk Willems Kuiken (arbeider) en Hendrikje Stroosma. Uit dit huwelijk: 6 Theunis Klazes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 18 juni 1907, zie IX-e. 7 Hendrikje Klazes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 9 mei 1909, overleden aldaar op 2 september 1982. Zij is getrouwd op 17 augustus 1933 met Sijmon Wiegers Hoppinga, melk- boer, geboren te Beetgum op 5 maart 1909, wonende te Weidum, Leeuwarden, Peins en St. Annaparochie, zoon van Wieger Hoppinga en Sipkje de Boer. 8 Anna Klazes Dankert, bode en hoofd wasserij, geboren te St. Annaparochie op 9 mei 1909, wonende aldaar. 9 Neeltje Klazes Dankert, onderwijzeres, geboren te St. Annaparochie op 10 maart 1911, overleden aldaar op 10 september 1998. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 14 mei 1936 met Harmen Jans Geerts, chef aardappelloods, geboren te St. Annaparochie op 27 augustus 1912, wonende aldaar en te Emmeloord, overleden aldaar op 27 juli 1972, zoon van Jan Geerts (koopman, wethouder gem. het Bildt en gedeputeerde prov. Friesland) en Akke Kuiken. 10 Dirkje Klazes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 19 augustus 1912, overleden aldaar op 7 maart 1984. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 18 juni 1942 met Eeltje (Ele) Ynzes Lautenbach, molenaarsknecht en kommissionair, geboren te Berlikum op 1 april 1911, wonende te Finkum, Oude Leije en St. Annaparochie, zoon van Ynze Lautenbach en Dirkje Dijkstra. 11 Geertje (Gé) Klazes Dankert, onderwijzeres, geboren te St. Annaparochie op 13 april 1914, wonende te Berlijn (Dtsl.) en Leeuwarden. Zij is getrouwd te Berlijn op 5 september 1958 met Coenraad Matthijs Ingwersen, geboren te Amsterdam op 14 juni 1904 en overleden te Leeu- warden op 9 februari 1995. 12 Klaaske Klazes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 25 januari 1915, overleden te Joure op 13 februari 1986. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 5 januari 1939 met Willem Jans Geerts, direkteur gemeentelijke sociale dienst, geboren te St. Annapar- ochie op 16 december 1910, wonende te Meppel, Zaandam en Joure, over- leden te Castricum op 11 november 1988, zoon van Jan Geerts (koopman, wethouder gem. het Bildt en gedeputeerde prov. Friesland) en Akke Kuiken. 13 Dirk Klazes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 10 juni 1918, zie IX-f. 14 Trijntje Klazes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 12 oktober 1920. Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 8 augustus 1946 met Sjoerd Gerbens Visser, uitvoerder wegenbouw, geboren te St. Annaparochie op 24 november 1920, wonende te Utrecht, Maartensdijk, De Bilt, Zwolle, Wijnjewoude en St. Annaparochie, zoon van Gerben Visser (arbeider) en Grietje Zittema.

VIII-d Pieter Teunis Dankert, boer/veefokker, geboren te St. Annaparochie op 10 november 1877, wonende te Stiens, aan de Hegedyk, overleden te Stiens op 8 januari 1949, zoon van Teunis Jacobs Dankert (VII-a) en Hendrikje Jacobs Stroosma. Hij is getrouwd te Huizum op 27 april 1904 met Trijntje Sijmens Dijkstra, gebo- ren te Stiens op 26 december 1877, overleden aldaar op 19 juni 1955, dochter van Sijmen Willems Dijkstra (winkelman) en Saapke IJtzens Brandsma. Uit dit huwelijk: 1 Theunis Pieters Dankert, geboren te Stiens op 11 maart 1905, zie IX-g. 2 Sijmen Pieters Dankert, geboren te Stiens op 14 oktober 1906, zie IX-h. 3 Hendrikje Pieters Dankert, geboren te Stiens op 4 okto ber 1909, over- leden te Norg op 20 november 1980. Zij is getrouwd op 4 mei 1929 (1) met Thijs Roelofs Schuiling, boer, geboren te Oude Bildtzijl op 15 maart 1899, wonende te St. Jacobipar- ochie, aan de Oudebildtdijk, overleden te Noordbergum op 16 september 1978, zoon van Roelof Schuiling en Itske Siderius. Hendrikje is van hem gescheiden te Leeuwarderadeel op 21 april 1947. (Hij is later getrouwd te St. Annaparochie op 20 januari 1948 met Renske Jarigs de Vries, ge- boren te St. Jacobiparochie op 8 maart 1919, dochter van Jarig de Vries en Baukje Kramer.) Zij is getrouwd te Leeuwarderadeel op 20 mei 1952 (2) met Marinus Lodewijk Feikes Wassenbergh, notaris, geboren te Makkum op 19 april 1893, wonende te Kollum, overleden te Norg op 5 maart 1986, zoon van Feike Wassenbergh (notaris) en Louise Wilhelmina van Deventer. 4 IJtsen Pieters Dankert, geboren te Stiens op 15 april 1911, overleden aldaar op 9 mei 1974. Hij is getrouwd op 8 mei 1940 met Boukje Elzenga, geboren te Stiens op 26 juni 1913. 5 Jacob Pieters Dankert, geboren te Stiens op 17 februari 1913, overleden aldaar op 14 oktober 1913. 6 Saapke Pieters Dankert, geboren te Stiens op 10 oktober 1915, overleden te Groningen op 2 februari 1989. Zij is getrouwd op 20 juni 1946 met (en gescheiden in 1975 van) Tjardi Harm Hut, arts, geboren te Ned. Indië op 23 april 1916. 7 Jacob Pieters Dankert, geboren te Stiens op 22 oktober 1917, zie IX-i.

VIII-e Jan Douwes Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 12 september 1885, overleden te New Sharon, Iowa USA op 9 juni 1971, zoon van Douwe Jans Dankert (VII-b) en Sijtske Douwes Visser. Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 12 mei 1910 met Maartje Klazes de Vries, geboren te Stiens op 8 juli 1988, overleden te New Sharon, Iowa USA, dochter van Klaas de Vries (arbeider) en Marijke Wassenaar. Uit dit huwelijk: 1 Marie Jans Dankert, geboren te Synville, Iowa USA op 4 december 1911. Zij is getrouwd in 1939 met Otis Stout, geboren te Indiana USA in 1912, overleden op 15 december 1971. 2 Sadie Jans Dankert, geboren te Synville, Iowa USA op 24 april 1913. Zij is getrouwd in 1937 met Alvie Mc Griff, boer, geboren op 1 september 1913, overleden in 1982. 3 Henry Jans Dankert, geboren te Synville, Iowa USA op 10 april 1917, zie IX-j.

Negende generatie.IX-a Theunis Jacobs Dankert, boer te Finkum, geboren te Stiens op 22 september 1898, overle- den te Leeuwarden op 6 mei 1964, zoon van Jacob Teunis Dankert (VIII-a) en Geertje Bienses van der Kuur. Hij is getrouwd op 7 mei 1921 met Adriaantje Berghaeûser, geboren te Giekerk op 3 januari 1898, overleden te Leeuwarden op 9 september 1969. Uit dit huwelijk: 1 Jacob Theunis Dankert, kunstschilder, NAK-controleur en gardenier, geboren te Giekerk op 3 april 1922, wonende te Finkum, verongelukt te Finkum op 8 mei 1985. 2 Gerrit Theunis Dankert, geboren te Giekerk op 20 juli 1923, zie X-a. 3 Minne Theunis Dankert, geboren te Finkum op 31 oktober 1926, zie X-b. 4 Aaltje Theunis Dankert, geboren te Finkum op 28 september 1929, overle- den aldaar op 10 juni 1991. Zij is getrouwd op 13 november 1948 met Rindert Miedema, geboren te Finkum op 7 januari 1924.

IX-b Biense Jacobs Dankert, aardappelkweker/controleur van de NAK, geboren te Finkum op 13 september 1907, wonende aldaar, overleden te Finkum op 23 december 1998, zoon van Jacob Teunis Dankert (VIII-a) en Geertje Bienses van der Kuur. Hij is getrouwd op 5 juni 1940 met Trijntje Zijlstra, geboren te Hallum op 18 april 1910. Uit dit huwelijk: 1 Jacob Bienses Dankert, geboren te Finkum op 30 juli 1941, zie X-c. 2 Rindert Bienses Dankert, geboren te Finkum op 10 november 1942, zie X-d. 3 Saapke Bienses Dankert, geboren te Finkum op 8 januari 1945. Zij is ge- trouwd op 31 oktober 1968 met Christiaan Gerbens Bierma, geboren te Marrum op 13 mei 1943.

IX-c Theunis Johannes Dankert, bedrijfsleider en boer, geboren te Stiens op 20 juni 1903, wonende te Fargnier dep. Aisne (Frankrijk), te Wartena, Ternaard en Bergum, overleden aldaar op 23 november 1985, zoon van Johannes Teunis Dankert (VIII-b) en Dirkje Jans Bakker. Hij is getrouwd te Menaldum op 25 april 1929 met Eelkje G. de Boer, geboren te Boksum op 31 juli 1907, overleden te Leeuwarden op 9 mei 1993. Uit dit huwelijk: 1 Johannes Theunis Dankert, geboren te Aisne, Frankrijk op 3 september 1931, zie X-e. 2 Germ Theunis Dankert, geboren te Leeuwarden op 24 november 1945, zie X-f.

IX-d Ritske Klazes Dankert, boer, geboren te St. Annaparochie op 8 januari 1904, wonende te St. Annaparochie, aan de Langhuisterweg, zoon van Klaas Teunis Dankert (VIII-c) en Grietje Ritskes Tulner. Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 23 mei 1929 met Grietje Ennes Krottje, geboren te Hallum op 3 april 1905, overleden te St. Annaparochie op 9 juni 1967, dochter van Enne Krottje (arbeider) en Geertje Lep. Uit dit huwelijk: 1 Klaas Ritskes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 21 februari 1931, zie X-g. 2 Enne Ritskes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 22 juni 1936, zie X-h. 3 Theunis Ritskes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 7 januari 1945, zie X-i.

IX-e Theunis Klazes Dankert, boer, geboren te St. Annaparochie op 18 juni 1907, wonende te Peins, Berlikum, St. Annaparochie, aan de Langhuisterweg en Tollebeek (NOP), overleden te Stiens op 12 mei 1978, zoon van Klaas Teunis Dankert (VII I-c) en Antje Dirks Kuiken. Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 9 mei 1935 met Tietje Harmens Boersma, geboren te Franekeradeel op 13 april 1913, overleden te Stiens op 28 augustus 1988, dochter van Harmen Doedes Boersma en Tjaltje Oeds Anema. Uit dit huwelijk: 1 Tjaltje (Tjallie) Theunis Dankert, geboren te Peins op 25 januari 1937. Zij is getrouwd te Emmeloord op 29 april 1961 met Johannes Jentjes de Boer, veehouder, geboren te Cornjum op 24 november 1937, wonende te Stiens en te Cornjum. 2 Klaas Theunis Dankert, geboren te St. Annaparochie op 1 januari 1942, zie X-j. 3 Harm Theunis Dankert, geboren te St. Annaparochie op 22 juli 1947, zie X-k.

IX-f Dirk Klazes Dankert, boer, geboren te St. Annaparochie op 10 juni 1918, wonende te St. Jacobiparochie, Marknesse (NOP) en St. Annaparochie, overleden aldaar op 21 april 1995, zoon van Klaas Teunis Dankert (VIII-c) en Antje Dirks Kuiken. Hij is getrouwd te Barradeel op 7 november 1945 met Pietje Baukes Tuinhof, geboren te Minnertsga op 10 februari 1922, dochter van Bauke Tuinhof en Mettje Jensma. Uit dit huwelijk: 1 Klaas Dirks Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 16 november 1945, zie X-l. 2 Bauke Dirks Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 23 november 1946, zie X-m. 3 Mettje Dirks Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 22 september 1950. Zij is getrouwd op 26 september 1974 met Douwe Frans Zuiderhof, geboren te Berlikum op 14 augustus 1942. 4 Dirk Dirks Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 12 augustus 1954, zie X-n.

IX-g Theunis Pieters Dankert, aardappelselecteur/veefokker, geboren te Stiens op 11 maart 1905, wonende te Stiens, aan de Stienser Hegedyk, overleden te Stiens op 22 april 1981, zoon van Pieter Teunis Dankert (VIII-d) en Trijntje Sijmens Dijkstra. Hij is getrouwd op 30 november 1937 met Jitske A. Witteveen, geboren te Oostrum op 29 mei 1908, overleden te Noordbergum op 21 december 1998. Uit dit huwelijk: 1 Pieter Theunis Dankert, geboren te Dokkum op 20 januari 1940, wonende te Franeker. 2 Anna Theunis Dankert, geboren te Dokkum op 23 nov. 1941. Zij is getrouwd op 31 maart 1967 met Jelle Isaac Steensma, boer, geboren te St. Jacobiparochie op 19 december 1941, wonende te St. Jacobiparochie, aan de Oudebildtdijk. 3 Tina Theunis Dankert, geb. te Stiens op 19 januari 1946. Zij is getrouwd op 26 oktober 1972 met Henk Brand, leraar, geboren op 10 april 1946, wonend te Roderwolde. 4 Tjitske Theunis Dankert, geboren te Stiens op 17 januari 1949. Zij is getrouwd op 2 april 1971 met Tabe Annema, boer, geboren op 20 september 1949 te Midsland, wonende te Stiens, aan de Stienser Hegedyk.

IX-h Sijmen Pieters Dankert, boer, geboren te Stiens op 14 oktober 1906, wonende te Sloot- dorp, overleden aldaar op 6 juni 1971, zoon van Pieter Teunis Dankert (VIII-d) en Trijntje Sijmens Dijkstra. Hij is getrouwd te Stiens op 1 juni 1932 met Sipkje Jitses Kooistra, geboren te Hallum op 30 juli 1903, overleden te Wieringerwerf op 19 april 1984, dochter van Jitse IJsbrands Kooistra (bakker) en Marijke Sijmens Hoogstra. Uit dit huwelijk: 1 Pieter Sijmens Dankert, geboren te Stiens op 8 januari 1934, zie X-o. 2 Marijke Sijmens Dankert, geboren te Stiens op 16 maart 1936. Zij is getrouwd op 21 juli 1959 met Dirk Klazes Kok, verkeersvlieger, geboren te Medenblik op 14 september 1935, zoon van Klaas Kok (bakker) en Trijntje van der Laan. 3 Jitse IJsbrand Sijmens Dankert, geboren te Stiens op 11 augustus 1937, zie X-p.

IX-i Jacob Pieters Dankert, boer, geboren te Stiens op 22 oktober 1917, wonende te St. Anna- parochie, in de Zuidhoek, overleden te St. Annaparochie op 16 december 1984, zoon van Pieter Teunis Dankert (VIII-d) en Trijntje Sijmens Dijkstra. Hij is getrouwd op 4 april 1946 met Evertje (Eef) Dirks Jensma, geboren te St. Annaparochie op 6 januari 1924, dochter van Dirk Jensma en Taetske Veeman. Uit dit huwelijk: 1 Pieter Dirk Jacobs Dankert, geboren te St. Annaparochie op 4 oktober 1947, zie X-q. 2 Taetske (Thea) Jacobs Dankert, geboren te St. Annaparochie op 12 maart 1952. Zij is getrouwd op 17 december 1981 met Jacobus Marten Kamsma, schoen- winkelier, geboren te Leeuwarden op 5 maart 1948, wonende te Wijnaldum. 3 Dirk Evert Jacobs Dankert, geboren te St. Annaparochie op 14 juli 1956, zie X-r.

IX-j Henry Jans Dankert, geboren te Synville, Iowa USA op 10 april 1917, overleden te Colorado USA in 1987, zoon van Jan Douwes Dankert (VIII-e) en Maartje Klazes de Vries. Hij is getrouwd in 1939 met Lorena Louise Hamilton, geboren te Wisconsin USA op 6 mei 1920, wonende te Colorado Springs USA, geadopteerd. Uit dit huwelijk: 1 Beverlee Ellene Henry Dankert, geboren op 22 september 1941. Zij is gehuwd met Robert Louis Reinking, geboren op 24 mei 1941. 2 Trudy Maurene Henry Dankert, geboren op 21 mei 1943. Zij is gehuwd met Thomas Sherman Parsons, geboren op 23 maart 1943. 3 Judy Naurene Henry Dankert, geboren op 21 mei 1943. Zij was gehuwd (1) met George David Lester. Zij is gehuwd (2) met Robert James Bos Jr., geboren op 17 juli 1943.

Tiende generatie.X-a Gerrit Theunis Dankert, boer/veefokker aan de Poeldijk onder Finkum, geboren te Giekerk op 20 juli 1923, zoon van Theunis Jacobs Dankert (IX-a) en Adriaantje Berghaeûser. Hij is getrouwd te Huizum op 29 juni 1949 met Aebeltje Groenewoud, geboren op 5 april 1924. Uit dit huwelijk: 1 Theunis Gerrits Dankert, boer aan de Poeldijk te Finkum, geboren aldaar op 3 juni 1951. Hij is gehuwd met Meinie Hamstra. 2 Sietske Tjitske Gerrits Dankert, orthopedagoog, geboren te Leeuwarden op 30 augustus 1956. Zij is gehuwd met Jan Koopmans.

X-b Minne Theunis Dankert, controleur bij de Planteziektekundige dienst, geboren te Finkum op 31 oktober 1926, zoon van Theunis Jacobs Dankert (IX-a) en Adriaantje Berghaeûser. Hij is getrouwd op 29 maart 1956 met Hinke de Leeuw, geboren te Grouw op 9 maart 1929. Uit dit huwelijk: 1 Eeke Minnes Dankert, verpleegkundige te Zevenaar, geboren te Stiens op 8 september 1970.

X-c Jacob Bienses Dankert, direkteur bacteriologisch laboratorium en hoogleraar medische bacteriologie AMC Amsterdam, geboren te Finkum op 30 juli 1941, zoon van Biense Jacobs Dankert (IX-b) en Trijntje Zijlstra. Hij is getrouwd op 29 september 1972 met Jeanette Elisabeth Roelse, geboren te Hilversum op 25 september 1946. Uit dit huwelijk: 1 Bjinse Tabe Jacobs Dankert, geboren te Norg op 10 oktober 1977. 2 Anne Wil Trijntje Jacobs Dankert, geboren te Norg op 18 mei 1979. 3 Hinke Maaike Jacobs Dankert, geboren te Norg op 23 sep tember 1982.

X-d Rindert Bienses Dankert, aardappelkweker/tulpenkweker, geboren te Finkum op 10 no- vember 1942, wonende te Damwoude, zoon van Biense Jacobs Dankert (IX-b) en Trijntje Zijlstra. Hij is getrouwd op 1 juli 1969 met Atje Hofstra, geboren te Oldeboorn op 13 december 1946. Uit dit huwelijk: 1 Klaske Rinderts Dankert, geboren te Helmstedt (Dtsl.) op 15 november 1970. 2 Tineke Rinderts Dankert, geboren te Damwoude op 16 december 1972.

X-e Johannes Theunis Dankert, boer, best.lid Tessels schapenstamboek en div. bestuurs- funkties, geboren te Aisne, Frankrijk op 3 september 1931, wonende te Ternaard, te Reitsum en te Ferwerd (Groot Kahool), zoon van Theunis Johannes Dankert (IX-c) en Eelkje G. de Boer. Hij is getrouwd te Ternaard op 22 juli 1954 met Dorothea Allegonda Jensma, geboren te Hantum op 30 april 1932, dochter van Johannis Liuwes Jensma (boer) en Sjoukje Fokkema. Uit dit huwelijk: 1 Theunis Johannes Dankert, geboren te Ternaard op 5 mei 1955, zie XI-a. 2 Sjoukje Mina Johannes Dankert, verpleegkundige, geboren te Ternaard op 26 maart 1957. Zij is getrouwd te Rolde op 21 augustus 1981 (1) met (en gescheiden van) Erik van Dülmen Krumpelman, geboren op 17 februari 1957, wonende te Groningen. Zij is getrouwd te Groningen op 6 juli 1996 (2) met Johannes Wybe van Leeuwen, bedrijfsarts, geboren te Rotterdam op 7 juli 1957, wonende te Groningen en te Bunne (Dr.). 3 Elske Johanna Johannes Dankert, secretaresse, geboren te Reitsum op 8 februari 1962, wonende te Leeuwarden. Zij is getrouwd te Ferwerd op 9 mei 1986 met Jelle Jan Kleiterp, export- manager, geboren te Leeuwarden op 3 september 1959, wonende aldaar. 4 Johanna Lea (Joke) Johannes Dankert, secretaresse, geboren te Reitsum op 10 februari 1964, wonende te Deinum. Zij is getrouwd te Grou op 6 oktober 1995 met Dik Wierema.

X-f Germ Theunis Dankert, medewerker verzekeringsmaatschappij, geboren te Leeuwarden op 24 november 1945, zoon van Theunis Johannes Dankert (IX-c) en Eelkje G. de Boer. Hij is getrouwd te Stiens op 20 mei 1970 met Hitje Martens Hoekstra, geboren te St. Jacobiparochie op 5 juli 1942, dochter van Marten Hoekstra (boer) en Trijn- tje Wiersma. Uit dit huwelijk: 1 Tineke Eelkje Germs Dankert, geboren te Stiens op 28 augustus 1971. 2 Theunis Marten Germs Dankert, geboren te Stiens op 4 mei 1973.

X-g Klaas Ritskes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 21 februari 1931, zoon van Ritske Klazes Dankert (IX-d) en Grietje Ennes Krottje. Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 3 november 1955 met Cornelia (Corrie) van der Wal, geboren te St. Annaparochie op 8 augustus 1933, dochter van Sije Gooitsens van der Wal (arbeider) en Grietje Klazes Dankert (VIII-c-5). Uit dit huwelijk: 1 Ritske Klazes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 5 april 1956, wo- nende te Franeker. 2 Grietje Klazes Dankert, verpleegkundige, geboren te St. Annaparochie op 6 november 1958. Zij is getrouwd op 22 mei 1987 met Henk Toering, wonende te Dongjum en Oudebildtzijl.

X-h Enne Ritskes Dankert, boer, geboren te St. Annaparochie op 22 juni 1936, wonende te St. Annaparochie, aan de Langhuisterweg, zoon van Ritske Klazes Dankert (IX-d) en Grietje Ennes Krottje. Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 19 januari 1977 met Geertien Reinders Hatzmann, geboren te Smilde op 19 januari 1943, dochter van Reinder Hatzmann en Lammechien Broersma. Uit dit huwelijk: 1 Margriet Ennes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 29 augustus 1977.

X-i Theunis Ritskes Dankert, chef koekfabriek, geboren te St. Annaparochie op 7 januari 1945, zoon van Ritske Klazes Dankert (IX-d) en Grietje Ennes Krottje. Hij is getrouwd te Stiens op 14 juni 1979 met Jitske Hendriks van Dijk, geboren te Cornjum op 4 juli 1957, dochter van Hendrik van Dijk en Sjieuwke Wobbes. Uit dit huwelijk: 1 Ritske Theunis Dankert, geboren te Leeuwarden op 11 maart 1981. 2 Hendrik Theunis Dankert, geboren te Leeuwarden op 27 juni 1983. 3 Sjieuwke Theunis Dankert, geboren te Leeuwarden op 29 september 1987.

X-j Klaas Theunis Dankert, voorlichter, gedeputeerde prov. Friesland en burgemeester gem. het Bildt, geboren te St. Annaparochie op 1 januari 1942, wonende te Marssum, Weidum en St. Annaparochie, zoon van Theunis Klazes Dankert (IX-e) en Tietje Harmens Boersma. Hij is getrouwd te Emmeloord op 20 augustus 1965 met Geertruida Bril, geboren te Oosterhesselen op 15 maart 1941, dochter van Gerrit-Jan Bril en Hendrikje Vleems. Uit dit huwelijk: 1 Harriët Dankert, verpleegkundige, geboren te Marssum op 23 augustus 1967, wonende te Groningen, Londen en Grou. 2 Theunis Klazes Dankert, geboren te Marssum op 23 augustus 1970, wonende te Weidum, Heerenveen, Groningen, Amsterdam, Arnhem en Grou.

X-k Harm Theunis Dankert, medew. Grondmij. en prov. ambtenaar, geboren te St. Annaparochie op 22 juli 1947, wonende te Bilthoven en te Veenwouden, zoon van Theunis Klazes Dankert (IX-e) en Tietje Harmens Boersma. Hij is getrouwd te Emmeloord op 18 juli 1969 met Grietje Engeltje Potter, gebo- ren te Bellingwolde op 21 oktober 1947. Uit dit huwelijk: 1 Olof Harms Dankert, geb. te Bennekom op 30 januari 1970. 2 Arjan Harms Dankert, geboren te Bilthoven op 14 maart 1973.

X-l Klaas Dirks Dankert, bedrijfsleider werktuigencoöperatie, geboren te St. Jacobiparochie op 16 november 1945, wonende te Oosterbierum en te Franeker, zoon van Dirk Klazes Dankert (IX-f) en Pietje Baukes Tuinhof. Hij is getrouwd te Emmeloord op 12 juni 1969 met Elizabeth Korteweg, geboren te Zevenbergen op 20 juni 1946. Uit dit huwelijk: 1 Edwin Klazes Dankert, geboren te Emmeloord op 30 oktober 1971. 2 Sandra Klazes Dankert, geboren te Emmeloord op 14 augus tus 1975. 3 Monique Klazes Dankert, geboren te Oosterbierum op 5 september 1981.

X-m Bauke Dirks Dankert, boer, geboren te St. Jacobiparochie op 23 november 1946, wonende te Marknesse (NOP), zoon van Dirk Klazes Dankert (IX-f) en Pietje Baukes Tuinhof. Hij is getrouwd op 28 juni 1973 met Gre Jonker, geboren te Oudehorne op 28 maart 1950. Uit dit huwelijk: 1 Patricia Baukes Dankert, geboren te Marknesse (NOP) op 21 december 1975.

X-n Dirk Dirks Dankert, chauffeur, geboren te St. Jacobiparochie op 12 augustus 1954, zoon van Dirk Klazes Dankert (IX-f) en Pietje Baukes Tuinhof. Hij is getrouwd te Emmeloord op 3 augustus 1983 met Elizabeth (Elly) Anna Goed, geboren te Luttelgeest (NOP) op 18 november 1961. Uit dit huwelijk: 1 Dennis Dirks Dankert, geboren te Marknesse (NOP) op 11 januari 1984. 2 Bastiaan Dirks Dankert, geboren te Marknesse (NOP) op 3 juli 1987. 3 Anne Dirks Dankert, geboren te Marknesse (NOP) op 1 augustus 1989.

X-o Pieter Sijmens Dankert, lid van de Tweede Kamer, lid en voorzitter van het Europese Parlement en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, geboren te Stiens op 8 januari 1934, zoon van Sijmen Pieters Dankert (IX-h) en Sipke Jitses Kooistra. Hij is getrouwd te Prades (Frankrijk) op 1 augustus 1962 met Paulette A.Z. Puig, geboren te Prades (Frankrijk) op 7 mei 1942, dochter van Fernand Puig en Odette Villaceque. Uit dit huwelijk: 1 Francoise Sophie Pieters Dankert, geboren te Amsterdam op 25 februari 1967. Zij heeft een relatie met Remco Paul van Oosten, geboren te Amsterdam op 11 juni 1965. 2 Tom Simon Fernand Pieters Dankert, geboren te Amsterdam op 20 mei 1968, zie XI-b. 3 Cleo Suzanne Pieters Dankert, geboren te Zaandam op 8 april 1972. Zij heeft een relatie met Wouter Willem Ritmans, geboren te Amsterdam op 27 juli 1964.

X-p Jitse IJsbrand Sijmens Dankert, boer, geboren te Stiens op 11 augustus 1937, wonende te Middenmeer, zoon van Sijmen Pieters Dankert (IX-h) en Sipke Jitses Kooistra. Hij is getrouwd te Slootdorp op 19 december 1962 met Jacoba Tjeerds Loots, gebo- ren te Medenblik op 31 december 1935, dochter van Tjeerd Loots (boer) en Derkje Mulder. Uit dit huwelijk: 1 Simone Jitses Dankert, stiliste en ontwerpster, geboren te Middenmeer op 19 februari 1964. 2 Tjeerd Jitses Dankert, boer, geboren te Middenmeer op 17 maart 1967. 3 Marijke Jitses Dankert, geboren te Middenmeer op 18 mei 1969.

X-q Pieter Dirk Jacobs Dankert, veearts, geboren te St. Annaparochie op 4 oktober 1947, wonende te Oosterend en te Wom mels, zoon van Jacob Pieters Dankert (IX-i) en Evertje (Eef) Dirks Jensma. Hij is getrouwd te Den Haag op 23 november 1974 met Suzanna Brands, geboren te Utrecht op 27 mei 1947. Uit dit huwelijk: 1 Suzanne Maria Pieters Dankert, geboren te Oosterend op 10 februari 1976. 2 Jacob Lodewijk Pieters Dankert, geboren te Oosterend op 9 september 1978. 3 Evelien Pieters Dankert, geboren te Wommels op 12 novem ber 1980.

X-r Dirk Evert Jacobs Dankert, boer, geboren te St. Annaparochie op 14 juli 1956, wonende te St. Annaparochie, in de Zuid hoek, zoon van Jacob Pieters Dankert (IX-i) en Evertje (Eef) Dirks Jensma. Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 1 augustus 1986 met Wilma Johannes van der Graaf, geboren te Berlikum op 10 april 1958, dochter van Johannes van der Graaf en Dirkje Kooistra. Uit dit huwelijk: 1 Jacob Johannes Dirks Dankert, geboren te St. Annaparochie op 21 mei 1987. 2 Dineke Dirks Dankert, geboren te St. Annaparochie op 4 november 1988. 3 Johan Evert Dirks Dankert, geboren te St. Annaparochie op 6 juni 1992.

Elfde generatie.XI-a Theunis Johannes Dankert, historicus en leraar scholengemeenschap Leek, geboren te Ternaard op 5 mei 1955, wonende te Zevenhuizen, zoon van Johannes Theunis Dankert (X-e) en Dorothea Allegonda Jensma. Hij is getrouwd te Rolde op 21 augustus 1981 met Geertien Elizabeth van Dülmen Krumpelman, geboren op 20 maart 1955. Uit dit huwelijk: 1 Johannes Theunis Dankert, geboren te Zevenhuizen op 17 juni 1982. 2 Marieke Elizabeth Dankert, geboren te Zevenhuizen op 5 september 1983.

XI-b Tom Simon Fernand Pieters Dankert, geboren te Amsterdam op 20 mei 1968, zoon van Pieter Sijmens Dankert (politicus) en Paulette A.Z. Puig. Hij is gehuwd met Lisette Barbara Ooms, geboren te Purmerend op 15 november 1967. Uit dit huwelijk: 1 Zoë Nora Dankert, geboren te Rotterdam op 16 augustus 1994.