HISTORY 'T BILDT :
 
 
 
 
   History fan 't Bildt
 
 
   Ontstaan fan 't Bildt (Wikipedia)
 
 
   Het Bildt, Aardrijkskundig woordenboek
                       der Nederlanden, Van der Aa (1839)
 
   Het Bildt, het Kenniscentrum
                        van de Rijksuniversiteit Groningen
 
   Broedertrouw (Vakbondshistorie)