Genealogie van de Dankerts.

 

Schema Jacob Teunis Dankert * 1872 (schema VIII)

 

 

			
			
			                           Jacob Theunis Dankert
			                           * 1922 Giekerk    
			                           + 1985 Leeuwarden  
			                                      
			                           Gerrit Th. Dankert  
			                           * 1923 Giekerk    
			                           x 1949 Huizum    
			                           Aebeltje Groenewoud 
			              Theunis Jacobs Dankert   * 1924        
			              * 1898 Stiens                  
			              + 1964 Leeuwarden     Minne Theunis Dankert
			              x 1921           * 1926 Finkum    
			              Adriaantje BerghaeŻser   x 1956        
			              * 1898 Giekerk       Hinke de Leeuw    
			              + 1969 Leeuwarden     * 1929 Grouw     
			                                      
			              Mintje Jacobs Dankert   Aaltje Th. Dankert  
			              * 1899 Stiens       * 1929 Finkum    
			              + 1926 Hijum        + 1991 Finkum    
			              x             x 1948        
			              Jan de Boer        Rindert Miedema   
			              * Garijp          * 1924 Finkum    
			              + 1977 Noordbergum               
			                                      
			VIII-a           Hendrikje Jacobs Dankert            
			              * 1900 Finkum                  
			Jacob Teunis Dankert    + 1983 Groningen                
			* 1872 St. Annaparochie  x 1925                     
			+ 1949 Finkum       Jacob Stolte                  
			x 1896 Stiens       * 1900 Vrouwenparochie             
			Geertje Bienses v/d Kuur  + 1971 Stiens                  
			* 1873 Finkum                     Jacob Bienses Dankert
			+ 1945 Finkum       Johanna Jacobs Dankert   * 1941 Finkum    
			              * 1904 Finkum       x 1972        
			              + 1915 Finkum       Jeanette Elisabeth  
			                           Roelse 
			                           * 1948 Hilversum   
			                                      
			              Biense Jacobs Dankert   Rindert B. Dankert  
			              * 1907 Finkum       * 1942 Finkum    
			              + 1998				x 1969        
			              x 1940           Atje Hofstra     
			              Trijntje Zijlstra     * 1947 Oldeboorn   
			              * 1910 Hallum                               
			              			   Saapke B. Dankert  
			              Johannes Jacobs Dankert  * 1945 Finkum    
			              * 1913 Finkum       x 1944        
			              + 1990 Finkum       Christiaan Gerbens  
			                           Bierma        
			                           * 1944 Marrum