Genealogie van de Dankerts


Wegwijzer voor deze genealogie.

De genealogie op deze website is ontleend aan de publicatie "Nageslacht van Danckert Taekes op de Olde Bilt Zijl" (Genealogie van de Dankerts op het Bildt), uitgebracht in de zomer van 1995. In verband met de overzichtelijkheid heb ik ervoor gekozen op deze site alleen de genealogische gegevens weer te geven. Alle achtergrondinformatie, met vaak de meest interessante informatie heb ik - weliswaar uiterst beknopt - weergegeven in het laatste ondeel: documentatie.

Een "sneuper" in de familiegeschiedenis is nooit klaar. Altijd is er weer meer te vinden. Toch wil je ook anderen wel eens informeren over de wetenswaardigheden, die je op het spoor bent gekomen. Mede om het verzamelde materiaal voor mezelf overzichtelijk te rangschikken is besloten alle verzamelde informatie in het bovengenoemde boek samen te vatten. Door alle informatie op internet te zetten hoop ik ook andere genteresseerden waardevolle informatie te verschaffen.

In het boek heb ik mijn dank betuigd aan het adres van de heer S. van Gelder uit Leeuwarden, die me tot deze hobby heeft aangezet. Uiteraard heb ik ook alle medewerkers van Ryksargyf, de Provinciale Bibliotheek en Gemeentelijk Archief hartelijk dank gezegd voor hun hulp op het pad van het familie-onderzoek. Naast de reguliere archieven zijn de gegevens van Hartman Sannes een rijke bron aan informatie gebleken. Met name zijn tientallen schoolschriften met dicht beschreven aantekeningen bleken belangrijke aanwijzingen te bevatten.

Deze genealogie bevat een aantal onderdelen:

Oorsprong van de familienaam.

Deze naam spreekt voor zichzelf, in dit onderdeel wordt ingegaan in het ontstaan van de naam op het Bildt in Noord-Friesland.

De Danckerts vr Danckert Taekes.

Dit onderdeel bevat informatie over "Danckerts", die leefden vr stamvader Danckert Taekes.

Dankert-genealogie (met index).

Dit is de volledige genealogie met afstamming en nazaten van alle Dankerts sinds Danckert Taekes. Wanneer u een naam van een "dankert" in de genealogie wilt zoeken klikt u op de eerste letter van de voornaam waarna u de code kunt opzoeken in de index. De code bestaat uit een romeins cijfer, die de generatie aangeeft en een volgletter en eventueel een -nummer.
Is het codenummer "gelinkt", dan komt u rechtstreeks bij de gezochte persoon door de code aan te klikken.

Elf generaties Dankert.

Hier is dezelfde familiegeschiedenis in hoofdstukken per generatie I t/m XI weergeven.

De genealogie in schema's.

Stamvader Danckert Taekes en alle afstammelingen zijn met hun onderlinge familierelatie op overzichtelijke wijze in 11 schema's weergegeven.

Documentatie.

Tot slot is een - uiteraard zeer beknopte - samenvatting weergegeven van alle tijdens het familie-onderzoek verzamelde documenten. Deze documenten zijn per persoon gerangschikt. In het menu is vr de naam de genealogie-code aangegeven en achter de naam de geboortedatum.
Bij elk document is de bron door een cijfer aangegeven (voorbeeld: 54)). Onderaan het documentatie-overzicht kunt u door aan te klikken naar het bronnen-overzicht gaan. Door op de "vorige" of "back"-knop te klikken komt u weer in het documentatie-overzicht terecht.

Ik hoop, dat u bij het "sneupen" in deze familiegeschiedenis iets proeft van het plezier, dat ik de afgelopen jaren tijdens het verzamelen van deze informatie heb beleefd. Laat u het mij even weten? Mijn e-mail adres is: kdankert@hetnet.nl