St. Jacobiparochie
 
1. Cult. centrum "De Iest"
2. Geref. kerk "Open Hof"
3. Chr. basisschool "De Koppel"
4. Kerkhof
5. Kult. Sintrum "De Groate Kerk"
6. Postkantoor
7. Voetbal- en kaatsveld
8. Kantine/kleedgebouw
9.  Gymnastieklokaal
10. Openb. basisschool "De Opstap"
11. Tennisbanen
12. Jeu de Bouleveld
13. Groene Kruis
14. Watertoren
15. IJsbaan
16. Begraafplaats