St. Annaparochie
 
1.   Woningstichting
2.   Sportcomplex
3.   Chr. scholengem. "Ulbe van Houten"    
4.   Gymnastieklokaal
5.   Speeltuin
6.   Ger. kerk
7.   Gemeentehuis
8.   "De Schakel"
9.   NH kerk
10. Kantine/kleedgebouw "De Waaie"
11. Doopsgez. kerk
12. Politieburo
13. Tennisbaan
14. Tennisclubgebouw
15. Postkantoor
16. Groene Kruis
17. RK kerk
18. MAVO/HAVO "Piter Jelles"-school
19. "Nijefenne"
20. "De Bildthal"
21. Zw.bad "De Skelp"
22. IJsclubgebouw