Genealogie van de Dankerts.

 

Schema Johannes Teunis Dankert * 1873 (schema IX)

 

 

			
			
			             Hinke Johannes Dankert              
			             * 1897 Leeuwarderadeel              
			             + 1984 Leeuwarden                
			             x                        
			             Thomas Tacoma                  
			             + 1934 Stiens                  
			                                      
			             Anna Johannes Dankert              
			             * 1898 Leeuwarderadeel              
			             + 1925 Ried                   
			VIII-b          x 1924                      
			             Aan M. Terpstra                 
			Johannes Teunis Dankert                          
			* 1873 St. Annaparochie  Hiltje Johannes Dankert             
			+ 1926 Leeuwarden     * 1900                      
			x 1895 Stiens       + 1900                      
			Dirkje Jans Bakker    
			* 1872 Stiens       Hiltje Johannes Dankert             
			+ 1952 Marssum      * 1901                      
			             + 1961                      
			             x 1925                      
			             Gerben van Wieren     Johannes Th. Dankert 
			             * 1901           * 1931 Aisne, Frankr. 
			             + 1991 Berlikum      x 1954 Ternaard    
			                           Dorothea Allegonda  
			             Theunis Johannes Dankert  Jensma        
			             * 1903 Stiens       * 1932 Hantum     
			             + 1985 Bergum                  
			             x 1929 Menaldum      Germ Theunis Dankert 
			             Eelkje G. de Boer     * 1945 Leeuwarden   
			             * 1907 Boksum       x 1970 Stiens     
			                           Hitje Martens Hoekstra
			                           * 1942 St. Jacobipar