Minnertsga
 
  1. "De Boppeslag"
  2. Sportveld
  3. Postkantoor
  4. Groene Kruis
  5. Chr. basisschool "De Wizebeam"
  6. Gereformeerde kerk
  7. Ned. Herv. kerk
  8. Begraafplaats
  9. Cult. centrum "De Ald Skoalle
  10. Recreatieterreintje
  11. Openb. basisschool "De Lytse Terp"
  12. Gymnastieklokaal
  13. Tennisbanen
  14. Oefenhoek
  15. Sportkantine
  16. Voetbalvelden
  17. Kaatsveld
  18. IJsbaan
  19. Bibliotheek/peuterspeelzaal