Genealogie van de Dankerts.

 

Schema Danckert Taekes * 1625/1630 (schema I)

 

 

			             Trijntje Danckerts                
			             * Oude Bildtzijl                 
			             + 1697                      
			             x 1671 Vrouwenparochie              
			             Walingh Pijtters van der Meij           
			             * Ferwerd                     
			                                      
			             Jan Danckerts                   
			             * Oude Bildtzijl              
			             + 1726 Makkum        Willem Claasen    
			             ^ Oude Bildtzijl      * v1697        
			             x 1684 Vrouwenparochie   + 1923        
			             x 1684 Vrouwenparochie              
			             IJttje Sijbes        Take Claasen     
			             * Oude Bildtzijl      winkelman       
			             x 1709 Makkum        * 1697 St. Jacobipar 
			             Zanneke Clazes       ^ Oude Bildtzijl   
			                           x 1720        
			             Claes Danckerts       Neeltje        
			             boer                       
			             * Oude Bildtzijl      Jan Claasen
			             + v1713 St. Jacobipar    * 1702        
			             ^ St. Jacobiparochie,    x           
			              op 't Nieuw Bildt     Grietje Jacobs    
			             x 1696 St. Jacobiparochie             
			             Maartje Jacobs Kuiken    Fijke Claasen     
			I Danckert Takes     * 1670/1675 St. Jacobipar  * 1705 St. Jacobipar 
			schipper/koopman     + 1729           x 1731 Vrouwenpar   
			* 1625/1630                     Dirk Johannes Kuik  
			+ 1706 Oude Bildtzijl                * 1697 St. Annapar  
			^ Oude Bildtzijl                              
			x 1650 Vrouwenparochie                           
			Feijcke Clazes                    Fijke Hendricks    
			* 1630                       x 1715 Vrouwenpar   
			+ 1692                        Cornelis Beerts    
			                           * 1683 St. Jacobipar 
			                                      
			                           Hiltje Hendricks   
			                           x 1715 Vrouwenpar   
			                           Jochum C. Jansen   
			             Hendrick Danckerts     * 1691 Vrouwenpar   
			             brouwer                      
			             * Oude Bildtzijl      Jeltje Hendricks   
			             + v1736 Oude Bildtzijl   x 1729 Vrouwenpar   
			             ^ Oude Bildtzijl      Sibrandus Reijtsma  
			             x              * Vrouwenparochie   
			
			             Aaltje Jacobs                   
			             + v1722           Trijntje Hendricks  
			             x 1724 Vrouwenparochie   x 1732 Vrouwenpar   
			             Scheltje Douwes       Jacob Douwes     
			                                      
			             Dieuwcke Danckerts                
			             fruitbomenteelster                
			             * Oude Bildtzijl            
			             x 1682 Oude Bildtzijl    
			             Jan Lolckes Scheverhuis